Zamierzenie budowlane:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamierzenie budowlane:"

Transkrypt

1 Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZJAZDEM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, INSTALACJAMI WEW. POZABUDYNKOWYMI (KAN. SANIT., KAN. DESZCZOWEJ, WLZ, KAN TELETECH.) WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW HANDLOWYCH NA DZ. NR 2511, 2510/1, 6855, 2523, J.EWID _4 KOZIENICE MIASTO, OBRĘB NR 004. Adres obiektu: Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511, 2510/1, 6855, 2523, j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, Kozienice Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5 Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel. (12) Temat opracowania: Projekt architektoniczno budowlany

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: TOM I A: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY A. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI Podstawa opracowania Zamawiający Lokalizacja Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji 6 2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Stan prawny nieruchomości Położenie i charakter terenu Obecne zainwestowanie Układ komunikacyjny Zieleń Infrastruktura Ogrodzenie Miejsca parkingowe Obiekty małej architektury 8 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Uwarunkowania wynikające z zapisów MPZP Założenia projektowe zagospodarowania terenu Układ komunikacyjny Infrastruktura techniczna zewnętrzna Budowle i obiekty małej architektury Lokalizacja obiektów kubaturowych Ukształtowanie terenu i zieleń BILANS TERENU INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE TERENU I LOKALIZACJI INWESTYCJI Rejestr zabytków informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej działki Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej Zagospodarowanie mas ziemi Miejsca gromadzenia odpadów stałych Strefa oddziaływania inwestycji Informacje o przewidywanym zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi Informacje dotyczące programu Natura Ochrona interesów osób trzecich Ochrona przeciwpożarowa 15

3 6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 15 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU FORMA ARCHITEKTONICZNA Forma architektoniczna Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU Układ konstrukcyjny Kategoria geotechniczna Sposób posadowienia OPIS KONCEPCJI I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE Założenia projektowe program funkcjonalny obiektu Konstrukcja nośna obiektu Fundamenty Panele fotowoltaiczne 4.5. Ściany zewnętrzne i elewacje Stropodach i attyka Ściany wewnętrzne Szachty instalacyjne Podłoga na gruncie Stropy i podłogi Posadzki na stropach Sufity Drzwi wewnętrzne Okna, drzwi zewnętrzne Przeszklone ściany osłonowe Klapy dymowe Obróbki blacharskie Izolacje przeciwwodne Izolacje termiczne Dźwigi Schody DOSTĘP DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWL. - INSTALACYJNEGO Instalacje elektryczne Instalacja wod. - kan., CO Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO 36

4 8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE Uciążliwość lokalizacji Oświetlenie i nasłonecznienie Zacienianie Emisja hałasu i drgań Klimat wewnętrzny Gospodarka odpadami Istniejący drzewostan Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne Pozostałe uwagi WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH. 39 C. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE D. INFORMACJA BIOZ E. PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW F. ELABORAT P. POŻ G. CZĘŚĆ RYSUNKOWA TOM I B. PROJEKT KONSTRUKCJI TOM II. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TOM III. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, WENT. MECH., CO, KLIMATYZACJI, ODDYMIANIA, KANALIZACJI OPADOWEJ TOM IV. PROJEKT ELEKTROAKUSTYKI, AKUSTYKI WNĘTRZ, OCHRONY PRZED HAŁASEM TOM V. PROJEKT TECHNOLOGII, OŚWIETLENIA SCENY

5 A. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji. 1.1 Podstawa opracowania: Umowa z Inwestorem; Koncepcja programowa wykonana przez Studium Pracownia Architektury, Program funkcjonalno- użytkowy, opracowany przez Studium- Pracownia Architektury Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez Firmę Geotechniczną Geobud s.c., w maju 2012 r. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez Usługi Geodezyjne Azymut, mgr inż Łukasz Siderskidnia r. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla dz j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, Kozienice Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej w Kozienicach- Warszawska II, nr GS-M , dnia r. Warunki przyłączenia dostawy wody i odprowadzenia ścieków, nr ZwiK/WT/7016/ABS/110/1/2012, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną dnia r. Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych nr ZWiK/WT/TB/7016/111/2/2012, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną, dnia r. Warunki techniczne na budowę przyłącza i węzła ciepłowniczego, nr ZEC.7053/7/12, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną w Kozienicach, dnia r. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr RP/MW/222/689/2012, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, dnia r.(zasilanie rezerwowe) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr RP/MW/339/2012, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, dnia r. Warunki techniczne na budowę przyłącza i wężła ciepłowniczego dla budynku Centrum kulturalno-artystycznego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach, znak ZEC.7053/7/12, wydane dnia r., przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. Warunki na połączenie z Multimedialną Siecią Kablową w Kozienicach, wydane przez Promontel Sp z o.o., Kielce, dnia r. Warunki techniczne na likwidacje kolizjii istniejącego uzbrojenia teletechnicznego TP S. A.. z projektowanym Centrum kulturalno-artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej, dz. nr 2511, nr pisma 12911/TOTCSBU/W/2013, wydane dnia r, przez Telekomunikację Polską Sp. S. A.. Warunki usunięcia kolizji istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia z budową Centrum Kulturalno- Oświatowego w m. Kozienice, ul. Warszawska dz. Nr 2511, wydane przez PGE Dystrybucja S.A., dnia r., nr 11/K-3/MC/2/849/2013.

6 Warunki na likwidację istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do działki nr 2511, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., dnia r., nr ZWiK/Z/7016/ABS/110/2/2013 Decyzja lokalizacyjna zjazdu publicznego do dz. nr 2511, w pasie drogowym w ul. Legionów w Kozienicach, wydana przez Burmistrza Gminy Kozienice, dnia r., nr WI Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacja dla terenu planowanej inwestycji, wykonana przez STUDIUM Pracownia Architektury, r. Decyzja nr RI.Ś r., zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów rosnących na dz. nr 2511 w Kozienicach, wydana przez Starostę Kozienickiego, dnia r. Uzgodniony oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji architektonicznej Karta informacyjna przedsięwzięcia Wizja lokalna w terenie; dokumentacja fotograficzna Obowiązujące normy i przepisy prawne; 1.2 Zamawiający: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa Lokalizacja: Działka nr 2511, 2510/1, 6855, 2523 j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, ul. Warszawska, Kozienice, powiat Kozienicki, województwo mazowieckie. 1.4 Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Kulturalno Artystycznego na działce nr 2511, 2510/1, 6855, 2523 w m. Kozienice. W obiekcie planuje się funkcje domu kultury, szkoły muzycznej, kina oraz biblioteki. Obiekty kubaturowe: budynek użyteczności publicznej 3- kondygnacyjny, z garażem podziemnym zlokalizowany w centralnym miejscu działki nr 2511, z garażem podziemnym.

7 Układ komunikacyjny: ujednolicona nawierzchnia utwardzona na terenie inwestycji, obejmująca układ komunikacji pieszej oraz jezdnej, zapewniający obsługę komunikacyjną projektowanego budynku poprzez projektowany zjazd z ul. Legionów, rampę prowadzącą do garażu podziemnego, oraz miejsca postojowe od strony ul. Legionów- na dz. nr 2510/1. Istniejący zjazd od strony ul. Sosnowej (dz. nr 2523) przeznacza się do likwidacji. Zieleń: projektowane powierzchnie trawiaste, krzewy i niskie drzewa. Infrastruktura zewnętrzna: projektowane przyłącza objęte odrębnym wnioskiem: elektryczny SN, NN, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ciepłowniczy, tp. projektowane instalacje wewnętrzne pozabudynkowe: kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, teletechniczna; 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 2.1 Stan prawny nieruchomości. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. Nr 2511, 2510/1, 6855, 2523 j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, Kozienice stanowiącej własność Gminy Kozienice. 2.2 Położenie i charakter terenu. Teren opracowania jest płaski, na działce znajduje się kilka drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż przylegających ulic. 2 Powierzchnia działki m 2.3 Obecne zainwestowanie. Działka objęta opracowaniem położona jest w centrum miasta Kozienice przy ulicy Warszawskiej, która pełni funkcję głównej arterii komunikacyjnej, skupiającej większość funkcji publicznych i komercyjnych. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajduje się lokalna ulica Legionów, po jej przeciwnej stronie położony jest nieduży teren leśny oraz stadion. Po południowo-wschodniej stronie działka przylega do lokalnej ulicy Sosnowej i sąsiaduje z terenem liceum ogólnokształcącego.

8 Teren objęty opracowaniem jest obecnie zabudowany parterowymi, murowanymi budynkami usługowymi o niskim standardzie i wartości. Wszystkie budynki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przewidziano do wyburzenia. Na terenie inwestycji występują lokalne utwardzenia terenu z płyt chodnikowych lub betonu. Większość terenu pomiędzy budynkami stanowią nieutwardzone dojazdy gospodarcze, przy otaczających działkę ulicach znajdują się chodniki z kostki betonowej. 2.4 Układ komunikacyjny. Wjazd na teren inwestycji znajdujący się od strony południowo- wschodniej, ul. Sosnowej, przewiduje się do likwidacji. Projektuje się nowy wjazd od ul. Legionów na dz. nr 2510/1, prowadzący bezpośrednio na rampę do garażu podziemnego, oraz miejsca postojowe zlokalizowane od strony ul. Legionów. 2.5 Zieleń. wycinki. Na terenie inwestycji znajduje się kilka drzew i krzewów, przeznaczonych w całości do 2.6 Infrastruktura techniczna. Tereny przedmiotowych działek są uzbrojone w sieci- elektryczną, wodną, telekomunikacyjną, oraz kanalizacyjną- przewidziane do rozbiórki. 2.7 Ogrodzenie. Teren inwestycji nie jest ogrodzony. 2.8 Miejsca parkingowe. Na terenie działek, należących do zakresu inwestycji nie ma zorganizowanych parkingów. 2.9 Obiekty małej architektury Na terenie inwestycji nie występują obiekty małej architektury.

9 3. Projektowane zagospodarowanie terenu Uwarunkowania wynikające z zapisów MPZP. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR V/52/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej w Kozienicach Warszawska II Najistotniejsze warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w planie: minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%; maksymalna powierzchnia zabudowy 75%; maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy netto 2,0; maksymalna wysokość zabudowy 16m; obowiązek realizacji miejsc postojowych w ilość 3mp/100m2 powierzchni użytkowej usług; dopuszczono realizację parkingu podziemnego w budynku; obsługa komunikacyjna od strony dróg lokalnych (ul. Legionów i ul. Sosnowa); obowiązujące linie zabudowy od strony ulic Warszawskiej i Legionów, oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Sosnowej ustala się wymóg stosowania trwałych elewacji nie podlegających wietrzeniu tynków. Plan miejscowy nie dopuszcza wliczania do powierzchni biologicznie czynnej zieleni na dachach, stropodachach, nawierzchniach i elewacjach. Parametrem granicznym wyznaczającym wielkość zabudowy jest ilość miejsc postojowych możliwa do zrealizowania na jednej kondygnacji podziemnej przy zachowaniu 20% działki na gruncie rodzimym, jako powierzchnię biologicznie czynną. Ze względu na koszty realizacyjne nie rozważa się budowy dwóch kondygnacji parkingu podziemnego. Nie przewiduje się też realizacji parkingu na dachu ze względu na konieczność budowy długiej rampy wjazdowej lub montażu niefunkcjonalnej windy samochodowej Założenia projektowe zagospodarowania terenu: Teren wokół budynku, od strony ulic Warszawskiej i Sosnowej otacza urządzona przestrzeń publiczna, wyposażona w elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ozdobne oświetlenie). Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew, uzupełniające istniejące, o wysokości docelowej nie przekraczającej 12m. Projekt przewiduje utworzenie letniego ogródka oraz wystawy plenerowe na dziedzińcu. Wjazd na teren inwestycji, wraz ze zjazdem do garażu, odbywa się z ulicy Legionów. Dookoła budynku zaprojektowano chodniki, z kostki granitowej, łączące się z istniejącymi chodnikami. Funkcję drogi pożarowej pełni ulica Legionów, przy której zaprojektowano strefy zapleczy

10 budynku. Przestrzeń komunikacyjna parteru łączy się z przestrzenią publiczną ulic. Wzdłuż granicy z działką nr ew. 2512, zaprojektowano rampę wjazdową na parking podziemny ze strefą dostaw. Podstawowe założenia dla projektu zagospodarowania terenu : Uzyskanie atrakcyjnej formy kompozycyjnej projektowanego obiektu na terenie objętym inwestycją, Odpowiednie wkomponowanie budynku w teren działki, w odniesieniu do otaczającej zabudowy oraz otwarć widokowych z sąsiednich ulic Wprowadzenie właściwych odległości względem sąsiedniej zabudowy, utrzymanie odpowiednich parametrów dla nasłonecznienia, zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego projektowanego budynków; zapewnienie sprawnej komunikacji pieszej i samochodowej, dla użytkowników i obsługi projektowanej inwestycji odpowiednie powiązanie przestrzeni komunikacyjnej parteru z przestrzenią publiczną na zewnątrz budynku 3.3 Układ komunikacyjny. Od strony ulicy Legionów przewiduje się dojazd do rampy prowadzącej na parking podziemny oraz dojazd do zaplecza dla samochodów dostawczych. Projektowane ciągi piesze łączą się z istniejącymi, tworząc ich naturalne przedłużenia. Do budynku projektuje się jedno główne wejście, dwa pomocnicze (do strefy kinowej i szkoły muzycznej) oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Przed głównym wejściem oraz przed wejściem do szkoły muzycznej zaprojektowano poszerzenie w formie placów przedwejściowych. Wjazdy na teren działki zaprojektowano z uwzględnieniem przepisów (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz norm, w szczególności z zachowaniem odległości od węzła komunikacyjnego z ulicą Warszawską. Zaprojektowano 82 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) w garażu podziemnym i 20 miejsc postojowych przy budynku prostopadle do ul. Legionów. 3.4 Infrastruktura techniczna zewnętrzna. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągu żel. DN 250 biegnącego w ulicy Legionów., średnica przyłącza wg obliczeń zapotrzebowania wody dla projektowanego budynku, nie mniejsza niż DN (zewnętrzna) 40mm, materiał przyłącza wodociągowego rury PE PN10 (alternatywnie wykonać przyłącze z istniejącego wodociągu żel. DN 200 biegnącego w ul. Warszawskiej o średnicy nie mniejszej niż DN (zewnętrzna) 40mm, wykonanego z rur PE PN10).

11 Zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe 10m3/d, usługowe 10m3/d, przeciwpożarowe wewnętrzne 3l/s, przeciwpożarowe zewnętrzne 20l/s. Odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych poprzez zaprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do kanału sanitarnego DN 500 biegnącego w ulic Legionów. Alternatywnie poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej DN 200 zlokalizowanie na działce (pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych). Odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i dalej poprzez system miejski i podczyszczalnię do rzeki Zagożdżonki (zakaz stosowania kanalizacji indywidualnych). Ilość ścieków deszczowych 52dm3/s. Zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Przyłącze z rur stalowych bez szwu, preizolowanych z alarmem, miejsce włączenia: istniejąca sieć ciepłownicza z rur preizolowanych DN 125/250 w ul. Warszawskiej, zgodnie z warunkami przyłącza. Zapotrzebowanie na energię cieplną 485kW. Zaopatrzenie w energię elektryczną pełne pokrycie za pośrednictwem miejskiej sieci średniego napięcia w ulicy Warszawskiej. Warunki techniczne przewidują budowę stacji transformatorowej odbiorczej 15/0,4kV o strukturze wynikającej z potrzeb, z transformatorem dobranym do obciążeń. Zgodnie z warunkami należy wykonać wcinkę w istniejącym kablu SN relacji stacja Hotel stacja Skarpa - przecięte kable przedłużyć i wprowadzić do projektowanej stacji transformatorowej. Łącze telekomunikacyjne przyłącze telekomunikacyjne z rury DN 50 należy poprowadzić z projektowanego budynku do studni kablowej przy ul. Warszawskiej, róg ul. Sosnowej lub do studni kablowej przy ul. Sosnowej (studnię kablową należy wybrać w zależności od zlokalizowania serwerowni w projektowanym budynku). Na działce istnieją sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne wykorzystywane przez aktualnych użytkowników. Przewiduje się rozbiórkę tych sieci. Przebudowę sieci istniejących, usunięcie kolizji i rozbiórkę sieci i przyłączy należy uzgodnić z gestorami Budowle i obiekty małej architektury. Zaprojektowano pas zieleni i drzewa tworzące szpaler wzdłuż ulicy Warszawskiej. Wzdłuż ulicy Sosnowej zaprojektowano pas zieleni, w tym szpaler drzew do wysokości 12m, z towarzyszącą małą architekturą: ławki, kosze na śmieci, rzeźbę. Przy głównym wejściu zlokalizowano elementy małej architektury.

12 3.6. Lokalizacja obiektów kubaturowych Usytuowanie planowanego budynku jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, w tym rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z z późniejszymi zmianami). W projekcie zagospodarowania terenu zachowano wymagane przepisami odległości nowych budynków od ścian zewnętrznych zabudowy sąsiedniej. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania terenu (rys. PZ-01). W projekcie zagospodarowania terenu spełnione zostały również wszystkie wytyczne wynikające z zapisów MPZP odnośnie formy oraz gabarytów projektowanej zabudowy w liniach rozgraniczających teren inwestycji Ukształtowanie terenu i zieleni Na obszarze wokół projektowanego budynku wprowadzono nowy układ zieleni (powierzchnie trawiaste oraz krzewy i niskie drzewa). Założeniem projektu w zakresie ukształtowania terenu jest wytworzenie niezbędnych spadków dla nawierzchni utwardzonych pod parkingi, służące odprowadzeniu wody poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. 4. Bilans terenu. Dane powierzchniowe dotyczące projektu zagospodarowania terenu. Powierzchnia działek nr ewid. 2511: 3 445,00 m 2 Powierzchnia terenu objętego projektem: 4 734,06 m 2 Powierzchnia zabudowy budynku: 2 113,8 m 2 Powierzchnia dróg, podjazdów, chodników (w obrębie działki nr 2511): 583,53 m 2 Powierzchnia obszaru biologicznie czynnego (w obrębie działki 2551): 690,75 m 2 Powierzchnia terenów zielonych nie wliczona do pow. biol. czynnej 56,92 m 2

13 Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące projektowanego budynku : Powierzchnia zabudowy: 2 113,8 m 2 Powierzchnia całkowita budynku: 9 492,26 m 2 Powierzchnia budynku netto: 7 983,38 m 2 Powierzchnia usług: 2 707,02 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 3 289,34 m 2 Kubatura: ,89 m 3 Ilość kondygnacji: - nadziemnych - podziemnych 3 1 Wysokość budynku: 16,0 m Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 47,81m Ilość miejsc parkingowych 82+20=102 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%, projektowana 20,05% maksymalna powierzchnia zabudowy 75%, projektowana 61,35% maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy netto 2,0, projektowana 1,97 maksymalna wysokość zabudowy 16m, projektowana 16m 5. Informacje uzupełniające dotyczące terenu i lokalizacji inwestycji Rejestr zabytków informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej działki. Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatorską Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Warunki geotechniczne rozpoznano na podstawie badań przeprowadzonych w maju 2012 roku przez firmę Geobud s.c. Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji. Na przewidywanym poziomie posadowienia budynku znajdują się nośne sypkie grunty rzeczne frakcji korytowej w stanie średnio zagęszczonym. Poziom wód gruntowych znajduje się 6,5-7m poniżej poziomu terenu, a więc poniżej posadowienia fundamentów.

14 5.3. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji górniczej, nie jest objęty obszarem szkód górniczych Zagospodarowanie mas ziemi. Nadwyżki mas ziemnych zostaną zagospodarowane na obszarze działki bądź wywiezione. Istniejąca warstwa roślinna w miarę możliwości zostanie zabezpieczona i wykorzystana na terenie inwestycji Miejsca gromadzenia odpadów stałych. Projektuje się pomieszczenie na odpady w budynku głównym. Zapewniono bezpośredni dostęp śmietnika do drogi zewnętrznej. Śmietnik zaprojektowano zgodne z przepisami prawa budowlanego, w tym rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z z późniejszymi zmianami) Strefa oddziaływania inwestycji. Strefa oddziaływania inwestycji zawarta jest w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczonych na rysunku projektu zagospodarowania jako obszar pomiędzy punktami A-F Informacja o przewidywanym zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, z dnia r. Poz. 2573), w ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko oraz nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

15 5.8. Informacje dotyczące programu Natura Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty programem Natura Ochrona interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osób trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości Ochrona przeciwpożarowa. Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie warunki zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej. Dostęp jednostkom ochrony przeciwpożarowej zapewniony jest z drogi pożarowej, którą stanowi droga Legionów. Droga o utwardzonej nawierzchni przebiega wzdłuż dłuższej elewacji budynku. Pomiędzy drogą, a projektowanym budynkiem nie występują utrudniające dostęp stałe elementy zagospodarowania terenu o wys. powyżej 3,00 m. W odległości ok. 11m od projektowanego budynku zlokalizowany jest na terenie działki nr ewid. 2510/1 hydrant zewnętrzny do gaszenia pożaru, drugi znajduje się w odelgłości mniejszej niż 150m. Szczegóły ochrony przeciwpożarowej terenu inwestycji określone zostały w operacie przeciwpożarowym dotyczącym wymagań przeciwpożarowych dla projektowanego budynku, opracowanym zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i warunkami technicznymi. 6. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego oraz robót budowlanych. Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony został z rzeczoznawcami od zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i warunków higieniczno zdrowotnych. Opracował: dr inż. arch. Marcin Furtak

16 B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 1. Przeznaczenie, program użytkowy oraz parametry techniczne projektowanego obiektu. Zamierzeniem docelowym jest budowa wolnostojącego budynku centrum kulturalno- artystycznego w Kozienicach. Budynek ma łączyć w sobie funkcję domu kultury, kina, szkoły muzycznej, telewizji regionalnej oraz biblioteki. Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące projektowanego budynku: Powierzchnia zabudowy: 2 113,8 m 2 Powierzchnia całkowita budynku: 9 492,26 m 2 Powierzchnia budynku netto: 7 983,38 m 2 Powierzchnia usług: 2 623,88 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 3 290,98m 2 Kubatura: ,89 m 3 Ilość kondygnacji: - nadziemnych - podziemnych 3 1 Wysokość budynku: 16,0 m Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 47,81m 2. Forma architektoniczna Forma architektoniczna. Inwestycja ma na celu integrację i aktywizację lokalnej społeczności miasta Kozienice. Zarówno forma zewnętrzna, jaki i projektowane przestrzenie wewnętrzne powinny przyciągać mieszkańców, pobudzać ich kreatywność i zachęcać do wspólnego działania. Obiekt powinien pozytywnie oddziaływać na otaczającą przestrzeń poprzez zapraszające wejścia, przyjazny dobór materiałów, przeszklenia odsłaniające atrakcyjnie zaprojektowane wnętrza. Decyzje projektowe zmierzają w kierunku stworzenia budynku unikalnego a zarazem wkomponowanego w otoczenie, zachowującego skalę i charakter miejsca.

17 2.2. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. W pobliżu projektowanego budynku znajduje się: od strony południowo- wschodniej niska zabudowa oraz dwukondygnacyjna zabudowa wielorodzinna od strony południowo- zachodniej-niska zabudowa, od strony północnej- główna arteria komunikacyjna- ul. Warszawska, od strony północno-zachodniej droga lokalna, oraz teren lasu z budynkiem aquaparku Brak jest jednolitej formalnie, uporządkowanej zabudowy narzucającej określoną formę dla projektowanego budynku. Projektowana forma dopasowana jest do skali i charakteru otoczenia Od strony głównej ul. Warszawskiej ukształtowano elewację za pomocą zróżnicowanych nadwieszeń i podcięć, tworząc tym samym reprezentacyjny i charakterystyczny obiekt miasta. Zastosowane neutralne materiały wpisują budynek w otoczenie Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Projektowana inwestycja respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane w sposób: Bezpieczeństwo konstrukcji. Bezpieczeństwo konstrukcji: zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektów gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich. Bezpieczeństwo pożarowe. Na etapie prac projektowych przewidziano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym obiektów. Zastosowano materiały termoizolacyjne niepalne. Elementy stalowe konstrukcji zostały zabezpieczone od skutków oddziaływania ognia i wysokiej temperatury. Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

18 Bezpieczeństwo użytkowania. Budynek został zaprojektowany z elementów bezpiecznych dla użytkownika. Zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek, nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu. Wysokości poręczy na klatkach schodowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 (z późniejszymi zmianami). Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę BHP. Spełnienie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Obiekty nie będą emitowały gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów stałego wyposażenia oraz technologii, które zapewniają nieprzekraczalność dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia - pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt został zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku. W budynku zastosowano wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu. Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Ochrona przed hałasem i drganiami. Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne i komfortowe użytkowanie obiektu nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań, co także wynika z funkcji i przeznaczenia budynków. Oszczędność energii, izolacyjność cieplna przegród. Przegrody zewnętrzne zaprojektowane w budynku biurowym mają zapewnioną izolacyjność termiczną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

19 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 z późniejszymi zmianami. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej. Usuwanie ścieków i wody opadowej odbywać się będzie w ramach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz opadowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego budynków. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektów należy utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy należy prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez prawo. Warunki niezbędne do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Rozwiązania projektowe określające dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych oraz zapewniające osobom niepełnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu przedstawione zostały w dalszej części opracowania (opis projektu architektoniczno budowlanego, pkt 6). Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy W projektowanym obiekcie spełnione zostały warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (doświetlenie pomieszczeń, wysokość pomieszczeń, materiały wykończeniowe i ich parametry techniczne). Ochrona ludności (zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej). Wg ustaleń decyzji WZ (decyzja nr 360/2011 z dn r., zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623/ - projekt budowlany przedmiotowej inwestycji sporządzić należy zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

20 Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską. Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatorską. 3. Charakterystyka konstrukcji obiektu Układ konstrukcyjny Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowano-żelbetowej. Słupy i ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne - żelbetowe, wylewane.ściany wewnętrzne działowe przewiduje się z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją akustyczną oraz z bloczków silikatowych oraz płyt gipsowych. Całość budynku przykryta jest stropodachem pełnym o odwróconym układzie warstw i zwieńczonym attyką z wewnętrznym odwodnieniem grawitacyjnym. W stropodachu zlokalizowane są przebicia związane z lokalizacją m.in. świetlika wyposażonego w klapy dymowe, systemu odwodnienia i projektowanych w budynku instalacji wewnętrznych. Do przeprowadzenia pionów instalacji wewnętrznych wprowadzone zostały szachty obudowane płytami g-k, zlokalizowane w rejonie pomieszczeń sanitarnych. Przyjęto płytę fundamentowa garażu jako żelbetową o grubości 50cm, z miejscowymi przegłębieniami pod słupami do 70 cm. Przyjęto poziom +/-0,00 115,25 m n.p.m 3.2 Kategoria geotechniczna. Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji. Na przewidywanym poziomie posadowienia budynku znajdują się nośne sypkie grunty rzeczne facji korytowej w stanie średnio zagęszczonym. Poziom wód gruntowych znajduje się 6,5-7m poniżej poziomu terenu, a więc poniżej posadowienia fundamentów Sposób posadowienia. Zasadnicza grubość płyty będzie wynosiła 50 cm. Lokalnie pod słupami przewidziano przegłębienia do 70 cm. Przewidziano płytę ciągłą (bez dylatacji) pod całym budynkiem. Posadowienie budynku przyjęto na poziomie -4,33m, z przegłębieniami do -4, 53m. Szczegółowe rozwiązania odnośnie warunków posadowienia projektowanych budynków określone są w opracowaniach branżowych: KONSTRUKCJA I GEOLOGIA, stanowiących integralną część projektu.

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dla potrzeb montażu platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych typ VIP-11, Kościerzyna, ul. Słoneczna 1, dz.

Przebudowa budynku dla potrzeb montażu platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych typ VIP-11, Kościerzyna, ul. Słoneczna 1, dz. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania działki 11/3 obręb 04 w Kościerzynie I. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem projektu jest wykonanie płyty fundamentowej dla montażu platformy samonośnej do transportu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE ANALIZA BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO CASTORAMA Z MAGAZYNEM, CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RADOMIU PRZY UL. ENERGETYKÓW / ŻÓŁKIEWSKIEGO Inwestor oraz jego adres: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA"

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 KORDIANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA" Tom I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II - ARCHITEKTURA Tom III - KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5. Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel.

Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5. Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel. . ZAMIERZENIE BUDOWLANE BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. Obiekt Budynek biurowo-usługowy. 2. Adres Luboń, ul. Romana Maya 1b. 3. Właściciel obiektu LUVENA S.A.

1. Obiekt Budynek biurowo-usługowy. 2. Adres Luboń, ul. Romana Maya 1b. 3. Właściciel obiektu LUVENA S.A. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HOTELU ROBOTNICZEGO NA CELE DZIENNEGO DOMU "SENIOR-WIGOR" WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

TEMAT OPRACOWANIA BRANŻA: ARCHITEKTURA LOKALIZACJA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

TEMAT OPRACOWANIA BRANŻA: ARCHITEKTURA LOKALIZACJA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. TEMAT OPRACOWANIA Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sprawnej 33 w Warszawie BRANŻA: ARCHITEKTURA LOKALIZACJA działka nr ew. 61/6,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK PORADNI SPECJALISTYCZNEJ GRABISZYN WROCŁAW, ul. STALOWA 50 NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Dz.nr

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin EGZ. NR KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A 05-080 Izabelin BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: Gmina Izabelin ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa 1.DANE EWIDENCYJNE: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 INWESTOR: GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE UL.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część formalno-prawna -załączniki /dokumenty formalno prawne

SPIS ZAWARTOŚCI. Część formalno-prawna -załączniki /dokumenty formalno prawne O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 2. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI W STANIE OBECNYM. 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. serwerowni w budynku Urzędu Miasta w Toruniu

PROJEKT BUDOWLANY. serwerowni w budynku Urzędu Miasta w Toruniu squaretec sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 52 585 2221 fax: +48 52 552 4996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nr K.AG-220-1/15 Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie I. Nieruchomość zabudowana na działce

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:..

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. ADRES:.. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. ADRES:.. Oświadczamy, że projekt niniejszy

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU:

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ Kraków 06.2010 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

NR IDENTYFIKACYJNY:

NR IDENTYFIKACYJNY: ARSENAŁ KULTURY - KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULWEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY-MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony.

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 1/297 (OBRĘB 0200) W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW 1. INWESTOR 2. ZAKRES INWESTYCJI 3. LOKALIZACJA 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1/297 5. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH Inwestor: Gmina Krośniewice, 99-340 Krośniewice ul. Poznańska 5 Adres budowy: m. Krośniewice,

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt...

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt... Wnioskodawca 1.......dnia,............ Wójt....... Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu budowy budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z infrastrukturą towarzyszącą

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu budowy budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z infrastrukturą towarzyszącą OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu budowy budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z infrastrukturą towarzyszącą 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTPROJEKT-SŁUPSK" sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel.(059) 8413705, fax 8429225 e-mail:centrala@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo