Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546"

Transkrypt

1 Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; Warszawa

2 Fundacja - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich, jest niezależną organizacją pozarządową, której celem działania jest rozwój i doskonalenie umiejętności osobistych i zawodowych w oparciu o wiedzę i doświadczenie. ORKE prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie umiejętności w oparciu o autorskie metody i programy nauczania w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości, obsługi klienta i technik sprzedaży - pn. Praktyczna Akademia Przedsiębiorczości ( PAP); programy krajowe i zagraniczne w zakresie: rozwoju społecznego, lokalnego i regionalnego, przygotowania, wdrażania, zarządzania, kontroli i audyt projektów współfinansowanych z funduszy UE - pn. Akademia Funduszy Europejskich ( KFE) oraz praktyczne programy warsztatowe w zakresie doskonalenia umiejętności technicznych zawodowych pn.: Szkoła Inżynierów Innowacji (SII). Podejmowane są inicjatywy i działania w kraju i UE w zakresie: Upowszechnienia wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju aktywizacji zawodowej, doskonalenia umiejętności, promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. Upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk na temat funkcjonowania i rozwoju Unii Europejskiej w tym procesu decyzyjnego, wdrażana projektów współfinansowanych z funduszy UE, organizacji i rozwoju miast i regionów, funkcjonowania parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości; Upowszechnienia wiedzy i zwiększenie świadomości obywatelskiej w zakresie: społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i integracji pejskiej; Promocji zdrowia i zdrowego odżywiania - zwiększenia świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, poprzez propagowanie zasad racjonalnego żywienia oraz prozdrowotnego stylu życia; Promocji odnawialnych źródeł energii i prosumentów jako świadomych i aktywnych producentów i konsument energii. Fundacja ORKE jest właścicielem koncepcji i koordynatorem Programu KFE - Program Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich w ramach którego prowadzone jest, European Accreditation System KFE - pierwszy w Unii Europejskiej System Akredytacji standardów kompetencyjnych Konsultantów Europejskich. W ramach KFE prowadzony jest Serwis Informacyjny fundsnews - obszerne źródło najciekawszych informacji z kraju i Unii Europejskiej, codziennie aktualizowanych informacji o polityce, gospodarce, funduszach UE, nauce, innowacjach, pracy i społeczności UE. Zapewniamy: Praktyczną wiedzę i doświadczenie poparte referencjami doświadczenie w organizacji i współpracy z najważniejszymi instytucjami publicznymi szczebla centralnego, samorządowego, nauki i biznesu poparte weryfikowalnymi referencjami. Zweryfikowana i doświadczona kadrę - wszystkie programy są prowadzone przez Akredytowanych Ekspertów Trenerów KFE oraz doświadczonych przedsiębiorców. Sprawdzoną organizację i metodologie - szkolenia najczęściej realizowane są w formie treningu warsztatu umiejętności, z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych. Szkolenia oceniane są w trakcie (on going) i po zakończeniu (ex post). Elastyczność i działania dopasowana do potrzeb - szkolenia organizowane są w systemie otwartym w ośrodkach szkoleniowych na terenie całej Unii Europejskiej a także w systemie zamkniętym poprzedzone szczegółową analizą potrzeb. 2

3 European Education and Accreditation Program - European Advisor KFE Program KFE stworzony przez grupę naukowców i praktyków zapoczątkowany w połowie lat 90 jest spójną koncepcją i opiera się na trzech założeniach - PRZYGOTOWANIA, AKREDYTACJI i INTEGRACJI niezależnych Konsultantów działających na arenie UE, zaangażowanych w rozwój gospodarczy i społeczny Unii Europejskiej, przyczyniających się w sposób pośredni lub bezpośredni do skutecznego wykorzystania funduszy pejskich i pogłębiania integracji pejskiej. Poprzez PRZYGOTOWANIE rozumiemy kształcenie, dokształcanie i doskonalenie umiejętności zawodowych. AKREDYTACJA KFE to prestiżowe wyróżnienie nadawane wszystkim, którzy spełnią wymagania kwalifikacyjne, przejdą pozytywnie procedurę akredytacyjną i uzyskają akceptację Rady Programowo Akredytacyjnej (RADA KFE). Ostatnią częścią realizowanej koncepcji KFE jest INTEGRACJA całego środowiska konsultantów pejskich. Program KFE: to pierwszy w UE system oceny i akredytacji standardów kompetencyjnych Akredytowanych KFE. umożliwia zdobycie i doskonalenie posiadanych umiejętności wykorzystując najlepsze wzorce i praktyki pejskie w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego UE; pomaga w sposób pośredni lub bezpośredni przygotować się do skutecznego wykorzystania funduszy pejskich i pogłębiania integracji pejskiej; wspiera działania w zakresie polepszenia dialogu pomiędzy głównymi aktorami na arenie pejskiej; tworzy i organizuje zaplecze kadrowe w postaci profesjonalnie przygotowanych Akredytowanych KFE oraz tworzy fundamenty do organizacji i integracji grupy zawodowej Akredytowanych KFE; mobilizuje do współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy Akredytowanymi KFE z terenu całej Europy, wykorzystując sieć internetową, szkolenia i spotkania integracyjne; działa na polu promocji wiedzy i dostępu do informacji o UE i funduszach pejskich, a także promuje sprawdzonych i kompetentnych Akredytowanych KFE. Więcej na stronie 3

4 Główne obszary tematyczne programów szkoleń Programy szkoleniowe Fundacja ORKE w zakresie przygotowywania i organizacji programów szkoleniowych stosuje system zarządzania jakością zgodną ze standardami European Education and Accreditation Program - European Advisor KFE. Programy szkoleniowe przygotowane i prowadzone są przez Akredytowanych Trenerów i Ekspertów KFE w oparciu o wyniki analiz, badań i doświadczeń, a w przypadku programów "Praktyczna Akademia Przedsiębiorczości" ekspertów dydaktyków oraz doświadczonych menedżerów, przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces rynkowy. Realizujemy działania z różnych obszarów i na różnych poziomach zaawansowania m.in.: studium, szkolenia, kursy doskonalące, zagraniczne praktyki /wizyty studyjne w UE podzielone na trzy obszary tematyczne: PRAKTYCZNA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ( PAP) W ramach PAP zajmujemy się doskonaleniem umiejętności zawodowych w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Proponujemy autorskie programy dla początkujących i doświadczonych przedsiębiorców. Unikalność tkwi w połączeniu teorii i praktyki. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez duety eksperta dydaktyka i eksperta zawodowca - doświadczonego menedżera lub przedsiębiorcę. Dla osób myślących o prowadzeniu biznesu proponowane programy PAP to kopalnia praktycznej wiedzy, jak założyć i z sukcesem dla siebie i rodziny prowadzić biznes, jak zwiększyć kompetencje zawodowe aby być bardziej konkurencyjnym. Dla doświadczonych przedsiębiorców proponujemy programy zaawansowane które są kompendium praktycznej wiedzy menedżerskiej na temat możliwości rozwoju i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza i doświadczenie dające motywację do bycia bardziej gospodarnym, innowacyjnym i przedsiębiorczym, poza tym cenne kontakty i liczne wskazówki do wykorzystania przez Ciebie, w życiu zawodowym i prywatnym. AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH ( KFE) Kompleksowe programy szkoleniowe w zakresie doskonalenia umiejętności osób zajmujących się projektami, w tym projektami dofinansowanymi z funduszy pejskich. Opracowywane programy obejmują wszystkie zagadnienia związane z procesem przygotowywania, zarządzania, wdrażania ewaluacji, audytu i kontroli projektów. W ramach tego bloku organizowane są Zagraniczne Wizyty Studyjne ( KFE) - przybliżające w bardzo praktyczny sposób organizację i funkcjonowanie instytucji UE, mechanizmy i procesy zachodzące w UE, rolę i działanie organizacji wspierających dialog społeczny, procesy i metody podejmowania decyzji, a także funkcjonowanie i rolę lobbingu w UE. Wizyty studyjne to nie tylko okazja do poznania przykładów inwestycji zrealizowanych w innych regionach, ale głównie intensywny trening umiejętności na bazie doświadczeń pejskich. Zagraniczne wizyty studyjne są najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy, kontaktów i wymiany dobrych praktyk. Spotkania i dyskusje w instytucjach i regionach pejskich stanową świetną platformę dla budowania potencjału, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla osób zaangażowanych w rozwój SZKOŁA INŻYNIERÓW INNOWACJI (SII) Proponujemy zaawansowane szkolenia "twarde" techniczne i zawodowe. Celem programów w tzw. Szkole Inżynierów Innowacji (SII) jest doskonalenie umiejętności technicznych, prawidłowej realizacji etapów procesu inwestycyjnego, inicjatyw finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, pomocy publicznej, tworzenia partnerstw publiczno prywatnych. Poza tym programy ukierunkowane na rozwój i transfer wiedzy, komercjalizację wyników B+R, współpracę pomiędzy partnerami, instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi w różnorodnych sieciach innowacyjnych 4

5 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena * PRAKTYCZNA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PAP) PAP 1 PAP 2 PAP 3 STUDIUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zaawansowane warsztaty dla osób planujących założyć firmę. PRAKTYCZNA AKADEMIA MENEDŻERA Program studium dla osób planujących awans na stanowiska kierownicze Doskonalenie umiejętności sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych 3x2,5 dnia 3x550 zł 3x2,5 dnia 3x650 zł 2 dni 950 zł PAP 4 Praktyka prowadzenia i rozwój firm rodzinnych 2 dni 950 zł PAP 5 Zakładanie i prowadzenie firm usługowych 2 dni 650 zł PAP 6 Zakładanie i prowadzenie małych firm produkcji rolno-spożywczej 2 dni 750 zł PAP 7 Jak wybrać optymalną, bezpieczną formę działalności adekwatną do swoich planów biznesowych. 1 dzień 350 zł PAP 8 Negocjacje sprzedażowe dla początkujących 2 dni 950 zł PAP 9 Negocjacje sprzedażowe dla właścicieli firm 2 dni 950 zł PAP 10 Techniki sprzedaży i obsługi klienta w handlu 2 dni 950 zł PAP 11 Techniki sprzedaży i obsługi klienta w usługach 2 dni 950 zł PAP 12 Jak zatrudniać ludzi, tak aby zarabiać? 2 dni 950 zł PAP 13 Optymalizacja podatkowa, kosztowa i organizacyjna - czyli jak taniej prowadzić firmę? 2 dni 750 zł PAP 14 Techniki zwiększenia sprzedaży poprzez profesjonalną obsługę klientów 2 dni 750 zł PAP 15 PAP 16 PAP 17 PAP 18 Techniki doskonalenia umiejętności sprzedażowych, czyli jak zwiększyć sprzedaż i udział w rynku. Techniki doskonalenia umiejętności promocyjnych i marketingowych - czyli jak wprowadzać nowe produkty i usługi aby na tym zarobić? Słaby, nie zmotywowany pracownik to koszt dla Twojego biznesu. Jak motywować aby więcej zarabiać. MENEDŻER HR Efektywne narzędzia rekrutacji i doradztwa personalnego 2 dni 950 zł 2 dni 950 zł 2 dni 750 zł 3 dni 1350 zł PAP 19 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych. 2 dni 950 zł PAP 20 PAP 21 MASTER OF BUSINESS MANAGEMENT Zaawansowane studium dla doświadczonych menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. SOCIAL MEDIA MENEDŻER - Czyli wszystko co potrzebujesz wiedzieć o wykorzystaniu mediów społecznościowych dla rozwoju firmy. 8 x 2dni 8 x 850,00 zł 2 dni 950 zł 5

6 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH ( KFE) KFE 1 KFE 2 KFE 3 KFE 4 KFE 5 KFE 6 KFE 7 KFE 8 KFE 9 KONSULTANT FUNDUSZY EUROPEJSKI KFE Intensywne szkolenie dla osób zaangażowanych w rozwój przy wsparciu z funduszy pejskich. Szkolenie przygotowuje do pracy z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Szkolenie zakończone egzaminem akredytacyjnym KFE przeprowadzanym w ramach EUROPEAN ACCREDITATION SYSTEM KFE - niezbędnym do zdobycia prestiżowego tytułu: Akredytowany Konsultant Europejski KFE. PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSUJACYMI ROZWÓJ BIZNESU W PERSPEKTYWIE UE Kompleksowe szkolenie i warsztaty dla osób zaangażowanych w rozwój biznesu przy wykorzystaniu funduszy UE Studium przygotowuje do pracy z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych przeznaczonych na inwestycje i współpracę nauki z biznesem. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU BIZNESU I NAUKI W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie w kompleksowy sposób omawia obowiązujące podstawy prawne UE i dostępne programy współfinansowania rozwoju biznesu i współpracy biznesu i nauki z funduszy strukturalnych. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie w kompleksowy sposób omawia obowiązujące podstawy prawne UE i dostępne programy współfinansowania rozwoju różnych NGO z funduszy krajowych, regionalnych i wspólnotowych UE. INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ W PERSPEKTYWIE 2014/2020 Celem szkolenia jest omówienie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej obowiązujących w perspektywie 2014/2020 (m.in.: JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne). Przekaz bazuje na analizie ze wskazaniem na rodzaje, zasady i weryfikację praktycznych możliwości korzystania z inżynierii finansowej w perspektywie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie prowadzone z zastosowaniem sprawdzonej i polecanej przez Komisję Europejską metody Zarządzania Cyklem Projektu (ZCP - ang.: Project Cycle Management PCM), która wykorzystuje dobre praktyki, umożliwia staranne, systematyczne planowanie, zarządzanie i monitoring. AUDYT I KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW UE Zawansowane studium warsztatowe dla przedstawicieli administracji publicznej zaangażowanej we wdrażanie funduszy pejskich. Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych technik kontrolnych, w tym m.in.: określanie obszarów ryzykownych wymagających weryfikacji, wybór projektów i dokumentów do kontroli prowadzenie i dokumentowanie wywiadów. Szkolenie adresowane jest do osób realizujących oraz oceniających projekty. METODOLOGIA EWALUACJI PROJEKTÓW UE Zaawansowane warsztaty przygotowujące do przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Główny nacisk położony jest na zastosowanie i wybór metod ewaluacji, opracowywanie narzędzi badawczych oraz analizę danych i wnioskowanie w badaniach ewaluacyjnych. NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTOWE Zawansowane warsztatowy dla służb księgowych administracji publicznej zaangażowanej we wdrażanie funduszy pejskich. 2 x 2dni 2 x 750,00 zł 2 x 2dni 2 x 750,00 zł 3 dni 1550,00 zł 3 dni 1550,00 zł 3 dni 1550,00 zł 6

7 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** KFE 10 KFE 11 KFE 12 KFE 13 KFE 14 KFE 15 KFE 16 KFE 17 KFE 18 IDENTYFIKACJA, ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH Zaawansowane warsztaty dotyczące identyfikacji i szacowania ryzyka. Wymogi prawne oraz praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem. Celem szkolenia jest przedstawienie najlepszych narzędzi związanych z identyfikacją, szacowaniem oraz określaniem reakcji na ryzyka projektowe. PRZYGOTOWANIE STUDIÓW WYKONALNOŚCI I ANALIZ FINANSOWYCH DO PROJEKTÓW W PERSPEKTYWIE UE Intensywne warsztaty bazujące na przekazywaniu praktycznych treści niezbędnych do opracowania i analizy studiów wykonalności projektów inwestycyjnych przygotowywanych do dofinansowania z funduszy UE. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W PERSPEKTYWIE UE Studium doskonalące i aktualizujące dla wszystkich, którzy zajmują się projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Celem zajęć jest przedstawienie informacji z zakresu praktycznego wykorzystania matrycy logicznej projektu, jako narzędzia przygotowania i oceny projektów finansowanych z środków UE. POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH W PERSPEKTYWIE UE Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej, kompleksowej wiedzy z zakresu stosowania pomocy publicznej wg wymogów krajowych i UE. Szkolenie prowadzone z uwzględnieniem najnowszych zmian krajowych i UE w zakresie PP. KSIEGOWOŚĆ PROJEKTOWA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY W PERSPEKTYWIE UE Praktyka prowadzenia księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych przy projektach współfinansowanych z funduszy pejskich. KWALIFIKOWALNOŚĆ I PODATKI W PERSPEKTYWIE UE Szkolenie dla służb księgowych zaangażowanych we wdrażanie projektów współfinansowanych z funduszy pejskich ZARZĄDZANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Głównym założeniem szkolenia jest podniesienie praktycznej umiejętności kwalifikowania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, a także prezentacja rozwiązań przyjmowanych przez organy publikujące informacje w BIP. Kompleksowa analiza obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy uwzględnieniu najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych KPA - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań, objętych zakresem obowiązywania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Przekaz bazuje na omawianiu "case study". 3 dni 1550,00 zł 3 dni 1550,00 zł 1 dzień 450,00 zł 1 dzień 450,00 zł KFE 19 Studium pejskie - FUNKCJONOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ I PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI Zaawansowany program szkoleniowy (w formie 11 jednodniowych spotkań) przybliżający w sposób bardzo praktyczny organizację i funkcjonowanie instytucji UE, mechanizmy i procesy zachodzące w UE, rolę, organizację i funkcjonowanie organizacji wspierających dialog społeczny, procesy i metody podejmowania decyzji, a także funkcjonowanie i rolę lobbingu w UE. Szkolenie prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem współpracy i pracy w instytucjach UE. 11 x 1dzień 11 x 350,00 zł Standardowo w cenie inwestycji zawarte są koszty: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia wraz z przygotowaniem programu i materiałów szkoleniowych; przerwy kawowe, lunch, dostęp online do materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje, certyfikat ukończenia szkolenia. 7

8 Study Visits in European Union wizyty studyjne Wizyty studyjne organizowane w ramach Education and Accreditation Program - European Advisor KFE, to nie tylko okazja do poznania przykładów inwestycji zrealizowanych w innych regionach, ale głównie intensywny trening umiejętności na bazie doświadczeń pejskich. Zagraniczne wizyty studyjne są najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy, kontaktów i wymiany dobrych praktyk dla wszystkich zawodowych konsultantów pejskich. Spotkania i dyskusje w poszczególnych instytucjach pejskich stanową świetną platformę dla budowania potencjału, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla osób zaangażowanych w realizację polityki spójności UE. Adresaci: Zagraniczne wizyty studyjne polecamy wszystkim, którzy zajmują się tematyką Unii Europejskiej i planują tą pracę rozwijać w latach następnych, a w szczególności: Konsultantom Europejskim; Pracownikom administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego; Pracownikom instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów UE Przedstawicielom miast, powiatów i gmin odpowiedzialnych za rozwój regionalny i lokalny; Przedstawicielom przedsiębiorstw z różnych branż a także Instytucjom i przedsiębiorstwom planującym wdrażanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), Przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, parków technologicznych, klastrów; Przedstawicielom instytucji działających na rzecz innowacji, MŚP, efektywności energetycznej, niskoemisyjnych strategii rozwoju, ochrony środowiska, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osobom planującym karierę w instytucjach UE. Standardowo w cenie inwestycji zawarte są wszystkie koszty wizyty: przygotowanie programu wizyty; koszty wynagrodzeń dla ekspertów i moderatorów, koszty przelotu samolotem, transport na miejscu i przejazdy między warsztatami; ubezpieczenie na czas podróży i pobytu; zakwaterowanie w komfortowych hotelach***/****; pełne wyżywienie wraz z oficjalnymi kolacjami; przygotowanie materiałów szkoleniowych; organizacja i koordynowanie całego wyjazdu/szkolenia; koszty wynajmu sal na spotkania; zapewnienie tłumaczeń przez cały czas trwania wizyty, przewodnik i moderatorzy rozmów; certyfikat. 8

9 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** ZAGRANICZNE WIZYTY STUDYJNE ( KFE) KFE 20 WORKSHOP IN BRUSSELS Przegląd nowych funduszy i programów UE, nowych zasad i procedur, a także przykłady najlepszych praktyk projektów. Indywidualne spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 4 dni Bruksela 1850,00 KFE 21 KOORDYNATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO Celem wizyt jest zdobycie doświadczeń w zakresie praktycznego dialogu społecznego. Główny nacisk położony jest na zapoznanie się z dobrymi praktykami organizacji grup interesów reprezentujących główne gałęzie przemysłu i branż w wizytowanych państwach. Poznanie struktur wewnętrznych i organizacji pracy instytucji UE, regionalnych i lokalnych samorządów. 5 dni Cała UE od 1850,00 KFE 22 INSTYTUCJE RYNKU PRACY I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W UE Dobre praktyki i wymiana doświadczeń w zakresie działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy i działające na rzecz reintegracji ludzi zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym. 4 dni Cała UE od 1550,00 KFE 23 DOŚWIADCZENIA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH FUNDUSZE UE w ofercie wizyty do większości rozwiniętych regionów UE. 4 dni Cała UE od 1550,00 KFE 24 ORGANIZACJA I FINANSOWANIE REWITALIZACJI MIAST Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk oraz najbardziej interesujących rozwiązań w zakresie administrowania procesem rewitalizacji miast. Najczęściej realizujemy wizyty do Szkocji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. 6 dni Wybrane regiony UE od 1850,00 KFE 25 PARKI I INKUBATORY TECHNOLOGICZNO-NAUKOWE W UE Celem wizyty jest poznanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia, zarządzania i administrowania różnego typu ośrodkami badawczo-rozwojowymi w tym parków technologicznych, inkubatorów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Najczęściej realizujemy wizyty do Włoch, Hiszpanii, Niemiec. 6 dni Wybrane regiony UE od 1850,00 KFE 26 PRAKTYKA DORADZTWA ZAWODOWEGO Celem wizyty jest przegląd systemów doradztwa zawodowego w danym Państwie i regionie UE. Zdobycie wiedzy o najbardziej skutecznych formach działania profesjonalnych doradców zawodowych, sposobów sprawowania nad nim kontroli przez organy zwierzchnie oraz jego metody finansowania. Najczęściej realizujemy wizyty do Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. 4 dni Wybrane regiony UE od 1550,00 KFE 27 WSPARCIE INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UE Wizyta ma na celu prezentację działań i kluczowych projektów realizowanych w wiodących instytucjach w danym regionie, które są zaangażowane w rozwój potencjału naukowego i gospodarczego regionów. 5 dni Cała UE od 1750,00 KFE 28 PRAKTYKA EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Dobre praktyki i wymiana doświadczeń w zakresie monitorowania i kontroli projektów w ramach programu - Europejska Współpraca Terytorialna. Najczęściej realizujemy wizyty łączone w dwóch regionach: Niemcy/Austria, Włochy/Austria, Hiszpania/Portugalia, Hiszpania/Francja. 5 dni Regiony EWT/ UE od 1750,00 KFE 29 REALIZACJE I FINANSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W UE w ofercie wizyty do większości rozwiniętych regionów UE. 5 dni Cała UE od 1750,00 9

10 Kod NAZWA PROGRAMU Czas trwania Cena ** SZKOŁA INŻYNIERÓW INNOWACJI (SII) SII 1 KONSULTANT INWESTYCJI I KONTRAKTÓW FIDIC Program szkolenia to kompendium wiedzy na temat stosowania FIDIC a. Skupia się na omówieniu zadań m.in.: administrowanie kontraktem, nadzór techniczny i prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy. Szkolenie dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję Inżyniera w Kontrakcie FIDIC oraz dla osób kontraktujących i kontrolujących pracę Inżyniera. 2 x 2 dni 2 x 750,00 zł SII 2 SII 3 STUDIUM KOMERCJALIZACJI B+R Kompendium wiedzy na temat różnych obszarów tematycznych składających się na komercjalizację wyników prac B+R. Program ma na celu wskazanie możliwości wyboru różnych ścieżek komercjalizacji wyników prac B+R, omówieniu praktycznych aspektów współpracy nauki z biznesem, omówienie problemów na jakie można napotkać w procesie komercjalizacji oraz sposoby ich rozwiązania. Program przeznaczony dla osób zaangażowanych w proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych: kierownictwo firm, kierownicy projektów badawczych, pracownicy służb księgowych, pracownicy działów prawnych oraz członkowie gremiów decydujących w Jednostkach Badawczych. KONSULTANT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kompleksowe studium stosowania prawa zamówień publicznych w praktyce przekaz bazuje na case study, analizie i interpretacji przepisów ustawy. Szkolenie zawsze z uwzględnieniem najnowszych zmian PZP. Program dla średniozaawansowanych specjalistów/konsultantów zamówień publicznych. 3 x 2 dni 3 x 750,00 zł 2 x 2 dni 2 x 750,00 zł *cena za osobę netto w przypadku finansowania szkolenia prywatnych. **cena za osobę brutto w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wybór szkolenia uzależniony jest od indywidualnych umiejętności i doświadczeń. Zespół Biura Obsługi Klienta służy fachowym doradztwem i pomocą w wyborze najbardziej odpowiedniego programu szkoleniowego. Aby dowiedzieć się więcej o programie, kadrze czy referencjach zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: Żaneta SZEWC - Kierownik Rozwoju Szkoleń , Każdy z programów może zostać przygotowany i przeprowadzony na zlecenie jednego podmiotu w dowolnym miejscu w Europie. 10

11 Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska Warszawa Biuro Obsługi Klienta Tel.:

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Altkom Akademia?

Dlaczego Altkom Akademia? Altkom Akademia S.A. jest wiodącym na polskim rynku dostawcą profesjonalnych usług szkoleniowych. Od ponad 20 lat współpracujemy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami sektora publicznego celem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo