KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY 2013/2014 Test składa się z 30 zadań. Na jego rozwiązanie masz 90 minut. W każdym zadaniu wybierz jedną, najlepszą według Ciebie odpowiedź. 1. Co stanie się z plikami po odzyskaniu ich z folderu plików usuniętych (kosza)? a. Pliki zostaną skopiowane na nośnik przenośny. b. Pliki utracą status tylko do odczytu. c. Pliki zostaną definitywnie usunięte z dysku. d. Pliki zostaną umieszczone w ich poprzedniej lokalizacji. 2. Który z poniższych skrótów pozwala na przełączanie pomiędzy otwartymi oknami? a. CTRL+z b. CTRL+ALT+DEL c. ALT+TAB d. ALT+PrtScr 3. Prędkość CPU jest zmierzona w: 1. BPS 2. GHz 3. MB 4. DPI 4. Technologia wykorzystująca protokół IP w komunikacji telefonicznej a. TVNET b. UPS c. LINUX d. VOIP 5. Na jakim urządzeniu nie jest możliwe przechowywanie plików? a. Streamer b. Skaner c. PenDrive d. HDD 6. Szyfrowana wersja protokołu http to: a. HTTPS b. FTPS c. TCPS d. HTPS 7. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? Wirus można wprowadzić do komputera poprzez: a. Otwarcie załącznika do poczty elektronicznej. b. Instalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia. c. Podłączenie do komputera nie sprawdzonego UPS-a. d. Pobieranie z Internetu nieznanych plików. 8. Oprogramowanie typu OEM to: a. Oprogramowanie sprzedawane razem z fabrycznie nowymi komputerami b. Oprogramowanie bezpłatne z licencją tylko na 1 komputer c. Oprogramowanie bezpłatne, które można instalować na różnych komputerach d. Oprogramowanie, które ma ograniczoną liczbę uruchomień Strona 1

2 9. Które z poniższych zdań dotyczących odinstalowania programu jest prawdziwe: a. Aby odinstalować program należy usunąć z komputera wszystkie pliki z nim związane, b. Aby odinstalować program należy usunąć z pulpitu skrót do programu, c. Aby odinstalować program należy skorzystać z narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, d. Aby odinstalować program należy uruchomić skaner antywirusowy, wskazać program do usunięcia i skorzystać z opcji usuwania zagrożonych plików. 10. Interlinia to: a. Odległość miedzy poszczególnymi wyrazami w tekście b. Element graficzny (np. linia) wstawiany pomiędzy akapitami c. Linia z tekstem, w którym wstawiono hiperłącze d. Odległość między sąsiednimi wierszami tekstu 11. Które z poniższych skrótów pozwala zrobić zrzut aktywnego okna ekranu? a. Ctrl+C b. Alt+V c. Alt+PrtScr d. Ctr+PrtScr 12. Aby w ramach jednego akapitu kontynuować pisanie od nowego wiersza należy zastosować: a. SHIFT+ENTER b. CTRL+ENTER c. SHIFT+CTRL+SPACJA d. ENTER 13. Wielkości folderów uszeregowane malejąco w zestawieniu to: a. Gigabajt kilobajt, megabajt, bajt b. Terabajt, gigabajt, megabajt, bajt c. Terabajt, kilobajt, gigabajt, megabajt d. Bajt, kilobajt, megabajt, gigabajt 14. Menu podręczne (zwane także kontekstowym) to: a. Okno, które otwiera się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt + F4. b. Okno, które otwiera się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl + P. c. Menu, które znajduje się pod prawym klawiszem myszy niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się kursor. d. Menu, które znajduje się pod lewym klawiszem myszy niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się kursor. 15. Która z przedstawionych poniżej nazw plików jest nazwą pliku wykonywalnego? a. Gry.xls b. Muzyka.doc c. Rysunek.exe d. Test.pdf 16. Pole, do którego wprowadzamy adres odbiorcy wiadomości, niewidoczny dla innych adresatów. a. DW b. ODW c. UDW d. DOW 17. Technika przesyłania nagłówków wiadomości wraz z funkcją powiadamiania o nowościach na wybranych przez użytkownika stronach to: a. RSS b. SSH c. IMAP d. URL Strona 2

3 18. Co to jest roaming? a. Bezprzewodowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach na terenie miasta b. Dostęp do Internetu poprzez łącze radiowe; c. Mechanizm pozwalający korzystać z usług obcych sieci telefonii komórkowej lub punktów dostępowych do Internetu jeśli znajdujemy się poza zasięgiem własnej sieci d. Dzielenie sygnału internetowego na kilku użytkowników 19. Do przesyłania plików z serwera do klienta i od klienta na serwer najczęściej wykorzystywany jest protokół: a. SSH b. FTP c. HTTP d. HTTPS 20. Przeglądarką internetową nie jest: a. Microsoft Front Page b. Internet Explorer c. Safari d. Opera 21. Podcast to: a. Internetowa transmisja z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (obraz, dźwięk) b. Wydzielony fragment sieci komputerowej c. Technologia komunikacji bezprzewodowej d. Plik tekstowy przechowujący informacje o odwiedzanej stronie internetowej 22. Naciśnięcie klawisza [Tab] w arkuszu kalkulacyjnym spowoduje: a. Przejście do nowej komórki w następnej kolumnie b. Utworzenie nowego akapitu w komórce c. Uzyskanie tzw. wcięcia w tekście d. Przejście do innego arkusza 23. Adres IP: zapisany jest a. Binarnie b. Czwórkowo c. Szesnastkowo d. Dziesiętnie 24. Jaka jest najmniejsza liczba przestawień kart, by uporządkować je w kolejności rosnących numerów (kolor nie ma znaczenia), jeżeli dozwolone jest przestawianie miejscami tylko dwóch sąsiednich kart? a. 2 b. 3 c. 4 d Żółw Logo wykonuje następujące polecenia: idź do przodu, rysując linię długości 6 kroków (np 5) skręć w prawo o kąt 4 stopnie (pw 4) Ile razy trzeba powtórzyć oba polecenia, aby spowodować, że żółw wróci do punktu wyjścia: a. 60 b. 90 c. 15 d. 36 Strona 3

4 26. Jaka jest cyfra jedności w wyniku potęgowania 2 22? a. 2 b. 4 c. 6 d Oto algorytm zapisany w postaci listy kroków: Krok 1: Podaj liczby a i b Krok 2: jeśli a jest różne od b to zmienna a przyjmie wartość zmiennej b Krok 3: wypisz podwojony iloczyn liczb b i a i zakończ algorytm Jaki będzie wynik działania algorytmu dla a=10 i b=5 a. 15 b. 25 c. 50 d Bartek szyfruje wyrazy korzystając z poniższej tabeli: Na przykład słowo PIES po zakodowaniu to liczba Jaki jest suma cyfr liczby powstałej po zakodowaniu słowa KOT? a b. 238 c. 40 d Bartek wpisywał liczby zgodnie z pewna regułą. Jakie liczby należy wpisać zamiast x, y, t jeżeli: a. x=15, y=6, t=15 b. x=15, y=15, t=6 c. x=20, y=15, t=6 d. x=14, y=6, t= x 20 t y Zabawa w Wieże Hanoi polega na przeniesieniu całej wieży złożonej z poszczególnych krążków ze słupka A na C w jak najmniejszej liczbie ruchów, gdzie ruchem jest przeniesienie pojedynczego krążka ze słupka na słupek, z ograniczeniem, że nie można kłaść większego krążka na mniejszy. Można przy tym wykorzystywać słupek pomocniczy B. A B C a. 7 b. 15 c. 25 d. 31 Ile minimalnie ruchów należy wykonać, aby przenieść 5 krążków ze słupka A na słupek C? Strona 4

5 KLUCZ ODPOWIEDZI: 1 D 2 C 3 B 4 D 5 B 6 A 7 C 8 A 9 C 10 D 11 C 12 A 13 B 14 C 15 C 16 C 17 A 18 C 19 B 20 A 21 A 22 A 23 D 24 D 25 B 26 B 27 C 28 C 29 A 30 D Strona 5

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Poniżej przedstawione są pytania, z których część (30 pytań) znajdzie się na teście kompetencji. Będzie to test jednokrotnego wyboru

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR TESTÓW Z INFORMATYKI

ZBIÓR TESTÓW Z INFORMATYKI ZBIÓR TESTÓW Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 5 6 Redakcja: Krystyna Jęśko 1. Ustal kolejność (1-4), w jakiej powstawały niżej wymienione urządzenia: MARK I IBM PC liczydło abakus ENIAC 2. Pierwszy komputer

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH Uwaga!!! Zadania zamieszczone w tym pliku mogą być wykorzystane tylko przez uczniów Szkoły Podstawowej w Świątnikach

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt)

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) TEST INFORMATYKA PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) 1. Podaj definicje informatyki. 2. Co to jest algorytm? 3. Co to

Bardziej szczegółowo

TEST INFORMATYKA. Wartości liczb do przeliczania każdy będzie miał inne!

TEST INFORMATYKA. Wartości liczb do przeliczania każdy będzie miał inne! TEST INFORMATYKA 1. Podaj definicje informatyki. 2. Co to jest algorytm? 3. Co to jest asembler? 4. Wymień dwa języki programowania wysokiego poziomu. 5. Na czym polega kompilacja programu? 6. Co oznacza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY 2010/2011

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY 2010/2011 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY 200/20 Test składa się z 30 zadań. Na jego rozwiązanie masz 90 minut. W każdym zadaniu wybierz jedną, najlepszą według Ciebie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 80 MODUŁ: UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW System Operacyjny w tym: pierwsze kroki

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ECDL

PROGRAM NAUCZANIA ECDL PROGRAM NAUCZANIA ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem)

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA (zwany dalej Programem) Nazwa szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Czas trwania i sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z informatyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Imię i nazwisko. Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych

Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć

Bardziej szczegółowo