ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi Set

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set"

Transkrypt

1 Set 0 ELE ac 16/18/ Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. f m Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. t o Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschaft m Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści B Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis zespołów i funkcji... B 2 3 Dane techniczne wózka standardowego... B Parametry wózków standardowych... B Wymiary... B Norma EN... B Warunki eksploatacji wózka... B 5 4 Tabliczki... B Tabliczka znamionowa typu... B 7 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przeładunek przy użyciu dźwigu... C 1 2 Pierwsze uruchomienie... C 1 3 Przemieszczanie wózka bez korzystania z napędu własnego (tryb awaryjny)... C Praca awaryjna przy użyciu kluczyka serwisowego 737 (o)... C 3 D Baterie - obsługa, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP dotyczące obchodzenia się z elektrolitem... D 1 2 Rodzaje akumulatorów... D 2 3 kumulatory i moc silnika... D 2 4 Odsłanianie akumulatora... D 3 5 Ładowanie akumulatora... D Ładowanie akumulatora przy użyciu stacjonarnej ładowarki... D Ładowanie akumulatora przy użyciu wbudowanej ładowarki (o)... D 4 6 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora... D 7 7 Wskaźnik stopnia rozładowania akumulatora (t)... D 8 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy BHP dla pracy wózków widłowych... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchomienie wózka... E 4 4 Praca wózkiem... E Przepisy BHP przy pracy wózkiem... E Jazda, kierowanie, hamowanie... E Podejmowanie i składowanie ładunków... E Zabezpieczanie wózka przed odjechaniem... E 9 5 Klawiatura sterująca (CNCODE) (o)... E Zamek kodowy... E Programy jazdy... E Parametry... E Ustawienia parametrów... E Parametry jazdy... E 17 6 Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) (o)... E Funkcja zabezpieczenia przed rozładowaniem... E Wskazanie godzin pracy pojazdu... E Test włączenia... E 21 7 Wskazówki w czasie awarii... E 22 F Utrzymanie wózka w dodrym stanie technicznym 1 BHP i ochrona środowiska naturalnego... F 1 2 Przepisy BHP w trakcie prac konserwacyjnych... F 1 3 Przeglądy i obsługa... F 3 4 Lista kontrolna czynności obsługowych wózków ELE ac 16 / 18 / F 4 5 Plan smarowania wózków ELE ac 16 / 18 / F Środki eksploatacyjne... F 7 6 Zalecenia dotyczące obsługi... F Przygotowanie wózka do wykonywania czynności obsługowych... F Zdejmowanie pokrywy przedniej... F Zdejmowanie pokrywy napędu... F Kontrola bezpieczników elektrycznych... F Ponowne dopuszczenie wózka do ruchu... F 10 7 Wycofanie wózka z eksploatacji... F Czynności przed wycofaniem z ruchu... F Czynności podczas postoju wózka... F Ponowne przywrócenie wózka do ruchu... F 11 8 Okresowa i powypadkowa kontrola stanu technicznego (D: UVV-Kontrola według VBG 36)... F 11 I 2

6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wytyczne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania wózków jezdniowych niskiego podnoszenia (VDM) należą do zakresu dostawy wózka. Stanowią one integralną część składową niniejszej Instrukcji obsługi i bezwzględnie należy ich przestrzegać. W żadnym wypadku nie ograniczają one obowiązujących przepisów krajowych, które w pełni zachowują swą moc. Opisany w tej Instrukcji wózek stanowi wózek jezdniowy niskiego podnoszenia przeznaczony do unoszenia i transportowania ładunków. Wolno go użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tej Instrukcji. Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do urazu osób, uszkodzenia samego wózka lub spowodowania szkód rzeczowych. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń wskutek unoszenia zbyt ciężkich ładunków lub nierównomiernego ich usytuowania na widłach. Wiążące są przy tym dane zamieszczone na tabliczce znamionowej lub wykresie obciążeń przytwierdzonych do wózka. Wózka jezdniowego nie wolno eksploatować w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem, a także w powodującym korozję lub silnie zapylonym środowisku. m Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Instrukcji obsługi jest każda osoba fizyczna lub prawna, która sama użytkuje wózek jezdniowy lub na której zlecenie jest on użytkowany. W szczególnych przypadkach (na przykład leasing, wynajem) eksploatatorem jest taka osoba, która na podstawie umowy zawartej między właścicielem a użytkownikiem wózka wzięła na siebie obowiązek eksploatacji wózka. Użytkownik musi zapewnić, by wózek był użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie użytkownika lub osób trzecich nie było narażone na niebezpieczeństwo. Ponadto należy przestrzegać przepisów ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami i innych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosować się do wytycznych do eksploatacji, konserwacji i utrzymania wózka w stanie sprawności technicznej. Użytkownik musi zadbać o to, by wszyscy użytkownicy wózka przeczytali i zrozumieli niniejszą Instrukcję obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego, które wpływa na funkcje wózka jezdniowego lub je zmienia, jest dopuszczalny wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach niezbędne może się okazać zezwolenie miejscowych władz, ale nie zwalnia ono z dokonania homologacji przez producenta PL 1

7 PL

8 Set B Opis wózka 1 Opis zastosowania Wózek ELE ac jest przeznaczony do transportu ładunków po równych nawierzchniach. Można nim podejmować palety skrzynkowe lub płaskie z deskami poprzecznymi wystającymi poza obrys kół nośnych lub samego wózka. Wartość maksymalnego udźwigu Qmaks podano na specjalnej tabliczce. Typ wózka, udźwig i moc silnika: Typ Udźwig Moc silnika ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw B 1

9 Set 2 Opis zespołów i funkcji Poz. Opis Poz. Opis 1 t Wskaźnik rozładowania 8 t Uchwyt podnoszący akumulatora o Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) 9 o Wbudowana ładowarka 24 V / 30 (włącznie z układem zabezpieczającym) 2 o Klawiatura sterująca 10 t Pokrywa akumulatora (CNCODE) 3 t Stacyjka 11 t Nastawnik jazdy o Stacyjka (dodatkowo z drugim poziomem do wentylacji 12 t Przycisk zabezpieczenia przed najechaniem na operatora hamulca) 4 t Pokrywa przednia 13 t Dyszel 5 t Dwuczęściowa pokrywa napędu 14 t Wtyczka kabla do akumulatora (wyłączenie awaryjne) 6 t Koło napędowe 15 t Przycisk jazdy manewrowej w położeniu Dyszel w górze 7 t Koło napędowe t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe B 2

10 3 Dane techniczne wózka standardowego Dane techniczne są zgodne z przepisami VDI Zmiany techniczne i uzupełnienia są zastrzeżone. 3.1 Parametry wózków standardowych *) W przypadku dłuższych wideł środek ciężkości ładunku znajduje się w ich środku. 3.2 Wymiary Opis ELE ac 16 ELE ac 18 ELE ac 20 Q Udźwig kg C Odległość środka ciężkości ładunku mm przy standardowej długości wideł*) Szybkość jazdy z ładunkiem/bez 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h ładunku Szybkość unoszenia z ładunkiem/bez 3,4 / 4,2 3,3 / 4,2 3,2 / 4,2 cm/s ładunku Szybkość opuszczania z ładunkiem/ 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 cm/s bez ładunku Zdolność pokonywania wzniesień (w ciągu 5 minut) z ładunkiem/bez ładunku 10 / 20 9 / 20 8 / 20 % Opis ELE ac 16 ELE ac 16 / 18 / 20 wersja krótka h 3 Wysokość unoszenia 122 mm h 13 Wysokość spoczynkowa wideł 85 mm Y* Rozstaw osi kół przy, (długi, krótki) 1240 / 1310 mm l 1 Długość łączna (długi, krótki) 1630 / 1700 mm l 2 Długość włącznie z widłami podnośnika 480 / 550 mm (długi, krótki) l Standardowa długość wideł 1150 mm b 1 Szerokość wózka 700 mm Wa* Promień zawracania przy uniesionych widłach 1450 / 1520 mm st* Szerokość korytarza przy paletach 800 x ** / 1985** mm usytuowanych wzdłużnie st* Szerokość przejścia przy transporcie palet o 1865 / 1935 mm szerokości 1000 x 1200 a Odstęp bezpieczeństwa 200 mm * Część unosząca podniesiona / opuszczona +55 mm ** po przekątnej wg VDI +204 mm B 3

11 1268 c l 803 Q 150 l h 3 y h13 l b11 b5 e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.3 Norma EN Stałe natężenie hałasu : 70 db() pomiar- EN zgodny z normą ISO Stałe natężenie hałasu jest zgodne z normą, a średnia mierzona uwzględnia poziom hałasu w czasie jazdy, podnoszenia i biegu jałowego.pomiar wykonano na wysokości uszu kierowcy. Zgodność elektromagnetyczna (EMV) Producent potwierdza utrzymanie wartości granicznych dla występowania zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia, jak również próbę rozładowań elektrostatycznych EN i zawartych tam odnośników. Zmiany w instalacji elektrycznej i elektronicznych komponentach oraz ich przyporządkowanie dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. 3.4 Warunki eksploatacji wózka Temperatura otoczenia - w czasie pracy 5 C - 40 C W czasie pracy ciągłej poniżej 5 C, w chłodni lub w warunkach ekstremalnych temperatur, wilgotnego powietrza należy specjalnie doposażyć wózek w komponenty ochronne i uzyskać dopuszczenie do ruchu. B 5

13 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kw xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Set Tabliczki Qmax 2000kg Poz. Opis 16 Tabliczka znamionowa typu wózka 17 Udźwig Qmaks 18 Znak zakazu Nie wolno stawać na wózku podczas jazdy 19 Punkt zaczepienia liny chwytającej dźwigu 20 Plakietka kontrolna dopuszczenia UVV (tylko w Niemczech) B 6

14 4.1 Tabliczka znamionowa typu Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poz. Opis Poz. Opis 21 Typ 28 Moc w kw 22 Numer seryjny 29 Numer klienta 23 Ładowność w kg 30 Ciężar baterii min/max w kg 24 Bateria: Napięcie V 31 Ciężar bez baterii w kg 25 Producent 32 Rok produkcji 26 Numer zlecenia 33 Producent -Logo 27 Położenie punktu środka obciążenia w mm W celu odczytania danych na tabliczce znamionowej wózka trzeba unieść uchwyt podnoszący. W razie jakichkolwiek kwestii związanych z wózkiem bądź przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podawanie numeru seryjnego (22). B 7

15 B 8

16 Set C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Przeładunek przy użyciu dźwigu m Wolno korzystać tylko z dźwignicy o wystarczającym udźwigu. (Ciężar załadunku = ciężar własny + ciężar akumulatora; patrz: tabliczka znamionowa typu wózka). Do mocowania elementów chwytającym dźwigu do ramy wózka przewidziano na niej specjalne uchwyty (1). Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Liny chwytające dźwigu przytwierdź do uchwytów (1). 1 m Zawiesie dźwigu tak przytwierdź do uchwytów wózka, by ten w żadnym wypadku nie mógł się ześlizgnąć! Elementy chwytające zawiesia muszą być tak poprowadzone, by przy podnoszeniu wózka nie dotykały żadnych jego dobudowanych elementów. 2 Pierwsze uruchomienie m Wózek może być zasilany tylko z akumulatora! Wyprostowany prąd przemienny powoduje uszkodzenie zespołów elektronicznych. Kable łączące wózek z akumulatorem (kable ciągnione) nie mogą być dłuższe niż 6 m. By po otrzymaniu lub przetransportowaniu wózka przygotować go do pracy, trzeba wykonać następujące czynności: Sprawdź kompletność wyposażenia i stan wózka. Ewentualnie zamontuj akumulator uważając przy tym, by nie uszkodzić jego kabli przyłączeniowych. Naładuj akumulator (patrz: rozdział D). Jeżeli klient stosuje akumulator bezkonserwacyjny, ustawienie wskaźnika stopnia rozładowania musi być zgodne z typem akumulatora (kontrola przez serwis producenta). Zgodnie z opisem uruchom wózek (patrz: rozdział E). Wskutek dłuższego postoju wózka może dojść do spłaszczenia bieżników kół, ale zjawisko to znika po krótkiej jeździe. C 1

17 Set 3 Przemieszczanie wózka bez korzystania z napędu własnego (tryb awaryjny) By móc w trybie awaryjnym przemieścić wózek, trzeba zwolnić jego hamulec elektromagnetyczny. Zdejmij pokrywę przednią (2) (patrz: rozdział F). Zdejmij prawą pokrywę napędu (3) (patrz: rozdział F). Odkręć śruby (4) w lewo do oporu. f Teraz pojazd można przemieszczać. Po odstawieniu wózka na miejsce przeznaczenia œruby (4) znów trzeba obróciæ w prawo do oporu, by przywróciæ dzia³anie hamulca! C 2

18 3.1 Praca awaryjna przy użyciu kluczyka serwisowego 737 (o) W przypadku awarii instalacji elektrycznej pojazd ELE ac można przemieszczać siłą mięśni. W pojeździe musi się znajdować podłączony akumulator. Kluczyk serwisowy 737 (o) (standard = 701) należy umieścić w stacyjce w położeniu 2. Kluczyk 701 do normalnej eksploatacji pojazdu można obracać tylko w położ. 1 stacyjki. Przycisk jazda manewrowa musi być stale przyciśnięty. Hamulec napowietrza się, tj. możliwe jest przemieszczanie pojazdu. Natychmiast po zwolnieniu przycisku jazdy manewrowej pojazd jest hamowany bez potrzeby używania hamulca. C 3

19 C 4

20 D Baterie - obsługa, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP dotyczące obchodzenia się z elektrolitem Przede wszystkim wózek odstawić i zabezpieczyć (patrz rozdział E). Personel obsługowy: Ładowanie, obsługa i wymiana baterii może być wykonywana przez przeszkolony personel. Należy się stosować do intrukcji obsługi i zaleceń producenta podczas prac przy bateriach i stacjach ładowania. Przeciwpożarowe środki bezpiczeństwa: Podczas prac przy bateriach nie wolno palić papierosów i wskrzeszać otwartego ognia. W obrębie co najmniej 2 m w trakcie ładowania nie mogą znajdować się żadne łatwopalne materiały i iskrzące przedmioty. Pomieszczenie musi być dobrze wentylowane a środki gaśnicze muszą być dostępne i sprawne. Obsługa baterii: Korki cel muszą być czyste i suche. Klemy i zaciski muszą być czyste, posmarowane lekko smarem do zacisków i dobrze dokręcone. Baterie z niezaizolowanymi biegunami muszą być przykryte matą izolującą. m f m f Utylizacja baterii: Utylizację baterii wolno przeprowadzić tylko z zachowaniem bezpieczeństwa i w sposób określony państwowymi przepisami o ochronie środowiska. Należy zastosować się do wskazówek producenta o sposobie utylizacji. Przed zamknięciem pokrywy baterii należy zwrócić uwagę czy nie zostanie uszkodzony kabel baterii. Bateria zawiera rozcieńczony kwas, który jest trujący i żrący. Z tego powodu podczas pracy należy używać ubranie ochronne i okulary. Należy unikać kontaktu z elektrlitem. Po kontakcie z kwasem - odzież, skórę czy oczy należy bezzwłocznie spłukać obficie czystą wodą. Z porażoną skórą czy oczami należy zgłosić się do lekarza. Rozlany kwas należy bezzwłocznie zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie tylko baterii w szczelnych stalowych skrzyniach. Ciężar baterii i jej wymiary mają zasadniczy wpływ na warunki trakcyjne i bezpie-- czeństwo pracy. Zmiana na inny typ baterii dozwolona tylko po uzgodnieniu warunków z producentem wózka. D 1

21 2 Rodzaje akumulatorów Ciężar akumulatora podano na tabliczce znamionowej typu. m Zależnie od wersji wózki ELE ac są wyposażone w różnego rodzaju akumulatory (patrz: rozdział B). kumulatory z nie zaizolowanymi biegunami muszą być osłonięte szorstką matą izolacyjną. Gniazdo wtykowe i wtyk kabla do akumulatora wolno przyłączać tylko przy wyłączonym wózku. Przy wymianie/wkładaniu akumulatora zadbaj o jego stabilne usytuowanie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu w wózku. 3 kumulatory i moc silnika ELE ac ELE ac Krótka wersja (K) Długa wersja (L) 24 V - PzS - kumulator 1 PzS 126 h 1 PzS 200 h 1 PzS 150 h Moc silnika 1,0 kw 1,0 kw m Litera K (krótka wersja) i L (długa wersja) na tabliczce znamionowej informuje o modelu wózka. Zależnie od rodzaju mogą być także stosowane akumulatory o zwiększonej pojemności i bezobsługowe. Przy wymianie/wkładaniu akumulatora zadbaj o jego stabilne usytuowanie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu w wózku. D 2

22 Set 0 4 Odsłanianie akumulatora m Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Otwórz pokrywę akumulatora (2). W tym celu chwycić kołpak za wgłębienie chwytne (1) i otworzyć kołpak. Zdejmij z akumulatora matę izolacyjną, jeżeli występuje. Pokrywa akumulatora jest utrzymywana w pozycji otwarcia pod ciężarem własnym. 5 Ładowanie akumulatora m W celu naładowania akumulatora pojazd należy ustawić w zamkniętym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Podczas ładowania górne powierzchnie ogniw akumulatora nie mogą być niczym zasłonięte, by zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują objawów uszkodzeń. Bezwzględnie przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producentów akumulatora i stacji ładowania. 5.1 Ładowanie akumulatora przy użyciu stacjonarnej ładowarki Wyjmij wtyczkę kabla do akumulatora (3). Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Wtyczkę kabla do akumulatora (3) połącz z kablem od stacjonarnej ładowarki i włącz ładowarkę D 3

23 5.2 Ładowanie akumulatora przy użyciu wbudowanej ładowarki (o) f Ładowarki nie wolno otwierać. W razie uszkodzenia trzeba ją wymienić. Przełącznik (6) ze względów bezpieczeństwa zawiera pozycje pośrednie między pozycjami nastawczymi 1 do 6. Fabrycznie w chwili dostawy wózka bez akumulatora przełącznik znajduje się w jednej z pozycji pośrednich. Miga czerwona dioda elektroluminescencyjna (4) informując, że akumulatora nie da się naładować Wybór charakterystyki ładowania we wbudowanej ładowarce Za pomocą przełącznika (6) znajdującego się w ładowarce można zgodnie z poniższą tabelą wybrać charakterystykę ładowania odpowiednią do rodzaju zastosowanego akumulatora. m Przed wybraniem danej charakterystyki ładowania trzeba wyciągnąć wtyczkę kabla sieciowego z gniazda! Jeżeli akumulator jest przyłączony, nowa nastawa zostaje potwierdzona przez diody świecące (patrz: wskaźnik) i od razu zaczyna działać. Pozycja przełącznika (6) Wybrane charakterystyki ładowania 1 kumulatory mokre: h 2 kumulatory bezobsługowe: h 3 kumulatory bezobsługowe: h 4 kumulatory bezobsługowe: h 5 Wolna 6 Wolna D 4

24 Wybór charakterystyki ładowania W celu wybrania odpowiedniej charakterystyki ładowania wykonaj następujące operacje: Przyłącz akumulator Przełącznik nastawczy obróć w prawo do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) Przełącznik nastawczy obróć w lewo do oporu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) Przez obracanie przełącznika nastawczego w prawo wybierz żądaną charakterystykę Pomocnicze wskazania w ładowarce Szybko miga czerwona dioda elektroluminescencyjna Po 3 sekundach następuje jedno mignięcie zielonej diody elektroluminescencyjnej W pozycjach pośrednich miga czerwona dioda elektroluminescencyjna. Po wybraniu charakterystyki zielona dioda elektroluminescencyjna miga odpowiednio do pozycji przełącznika. Rozpoczęcie ładowania przy użyciu wbudowanej ładowarki Nie została jeszcze wybrana żadna charakterystyka Wybrana charakterystyka 1 f Zabezpiecz wózek przed odjechaniem (patrz: rozdział E). Podczas ładowania górne powierzchnie ogniw akumulatora nie mogą być niczym zasłonięte, by zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują objawów uszkodzeń. Bezwzględnie przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa wydanych przez producenta akumulatora. Przyłącze sieciowe Napięcie sieciowe: 230 V (+10 / -15%) Częstotliwość sieciowa: 50 Hz/60 Hz Kabel sieciowy ładowarki (7) znajduje się z boku na zewnątrz wózka. Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Ewentualnie zdejmij matę izolacyjną z akumulatora, jeżeli występuje. Wtyczka akumulatora musi pozostać w gniazdku. 7 Wtyczkę sieciową (7) przyłącz do gniazda sieciowego. Migająca dioda elektroluminescencyjna informuje o przebiegu ładowania bądź usterce (kody migowe podano w tabeli Wskaźnikowe diody elektroluminescencyjne ). Gdy wtyczka sieciowa (7) jest przyłączona do sieci, wszystkie elektryczne funkcje wózka są wyłączone (elektryczne zabezpieczenie przed odjechaniem). Uruchomienie pojazdu nie jest możliwe. Wyjmij wtyczkę (7) z gniazda sieciowego i wraz z kablem znów ją schowaj w bocznej części obudowy wózka. D 5

25 f W razie zaniku i ponownego przywrócenia napięcia sieciowego ładowanie automatycznie zostaje wznowione. Ładowanie można przerwać przez odłączenie wtyczki sieciowej i kontynuować je następnie jako ładowanie częściowe. Uważaj, by nie uszkodzić kabla sieciowego. Przed uruchomienie wózka pokrywa akumulatora musi być dobrze zamknięta. Czasy ładowania Czas ładowania akumulatora zależy od jego pojemności. Wskaźnikowe diody elektroluminescencyjne Zielona dioda elektroluminescencyjna (przebieg ładowania) Ładowanie konserwacyjne Ładowanie konserwacyjne rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu normalnego ładowania. Ładowanie częściowe Czerwona dioda elektroluminesc encyjna (usterka) Znaczenie Świeci się --- Ładowanie zakończone; akumulator jest całkowicie naładowany. (Przerwa w ładowaniu, ładowanie konserwacyjne lub wyrównawcze). Miga powoli --- Trwa ładowanie. Miga szybko --- Informuje o rozpoczęciu ładowania lub wybraniu nowej charakterystyki. Częstość migania odpowiada wybranej charakterystyce. --- Świeci się Nadmierna temperatura. Proces ładowania został przerwany. --- Miga powoli Przekroczony czas bezpiecznego ładowania. Proces ładowania został przerwany. By od nowa go rozpocząć, trzeba wyłączyć napięcie sieciowe. --- Miga szybko Wybrana charakterystyka jest niewłaściwa Brak napięcia sieciowego i/lub akumulator nie jest przyłączony. Ładowarka jest tak skonstruowana, że automatycznie dostosowuje się do bieżącego ładunku akumulatora. Dzięki temu zwiększono trwałość akumulatora. D 6

26 Set 0 6 Wyjmowanie i wkładanie akumulatora f Wózek musi być ustawiony w poziomie. By uniknąć zwarć, akumulatory z odsłoniętymi biegunami lub zworami muszą być przykryte matą gumową. Tak ułóż wtyczkę i kabel do akumulatora, by przy wyjmowaniu tego ostatniego nie zaczepiły się o wózek. Przy transportowaniu akumulatora za pomocą dźwigu zwróć uwagę, czy ma on wystarczający udźwig (patrz: ciężar akumulatora podany na tabliczce znamionowej typu na skrzyni akumulatora). Siły wywierane przez elementy chwytające muszą być skierowane prostopadle. Haki zawiesia w żadnym wypadku nie mogą dotykać ogniw akumulatora. Odsłoń akumulator (patrz: punkt 4). Wyjmij wtyczkę kabla do akumulatora (3). Przytwierdź zawiesie dźwigu do otworów bocznych (8). Wyjmij akumulator ze skrzyni pionowo do góry. 8 3 m f Montaż przebiega w odwrotnej kolejności; zwróć przy tym uwagę na prawidłowe położenie montażowe i podłączenie akumulatora. kumulator po zamontowaniu musi być zabezpieczony uchwytem mocującym. Po włożeniu akumulatora sprawdź wszystkie kable połączeniowe i złącza wtykowe, czy nie wykazują widocznych objawów uszkodzeń. Ostrożnie i powoli zamknij pokrywę akumulatora. Nie wkładaj rąk między pokrywę a obudowę. D 7

27 7 Wskaźnik stopnia rozładowania akumulatora (t) Po odblokowaniu pojazdu przy pomocy stacyjki lub kodu CNCODE sygnalizowany jest stan rozładowania akumulatora. 9 Kolory diody świetlnej (9) przedstawiają następujące stany: Kolor diody Wartość zielony Pozostała moc akumulatora standardowego % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego 50 % żółty Pozostała moc akumulatora standardowego % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego % czerwony Pozostała moc akumulatora standardowego poniżej 20 % Pozostająca moc akumulatora bezkonserwacyjnego poniżej 30 % Jeżeli dioda świeci się światłem czerwonym, unoszenie ciężarów nie jest możliwe. Funkcja Unieś jest odblokowywana dopiero wtedy, gdy podłączony akumulator jest naładowany w co najmniej 70%. Jeżeli dioda miga światłem czerwonym, a pojazd nie jest gotowy do pracy, należy zawiadomić serwis producenta. Migające czerwone światło diody jest kodem awaryjnym układu sterowania pojazdu. Sekwencja migowa symbolizuje rodzaj usterki. D 8

28 E Obsługa 1 Przepisy BHP dla pracy wózków widłowych Pozwolenie na prowadzenie: Wózek może obsługiwać właściwa osoba, która została przeszkolona w prowadzeniu wózka i dowiodła przełożonemu w zakładzie pracy lub pełnomocnikowi fachowość w jeździe i przewożeniu ładunków oraz została pisemnie upoważniona do obsługi wózka. Prawa, obowiązki i reguły postępowania kierowcy: Kierowca musi być zapoznany ze swoimi obowiązkami, prawami oraz zapoznany z instrukcją obsługi wózka aż do całkowitego jej zrozumienia. Jego prawa muszą być mu przedstawione w sposób uporządkowany. W trakcie prowadzenia wózka pieszo wymagane jest obuwie ochronne. Zabrania się obsługi wózka przez osoby nieupoważnione: Za przekazany wózek kierowca jest odpowiedzialny aż do czasu zakończenia nim pracy. Musi dbać o to, ażeby osoby nieupoważnione nie obsługiwały i nie jeździły wózkiem. Nie wolno przewozić ani ponosić osób trzecich. Uszkodzenia i straty: Uszkodzenia i straty w wózku lub jego osprzęcie należy zgłaszać przełożonym natychmiast. Uszkodzone, niesprawne wózki (np. zużyte koła lub uszkodzone hamulce) nie mogą być używane aż do czasu ich naprawy. Naprawy: Bez specjalnego przeszkolenia i zezwolenia kierowca nie może dokonywać żadnych napraw przy wózkach, a już w żadnym wypadku nie wolno mu zmieniać, unieruchamiać włączników i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem. f Strefy zagrożenia: Strefa zagrożenia to strefa, w której osoby w czasie jazdy i podnoszenia są w zasięgu elementów nośnych wózka (widły, osprzęt doczepiany itp.) lub ładunku transportowanego, jak też spadających czy opuszczanych elementów. Nieupoważnione osoby nie mogą przebywać w obszarze zagrożonym. W czasie niebezpieczeństwa należy natychmiast ostrzec osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Jeżeli osoby nieupoważnione nie opuszczą strefy zagrożenia należy wyłączyć wózek. Wyposażenie, bezpieczeństwo i plakietki ostrzegawcze: Należy zapoznać się z opisem wyposażenia dotyczącego zachowania bezpieczeństwa, plakietkami ostrzegającymi, wskazówkami ostrzegawczymi. E 1

29 2 Opis elementów obsługi i wskaźników Poz. Element obsługi bądź ELE ac Funkcja wskaźnik 16 / 18 / 20 1 Dyszel t Kierowanie i hamowanie wózka. 2 Wtyczka kabla do akumulatora (wyłączenie awaryjne) t Przerwanie obwodu zasilania i wyłączenie wszystkich funkcji elektrycznych wózka. 3 Wskaźnik rozładowania akumulatora t Stan naładowania akumulatora. Instrument sygnalizacyjny (CNDIS) 4 Klawiatura sterująca (CNCODE) o o Wskazanie Godziny robocze. Wskazanie mocy akumulatora. Wskazanie parametrów jazdy i komunikatów serwisowych. Ustawienia kodów. Uaktywnianie i wybór programów jazdy. Wprowadzanie parametrów jazdy. 5 Stacyjka t Włączanie i wyłączanie zasilania wózka. Po wyjęciu kluczyka wózek jest zabezpieczony przed niepowołanym załączeniem. Stacyjka z drugim poziomem uaktywnienia 6 Wbudowana ładowarka (włącznie z układem zabezpieczającym) 7 Przycisk - jazda manewrowa o o t Powoduje napowietrzenie hamulca w celu umożliwienia manualnego przemieszczania niesprawnego pojazdu. Ładowanie akumulatora przez wetknięcie wtyczki sieciowej do gniazda sieciowego. Jeżeli dyszel znajduje się w górnym zakresie hamowania, problem hamowania można pokonać poprzez uruchomienie przycisku, pojazd porusza się wtedy ze zmniejszoną prędkością (jazda manewrowa). 8 Nastawnik jazdy t Zmiana kierunku i regulacja szybkości jazdy. 9 Przycisk zabezpieczający t Wózek odjeżdża od operatora. przed najechaniem na operatora 10 Przycisk unoszenia wideł t Unoszenie wideł. 11 Przycisk opuszczania t Opuszczanie wideł. wideł 12 Przycisk sygnału ostrzegawczego t Włączanie sygnału akustycznego. t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe E 2

30 Set E 3

31 Set 3 Uruchomienie wózka f Przed uruchomieniem wózka, wykonaniem jakiejkolwiek operacji obsługi lub uniesieniem ładunku operator musi się upewnić, czy przypadkiem ktoś nie znajduje się w strefie zagrożenia. Codzienne kontrole i czynności wykonywane przed uruchomieniem wózka Sprawdź cały wózek (a zwłaszcza koła i widły), czy nie wykazują widocznych uszkodzeń. Sprawdź zamocowanie akumulatora i zacisków kabli. Załączanie wózka Sprawdź, czy wtyczka kabla do akumulatora (2) jest wetknięta. Włożyć kluczyk do stacyjki (5) i obrócić go do oporu w prawo w położenie I lub wprowadzić kod odblokowujący w przypadku systemu CNCODE (o) (zob. rozdz. 5). Sprawdzić działanie sygnału ostrzegawczego (12) przez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wózek jest teraz gotowy do pracy. o Wskaźnik rozładowania akumulatora (3) pokazuje ładunek akumulatora. Sprawdź funkcję hamowania dyszlem (1) (patrz: punkt 4.2) E 4

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo