Formularze dotyczące TUPE. Zarządzanie zasobami BBC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularze dotyczące TUPE. Zarządzanie zasobami BBC"

Transkrypt

1 Formularze dotyczące TUPE Zarządzanie zasobami BBC Dla pracowników przechodzących do firmy Interserve Support Services na podstawie przepisów TUPE (Ochrona pracowników w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa) z roku 2006 Imię Aktualna nazwa firmy Zakład / budynek DANE PRACOWNIKA Nazwisko Nazwa stanowiska Lokalizacja

2

3 Witamy Zdajemy sobie sprawę, że proces zmiany właściciela przedsiębiorstwa może budzić zaniepokojenie i prowadzić do dezorganizacji, chcemy go jednak maksymalnie uprościć i udzielać na jego temat możliwie wielu informacji. Niniejszy formularz TUPE jest ważną częścią procesu. W formularzu prosimy o podanie licznych informacji, takich jak dane osobowe, informacje na temat konta bankowego i oszczędnościowej kasy mieszkaniowej, a także aktualnego zatrudnienia. Prosimy o podanie wymienionych informacji na pojedynczym formularzu. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić możliwe bezproblemowe przeniesienie Cię do naszej organizacji. Skontaktujemy się z Tobą ponownie tylko wówczas, gdy będziemy mieli pytania dotyczące podanych przez Ciebie informacji. 3

4 Instrukcje Prosimy o możliwie staranne i dokładne wypełnienie niniejszego formularza i wpisywanie informacji WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Dane osobowe Informacje podawane w sekcji Dane osobowe są bardzo istotne. Umożliwiają nam one przeniesienie Twojego zatrudnienia od aktualnego pracodawcy do firmy Interserve. Prosimy o podanie danych osobowych w sposób możliwie staranny i dokładny. Informacje dotyczące banku/kasy mieszkaniowej Numer rachunku bankowego powinien zawierać maksymalnie 8 cyfr, nie więcej niż osiem i nie mniej. Kod banku składa się zawsze z sześciu cyfr, np Jeżeli zachodzi konieczność przelewania pieniędzy na rachunek innej osoby, będziesz musiał wypełnić odrębny formularz (Bank Disclaimer) upoważniający do przelewania Twojego wynagrodzenia na rachunek innej osoby. Jeżeli zachodzi konieczność przelewania pieniędzy na rachunek innej osoby, zaznacz to pole. Wkrótce prześlemy odpowiedni formularz. Kontrola prawa do pracy W celu spełnienia wymogów określonych ustawą o imigracji, azylu i narodowości (The Immigration, Asylum and Nationality Act, 2006), jesteś zobowiązany dostarczyć oryginał stosownego dokumentu lub zestaw oryginalnych dokumentów potwierdzających Twoje prawo do pracy w Wielkiej Brytanii. Działania mające na celu zebranie wspomnianych dokumentów zostaną lub już zostały podjęte. Szczegóły dotyczące zatrudnienia Twój obecny pracodawca prawdopodobnie przekazał nam pewne informacje. Połączymy je ze szczegółami podanymi przez Ciebie, aby uzyskać komplet danych. Prosimy o podanie możliwie dużej liczby informacji. Jeżeli jednak nie podasz wszystkich danych, nie martw się. Pewne potrzebne szczegóły znajdą się w aktualnie obowiązującej umowie o pracę. Jeżeli masz kopię umowy, dołącz duplikat do danych o zatrudnieniu. Jeżeli nie posiadasz tego dokumentu, nie martw się. Poprosimy Twojego obecnego pracodawcę o dostarczenie kopii, chcemy bowiem mieć pewność, że dysponujemy właściwymi informacjami. Formularz monitorowania równości i różnorodności Firma Interserve realizuje politykę równych szans i niedyskryminowania nikogo ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, wiek, wyznanie bądź niepełnosprawność. Aby nam w tym pomóc, podaj wymagane informacje. 4

5 Formularz danych o personelu TUPE Prosimy o możliwie staranne i dokładne wypełnienie niniejszego formularza i wpisywanie informacji WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Są one bardzo istotne, umożliwiają bowiem przeniesienie Twojego zatrudnienia od aktualnego pracodawcy do firmy Interserve. Formularz pomaga nam zgromadzić prawidłowe informacje w celu utworzenia Twojej osobowej kartoteki. DANE OSOBOWE Podaj informacje w taki sposób, w jaki widnieją w paszporcie. Tytuł Imię (imiona) Nazwisko Adres zamieszkania Kod pocztowy Preferowane imię Mężczyzna Kobieta Data urodzenia Wiek Numer ubezpieczenia społecznego Telefon domowy Telefon komórkowy Jeżeli masz więcej niż 65 lat, musisz przedłożyć certyfikat wyjątku wiekowego, wydany przez organ ubezpieczenia społecznego. Jest to dokument niezbędny do prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. O formularz ten będziesz musiał poprosić swojego poprzedniego pracodawcę. KONTAKT W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH Imię Nazwisko Relacja/pokrewieństwo Kontaktowy numer telefonu 1 Kontaktowy numer telefonu 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BANKU / KASY MIESZKANIOWEJ Skutkiem niedokładnego wypełnienia tej części formularza jest wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia. Nie zakładaj, że aktualny pracodawca przekaże nam te dane, ponieważ zgodnie z przepisami TUPE nie ma on takiego obowiązku. Nazwa banku/mieszkaniowej kasy oszczędnościowej Numer rozliczeniowy Imię i nazwisko na rachunku Adres Numer konta Numer identyfikacyjny klienta (dot. tylko konta w Kasie Mieszkaniowej) INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Członek związku zawodowego Tak Nie Nazwa związku zawodowego (jeżeli dotyczy) Jeżeli z zarobków odprowadzasz składki na rzecz związku zawodowego, musisz dostarczyć firmie Interserve nowy formularz subskrypcji. W przeciwnym razie potrącenia te nie będą automatycznie uwzględniane w Twoim wynagrodzeniu. Przedstawiciel związku zawodowego, do którego należysz, pomoże Ci w tym. Nazwa stanowiska INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA Stopień zaszeregowania Zakład / budynek Nazwa obecnej firmy Numer kartoteki płacowej / karty zegarowej / pracownika Wynagrodzenie podstawowe / stawka godzinowa Charakter zatrudnienia: Zaznacz jedno właściwe pole. Lokalizacja (np. Londyn, Bristol) Imię i nazwisko menedżera liniowego / bezpośredniego przełożonego Data rozpoczęcia zatrudnienia / data rozpoczęcia nieprzerwanego zatrudnienia Częstotliwość wypłat (np. miesięcznie, tygodniowo) Stałe zatrudnienie Stałe zatrudnienie Zatrudnienie na czas Zatrudnienie na czas w pełnym wymiarze w niepełnym wymiarze określony w pełnym określony w niepełnym godzin godzin wymiarze godzin wymiarze godzin Jeżeli jesteś zatrudniony na czas określony, podaj spodziewaną datę końca zatrudnienia: 5

6 Poniżej zaznacz swoje normalne godziny pracy. GODZINA ROZPOCZĘCIA (rano/po południu) GODZINA ZAKOŃCZENIA (rano/po południu) PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA Czy pobierasz TAK NIE Jeżeli tak, podaj liczbę godzin wynagrodzenie za dodatkowych, które regularnie godziny nadliczbowe? przepracowujesz w ciągu tygodnia. Jeżeli tak, wpisz szczegóły dot. stawek za godziny nadliczbowe (np. sobota x 1,33, niedziela x 2). Podaj obowiązujący Ciebie i pracodawcę okres wypowiedzenia (w tygodniach/miesiącach) Zatrudniony zgłaszający Liczba Pracodawca wręczający Liczba wypowiedzenie zatrudnienia tygodni / wypowiedzenie tygodni / wobec pracodawcy miesięcy zatrudnionemu miesięcy Podaj poniżej szczegóły dotyczące liczby przysługujących dni urlopu. Roczny wymiar Data rozpoczęcia Liczba wykorzystanych urlopu naliczania dni urlopowych rocznego wymiaru w momencie przeniesienia zatrudnienia Podaj zaplanowane terminy urlopu na pozostały okres w ramach rocznych uprawnień do dni wolnych: Podaj poniżej szczegóły dotyczące uprawnień do korzystania z pojazdu służbowego/otrzymywania dodatku pokrywającego koszty eksploatacji pojazdu Obecnie mam do dyspozycji samochód firmowy Jeżeli tak, podaj szczegółowe informacje na temat pojazdu: TAK NIE klasa, marka i model Obecnie otrzymuję dodatek na pokrycie kosztów eksploatacji samochodu TAK NIE Jeżeli tak, podaj wysokość miesięcznej kwoty, jaką otrzymujesz Czy otrzymujesz inne dodatki/płatności? Jeżeli tak, podaj szczegóły poniżej TAK NIE (np. za pracę na zmiany, dodatek na pokrycie kosztów prania odzieży służbowej itp.) Czy od kwoty Twojego wynagrodzenia naliczane są potrącenia? TAK NIE Jeżeli tak, podaj szczegóły poniżej (np. ulgi podatkowe, postanowienia i nakazy sądowe, dofinansowanie do przedszkola, CSA itp.) Czy masz niespłacone pożyczki zaciągnięte u obecnego pracodawcy? TAK NIE Jeżeli tak, podaj szczegółowe informacje dotyczące rodzaju pożyczki, miesięcznych potrąceń z tego tytułu i datę ostatniej płatności (np. pożyczka na bilet okresowy, pomoc przy przeprowadzce itp.) 6

7 Podaj poniżej szczegóły dotyczące uprawnień do korzystania ze świadczeń dodatkowych. Jestem upoważniony do udziału w systemie premiowym firmy TAK NIE Jeżeli tak, podaj szczegóły (GBP/% wartości). Podaj poniżej szczegóły dotyczące uprawnień do korzystania z prywatnej opieki medycznej. Jestem upoważniony do korzystania z prywatnej opieki medycznej Jeżeli tak, podaj szczegóły na temat zakresu opieki TAK NIE (np. tylko pracownik, rodzina). Poniżej podaj informacje na temat przysługującego zasiłku chorobowego. Tylko ustawowy zasiłek chorobowy(ssp) W przypadku CSP podaj szczegółowe informacje. Firmowy zasiłek chorobowy(csp) Podaj uprawnienia do odprawy. Tylko odprawa ustawowa W przypadku odprawy zwiększonej podaj szczegółowe informacje. Odprawa zwiększona POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE Jeżeli uważasz, że powinniśmy uzyskać jeszcze inne informacje, zaznacz odpowiednie pole poniżej. 7

8 Emerytura Aktualne ustalenia dotyczące emerytury Na podstawie przepisów TUPP z roku 2006 jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Ci świadczeń emerytalnych pod warunkiem spełnienia następujących wymogów: doszło do przeniesienia TUPE skutkującego przeniesieniem zatrudnienia do firmy Interserve; tuż przed przeniesieniem Twój pracodawca realizuje program emerytalny, a Ty: - jesteś jego aktywnym członkiem, - jesteś uprawniony do udziału w nim, - jesteś w okresie oczekiwania na uzyskanie uprawnienia do bycia jego członkiem. Jeżeli warunki te zostaną spełnione, zapewnimy Ci możliwość korzystania z programu. W tym celu musimy rozważyć warunki programu, którym jesteś objęty w obecnym miejscu zatrudnienia. Jeżeli uzyskasz od nas możliwość uczestnictwa w programie emerytalnym, otrzymasz odrębne pismo, w którym znajdziesz potwierdzenie tego faktu oraz dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby zostać objętym programem. Automatyczne objęcie programem (AE): Aby pomóc ludziom w zaoszczędzeniu większej kwoty na emeryturę, rząd nałożył na pracodawców nowe obowiązki, wymagające objęcia pracowników programem emerytalnym w miejscu pracy. Osobom rozpoczynającym pracę, które nie są jeszcze objęte programem emerytalnym, firma Interserve Support Services będzie musiała zapewnić automatyczne członkostwo w programie. Określa się to skrótem AE (ang. auto-enrolment, automatyczne objęcie programem). Istnieje możliwość wycofania się z programu. W tym celu należy złożyć rezygnację. Chcąc pomóc zrozumieć zasady reformy emerytalnej, firma Interserve udostępniła witrynę internetową. Strona jest dostępna pod adresem: Zrozumienie aktualnych ustaleń emerytalnych Zwróciliśmy się z prośbą do Twojego pracodawcy o przekazanie nam kilku podstawowych informacji na temat Twoich aktualnych ustaleń w zakresie emerytury. Aby mieć pewność prawidłowości uzyskanych informacji, prosimy o potwierdzenie aktualnie obowiązujących ustaleń dotyczących emerytury w tabeli na odwrocie. Następnie wypełnij znajdujący się na odwrocie formularz informacji na temat emerytury i zwróć go wraz z pozostałą skompletowaną dokumentacją. W formularzu prosimy o podanie podstawowych informacji na temat aktualnych ustaleń dotyczących emerytury. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować Ci możliwość udziału w programie emerytalnym lub zostaniesz nim objęty automatycznie. 8

9 Imię Nazwa stanowiska INFORMACJE DOTYCZĄCE EMERYTURY Nazwisko Lokalizacja Jesteś objęty planem emerytalnym? TAK NIE Czy zostałeś nim objęty automatycznie? TAK NIE Podaj datę objęcia planem emerytalnym. Kto zapewnia ten plan? (np. Scottish Widows, Prudential, Nest itp.) Podaj nazwę swojego planu emerytalnego. Jaki rodzaj planu Occupational Occupational Ci udostępniono? Final Salary Money Purchase Plan osobisty Poziom udziału pracodawcy w % Poziom udziału pracownika w % LUB Poziom udziału pracodawcy w Poziom udziału pracownika w Inne 9

10 Deklaracja pracownika Potwierdzenie dotyczące informacji zawartych w broszurze Jeżeli aktualne warunki umowy o zatrudnienie lub pisemne szczegóły różnią się w jakimkolwiek zakresie od zawartych w podręczniku, warunki umowy mają charakter wiążący, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa pracy. Potwierdzam fakt otrzymania podręcznika pracownika firmy Interserve. Potwierdzam ponadto, że na mnie spoczywa odpowiedzialność za przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie zasad, polityki i procedur opisanych w podręczniku. Oświadczenie o dokładności danych Potwierdzam, że szczegóły wpisane do formularza są poprawne i dokładne. Oświadczenie o prawie do pracy Mam prawo do zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Dołączyłem odpowiednią dokumentację, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. DEKLARACJA PRACOWNIKA Podpis Nazwisko (drukowanymi literami) Data 10

11

12

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo