ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi Set

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set"

Transkrypt

1 Set 0 ELE ac 16/18/ Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. f m Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschaft m Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści B Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis zespołów i funkcji... B 2 3 Dane techniczne wózka standardowego... B Parametry wózków standardowych... B Wymiary... B Norma EN... B Warunki eksploatacji wózka... B 5 4 Tabliczki... B Tabliczka znamionowa typu... B 7 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przeładunek przy użyciu dźwigu... C 1 2 Pierwsze uruchomienie... C 1 3 Przemieszczanie wózka bez korzystania z napędu własnego (tryb awaryjny)... C Praca awaryjna przy użyciu kluczyka serwisowego 737 (o)... C 3 D Baterie - obsługa, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP dotyczące obchodzenia się z elektrolitem... D 1 2 Rodzaje akumulatorów... D 2 3 kumulatory i moc silnika... D 2 4 Odsłanianie akumulatora... D 3 5 Ładowanie akumulatora... D Ładowanie akumulatora przy użyciu stacjonarnej ładowarki... D Ładowanie akumulatora przy użyciu wbudowanej ładowarki (o)... D 4 6 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora... D 7 7 Wskaźnik stopnia rozładowania akumulatora (t)... D 8 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy BHP dla pracy wózków widłowych... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchomienie wózka... E 4 4 Praca wózkiem... E Przepisy BHP przy pracy wózkiem... E Jazda, kierowanie, hamowanie... E Podejmowanie i składowanie ładunków... E Zabezpieczanie wózka przed odjechaniem... E 9 5 Klawiatura sterująca (CNCODE) (o)... E Zamek kodowy... E Programy jazdy... E Parametry... E Ustawienia parametrów... E Parametry jazdy... E 17 6 Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) (o)... E Funkcja zabezpieczenia przed rozładowaniem... E Wskazanie godzin pracy pojazdu... E Test włączenia... E 21 7 Wskazówki w czasie awarii... E 22 F Utrzymanie wózka w dodrym stanie technicznym 1 BHP i ochrona środowiska naturalnego... F 1 2 Przepisy BHP w trakcie prac konserwacyjnych... F 1 3 Przeglądy i obsługa... F 3 4 Lista kontrolna czynności obsługowych wózków ELE ac 16 / 18 / F 4 5 Plan smarowania wózków ELE ac 16 / 18 / F Środki eksploatacyjne... F 7 6 Zalecenia dotyczące obsługi... F Przygotowanie wózka do wykonywania czynności obsługowych... F Zdejmowanie pokrywy przedniej... F Zdejmowanie pokrywy napędu... F Kontrola bezpieczników elektrycznych... F Ponowne dopuszczenie wózka do ruchu... F 10 7 Wycofanie wózka z eksploatacji... F Czynności przed wycofaniem z ruchu... F Czynności podczas postoju wózka... F Ponowne przywrócenie wózka do ruchu... F 11 8 Okresowa i powypadkowa kontrola stanu technicznego (D: UVV-Kontrola według VBG 36)... F 11 I 2

6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wytyczne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania wózków jezdniowych niskiego podnoszenia (VDM) należą do zakresu dostawy wózka. Stanowią one integralną część składową niniejszej Instrukcji obsługi i bezwzględnie należy ich przestrzegać. W żadnym wypadku nie ograniczają one obowiązujących przepisów krajowych, które w pełni zachowują swą moc. Opisany w tej Instrukcji wózek stanowi wózek jezdniowy niskiego podnoszenia przeznaczony do unoszenia i transportowania ładunków. Wolno go użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tej Instrukcji. Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do urazu osób, uszkodzenia samego wózka lub spowodowania szkód rzeczowych. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń wskutek unoszenia zbyt ciężkich ładunków lub nierównomiernego ich usytuowania na widłach. Wiążące są przy tym dane zamieszczone na tabliczce znamionowej lub wykresie obciążeń przytwierdzonych do wózka. Wózka jezdniowego nie wolno eksploatować w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem, a także w powodującym korozję lub silnie zapylonym środowisku. m Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Instrukcji obsługi jest każda osoba fizyczna lub prawna, która sama użytkuje wózek jezdniowy lub na której zlecenie jest on użytkowany. W szczególnych przypadkach (na przykład leasing, wynajem) eksploatatorem jest taka osoba, która na podstawie umowy zawartej między właścicielem a użytkownikiem wózka wzięła na siebie obowiązek eksploatacji wózka. Użytkownik musi zapewnić, by wózek był użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie użytkownika lub osób trzecich nie było narażone na niebezpieczeństwo. Ponadto należy przestrzegać przepisów ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami i innych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosować się do wytycznych do eksploatacji, konserwacji i utrzymania wózka w stanie sprawności technicznej. Użytkownik musi zadbać o to, by wszyscy użytkownicy wózka przeczytali i zrozumieli niniejszą Instrukcję obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego, które wpływa na funkcje wózka jezdniowego lub je zmienia, jest dopuszczalny wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach niezbędne może się okazać zezwolenie miejscowych władz, ale nie zwalnia ono z dokonania homologacji przez producenta PL 1

7 PL

8 Set B Opis wózka 1 Opis zastosowania Wózek ELE ac jest przeznaczony do transportu ładunków po równych nawierzchniach. Można nim podejmować palety skrzynkowe lub płaskie z deskami poprzecznymi wystającymi poza obrys kół nośnych lub samego wózka. Wartość maksymalnego udźwigu Qmaks podano na specjalnej tabliczce. Typ wózka, udźwig i moc silnika: Typ Udźwig Moc silnika ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw B 1

9 Set 2 Opis zespołów i funkcji Poz. Opis Poz. Opis 1 t Wskaźnik rozładowania 8 t Uchwyt podnoszący akumulatora o Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) 9 o Wbudowana ładowarka 24 V / 30 (włącznie z układem zabezpieczającym) 2 o Klawiatura sterująca 10 t Pokrywa akumulatora (CNCODE) 3 t Stacyjka 11 t Nastawnik jazdy o Stacyjka (dodatkowo z drugim poziomem do wentylacji 12 t Przycisk zabezpieczenia przed najechaniem na operatora hamulca) 4 t Pokrywa przednia 13 t Dyszel 5 t Dwuczęściowa pokrywa napędu 14 t Wtyczka kabla do akumulatora (wyłączenie awaryjne) 6 t Koło napędowe 15 t Przycisk jazdy manewrowej w położeniu Dyszel w górze 7 t Koło napędowe t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe B 2

10 3 Dane techniczne wózka standardowego Dane techniczne są zgodne z przepisami VDI Zmiany techniczne i uzupełnienia są zastrzeżone. 3.1 Parametry wózków standardowych *) W przypadku dłuższych wideł środek ciężkości ładunku znajduje się w ich środku. 3.2 Wymiary Opis ELE ac 16 ELE ac 18 ELE ac 20 Q Udźwig kg C Odległość środka ciężkości ładunku mm przy standardowej długości wideł*) Szybkość jazdy z ładunkiem/bez 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h ładunku Szybkość unoszenia z ładunkiem/bez 3,4 / 4,2 3,3 / 4,2 3,2 / 4,2 cm/s ładunku Szybkość opuszczania z ładunkiem/ 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 cm/s bez ładunku Zdolność pokonywania wzniesień (w ciągu 5 minut) z ładunkiem/bez ładunku 10 / 20 9 / 20 8 / 20 % Opis ELE ac 16 ELE ac 16 / 18 / 20 wersja krótka h 3 Wysokość unoszenia 122 mm h 13 Wysokość spoczynkowa wideł 85 mm Y* Rozstaw osi kół przy, (długi, krótki) 1240 / 1310 mm l 1 Długość łączna (długi, krótki) 1630 / 1700 mm l 2 Długość włącznie z widłami podnośnika 480 / 550 mm (długi, krótki) l Standardowa długość wideł 1150 mm b 1 Szerokość wózka 700 mm Wa* Promień zawracania przy uniesionych widłach 1450 / 1520 mm st* Szerokość korytarza przy paletach 800 x ** / 1985** mm usytuowanych wzdłużnie st* Szerokość przejścia przy transporcie palet o 1865 / 1935 mm szerokości 1000 x 1200 a Odstęp bezpieczeństwa 200 mm * Część unosząca podniesiona / opuszczona +55 mm ** po przekątnej wg VDI +204 mm B 3

11 1268 c l 803 Q 150 l h 3 y h13 l b11 b5 e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.3 Norma EN Stałe natężenie hałasu : 70 db() pomiar- EN zgodny z normą ISO Stałe natężenie hałasu jest zgodne z normą, a średnia mierzona uwzględnia poziom hałasu w czasie jazdy, podnoszenia i biegu jałowego.pomiar wykonano na wysokości uszu kierowcy. Zgodność elektromagnetyczna (EMV) Producent potwierdza utrzymanie wartości granicznych dla występowania zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia, jak również próbę rozładowań elektrostatycznych EN i zawartych tam odnośników. Zmiany w instalacji elektrycznej i elektronicznych komponentach oraz ich przyporządkowanie dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. 3.4 Warunki eksploatacji wózka Temperatura otoczenia - w czasie pracy 5 C - 40 C W czasie pracy ciągłej poniżej 5 C, w chłodni lub w warunkach ekstremalnych temperatur, wilgotnego powietrza należy specjalnie doposażyć wózek w komponenty ochronne i uzyskać dopuszczenie do ruchu. B 5

13 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kw xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Set Tabliczki Qmax 2000kg Poz. Opis 16 Tabliczka znamionowa typu wózka 17 Udźwig Qmaks 18 Znak zakazu Nie wolno stawać na wózku podczas jazdy 19 Punkt zaczepienia liny chwytającej dźwigu 20 Plakietka kontrolna dopuszczenia UVV (tylko w Niemczech) B 6

14 4.1 Tabliczka znamionowa typu Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poz. Opis Poz. Opis 21 Typ 28 Moc w kw 22 Numer seryjny 29 Numer klienta 23 Ładowność w kg 30 Ciężar baterii min/max w kg 24 Bateria: Napięcie V 31 Ciężar bez baterii w kg 25 Producent 32 Rok produkcji 26 Numer zlecenia 33 Producent -Logo 27 Położenie punktu środka obciążenia w mm W celu odczytania danych na tabliczce znamionowej wózka trzeba unieść uchwyt podnoszący. W razie jakichkolwiek kwestii związanych z wózkiem bądź przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podawanie numeru seryjnego (22). B 7

15 B 8

16 Set C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przeładunek przy użyciu dźwigu m Wolno korzystać tylko z dźwignicy o wystarczającym udźwigu. (Ciężar załadunku = ciężar własny + ciężar akumulatora; patrz: tabliczka znamionowa typu wózka). Do mocowania elementów chwytającym dźwigu do ramy wózka przewidziano na niej specjalne uchwyty (1). Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Liny chwytające dźwigu przytwierdź do uchwytów (1). 1 m Zawiesie dźwigu tak przytwierdź do uchwytów wózka, by ten w żadnym wypadku nie mógł się ześlizgnąć! Elementy chwytające zawiesia muszą być tak poprowadzone, by przy podnoszeniu wózka nie dotykały żadnych jego dobudowanych elementów. 2 Pierwsze uruchomienie m Wózek może być zasilany tylko z akumulatora! Wyprostowany prąd przemienny powoduje uszkodzenie zespołów elektronicznych. Kable łączące wózek z akumulatorem (kable ciągnione) nie mogą być dłuższe niż 6 m. By po otrzymaniu lub przetransportowaniu wózka przygotować go do pracy, trzeba wykonać następujące czynności: Sprawdź kompletność wyposażenia i stan wózka. Ewentualnie zamontuj akumulator uważając przy tym, by nie uszkodzić jego kabli przyłączeniowych. Naładuj akumulator (patrz: rozdział D). Jeżeli klient stosuje akumulator bezkonserwacyjny, ustawienie wskaźnika stopnia rozładowania musi być zgodne z typem akumulatora (kontrola przez serwis producenta). Zgodnie z opisem uruchom wózek (patrz: rozdział E). Wskutek dłuższego postoju wózka może dojść do spłaszczenia bieżników kół, ale zjawisko to znika po krótkiej jeździe. C 1

17 Set 3 Przemieszczanie wózka bez korzystania z napędu własnego (tryb awaryjny) By móc w trybie awaryjnym przemieścić wózek, trzeba zwolnić jego hamulec elektromagnetyczny. Zdejmij pokrywę przednią (2) (patrz: rozdział F). Zdejmij prawą pokrywę napędu (3) (patrz: rozdział F). Odkręć śruby (4) w lewo do oporu. f Teraz pojazd można przemieszczać. Po odstawieniu wózka na miejsce przeznaczenia œruby (4) znów trzeba obróciæ w prawo do oporu, by przywróciæ dzia³anie hamulca! C 2

18 3.1 Praca awaryjna przy użyciu kluczyka serwisowego 737 (o) W przypadku awarii instalacji elektrycznej pojazd ELE ac można przemieszczać siłą mięśni. W pojeździe musi się znajdować podłączony akumulator. Kluczyk serwisowy 737 (o) (standard = 701) należy umieścić w stacyjce w położeniu 2. Kluczyk 701 do normalnej eksploatacji pojazdu można obracać tylko w położ. 1 stacyjki. Przycisk jazda manewrowa musi być stale przyciśnięty. Hamulec napowietrza się, tj. możliwe jest przemieszczanie pojazdu. Natychmiast po zwolnieniu przycisku jazdy manewrowej pojazd jest hamowany bez potrzeby używania hamulca. C 3

19 C 4

20 D Baterie - obsługa, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP dotyczące obchodzenia się z elektrolitem Przede wszystkim wózek odstawić i zabezpieczyć (patrz rozdział E). Personel obsługowy: Ładowanie, obsługa i wymiana baterii może być wykonywana przez przeszkolony personel. Należy się stosować do intrukcji obsługi i zaleceń producenta podczas prac przy bateriach i stacjach ładowania. Przeciwpożarowe środki bezpiczeństwa: Podczas prac przy bateriach nie wolno palić papierosów i wskrzeszać otwartego ognia. W obrębie co najmniej 2 m w trakcie ładowania nie mogą znajdować się żadne łatwopalne materiały i iskrzące przedmioty. Pomieszczenie musi być dobrze wentylowane a środki gaśnicze muszą być dostępne i sprawne. Obsługa baterii: Korki cel muszą być czyste i suche. Klemy i zaciski muszą być czyste, posmarowane lekko smarem do zacisków i dobrze dokręcone. Baterie z niezaizolowanymi biegunami muszą być przykryte matą izolującą. m f m f Utylizacja baterii: Utylizację baterii wolno przeprowadzić tylko z zachowaniem bezpieczeństwa i w sposób określony państwowymi przepisami o ochronie środowiska. Należy zastosować się do wskazówek producenta o sposobie utylizacji. Przed zamknięciem pokrywy baterii należy zwrócić uwagę czy nie zostanie uszkodzony kabel baterii. Bateria zawiera rozcieńczony kwas, który jest trujący i żrący. Z tego powodu podczas pracy należy używać ubranie ochronne i okulary. Należy unikać kontaktu z elektrlitem. Po kontakcie z kwasem - odzież, skórę czy oczy należy bezzwłocznie spłukać obficie czystą wodą. Z porażoną skórą czy oczami należy zgłosić się do lekarza. Rozlany kwas należy bezzwłocznie zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie tylko baterii w szczelnych stalowych skrzyniach. Ciężar baterii i jej wymiary mają zasadniczy wpływ na warunki trakcyjne i bezpie-- czeństwo pracy. Zmiana na inny typ baterii dozwolona tylko po uzgodnieniu warunków z producentem wózka. D 1

21 2 Rodzaje akumulatorów Ciężar akumulatora podano na tabliczce znamionowej typu. m Zależnie od wersji wózki ELE ac są wyposażone w różnego rodzaju akumulatory (patrz: rozdział B). kumulatory z nie zaizolowanymi biegunami muszą być osłonięte szorstką matą izolacyjną. Gniazdo wtykowe i wtyk kabla do akumulatora wolno przyłączać tylko przy wyłączonym wózku. Przy wymianie/wkładaniu akumulatora zadbaj o jego stabilne usytuowanie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu w wózku. 3 kumulatory i moc silnika ELE ac ELE ac Krótka wersja (K) Długa wersja (L) 24 V - PzS - kumulator 1 PzS 126 h 1 PzS 200 h 1 PzS 150 h Moc silnika 1,0 kw 1,0 kw m Litera K (krótka wersja) i L (długa wersja) na tabliczce znamionowej informuje o modelu wózka. Zależnie od rodzaju mogą być także stosowane akumulatory o zwiększonej pojemności i bezobsługowe. Przy wymianie/wkładaniu akumulatora zadbaj o jego stabilne usytuowanie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu w wózku. D 2

22 Set 0 4 Odsłanianie akumulatora m Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Otwórz pokrywę akumulatora (2). W tym celu chwycić kołpak za wgłębienie chwytne (1) i otworzyć kołpak. Zdejmij z akumulatora matę izolacyjną, jeżeli występuje. Pokrywa akumulatora jest utrzymywana w pozycji otwarcia pod ciężarem własnym. 5 Ładowanie akumulatora m W celu naładowania akumulatora pojazd należy ustawić w zamkniętym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Podczas ładowania górne powierzchnie ogniw akumulatora nie mogą być niczym zasłonięte, by zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują objawów uszkodzeń. Bezwzględnie przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producentów akumulatora i stacji ładowania. 5.1 Ładowanie akumulatora przy użyciu stacjonarnej ładowarki Wyjmij wtyczkę kabla do akumulatora (3). Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Wtyczkę kabla do akumulatora (3) połącz z kablem od stacjonarnej ładowarki i włącz ładowarkę D 3

23 5.2 Ładowanie akumulatora przy użyciu wbudowanej ładowarki (o) f Ładowarki nie wolno otwierać. W razie uszkodzenia trzeba ją wymienić. Przełącznik (6) ze względów bezpieczeństwa zawiera pozycje pośrednie między pozycjami nastawczymi 1 do 6. Fabrycznie w chwili dostawy wózka bez akumulatora przełącznik znajduje się w jednej z pozycji pośrednich. Miga czerwona dioda elektroluminescencyjna (4) informując, że akumulatora nie da się naładować Wybór charakterystyki ładowania we wbudowanej ładowarce Za pomocą przełącznika (6) znajdującego się w ładowarce można zgodnie z poniższą tabelą wybrać charakterystykę ładowania odpowiednią do rodzaju zastosowanego akumulatora. m Przed wybraniem danej charakterystyki ładowania trzeba wyciągnąć wtyczkę kabla sieciowego z gniazda! Jeżeli akumulator jest przyłączony, nowa nastawa zostaje potwierdzona przez diody świecące (patrz: wskaźnik) i od razu zaczyna działać. Pozycja przełącznika (6) Wybrane charakterystyki ładowania 1 kumulatory mokre: h 2 kumulatory bezobsługowe: h 3 kumulatory bezobsługowe: h 4 kumulatory bezobsługowe: h 5 Wolna 6 Wolna D 4

24 Wybór charakterystyki ładowania W celu wybrania odpowiedniej charakterystyki ładowania wykonaj następujące operacje: Przyłącz akumulator Przełącznik nastawczy obróć w prawo do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) Przełącznik nastawczy obróć w lewo do oporu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) Przez obracanie przełącznika nastawczego w prawo wybierz żądaną charakterystykę Pomocnicze wskazania w ładowarce Szybko miga czerwona dioda elektroluminescencyjna Po 3 sekundach następuje jedno mignięcie zielonej diody elektroluminescencyjnej W pozycjach pośrednich miga czerwona dioda elektroluminescencyjna. Po wybraniu charakterystyki zielona dioda elektroluminescencyjna miga odpowiednio do pozycji przełącznika. Rozpoczęcie ładowania przy użyciu wbudowanej ładowarki Nie została jeszcze wybrana żadna charakterystyka Wybrana charakterystyka 1 f Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Podczas ładowania górne powierzchnie ogniw akumulatora nie mogą być niczym zasłonięte, by zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują objawów uszkodzeń. Bezwzględnie przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producenta akumulatora. Przyłącze sieciowe Napięcie sieciowe: 230 V (+10 / -15%) Częstotliwość sieciowa: 50 Hz/60 Hz Kabel sieciowy ładowarki (7) znajduje się z boku na zewnątrz wózka. Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Ewentualnie zdejmij matę izolacyjną z akumulatora, jeżeli występuje. Wtyczka akumulatora musi pozostać w gniazdku. 7 Wtyczkę sieciową (7) przyłącz do gniazda sieciowego. Migająca dioda elektroluminescencyjna informuje o przebiegu ładowania bądź usterce (kody migowe podano w tabeli Wskaźnikowe diody elektroluminescencyjne ). Gdy wtyczka sieciowa (7) jest przyłączona do sieci, wszystkie elektryczne funkcje wózka są wyłączone (elektryczne zabezpieczenie przed odjechaniem). Uruchomienie pojazdu nie jest możliwe. Wyjmij wtyczkę (7) z gniazda sieciowego i wraz z kablem znów ją schowaj w bocznej części obudowy wózka. D 5

25 f W razie zaniku i ponownego przywrócenia napięcia sieciowego ładowanie automatycznie zostaje wznowione. Ładowanie można przerwać przez odłączenie wtyczki sieciowej i kontynuować je następnie jako ładowanie częściowe. Uważaj, by nie uszkodzić kabla sieciowego. Przed uruchomienie wózka pokrywa akumulatora musi być dobrze zamknięta. Czasy ładowania Czas ładowania akumulatora zależy od jego pojemności. Wskaźnikowe diody elektroluminescencyjne Zielona dioda elektroluminescencyjna (przebieg ładowania) Ładowanie konserwacyjne Ładowanie konserwacyjne rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu normalnego ładowania. Ładowanie częściowe Czerwona dioda elektroluminesc encyjna (usterka) Znaczenie Świeci się --- Ładowanie zakończone; akumulator jest całkowicie naładowany. (Przerwa w ładowaniu, ładowanie konserwacyjne lub wyrównawcze). Miga powoli --- Trwa ładowanie. Miga szybko --- Informuje o rozpoczęciu ładowania lub wybraniu nowej charakterystyki. Częstość migania odpowiada wybranej charakterystyce. --- Świeci się Nadmierna temperatura. Proces ładowania został przerwany. --- Miga powoli Przekroczony czas bezpiecznego ładowania. Proces ładowania został przerwany. By od nowa go rozpocząć, trzeba wyłączyć napięcie sieciowe. --- Miga szybko Wybrana charakterystyka jest niewłaściwa Brak napięcia sieciowego i/lub akumulator nie jest przyłączony. Ładowarka jest tak skonstruowana, że automatycznie dostosowuje się do bieżącego ładunku akumulatora. Dzięki temu zwiększono trwałość akumulatora. D 6

26 Set 0 6 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora f Wózek musi być ustawiony w poziomie. By uniknąć zwarć, akumulatory z odsłoniętymi biegunami lub zworami muszą być przykryte matą gumową. Tak ułóż wtyczkę i kabel do akumulatora, by przy wyjmowaniu tego ostatniego nie zaczepiły się o wózek. Przy transportowaniu akumulatora za pomocą dźwigu zwróć uwagę, czy ma on wystarczający udźwig (patrz: ciężar akumulatora podany na tabliczce znamionowej typu na skrzyni akumulatora). Siły wywierane przez elementy chwytające muszą być skierowane prostopadle. Haki zawiesia w żadnym wypadku nie mogą dotykać ogniw akumulatora. Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Wyjmij wtyczkę kabla do akumulatora (3). Przytwierdź zawiesie dźwigu do otworów bocznych (8). Wyjmij akumulator ze skrzyni pionowo do góry. 8 3 m f Montaż przebiega w odwrotnej kolejności; zwróć przy tym uwagę na prawidłowe położenie montażowe i podłączenie akumulatora. kumulator po zamontowaniu musi być zabezpieczony uchwytem mocującym. Po włożeniu akumulatora sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują widocznych objawów uszkodzeń. Ostrożnie i powoli zamknij pokrywę akumulatora. Nie wkładaj rąk między pokrywę a obudowę. D 7

27 7 Wskaźnik stopnia rozładowania akumulatora (t) Po odblokowaniu pojazdu przy pomocy stacyjki lub kodu CNCODE sygnalizowany jest stan rozładowania akumulatora. 9 Kolory diody świetlnej (9) przedstawiają następujące stany: Kolor diody Wartość zielony Pozostała moc akumulatora standardowego % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego 50 % żółty Pozostała moc akumulatora standardowego % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego % czerwony Pozostała moc akumulatora standardowego poniżej 20 % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego poniżej 30 % Jeżeli dioda świeci się światłem czerwonym, unoszenie ciężarów nie jest możliwe. Funkcja Unieś jest odblokowywana dopiero wtedy, gdy podłączony akumulator jest naładowany w co najmniej 70%. Jeżeli dioda miga światłem czerwonym, a pojazd nie jest gotowy do pracy, należy zawiadomić serwis producenta. Migające czerwone światło diody jest kodem awaryjnym układu sterowania pojazdu. Sekwencja migowa symbolizuje rodzaj usterki. D 8

28 E Obsługa 1 Przepisy BHP dla pracy wózków widłowych Pozwolenie na prowadzenie: Wózek może obsługiwać właściwa osoba, która została przeszkolona w prowadzeniu wózka i dowiodła przełożonemu w zakładzie pracy lub pełnomocnikowi fachowość w jeździe i przewożeniu ładunków oraz została pisemnie upoważniona do obsługi wózka. Prawa, obowiązki i reguły postępowania kierowcy: Kierowca musi być zapoznany ze swoimi obowiązkami, prawami oraz zapoznany z instrukcją obsługi wózka aż do całkowitego jej zrozumienia. Jego prawa muszą być mu przedstawione w sposób uporządkowany. W trakcie prowadzenia wózka pieszo wymagane jest obuwie ochronne. Zabrania się obsługi wózka przez osoby nieupoważnione: Za przekazany wózek kierowca jest odpowiedzialny aż do czasu zakończenia nim pracy. Musi dbać o to, ażeby osoby nieupoważnione nie obsługiwały i nie jeździły wózkiem. Nie wolno przewozić ani ponosić osób trzecich. Uszkodzenia i straty: Uszkodzenia i straty w wózku lub jego osprzęcie należy zgłaszać przełożonym natychmiast. Uszkodzone, niesprawne wózki (np. zużyte koła lub uszkodzone hamulce) nie mogą być używane aż do czasu ich naprawy. Naprawy: Bez specjalnego przeszkolenia i zezwolenia kierowca nie może dokonywać żadnych napraw przy wózkach, a już w żadnym wypadku nie wolno mu zmieniać, unieruchamiać włączników i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem. f Strefy zagrożenia: Strefa zagrożenia to strefa, w której osoby w czasie jazdy i podnoszenia są w zasięgu elementów nośnych wózka (widły, osprzęt doczepiany itp.) lub ładunku transportowanego, jak też spadających czy opuszczanych elementów. Nieupoważnione osoby nie mogą przebywać w obszarze zagrożonym. W czasie niebezpieczeństwa należy natychmiast ostrzec osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Jeżeli osoby nieupoważnione nie opuszczą strefy zagrożenia należy wyłączyć wózek. Wyposażenie, bezpieczeństwo i plakietki ostrzegawcze: Należy zapoznać się z opisem wyposażenia dotyczącego zachowania bezpieczeństwa, plakietkami ostrzegającymi, wskazówkami ostrzegawczymi. E 1

29 2 Opis elementów obsługi i wskaźników Poz. Element obsługi bądź ELE ac Funkcja wskaźnik 16 / 18 / 20 1 Dyszel t Kierowanie i hamowanie wózka. 2 Wtyczka kabla do akumulatora (wyłączenie awaryjne) t Przerwanie obwodu zasilania i wyłączenie wszystkich funkcji elektrycznych wózka. 3 Wskaźnik rozładowania akumulatora t Stan naładowania akumulatora. Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) 4 Klawiatura sterująca (CNCODE) o o Wskazanie Godziny robocze. Wskazanie mocy akumulatora. Wskazanie parametrów jazdy i komunikatów serwisowych. Ustawienia kodów. Uaktywnianie i wybór programów jazdy. Wprowadzanie parametrów jazdy. 5 Stacyjka t Włączanie i wyłączanie zasilania wózka. Po wyjęciu kluczyka wózek jest zabezpieczony przed niepowołanym załączeniem. Stacyjka z drugim poziomem uaktywnienia 6 Wbudowana ładowarka (włącznie z układem zabezpieczającym) 7 Przycisk - jazda manewrowa o o t Powoduje napowietrzenie hamulca w celu umożliwienia manualnego przemieszczania niesprawnego pojazdu. Ładowanie akumulatora przez wetknięcie wtyczki sieciowej do gniazda sieciowego. Jeżeli dyszel znajduje się w górnym zakresie hamowania, problem hamowania można pokonać poprzez uruchomienie przycisku, pojazd porusza się wtedy ze zmniejszoną prędkością (jazda manewrowa). 8 Nastawnik jazdy t Zmiana kierunku i regulacja szybkości jazdy. 9 Przycisk zabezpieczający t Wózek odjeżdża od operatora. przed najechaniem na operatora 10 Przycisk unoszenia wideł t Unoszenie wideł. 11 Przycisk opuszczania t Opuszczanie wideł. wideł 12 Przycisk sygnału ostrzegawczego t Włączanie sygnału akustycznego. t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe E 2

30 Set E 3

31 Set 3 Uruchomienie wózka f Przed uruchomieniem wózka, wykonaniem jakiejkolwiek operacji obsługi lub uniesieniem ładunku operator musi się upewnić, czy przypadkiem ktoś nie znajduje się w strefie zagrożenia. Codzienne kontrole i czynności wykonywane przed uruchomieniem wózka Sprawdź cały wózek (a zwłaszcza koła i widły), czy nie wykazują widocznych uszkodzeń. Sprawdź zamocowanie akumulatora i zacisków kabli. Załączanie wózka Sprawdź, czy wtyczka kabla do akumulatora (2) jest wetknięta. Włożyć kluczyk do stacyjki (5) i obrócić go do oporu w prawo w położenie I lub wprowadzić kod odblokowujący w przypadku systemu CNCODE (o) (zob. rozdz. 5). Sprawdzić działanie sygnału ostrzegawczego (12) przez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wózek jest teraz gotowy do pracy. o Wskaźnik rozładowania akumulatora (3) pokazuje ładunek akumulatora. Sprawdź funkcję hamowania dyszlem (1) (patrz: punkt 4.2) E 4

EJE C20. Instrukcja obsługi Set

EJE C20. Instrukcja obsługi Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE C20 Instrukcja obsługi 08.03 - p 50249923 06.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5 Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010/ Level 5 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 Warunki gwarancyjne 2 1.2 Wskazówki do obsługi 2 1.3 Wskazówki bezpieczeńs twa 2 2 Sygnały optyczne i akustyczne 2 3 Klawiatury

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

ECE 220. Instrukcja obsługi 04.04 - 50435817 03.07

ECE 220. Instrukcja obsługi 04.04 - 50435817 03.07 ECE 220 04.04 - Instrukcja obsługi p 50435817 03.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

H U M A N C A R E S I N G E L. Instrukcja OBSŁUGI

H U M A N C A R E S I N G E L. Instrukcja OBSŁUGI Instrukcja H U M A N C A R E S I N G E L OBSŁUGI P R O R E H A S p. z o. o. u l. G r u n w a l d z k a 1 0 4 6 0-3 0 7 P o z n a ń t e l. ( 0 6 1 ) 6 6 3 0 3 1 5 f a x. ( 0 6 1 ) 6 6 1 6 7 0 5 p r o r

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy

CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy Nr Funkcja Opis 1 Uchwyt Do noszenia lub umieszczania w wybranym miejscu 2 Kabel sieciowy i wtyczka Do przyłączenia CORCEL do normalnego gniazda wtykowego 3 TPR dla

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

ECE 220. Instrukcji obsługi

ECE 220. Instrukcji obsługi ECE 220 04.04 - Instrukcji obsługi p 50439727 10.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlabany automatyczne nie służą do regulowania ruchu pieszych! Szlabany automatyczne są przeznaczone do regulowania ruchu pojazdów. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu ,

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu , INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu 000649879, 000649877 Strona 1 z 6 LOTT GmbH In der Aue 8-10 D-63584 Gründau Telefon: 06051-92 59 30 Fax: 06051-92 59 44 Internet: www.uniroll.info

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T ODBIORNIK JEDNANAŁOWY Urządzenie pracuje na częstotliwości ± 100 khz. DANE TECHNICZNE 230 V / 50 Hz Napęd typu S, BD lub M Możliwość podłączenia napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 700 W Funkcja

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce INSTRUKCJA OBSŁUGI Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce 1. WAŻNE INFORMACJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ŁADOWAĆ BATERIĘ PRZEZ 12 GODZIN. NIGDY NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA BATERII. Zaleca

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Pojazdy hybrydowe firmy Scania wykorzystują tzw. napędy równoległe. Wyposażone są one w silnik spalinowy i elektryczny. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

ERE 224. Instrukcja obsługi 09.05- 50468250 01.06

ERE 224. Instrukcja obsługi 09.05- 50468250 01.06 ERE 224 09.05- Instrukcja obsługi p 50468250 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor Spis treści 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI 2 2. WYGLĄD I ROZMIAR 2 3. ZESTAWIENIE FUNKCJI I OPIS PRZYCISKÓW 3 Zestawienie funkcji urządzenia 3 Wyświetlacz zaawansowany 4 Wyświetlacz podstawowy 4 4. OPIS PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE OPIS 1 1. Wyświetlacz (LED) SYSTEMY E-BIKE Systemy e-bike

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa SOLAR Basic Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa 1 Spis treści Ogólne wskazówki... 3 Przegląd funkcji i opis... 3 1. Otwieranie/zamykanie... 5 2. Zmiana kodu... 7

Bardziej szczegółowo