Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: wyjoeciowych CPM2A-30CDT-D (NPN) CPM2A-30CDT1-D (PNP) 18 pkt. wejoeciowych 12 pkt. 16 pkt. wyjoeciowych CPM2A-40CDR-A 24 pkt. wejoeciowe 16 pkt. wyjoeciowych CPU z wyjoeciami przekaynikowymi CPU z wyjoeciami tranzystorowymi CPM2A-60CDR-D CPU z wyjoeciami przekaynikowymi CPM2A-60CDR-A 36 pkt. wejoeciowych 24 pkt. wyjoeciowe CPM2A-60CDT-D (NPN) CPM2A-60CDT1-D (PNP) 36 pkt. wejoeciowych 24 pkt. wyjoeciowe do ka dej aplikacji punktów wejoeæ/wyjoeæ 60 Demontowalne listwy zaciskowe dla ³atwiejszej obs³ugi Demontowalne listwy zaciskowe* upraszczaj¹ kablowanie sterownika (*dot. tylko modu³ów CPU) 90 mm 195 mm Modu³y rozszerzaj¹ce CPM1A-8ED 8 wejoeæ Wejoecia DC Specyfikacja Nazwa Model CPM2A-30CDR-A CPM2A-30CDR-D CPM2A-40CDR-A CPM2A-40CDR-D CPM2A-60CDR-A CPM2A-60CDR-D CPU z wyjoeciami tranzystorowymi (wbudowany RS-232C) CPM2A-30CDT-D CPM2A-30CDT1-D CPM2A-40CDT-D CPM2A-40CDT1-D CPM2A-60CDT-D CPM2A-60CDT1-D Modu³y rozszerzaj¹ce CPM1A-8ED CPM1A-8ER CPM1A-8ET CPM1A-8ET1 CPM1A-20EDR1 CPM1A-20EDT CPM1A-20EDT1 Modu³ komunik. CompoBus/S Modu³ we/wy analog. Opis 30 punktów wejoeæ/wyjoeæ, AC 30 punktów wejoeæ/wyjoeæ, DC 40 punktów wejoeæ/wyjoeæ, AC 40 punktów wejoeæ/wyjoeæ, DC 60 punktów wejoeæ/wyjoeæ, AC 60 punktów wejoeæ/wyjoeæ, DC 30 punktów wejoeæ/wyjoeæ (NPN), DC 30 punktów wejoeæ/wyjoeæ (PNP), DC 40 punktów wejoeæ/wyjoeæ (NPN), DC 40 punktów wejoeæ/wyjoeæ (PNP), DC 60 punktów wejoeæ/wyjoeæ (NPN), DC 60 punktów wejoeæ/wyjoeæ (PNP), DC 8 wejoeæ DC 8 wyjoeæ przekaynikowych 8 wyjoeæ tranzystorowych (NPN) 8 wyjoeæ tranzystorowych (PNP) 12 wejoeæ DC, 8 wyjoeæ przekaynikowych 12 wejoeæ DC 8 wyjoeæ tranzystorowych (NPN) 12 wejoeæ DC 8 wyjoeæ tranzystorowych (PNP) 8 bitów wejoeciowych, 8 bitów wyjoeciowych 2 wejoecia analogowe, 1 wyjoecie analogowe 2 wejoecia temperaturowe Pt100/JPt100 1 wyjoecie analogowe 2 wejoecia K, J 4 wejoecia K, J 2 wejoecia Pt100, JPt100 4 wejoecia Pt100, JPt100 CPM1A-8ET 8 wyjoeæ Wyjoecia tranzystorowe (NPN) CPU z wyjoeciami przekaynikowymi (wbudowany RS-232C) CPM1A-8ER CPM1A-8ET1 8 wyjoeæ 8 wyjoeæ Wyjoecia przekay. Wyjoecia tranzystorowe (PNP) CPM1A-20EDR1 12 wejoeæ DC 8 wyjoeæ przekaynikowych CPM1A-20EDT 12 wejoeæ DC 8 wyjoeæ tranzystorowych (NPN) CPM1A-20EDT1 12 wejoeæ DC 8 wyjoeæ tranzystorowych (PNP) Do jednostki CPU mo na pod³¹czyæ max 3 modu³y rozszerzaj¹ce (³¹czna ilooeæ pkt. wejoeæ/wyjoeæ = 120) CPM1A-SRT21 CPM1A-MAD01 CPM1A-TS101-DA CPM1A-TS001 CPM1A-TS002 CPM1A-TS101 CPM1A-TS102 Modu³ komunikacyjny CompoBus/S Modu³ wejoeæ/wyjoeæ analogowych Modu³ wejoeæ temperaturowych CPM1A-MAD01 CPM1A-SRT21 CPM1A-TS _ 2 lub 4 wejoecia temperaturowe K, J, Pt 100, JPt100 2 wejoecia analogowe 1 wyjoecie analogowe CPM1A-TS101-DA 2 wejoecia Pt100/JPt100 1 wyjoecie analogowe Sterowniki Mimo wyj¹tkowo ma³ych rozmiarów Bogata oferta proponowanych modeli sterownika CPM2C o zaskakuj¹co ma³ych wymiarach zapewnia w pe³ni efektywn¹ kontrolê pracy maszyny. 10 modeli tego sterownika, zasilanego pr¹dem sta³ym (24 VDC), charakteryzuje siê ró norodnymi kombinacjami wyjoeæ przekaynikowych/tranzystorowych, zacisków oerubowych/ wtyków do sygna³ów we/wy oraz opcjonalnym wyposa eniem w zegar czasu rzeczywistego. Ró ne typy wyjoeæ i ilooeæ punktów wejoeæ/wyjoeæ umo liwiaj¹ dostosowanie do wymagañ konkretnej aplikacji a modu³y rozszerzaj¹ce (z 24 lub 10 punktami we/wy) pozwalaj¹ na kontrolê do 140 punktów wejoeæ/wyjoeæ. Wymiar rzeczywisty punktów wejoeæ/wyjoeæ CPM2C-10CDR-D CPU (listwa zaciskowa we/wy) 10 punktów wejoeæ/wyjoeæ CPM2C-10CDTC-D CPU (z³¹cze wtykowe we/wy) 10 punktów wejoeæ/wyjoeæ CPM2C-20CDTC-D CPU (z³¹cze wtykowe we/wy) 20 90mm 33mm 33mm 33mm pe³na kontrola do 140 pkt. wejoeæ/wyjoeæ! CPU (10 pkt. wejoeæ/wyjoeæ) G³êbokooeæ: 65 mm Modu³y rozszerzaj¹ce G³êbokooeæ: 65 mm CPU z wyjoeciami przekaynikowymi (I/O terminal block) Modu³y wejoeæ/wyjoeæ CPM2C-10CDR-D (bez zegara) CPM2C-10C1DR-D (z zegarem) 6 wejoeæ DC 4 wyjoecia CPM2C-10EDR CPM2C-24EDTC CPM2C-24EDT1C CPM2C-8EDC CPM2C-16EDC Modu³y wejoeæ 24 VDC CPU z wyjoeciami tranzystorowymi (NPN) (I/O connector) Modu³y wyjoeæ CPM2C-10CDTC-D (bez zegara) CPM2C-10C1DTC-D (z zegarem) CPU z wyjoeciami tranzystorowymi (PNP) (I/O connector) CPM2C-10CDT1C-D (bez zegara) CPM2C-10C1DT1C-D (z zegarem) 6 wejoeæ DC 4 wyjoeæ CPM2C-8ER CPM2C-8EDTC CPM2C-8EDT1C CPM2C-16EDTC CPM2C-16EDT1C Modu³y analogowe CPM2C-MAD11 Modu³y wejoeæ temperaturowych CPM1C-TS001 CPM1C-TS101 CPU (20 pkt. wejoeæ/wyjoeæ) G³êbokooeæ: 65 mm CPU z wyjoeciami tranzystorowymi (NPN) (I/O connector) CPM2C-20CDTC-D (bez zegara) CPM2C-20C1DTC-D (z zegarem) CPU z wyjoeciami tranzystorowymi (PNP) (I/O connector) CPM2C-20CDT1C-D (bez zegara) CPM2C-20C1DT1C-D (z zegarem) 12 wejoeæ DC 8 wyjoeæ Dobrze widoczne wyoewietlacze LED CPM2C zosta³ tak zaprojektowany, e diody LED s¹ dobrze widoczne nawet wtedy, gdy do portu pod³¹czony jest kabel. Wyoewietlacze LED Specyfikacja CPU (10 punktów we/wy) Nazwa Listwa zaciskowa we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy Model CPM2C-10CDR-D CPM2C-10C1DR-D CPM2C-10CDTC-D CPM2C-10C1DTC-D CPM2C-10CDT1C-D CPM2C-10C1DT1C-D CPM2C-20CDTC-D CPM2C-20C1DTC-D CPM2C-20CDT1C-D CPM2C-20C1DT1C-D CPM2C-10EDR CPM2C-8ER CPM2C-MAD11 CPM2C-TS001 CPM2C-TS101 CPM2C-24EDTC CPM2C-24EDT1C CPM2C-8EDC CPM2C-16EDC CPM2C-8ETC CPM2C-8ET1C CPM2C-16ETC CPM2C-16ET1C Opis 6 wejoeæ (24-VDC), 4 wyjoecia przekaynikowe 6 wejoeæ (24-VDC), 4 wyjoecia przekaynikowe 6 wejoeæ (24-VDC), 4 wyjoecia tranzystorowe NPN 6 wejoeæ (24-VDC), 4 wyjoecia tranzystorowe NPN 6 wejoeæ (24-VDC), 4 wyjoecia tranzystorowe PNP 6 wejoeæ (24-VDC), 4 wyjoecia tranzystorowe PNP 12 wejoeæ (24-VDC), 8 wyjoeæ tranzystorowych NPN 12 wejoeæ (24-VDC), 8 wyjoeæ tranzystorowych NPN 12 wejoeæ (24-VDC), 8 wyjoeæ tranzystorowych PNP 12 wejoeæ (24-VDC), 8 wyjoeæ tranzystorowych PNP 6 wejoeæ (24-VDC), 4 wyjoecia przekaynikowe 8 wyjoeæ przekaynikowych 2 wejoecia analogowe, 1 wyjoecie analogowe 2 wejoecia temperaturowe typu K, J 2 wejoecia temperaturowe typu Pt100, JPt wejoeæ (24-VDC), 8 wyjoeæ tranzystorowych NPN 16 wejoeæ (24-VDC),8 wyjoeæ tranzystorowych PNP 8 wejoeæ (24 VDC) 16 wejoeæ (24 VDC) 8 wyjoeæ tranzystorowych NPN 8 wyjoeæ tranzystorowych PNP 16 wyjoeæ tranzystorowych NPN 16 wyjoeæ tranzystorowych NPN Zegar CPU (20 punktów we/wy) Z³¹cze wtykowe we/wy Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy Listwa zaciskowa we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy Komunikacja atwe pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych poprzez RS-232C Wbudowany port RS-232C upraszcza pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych z portem szeregowym i umo liwia szybsze uruchamianie i oeledzenie programu.

3 Pod³¹czanie terminali Kompatybilne z funkcjami konsoli terminali programowalnych OMRON-a. Mo liwooeæ prostego programowania bezpooerednio z ekranu terminala. CPM2A Terminal Port RS-232C Host Link Komputer nadrzêdny CPM2A Po³¹czenie 1:1 CPM2A CPM2A Rozkaz Kabel RS-232C OdpowiedY Komputer nadrzêdny 3G2A9-AL004-E Link Adapter Zapis LR 07 LR 08 Odczyt Rozkaz LR 15 Obszar LR LR 00 Obszar do zapisu Obszar do odczytu Obszar LR Obszar do odczytu Obszar do zapisu LR 00 Odczyt LR 07 LR 08 Zpis LR 15 OdpowiedY Komunikacja bezprotokó³owa CPM1-CIF11 RS-422 Adapter NT-AL001 RS-232C/422 Adapter NT-AL001 RS-232C/422 Adapter Standardowe urz¹dzenia z wyjoeciem szeregowym takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej. CPM2A CPM2A CPM2A CPM2A Czytnik kodów paskowych Komunikacja Pe³na komunikacja z komputerami nadrzêdnymi, innymi sterownikami i terminalami programowalnymi Równoczesne pod³¹czenie terminala i konsoli programuj¹cej Mo liwe jest u ycie terminala wizualizacyjnego i konsoli programuj¹cej w tym samym czasie dziêki zastosowaniu kabla ³¹cz¹cego CPM2C-CN111. Konsola programuj¹ca Porty typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy CPM2C Terminal CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy Kabel RS-232C Port RS-232C (D-sub 9 pin) Pod³¹czenie terminala Terminal programowalny OMRON-a mo e byæ pod³¹czony w sposób umo liwiaj¹cy ingerencjê w program. CPM2C Po³¹czenie 1:1 Po³¹czenie 1:1 mo e dotyczyæ sterowników CPM2C lub CQM1, CPM1, CPM1A, CPM2A, SRM1(-V2), C200HS lub C200HX/HG/HE. Terminal Kabel RS-232C CPM2C CPM2C Host Link Dostêp do pamiêci I/O (odczyt i zapis), zmiana trybu pracy poprzez komputer nadrzêdny lub terminal programowalny. Komputer nadrzêdny CPM2C Komunikacja bezprotokó³owa Standardowe, seryjne urz¹dzenia z wyjoeciem szeregowym takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej. CPM2C Rozkaz OdpowiedY Czytnik kodów paskowych Po³¹czenie 1:1 jest mo liwe, identyczne, jak dla CPM2A. Przyk³adowe pod³¹czenia Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do portu typu Peripherial jednostki centralnej sterownika. Konsola CQM1-PRO01-E Do³¹czony kabel (2 m) CPM2A Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do jednostki centralnej sterownika za pomoc¹ kabla ³¹cz¹cego (CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111). Do³¹czony kabel (2 m) Port typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy Port typu Peripherial CQM1-PRO01-E CQM1-PRO01-E Konsola C200H-PRO27-E Kabel ³¹cz¹cy C200H-CN222 (2 m) lub C200H-CN422 (4 m) CPM2A Port S-232C (D-sub 9 pin) CPM2C CS1W-CN114 Kabel ³¹cz¹cy Kabel ³¹cz¹cy C200H-CN222 (2 m) lub C200H-CN422 (4 m) Kabel ³¹cz¹cy CS1W-CN224 lub CS1W-CN624 C200H- PRO27-E Port typu Peripherial C200H-PRO27-E Przyk³ad pod³¹czenia oproute;r mocy (W) CPM2A-60CDT/T1-D 5 Uwaga: Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹, konwerter RS232 lub inne urz¹dzenia. CPM2A - Specyfikacja Parametr Sposób kontroli Metoda kontroli wejoeæ/wyjoeæ Jêzyk programowania D³ugooeæ instrukcji Instrukcje programowe Czas wykonywania instrukcji Program zapisany w pamiêci Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawieniem wyjoeæ Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny 1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê Instrukcje podstawowe: 14 Instrukcje specjalne: 105 wybieranych ze 185 Instrukcje podstawowe: 0.64 µs (np. instrukcja LD) Instrukcje specjalne: 7.8 µs (np. instrukcja MOV) 40 punktów 100 punktów max. 60 punktów 120 punktów max. Specyfikacja Pojemnooeæ programu 4,096 s³ów Max.liczba Tylko jednostka CPU 30 punktów pkt. we/wy Z rozszerzeniami i 90 punktów max. Bity wejoeciowe Bity wyjoeciowe Markery Bity specjalne (obszar SR) Bity przeniesieñ (obszar TR) Bity zatrzaskowe (HR) Bity kontrolne (obszar AR) PrzekaYniki czasowe/liczniki (obszar TIM/CNT) IR do IR (bity niewykorzystane jako wejoeciowe mog¹ byæ u yte jako markery) IR do IR (bity niewykorzystane jako wyjoeciowe mog¹ byæ u yte jako markery) 928 bitów: IR do IR (s³owa IR 020 doir 049) i IR do IR (s³owa IR 200 do IR 227) 448 bitów: SR do SR (s³owa IR 228 do IR 255) 8 bitów: (TR0 do TR7) 320 bitów: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19) 384 bitów: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23) 256 przekayników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255) PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH() PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15) PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML() LIcznik odejmuj¹cy: CNT Licznik góra-dó³: CNTR(12) Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047) Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599) Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655) Bity obszaru LINK (obszar LR) 256 bitów: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15) Pamiêæ danych (obszar DM) 2 CPM2A Specyfikacja Parametr Przerwania Wejoecia przerwaniowe Czasowy interwa³ przerwaniowy Szybki licznik Szybki licznik Szybkie wejoecia Szybkie wyjoecia pulsowe Specyfikacja Zewnêtrzne wejoecia przerwaniowe: 4 1 (przerwania powtarzalne lub jednokrotne) 1 szybki licznik: 20 khz jedno-fazowy lub 5 khz dwu-fazowy 4 wejoecia szybkie 2 wyjoecia od 10 Hz do 10 khz, bez kontroli bezpooeredniej lub 1 wyjoecie od 10 Hz do 10 khz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwooeci i kontrol¹ bezpooeredni¹ lub _ 2 wyjoecia z modulacj¹ szerokooeci impulsów PWM ( ) (Szybkie wyjoecia pulsowe mog¹ byæ u ywane tylko w jednostkach z wyjoeciami tranzystorowymi) 1 pkt: Szybkie wyjoecie pulsowe mo e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejoecia z funkcj¹ przeskanowania (czêstotliwooeæ wyjoeciowa = czêstotliwooeæ wejoeciowa x zadany wspó³czynnik) (Funkcja mo e byæ wykorzystana tylko w jednostkach z wyjoeciami tranzystorowymi) Wejoecia szybkiej odpowiedzi Zadajniki analogowe Filtr wejoeciowych sygna³ów 4 punkty (mninimalny czas trwania impulsu: 50 µs) 2 zadajniki z nastaw¹ od 0 do 200 Mo e byæ ustawiony niezale nie dla ka dego wejoecia.

4 (1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms; nastawa fabryczna: 10 ms) Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹ magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe lub konsolê programuj¹c¹ Synchronizacja wyjoeæ Funkcja zegara czasu rzeczyw. Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minutê, sekundê (podtrzymywany bateryjnie) Porty komunikacyjne Wbudowany port komunikacyjny RS232C obs³uguj¹cy protoko³y: Host Link, 1:1 Slave Link, 1:1 Master Link, lub 1:1 NT Link, po³¹czenie bezprotokó³owe Dodatkowe funkcje wejoeæ/wyjoeæ Wejoecia/wyjoecia analogowe: 1 rozszerzenie umo liwia pod³¹czenie 2 wejoeæ i 1 wy analogowego (dostêpne przy u yciu modu³ów Pod³¹czenie do sieci CompoBus/S: 1 rozszerzenie umo liwia wymianê informacji o 8 punktach wejoeciowych i 8 wyjoeciowych. rozszerzeñ) Modu³y temp.: 1 rozszerz. umo liwia pod³¹cz. 2 lub 4 czujn. termoparow. lub 2 lub 4 czujn. rezyst. Zabezpieczenie pamiêci Obszar HR, AR, DM oraz program u ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego Rodzaje pamiêci Pamiêæ typu FLASH: program u ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienie parametrów pracy sterownika Pamiêæ z podtrzymaniem bateryjnym zawiera obszar DM, HR, AR, CNT/TIM. ( ywotnooeæ baterii wynosi ok. 5 lat) Funkcje samodiagnozuj¹ce Sprawdzanie programu B³¹d jednostki centr. CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejoeæ/wyjoeæ, b³¹d pamiêci, niski stan napiêcia z baterii Sprawdzanie wystêpowania instrukcji END i poprawnooeæ topologii programu przed jego wykonaniem 3 CPM2A Specyfikacja 1. Specyfikacja wejoeæ cyfrowych jednostki centralnej CPU Parametr Wejoecia 24 VDC +10%/ 15% Specyfikacja wejoeæ/wyjoeæ CPM2A Opis 2.7 k 3.9 k 4. 7 k 8 ma typowe 6 ma typowe 5 ma typowe 17 VDC min., 5 ma 14.4 VDC min., 3 ma 5.0 VDC max., 1 ma 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) Napiêcie wejoeciowe Wszystkie Impedancja wejoeciowa IN00000 do IN00001 IN00002 do IN00006 IN00007 i nastêpne Pr¹d wejoeciowy IN00000 do IN00001 IN00002 do IN00006 IN00007 i nastêpne Za³¹czenie (ON) IN00000 do IN00001 napiêcie / pr¹d IN00002 i nastêpne Wy³¹czenie (OFF) napiêcie/pr¹d Wszystkie Zw³oka za³¹czenia Wszystkie Zw³oka wy³¹czenia Wszystkie 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) Konfiguracja obwodu IN00000 do IN00001 WskaYnik LED 10,000 pf Obwód wewnêtrzny 2.7 k 680 IN00002 do IN00006 WskaYnik LED Obwód wewnêtrzny k IN00007 i nastêpne WskaYnik LED Obwód wewnêtrzny k Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale nie dla ka dego wejoecia. Wejoecia szybkiego licznika Wejoecia od IN00000 do IN00002 mog¹ byæ ustawiane jako wejoecia szybkiego licznika, zgodnie z tabel¹ poni ej. Maksymalna czêstotliwooeæ zliczania wynosi 5 khz dla trybu pracy z wykrywaniem kierunku obrotów lub 20 khz dla innych trybów. Wejoecie IN00000 IN00001 IN00002 Wejoecie impulsowe, faza A Wejoecie impulsowe, faza B Wejoecie impulsowe Kierunek liczenia Funkcja Tryb z wykrywaniem kierunku obrotów Tryb wejoecie impulsowe + kierunek Tryb góra - dó³ Wejoecie impulsowe dodaj¹ce Wejoecie impulsowe odejmuj¹ce Tryb inkrementalny Wejoecie impulsowe inkrementalne Normalne wejoecie Wejoecie impulsowe faza Z/sygna³ zeruj¹cy (wejoecie IN00002 mo e byæ u yte jako normalne wejoecie, kiedy nie jest wykorzystywany szybki licznik). Wejoecia IN00003 do IN00006 mog¹ byæ u yte jako wejoecia przerwaniowe lub wejoecia szybkiej odpowiedzi. Minimalny czas trwania pojedynczego impulsu nie powinien byæ krótszy ni 0.05 ms. Wejoecia przerwaniowe 4 CPM2A Specyfikacja 2. Specyfikacja wejoeæ modu³ów rozszerzaj¹cych Parametr Napiêcie wejoeciowe Impedancja wejoeciowa Pr¹d wejoeciowy Za³¹czenie (ON) - napiêcie Wy³¹czenie (OFF) - napiêcie Zw³oka za³¹czenia Zw³oka wy³¹czenia Konfiguracja obwodu 24 VDC 4.7 k 5 ma typowo VDC min. 5.0 VDC max. 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) WskaYnik LED k Obwód wewnêtrzny +10%/ 15% Opis Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale nie dla ka dego wejoecia. CPM2A - specyfikacja wyjoeæ cyfrowych (jednostki centralnej CPU i rozszerzenia) 1. Wyjoecie przekaynikowe Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Min. pr¹d prze³¹czania ywotnooeæ przekayników Zw³oka za³¹czenia Zw³oka wy³¹czenia Konfiguracja obwodu 2 A, 250 VAC (cos = 1) 2 A, 24 VDC (4 A/ wspólny zacisk COM 10 ma, 5 VDC Elektryczna: Mechaniczna: 15 ms max. 15 ms max. WskaYnik LED OUT Opis 150,000 operacji (30-VDC obci¹ enie rezystancyjne) 100,000 operacji (240-VAC obci¹ enie indukcyjne cos = 4) 20,000,000 operacji Obwód wewnêtrzny OUT COM Maximum 250 VAC: 2 A 24 VDC: 2 A 5 CPM2A Specyfikacja 2. Wyjoecia tranzystorowe (NPN) Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Specyfikacja 30CDT-D 40CDT-D 60CDT-D OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjoecie OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjoecie 0.8 A/zacisk wspólny 8ET 20EDT 24 VDC+10%/5%, 0. 3 A/wyjoecie 2.4 A/modu³ Pr¹d up³ywu Napiêcie szcz¹tkowe OpóYnienie za³¹czenia (ON) 1.5 V max. 0.8 A/zacisk wspólny 3. 2 A/modu³ 0.8 A/zacisk wspólny 4.8 A/modu³ 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0. 9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0.1 ma max. OUT01000 i OUT01001: OUT01002 i nastêpne: 20 µs max. 0.1 ms max. 40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 ma) 0. 1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) 1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) 0.1 ms max. 1 ms max. (24VDC+10%/5%, 5 do 300 ma) 1 bezp. / zacisk wspólny WskaYnik LED OUT OpóYnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001: OUT01002 i nastêpne: 1 bezpiecznik/wyjoecie Bezpiecznik (patrz Uwaga) Konfiguracja obwodu Obwód wewnêtrzny OUT 24 VDC COM () Uwaga: Bezpiecznik mo e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON 3.

5 Wyjoecia tranzystorowe (PNP) Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Specyfikacja 30CDT1-D 40CDT1-D 60CDT1-D OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjoecie OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjoecie 0. 8 A/zacisk wspólny 8ET1 20DET1 24 VDC+10%/5%, 0.3 A/wyjoecie 2.4 A/modu³ Pr¹d up³ywu Napiêcie szcz¹tkowe OpóYnienie za³¹czenia (ON) 1.5 V max A/zacisk wspólny 3.2 A/modu³ 0.8 A/zacisk wspólny 4.8 A/modu³ 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0.1 ma max. OUT01000 i OUT01001: OUT01002 i nastêpne: 20 µs max. 0.1 ms max. 40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 ma) 0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) 1 ms max. (4. 5 do 30 V, 10 do 300 ma) 0.1 ms max. 1 ms max. (24VDC+10%/5%, 5 do 300 ma) 1 bezpiecznik/grupê wyjoeæ ze wspólnym zaciskiem OpóYnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001: OUT01002 i nastêpne: 1 bezpiecznik/wyjoecie Bezpiecznik (patrz Uwaga) Konfiguracja obwodu WskaYnik LED COM (+) Obwód wewnêtrzny OUT 24 VDC OUT Uwaga: Bezpiecznik mo e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON 6 CPM2A Specyfikacja Modu³y wejoeæ/wyjoeæ analogowych Sterowniki CPM2A i CPM1A mog¹ byæ rozszerzane o modu³y z wejoeciami i wyjoeciami analogowymi dla sygna³ów pr¹dowych, napiêciowych lub temperaturowych. CPU CPM1/CPM1A/CPM2A Modu³ we/wy analogowych Modu³ wejoeæ/wyjoeæ analogowych CPM1A-MAD01 We/wy napiêciowe Wejoecia Liczba wejoeæ analogowe Sygna³ wejoeciowy Max. sygna³ wejoeciowy Impedancja wejoeciowa Rozdzielczooeæ O ea Dok³adnooeæ s o ec Przetwornik A/D 2 0 do 10 V/1 do 5 V ±15 V 1 M min. 1/ % pe³nejsca e 0% o u skali Przetwornik 8-bitowy 4 do 20 ma ±30 ma We/wy pr¹dowe CPM1A-MAD11 We/wy napiêciowe 2 (alokacja na 2 s³owach) 0 do 5 V/1 do 5 V/0 do 10 V/10 do 10 V ±15 V 0 do 20 ma/ 4 do 20 ma ±30 ma 250 We/wy pr¹dowe 250 (znamionowo) 1 M min. 1/6,000 (pe³nej skali) 25 C: ±0.3% pe³nej skali 0 do 55 C: ±0. 6% pe³nej skali 25 C: ±0.4% pe³nej skali 0 do 55 C: ±0.8% pe³nej skali Binarne (4 cyfry heksadecymalne) Zakres wejoecia: 10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex Inne zakresy wejoeciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex Wyjoecia Uoerednianie analogo- Detekcja we od³¹czenia (p. Uw. 2) Liczba wyjoeæ Sygna³ wyjoeciowy Maksymalny pr¹d wyjoeciowy Max. rezystancja zewn. pod³¹czona do wyjoecia Rozdzielczooeæ Dok³adnooeæ s o O ea ec Przetwornik D/A do 10 V/ 10 do 10 V 5 ma --4 do 20 ma Obs³uguje (ustaw. na ka dym wejoeciu za pom. prze³¹czn. DIP) Obs³uguje 1 (alokacja na 1 s³owie) 1 do 5 V/0 do 10 V/ 10 do 10 V --1 k min. 0 do 20 ma/ 4 do 20 ma max. 1/256 (1/512 kiedy wyjoecie ustawione jest 1/6,000 (pe³nej skali) na zakres -10 do 10 V) 1.0% pe³nejsca e 0% o u skali 8-bitowy ze znakiem 25 C: ±0.4% pe³nej skali 0 do 55 C: ±0.8% pe³nej skali Binarne (4 cyfry heksadecymalne) Zakres wejoecia: 10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex Inne zakresy wejoeciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex Czas konwersji Izolacja 10 ms/modu³ max. (p. Uwaga 1) 2 ms/punkt (6 ms dla wszystkich punktów) Izolacja optyczna miêdzy zaciskami wejoeæ/ Izolacja optyczna miêdzy zaciskami analogowymi wejoeæ/wyjoeæ wyjoeæ i PLC. (Nie ma izolacji miêdzy wejoe- i wewnêtrznymi obwodami. (Nie ma izolacji miêdzy wejoeciami/ ciami/wyjoeciami analogowymi) wyjoeciami analogowymi). Uwaga: 1. Czas konwersji jest ca³kowitym czasem dla 2 wejoeæ analogowych i 1 wyjoecia analogowego. 2. Wyjoecie napiêciowe i wyjoecie pr¹dowe mog¹ byæ u ywane w tym samym czasie, ale ca³kowity pr¹d nie mo e przekroczyæ 21 ma. 7 CPM2A Specyfikacja Modu³y wejoeæ temperaturowych CPM1A- TS001/TS002/TS101/TS102 Pod³¹czenie modu³u wejoeæ temperaturowych (CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102) do sterowników CPM1A lub CPM2A pozwala na odczyt temperatury z czujników termoparowych lub czujników rezystancyjnych. Wejoecie jest przekszta³cone w dan¹ (4-cyfrowa wartooeæ heksadecymalna) i zachowywane w obszarze wejoeæ/wyjoeæ IR. Dok³adne dane dotycz¹ce maksymalnej liczby modu³ów temperaturowych - na stronie 10. Specyfikacja Parametr Model Liczba wejoeæ Typ wejoeæ Dok³adnooeæ Czas konwersji Przekszta³cona wartooeæ temperatury Izolacja CPM1A-TS001/002 TS001: 2; TS002: 4 Specyfikacja CPM1A-TS101/102 TS101: 2; TS102: 4 K lub J prze³¹czalne (ten sam typ wejoecia musi byæ Pt100 lub JPt100 prze³¹czalne (ten sam typ wejoecia u yty dla wszystkich wejoeæ) musi byæ u yty dla wszystkich wejoeæ) ±0.5% lub ±2% zachowanej wartooeci ±0.5% lub ±1% zachowanej wartooeci (p. Uwaga) ± 1 cyfra max. (p. Uwaga) ± 1 cyfra max. 250 ms/2 punkty (TS001 lub TS101) lub 250 ms/4 punkty (TS002 lub TS102) Binarna (4-cyfrowa heksadecymalna) Optyczna pomiêdzy wejciami Uwaga: Dok³adnooeæ dla termopary K przy temperaturach mniejszych ni 100 C: ±4 C ± 1 cyfra max. Zakres temperatur wejoeciowych dla CPM1A-TS001/002 Parametr K J 200 do 1, do do do Zakres w C Typ wejoecia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka dego typu wejoecia pokazuje poni sza tabela. Zakres w F 300 do 2, do do 1, do Zakres temperatur wejoeciowych dla CPM1A-TS101/102 Parametr Pt100 JPt do do Zakres w C Typ wejoecia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka dego typu wejoecia pokazuje poni sza tabela. Zakres w F 300 do 1, do 1, CPM2A Specyfikacja 2. Modu³ analogowy CPM1A-TS101-DA Parametr Wejoecia Liczba wejoeæ temperatusygna³ wejoeciowy rowe Maksymalny sygna³ wejoeciowy Minimalny sygna³ wejoeciowy Rozdzielczooeæ Dok³adnooeæ Wyjoecia Liczba wyjoeæ analogowe Sygna³ wyjoeciowy Maksymalny pr¹d wyjoeciowy Maksymalna rezystancja zewnêtrzna pod³¹czona do wyjoecia Rozdzielczooeæ Dok³adnooeæ Przetwornik cyfrowo-analogowy Czas konwersji (patrz Uwaga) Izolacja 2 3-przewodowy czujnik rezystancyjny Pt ,1 / +250)C 82,3 / -40)C 13-bitowa + bit znaku 1% dla pe³nej skali 1 0 do 10 V lub 10 do 10 V 5 ma --4 do 20 ma Wyjoecia napiêciowe Wyjoecia pr¹dowe 1/256 (1/512 kiedy wyjoecie ustawione jest na zakres10 do 10 V.

6 ) 1.0% pe³nej skali Przetwornik 8-bitowy 60 ms/modu³ max. Pomiêdzy wejoeciami a wyjoeciem - fotooptyczna. pomiêdzy zaciskami wyjoeciowymi - brak. Uwaga: Podany czas konwersji dotyczy ³¹cznego czasu konwersji wejoeæ i wyjoecia modu³u. Sterownik CPM2A PC mo e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM1A-SRT21. Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejoeciowych i 8 punktów wyjoeciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹ Master. Modu³ Master (lub modu³ Master SRM1) CPM2A Jednostka CPU CPM1A-SRT21 Modu³ CompoBus/S Modu³ komunikacyjny CompoBus/S CS1j, C200Hj, CQM1 lub SRM1 PC Kabel pod³¹czeniowy Mo e byæ pod³¹czone do 16 modu³ów SLAVE (8 modu³ów, jeoeli jest u ywany CQM1-SRM21.) Specyfikacja Parametr Oznaczenia Master/Slave Liczba punktów wejoeæ/wyjoeæ Liczba s³ów pamiêci zajmowanej w CPM2A Ustawianie numeru wêz³a sieci CPM1A- SRT21 Modu³ CompoBus/S Slave 8 bitów wejoeciowych, 8 bitów wyjoeciowych 1 s³owo wejoeciowe, 1 s³owo wyjoeciowe (adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ) Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch Specyfikacja Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu 9 CPM2A Specyfikacja Pod³¹czenie modu³u DeviceNet I/O Link (CPM1A-DRT21) do sterownika CPM2A pozwala na pracê jako modu³ typu Slave sieci DeviceNet. Przy w/w konfiguracji mo liwe jest stworzenie do 32 wejoeæ i 32 wyjoeæ. Jednostka CPU CPM2A Modu³ Master DeviceNet CPM1A-DRT21 - modu³ DeviceNet Modu³ komunikacyjny DeviceNet CPM1A-DRT21 CS1, CJ1, C200H, seria CV lub CVM1 Mo liwooeæ pod³¹czenia do 63 wêz³ów (z modu³em Master CS1) Specyfikacja Parametr Master/slave Model Liczba punktów we/wy miêdzy modu³em a Masterem Liczba s³ów alokowanych w pamiêci CPM2A Metoda ustaw. adresu wêz³a Maksymalna liczba mo liwych wêz³ów Modu³ typu Slave DeviceNet CPM1A-DRT21 Wejoecia: 32 Wyjoecia: 32 Wejoecia: 2 s³owa Wyjoecia: 2 s³owa Prze³¹cznikiem typu DIP-switch. 63 (CS1) 32 (CVM1/CV) 25 (C200HX/HG/HE) 16 (C200HS) (Oznaczenia serii w nawiasach odnosz¹ siê do jednostek CPU, do których zamontowany zosta³ modu³ Master DeviceNet'u) Specyfikacja Przyk³ad konfiguracji sterownika CPM2A Do jednostki centralnej CPU maksymalnie mo na pod³¹czyæ do 3 modu³ów rozszerzaj¹cych innych ni modu³y temperaturowe CPM1A- TS002/102. Je eli pod³¹czony jest modu³ CPM1A-TS002/102 do modu³u CPU mo na do³¹czyæ tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy (inny ni CPM1A-TS002/102). Modu³ CPU Modu³ rozszerzaj¹cy Modu³ rozszerzaj¹cy Modu³ rozszerzaj¹cy 10 CPM2A Specyfikacja Grupy modu³ów rozszerzaj¹cych Grupa 1 (G1) Modu³ rozszerzeñ we/wy Modu³ analogowy Modu³ komunikacyjny CompoBus/S Modu³ temperaturowy CPM1A-TS001/TS101 Modu³ komunikacyjny DeviceNet Grupa 2 (G2) Modu³ temperaturowy CPM1A-TS002/TS102 Kombinacjê modu³ów podanych powy ej przedstawia kolejna tabela. Kombinacje po³¹czeñ modu³ów rozszerzaj¹cych Rozszerzenie 1 G1 G2 G1 G1 Rozszerzenie 2 G1 Rozszerzenie 3 G2 - Modu³ z grupy G2 nie mo e byæ pod³¹czony za modu³em z grupy G1. Uwagi: 1. Kolejnooeæ monta u nie ma wp³ywu na maksymaln¹ liczbê modu³ów. 2. Je eli do portu RS232C pod³¹czony jest konwerter NT-AL001 RS-422, tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy mo e zostaæ zastosowany. 3. Jeoeli do CPM2A-60CDR-A s¹ pod³¹czone 3 modu³y CPM1A-MAD11/MAD01, nie przekraczaj obci¹ enia wyjoecia 24 VDC wiêcej ni 200 ma. 11 CPM2A Wymiary CPM2A-30CDj-j Modu³ CPU Modu³y z zasilaniem DC Modu³y z zasilaniem AC CPM2A-40CDj-j Modu³ CPU Modu³y z zasilaniem DC Modu³y z zasilaniem AC CPM2A-60CDj-j Modu³ CPU Modu³y z zasilaniem DC Modu³y z zasilaniem AC Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm. 12 CPM2A Wymiary CPM1A-20EDj Modu³y rozszerzeñ wejoeæ/wyjoeæ cyfrowych CPM1A-8jjj Modu³y rozszerzeñ wejoeæ/wyjoeæ cyfrowych CPM1A-MAD01 CPM1A-TS101-DA Modu³y rozszerzeñ wejoeæ/wyjoeæ analogowych CPM1A-SRT21 Modu³ rozszerzeñ CompoBus/S CPM1A-TSjjj Modu³y wejoeæ temperaturowych CPM1A-DRT21 Modu³ rozszerzeñ DeviceNet Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm. Z³¹cze komunikacyjne jest do³¹czone. 13 CPM2A Wymiary CPM1-CIF01 Konwerter RS-232C Dwa otwory Æ CPM1-CIF11 Konwerter RS-422 Dwa otwory Æ 4.8 Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm. 14 CPM2C Specyfikacja CPM2C Specyfikacja ogólna Parametr CPU CPU z 10 pkt. I/O z 10 pkt. I/O (wyjoecia (wyjoecia przekaynikowe) tranzystorowe) Zasilanie Dopuszczalne napiêcie zasilania Pobór mocy 24 VDC 20.4 do 26.4 VDC 4W 3W 4W 3W 3W 3W Modu³y CPU CPU CPU CPU CPU typu z 20 pkt. I/O z 20 pkt. I/O z 32 pkt. I/O CPM2C-S (wyjoecia (wyjoecia (wyjoecia z 10 pkt. I/O przekaynikowe) tranzystorowe) tranzystorowe) (wy. tranzystor.) Max. pr¹d rozruch. 25 A max. Izolacja Wytrzyma³ooec Odpor. na zak³óc. Odpornooeæ na wibracje Odp. na wstrz¹sy Dopuszczalna temperatura Wilgotnooeæ OErodowisko Sposób pod³¹cz. 20 M min. (dla 500 VDC) pomiêdzy izolowanymi obwodami 2,300 VAC przez 1 min (miêdzy izolowanymi obwodami) Zgodnie z IEC , 2 kv (linie zasilania) Zgodnie z JIS C0040: 10 do 57 Hz, amplituda mm, 57 do 150 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s2 w kierunkach X, Y, Z przez 80 minut Zgodnie z JIS C0041: 147 m/s2 3 razy w kierunkach X, Y, Z Praca: 0 do 55 C Magazynowanie: 20 do 75 C (bez baterii) 10% do 90% (bez kondensacji) Wolne od gazów agresywnych Zaciski oerubowe Wtyk Zaciski oerubowe Wtyk Dopuszczalna 2 ms min. przerwa w zasilaniu Waga 200 g max. 200 g max. 250 g max. Rozszerzenie 10 pkt. I/O (wyjoecia przekaynikowe) Rozszerzenie 20 pkt. I/O (wyjoecia przekaynikowe) Rozszerzenie 24 pkt. I/O (wyjoecia tranzystorowe) Rozszerzenie 32 pkt. I/O (wyjoecia tranzystorowe) Rozszerzenie 8 wejoeæ Rozszerzenie 16 wejoeæ Rozszerzenie 8 wyjoeæ tranzystorowych Rozszerzenie 16 wyjoeæ tranzystorowych Rozszerzenie 8 wyjoeæ przekaynikowych Uproszczony modu³ komunikacyjny Konwerter Peripheral/RS232C Konwerter RS422/RS232C Zasilacz Modu³ analogowy Modu³ wejoeæ temperaturowych Modu³ komunikacyjny CompoBus/S 200 g max.

7 200 g max. 200 g max. 200 g max. 200 g max. 200 g max. 150 g max. 150 g max. 150 g max. 150 g max. 200 g max. 150 g max. 150 g max. 150 g max. 250 g max. 200 g max. 200 g max. 150 g max. 160 g max. 15 CPM2C Specyfikacja Pobór mocy przez modu³y CPM2C Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej wymaganej mocy dla sterowników CPM2C. Znamionowa obci¹ alnooeæ zasilacza CPM2C-PA201 wynosi 15 W. Modu³y CPU CPM2C-10C(1)DR-D CPM2C-20C(1)DR-D CPM2C-S1j0C- DRT1 CPM2C-S1j0C CPM2C-10C(1)DT(1)j-D CPM2C-20C(1)DT(1)j-D CPM2C-32C(1)DT(1)j-D Pobór mocy (W) MOdu³y rozszerzaj¹ce CPM2C-10EDR CPM2C-20EDR CPM2C-24EDT(1)j CPM2C-32EDT(1)j CPM2C-MAD11 CPM2C-SRT21 CPM2C-TS001/002 CPM2C-8EDj/16EDj CPM2C-8ER CPM2C-8ET(1)j/16ET(1)j Pobór mocy (W) Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹ i konwertery. 16 CPM2C Specyfikacja CPM2C - Charakterystyka techniczna Parametr 10 pkt.i/o 10 pkt.i/o (wy. przek.) (wy. tranzyst.) Sposób kontroli Metoda kontroli wejoeæ/wyjoeæ Jêzyk programowania D³ugooeæ instrukcji Instrukcje programów Czas wykonywania instrukcji Pojemnooeæ programu Max.liczba Jednostka CPU punktów i Z rozszerzeniami wejoeæ/wyjoeæ Modu³y CPU 20 pkt.i/o 32 pkt.i/o CPM2C-S 10 pkt. 20 pkt.i/o (wy. przek.) (wy. tranzyst. ) (wy.tranz.) I/O (wy. tranzys.) Program zapisany w pamiêci Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawianiem wyjoeæ Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny 1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê Instrukcje podstawowe: Instrukcje specjalne: Instrukcje podstawowe: Instrukcje specjalne: 4,096 s³ów 10 pkt. 170 pkt. max 20 pkt. 180 pkt. max 32 pkt. 192 pkt. max 10 pkt. 362 pkt. max wybieranych ze µs (np. instrukcja LD) 7.8 µs (np. instrukcja MOV) Bity wejoeciowe Bity wyjoeciowe Bity wejoeciowe CompoBus/S Bity wyjoeciowe CompoBus/S Markery IR do IR (bity niewykorzystane jako bity wejoeciowe mog¹ byæ u yte jako markery) IR do IR (bity niewykorzystane jako bity wyjoeciowe mog¹ byæ u yte jako markery) 128 we Niewyko--IR02000 rzystane do bity we/wy IR02715 mog¹ byæ 128 wy u ywane --IR03000 jako mardo IR03715 kery 928 bitów: IR do IR (s³owa IR 020 do IR 049) i IR do IR (s³owa IR 200 do IR 227) 672 bity: IR do IR (s³owa IR 028 do IR 029); IR do IR (s³owa IR 038 do IR 049) i IR do IR (s³owa IR 200 do IR 227). Bity specjalne (obszar SR) Bity przeniesieñ (obszar TR) Bity zatrzaskowe (obszar HR) Bity kontrolne (obszar AR) Bity obszaru Link (obszar LR) PrzekaYniki czasowe / liczniki (obszar TIM / CNT) 448 bitów: SR do SR bitow (TR0 do TR7) 320 bitow: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19) 384 bity: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23) 256 bitow: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15) 256 przekayników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255) PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH() PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15) PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM PrzekaYniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML() Licznik odejmuj¹cy: CNT Licznik góra-dó³: CNTR(12) Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047)* Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599) Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655) *Informacja o b³êdach (Error Log) zajmuje zajmuje DM 2000 do DM przerw. 2 przerw. 4 przerw. 4 przerw. 4 przerw. 2 przerw. Zewnêtrzne przerwania lub wejoecia szybkiej odpowiedzi 1 (tryb licznika) i wejoecia szybkiej odpowiedzi Pamiêæ danych (obszar DM) Podstawo- Przerwania we przerwania Timer przerwaniowy 17 CPM2C Specyfikacja Parametr 10 pkt. I/O 10 pkt.i/o (wy. przek.) (wy. tranzyst. ) Szybki licznik Szybki licznik Modu³y CPU 20 pkt.i/o 32 pkt.i/o CPM2C-S 10 pkt. 20 pkt.i/o (wy. przek.) (wy. tranzyst.) (wy.tranz. ) I/O (wy. tranzys.) 1 szybki licznik: 20 khz jedno-fazowy lub 5 khz dwu-fazowy (liniowy) Licznik przerwaniowy: 1 (porównanie z wartooeci¹ zadan¹ lub zadanym przedzia³em 4 wejoecia 4 wejoecia 2 wejoecia 2 wejoecia Wejoecia przerwaniowe 2 wejoecia 2 wejoecia 4 wejoecia 4 wejoecia (tryb licznika) Zewnêtrzne przerwania lub wejoecia szybkiej odpowiedzi 2 wejoecia 2 wejoecia 4 wejoecia 4 wejoecia Przerwania Zewnêtrzne przerwania lub wejoecia szybkiej odpowiedzi Szybkie wyjoecia pulsowe Dwa wyjoecia od 10 Hz do 10 khz, bez kontroli bezpooeredniej. Jedno szybkie wyjoecie od 10 Hz do 10 khz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwooeci i kontrol¹ bezpooeredni¹. Dwa wyjoecia z modulacj¹ szerokooeci impulsu (PWM()). (Szybkie wyjoecia mog¹ byæ u ywane tylko w jednostkach z wyjoeciami tranzystorowymi) Jeden punkt: Szybkie wyjoecie pulsowe mo e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejoecia z funkcj¹ przeskalowania (czêstotliwooeæ wyjoeciowa = czêstotliwooeæ wejoeciowa x zadany wspó³czynnik) (Funkcja mo e byæ wykorzystywana tylko w jednostkach z wyjoeciami tranzystorowymi.) 4 wejoecia 4 wejoecia 2 wejoecia 2 wejoecia 4 wejoecia 2 wejoecia Zewnêtrzne przerwania lub wejoecia szybkiej odpowiedzi (tryb licznika) Min. czas trwania impulsu : 50 µs min. Synchronizacja wyjoeæ pulsowych Wejoecia szybkiej odpowiedzi Funkcja fitra wyjoeciowego (czas odpowiedzi, za³¹czona ON = czas odpowiedzi, wy³¹czona OFF) Funkcja zegara czasu rzeczywistego Funkcje modu³u Master CompoBus/S Funkcje modu³u Slave DeviceNet Mo e byæ ustawiany dla wszystkich punktów wejoeciowych. (1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms) Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minuty, sekundy (podtrzymywany bateryjnie). Funkcja dostêpna w nastêpuj¹cych modelach: CPM2C-10C1DR-D, CPM2C-10C1DTC-D,CPM2C-10C1DT1C-D, CPM2C-20C1DTC-D i CPM2C-20C1DT1C-D. ----Pod³¹czenie do 32 modu³ów Slave z 256 pkt. I/O. Zdalne I/O w sieci DeviceNet (p.uwaga) Do 1024 pkt. Odczyt/zapis podanych obszarów ze sterownika do modu³u Master Funkcje komunikacyjne Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje: protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹ magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe lub konsolê programuj¹c¹. Port RS-232C (dostêpny przy zastosowaniu odpowiedniego kabla) obs³uguje: protoko³y HOST LINK, 1:1 SLAVE LINK, 1:1 MASTER LINK, 1:1 NT LINK i po³¹czenie bezprotokó³owe.

8 Kable CPM2C-CN111, CS1W-CN114 lub CS1W-CN118 lub konwertery CPM2C-CIF01-V1 lub CPM2C-CIF11 wymagane s¹ do pod³¹czenia siê do portu komunik. sterowników CPM2C. Obszary HR, AR, DM oraz program u ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego. Pamiêæ typu FLASH: Program u ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienia parametrów pracy sterownika. Zabezpieczenie pamiêci Rodzaje pamiêci Pamiêæ z podtrzymaniem zawiera: obszary DM, HR, AR, CNT/TIM. Dla modeli z bateri¹ pamiêæ jest podtrzymywana przez ok.2 lata w temperaturze 25 C bez za³¹czenia zasilania. Dla modeli bez baterii pamiêæ jest podtrzymywana z u yciem wewn. kondensatora i sterownik nie powinien pozostawaæ bez za³¹czenia zasilania d³u ej ni 10 dni przy temperaturze 25 C. Funkcje samodiagnozuj¹ce Sprawdzenie programu B³¹d jednostki centralnej CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejoeæ/wyjoeæ, b³¹d pamiêci Sprawdzenie wystêpowania instrukcji END i pojemnooeci topologii programu przed jego wykonaniem Uwaga: Tylko modu³ CPM2C-S1_0C-DRT. 18 CPM2C Specyfikacja CompoBus/S Parametr Metoda komunikacji Kodowanie Typ po³¹czeñ Prêdkooeæ Czas cyklu komunikacji Tryb High-speed Tryb Longdistance Sposób po³¹czenia Odleg³ooeæ Protokó³ CompoBus/S Manchester Multi-drop lub T-branch (p. Uwaga 1) Tryb komunikacji High-speed: 750 kbps Tryb komunikacji Long-distance: kbps (p. Uwaga 2) 0.5 ms z 8 modu³ami wejoeciowymi typu Slave i 8 modu³ami wyjoeciowymi typu Slave 0.8 ms z 16 modu³ami wejoeciowymi typu Slave i 16 modu³ami wyjoeciowymi typu Slave 4.0 ms z 8 modu³ami wejoeciowymi typu Slave i 8 modu³ami wyjoeciowymi typu Slave 6.0 ms z 16 modu³ami wejoeciowymi typu Slave i 16 modu³ami wyjoeciowymi typu Slave 2- y³owy kabel (VCTF0.75X2), 4- y³owy kabel (VCTF0.75X4), lub specjalny p³aski kabel. 2- y³owy kabel VCTF Tryb komunikacji High-speed Long-distance Linia g³ówna 100 m max. 500 m max. Odga³êzienia 3 m max. 6 m max. Ca³kowita d³ugooeæ odgalêzieñ 50 m max. 120 m max. Specyfikacja 4- y³owy kabel VCTF/specjalny p³aski kabel Tryb Linia g³ówna Odga³êzienie Ca³kowita d³ugooeæ komunikacji odga³êzieñ High-speed 30 m max. 3 m max. 30 m max. (p. Uwaga 3) Long-distance Dowolna konfiguracja po³¹czeñ przy max. d³ugooeci kabla do (p. Uwaga 4) 200m. Maksymalna liczba wêz³ów 32 Kontrola b³êdów Kontrola kodowania Manchester, d³ugooeci ramki i parzystooeci Uwaga: 1. Wymagany jest terminator (rezystancyjny) 2. Ustawienie w obszarze rejestrów DM (domyoelnie: 750 kbps). 3. Maksymalna ca³kowita d³ugooeæ 100m i max. d³ugooeæ odga³êzieñ 50m przy 16 wêz³ach lub mniej. 4. Brak ograniczeñ w konfiguracji po³¹czeñ, d³ugooeci odga³êzieñ. Wymagany jest terminator (rezystancyjny) przy wêyle po³o onym najdalej od modu³u Master. DeviceNet CPM2C-S - Specyfikacja modu³ów komunikacyjnych Parametr Specyfikacja DeviceNet Multi-drop lub T-branch (p. Uwaga 1) 125, 250 lub 500 kbps (zliczana poprzez prze³¹czniki) Specjalny 5- y³owy kabel (2 y³y komunikacyjne, 2 y³y zasilaj¹ce, 1 ekran) Prêdkooeæ 500 kbit/s 250 kbit/s 125 kbit/s Max. d³ugooeæ linii) (p. Uwagi 2 i 3) 100 m max. 250 m max. 500 m max. D³ugooeæ odga³êzieñ 6 m max. 6 m max. 6 m max. Ca³kowita d³ugooeæ odga³êzieñ 39 m max. 78 m max. 156 m max. Metoda komunikacji Typ po³¹czeñ Prêdkooeæ Sposób po³¹czenia Odleg³ooeæ Maksymalna liczba wêz³ów 64 wêz³y (z uwzglêdnieniem Mastera, max. 63 modu³y typu Slave) Kontrola b³êdów CRC, powtórzenie adresu, weryfikacja stanu Uwaga: 1. Wymagany jest terminator (rezystancyjny) 2. Odleg³ooeæ do najdalszego wêz³a 3. Przy u yciu cieñszego kabla, max. 100 m. 19 CPM2C Specyfikacja 1. Specyfikacja wejoeæ jednostki centralnej CPU Parametr Z 10 pkt. I/O Napiêcie 24 VDC +10%/15% wejoeciowe Specyfikacja Z 20 pkt. I/O Z 32 pkt. I/O Wejoecia: do Obwód wewnêtrzny WskaYnik LED Modu³y z 10 pkt. I/O: do Modu³y z 20/32 pkt. I/O: do Obwód wewnêtrzny WskaYnik LED Modu³y z 10 pkt. I/O: Modu³y z 20 pkt. I/O: do Modu³y z 32pkt. fabryczne: 10 ms (p. Uwaga) ³¹czenia Zw³oka wy- 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (p. fabryczna: 10 ms (patrz Uwaga) 1 do 80 ms max. przekaynikowe Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Min. tranzystorowe (NPN i PNP) Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Min. pr¹d prze³¹czania Max. V max. OUT01000 i OUT01001: OUT01002 i nastêpne: 20 µs max ms max. 40 µs max. dla 4.5 do 26.5 V, 10 do 300 ma 0. 1 ms max. bezpiecznik dla ka dych dwóch wyjoeæ. znamionowym wyjoeciu) 1 ma max. (przy znamionowym wyjoeciu) 15 A max. (przy 25 C - zimny start) 30 A max. max. 4% max. 0.05%/ C max. 300 ms max. (przy nap. up³ywu: 10 ma 3,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wejoeciowymi a wszystkimi zaciskami wyjoeciowymi. Pr¹d up³ywu: 10 ma 1,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wyjoeciowymi a GR. Pr¹d up³ywu: 10 ma Izolacja Odpornooeæ na wibracje Odpornooeæ na wsztrz¹sy Zak³ócenia dla zacisków napiêciowych Waga 100 M min. przy 500 VDC miêdzy wszystkimi zaciskami wyjoeciowymi a zaciskiem wejoeciowym i miêdzy wszystkimi zaciskami wyjoeciowymi a GR. 10 do 57 Hz, amplituda, 57 do 150 Hz, przyoepieszenie: 9.8 m/s2 w osiach X, Y, Z przez 80 minut, zgodnie z poni szym wzorem: (wspólczynnik czasu: 8 minut wspó³czynnik 10 = ca³kowity czas 80 minut) 147 m/s2 3 razy w osiach X, Y, Z FCC klasa A 250 g max. Specyfikacja 24 CPM2C Specyfikacja Pobór mocy Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej, wymaganej mocy dla sterowników CPM1A, CPM2A i CPM2C. Znamionowe wyjoecie zasilacza CPM2C-PA201 wynosi 15W. Nie wymagane jest adne dodatkowe napiêcie, czujniki wejoeciowe lub inne urz¹dzenia mog¹ byæ zasilane z tego samego zasilacza.

9 W przypadku stosowania modu³ów rozszerzaj¹cych we/wy, CPM2C dodaj wymagane moce wed³ug poni szej tabeli. Modu³ CPU Pobór mocy (W) Pobór Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy CPM2C-10C(1)DR-D 4 mocy (W) CPM2C-20C(1)DR-D 4 CPM2C-10EDR 1 3 CPM2C-S1j0C-DRT1 CPM2C-20EDR 2 3 CPM2C-S1j0C 1 CPM2C-24EDT(1)j 3 CPM2C-10C(1)DT(1)j-D 1 CPM2C-32EDT(1)j 3 CPM2C-20C(1)DT(1)j-D CPM2C-MAD CPM2C-32C(1)DT(1)j-D CPM2C-SRT21 1 Ca³kowita moc jednostki CPU uwzglêdnia zasilanie konsoli procpm2c-ts001/ gramuj¹cej i konwertera. 1 CPM2C-8EDj/16EDj CPM2C-8ER CPM2C-8ET(1)j/16ET(1)j 2 1 CPM2A i CPM1A - modu³y CPU zasilane pr¹dem sta³ym DC CPM1A Modu³y rozszerzaj¹ce CPM1A-20EDR1 CPM1A-20EDT/T1 CPM1A-8ED CPM1A-8ER CPM1A-8ET/T1 CPM1A-SRT21 CPM1A-MAD01 CPM1A-TS001/TS101 CPM1A-TS002/TS102 Pobór mocy (W) CPM2A CPM2A-20CDR-D CPM2A-30CDR-D CPM2A-40CDR-D CPM2A-60CDR-D CPM2A-20CDT/T1-D CPM2A-30CDT/T1-D CPM2A-40CDT/T1-D CPM2A-60CDT/T1-D Pobór mocy (W) CPM1A CPM1A-10CDR-D CPM1A-20CDR-D CPM1A-30CDR-D CPM1A-40CDR-D CPM1A-10CDT/T1-D CPM1A-20CDT/T1-D CPM1A-30CDT/T1-D CPM1A-40CDT/T1-D Pobór mocy (W) Pod³¹czenie modu³ów rozszerzaj. Niemo liwe Niemo liwe Mo liwe Mo liwe Niemo liwe Niemo liwe Mo liwe Mo liwe 25 CPM2C Specyfikacja CPM2C - Specyfikacja wejoeæ/wyjoeæ analogowych CPM2C umo liwia obs³ugê maksymalnie 8 wejoeæ i 4 wyjoeæ analogowych. Standardowe zakresy napiêæ i pr¹dów dla sygna³ów wejoeæ i wyjoeæ. Wysoka rozdzielczooeæ 1/6000. CPU CPM2C WE/WY analogowe Rozszerzenie Dwa wejoecia analogowe i jedno wyjoecie analogowe dla ka dego modu³u Parametr Wejoecia Liczba wejoeæ analogo- Sygna³ wejoeciowy I we Max. sygna³ wejoeciowy Impedancja wejoeciowa Rozdzielczooeæ Dok³adnooeæ 25 C 0 do 55 C Przetwornik analogowo-cyfrowy Wejoecia/wyjoecia napiêciowe 2 0 do 5 VDC, 1 do 5 VDC, 0 do 10 VDC lub 10 do 10 VDC ±15 V 1 M min. 1/6000 (pe³nej skali) 0. 3% (pe³nej skali) 0.6% (pe³nej skali) 16-bit (4 cyfry hex.) Wejoecia/wyjoecia pr¹dowe 0 do 20 ma lub 4 do 20 ma ±30 ma % (pe³nej skali) 0.8% (pe³nej skali) Funkcja uoeredniania Funkcja detekcji przerwy obwodu Wyjoecia Liczba wyjoeæ analogo- Sygna³ wyjoeciowy we Dopuszczalna rezystancja pod³¹czona do wyjoeæ Impedancja wewnêtrzna Rozdzielczooeæ Dok³adnooeæ 25 C 0 do 55 C Przetwornik analogowo-cyfrowy Pe³na skala 10 do 10 V: F448 do 0BB8 Hex Pe³na skala dla pozosta³ych zakresów: 0000 do 1770 Hex Obs³uguje (ustawienia indywidualne na wejoeciach DIP switch'y) Obs³uguje 1 wyjoecie (1 s³owo pamiêci) 1 do 5 VDC, 0 do 10 VDC lub 0 do 20 ma lub 4 do 20 ma 10 do 10 VDC, 1 k min. 0.5 max. 1/6000 (pe³nej skali) 0.4% (pe³nej skali) 0.8% (pe³nej skali) 16-bit (4 cyfry hex. ) 600 max. --- Czas konwersji Izolacja Pe³na skala 10 do 10 V: F448 do 0BB8 Hex Pe³na skala dla pozosta³ych zakresów: 0000 do 1770 Hex 2 ms/punkt (6 ms/dla wszystkich punktów) Zaciski wejoeæ/wyjoeæ s¹ izolowane od obwodów wewnêtrznych za pomoc¹ fototranzystora. Nie ma izolacji miêdzy wejoeciami/wyjoeciami analogowymi. 26 CPM2C Specyfikacja CPM2C - Specyfikacja modu³ów temperaturowych CPM2C mo e wspó³pracowaæ z max. 4 modu³ami wejoeæ temperaturowych. CPU CPM2C-TS001/101 Modu³y temperaturowe Modu³ rozszerzeñ we/wy Termopary lub czujniki rezystancyjne temparatury Wejoecia temperaturowe max. 8 Specyfikacja Parametr Czujnik temperatury CPM2C-TS001 Termopara Prze³¹czalne pomiêdzy K i J jednoczeoenie dla wszystkich wejoeæ. CPM2C-TS101 Rezystancyjny czujnik temperatury Prze³¹czalne pomiêdzy Pt100 i JPt100 jednoczeoenie dla wszystkich wejoeæ. Liczba wejoeæ Max. liczba modu³ów Dok³adnooeæ (p. Uwaga 1) Czas konwersji Konwersja temperatury Izolacja 2 4 ±0.5% czytanej wartooeci lub ±2_C (max ±1 cyfra) (p. Uwaga) 250 ms dla 2 wejoeæ 16-bit (4 cyfry hex.) Fototranzystor pomiêdzy wszystkimi sygna³ami wejoeciowymi 4 ±0.5% czytanej wartooeci lub ±1_C (max ±1 cyfra) Zajmowane rejestry wejoeciowe 2 Uwaga: 1. Dok³adnooeæ dla termopary typu K dla 100 C lub mniej: ±4_C ±1 cyfra max. 2. Odchy³ka dla temperatur w F jest podwójna w stosunku do C. 27 CPM2C Specyfikacja Modu³ komunikacyjny CompoBus/S Sterownik CPM2C PC mo e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM2C-SRT21. Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejoeciowych i 8 punktów wyjoeciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹ Master. Modu³ Master (lub modu³ Master SRM1) CPM1A/CPM2A Jednostka CPU CPM1A-SRT21 modu³ CompoBus/S CPM2C Jedn. CPU CPM2C-SRT21 modu³ CompoBus/S Kabel pod³¹czeniowy Specyfikacja Parametr Oznaczenia Master/Slave Liczba punktów wejoeæ/wyjoeæ Liczba s³ów pamiêci zajmowanej w CPM2C Ustawianie numeru wêz³a sieci CPM2C-SRT21 Modu³ CompoBus/S Slave 8 bitów wejoeciowych, 8 bitów wyjoeciowych 1 s³owo wejoeciowe, 1 s³owo wyjoeciowe (adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ) Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch Specyfikacja Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu 28 CPM2C Specyfikacja Uproszczony modu³ komunikacyjny CPM2C-CIF21 Prosta inicjalizacja ustawieñ pozwala na wymianê danych pomiêdzy CPM2C i komponentami. CPM2C-CIF21 Programowalny panel operatorski Regulator temperatury E5GN Cyfrowy panel pomiarowy K3GN Elektroniczny timer/licznik H8GN 29 CPM2C Specyfikacja Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce Szeroki zakres urz¹dzeñ, obejmuj¹cych komunikacjê CompoWay/F lub SYSWAY Klasyfikacja Regulatory Urz¹dzenie Regulatory temperatury E5GN E5CN E5EN E5AN E5ZN Model SYSWAY Tak Tak Tak Tak Nie Segmenty Compo p Way/F W /F Tak Tak Tak Tak Tak Uwagi Modu³owy regulator temperatury Cyfrowy regulator temp. Cyfrowy regulator temp. dla zaworów E5CK E5EK E5AK E5EK E5AK Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Ograniczony Nie Niektóre sposoby komunikacji z zaworami nie s¹ obs³ugiwane Niektóre komendy nie mog¹ byæ u ywane ze wszystkimi modelami (opcje).

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tylko przy protokole CompoWay/F obszar zmiennych mo e byæ odczytywany. Tylko komunikacja SYSWAY (p. Uwaga 2) Cyfrowy regulator temp. (typ podstawowy) Cyfrowy regulator temp. do zaworów, z programoe5ak-t waln¹ krzyw¹ Regulator temperatury p E5EJ E5AJ E5AF E5CK-T E5EK-T E5AK-T E5EK-T Timery Panele cyfrowe Regulator temperatury z funkcj¹ Fuzzy Elektroniczny timer/licznik H8GN Cyfrowy panel pomiarowy K3GN Miernik procesowy K3NX Miernik wagi Miernik czêstotliwooeci Miernik okresu Licznik Miernik temperatury Procesor sygna³owy K3NV K3NR K3NP K3NC K3NH K3TS Ograniczony: Mo liwooeæ pod³¹czenia ograniczonej funkcji Uwagi: 1. SYSWAY segment 1 i SYSWAY segment 2 mo e byæ po³¹czony. 2. Przy pod³¹czaniu K3TS, po³¹cz inne komponenty równie poprzez SYSWAY. 30 CPM2C Specyfikacja Parametry komponentów obs³ugiwanych przez komunikacjê W rejestrach DM sterownika CPM2C mo e byæ ustawiony protokó³ komunikacyjny CompoWay/F lub SYSWAY. Które dane mog¹ byæ odczytywane lub zapisywane - zale y od wybranego protoko³u. CompoWay/F Odczyt i zapis mo liwy jest dla wszystkich komponentów (oprócz niektórych modeli cyfrowego panela pomiarowego). Liczba danych do odczytu/zapisu w jednej operacji dla pojedynczego komponentu jest ograniczona do odczytu 12 i zapisu 12 parametrów. Odczyt i zapis jest mo liwy przez ustawienie adresu ka dego z parametrów w rejestrach DM. SYSWAY Odczyt i zapis mo liwy jest dla danych pokazanych w poni szej tabeli. Segment g 1: Regulatory Odczyt/zapis Odczyt Parametr 1 Aktualna temperatura Status Temperatura zadana Wartooeæ alarmu 1 Wartooeæ alarmu 2 Wspó³cz.proporcjonalnooeci Czas ca³kowania Czas ró niczkowania Pr¹d grza³ki Status pr¹du grza³ki Temperatura zadana Rozkaz pracy Wartooeæ alarmu 1 Wartooeæ alarmu 2 Wspó³cz.proporcjonalnooeci Czas ca³kowania Czas ró niczkowania Wartooeæ detekcji przepalenia grza³ki Wartooeæ wyoewietlona Status wyoewietlania Zapamiêtana wartooeæ max. Status max. Zapamiêtana wartooec min. Status min. Wartooeæ porównania HH Wartooeæ porównania H Wartooeæ porównania L Wartooeæ porównania LL Rozkaz pracy Wartooeæ porównania HH Wartooeæ porównania H Wartooeæ porównania L Wartooeæ porównania LL Tak Tak Tak Tak Tak Tak 2 Tak Tak Tak Tak Tak Rozkaz 3 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 4 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 5 Zapis Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 2: Mierniki cyfrowe Odczyt Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Zapis Rozkazy do odczytu lub zapisu okreoelone s¹ przez ustawienia w rejestrach DM. 31 CPM2C Specyfikacja CPM2C-CIF21 uproszczony modu³ komunikacyjny Parametr Typ sterownika PLC RS-485/422 (górny port) Maksymalna liczba pod³¹czonych komponentów Port po³¹czenia z komponentami Prêdkooeæ transmisji z komponentami Prêdkooeæ transmisji z jednostk¹ CPU RS-232C (dolny port) Sygna³ konwersji Funkcje komunikacji Zasilanie Pobór mocy Waga CPM2C 32 Komponenty po³¹czone s¹ do listwy zaciskowej RS-485/422, pod³¹czonej do CPU sterownika CPM2C poprzez port "peripherial" (p. rysunek) 9.6, 19. 2, 38.4, lub 57.6 kbps 9.6 lub 19.2 kbps Wyjoecie z modu³u CPU z portu RS-232C bez konwersji Jedna z: Host Link, komunikacja bezprotokó³owa, 1:1 Link, 1:1 NT Link Z modu³u CPU 1W 150 g max. Specyfikacja Konfiguracja wewnêtrzna CPM2C-CIF21 CPM2C CPU Unit Port Peripheral (poziom CMOS) Port RS-232C (RS-232C) Port RS-485/422 (listwa zaciskowa) Poziom CMOS konwersja RS-422 Wewnêtrzny mikrokomputer Port RS-232C (wtyk DB-9) 32 CPM2C Specyfikacja CPM2C-CIF01-V1 Port Peripheral/RS-232C CPM2C-CIF01-V1 CPM2C-CIF11 Konwerter RS-422/RS-232C CPM2C-CIF11 Wtyk portu Peripherial Wtyk komunikacji Port RS-422 (listwa zaciskowa) Wtyk komunikacji Wtyk DB-9 portu RS-232C Modu³ CPU CPM2C Wtyk DB-9 portu RS-232C Modu³ CPU CPM2C Wewnêtrzna konfiguracja CPM2C-CIF01-V1 Mou³ CPU CPM2C Port Peripheral (poziom CMOS) Port RS-422 Poziom CMOS Konwersja RS-232C CPM2C-CIF11 Modu³ CPU CPM2C Port Peripheral (poziom CMOS) Port Peripherial (CMOS/ RS-232C) Port RS-232C Poziom CMOS Poziom CMOS Konwersja RS-232C Port RS-232C Port RS-232C Port RS-232C Uwaga: W przypadku po³¹czenia kabla CS1W-CN226/CN626 do komputera, w³¹cz prze³¹cznik. Uwaga: Konsola programuj¹ca nie mo e byæ pod³¹czona do portu RS-422. CPM2C-CIF01-V1/CIF11 -Specyfikacja Parametr Górny port Sygna³ konwersji Specyfikacja CPM2C-CIF01-V1 Sygna³y wyjoeciowe z CPU poziom CMOS bez konwersji lub konwersja z poziomu CMOS (od strony CPU) na RS-232C (od strony urz¹dzenia). Host Link, magistrala portu Peripheral, komunikacja bezprotokó³owa lub konsola programuj¹ca. Sygna³y wyjoeciowe z CPU poziom CMOS bez konwersji. Host Link, komunikacja bezprotkó³owa, po³¹czenie 1:1 Link lub 1:1 NT Link. Zasilanie z modu³u CPU 0.3 A max. przy 5 V 150 g max. CPM2C-CIF11 Konwersja z poziomu CMOS (od strony CPU) na RS-422 (od strony urz¹dzenia). RS-422 (zewnêtrznie po³¹czone urz¹dzenie) izolowany przy zastosowaniu konwertera DC/DC lub transoptora. Host Link, magistrala portu Peripheral lub komunikacja bezprotokó³owa. Sygna³y wyjoeciowe z CPU poziom CMOS bez konwersji. Host Link, komunikacja bezprotkó³owa, po³¹czenie 1:1 Link lub 1:1 NT Link. Funkcje Dolny port Sygna³ konwersji Funkcje Zasilacz Pobór pr¹du Waga Uwaga: Konwerter CPM2C-CIF01-V1 i CPM2C-CIF11 nie mog¹ byæ u ywane z innym sterownikiem ni CPM2C. CPM2C-CIF11 lub inny (drugi) CPM2C-CIF01-V1 nie mo e byæ pod³¹czony do CPM2C, jeoeli CPM2C-CIF01-V1 jest ju pod³¹czony. 33 CPM2C Specyfikacja Do CPU mo e byæ po³¹czonych do 5 modu³ów, z wyj¹tkiem CPM2C-S1jOC-DRT i CPM2C-S1jOC, do których mo na po³¹czyæ tylko 3 modu³y. Liczba rejestrów, które mog¹ byæ u yte przez modu³y rozszerzeñ jest ograniczona i nie mo e byæ przekroczona.

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON Najmniejszy w rodzinie SYSMAC C sterownik jest najlepszym przykładem rozwoju procesu miniaturyzacji. CPM1A łączy w swojej miniaturowej formie zalety dotychczasowych małych sterowników, zajmując jednocześnie

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2003 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CQM1H W y szy poziom sterowania OMRON SYSMAC SMAC CQM1H Wydanie 2001/2002 SPIS TREŒCI strona Modu³y CPU..1 Zasilacze...2 Karty pamiêci 3.4 Funkcje wejœæ/wyjœæ

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria XP i CP

Sterowniki PLC seria XP i CP Sterowniki PLC seria XP i CP Jednostka centralna CPU Pamięć programu 128K kroków (wbudowana), obsługa 8192 punktów, CPU-XP1A CM1-XP1A max 16 modułów rozszerzeń, 0,075 usek/instrukcję, arytmetyka zmiennoprzecinkowa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/...

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/... JUMO Sp. z o.o. Adres: Ul. Korfantego 28 Telefon: Fax: Email: Internet: 53021 Wrocław, Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JUMO Instrument Co. Ltd.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny. ZEN - miniaturowy sterownik Omron-a, idealny dla prostych aplikacji.

Sterownik programowalny. ZEN - miniaturowy sterownik Omron-a, idealny dla prostych aplikacji. Sterownik programowalny ZEN - miniaturowy sterownik Omron-a, idealny dla prostych aplikacji. NC 0-200V 0AR-A NC 0-200V 0AR-A NC 0-200V 0AR-A ZEN to ³atwy sposób na automatyzacjê urz¹dzeñ powszechnego u

Bardziej szczegółowo

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE 1) VM-3240VA VM-3240VA jest to wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montażu w szafie rackowej (3-u). Wzmacniacz zawiera w sobie moduły wejść muzyki tła, wyjścia głośnikowe na sześć niezależnych stref.

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR Przeznaczenie: KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR 070-08 zasilanie układów sterowniczych lasera, zasilanie i stabilizacja pracy diody laserowej, zasilanie i regulacja prądu diody

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

www.atcontrol.pl NX7 PLC

www.atcontrol.pl NX7 PLC NX7 PLC NX7 Charakterystyka ogólna Optymalna konstrukcja do małych i średnich aplikacji gdzie liczba punktów I/O nie przekracza 104. Standardowo są dostępne jednostki 28 i 48 punktowe. Każdą z nich można

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo