Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy"

Transkrypt

1

2 Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Stosunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego regionu; Niski wskaźnik produktywności oraz konkurencyjności MŚP; Niska mobilność zawodowa mieszkańców regionu transgranicznego; Wysoki poziom bezrobocia w porównaniu do innych regionów, w tym bezrobocia długotrwałego i bezrobocia ludzi młodych; Brak wystarczającej koordynacji kierunków kształcenia z potrzebami lokalnych rynków pracy; Brak infrastruktury komunikacyjnej, duże odległości do ośrodków miejskich i potencjalnych miejsc pracy po słowackiej stronie granicy; Niekonkurencyjny, niski poziom płac w obydwu regionach, obniżający motywację do poszukiwania pracy;

3 Realizowane przedsięwzięcie WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE jako Partner Wiodący realizuje projekt pn. Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka , Oś priorytetowa: rozwój społeczno-gospodarczy, temat Osi projekty sieciowe Partnerami do realizacji projektu są: z Rzeczpospolitej Polskiej Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu z Republiki Słowackiej Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni Czas trwania projektu 2 lata, tj. 1.IV III.2013

4 Przyczyny realizacji projektu Wskazania Komisji Europejskiej w studium nt. Mobilności pracowników w regionach przygranicznych Unii Europejskiej w tym dla regionu Polska-Słowacja Brak partnerstwa instytucji z Polski i Słowacji działających na rzecz rynku pracy Dotychczasowa dobra współpraca realizowana tylko przez urzędy pracy po obydwu stronach granicy Rozproszenie na różnych portalach internetowych informacji dotyczących rynków pracy Polski i Słowacji

5 Adresaci projektu I. Adresaci bezpośredni zaproszone do tworzenia Partnerstwa jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej, instytucje i organizacje pozarządowe (np. publiczne służby zatrudnienia, środki pomocy społecznej, wydziały edukacji, Ohotnicze Hufce Pracy, uczelnie wyższe, szkoły średnie, zrzeszenia pracodawców, cechy rzemiosł i organizacje pozarządowe). II. Adresaci pośredni mieszkańcy terenów przygranicznych, pracodawcy i inne instytucje nie tworzące Partnerstwa korzystający ze zbiorów informacji na portalu Partnerstwa

6 Co chcemy osiągnąć Realizacja projektu pozwoli podjąć wspólne działania przez wiele instytucji wpływających na rynek pracy, usprawnić jego funkcjonowanie i ułatwić swobodne poruszanie się po nim pracodawcom i mieszkańcom obydwu regionów.

7 Podejmowane działania Tworzymy pierwszą,, innowacyjną w regionie, informatyczną i formalną sieć współpracy pracy partnerskiej na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji skupiającą ok. 75 podmiotów działających po obydwu stronach granicy

8 Podejmowane działania W ramach zawiązanego Partnerstwa wypracowanie trzech wspólnych systemów współpracy pracy i wymiany informacji transgranicznej, w obszarach: Edukacja na rzecz rynku pracy Integracja społecznozawodowa Mobilność zawodowa

9 Podejmowane działania Nastąpi wymiana doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy podmiotami regionu przygranicznego, co przyczyni się do : budowania nowych, wspólnych projektów ujednolicenia po stronie polskiej i słowackiej stosowanych narzędzi badawczych, diagnozujących potrzeby szkoleniowe i zatrudnieniowe Barometr zawodów Analiza potrzeb szkoleniowych Innych wybranych metod i narzędzi

10 Podejmowane działania Udostępnienie społeczno ecznościom ciom lokalnym polsko-słowackiego portalu Partnerstwa praca-plsk.eu plsk.eu Opracowanie zbiorów materiałów informacyjnych i zamieszczenie na portalu Partnerstwa, dotyczących: cych: informacji nt. transgranicznego rynku pracy; strategicznych kierunków rozwoju obydwu regionów; obecnych i perspektywicznych potrzeb rynku pracy, edukacji i szkoleń; działających instytucji i realizowanych przez nie programów; instytucji uczestniczących w sieci; wydarzeń związanych z rynkiem pracy. Wydanie broszury Partnerzy transgranicznego rynku pracy

11 Planowane rezultaty projektu I. Zawarcie umowy partnerskiej o utworzeniu sieci współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji II. Zawarcie trzech umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu o współpracy w trzech obszarach tematycznych: a) edukacja na rzecz rynku pracy, b) mobilność zawodowa, c) integracja społeczno-zawodowa.

12 Co dotychczas zrealizowano I. Utworzono III zespoły eksperckie składające się z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Partnerstwa na Transgranicznym Rynku Pracy, w których: wypracowano Systemy współpracy i wymiany informacji transgranicznej dla obszarów: A) edukacja na rzecz rynku pracy B) mobilność zawodowa C) integracja społeczno-zawodowa przyjęto propozycje działań do realizacji przez okres 5 lat po zakończeniu projektu

13 Co dotychczas zrealizowano II. Uruchomiono polsko-słowacki portal Partnerstwa praca-plsk.eu: stopniowo uzupełniany o informacje dotyczące m.in.: warunków pracy i życia na polskim i słowackim rynku pracy, kierunków rozwoju obu regionów, potrzeb rynku pracy, edukacji i szkoleń, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, działających w Partnerstwie instytucji i realizowanych przez nie programów, wydarzeń związanych z rynkiem pracy służący do tworzenia dalszych partnerstw na rzecz rynku pracy pozwalający na bieżące kontakty pomiędzy Partnerami oraz na kontakty mieszkańców z ekspertami poprzez forum użytkowników umożliwiający uzyskanie informacji o ofertach pracy

14 Co dotychczas zrealizowano III. Rozpoczęto pilotaż funkcjonowania Partnerstwa na Transgranicznym Rynku Pracy, trwający od VII do XII 2012 r. W ramach pilotażu Partnerzy realizują po 2 działania w każdym obszarze tematycznym tj.: a) edukacja na rzecz rynku pracy b) mobilność zawodowa c) integracja społeczno-zawodowa

15 Informacje o transgranicznym rynku pracy w regionach Małopolska i Zamagurie: Ø Punkt Informacji o Przygranicznym Rynku Pracy Słowacji ul. Węgierska Nowy Sącz tel Ø Międzynarodowa Platforma on- line w ramach projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy : plsk.eu Ø Ø Ø Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika

16 Dziękuję za uwagę!

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Partnerstwo Współpraca władz regionalnych z samorządami lokalnymi oraz parterami społeczno-gospodarczymi

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju

Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju Nadrzędny cel strategiczny nr 1. Długotrwały, transgraniczny rozwój

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo