PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA Kod CPV: FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTANT : Marian Paluch OPRACOWAŁ : Ryszard Domagała KRAKÓW, MAJ 2010r

2 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 3. CZĘŚĆ PRAWNA 3.1. Odpisy uprawnień do projektowania 3.2. Zaświadczenia o przynależności do MOIIB 3.3. Oświadczenia 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Zakres opracowania 4.2. Podstawa opracowania 4.3 Wstęp 4.4. Zasilanie 4.5. Rozdzielnice elektryczne 4.6. Instalacje oświetlenia 4.7. Instalacje gniazd wtykowych 4.8. Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych 4.9. Instalacje zasilania gwarantowanego Instalacje ochrony przeciwporażeniowej Instalacje połączeń wyrównawczych 5. OBLICZENIA TECHNICZNE 5.1. Bilans mocy dla projektowanej rozdzielnicy serwerowni Rs 5.2. Dobór linii zasilającej i zabezpieczeń 5.3. Obliczenie spadku napięcia na wlz 5.4. Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 6. SPIS RYSUNKÓW 6.1. Zasilanie rozdzielnicy Rs -rys. nr Zasilanie urządzeń serwerowni - rys. nr Schemat ideowy rozdzielnicy serwerowni Rs rys. nr Schemat ideowy rozdzielnicy RGK - rys. nr 4 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. UWAGI KOŃCOWE

3 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje -zasilanie elektroenergetyczne rozdzielnicy serwerowni -rozdzielnice serwerowni -instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych -zasilanie urządzeń serwerowni 4.2. Podstawa opracowania -zlecenie zamawiającego -wytyczne użytkownika -wizja lokalna w obiekcie -obowiązujące normy i przepisy 4.3.Wstęp Obecnie szafy z urządzeniami informatycznymi znajdują się w przystosowanym pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku. W związku z planowaną modernizacją sieci logicznej wynikającą ze zmiany lokalizacji oraz zwiększenia ilości punktów dostępowych konieczne jest przeniesienie istniejących urządzeń serwerowni do pomieszczenia w piwnicy, co umożliwi jednocześnie ich rozbudowę i zapewni bezawaryjną pracę. Projekt niniejszy obejmuje zasilanie w energię elektryczną nowoprojektowanej serwerowni. Projekt sieci teleinformatycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz monitoringu obejmuje oddzielne opracowanie Zasilanie Serwerownię projektuje się zasilić z wolnego odpływu nr1, w polu nr 5 rozdzielnicy głównej RGR znajdującej się w piwnicy tego samego budynku. Rozdzielnica RGR posiada zasilanie podstawowe oraz zasilanie rezerwowe

4 Wolny odpływ wyposażony jest w wyłącznik typu LO 400 i podstawy bezpiecznikowe PBD2 które należy wyposażyć we wkładki bezpiecznikowe WTNH-2 o prądzie znamionowym podanym na schemacie zasilania. Linię zasilającą należy wyprowadzić z rozdzielnicy RGS w kanale kablowym a następnie w rurze PCV montowanej na ścianie wprowadzić przez istniejący otwór, nad strop podwieszony korytarza. Dalej przewód układać w korytku i wprowadzić do rozdzielnicy serwerowni Rs Projektuje się zasilanie przewodem YLY 5 x 16 mm 2, co umożliwi zasilanie dodatkowych urządzeń w przypadku dalszej rozbudowy serwerowni Rozdzielnice serwerowni W pomieszczeniu serwerowni projektuje się dwie rozdzielnice elektryczne -rozdzielnica serwerowni Rs Z rozdzielnicy serwerowni Rs zasilane będą urządzenia istniejących (przeniesionych) szaf informatycznych nr 1 i nr 2, urządzenia zasilania awaryjnego (UPS) dla szafy projektowanej, klimatyzatory oraz oświetlenie i gniazda wtykowe ogólne serwerowni. Rozdzielnica ta sprefabrykowana będzie na bazie typowej obudowy naściennej i wyposażona w aparaturę łączeniową, zabezpieczającą i ochronniki przeciwprzepięciowe. Schemat ideowy oraz usytuowanie rozdzielnicy Rs przedstawiono na rysunkach w dalszej części opracowania. -rozdzielnica napięcia gwarantowanego RGK W wykonaniu naściennym, wyposażona w aparaturę łączeniową i zabezpieczającą. Rozdzielnica ta przeznaczona jest do zasilania urządzeń aktywnych znajdujących się w projektowanej szafie informatycznej. W rozdzielnicy tej przewidziano także zabezpieczenia obwodów gniazd dedykowanych na potrzeby serwerowni. Nie projektuje się obwodów gniazd dedykowanych rezerwowanych z zasilaczy UPS dla całego budynku. Poszczególne wybrane stanowiska, winny być wyposażone lokalnie w indywidualne zasilacze awaryjne. Rezerwowe obwody w rozdzielnicy RGK pozwolą na zasilanie kilku gniazd z projektowanego zasilacza awaryjnego. Obwody te będzie można wykonać po ustaleniu miejsca montażu gniazd (po zmianie funkcji pomieszczeń) Rozdzielnica RGK zasilana będzie z zasilacza awaryjnego PW9120 6kVA. Schemat ideowy przedstawiono na rysunku w dalszej części opracowania

5 4.6.Instalacje oświetlenia W pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię zamontowana jest obecnie jedna oprawa oświetleniowa oraz wyłącznik p/t. Instalacja oświetleniowa wykonana jest jako podtynkowa. Projektuje się oświetlenie serwerowni przy zastosowaniu 2 opraw oświetleniowych świetlówkowych o mocy 2x36W IP55, z kloszem przezroczystym, montowanych do stropu. Oprawy oświetleniowe winny być wyposażone w moduły autonomicznego zasilania awaryjnego, zapewniające oświetlenie pomieszczenia przez co najmniej 2 godziny w przypadku zaniku napięcia sieci. Dla pomieszczenia przyjęto natężenie oświetlenia E=500lx. Instalację należy wykonać układając przewody w listwach i korytkach PCV ułożonych na ścianach i stropie pomieszczenia Instalacje gniazd wtykowych Projektuje się wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych. Instalacje należy wykonać przewodami YDy 3x 2,5mm 2 ułożonymi w korytkach i listwach PCV montowanych do ścian pomieszczenia. Zastosować gniazda wtykowe w wykonaniu naściennym. Ilość i rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rysunku w dalszej części opracowania Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano dwa klimatyzatory DAIKIN (w tym jeden istniejący), o mocy 3,5kW każdy. Zasilanie klimatyzatorów przewidziano z rozdzielni Rs przewodami YDy 3x 4mm 2, które należy ułożyć w korytkach PCV na ścianie pomieszczenia. Zasilanie skraplaczy wykonać przewodami YDy 3 x 2,5mm 2 i układać wzdłuż instalacji chłodniczej w rurkach PCV, na odcinku przebiegającym na zewnątrz należy stosować rurki z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Projekt przewiduje montaż dwóch identycznych urządzeń klimatyzacyjnych z których jedno zostanie przeniesione z pomieszczenia obecnej serwerowni. 4.9.Instalacje zasilania gwarantowanego W serwerowni przewidziano zabudowanie rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RGK, zasilaną z projektowanego zasilacza UPS. Z rozdzielnicy RGK wyprowadzone będą obwody zasilające urządzenia informatyczne znajdujące się w projektowanej szafie oraz gniazda zamontowane na ścianie w pobliżu szaf z urządzeniami aktywnymi. Instalację wykonać kabelkami elastycznymi typu JB x 4 mm 2 oraz przewodem YDy 3x2,5 mm 2.

6 W celu umożliwienia dalszej rozbudowy instalacji w rozdzielnicy RGK przewidziano zabezpieczenia dla wyprowadzenia obwodów zasilania gwarantowanego do innych pomieszczeń obiektu Instalacje ochrony przeciwporażeniowej Zgodnie z normą PN-IEC ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, przy zastosowaniu: -wyłączników różnicowo-prądowych -nadmiarowo-prądowych wyłączników instalacyjnych -wkładek bezpiecznikowych topikowych Instalacje połączeń wyrównawczych W pomieszczeniu serwerowni należy ułożyć instalacje połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LYg 25mm 2 ułożonym w korytkach PCV do której należy przyłączyć -szynę PE w rozdzielnicach -konstrukcję szaf informatycznych -inne obce części metalowe 5. OBLICZENIA TECHNICZNE 5.1. Bilans mocy dla projektowanej rozdzielnicy serwerowni Rs L.p. Odbiory P i [kw] k j P s [kw] 1. Szafy przeniesione 10,0 1 10,0 2. UPS 5,0 1 5,0 3. Klimatyzacja 7,0 0,5 3,5 4. Oświetlenie 0,2 0,7 0,14 5. Gniazda wtykowe 1,5 0,6 0,9 6. Rezerwa 8,0-8,0 RAZEM 27,54 Do obliczeń przyjęto P s = 28 kw

7

8 R X Transformator 0,005 0,015 Al 240mm 2 0,003 Cu 16mm 2 0,042 Cu 2,5mm 2 0,11 R = 0,16 Z 2 = R 2 + X 2 Z = 0,16 I z = = A I w = k x I n = 5 x 16 = 80A I z > I w Warunek skuteczności szybkiego wyłączenia jest spełniony. 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE Projekt pt. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 1997 wraz z późniejszymi zmianami Ustawa z dn Prawo budowlane PN-IEC Norma wieloarkuszowa pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 8. UWAGI KOŃCOWE Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami i przepisami BHP Podczas prowadzonych prac należy zadbać właściwe zgodne z przepisami oznaczenie przewodów i aparatury, umożliwiające ich identyfikację Po zakończeniu prac należy wykonać badania i pomiary kontrolne. Protokoły badań i pomiarów przedłożyć do odbioru końcowego.

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo