21-22 sierpnia 2014 r. SOPOT Hotel Haffner****

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21-22 sierpnia 2014 r. SOPOT Hotel Haffner****"

Transkrypt

1 21-22 sierpnia 2014 r. ST Hotel Haffner**** ul. iękna 11/6, arszawa

2 KTKT H Jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy organizacji i zarządzać procesem kontraktowym? KTJ KTKT, JKT Ó, K BJĄ, Ó JĄ Ó, KTK KTKT imo tego, że transakcje różnią się między sobą rodzajem nabywanych i zbywanych dóbr, często stosuje się podobne zapisy kontraktowe. ajwięcej nieprawidłowości kryje się w szczegółach takich umów. Te szczegóły narażają bezpieczeństwo jednej ze stron umowy, nie tylko w zakresie nie dopełnienia warunków, ale i strat finansowych Szanowni aństwo, zawarcie umowy handlowej niesie poważne ryzyko, zarówno finansowe, jak i prawne. polskich warunkach rynkowych zdecydowana większość kontraktów nie spełnia warunków należytej ochrony wykonania i rozliczenia. obrze przygotowana umowa gwarantuje bezpieczeństwo, a świadomość działań i zabezpieczeń, jakie można powziąć odpowiednio wcześniej, połączone z wiedzą o podstępnych zapisach, jakie można napotkać, gwarantuje większy sukces transakcji. apraszamy aństwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione najskuteczniejsze praktyki rynkowe w zakresie przygotowania poszczególnych rodzajów umów, klauzul, rozliczania i odstępowania od umów, jak również omówione zostaną dobre praktyki w obszarze obrony przed zakazanymi klauzulami, uzdrawiania umowy i skutecznego oddziaływania na kontrahenta podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych. odczas szkolenia dowiesz się: jaki sposób przygotować niezbędną dokumentację kontraktową? Kto podpisuje umowę i jak rozwiązać kwestię reprezentacji? Jak negocjować warunki umowy? Jak renegocjować realizowaną umowę? Jakie umowy stosować i w jaki sposób je przygotować? Jak zawierać bezpieczne e-umowy? Jakiego rodzaju zabezpieczenia można wprowadzać w umowach? Jak formułować i interpretować klauzule dotyczące zabezpieczania interesów firmy w zakresie wykonania i rozliczania umowy? Jakie są skutki prawne konkretnych zapisów zabezpieczających? jaki sposób rozwiązywać umowy i dochodzić swoich praw? Jakich zapisów w umowach wystrzegać się? laczego i jak uzdrawiać umowy? Jak dochodzić swoich praw w trudnej sytuacji kontraktowej? SK SK : K G SK: 1. Konstrukcja i forma umów 2. dpowiedzialność kontraktowa 3. ktualizacja i renegocjacje umów 4. ykonanie umów 5. Klauzule zabezpieczające 6. iedozwolone klauzule 7. oszczenia i dochodzenie praw Kierowników działów umów enedżerów i specjalistów ds. umów Kierowników i specjalistów ds. prawnych yrektorów ds. handlowych Kierowników projektów Kierowników i specjalistów ds. zakupów Tych wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów TG: Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. oprzez szczegółowe omówienie kluczowych elementów umów, klauzul, form zabezpieczania, dobrych i złych rozwiązań, analizy typów umów, poprzez liczne przykłady dobrych zapisów w kontraktach oraz analizy case studies prowadzący będą przybliżać tematykę zawierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym. przypadku jakichkolwiek pytań roszę o kontakt telefoniczny z zespołem pod numerem telefonu (22) , lub za pomocą poczty elektronicznej: Barbara staszow Kierownik rojektu ul. iękna 11/6, arszawa

3 KTKT H Jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy organizacji i zarządzać procesem kontraktowym? KTJ KTKT, JKT Ó, K BJĄ, Ó JĄ Ó, KTK KTKT STKÓ SH SKŃ ŚĘH KTKT H: KST olecam wszystkim osobom negocjującym kontrakty. Bardzo przydatne nawet osobom z długim doświadczeniem w tym zakresie. Każdy moduł tego szkolenia B.B wa Skitek, H S Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, bardzo dobry dobór ekspertów, rzetelne przygotowanie materiałów szkoleniowych arta arek, G S rofesjonalne, bardzo dobre szkolenie wysoki poziom dyta Krystyńska, lastal Sp. z o.o. Tematyka szkolenia ujęta w sposób interesujący i profesjonalny, zalety case study. rowadzący szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna ałgorzata ykowska Kwiatkowska, T genda zień rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja przerwa kawowa sesja obiad sesja TK Trener prawa, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, procesu kontraktowania kspert prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności. spólnik kancelarii prawnej; rowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; Trener z zakresu m.in. Systemu K; rowadziła zajęcia dla kadry ydziałów Ksiąg ieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników środków igracyjnych; utorka publikacji naukowych z zakresu prawa. zień rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja przerwa kawowa sesja przerwa kawowa sesja obiad sesja V ul. iękna 11/6, arszawa ul. Krakowskie rzedmieście 79, arszawa Tel: (22) Fax: (22) Tel: (22) Fax: (22)

4 KTKT H Jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy i zarządzać procesem kontraktowym? 0 Ś Ć T J G T J Ó K Ń ŚĆ KTKT, TJ, B STJ KTHT Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym? okumenty, które warto pozyskać od klientów i ich wiarygodność eprezentacja stron umowy (przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, małżonkowie, małoletni, spadkobiercy, itd.) eprezentacja, a zakres odpowiedzialności za zawartą umowę rawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej dpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci) ase study: ełnomocnictwo - w jaki sposób powinno być sformułowane? zy i jaką odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy ponosi prokurent? zy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania umów? Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki? Jak zabezpieczać własne interesy od strony prawnej na etapie negocjacji? Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy dostępnianie informacji przyszłemu kontrahentowi mowa przedwstępna konieczność czy zbędna biurokracja? ist intencyjny KST, KTJ KTKT Jakie warunki powinna spełniać umowa handlowa? dolność prawna i zdolność do czynności prawnej a zawieranie umów Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej zynności prawne w kontraktowaniu apytanie ofertowe Jakie są stałe elementy umów? Komparycja umowy prawidłowy opis o pojawia się w dobrych umowach? Słowniczek i preambuła umów Język umów, formy zawierania umów kreślanie obowiązków i uprawnień stron Jakie błędy najczęściej zawierają umowy? Kto podpisuje umowy? Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie? ałączniki w umowach ase study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować? KST ÓŻG J Ó Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów? odzaje umów oraz analiza ich zastosowania ase study: umowy ramowe, sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy itp. -umowa: o forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej o w jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie? o elektroniczne oświadczenie woli warunki ważności mowa ostateczna cechy szczególne okumenty, które powinny stanowić załącznik do umowy w zależności od rodzaju umowy K/K Ó Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego? mowa skutecznie zawarta roblemy aktualizujące się wraz z trwaniem umowy dpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sposób wykonania umowy, czas wykonania soby uczestniczące w wykonaniu umowy owody wykonania zobowiązania yjątki określone ustawowo Ń SSB B KTKTÓ Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy? abezpieczenie wykonania umowy zasady ogólne Sposoby zabezpieczania: o abezpieczenia osobiste: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, inne o abezpieczenia rzeczowe: zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, inne o abezpieczenia szczególne: odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek Szczególne możliwości rozliczenia umowy: potrącenie, cesja wierzytelności Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych K BŃST KTKTH HH Jakie rodzaje zabezpieczania umów stosować i kiedy? Klauzule zabezpieczające wykonanie umowy ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść Klauzule bezpieczeństwa ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta Klauzule poufności Ł K K KTK KTKT Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi zapisami? zym są niedozwolone postanowienia umów według przepisów prawnych? Kiedy zapis jest niezgodny z prawem? jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule? o jakich przepisów odwoływać się? ejestr klauzul niedozwolonych iedozwolone praktyki windykatorów ase study: analiza orzecznictwa Ó KH, GJ KÓ Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie? jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy? Jak jest to regulowane prawnie? Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów? Jak przeprowadzić uzdrawianie umowy od strony formalnej? prowadzanie zmian do aktualnie wykonywanej umowy aneksowanie, klauzule Jak renegocjować warunki kontraktu? Ą H SŃ Jak skutecznie rozwiązać umowę? Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną? jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie? Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną? Klauzule dotyczące rozwiązanie umowy a skutki prawne jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń? Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia ybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż? B K B S Ą ul. iękna 11/6, arszawa

5 F GŁS ypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) lub KTKT H Jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy i zarządzać procesem kontraktowym? sierpnia 2014r., Sopot, Hotel Haffner**** Firma dres mię i nazwisko (1) wysyłając zgłoszenie do r. oszczędzasz 400! mię i nazwisko (2) zgłoszenie do % VT zgłoszenie od % VT Korzystam z programu promocyjnego (podaj symbol) ena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VT mię i nazwisko (3) soba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) opłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju: 2-osobowym 200 netto + 23% VT 1-osobowym 360 netto + 23% VT ena zawiera: proszę o rezerwację noclegu w terminie od...do... uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VT arunkiem uczestnictwa organizatora zgłoszenia w szkoleniu jest przesłanie do Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto : otwierdzenie zgłoszenia. o otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy aństwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. angas Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Telefon/Fax Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura świadczamy, że jesteśmy płatnikami VT nasz nr : poważniamy firmę do wystawienia faktury VT bez naszego podpisu. świadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VT przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. ycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. dwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. ożliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. rganizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. rganizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. świadczam, że jestem upoważniony ( -na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 16 marca 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA WARSZTATY: 15-16 GRUDNIA, WARSZAWA ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA Ustawa wchodzi w życie 25 grudnia 2014! PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIONE ZOSTANA M.IN.: 1. Projektowane zmiany przepisów

Bardziej szczegółowo

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry? FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów karnych do ok. 10

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

Menedżer zarządzania wiedzą

Menedżer zarządzania wiedzą Ponad 40 tysięcy strat rocznie na jednego pracownika tyle kosztuje polskie firmy nieefektywne wykorzystanie wiedzy w organizacji Pewien ekspert z firmy Shell stwierdził: Jeśli będziemy się stale uczyć,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

I CHARYZMATYCZNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE

I CHARYZMATYCZNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE Jakim menedżerem jesteś, a jakim możesz być? Na ile świadomie korzystasz z umiejętności zarządzania, aby Twój zespół dział efektywnie i sprawnie? Jakich ludzi masz w zespole

Bardziej szczegółowo

ZAPISY KONTRAKTOWE WE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ HANDLOWĄ. zaprasza na eksperckie szkolenie. 19-20 września 2013, Warszawa

ZAPISY KONTRAKTOWE WE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ HANDLOWĄ. zaprasza na eksperckie szkolenie. 19-20 września 2013, Warszawa zaprasza na eksperckie szkolenie ZAPISY KONTRAKTOWE WE WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ HANDLOWĄ Przegląd i interpretacja najbardziej niebezpiecznych zapisów dotyczących umowy handlowej z siecią (również od strony

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MENEDŻER

CERTYFIKOWANY MENEDŻER - Jak wdrażać strategie optymalizacji i usprawnienia w działaniach i procesach TSL? Szanowni Państwo Zmiany na rynkach gospodarczych przypominają o dwóch kluczowych regułach organizacji logistyki: tanio

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

27 marca 2015 r. Warszawa, Hotel Ibis Centrum

27 marca 2015 r. Warszawa, Hotel Ibis Centrum PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PO NOWELIZACJI - czyli zmiany w ustawie konsumentów obowiązujące od dnia 25.12.2014 r. TERMIN I MEJSCE SZKOLENIA: 27 marca 2015 r. Warszawa, Hotel Ibis Centrum Na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. R E G U L A M I N określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo