MARTECH RCD PRO Instrukcja obsługi v1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARTECH RCD PRO Instrukcja obsługi v1.4"

Transkrypt

1 v1.4

2 Spis treści MARTECH RCD PRO 1. Podstawowe informacje o produkcie Modele obsługiwane przez RCD PRO w wersji mobilnej Modele obsługiwane prez aplikację na komputer PC Główne funkcje i moŝliwości poszczególnych modułów mobilnych Dla radii typu RCD 210 CQ-JV1871G by Matsushita Dla radii typu RCD 310 / 510 / Seat Ultra Low 250BVX/359BVX Dla radii typu RCD 500 CQ-EV1572 by Matsushita Dla radii typu RNS 510 (Siemens / VDO, Continental, Columbus) Dla radii typu RNS 315 EU by Technisat Dla radii typu Navi Dresden 1 by Technisat Dla radii typu Gamma 3 by Philips Główne funkcje i moŝliwości modułów w wersji PC Wymagania sprzętowe Aktywacja dostępu do sekcji Technical Support Warunki pracy Praca z modułami mobilnymi RCD PRO RCDPRO_RCD Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RCD Schemat podłączenia systemu RCD RCDPRO_RCD Schemat podłączenia systemu RCD Schemat podłączenia systemu Seat Ultra Low MP3 250BVX / 359BVX Schemat podłączenia systemu RCD Funkcje modułu RCDPRO_RCD Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii RCD310, 250BVX/359BVX, RCD RCDPRO_RCD Schemat podłączenia systemu RCD Funkcje modułu RCDPRO_RCD500_v Algorytm odczytu kodu radia/nawigacji serii RCD RCDPRO_RNS Schemat podłączenia systemu RNS Funkcje modułu RCDPRO_RNS Algorytm zmiany kodu nawigacji serii RNS Algorytm aktywacji TV-Free Video in Motion RCDPRO_RNS Modyfikacja expandera dla RNS Schemat podłączenia systemu RNS Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RNS RCDPRO_TechniSat Modyfikacja expandera EPMv1.0 dla Navi Dresden Schemat podłączenia systemu Navi Dresden Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii Navi Dresden RCDPRO_GAMMA Schemat podłaczenia systemu GAMMA Funkcje modułu RCDPRO_GAMMA Algorytm odczytu kodu radia GAMMA

3 1. Podstawowe informacje o produkcie MARTECH RCD PRO RCD PRO odczytuje lub zmienia kody w radiach i nawigacjach samochodowych opartych na najnowszych algorytmach. W skład projektu wchodzą mobilne aplikacje na urządzenie Martech CLIP (RCD PRO) oraz aplikacja na komputer PC (RCD PRO PC). Programy działają w trybie "standalone" - oznacza to, Ŝe moŝna ich uŝywać całkowicie bez komputera. Cały proces odblokowania, odczytania kodu czy teŝ zgrania pamięci radia realizowany jest na urządzeniu Martech Clip oraz karcie MMC jako nośniku danych. 1.1 Modele obsługiwane przez RCD PRO w wersji mobilnej Do najbardziej popularnych modeli naleŝy zaliczyć: RCD 210. RCD 500 produkcji Panasonic Seat Ultra Low 250 BVX / 359 BVX RCD 310, Skoda Swing produkcji Blaupunkt RCD 510, Skoda Bolero produkcji Blaupunkt RNS 510, Skoda Columbus produkcji Siemens VDO / Continental RNS 315, produkcji Technisat VW Gamma 3 by Philips 1.2 Modele obsługiwane prez aplikację na komputer PC Ze względu na częste aktualizacje oraz stale rosnącą listę modeli, polecamy pobrać aktualny spis: Do najbardziej popularnych modeli naleŝy zaliczyć: RNS 510 / Skoda Columbus (zmian kodu, naprawa part number, zmiana logo, kodowanie urządzenia, komendy serwisowe) Kenwood z serii KDC, KRC, KVT, DPX, DDX RCD 310, Skoda Swing, RCD 510, Bolero produkcji Delphi Modele Technisata np. Beat, Dance, Gamma V, RCD 210, ULVWCD Nawigacje montowane w autach Honda np. BB712PC, BB714PH Odbiorniki z aut Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco Radia produkcji Sony w Fordach np. C307, C214, CD132, CD340 Aktualną wersję programu moŝna pobrać z tego adresu: 3

4 2. Główne funkcje i moŝliwości poszczególnych modułów mobilnych Obcenie dostępne są następujące aplikacje na Clipa: 2.1 Dla radii typu RCD 210 CQ-JV1871G by Matsushita (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RCD210_vXX.prg, gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia tryb testowania klawiatury radia 4

5 2.2 Dla radii typu RCD 310 / 510 / Seat Ultra Low 250BVX/359BVX (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_BP310_vXX.prg, gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia (tryb szybki oraz wolny), odczyt i zapis pamięci radia, reset licznika wpisów kodu odczyt informacji o radiu, tryb testowania klawiatury radia 5

6 2.3 Dla radii typu RCD 500 CQ-EV1572 by Matsushita (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RCD500_vXX.prg, gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt informacji o radiu odczyt kodu radia (szybki, 3 sekundowy proces, odczyt bezpośrednio z procesora radia) 2.4 Dla radii typu RNS 510 (Siemens / VDO, Continental, Columbus) (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RNS510_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odblokowanie radia poprzez zmianę kodu na wybrany przez uŝytkownika aktywacja TV-Free - Video in motion (moŝliwość oglądania video podczas jazdy) wejście / wyjście z trybu serwisowego 6

7 2.5 Dla radii typu RNS 315 EU by Technisat (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RNS315_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia tryb testowania klawiatury radia 7

8 2.6 Dla radii typu Navi Dresden 1 by Technisat (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_TechniSat_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia tryb testowania klawiatury radia 8

9 2.7 Dla radii typu Gamma 3 by Philips (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_GAMMA3_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt informacji o radiu odczyt i zapis pamięci radia odczyt kodu radia tryb testowania ON/OFF radia 9

10 3. Główne funkcje i moŝliwości modułów w wersji PC odczyt kodu radia reset licznika błędów modyfikacja kodu radia (wybrane modele) generowanie wynikowych plików bin, gotowych do zapisu w pamięci EEPROM tryb AutoSearch dla radii Kenwood (umoŝliwia odczyt kodu z radia, którego nie ma jeszcze na liście) Aplikacje moŝna pobrać z adresu: 10

11 4. Wymagania sprzętowe MARTECH RCD PRO urządzenie Martech Clip aktywowane do obsługi RCDPRO komputer klasy PC z aktywnym połączeniem do sieci internet (w celu pobrania programów i aktualizacji) w przypadku modułów mobilnych przewaŝnie istnieje konieczność zastosowania dodatkowych układów rozszerzeń. Szczegóły w omówieniach poszczególnych aplikacji. zasilacz 12V o zalecanej wydajności prądowej min 3A wraz z okablowaniem umoŝliwiającym zasilenie radia / nawigacji. 4.1 Aktywacja dostępu do sekcji Technical Support W momencie zakupu kompletnego zestawu czy teŝ samej aktywacji powinieneś podać sprzedawcy swój nickname z forum (martech.pl/forum), umoŝliwi to dostęp do sekcji przeznaczonej tylko dla uŝytkowników programu. Wszystkie programy dostępne są po zalogowaniu na stronie: - w sekcji RCD PRO Service Tools - Technical Support. 11

12 5. Warunki pracy MARTECH RCD PRO Praca z modułami RCDPRO wymaga od uŝytkowników podstawowej znajomości zagadnień z zakresu elektroniki oraz zdolności manualnych, pozwalających wykonać połączenia lutowane na płytach PCB. Do tego celu niezbędne są narzędzia do montaŝu, czasami wymagana jest stacja hot air. Zwracamy uwagę na zastosowanie właściwych narzędzi. NaleŜy pamiętać o niebezpieczeństwie pojawienia się uszkodzeń na skutek ładunków elektrostatycznych ESD. Prosimy odpowiednio przygotować stanowisko pracy, zabezpieczyć się przed ingerencją niepowołanych osób. W Ŝaden sposób nie odpowiadamy za uszkodzenia i straty wynikłe z wadliwego podłączenia bądź eksploatowania systemów niezgodnie z ich przeznaczeniem. 12

13 6. Praca z modułami mobilnymi RCD PRO 6.1 RCDPRO_RCD210 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RCD 210 CQ-JV1871G by Matsushita. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Martach CLIP Expander v1.1 wraz z modułem RCD210 Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RCD210 Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Wylutuj pamięć 93C76 (uŝyj stacji hot air) 3. Podłącz sygnały expandera z płytą radia zgodnie z poniŝszym schematem 13

14 6.1.3 Schemat podłączenia systemu RCD210 MARTECH RCD PRO Połączenia sygnałów gniazda RJ45 modułu RCD210: Pin 1 połaczyć z pinem 1 gnizada CN602 Pin 2 połaczyć z pinem 9 gnizada CN602 Pin 3 połaczyć z pinem 10 gnizada CN602 Pin 4 połaczyć z pinem 2 gnizada CN601 Pin 5 połaczyć z pinem 8 gnizada CN602 Pin 6 połaczyć z pinem 3 gnizada CN602 Pin 7 połaczyć z GND radia Pin 8 połaczyć z pinem 2 gniazda CN602 Złącza CN602/601(CP401/402) znajdują się na stronie TOP płyy PCB radia. Połączenia sygnałów gniazda RJ45 PORT2 expandera: Pin 2 testpoint RST Pin 5 testpoint EPM Testpointy znajdują się na stronie BOTTOM płyty PCB radia. 14

15 PoniŜej - wskazane punkty na płytach PCB radia, pin nr 1 od lewej strony złącz 15

16 Sygnały testpointów RST i EPM 4. Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Włącz je, podłączając wcześniej zasilanie 12V +12V GND 16

17 5. Uruchom aplikację RCDPRO_RCD210 MARTECH RCD PRO 6. Wywołaj funkcję Expander Keyboard Test. Funkcja ta przeprowadza test klawiatury, Program zapyta o potwierdzenie wybierz YES Na ekranie radia pojawi się kod 0592, po krótkiej chwili nastąpi zatwierdzenie kodu klawiszem OK JeŜeli wynik testu nie jest prawidłowy sprawdź połączenia z pkt.3 7. Teraz naleŝy na 10 sekund odłączyć zasilanie radia, po czym połączyć je ponownie. Radio powinno być wyłaczone. 8. Wybierz funkcję Find Code Slow Mode Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie auto lub manual. Tryb auto wyszukuje kod od 0000, zaś w trybie manual moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśniecia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem

18 Wciskamy Start proces szukania zostanie rozpoczęty. Znalezienie kodu potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem. MoŜe się zdarzyć, Ŝe system wskaŝe zły znaleziony kod. MoŜe to być spowodowane fluktuacją napięcia sieciowego lub chociaŝby trąceniem radia. W razie potrzeby moŝna kontynuować wyszukiwanie kodu wybierając Continue. 9. Odłącz zasilanie i odlutuj wszystkie przewody 10. Teraz naleŝy wlutować pamięć 93C76 zwracając uwagę na jej prawidłową orientację. Proces zakończony 18

19 6.2 RCDPRO_RCD310 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RCD 310 / 510 / Seat Ultra Low 250BVX Wymagany sprzęt: - Martech CLIP z aktywacją RCDPRO - Martech CLIP Expander v1.1 - Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia, tak, aby mieć swobodny dostęp do punktów testowych płyty. 2. Wybierz właściwą konfigurację expandera: 3. Podłącz sygnały wg schematów przedstawionych w dalszej części opracowania. 19

20 6.2.1 Schemat podłączenia systemu RCD310 MARTECH RCD PRO Testpointy na płycie RCD310 (strona PCB spód) NaleŜy podłączyć wszystkie sygnały oprócz TP1, TP2, TP3, TP4, K2(RCD510) oraz 5V. Pamiętaj o podłączeniu GND! 20

21 Wszystkie powyŝsze zdjęcia w lepszej rozdzielczości znajdziesz na stronie w dziale RCD PRO. Pamiętaj o podłączeniu zasilania radia 12V/3A. 21

22 6.2.2 Schemat podłączenia systemu Seat Ultra Low MP3 250BVX / 359BVX Testpointy na płycie Seat 250BVX / 359BVX (strona PCB spód) NaleŜy podłączyć wszystkie sygnały oprócz TP1, TP2, TP3, TP4, K2(RCD510) oraz 5V. Pamiętaj o GND! Wszystkie powyŝsze zdjęcia w lepszej rozdzielczości znajdziesz na stronie w dziale RCD PRO. 22

23 Pamiętaj o podłączeniu zasilania radia 12V/3A. MARTECH RCD PRO Uwaga! Radio SEAT 250BVX wyposaŝone jest w uniwersalny manipulator. JeŜeli test klawiatury nie przechodzi prawidłowo, przekręć manipulator o jeden klik w prawo +12V GND bądź lewo. Wywołaj test klawiatury jeszcze raz, aby upewnić się o prawidłowej konfiguracji. 23

24 6.2.3 Schemat podłączenia systemu RCD510 MARTECH RCD PRO Testpointy na płycie RCD 510 (strona PCB spód) NaleŜy podłączyć wszystkie sygnały oprócz K1, K2, K3 oraz 5V. Pamiętaj o GND! 8 pin K2(RCD510) musi być podłączony do testpointu oznaczonego na płycie jako K2. Dodatkowo naleŝy podłączyć sygnały TP1, TP2, TP3 i TP4 umieszczone na płycie wyświetlacza. NaleŜy wcześniej odpiąć taśmę matrycy dotykowej. 24

25 Wszystkie powyŝsze zdjęcia w lepszej rozdzielczości znajdziesz na stronie w dziale RCD PRO. Zasilanie Nawigacji +12V GND 25

26 6.2.4 Funkcje modułu RCDPRO_RCD310 MARTECH RCD PRO Aplikacja mobilna RCDPRO_RCD310 udostępnia następujące funkcje: 1. Read Info odczyt informacji o podłączonym radiu/nawigacji 2. Odczyt zawartości pamięci EEPROM SPI dzięki tej funkcji wykonasz backup pamięci. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed rozpoczęciem wyszukiwania kodu. 3. Zapis zawartości pamięci EEPROM SPI słuŝy przywróceniu wcześniej odczytanej zawartości EEPROM. 4. SAFE2 to SAFE0 Reset funkcja kasowania licznika błędów Podwójne wpisanie błędnego kodu powoduje zablokowanie radia/nawigacji na czas 1h. Wywołanie powyŝszej funkcji resetuje licznik, umoŝliwiając wpisanie kodu. 5. Find Code Fast Mode, funkcja znalezienia kodu wg starego algorytmu. Dotyczy tylko modeli radii/nawigacji ze starym firmware. 26

27 6. Find Code Slow Mode, funkcja wyszukania kodu. Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie auto lub manual. Tryb auto wyszukuje dwie pierwsze cyfry kodu, wyszukiwanie zatem ogranicza się do sprawdzenia maksymalnie 100 kodów. Przyśpiesza to proces znalezienia poprawnego kodu do czasu max 20minut. W przypadku złego odczytu wartości z eeproma odliczanie zacznie się od od wartości W trybie manual moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśnięcia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem Expander Keyboard Test funkcja ta słuŝy sprawdzeniu poprawności podłączenia sygnałów sekcji klawiatury. Dodatkowo w przypadku nawigacji z panelem dotykowym, umoŝliwia wywołanie SAFE2. Poprawnie wykonany test powoduje wypisanie na LCD radia/nawigacji podanego kodu i zatwierdzenie go klawiszem OK. W przypadku wadliwej pracy prosimy sprawdzić połączenia expandera z radiem/nawigacją. 27

28 Uwaga! Radio SEAT 250BVX wyposaŝone jest w uniwersalny manipulator. JeŜeli test klawiatury nie przechodzi prawidłowo, przekręć manipulator o jeden klik w prawo bądź lewo. Wywołaj test klawiatury jeszcze raz aby upewnić się o prawidłowej konfiguracji Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii RCD310, 250BVX/359BVX, RCD510 Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Podłącz sygnały expandera z płytą radia zgodnie ze schematem dla danego radia/nawigacji 3. Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 4. Włącz, podłączając wcześniej zasilanie 12V 5. Uruchom aplikację 6. Wykonaj backup pamięci EEprom, od razu sprawdzone zostaną połączenia bloku EEPROM 7. Wykonaj test klawiatury, zostaną sprawdzone połączenia bloku klawiatury 8. Wywołaj funkcję Find Code Slow Mode. Koniecznie stosuj się do instrukcji wskazanych na LCD Clipa, jeŝeli wymagane jest wyłączenie radia na 10sekund, odłącz zasilanie od radia na ten czas, po czym podłącz zasilanie, ale nie włączaj radia. 9. Uruchom proces w trybie auto, radio/nawigacja zamruga wyświetlaczem LCD to jest normalne zjawisko. W ten sposób obliczone zostaną dwie pierwsze cyfry kodu, zawęŝając zakres poszukiwań do maksymalnie 100 prób. Rozpocznie się proces szukania kodu. JeŜeli zdarzy się, Ŝe proces wyszukiwania zakończy się w momencie pierwszej próby (i kod będzie niewłaściwy np. 0499, 1099, 1899) przywróć stan radia/nawigacji do SAFE0, odłącz zasilanie na 1 minutę i wykonaj czynności od punktu nr 7. JeŜeli zajdzie potrzeba przerwania procesu Slow Mode, naleŝy przytrzymać klawisz Exit przez ok. 5 sekund. Przerywanie działania programu w inny sposób moŝe spowodować uszkodzenie zawartości pamięci EEprom. 10. Znalezienie kodu zasygnalizowane zostanie odpowiednim komunikatem na LCD Clipa. Zanotuj kod, odłącz zasilanie, odlutuj kable expandera od radia. Proces zakończony. 28

29 6.3 RCDPRO_RCD500 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RCD 500 CQ-EV1572 by Matsushita Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Schemat podłączenia systemu RCD500 Punkty testowe znajdują się po na stronie dolnej PCB radia. Schemat połączeń. Do prawidłowej pracy wymaga się jedynie podłączenia zasilania radia oraz sygnałów Clipa z PORT1 i PORT2 wg poniŝszego schematu (pinout dostępny jest równieŝ z poziomu samej aplikacji zakładka Help): PORT1 pin 4 testpoint RST PORT1 pin 5 testpoint CNVSS PORT2 pin 4 testpoint TXD PORT2 pin 5 testpoint RXD PORT2 pin 7 testpoint GND 29

30 Zasilanie radia podłącz wg poniŝszego schematu: MARTECH RCD PRO +12V GND Funkcje modułu RCDPRO_RCD500_v10 Aplikacja mobilna RCDPRO_RCD500_v10 udostępnia następujące funkcje: - Read Info - odczyt informacji o radiu/nawigacji 30

31 - Read Code - odczyt kodu radia (szybki, 3 sekundowy proces, odczyt bezpośrednio z procesora radia) - Help informacje dotyczące pinoutu i połączeń Algorytm odczytu kodu radia/nawigacji serii RCD500 Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Podłącz sygnały PORT1 i PORT2 z płytą radia zgodnie z powyŝszym schematem 3. Podłącz zasilanie radia 12V 4. Wywołaj funkcję Read Info jednocześnie sprawdzona zostanie poprawność podłączenia sygnałów transmisyjnych i zasilania. 5. Wywołaj funkcję Read Code kod zostanie odczytany i przeliczony w ciągu kilku chwil. 6. Odłącz zasilanie i sygnały transmisyjne Proces zakończony. 31

32 6.4 RCDPRO_RNS510 Moduł przeznaczony do pracy z nawigacjami serii RNS510 (Siemens/VDO, Continental, Columbus) Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Konwerter LTTL to RS232 Kabel ze złączem systemowym nawigacji Schemat podłączenia systemu RNS510 Schemat konwertera LTTL RS232 znajdziesz na Konwerter moŝe być równieŝ wykonany na bazie standardowego układu MAX232. Zasilanie układu pobrać bezpośrednio z 1 pinu złącza RJ45 PORT2 Clipa Nie jest wymagane stosowanie Martech Expandera. W przypadku braku wtyczki systemowej nawigacji, moŝna posłuŝyć się zwykłym gniazdem gold pin w rastrze 2.54mm 32

33 Zasilanie radia podłącz wg poniŝszego schematu: MARTECH RCD PRO +12V GND Funkcje modułu RCDPRO_RNS510 Aplikacja mobilna RCDPRO_RCD500_v10 udostępnia następujące funkcje: - Service Mode On włączenie trybu serwisowego. Tryb serwisowy umoŝliwia edycję kodu nawigacji. Funkcja Service Mode On wymaga restartu nawigacji. Wykonuje się to odłączając na chwilę zasilanie +12V. Po restarcie nastąpi zbootowane i wejście w tryb serwisowy. - Service Mode Off wyłączenie trybu serwisowego, czyli przejscie do normalnego trybu działania nawigacji. Funkcja Service Mode Po wywołaniu funkcji,wymaga restartu nawigacji. Wykonuje się to odłączając na chwilę zasilanie +12V. 33

34 - Set New Navi Code funkcja dostępna tylko w trybie serwisowym nawigacji. UmoŜliwia ona edycję kodu. - Enable Video Mode - funkcja odblokowująca Video podczas jazdy. UŜycie nie wymaga trybu serwisowego Algorytm zmiany kodu nawigacji serii RNS510 Schemat działania: 1. Podłącz system zgodnie z e schematem przedstawionym powyŝej. 2. Podłącz zasilanie radia 12V/3A 3. Wywołaj funkcję Service Mode On 4. Odłacz i podłacz zasilanie +12V na LCD wyświetli się tryb serwisowy 5. Wywołaj funkcję Set New Navi Code 6. Ustaw przy pomocy klawiszy UP i DN Clipa właściwy kod. 7. Wywołaj funkcję Service Mode Off 8. Odłacz i podłacz zasilanie +12V Proces zakończony Algorytm aktywacji TV-Free Video in Motion Schemat działania: 1. Podłącz system zgodnie z e schematem przedstawionym powyŝej. 2. Podłącz zasilanie radia 12V/3A 3. Włącz radio, upewnij się Ŝe jest w trybie Normal (jeśli trzeba, uŝyj funkcji Service Mode Off) 4. Wywołaj funkcję Enable Video Mode 34

35 5. Wciśnij Start, odłącz zasilanie na 2 sekundy po czym podłącz z powrotem, następnie włącz radio 6. Efektem poprawnego przejścia powyŝszego procesu jest moŝliwość oglądania video przez pasaŝerów podczas jazdy (UWAGA, prosimy o ostroŝność!) 35

36 6.5 RCDPRO_RNS315 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RNS315 EU TechniSat. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Martach CLIP Expander v1.1 Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Uwaga! Obsługa RNS315 wymaga modyfikacji płyty PCB Expandera v1.1, która opisana jest poniŝej Modyfikacja expandera dla RNS315 Strona TOP Expandera. Nowe wartości rezystorów dla obsługi RNS315 (wartości podane w Ohm, rozmiar 0806) 36

37 Strona TOP Expandera. Zasilanie naleŝy przełaczyć na 3.3V, dodatkowo naleŝy przeciąć ścieŝkę w zaznaczonym miejscu. Uwaga! PoniŜsza modyfikacja moŝe być stosowana równieŝ dla pozostałych modeli obsługiwanych w ramach aplikacji RCDPRO. Przecięta ścieŝka nie wpływa na działanie pozostałych aplikacji RCDPRO. 37

38 Strona BOTTOM Expandera. NaleŜy wykonać zaznaczone połączenie. Zaznaczony Rezystor powinien mieć wartość 0 (zwarcie). Sygnały U10 i U11 naleŝy połączyć z punktami testowymi na PCB panela LCD radia (zdjęcie w dalszej części manuala). Uwaga! PoniŜsza modyfikacja moŝe być stosowana równieŝ dla pozostałych modeli obsługiwanych w ramach aplikacji RCDPRO. Połączenie nie wpływa na działanie pozatałych modułów RCDPRO. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające modyfikacje, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na 38

39 6.5.2 Schemat podłączenia systemu RNS 315 MARTECH RCD PRO Wymagane jest podłączenie sygnałów do punktów testowych płyty panela LCD oraz płyty głównej radia/nawigacji (strona bottom) PoniŜej - wskazane punkty na płycie głównej PCB radia/nawigacji. Dodatkowo naleŝy podlutować dzielnik napięciowy jak poniŝej. Dla przykładu R2.5 to oznaczenie pinu 5 złącza RJ45 expandera, oznaczonego jako RADIO2 39

40 PoniŜej - wskazane punkty na PCB panela LCD Sygnały U10 i U11 naleŝy podlutować bezpośrednio do wyprowadzenia nr 10 i 11 układu 4066 (patrz rysunek powyŝej). Taśma matrycy dotykowej powinna zostać odłączona. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające punkty testowe, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na 40

41 6.5.3 Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RNS315 Wymaga się aby nawigacja miała moŝliwość wpisania 3 kodów. JeŜeli pozostało mniej niŝ 3 próby zablokuj radio i poczekaj 1h do wyzerowania licznika złych wpisów Schemat działania: Odblokowanie składa się z 2 części: 1. Zablokowanie pamięci eeprom: - usuń wszystkie metalowe części obudowy, napęd CD - Wylutuj EEprom z płyty głównej - Przy pomocy aplikacji SPI_Tool v 1.2 wykonaj kopię zapasową eepromu oraz ustaw protekcję całej zawartości pamięci Protect EEprom Area (poniŝej zaznaczono schematycznie pinout połączenia szczególy w pomocy aplikacji SPI_TOOL, która działa bez pomocy expandera!) - uŝyj funkcji Read Status Register aby sprawdzić poprawną protekcję programową. - wlutuj kość pamięci i wykonaj zworę między wyprowadzeniami 3(WP) i 4(GND) 2. Wyszukanie kodu w procesie Slow Mode - Podłącz wszystkie sygnały expandera zgodnie z zdjęciami z punktu Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Włącz je, podłączając wcześniej zasilanie 12V 41

42 - Uruchom aplikację RCDPRO_RNS V GND - Wywołaj funkcję Expander Keyboard Test. Funkcja ta przeprowadza test klawiatury, Program zapyta o potwierdzenie wybierz YES Na ekranie radia pojawi się kod 1590, po krótkiej chwili nastąpi zatwierdzenie kodu klawiszem OK JeŜeli wynik testu nie jest prawidłowy sprawdź połączenia z p Teraz naleŝy na 10 sekund odłączyć zasilanie radia, po czym połączyć je ponownie. Radio powinno być wyłaczone. - Wybierz funkcję Find Code Slow Mode Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie manual. W tym w trybie moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśnięcia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem

43 Wciskamy Start proces szukania zostanie rozpoczęty. Znalezienie kodu potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem. Odłącz zasilanie i odlutuj wszystkie przewody. Proces zakończony. 43

44 6.6 RCDPRO_TechniSat Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii NAVI - Dresden 1 by TechniSat. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Martach CLIP Expander v1.1 wraz z modułem RCD210 Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Uwaga! Obsługa Navi Dresden wymaga modyfikacji płyty PCB Expandera EPMv1.0, która opisana jest poniŝej Modyfikacja expandera EPMv1.0 dla Navi Dresden NaleŜy wykonać zaznaczone połączenie między dwoma sygnałami na płycie modułu EPM (8 noga układu 4066 z 6 pinem złącza RJ45). Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające modyfikacje, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na 44

45 6.6.2 Schemat podłączenia systemu Navi Dresden Wymagane jest podłączenie sygnałów do punktów testowych płyty panela LCD oraz płyty głównej radia/nawigacji. PoniŜej - wskazane punkty na płycie głównej PCB radia/nawigacji: Dla przykładu R2.2 to oznaczenie pinu 2 złącza RJ45 expandera, oznaczonego jako RADIO2 45

46 PoniŜej - wskazane punkty na PCB panela LCD (podłącz sygnały z EPM do panela): Przykładowo Mx (gdzie x to 1,2,3,4,5,6,7 lub 8) oznacza piny złącza RJ45 w expanderze EPMv1.0. Testpoint ze strzałka opisany jako M2&M1, oznacza połączenie do tego punktu obu sygnałów M2 oraz M1 z EPMv1.0. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające punkty testowe, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na Dodatkowo naleŝy podłączyć sygnał R2.5 do pinu złącza systemowego (nie zapomnij o rezystorze): 46

47 Przed rozpoczęciem procesu odblokowania naleŝy wylutować pamięć lub podnieść pin 7 układu do góry, łącząc go następnie z pinem 8 eeproma. Przykład prawidłowo zmontowanego układu: 47

48 6.6.3 Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii Navi Dresden Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Podłącz wszystkie sygnały expandera zgodnie z powyŝszymi zdjęciami. Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Włącz je, podłączając wcześniej zasilanie 12V. Uruchom aplikację RCDPRO_TechniSat. 3. Wylutuj pamięć 24c32 znajdującą się na PCB radia, lub ponieś pin 7 pamięci do góry i połącz go z pinem 8 układu eeprom. 4. Wywołaj funkcję Expander Keyboard Test. Funkcja ta przeprowadza test klawiatury, 5. Program zapyta o potwierdzenie wybierz YES 6. Na ekranie radia pojawi się kod 0592, po chwili nastąpi zatwierdzenie kodu klawiszem OK. JeŜeli wynik testu nie jest prawidłowy sprawdź połączenia z p Teraz naleŝy na 10 sekund odłączyć zasilanie radia, po czym połączyć je ponownie. Radio powinno być wyłaczone. 8. Wybierz funkcję Find Code Slow Mode Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie manual. W tym w trybie moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśnięcia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem

49 9. Wciskamy Start proces szukania zostanie rozpoczęty. 10. Znalezienie kodu potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem. 11. Odłącz zasilanie i odlutuj wszystkie przewody. 12. Proces zakończony. 49

50 6.7 RCDPRO_GAMMA3 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii Gamma 3 by Philips. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia W zaleŝności od wersji wyróŝniamy: radia oparte są na epromie 24c02 i 24c04 (Part number: G) radia oparte są na epromie 24c04 i 24c04 (Part number: D) Prawidłowa identyfikacja układów jest wymagana do poprawnego odblokowania radia. Uwaga! Obsługa GAMMA3 wymaga podłączenia Clipa do radia (bez Ŝadnego expandera). Dodatkowo trzeba zbudować mały układ dzielnika na linii z PORT2.4, oraz układ z tranzystorem i rezystorem do linii PORT

51 6.7.1 Schemat podłaczenia systemu GAMMA3 MARTECH RCD PRO Do prawidłowej pracy wymaga się jedynie podłączenia zasilania radia oraz sygnałów Clipa z PORT1 i PORT2 wg poniŝszego schematu: z PORT1.4 do pcb radia z PORT1.5 do pcb radia z PORT1.8 poprzez prosty układ z tranzystorem NPN i rezystor do pcb radia z PORT2.4 poprzez dzielnik rezystorowy do pcb mechanizmu kasety z PORT2.7 do masy radia 51

52 PoniŜsze zdjęcia przedstawiają sposoby podłączenia się do układu: NaleŜy zbudować prosty układ oparty na dowolnym tranzystorze NPN oraz rezystorze 470 Ohm. 52

53 Prostą modyfikację naleŝy wykonać równieŝ przy płycie mechanizmu kasety: Potrzebne będą dwa rezystory 2.7k oraz 5.1k jest to prosty dzielnik rezystorowy. Zasilanie radia naleŝy podłączyć następująco: 53

54 Przed rozpoczęciem procesu naleŝy włoŝyć kasetę do radia: 54

55 6.7.2 Funkcje modułu RCDPRO_GAMMA3 MARTECH RCD PRO Aplikacja mobilna RCDPRO_GAMMA3 udostępnia następujące funkcje: Read Info odczyt informacji o podłączonym radiu. Read EEPROM odczyt zawartości pamięci dzięki tej funkcji wykonasz backup pamięci. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed rozpoczęciem wyszukiwania kodu Write EEPROM zapis zawartości pamięci słuŝy przywróceniu wcześniej odczytanej zawartości EEPROM Power ON/OFF Test funkcja testująca poprawność układu załączania/wyłączania radia Find Code Slow Mode funkcja wyszukania kodu. 55

MARTECH MicroWire Tools. MARTECH MicroWire Tools Instrukcja obsługi v1.0. Instrukcja obłsugi

MARTECH MicroWire Tools. MARTECH MicroWire Tools Instrukcja obsługi v1.0. Instrukcja obłsugi MARTECH MicroWire Tools Instrukcja obsługi v1.0 Spis treści 1. Podstawowe informacje o produkcie...3 1.1 Modele pamięci obsługiwane przez program...3 2. Główne funkcje i możliwości aplikacji...4 2.1 Aktywacja

Bardziej szczegółowo

MARTECH SPI Tools. MARTECH SPI Tools Instrukcja obsługi v1.0. Instrukcja obłsugi

MARTECH SPI Tools. MARTECH SPI Tools Instrukcja obsługi v1.0. Instrukcja obłsugi MARTECH SPI Tools Instrukcja obsługi v1.0 Spis treści 1. Podstawowe informacje o produkcie...3 1.1 Modele pamięci obsługiwane przez SPI Tool w wersji mobilnej...3 2. Główne funkcje i możliwości aplikacji

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /7 strona

www.viaken.pl INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /7 strona INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 /7 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 2. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05 Centrale alarmowe INTEGRA PROGRAM FLASHX GDAŃSK integra_fl_pl 03/05 1. WPROWADZENIE Centrale alarmowe z serii INTEGRA są nowoczesnymi urządzeniami mikroprocesorowymi, których działaniem steruje program

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie przeznaczone jest do

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7

www.viaken.pl INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7 INTERFEJS TACHOPRO v2 (TACHOBOX) INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1 /7 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 1 Wstęp Tester SM-8838 umoŝliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, UTP, STP, telefonicznego, USB i koncentrycznego. Odczyty pomiarów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0.

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj całego manuala. 2. Gratulujemy wyboru modułu MMmsp430x1xxx. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać 30-dniową wersję

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP

Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP Moduł mikroprocesorowy Murasaki Zou v1.1 wyposaŝony jest w jeden z dwóch mikrokontrolerów tj. ARM7 LPC2368, oraz

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl KASOWNIK INSPEKCI oraz AIRBAG 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.viaken.pl KASOWNIK INSPEKCI oraz AIRBAG 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASOWNIK INSPEKCI oraz AIRBAG 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster *

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster * W zaleŝności od portów dostępnych w danym panelu operatorskim (RS232, RS422 lub USB), program moŝna wgrać za pomocą czterech rodzajów kabla: Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel)

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232

Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232 Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232 Instrukcja obsługi Instalowanie napędu w komputerze PC. Obsługa oprogramowania. Wewnętrzne nagrywarki CD współpracujące z oprogramowaniem Nero 5.5. Wersja 2.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11

Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11 Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11 Przygotowanie kamery: 1. Wyciągnij kamerę z obudowy wodoszczelnej i włącz ją. 2. ustaw tryb video na r1, r2, r3 lub r5. Dzięki temu po instalacji nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji IP Outdoor IR Bullet Camera (with DC 12V / PoE / AC24V) ACM-1430 series Ver. 070709 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-1430 series (DC12V / PoE / AC24V) Zasilacz sieciowy (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)

AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0) AVR DRAGON INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0) ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z AVR DRAGON... 5 ROZDZIAŁ 3. PROGRAMOWANIE... 8 ROZDZIAŁ 4. DEBUGOWANIE... 10 ROZDZIAŁ 5. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01.

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 1. OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 8 Przyrząd umożliwia pomiar, wyświetlenie na wyświetlaczu oraz przesłanie na komputer wartości ośmiu niezależnych liczników impulsów. Zerowanie oraz włączenie (uruchomienie)

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. bramka IP. wideodomofon w smartfonie. model: MS03 CLOUD SERVICE SYSTEM

Podręcznik użytkownika. bramka IP. wideodomofon w smartfonie. model: MS03 CLOUD SERVICE SYSTEM Podręcznik użytkownika bramka IP wideodomofon w smartfonie model: MS03 INSTRUKCJA OBSŁUGI CLOUD SERVICE SYSTEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA Schemat połączenia WAŻNE! Do korzystania z bramki IP niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentacji 1.00 Opis programu TeleTokenEdit

wersja dokumentacji 1.00 Opis programu TeleTokenEdit wersja dokumentacji 1.00 Opis programu TeleTokenEdit Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE...1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM...1 FORMATOWANIE TELETOKENU...2 PROGRAMOWANIE TELETOKENU...4 ZAKŁADKI W PROGRAMIE...5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. 7. Centrum Serwisowe. Adres centrum serwisowego.

Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. 7. Centrum Serwisowe. Adres centrum serwisowego. 7. Centrum Serwisowe. Adres centrum serwisowego. Viaken Centrum Serwisowe: Strona internetowa: www.viaken.pl Email: biuro@viaken.pl Adres: Paproci 8, 30-714 Kraków, Polska. Telefon stacjonarny: (0-12)257-10-16

Bardziej szczegółowo

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g

AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI a/g AG-320 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 8/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-320 informacje

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl http://www.compas.com.pl PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE COMPAS 2026LAN

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

AUTOMAT CZASOWY AC-02

AUTOMAT CZASOWY AC-02 Control Systems Poland ul. Obornicka 20 Bolechowo k. Poznania 62-005 Owińska www.controlsystems.pl INSTRUKACJA OBSŁUGI AUTOMATU Nr wersji instrukcji 1.0 01.03.2010 AUTOMAT CZASOWY AC-02 Automat płatniczy

Bardziej szczegółowo

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl 1 Wstęp...1 2 Nie zamontowane elementy...1 3 Złącza...1 4 Adres procesora...2 5 Zasilanie...2 6 Podłączenie do komputera...3 7 Proste połączenie kilku modułów z komputerem i wspólnym zasilaniem...3 8 Wejścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo