ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi Set

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set"

Transkrypt

1 Set 0 ELE ac 16/18/ Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. f m Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschaft m Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści B Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis zespołów i funkcji... B 2 3 Dane techniczne wózka standardowego... B Parametry wózków standardowych... B Wymiary... B Norma EN... B Warunki eksploatacji wózka... B 5 4 Tabliczki... B Tabliczka znamionowa typu... B 7 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przeładunek przy użyciu dźwigu... C 1 2 Pierwsze uruchomienie... C 1 3 Przemieszczanie wózka bez korzystania z napędu własnego (tryb awaryjny)... C Praca awaryjna przy użyciu kluczyka serwisowego 737 (o)... C 3 D Baterie - obsługa, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP dotyczące obchodzenia się z elektrolitem... D 1 2 Rodzaje akumulatorów... D 2 3 kumulatory i moc silnika... D 2 4 Odsłanianie akumulatora... D 3 5 Ładowanie akumulatora... D Ładowanie akumulatora przy użyciu stacjonarnej ładowarki... D Ładowanie akumulatora przy użyciu wbudowanej ładowarki (o)... D 4 6 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora... D 7 7 Wskaźnik stopnia rozładowania akumulatora (t)... D 8 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy BHP dla pracy wózków widłowych... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchomienie wózka... E 4 4 Praca wózkiem... E Przepisy BHP przy pracy wózkiem... E Jazda, kierowanie, hamowanie... E Podejmowanie i składowanie ładunków... E Zabezpieczanie wózka przed odjechaniem... E 9 5 Klawiatura sterująca (CNCODE) (o)... E Zamek kodowy... E Programy jazdy... E Parametry... E Ustawienia parametrów... E Parametry jazdy... E 17 6 Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) (o)... E Funkcja zabezpieczenia przed rozładowaniem... E Wskazanie godzin pracy pojazdu... E Test włączenia... E 21 7 Wskazówki w czasie awarii... E 22 F Utrzymanie wózka w dodrym stanie technicznym 1 BHP i ochrona środowiska naturalnego... F 1 2 Przepisy BHP w trakcie prac konserwacyjnych... F 1 3 Przeglądy i obsługa... F 3 4 Lista kontrolna czynności obsługowych wózków ELE ac 16 / 18 / F 4 5 Plan smarowania wózków ELE ac 16 / 18 / F Środki eksploatacyjne... F 7 6 Zalecenia dotyczące obsługi... F Przygotowanie wózka do wykonywania czynności obsługowych... F Zdejmowanie pokrywy przedniej... F Zdejmowanie pokrywy napędu... F Kontrola bezpieczników elektrycznych... F Ponowne dopuszczenie wózka do ruchu... F 10 7 Wycofanie wózka z eksploatacji... F Czynności przed wycofaniem z ruchu... F Czynności podczas postoju wózka... F Ponowne przywrócenie wózka do ruchu... F 11 8 Okresowa i powypadkowa kontrola stanu technicznego (D: UVV-Kontrola według VBG 36)... F 11 I 2

6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wytyczne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania wózków jezdniowych niskiego podnoszenia (VDM) należą do zakresu dostawy wózka. Stanowią one integralną część składową niniejszej Instrukcji obsługi i bezwzględnie należy ich przestrzegać. W żadnym wypadku nie ograniczają one obowiązujących przepisów krajowych, które w pełni zachowują swą moc. Opisany w tej Instrukcji wózek stanowi wózek jezdniowy niskiego podnoszenia przeznaczony do unoszenia i transportowania ładunków. Wolno go użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tej Instrukcji. Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do urazu osób, uszkodzenia samego wózka lub spowodowania szkód rzeczowych. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń wskutek unoszenia zbyt ciężkich ładunków lub nierównomiernego ich usytuowania na widłach. Wiążące są przy tym dane zamieszczone na tabliczce znamionowej lub wykresie obciążeń przytwierdzonych do wózka. Wózka jezdniowego nie wolno eksploatować w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem, a także w powodującym korozję lub silnie zapylonym środowisku. m Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Instrukcji obsługi jest każda osoba fizyczna lub prawna, która sama użytkuje wózek jezdniowy lub na której zlecenie jest on użytkowany. W szczególnych przypadkach (na przykład leasing, wynajem) eksploatatorem jest taka osoba, która na podstawie umowy zawartej między właścicielem a użytkownikiem wózka wzięła na siebie obowiązek eksploatacji wózka. Użytkownik musi zapewnić, by wózek był użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie użytkownika lub osób trzecich nie było narażone na niebezpieczeństwo. Ponadto należy przestrzegać przepisów ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami i innych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosować się do wytycznych do eksploatacji, konserwacji i utrzymania wózka w stanie sprawności technicznej. Użytkownik musi zadbać o to, by wszyscy użytkownicy wózka przeczytali i zrozumieli niniejszą Instrukcję obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego, które wpływa na funkcje wózka jezdniowego lub je zmienia, jest dopuszczalny wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach niezbędne może się okazać zezwolenie miejscowych władz, ale nie zwalnia ono z dokonania homologacji przez producenta PL 1

7 PL

8 Set B Opis wózka 1 Opis zastosowania Wózek ELE ac jest przeznaczony do transportu ładunków po równych nawierzchniach. Można nim podejmować palety skrzynkowe lub płaskie z deskami poprzecznymi wystającymi poza obrys kół nośnych lub samego wózka. Wartość maksymalnego udźwigu Qmaks podano na specjalnej tabliczce. Typ wózka, udźwig i moc silnika: Typ Udźwig Moc silnika ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw B 1

9 Set 2 Opis zespołów i funkcji Poz. Opis Poz. Opis 1 t Wskaźnik rozładowania 8 t Uchwyt podnoszący akumulatora o Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) 9 o Wbudowana ładowarka 24 V / 30 (włącznie z układem zabezpieczającym) 2 o Klawiatura sterująca 10 t Pokrywa akumulatora (CNCODE) 3 t Stacyjka 11 t Nastawnik jazdy o Stacyjka (dodatkowo z drugim poziomem do wentylacji 12 t Przycisk zabezpieczenia przed najechaniem na operatora hamulca) 4 t Pokrywa przednia 13 t Dyszel 5 t Dwuczęściowa pokrywa napędu 14 t Wtyczka kabla do akumulatora (wyłączenie awaryjne) 6 t Koło napędowe 15 t Przycisk jazdy manewrowej w położeniu Dyszel w górze 7 t Koło napędowe t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe B 2

10 3 Dane techniczne wózka standardowego Dane techniczne są zgodne z przepisami VDI Zmiany techniczne i uzupełnienia są zastrzeżone. 3.1 Parametry wózków standardowych *) W przypadku dłuższych wideł środek ciężkości ładunku znajduje się w ich środku. 3.2 Wymiary Opis ELE ac 16 ELE ac 18 ELE ac 20 Q Udźwig kg C Odległość środka ciężkości ładunku mm przy standardowej długości wideł*) Szybkość jazdy z ładunkiem/bez 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h ładunku Szybkość unoszenia z ładunkiem/bez 3,4 / 4,2 3,3 / 4,2 3,2 / 4,2 cm/s ładunku Szybkość opuszczania z ładunkiem/ 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 cm/s bez ładunku Zdolność pokonywania wzniesień (w ciągu 5 minut) z ładunkiem/bez ładunku 10 / 20 9 / 20 8 / 20 % Opis ELE ac 16 ELE ac 16 / 18 / 20 wersja krótka h 3 Wysokość unoszenia 122 mm h 13 Wysokość spoczynkowa wideł 85 mm Y* Rozstaw osi kół przy, (długi, krótki) 1240 / 1310 mm l 1 Długość łączna (długi, krótki) 1630 / 1700 mm l 2 Długość włącznie z widłami podnośnika 480 / 550 mm (długi, krótki) l Standardowa długość wideł 1150 mm b 1 Szerokość wózka 700 mm Wa* Promień zawracania przy uniesionych widłach 1450 / 1520 mm st* Szerokość korytarza przy paletach 800 x ** / 1985** mm usytuowanych wzdłużnie st* Szerokość przejścia przy transporcie palet o 1865 / 1935 mm szerokości 1000 x 1200 a Odstęp bezpieczeństwa 200 mm * Część unosząca podniesiona / opuszczona +55 mm ** po przekątnej wg VDI +204 mm B 3

11 1268 c l 803 Q 150 l h 3 y h13 l b11 b5 e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.3 Norma EN Stałe natężenie hałasu : 70 db() pomiar- EN zgodny z normą ISO Stałe natężenie hałasu jest zgodne z normą, a średnia mierzona uwzględnia poziom hałasu w czasie jazdy, podnoszenia i biegu jałowego.pomiar wykonano na wysokości uszu kierowcy. Zgodność elektromagnetyczna (EMV) Producent potwierdza utrzymanie wartości granicznych dla występowania zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia, jak również próbę rozładowań elektrostatycznych EN i zawartych tam odnośników. Zmiany w instalacji elektrycznej i elektronicznych komponentach oraz ich przyporządkowanie dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. 3.4 Warunki eksploatacji wózka Temperatura otoczenia - w czasie pracy 5 C - 40 C W czasie pracy ciągłej poniżej 5 C, w chłodni lub w warunkach ekstremalnych temperatur, wilgotnego powietrza należy specjalnie doposażyć wózek w komponenty ochronne i uzyskać dopuszczenie do ruchu. B 5

13 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kw xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Set Tabliczki Qmax 2000kg Poz. Opis 16 Tabliczka znamionowa typu wózka 17 Udźwig Qmaks 18 Znak zakazu Nie wolno stawać na wózku podczas jazdy 19 Punkt zaczepienia liny chwytającej dźwigu 20 Plakietka kontrolna dopuszczenia UVV (tylko w Niemczech) B 6

14 4.1 Tabliczka znamionowa typu Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poz. Opis Poz. Opis 21 Typ 28 Moc w kw 22 Numer seryjny 29 Numer klienta 23 Ładowność w kg 30 Ciężar baterii min/max w kg 24 Bateria: Napięcie V 31 Ciężar bez baterii w kg 25 Producent 32 Rok produkcji 26 Numer zlecenia 33 Producent -Logo 27 Położenie punktu środka obciążenia w mm W celu odczytania danych na tabliczce znamionowej wózka trzeba unieść uchwyt podnoszący. W razie jakichkolwiek kwestii związanych z wózkiem bądź przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podawanie numeru seryjnego (22). B 7

15 B 8

16 Set C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przeładunek przy użyciu dźwigu m Wolno korzystać tylko z dźwignicy o wystarczającym udźwigu. (Ciężar załadunku = ciężar własny + ciężar akumulatora; patrz: tabliczka znamionowa typu wózka). Do mocowania elementów chwytającym dźwigu do ramy wózka przewidziano na niej specjalne uchwyty (1). Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Liny chwytające dźwigu przytwierdź do uchwytów (1). 1 m Zawiesie dźwigu tak przytwierdź do uchwytów wózka, by ten w żadnym wypadku nie mógł się ześlizgnąć! Elementy chwytające zawiesia muszą być tak poprowadzone, by przy podnoszeniu wózka nie dotykały żadnych jego dobudowanych elementów. 2 Pierwsze uruchomienie m Wózek może być zasilany tylko z akumulatora! Wyprostowany prąd przemienny powoduje uszkodzenie zespołów elektronicznych. Kable łączące wózek z akumulatorem (kable ciągnione) nie mogą być dłuższe niż 6 m. By po otrzymaniu lub przetransportowaniu wózka przygotować go do pracy, trzeba wykonać następujące czynności: Sprawdź kompletność wyposażenia i stan wózka. Ewentualnie zamontuj akumulator uważając przy tym, by nie uszkodzić jego kabli przyłączeniowych. Naładuj akumulator (patrz: rozdział D). Jeżeli klient stosuje akumulator bezkonserwacyjny, ustawienie wskaźnika stopnia rozładowania musi być zgodne z typem akumulatora (kontrola przez serwis producenta). Zgodnie z opisem uruchom wózek (patrz: rozdział E). Wskutek dłuższego postoju wózka może dojść do spłaszczenia bieżników kół, ale zjawisko to znika po krótkiej jeździe. C 1

17 Set 3 Przemieszczanie wózka bez korzystania z napędu własnego (tryb awaryjny) By móc w trybie awaryjnym przemieścić wózek, trzeba zwolnić jego hamulec elektromagnetyczny. Zdejmij pokrywę przednią (2) (patrz: rozdział F). Zdejmij prawą pokrywę napędu (3) (patrz: rozdział F). Odkręć śruby (4) w lewo do oporu. f Teraz pojazd można przemieszczać. Po odstawieniu wózka na miejsce przeznaczenia œruby (4) znów trzeba obróciæ w prawo do oporu, by przywróciæ dzia³anie hamulca! C 2

18 3.1 Praca awaryjna przy użyciu kluczyka serwisowego 737 (o) W przypadku awarii instalacji elektrycznej pojazd ELE ac można przemieszczać siłą mięśni. W pojeździe musi się znajdować podłączony akumulator. Kluczyk serwisowy 737 (o) (standard = 701) należy umieścić w stacyjce w położeniu 2. Kluczyk 701 do normalnej eksploatacji pojazdu można obracać tylko w położ. 1 stacyjki. Przycisk jazda manewrowa musi być stale przyciśnięty. Hamulec napowietrza się, tj. możliwe jest przemieszczanie pojazdu. Natychmiast po zwolnieniu przycisku jazdy manewrowej pojazd jest hamowany bez potrzeby używania hamulca. C 3

19 C 4

20 D Baterie - obsługa, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP dotyczące obchodzenia się z elektrolitem Przede wszystkim wózek odstawić i zabezpieczyć (patrz rozdział E). Personel obsługowy: Ładowanie, obsługa i wymiana baterii może być wykonywana przez przeszkolony personel. Należy się stosować do intrukcji obsługi i zaleceń producenta podczas prac przy bateriach i stacjach ładowania. Przeciwpożarowe środki bezpiczeństwa: Podczas prac przy bateriach nie wolno palić papierosów i wskrzeszać otwartego ognia. W obrębie co najmniej 2 m w trakcie ładowania nie mogą znajdować się żadne łatwopalne materiały i iskrzące przedmioty. Pomieszczenie musi być dobrze wentylowane a środki gaśnicze muszą być dostępne i sprawne. Obsługa baterii: Korki cel muszą być czyste i suche. Klemy i zaciski muszą być czyste, posmarowane lekko smarem do zacisków i dobrze dokręcone. Baterie z niezaizolowanymi biegunami muszą być przykryte matą izolującą. m f m f Utylizacja baterii: Utylizację baterii wolno przeprowadzić tylko z zachowaniem bezpieczeństwa i w sposób określony państwowymi przepisami o ochronie środowiska. Należy zastosować się do wskazówek producenta o sposobie utylizacji. Przed zamknięciem pokrywy baterii należy zwrócić uwagę czy nie zostanie uszkodzony kabel baterii. Bateria zawiera rozcieńczony kwas, który jest trujący i żrący. Z tego powodu podczas pracy należy używać ubranie ochronne i okulary. Należy unikać kontaktu z elektrlitem. Po kontakcie z kwasem - odzież, skórę czy oczy należy bezzwłocznie spłukać obficie czystą wodą. Z porażoną skórą czy oczami należy zgłosić się do lekarza. Rozlany kwas należy bezzwłocznie zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie tylko baterii w szczelnych stalowych skrzyniach. Ciężar baterii i jej wymiary mają zasadniczy wpływ na warunki trakcyjne i bezpie-- czeństwo pracy. Zmiana na inny typ baterii dozwolona tylko po uzgodnieniu warunków z producentem wózka. D 1

21 2 Rodzaje akumulatorów Ciężar akumulatora podano na tabliczce znamionowej typu. m Zależnie od wersji wózki ELE ac są wyposażone w różnego rodzaju akumulatory (patrz: rozdział B). kumulatory z nie zaizolowanymi biegunami muszą być osłonięte szorstką matą izolacyjną. Gniazdo wtykowe i wtyk kabla do akumulatora wolno przyłączać tylko przy wyłączonym wózku. Przy wymianie/wkładaniu akumulatora zadbaj o jego stabilne usytuowanie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu w wózku. 3 kumulatory i moc silnika ELE ac ELE ac Krótka wersja (K) Długa wersja (L) 24 V - PzS - kumulator 1 PzS 126 h 1 PzS 200 h 1 PzS 150 h Moc silnika 1,0 kw 1,0 kw m Litera K (krótka wersja) i L (długa wersja) na tabliczce znamionowej informuje o modelu wózka. Zależnie od rodzaju mogą być także stosowane akumulatory o zwiększonej pojemności i bezobsługowe. Przy wymianie/wkładaniu akumulatora zadbaj o jego stabilne usytuowanie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu w wózku. D 2

22 Set 0 4 Odsłanianie akumulatora m Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Otwórz pokrywę akumulatora (2). W tym celu chwycić kołpak za wgłębienie chwytne (1) i otworzyć kołpak. Zdejmij z akumulatora matę izolacyjną, jeżeli występuje. Pokrywa akumulatora jest utrzymywana w pozycji otwarcia pod ciężarem własnym. 5 Ładowanie akumulatora m W celu naładowania akumulatora pojazd należy ustawić w zamkniętym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Podczas ładowania górne powierzchnie ogniw akumulatora nie mogą być niczym zasłonięte, by zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują objawów uszkodzeń. Bezwzględnie przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producentów akumulatora i stacji ładowania. 5.1 Ładowanie akumulatora przy użyciu stacjonarnej ładowarki Wyjmij wtyczkę kabla do akumulatora (3). Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Wtyczkę kabla do akumulatora (3) połącz z kablem od stacjonarnej ładowarki i włącz ładowarkę D 3

23 5.2 Ładowanie akumulatora przy użyciu wbudowanej ładowarki (o) f Ładowarki nie wolno otwierać. W razie uszkodzenia trzeba ją wymienić. Przełącznik (6) ze względów bezpieczeństwa zawiera pozycje pośrednie między pozycjami nastawczymi 1 do 6. Fabrycznie w chwili dostawy wózka bez akumulatora przełącznik znajduje się w jednej z pozycji pośrednich. Miga czerwona dioda elektroluminescencyjna (4) informując, że akumulatora nie da się naładować Wybór charakterystyki ładowania we wbudowanej ładowarce Za pomocą przełącznika (6) znajdującego się w ładowarce można zgodnie z poniższą tabelą wybrać charakterystykę ładowania odpowiednią do rodzaju zastosowanego akumulatora. m Przed wybraniem danej charakterystyki ładowania trzeba wyciągnąć wtyczkę kabla sieciowego z gniazda! Jeżeli akumulator jest przyłączony, nowa nastawa zostaje potwierdzona przez diody świecące (patrz: wskaźnik) i od razu zaczyna działać. Pozycja przełącznika (6) Wybrane charakterystyki ładowania 1 kumulatory mokre: h 2 kumulatory bezobsługowe: h 3 kumulatory bezobsługowe: h 4 kumulatory bezobsługowe: h 5 Wolna 6 Wolna D 4

24 Wybór charakterystyki ładowania W celu wybrania odpowiedniej charakterystyki ładowania wykonaj następujące operacje: Przyłącz akumulator Przełącznik nastawczy obróć w prawo do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) Przełącznik nastawczy obróć w lewo do oporu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) Przez obracanie przełącznika nastawczego w prawo wybierz żądaną charakterystykę Pomocnicze wskazania w ładowarce Szybko miga czerwona dioda elektroluminescencyjna Po 3 sekundach następuje jedno mignięcie zielonej diody elektroluminescencyjnej W pozycjach pośrednich miga czerwona dioda elektroluminescencyjna. Po wybraniu charakterystyki zielona dioda elektroluminescencyjna miga odpowiednio do pozycji przełącznika. Rozpoczęcie ładowania przy użyciu wbudowanej ładowarki Nie została jeszcze wybrana żadna charakterystyka Wybrana charakterystyka 1 f Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Podczas ładowania górne powierzchnie ogniw akumulatora nie mogą być niczym zasłonięte, by zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują objawów uszkodzeń. Bezwzględnie przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producenta akumulatora. Przyłącze sieciowe Napięcie sieciowe: 230 V (+10 / -15%) Częstotliwość sieciowa: 50 Hz/60 Hz Kabel sieciowy ładowarki (7) znajduje się z boku na zewnątrz wózka. Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Ewentualnie zdejmij matę izolacyjną z akumulatora, jeżeli występuje. Wtyczka akumulatora musi pozostać w gniazdku. 7 Wtyczkę sieciową (7) przyłącz do gniazda sieciowego. Migająca dioda elektroluminescencyjna informuje o przebiegu ładowania bądź usterce (kody migowe podano w tabeli Wskaźnikowe diody elektroluminescencyjne ). Gdy wtyczka sieciowa (7) jest przyłączona do sieci, wszystkie elektryczne funkcje wózka są wyłączone (elektryczne zabezpieczenie przed odjechaniem). Uruchomienie pojazdu nie jest możliwe. Wyjmij wtyczkę (7) z gniazda sieciowego i wraz z kablem znów ją schowaj w bocznej części obudowy wózka. D 5

25 f W razie zaniku i ponownego przywrócenia napięcia sieciowego ładowanie automatycznie zostaje wznowione. Ładowanie można przerwać przez odłączenie wtyczki sieciowej i kontynuować je następnie jako ładowanie częściowe. Uważaj, by nie uszkodzić kabla sieciowego. Przed uruchomienie wózka pokrywa akumulatora musi być dobrze zamknięta. Czasy ładowania Czas ładowania akumulatora zależy od jego pojemności. Wskaźnikowe diody elektroluminescencyjne Zielona dioda elektroluminescencyjna (przebieg ładowania) Ładowanie konserwacyjne Ładowanie konserwacyjne rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu normalnego ładowania. Ładowanie częściowe Czerwona dioda elektroluminesc encyjna (usterka) Znaczenie Świeci się --- Ładowanie zakończone; akumulator jest całkowicie naładowany. (Przerwa w ładowaniu, ładowanie konserwacyjne lub wyrównawcze). Miga powoli --- Trwa ładowanie. Miga szybko --- Informuje o rozpoczęciu ładowania lub wybraniu nowej charakterystyki. Częstość migania odpowiada wybranej charakterystyce. --- Świeci się Nadmierna temperatura. Proces ładowania został przerwany. --- Miga powoli Przekroczony czas bezpiecznego ładowania. Proces ładowania został przerwany. By od nowa go rozpocząć, trzeba wyłączyć napięcie sieciowe. --- Miga szybko Wybrana charakterystyka jest niewłaściwa Brak napięcia sieciowego i/lub akumulator nie jest przyłączony. Ładowarka jest tak skonstruowana, że automatycznie dostosowuje się do bieżącego ładunku akumulatora. Dzięki temu zwiększono trwałość akumulatora. D 6

26 Set 0 6 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora f Wózek musi być ustawiony w poziomie. By uniknąć zwarć, akumulatory z odsłoniętymi biegunami lub zworami muszą być przykryte matą gumową. Tak ułóż wtyczkę i kabel do akumulatora, by przy wyjmowaniu tego ostatniego nie zaczepiły się o wózek. Przy transportowaniu akumulatora za pomocą dźwigu zwróć uwagę, czy ma on wystarczający udźwig (patrz: ciężar akumulatora podany na tabliczce znamionowej typu na skrzyni akumulatora). Siły wywierane przez elementy chwytające muszą być skierowane prostopadle. Haki zawiesia w żadnym wypadku nie mogą dotykać ogniw akumulatora. Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Wyjmij wtyczkę kabla do akumulatora (3). Przytwierdź zawiesie dźwigu do otworów bocznych (8). Wyjmij akumulator ze skrzyni pionowo do góry. 8 3 m f Montaż przebiega w odwrotnej kolejności; zwróć przy tym uwagę na prawidłowe położenie montażowe i podłączenie akumulatora. kumulator po zamontowaniu musi być zabezpieczony uchwytem mocującym. Po włożeniu akumulatora sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują widocznych objawów uszkodzeń. Ostrożnie i powoli zamknij pokrywę akumulatora. Nie wkładaj rąk między pokrywę a obudowę. D 7

27 7 Wskaźnik stopnia rozładowania akumulatora (t) Po odblokowaniu pojazdu przy pomocy stacyjki lub kodu CNCODE sygnalizowany jest stan rozładowania akumulatora. 9 Kolory diody świetlnej (9) przedstawiają następujące stany: Kolor diody Wartość zielony Pozostała moc akumulatora standardowego % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego 50 % żółty Pozostała moc akumulatora standardowego % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego % czerwony Pozostała moc akumulatora standardowego poniżej 20 % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego poniżej 30 % Jeżeli dioda świeci się światłem czerwonym, unoszenie ciężarów nie jest możliwe. Funkcja Unieś jest odblokowywana dopiero wtedy, gdy podłączony akumulator jest naładowany w co najmniej 70%. Jeżeli dioda miga światłem czerwonym, a pojazd nie jest gotowy do pracy, należy zawiadomić serwis producenta. Migające czerwone światło diody jest kodem awaryjnym układu sterowania pojazdu. Sekwencja migowa symbolizuje rodzaj usterki. D 8

28 E Obsługa 1 Przepisy BHP dla pracy wózków widłowych Pozwolenie na prowadzenie: Wózek może obsługiwać właściwa osoba, która została przeszkolona w prowadzeniu wózka i dowiodła przełożonemu w zakładzie pracy lub pełnomocnikowi fachowość w jeździe i przewożeniu ładunków oraz została pisemnie upoważniona do obsługi wózka. Prawa, obowiązki i reguły postępowania kierowcy: Kierowca musi być zapoznany ze swoimi obowiązkami, prawami oraz zapoznany z instrukcją obsługi wózka aż do całkowitego jej zrozumienia. Jego prawa muszą być mu przedstawione w sposób uporządkowany. W trakcie prowadzenia wózka pieszo wymagane jest obuwie ochronne. Zabrania się obsługi wózka przez osoby nieupoważnione: Za przekazany wózek kierowca jest odpowiedzialny aż do czasu zakończenia nim pracy. Musi dbać o to, ażeby osoby nieupoważnione nie obsługiwały i nie jeździły wózkiem. Nie wolno przewozić ani ponosić osób trzecich. Uszkodzenia i straty: Uszkodzenia i straty w wózku lub jego osprzęcie należy zgłaszać przełożonym natychmiast. Uszkodzone, niesprawne wózki (np. zużyte koła lub uszkodzone hamulce) nie mogą być używane aż do czasu ich naprawy. Naprawy: Bez specjalnego przeszkolenia i zezwolenia kierowca nie może dokonywać żadnych napraw przy wózkach, a już w żadnym wypadku nie wolno mu zmieniać, unieruchamiać włączników i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem. f Strefy zagrożenia: Strefa zagrożenia to strefa, w której osoby w czasie jazdy i podnoszenia są w zasięgu elementów nośnych wózka (widły, osprzęt doczepiany itp.) lub ładunku transportowanego, jak też spadających czy opuszczanych elementów. Nieupoważnione osoby nie mogą przebywać w obszarze zagrożonym. W czasie niebezpieczeństwa należy natychmiast ostrzec osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Jeżeli osoby nieupoważnione nie opuszczą strefy zagrożenia należy wyłączyć wózek. Wyposażenie, bezpieczeństwo i plakietki ostrzegawcze: Należy zapoznać się z opisem wyposażenia dotyczącego zachowania bezpieczeństwa, plakietkami ostrzegającymi, wskazówkami ostrzegawczymi. E 1

29 2 Opis elementów obsługi i wskaźników Poz. Element obsługi bądź ELE ac Funkcja wskaźnik 16 / 18 / 20 1 Dyszel t Kierowanie i hamowanie wózka. 2 Wtyczka kabla do akumulatora (wyłączenie awaryjne) t Przerwanie obwodu zasilania i wyłączenie wszystkich funkcji elektrycznych wózka. 3 Wskaźnik rozładowania akumulatora t Stan naładowania akumulatora. Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) 4 Klawiatura sterująca (CNCODE) o o Wskazanie Godziny robocze. Wskazanie mocy akumulatora. Wskazanie parametrów jazdy i komunikatów serwisowych. Ustawienia kodów. Uaktywnianie i wybór programów jazdy. Wprowadzanie parametrów jazdy. 5 Stacyjka t Włączanie i wyłączanie zasilania wózka. Po wyjęciu kluczyka wózek jest zabezpieczony przed niepowołanym załączeniem. Stacyjka z drugim poziomem uaktywnienia 6 Wbudowana ładowarka (włącznie z układem zabezpieczającym) 7 Przycisk - jazda manewrowa o o t Powoduje napowietrzenie hamulca w celu umożliwienia manualnego przemieszczania niesprawnego pojazdu. Ładowanie akumulatora przez wetknięcie wtyczki sieciowej do gniazda sieciowego. Jeżeli dyszel znajduje się w górnym zakresie hamowania, problem hamowania można pokonać poprzez uruchomienie przycisku, pojazd porusza się wtedy ze zmniejszoną prędkością (jazda manewrowa). 8 Nastawnik jazdy t Zmiana kierunku i regulacja szybkości jazdy. 9 Przycisk zabezpieczający t Wózek odjeżdża od operatora. przed najechaniem na operatora 10 Przycisk unoszenia wideł t Unoszenie wideł. 11 Przycisk opuszczania t Opuszczanie wideł. wideł 12 Przycisk sygnału ostrzegawczego t Włączanie sygnału akustycznego. t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe E 2

30 Set E 3

31 Set 3 Uruchomienie wózka f Przed uruchomieniem wózka, wykonaniem jakiejkolwiek operacji obsługi lub uniesieniem ładunku operator musi się upewnić, czy przypadkiem ktoś nie znajduje się w strefie zagrożenia. Codzienne kontrole i czynności wykonywane przed uruchomieniem wózka Sprawdź cały wózek (a zwłaszcza koła i widły), czy nie wykazują widocznych uszkodzeń. Sprawdź zamocowanie akumulatora i zacisków kabli. Załączanie wózka Sprawdź, czy wtyczka kabla do akumulatora (2) jest wetknięta. Włożyć kluczyk do stacyjki (5) i obrócić go do oporu w prawo w położenie I lub wprowadzić kod odblokowujący w przypadku systemu CNCODE (o) (zob. rozdz. 5). Sprawdzić działanie sygnału ostrzegawczego (12) przez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wózek jest teraz gotowy do pracy. o Wskaźnik rozładowania akumulatora (3) pokazuje ładunek akumulatora. Sprawdź funkcję hamowania dyszlem (1) (patrz: punkt 4.2) E 4

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ECE 220. Instrukcja obsługi 04.04 - 50435817 03.07

ECE 220. Instrukcja obsługi 04.04 - 50435817 03.07 ECE 220 04.04 - Instrukcja obsługi p 50435817 03.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

ERE 224. Instrukcja obsługi 09.05- 50468250 01.06

ERE 224. Instrukcja obsługi 09.05- 50468250 01.06 ERE 224 09.05- Instrukcja obsługi p 50468250 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

EME 112. Instrukcji obsługi 05.00- 77800707 07.08

EME 112. Instrukcji obsługi 05.00- 77800707 07.08 EME 112 05.00- Instrukcji obsługi p 77800707 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

"Wspinający się" samochód 10740561

Wspinający się samochód 10740561 "Wspinający się" samochód 10740561 Drodzy Klienci! Serdecznie gratulacje! Kupując Climb Car staliście się posiadaczami produktu o wszechstronnym zastosowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instrukcja obsługi p 50460028 06.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH PIROTEC 60/1 Dystrybutor: HARDER Sp. z o. o. Biuro/Serwis: ul. Jasielska 8B, 60-476 Poznań TEL.: +61 820 64 43 FAX: +62 842 21 28 strona WEB: www.harder.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

ECE 116. Instrukcji obsługi 04.04 - 50439702 01.06

ECE 116. Instrukcji obsługi 04.04 - 50439702 01.06 ECE 116 04.04 - Instrukcji obsługi p 50439702 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi liczarki banknotów LAURA 50 UV

Instrukcja obsługi liczarki banknotów LAURA 50 UV Przed przystąpieniem do obsługi liczarki, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Spis treści: 1. Ogólne wprowadzenie 2. Uruchomienie liczarki 3. Ustawianie głównych funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKI BANKNOTÓW LAURA J880UV. Strona 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKI BANKNOTÓW LAURA J880UV. Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKI BANKNOTÓW LAURA J880UV Strona 1 SPIS TREŚCI 1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. PRZED URUCHOMIENIEM LICZARKI... 5 LAURA J870UV 3. OGÓLNY OPIS - LAURA J880 UV 3-1 Nazwy i funkcje

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo