Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna"

Transkrypt

1 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Publikacja dystrybuowana bezpłatnie zdrowie budownictwo praca motoryzacja przemysł Projekt Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice

2 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Deklaracja Współpracy Gospodarczej Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza w obszarze gospodarczym, głównie otoczenia małego biznesu to szczytny cel jaki wytyczyliśmy sobie kilka miesięcy temu, przystępując do wspólnego przedsięwzięcia jakim jest utworzenie Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej. W dniu 16 stycznia 2015 r. został podpisany wniosek o dofinansowanie projektu Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska , w którym jako partnerzy projektu zadeklarowaliśmy, iż wspólnie podejmujemy współpracę mającą na celu rozwój małego i średniego biznesu w regionie miast Raciborza i Opawy. Wyrażamy nadzieję, że budowane nowoczesne rozwiązanie jakim jest Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna usprawni przepływ informacji gospodarczych, ułatwi kontakty pomiędzy przedsiębiorcami po obydwu stronach granicy oraz przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Deklarujemy zatem wolę dalszego współdziałania w celu realizacji przedsięwzięć zmierzających do promocji i rozwoju gospodarczego regionu oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Miasto Racibórz Miasto Opawa Raciborska Izba Gospodarcza Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie Racibórz, dnia 18 czerwca 2015 Miasto Racibórz, REGON , ul. Stefana Batorego 6, Racibórz (Rzeczpospolita Polska) reprezentowane przez Mirosława Lenka - Prezydenta Miasta Racibórz Miasto Opawa, IČ: , Horní náměstí 69, Opava (Republika Czeska) reprezentowane przez Martina Vítečka - Prezydenta Miasta Opawa Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie, IČ: , Nádražní okruh 27, Opava (Republika Czeska) reprezentowana przez Václava Hona - Przewodniczącego Raciborska Izba Gospodarcza, REGON , ul. Stefana Batorego 7, Racibórz (Rzeczpospolita Polska) reprezentowana przez Tadeusza Ekierta - Prezesa Zarządu oraz Konrada Migockiego - Wiceprezesa Zarządu Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, REGON , ul. Kilińskiego 2, Racibórz (Rzeczpospolita Polska) reprezentowany przez Marię Smyczek Dyrektora Biura oraz Bernarda Korzonek - Starszego Cechu

3 Szanowni Przedsiębiorcy Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 1 Miasto Racibórz wraz z Raciborską Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Miastem Opawa oraz Powiatową Izbą Gospodarczą w Opawie, realizuje projekt pod nazwą Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna. Mamy przyjemność przedstawić Państwu rozwiązanie informacyjne, które powstało w wyniku dialogu przedsiębiorców z Partnerami Projektu. System jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez przedsiębiorców po obu stronach granicy. Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna - to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające przepływ informacji gospodarczych pochodzących z wielu źródeł do przedsiębiorców jako użytkowników systemu. Ponadto platforma daje użytkownikowi możliwość bezpłatnej prezentacji własnej firmy, ułatwia kontakty pomiędzy przedsiębiorcami oraz umożliwia konsultacje pomiędzy środowiskiem biznesu a samorządem, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i urzędami. Na system o nazwie składa się: - Serwis informacyjny - Katalog Firm Rolą platformy jest m.in. przekazywanie do odpowiednich komórek samorządowych lub instytucji działających w otoczeniu biznesu (w tym Partnerów Projektu) zgłoszonych przez użytkowników tematów, wniosków, zapytań o charakterze gospodarczym, wymagających opracowania lub omówienia. Informacje będą publikowanie na stronie oraz przekazywane do zarejestrowanych użytkowników systemu (przedsiębiorców) poprzez cykliczny mailing. System umożliwia komunikację dwukierunkową pomiędzy Partnerami Projektu a środowiskiem lokalnego biznesu, działającego w regionie miast Raciborza i Opawy. Projekt dedykowany jest przede wszystkim mikro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MiMŚP). Pośrednimi beneficjentami projektu są również instytucje otoczenia biznesu, które zyskują narzędzie lepszej integracji z lokalnymi przedsiębiorcami. Platforma ma charakter otwarty, mogą w nim rejestrować się również większe podmioty gospodarcze (w tym podmioty prawne i stowarzyszenia). Realizacja projektu przełoży się na poprawę warunków funkcjonowania MiMŚP w obszarze transgranicznym, rozwój gospodarczy regionu, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promocji gospodarczej pogranicza, ale przede wszystkim na integrację środowiska gospodarczego, a tym samym spójność ekonomiczną w regionie. Mamy nadzieję, iż dzięki Państwa włączeniu się do proponowanego rozwiązania poprzez bezpłatną rejestrację w systemie, rozwiązanie przyczyni się do rozwoju Państwa firm. Serdecznie zapraszamy na Konferencję Otwarcia Projektu, podczas której nastąpi inauguracja oraz pełna prezentacja systemu. Zachęcamy do rejestrowania się w systemie. Partnerzy Projektu Rozmowy o gospodarce Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk w czasie spotkania z przedsiębiorcami Raciborskiej Izby Gospodarczej i Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Rozwój przedsiębiorczości od dłuższego czasu zajmuje środowisko lokalnego biznesu i administracji samorządowej. Ratusz w porozumieniu z organizacjami skupiającymi pracodawców starał się skonstruować takie narzędzia wsparcia, które pozwoliłyby na stworzenie jak najlepszych warunków dla gospodarki. W grudniu 2014 r. na spotkaniu z Raciborską Izbą Gospodarczą Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk zgłosił propozycje, które miały wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Wśród pomysłów szefa magistratu znalazły się m.in. powołanie rady konsultacyjnej ds. biznesu przy prezydencie, utworzenie w urzędzie Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora przy Wydziale Rozwoju oraz kontynuowanie prac nad rozwojem stref ekonomicznych. Prezydent jednocześnie zadeklarował gotowość do współpracy z biznesem i przyznał konieczność szukania rozwiązań, które poszerzą możliwości funkcjonowania raciborskich przedsiębiorców.

4 2 ŹRÓDŁA INFORMACJI Informacje gospodarcze dedykowane dla przedsiębiorców rozproszone są w wielu instytucjach, publikatorach, serwisach internetowych jak na przykład: urzędy samorządowe, izby gospodarcze, cechy rzemiosł, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, ośrodki szkoleniowe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, firmy doradcze, banki i instytucje finansowe. Celem uruchamianej Gospodarczej Platformy Informacyjnej jest pozyskiwanie, porządkowanie i przekazywanie informacji gospodarczych przedsiębiorcom na lokalnym rynku oraz tworzenie dwukierunkowej relacji pomiędzy Partnerami Projektu a biznesem. FUNKCJE SYSTEMU Funkcja informacyjna: - ogłoszenia o przetargach, - zmiany przepisów ustawowych, - ogłoszenia o uchwałach samorządu, - plany inwestycji gospodarczych, - informacje o organizacji pracy urzędów, - strategie gospodarcze, - informacje o wydarzeniach, - informacje o dotacjach, - informacje o szkoleniach, - informacje o terenach inwestycyjnych, - informacje o lokalach użytkowych, - informacje Partnerów Projektu, - informacje gospodarcze o istotnym znaczeniu dla MiMŚP, - informacje od użytkowników systemu. Informacje gospodarcze publikowane w serwisie internetowym.org oraz wysyłane do zarejestrowanych użytkowników za pomocą cyklicznego mailingu. Funkcja konsultacyjna: Administrator za pomocą systemu może wysyłać do użytkowników w celu konsultacji i opiniowania w środowisku gospodarczym: - projekty planowanych inwestycji, - zgłoszone przez użytkowników uwagi, - zgłoszone przez użytkowników zapytania, - istotne dla przedsiębiorców zagadnienia. Konsultowane informacje wysyłane do użytkowników mogą pochodzić od wszystkich Partnerów Projektu, urzędów i instytucji działających w obszarze gospodarki oraz przedsiębiorców. System umożliwi odebranie przez Administratora zwrotnej informacji od użytkowników. Funkcja zapytań: Użytkownik może zwrócić się za pośrednictwem Administratora do Partnerów Projektu oraz do placówek współpracujących z informacją, zapytaniem, uwagą, problemem, dotyczącą obszaru funkcjonowania podmiotów gospodarczych i otoczenia gospodarczego. Administrator przekaże tym kanałem informację do odpowiednich wydziałów, referatów w strukturach Partnerów Projektu lub zewnętrznych urzędów. Opracowane odpowiedzi będą publikowane na stronie www i przesłane do zainteresowanego użytkownika lub do wszystkich użytkowników platformy w ramach komunikacji dwukierunkowej pomiędzy Partnerem a lokalnym biznesem. Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna To jesteś Ty i Twoja firma Spotkanie prezydentów Prezydenta Miasta Opawa Martina Vitećka gościł w Raciborzu prezydent Raciborza Mirosław Lenk. Rozmowy dotyczyły głównie tematyki współpracy gospodarczej po obu stronach granicy. Spotkanie prezydenta miasta Opawy Martina Vitećka i prezydenta miasta Racibórz Mirosława Lenka w dniu 8 stycznia 2015 r. poświęcone było wielu aspektom współpracy miast partnerskich. Opawa i Racibórz realizują szereg wspólnych inicjatyw z zakresu turystki, kultury i ochrony środowiska. Na styczniowym spotkaniu jednak to sprawy gospodarcze zostały uznane za pierwszoplanowe. W czasie rozmów szczególną uwagę poświęcono współpracy transgranicznej w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości po obu stronach granicy. Na spotkaniu poruszano także sprawy związane z możliwością pozyskania środków unijnych. Prezydenci analizując prowadzone dotychczas wspólnie projekty (m. in. realizowany w czerwcu 2014 r. projekt dotyczący Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej) zadeklarowali chęć dalszej współpracy w tym zakresie. Włodarze obu miast pozostali zgodni co do faktu, że dalsza współpraca musi odbywać się przy zaangażowaniu polskich i czeskich środowisk gospodarczych.

5 Korzyści dla Przedsiębiorcy wynikające z rejestracji w systemie W obecnych czasach przedsiębiorca zmuszony jest poruszać się w ogromnych zasobach informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W natłoku codziennych obowiązków wertowanie dziesiątek stron internetowych w celu znalezienia potrzebnych wiadomości w zakresie zmian przepisów, przetargów, dotacji, szkoleń, konferencji, wydarzeń, planowanych inwestycji, kierunków rozwoju regionalnego jest niezwykle czasochłonne, trudne a nieraz niemożliwe. Proponowane przedsięwzięcie długofalowe daje zarejestrowanemu w systemie użytkownikowi (przedsiębiorcy) kilka konkretnych korzyści. Jedną z nich jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę dostępu do informacji gospodarczych, które mogą być potrzebne przy prowadzeniu firmy. Kolejne to możliwość dialogu w tematach gospodarki a także budowanie wizerunku własnej firmy, zdobywanie nowych klientów i partnerów biznesowych. Prosta rejestracja w systemie daje przedsiębiorcy następujące korzyści: - otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzących z wielu rozproszonych źródeł, - śledzenie zmian przepisów, uchwał samorządów, ogłoszeń i zapowiedzi wydarzeń gospodarczych, - uzyskiwanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia ), - wyszukiwanie bieżących i wcześniejszych informacji podzielonych ze względu na tematykę: Wiadomości, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca, - możliwość kontaktu z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, - prezentacja własnej firmy w internetowym Katalogu Firm, - możliwość edytowania/aktualizowania danych o firmie, - możliwość dodawania obszernego opisu działalności, zdjęć, ogłoszeń/produktów, - korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpłatne. Korzyści jakie daje platforma informacyjna: - integracja loklanych przedsiębiorców, - zdobycie klientów i partnerów biznesowych (kooperantów biznesowych), - możliwość poszukiwania klientów i partnerów za granicą, - tworzenie warunków pozwalających rozwijać inicjatywy gospodarcze, - długofalowe wzmacnianie rozwoju gospodarczego regionu, - poprawa warunków działania przedsiębiorstw. Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna ZAPROSZENIE na konferencję otwarcia Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej 18 czerwca 2015 godz. 10:00 Racibórz ul. Zamkowa 2 Sala Konferencyjna Zamek Piastowski W programie m.in.: - prezentacja systemu - podpisanie deklaracji współpracy gospodarczej przez Partnerów Projektu - możliwość rejestracji użytkowników - poczęstunek Zapraszamy do korzystania z nowoczesnego rozwiązania wspierającego przedsiębiorców. Szczegóły na.org Partnerzy Projektu 3 Urząd Miasta analizuje projekt fot. Kamila Wolny-Wilczok fot. Kamila Wolny-Wilczok Pomysł Gospodarczej Platformy Informacyjnej wyszedł ze środowiska lokalnej przedsiębiorczości. Idea znalazła posłuch wśród władz Miasta Racibórz. W wyniku rozmów wykrystalizowała się koncepcja współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu nad narzędziem umożliwiającym lokalnym przedsiębiorcom lepszą formę komunikacji i dostępu do informacji. Na spotkaniu roboczym, na którym spotkali się pracownicy wydziałów odpowiedzialnych za promocję i rozwój gospodarki w Raciborzu koncepcję działania platformy informacyjnej zaprezentował pomysłodawca projektu, członek RIG, Ireneusz Burek. Przedstawił główne założenia koncepcji oraz rolę urzędu w administrowaniu budowanego systemu informacyjnego. Na spotkaniu prezydent Mirosław Lenk przedstawił argumenty przemawiające za aktywną współpracą biznesu z samorządem, która poszerzy zainteresowanym przestrzeń konsultacji oraz dostęp do informacji. Na roboczym spotkaniu pracowników Urzędu Miasta Racibórz koncepcję projektu zaprezentował jej autor Ireneusz Burek.

6 4 Racibórz i Opawa - miasta wspierające biznes W zglobalizowanym świecie miasta nie mogą rozwijać się w izolacji. Dlatego ważnym elementem jest współpraca, zwłaszcza w przypadku pogranicza. Racibórz i Opawa są miastami partnerskimi już od 1991 r. Od samego początku są one członkami Euroregionu Silesia. Dużą dynamikę we współpracy oba miasta wykazują w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska, edukacji, kultury i sportu. Od samego początku współpracy oba miasta kładły zdecydowany nacisk na współpracę, której celem jest rozwój przedsiębiorczości po obu stronach granicy. Dzisiaj Opawa i Racibórz są partnerami w konstruowaniu Gospodarczej Platformy Informacyjnej Silesiainfo. Racibórz Racibórz jest miastem, które od wielu wieków było istotnym miejscem na mapie gospodarczej Polski. W średniowieczu był to ważny ośrodek handlu. W XVIII w. w wyniku wojen śląskich miasto znalazło się w granicach Prus. W XIX stuleciu Racibórz przeżywał okres szczególnie intensywnego rozwoju gospodarczego. W 1846 r. pojawiła się kolej żelazna. Rozwijał się przemysł metalowy. Powstała fabryka Hegenscheidta zajmująca się m.in. produkcją obrabiarek. Rósł w siłę przemysł spożywczy. Czekolada Franza Sobtzicka była słynna w całych Prusach. Po drugiej Owocne obrady spotkań fot. Marek Kuder Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (na zdjęciu Zamek Piastowski) rozszerza działanie gospodarcze magistratu na zasięg powiatu raciborskiego fot. Kamila Wolny-Wilczok Na spotkaniu Partnerów Projektu w Urzędzie Miasta Racibórz szeroko dyskutowano jak zapewnić najlepszą możliwą promocję platformy.org. W czasie spotkania partnerów projektu w Urzędzie Miasta Racibórz poruszono zagadnienia związane z wyznaczeniem priorytetów działania w trakcie wdrażania Gospodarczej Platformy Informacyjnej. Omawiano także w jaki sposób będzie funkcjonował system w okresie trwałości projektu. Podnoszono również kwestie związane z formułą zaproszenia przedsiębiorców do współpracy. Uczestnicy spotkania ustalili także nazwę dla przedsięwzięcia. Przyjęto nazwę:. W trakcie spotkania szeroko dyskutowano o sposobach promocji projektu. Partnerzy zastanawiali się nad formułą i organizacją konferencji promującej platformę. wojnie światowej nacisk położono na przemysł ciężki. Symbolem zmian stało się RAFAKO S.A. Obecnie w Raciborzu działa prawie 5400 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Działalność gospodarczą zarejestrowało ponad 3600 osób. Pośród dużych przedsiębiorstw działają obecnie RAFAKO S.A., Mieszko S.A., SGL CARBON Polska S.A., KOLTECH Sp. z o.o., Ensol Sp. z o.o., SUNEX S.A., SM "Rameta" ZPCH, czy Zott Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorczości jest dzisiaj jednym z priorytetów dla miasta. Ważnym elementem tej polityki jest powstanie strefy ekonomicznej na Ostrogu. Podobna strefa dedykowana MŚP powstaje przy ulicy Bartka Lasoty. Elementem komunikacji biznesu z urzędem jest Konsultacyjna Rada Gospodarcza. Miasto stara się również zadbać o stworzenie dobrze wypracowanych rozwiązań dla inwestorów. W tym celu w urzędzie został powołany Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora. Wydziały Gospodarcze W wielu niezwykle ważnych sprawach dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, należy się zwrócić do Urzędu Miasta Racibórz. Bez sprawnie działającej administracji samorządowej na tym szczeblu trudno sobie wyobrazić, by w danym regionie dobrze rozwijał się biznes. Za kwestie związane z ekonomią odpowiada Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych. Podlegają mu bezpośrednio Wydział Inwestycji i Urbanistyki, Wydział Komunalny, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Dróg Miejskich, Referat Informacji Przestrzennej. Rozwój i promocja Jednak wydziały te nie są jedynymi, w których przedsiębiorca może szukać informacji, załatwić pozwolenia i dokumenty, czy po prostu szukać

7 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 5 wsparcia. Biznes może uzyskać pomoc również w Wydziale Rozwoju i w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Nowoczesne miasto nie może rozwijać się spontanicznie. Nakreśleniem kierunków rozwoju zajmuje się Wydział Rozwoju. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą niezwykle ważnym miejscem będzie również komórka ds. promocji. W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie to właśnie promocja zapewnia stały napływ klientów, ich pozyskanie, a w konsekwencji sukces. Środowisko i informacje Wiele działań, także tych gospodarczych, musi być prowadzone z myślą o ekologii. Tymi kwestiami zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym biznesmen może znaleźć w Elektronicznym Systemie Informacji Miejskiej (ESIM) obsługiwanym przez Referat Informacji Przestrzennej. Opawa Historia Opawy sięga XII stulecia. Od zarania swoich dziejów jej losy związane były z handlem. U swoich początków przez miasto prowadził Szlak Bursztynowy. Później Opawa stała się ważnym punktem handlowym, czego dowodem był fakt, że znajdowała się w nim mennica. W XIX w. do miasta zawitała kolej żelazna, a wraz z nią dynamiczny rozwój miasta. W czasie drugiej wojny światowej Opawa została w dużej części zniszczona. Do rozwoju przedsiębiorczości nie przyczyniły się również rządy komunistów, którzy przez prawie pół wieku władali tą częścią Europy. Aktywność mieszkańców miasta uwolniły przemiany polityczne pod koniec Spotkanie Opawa fot. Kamila Wolny-Wilczok W czasie spotkania w Opawie mówiono o zagadnieniach związanych ze specyfiką czeskiej przedsiębiorczości w kontekście budowy Katalogu Firm, części platformy informacyjnej. W dniu 18 marca w Opawie odbyło się spotkanie dotyczące prac nad realizacją projektu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele polskich i czeskich środowisk gospodarczych, Urzędu Miasta Racibórz oraz Urzędu Miasta Opawa. W czasie roboczego spotkania partnerzy analizowali branże, których przedstawiciele mogą skorzystać z narzędzia. Dopracowano również szczegóły dotyczące deklaracji przystąpienia partnerów do projektu. Uczestnicy rozmawiali także o tym, jak zachęcić do współpracy polskich i czeskich biznesmenów. Narada w Urzędzie Miasta Opawa konkretyzowała też ustalenia poczynione na wewnętrznym spotkaniu pracowników Urzędu Miasta Racibórz w lutym 2015 r. Opawa, malownicze miasto, do którego chętnie przyjeżdżają polscy turyści i przedsiębiorcy. Miasto rozwija infrastrukturę aby zapewnić rozwój przedsiębiorczości to jeden z głównych celów strategicznych władz. XX stulecia. Dzisiaj Opawa jest tętniącym życiem miastem, gdzie znaleźć można firmy z branży maszynowej, farmaceutycznej, czy spożywczej. W mieście znajdują się ważne instytucje publiczne takie jak Uniwersytet Śląski, Teatr Śląski i Państwowy Urząd Inspekcji Pracy. Przedsiębiorczość i inicjatywa stały się motorem rozwoju całej Republiki Czeskiej. W życie gospodarcze miasta wpisuje się opawski magistrat, dla którego rozwój przedsiębiorczości jest jednym ze strategicznych celów. W swoich strukturach urząd posiada sieć wydziałów, które przedsiębiorca powinien odwiedzić, by prowadzić swoje interesy w jak najlepszym porządku. Jednym z najważniejszych z nich jest Wydział Działalności Gospodarczej. W tym właśnie miejscu biznesmen rejestruje swoją działalność gospodarczą. Nowoczesna polityka gospodarcza miasta nie może istnieć bez racjonalnego planowania przestrzennego. Za to zagadnienie w Urzędzie Miasta Opawa odpowiada Wydział Głównego Architekta i Zagospodarowania Przestrzennego. Za część działań progospodarczych odpowiada Biuro Prezydenta Miasta. Ten dział administracji miejskiej odpowiada bowiem m.in. za organizację jarmarków wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz za informację turystyczną. Dzisiejsze miasta nie mogą sobie pozwolić na to, by uciekały im szanse na korzystanie ze środków zewnętrznych. Tymi zagadnieniami w Opawie zajmuje się Wydział Rozwoju Miasta i Planowania Strategicznego. Zapewnia on obywatelom profesjonalne doradztwo w trudnym procesie pozyskiwania dotacji. Decyzje o sprzedaży, najmie i użyczeniu gruntów należących do miasta zapadają w Wydziale Majątku Miasta. Opawa wspiera organizację wielu imprez, których celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki oraz integracji świata przedsiębiorczości. Jedną z nich jest Big Thinking, czyli cykl śniadań biznesowych mających na celu nawiązanie i umocnienie osobistych relacji pomiędzy właścicielami firm. Swoje wsparcie miasto udziela również funkcjonującej od 20 lat inicjatywie pod nawą Bussiness Heroes Opava. Kolejną inicjatywą, która może liczyć na pomoc ze strony miasta są ProRegiony. Informacje o wszystkich tych projektach można znaleźć na stronie internetowej miasta. W mieście dostępne są także wolne tereny inwestycyjne, m. in. w dzielnicy Vávrovice. Duży przedsiębiorca, który chciałby zainwestować swoje pieniądze w Opawie może liczyć na całkowite zaangażowanie urzędu. Dowodem na to była współpraca z izraelską firmą farmaceutyczną TEVA, gdy znacząco udało się przyśpieszyć wszelkie procedury, by zapewnić jak najlepsze warunki zagranicznemu inwestorowi.

8 6 Raciborska Izba Gospodarcza Raciborska Izba Gospodarcza to organizacja skupiająca w swoich szeregach przekrój całego raciborskiego świata gospodarczego w powiecie raciborskim. Izba powstała w 1990 roku i w chwili obecnej skupia w swoich szeregach zarówno takie tuzy biznesu jak RAFAKO S.A., Eko - okna Sp. z o.o., Ensol Sp. z o.o., Rafamet S.A., SM "Rameta" ZPCH, SGL Carbon S.A., jak i mniejsze firmy. Członkami Izby są potentaci z branży energetycznej realizujący wielomilionowe inwestycje Raciborska Izba Gospodarcza skupia w swoich szeregach firmy duże, ale również mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Realizuje tym samym zadanie integracji środowisk gospodarczych. (Na zdj. członkowie RIG podczas spotkania roboczego). w całym kraju, ale także lokalne firmy zatrudniające kilku lub kilkunastu pracowników. Podstawowym celem statutowym funkcjonowania Raciborskiej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. To zadanie jest realizowanie dzięki tworzeniu warunków współpracy pomiędzy różnymi firmami, reprezentacją interesów członków Izby wobec innych partnerów życia społecznego takich jak administracja publiczna, czy udziałowi w pracach nad dokumentami służącymi wyznaczeniu kierunku działań progospodarczych w regionie. W przypadku gdy pomiędzy przedsiębiorcami pojawi się spór, do zadań Izby należy także mediacja. Ważnym narzędziem wsparcia dla zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców są inicjatywy służące uzyskaniu przez przedsiębiorcę kredytu na dogodnych warunkach. Ponadto stowarzyszenie organizuje dla swoich członków doradztwo i konsulting. RIG realizuje nakreślone przez siebie cele w oparciu o bardzo różne narzędzia. Wśród zadań, które Izba wypełnia, znajdują się m.in. organizacja szkoleń, promocja działalności gospodarczej, tworzenie funduszy i stypendiów przeznaczonych na wsparcie inicjatyw gospodarczych. Ważnym zadaniem Raciborskiej Izby Gospodarczej jest promowanie wśród młodzieży postaw progospodarczych. Tą funkcję RIG wypełnia współorganizując konkurs pod nazwą Młodzieżowy Lider Biznesu. Izba angażuje się także w działalność charytatywną. Świadectwem tej działalności jest cyklicznie organizowana impreza pod nazwą Gwiazdka Serc. Dochód ze sprzedanych w jej trakcie cegiełek w całości przeznaczany jest dla potrzebujących dzieci i młodzieży. Impreza jest organizowana od 2000 r. Istotnym elementem działalności tej organizacji skupiającej przedsiębiorców jest promocja przedsiębiorczości poprzez wyłanianie liderów lokalnego biznesu. Jednym z narzędzi służących do osiągnięcia tego celu jest organizowana od 2008 r. impreza pod nazwą Filar Ziemi Raciborskiej. Wydarzenie to tworzone jest przy współudziale Prezydenta Miasta Racibórz oraz Starosty Powiatu Raciborskiego. Jedną z kategorii, w której przyznawane są nagrody jest współpraca transgraniczna. Ten ostatni punkt od początku istnienia Raciborskiej Izby Gospodarczej stanowił ważny fragment funkcjonowania organizacji. W statucie izby zapisano, że do zadań izby należy nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z innymi izbami i organizacjami. Jeszcze we wczesnych latach 90. izba nawiązała współpracę z Powiatową Izbą Gospodarczą w Opawie. Dzięki współpracy tych dwóch zrzeszeń świata przedsiębiorczości udało się zrealizować w oparciu o środki pozyskane z Euroregionu Silesia projekty opatrzone tytułami Biznes bez granic i Międzynarodowa Gala Filar Ziemi Raciborskiej. Robocze spotkania Izby Koncepcja platformy narodziła się w oparciu o przemyślenia z szeregu dyskusji na forum Raciborskiej Izby Gospodarczej poświęconych problemom lokalnych przedsiębiorców. Problemy i uwagi lokalnego biznesu, które były przedstawiane na spotkaniach Izby dały asumpt do zastanowienia się, jak skonstruować narzędzie, które polepszyłoby warunki funkcjonowania przedsiębiorczości w regionie. Autorem koncepcji Gospodarcza Platforma Informacyjna jest Ireneusz Burek, członek Raciborskiej Izby Gospodarczej. Projekt ten został omówiony na spotkaniach członków RIG oraz z zarządem. Podczas spotkań zwrócono uwagę na fakt, że narzędzie to powinno być dedykowane sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie sektor MiMŚP może najwięcej zyskać, jeśli otrzyma lepszy dostęp do informacji i możliwość szerszej reprezentacji swoich interesów, co stanowi jedno z założeń funkcjonowania platformy. W efekcie prac w RIG przedstawiono Miastu Racibórz koncepcję platformy informacyjnej, która jest obecnie wdrażana przez Miasto wraz z Partnerami Projektu.

9 Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna 7 Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie Opawa jest miastem, w którym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. Swoją siedzibę znalazły tu takie firmy jak: Teva Czech Industries s.r.o., Ferram a.s., Ostroj a.s., Opavia Lu s.r.o., Model Obaly a.s., czy Brano a.s. Przekrój lokalnego biznesu jest tu bardzo szeroki i zaczyna się na dużych międzynarodowych firmach, a kończy na małych przedsiębiorstwach. Firmy te mają swoją reprezentację, którą jest Powiatowa Izba Gospodarcza. Powiatowe Izby Gospodarcze w Czechach stanowią regionalne zaplecze Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej. Działa ona na podstawie ustawy 301 z 1992 r. o Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej. Jednak dzieje niektórych powiatowych izb gospodarczych mają dużo dłuższe tradycje. Do głównych zadań Izby należy wspieranie działalności biznesowej i ochrona interesów przedsiębiorców skupionych w ich szeregach. Jest to instytucja niezależna i apolityczna. Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej dzieli się na dwie części. W pierwszym przypadku osią podziału są branże, do których należą poszczególni przedsiębiorcy. W drugim przypadku podział jest natury geograficznej, a jego odzwierciedleniem jest fakt, że Izba ma swoje oddziały regionalne. Do obowiązków Izby należy także promocja postaw progospodarczych, a także upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i przepisów traktujących o prowadzeniu działalności gospodarczej. Izba zajmuje się również szeroką działalnością doradczą i konsultingową w sprawach związanych z biznesem. Do jej zadań należy także współpraca z administracją i polepszanie komunikacji pomiędzy członkami Izby. W ramach wykonywania swoich zadań organizacja wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego. Izba jest członkiem europejskiego stowarzyszenia izb handlowych Eurochambers. Izba często nawiązuje stosunki z partnerami o podobnym charakterze poza granicami Republiki Czeskiej. Tak jest również w przypadku Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie, której główny kierunek aktywności międzynarodowej wyznaczony jest przez Rzeczpospolitą Polską. Historia tej organizacji sięga 1850 roku. Izba nawiązała partnerstwo z izbami gospodarczymi w Raciborzu, Opolu i w Rybniku. Najdłużej kształtuje się współpraca z partnerem raciborskim. Wkład Izby na rzecz współpracy polsko czeskiej docenił Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej nagradzając tę organizację honorowym medalem za wkład w polepszanie stosunków polsko czeskich. Na chwilę obecną Izba skupia ok. 80 członków. W ramach Izby realizuje się wiele projektów progospodarczych. Część z nich ma charakter transgraniczny i jest realizowana z Raciborską Izbą Gospodarczą. Do takich inicjatyw zaliczyć Opawa to miasto, w którym na co dzień kwitnie handel. Środowisko gospodarcze tego miasta stara się integrować Powiatowa Izba Gospodarcza. można czeski projekt Biznes bez granic, czyli wymiana informacji i wspólne wyszukiwanie szans rozwoju pogranicza polsko - czeskiego. Powiatowa Izba Gospodarcza wraz z Raciborską Izbą Gospodarczą była partnerem Miasta Racibórz przy organizacji Międzynarodowej Konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Oba te projekty były realizowane przy wsparciu Euroregionu Silesia w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska , dzięki tzw. mikroprojektom. Trudności trzeba pokonywać fot. Kamila Gużda Na roboczym spotkaniu RIG oraz Izby Gospodarczej w Opawie omawiano bariery, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział prezes RIG Tadeusz Ekiert, twórca koncepcji platformy Ireneusz Burek oraz dyrektor Izby w Opawie Jiři Germanič. W kwietniu 2015 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Raciborskiej Izby Gospodarczej i Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie dotyczące szczegółów prac nad projektem Gospodarczej Platformy informacyjnej. W czasie narady wymieniono szereg uwag dotyczących m.in. wcześniejszych projektów mających na celu skonstruowanie wiarygodnych baz danych dla przedsiębiorców (zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej) i doświadczeń płynących z prac nad analogicznymi projektami. Wskazano na możliwe bariery w realizacji projektu oraz zasygnalizowano jakie kroki należy podjąć w celu ich eliminacji. W trakcie spotkania poruszono również kwestie związane ze wcześniejszymi kontaktami Raciborskiej Izby Gospodarczej oraz Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie. W rozmowach uczestniczyli m.in. z ramienia Raciborskiej Izby Gospodarczej prezes Tadeusz Ekiert oraz dyrektor opawskiej Powiatowej Izby Gospodarczej Jiři Germanič.

10 8 Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu Rzemiosło od zarania dziejów stanowiło dźwignię dla rozwoju cywilizacji. Miasta przez całe stulecia były ośrodkami tej dziedziny pracy człowieka i dlatego były centrami wzrostu dla całych regionów. W Raciborzu stowarzyszeniem, które kładzie największy nacisk na ochronę tej grupy przedsiębiorców jest Cech Rzemiosł Różnych. Jest to najdłużej działająca organizacja pozarządowa zajmująca się sprawami gospodarczymi w mieście. Jej losy sięgają 1945 roku. Na chwilę obecną Cech zrzesza Racibórz od bardzo dawna tworzył dogodne warunki dla rozwoju rzemiosła. Dzisiaj rzemieślnicy mogą zyskać reprezentację swoich interesów dzięki Cechowi Rzemiosł Różnych (na zdj. z prawej Maria Smyczek, dyrektor Cechu). 150 przedsiębiorców. Skupia on przedsiębiorców zajmujących się typową działalnością rzemieślniczą. Są to przede wszystkim firmy małe i średnie, ale wśród członków Cechu można znaleźć również tak duże firmy jak Bruki Trawiński, Sunex S.A. i Staltech. Członkowie stowarzyszenia rekrutują się spośród przedstawicieli takich branż jak: fryzjerzy, mechanicy samochodowi, piekarze, cukiernicy, budowlańcy, stolarze. Wszystkie działania Cechu prowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Podstawowym zadaniem Cechu jest nadzór nad praktyczną nauką zawodu. Ta część działalności stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o przepisy prawne zawarte w Ustawie o rzemiośle. Sprawując nadzór nad kształceniem młodocianych pracowników nauka rzemiosła nie idzie w zapomnienie, a przedsiębiorcy zyskują wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Stowarzyszenie przygotowuje ucznia do tego, by mógł zdobyć konkretny zawód. Zapewnia mu konkretne miejsce, w którym może odbyć praktykę, gwarantuje wymagane prawem standardy pracy, czuwa nad realizacją zawartej pomiędzy młodocianym a przedsiębiorcą umowy. Cech umożliwia przedsiębiorcy zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika, którego wiedzę i kompetencje weryfikuje egzamin. Cech Rzemiosł nadzoruje proces kształcenia młodego człowieka przez 3 lata. Proces ten wieńczy egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. Z reguły egzamin teoretyczny odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, ale Cech wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych organizuje część egzaminów w Raciborzu. Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu Maria Smyczek podkreśla jak ważny jest to element w prowadzeniu działalności biznesowej, zwłaszcza przez mniejszych przedsiębiorców. Według niej: gdy pracodawca wyszkoli sobie pracownika, to już go "nie puści". To częsta praktyka, że uczniowie pracują u swoich mistrzów. Zrzeszeni w stowarzyszeniu pracodawcy uzyskują dzięki Cechowi możliwość szerszej reprezentacji swoich interesów. Mniejszym przedsiębiorcom trudno jest dotrzeć ze swoimi uwagami, skargami, potrzebami do odpowiednich instytucji. Cech nierzadko staje się więc mediatorem pomiędzy przedsiębiorcami a administracją i rozstrzyga spory w łonie samego środowiska pracodawców. Stowarzyszenie umożliwia także uzyskanie informacji dotyczących działalności różnych urzędów. Cech np. służy pomocą przedsiębiorcom, jeśli ci chcą sięgnąć po środki z Powiatowego Urzędu Pracy. W biurze Cechu można uzyskać fachową poradę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości czy prawa pracy. Kolejną płaszczyzną działania stowarzyszenia jest integracja środowiska przedsiębiorców. Realizowana jest ona dzięki organizacji wyjazdów integracyjnych, zabaw i spotkań. W ramach Ośrodka Kształcenia Zawodowego Rzemiosło przy Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu organizowane są także szkolenia i specjalistyczne kursy. Zaangażowanie Partnerów Aktywne zaangażowanie wielu osób w pracach nad realizacją projektu wynikało z potrzeby realizacji celów statutowych i strategicznych zarówno stowarzyszeń jak i samorządów. Wspólny projekt ma lepiej integrować środowisko gospodarcze. W pracach nad realizacją projektu zaangażowanych było wiele osób. Ze strony Urzędu Miasta Racibórz nad projektem czuwali: Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk, pracownicy Referatu Promocji Magdalena Czech-Majer (kierownik), Magdalena Kuc (koordynator projektu), Dariusz Tkocz. Ze strony Urzędu Miasta Opawa w prace zaangażowani byli Prezydent Miasta Opawa Martin Viteček, Martina Heisigovă (Wydział Rozwoju Miasta i Planowania Strategicznego), Jaroslav Machowský (Wydział Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Międzynarodowej), Vratislav Havelka (Wydział Działalności Gospodarczej). Raciborską Izbę Gospodarczą reprezentowali: Prezes RIG Tadeusz Ekiert, Wiceprezes RIG Konrad Migocki oraz pomysłodawca Ireneusz Burek. Ze strony Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu w pracach nad projektem wzięła udział dyrektor Cechu Maria Smyczek. W imieniu Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie występował Dyrektor Izby Jiři Germanič.

11 Polsko-česká hospodářská informační platforma Publikace je poskytována zdarma zdraví stavebnictví práce motorismus průmysl Projekt Polsko-česká hospodářská informační platforma" je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu. Překračujeme hranice.

12 Polsko-česká hospodářská informační platforma Deklarace o hospodářské spolupráci Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských kontaktů, zejména v hospodářské oblasti, především v podnikatelském prostředí malých a středních podniků je významným cílem, který jsme si vytýčili před několika měsíci, kdy jsme zahájili společnou aktivitu, kterou je vytvoření česko-polské hospodářské informační platformy. Dne 16. ledna 2015 byla podepsána žádost o dotaci na projekt Polsko-česká hospodářská informační platforma z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika , kde jsme jako partneři projektu deklarovali, že společně rozvineme spolupráci zaměřenou na rozvoj malých a středních podniků v regionu měst Opavy a Ratiboře. Věříme, že vytvářené moderní řešení, kterým je Česko-polská hospodářská informační platforma, zkvalitní tok ekonomických informací, usnadní kontakty mezi podnikateli na obou stranách hranice a přispěje k rozvoji informační společnosti. Deklarujeme tímto vůli další součinnosti s cílem realizace aktivit směřujících k propagaci a hospodářskému rozvoji a rozvoji informační společnosti. Město Ratiboř Statutární město Opava Ratibořská hospodářská komora Cech různých řemesel v Ratiboři Okresní hospodářská komora Opava V Ratiboři dne 18. června 2015 Město Ratiboř, IČ: , ul. Stefana Batorego 6, Ratiboř (Polská republika) jehož jménem jedná pan Mirosław Lenk, primátor Statutární město Opava, IČ: , Horní náměstí 69, Opava (Česká republika) zastoupeno panem Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Okresní hospodářská komora Opava, IČ: , Nádražní okruh 27, Opava (Česká republika) zastoupena panem Václavem Honem, předsedou Ratibořská hospodářská komora, IČ: , ul. Stefana Batorego 7, Ratiboř (Polská republika) jejímž jménem jedná pan Tadeusz Ekiert, předseda představenstva a pan Konrad Migocki, místopředseda představenstva Cech různých řemesel v Ratiboři, IČ: , ul. Kilińskiego 2, Ratiboř (Polská republika) jehož jménem jedná paní Maria Smyczek, ředitelka kanceláře a pan Bernard Korzonek, starší Cechu

13 Polsko-česká hospodářská informační platforma 1 Vážení podnikatelé Město Ratiboř společně s Ratibořskou hospodářskou komorou a Cechem různých řemesel v Ratiboři za spoluúčasti českých partnerů Statutárního města Opavy a Okresní hospodářské komory Opava, realizuje projekt věnovaný podnikatelům s názvem Polsko-česká hospodářská informační platforma. Jsme rádi, že vám můžeme představit informační řešení, které vzniklo díky dialogu podnikatelů s projektovými partnery. Systém je odpovědí na potřeby podnikatelů z obou stran hranice. Polsko-česká hospodářská informační platforma je inovačním řešením umožňujícím tok hospodářských informací, které pocházejí z mnoha zdrojů, k podnikatelům, coby uživatelům systému. Navíc platforma poskytuje uživatelům možnost bezplatné propagace vlastní firmy, usnadňuje kontakty mezi podnikateli (také v zahraničí projekt je dvojjazyčný, česko-polský) a umožňuje konzultace mezi podnikateli, samosprávou a úřady. Systém pod názvem zahrnuje: - Informační servis - Katalog Firem Úlohou informační platformy je mimo jiné také předávání námětů, žádostí a dotazů uživatelů příslušným útvarům samosprávy nebo institucím působícím v podnikatelském prostředí (včetně partnerů projektu) s cílem vyhledat řešení podle kompetencí jednotlivých institucí. Informace budou zveřejňovány na stránce a zasílány zaregistrovaným uživatelům systému (podnikatelům) formou pravidelných ových zpráv. Systém umožní obousměrnou komunikaci mezi partnery projektu a místními podnikateli, kteří působí na území Opavy a Ratiboře. Projekt je určen především drobným živnostníkům, malým a středním podnikům. Přímými uživateli projektu jsou také instituce podnikatelského prostředí, které tím získávají nástroj k lepší integraci s místními podnikateli. Platforma má ale otevřený charakter, mohou se zde registrovat i větší podnikatelské subjekty (včetně právnických osob a sdružení). Realizace projektu přispěje ke zlepšení podmínek hospodářského fungování drobných živnostníků a malých a středních podniků na přeshraničním území, k hospodářskému rozvoji regionu, rozvoji informačních systémů a propagaci pohraničních podnikatelských subjektů, ale především k integraci podnikatelského prostředí, a tím i k ekonomické soudržnosti v regionu. Doufáme, že díky vašemu zapojení se do navrhovaného projektu přes bezplatnou registraci, přispěje tato iniciativa také k rozvoji vašich firem. Srdečně vás zveme na Zahajovací konferenci tohoto projektu, na které se budete moci s celým projektem důkladně seznámit. Těšíme se na vaši registraci v systému. Partneři projektu SILESIAInfo Jednání o ekonomice Primátor města Ratiboř Mirosław Lenk na setkání s podnikateli Ratibořské hospodářské komory a Cechu Rzemiosł Różnych v Ratiboři. Místní podnikatelé i samospráva se již dlouhou dobu věnují rozvoji podnikání. Městský úřad se ve spolupráci s organizacemi, sdružujícími zaměstnavatele, snažil vyvinout takové nástroje podpory, které by umožnily vytvořit co nejlepší podmínky pro hospodářský rozvoj města. V prosinci 2014 na setkání s Ratibořskou hospodářskou komorou předložil primátor města Ratiboře Mirosław Lenk návrhy, jejichž cílem je uspokojit očekávání podnikatelů. Mezi návrhy primátora bylo mj. zřízení Konzultační hospodářské rady a vytvoření ve strukturách úřadu Referátu podnikání a obsluhy investora. Oba záměry byly zrealizovány. Referát působí v rámci Odboru rozvoje. Primátor také potvrdil připravenost ke spolupráci s podnikateli a přiznal nutnost hledání řešení, která rozšíří možnosti fungování ratibořských podniků a přispějí také k rozvoji ratibořské průmyslové zóny.

14 2 ZDROJE INFORMACÍ Hospodářské informace určené podnikatelům jsou rozptýlené v brožurách, na webových stránkách a v mnoha institucích jako jsou: úřady územních samosprávních celků, hospodářské komory, řemeslnické cechy, krajské/maršálkovské a vojvodské úřady, školící střediska, úřady práce, finanční úřady, poradenské firmy, banky a finanční instituce. Cílem Hospodářské informační platformy, která je uváděna do provozu, je získávání, shromažďování a poskytování hospodářských informací podnikatelům na místním trhu a vytváření obousměrné komunikace mezi partnery projektu a podniky. FUNKCE SYSTÉMU Informační funkce: - oznámení o výběrových řízeních, - změny zákonů a jiných předpisů, - oznámení o usneseních samosprávy, - plány hospodářských investic, - informace o organizaci úřadů práce, - hospodářské strategie, - informace o akcích, - informace o dotacích, - informace o školeních, - informace o investičních plochách, - informace o nebytových prostorech, - informace partnerů projektu, - hospodářské informace důležité pro drobné živnostníky a malé a střední podniky, - informace o uživatelích systému. Hospodářské informace jsou zveřejňované v internetovém systému.org a zasílané registrovaným uživatelům v pravidelných ových zprávách. Konzultační funkce: Administrátor může uživatelům (drobným, malým a středním podnikům) pomocí systému zasílat projekty navrhovaných investic, dotazy a připomínky zaslané uživateli a další informace důležité pro podnikatele s cílem konzultace a posuzování v podnikatelském prostředí. Konzultované informace zasílané uživatelům mohou pocházet od všech partnerů projektu, spolupracujících partnerů, institucí působících v oblasti podnikání a ekonomiky a také podnikatelů. Systém umožní Administrátorovi přijímat zpětnou informaci od uživatelů. Funkce dotazů: Uživatel se prostřednictvím Administrátora může obrátit na majitele systému, a nepřímo na spolupracující organizace (partnery projektu) se sdělením, dotazem, připomínkou, problémem týkajícím se oblasti fungování podnikatelských subjektů a podnikatelského prostředí. Administrátor prostřednictvím tohoto systému předá informaci příslušným odborům, oddělením ve strukturách partnerů projektu nebo externích úřadů. Zpracované odpovědi budou zveřejňovány na webové stránce a odesílány konkrétnímu uživateli nebo všem uživatelům platformy v rámci obousměrné komunikace mezi samosprávou a místními podnikateli. Polsko-česká hospodářská informační platforma To jste Vy a Vaše firma Setkání primátorů Primátora města Opavy Martina Vítečka přijal v Ratiboři primátor města Mirosław Lenk. Jednání se týkalo zejména problematiky hospodářské spolupráce na obou stranách hranice. Setkání primátora města Opavy Martina Vítečka a primátora města Ratiboře Mirosława Lenka dne 8. ledna 2015 bylo věnováno mnoha aspektům spolupráce partnerských měst. Opava a Ratiboř realizují řadu společných aktivit v oblasti propagace, cestovního ruchu, kultury a ochrany životního prostředí. Na lednovém setkání však byly hlavním tématem otázky související s podnikáním. Zvláštní pozornost byla věnována přeshraniční spolupráci z hlediska rozvoje podnikání na obou stranách hranice. Na schůzce byly projednávány i otázky související s možnostmi čerpání evropských dotací. Primátoři analyzovali dosavadní společné projekty, např. projekt Energeticky úsporné polsko-české pohraničí - Mezinárodní veletrh obnovitelné energie" zrealizovaný v červnu 2014, a deklarovali zájem o další spolupráci v této oblasti. Primátoři obou měst se dohodli, že další spolupráce bude probíhat při širším zapojení českých a polských podnikatelských prostředí.

15 Výhody podnikatele související s registrací v systému V současné době je podnikatel nucen pohybovat se v obrovském množství informací nezbytných k provozování živnostenské činnosti. Při každodenním vytížení a povinnostech je procházení desítek webových stránek s cílem vyhledání potřebných informací o změně předpisů, o výběrových řízeních, o dotacích, školeních, konferencích, akcích, plánovaných investicích, směrech regionálního rozvoje časově velmi náročné, obtížné a mnohdy nemožné. Navrhované dlouhodobé řešení přináší uživateli (podnikateli) registrovanému v systému několik konkrétních výhod. Jednou z nich je to, že podnikatel obdrží informace, které mu usnadní přístup k hospodářským informacím přínosným k provozování podnikatelské činnosti. Další výhodou je možnost dialogu v oblasti ekonomických otázek a také budování image vlastní firmy, získávání nových klientů a obchodních partnerů. Jednoduchá registrace v systému přináší podnikateli tyto výhody: - získávání pravidelných hospodářských informací pocházejících z mnoha různých zdrojů, - sledování změn v zákonech a právních předpisech, usnesení samospráv, informací o stávajících a plánovaných hospodářských a podnikatelských akcích, - získávání informací o provozování podnikatelské činnosti (právo, dotace, školení,...), - vyhledávání průběžně i s předstihem informací rozdělených podle oblastí: Zprávy, Finance, Dotace, Školení, Právo, Práce, - možnost kontaktu s organizacemi sdružujícími podnikatelské subjekty, - prezentace vlastní firmy v internetovém Katalogu firem, - možnost úpravy/aktualizace údajů o firmě, - možnost doplňování obsáhlého popisu činnosti, fotografií, oznámení/výrobků, - používání systému a všech jeho funkcí je bezplatné. Výhody, jaké informační platforma přináší: - integrace místních podnikatelů, - získání klientů a obchodních partnerů, - možnost hledání zákazníků a partnerů v zahraničí, - vytváření podmínek umožňujících rozvoj podnikatelských iniciativ, - dlouhodobá podpora hospodářského rozvoje regionu, - zlepšení podmínek pro fungování podniků. Polsko-česká hospodářská informační platforma POZVÁNK A na zahajovací konferenci Polsko-české hospodářské informační platformy 18 června :00 hod. Racibórz, ul. Zamkowa 2, Polsko Zasedací místnost Zamek Piastowski Na programu mj.: - prezentace systému - deklarace partnerů projektu - možnost registrace uživatelů - občerstvení Nabízíme Vám možnost využití moderního řešení, které podporuje podnikatele. Partneři projektu 3 Více na.org Setkání v rámci městského úřadu fot. Kamila Wolny-Wilczok Myšlenka vytvoření Polsko-české hospodářské informační platformy vznikla na základě názorů místních podnikatelů. Projevilo o ni zájem vedení města Ratiboř. V důsledku uskutečněných jednání vznikla koncepce spolupráce v rámci společného projektu týkající se nástroje, který by místním podnikatelům umožňoval lepší komunikaci a přístup k informacím. Na pracovním setkání zaměstnanců odborů zodpovědných za propagaci a rozvoj ekonomiky v Ratiboři koncepci fungování informační platformy prezentoval autor projektu a člen Ratibořské hospodářské komory Ireneusz Burek. Představil hlavní předpoklady koncepce a úlohu úřadu v provozování vznikajícího informačního systému. Primátor Mirosław Lenk zdůraznil argumenty pro aktivní spolupráci podnikatelů se samosprávou, která zájemcům rozšíří prostor pro konzultace a umožní přístup k informacím. fot. Kamila Wolny-Wilczok Na pracovním jednání zaměstnanců Městského úřadu Ratiboř koncepci projektu prezentoval její autor Ireneusz Burek.

16 4 Ratiboř a Opava města podporující podnikání V globalizovaném světě se města nemohou rozvíjet izolovaně. Důležitá je proto spolupráce, a to zejména v příhraničních podmínkách. Opava a Ratiboř jsou partnerskými městy již od roku Od samotného počátku jsou také členy Euroregionu Silesia. Spolupráce obou měst se velmi významně rozvijí v oblasti ochrany životního prostředí, kultury a umění. Obě města od samotného začátku spolupráce kladla také velký důraz na kooperaci, jejímž cílem je rozvoj podnikání na obou stranách hranice. Dnes jsou Opava a Ratiboř partnery při přípravě Hospodářské informační platformy Silesiainfo. Ratiboř Ratiboř (pol. Racibórz) je město, které je již mnoho staletí významným místem na hospodářské mapě Polska. Ve středověku to bylo významné obchodní středisko. V 18. století se město v důsledku slezských válek ocitlo na území Pruska. V 19. století pak Ratiboř prožívala období výjimečně intenzívního hospodářského rozvoje. V roce 1846 se zde objevila železnice. V Ratiboři se také rozvíjel kovoprůmysl. Vznikla továrna Hagenscheidta, která vyráběla mj. obráběcí stroje. Svůj význam upevňoval Úspěšná jednání fot. Kamila Wolny-Wilczok Na setkání partnerů projektu na Městském úřadě Ratiboř proběhla široká diskuze věnována zajištění co nejlepší propagace platformy.org. Během jednání projektových partnerů na Městském úřadě v Ratiboři účastníci hovořili o otázkách souvisejících s prioritními činnostmi v průběhu implementace Česko-polské hospodářské informační platformy. Projednávali také způsob fungování systému v době udržitelnosti projektu. Dále řešili i otázky související s formou přizvání podnikatelů ke spolupráci. Účastníci setkání se také dohodli na názvu realizovaného záměru. Byl schválen název. Velká pozornost byla věnována způsobům propagace projektu. Partneři přemýšleli o formě a organizaci konference propagující platformu. fot. Marek Kuder Agentura pro propagaci Ratibořska a podporu podnikání na Piastovském hradě v Ratiboři (na fotografii Piastovský hrad) rozšiřuje hospodářskou činnost magistrátu v celém ratibořském okrese. i potravinářský průmysl. Čokoláda Franze Sobtzicka se proslavila po celém Prusku. Po druhé světové válce byl důraz kladen na těžký průmysl. Symbolem změn se stala společnost RAFAKO S. A. V současné době působí v Ratiboři téměř registrovaných podnikatelských subjektů. Živnostenskou činnost přihlásilo na osob. Dnes mezi velké podniky patří RAFAKO S. A., Mieszko S. A., SGL CARBON S.A., KOLTECH Sp. z o. o., Ensol Sp. z o. o., SUNEX S. A., SM "Rameta" ZPCH a Zott Polska Sp. z o. o. Rozvoj podnikání dnes patří k prioritám města. Důležitou součástí této politiky je vznik průmyslové zóny v části Ostróg. Obdobná zóna určená MSP vzniká také v ulici Bartka Lasoty. Komunikaci podnikatelů s úřadem zprostředkovává Konzultační hospodářská rada. Město také vyvíjí snahy o vytvoření dobře propracovaných řešení pro investory. Za tímto účelem byl ve struktuře úřadu zřízen Referát podnikání a obsluhy investora. Hospodářské odbory V mnoha záležitostech, které jsou velmi důležité pro všechny podnikatele, nezávisle na velikosti jejich podniků, je potřeba komunikovat s Městským úřadem Ratiboře. Bez řádně fungující samosprávy by kvalitní rozvoj podnikatelského sektoru na této úrovni byl jen velmi těžce představitelný. Zástupce primátora pro hospodářské záležitosti zodpovídá za záležitosti související s ekonomikou. Jemu jsou přímo podřízené: Odbor investic a urbanistiky, Komunální odbor, Odbor správy majetku, Odbor městských komunikací a Referát územních informací.

17 Polsko-česká hospodářská informační platforma 5 Rozvoj a propagace Tyto odbory však nejsou jediným místem, kde může podnikatel hledat informace, vyřídit povolení a dokumenty, nebo jednoduše hledat pomoc. Podporu a poradenství nabízí také Odbor rozvoje a Odbor životního prostředí a zemědělství. Moderní město nemá možnost rozvíjet se spontánně. Směry rozvoje zpracovává Odbor rozvoje. Pro živnostníky a podnikatele je velmi důležitým místem i referát propagace. V dnešním, globalizovaném světě je právě propagace velmi důležitá k zajištění kontinuálního přílivu klientů, jejich získání a následně i úspěchu. téměř půl století. Aktivitu obyvatel města umožnily politické změny na konci 20. století. Dnes je Opava velmi živým městem, ve kterém svou činnost provozují firmy ze strojírenského, farmaceutického a potravinářského odvětví. Jsou zde důležité veřejné instituce, jako je Slezská univerzita, Slezské divadlo a Státní úřad inspekce práce. Podnikání a vyvíjené iniciativy se staly pohonem rozvoje celé České republiky. Životní prostředí a informace Řadu aktivit, včetně těch podnikatelských, je nutné vyvíjet s ohledem na ekologii. Tyto otázky řeší Odbor životního prostředí a zemědělství. Informace o územním uspořádání podnikatel najde v Městském elektronickém informačním systému, který provozuje Referát územních informací. Opava Historie Opavy sahá do 12. století. Od samotného počátku jsou její osudy spojeny s obchodem. Územím města vedla Jantarová stezka. Později se Opava stala významným obchodním střediskem, na což poukazuje skutečnost, že se zde nacházela mincovna. V 19. století byla do města přivedena železnice, která přispěla k jeho dynamickému rozvoji. V době 2. světové války byla Opava bohužel z velké části zničena. K rozvoji podnikání nepřispěla ani vláda komunistů, kteří v této části Evropy vládli Setkání v Opavě fot. Kamila Wolny-Wilczok Na setkání v Opavě účastníci jednali o problémech souvisejících se specifikou českého podnikání s ohledem na zpracování databází místních firem. Dne 18. března se v Opavě konalo setkání věnované přípravě a realizaci projektu Polsko-česká hospodářská informační platforma. Setkání se zúčastnili zástupci českého a polského podnikatelského prostředí, Městského úřadu Ratiboř a Magistrátu města Opavy. Partneři analyzovali odvětví, jejichž zástupci mohou tento nástroj využít. Byl také upřesněn dokument - deklarace o přistoupení partnerů k projektu. Účastníci jednali o způsobu, jak ke spolupráci přizvat české a polské podnikatele. Na setkání na Magistrátě města Opavy byly také upřesněny záležitosti dohodnuté na interním setkání zaměstnanců ratibořského magistrátu v únoru Opava, malebné město, které rádi navštěvují polští turisté i podnikatelé. Město rozvíjí infrastrukturu, aby zajistilo rozvoj podnikání - jeden z hlavních strategických cílů. Na hospodářském dění města se podílí opavský magistrát. Ve svých strukturách má úřad řadu odborů, které by měl podnikatel navštívit, aby mohl svou činnost řádně provozovat. Jedním z nejdůležitějších odborů je Odbor obecní živnostenský úřad. Zde podnikatel registruje svou živnostenskou činnost. Moderní hospodářská politika města nemůže existovat bez racionálního územního plánování. Tuto záležitost řeší na Magistrátu města Opavy Odbor hlavního architekta a územního plánu. Za část aktivit pro podporu podnikání zodpovídá Kancelář primátora. Tento odbor mj. zajišťuje organizaci velikonočních a vánočních trhů a provoz Městského informačního centra. Současná města si nemohou dovolit nevyužívat příležitostí čerpání externích finančních zdrojů. Těmito otázkami se v Opavě zabývá Odbor rozvoje města a strategického plánování. Občanům poskytuje profesionální poradenství při náročném procesu podávání žádostí o dotace. Rozhodnutí o prodeji, pronájmu a výpůjčkách pozemků ve vlastnictví města vydává Odbor majetku města. V Opavě působí organizace zaměřené na podporu lokální ekonomiky a integrace podnikatelského prostředí. Patří k nim Big Thinking, což jsou obchodní snídaně, jejichž cílem je navázat a posílit osobní vztahy mezi podnikateli, iniciativa Business Heroes Opava s 20 letou historií. Dalšími iniciativami, které ve městě působí, jsou ProRegiony či Živý byznys. Informace o všech těchto projektech najdete na webových stránkách města. Opava také nabízí volné investiční plochy, například v části Vávrovice. Velký podnik, který by měl zájem investovat v Opavě, může počítat s plnou podporou úřadu. Důkazem toho je spolupráce s izraelskou farmaceutickou firmou TEVA či potravinářskou firmou Mondeléze, kdy se podařilo urychlit veškerá řízení tak, aby měl zahraniční investor zajištěné co nejlepší podmínky pro rozvoj svého podnikání.

18 6 Ratibořská hospodářská komora Ratibořská hospodářská komora je organizace, která sdružuje různé podnikatele a podniky z ratibořského okresu. Byla založena v roce 1990 a nyní jsou v její členské základně tak významné firmy jako je RAFAKO S.A., Eko - okna Sp. z o.o., Ensol Sp. z o.o., Rafamet S.A., SM "Rameta" ZPCH, SGL Carbon S.A, a také menší podniky. Členy komory jsou jedny z největších firem z energetického odvětví, které realizují mnohamilionové investice po Ratibořská hospodářská komora sdružuje velké firmy, ale také drobné živnostníky a malé a střední podniky. Tím naplňuje úkol integrace podnikatelů. (Na fotografii členové komory během pracovního jednání). celé zemi, ale také místní podniky, které zaměstnávají několik zaměstnanců. Základním statutárním cílem Ratibořské hospodářské komory je podporování rozvoje podnikání v regionu. Tento úkol je realizován vytvořením podmínek pro spolupráci mezi různými podnikatelskými subjekty a zastupováním zájmů členů komory ve vztahu k jiným partnerům společenského života jako je např. veřejná správa. Komora se také podílí na přípravě dokumentů, které určují směry opatření podporujících podnikání v regionu. Pokud mezi podnikateli dojde ke sporu, úkolem komory je také vyjednávání. Důležitým nástrojem pro podporu sdružených podnikatelů jsou rovněž iniciativy zaměřené na to, aby podnikatel získal úvěr za výhodných podmínek. Sdružení svým členům poskytuje i poradenské a konzultační služby. Při naplňování vytyčených cílů využívá Ratibořská hospodářská komora různých nástrojů. K činnostem, které komora vyvíjí, patří mj. organizace školení, propagace podnikání, zřizování fondů a stipendií pro podporu hospodářských iniciativ. Významným úkolem Ratibořské hospodářské komory je propagace podnikatelsky příznivých postojů mezi mládeží. Tuto funkci komora realizuje formou spoluorganizace soutěže Mládežnický lídr byznysu (Młodzieżowy Lider Biznesu). Komora se také zapojuje do charitativní činnosti. Důkazem této činnosti je pravidelně pořádaná akce Vánoce srdcí (Gwiazdka serc). Výtěžek z prodaných benefičních cihel je v celé výši určen potřebným dětem a mládeži. Akce se pořádá od roku Významnou součástí činnosti této organizace, která sdružuje podnikatele, je propagace podnikání formou výběru lídrů místního byznysu. Jedním z nástrojů pro naplnění tohoto cíle je akce Pilíř Ratibořska (Filar Ziemi Raciborskiej), která je pořádána od roku Tato akce je realizována při spoluúčasti primátora města Ratiboře a přednosty Ratibořského okresu. Jednou z kategorií, ve které jsou udělovány ceny, je přeshraniční spolupráce. Tento poslední bod je od začátku existence Ratibořské hospodářské komory důležitou součástí fungování této organizace. Ve stanovách komory je zapsáno, že k jejím úkolům patří "navazování tuzemských a mezinárodních kontaktů s jinými komorami a organizacemi". Ještě na začátku 90. let XX. století navázala komora spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Opavě. Díky spolupráci těchto dvou podnikatelských sdružení se podařilo realizovat projekty podpořené z evropských finančních prostředků prostřednictvím Euroregionu Silesia s názvem Podnikání bez hranic a I. mezinárodní akce Pilíř Ratibořska". Pracovní jednání Ratibořské hospodářské komory fot. Kamila Wolny-Wilczok Koncepce platformy se zrodila na základě úvah z mnoha diskuzí uskutečněných v rámci Ratibořské hospodářské komory, věnovaných problémům místních podnikatelů. Problémy a připomínky místních podnikatelů, které zazněly na setkáních Komory, byly podnětem k zamyšlení, jak zpracovat nástroj, který by zlepšil podmínky podnikání v regionu. Autorem koncepce Hospodářské informační platformy je Ireneusz Burek, který je členem Ratibořské hospodářské komory. Tento projekt byl projednán na setkáních členů Komory a s představenstvem. Na jednáních byla zdůrazněna skutečnost, že tento nástroj by měl být určen drobným živnostníkům, malým a středním podnikům. Právě sektor MSP může nejvíce získat, pokud bude mít lepší přístup k informacím a možnost širšího zastupování svých zájmů, což je jedním z předpokladů fungování platformy.org. Zástupcům města byla předložena koncepce informační platformy vypracovaná v rámci Ratibořské hospodářské komory, která je nyní implementována společně s partnery projektu.

19 Polsko-česká hospodářská informační platforma 7 Okresní hospodářská komora Opava Opava je město, kde působí velké množství podniků. Své sídlo zde mají mj. takové firmy, jako jsou: Teva Czech Industries s.r.o., Ferram a.s., Ostroj a.s., Opavia Lu s.r.o., Model Obaly a.s., czy Brano a.s. Zastoupení podnikatelského sektoru je velmi různorodé, jedná se o velké mezinárodní firmy, stejně jako o malé živnostníky. Významnou část těchto firem zastupuje Okresní hospodářská komora. Okresní hospodářské komory jsou regionálním zázemím Hospodářské komory České republiky. Její činnost upravuje zákon č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Historie některých okresních hospodářských komor je však mnohem delší a sahá až k roku včetně opavské. K hlavním aktivitám komory patří podpora podnikání a hájení zájmů sdružených podnikatelů. Jedná se o nezávislou a apolitickou instituci. Hospodářská komora České republiky má dvě části. Jednou z nich je Oborová část, v rámci které jsou jednotliví podnikatelé přiřazeni k jednotlivým odvětvím. Druhou je pak Regionální část, která poukazuje na skutečnost, že komora má svoje regionální pobočky. Komora poskytuje široké poradenské a konzultační služby související s podnikáním. Spolupracuje také s orgány státní správy a místních samospráv a usnadňuje komunikaci mezi svými členy. Dále také podporuje rozvoj odborného školství. Je členem evropského sdružení hospodářských komor Eurochambers. Komora často navazuje kontakty s obdobnými partnery z jiných států. Je tomu tak i u Okresní hospodářské komory Opava, která se v mezinárodní činnosti zaměřuje především na spolupráci s Polskou republikou. Vznik této organizace se datuje do roku Komora navázala partnerství s polskými hospodářskými komorami z Ratiboře, Opole a Rybniku. Nejdelší spolupráce je s ratibořským partnerem. Činnost komory pro česko-polskou spolupráci ocenil ministr zahraničních věcí České republiky a udělil Překážky je nutné překonávat fot. Kamila Gużda Na pracovním jednání Ratibořské hospodářské komory a Okresní hospodářské komory Opava byly projednávány bariéry, které se mohou objevit během realizace projektu. Setkání se zúčastnil předseda Ratibořské hospodářské komory Tadeusz Ekiert, autor koncepce platformy Ireneusz Burek a ředitel OHK Opava Jiří Germanič. jí Čestnou medaili za přínos pro zlepšování česko-polských vztahů. V současné době má komora přibližně 80 členů. V rámci komory je realizována řada projektů pro podporu podnikání. Některé z nich jsou přeshraniční a jsou realizovány ve spolupráci právě s Ratibořskou hospodářskou komorou. K takovým iniciativám patří český projekt s názvem Podnikání bez hranic, výměna informací a společné hledání příležitostí pro rozvoj ČR-PL příhraničí. Ratibořská hospodářská komora pak společně s opavským partnerem pořádala Mezinárodní konferenci o obnovitelných zdrojích. Oba tyto projekty byly realizovány s podporou Euroregionu Silesia v rámci OPPS Česká republika - Polská republika formou tzv. mikroprojektů. Opava je město, ve kterém obchod vzkvétá každý den. Podnikatelské subjekty z tohoto města se snaží integrovat Okresní hospodářská komora. V dubnu 2015 se konalo pracovní jednání zástupců Ratibořské hospodářské komory a Okresní hospodářské komory Opava týkající se jednotlivých činností v rámci projektu "Polsko-česká hospodářská informační platforma". Na jednání zazněla řada informací týkajících se mj. předchozích projektů zaměřených na vytvoření věrohodných databází pro podnikatele (jak na české, tak na polské straně) a zkušeností vycházejících z obdobných projektů. Bylo upozorněno na možné bariéry v realizaci projektu. Účastníci také jednali o opatřeních, které je nutné učinit pro eliminaci případných překážek. Během setkání byly projednány i otázky souvisejí s dřívějšími kontakty Ratibořské hospodářské komory a Okresní hospodářské komory Opava. Jednání se účastnil předseda Ratibořské hospodářské komory Tadeusz Ekiert a ředitel opavské Okresní hospodářské komory Jiří Germanič.

20 8 Cech různých řemesel v Ratiboři Řemeslo bylo od pradávných dob pohonem pro rozvoj civilizací. Po celá staletí byla města středisky této oblasti lidské činnosti, a tudíž byla růstovými centry pro celé regiony. Sdružením nacházejícím se v Ratiboři, které klade největší důraz na ochranu této skupiny podnikatelů, je Cech Rzemiosł Różnych (Cech různých řemesel). Jedná se o nejdéle působící nevládní organizaci, která se ve městě Ratiboř již dlouhou dobu vytváří příznivé podmínky pro rozvoj řemesla. Dnes zájmy řemeslníků zastupuje Cech Rzemiosł Różnych (na fotografii zprava Maria Smyczek, ředitelka Cechu). věnuje hospodářským otázkám. Její vznik se datuje do roku V současné době Cech sdružuje 150 podnikatelů. V jeho členské základně jsou podnikatelé provozující typickou řemeslnickou činnost. Jedná se především o malé a střední firmy, ale mezi členy Cechu patří také velké podniky jako např. Bruki Trawiński, Sunex a Staltech. Členové sdružení zastupují odvětví, k nimž patří např. kadeřníci, automechanici, pekaři, cukráři, stavební odborníci, truhláři. Všechny aktivity Cechu mají vést k vytvoření lepších podmínek pro rozvoj podnikání v regionu. Základním úkolem Cechu je dohled nad praktickou výukou profese. Tato část činnosti sdružení vychází zejména z právních předpisů Zákona o řemesle. Díky tomuto dohledu nad vzděláváním mladistvých pracovníků výuka řemesla neupadá v zapomnění a podnikatelé získávají kvalifikované zaměstnance. Sdružení připravuje učně k tomu, aby mohli získat konkrétní profesi. Zajišťuje jim konkrétní místo, kde mohou absolvovat praxi, zaručuje pracovní standardy v souladu se zákonem, dohlíží na realizaci smlouvy uzavřené mezi mladistvým a podnikatelem. Cech podnikatelům umožňuje získat kvalifikovaného pracovníka, jehož znalosti a kompetence jsou prověřovány zkouškou. Cech řemesel dohlíží na proces vzdělávání mladého člověka po dobu 3 let. Tento proces je ukončen tovaryšskou zkouškou organizovanou Řemeslnickou komorou v Katovicích. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická zkouška se zpravidla koná v Řemeslnické komoře v Katovicích, ale Cech se snaží vycházet vstříc očekáváním svých svěřenců a některé zkoušky pořádá i v Ratiboři. Ředitelka Cechu paní Maria Smyczek zdůrazňuje, jak důležitá je to součást podnikání, zejména u menších živnostníků. Podle jejích slov, jakmile si zaměstnavatel vyškolí zaměstnance, tak už ho nepustí. V praxi se často stává, že žáci pracují u svých mistrů. Zaměstnavatelé, kteří jsou v Cechu sdruženi, mají také možnost zastupovat své zájmy ve větší míře. Pro menší živnostníky je obtížné oslovit se svými připomínkami, stížnostmi, potřebami příslušné instituce. Cech se tak poměrně často stává zprostředkovatelem mezi podnikateli a správními úřady a řeší spory přímo v prostředí zaměstnavatelů. Sdružení také umožňuje získávání informací o činnosti různých úřadů. Cech tak například pomáhá podnikatelům, kteří chtějí čerpat dotační prostředky z Okresního úřadu práce. V kanceláři sdružení je možné využít odborného poradenství v oblasti provozování živnostenské činnosti, účetnictví či pracovního práva. Další oblastí činnosti sdružení je integrace podnikatelského prostředí. K té dochází díky organizaci integračních zájezdů, společenských setkání a jednání. V rámci Střediska odborného vzdělávání Rzemiosło, které působí u Cechu v Ratiboři, jsou pořádány školení a odborné kurzy. Osobní zapojení Aktivní zapojení mnoha osob do realizace projektu vycházelo z potřeby realizace statutárních a strategických cílů jak sdružení, tak samospráv. Společný projekt si klade za cíl lepší integraci podnikatelských subjektů. Do realizace projektu byla zapojena řada lidí. Za Městský úřad Ratiboř se na projektu podíleli: primátor města Ratiboř Mirosław Lenk, zaměstnanci Referátu propagace Magdalena Czech-Majer (vedoucí), Magdalena Kuc (koordinátorka projektu) a Dariusz Tkocz. Za Městský úřad Opava na projektu pracovali primátor města Opava Martin Víteček, Martina Heisigová (Odbor rozvoje města a strategického plánování), Jaroslav Machovský (Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce), Vratislav Havelka (Odbor obecní živnostenský úřad). Ratibořskou hospodářskou komoru zastupovali: předseda Tadeusz Ekiert, místopředseda RIG Konrad Migocki a autor myšlenky Ireneusz Burek. Za Cech různých řemesel v Ratiboři se na projektu podílela ředitelka Maria Smyczek. Okresní hospodářskou komoru Opava zastupoval ředitel Jiří Germanič.

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Artur Mazurkiewicz ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl www.dolnoslascy-prcodawcy.pl Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. Wspólne Działanie

Gospodarka. Wspólne Działanie Gospodarka Wspólne Działanie 1991 Gdański Związek Pracodawców 30 członków 2010 zmiana nazwy na Pracodawcy Pomorza / 450 członków 2014 ponad 700 członków Budujemy doświadczenie od roku 17 oddziałów terenowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Klimat gospodarczy w województwie śląskim. Współpraca praca instytucji otoczenia biznesu z administracją na rzecz rozwoju przedsiębiorczo biorczości. ci. Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Łódź,,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy DUALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit.

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Statut klastra 1 Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Głównym celem Klastra jest rozszerzanie oprogramowania oraz działalności urbanistycznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA 25.11.2015 Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Dobra Strona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Kozik i Michała Kozik, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Stosunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego regionu; Niski wskaźnik produktywności oraz konkurencyjności MŚP; Niska mobilność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 14.02.2017 r. fot. Jarek Patron, IRT Anna Bocian anna.bocian@irt.wroc.pl Robert Skrzypczyński robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl Zadania Instytutu Rozwoju Terytorialnego w projekcie: Úkoly Instytut

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Gmina Żnin Proobywatelski Samorząd

Gmina Żnin Proobywatelski Samorząd Gmina Żnin Proobywatelski Samorząd Paweł Sikora doradca burmistrza ds. rozwoju lokalnego Urząd Miejski w Żninie Sole Kujawski, 28 września 2016 Nagroda Proobywatelski samorząd Działania współpracy międzysektorowej

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA Z REALIZACJI W 2016 R. PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTA RACIBÓRZ NA LATA Urząd Miasta Racibórz

PREZENTACJA Z REALIZACJI W 2016 R. PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTA RACIBÓRZ NA LATA Urząd Miasta Racibórz PREZENTACJA Z REALIZACJI W 2016 R. PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTA RACIBÓRZ NA LATA 2015-2020 1 CEL I: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Włączenie nowych terenów do KSSE Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Organizacja pracodawców samorządny i niezależny w swej działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag Załącznik do pisma DKF-VIII-073-09-AP/14 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 formularz zgłaszania uwag L.p. Przepis Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1. Strona 6 (Rozdział 4) 2)

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Prezentacja Wspólnej Placówki w Kudowie Zdrój dotycząca współpracy polsko czeskiej Seminarium Wisła

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty Punktu Konsultacyjnego PAIiIZ w Katowicach

Prezentacja oferty Punktu Konsultacyjnego PAIiIZ w Katowicach POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Prezentacja oferty Punktu Konsultacyjnego PAIiIZ w Katowicach Michał Borowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polska Agencja Informacji i Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Warszawa, 15 marca 2016r.

Zintegrowany system Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Warszawa, 15 marca 2016r. Zintegrowany system Ekonomii Społecznej w Częstochowie Warszawa, 15 marca 2016r. PUNKT WYJŚCIA Kadencja samorządu terytorialnego rozpoczęła się w trudnym okresie kryzysu gospodarczego, który dla samorządów

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/ STATUT FUNDACJI CREDU /wyciąg/ Preambuła Kierując się potrzebą realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: wspieranie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY ocena współpracy prezentacja polskich inicjatyw podejmowanych w powiatach przygranicznych Krzysztof Bolisęga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Projektodawca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Utworzenie polsko czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ul. Batorego 7 www.raciborz.pl

Utworzenie polsko czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ul. Batorego 7 www.raciborz.pl Utworzenie polsko czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ul. Batorego 7 www.raciborz.pl Miasto Racibórz to miasto: różnorodnie atrakcyjnie (do odwiedzenia, mieszkania, do zatrzymania

Bardziej szczegółowo

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Struktura organizacyjna rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze Cechy Rzemieślnicze Zakłady Rzemieślnicze Co to jest nauka zawodu? Nauka zawodu trwa 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo