PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 DZ/14/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót obejmujących: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci komputerowej wraz z Punktami Dystrybucyjnymi umożliwiającej podłączenie Pawilonu I do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Szpitala oraz do pracowni RTG, zaprojektowanie oraz wykonanie sieci telefonicznej umożliwiającej połączenie Pawilonu I z Centralą telefoniczną, zaprojektowanie oraz wykonanie serwerowni Pawilonu I, obejmujące m. in. przygotowanie sieci energetycznej wraz z systemem zasilania awaryjnego, klimatyzacji oraz przyłączy sieci komputerowej, zaprojektowanie oraz wykonanie systemu do monitoringu sal chorych Pawilonu I, w ramach zadania: Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali. Zamawiający: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie, ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny, Oznaczenia kodów CPV Sprzęt elektroniczny Sprzęt związany z komputerami Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Roboty budowlane Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną Instalacyjne roboty elektryczne Instalowanie okablowania komputerowego Lipiec, 2012 r. 1

2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA UPROSZCZONY OPIS PRAC Budowa okablowania szkieletowego Kable światłowodowe Wydzielona instalacja elektryczna, dedykowana Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni Sieć telefoniczna System do monitoringu UWAGI KOŃCOWE RYSUNKI

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Niniejsze opracowanie dotyczy następujących lokalizacji budynku głównego szpitala przy ul. Marii Konopnickiej 65 (p. załączone mapki na końcu opracowania): Pawilon I, Pawilon II-ABC, Pawilon III, Pawilon IV-ABC. Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje: zaprojektowanie sieci szkieletowej i budowę kabli światłowodowych łączących: nowe lokalne punkty dystrybucyjne (w pawilonach szpitala II, III, IV), nową serwerownię przy Pawilonie I, główny punkt dystrybucyjny w Pawilonie I, oraz pracownię RTG w Pawilonie IIB, zaprojektowanie i budowę instalacji elektrycznej, dedykowanej dla zasilania nowych punktów dystrybucyjnych sieci komputerowej, adaptację pomieszczenia w Pawilonie I na potrzeby przyszłej serwerowni, wraz z przeniesieniem przyłącza internetowego z serwerowni w Pawilonie IV-C do serwerowni w Pawilonie I, celem uruchomienia funkcjonalności routera brzegowego w nowej serwerowni, zaprojektowanie i budowę połączenia szkieletowego telefonicznego pomiędzy centralą telefoniczną w Pawilonie IV-C a szafą GPD w Pawilonie I, dostawę oraz montaż kamer do monitoringu sal chorych dzieci młodszych w Pawilonie I, wraz z oprogramowaniem. Zamawiający, chcąc dokonać możliwie największego przybliżenia skali problemu oraz umożliwić proces należytego oszacowania kosztów wykonania planowanych przedsięwzięć, zaprasza zainteresowanych na dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu. 3

4 2. UPROSZCZONY OPIS PRAC 2.1 Budowa okablowania szkieletowego Głównym punktem dystrybucyjnym sieci będzie nowa serwerownia w Pawilonie I, zlokalizowana na poziomie parteru, połączona w topologii gwiazdy z: GPD w Pawilonie I, PPD w pracowni RTG (parter), oraz nowymi Pośrednimi Punktami Dystrybucyjnymi w pozostałych pawilonach w liczbie 4. Orientacyjne rozmieszczenie nowych punktów dystrybucyjnych zgodnie z załączonym planem. Wyposażenie Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych zgodne z Załącznikiem Nr 1 - Specyfikacją techniczną. W szafach należy umieścić elementy wyposażenia (przełącznice światłowodowe, panele krosowe, sprzęt aktywny, organizatory kabli, półki, itp). W pomieszczeniu nowej serwerowni zamontowana zostanie także szafa serwerowa. Specyfikacje urządzeń aktywnych (przełączniki, routery, itp.) zawarto w Załączniku Nr 1 Specyfikacji technicznej. Założenia Użytkownika i minimalne wymagania dla przyjmowanych rozwiązań: 1. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD stanowić będzie szafa stojąca o wysokości 42U o następujących parametrach: standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary struktura), szafa ma spełniać wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC 529, rama spawana z profili stalowych gr. 1,5mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole, dach z dodatkowa perforacją dla bardziej wydajnej wentylacji szafy, możliwość wprowadzenia kabli przez dach, podłogę oraz tylna ścianę, drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z blachy 1,5mm z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem jednopunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180O, ściany boczne i tylna z blachy 1mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych, cztery pionowe profile montażowe 19 z blachy ocynkowanej montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy z oznaczeniem wysokości numerowane co 1U, szafę należy wyposażyć w panel wentylacyjny oraz termostat. 2. Pośredni punkt dystrybucyjny PPD stanowić szafa wisząca o wysokości od 6 do 15U (w zależności od ilości wyposażenia) o następujących parametrach: standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary struktura), 4

5 szafa ma spełniać wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC 529, w dachu i podstawie szafy po jednym otworze przystosowanym do montażu modułu wentylacyjnego 1 - wentylatorowego do szaf wiszących, w standardzie para pionowych profili 19 z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z rastrem 25 mm. możliwość dodawania kolejnych profili montażowych, dach i podstawa wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ściany boczne wykonane z blachy gr. 0,8 mm, drzwi przednie wykonane z szyby hartowanej o gr. 4 mm z zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180, (na wyposażeniu szafy 2 szt. kluczy do drzwi przednich). drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie, możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich, wprowadzania przewodów przez otwory w części górnej, dolnej oraz tylnej, tylna sekcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o Wykonawca powinien zapewnić dołączenie wszystkich istniejących zakończeń sieciowych, w ramach istniejącego okablowania poziomego w pawilonach szpitala, do nowej sieci szkieletowej, poprzez nowe punkty dystrybucyjne; 4. Wykonawca zapewni w ramach wykonania usługi odpowiednią ilość przewodów krosowniczych (z zachowaniem min kat.5e) niezbędnych do połączeń aktywnych i pasywnych elementów sieci w punktach dystrybucyjnych. Przewody muszą być wykonane fabrycznie (zalewane) nie dopuszcza się wykonywania przewodów krosowniczych ręcznie; 5. Środowisko w którym będzie instalowany osprzęt sklasyfikowano jako M 1I1C1E1 (łagodne) wg specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN :2007. Wymagania gwarancyjne Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu przez Wykonawcę. Ma obejmować swoim zakresem okablowanie szkieletowe od głównego punktu dystrybucyjnego do poszczególnych pośrednich punktów dystrybucyjnych. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że po końcowym sprawdzeniu Systemu Okablowania Szkieletowego, oraz jego przyjęciu przez Właściciela Systemu, zainstalowane, pasywne składniki systemu będą spełniać wymagania, zgodnie ze specyfikacjami połączenia dla standardów przemysłowych, przez okres trzech (3) lat od daty wydania gwarancji. Odbiór i pomiary sieci W celu odbioru instalacji okablowania szkieletowego należy spełnić następujące warunki: 1. Wykonać komplet pomiarów. 2. Wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: 5

6 2.1. Raporty z pomiarów okablowania, 2.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli światłowodowych, 2.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, 2.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. 2.2 zawrzeć w dokumentacji Kable światłowodowe Do połączenia pośrednich punktów dystrybucyjnych (PPD) z głównym punktem dystrybucyjnym GPD w serwerowni, GPD w Pawilonie I, oraz pracownią RTG przewidziano kable światłowodowe, wielomodowe OM3 12G (50/125) LSOH zalecane do transmisji 10Gb. Zakończenie włókien na przełącznicach RACK 19" (umieszczonych w poszczególnych punktach dystrybucyjnych) z zastosowaniem złączy SC/LC. Kable w budynkach prowadzić w wężu trudnopalnym. Zapasy kabli umieszczone będą na stelażach w punktach dystrybucyjnych. W serwerowni zapasy umieszczone w skrzynkach zapasu zlokalizowanych wewnątrz pomieszczenia. Założenia i wytyczne dla kabli światłowodowych 1. Okablowanie szkieletowe w oparciu o uniwersalny kabel światłowodowy MM 12 x 50/125 OM3 o konstrukcji luźnej tuby, zawierający wzmocnienie w postaci włókien szklanych, które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. 2. Interfejs światłowodowy w konfiguracji wtyk adapter wtyk SC. 3. Panele krosowe (światłowodowe) - RACK19, wyposażone w kasetki spawów, elementy zapasu włókna, dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli, zaślepki. Specyfikacja kabla światłowodowego: Zewnętrzny płaszcz kabla wykonany z tworzywa FireBur (normy IEC ), Suche uszczelnienie taśmą wchłaniającą wilgoć i pęczniejącą pod jej wpływem, Centralna tuba o średnicy 2,8mm, Wzmocnienie włókno szklane jako zabezpieczenie antygryzoniowe, Dane techniczne: Zewnętrzna średnica kabla: Nominalna waga: Zewnętrzna średnica płaszcza: Maksymalny naciąg instalacyjny jednorazowy: Wytrzymałość naciągu dynamicznego: Wytrzymałość naciągu statycznego: 6 6,0mm 40kg/km 1,0mm 1000N 750N 500N

7 Siła naciągu zerwania kabla: Minimalny promień zgięcia podczas instalacji: Minimalny promień zgięcia podczas pracy: Temperatura instalacyjna: Temperatura pracy: 1500N R=60mm R=100mm O od 15OC do +40 C od 30OC do +60OC Pomiary Pomiar każdego toru transmisyjnego swiatłowodowego (wartosc tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm i powinien zawierac: 2.3 specyfikacje (normę) wg. której jest wykonywany pomiar, metode referencji, tłumienie toru pomiarowego, podane wartosci graniczne (limit), informacje o końcowym rezultacie pomiaru Wydzielona instalacja elektryczna, dedykowana Instalacja przewidziana jest wyłącznie do zasilania urządzeń aktywnych w pośrednich punktach dystrybucyjnych. Urządzenia medyczne mające m.in. bezpośrednią styczność z ciałem pacjenta (grupa 2) nie mogą być podłączane do niniejszej instalacji. Przewody prowadzone będą w korytkach PVC, montowanych natynkowo (lub w korytach blaszanych z przegrodą, jeżeli występuje sufit podwieszany). Przewody elektryczne prowadzone będą, w miarę możliwości, wspólnymi trasami z okablowaniem szkieletowym i zakończone w gniazdach elektrycznych, 230V. Rozdzielnice wydzielonej instalacji elektrycznej zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy zlokalizowanej przy nowej serwerowni (Pawilon I). Powyższe rozwiązanie pozwoli uniezależnić zasilanie punktów dystrybucyjnych od obecnych kabli elektroenergetycznych (przekrój, stan techniczny) tworząc w pełni wydzieloną sieć elektryczną. Ułatwi to także kontrolę systemu (np: zdalne monitorowanie parametrów jednego, centralnego UPSa). Oględziny i pomiary końcowe Po wykonaniu dedykowanej instalacji zasilającej należy dokonać oględzin wszystkich jej elementów oraz sprawdzić sposób i jakość montażu wykonanych połączeń, w szczególności: swobodny dostęp do urządzeń, umieszczenie odpowiednich opisów i tablic ostrzegawczych, prawidłowe oznaczenie obwodów i zabezpieczeń w rozdzielniach, poprawność połączeń przewodów, Po oględzinach wykonać końcowe pomiary i sporządzić stosowne protokoły badań: 7

8 rezystancji izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, impedancji pętli zwarcia dla wszystkich obwodów odbiorczych, prądu i czasu zadziałania wyłączników różnicowopradowych oraz prawidłowości działania przycisku testowego. Pomiary wykonać miernikiem wielkości elektrycznych posiadającym aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Protokoły pomiarowe należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. Założenia i wytyczne dla instalacji elektrycznej, dedykownej 1) Instalacja systemu zasilania dedykowanego dla budowanego systemu sieci szkieletowej powinna zawierać w ramach realizacji usługę instalacji kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach, montaż gniazd, przewodów, UPS-ów, instalację odrębnych tablic rozdzielczych wraz z kompletem wymaganych zabezpieczeń). 2) Obwody energetyczne, zabezpieczające prace urządzeń w serwerowni (klimatyzator, szafy, centralka alarmowa) stanowić będą odrębne samodzielne obwody z wydzieloną sekcją zabezpieczeń w rozdzielnicy głównej. 3) Pośrednie punkty dystrybucyjne (szafy) powinny być przyłączone do osobnych obwodów. 4) Sieć będzie miała prawidłowo zabezpieczoną wartość poziomu uziomu, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla tego typu działania oraz przepisami wykonawczymi SEP i norm Prawa Budowlanego. 5) Przekroje przewodów dobrać na podstawie stosownych obliczeń uwzględniając wymogi obowiązującuch norm i przepisów oraz wytyczne producenta UPS. 6) Każdy obwód gniazd elektrycznych DATA musi zostać zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym typu B z członem różnicowo-prądowym typu A. 7) Instalacja musi być wyposażona w ochronę przepięciową. 8) System zasilania w budynkach powinien zostać poprowadzony w listwach natynkowych PVC (lub metalowych korytach kablowych) z separacją toru logicznego. 9) Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. 10) Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów należy wykonać w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. 11) Wymogi dla UPS-ów zawarto w Załączniku Nr 1 Specyfikacji technicznej. 8

9 2.4 Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni W ramach adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni przewidziano: wymianę istniejących drzwi wejściowych do serwerowni na drzwi antywłamaniowe, montaż klimatyzatora, montaż instalacji uziemiającej, montaż centralki alarmowej wraz z podsystemem kontroli dostępu, montaż szafy teletechnicznej GPD (z przełącznicami ODF, panelami krosowymi, itp.), przeniesienie przyłącza internetowego z aktualnej serwerowni w Pawilonie IV-C do nowej serwerowni w Pawilonie I, celem uruchomienia funkcjonalności routera brzegowego w nowej serwerowni. Wytyczne dla adaptacji pomieszczenia serwerowni 1. Drzwi wejściowe do serwerowni wymiar drzwi umożliwiający dostawę i montaż szaf teletechnicznych, antywłamaniowe, chroniące przed dostępem osób niepowołanych: PN-90/B Klasa C, ognioodporność: PN-B-02871: 1996 Klasa EI Klimatyzacja serwerowni Pomieszczenie serwerowni znajduje się na parterze w budynku głównym szpitala. Szczegółowe określenie wartości zysków ciepła będzie możliwe do określenia na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń, które zostaną umieszczone w serwerowni. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji zagadnienia Wykonawca powinien zweryfikować wszystkie parametry pomieszczenia i opracować dokumentację dla tego zakresu prac. 3. Instalacja alarmowa i system kontroli dostępu System kontroli dostępu zostanie zrealizowany w oparciu o centralę alarmową oraz czytniki kart zbliżeniowych umieszczone przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia. Jako element blokujący zostanie użyta zwora elektromagnetyczna o udźwigu min. 350 kg. Dla celów bezpieczeństwa przy wyjściu z serwerowni zainstalować należy awaryjny przycisk wyjścia umożliwiający otwarcie przejścia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika. Wyjście takie zostanie odnotowane w pamięci systemu jako nieautoryzowane. Obsługa systemu będzie się odbywać przy pomocy manipulatora. Wejście do serwerowni możliwe będzie po użyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN. Wykonawca dostarczy komplet 10 kart dostępowych. Instalacja alarmowa powinna prócz wykrywania intruzów umożliwić także wykrycie zalania wodą oraz pojawienie się dymu w pomieszczeniu. Sposób powiadamiania Użytkownika należy ustalić na etapie projektu. 4. Montaż instalacji uziemiającej Należy wykonać instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania oraz warunki do poprawnej pracy sprzętu. 9

10 2.5 Sieć telefoniczna Zakres planowanych prac obejmuje budowę połączenia szkieletowego telefonicznego pomiędzy centralą telefoniczną w Pawilonie IV-C a szafą GPD w Pawilonie I. Specyfikacja kabla: kabel telekomunikacyjny U/UTP 50 par kat. 3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH. Pary przewodów należy zakończyć na łączówkach centrali telefonicznej. 2.6 System do monitoringu Zakres planowanych prac obejmuje dostawę oraz montaż kamer do monitoringu sal chorych dzieci młodszych w Pawilonie I, wraz z oprogramowaniem, zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę, na podstawie: Specyfikacji technicznej, załączonego planu poszczególnych pięter Pawilonu I, oraz wizji lokalnej. Kamery wykorzystywane będą do monitoringu sal chorych dla małych pacjentów, dlatego też priorytetem jest czytelność uzyskanego obrazu, również w trybie nocnym. Monitorowane mają być również korytarze. Obraz z kamer wykorzystywany będzie do bieżącego podglądu i nie może być rejestrowany. Oprogramowanie musi udostępniać funkcję zabezpieczającą dostęp do obrazu poprzez weryfikację hasłem użytkownika. Montaż: kamery muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający jak najmniej inwazyjną wymianę oraz naprawę urządzeń, kamery muszą zostać podłączone do istniejącej sieci energetycznej oraz informatycznej (kable przyłączeniowe ukryte w listwach instalacyjnych natynkowych), przesył informacji musi odbywać się w oparciu o istniejącą sieć komputerową, zamawiający nie dopuszcza innego sposobu przesyłu danych (w tym za pośrednictwem sieci bezprzewodowych). Specyfikacja techniczna kamer została podana w Załączniku Nr 1 - Specyfikacji technicznej. 10

11 3. UWAGI KOŃCOWE 1. Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania oraz certyfikowania sieci strukturalnej i jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia do instalacji systemu okablowania strukturalnego. 2. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie integralną część dokumentacji. 3. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest szpital, prace związane z wykonaniem planowanych robót będą mogły być wykonywane wyłącznie w sposób niezakłócający codziennej pracy oddziałów szpitala. Godziny prowadzenia prac należy konsultować na bieżąco z Użytkownikiem. 4. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 5. Prace instalacyjne dla sieci elektrycznej muszą być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV. 6. Stały nadzór nad realizacją prac przy sieci elektrycznej musi prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do dozoru urządzeń elektrycznych do 1kV. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie i sprzątanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń w których będą wykonywane prace w stanie takim jaki zastał przed przystąpieniem do prac. 8. Wykonawca prowadząc tory kablowe dla sieci strukturalnej jest zobligowany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji odwiertów przez ściany działowe lub między- stropowe w zakresie istniejących wiązek elektryki ogólnej, której położenie na obiekcie nie jest udokumentowane schematem instalacyjnym. 9. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej w obiektach podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają Wykonawcę i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu. 10. Wszelkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurach PCV i zabezpieczyć masą ogniotrwałą. 11. Zamawiający nie dopuszcza montażu torów kablowych na kleje natynkowe, a jedynie z wykorzystaniem kołków montażowych. 12. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej w trzech egzemplarzach oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie PDF 13. W dokumentacji będą zawarte informacje o rozmieszczeniu gniazd i ułożeniu kabli zasilających, prowadzenie torów kablowych na obiekcie, schemat połączeń fizycznych z opisem obwodów oraz oznaczeniem tablic. 11

12 4. RYSUNKI Rys. 01 Plan szpitala Rys. 02 Pawilon I parter Rys. 03 Pawilon I I piętro Rys. 04 Pawilon I II piętro 12

13 13

14 14

15 Sale chorych dzieci młodszych 15

16 Sala monitorowana 16

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo