Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546"

Transkrypt

1 Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; Warszawa

2 Fundacja - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich, jest niezależną organizacją pozarządową, której celem działania jest rozwój i doskonalenie umiejętności osobistych i zawodowych w oparciu o wiedzę i doświadczenie. ORKE prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie umiejętności w oparciu o autorskie metody i programy nauczania w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości, obsługi klienta i technik sprzedaży - pn. Praktyczna Akademia Przedsiębiorczości ( PAP); programy krajowe i zagraniczne w zakresie: rozwoju społecznego, lokalnego i regionalnego, przygotowania, wdrażania, zarządzania, kontroli i audyt projektów współfinansowanych z funduszy UE - pn. Akademia Funduszy Europejskich ( KFE) oraz praktyczne programy warsztatowe w zakresie doskonalenia umiejętności technicznych zawodowych pn.: Szkoła Inżynierów Innowacji (SII). Podejmowane są inicjatywy i działania w kraju i UE w zakresie: Upowszechnienia wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju aktywizacji zawodowej, doskonalenia umiejętności, promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. Upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk na temat funkcjonowania i rozwoju Unii Europejskiej w tym procesu decyzyjnego, wdrażana projektów współfinansowanych z funduszy UE, organizacji i rozwoju miast i regionów, funkcjonowania parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości; Upowszechnienia wiedzy i zwiększenie świadomości obywatelskiej w zakresie: społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i integracji pejskiej; Promocji zdrowia i zdrowego odżywiania - zwiększenia świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, poprzez propagowanie zasad racjonalnego żywienia oraz prozdrowotnego stylu życia; Promocji odnawialnych źródeł energii i prosumentów jako świadomych i aktywnych producentów i konsument energii. Fundacja ORKE jest właścicielem koncepcji i koordynatorem Programu KFE - Program Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich w ramach którego prowadzone jest, European Accreditation System KFE - pierwszy w Unii Europejskiej System Akredytacji standardów kompetencyjnych Konsultantów Europejskich. W ramach KFE prowadzony jest Serwis Informacyjny fundsnews - obszerne źródło najciekawszych informacji z kraju i Unii Europejskiej, codziennie aktualizowanych informacji o polityce, gospodarce, funduszach UE, nauce, innowacjach, pracy i społeczności UE. Zapewniamy: Praktyczną wiedzę i doświadczenie poparte referencjami doświadczenie w organizacji i współpracy z najważniejszymi instytucjami publicznymi szczebla centralnego, samorządowego, nauki i biznesu poparte weryfikowalnymi referencjami. Zweryfikowana i doświadczona kadrę - wszystkie programy są prowadzone przez Akredytowanych Ekspertów Trenerów KFE oraz doświadczonych przedsiębiorców. Sprawdzoną organizację i metodologie - szkolenia najczęściej realizowane są w formie treningu warsztatu umiejętności, z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych. Szkolenia oceniane są w trakcie (on going) i po zakończeniu (ex post). Elastyczność i działania dopasowana do potrzeb - szkolenia organizowane są w systemie otwartym w ośrodkach szkoleniowych na terenie całej Unii Europejskiej a także w systemie zamkniętym poprzedzone szczegółową analizą potrzeb. 2

3 European Education and Accreditation Program - European Advisor KFE Program KFE stworzony przez grupę naukowców i praktyków zapoczątkowany w połowie lat 90 jest spójną koncepcją i opiera się na trzech założeniach - PRZYGOTOWANIA, AKREDYTACJI i INTEGRACJI niezależnych Konsultantów działających na arenie UE, zaangażowanych w rozwój gospodarczy i społeczny Unii Europejskiej, przyczyniających się w sposób pośredni lub bezpośredni do skutecznego wykorzystania funduszy pejskich i pogłębiania integracji pejskiej. Poprzez PRZYGOTOWANIE rozumiemy kształcenie, dokształcanie i doskonalenie umiejętności zawodowych. AKREDYTACJA KFE to prestiżowe wyróżnienie nadawane wszystkim, którzy spełnią wymagania kwalifikacyjne, przejdą pozytywnie procedurę akredytacyjną i uzyskają akceptację Rady Programowo Akredytacyjnej (RADA KFE). Ostatnią częścią realizowanej koncepcji KFE jest INTEGRACJA całego środowiska konsultantów pejskich. Program KFE: to pierwszy w UE system oceny i akredytacji standardów kompetencyjnych Akredytowanych KFE. umożliwia zdobycie i doskonalenie posiadanych umiejętności wykorzystując najlepsze wzorce i praktyki pejskie w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego UE; pomaga w sposób pośredni lub bezpośredni przygotować się do skutecznego wykorzystania funduszy pejskich i pogłębiania integracji pejskiej; wspiera działania w zakresie polepszenia dialogu pomiędzy głównymi aktorami na arenie pejskiej; tworzy i organizuje zaplecze kadrowe w postaci profesjonalnie przygotowanych Akredytowanych KFE oraz tworzy fundamenty do organizacji i integracji grupy zawodowej Akredytowanych KFE; mobilizuje do współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy Akredytowanymi KFE z terenu całej Europy, wykorzystując sieć internetową, szkolenia i spotkania integracyjne; działa na polu promocji wiedzy i dostępu do informacji o UE i funduszach pejskich, a także promuje sprawdzonych i kompetentnych Akredytowanych KFE. Więcej na stronie 3

4 Główne obszary tematyczne programów szkoleń Programy szkoleniowe Fundacja ORKE w zakresie przygotowywania i organizacji programów szkoleniowych stosuje system zarządzania jakością zgodną ze standardami European Education and Accreditation Program - European Advisor KFE. Programy szkoleniowe przygotowane i prowadzone są przez Akredytowanych Trenerów i Ekspertów KFE w oparciu o wyniki analiz, badań i doświadczeń, a w przypadku programów "Praktyczna Akademia Przedsiębiorczości" ekspertów dydaktyków oraz doświadczonych menedżerów, przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces rynkowy. Realizujemy działania z różnych obszarów i na różnych poziomach zaawansowania m.in.: studium, szkolenia, kursy doskonalące, zagraniczne praktyki /wizyty studyjne w UE podzielone na trzy obszary tematyczne: PRAKTYCZNA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ( PAP) W ramach PAP zajmujemy się doskonaleniem umiejętności zawodowych w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Proponujemy autorskie programy dla początkujących i doświadczonych przedsiębiorców. Unikalność tkwi w połączeniu teorii i praktyki. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez duety eksperta dydaktyka i eksperta zawodowca - doświadczonego menedżera lub przedsiębiorcę. Dla osób myślących o prowadzeniu biznesu proponowane programy PAP to kopalnia praktycznej wiedzy, jak założyć i z sukcesem dla siebie i rodziny prowadzić biznes, jak zwiększyć kompetencje zawodowe aby być bardziej konkurencyjnym. Dla doświadczonych przedsiębiorców proponujemy programy zaawansowane które są kompendium praktycznej wiedzy menedżerskiej na temat możliwości rozwoju i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza i doświadczenie dające motywację do bycia bardziej gospodarnym, innowacyjnym i przedsiębiorczym, poza tym cenne kontakty i liczne wskazówki do wykorzystania przez Ciebie, w życiu zawodowym i prywatnym. AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH ( KFE) Kompleksowe programy szkoleniowe w zakresie doskonalenia umiejętności osób zajmujących się projektami, w tym projektami dofinansowanymi z funduszy pejskich. Opracowywane programy obejmują wszystkie zagadnienia związane z procesem przygotowywania, zarządzania, wdrażania ewaluacji, audytu i kontroli projektów. W ramach tego bloku organizowane są Zagraniczne Wizyty Studyjne ( KFE) - przybliżające w bardzo praktyczny sposób organizację i funkcjonowanie instytucji UE, mechanizmy i procesy zachodzące w UE, rolę i działanie organizacji wspierających dialog społeczny, procesy i metody podejmowania decyzji, a także funkcjonowanie i rolę lobbingu w UE. Wizyty studyjne to nie tylko okazja do poznania przykładów inwestycji zrealizowanych w innych regionach, ale głównie intensywny trening umiejętności na bazie doświadczeń pejskich. Zagraniczne wizyty studyjne są najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy, kontaktów i wymiany dobrych praktyk. Spotkania i dyskusje w instytucjach i regionach pejskich stanową świetną platformę dla budowania potencjału, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla osób zaangażowanych w rozwój SZKOŁA INŻYNIERÓW INNOWACJI (SII) Proponujemy zaawansowane szkolenia "twarde" techniczne i zawodowe. Celem programów w tzw. Szkole Inżynierów Innowacji (SII) jest doskonalenie umiejętności technicznych, prawidłowej realizacji etapów procesu inwestycyjnego, inicjatyw finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, pomocy publicznej, tworzenia partnerstw publiczno prywatnych. Poza tym programy ukierunkowane na rozwój i transfer wiedzy, komercjalizację wyników B+R, współpracę pomiędzy partnerami, instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi w różnorodnych sieciach innowacyjnych 4

5 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena * PRAKTYCZNA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PAP) PAP 1 PAP 2 PAP 3 STUDIUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zaawansowane warsztaty dla osób planujących założyć firmę. PRAKTYCZNA AKADEMIA MENEDŻERA Program studium dla osób planujących awans na stanowiska kierownicze Doskonalenie umiejętności sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych 3x2,5 dnia 3x550 zł 3x2,5 dnia 3x650 zł 2 dni 950 zł PAP 4 Praktyka prowadzenia i rozwój firm rodzinnych 2 dni 950 zł PAP 5 Zakładanie i prowadzenie firm usługowych 2 dni 650 zł PAP 6 Zakładanie i prowadzenie małych firm produkcji rolno-spożywczej 2 dni 750 zł PAP 7 Jak wybrać optymalną, bezpieczną formę działalności adekwatną do swoich planów biznesowych. 1 dzień 350 zł PAP 8 Negocjacje sprzedażowe dla początkujących 2 dni 950 zł PAP 9 Negocjacje sprzedażowe dla właścicieli firm 2 dni 950 zł PAP 10 Techniki sprzedaży i obsługi klienta w handlu 2 dni 950 zł PAP 11 Techniki sprzedaży i obsługi klienta w usługach 2 dni 950 zł PAP 12 Jak zatrudniać ludzi, tak aby zarabiać? 2 dni 950 zł PAP 13 Optymalizacja podatkowa, kosztowa i organizacyjna - czyli jak taniej prowadzić firmę? 2 dni 750 zł PAP 14 Techniki zwiększenia sprzedaży poprzez profesjonalną obsługę klientów 2 dni 750 zł PAP 15 PAP 16 PAP 17 PAP 18 Techniki doskonalenia umiejętności sprzedażowych, czyli jak zwiększyć sprzedaż i udział w rynku. Techniki doskonalenia umiejętności promocyjnych i marketingowych - czyli jak wprowadzać nowe produkty i usługi aby na tym zarobić? Słaby, nie zmotywowany pracownik to koszt dla Twojego biznesu. Jak motywować aby więcej zarabiać. MENEDŻER HR Efektywne narzędzia rekrutacji i doradztwa personalnego 2 dni 950 zł 2 dni 950 zł 2 dni 750 zł 3 dni 1350 zł PAP 19 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych. 2 dni 950 zł PAP 20 PAP 21 MASTER OF BUSINESS MANAGEMENT Zaawansowane studium dla doświadczonych menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. SOCIAL MEDIA MENEDŻER - Czyli wszystko co potrzebujesz wiedzieć o wykorzystaniu mediów społecznościowych dla rozwoju firmy. 8 x 2dni 8 x 850,00 zł 2 dni 950 zł 5

6 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH ( KFE) KFE 1 KFE 2 KFE 3 KFE 4 KFE 5 KFE 6 KFE 7 KFE 8 KFE 9 KONSULTANT FUNDUSZY EUROPEJSKI KFE Intensywne szkolenie dla osób zaangażowanych w rozwój przy wsparciu z funduszy pejskich. Szkolenie przygotowuje do pracy z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Szkolenie zakończone egzaminem akredytacyjnym KFE przeprowadzanym w ramach EUROPEAN ACCREDITATION SYSTEM KFE - niezbędnym do zdobycia prestiżowego tytułu: Akredytowany Konsultant Europejski KFE. PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSUJACYMI ROZWÓJ BIZNESU W PERSPEKTYWIE UE Kompleksowe szkolenie i warsztaty dla osób zaangażowanych w rozwój biznesu przy wykorzystaniu funduszy UE Studium przygotowuje do pracy z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych przeznaczonych na inwestycje i współpracę nauki z biznesem. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU BIZNESU I NAUKI W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie w kompleksowy sposób omawia obowiązujące podstawy prawne UE i dostępne programy współfinansowania rozwoju biznesu i współpracy biznesu i nauki z funduszy strukturalnych. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie w kompleksowy sposób omawia obowiązujące podstawy prawne UE i dostępne programy współfinansowania rozwoju różnych NGO z funduszy krajowych, regionalnych i wspólnotowych UE. INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ W PERSPEKTYWIE 2014/2020 Celem szkolenia jest omówienie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej obowiązujących w perspektywie 2014/2020 (m.in.: JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne). Przekaz bazuje na analizie ze wskazaniem na rodzaje, zasady i weryfikację praktycznych możliwości korzystania z inżynierii finansowej w perspektywie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie prowadzone z zastosowaniem sprawdzonej i polecanej przez Komisję Europejską metody Zarządzania Cyklem Projektu (ZCP - ang.: Project Cycle Management PCM), która wykorzystuje dobre praktyki, umożliwia staranne, systematyczne planowanie, zarządzanie i monitoring. AUDYT I KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW UE Zawansowane studium warsztatowe dla przedstawicieli administracji publicznej zaangażowanej we wdrażanie funduszy pejskich. Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych technik kontrolnych, w tym m.in.: określanie obszarów ryzykownych wymagających weryfikacji, wybór projektów i dokumentów do kontroli prowadzenie i dokumentowanie wywiadów. Szkolenie adresowane jest do osób realizujących oraz oceniających projekty. METODOLOGIA EWALUACJI PROJEKTÓW UE Zaawansowane warsztaty przygotowujące do przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Główny nacisk położony jest na zastosowanie i wybór metod ewaluacji, opracowywanie narzędzi badawczych oraz analizę danych i wnioskowanie w badaniach ewaluacyjnych. NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTOWE Zawansowane warsztatowy dla służb księgowych administracji publicznej zaangażowanej we wdrażanie funduszy pejskich. 2 x 2dni 2 x 750,00 zł 2 x 2dni 2 x 750,00 zł 3 dni 1550,00 zł 3 dni 1550,00 zł 3 dni 1550,00 zł 6

7 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** KFE 10 KFE 11 KFE 12 KFE 13 KFE 14 KFE 15 KFE 16 KFE 17 KFE 18 IDENTYFIKACJA, ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH Zaawansowane warsztaty dotyczące identyfikacji i szacowania ryzyka. Wymogi prawne oraz praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem. Celem szkolenia jest przedstawienie najlepszych narzędzi związanych z identyfikacją, szacowaniem oraz określaniem reakcji na ryzyka projektowe. PRZYGOTOWANIE STUDIÓW WYKONALNOŚCI I ANALIZ FINANSOWYCH DO PROJEKTÓW W PERSPEKTYWIE UE Intensywne warsztaty bazujące na przekazywaniu praktycznych treści niezbędnych do opracowania i analizy studiów wykonalności projektów inwestycyjnych przygotowywanych do dofinansowania z funduszy UE. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W PERSPEKTYWIE UE Studium doskonalące i aktualizujące dla wszystkich, którzy zajmują się projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Celem zajęć jest przedstawienie informacji z zakresu praktycznego wykorzystania matrycy logicznej projektu, jako narzędzia przygotowania i oceny projektów finansowanych z środków UE. POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH W PERSPEKTYWIE UE Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej, kompleksowej wiedzy z zakresu stosowania pomocy publicznej wg wymogów krajowych i UE. Szkolenie prowadzone z uwzględnieniem najnowszych zmian krajowych i UE w zakresie PP. KSIEGOWOŚĆ PROJEKTOWA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY W PERSPEKTYWIE UE Praktyka prowadzenia księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych przy projektach współfinansowanych z funduszy pejskich. KWALIFIKOWALNOŚĆ I PODATKI W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie dla służb księgowych zaangażowanych we wdrażanie projektów współfinansowanych z funduszy pejskich ZARZĄDZANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Głównym założeniem szkolenia jest podniesienie praktycznej umiejętności kwalifikowania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, a także prezentacja rozwiązań przyjmowanych przez organy publikujące informacje w BIP. Kompleksowa analiza obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy uwzględnieniu najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych KPA - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań, objętych zakresem obowiązywania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Przekaz bazuje na omawianiu "case study". 3 dni 1550,00 zł 3 dni 1550,00 zł 1 dzień 450,00 zł 1 dzień 450,00 zł KFE 19 Studium pejskie - FUNKCJONOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ I PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI Zaawansowany program szkoleniowy (w formie 11 jednodniowych spotkań) przybliżający w sposób bardzo praktyczny organizację i funkcjonowanie instytucji UE, mechanizmy i procesy zachodzące w UE, rolę, organizację i funkcjonowanie organizacji wspierających dialog społeczny, procesy i metody podejmowania decyzji, a także funkcjonowanie i rolę lobbingu w UE. Szkolenie prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem współpracy i pracy w instytucjach UE. 11 x 1dzień 11 x 350,00 zł Standardowo w cenie inwestycji zawarte są koszty: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia wraz z przygotowaniem programu i materiałów szkoleniowych; przerwy kawowe, lunch, dostęp online do materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje, certyfikat ukończenia szkolenia. 7

8 Study Visits in European Union wizyty studyjne Wizyty studyjne organizowane w ramach Education and Accreditation Program - European Advisor KFE, to nie tylko okazja do poznania przykładów inwestycji zrealizowanych w innych regionach, ale głównie intensywny trening umiejętności na bazie doświadczeń pejskich. Zagraniczne wizyty studyjne są najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy, kontaktów i wymiany dobrych praktyk dla wszystkich zawodowych konsultantów pejskich. Spotkania i dyskusje w poszczególnych instytucjach pejskich stanową świetną platformę dla budowania potencjału, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla osób zaangażowanych w realizację polityki spójności UE. Adresaci: Zagraniczne wizyty studyjne polecamy wszystkim, którzy zajmują się tematyką Unii Europejskiej i planują tą pracę rozwijać w latach następnych, a w szczególności: Konsultantom Europejskim; Pracownikom administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego; Pracownikom instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów UE Przedstawicielom miast, powiatów i gmin odpowiedzialnych za rozwój regionalny i lokalny; Przedstawicielom przedsiębiorstw z różnych branż a także Instytucjom i przedsiębiorstwom planującym wdrażanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), Przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, parków technologicznych, klastrów; Przedstawicielom instytucji działających na rzecz innowacji, MŚP, efektywności energetycznej, niskoemisyjnych strategii rozwoju, ochrony środowiska, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osobom planującym karierę w instytucjach UE. Standardowo w cenie inwestycji zawarte są wszystkie koszty wizyty: przygotowanie programu wizyty; koszty wynagrodzeń dla ekspertów i moderatorów, koszty przelotu samolotem, transport na miejscu i przejazdy między warsztatami; ubezpieczenie na czas podróży i pobytu; zakwaterowanie w komfortowych hotelach***/****; pełne wyżywienie wraz z oficjalnymi kolacjami; przygotowanie materiałów szkoleniowych; organizacja i koordynowanie całego wyjazdu/szkolenia; koszty wynajmu sal na spotkania; zapewnienie tłumaczeń przez cały czas trwania wizyty, przewodnik i moderatorzy rozmów; certyfikat. 8

9 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** ZAGRANICZNE WIZYTY STUDYJNE ( KFE) KFE 20 WORKSHOP IN BRUSSELS Przegląd nowych funduszy i programów UE, nowych zasad i procedur, a także przykłady najlepszych praktyk projektów. Indywidualne spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 4 dni Bruksela 1850,00 KFE 21 KOORDYNATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO Celem wizyt jest zdobycie doświadczeń w zakresie praktycznego dialogu społecznego. Główny nacisk położony jest na zapoznanie się z dobrymi praktykami organizacji grup interesów reprezentujących główne gałęzie przemysłu i branż w wizytowanych państwach. Poznanie struktur wewnętrznych i organizacji pracy instytucji UE, regionalnych i lokalnych samorządów. 5 dni Cała UE od 1850,00 KFE 22 INSTYTUCJE RYNKU PRACY I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W UE Dobre praktyki i wymiana doświadczeń w zakresie działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy i działające na rzecz reintegracji ludzi zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym. 4 dni Cała UE od 1550,00 KFE 23 DOŚWIADCZENIA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH FUNDUSZE UE w ofercie wizyty do większości rozwiniętych regionów UE. 4 dni Cała UE od 1550,00 KFE 24 ORGANIZACJA I FINANSOWANIE REWITALIZACJI MIAST Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk oraz najbardziej interesujących rozwiązań w zakresie administrowania procesem rewitalizacji miast. Najczęściej realizujemy wizyty do Szkocji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. 6 dni Wybrane regiony UE od 1850,00 KFE 25 PARKI I INKUBATORY TECHNOLOGICZNO-NAUKOWE W UE Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia, zarządzania i administrowania różnego typu ośrodkami badawczo-rozwojowymi w tym parków technologicznych, inkubatorów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Najczęściej realizujemy wizyty do Włoch, Hiszpanii, Niemiec. 6 dni Wybrane regiony UE od 1850,00 KFE 26 PRAKTYKA DORADZTWA ZAWODOWEGO Celem wizyty jest przegląd systemów doradztwa zawodowego w danym Państwie i regionie UE. Zdobycie wiedzy o najbardziej skutecznych formach działania profesjonalnych doradców zawodowych, sposobów sprawowania nad nim kontroli przez organy zwierzchnie oraz jego metody finansowania. Najczęściej realizujemy wizyty do Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. 4 dni Wybrane regiony UE od 1550,00 KFE 27 WSPARCIE INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UE Wizyta ma na celu prezentację działań i kluczowych projektów realizowanych w wiodących instytucjach w danym regionie, które są zaangażowane w rozwój potencjału naukowego i gospodarczego regionów. 5 dni Cała UE od 1750,00 KFE 28 PRAKTYKA EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Dobre praktyki i wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania i kontroli projektów w ramach programu - Europejska Współpraca Terytorialna. Najczęściej realizujemy wizyty łączone w dwóch regionach: Niemcy/Austria, Włochy/Austria, Hiszpania/Portugalia, Hiszpania/Francja. 5 dni Regiony EWT/ UE od 1750,00 KFE 29 REALIZACJE I FINANSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UE w ofercie wizyty do większości rozwiniętych regionów UE. 5 dni Cała UE od 1750,00 9

10 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** SZKOŁA INŻYNIERÓW INNOWACJI (SII) SII 1 KONSULTANT INWESTYCJI I KONTRAKTÓW FIDIC Program szkolenia to kompendium wiedzy na temat stosowania FIDIC a. Skupia się na omówieniu zadań m.in.: administrowanie kontraktem, nadzór techniczny i prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy. Szkolenie dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję Inżyniera w Kontrakcie FIDIC oraz dla osób kontraktujących i kontrolujących pracę Inżyniera. 2 x 2 dni 2 x 750,00 zł SII 2 SII 3 STUDIUM KOMERCJALIZACJI B+R Kompendium wiedzy na temat różnych obszarów tematycznych składających się na komercjalizację wyników prac B+R. Program ma na celu wskazanie możliwości wyboru różnych ścieżek komercjalizacji wyników prac B+R, omówieniu praktycznych aspektów współpracy nauki z biznesem, omówienie problemów na jakie można napotkać w procesie komercjalizacji oraz sposoby ich rozwiązania. Program przeznaczony dla osób zaangażowanych w proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych: kierownictwo firm, kierownicy projektów badawczych, pracownicy służb księgowych, pracownicy działów prawnych oraz członkowie gremiów decydujących w Jednostkach Badawczych. KONSULTANT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kompleksowe studium stosowania prawa zamówień publicznych w praktyce przekaz bazuje na case study, analizie i interpretacji przepisów ustawy. Szkolenie zawsze z uwzględnieniem najnowszych zmian PZP. Program dla średniozaawansowanych specjalistów/konsultantów zamówień publicznych. 3 x 2 dni 3 x 750,00 zł 2 x 2 dni 2 x 750,00 zł *cena za osobę netto w przypadku finansowania szkolenia prywatnych. **cena za osobę brutto w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wybór szkolenia uzależniony jest od indywidualnych umiejętności i doświadczeń. Zespół Biura Obsługi Klienta służy fachowym doradztwem i pomocą w wyborze najbardziej odpowiedniego programu szkoleniowego. Aby dowiedzieć się więcej o programie, kadrze czy referencjach zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: Żaneta SZEWC - Kierownik Rozwoju Szkoleń , Każdy z programów może zostać przygotowany i przeprowadzony na zlecenie jednego podmiotu w dowolnym miejscu w Europie. 10

11 Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska Warszawa Biuro Obsługi Klienta Tel.:

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Informator Programowy 2015

Informator Programowy 2015 Certyfikowane Programy Szkoleniowe opracowane i realizowane przez doświadczonych Ekspertów KFE dla przedstawicieli administracji publicznej, beneficjentów oraz przedstawicieli nauki i biznesu działających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 08:45 09:00. Rejestracja uczestników

PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 08:45 09:00. Rejestracja uczestników EUROPEAN ADVISORS INSTITUTE (Instytut Konsultantów Europejskich) ul. Wyspiańskiego 41, 62-800 Kalisz TEL/FAX: +48.62.760.11.40 efax: +48.62.597.72.17 MOBILE: +48.514.99.45.16 EMAIL: sekretariat@eurofunds.org

Bardziej szczegółowo

DORADCA PROJEKTÓW UNIJNYCH

DORADCA PROJEKTÓW UNIJNYCH LUBUSKI LIDER Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego DORADCA PROJEKTÓW UNIJNYCH Intensywne warsztaty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH LUBUSKI LIDER Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU BROKER INNOWACJI

PROGRAM KURSU BROKER INNOWACJI Wprowadzenie W perspektywie 2014-2020 aspekt innowacji dotyczyć będzie większości programów operacyjnych oraz działań i konkursów. W nowej perspektywie budżetowej innowacje traktowane są jako czynnik wzrostu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH LUBUSKI LIDER Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA EUREKA

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA EUREKA EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Planowanie i zarządzanie ryzykiem w jednostce DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA skierowanego do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pt. "Usługi publiczne

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE

Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Programowo-Akredytacyjna KFE (RADA KFE) jest niezależnym organem stanowiącym i nadzorującym Education and Accreditation

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system doradztwa energetycznego wprowadzenie

Ogólnopolski system doradztwa energetycznego wprowadzenie Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski system doradztwa energetycznego wprowadzenie Warszawa, 3.06.2015 Ramy projektu

Bardziej szczegółowo

FIDIC - Praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów

FIDIC - Praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów FIDIC - Praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/30/5061/16192 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 70,71 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL SZKOLEŃ PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/09/5795/9152 Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 783,50 zł Cena netto za godzinę 65,91 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH LUBUSKI LIDER Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ W PROJEKTACH UNIJNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Ewolucja w zakresie zarządzania środkami Funduszu Pracy oraz funduszami europejskimi sprawia, iż Publiczne Służby Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl. Szkolenie objęte Wiosenną Promocją ECK Eureka

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl. Szkolenie objęte Wiosenną Promocją ECK Eureka ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Szkolenie objęte Wiosenną Promocją ECK Eureka Organizacja i planowanie szkoleń w roku 2014. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Profesjonalny doradca klienta instytucjonalnego - metodyka nawiązywania i utrzymywania współpracy z pracodawcami pod kątem

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Realizacja projektów POWER DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Właściwa weryfikacja kwalifikacji zawodowych jako kluczowy element funkcjonowania DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Zarządzanie projektem europejskim / redakcja naukowa Michał Trocki ; [autorzy Emil Bukłaha, Włodzimierz Dzierżanowski, Bartosz Grucza, Mateusz Juchniewicz, Waldemar Rogowski, Alicja Ryszkiewicz, Anna Siejda,

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów. POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Przygotowywanie indywidualnych planów działania efektywne ścieżki aktywizacyjne z elementami diagnozy kompetencji zawodowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników PUP: Temat szkolenia Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Informacyjny Serwis Ekspercki eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews Dziennikarz eurofundsnews

Informacyjny Serwis Ekspercki eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews Dziennikarz eurofundsnews 1 Informacyjny Serwis Ekspercki eurofundsnews, jest obszernym źródłem najciekawszych informacji o: funduszach, gospodarce, polityce, pracy, stylu życia, kulturze, tradycjach, nauce, innowacjach i dotacjach

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Pracownik CAZ, doradca klienta profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych w celu lepszego adresowania usług

Pracownik CAZ, doradca klienta profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych w celu lepszego adresowania usług Pracownik CAZ, doradca klienta profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie prowadzone w sposób praktyczny to największy atut szkolenia. W swoim programie

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Rozliczanie podatku VAT w jednostkach DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Prawda, że oferta projektu jest niezwykle atrakcyjna? Jej kolejną zaletą jest fakt, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Prawda, że oferta projektu jest niezwykle atrakcyjna? Jej kolejną zaletą jest fakt, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szanowny Rodzicu, Serdecznie zapraszamy Ciebie i Twoje dziecko do zapoznania się z ofertą projektu pt.: Laboratorium technologii i przedsiębiorczości. Jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie z Unii

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r.

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH WG TEMATÓW SZKOLEŃ w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: SEKRETY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28-29 stycznia 2010 Poznań-900 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. w ramach projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD

Umowa nr. w ramach projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD Umowa nr w ramach projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.

ECK EUREKA. Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka. ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Kontrola zarządcza w jednostce samorządu DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie będzie elementem ewaluacji istniejącego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo