STUDY VISIT to Spain Andorra - France

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDY VISIT to Spain Andorra - France"

Transkrypt

1 STUDY VISIT to Spain Andorra - France Praktyka Europejskiej Współpracy Terytorialnej 5-dniowe szkolenie zagraniczne poświęcone dobrym praktykom i wymianie doświadczeń w zakresie monitorowania i kontroli projektów w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 15/19 września 2014 Barcelona/Andora/Tuluza Instytut Konsultantów Europejskich ul. Wyspiańskiego 41, Kalisz TEL/FAX: efax: MOBILE: WEB:

2 ZAGRANICZNE WIZYTY STUDYJNE organizowane przez Instytut Konsultantów Europejskich w ramach Education and Accreditation Program - European Advisor KFE Zagraniczne wizyty studyjne organizowane przez Instytut Konsultantów Europejskich (ang. European Advisors Institute) w ramach Programu Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich KFE (ang. Education and Accreditation Program - European Advisor KFE), to nie tylko okazja do wymiany dobrych praktyk czy poznania przykładów inwestycji zrealizowanych w innych krajach, ale głównie intensywny trening umiejętności na bazie doświadczeń europejskich. Wizyty stanowią świetną okazję do konfrontacji dotychczasowych doświadczeń z informacjami płynącymi bezpośrednio "ze źródła" oraz do nawiązania dobrych kontaktów. Formuła organizacji wizyt jest sprawdzona - w dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 3000 osób głównie przedstawicieli instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich szczebla centralnego i samorządowego, ale również, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, parków i inkubatorów technologicznych, dużych i małych przedsiębiorstw, przedstawicieli sektora bankowego i finansowego, szkolnictwa, kultury nauki oraz konsultanci zaangażowani w rozwój dialogu społecznego na poziomie europejskim. Przygotowując wizytę dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie wykorzystać czas pobytu na zdobywanie doświadczeń poprzez liczne spotkania merytoryczne. Wizyty organizowane są w systemie zamkniętym i otwartym to wszystkich najważniejszych regionów Unii Europejskiej i mają charakter intensywnego szkolenia/spotkań merytorycznych. Aby ułatwić pobyt, w jednej opłacie, którą ponosi uczestnik znajdują się wszystkie koszty wizyty - standardowo obejmują one: przygotowanie programu wizyty; koordynacja spotkań i organizacji roboczych lunchów; koszty wynagrodzeń dla ekspertów i moderatorów, koszty przelotu samolotem, transport na miejscu i przejazdy między warsztatami; koszty ubezpieczenia na czas podróży i pobytu; koszty zakwaterowania w sprawdzonych dogodnie położonych hotelach; koszty pełnego wyżywienia; przygotowania materiałów szkoleniowych; koszty organizacji i koordynowania całej wizyty; koszty wynajmu sal na spotkania; tłumaczeń przez cały czas trwania wizyty, przewodników i moderatorów rozmów. Każdy z uczestników na zakończenie wizyty otrzymuje Europejski Certyfikat. Nasze doświadczenie w organizacji wizyt studyjnych w UE od 2003r., dotychczas bardzo wysoko oceniane przez uczestników, jest gwarancją dobrze wykorzystanego czasu przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie własnych umiejętności na poziomie europejskim. 2

3 STUDY VISIT to Spain -Andorra- France Praktyka Europejskiej Współpracy Terytorialnej 5-dniowe szkolenie zagraniczne poświęcone dobrym praktykom i wymianie doświadczeń w zakresie monitorowania i kontroli projektów w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. CELE SZKOLENIA Wymiana doświadczeń w zakresie weryfikacji wydatków zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej; Zapoznanie się z funkcjonowaniem i organizacją instytucji odpowiedzialnych za certyfikację wydatków w ramach EWT w regionie Spain Andorra - France; Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania projektów w ramach programu EWT; Zapoznanie się z funkcjonowaniem i organizacją instytucji wdrażających projekty finansowane z EWT w regionie Spain Andorra - France; Wizytacja projektów dofinansowanych z programu EWT Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej finansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia oraz zapoznanie się z doświadczeniami w zakresie finansowania i wdrażania projektów. ADRESACI Przedstawiciele administracji publicznej (centralnej i samorządowej) odpowiedzialni za weryfikację i kontrolę wydatków zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi ponoszonych przez beneficjentów w ramach EWT; Przedstawiciele administracji publicznej (centralnej i samorządowej) odpowiedzialni za zarządzanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych; Przedstawiciele administracji publicznej (centralnej i samorządowej) zaangażowanej we wdrażanie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w tym EWT; Pracownicy Instytucji Pośredniczących oraz pracownicy odpowiedzialni za kontrolę wydatków; Specjaliści paneli ekspertów, komisji oceny projektów, komórek audytu i ewaluacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych; 3

4 RAMOWY PROGRAM WIZYTY kod programu WIZYTA-16 DZIEŃ 1 poniedziałek, Lp. Wydarzenie/miejsce spotkania 1 Przelot na trasie Warszawa Barcelona 2 Hotel w Barcelonie Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (pokój 1-osobowy za dopłatą) 3 Kolacja W trakcie spotkanie organizacyjne DZIEŃ 2 wtorek 1 Śniadanie w restauracji hotelowej 2 CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS C/ Juan XXIII, Nº17 Palacio de Congresos Jaca; España* Konsorcjum Wspólnoty Roboczej Pirenejów Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Europejskiej Współpracy Terytorialnej Hiszpania Francja Andora w latach *Szkolenie odbędzie się w Barcelonie 3 Lunch Restauracja 4 SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO C/ Juan XXIII, Nº17 Palacio de Congresos Jaca; España* Wspólny Sekretariat Techniczny Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu Technicznego, instytucji wspomagającej, koordynującej i promującej Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej Hiszpania Francja Andora w latach *Szkolenie odbędzie się w Barcelonie 5 Wieczór kulturalny BARCELONA zakończony kolacją DZIEŃ 3 środa 1 Śniadanie w restauracji hotelowej Wykwaterowanie i przejazd do Andory 2 PRINCIPAT D ANDORRA EDIFICI ADMINISTRATIU DE GOVERN C. Prat de la Creu 62-64, 3er pis AD500 Andorra la Vella Principat d'andorra Księstwo Andory Spotkanie warsztatowe w siedzibie rządu Księstwa z osobami odpowiedzialnymi za realizację i promocję Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Hiszpania Francja Andora w latach Lunch Restauracja. Po lunchu przejazd do Tuluzy (Francja) 4 Hotel w Tuluzie Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (pokój 1-osobowy za dopłatą) 5 DIRECTION DU GECT (Euroregion Pyrénées-Méditérannée) 9, Place Alphonse Jourdain F Toulouse Przejazd po inwestycjach zrealizowanych w ramach Euroregionu Pyrénées-Méditérannée 6 Wieczór kulturalny TOULOUSE zakończony kolacją 4

5 DZIEŃ 4 czwartek Lp. Wydarzenie/miejsce spotkania 1 Śniadanie w restauracji hotelowej Wykwaterowanie z hotelu i przejazd 2 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE- GARONNE Hôtel du Département 1, Boulevard de la Marquette Toulouse; France Po szkoleniu przejazd do Barcelony Rada Generalna Górnej Garonny Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Rady Generalnej Górnej Garonny, reprezentującej Departament jednostkę terytorialną zasięgiem porównywalną do polskiego powiatu, jednakże posiadającą dużo większy zakres kompetencji, również w kwestii EWT. W trakcie prezentacja projektów EWT 3 Lunch Restauracja 4 ORGANISMO TERRITORIAL ESTE Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Gran Vía de les Corts Catalanes, Barcelona, España Jednostka Terytorialna Wschód Rząd Katalonii - Departament ds. Ekonomii i Wiedzy Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami JT Wschód Instytucji Pośredniczącej, wspierającej Konsorcjum Wspólnoty Roboczej Pirenejów, zajmującej się m.in. współpracą z beneficjentem, monitorowaniem projektów. W trakcie prezentacja projektów EWT 5 Hotel w Barcelonie Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (pokój 1-osobowy za dopłatą) 6 Czas wolny 7 Kolacja W trakcie podsumowanie wizyty i wręczenie certyfikatów DZIEŃ 5 piątek 1 Śniadanie w restauracji hotelowej Wykwaterowanie i przejazd na lotnisko 2 Przelot na trasie Barcelona - Warszawa Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich zmian harmonogramu spotkań w zakresie terminów i odwiedzanych instytucji pod warunkiem utrzymania głównego celu wizyty. Podstawowym językiem na warsztatach będą języki: hiszpański, kataloński oraz francuski. Zagraniczne wizyty studyjne mają charakter intensywnego szkolenia/spotkań merytorycznych i ze względu na ograniczony czas ich trwania pozostaje mało czasu na atrakcje typowo turystyczne. W programie nie ma przewidzianych wejść do płatnych atrakcji/obiektów turystycznych. W przypadku zainteresowania wejściem do obiektów płatnych koszt wejścia pokrywany jest indywidualnie. Zapewniamy kompleksową opiekę organizacyjną podczas całego pobytu wraz z tłumaczeniem oficjalnych szkoleń na język polski. 5

6 KOSZTY INWESTYCJI Szkolenie 5-dniowe - cena zawiera wszystkie koszty udziału: Zgłoszenia do r. - całkowity koszt na osobę: 1650,00 euro* brutto (ok. 6900,00 zł brutto) - cena gwarantowana przy zgłoszeniu do r. Zgłoszenia po 15 lipca - po tym terminie cena może ona ulec zmianie ze względu na wzrost cen biletów lotniczych. Dopłata do pokoju jednoosobowego 200,00 euro* (ok. 840,00 zł brutto) Wizyta realizowana przy min. 12 osobach *Euro przeliczane jest wg przelicznika 1euro = min 4zł. Jeżeli koszt euro jest wyższy niż 4zł wówczas brany jest kurs sprzedaży euro wg NBP na dzień przesłania karty zgłoszeniowej. W OPŁACIE ZAWARTE SĄ NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Koszt przelotu samolotem na trasie: Warszawa, Polska (WAW) - Barcelona, Hiszpania (BCN) - Warszawa, Polska (WAW); Transport na miejscu, przejazdy między warsztatami; Zakwaterowanie w hotelach***/**** w pokojach 2-osobowych (pokój 1-osobowy za dopłatą); Pełne wyżywienie (4x śniadanie, 3x lunch, 4x kolacja); Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu; Przygotowanie pakietów wizyt studyjnych dla każdego uczestnika; Koszty wynajmu sal, w tym sal recepcyjnych i konferencyjnych; Organizacja wizyty, honoraria eksperckie i koordynowanie całego wyjazdu; Opieka tłumacza i moderatora przez cały czas trwania wizyty; Europejski Certyfikat udziału w wizycie studyjnej (certyfikat w języku angielskim). ZGŁOSZENIA: O przyjęciu na wybrany program wizyty studyjnej decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie wymaganych dokumentów: Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem należy przesłać faxem lub em a następnie pocztą tradycyjną); Podpisany regulamin zagranicznych wizyt studyjnych organizowanych przez Instytut Konsultantów Europejskich (załącznik do formularza zgłoszeniowego); Kserokopia dowodu osobistego (dane potrzebne do rezerwacji biletów lotniczych); Wniesienie opłaty (opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu rachunku). Wszystkie dokumenty należy przesłać w ciągu 7 dni od zgłoszenia online jednak nie później niż na 60 dni przed wizytą studyjną. Na kopercie prosimy podać: kod szkolenia (KFE/WIZYTA-16) oraz imię i nazwisko uczestnika. Dokumenty należy przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta, Instytut Konsultantów Europejskich, ul. Wyspiańskiego 41, Kalisz. INFORMACJA I REJESTRACJA: Biura Obsługi Klienta (BOK): ; fax ; tel.: ; Żaneta SZEWC, GSM PL.: , Ewa GÓRNIAK, GSM PL.: , 6

7 Podstawowe zasady organizacji wizyt studyjnych w systemie otwartym: Nadzór merytoryczny nad realizowanymi programami sprawuje Rada KFE działającą w ramach Education and Accreditation Program - European Advisor KFE reprezentowana przez Dyrektora Programu KFE. Zgłoszenia na zagraniczne wizyty studyjne powinny być zgłaszane na min. 60 dni przed ich planowanym terminem chyba, że w ofercie podany zostanie termin krótszy. Ostateczna wersja programu jest prezentowana jest podczas spotkania w pierwszym dniu wizyty. Zagraniczne wizyty studyjne mają charakter intensywnego szkolenia/spotkań merytorycznych i ze względu na ograniczony czas trwania pozostaje mało czasu na atrakcje typowo turystyczne. Organizator ma prawo do zmian harmonogramu spotkań i wizytowanych instytucji. Ewentualne zmiany w planie wizyty w stosunku do przedstawionej w ofercie mogą dotyczyć: godzin spotkań, kolejności poszczególnych części planu oraz miejsc spotkań pod warunkiem utrzymania głównej tematyki spotkań. Jeżeli w ofercie nie jest inaczej zaznaczone organizator zapewnia tłumaczenie na język polski podczas wszystkich oficjalnych spotkań w ramach wizyty. Organizator ma prawo do zmiany terminu wizyty, ze względu na niezebranie wymaganej ilości uczestników, a także z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej (w szczególności: wojna, akty terroru, rozruchy, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zarządzenia władz, strajki, warunki pogodowe lub przyczyny techniczne powodujące zakłócenia w ruchu lotniczym oraz inne przyczyny niezależne od organizatora). Jeżeli w ofercie nie podano inaczej dane osobowe uczestników wizyty muszą zostać podane na min. 60 dni przed rozpoczęciem wizyty, lub wraz z dokonaniem zgłoszenia udziału. Każda późniejsza zmiana uczestnika wyjazdu może być obarczona dodatkowymi kosztami związanymi ze zmianą rezerwacji lotniczej i hotelowej. Jeżeli w ofercie nie jest zaznaczono inaczej organizator zapewnia noclegi w pokojach dwuosobowych. Pokój jednoosobowy wymaga dopłaty. Standard hotelu określony jest w każdej ofercie indywidualnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu przedłużenia się podróży do miejsca pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn od niego niezależnych. Szczegółowy regulamin zawarty jest w karcie zgłoszeniowej w część C. 7

8 Instytut Konsultantów Europejskich Instytut Konsultantów Europejskich jest niezależną organizacją pozarządową, instytutem naukowoszkoleniowym, działający non profit. Celem Stowarzyszenia jest: a) Podejmowanie inicjatyw naukowych-szkoleniowych oraz upowszechnienie wiedzy i praktyk w zakresie: funkcjonowania i rozwoju regionów UE w tym procesu decyzyjnego, organizacji i rozwoju miast, obszarów niezurbanizowanych i zdegradowanych, funkcjonowania i profesjonalnego kierowania pracą w instytucjach administracji publicznej, skutecznego wykorzystania funduszy europejskich, funkcjonowania i organizacji parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, rozwoju runku pracy w tym aktywizacji zawodowej, doskonalenia umiejętności, promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości; rozwój społeczeństwa obywatelskiego i swobód obywatelskich wspomagających rozwój demokracji i integracji europejskiej; b) Podejmowanie inicjatyw naukowych-szkoleniowych oraz upowszechnienie wiedzy i praktyk w zakresie przełamywania barier i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz prosumentów jako świadomych i aktywnych producentów i konsument zielonej energii. c) Podejmowanie inicjatyw naukowych-szkoleniowych oraz upowszechnienie wiedzy i praktyk w zakresie promocji zdrowej/dobrej żywności i żywienia oraz prozdrowotnego stylu życia; d) Reprezentowanie, ochrona interesów i statusu zawodowego Konsultantów Europejskich w tym Akredytowanych KFE wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz wspieranie, integrowanie i popularyzowanie zawodowej działalności Członków Stowarzyszenia i Ekspertów KFE. Instytut jest głównym koordynatorem Europejskiego Programu Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich KFE (Program KFE) gdzie w oparciu o doświadczenia swoich członków Ekspertów KFE prowadzi 3 główne działania: a) AKREDYTACJA KFE- European Accreditation System KFE, który jest pierwszym w Unii Europejskiej Systemem Akredytacji standardów kompetencyjnych Konsultantów KFE b) SZKOLENIA - Doskonalenie umiejętności i integracji środowiska Konsultantów, a także pozostałych specjalistów, działających na arenie UE, zaangażowanych w rozwój gospodarczy i społeczny Unii Europejskiej, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do skutecznego wykorzystania funduszy europejskich i pogłębiania integracji europejskiej. Programy szkoleniowe mają status Programów Certyfikowanych KFE. c) NAUKA i INFORMACJA - Działalność naukowa i informacyjna. Instytut realizuje szereg usług badawczych monitorując prawodawstwo unijne od początku procesu decyzyjnego po wdrożenie i ocenę efektów. Instytut jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Badań i Innowacji (European Regions Research And Innovation Network) a także jest zarejestrowany w rejestrze grup interesu KE (The European Commission And Interest Representatives) - ID W ramach działań informacyjnych prowadzony jest Informacyjny Serwis Ekspercki eurofundsnews, który jest obszernym źródłem najciekawszych informacji o: funduszach, gospodarce, polityce, pracy, stylu życia, kulturze, tradycjach, nauce, innowacjach i dotacjach z kraju i Unii Europejskiej. eurofundsnews jest zarejestrowany w Polskim Sądzie w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem rejestru 329. Instytut Konsultantów Europejskich jako instytucja non profit nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie realizuje cele statutowe. 8

9 Instytut Konsultantów Europejskich Wyspiańskiego 41, Kalisz Tel.: ; Fax.: GSM: ; Biuro Obsługi Klienta Certyfikowane Programy Szkoleniowe KFE

Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546

Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546 Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546 Fundacja - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich, jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt w jednym z następujących państw członkowskich UE: Finlandia,

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych w jednym z następujących państw członkowskich UE: Francja, Portugalia,

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Specjalność: Turystyka Międzynarodowa Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak PORÓWNANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Instytut Wschodnich Inicjatyw zaprasza na międzynarodową konferencję w ramach projektu: Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Kraków, 29-31 sierpnia 2013 r. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo