MARTECH RCD PRO Instrukcja obsługi v1.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARTECH RCD PRO Instrukcja obsługi v1.4"

Transkrypt

1 v1.4

2 Spis treści MARTECH RCD PRO 1. Podstawowe informacje o produkcie Modele obsługiwane przez RCD PRO w wersji mobilnej Modele obsługiwane prez aplikację na komputer PC Główne funkcje i moŝliwości poszczególnych modułów mobilnych Dla radii typu RCD 210 CQ-JV1871G by Matsushita Dla radii typu RCD 310 / 510 / Seat Ultra Low 250BVX/359BVX Dla radii typu RCD 500 CQ-EV1572 by Matsushita Dla radii typu RNS 510 (Siemens / VDO, Continental, Columbus) Dla radii typu RNS 315 EU by Technisat Dla radii typu Navi Dresden 1 by Technisat Dla radii typu Gamma 3 by Philips Główne funkcje i moŝliwości modułów w wersji PC Wymagania sprzętowe Aktywacja dostępu do sekcji Technical Support Warunki pracy Praca z modułami mobilnymi RCD PRO RCDPRO_RCD Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RCD Schemat podłączenia systemu RCD RCDPRO_RCD Schemat podłączenia systemu RCD Schemat podłączenia systemu Seat Ultra Low MP3 250BVX / 359BVX Schemat podłączenia systemu RCD Funkcje modułu RCDPRO_RCD Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii RCD310, 250BVX/359BVX, RCD RCDPRO_RCD Schemat podłączenia systemu RCD Funkcje modułu RCDPRO_RCD500_v Algorytm odczytu kodu radia/nawigacji serii RCD RCDPRO_RNS Schemat podłączenia systemu RNS Funkcje modułu RCDPRO_RNS Algorytm zmiany kodu nawigacji serii RNS Algorytm aktywacji TV-Free Video in Motion RCDPRO_RNS Modyfikacja expandera dla RNS Schemat podłączenia systemu RNS Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RNS RCDPRO_TechniSat Modyfikacja expandera EPMv1.0 dla Navi Dresden Schemat podłączenia systemu Navi Dresden Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii Navi Dresden RCDPRO_GAMMA Schemat podłaczenia systemu GAMMA Funkcje modułu RCDPRO_GAMMA Algorytm odczytu kodu radia GAMMA

3 1. Podstawowe informacje o produkcie MARTECH RCD PRO RCD PRO odczytuje lub zmienia kody w radiach i nawigacjach samochodowych opartych na najnowszych algorytmach. W skład projektu wchodzą mobilne aplikacje na urządzenie Martech CLIP (RCD PRO) oraz aplikacja na komputer PC (RCD PRO PC). Programy działają w trybie "standalone" - oznacza to, Ŝe moŝna ich uŝywać całkowicie bez komputera. Cały proces odblokowania, odczytania kodu czy teŝ zgrania pamięci radia realizowany jest na urządzeniu Martech Clip oraz karcie MMC jako nośniku danych. 1.1 Modele obsługiwane przez RCD PRO w wersji mobilnej Do najbardziej popularnych modeli naleŝy zaliczyć: RCD 210. RCD 500 produkcji Panasonic Seat Ultra Low 250 BVX / 359 BVX RCD 310, Skoda Swing produkcji Blaupunkt RCD 510, Skoda Bolero produkcji Blaupunkt RNS 510, Skoda Columbus produkcji Siemens VDO / Continental RNS 315, produkcji Technisat VW Gamma 3 by Philips 1.2 Modele obsługiwane prez aplikację na komputer PC Ze względu na częste aktualizacje oraz stale rosnącą listę modeli, polecamy pobrać aktualny spis: Do najbardziej popularnych modeli naleŝy zaliczyć: RNS 510 / Skoda Columbus (zmian kodu, naprawa part number, zmiana logo, kodowanie urządzenia, komendy serwisowe) Kenwood z serii KDC, KRC, KVT, DPX, DDX RCD 310, Skoda Swing, RCD 510, Bolero produkcji Delphi Modele Technisata np. Beat, Dance, Gamma V, RCD 210, ULVWCD Nawigacje montowane w autach Honda np. BB712PC, BB714PH Odbiorniki z aut Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco Radia produkcji Sony w Fordach np. C307, C214, CD132, CD340 Aktualną wersję programu moŝna pobrać z tego adresu: 3

4 2. Główne funkcje i moŝliwości poszczególnych modułów mobilnych Obcenie dostępne są następujące aplikacje na Clipa: 2.1 Dla radii typu RCD 210 CQ-JV1871G by Matsushita (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RCD210_vXX.prg, gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia tryb testowania klawiatury radia 4

5 2.2 Dla radii typu RCD 310 / 510 / Seat Ultra Low 250BVX/359BVX (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_BP310_vXX.prg, gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia (tryb szybki oraz wolny), odczyt i zapis pamięci radia, reset licznika wpisów kodu odczyt informacji o radiu, tryb testowania klawiatury radia 5

6 2.3 Dla radii typu RCD 500 CQ-EV1572 by Matsushita (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RCD500_vXX.prg, gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt informacji o radiu odczyt kodu radia (szybki, 3 sekundowy proces, odczyt bezpośrednio z procesora radia) 2.4 Dla radii typu RNS 510 (Siemens / VDO, Continental, Columbus) (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RNS510_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odblokowanie radia poprzez zmianę kodu na wybrany przez uŝytkownika aktywacja TV-Free - Video in motion (moŝliwość oglądania video podczas jazdy) wejście / wyjście z trybu serwisowego 6

7 2.5 Dla radii typu RNS 315 EU by Technisat (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_RNS315_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia tryb testowania klawiatury radia 7

8 2.6 Dla radii typu Navi Dresden 1 by Technisat (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_TechniSat_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt kodu radia tryb testowania klawiatury radia 8

9 2.7 Dla radii typu Gamma 3 by Philips (aplikacja dla tych modeli to: RCDPRO_GAMMA3_vXX.prg (gdzie XX to aktualna wersja programu) odczyt informacji o radiu odczyt i zapis pamięci radia odczyt kodu radia tryb testowania ON/OFF radia 9

10 3. Główne funkcje i moŝliwości modułów w wersji PC odczyt kodu radia reset licznika błędów modyfikacja kodu radia (wybrane modele) generowanie wynikowych plików bin, gotowych do zapisu w pamięci EEPROM tryb AutoSearch dla radii Kenwood (umoŝliwia odczyt kodu z radia, którego nie ma jeszcze na liście) Aplikacje moŝna pobrać z adresu: 10

11 4. Wymagania sprzętowe MARTECH RCD PRO urządzenie Martech Clip aktywowane do obsługi RCDPRO komputer klasy PC z aktywnym połączeniem do sieci internet (w celu pobrania programów i aktualizacji) w przypadku modułów mobilnych przewaŝnie istnieje konieczność zastosowania dodatkowych układów rozszerzeń. Szczegóły w omówieniach poszczególnych aplikacji. zasilacz 12V o zalecanej wydajności prądowej min 3A wraz z okablowaniem umoŝliwiającym zasilenie radia / nawigacji. 4.1 Aktywacja dostępu do sekcji Technical Support W momencie zakupu kompletnego zestawu czy teŝ samej aktywacji powinieneś podać sprzedawcy swój nickname z forum (martech.pl/forum), umoŝliwi to dostęp do sekcji przeznaczonej tylko dla uŝytkowników programu. Wszystkie programy dostępne są po zalogowaniu na stronie: - w sekcji RCD PRO Service Tools - Technical Support. 11

12 5. Warunki pracy MARTECH RCD PRO Praca z modułami RCDPRO wymaga od uŝytkowników podstawowej znajomości zagadnień z zakresu elektroniki oraz zdolności manualnych, pozwalających wykonać połączenia lutowane na płytach PCB. Do tego celu niezbędne są narzędzia do montaŝu, czasami wymagana jest stacja hot air. Zwracamy uwagę na zastosowanie właściwych narzędzi. NaleŜy pamiętać o niebezpieczeństwie pojawienia się uszkodzeń na skutek ładunków elektrostatycznych ESD. Prosimy odpowiednio przygotować stanowisko pracy, zabezpieczyć się przed ingerencją niepowołanych osób. W Ŝaden sposób nie odpowiadamy za uszkodzenia i straty wynikłe z wadliwego podłączenia bądź eksploatowania systemów niezgodnie z ich przeznaczeniem. 12

13 6. Praca z modułami mobilnymi RCD PRO 6.1 RCDPRO_RCD210 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RCD 210 CQ-JV1871G by Matsushita. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Martach CLIP Expander v1.1 wraz z modułem RCD210 Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RCD210 Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Wylutuj pamięć 93C76 (uŝyj stacji hot air) 3. Podłącz sygnały expandera z płytą radia zgodnie z poniŝszym schematem 13

14 6.1.3 Schemat podłączenia systemu RCD210 MARTECH RCD PRO Połączenia sygnałów gniazda RJ45 modułu RCD210: Pin 1 połaczyć z pinem 1 gnizada CN602 Pin 2 połaczyć z pinem 9 gnizada CN602 Pin 3 połaczyć z pinem 10 gnizada CN602 Pin 4 połaczyć z pinem 2 gnizada CN601 Pin 5 połaczyć z pinem 8 gnizada CN602 Pin 6 połaczyć z pinem 3 gnizada CN602 Pin 7 połaczyć z GND radia Pin 8 połaczyć z pinem 2 gniazda CN602 Złącza CN602/601(CP401/402) znajdują się na stronie TOP płyy PCB radia. Połączenia sygnałów gniazda RJ45 PORT2 expandera: Pin 2 testpoint RST Pin 5 testpoint EPM Testpointy znajdują się na stronie BOTTOM płyty PCB radia. 14

15 PoniŜej - wskazane punkty na płytach PCB radia, pin nr 1 od lewej strony złącz 15

16 Sygnały testpointów RST i EPM 4. Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Włącz je, podłączając wcześniej zasilanie 12V +12V GND 16

17 5. Uruchom aplikację RCDPRO_RCD210 MARTECH RCD PRO 6. Wywołaj funkcję Expander Keyboard Test. Funkcja ta przeprowadza test klawiatury, Program zapyta o potwierdzenie wybierz YES Na ekranie radia pojawi się kod 0592, po krótkiej chwili nastąpi zatwierdzenie kodu klawiszem OK JeŜeli wynik testu nie jest prawidłowy sprawdź połączenia z pkt.3 7. Teraz naleŝy na 10 sekund odłączyć zasilanie radia, po czym połączyć je ponownie. Radio powinno być wyłaczone. 8. Wybierz funkcję Find Code Slow Mode Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie auto lub manual. Tryb auto wyszukuje kod od 0000, zaś w trybie manual moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśniecia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem

18 Wciskamy Start proces szukania zostanie rozpoczęty. Znalezienie kodu potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem. MoŜe się zdarzyć, Ŝe system wskaŝe zły znaleziony kod. MoŜe to być spowodowane fluktuacją napięcia sieciowego lub chociaŝby trąceniem radia. W razie potrzeby moŝna kontynuować wyszukiwanie kodu wybierając Continue. 9. Odłącz zasilanie i odlutuj wszystkie przewody 10. Teraz naleŝy wlutować pamięć 93C76 zwracając uwagę na jej prawidłową orientację. Proces zakończony 18

19 6.2 RCDPRO_RCD310 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RCD 310 / 510 / Seat Ultra Low 250BVX Wymagany sprzęt: - Martech CLIP z aktywacją RCDPRO - Martech CLIP Expander v1.1 - Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia, tak, aby mieć swobodny dostęp do punktów testowych płyty. 2. Wybierz właściwą konfigurację expandera: 3. Podłącz sygnały wg schematów przedstawionych w dalszej części opracowania. 19

20 6.2.1 Schemat podłączenia systemu RCD310 MARTECH RCD PRO Testpointy na płycie RCD310 (strona PCB spód) NaleŜy podłączyć wszystkie sygnały oprócz TP1, TP2, TP3, TP4, K2(RCD510) oraz 5V. Pamiętaj o podłączeniu GND! 20

21 Wszystkie powyŝsze zdjęcia w lepszej rozdzielczości znajdziesz na stronie w dziale RCD PRO. Pamiętaj o podłączeniu zasilania radia 12V/3A. 21

22 6.2.2 Schemat podłączenia systemu Seat Ultra Low MP3 250BVX / 359BVX Testpointy na płycie Seat 250BVX / 359BVX (strona PCB spód) NaleŜy podłączyć wszystkie sygnały oprócz TP1, TP2, TP3, TP4, K2(RCD510) oraz 5V. Pamiętaj o GND! Wszystkie powyŝsze zdjęcia w lepszej rozdzielczości znajdziesz na stronie w dziale RCD PRO. 22

23 Pamiętaj o podłączeniu zasilania radia 12V/3A. MARTECH RCD PRO Uwaga! Radio SEAT 250BVX wyposaŝone jest w uniwersalny manipulator. JeŜeli test klawiatury nie przechodzi prawidłowo, przekręć manipulator o jeden klik w prawo +12V GND bądź lewo. Wywołaj test klawiatury jeszcze raz, aby upewnić się o prawidłowej konfiguracji. 23

24 6.2.3 Schemat podłączenia systemu RCD510 MARTECH RCD PRO Testpointy na płycie RCD 510 (strona PCB spód) NaleŜy podłączyć wszystkie sygnały oprócz K1, K2, K3 oraz 5V. Pamiętaj o GND! 8 pin K2(RCD510) musi być podłączony do testpointu oznaczonego na płycie jako K2. Dodatkowo naleŝy podłączyć sygnały TP1, TP2, TP3 i TP4 umieszczone na płycie wyświetlacza. NaleŜy wcześniej odpiąć taśmę matrycy dotykowej. 24

25 Wszystkie powyŝsze zdjęcia w lepszej rozdzielczości znajdziesz na stronie w dziale RCD PRO. Zasilanie Nawigacji +12V GND 25

26 6.2.4 Funkcje modułu RCDPRO_RCD310 MARTECH RCD PRO Aplikacja mobilna RCDPRO_RCD310 udostępnia następujące funkcje: 1. Read Info odczyt informacji o podłączonym radiu/nawigacji 2. Odczyt zawartości pamięci EEPROM SPI dzięki tej funkcji wykonasz backup pamięci. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed rozpoczęciem wyszukiwania kodu. 3. Zapis zawartości pamięci EEPROM SPI słuŝy przywróceniu wcześniej odczytanej zawartości EEPROM. 4. SAFE2 to SAFE0 Reset funkcja kasowania licznika błędów Podwójne wpisanie błędnego kodu powoduje zablokowanie radia/nawigacji na czas 1h. Wywołanie powyŝszej funkcji resetuje licznik, umoŝliwiając wpisanie kodu. 5. Find Code Fast Mode, funkcja znalezienia kodu wg starego algorytmu. Dotyczy tylko modeli radii/nawigacji ze starym firmware. 26

27 6. Find Code Slow Mode, funkcja wyszukania kodu. Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie auto lub manual. Tryb auto wyszukuje dwie pierwsze cyfry kodu, wyszukiwanie zatem ogranicza się do sprawdzenia maksymalnie 100 kodów. Przyśpiesza to proces znalezienia poprawnego kodu do czasu max 20minut. W przypadku złego odczytu wartości z eeproma odliczanie zacznie się od od wartości W trybie manual moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśnięcia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem Expander Keyboard Test funkcja ta słuŝy sprawdzeniu poprawności podłączenia sygnałów sekcji klawiatury. Dodatkowo w przypadku nawigacji z panelem dotykowym, umoŝliwia wywołanie SAFE2. Poprawnie wykonany test powoduje wypisanie na LCD radia/nawigacji podanego kodu i zatwierdzenie go klawiszem OK. W przypadku wadliwej pracy prosimy sprawdzić połączenia expandera z radiem/nawigacją. 27

28 Uwaga! Radio SEAT 250BVX wyposaŝone jest w uniwersalny manipulator. JeŜeli test klawiatury nie przechodzi prawidłowo, przekręć manipulator o jeden klik w prawo bądź lewo. Wywołaj test klawiatury jeszcze raz aby upewnić się o prawidłowej konfiguracji Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii RCD310, 250BVX/359BVX, RCD510 Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Podłącz sygnały expandera z płytą radia zgodnie ze schematem dla danego radia/nawigacji 3. Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 4. Włącz, podłączając wcześniej zasilanie 12V 5. Uruchom aplikację 6. Wykonaj backup pamięci EEprom, od razu sprawdzone zostaną połączenia bloku EEPROM 7. Wykonaj test klawiatury, zostaną sprawdzone połączenia bloku klawiatury 8. Wywołaj funkcję Find Code Slow Mode. Koniecznie stosuj się do instrukcji wskazanych na LCD Clipa, jeŝeli wymagane jest wyłączenie radia na 10sekund, odłącz zasilanie od radia na ten czas, po czym podłącz zasilanie, ale nie włączaj radia. 9. Uruchom proces w trybie auto, radio/nawigacja zamruga wyświetlaczem LCD to jest normalne zjawisko. W ten sposób obliczone zostaną dwie pierwsze cyfry kodu, zawęŝając zakres poszukiwań do maksymalnie 100 prób. Rozpocznie się proces szukania kodu. JeŜeli zdarzy się, Ŝe proces wyszukiwania zakończy się w momencie pierwszej próby (i kod będzie niewłaściwy np. 0499, 1099, 1899) przywróć stan radia/nawigacji do SAFE0, odłącz zasilanie na 1 minutę i wykonaj czynności od punktu nr 7. JeŜeli zajdzie potrzeba przerwania procesu Slow Mode, naleŝy przytrzymać klawisz Exit przez ok. 5 sekund. Przerywanie działania programu w inny sposób moŝe spowodować uszkodzenie zawartości pamięci EEprom. 10. Znalezienie kodu zasygnalizowane zostanie odpowiednim komunikatem na LCD Clipa. Zanotuj kod, odłącz zasilanie, odlutuj kable expandera od radia. Proces zakończony. 28

29 6.3 RCDPRO_RCD500 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RCD 500 CQ-EV1572 by Matsushita Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Schemat podłączenia systemu RCD500 Punkty testowe znajdują się po na stronie dolnej PCB radia. Schemat połączeń. Do prawidłowej pracy wymaga się jedynie podłączenia zasilania radia oraz sygnałów Clipa z PORT1 i PORT2 wg poniŝszego schematu (pinout dostępny jest równieŝ z poziomu samej aplikacji zakładka Help): PORT1 pin 4 testpoint RST PORT1 pin 5 testpoint CNVSS PORT2 pin 4 testpoint TXD PORT2 pin 5 testpoint RXD PORT2 pin 7 testpoint GND 29

30 Zasilanie radia podłącz wg poniŝszego schematu: MARTECH RCD PRO +12V GND Funkcje modułu RCDPRO_RCD500_v10 Aplikacja mobilna RCDPRO_RCD500_v10 udostępnia następujące funkcje: - Read Info - odczyt informacji o radiu/nawigacji 30

31 - Read Code - odczyt kodu radia (szybki, 3 sekundowy proces, odczyt bezpośrednio z procesora radia) - Help informacje dotyczące pinoutu i połączeń Algorytm odczytu kodu radia/nawigacji serii RCD500 Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Podłącz sygnały PORT1 i PORT2 z płytą radia zgodnie z powyŝszym schematem 3. Podłącz zasilanie radia 12V 4. Wywołaj funkcję Read Info jednocześnie sprawdzona zostanie poprawność podłączenia sygnałów transmisyjnych i zasilania. 5. Wywołaj funkcję Read Code kod zostanie odczytany i przeliczony w ciągu kilku chwil. 6. Odłącz zasilanie i sygnały transmisyjne Proces zakończony. 31

32 6.4 RCDPRO_RNS510 Moduł przeznaczony do pracy z nawigacjami serii RNS510 (Siemens/VDO, Continental, Columbus) Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Konwerter LTTL to RS232 Kabel ze złączem systemowym nawigacji Schemat podłączenia systemu RNS510 Schemat konwertera LTTL RS232 znajdziesz na Konwerter moŝe być równieŝ wykonany na bazie standardowego układu MAX232. Zasilanie układu pobrać bezpośrednio z 1 pinu złącza RJ45 PORT2 Clipa Nie jest wymagane stosowanie Martech Expandera. W przypadku braku wtyczki systemowej nawigacji, moŝna posłuŝyć się zwykłym gniazdem gold pin w rastrze 2.54mm 32

33 Zasilanie radia podłącz wg poniŝszego schematu: MARTECH RCD PRO +12V GND Funkcje modułu RCDPRO_RNS510 Aplikacja mobilna RCDPRO_RCD500_v10 udostępnia następujące funkcje: - Service Mode On włączenie trybu serwisowego. Tryb serwisowy umoŝliwia edycję kodu nawigacji. Funkcja Service Mode On wymaga restartu nawigacji. Wykonuje się to odłączając na chwilę zasilanie +12V. Po restarcie nastąpi zbootowane i wejście w tryb serwisowy. - Service Mode Off wyłączenie trybu serwisowego, czyli przejscie do normalnego trybu działania nawigacji. Funkcja Service Mode Po wywołaniu funkcji,wymaga restartu nawigacji. Wykonuje się to odłączając na chwilę zasilanie +12V. 33

34 - Set New Navi Code funkcja dostępna tylko w trybie serwisowym nawigacji. UmoŜliwia ona edycję kodu. - Enable Video Mode - funkcja odblokowująca Video podczas jazdy. UŜycie nie wymaga trybu serwisowego Algorytm zmiany kodu nawigacji serii RNS510 Schemat działania: 1. Podłącz system zgodnie z e schematem przedstawionym powyŝej. 2. Podłącz zasilanie radia 12V/3A 3. Wywołaj funkcję Service Mode On 4. Odłacz i podłacz zasilanie +12V na LCD wyświetli się tryb serwisowy 5. Wywołaj funkcję Set New Navi Code 6. Ustaw przy pomocy klawiszy UP i DN Clipa właściwy kod. 7. Wywołaj funkcję Service Mode Off 8. Odłacz i podłacz zasilanie +12V Proces zakończony Algorytm aktywacji TV-Free Video in Motion Schemat działania: 1. Podłącz system zgodnie z e schematem przedstawionym powyŝej. 2. Podłącz zasilanie radia 12V/3A 3. Włącz radio, upewnij się Ŝe jest w trybie Normal (jeśli trzeba, uŝyj funkcji Service Mode Off) 4. Wywołaj funkcję Enable Video Mode 34

35 5. Wciśnij Start, odłącz zasilanie na 2 sekundy po czym podłącz z powrotem, następnie włącz radio 6. Efektem poprawnego przejścia powyŝszego procesu jest moŝliwość oglądania video przez pasaŝerów podczas jazdy (UWAGA, prosimy o ostroŝność!) 35

36 6.5 RCDPRO_RNS315 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii RNS315 EU TechniSat. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Martach CLIP Expander v1.1 Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Uwaga! Obsługa RNS315 wymaga modyfikacji płyty PCB Expandera v1.1, która opisana jest poniŝej Modyfikacja expandera dla RNS315 Strona TOP Expandera. Nowe wartości rezystorów dla obsługi RNS315 (wartości podane w Ohm, rozmiar 0806) 36

37 Strona TOP Expandera. Zasilanie naleŝy przełaczyć na 3.3V, dodatkowo naleŝy przeciąć ścieŝkę w zaznaczonym miejscu. Uwaga! PoniŜsza modyfikacja moŝe być stosowana równieŝ dla pozostałych modeli obsługiwanych w ramach aplikacji RCDPRO. Przecięta ścieŝka nie wpływa na działanie pozostałych aplikacji RCDPRO. 37

38 Strona BOTTOM Expandera. NaleŜy wykonać zaznaczone połączenie. Zaznaczony Rezystor powinien mieć wartość 0 (zwarcie). Sygnały U10 i U11 naleŝy połączyć z punktami testowymi na PCB panela LCD radia (zdjęcie w dalszej części manuala). Uwaga! PoniŜsza modyfikacja moŝe być stosowana równieŝ dla pozostałych modeli obsługiwanych w ramach aplikacji RCDPRO. Połączenie nie wpływa na działanie pozatałych modułów RCDPRO. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające modyfikacje, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na 38

39 6.5.2 Schemat podłączenia systemu RNS 315 MARTECH RCD PRO Wymagane jest podłączenie sygnałów do punktów testowych płyty panela LCD oraz płyty głównej radia/nawigacji (strona bottom) PoniŜej - wskazane punkty na płycie głównej PCB radia/nawigacji. Dodatkowo naleŝy podlutować dzielnik napięciowy jak poniŝej. Dla przykładu R2.5 to oznaczenie pinu 5 złącza RJ45 expandera, oznaczonego jako RADIO2 39

40 PoniŜej - wskazane punkty na PCB panela LCD Sygnały U10 i U11 naleŝy podlutować bezpośrednio do wyprowadzenia nr 10 i 11 układu 4066 (patrz rysunek powyŝej). Taśma matrycy dotykowej powinna zostać odłączona. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające punkty testowe, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na 40

41 6.5.3 Algorytm odczytu kodu radia / nawigacji serii RNS315 Wymaga się aby nawigacja miała moŝliwość wpisania 3 kodów. JeŜeli pozostało mniej niŝ 3 próby zablokuj radio i poczekaj 1h do wyzerowania licznika złych wpisów Schemat działania: Odblokowanie składa się z 2 części: 1. Zablokowanie pamięci eeprom: - usuń wszystkie metalowe części obudowy, napęd CD - Wylutuj EEprom z płyty głównej - Przy pomocy aplikacji SPI_Tool v 1.2 wykonaj kopię zapasową eepromu oraz ustaw protekcję całej zawartości pamięci Protect EEprom Area (poniŝej zaznaczono schematycznie pinout połączenia szczególy w pomocy aplikacji SPI_TOOL, która działa bez pomocy expandera!) - uŝyj funkcji Read Status Register aby sprawdzić poprawną protekcję programową. - wlutuj kość pamięci i wykonaj zworę między wyprowadzeniami 3(WP) i 4(GND) 2. Wyszukanie kodu w procesie Slow Mode - Podłącz wszystkie sygnały expandera zgodnie z zdjęciami z punktu Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Włącz je, podłączając wcześniej zasilanie 12V 41

42 - Uruchom aplikację RCDPRO_RNS V GND - Wywołaj funkcję Expander Keyboard Test. Funkcja ta przeprowadza test klawiatury, Program zapyta o potwierdzenie wybierz YES Na ekranie radia pojawi się kod 1590, po krótkiej chwili nastąpi zatwierdzenie kodu klawiszem OK JeŜeli wynik testu nie jest prawidłowy sprawdź połączenia z p Teraz naleŝy na 10 sekund odłączyć zasilanie radia, po czym połączyć je ponownie. Radio powinno być wyłaczone. - Wybierz funkcję Find Code Slow Mode Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie manual. W tym w trybie moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśnięcia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem

43 Wciskamy Start proces szukania zostanie rozpoczęty. Znalezienie kodu potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem. Odłącz zasilanie i odlutuj wszystkie przewody. Proces zakończony. 43

44 6.6 RCDPRO_TechniSat Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii NAVI - Dresden 1 by TechniSat. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Martach CLIP Expander v1.1 wraz z modułem RCD210 Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia Uwaga! Obsługa Navi Dresden wymaga modyfikacji płyty PCB Expandera EPMv1.0, która opisana jest poniŝej Modyfikacja expandera EPMv1.0 dla Navi Dresden NaleŜy wykonać zaznaczone połączenie między dwoma sygnałami na płycie modułu EPM (8 noga układu 4066 z 6 pinem złącza RJ45). Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające modyfikacje, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na 44

45 6.6.2 Schemat podłączenia systemu Navi Dresden Wymagane jest podłączenie sygnałów do punktów testowych płyty panela LCD oraz płyty głównej radia/nawigacji. PoniŜej - wskazane punkty na płycie głównej PCB radia/nawigacji: Dla przykładu R2.2 to oznaczenie pinu 2 złącza RJ45 expandera, oznaczonego jako RADIO2 45

46 PoniŜej - wskazane punkty na PCB panela LCD (podłącz sygnały z EPM do panela): Przykładowo Mx (gdzie x to 1,2,3,4,5,6,7 lub 8) oznacza piny złącza RJ45 w expanderze EPMv1.0. Testpoint ze strzałka opisany jako M2&M1, oznacza połączenie do tego punktu obu sygnałów M2 oraz M1 z EPMv1.0. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości przedstawiające punkty testowe, moŝna ściągnąć z naszego działu obsługi technicznej na Dodatkowo naleŝy podłączyć sygnał R2.5 do pinu złącza systemowego (nie zapomnij o rezystorze): 46

47 Przed rozpoczęciem procesu odblokowania naleŝy wylutować pamięć lub podnieść pin 7 układu do góry, łącząc go następnie z pinem 8 eeproma. Przykład prawidłowo zmontowanego układu: 47

48 6.6.3 Algorytm odszukania kodu radia/nawigacji serii Navi Dresden Schemat działania: 1. Zdemontuj osłony metalowe radia 2. Podłącz wszystkie sygnały expandera zgodnie z powyŝszymi zdjęciami. Zmontuj radio w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Włącz je, podłączając wcześniej zasilanie 12V. Uruchom aplikację RCDPRO_TechniSat. 3. Wylutuj pamięć 24c32 znajdującą się na PCB radia, lub ponieś pin 7 pamięci do góry i połącz go z pinem 8 układu eeprom. 4. Wywołaj funkcję Expander Keyboard Test. Funkcja ta przeprowadza test klawiatury, 5. Program zapyta o potwierdzenie wybierz YES 6. Na ekranie radia pojawi się kod 0592, po chwili nastąpi zatwierdzenie kodu klawiszem OK. JeŜeli wynik testu nie jest prawidłowy sprawdź połączenia z p Teraz naleŝy na 10 sekund odłączyć zasilanie radia, po czym połączyć je ponownie. Radio powinno być wyłaczone. 8. Wybierz funkcję Find Code Slow Mode Jest to funkcja wyszukująca kod radia zgodnie z parametrami ustawionymi przez uŝytkownika. Do dyspozycji mamy moŝliwość ustawienia wyszukiwania w trybie manual. W tym w trybie moŝna ustawić dowolny kod, od którego nastąpi wyszukiwanie. Do tego celu naleŝy wcisnąć Change i przy pomocy klawiszy CLIPA: UP i DN, ustawić odpowiednią wartość kodu początkowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojedyncze wciśnięcia inkrementują wartość kodu o jednostkę, zaś dłuŝsze przytrzymanie klawisza UP lub DN spowoduje wzrost kodu ze skokiem

49 9. Wciskamy Start proces szukania zostanie rozpoczęty. 10. Znalezienie kodu potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem. 11. Odłącz zasilanie i odlutuj wszystkie przewody. 12. Proces zakończony. 49

50 6.7 RCDPRO_GAMMA3 Moduł przeznaczony do pracy z radiami serii Gamma 3 by Philips. Wymagany sprzęt: Martech CLIP z aktywacją RCDPRO Zasilacz 12V/3A do zasilenia radia W zaleŝności od wersji wyróŝniamy: radia oparte są na epromie 24c02 i 24c04 (Part number: G) radia oparte są na epromie 24c04 i 24c04 (Part number: D) Prawidłowa identyfikacja układów jest wymagana do poprawnego odblokowania radia. Uwaga! Obsługa GAMMA3 wymaga podłączenia Clipa do radia (bez Ŝadnego expandera). Dodatkowo trzeba zbudować mały układ dzielnika na linii z PORT2.4, oraz układ z tranzystorem i rezystorem do linii PORT

51 6.7.1 Schemat podłaczenia systemu GAMMA3 MARTECH RCD PRO Do prawidłowej pracy wymaga się jedynie podłączenia zasilania radia oraz sygnałów Clipa z PORT1 i PORT2 wg poniŝszego schematu: z PORT1.4 do pcb radia z PORT1.5 do pcb radia z PORT1.8 poprzez prosty układ z tranzystorem NPN i rezystor do pcb radia z PORT2.4 poprzez dzielnik rezystorowy do pcb mechanizmu kasety z PORT2.7 do masy radia 51

52 PoniŜsze zdjęcia przedstawiają sposoby podłączenia się do układu: NaleŜy zbudować prosty układ oparty na dowolnym tranzystorze NPN oraz rezystorze 470 Ohm. 52

53 Prostą modyfikację naleŝy wykonać równieŝ przy płycie mechanizmu kasety: Potrzebne będą dwa rezystory 2.7k oraz 5.1k jest to prosty dzielnik rezystorowy. Zasilanie radia naleŝy podłączyć następująco: 53

54 Przed rozpoczęciem procesu naleŝy włoŝyć kasetę do radia: 54

55 6.7.2 Funkcje modułu RCDPRO_GAMMA3 MARTECH RCD PRO Aplikacja mobilna RCDPRO_GAMMA3 udostępnia następujące funkcje: Read Info odczyt informacji o podłączonym radiu. Read EEPROM odczyt zawartości pamięci dzięki tej funkcji wykonasz backup pamięci. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed rozpoczęciem wyszukiwania kodu Write EEPROM zapis zawartości pamięci słuŝy przywróceniu wcześniej odczytanej zawartości EEPROM Power ON/OFF Test funkcja testująca poprawność układu załączania/wyłączania radia Find Code Slow Mode funkcja wyszukania kodu. 55

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.9 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols. ProLinx Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.pl 08 lipiec, 2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI WaŜne informacje dotyczące instalacji Podłączanie

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Mini POS. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 NOTATKI.

Mini POS. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 NOTATKI. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Mini POS 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Instr_Obslugi_MiniPOS_v01_20081210.doc Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program Towary Paczkowane wersja: 4.16 Spis treści Informacje ogólne...3 Instalacja programu...4 Jak zacząć?...5 Obsługa wag serii AG i AGN...7 Główne okno programu...9 Bazy danych...10

Bardziej szczegółowo

SOLEO, SOLEO PLUS. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 NOTATKI NOVITUS SOLEO / SOLEO PLUS

SOLEO, SOLEO PLUS. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 NOTATKI NOVITUS SOLEO / SOLEO PLUS NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SOLEO, SOLEO PLUS 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_SOLEO_V18_20070528.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy 4.1.1. Materiał nauczania Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy W niniejszym rozdziale zostały omówione jedynie najbardziej typowe

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja PODRĘCZNIK INSTALATORA wersja 1.3b Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu ATEUS OMEGA Lite. Centrala została zaprojektowana i wykonana z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie IV NOVITUS 2007

Bardziej szczegółowo

Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci

Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA, CZĘŚĆ 2 Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci Podmenu Wired i Wireless Funkcja PJ Controller Funkcja Network Viewer Funkcja Moderator Przed przystąpieniem do lektury

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo