Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna"

Transkrypt

1 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Publikacja dystrybuowana bezpłatnie zdrowie budownictwo praca motoryzacja przemysł Projekt Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice

2 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Deklaracja Współpracy Gospodarczej Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza w obszarze gospodarczym, głównie otoczenia małego biznesu to szczytny cel jaki wytyczyliśmy sobie kilka miesięcy temu, przystępując do wspólnego przedsięwzięcia jakim jest utworzenie Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej. W dniu 16 stycznia 2015 r. został podpisany wniosek o dofinansowanie projektu Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska , w którym jako partnerzy projektu zadeklarowaliśmy, iż wspólnie podejmujemy współpracę mającą na celu rozwój małego i średniego biznesu w regionie miast Raciborza i Opawy. Wyrażamy nadzieję, że budowane nowoczesne rozwiązanie jakim jest Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna usprawni przepływ informacji gospodarczych, ułatwi kontakty pomiędzy przedsiębiorcami po obydwu stronach granicy oraz przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Deklarujemy zatem wolę dalszego współdziałania w celu realizacji przedsięwzięć zmierzających do promocji i rozwoju gospodarczego regionu oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Miasto Racibórz Miasto Opawa Raciborska Izba Gospodarcza Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie Racibórz, dnia 18 czerwca 2015 Miasto Racibórz, REGON , ul. Stefana Batorego 6, Racibórz (Rzeczpospolita Polska) reprezentowane przez Mirosława Lenka - Prezydenta Miasta Racibórz Miasto Opawa, IČ: , Horní náměstí 69, Opava (Republika Czeska) reprezentowane przez Martina Vítečka - Prezydenta Miasta Opawa Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie, IČ: , Nádražní okruh 27, Opava (Republika Czeska) reprezentowana przez Václava Hona - Przewodniczącego Raciborska Izba Gospodarcza, REGON , ul. Stefana Batorego 7, Racibórz (Rzeczpospolita Polska) reprezentowana przez Tadeusza Ekierta - Prezesa Zarządu oraz Konrada Migockiego - Wiceprezesa Zarządu Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, REGON , ul. Kilińskiego 2, Racibórz (Rzeczpospolita Polska) reprezentowany przez Marię Smyczek Dyrektora Biura oraz Bernarda Korzonek - Starszego Cechu

3 Szanowni Przedsiębiorcy Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 1 Miasto Racibórz wraz z Raciborską Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Miastem Opawa oraz Powiatową Izbą Gospodarczą w Opawie, realizuje projekt pod nazwą Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna. Mamy przyjemność przedstawić Państwu rozwiązanie informacyjne, które powstało w wyniku dialogu przedsiębiorców z Partnerami Projektu. System jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez przedsiębiorców po obu stronach granicy. Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna - to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające przepływ informacji gospodarczych pochodzących z wielu źródeł do przedsiębiorców jako użytkowników systemu. Ponadto platforma daje użytkownikowi możliwość bezpłatnej prezentacji własnej firmy, ułatwia kontakty pomiędzy przedsiębiorcami oraz umożliwia konsultacje pomiędzy środowiskiem biznesu a samorządem, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i urzędami. Na system o nazwie składa się: - Serwis informacyjny - Katalog Firm Rolą platformy jest m.in. przekazywanie do odpowiednich komórek samorządowych lub instytucji działających w otoczeniu biznesu (w tym Partnerów Projektu) zgłoszonych przez użytkowników tematów, wniosków, zapytań o charakterze gospodarczym, wymagających opracowania lub omówienia. Informacje będą publikowanie na stronie oraz przekazywane do zarejestrowanych użytkowników systemu (przedsiębiorców) poprzez cykliczny mailing. System umożliwia komunikację dwukierunkową pomiędzy Partnerami Projektu a środowiskiem lokalnego biznesu, działającego w regionie miast Raciborza i Opawy. Projekt dedykowany jest przede wszystkim mikro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MiMŚP). Pośrednimi beneficjentami projektu są również instytucje otoczenia biznesu, które zyskują narzędzie lepszej integracji z lokalnymi przedsiębiorcami. Platforma ma charakter otwarty, mogą w nim rejestrować się również większe podmioty gospodarcze (w tym podmioty prawne i stowarzyszenia). Realizacja projektu przełoży się na poprawę warunków funkcjonowania MiMŚP w obszarze transgranicznym, rozwój gospodarczy regionu, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promocji gospodarczej pogranicza, ale przede wszystkim na integrację środowiska gospodarczego, a tym samym spójność ekonomiczną w regionie. Mamy nadzieję, iż dzięki Państwa włączeniu się do proponowanego rozwiązania poprzez bezpłatną rejestrację w systemie, rozwiązanie przyczyni się do rozwoju Państwa firm. Serdecznie zapraszamy na Konferencję Otwarcia Projektu, podczas której nastąpi inauguracja oraz pełna prezentacja systemu. Zachęcamy do rejestrowania się w systemie. Partnerzy Projektu Rozmowy o gospodarce Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk w czasie spotkania z przedsiębiorcami Raciborskiej Izby Gospodarczej i Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Rozwój przedsiębiorczości od dłuższego czasu zajmuje środowisko lokalnego biznesu i administracji samorządowej. Ratusz w porozumieniu z organizacjami skupiającymi pracodawców starał się skonstruować takie narzędzia wsparcia, które pozwoliłyby na stworzenie jak najlepszych warunków dla gospodarki. W grudniu 2014 r. na spotkaniu z Raciborską Izbą Gospodarczą Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk zgłosił propozycje, które miały wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Wśród pomysłów szefa magistratu znalazły się m.in. powołanie rady konsultacyjnej ds. biznesu przy prezydencie, utworzenie w urzędzie Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora przy Wydziale Rozwoju oraz kontynuowanie prac nad rozwojem stref ekonomicznych. Prezydent jednocześnie zadeklarował gotowość do współpracy z biznesem i przyznał konieczność szukania rozwiązań, które poszerzą możliwości funkcjonowania raciborskich przedsiębiorców.

4 2 ŹRÓDŁA INFORMACJI Informacje gospodarcze dedykowane dla przedsiębiorców rozproszone są w wielu instytucjach, publikatorach, serwisach internetowych jak na przykład: urzędy samorządowe, izby gospodarcze, cechy rzemiosł, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, ośrodki szkoleniowe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, firmy doradcze, banki i instytucje finansowe. Celem uruchamianej Gospodarczej Platformy Informacyjnej jest pozyskiwanie, porządkowanie i przekazywanie informacji gospodarczych przedsiębiorcom na lokalnym rynku oraz tworzenie dwukierunkowej relacji pomiędzy Partnerami Projektu a biznesem. FUNKCJE SYSTEMU Funkcja informacyjna: - ogłoszenia o przetargach, - zmiany przepisów ustawowych, - ogłoszenia o uchwałach samorządu, - plany inwestycji gospodarczych, - informacje o organizacji pracy urzędów, - strategie gospodarcze, - informacje o wydarzeniach, - informacje o dotacjach, - informacje o szkoleniach, - informacje o terenach inwestycyjnych, - informacje o lokalach użytkowych, - informacje Partnerów Projektu, - informacje gospodarcze o istotnym znaczeniu dla MiMŚP, - informacje od użytkowników systemu. Informacje gospodarcze publikowane w serwisie internetowym.org oraz wysyłane do zarejestrowanych użytkowników za pomocą cyklicznego mailingu. Funkcja konsultacyjna: Administrator za pomocą systemu może wysyłać do użytkowników w celu konsultacji i opiniowania w środowisku gospodarczym: - projekty planowanych inwestycji, - zgłoszone przez użytkowników uwagi, - zgłoszone przez użytkowników zapytania, - istotne dla przedsiębiorców zagadnienia. Konsultowane informacje wysyłane do użytkowników mogą pochodzić od wszystkich Partnerów Projektu, urzędów i instytucji działających w obszarze gospodarki oraz przedsiębiorców. System umożliwi odebranie przez Administratora zwrotnej informacji od użytkowników. Funkcja zapytań: Użytkownik może zwrócić się za pośrednictwem Administratora do Partnerów Projektu oraz do placówek współpracujących z informacją, zapytaniem, uwagą, problemem, dotyczącą obszaru funkcjonowania podmiotów gospodarczych i otoczenia gospodarczego. Administrator przekaże tym kanałem informację do odpowiednich wydziałów, referatów w strukturach Partnerów Projektu lub zewnętrznych urzędów. Opracowane odpowiedzi będą publikowane na stronie www i przesłane do zainteresowanego użytkownika lub do wszystkich użytkowników platformy w ramach komunikacji dwukierunkowej pomiędzy Partnerem a lokalnym biznesem. Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna To jesteś Ty i Twoja firma Spotkanie prezydentów Prezydenta Miasta Opawa Martina Vitećka gościł w Raciborzu prezydent Raciborza Mirosław Lenk. Rozmowy dotyczyły głównie tematyki współpracy gospodarczej po obu stronach granicy. Spotkanie prezydenta miasta Opawy Martina Vitećka i prezydenta miasta Racibórz Mirosława Lenka w dniu 8 stycznia 2015 r. poświęcone było wielu aspektom współpracy miast partnerskich. Opawa i Racibórz realizują szereg wspólnych inicjatyw z zakresu turystki, kultury i ochrony środowiska. Na styczniowym spotkaniu jednak to sprawy gospodarcze zostały uznane za pierwszoplanowe. W czasie rozmów szczególną uwagę poświęcono współpracy transgranicznej w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości po obu stronach granicy. Na spotkaniu poruszano także sprawy związane z możliwością pozyskania środków unijnych. Prezydenci analizując prowadzone dotychczas wspólnie projekty (m. in. realizowany w czerwcu 2014 r. projekt dotyczący Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej) zadeklarowali chęć dalszej współpracy w tym zakresie. Włodarze obu miast pozostali zgodni co do faktu, że dalsza współpraca musi odbywać się przy zaangażowaniu polskich i czeskich środowisk gospodarczych.

5 Korzyści dla Przedsiębiorcy wynikające z rejestracji w systemie W obecnych czasach przedsiębiorca zmuszony jest poruszać się w ogromnych zasobach informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W natłoku codziennych obowiązków wertowanie dziesiątek stron internetowych w celu znalezienia potrzebnych wiadomości w zakresie zmian przepisów, przetargów, dotacji, szkoleń, konferencji, wydarzeń, planowanych inwestycji, kierunków rozwoju regionalnego jest niezwykle czasochłonne, trudne a nieraz niemożliwe. Proponowane przedsięwzięcie długofalowe daje zarejestrowanemu w systemie użytkownikowi (przedsiębiorcy) kilka konkretnych korzyści. Jedną z nich jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę dostępu do informacji gospodarczych, które mogą być potrzebne przy prowadzeniu firmy. Kolejne to możliwość dialogu w tematach gospodarki a także budowanie wizerunku własnej firmy, zdobywanie nowych klientów i partnerów biznesowych. Prosta rejestracja w systemie daje przedsiębiorcy następujące korzyści: - otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzących z wielu rozproszonych źródeł, - śledzenie zmian przepisów, uchwał samorządów, ogłoszeń i zapowiedzi wydarzeń gospodarczych, - uzyskiwanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia ), - wyszukiwanie bieżących i wcześniejszych informacji podzielonych ze względu na tematykę: Wiadomości, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca, - możliwość kontaktu z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, - prezentacja własnej firmy w internetowym Katalogu Firm, - możliwość edytowania/aktualizowania danych o firmie, - możliwość dodawania obszernego opisu działalności, zdjęć, ogłoszeń/produktów, - korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpłatne. Korzyści jakie daje platforma informacyjna: - integracja loklanych przedsiębiorców, - zdobycie klientów i partnerów biznesowych (kooperantów biznesowych), - możliwość poszukiwania klientów i partnerów za granicą, - tworzenie warunków pozwalających rozwijać inicjatywy gospodarcze, - długofalowe wzmacnianie rozwoju gospodarczego regionu, - poprawa warunków działania przedsiębiorstw. Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna ZAPROSZENIE na konferencję otwarcia Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej 18 czerwca 2015 godz. 10:00 Racibórz ul. Zamkowa 2 Sala Konferencyjna Zamek Piastowski W programie m.in.: - prezentacja systemu - podpisanie deklaracji współpracy gospodarczej przez Partnerów Projektu - możliwość rejestracji użytkowników - poczęstunek Zapraszamy do korzystania z nowoczesnego rozwiązania wspierającego przedsiębiorców. Szczegóły na.org Partnerzy Projektu 3 Urząd Miasta analizuje projekt fot. Kamila Wolny-Wilczok fot. Kamila Wolny-Wilczok Pomysł Gospodarczej Platformy Informacyjnej wyszedł ze środowiska lokalnej przedsiębiorczości. Idea znalazła posłuch wśród władz Miasta Racibórz. W wyniku rozmów wykrystalizowała się koncepcja współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu nad narzędziem umożliwiającym lokalnym przedsiębiorcom lepszą formę komunikacji i dostępu do informacji. Na spotkaniu roboczym, na którym spotkali się pracownicy wydziałów odpowiedzialnych za promocję i rozwój gospodarki w Raciborzu koncepcję działania platformy informacyjnej zaprezentował pomysłodawca projektu, członek RIG, Ireneusz Burek. Przedstawił główne założenia koncepcji oraz rolę urzędu w administrowaniu budowanego systemu informacyjnego. Na spotkaniu prezydent Mirosław Lenk przedstawił argumenty przemawiające za aktywną współpracą biznesu z samorządem, która poszerzy zainteresowanym przestrzeń konsultacji oraz dostęp do informacji. Na roboczym spotkaniu pracowników Urzędu Miasta Racibórz koncepcję projektu zaprezentował jej autor Ireneusz Burek.

6 4 Racibórz i Opawa - miasta wspierające biznes W zglobalizowanym świecie miasta nie mogą rozwijać się w izolacji. Dlatego ważnym elementem jest współpraca, zwłaszcza w przypadku pogranicza. Racibórz i Opawa są miastami partnerskimi już od 1991 r. Od samego początku są one członkami Euroregionu Silesia. Dużą dynamikę we współpracy oba miasta wykazują w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska, edukacji, kultury i sportu. Od samego początku współpracy oba miasta kładły zdecydowany nacisk na współpracę, której celem jest rozwój przedsiębiorczości po obu stronach granicy. Dzisiaj Opawa i Racibórz są partnerami w konstruowaniu Gospodarczej Platformy Informacyjnej Silesiainfo. Racibórz Racibórz jest miastem, które od wielu wieków było istotnym miejscem na mapie gospodarczej Polski. W średniowieczu był to ważny ośrodek handlu. W XVIII w. w wyniku wojen śląskich miasto znalazło się w granicach Prus. W XIX stuleciu Racibórz przeżywał okres szczególnie intensywnego rozwoju gospodarczego. W 1846 r. pojawiła się kolej żelazna. Rozwijał się przemysł metalowy. Powstała fabryka Hegenscheidta zajmująca się m.in. produkcją obrabiarek. Rósł w siłę przemysł spożywczy. Czekolada Franza Sobtzicka była słynna w całych Prusach. Po drugiej Owocne obrady spotkań fot. Marek Kuder Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (na zdjęciu Zamek Piastowski) rozszerza działanie gospodarcze magistratu na zasięg powiatu raciborskiego fot. Kamila Wolny-Wilczok Na spotkaniu Partnerów Projektu w Urzędzie Miasta Racibórz szeroko dyskutowano jak zapewnić najlepszą możliwą promocję platformy.org. W czasie spotkania partnerów projektu w Urzędzie Miasta Racibórz poruszono zagadnienia związane z wyznaczeniem priorytetów działania w trakcie wdrażania Gospodarczej Platformy Informacyjnej. Omawiano także w jaki sposób będzie funkcjonował system w okresie trwałości projektu. Podnoszono również kwestie związane z formułą zaproszenia przedsiębiorców do współpracy. Uczestnicy spotkania ustalili także nazwę dla przedsięwzięcia. Przyjęto nazwę:. W trakcie spotkania szeroko dyskutowano o sposobach promocji projektu. Partnerzy zastanawiali się nad formułą i organizacją konferencji promującej platformę. wojnie światowej nacisk położono na przemysł ciężki. Symbolem zmian stało się RAFAKO S.A. Obecnie w Raciborzu działa prawie 5400 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Działalność gospodarczą zarejestrowało ponad 3600 osób. Pośród dużych przedsiębiorstw działają obecnie RAFAKO S.A., Mieszko S.A., SGL CARBON Polska S.A., KOLTECH Sp. z o.o., Ensol Sp. z o.o., SUNEX S.A., SM "Rameta" ZPCH, czy Zott Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorczości jest dzisiaj jednym z priorytetów dla miasta. Ważnym elementem tej polityki jest powstanie strefy ekonomicznej na Ostrogu. Podobna strefa dedykowana MŚP powstaje przy ulicy Bartka Lasoty. Elementem komunikacji biznesu z urzędem jest Konsultacyjna Rada Gospodarcza. Miasto stara się również zadbać o stworzenie dobrze wypracowanych rozwiązań dla inwestorów. W tym celu w urzędzie został powołany Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora. Wydziały Gospodarcze W wielu niezwykle ważnych sprawach dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, należy się zwrócić do Urzędu Miasta Racibórz. Bez sprawnie działającej administracji samorządowej na tym szczeblu trudno sobie wyobrazić, by w danym regionie dobrze rozwijał się biznes. Za kwestie związane z ekonomią odpowiada Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych. Podlegają mu bezpośrednio Wydział Inwestycji i Urbanistyki, Wydział Komunalny, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Dróg Miejskich, Referat Informacji Przestrzennej. Rozwój i promocja Jednak wydziały te nie są jedynymi, w których przedsiębiorca może szukać informacji, załatwić pozwolenia i dokumenty, czy po prostu szukać

7 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 5 wsparcia. Biznes może uzyskać pomoc również w Wydziale Rozwoju i w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Nowoczesne miasto nie może rozwijać się spontanicznie. Nakreśleniem kierunków rozwoju zajmuje się Wydział Rozwoju. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą niezwykle ważnym miejscem będzie również komórka ds. promocji. W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie to właśnie promocja zapewnia stały napływ klientów, ich pozyskanie, a w konsekwencji sukces. Środowisko i informacje Wiele działań, także tych gospodarczych, musi być prowadzone z myślą o ekologii. Tymi kwestiami zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym biznesmen może znaleźć w Elektronicznym Systemie Informacji Miejskiej (ESIM) obsługiwanym przez Referat Informacji Przestrzennej. Opawa Historia Opawy sięga XII stulecia. Od zarania swoich dziejów jej losy związane były z handlem. U swoich początków przez miasto prowadził Szlak Bursztynowy. Później Opawa stała się ważnym punktem handlowym, czego dowodem był fakt, że znajdowała się w nim mennica. W XIX w. do miasta zawitała kolej żelazna, a wraz z nią dynamiczny rozwój miasta. W czasie drugiej wojny światowej Opawa została w dużej części zniszczona. Do rozwoju przedsiębiorczości nie przyczyniły się również rządy komunistów, którzy przez prawie pół wieku władali tą częścią Europy. Aktywność mieszkańców miasta uwolniły przemiany polityczne pod koniec Spotkanie Opawa fot. Kamila Wolny-Wilczok W czasie spotkania w Opawie mówiono o zagadnieniach związanych ze specyfiką czeskiej przedsiębiorczości w kontekście budowy Katalogu Firm, części platformy informacyjnej. W dniu 18 marca w Opawie odbyło się spotkanie dotyczące prac nad realizacją projektu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele polskich i czeskich środowisk gospodarczych, Urzędu Miasta Racibórz oraz Urzędu Miasta Opawa. W czasie roboczego spotkania partnerzy analizowali branże, których przedstawiciele mogą skorzystać z narzędzia. Dopracowano również szczegóły dotyczące deklaracji przystąpienia partnerów do projektu. Uczestnicy rozmawiali także o tym, jak zachęcić do współpracy polskich i czeskich biznesmenów. Narada w Urzędzie Miasta Opawa konkretyzowała też ustalenia poczynione na wewnętrznym spotkaniu pracowników Urzędu Miasta Racibórz w lutym 2015 r. Opawa, malownicze miasto, do którego chętnie przyjeżdżają polscy turyści i przedsiębiorcy. Miasto rozwija infrastrukturę aby zapewnić rozwój przedsiębiorczości to jeden z głównych celów strategicznych władz. XX stulecia. Dzisiaj Opawa jest tętniącym życiem miastem, gdzie znaleźć można firmy z branży maszynowej, farmaceutycznej, czy spożywczej. W mieście znajdują się ważne instytucje publiczne takie jak Uniwersytet Śląski, Teatr Śląski i Państwowy Urząd Inspekcji Pracy. Przedsiębiorczość i inicjatywa stały się motorem rozwoju całej Republiki Czeskiej. W życie gospodarcze miasta wpisuje się opawski magistrat, dla którego rozwój przedsiębiorczości jest jednym ze strategicznych celów. W swoich strukturach urząd posiada sieć wydziałów, które przedsiębiorca powinien odwiedzić, by prowadzić swoje interesy w jak najlepszym porządku. Jednym z najważniejszych z nich jest Wydział Działalności Gospodarczej. W tym właśnie miejscu biznesmen rejestruje swoją działalność gospodarczą. Nowoczesna polityka gospodarcza miasta nie może istnieć bez racjonalnego planowania przestrzennego. Za to zagadnienie w Urzędzie Miasta Opawa odpowiada Wydział Głównego Architekta i Zagospodarowania Przestrzennego. Za część działań progospodarczych odpowiada Biuro Prezydenta Miasta. Ten dział administracji miejskiej odpowiada bowiem m.in. za organizację jarmarków wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz za informację turystyczną. Dzisiejsze miasta nie mogą sobie pozwolić na to, by uciekały im szanse na korzystanie ze środków zewnętrznych. Tymi zagadnieniami w Opawie zajmuje się Wydział Rozwoju Miasta i Planowania Strategicznego. Zapewnia on obywatelom profesjonalne doradztwo w trudnym procesie pozyskiwania dotacji. Decyzje o sprzedaży, najmie i użyczeniu gruntów należących do miasta zapadają w Wydziale Majątku Miasta. Opawa wspiera organizację wielu imprez, których celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki oraz integracji świata przedsiębiorczości. Jedną z nich jest Big Thinking, czyli cykl śniadań biznesowych mających na celu nawiązanie i umocnienie osobistych relacji pomiędzy właścicielami firm. Swoje wsparcie miasto udziela również funkcjonującej od 20 lat inicjatywie pod nawą Bussiness Heroes Opava. Kolejną inicjatywą, która może liczyć na pomoc ze strony miasta są ProRegiony. Informacje o wszystkich tych projektach można znaleźć na stronie internetowej miasta. W mieście dostępne są także wolne tereny inwestycyjne, m. in. w dzielnicy Vávrovice. Duży przedsiębiorca, który chciałby zainwestować swoje pieniądze w Opawie może liczyć na całkowite zaangażowanie urzędu. Dowodem na to była współpraca z izraelską firmą farmaceutyczną TEVA, gdy znacząco udało się przyśpieszyć wszelkie procedury, by zapewnić jak najlepsze warunki zagranicznemu inwestorowi.

8 6 Raciborska Izba Gospodarcza Raciborska Izba Gospodarcza to organizacja skupiająca w swoich szeregach przekrój całego raciborskiego świata gospodarczego w powiecie raciborskim. Izba powstała w 1990 roku i w chwili obecnej skupia w swoich szeregach zarówno takie tuzy biznesu jak RAFAKO S.A., Eko - okna Sp. z o.o., Ensol Sp. z o.o., Rafamet S.A., SM "Rameta" ZPCH, SGL Carbon S.A., jak i mniejsze firmy. Członkami Izby są potentaci z branży energetycznej realizujący wielomilionowe inwestycje Raciborska Izba Gospodarcza skupia w swoich szeregach firmy duże, ale również mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Realizuje tym samym zadanie integracji środowisk gospodarczych. (Na zdj. członkowie RIG podczas spotkania roboczego). w całym kraju, ale także lokalne firmy zatrudniające kilku lub kilkunastu pracowników. Podstawowym celem statutowym funkcjonowania Raciborskiej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. To zadanie jest realizowanie dzięki tworzeniu warunków współpracy pomiędzy różnymi firmami, reprezentacją interesów członków Izby wobec innych partnerów życia społecznego takich jak administracja publiczna, czy udziałowi w pracach nad dokumentami służącymi wyznaczeniu kierunku działań progospodarczych w regionie. W przypadku gdy pomiędzy przedsiębiorcami pojawi się spór, do zadań Izby należy także mediacja. Ważnym narzędziem wsparcia dla zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców są inicjatywy służące uzyskaniu przez przedsiębiorcę kredytu na dogodnych warunkach. Ponadto stowarzyszenie organizuje dla swoich członków doradztwo i konsulting. RIG realizuje nakreślone przez siebie cele w oparciu o bardzo różne narzędzia. Wśród zadań, które Izba wypełnia, znajdują się m.in. organizacja szkoleń, promocja działalności gospodarczej, tworzenie funduszy i stypendiów przeznaczonych na wsparcie inicjatyw gospodarczych. Ważnym zadaniem Raciborskiej Izby Gospodarczej jest promowanie wśród młodzieży postaw progospodarczych. Tą funkcję RIG wypełnia współorganizując konkurs pod nazwą Młodzieżowy Lider Biznesu. Izba angażuje się także w działalność charytatywną. Świadectwem tej działalności jest cyklicznie organizowana impreza pod nazwą Gwiazdka Serc. Dochód ze sprzedanych w jej trakcie cegiełek w całości przeznaczany jest dla potrzebujących dzieci i młodzieży. Impreza jest organizowana od 2000 r. Istotnym elementem działalności tej organizacji skupiającej przedsiębiorców jest promocja przedsiębiorczości poprzez wyłanianie liderów lokalnego biznesu. Jednym z narzędzi służących do osiągnięcia tego celu jest organizowana od 2008 r. impreza pod nazwą Filar Ziemi Raciborskiej. Wydarzenie to tworzone jest przy współudziale Prezydenta Miasta Racibórz oraz Starosty Powiatu Raciborskiego. Jedną z kategorii, w której przyznawane są nagrody jest współpraca transgraniczna. Ten ostatni punkt od początku istnienia Raciborskiej Izby Gospodarczej stanowił ważny fragment funkcjonowania organizacji. W statucie izby zapisano, że do zadań izby należy nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z innymi izbami i organizacjami. Jeszcze we wczesnych latach 90. izba nawiązała współpracę z Powiatową Izbą Gospodarczą w Opawie. Dzięki współpracy tych dwóch zrzeszeń świata przedsiębiorczości udało się zrealizować w oparciu o środki pozyskane z Euroregionu Silesia projekty opatrzone tytułami Biznes bez granic i Międzynarodowa Gala Filar Ziemi Raciborskiej. Robocze spotkania Izby Koncepcja platformy narodziła się w oparciu o przemyślenia z szeregu dyskusji na forum Raciborskiej Izby Gospodarczej poświęconych problemom lokalnych przedsiębiorców. Problemy i uwagi lokalnego biznesu, które były przedstawiane na spotkaniach Izby dały asumpt do zastanowienia się, jak skonstruować narzędzie, które polepszyłoby warunki funkcjonowania przedsiębiorczości w regionie. Autorem koncepcji Gospodarcza Platforma Informacyjna jest Ireneusz Burek, członek Raciborskiej Izby Gospodarczej. Projekt ten został omówiony na spotkaniach członków RIG oraz z zarządem. Podczas spotkań zwrócono uwagę na fakt, że narzędzie to powinno być dedykowane sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie sektor MiMŚP może najwięcej zyskać, jeśli otrzyma lepszy dostęp do informacji i możliwość szerszej reprezentacji swoich interesów, co stanowi jedno z założeń funkcjonowania platformy. W efekcie prac w RIG przedstawiono Miastu Racibórz koncepcję platformy informacyjnej, która jest obecnie wdrażana przez Miasto wraz z Partnerami Projektu.

9 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 7 Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie Opawa jest miastem, w którym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. Swoją siedzibę znalazły tu takie firmy jak: Teva Czech Industries s.r.o., Ferram a.s., Ostroj a.s., Opavia Lu s.r.o., Model Obaly a.s., czy Brano a.s. Przekrój lokalnego biznesu jest tu bardzo szeroki i zaczyna się na dużych międzynarodowych firmach, a kończy na małych przedsiębiorstwach. Firmy te mają swoją reprezentację, którą jest Powiatowa Izba Gospodarcza. Powiatowe Izby Gospodarcze w Czechach stanowią regionalne zaplecze Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej. Działa ona na podstawie ustawy 301 z 1992 r. o Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej. Jednak dzieje niektórych powiatowych izb gospodarczych mają dużo dłuższe tradycje. Do głównych zadań Izby należy wspieranie działalności biznesowej i ochrona interesów przedsiębiorców skupionych w ich szeregach. Jest to instytucja niezależna i apolityczna. Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej dzieli się na dwie części. W pierwszym przypadku osią podziału są branże, do których należą poszczególni przedsiębiorcy. W drugim przypadku podział jest natury geograficznej, a jego odzwierciedleniem jest fakt, że Izba ma swoje oddziały regionalne. Do obowiązków Izby należy także promocja postaw progospodarczych, a także upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i przepisów traktujących o prowadzeniu działalności gospodarczej. Izba zajmuje się również szeroką działalnością doradczą i konsultingową w sprawach związanych z biznesem. Do jej zadań należy także współpraca z administracją i polepszanie komunikacji pomiędzy członkami Izby. W ramach wykonywania swoich zadań organizacja wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego. Izba jest członkiem europejskiego stowarzyszenia izb handlowych Eurochambers. Izba często nawiązuje stosunki z partnerami o podobnym charakterze poza granicami Republiki Czeskiej. Tak jest również w przypadku Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie, której główny kierunek aktywności międzynarodowej wyznaczony jest przez Rzeczpospolitą Polską. Historia tej organizacji sięga 1850 roku. Izba nawiązała partnerstwo z izbami gospodarczymi w Raciborzu, Opolu i w Rybniku. Najdłużej kształtuje się współpraca z partnerem raciborskim. Wkład Izby na rzecz współpracy polsko czeskiej docenił Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej nagradzając tę organizację honorowym medalem za wkład w polepszanie stosunków polsko czeskich. Na chwilę obecną Izba skupia ok. 80 członków. W ramach Izby realizuje się wiele projektów progospodarczych. Część z nich ma charakter transgraniczny i jest realizowana z Raciborską Izbą Gospodarczą. Do takich inicjatyw zaliczyć Opawa to miasto, w którym na co dzień kwitnie handel. Środowisko gospodarcze tego miasta stara się integrować Powiatowa Izba Gospodarcza. można czeski projekt Biznes bez granic, czyli wymiana informacji i wspólne wyszukiwanie szans rozwoju pogranicza polsko - czeskiego. Powiatowa Izba Gospodarcza wraz z Raciborską Izbą Gospodarczą była partnerem Miasta Racibórz przy organizacji Międzynarodowej Konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Oba te projekty były realizowane przy wsparciu Euroregionu Silesia w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska , dzięki tzw. mikroprojektom. Trudności trzeba pokonywać fot. Kamila Gużda Na roboczym spotkaniu RIG oraz Izby Gospodarczej w Opawie omawiano bariery, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział prezes RIG Tadeusz Ekiert, twórca koncepcji platformy Ireneusz Burek oraz dyrektor Izby w Opawie Jiři Germanič. W kwietniu 2015 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Raciborskiej Izby Gospodarczej i Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie dotyczące szczegółów prac nad projektem Gospodarczej Platformy informacyjnej. W czasie narady wymieniono szereg uwag dotyczących m.in. wcześniejszych projektów mających na celu skonstruowanie wiarygodnych baz danych dla przedsiębiorców (zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej) i doświadczeń płynących z prac nad analogicznymi projektami. Wskazano na możliwe bariery w realizacji projektu oraz zasygnalizowano jakie kroki należy podjąć w celu ich eliminacji. W trakcie spotkania poruszono również kwestie związane ze wcześniejszymi kontaktami Raciborskiej Izby Gospodarczej oraz Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie. W rozmowach uczestniczyli m.in. z ramienia Raciborskiej Izby Gospodarczej prezes Tadeusz Ekiert oraz dyrektor opawskiej Powiatowej Izby Gospodarczej Jiři Germanič.

10 8 Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu Rzemiosło od zarania dziejów stanowiło dźwignię dla rozwoju cywilizacji. Miasta przez całe stulecia były ośrodkami tej dziedziny pracy człowieka i dlatego były centrami wzrostu dla całych regionów. W Raciborzu stowarzyszeniem, które kładzie największy nacisk na ochronę tej grupy przedsiębiorców jest Cech Rzemiosł Różnych. Jest to najdłużej działająca organizacja pozarządowa zajmująca się sprawami gospodarczymi w mieście. Jej losy sięgają 1945 roku. Na chwilę obecną Cech zrzesza Racibórz od bardzo dawna tworzył dogodne warunki dla rozwoju rzemiosła. Dzisiaj rzemieślnicy mogą zyskać reprezentację swoich interesów dzięki Cechowi Rzemiosł Różnych (na zdj. z prawej Maria Smyczek, dyrektor Cechu). 150 przedsiębiorców. Skupia on przedsiębiorców zajmujących się typową działalnością rzemieślniczą. Są to przede wszystkim firmy małe i średnie, ale wśród członków Cechu można znaleźć również tak duże firmy jak Bruki Trawiński, Sunex S.A. i Staltech. Członkowie stowarzyszenia rekrutują się spośród przedstawicieli takich branż jak: fryzjerzy, mechanicy samochodowi, piekarze, cukiernicy, budowlańcy, stolarze. Wszystkie działania Cechu prowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Podstawowym zadaniem Cechu jest nadzór nad praktyczną nauką zawodu. Ta część działalności stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o przepisy prawne zawarte w Ustawie o rzemiośle. Sprawując nadzór nad kształceniem młodocianych pracowników nauka rzemiosła nie idzie w zapomnienie, a przedsiębiorcy zyskują wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Stowarzyszenie przygotowuje ucznia do tego, by mógł zdobyć konkretny zawód. Zapewnia mu konkretne miejsce, w którym może odbyć praktykę, gwarantuje wymagane prawem standardy pracy, czuwa nad realizacją zawartej pomiędzy młodocianym a przedsiębiorcą umowy. Cech umożliwia przedsiębiorcy zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika, którego wiedzę i kompetencje weryfikuje egzamin. Cech Rzemiosł nadzoruje proces kształcenia młodego człowieka przez 3 lata. Proces ten wieńczy egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. Z reguły egzamin teoretyczny odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, ale Cech wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych organizuje część egzaminów w Raciborzu. Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu Maria Smyczek podkreśla jak ważny jest to element w prowadzeniu działalności biznesowej, zwłaszcza przez mniejszych przedsiębiorców. Według niej: gdy pracodawca wyszkoli sobie pracownika, to już go "nie puści". To częsta praktyka, że uczniowie pracują u swoich mistrzów. Zrzeszeni w stowarzyszeniu pracodawcy uzyskują dzięki Cechowi możliwość szerszej reprezentacji swoich interesów. Mniejszym przedsiębiorcom trudno jest dotrzeć ze swoimi uwagami, skargami, potrzebami do odpowiednich instytucji. Cech nierzadko staje się więc mediatorem pomiędzy przedsiębiorcami a administracją i rozstrzyga spory w łonie samego środowiska pracodawców. Stowarzyszenie umożliwia także uzyskanie informacji dotyczących działalności różnych urzędów. Cech np. służy pomocą przedsiębiorcom, jeśli ci chcą sięgnąć po środki z Powiatowego Urzędu Pracy. W biurze Cechu można uzyskać fachową poradę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości czy prawa pracy. Kolejną płaszczyzną działania stowarzyszenia jest integracja środowiska przedsiębiorców. Realizowana jest ona dzięki organizacji wyjazdów integracyjnych, zabaw i spotkań. W ramach Ośrodka Kształcenia Zawodowego Rzemiosło przy Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu organizowane są także szkolenia i specjalistyczne kursy. Zaangażowanie Partnerów Aktywne zaangażowanie wielu osób w pracach nad realizacją projektu wynikało z potrzeby realizacji celów statutowych i strategicznych zarówno stowarzyszeń jak i samorządów. Wspólny projekt ma lepiej integrować środowisko gospodarcze. W pracach nad realizacją projektu zaangażowanych było wiele osób. Ze strony Urzędu Miasta Racibórz nad projektem czuwali: Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk, pracownicy Referatu Promocji Magdalena Czech-Majer (kierownik), Magdalena Kuc (koordynator projektu), Dariusz Tkocz. Ze strony Urzędu Miasta Opawa w prace zaangażowani byli Prezydent Miasta Opawa Martin Viteček, Martina Heisigovă (Wydział Rozwoju Miasta i Planowania Strategicznego), Jaroslav Machowský (Wydział Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Międzynarodowej), Vratislav Havelka (Wydział Działalności Gospodarczej). Raciborską Izbę Gospodarczą reprezentowali: Prezes RIG Tadeusz Ekiert, Wiceprezes RIG Konrad Migocki oraz pomysłodawca Ireneusz Burek. Ze strony Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu w pracach nad projektem wzięła udział dyrektor Cechu Maria Smyczek. W imieniu Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie występował Dyrektor Izby Jiři Germanič.

11 Polsko-česká hospodářská informační platforma Publikace je poskytována zdarma zdraví stavebnictví práce motorismus průmysl Projekt Polsko-česká hospodářská informační platforma" je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu. Překračujeme hranice.

12 Polsko-česká hospodářská informační platforma Deklarace o hospodářské spolupráci Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských kontaktů, zejména v hospodářské oblasti, především v podnikatelském prostředí malých a středních podniků je významným cílem, který jsme si vytýčili před několika měsíci, kdy jsme zahájili společnou aktivitu, kterou je vytvoření česko-polské hospodářské informační platformy. Dne 16. ledna 2015 byla podepsána žádost o dotaci na projekt Polsko-česká hospodářská informační platforma z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika , kde jsme jako partneři projektu deklarovali, že společně rozvineme spolupráci zaměřenou na rozvoj malých a středních podniků v regionu měst Opavy a Ratiboře. Věříme, že vytvářené moderní řešení, kterým je Česko-polská hospodářská informační platforma, zkvalitní tok ekonomických informací, usnadní kontakty mezi podnikateli na obou stranách hranice a přispěje k rozvoji informační společnosti. Deklarujeme tímto vůli další součinnosti s cílem realizace aktivit směřujících k propagaci a hospodářskému rozvoji a rozvoji informační společnosti. Město Ratiboř Statutární město Opava Ratibořská hospodářská komora Cech různých řemesel v Ratiboři Okresní hospodářská komora Opava V Ratiboři dne 18. června 2015 Město Ratiboř, IČ: , ul. Stefana Batorego 6, Ratiboř (Polská republika) jehož jménem jedná pan Mirosław Lenk, primátor Statutární město Opava, IČ: , Horní náměstí 69, Opava (Česká republika) zastoupeno panem Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Okresní hospodářská komora Opava, IČ: , Nádražní okruh 27, Opava (Česká republika) zastoupena panem Václavem Honem, předsedou Ratibořská hospodářská komora, IČ: , ul. Stefana Batorego 7, Ratiboř (Polská republika) jejímž jménem jedná pan Tadeusz Ekiert, předseda představenstva a pan Konrad Migocki, místopředseda představenstva Cech různých řemesel v Ratiboři, IČ: , ul. Kilińskiego 2, Ratiboř (Polská republika) jehož jménem jedná paní Maria Smyczek, ředitelka kanceláře a pan Bernard Korzonek, starší Cechu

13 Polsko-česká hospodářská informační platforma 1 Vážení podnikatelé Město Ratiboř společně s Ratibořskou hospodářskou komorou a Cechem různých řemesel v Ratiboři za spoluúčasti českých partnerů Statutárního města Opavy a Okresní hospodářské komory Opava, realizuje projekt věnovaný podnikatelům s názvem Polsko-česká hospodářská informační platforma. Jsme rádi, že vám můžeme představit informační řešení, které vzniklo díky dialogu podnikatelů s projektovými partnery. Systém je odpovědí na potřeby podnikatelů z obou stran hranice. Polsko-česká hospodářská informační platforma je inovačním řešením umožňujícím tok hospodářských informací, které pocházejí z mnoha zdrojů, k podnikatelům, coby uživatelům systému. Navíc platforma poskytuje uživatelům možnost bezplatné propagace vlastní firmy, usnadňuje kontakty mezi podnikateli (také v zahraničí projekt je dvojjazyčný, česko-polský) a umožňuje konzultace mezi podnikateli, samosprávou a úřady. Systém pod názvem zahrnuje: - Informační servis - Katalog Firem Úlohou informační platformy je mimo jiné také předávání námětů, žádostí a dotazů uživatelů příslušným útvarům samosprávy nebo institucím působícím v podnikatelském prostředí (včetně partnerů projektu) s cílem vyhledat řešení podle kompetencí jednotlivých institucí. Informace budou zveřejňovány na stránce a zasílány zaregistrovaným uživatelům systému (podnikatelům) formou pravidelných ových zpráv. Systém umožní obousměrnou komunikaci mezi partnery projektu a místními podnikateli, kteří působí na území Opavy a Ratiboře. Projekt je určen především drobným živnostníkům, malým a středním podnikům. Přímými uživateli projektu jsou také instituce podnikatelského prostředí, které tím získávají nástroj k lepší integraci s místními podnikateli. Platforma má ale otevřený charakter, mohou se zde registrovat i větší podnikatelské subjekty (včetně právnických osob a sdružení). Realizace projektu přispěje ke zlepšení podmínek hospodářského fungování drobných živnostníků a malých a středních podniků na přeshraničním území, k hospodářskému rozvoji regionu, rozvoji informačních systémů a propagaci pohraničních podnikatelských subjektů, ale především k integraci podnikatelského prostředí, a tím i k ekonomické soudržnosti v regionu. Doufáme, že díky vašemu zapojení se do navrhovaného projektu přes bezplatnou registraci, přispěje tato iniciativa také k rozvoji vašich firem. Srdečně vás zveme na Zahajovací konferenci tohoto projektu, na které se budete moci s celým projektem důkladně seznámit. Těšíme se na vaši registraci v systému. Partneři projektu SILESIAInfo Jednání o ekonomice Primátor města Ratiboř Mirosław Lenk na setkání s podnikateli Ratibořské hospodářské komory a Cechu Rzemiosł Różnych v Ratiboři. Místní podnikatelé i samospráva se již dlouhou dobu věnují rozvoji podnikání. Městský úřad se ve spolupráci s organizacemi, sdružujícími zaměstnavatele, snažil vyvinout takové nástroje podpory, které by umožnily vytvořit co nejlepší podmínky pro hospodářský rozvoj města. V prosinci 2014 na setkání s Ratibořskou hospodářskou komorou předložil primátor města Ratiboře Mirosław Lenk návrhy, jejichž cílem je uspokojit očekávání podnikatelů. Mezi návrhy primátora bylo mj. zřízení Konzultační hospodářské rady a vytvoření ve strukturách úřadu Referátu podnikání a obsluhy investora. Oba záměry byly zrealizovány. Referát působí v rámci Odboru rozvoje. Primátor také potvrdil připravenost ke spolupráci s podnikateli a přiznal nutnost hledání řešení, která rozšíří možnosti fungování ratibořských podniků a přispějí také k rozvoji ratibořské průmyslové zóny.

14 2 ZDROJE INFORMACÍ Hospodářské informace určené podnikatelům jsou rozptýlené v brožurách, na webových stránkách a v mnoha institucích jako jsou: úřady územních samosprávních celků, hospodářské komory, řemeslnické cechy, krajské/maršálkovské a vojvodské úřady, školící střediska, úřady práce, finanční úřady, poradenské firmy, banky a finanční instituce. Cílem Hospodářské informační platformy, která je uváděna do provozu, je získávání, shromažďování a poskytování hospodářských informací podnikatelům na místním trhu a vytváření obousměrné komunikace mezi partnery projektu a podniky. FUNKCE SYSTÉMU Informační funkce: - oznámení o výběrových řízeních, - změny zákonů a jiných předpisů, - oznámení o usneseních samosprávy, - plány hospodářských investic, - informace o organizaci úřadů práce, - hospodářské strategie, - informace o akcích, - informace o dotacích, - informace o školeních, - informace o investičních plochách, - informace o nebytových prostorech, - informace partnerů projektu, - hospodářské informace důležité pro drobné živnostníky a malé a střední podniky, - informace o uživatelích systému. Hospodářské informace jsou zveřejňované v internetovém systému.org a zasílané registrovaným uživatelům v pravidelných ových zprávách. Konzultační funkce: Administrátor může uživatelům (drobným, malým a středním podnikům) pomocí systému zasílat projekty navrhovaných investic, dotazy a připomínky zaslané uživateli a další informace důležité pro podnikatele s cílem konzultace a posuzování v podnikatelském prostředí. Konzultované informace zasílané uživatelům mohou pocházet od všech partnerů projektu, spolupracujících partnerů, institucí působících v oblasti podnikání a ekonomiky a také podnikatelů. Systém umožní Administrátorovi přijímat zpětnou informaci od uživatelů. Funkce dotazů: Uživatel se prostřednictvím Administrátora může obrátit na majitele systému, a nepřímo na spolupracující organizace (partnery projektu) se sdělením, dotazem, připomínkou, problémem týkajícím se oblasti fungování podnikatelských subjektů a podnikatelského prostředí. Administrátor prostřednictvím tohoto systému předá informaci příslušným odborům, oddělením ve strukturách partnerů projektu nebo externích úřadů. Zpracované odpovědi budou zveřejňovány na webové stránce a odesílány konkrétnímu uživateli nebo všem uživatelům platformy v rámci obousměrné komunikace mezi samosprávou a místními podnikateli. Polsko-česká hospodářská informační platforma To jste Vy a Vaše firma Setkání primátorů Primátora města Opavy Martina Vítečka přijal v Ratiboři primátor města Mirosław Lenk. Jednání se týkalo zejména problematiky hospodářské spolupráce na obou stranách hranice. Setkání primátora města Opavy Martina Vítečka a primátora města Ratiboře Mirosława Lenka dne 8. ledna 2015 bylo věnováno mnoha aspektům spolupráce partnerských měst. Opava a Ratiboř realizují řadu společných aktivit v oblasti propagace, cestovního ruchu, kultury a ochrany životního prostředí. Na lednovém setkání však byly hlavním tématem otázky související s podnikáním. Zvláštní pozornost byla věnována přeshraniční spolupráci z hlediska rozvoje podnikání na obou stranách hranice. Na schůzce byly projednávány i otázky související s možnostmi čerpání evropských dotací. Primátoři analyzovali dosavadní společné projekty, např. projekt Energeticky úsporné polsko-české pohraničí - Mezinárodní veletrh obnovitelné energie" zrealizovaný v červnu 2014, a deklarovali zájem o další spolupráci v této oblasti. Primátoři obou měst se dohodli, že další spolupráce bude probíhat při širším zapojení českých a polských podnikatelských prostředí.

15 Výhody podnikatele související s registrací v systému V současné době je podnikatel nucen pohybovat se v obrovském množství informací nezbytných k provozování živnostenské činnosti. Při každodenním vytížení a povinnostech je procházení desítek webových stránek s cílem vyhledání potřebných informací o změně předpisů, o výběrových řízeních, o dotacích, školeních, konferencích, akcích, plánovaných investicích, směrech regionálního rozvoje časově velmi náročné, obtížné a mnohdy nemožné. Navrhované dlouhodobé řešení přináší uživateli (podnikateli) registrovanému v systému několik konkrétních výhod. Jednou z nich je to, že podnikatel obdrží informace, které mu usnadní přístup k hospodářským informacím přínosným k provozování podnikatelské činnosti. Další výhodou je možnost dialogu v oblasti ekonomických otázek a také budování image vlastní firmy, získávání nových klientů a obchodních partnerů. Jednoduchá registrace v systému přináší podnikateli tyto výhody: - získávání pravidelných hospodářských informací pocházejících z mnoha různých zdrojů, - sledování změn v zákonech a právních předpisech, usnesení samospráv, informací o stávajících a plánovaných hospodářských a podnikatelských akcích, - získávání informací o provozování podnikatelské činnosti (právo, dotace, školení,...), - vyhledávání průběžně i s předstihem informací rozdělených podle oblastí: Zprávy, Finance, Dotace, Školení, Právo, Práce, - možnost kontaktu s organizacemi sdružujícími podnikatelské subjekty, - prezentace vlastní firmy v internetovém Katalogu firem, - možnost úpravy/aktualizace údajů o firmě, - možnost doplňování obsáhlého popisu činnosti, fotografií, oznámení/výrobků, - používání systému a všech jeho funkcí je bezplatné. Výhody, jaké informační platforma přináší: - integrace místních podnikatelů, - získání klientů a obchodních partnerů, - možnost hledání zákazníků a partnerů v zahraničí, - vytváření podmínek umožňujících rozvoj podnikatelských iniciativ, - dlouhodobá podpora hospodářského rozvoje regionu, - zlepšení podmínek pro fungování podniků. Polsko-česká hospodářská informační platforma POZVÁNK A na zahajovací konferenci Polsko-české hospodářské informační platformy 18 června :00 hod. Racibórz, ul. Zamkowa 2, Polsko Zasedací místnost Zamek Piastowski Na programu mj.: - prezentace systému - deklarace partnerů projektu - možnost registrace uživatelů - občerstvení Nabízíme Vám možnost využití moderního řešení, které podporuje podnikatele. Partneři projektu 3 Více na.org Setkání v rámci městského úřadu fot. Kamila Wolny-Wilczok Myšlenka vytvoření Polsko-české hospodářské informační platformy vznikla na základě názorů místních podnikatelů. Projevilo o ni zájem vedení města Ratiboř. V důsledku uskutečněných jednání vznikla koncepce spolupráce v rámci společného projektu týkající se nástroje, který by místním podnikatelům umožňoval lepší komunikaci a přístup k informacím. Na pracovním setkání zaměstnanců odborů zodpovědných za propagaci a rozvoj ekonomiky v Ratiboři koncepci fungování informační platformy prezentoval autor projektu a člen Ratibořské hospodářské komory Ireneusz Burek. Představil hlavní předpoklady koncepce a úlohu úřadu v provozování vznikajícího informačního systému. Primátor Mirosław Lenk zdůraznil argumenty pro aktivní spolupráci podnikatelů se samosprávou, která zájemcům rozšíří prostor pro konzultace a umožní přístup k informacím. fot. Kamila Wolny-Wilczok Na pracovním jednání zaměstnanců Městského úřadu Ratiboř koncepci projektu prezentoval její autor Ireneusz Burek.

16 4 Ratiboř a Opava města podporující podnikání V globalizovaném světě se města nemohou rozvíjet izolovaně. Důležitá je proto spolupráce, a to zejména v příhraničních podmínkách. Opava a Ratiboř jsou partnerskými městy již od roku Od samotného počátku jsou také členy Euroregionu Silesia. Spolupráce obou měst se velmi významně rozvijí v oblasti ochrany životního prostředí, kultury a umění. Obě města od samotného začátku spolupráce kladla také velký důraz na kooperaci, jejímž cílem je rozvoj podnikání na obou stranách hranice. Dnes jsou Opava a Ratiboř partnery při přípravě Hospodářské informační platformy Silesiainfo. Ratiboř Ratiboř (pol. Racibórz) je město, které je již mnoho staletí významným místem na hospodářské mapě Polska. Ve středověku to bylo významné obchodní středisko. V 18. století se město v důsledku slezských válek ocitlo na území Pruska. V 19. století pak Ratiboř prožívala období výjimečně intenzívního hospodářského rozvoje. V roce 1846 se zde objevila železnice. V Ratiboři se také rozvíjel kovoprůmysl. Vznikla továrna Hagenscheidta, která vyráběla mj. obráběcí stroje. Svůj význam upevňoval Úspěšná jednání fot. Kamila Wolny-Wilczok Na setkání partnerů projektu na Městském úřadě Ratiboř proběhla široká diskuze věnována zajištění co nejlepší propagace platformy.org. Během jednání projektových partnerů na Městském úřadě v Ratiboři účastníci hovořili o otázkách souvisejících s prioritními činnostmi v průběhu implementace Česko-polské hospodářské informační platformy. Projednávali také způsob fungování systému v době udržitelnosti projektu. Dále řešili i otázky související s formou přizvání podnikatelů ke spolupráci. Účastníci setkání se také dohodli na názvu realizovaného záměru. Byl schválen název. Velká pozornost byla věnována způsobům propagace projektu. Partneři přemýšleli o formě a organizaci konference propagující platformu. fot. Marek Kuder Agentura pro propagaci Ratibořska a podporu podnikání na Piastovském hradě v Ratiboři (na fotografii Piastovský hrad) rozšiřuje hospodářskou činnost magistrátu v celém ratibořském okrese. i potravinářský průmysl. Čokoláda Franze Sobtzicka se proslavila po celém Prusku. Po druhé světové válce byl důraz kladen na těžký průmysl. Symbolem změn se stala společnost RAFAKO S. A. V současné době působí v Ratiboři téměř registrovaných podnikatelských subjektů. Živnostenskou činnost přihlásilo na osob. Dnes mezi velké podniky patří RAFAKO S. A., Mieszko S. A., SGL CARBON S.A., KOLTECH Sp. z o. o., Ensol Sp. z o. o., SUNEX S. A., SM "Rameta" ZPCH a Zott Polska Sp. z o. o. Rozvoj podnikání dnes patří k prioritám města. Důležitou součástí této politiky je vznik průmyslové zóny v části Ostróg. Obdobná zóna určená MSP vzniká také v ulici Bartka Lasoty. Komunikaci podnikatelů s úřadem zprostředkovává Konzultační hospodářská rada. Město také vyvíjí snahy o vytvoření dobře propracovaných řešení pro investory. Za tímto účelem byl ve struktuře úřadu zřízen Referát podnikání a obsluhy investora. Hospodářské odbory V mnoha záležitostech, které jsou velmi důležité pro všechny podnikatele, nezávisle na velikosti jejich podniků, je potřeba komunikovat s Městským úřadem Ratiboře. Bez řádně fungující samosprávy by kvalitní rozvoj podnikatelského sektoru na této úrovni byl jen velmi těžce představitelný. Zástupce primátora pro hospodářské záležitosti zodpovídá za záležitosti související s ekonomikou. Jemu jsou přímo podřízené: Odbor investic a urbanistiky, Komunální odbor, Odbor správy majetku, Odbor městských komunikací a Referát územních informací.

17 Polsko-česká hospodářská informační platforma 5 Rozvoj a propagace Tyto odbory však nejsou jediným místem, kde může podnikatel hledat informace, vyřídit povolení a dokumenty, nebo jednoduše hledat pomoc. Podporu a poradenství nabízí také Odbor rozvoje a Odbor životního prostředí a zemědělství. Moderní město nemá možnost rozvíjet se spontánně. Směry rozvoje zpracovává Odbor rozvoje. Pro živnostníky a podnikatele je velmi důležitým místem i referát propagace. V dnešním, globalizovaném světě je právě propagace velmi důležitá k zajištění kontinuálního přílivu klientů, jejich získání a následně i úspěchu. téměř půl století. Aktivitu obyvatel města umožnily politické změny na konci 20. století. Dnes je Opava velmi živým městem, ve kterém svou činnost provozují firmy ze strojírenského, farmaceutického a potravinářského odvětví. Jsou zde důležité veřejné instituce, jako je Slezská univerzita, Slezské divadlo a Státní úřad inspekce práce. Podnikání a vyvíjené iniciativy se staly pohonem rozvoje celé České republiky. Životní prostředí a informace Řadu aktivit, včetně těch podnikatelských, je nutné vyvíjet s ohledem na ekologii. Tyto otázky řeší Odbor životního prostředí a zemědělství. Informace o územním uspořádání podnikatel najde v Městském elektronickém informačním systému, který provozuje Referát územních informací. Opava Historie Opavy sahá do 12. století. Od samotného počátku jsou její osudy spojeny s obchodem. Územím města vedla Jantarová stezka. Později se Opava stala významným obchodním střediskem, na což poukazuje skutečnost, že se zde nacházela mincovna. V 19. století byla do města přivedena železnice, která přispěla k jeho dynamickému rozvoji. V době 2. světové války byla Opava bohužel z velké části zničena. K rozvoji podnikání nepřispěla ani vláda komunistů, kteří v této části Evropy vládli Setkání v Opavě fot. Kamila Wolny-Wilczok Na setkání v Opavě účastníci jednali o problémech souvisejících se specifikou českého podnikání s ohledem na zpracování databází místních firem. Dne 18. března se v Opavě konalo setkání věnované přípravě a realizaci projektu Polsko-česká hospodářská informační platforma. Setkání se zúčastnili zástupci českého a polského podnikatelského prostředí, Městského úřadu Ratiboř a Magistrátu města Opavy. Partneři analyzovali odvětví, jejichž zástupci mohou tento nástroj využít. Byl také upřesněn dokument - deklarace o přistoupení partnerů k projektu. Účastníci jednali o způsobu, jak ke spolupráci přizvat české a polské podnikatele. Na setkání na Magistrátě města Opavy byly také upřesněny záležitosti dohodnuté na interním setkání zaměstnanců ratibořského magistrátu v únoru Opava, malebné město, které rádi navštěvují polští turisté i podnikatelé. Město rozvíjí infrastrukturu, aby zajistilo rozvoj podnikání - jeden z hlavních strategických cílů. Na hospodářském dění města se podílí opavský magistrát. Ve svých strukturách má úřad řadu odborů, které by měl podnikatel navštívit, aby mohl svou činnost řádně provozovat. Jedním z nejdůležitějších odborů je Odbor obecní živnostenský úřad. Zde podnikatel registruje svou živnostenskou činnost. Moderní hospodářská politika města nemůže existovat bez racionálního územního plánování. Tuto záležitost řeší na Magistrátu města Opavy Odbor hlavního architekta a územního plánu. Za část aktivit pro podporu podnikání zodpovídá Kancelář primátora. Tento odbor mj. zajišťuje organizaci velikonočních a vánočních trhů a provoz Městského informačního centra. Současná města si nemohou dovolit nevyužívat příležitostí čerpání externích finančních zdrojů. Těmito otázkami se v Opavě zabývá Odbor rozvoje města a strategického plánování. Občanům poskytuje profesionální poradenství při náročném procesu podávání žádostí o dotace. Rozhodnutí o prodeji, pronájmu a výpůjčkách pozemků ve vlastnictví města vydává Odbor majetku města. V Opavě působí organizace zaměřené na podporu lokální ekonomiky a integrace podnikatelského prostředí. Patří k nim Big Thinking, což jsou obchodní snídaně, jejichž cílem je navázat a posílit osobní vztahy mezi podnikateli, iniciativa Business Heroes Opava s 20 letou historií. Dalšími iniciativami, které ve městě působí, jsou ProRegiony či Živý byznys. Informace o všech těchto projektech najdete na webových stránkách města. Opava také nabízí volné investiční plochy, například v části Vávrovice. Velký podnik, který by měl zájem investovat v Opavě, může počítat s plnou podporou úřadu. Důkazem toho je spolupráce s izraelskou farmaceutickou firmou TEVA či potravinářskou firmou Mondeléze, kdy se podařilo urychlit veškerá řízení tak, aby měl zahraniční investor zajištěné co nejlepší podmínky pro rozvoj svého podnikání.

18 6 Ratibořská hospodářská komora Ratibořská hospodářská komora je organizace, která sdružuje různé podnikatele a podniky z ratibořského okresu. Byla založena v roce 1990 a nyní jsou v její členské základně tak významné firmy jako je RAFAKO S.A., Eko - okna Sp. z o.o., Ensol Sp. z o.o., Rafamet S.A., SM "Rameta" ZPCH, SGL Carbon S.A, a také menší podniky. Členy komory jsou jedny z největších firem z energetického odvětví, které realizují mnohamilionové investice po Ratibořská hospodářská komora sdružuje velké firmy, ale také drobné živnostníky a malé a střední podniky. Tím naplňuje úkol integrace podnikatelů. (Na fotografii členové komory během pracovního jednání). celé zemi, ale také místní podniky, které zaměstnávají několik zaměstnanců. Základním statutárním cílem Ratibořské hospodářské komory je podporování rozvoje podnikání v regionu. Tento úkol je realizován vytvořením podmínek pro spolupráci mezi různými podnikatelskými subjekty a zastupováním zájmů členů komory ve vztahu k jiným partnerům společenského života jako je např. veřejná správa. Komora se také podílí na přípravě dokumentů, které určují směry opatření podporujících podnikání v regionu. Pokud mezi podnikateli dojde ke sporu, úkolem komory je také vyjednávání. Důležitým nástrojem pro podporu sdružených podnikatelů jsou rovněž iniciativy zaměřené na to, aby podnikatel získal úvěr za výhodných podmínek. Sdružení svým členům poskytuje i poradenské a konzultační služby. Při naplňování vytyčených cílů využívá Ratibořská hospodářská komora různých nástrojů. K činnostem, které komora vyvíjí, patří mj. organizace školení, propagace podnikání, zřizování fondů a stipendií pro podporu hospodářských iniciativ. Významným úkolem Ratibořské hospodářské komory je propagace podnikatelsky příznivých postojů mezi mládeží. Tuto funkci komora realizuje formou spoluorganizace soutěže Mládežnický lídr byznysu (Młodzieżowy Lider Biznesu). Komora se také zapojuje do charitativní činnosti. Důkazem této činnosti je pravidelně pořádaná akce Vánoce srdcí (Gwiazdka serc). Výtěžek z prodaných benefičních cihel je v celé výši určen potřebným dětem a mládeži. Akce se pořádá od roku Významnou součástí činnosti této organizace, která sdružuje podnikatele, je propagace podnikání formou výběru lídrů místního byznysu. Jedním z nástrojů pro naplnění tohoto cíle je akce Pilíř Ratibořska (Filar Ziemi Raciborskiej), která je pořádána od roku Tato akce je realizována při spoluúčasti primátora města Ratiboře a přednosty Ratibořského okresu. Jednou z kategorií, ve které jsou udělovány ceny, je přeshraniční spolupráce. Tento poslední bod je od začátku existence Ratibořské hospodářské komory důležitou součástí fungování této organizace. Ve stanovách komory je zapsáno, že k jejím úkolům patří "navazování tuzemských a mezinárodních kontaktů s jinými komorami a organizacemi". Ještě na začátku 90. let XX. století navázala komora spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Opavě. Díky spolupráci těchto dvou podnikatelských sdružení se podařilo realizovat projekty podpořené z evropských finančních prostředků prostřednictvím Euroregionu Silesia s názvem Podnikání bez hranic a I. mezinárodní akce Pilíř Ratibořska". Pracovní jednání Ratibořské hospodářské komory fot. Kamila Wolny-Wilczok Koncepce platformy se zrodila na základě úvah z mnoha diskuzí uskutečněných v rámci Ratibořské hospodářské komory, věnovaných problémům místních podnikatelů. Problémy a připomínky místních podnikatelů, které zazněly na setkáních Komory, byly podnětem k zamyšlení, jak zpracovat nástroj, který by zlepšil podmínky podnikání v regionu. Autorem koncepce Hospodářské informační platformy je Ireneusz Burek, který je členem Ratibořské hospodářské komory. Tento projekt byl projednán na setkáních členů Komory a s představenstvem. Na jednáních byla zdůrazněna skutečnost, že tento nástroj by měl být určen drobným živnostníkům, malým a středním podnikům. Právě sektor MSP může nejvíce získat, pokud bude mít lepší přístup k informacím a možnost širšího zastupování svých zájmů, což je jedním z předpokladů fungování platformy.org. Zástupcům města byla předložena koncepce informační platformy vypracovaná v rámci Ratibořské hospodářské komory, která je nyní implementována společně s partnery projektu.

19 Polsko-česká hospodářská informační platforma 7 Okresní hospodářská komora Opava Opava je město, kde působí velké množství podniků. Své sídlo zde mají mj. takové firmy, jako jsou: Teva Czech Industries s.r.o., Ferram a.s., Ostroj a.s., Opavia Lu s.r.o., Model Obaly a.s., czy Brano a.s. Zastoupení podnikatelského sektoru je velmi různorodé, jedná se o velké mezinárodní firmy, stejně jako o malé živnostníky. Významnou část těchto firem zastupuje Okresní hospodářská komora. Okresní hospodářské komory jsou regionálním zázemím Hospodářské komory České republiky. Její činnost upravuje zákon č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Historie některých okresních hospodářských komor je však mnohem delší a sahá až k roku včetně opavské. K hlavním aktivitám komory patří podpora podnikání a hájení zájmů sdružených podnikatelů. Jedná se o nezávislou a apolitickou instituci. Hospodářská komora České republiky má dvě části. Jednou z nich je Oborová část, v rámci které jsou jednotliví podnikatelé přiřazeni k jednotlivým odvětvím. Druhou je pak Regionální část, která poukazuje na skutečnost, že komora má svoje regionální pobočky. Komora poskytuje široké poradenské a konzultační služby související s podnikáním. Spolupracuje také s orgány státní správy a místních samospráv a usnadňuje komunikaci mezi svými členy. Dále také podporuje rozvoj odborného školství. Je členem evropského sdružení hospodářských komor Eurochambers. Komora často navazuje kontakty s obdobnými partnery z jiných států. Je tomu tak i u Okresní hospodářské komory Opava, která se v mezinárodní činnosti zaměřuje především na spolupráci s Polskou republikou. Vznik této organizace se datuje do roku Komora navázala partnerství s polskými hospodářskými komorami z Ratiboře, Opole a Rybniku. Nejdelší spolupráce je s ratibořským partnerem. Činnost komory pro česko-polskou spolupráci ocenil ministr zahraničních věcí České republiky a udělil Překážky je nutné překonávat fot. Kamila Gużda Na pracovním jednání Ratibořské hospodářské komory a Okresní hospodářské komory Opava byly projednávány bariéry, které se mohou objevit během realizace projektu. Setkání se zúčastnil předseda Ratibořské hospodářské komory Tadeusz Ekiert, autor koncepce platformy Ireneusz Burek a ředitel OHK Opava Jiří Germanič. jí Čestnou medaili za přínos pro zlepšování česko-polských vztahů. V současné době má komora přibližně 80 členů. V rámci komory je realizována řada projektů pro podporu podnikání. Některé z nich jsou přeshraniční a jsou realizovány ve spolupráci právě s Ratibořskou hospodářskou komorou. K takovým iniciativám patří český projekt s názvem Podnikání bez hranic, výměna informací a společné hledání příležitostí pro rozvoj ČR-PL příhraničí. Ratibořská hospodářská komora pak společně s opavským partnerem pořádala Mezinárodní konferenci o obnovitelných zdrojích. Oba tyto projekty byly realizovány s podporou Euroregionu Silesia v rámci OPPS Česká republika - Polská republika formou tzv. mikroprojektů. Opava je město, ve kterém obchod vzkvétá každý den. Podnikatelské subjekty z tohoto města se snaží integrovat Okresní hospodářská komora. V dubnu 2015 se konalo pracovní jednání zástupců Ratibořské hospodářské komory a Okresní hospodářské komory Opava týkající se jednotlivých činností v rámci projektu "Polsko-česká hospodářská informační platforma". Na jednání zazněla řada informací týkajících se mj. předchozích projektů zaměřených na vytvoření věrohodných databází pro podnikatele (jak na české, tak na polské straně) a zkušeností vycházejících z obdobných projektů. Bylo upozorněno na možné bariéry v realizaci projektu. Účastníci také jednali o opatřeních, které je nutné učinit pro eliminaci případných překážek. Během setkání byly projednány i otázky souvisejí s dřívějšími kontakty Ratibořské hospodářské komory a Okresní hospodářské komory Opava. Jednání se účastnil předseda Ratibořské hospodářské komory Tadeusz Ekiert a ředitel opavské Okresní hospodářské komory Jiří Germanič.

20 8 Cech různých řemesel v Ratiboři Řemeslo bylo od pradávných dob pohonem pro rozvoj civilizací. Po celá staletí byla města středisky této oblasti lidské činnosti, a tudíž byla růstovými centry pro celé regiony. Sdružením nacházejícím se v Ratiboři, které klade největší důraz na ochranu této skupiny podnikatelů, je Cech Rzemiosł Różnych (Cech různých řemesel). Jedná se o nejdéle působící nevládní organizaci, která se ve městě Ratiboř již dlouhou dobu vytváří příznivé podmínky pro rozvoj řemesla. Dnes zájmy řemeslníků zastupuje Cech Rzemiosł Różnych (na fotografii zprava Maria Smyczek, ředitelka Cechu). věnuje hospodářským otázkám. Její vznik se datuje do roku V současné době Cech sdružuje 150 podnikatelů. V jeho členské základně jsou podnikatelé provozující typickou řemeslnickou činnost. Jedná se především o malé a střední firmy, ale mezi členy Cechu patří také velké podniky jako např. Bruki Trawiński, Sunex a Staltech. Členové sdružení zastupují odvětví, k nimž patří např. kadeřníci, automechanici, pekaři, cukráři, stavební odborníci, truhláři. Všechny aktivity Cechu mají vést k vytvoření lepších podmínek pro rozvoj podnikání v regionu. Základním úkolem Cechu je dohled nad praktickou výukou profese. Tato část činnosti sdružení vychází zejména z právních předpisů Zákona o řemesle. Díky tomuto dohledu nad vzděláváním mladistvých pracovníků výuka řemesla neupadá v zapomnění a podnikatelé získávají kvalifikované zaměstnance. Sdružení připravuje učně k tomu, aby mohli získat konkrétní profesi. Zajišťuje jim konkrétní místo, kde mohou absolvovat praxi, zaručuje pracovní standardy v souladu se zákonem, dohlíží na realizaci smlouvy uzavřené mezi mladistvým a podnikatelem. Cech podnikatelům umožňuje získat kvalifikovaného pracovníka, jehož znalosti a kompetence jsou prověřovány zkouškou. Cech řemesel dohlíží na proces vzdělávání mladého člověka po dobu 3 let. Tento proces je ukončen tovaryšskou zkouškou organizovanou Řemeslnickou komorou v Katovicích. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická zkouška se zpravidla koná v Řemeslnické komoře v Katovicích, ale Cech se snaží vycházet vstříc očekáváním svých svěřenců a některé zkoušky pořádá i v Ratiboři. Ředitelka Cechu paní Maria Smyczek zdůrazňuje, jak důležitá je to součást podnikání, zejména u menších živnostníků. Podle jejích slov, jakmile si zaměstnavatel vyškolí zaměstnance, tak už ho nepustí. V praxi se často stává, že žáci pracují u svých mistrů. Zaměstnavatelé, kteří jsou v Cechu sdruženi, mají také možnost zastupovat své zájmy ve větší míře. Pro menší živnostníky je obtížné oslovit se svými připomínkami, stížnostmi, potřebami příslušné instituce. Cech se tak poměrně často stává zprostředkovatelem mezi podnikateli a správními úřady a řeší spory přímo v prostředí zaměstnavatelů. Sdružení také umožňuje získávání informací o činnosti různých úřadů. Cech tak například pomáhá podnikatelům, kteří chtějí čerpat dotační prostředky z Okresního úřadu práce. V kanceláři sdružení je možné využít odborného poradenství v oblasti provozování živnostenské činnosti, účetnictví či pracovního práva. Další oblastí činnosti sdružení je integrace podnikatelského prostředí. K té dochází díky organizaci integračních zájezdů, společenských setkání a jednání. V rámci Střediska odborného vzdělávání Rzemiosło, které působí u Cechu v Ratiboři, jsou pořádány školení a odborné kurzy. Osobní zapojení Aktivní zapojení mnoha osob do realizace projektu vycházelo z potřeby realizace statutárních a strategických cílů jak sdružení, tak samospráv. Společný projekt si klade za cíl lepší integraci podnikatelských subjektů. Do realizace projektu byla zapojena řada lidí. Za Městský úřad Ratiboř se na projektu podíleli: primátor města Ratiboř Mirosław Lenk, zaměstnanci Referátu propagace Magdalena Czech-Majer (vedoucí), Magdalena Kuc (koordinátorka projektu) a Dariusz Tkocz. Za Městský úřad Opava na projektu pracovali primátor města Opava Martin Víteček, Martina Heisigová (Odbor rozvoje města a strategického plánování), Jaroslav Machovský (Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce), Vratislav Havelka (Odbor obecní živnostenský úřad). Ratibořskou hospodářskou komoru zastupovali: předseda Tadeusz Ekiert, místopředseda RIG Konrad Migocki a autor myšlenky Ireneusz Burek. Za Cech různých řemesel v Ratiboři se na projektu podílela ředitelka Maria Smyczek. Okresní hospodářskou komoru Opava zastupoval ředitel Jiří Germanič.

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

Euroregion. Silesia PRZEKRACZAMY GRANICE

Euroregion. Silesia PRZEKRACZAMY GRANICE Euroregion Silesia PRZEKRACZAMY GRANICE Euroregion Silesia Racibórz 2009 Teksty Jana Novotná Galuszková Daria Kardaczyńska Magdalena Siara Każda z gmin polskich udostępniła wydawcy informacje o swojej

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

II/POKL/8.1.2/25/2010

II/POKL/8.1.2/25/2010 Tom 8 Klaster drzewny, klaster energii odnawialnych, klaster chemiczny. Możliwości funkcjonowania i rozwoju klastra rekreacyjnoruchowego w województwie opolskim Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w 1993 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w 1993 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w 1993 roku Warszawa, marzec 1994 CZĘŚĆ OGÓLNA I. MISJA FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 1. Misja FISE jest opisana w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo