Charakterystyka Zamawiającego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego z włączeniem działalności handlingowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka Zamawiającego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego z włączeniem działalności handlingowej"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ INFORMACJE OGÓLNE Charakterystyka Zamawiającego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego z włączeniem działalności handlingowej 1. Nazwa i adres ubezpieczającego Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź 2. Miejsce prowadzenia działalności Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź 3. Natężenie ruchu lotniczego 3.1. zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia Ruch lotniczy (w procentach) 4.1. statków powietrznych liniowych rejsowych 89,59% 4.2. statków powietrznych liniowych czarterowych 8,05% 4.3. statków powietrznych lotnictwa lekkiego 2,36 5. Typy statków powietrznych korzystających z portu lotniczego 5.1. najczęściej - B737/800, A , CRJ200, ATR największe B767, TU Obsługiwane Linie Lotnicze RYANAIR WIZZ AIR SAS SUN D'OR/ISRAIR AIR CAIRO ENTER AIR TRAVEL SERVICE BINGO AIRWAYS PEGASUS SPRINT AIR SYPHAX AIRLINES NESMA 7. Podmioty odpowiedzialne za: 7.1. hangarowanie Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 1 z 9

2 7.2. wieżę kontrolną podmiot zewnętrzny - Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej 7.3. obsługę płytową Port Lotniczy Łódź 7.4. tankowanie i przechowywanie paliwa - podmiot zewnętrzny Petrolot, Port Lotniczy Łódź planuje w 2. połowie 2013 r. uruchomić bazę paliw catering (Port Lotniczy Łódź jedynie pośredniczy, tj. realizuje zlecenia przewoźników) 7.6. obsługę towarów i poczty Port Lotniczy Łódź 8. Szacunkowe wpływy za usługi świadczone przez port lotniczy w podziale na: 8.1. wpływy za usługi świadczone przez port lotniczy zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia 10,5 mln PLN planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia 9,6 mln PLN 8.2. wpływy od koncesjonowanych podmiotów świadczących usługi w porcie lotniczym zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia 93 tys PLN planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia 64 tys PLN 9. Czy ubezpieczający jest odpowiedzialny za konserwację i utrzymanie lotniska - TAK 10. Dane dotyczące lotniska: położenie w terenie, wymiary Deklinacja magnetyczna: 4o E Lokalizacja: 51º N, 019º E Odległość, kierunek od miasta: 6 km Wzniesienie lotniska: 185 m długość i kierunek pasów startowych i dróg kołowania Główna droga startowa: 07L-25R ( ) -2500m x 45m Pas trawiasty: 07R-25L ( )- 700m x 175m Drogi kołowania: A, B, C- długość- brak danych oznakowanie ICAO- EPLL IATA- LCJ 11. Czy ubezpieczający jest odpowiedzialny za obsługę pasażerów i/lub bagażu przylatujących i/lub odlatujących - TAK 12. Czy hangary są dostępne dla publicznego hangarowania? Jeśli tak, jaka jest szacunkowa wartość hangarowanych samolotów w ciągu roku - NIE 13. Czy ubezpieczający obsługuje, utrzymuje lub naprawia samoloty - NIE 14. Czy ubezpieczający prowadzi catering dla osób z zewnątrz? Jeśli tak, jakie są przybliżone roczne obroty z tytułu prowadzenia tej działalności NIE Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 2 z 9

3 BEZPIECZEŃSTWO 15. Czy teren portu lotniczego jest ogrodzony? Jeśli tak, w jaki sposób TAK- siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego o wysokości 2,4m, uwieńczona na całej długości (na górze i na dole), zwojami koncentriny wykonane z drutu ostrzowego. 16. Ile jest wejść na teren portu lotniczego i jakie środki bezpieczeństwa obowiązują w tym zakresie 9 bram ewakuacyjnych, 1 brama główna wjazdowa na teren portu, wszystkie bramy zabezpieczone są mechanicznie (kłódka lub łańcuch z kłódką) zaplombowane. Do tego dochodzą punkty kontroli bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędących pasażerami, łącznie 8 punktów. Każda osoba udająca się do strefy krytycznej poddawana jest kontroli bezpieczeństwa przez pracowników SOL. 17. Czy lotnisko jest dostępne dla osób z zewnątrz i czy mogą one poruszać się swobodnie po terenie lotniska Tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia, otrzymaniu przepustki i pod nadzorem osoby upoważnionej. 18. Jakiego rodzaju kontroli bezpieczeństwa na terenie terminalu poddawani są wylatujący pasażerowie Kontrola bezpieczeństwa obejmuje sprawdzenie bagażu podręcznego, rejestrowanego przy pomocy urządzeń RTG oraz kontroli manualnej, jaką jest zespół czynności kontroli bezpieczeństwa wykonywanych ręcznie bez ingerencji w wewnętrzne powłoki ciała oraz w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu naruszenie intymności, w celu wykrycia w odzieży lub na ciele oraz w przedmiotach osobistych kontrolowanej osoby zabronionych przedmiotów, urządzeń lub za zgodą kontrolowanej osoby kontrola ta może być przeprowadzana przez pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba, lub w szczególnych przypadkach za zgodą kontrolowanej osoby kontrola manualna może także obejmować dokonanie oglądu powierzchni jej ciała przez pracownika służby ochrony lotniska tej samej płci, w warunkach gwarantujących zachowanie intymności. Za zgodą kontrolowanej osoby czynność ta może być dokonana przez pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba. 19. Jakiego rodzaju sprzęt jest używany do obsługi bagażu pasażerów i towarów? Hi-Scan EDtS 2 szt. Hi-Scan T2is 2 szt. Hi-Scan V2is 5 szt. Hi-Scan 6040 ax 8 szt. AutoClear szt. IONSCAN 500DT 2 szt. Responder BLS 5 szt. RESPONDER RCI 3 szt. Ręczne monitory promieniowania (HDS-101GN +RDS-80) 3 szt. Jeszcze jest Rapiscan na cargo i Hi-Scan na terminalu 2 bardzo chcemy by te urządzenia stały się nasza własnością, lecz puki, co jeszcze nie są, ale z Rapisacana korzystamy i serwisujemy w razie potrzeby czy jest on własnością operatora, czy portu lotniczego własność portu lotniczego Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 3 z 9

4 ZAPLECZE RATOWNICZE 20. W jaki rodzaj sprzętu przeciwpożarowego jest wyposażony port lotniczy i kto jest odpowiedzialny za zapewnienie wymogów bezpieczeństwa w tym zakresie Wszystkie budynki portu Lotniczego są wyposażone w gaśnice i hydranty wewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Na płytach postojowych samolotów rozmieszczone są gaśnice i agregaty gaśnicze proszkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005r w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo- gaśniczych. Międzynarodowy Terminal Pasażerski wyposażony jest w stałą instalację gaśniczą tryskaczową oraz instalację sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowy system ostrzegawczy. W porcie lotniczym funkcjonuje Lotniskowa Straż Pożarna wyposażona w 3 samochody ratowniczo gaśnicze oraz ruchome stanowisko dowodzenia. Za bezpieczeństwo pożarowe w porcie zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz w.w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odpowiada zarządzający portem. W imieniu zarządzającego nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej sprawuje Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej. 21. Czy w porcie lotniczym są na stałe zatrudnieni strażacy (ilość/ wyposażenie / kategoria) W porcie lotniczym jest zatrudnionych 28 strażaków na umowę o pracę i 12 na umowę zlecenie. W terminalu pasażerskim na monitoringu pożarowym pracuje 5 strażaków na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie. Port utrzymuje na stałe 7 kategorie ochrony przeciwpożarowej lotniska a na żądanie 8. W tej chwili jest 8 kategoria ochrony przeciwpożarowej. Samochody: 1.GCBAPr 10/60/250 2.GCBAPr 12/60/250 3.GCBAPr 17/90/ Ruchome stanowisko dowodzenia SDł 22. Czy w porcie lotniczym jest zorganizowana pierwsza pomoc medyczna, a jeśli tak, jakim sprzętem dysponuje, kto wchodzi w skład personelu medycz3nego i jakie zabiegi mogą być wykonywane W porcie lotniczym ratownictwo medyczne jest w strukturach LSP. W tej chwili ( rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U dnia 20 października 2006 r.) jest zatrudnionych 3 ratowników medycznych na umowę o pracę oraz 3 ratowników na umowę zlecenie. $2 strażaków posiada tytuł ratownika po ukończonym kursie KPP. Dla możliwości realizacji zadań o charakterze medycznym Zespół ma do dyspozycji pomieszczenia: 1. Punktu Pierwszej Pomocy w hali ogólnodostępnej Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego, 2. Izolatkę w części hali przylotów, pomiędzy strefą Non Schengen a Schengen przed Punktem Kontroli Paszportowej 3. Przyczepę medyczną wyposażoną w: a) 40 kompletów noszy (deska ortopedyczna) b) Namiot pneumatyczny c) Agregat prądotwórczy d) 15 Zestawów do tlenoterapii e) 90 kocy ratunkowych Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 4 z 9

5 f) 1 zestaw trige g) 10 kpl. Szyn Kramera h) 1 szt. AED i) 5 szt.torby medyczne PSP R2 j) Nagrzewnica powietrza 4. Torby medyczne w samochodach ratowniczo-gaśniczych szt,6 Zespól ratownictwa medycznego może wykonywać zadania w ramach procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy. Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 5 z 9

6 HANDLING 23. Ilość zatrudnionych pracowników (ogółem) 71 osób (63 DON+8 cargo) w tym: pracowników płytowych - 35 osób (22 SOP+13 PAX) pracowników bezpośrednio obsługujących ruch pasażerski 37 osób pracowników obsługujących ruch bagaż/cargo - 30 osób (22SOP+8 cargo) pracowników biurowych - 12 osób innych Ilość i podstawowe typy wykorzystywanego sprzętu: sprzęt DON zgodnie z załączonym wykazem. Trzeba uzupełnić o CRG. 25. Czy wszystkie zawarte umowy są zgodne ze standardem IATA SGHA (AHM810) z włączonym Art.8 dotyczącym zniesienia wzajemnej odpowiedzialności? Tak 26. Zakres świadczonych usług obejmuje: usługi ogólne (reprezentacja, org. zakwaterowanie i transportu załóg etc.) tak kontrole załadunku SP. i łączność tak bezpośredni załadunek kontenerów palet etc. tak obsługę pasażerską tak ilość obsłużonych pasażerów w poprzednim okresie ubezpieczenia: ilość obsłużonych pasażerów w bieżącym okresie ubezpieczenia: ilość pasażerów planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia: obsługę towarów tak ilość obsłużonych towarów w poprzednim okresie ubezpieczenia: kg (XI X 2011) ilość obsłużonych towarów w bieżącym okresie ubezpieczenia: kg (XI IX 2012) ilość towarów planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia ok obsługę płytową SP tak ilość SP obsłużonych w poprzednim okresie ubezpieczenia: 1475 (przewoźnicy regularni i czarterowi) ilość SP obsłużonych w bieżącym okresie ubezpieczenia: 1845 (przewoźnicy regularni i czarterowi) ilość SP planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia: 2149 (przewoźnicy regularni i czarterowi) obsługę techniczną SP tak (w rozumieniu zgodnym z Rozporządzeniem 1 - występowanie o rezerwację lub rezerwowanie odpowiedniego miejsca do parkowania lub hangaru) ilość SP obsłużonych w poprzednim okresie ubezpieczenia: 1475 (przewoźnicy regularni i czarterowi) ilość SP obsłużonych w bieżącym okresie ubezpieczenia: 1845 (przewoźnicy regularni i czarterowi) 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. Nr 83 poz. 695). Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 6 z 9

7 ilość SP planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia: 2149 (przewoźnicy regularni i czarterowi) tankowanie i przechowywanie paliwa od 3Q litraż sprzedany w poprzednim okresie ubezpieczenia... litraż sprzedany w bieżącym okresie ubezpieczenia nie dotyczy... litraż planowanych do sprzedaży w kolejnym okresie ubezpieczenia tys l... wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia wpływy w bieżącym okresie ubezpieczenia wpływy planowane w kolejnym okresie ubezpieczenia 760 tys PLN catering (w zakresie wynikającym z ww. Rozporządzenia nie świadczymy cateringu). wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia wpływy w bieżącym okresie ubezpieczenia wpływy planowane w kolejnym okresie ubezpieczenia transport naziemny tak: wewnętrzny (na terenie lotniska) patrz liczba obsłużonych SP i zewnętrzny koordynacja i administracja obsługi SP tak (patrz liczba obsłużonych SP) organizacja zabezpieczenia lotu, pasażerów, bagażu, towarów (szczegóły): asysta LSP podczas tankowania, kontrola bezpieczeństwa podróżnych i ich bagażu patrz liczba obsłużonych SP. 27. Obroty z tytułu świadczonych usług handlingu: wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia: 2 mln PLN wpływy osiągnięte w obecnym okresie ubezpieczenia: 1,6 mln PLN planowane wpływy na wnioskowany okres ubezpieczenia: 2,6 mln PLN DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA / SZKODOWOŚĆ Podstawowe informacje (data, okoliczności, wysokość roszczenia,status bieżący sprawy) o szkodach i roszczeniach skierowanych do ubezpieczającego w ciągu ostatnich 5 lat z tytułu prowadzonej działalności: bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 7 z 9

8 POJAZDY, MASZYNY I URZĄDZENIA DZIAŁ OBSŁUGI NAZIEMNEJ PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ Lp. Marka Typ/Model Szt Uwagi 1. Ciągnik akumulatorowy WAC-23 6 Wózki do transportu bagażu. 2. Ciągnik spalinowy Rofan ZD Ciągnik spalinowy Rofan ZD Ciągnik spalinowy Rofan Z Ciągnik spalinowy Rofan Z44 1 Średni ciągnik lotniskowy silnik diesla, napęd hydrokinetyczny Ciężki ciągnik lotniskowy, silnik diesla, napęd hydrokinetyczny Średni ciągnik lotniskowy, silnik diesla, napęd hydrokinetyczny Średni ciągnik lotniskowy, silnik diesla, napęd hydrokinetyczny 6. Bus - Fiat Ducato 1 Pojemność 9 osób 7. Bus -Fiat Scudo 1 Pojemność 9 osób 8. Autobus Solaris 1 Pojemność 80 osób 9. Autobus Solaris 1 Pojemność 80 osób 10. Taśmociąg samojezdny Rofan FB Taśmociąg samojezdny Rofan FB9/ Taśmociąg samojezdny Rofan FB9/2 1 Udźwig na taśmie 400 kg/wysokość podnoszenia 4.20 Udźwig na taśmie 400 kg /wysokość podnoszenia 4.90 Udźwig na taśmie 400 kg /wysokość podnoszenia Podgrzewacz samolotowy Delta I 1 Przeznaczenie: samoloty klasy do EMB Podgrzewacz samolotowy Delta II 1 Przeznaczenie: samoloty klasy do 737/A GPU Guinault GA120V kVA/ V/ 28V - DC 16. GPU Guinault GA120V kVA/ V/28V - DC 17. GPU Houchin C690/ kva/ V/28V - DC 18. Agregat rozruchowy ASU Guinault AS Ciśnienie wyjściowe: 250 ppm, diesel, sprężarka śrubowa Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 8 z 9

9 19. Schody pasażerskie ZREMB LSP Schody pasażerskie ZREMB LSP1 1 Wysokość pracy mm Wysokość pracy mm 21. Schody pasażerskie ZREMB LSP3 1 Wysokość pracy mm 22. Schody pasażerskie ZREMB LSP3 1 Wysokość pracy mm 23. Schody pasażerskie ZREMB LSP2/S 1 Wysokość pracy mm 24. Wózki bagażowe WB 1/A Wózek cargo PT Odladzarka Elephant SL42R 1 Stężenia: 50%,75%,100% Typ II, Płyn Safewing MP II Flight, max. Wysokość natrysku 11 m 27. Wóz asenizacyjny TSC 1 Pojemność: 200L nieczystości, 100 L woda 28. Wodniarka PVLC 1 Pojemność: 500 L wody 29. Podnośnik Highloader LAM Wysokość max 7 m, udźwig 7 Ton 30. Holownik samolotowy Goldhofer AST 1 Bezdyszlowy, do samolotów F70/100, Avro RJ70,85,100, B737, A320, B 757, B767 Załącznik nr 6 Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego ZNP/12/61 Strona 9 z 9

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze wprowadza się następujące zmiany:

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze wprowadza się następujące zmiany: Projekt P O P R A W K A do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 2113) W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1: a)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04-IV-2007 r. K(2007)1420 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 741/06 - Polską Pomoc na budowę infrastruktury i zakup urządzeń dla Portu Lotniczego w Łodzi Pomoc

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN UL. BEREZYŃSKA 25 03-908 WARSZAWA TEL: (+48 22) 616 37 98 FAX: (+48 22) 616 37 99 E-MAIL: apaka@apaka.com.pl TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne. 2. Przewozy ładunków 20,4 tys. t. Z powyższego zestawienia. osób i rzeczy jest dość znacząca, a liczba podróży

Koncepcje i strategie logistyczne. 2. Przewozy ładunków 20,4 tys. t. Z powyższego zestawienia. osób i rzeczy jest dość znacząca, a liczba podróży Andrzej Wartecki Logistyka w locie Mapa 1. Rozmieszczenie portów lotniczych Źródło: informacja PPL Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) realizuje następujący zakres działalności: budowa, modernizacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087. Nr 1-2/2015

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087. Nr 1-2/2015 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087 Nr 1-2/2015 Szanowni Czytelnicy, REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel wydania ustawy i jej zakres Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze realizuje, zgodnie z prawem i praktyką Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego, opracowany

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ ROZPORZĄDZENIE NR 1107/2006 Międzynarodowy Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres.

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres. UZASADNIENIE I. Cel wydania ustawy i jej zakres. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, realizuje, zgodnie z prawem i praktyką Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego, opracowany na początku

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. 2 2. niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od grudnia 2009 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku, w Warszawie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Smoleńsku i Katyniu, przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego

Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego Zarządzanie bezpieczeństwem Z a r z ą d z a n i e b e z p i e c z e ń s t w e m l o t n i c t w a c y w i l n e g o lotnictwa cywilnego redakcja naukowa Jarosław Sztucki Marek Gąsior Grzegorz Zając Marek

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO Nr ewid. 113/2012/P/11/062/KIN Informacja o wynikach kontroli OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Nr 20 DECYZJE: 221 Nr 354/MON z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych............................................................................

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SPÓŁKA AKCYJNA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SPÓŁKA AKCYJNA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SPÓŁKA AKCYJNA 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie w zakresie oddziaływania akustycznego wraz z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Port Lotniczy Łódź im.władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zamawiający: Port Lotniczy Łódź im.władysława Reymonta Sp. z o.o. Załącznik Nr 7 do SIWZ Nazwa nadana przez zamawiającego Program funkcjonalno-użytkowy Terminala T3 Międzynarodowego Portu Lotniczego im.w. Reymonta w Łodzi w zakresie sytemu transportu i kontroli bagażu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP- 62/ 2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo