OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH"

Transkrypt

1 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH Dz. Nr: 481, 501/2, 502/3, 501/4 i 508 Inwestor : Urząd Gminy Pawłowiczki pl. Jedności Narodu Pawłowiczki Nazwa i adres jednostki projektowania: EL PROJEKT Wieńczysław Turza Kędzierzyn-Koźle, ul. Kosmonautów 1d/11 Projektował: inż. Wieńczysław Turza Upr. Nr OPL/0177/POOE/05 podpis.. Sprawdził: mgr inż. Waldemar Piszczek Upr. Nr OPL/0701/PWOE/11 podpis.. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA nr strony 1. Opis techniczny 2 2. Obliczenia techniczne 5 3. Ochrona przeciwporażeniowa 8 4. Uwagi końcowe 8 5. Informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Zestawienie materiałów Załączniki 13 E1 Projekt zagospodarowania terenu. E2 Schemat ideowy oświetlenia parkingowego i zasilania stanowisk targowych. E3 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R-GAR w budynku garażu. E4 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R-TAR w budynku gospodarczym. E5 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R1-R7 na stanowiskach targowych.

2 2 Opis techniczny 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia parkingowego oraz instalacji elektrycznej na stanowiskach targowych. 1.1 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: Zlecenia inwestora. Mapa zasadnicza do celów projektowych 1:500. obowiązujących przepisów i norm technicznych. Warunów przyłączenia do sieci rozdzielczej Tauron Dystrybucja nr RD3/2012-RDE 6/3320/2012 z dnia Zgoda inwestora z korzystania z rozdzielnicy garażowej w budynku garażu. ZUD nr 185/2012 z r. 1.2 Dane energetyczne. Napięcie zasilania: 0,4/0,23 kv, Moc przyłączeniowa szczytowa projektowanego oświetlenia parkingowego to 0,8 kw z sieci Tauron Dystrybucja oraz 13kW z obwodu administracyjnego w budynku garażu, który będzie zasilał instalację elektryczną na stanowiskach targowych. Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania. Miejscem podstawowego zasilania projektowanej linii oświetlenia parkingowego jest projektowany słup nr 03/10 według odrębnego projektu, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. Miejscem rezerwowego zasilania projektowanej linii oświetlenia parkingowego jest projektowany słup nr 04/02 według odrębnego projektu, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. 1.3 Zakres projektu Zakres dotyczyć będzie budowy oświetlenia parkingowego przy budynku Urzędu Gminy Pawłowiczki. W projekcie tym uwzględniono opinię Konserwatora Zabytków w zakresie doboru słupów i opraw oświetleniowych dla całej strefy konserwatorskiej i dlatego zaprojektowano takie same słupy i oprawy jak w projekcie, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. W zakres projektu wchodzi również wymiana rozdzielnicy administracyjnej R-GAR w budynku garażu. W zakres projektu wchodzi również budowa nowej instalacji elektrycznej dla stanowisk targowych wraz z rozdzielnicą targową R-TAR i rozdzielnicami stanowiskowymi R1 R Zasilanie elektryczne Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja, należy projektowaną linię oświetlenia parkowego zasilić z wydzielonego obwodu oświetlenia ulicznego, który jest zasilany z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU. W/w szafa SOU będzie zasilana z projektowanego ZK, które będzie zasilane z istniejącego kabla relacji stacja transformatorowa Pawłowiczki Szkoła ZK Z projek-

3 3 towanego słupa nr 03/10 należy wziąć zasilanie podstawowe do projektowanych słupów parkingowych. Istniejąca linia oświetlenia Placu Jedności Narodu będzie zasilana istniejącym kablem z istniejącego ZK-3940 zgodnie z umową świadczenia usług Należy wykonać mostek kablowy typu YAKXS 4x35mm 2 pomiędzy projektowanym słupem 04/02 a projektowanym słupem parkingowym 03/105. Mostek ten będzie służył tylko jako zasilanie rezerwowe w razie długiej awarii zasilania podstawowego. 1.5 Linia kablowa, słupy oświetleniowe, oprawy i instalacja elektryczna stanowisk targowych. Linia kablowa zasilająca projektowane oświetlenie parkingowe realizowana będzie za pomocą kabla typu YAKXS 4x35mm 2, ułożonego na całej trasie w rowie kablowym o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m na 10cm podsypce piaskowej i zasypany ponownie 10 cm warstwą piasku. Po warstwie piasku należy nasypać 25-30cm ziemi rodzimej bez gruzu i śmieci a następnie zagęścić, rozłożyć na całą szerokość rowu folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, dosypać ziemi i ponownie zagęścić mechanicznie STOPĄ. Na dnie rowu kablowego na głębokości 0,8m należy ułożyć bednarkę Fe-Zn 30x4mm, do której należy uziemić słupy nr 03/10, 03/101, 03/104, 03/1041 i 03/105. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi projektowany kabel el-en należy chronić rurą ochronną typu DVK 75 lub DVR 75mm. Rury ochronne o dł. Powyżej 4m w miejscach wskazanych na rys. nr E1 i E2 należy zabezpieczyć z obu stron dławnicą czopową typu EK 186/75. Moc szczytowa przewidziana tylko dla projektowanego oświetlenia parkingowego wynosi P S = 0,48kW z sieci Tauron Dystrybucja oraz P S = 13kW z rozdzielnicy administracyjnej R-GAR w budynku garażu dla instalacji elektrycznej projektowanych stanowisk targowych. Projektowane oświetlenie parkingowe oświetlać będzie cały parking przy Urzędzie Gminy Pawłowiczki a zasilanie elektryczne z R-TAR będzie obsługiwać stanowiska targowe. Projektowane oświetlenie będzie załączane automatycznie z projektowanej szafki oświetleniowej SOU według odrębnego projektu. Linię kablową oraz stanowiska słupowe i rury ochronne DVK 75 lub DVR 75 pokazano na rys. nr E1 i E2. Na rysunkach tych pokazano również instalację zewnętrzną zasilającą stanowiska targowe oraz miejsce zamontowania opraw oświetleniowych i zestawów gniazdowych dla stanowisk targowych. W celu zasilania stanowisk targowych należy zablokować napięcie na rozdzielnicę w garażu (bez opisu) i zdemontować ją z aparatami. W tym samym miejscu należy zamontować projektowaną rozdzielnicę R-GAR natynkową, 24-polową z wyposażeniem: zugi typu N 2szt., zugi typu PE 2szt., wyłącznik nadmiarowo prądowy MB 116A 2szt, wyłącznik nadmiarowo prądowy MC 320A 2szt, wyłącznik różnicowo prądowy CD426J 1szt, Lamki sygnalizujące obecność napięcia SVN 127 1szt. W tym samym garażu lecz w drugiej części należy zamontować projektowaną rozdzielnicę R-TAR natynkową, 24-polową z wyposażeniem: zugi typu N 1szt., zugi typu PE 1szt., wyłącznik nadmiarowo prądowy MC 316A 7szt, Lamki sygnalizujące obecność napięcia SVN 127 1szt, licznik energii elektrycznej 3-fazowy LCD ORNO OR-03Y 1szt. Na każdym stanowisku targowym należy zamontować zestaw gniazdowy typu rozdzielnica Adamów PCE, IP44 z wyposażeniem: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V; 3 x GS 16A 250V; 1 x C16A 3P; 3 x C16A 1P; 1 x FI 40/4/0,03A; 1 x M25 dławnica ka-

4 4 blowa; 1 x zaślepka M25. Z rozdzielnicy tej należy wyprowadzić przewód typu YDYżo 3x1,5mm 2 do zasilania dwóch opraw oświetleniowych poprzez łącznik 1- biegunowy o IP44 zamocowany na konstrukcji nośnej stanowiska targowego. Przewody i kable należy w części stanowiskowej prowadzić w rurkach ochronnych na uchwytach. Dla oświetlenia parkowego dobrano: 1. Słup 4m koloru czarnego stylizowany typu S-40W z fundamentem typu B-40B, złącze słupowe TB Oprawa typu Park Big ZRD 80, odbłyśnik o śr. 650mm, źródło światła rtęciowe 80W typu HQL-80 Deluxe Osram. 3. Kabel el-en YAKXS 4x35mm 2, 4. Przewód YDYżo 3x2,5mm 2. Dla instalacji elektrycznej stanowisk targowych dobrano: 1. Oprawa oświetleniowa typu BS103 3G 136 EVG IP65 AC/DC. 2. Przewody typu YDYżo 3x2,5mm 2 i YDYżo 3x1,5mm Kable el-en typu YKYżo 5x6mm 2 i YKYżo 5x2,5mm Kompletna rozdzielnica R-GAR. 5. Kompletna rozdzielnica R-TAR. 6. Łącznik oświetleniowy IP44 1-biegunowy natynkowy. 7. Rurki ochronne RB22 wraz z łącznikami i uchwytami. 8. 1xM16 dławnica kablowa. 9. Zestawy gniazdowe skrzynkowe RS rozdzielnica Adamów PCE, IP44 z wyposażeniem: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V 1 x C16A 3P 3 x C16A 1P 1 x FI 40/4/0,03A 1 x M25 dławnica kablowa 1 x zaślepka M25 Przyjęto drogę o klasie oświetlenia S4 według PN-EN :2007r. Obliczenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu oświetleniowego Dialux. Przy maksymalnym rozstawieniu słupów co 20m otrzymujemy E śr =5 lux, E min =1 lux. Dopuszczalne obciążenie słupów: Zgodnie z mapą stref wiatrowych w Polsce, Pawłowiczki należą do I strefy wiatrowej, w której prędkość wiatru wynosi 79,2km/h (22,0 m/s). Ze względu na kategorię terenu do obliczeń przyjęto kategorię II.

5 5 2. OBLICZENIA TECHNICZNE Dla linii oświetleniowej z projektowanego słupa oświetlenia ulicznego 03/10 Moc szczytowa P S =0,48kW i dodana do istniejącej mocy przyłączeniowej zawartej z Tauron Dystrybucja wynosi zgodnie z wydanymi warunkami 14kW Z S =0,42 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/10 Z S =0,59 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/105 Projektowane obwody moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu U kw kw A m % St. trafo ZK projektowane 14,0 14,0 20,8 YAKXS 240 0,5 4x120 ZK projektowane SOU 14,0 14,0 20,8 YDYżo 4 0,04 projektowane 5x16 SOU projektowane słup 0,8 0,8 1,2 YAKXS 191 0,08 oświetleniowy nr 03/10 k r =4 4x35 słup oświetleniowy nr 03/10 - słup oświetleniowy nr 03/105 1,28 1,28 1,9 k r =4 YAKXS 4x ,02 U = 0,64% Dla linii oświetleniowej z projektowanego słupa oświetlenia ulicznego 04/02 od strony Placu Jedności Narodowej Moc szczytowa P S =0,48kW i dodana do istniejącej mocy przyłączeniowej zawartej z Tauron Dystrybucja wynosi zgodnie z wydanymi warunkami 2,48kW Z S =0,30 Ω dla istniejącej szafki SOU na Placu Jedności Narodowej Z S =0,50 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/105 poprzez mostek kablowy zasilania rezerwowego Projektowane obwody z istniejącej szafki 1-fazowej SOU SOU-istniejące słup oświetleniowy nr 04/02 słup oświetleniowy nr 04/02 - słup oświetleniowy nr 03/105 U = 0,71% moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu U kw kw A m % 1,28 1,28 5,7 YAKXS 42 0,70 4x35 od st. 1,36 1,3 6,1 YAKXS 4x35 trafo 25 0,01

6 6 Dla instalacji elektrycznej stanowisk targowych Stacja Pawłowiczki Szkoła: S n = 250 kva; R T = 0,0118 Ω; X T = 0,0262 Ω; U Z = 4,4% 2 2 Z TR R X 0, 03 - Istniejąca linia kablowa YAKXS 4x120 o L=380m R l LK 120 * S 380 R LK120 0, 09 Z ZK-2034 = 1,25*2*R LK120 = 0,23Ω + 0,03Ω = 0,26 35*120 Z ZK-2034 = 0,26 - Istniejący WLZ-TG od ZK-2034 do TG: l RWLZ TG * S 10 R WLZ TG 0, 008 Z TG = 1,25*2*R WLZ-TG + Z ZK-2034 = 0,02Ω + 0,26Ω = 0,28 35*35 Z TG = 0,28 - Istniejący WLZ-TP1 od TG do TP1: l RWLZ TP1 * S 5 R WLZ TP1 0, 015 Z TP1 = 1,25*2*R WLZ-TP1 + Z TG = 0,04Ω + 0,28Ω = 0,32Ω 57 *6 Z TP1 = 0,32Ω - Istniejący WLZ-T-GAR od TP1 do T-GAR w budynku garażu: l RWLZ TGAR * S 28 R WLZ RGAR 0, 08 Z RGAR = 1,25*2*R WLZ-RGAR + Z TP1 = 0,02Ω + 0,32Ω = 0,34Ω 57 * 6 Z RGAR = 0,34Ω - Projektowany WLZ-R-TAR od R-GAR do R-TAR: l RWLZ RTAR * S 35 R WLZ RTAR 0, 1 Z RTAR = 1,25*2*R WLZ-RTAR + Z RGAR = 0,26Ω + 0,34Ω = 0,60Ω 57* 6 Z RTAR = 0,60Ω - Projektowany WLZ-RS7 od R-TAR do RS7: l RWLZ RTAR * S 45 R WLZ RS 7 0, 32 Z RS7 = 1,25*2*R WLZ-RS7 + Z RTAR = 0,8Ω + 0,60Ω = 1,4Ω 57 * 2,5 Z RS7 = 1,4Ω

7 7 - Projektowany obwód oprawy od RS7 do oprawy (najbardziej niekorzystny przypadek): l R oprawy * S 8 R oprawy 0, 09 Z oprawy = 1,25*2*R oprawy + Z RS7 = 0,23Ω + 1,4Ω = 1,63Ω 57 *1,5 Z oprawy = 1,63Ω Moc szczytowa stanowisk targowych - P S =12,6kW Z S =0,34 Ω dla rozdzielnicy R-GAR Projektowane obwody moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu Typ zabezpieczenia U kw kw A m Typ, A % R-GAR - R-TAR 12,6 8,8 18,7 YKYżo 5x6 35 C 25 0,80 R-TAR rozdzielnica stanowiskowa nr 7 2,4 1,3 8,1 YKYżo 5x2,5 45 C 16 0,35 U = (0,65+0,80+0,35)=1,80% 2.2. Dobór kabli, zabezpieczeń i obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. I Z0-R-GAR = 676A dla t=0,4s; Z R-GAR = 0,34 Ω dla I Z0-R-GAR ; ΔU %-R-GAR = 0,65% R przewodu = l/( xs) =R YKY 5x6 = 0,1 Ω dla 35m; Z RTAR = 0,60Ω; ΔU %-R-TAR = 1,45% I Z0-R-TAR = 383A dla t=0,4s; Z R-TAR = 0,60 Ω dla I Z0-R-TAR ; R przewodu = l/( xs) =R YKY 5x2,5 = 0,32 Ω dla 45m; Z RS7 = 1,4Ω; ΔU %-RS7 = 1,80% I dd = 27A, dla YKY 5x2,5mm 2 ΔU %-RS7 =1,80% 4,0% P S = 1,3kW, I S = 8,1A dla stanowiska targowego, I bn-r-tar = 16A ch-ka C, I a-r-tar = 160A dla t 0,4s, I a-r-tar prąd wymagany do zadziałania wyłącznika nadmiarowego 16A, Z ST7 impedancja pętli zwarcia dla rozdzielnicy stanowiska targowego nr 7 I S = 8,1A I bn-r-tar = 16A I Z0- R-TAR = 383A dla R-TAR; Z R-TAR * I a-r-tar = 96V U o = 230V warunek jest spełniony

8 8 od rozdzielnicy R7 do oprawy A1(najbardziej niekorzystny przypadek) Rozdzielnica R7 YDYżo 3x1,5mm 2 oprawa I bn-r7 =16A Stanowisko targowe nr 7 L = 8m Stanowisko targowe nr 7 I Z0-RS7 = 164A dla t=0,4s; Z RS7 = 1,4 Ω dla I Z0-RS7 ; ΔU %- ST7 = 1,80% R przewodu = l/( xs) =R YDY 3x1,5 = 0,09 Ω dla 8m; Z S-oprawy = 1,63Ω; ΔU %oprawy = 1,85%; I dd = 17A, dla YDYżo 3x1,5mm 2 P S = 0,14kW, I S = 0,64A dla oprawy, I bn-oprawy = 16A ch-ka B, I a-oprawy = 80A dla t 0,4s, I a-oprawy prąd wymagany do zadziałania wyłącznika nadmiarowego 16A I S = 0,64A I bn-oprawy = 16A I Z0- oprawy = 141A dla oprawy; Z S-oprawy * I a-oprawy = 130,4V U o = 230V warunek jest spełniony 3. Ochrona przeciwporażeniowa. W projektowanym oświetleniu parkowym i zasilaniu stanowisk targowych przewidziano sieć typu TN-C od strony zasilania przez Tauron Dystrybucja oraz sieć TN-C- S od strony tablicy rozdzielczej w garażu. Ochronie podlegają wszystkie elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie powinny znaleźć się pod napięciem, jednak przerzut napięcia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Do urządzeń tych zaliczyć należy same słupy metalowe oraz oprawy I klasy ochronności. W objętej projektem instalacji elektrycznej maksymalny dopuszczalny czas wyłączenia wynosi w liniach zasilających 5s, a w instalacji odbiorczej 0,4s. Samoczynne wyłączenie zasilania będzie realizowane przez wyłączniki nadmiarowo prądowe, dla których przeprowadzono obliczenia sprawdzające Próby i badania powykonawcze wg PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie. Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego należy wykonać pomiary: Ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych, Samoczynnego wyłączenia zasilania, Sprawdzenia biegunowości, Próby zadziałania urządzeń, Pomiary natężenia oświetlenia oświetlenia zewnętrznego. 4. Uwagi końcowe. Wszystkie prace wykonać wg przyjętej techniki montażu instalacji elektrycznej przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczególności: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

9 9 Projekt wykonawczy, ZUD nr 185/2012 Normy techniczne, Prawo budowlane, Ustawa Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126), Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229), Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452). Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają: 1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.), 2. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386), 3. Ustawa Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504). Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest norma wieloarkuszowa: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych dotychczas następujących arkuszy: PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. PN-HD :2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

10 10 PN-IEC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. PN-HD Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi spełniać między innymi wymogi norm i pism: Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Ponadto: Części metalowe zabezpieczyć przed korozją, Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony koniecznymi pomiarami z pozytywnym wynikiem, Zamontowane w instalacjach elektryczne urządzenia krajowe i zagraniczne muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat., Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami, wszystkie materiały zastosowane w projekcie mogą być zamieniane na urządzenia spełniające warunki techniczne i estetyczne materiałów projektowanych.

11 11 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. Cześć opisowa 1. Zakres robót budowlanych branży elektrycznej. - roboty elektromontażowe związane z pracami ziemno kablowymi. 2. Wykaz obiektów budowlanych. Projektowana instalacja oświetlenia elektrycznego będzie realizowana w projektowanym parkingu i stanowiskach targowych. 3. Zagospodarowanie działek budowlanych nr: 481, 501/2, 502/3, 501/4 i Zagrożenie występujące podczas realizacji robót. - Prace montażowe instalacji elektrycznych wykonywać przy wyłączonych obwodach spod napięcia oraz przy zabezpieczonym terenie przed wejściem osób postronnych, - prace montażowe na wysokości powyżej 4 m występują i należy je wykonywać poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, - montaż przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych, - narzędzia oraz hałas w czasie pracy narzędzi i maszyn wejście na teren budowy osób niepożądanych w tym osób, nie posiadających wiedzy na temat zagrożenia bezpieczeństwa na terenie budowy. 5. Instruktaż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Analizując powyższe zagrożenia w czasie realizacji robót przy montażu instalacji oświetlenia elektrycznego, roboty szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi nie wystąpią pod warunkiem należytego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznaczenia placu robót budowlanych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaż z pracownikami. Instruktaż w szczególności powinien zawierać: - określenie zasad postępowania w przypadku zagrożeń, - konieczności stosowania przez pracowników środków ochronny indywidualnej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożenia, - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie osoby posiadające niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp, - określenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiałów w sposób bezpieczny, - przekazania nr telefonów do kierownictwa przedsiębiorstwa, - przekazanie nr telefonów alarmowych do pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, do policji, 6. Zapobieganie niebezpieczeństwom w czasie robót. Prace elektryczne winne być prowadzone przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i eksploatacyjne typu,,d", a pracownicy uprawnienia eksploatacyjne E". Określenie zasad postępowania w przypadku pracy na czynnych urządzeniach elektrycznych. Zalecany jest nadzór inwestorski - zlecić nadzory branżowe, Ogrodzenie, zabezpieczenia i oznaczenia placu - miejsca robót i budowy, Powieszenie odpowiedniego oznakowania zakazującego wejście na teren robót osób nieupoważnionym i postronnych.

12 12 Prowadzenie dokumentacji związanej z budową, Szkolenie pracowników oraz udzielanie instruktażu na stanowisku pracy, W okresie przerw w pracy należy zabezpieczyć odpowiedni dozór na placu budowy, Podczas prowadzonych prac montażowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zawartych w: - ustawie z dnia r - Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r Nr 106, póz z późniejszymi zmianami, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, póz. 1256), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz.401), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie ogólnych przepisów bhp. W przypadku wątpliwości na etapie czytania lub korzystania z opracowania należy zwrócić się do autora projektu. 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Wyszczególnienie jedn. Razem rury ochronne DVK Ø75 m 94 2 rury ochronne DVR Ø75 m 25,5 3 kabel YAKXS 4x35mm 2 m kabel YKYżo 5x6mm 2 m 35 5 kabel YKYżo 5x2,5mm 2 m przewód YDYżo 3x1,5mm 2 m 76 7 przewód YDYżo 3x2,5mm 2 m 14 8 oprawa BS-103 3G, 136, EVG, IP65, AC/DC kpl 16 9 oprawa PARK BIG ZRD mm kpl 6 10 słup S-40W szt 6 11 fundament B-40B szt 6 12 Złącza słupowe TB-1 szt 6 13 źródło rtęciowe 80W typu HQL-80 Deluxe szt 6 Osram 14 bednarka Fe-Zn 30x4mm m rów kablowy m dławnica czopowa EK 186/75 szt przewiert w ścianie szt 2 18 łącznik światła jednobiegunowy IP44 szt 8 19 rozdzielnica R-GAR kpl 1 20 rozdzielnica R-TAR kpl 1 21 rozdzielnica RS Adamów PCE, IP44 kpl 7 22 gniazdo wtyczkowe 2P+PE, IP44 szt 1 23 rurki ochronne RB22 wraz z łącznikami i m 68 uchwytami 24 1xM16 dławnica kablowa szt 1

13 7. ZAŁĄCZNIKI 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH W ZŁOTOWIE PRZY UL. STASZICA, DZ. NR 210, 211/17

OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH W ZŁOTOWIE PRZY UL. STASZICA, DZ. NR 210, 211/17 1 OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH W ZŁOTOWIE PRZY UL. STASZICA, DZ. NR 210, 211/17 1. Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej zalicznikowej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO W ŻUKOWIE. ul. Książąt Pomorskich, Żukowo, dz.

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO W ŻUKOWIE. ul. Książąt Pomorskich, Żukowo, dz. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo, dz. nr 1006/4 INWESTOR Gmina Żukowo ul. Gdańska 52, 83-330

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3 Tel/Fax (091) , Kom NIP PROJEKT BUDOWLANY

Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3 Tel/Fax (091) , Kom NIP PROJEKT BUDOWLANY E PROJEKTOWANIE NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE Leon Zuń 72-100 Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3 Tel/Fax (091) 418 36 73, Kom. 0 601 75 80 77 NIP 856-127-07-41 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Adres: Branża: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE data opracowania: kwiecień 2010 r. egzemplarz nr. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE część elektryczna Inwestor: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW: 2 1. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OBLICZENIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

SPIS RYSUNKÓW: 2 1. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OBLICZENIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. OSW-031 SPIS RYSUNKÓW: 2 ZAŁĄCZNIKI: 2 1. OPIS TECHNICZNY. 3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA. 3 1.3 OŚWIETLENIE BOISKA I TERENU. 3 1.4 LINIA KABLOWA N.N. OD ZŁĄCZA ZK DO ZŁĄCZA POMIAROWEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1 PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BODOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Temat: Budowa boisk ORLIK2012 przy Szkole Podstawowej nr13 w Tarnowskich Górach

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Podstawa i zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Załączniki 5. Obliczenia 6. Rysunki: a) Plan zasilania i oświetlenia terenu 1:500...............................rysunek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny- etap II 2. Obliczeń natężenia oświetlenia 3. Karta katalogowa opraw oświetlenia zewnętrznego 4. Projekt zagospodarowania terenu - etap II 5. Schemat zasilania - etap

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 85/II/9 NIP 5783019247, REGON 280315382 Tel. 513 076 009, 506 961 101 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 3 1.4 Oświetlenie terenu... 3 1.5 Wykonanie robót kablowych i ziemnych...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

Perzów Perzów

Perzów Perzów Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ ORAZ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ORLIK 2012 Adres inwestycji : 63-642 Perzów dz. nr ewid. 436/4; Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SUWAŁKI Dpg w Gołdapi. etap IIIF 1 BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT SUWAŁKI Dpg w Gołdapi. etap IIIF 1 BRANŻA ELEKTRYCZNA Dpg w Gołdapi. etap IIIF 1 BRANŻA ELEKTRYCZNA Dpg w Gołdapi. etap IIIF 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 1. CZĘŚĆ OPISOWA. 2. OBLICZENIA TECHNICZNE. 3. RYSUNKI : NR E1/z LINIE KABLOWE nn-0,4kv ORAZ OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Jan Warzecha 2 Zawartość opracowania: 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres projektu 1.3. Wskaźniki elektroenergetyczne 1.4. Zasilanie obiektu

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

NEST BIURO PROJEKTÓW OS. Orła Białego 28m2; 61-251 Poznań PROJEKT BUDOWLANY

NEST BIURO PROJEKTÓW OS. Orła Białego 28m2; 61-251 Poznań PROJEKT BUDOWLANY NEST BIURO PROJEKTÓW OS. Orła Białego 28m2; 61-251 Poznań PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNETRZNGO, INSTALACJA OBIEKT: INWESTOR: ELEKTRYCZNA PAWILONU SANITARNEGO Wymiana słupów i opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM ELPRO Arkadiusz Adamów ul. Pogodna 6a 57-200 Tel. 660 467 189 elpro_57200@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ: ZASLANE ELEKTROENERGETYCZNE OBEKT: PRZEPOMPOWNA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASLANEM ELEKTROENERGETYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonawczy

Projekt techniczny wykonawczy Projekt techniczny wykonawczy Obiekt: Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w ramach projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA BUDOWA 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ŚMIETNIKA, PARKINGU NA 64 MP, PLACU ZABAW, SIECI KANALIZACYJNEJI DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 Założenia 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i zakres opracowania 2 Opis techniczny 2.1 Zasilanie i pomiar energii 2.2 Szafa sterownicza RS1 2.3 Technologia układania kabli

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8 Spis treści 1. Opis techniczny.... 3 1.1. Temat i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Założenia zasilanie obiektów.... 4 1.4. Wskaźniki techniczne.... 4 1.5. Rozliczeniowy układ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

MARTAGON MARTA WRZESIEŃ ul. Sucha 5, Otwock,

MARTAGON MARTA WRZESIEŃ ul. Sucha 5, Otwock, TOM 2 - PROJEKT OŚWIETLENIA 1 TOM 2 : PROJEKT OŚWIETLENIA PROJEKT WYKONAWCZY REMONT PRZEBUDOWA BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO, UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 91/2 ZGODNIE Z RYSUNKIEM, WYKONANIE 10 MIEJSC POSTOJOWYCH.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestycja : Oświetlenie drogowe ADRES BUDOWY: Ryki Deptak przy stawie Skalskiego INWESTOR: Gmina Ryki Ul. Karola Wojtyły 29 08 500 Ryki Projektował - Czerwiec 2012- - 2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA 1. Inwestor BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO Inwestorem

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo