Przewodnik do podania o mieszkanie komunalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik do podania o mieszkanie komunalne"

Transkrypt

1 Przewodnik do podania o mieszkanie komunalne Składanie podania o mieszkanie komunalne Mieszkania komunalne zapewniają schronienie i bezpieczeństwo osobom w potrzebie szczególnie tym, którzy ostatnio byli bezdomni lub potrzebowali wsparcia. Podanie przeznaczone jest dla osób, które kwalifikują się do otrzymania przydziału mieszkania komunalnego i tym samym uzyskania najlepszej możliwości mieszkaniowej. Dlatego, jeśli ostatnio byłeś bezdomny albo masz specjalną potrzebę wsparcia lub też wymagasz modyfikacji mieszkania w związku ze swoją niepełnosprawnością, powinieneś wykorzystać tę szansę i powiedzieć nam o tym. Twoja sytuacja może cię uprawniać do przydziału mieszkania przed innymi osobami znajdującymi się na liście oczekujących na mieszkania komunalne. Wskazówki zawarte w tym przewodniku pomogą ci wypełnić podanie o mieszkanie komunalne Application for Public Housing. Zapoznaj się dokładnie z treścią tego przewodnika przed wypełnieniem podania. Jeśli potrzebujesz pomocy Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu podania, możesz poprosić placówkę pomocy społecznej, członka rodziny lub przyjaciela, aby ci w tym pomógł. Twój lokalny Urząd Mieszkaniowy może cię skierować do placówki pomocy społecznej, lub zorganizować tłumacza do pomocy. Nasz personel może ci udzielić porady, lecz nie może za ciebie wypełnić podania. Jak wypełnić podanie Podanie należy wypełnić DRUKOWANYMI literami. Podaj nam wszystkie informacje i załącz dokumenty, o które prosimy. Jeśli tego nie zrobisz, może nam zabrać więcej czasu zanim odpowiemy na twoje podanie. Na ogół, załączone dokumenty muszą być dokumentami oryginalnymi (nie fotokopiami). Personel twojego lokalnego Urzędu Mieszkaniowego może ci zrobić fotokopie. Podanie o mieszkanie komunalne składa się z dziewięciu części. Sprawdź, które z tych części musisz wypełnić: Department of Human Services

2 Jeśli składasz podanie, jako osoba samotna i nie jesteś w ciąży, wypełnij Części, B, C i D. Możesz pominąć Części E i F, po czym przejdź do Części G na stronie 25 i kontynuuj do końca. Jeśli masz osoby na utrzymaniu lub jesteś w ciąży, wypełnij Części A, B, C, D i E, po czym przejdź do Części G na stronie 25 i kontynuuj do końca. Jeśli masz innych domowników w wieku 18 lat lub powyżej, wypełnij Części A, B, C, D, E i F, po czym przejdź do Części G na stronie 25 i kontynuuj do końca. Możemy dostarczyć dodatkowych kopii Części F jeśli masz więcej, niż jednego domownika. Upewnij się, że podpisałeś potwierdzenie (Acknowledgement), deklarację i zgodę na stronie 31. Wypełnij listę kontrolną na stronie 33 formularza, aby się upewnić, że załączyłeś wszystkie wymagane informacje i dokumenty. Po wypelnieniu podania i załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów, wyślij swoje podanie na adres GPO Box 4057, Melbourne, Victoria 3001 lub złóż osobiście w swoim lokalnym Urzędzie Mieszkaniowym. Napiszemy do ciebie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania twojego podania, aby cię powiadomić czy twoje podanie zostało zatwierdzone, lub aby cię prosić o dostarczenie dalszych dokumentów lub informacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Potrzebujesz więcej informacji? Jeśli masz jakiekolwiek pytania, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się ze swoim lokalnym Urzędem Mieszkaniowym. Lista naszych Urzędów Mieszkaniowych znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w książce telefonicznej White pages w dziale government directory, pod hasłem Human Services. Część A O tobie i twoich danych kontaktowych Tu prosimy o twoje dane osobowe w tym twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, dane kontaktowe, status odnośnie prawa stałego pobytu, preferowany język i czy potrzebujesz pomocy tłumacza. Część B Dochód i majątek Tu pytamy o pieniądze, które otrzymujesz i majątek, który posiadasz. Twój dochód i majątek muszą być w granicach naszego limitu. Zazwyczaj, co sześć miesięcy uaktualniamy nasz limit dotyczący dochodu i majątku. Poproś o nasz aktualny arkusz informacyjny dotyczący dochodu i majątku (Income and Assets). Do majątku zazwyczaj zaliczają się pieniądze w banku, akcje, przyczepy kempingowe, nieruchomości, biznesy, i tak dalej. Majątek na ogół nie obejmuje rzeczy osobistych, twojego samochodu czy mebli, ale może obejmować fundusze emerytalne, jeśli masz do nich dostęp. Jeśli jesteś pełnym lub częściowym właścicielem domu albo mieszkania - nie kwalifikujesz się do otrzymania pomocy. Jednakże, jeśli nie jesteś w stanie sprzedać lub mieszkać w tym domu czy mieszkaniu, w takich przypadkach mogą się stosować specjalne klauzule. Zasięgnij dalszych informacji na ten temat. Page 2

3 Więcej informacji na temat dochodu i majątku oraz wymaganych przez nas dokumentów znajduje się na stronach 5 i 6 tego przewodnika. The Income Confirmation Service ułatwia nam oszacowanie twoich uprawnień i może oznaczać szybszą odpowiedź. Jeśli korzystasz z tej usługi, pozwalasz tym samym, aby Centrelink powiadamiał nas o otrzymywanych przez ciebie płatnościach, dokonanych przez Centrelink potrąceniach, twoich dochodach, majątku, potwierdzeniu twojego aktualnego adresu, potwierdzeniu twojego stanu cywilnego, ilości osób, jakie masz na utrzymaniu i stopniu twojej opieki nad nimi. Jeśli chcesz korzystać z usługi Income Confirmation Service, zaznacz kwadrat Tak przy pytaniu B2 i przejdź do pytania B6. Pamiętaj, aby podpisać Income Confirmation Authority na stronie 32 podania. Jeśli korzystasz z tej usługi, nie musisz nas bezpośrednio informować o twoich dochodach czy majątku, z wyjątkiem posiadanych nieruchomości lub ziemi oraz jednorazowych płatności. Część C Pomoc mieszkaniowa Tu pytamy czy otrzymujesz pomoc mieszkaniową od jakiejś osoby lub organizacji, oraz prosimy o twoją zgodę na skontaktowanie się z pomagającą ci osobą w celu przedyskutowania twoich potrzeb mieszkaniowych. Ma to na celu współpracę dla zapewnienia ci najlepszej możliwej pomocy. Część D Twoja historia mieszkaniowa Tu prosimy o podanie gdzie obecnie mieszkasz i gdzie mieszkałeś poprzednio po to, abyśmy mogli lepiej zrozumieć twoje potrzeby mieszkaniowe. Jeśli jesteś bezdomny lub byłeś kiedyś bezdomny, być może będziemy mogli ci przydzielić mieszkanie wcześniej, niż innym osobom na liście oczekujących. Również pytamy czy chcesz być jedyną osobą w twoim miejscu zamieszkania, która może otrzymać informacje o twoim podaniu mieszkaniowym. Prosimy cię o podanie hasła i pytania. To nam pomoże w ochronie twojej prywatności. Jeśli mieszkasz z innymi osobami, nie będą oni mogli otrzymać jakiejkolwiek informacji dotyczącej twojego podania. Dostarczenie hasła i pytania pozwoli ci również otrzymać informacje przez telefon na temat twojego podania. Część E Osoby na twoim utrzymaniu Tę część musisz wypełnić tylko wtedy, jeśli masz dzieci pod swoją opieką spodziewasz się dziecka jesteś przybranym opiekunem zatwierdzonym przez Departament Usług dla Ludności (Department of Human Services) Page 3

4 Prosimy o podanie ich imion i nazwisk, dat urodzenia, płci, statusu dotyczącego prawa stałego pobytu oraz ich dochodów i majątku. Część F Inni członkowie domostwa Tę część musisz wypełnić tylko wtedy, kiedy inni członkowie twojego domostwa w wieku 18 lat lub powyżej występują również o mieszkanie w tym samym podaniu. Zadajemy te same pytania na ich temat i prosimy o te same dokumenty, o które ciebie prosimy. Poproś o kopię wkładki do Części F, jeśli masz więcej, niż jednego domownika. Część G Główny wnioskodawca Tu prosimy o podanie twoich specyficznych potrzeb mieszkaniowych, na przykład czy masz historię powtarzającej się bezdomności masz potrzebę modyfikacji mieszkania w związku z niepełnosprawnością mieszkasz w warunkach dużego przepełnienia lub przemocy w rodzinie nie możesz mieszkać ze swoimi dziećmi ze względu na miejsce zamieszkania. Podane tu informacje pomogą nam ustalić czy możemy ci zaoferować mieszkanie przed innymi osobami na liście oczekujących. Prosimy o poinformowanie czy chciałbyś otrzymać informacje na temat innej pomocy mieszkaniowej. W tym: Aboriginal Housing Victoria pożyczki na kaucję na pomoc w wynajęciu mieszkania prywatnego zarejestrowanych towarzystw mieszkaniowych i dostawców spółdzielni mieszkań do wynajęcia domów z umeblowanymi pokojami do wynajęcia programu przenośnych mieszkań (mobile unit program) Departamentu Usług dla Ludności. Za twoją zgodą możemy wysłać twoje podanie o mieszkanie do: Aboriginal Housing Victoria zarejestrowanych towarzystw mieszkaniowych i dostawców spółdzielni mieszkań do wynajęcia domów z umeblowanymi pokojami do wynajęcia aby zwiększyć twoją szansę znalezienia odpowiedniego mieszkania na dłuższy okres czasu. Część H Gdzie chcesz mieszkać Prosimy cię o podanie do trzech preferowanych rejonów, w których chciałbyś mieszkać. Page 4

5 Pomimo, że nie możesz wybierać określonej dzielnicy lub miasta, możesz wybierać rejony, w których chciałbyś mieszkać przez wpisanie do trzech rejonów na listach oczekujących. Niektóre rejony na listach oczekujących składają się z pewnej ilości przyległych dzielnic i miast połączonych ze sobą transportem publicznym. Możesz dostać propozycję mieszkania w jednej z dzielnic w granicach wybranych przez ciebie rejonów na listach oczekujących. Wykaz rejonów na listach oczekujących znajduje się na stronach od 7 do 11 niniejszego przewodnika. Pracownicy twojego lokalnego Urzędu Mieszkaniowego mogą ci również podać więcej informacji na temat rejonów na listach oczekujących. Część I Główny wnioskodawca Tu prosimy cię o informacje dotyczące twojego aktualnego mieszkania i czy jest ono lub nie jest odpowiednie dla członków twojego domostwa. Pytamy również o specjalne wymogi, jakie możesz mieć odnośnie zakwaterowania. Jeśli cierpisz na chorobę, która może być leczona tylko w określonym szpitalu lub przez specjalnego lekarza, możesz poprosić o mieszkanie w rejonie, z którego możesz dojechać do tych miejsc. Jeśli musisz mieszkać w konkretnym typie mieszkalnictwa, na przykład ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim, możesz poprosić o mieszkanie bez schodów lub z innymi modyfikacjami. Jeśli istnieją specjalne powody, dla których musisz mieć dostęp do konkretnej lokalizacji lub musisz mieszkać w specjalnym typie budownictwa, poproś swojego lekarza o wyjaśnienie, dlaczego musisz mieć dostęp do danej lokalizacji lub musisz mieszkać w specjalnym typie budownictwa. Poproś lekarza o wyjaśnienie nam tych powodów przez wypełnienie podania Application for Special Accommodation Requirements. Formularz ten jest dostępny w twoim lokalnym Urzędzie Mieszkaniowym lub na naszej stronie internetowej Obowiązki głównego wnioskodawcy Przeczytaj bardzo uważnie stronę 30, ponieważ podane są na niej rzeczy, które musisz zrobić, jako główny wnioskodawca. Należą do nich: podpisanie deklaracji na stronie 31 zrozumienie twoich obowiązków związanych z podaniem o mieszkanie wyrażenie zgody lub potwierdzenie zgody na wszystkie skierowania i dzielenie się informacjami powiadamianie nas zawsze w przyszłości o wszelkich zmianach dotyczących tego podania, łącznie ze zmianami w twoim domostwie lub jeśli wyprowadzisz się i zmienisz adres. Jest bardzo ważne, abyś nas powiadomił o swojej przeprowadzce zanim zaoferujemy ci mieszkanie. Jeśli nie będziemy mogli się z tobą skontaktować w sprawie twojego podania, twoje nazwisko może zostać skreślone z listy oczekujących na mieszkanie. Income Confirmation Service Usługa Income Confirmation Service pozwala, aby Centrelink powiadamiał nas o otrzymywanych przez ciebie płatnościach, dokonanych przez Centrelink potrąceniach, twoich dochodach, majątku, potwierdzeniu twojego Page 5

6 aktualnego adresu, potwierdzeniu twojego stanu cywilnego, ilości osób, jakie masz na utrzymaniu i stopniu twojej opieki nad nimi. Każdy członek twojego domostwa, który chce korzystać z Centrelink Income Confirmation Service musi podpisać Upoważnienie na stronie 32 podania, aby umożliwić Centrelink udostępnienie Departamentowi informacji na ich temat. Lista kontrolna Przeczytaj uważnie listę kontrolną, aby się upewnić, że podałeś wszystkie wymagane informacje i załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli nie dasz nam wszystkich informacji i dokumentów, o które prosimy, odpowiedź na twoje podanie może nam zabrać więcej czasu. Kilka powszechnych pytań Jak długo będę musiał czekać na mieszkanie? Czas oczekiwania różni się między listami oczekujących poszczególnych rejonów. Na czas oczekiwania może mieć również wpływ ilość kandydatów znajdujących się na liście przed tobą ze względu na ich specjalne potrzeby mieszkaniowe, ilość kandydatów na domy w danych rejonach oraz częstotliwość zwalniania się mieszkań w każdej z lokalizacji. Twoje odpowiedzi na pytania zawarte w podaniu Application for Public Housing pozwolą nam zrozumieć twoje potrzeby mieszkaniowe oraz ustalić czy powinieneś otrzymać mieszkanie przed innymi osobami znajdującymi się na liście oczekujących. Ile ofert mieszakniowych otrzymam? Jeśli twoje podanie zostanie zatwierdzone, otrzymasz ofertę mieszkaniową, gdy mieszkanie stanie się dostępne. Jeśli nie zaakceptujesz tej oferty, otrzymasz jeszcze jedną ofertę. Jeśli nie zaakceptujesz żadnej z tych ofert, twoje nazwisko zostanie usunięte z listy oczekujących. Jeśli twoja kandydatura na mieszkanie zostanie zatwierdzona przed innymi osobami na liście oczekujących ze względu na twoje szczególne okoliczności, otrzymasz tylko jedną ofertę jak tylko mieszkanie odpowiadające twoim potrzebom stanie się dostępne. Jeśli odrzucisz tę ofertę, pozostaniesz na liście ogólnej i otrzymasz drugą ofertę, kiedy twoje nazwisko znajdzie się na samej górze listy a mieszkanie stanie się dostępne. Być może będziesz musiał długo czekać na drugą ofertę. Zaległości finansowe Jeśli jesteś nam winien pieniądze za poprzedni wynajem mieszkania komunalnego lub pożyczkę na kaucję, musisz je spłacić lub zacząć spłacać ten dług. Twoje podanie może zostać zatwierdzone, lecz nie dostaniesz oferty mieszkaniowej zanim nie spłacisz swojego długu. W pewnych okolicznościach mogą być zrobione wyjątki, ale musisz zawrzeć umowę spłaty i dokonywać regularnych spłat. Informacje i dokumenty dotyczące dochodu Page 6

7 Jeśli korzystasz z usługi Income Confirmation Service, nie musisz nam podawać informacji na temat twojego dochodu. Jednakże, odnośnie każdego domownika, łącznie z tobą, którzy nie korzystają z Income Confirmation Service, prosimy nas informować o poniższym: Rodzaj dochodu Dochód tygodniowy brutto Numer referencyjny Centrelink (CRN) Obejmuje on zarobki, płatności Centrelink, płatności Austudy, renty Dertamentu ds. Weteranów, płatności na utrzymanie dziecka, dochód z samozatrudnienia lub biznesu, renty zagraniczne, WorkCover, emeryturę, dochód z wynajmu przyczep kempingowych, wypłaty odszkodowań oraz dochód z każdego innego źródła, jak np. z wynajmu nieruchomości, jeśli taką posiadasz. Kwota brutto tygodniowego dochodu przed podatkiem lub jakiekolwiek potrącenia otrzymane przez każdego z domowników. Twój numer referencyjny Centrelink (CRN), jeśli otrzymujesz jakiekolwiek płatności z Centrelink. Numer referencyjny Depertamentu ds. Kombatantów (DVA) Twój numer referencyjny Departamentu ds. Kombatantów (Department of Veterans Affairs), jeśli otrzymujesz od nich jakiekolwiek płatności. Prosimy o dostarczenie nam dokumentów na potwierdzenie twojego dochodu. Dokumenty te muszą być za okres ostatnich dwóch tygodni. Możesz uzyskać te potrzebne dokumenty telefonując do organizacji lub agencji, która dokonała tych wypłat. Oto dokumenty, których wymagamy dla każdego rodzaju otrzymanego przez ciebie dochodu. Renta Centrelink, zasiłek lub dodatek i ulga podatkowa da rodziny Zarobki Zaświadczenie z Centrelink wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat. Zaświadczenie od pracodawcy wykazujące twoje tygodniowe lub dwutygodniowe zarobki brutto przed podatkiem lub jakiekolwiek inne potrącenia z ostatnich trzynastu tygodni lub, jeśli mniej niż 13 tygodni, datę rozpoczęcia tam pracy. Obejmuje to nadgodziny, dodatki, bonusy, świadczenia pozapłacowe (salary sacrifice) i świadczenia dodatkowe. Możesz nam również przedłożyć paski wypłat lub list podpisany przez twojego pracodawcę zaświadczający wysokość twojego dochód brutto w tym okresie. Twoje zaświadczenie o zarobkach musi być zadatowane i podpisane przez twojego pracodawcę. Austudy, Abstudy Stypendia uniwersyteckie i dotacje Renta Departamentu ds. Kombatantów Płatności na utrzymanie dziecka Pismo z Departmentu Zatrudnienia, Edukacji i Szkolenia (Department of Employment Education and Training) wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat. Pismo z instytucji lub władz szkolnych przyznających fundusze wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat. Pismo z Departamnetu ds. Kombatantów (Department of Veterans Affairs) wykazujące otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat. Pismo z Agencji Pomocy dla Dzieci (Child Support Agency), zaświadczenie z Centrelink o dochodzie lub Nakaz Sądu Rodzinnego (Family Court Order) wykazujący otrzymywany dochód oraz datę rozpoczęcia wypłat. Jeśli twoje alimenty na utrzymanie dziecka nie są regularne lub zmieniają się od czasu do czasu, potrzebujemy pismo z Child Support Agency podające wszystkie otrzymane płatności. Jeśli masz prywatną umowę alimentacyjną, potrzebujemy pismo od osoby dokonującej płatności wykazujące otrzymywane płatności. Page 7

8 Samozatrudnienie, biznes, spółka lub przedsiębiorstwo Kopia wykazu minimum zysków i strat z ostatnich trzynastu tygodni (łącznie z pisemnym oświadczeniem pod przysięgą Statutory Declaration) od twojego księgowego lub przygotowana przez ciebie, jeśli nie korzystasz z księgowego. Potrzebujemy również szczegóły dotyczące wszystkich innych dochodów z tego samego okresu. Przeprowdzamy wyrywkowe kontrole weryfikacyjne rozliczeń podatkowych z wykazem zysków i strat (Notices of Assessment) Australijskiego Urzędu Podatkowego (Australian Taxation Office). Zagraniczna renta lub dochód Płatności WorkCover Inwestycje emerytalne lub płatności Dochód z wynajmu przyczep kempingowych Wypłaty odszodowań z tytułu straty w dochodach Dochód z wynajmu nieruchomości Dochód z każdego innego źródła Pismo z Centrelink, zagranicznej organizacji wypłacającej rentę, wyciągi z kont bankowych lub kopie książeczek bankowych wykazujące szczegóły płatności otrzymanych przez ciebie w ciągu ostatnich trzynastu tygodni. Pismo z WorkCover wykazujące datę rozpoczęcia płatności i otrzymaną przez ciebie sumę w ciągu ostatnich trzynastu tygodni. Pismo z twojej organizacji emerytalnej wykazujące płatności otrzymane przez ciebie w ciągu ostatnich trzynastu tygodni i kwotę ogólną, którą zainwestowałeś. Pismo z kempingu dla przyczep turystycznych lub kopie pokwitowań wykazujące otrzymane płatności czynszu. Dokumenty prawne wykazujące daty, kiedy nastąpiła strata dochodów, data rozliczenia odszkodowania, okres prekluzyjny Centrelink (jeśli dotyczy) oraz otrzymane płatności. Kopia ostatniej umowy o wynajem i dowód kwoty brutto otrzymanej z tytułu wynajmu za okres ostatnich trzynastu miesięcy. Dokumenty wykazujące dochód z każdego innego źródła. Porozmawiaj z personelem lokalnego Urzędu Mieszkaniowego, jakiego rodzaju dokumenty są wymagane, w zależności od źródła tego dochodu. Informacje i dokumenty dotyczące majątku Jeśli korzystasz z usługi Income Confirmation Service, nie musisz nam podawać szczegółów dotyczących twojego majątku, z wyjątkiem nieruchomości, ziemi i jednorazowych płatności. Jednakże, od każdego domownika, łącznie z tobą, który nie korzysta z usługi Income Confirmation Service wymagamy podania informacji i złożenia dokumentów dotyczących ich majątku. Konta bankowe Prosimy nas poinformować o kontach bankowych każdego domownika, w tym: imię i nazwisko każdego posiadacza konta ilość pieniędzy na koncie data otwarcia konta (jeśli jest to nowo otwarte konto już po złożeniu ostatniego podania). Prosimy nam również podać: Page 8

9 oryginały wyciągów bankowych z wszystkich kont, z co najmniej ostatnich ośmiu tygodni, oraz oryginały lub wyraźne kopie książeczek bankowych, z co najmniej ostatnich ośmiu tygodni, wyraźnie podające imię i nazwisko posiadacza konta. Można przedłożyć wyciąg z bankomatu (ATM) ale tylko wtedy, jeśli na wydruku podany jest numer karty, oraz że jesteś jej właścicielem. Możemy zrobić fotokopie oryginalnych dokumentów, po czym oddać ci oryginały. Inwestycje Prosimy nas powiadomić o wszelkich inwestycjach, (np.; papiery wartościowe, udziały, fundusze emerytalne, obligacje, renty) przynoszące zysk procentowy lub dywidendy dla każdego domownika, w tym imię i nazwisko każdego posiadacza konta lub inwestora kwota zainwestowanych pieniędzy Prosimy nam również dostarczyć pismo z banku lub instytucji finansowej wykazujące kwotę zainwestowanych pieniędzy. Ziemia i nieruchomości Prosimy nas poinformować o każdej niezabudowanej i zabudowanej działce ziemi lub nieruchomości posiadanej przez jakiegokolwiek domownika. Obejmuje to domy, mieszkania w bloku, mieszkania wolnostojące i obiekty komercyjne, w tym: imię i nazwisko właściciela/i adres nieruchomości obecna wartość rynkowa nieruchomości twój udział w nieruchomości, oraz data przejęcia nieruchomości. Prosimy nam też podać: ostatnie zawiadomienie o wycenie z twojej lokalnej gminy podające obecną wartość rynkową, oraz dowód z twojej instytucji finansowej określający twój udział w nieruchomości. Jeśli otrzymujesz dochód z wynajmu tej nieruchomości, włącz do swojego dochodu kwotę brutto tygodniowego czynszu. Page 9

10 Listy oczekujących danych rejonów Otrzymasz ofertę pierwszego mieszkania, jakie będzie dostępne w jakiejkolwiek dzielnicy lub mieście z listy oczekujących w rejonie, który podałeś jako preferencyjny. Możesz wybrać do trzech rejonów wpisując się na ich listy oczekujących. Możesz wybrać tylko te rejony, w których znajdują się mieszkania o wielkości (ilości sypialni), do których jesteś uprawniony. Na przykład, jeśli jesteś uprawniony tylko do mieszkania z jedną sypialnia, możesz się zapisać tylko na listę oczekujących tego rejonu, w którym znajdują się mieszkania z jedną sypialnią. Możesz sprawdzić wielkość dostępnych mieszkań w rejonach, w których chcesz mieszkać pytając o to w Urzędzie Mieszkaniowym, który zarządza danym rejonem. Poniższy wykaz list oczekujących danych rejonów określa dzielnice i miasta list oczekujących tych rejonów oraz Urzędy Mieszkaniowe zarządzające danymi rejonami. Rejon listy Miasta i dzielnice Urząd Mieszkaniowy oczekujących Alexandra Alexandra Seymour Office Altona Altona, Altona Meadows, Altona North, Brooklyn, Footscray Office Footscray, Kingsville, Laverton, Newport, Seddon, Spotswood, Tottenham, West Footscray, Williamstown, Williamstown North and Yarraville Anglesea Anglesea, Aireys Inlet and Torquay Geelong Office Apollo Bay Apollo Bay Geelong Office Ararat Ararat Ballarat Office Avoca Avoca Ballarat Office Bacchus Marsh Bacchus Marsh and Darley Ballarat Office Bairnsdale Bairnsdale Bairnsdale Office Ballan Ballan Ballarat Office Barwon Heads Barwon Heads and Ocean Grove Geelong Office Beaufort Beaufort Ballarat Office Beechworth Beechworth Wangaratta Office Bellarine Clifton Springs, Drysdale, Leopold, and St. Leonards Geelong Office Benalla Benalla Benalla Office Bendigo Bendigo, California Gully, Eaglehawk, East Bendigo, Bendigo Office Epsom, Golden Square, Kangaroo Flat, Kennington, Long Gully, Newbridge, North Bendigo, Quarry Hill, Spring Gully, Strathdale, Strathfieldsaye and White Hills Berwick/Pakenham Beaconsfield, Beaconsfield Upper, Berwick, Bunyip, Dandenong Office Cockatoo, Doveton, Endeavour Hills, Eumemmerring, Fountain Gate, Hallam, Koo Wee Rup, Narre Warren, Narre Warren North, Narre Warren South, Officer and Pakenham Birchip Birchip Swan Hill Office Boolarra Boolarra Morwell Office Boort Boort Bendigo Office Box Hill Ashburton, Balwyn, Box Hill, Box Hill North, Box Hill Box Hill Office South, Bulleen, Burwood, Burwood East, Camberwell, Doncaster, Doncaster East, Donvale, Glen Iris, Hawthorn, Hawthorn East, Kew, Kew East, Mitcham, Mont Albert, Mont Albert North, Notting Hill, Ringwood North, Surrey Hills, Templestowe, Templestowe Lower and Warrandyte Bright Bright Wodonga Office Broadford Broadford, Kilmore and Wallan Seymour Office Page 10

11 Rejon listy oczekujących Broadmeadows Miasta i dzielnice Attwood, Broadmeadows, Campbellfield, Coburg, Coburg North, Coolaroo, Craigieburn, Dallas, Fawkner, Gladstone Park, Glenroy, Greenvale, Jacana, Meadow Heights, Oak Park, Pascoe Vale, Pascoe Vale South, Preston, Roxburgh Park, Tullamarine and Westmeadows Urząd Mieszkaniowy Broadmeadows Office Camperdown District Camperdown and Terang Warrnambool Office Cann River Cann River and Mallacoota Bairnsdale Office Carisbrook Carisbrook Bendigo Office Casterton Casterton Warrnambool Office Castlemaine Campbells Creek, Castlemaine and Maldon Bendigo Office Central Highlands Alfredton, Ballarat, Buninyong, Delacombe, Mount Ballarat Office Clear, Mount Pleasant, Redan, Sebastopol, Wendouree Charlton Charlton Bendigo Office Churchill Churchill Morwell Office Clunes Clunes Ballarat Office Cobden Cobden Warrnambool Office Cobram Cobram Benalla Office Cohuna Cohuna Swan Hill Office Colac Colac and Elliminyt Geelong Office Coleraine Coleraine Warrnambool Office Corryong Corryong Wodonga Office Cowes Cowes Morwell Office Cranbourne Cranbourne, Cranbourne North, Cranbourne West, Dandenong Office Hampton Park, Lang Lang, Langwarrin, Lyndhurst, Skye Creswick Creswick Ballarat Office Dandenong Aspendale, Aspendale Gardens, Carrum Downs, Chelsea Heights, Dandenong, Dandenong North, Dandenong South, Dingley Village, Keysborough, Noble Park, Noble Park North, Patterson Lakes, Springvale and Springvale South Dandenong Office Dartmoor Dartmoor Warrnambool Office Daylesford Daylesford, Hepburn and Hepburn Springs Ballarat Office Deans Marsh Deans Marsh Geelong Office Derrinallum Derrinallum Warrnambool Office Dimboola Dimboola, Jeparit and Rainbow Ballarat Office Donald Donald Bendigo Office Drouin Drouin Morwell Office Dunkeld Dunkeld Warrnambool Office Dunolly Dunolly Bendigo Office Echuca Echuca Bendigo Office Edenhope/Apsley Edenhope and Apsley Ballarat Office Eildon Eildon Seymour Office Elmore Elmore Bendigo Office Euroa Euroa Benalla Office Flemington Airport West, Ascot Vale, Avondale Heights, Essendon, Essendon North, Essendon West, Flemington, Keilor East, Moonee Ponds, Niddrie, Strathmore and Strathmore Heights Ascot Vale Office Foster Foster Morwell Office Frankston Aspendale, Bonbeach, Carrum, Chelsea, Crib Point, Edithvale, Frankston, Frankston North, Frankston South and Seaford Frankston Office Page 11

12 Rejon listy oczekujących Geelong North Geelong South Miasta i dzielnice Bell Park, Bell Post Hill, Corio, Geelong, Geelong West, Hamlyn Heights, Herne Hill, Lovely Banks, Manifold Heights, Norlane, North Geelong and North Shore Belmont, Breakwater, East Geelong, Grovedale, Highton, Newcomb, Newtown, South Geelong, St Albans Park, Thomson, Wandana Heights, Waurn Urząd Mieszkaniowy Geelong Office Geelong Office Ponds and Whittington Girgarre Girgarre Bendigo Office Gisborne Gisborne and New Gisborne Bendigo Office Gunbower Gunbower Bendigo Office Hamilton Hamilton Warrnambool Office Heathcote Heathcote Bendigo Office Heidelberg Eaglemont, Heidelberg, Heidelberg Heights, Heidelberg West, Ivanhoe, Macleod, Rosanna, Viewbank and Yallambie Preston Office Heywood Heywood Warrnambool Office Horsham Horsham, Murtoa, Natimuk and Rupanyup Horsham Office Inglewood Inglewood Bendigo Office Inner Metro East Inner Metro North Inner Metro South Abbotsford, Alphington, Burnley, Clifton Hill, Collingwood, Fairfield, Fitzroy, Fitzroy North, Northcote, Richmond and Thornbury Brunswick, Brunswick East, Brunswick West, Carlton, Carlton North, East Melbourne, Fitzroy North, Kensington, North Melbourne, Parkville, and West Melbourne Albert Park, Armadale, Balaclava, Elsternwick, Elwood, Melbourne, Middle Park, Port Melbourne, Prahran, Ripponlea, South Melbourne, South Yarra, St Kilda, St Kilda East, St Kilda West, Toorak and Windsor Fitzroy Office North Melbourne and Carlton Offices South Melbourne and Prahran Offices Inverloch Inverloch Morwell Office Keilor/St Albans Cairnlea, Deer Park, Delahey, Kealba, Keilor, Keilor Downs, Keilor Park, Kings Park, St Albans, Sydenham, Taylors Lakes and Tullamarine Sunshine Office Kerang Kerang Swan Hill Office Knox Bayswater, Boronia, Ferntree Gully, Knoxfield, Lysterfield, Rowville, Scoresby, The Basin, Upper Ferntree Gully, Wantirna and Wantirna South Ringwood Office Koondrook Koondrook Morwell Office Koroit Koroit Warrnambool Office Korumburra Korumburra Morwell Office Kyabram Kyabram Bendigo Kyneton Kyneton Bendigo Lake Boga Lake Boga Swan Hill Office Lakes Entrance Lakes Entrance Bairnsdale Office Lancefield Lancefield Bendigo Office Lara Lara Geelong Office Leitchville Leitchville Bendigo Office Leongatha Leongatha Morwell Office Lismore Lismore Warrnambool Office Longwood Longwood Benalla Office Macedon Macedon Bendigo Office Maffra Maffra Sale Office Manangatang Manangatang Bairnsdale Office Page 12

13 Mansfield Mansfield Benalla Office Rejon listy Miasta i dzielnice Urząd Mieszkaniowy oczekujących Maroondah Bayswater North, Blackburn, Blackburn North, Ringwood Office Blackburn South, Chirnside Park, Croydon, Croydon Hills, Croydon North, Croydon South, Forest Hill, Heathmont, Kilsyth, Lilydale, Mitcham, Montrose, Mooroolbark, Nunawading, Ringwood, Ringwood East, Ringwood North, Vermont, Vermont South and Warranwood Maryborough Maryborough Benalla Office Marysville Marysville Seymour Office Meeniyan Meeniyan Morwell Office Melton Diggers Rest, Hillside, Kurunjang, Melton, Melton South Sunshine Office and Melton West Merbein Merbein Mildura Office Merrigum Merrigum Shepparton Office Mildura Irymple and Mildura Mildura Office Miners Rest Miners Rest Ballarat Office Mirboo North Mirboo North Morwell Office Moe Moe Morwell Office Monash Ashwood, Chadstone, Clayton, Glen Waverley, Box Hill Office Hughesdale, Huntingdale, Mount Waverley, Mulgrave, Oakleigh, Oakleigh East, Oakleigh South, Syndal and Wheelers Hill Mornington Blairgowrie, Dromana, McCrae, Mornington, Mount Frankston Office Peninsula Eliza, Mount Martha, Portsea, Rosebud, Rosebud West, Rye, Safety Beach and Tootgarook Morwell Morwell Morwell Office Mount Beauty Mount Beauty Wodonga Office Moyhu Moyhu Wangaratta Office Murchison Murchison Shepparton Office Myrtleford Myrtleford Wodonga Office Nagambie Nagambie Seymour Office Neerim South Neerim South Morwell Office Newborough Newborough Morwell Office Newstead Newstead Bendigo Office Nhill/Kaniva Kaniva and Nhill Horsham Office North Cheltenham Armadale, Bentleigh, Bentleigh East, Carnegie, Cheltenham Office Caulfield, Caulfield North, Caulfield South, Chadstone, Cheltenham North, Glen Huntly, Glen Iris, Kooyong, Malvern, Malvern East, McKinnon, Murrumbeena and Ormond Numurkah/Nathalia Barmah, Nathalia and Numurkah Shepparton Office Nyah West Nyah West Swan Hill Office Omeo Omeo Bairnsdale Office Orbost Orbost Bairnsdale Office Ouyen Ouyen Mildura Office Paynesville Paynesville Bairnsdale Office Port Fairy Port Fairy Warrnambool Office Portland Portland Warrnambool Office Preston Bundoora, Epping, Greensborough, Kingsbury, Lalor, Preston Office Mernda, Mill Park, Montmorency, Preston, Reservoir, South Morang, Thomastown and Whittlesea Pyramid Hill Pyramid Hill Bendigo Office Quambatook Quambatook Swan Hill Office Page 13

14 Queenscliff Point Lonsdale and Queenscliff Geelong Office Red Cliffs Red Cliffs Mildura Office Rejon listy Miasta i dzielnice Urząd Mieszkaniowy oczekujących Robinvale Robinvale Mildura Office Romsey Romsey Bendigo Office Rosedale Rosedale Sale Office Rushworth Rushworth Bendigo Office Rutherglen Rutherglen Wangaratta Office Sale Sale Sale Office Sandringham Balaclava, Black Rock, Brighton, Brighton East, Cheltenham Office Elsternwick, Gardenvale, Hampton and Sandringham Sea Lake Sea Lake Swan Hill Office Seymour Seymour Seymour Office Shepparton Kialla, Mooroopna, Shepparton, Shepparton East and Shepparton Office Toolamba Skipton Skipton Warrnambool Office South Cheltenham Beaumaris, Cheltenham, Cheltenham East, Clarinda, Cheltenham Office Clayton, Clayton South, Hampton East, Heatherton, Highett, Huntingdale, Mentone, Moorabbin, Mordialloc, Oakleigh South and Parkdale Stanhope Stanhope Bendigo Office Stawell/St Arnaud St Arnaud and Stawell Horsham Office Stratford Stratford Sale Office Sunbury Sunbury Broadmeadows Office Sunshine Albion, Ardeer, Braybrook, Maidstone, Maribyrnong, Sunshine Office Sunshine, Sunshine North and Sunshine West Swan Hill Swan Hill Swan Hill Office Tallangatta Tallangatta Wodonga Office Tatura Tatura Shepparton Office Timboon Timboon Warrnambool Office Tongala Tongala Bendigo Office Toora Toora Morwell Office Trafalgar Trafalgar Morwell Office Traralgon Traralgon Morwell Office Tungamah Tungamah Wangaratta Office Violet Town Violet Town Benalla Office Wahgunyah Wahgunyah Wangaratta Office Wangaratta Wangaratta Wangaratta Office Warracknabeal Beulah and Warracknabeal Horsham Office Warragul Warragul Morwell Office Warrnambool Dennington and Warrnambool Warrnambool Watsonia Briar Hill, Diamond Creek, Eltham, Greensborough, Preston Office Hurstbridge, Lower Plenty, Montmorency, Research and Watsonia Wedderburn Wedderburn Bendigo Office Wellington Heyfield Sale Office Werribee Hoppers Crossing, Laverton, Werribee and Wyndham Sunshine Office Vale Westernport Balnarring, Baxter, Crib Point, Hastings, Somerville and Frankston Office Tyabb Winchelsea Winchelsea Geelong Office Wodonga Baranduda, West Wodonga, Wodonga Wodonga Office Wonthaggi Wonthaggi Morwell Office Woodend Woodend Bendigo Office Page 14

15 Wurruk Wurruk Sale Office Wycheproof Wycheproof Swan Hill Office Waiting list area Towns and suburbs Housing office Yarra Ranges Rural Badgers Creek, Belgrave South, Coldstream, Ringwood Office Healesville, Launching Place, Menzies Creek, Millgrove, Monbulk, Mount Evelyn, Seville, Tecoma, Upwey, Warburton, Woori Yallock, Yarra Glen and Yarra Junction Yarragon Yarragon Morwell Office Yarram Yarram Sale Office Yarrawonga Yarrawonga Wangaratta Office Yea Yea Seymour Office Kopie tej publikacji można uzyskać z lokalnego Urzędu Mieszkaniowego i strony internetowej Departament Usług dla Ludności (Department of Human Services) 2010 Zatwierdzone przez Rząd Wiktoriański 50 Lonsdale Street, Melbourne Maj 2010 Page 15

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1

Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1 Polish Tymczasowi pracownicy cudzoziemcy Spis treści Wprowadzenie 1 Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1 Co powinni wiedzieć pracownicy w Albercie 5 Standardy zatrudnienia 5 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie. {Accommodation}

Zakwaterowanie. {Accommodation} Zakwaterowanie {Accommodation} ZAKWATEROWANIE TYMCZASOWE 11 ZAKWATEROWANIE TYMCZASOWE Bardzo dobrym krokiem jest załatwienie sobie mieszkania przed przyjazdem do Irlandii. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin Witamy w Okręgu Telford & Wrekin POLISH Welcome to Telford & Wrekin Ten przewodnik został stworzony przez dział Usług Na Rzecz Społeczności Lokalnej i Sąsiedztwa Rady Okręgu Telford & Wrekin (Community

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy w Twojej kieszeni

Więcej pieniędzy w Twojej kieszeni Więcej pieniędzy w Twojej kieszeni czyni pracę czasową bardziej opłacalną Dlaczego warto korzystać z usług firmy Gabem? Jeśli jesteś pracownikiem czasowym (np. pracujesz na umowę zlecenie lub za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych JAK WYJŚĆ Z ARESZTU Darmowy podręcznik dla zatrzymanych Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące zwolnienia z aresztu. Ten podręcznik jest regularnie aktualizowany. Zwolnienie Warunkowe z Tymczasowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Formularze dotyczące TUPE. Zarządzanie zasobami BBC

Formularze dotyczące TUPE. Zarządzanie zasobami BBC Formularze dotyczące TUPE Zarządzanie zasobami BBC Dla pracowników przechodzących do firmy Interserve Support Services na podstawie przepisów TUPE (Ochrona pracowników w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa)

Bardziej szczegółowo

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA 72 IMIGRACYJNE ABC WYPADKI BŁĘDY MEDYCZNE WORKERS COMPENSATION SOCIAL SECURITY BRAND BRAND NOMBERG & ROSENBAUM, LLP 1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Maksymalizacja dochodów Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Planowanie budżetu Pożyczanie pieniędzy Radzenie sobie Z zadłużeniem Oszczędzanie pieniędzy Spis treści Rachunki bankowe 2 Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni...

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni... WITAMY W SHEFFIELD Witamy w Sheffield! Niniejszy informator powstał we współpracy Rady Miasta Sheffield i partnerów. Zawiera pożyteczne informacje o życiu w Sheffield dla Ciebie i Twojej rodziny. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym (Help with paying your rent and Council Tax if you are a pensioner) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku emerytalnym.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool

wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool Witamy w Kensington Pakiet Powitalny jest przewodnikiem po szerokiej gamie usług dostępnych w Kensington i jego okolicach.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy IRLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Irlandii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Irlandii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 2 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4

Bardziej szczegółowo

Accommodation Sprawy mieszkaniowe

Accommodation Sprawy mieszkaniowe Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Accommodation Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Sprawy mieszkaniowe Accommodation Sprawy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Ważne adresy Podjęcie pracy Numer PPS Emerytura PRSI Urlop chorobowy Podatki Twoje prawa w pracy Świadczenia socjalne Utrata pracy Pobyt stały Opracowane

Bardziej szczegółowo

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish Witamy w Glasgow wersja polska Polish Rada Miasta Glasgow wita Cię Niniejszy pakiet informacyjny przeznaczony jest dla obywateli polskich, którzy przybyli do Glasgow w celu podjęcia pracy. Zawiera on

Bardziej szczegółowo