Wizyta studyjna RZYM /Włochy ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH FUNDUSZE UE we Włoszech (KFEUE03)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizyta studyjna RZYM /Włochy ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH FUNDUSZE UE we Włoszech (KFEUE03)"

Transkrypt

1 Wizyta studyjna RZYM /Włochy ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH FUNDUSZE UE we Włoszech (KFEUE03) 19/ Rzym Wymiana dobrych doświadczeń, jest najtańszą i najbardziej opłacalną inwestycją dr Jan Olbrycht

2 ZAGRANICZNE WIZYTY STUDYJNE organizowane przez Instytut Konsultantów Europejskich w ramach Education and Accreditation Program - European Advisor KFE Zagraniczne wizyty studyjne organizowane przez Instytut Konsultantów Europejskich (ang. European Advisors Institute) w ramach Programu Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich KFE (ang. Education and Accreditation Program - European Advisor KFE), to nie tylko okazja do wymiany dobrych praktyk czy poznania przykładów inwestycji zrealizowanych w innych krajach, ale głównie intensywny trening umiejętności na bazie doświadczeń europejskich. Wizyty stanowią świetną okazję do konfrontacji dotychczasowych doświadczeń z informacjami płynącymi bezpośrednio "ze źródła" oraz do nawiązania dobrych kontaktów. Formuła organizacji wizyt jest sprawdzona - w dotychczasowych edycjach (do sierpnia 2012) wzięło udział ponad 2000 osób głównie przedstawicieli instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich szczebla centralnego i samorządowego ale również, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, parków i inkubatorów technologicznych, dużych i małych przedsiębiorstw, przedstawicieli sektora bankowego i finansowego, szkolnictwa, kultury nauki oraz konsultanci zaangażowani w rozwój dialogu społecznego na poziomie europejskim. Wymiana dobrych doświadczeń, jest najtańszą i najbardziej opłacalną inwestycją dr Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Przygotowując wizytę dokładamy wszelkich starań aby maksymalnie wykorzystać czas pobytu na zdobywanie doświadczeń poprzez liczne spotkania merytoryczne. Wizyty organizowane są w systemie zamkniętym i otwartym to wszystkich najważniejszych regionów Unii Europejskiej i mają charakter intensywnego szkolenia/spotkań merytorycznych. Aby ułatwić pobyt stosujemy zasadę one cost, co znaczy że w jednej opłacie, które ponosi uczestnik znajdują się wszystkie koszty wizyty - standardowo obejmują one: przygotowanie programu wizyty; koordynacja spotkań i organizacji roboczych lunchów; koszty wynagrodzeń dla ekspertów i moderatorów, koszty przelotu samolotem, transport na miejscu i przejazdy między warsztatami; koszty ubezpieczenia na czas podróży i pobytu; koszty zakwaterowania w sprawdzonych dogodnie położonych hotelach; koszty pełnego wyżywienia; przygotowania materiałów szkoleniowych; koszty organizacji i koordynowania całej wizyty; koszty wynajmu sal na spotkania; tłumaczeń przez cały czas trwania wizyty, przewodników i moderatorów rozmów. Każdy z uczestników na zakończenie wizyty otrzymuje Europejski Certyfikat. Nasze doświadczenie w organizacji wizyt studyjnych w UE od 2003r., dotychczas bardzo wysoko oceniane przez uczestników, jest gwarancją dobrze wykorzystanego czasu przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie własnych umiejętności na poziomie europejskim.

3 Wizyta studyjna RZYM /Włochy ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH FUNDUSZE UE we Włoszech Głównym celem wizyty jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania, monitoringu, audytu oraz certyfikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we Włoszech. DZIEŃ 1 poniedziałek19 listopad 2012 RAMOWY PROGRAM WIZYTY kod: KFE/UE/03 09:15 Zbiórka na lotnisku Warszawa-Modlin 11:25 Wylot do Rzymu 13:50 Przylot do Rzymu Ok. 15:00 Hotel - Rzym Kontakt do przedstawiciela IKE na lotnisku w Warszawie: Anna KRÓLIKOWSKA Bilety już po odprawie online w wersji elektronicznej zostaną dostarczone uczestnikom drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Przelot na trasie: Warszawa - Modlin Rzym Fiumicino - Terminal 2; Lot bezpośredni Na lotnisku będą czekali przedstawiciele organizatora. Kontakt w Rzymie: Agnieszka GABRIEL Krzysztof OLEK Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu w pokojach dwuosobowych (pokój jednoosobowy za dopłatą). Spotkanie organizacyjne 19:00 Kolacja Restauracja w Rzymie DZIEŃ 2 wtorek, 20 listopad 2012 Od 07:00 09:30 12:00 Śniadanie Ministero delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti con l'unione Europea Zbiórka w lobby hotelowym o godz. 08:00 Przejazd na omówione spotkanie. Ministerstwo Finansów - Inspektorat Generalny ds. stosunków z Unią Europejską 12:30 Lunch 14:00 17:00 Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Autorità di Audit del Fondo europeo di sviluppo regionale Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego - Departament Rozwoju i Spójności Gospodarczej - Organ Audytu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego -Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej 20:00 Kolacja Restauracja w Rzymie

4 DZIEŃ 3 środa, 21 listopad 2012 Od 07:00 Śniadanie Zbiórka w lobby hotelowym o godz. 08:00 Przejazd na omówione spotkanie. 09:30 12:00 Ministero della Pubblica istruzione - UFFICIO V - CERTIFICAZIONE E MONITORAGGIO FONDI STRUTTURALI EUROPEI E COOPERAZIONE BILATERALE CON STATI MEMBRI DELL'UE (Certificazione delle spese) Ministerstwo Edukacji Narodowej - BIURO V - CERTYFIKATY I MONITORING europejskich funduszy strukturalnych i współpracy dwustronnej z państwami członkowskimi UE (Certyfikacja wydatków) 12:30 Lunch 14:00 17:00 Sviluppo Lazio PORFESR Lazio Jednostka regionalna nadzorująca EFRR w Rzymie Jednostka regionalna wydająca środki EFRR w Rzymie 20:00 Kolacja Restauracja w Rzymie DZIEŃ 4 czwartek, 22 listopad 2012 Od 07:00 09:30 12:00 Śniadanie Rappresentanza dell'unione Europea in Italia Zbiórka w lobby hotelowym o godz. 08:00 Przejazd na omówione spotkanie. Reprezentacja Unii Europejskiej we Włoszech 12:30 Lunch 14:00 16:00 Ministero dellle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma FESR Programma operativo 'Reti e mobilità' Ministerstwo Infrastruktury i Transportu - Program operacyjny EFRR "sieci i mobilność" 20:00 Kolacja Restauracja w Rzymie DZIEŃ 5 piątek, 23 listopad 2012 Od 07:00 Śniadanie Zbiórka w lobby hotelowym o godz. 11:00. W trakcie podsumowanie wizyty i wręczenie certyfikatów 11:15 Przejazd na lotnisko Przejazd busem 14:25 Wylot do Warszawy Przelot na trasie: Rzym Fiumicino - Terminal 2 Warszawa - Modlin; Lot bezpośredni 16:50 Przylot do Warszawy Modlin Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich zmian harmonogramu spotkań. Podstawowym językiem na warsztatach jest język włoski. Zapewniamy tłumaczenie na język polski.

5 KOSZTY INWESTYCJI Zapewniamy pełną opiekę podczas całego wyjazdu. Koszt na osobę: 1740,00 euro*/brutto (ok 6960 zł brutto) Dopłata do pokoju jednoosobowego 150euro*(4noclegi) Ilość zgłoszeń ograniczona do 15 osób, zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń. (*Euro przeliczane jest wg przelicznika 1euro = min 4zł. Jeżeli koszt euro jest wyższy niż 4zł wówczas brany jest kurs sprzedaży euro wg NBP na dzień przesłania karty zgłoszeniowej. Instytut Konsultantów Europejskich nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT art.113 ustawy o VAT. W związku art. 113 i art.43 ust1 pkt. 29 c, ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (z późniejszymi zmianami)) W OPŁACIE ZAWARTE SĄ NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Koszt przelotu samolotem na trasie: Warszawa Modlin Rzym Fiumicino i Rzym Fiumicino - Warszawa Modlin Dojazd z lotniska do hotelu i z powrotem, przejazdy między warsztatami. Zakwaterowanie w hotelu w Rzymie w pokojach 2-osobowych - pokój jednoosobowy za dopłatą. Pełne wyżywienie (3xśniadanie, 3xlunch, 4xkolacja) Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu. Przygotowanie pakietów wizyt studyjnych (pendrive, identyfikator) dla każdego uczestnika, Organizacja i koordynowanie całego wyjazdu. Tłumacz, moderator i przewodnik przez cały czas trwania wizyty Europejski Certyfikat (certyfikat w języku angielskim). ZGŁOSZENIA: O przyjęciu na wybrany program wizyty studyjnej decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie wymaganych dokumentów: Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem należy przesłać faxem lub em a następnie pocztą tradycyjną). Podpisany regulamin zagranicznych wizyt studyjnych organizowanych przez Instytut Konsultantów Europejskich (załącznik do formularza zgłoszeniowego) 1 zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej (dopuszczalne formaty: jpg, tiff, gif),(dotyczy osób które uczestniczą w wizycie organizowanej przez IKE pierwszy raz) Kserokopia dowodu osobistego (dane potrzebne do rezerwacji biletów lotniczych) Wniesienie opłaty (opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu rachunku) Wszystkie dokumenty należy przesłać w ciągu 7 dni od zgłoszenia online jednak nie później niż na 30 dni przed wizytą studyjną. Na kopercie prosimy podać: kod szkolenia (KFEUE03/RZYM) oraz imię i nazwisko uczestnika. Dokumenty należy przesłać na adres: Biuro Obsługi Klienta, Instytut Konsultantów Europejskich, ul. Wyspiańskiego 41, Kalisz. INFORMACJA I REJESTRACJA: Biura Obsługi Klienta (BOK) efax ; fax , GSM

6 Podstawowe zasady organizacji wizyt studyjnych w systemie otwartym: Nadzór merytoryczny nad realizowanymi programami sprawuje Rada KFE działającą w ramach Education and Accreditation Program - European Advisor KFE reprezentowana przez Dyrektora Programu KFE. Zgłoszenia na zagraniczne wizyty studyjne powinny być zgłaszane na min. 60 dni przed ich planowanym terminem chyba, że w ofercie podany zostanie termin krótszy. Ostateczna wersja programu jest prezentowana jest podczas spotkania w pierwszym dniu wizyty. Zagraniczne wizyty studyjne mają charakter intensywnego szkolenia/spotkań merytorycznych i ze względu na ograniczony czas trwania pozostaje mało czasu na atrakcje typowo turystyczne. Organizator ma prawo do zmian harmonogramu spotkań i wizytowanych instytucji. Ewentualne zmiany w planie wizyty w stosunku do przedstawionej w ofercie mogą dotyczyć: godzin spotkań, kolejności poszczególnych części planu oraz miejsc spotkań pod warunkiem utrzymania głównej tematyki spotkań. Jeżeli w ofercie nie jest inaczej zaznaczone organizator zapewnia tłumaczenie na język polski podczas wszystkich oficjalnych spotkań w ramach wizyty. Organizator ma prawo do zmiany terminu wizyty, ze względu na niezebranie wymaganej ilości uczestników, a także z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej (w szczególności: wojna, akty terroru, rozruchy, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zarządzenia władz, strajki, warunki pogodowe lub przyczyny techniczne powodujące zakłócenia w ruchu lotniczym oraz inne przyczyny niezależne od organizatora). Jeżeli w ofercie nie podano inaczej dane osobowe uczestników wizyty muszą zostać podane na min. 60 dni przed rozpoczęciem wizyty, lub wraz z dokonaniem zgłoszenia udziału. Każda późniejsza zmiana uczestnika wyjazdu może być obarczona dodatkowymi kosztami związanymi ze zmianą rezerwacji lotniczej i hotelowej. Jeżeli w ofercie nie jest zaznaczono inaczej organizator zapewnia noclegi w pokojach dwuosobowych. Pokój jednoosobowy wymaga dopłaty. Standard hotelu określony jest w każdej ofercie indywidualnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu przedłużenia się podróży do miejsca pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn od niego niezależnych. Szczegółowy regulamin zawarty jest w karcie zgłoszeniowej w część C.

7 Organizator Instytut Konsultantów Europejskich Instytut Konsultantów Europejskich (ang. European Advisors Institute), jest niezależną organizacją pozarządową, instytutem badawczo-szkoleniowym, działający non for profit. Podstawowe cele statutowe IKE: Reprezentowanie, ochrona interesów i statusu zawodowego Konsultantów Europejskich ( KFE) wobec organów i instytucji publicznych. Integrowanie środowiska KFE, budowania wspólnego prestiżu, popularyzowanie zawodowej działalności KFE, propagowanie dobrych praktyk. Dążenie do poprawy wykorzystania funduszy europejskich. Monitoring wdrażania funduszy europejskich. Wspieranie wszelkich działań w obszarze rozwoju regionalnego i lokalnego wspieranych z funduszy europejskich. Rozwój i monitoring standardów doradztwa europejskiego. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Promowanie i wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju regionów oraz lokalnego rynku pracy. W oparciu o doświadczenia swoich członków Ekspertów KFE, Instytut skupia się na czterech obszarach działalności: A. Prowadzenie i rozwój European Accreditation System KFE, który jest pierwszym w Unii Europejskiej Systemem Akredytacji standardów kompetencyjnych Konsultantów Europejskich. B. Doskonalenie umiejętności i integracji środowiska Konsultantów Europejskich, a także pozostałych specjalistów, działających na arenie UE, zaangażowanych w rozwój gospodarczy i społeczny Unii Europejskiej, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do skutecznego wykorzystania funduszy europejskich i pogłębiania integracji europejskiej. Programy szkoleniowe prowadzone są głównie dla kadr administracji publicznej zaangażowanej we wdrażanie i kontrolę funduszy europejskich; kadr jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty prorozwojowe a także środowiska naukowego i biznesowego w zakresie rozwoju współpracy, przedsiębiorczości i transferu innowacji. C. Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich funkcjonujący, jako oddział Instytutu Konsultantów Europejskich powołany w celu wspierania rozwoju działających w obszarze pomocy i ekonomi społecznej, doradztwa, aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości instytucji publicznych, NGOs a także bezpośrednich odbiorców pomocy w szczególności osób z doświadczeniem 50+, studentów, środowisk naukowych i artystycznych. D. Działalność informacyjna i badawcza. Instytut jest wydawcą serwisu informacyjnego eurofundsnews o funduszach i Unii Europejskiej. eurofundsnews jest obszernym źródłem najważniejszych, codziennie aktualizowanych informacji o funduszach i Unii Europejskiej. Gazeta funkcjonuje jako niezależny portal informacyjny w ramach Programu KFE. Eksperci KFE oraz redaktorzy eurofundsnews monitorują bieżące wydarzenia i prawodawstwo unijne od początku procesu decyzyjnego po wdrożenie i ocenę efektów. Instytut jest zarejestrowany w rejestrze grup interesu KE (The European Commission And Interest Representatives) - ID

8 INSTYTUT KONSULTANTÓW EUROPEJSKICH (ang. European Advisors Institute) Wyspiańskiego 41, Kalisz Tel/fax.: ; efax.: GSM: ; BIURO OBSŁUGI KLIENTA INFOLINIA: GSM: WEB:

STUDY VISIT to Spain Andorra - France

STUDY VISIT to Spain Andorra - France STUDY VISIT to Spain Andorra - France Praktyka Europejskiej Współpracy Terytorialnej 5-dniowe szkolenie zagraniczne poświęcone dobrym praktykom i wymianie doświadczeń w zakresie monitorowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546

Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546 Fundacja Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich ul. Majdańska 24; 04-110 Warszawa sekretariat@orke.eu +48.516.818.546 Fundacja - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich, jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych w jednym z następujących państw członkowskich UE: Francja, Portugalia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt w jednym z następujących państw członkowskich UE: Finlandia,

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH Szkolenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Specjalność: Turystyka Międzynarodowa Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak PORÓWNANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo