Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Protokół IPv4. Wstęp Protokół IP, (ang.) Internet Protocol. RFC 791. Protokół IP jest protokołem warstwy Sieci modelu OSI. Pakiety IP nazywamy datagramami. Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym, tzn. nadawca i odbiorca nie budują połączenia. Protokół IP nie ma mechanizmów sprawdzania poprawności przesyłanych datagramów. 2

3 Protokół IPv4. Wstęp Datagramy mogą być adresowane do: pojedynczego hosta, transmisja w trybie unicast, do grupy hostów, transmisja w trybie multicast, do wszystkich hostów w danej sieci - transmisja w trybie broadcast. W sieciach internetowych datagramy IP przesyłane są przez routery. Routery modyfikują nagłówki przesyłanych datagramów IP, np. zmieniają wartość w polu TTL, wyliczają sumę kontrolną dla nagłówka IP. Routery wyznaczają trasy przesyłania datagramów i zajmują się obsługą błędów transmisji. 3

4 Fragmentacja datagramów - Maximum Transfer Unit Protokoły w warstwie transportowej nie mają ograniczeń na wielkość segmentów TCP, pakietów UDP. Wielkość datagramów IP określana jest przez aplikację sieciową która wysyła dane. Maksymalna wielkość datagramu IP w sieciach internetowych może wynosić bajtów (64 kb), RFC W rożnych typach sieci, np. Toke Ring, FDDI, ATM, Frame Relay, urządzenia transmisyjne pracujące w warstwie Łączą Danych mogą transmitować ramki o określonej maksymalnej wielkości (sieci mają rożne MTU), dlatego w warstwie Sieci datagramy mogą być dzielone, tzn. podlegać fragmentacji. MTU, Maximum Transfer Unit, określa maksymalną wielkość pakietu dla danego typu sieci, RFC1122. MTU, maksymalna wielkość danych jaka może być transmitowana w danym rodzaju sieci, RFC 1191, czyli wartość w pou dane dla danego typu ramki, wielkość datagramu IP. Wartość MTU może się zmieniać od 68 bajtów do 64 kb w zależności od typu sieci (RFC 1191). Uwaga: W sieciach Novell'a protokół IPX nie ma mechanizmów fragmentacji pakietów. 4

5 Maximum Transfer Unit (MTU) Przykłady. MTU, maksymalna wielkość danych jaka może być transmitowana w danym rodzaju sieci, RFC sieć Ethernet MTU bajtów sieć Token Ring 4Mb/16Mb MTU 4 464/ bajtów sieć FDDI MTU bajtów X.25 MTU 576 bajtów Frame Relay MTU bajtów ATM MTU bajtów (RFC 1577). Kontrole fragmentacji, fragmentacje, defragmentacje datagramów IP wykonują urządzenia warstwy Sieci, np. routery. Aby wykryć maksymalną wielkość ramki jaka może być przesłana router wysyła duży pakiet danych z flagą 'don't fragment=1'. Jeżeli router odbierający ma MTU mniejsze niż wielkość odebranego datagramu porzuca go i wysyła do nadawcy wiadomości ICMP, z kodem informującym, że datagram został porzucony. Po odebraniu komunikatu ICMP router nadający ustawia parametr PATH-MTU (P-MTU) na odpowiednią wielkość i podczas tworzenia pakietów nie przekracza zapisanej w P-MTU wielkości. Routery przechowują w P-MTU wartości MTU i adresy IP z których pochodzą. 5

6 Zadanie. Fragmentacja datagramów. Wyznaczanie liczby fragmentów datagramu IP gdy nadawca wysyła pakiet o wielkości 3000 bajtów z sieci A do sieci C poprzez ruter B, gdy MTU(sieć A) = 4000 bajtów MTU(sieć B) = 508 bajtów MTU(sieć C) = 1500 bajtów. Sieć A: Fragmentacja nie jest wymagana. Wielkość początkowego PDU = 3000 bajtów + 20 bajtów (PCI). PDU=3020 bajty. MTU 4000 bajtów > 3020 bajty. Sieć B: Fragmentacja jest wymagana. MTU 508 bajtów < 3020 bajty. Wielkość fragmentacji = bajtów = 488 bajtów. Całkowita liczba pakietów wysłana przez się B = round(3000/488) = 7 pakietów. Pierwsze 6 pakietów po 508 bajtów, ostatni, 7 pakiet bajtów = 92 bajty. Sieć C: Fragmentacja nie jest wymagana. Router C otrzymuje 7 pakietów, 6 o wielkości 488 bajtów, 1 o wielkości 92 bajty. MTU 1500 bajtów > 508 bajtów. 6

7 Dokumentacja o Maximum Transfer Unit Zasady określania wielkości MTU dla danej trasy są opisane w RFC 1191, 'Path MTU Discovery'. RFC 1791, 'TCP And UDP Over IPX Networks With Fixed Path MTU'. RFC 1981, 'Path MTU Discovery for IP version 6'. RFC 2225, 'Classical IP and ARP over ATM'. 7

8 Struktura nagłówka datagramu IPv4. RFC Version IHL Type of Service Total Length Identification Flags Fragment Offset Time to Live Protocol Header Checksum Source Address Destination Address Options Padding

9 Struktura nagłówka datagramu IPv4 Wersja, (Version). Wielkość: 4 bity. Pole zawiera numer wersji protokołu IP, wartości: 4 lub 6. Długość nagłówka, (IHL). Wielkość: 4 bity. Pole długość nagłówka, IHL, ang. Internet Header Length, określa liczbę 32-bitowych słów z których składa się nagłówek datagramu. Minimalna długość nagłówka wynosi 5. Typ obsługi, (Type of Service). Wielkość: 8 bitów. Pole określa typ wyboru trasy, np. trasa z min. opóźnieniem, z maks. przepustowością. Znaczenie bitów pola 'Type of Service': (*) Pierwsze trzy bity określają priorytet (Precedence): oznacza datagram zwykły (Routine) priorytetowy (Priority) natychmiastowy (Immediate) błyskawiczny (Flash) datagram super błyskawiczny (Flash Override) 101 CRITIC/ECP 110 sterowanie siecią zewnętrzna (Internetwork Control) 111 sterowanie siecią (Network Control) 9

10 Struktura nagłówka datagramu IPv4 Znaczenie bitów pola 'Type of Service' (cd.): (*) Czwarty bit D określa opóźnienie (D=0 normalne, D=1 małe opóźnienie). (*) Piąty bit T określa przepustowość (T=0 normalna, T=1 duża przepustowość). (*) Szósty bit R określa niezawodność dostarczenia datagramu (R=0 normalna, R=1 duża niezawodność). (*) Ostatnie dwa bity mają wartości 00, są zarezerwowane dla przyszłych zastosowań. Długość całkowita, (Total Length). Wielkość: 16 bitów. Pole zawiera informacje o liczby bajtów (8-bitowe słowa) z których składa się datagram (nagłówek i dane). Max. długość datagramu IP to bajtów (datagram IP nie może być większy niż 64 KB). Pola Identyfikator, Flagi, Przesuniecie fragmentu używane są w procesie fragmentacji i defragmentacji pakietów. Identyfikator, (Identification). Wielkość: 16 bitów. Pole służy do oznaczenia datagramu który podlega fragmentacji. Identyfikator danego datagramu jest powtarzany we wszystkich fragmentach a jakie został podzielony dany datagram. 10

11 Struktura nagłówka datagramu IPv4 Flagi, (Flags). Wielkość; 3 bity. Pole flagi składa się z 3 bitów: pierwszy bit, wartość: 0 drugi bit określa czy datagram może (1), nie może (0) być fragmentowany trzeci bit - oznaczenie ostatniego fragmentu podzielonego datagramu (0 -ostatni, 1-kolejny fragment). Przesuniecie fragmentu, (Fragment Offset). Wielkość: 13 bitów. Pole określa położenie fragmentu w dzielonym datagramie. Przesuniecie fragmentacji jest mierzone w 8- bajtowych słowach (jednostka to 8 bajtów = 64 bity). Pierwszy fragment ma przesuniecie równe zeru. Czas życia, (Time to Live, TTL). Wielkość: 8 bitów. Pole określa ile czasu datagram może przebywać w sieci. Czas życia datagramu ustala nadawca umieszczając w polu liczbę Przy przejściu przez router wartość TTL jest zmniejszana co najmniej o 1 (1 oznacza 1 sekundę). Gdy TTL=0, router porzuca datagram i wysyła komunikat o błędzie. Maksymalny czas życia datagramu wynosi 255 sekund. czyli 4 minuty 15 sek.. Typ protokółu, (Protocol). Wielkość: 8 bitów. Pole określa rodzaj protokołu który jest 'zapakowany' w datagram IP. Wartości: 6 protokół TCP, 17 (Hex 11) UDP, 1 protokół ICMP, szczegóły w RFC

12 Struktura nagłówka datagramu IPv4 Suma kontrolna nagłówka, (Header Checksum). Wielkość: 16 bitów. Pole suma kontrolna nagłówka służy do sprawdzania poprawności nagłówka datagramu. Pole określa liczba 16-bitowych słów w nagłówku datagramu IP (jeżeli wyliczona suma nie zajmuje 16 bitów wartość jest uzupełniana jedynkami). Przy obliczaniu sumy kontrolnej przyjmuje się, że pole Header Checksum zawiera same zera. Wartość sumy podlega modyfikacji każdym węźle sieci, np. po zmianie wartości pola TTL. Specyfikacja RFC 791 dopuszcza stosowania w tym polu liczenia sumy kontrolnej innymi metodami, np, algorytmem CRC. Adres IP nadawcy, (Source Address). Wielkość: 32 bity. Pole zawiera adres IP nadawcy datagramu. Adres IP odbiorcy, (Destination Address). Wielkość: 32 bity. Pole zawiera adres IP odbiorcy datagramu. Opcje, (Options). Wielkość: zmienna, (max. 11 bajtów). Jeżeli pole 'Opcje' jest puste, pole 'Długość nagłówka' ma wartość 5 (20 bajtów). Pole 'Opcje' jest wykorzystywane do określenia dodatkowych wymagań dotyczących sposobu przesyłania datagramu, np. do rejestrowania przebytej trasy lub do zapamiętania trasy zdefiniowanej przez nadawcę. Pole jest opcjonalne. 12

13 Struktura nagłówka datagramu IPv4. Opcje Warianty formatu pola 'Opcje': Pojedynczy bajt 'option-type'. Zawiera informacje o typie opcji. Ciąg bajtów: option-type, option-length, option-data. Bajt 'option-length' zawiera informacje o liczbie bajtów w polu 'Opcje'. Bajty 'option-data' zawiera dane opcji. Bajt 'option-type' składa się z: bit pierwszy - znacznik 'skopiowane', (copied flag). Wartość 1, znacznika 'skopiowane' oznacza, że opcja ma być przekopiowana do wszystkich fragmentów. bity drugi, trzeci - bity określają klasę opcji (option class). bity od czwartego do ósmego - określają numer opcji (option number). Wartości klasy opcji (option class): 0, oznacza: kontrola datagramów (control) 1, zarezerwowane do przyszłego użytku 2, oznacza: poprawianie błędów i pomiary (debugging and measurement) 3, zarezerwowane do przyszłego użytku 13

14 Struktura nagłówka datagramu IPv4. Opcje Wartości bitów numer opcji (option number): Klasa: 0. Nr. Opcji: 0. Koniec listy opcji (End of Option List). Klasa: 0. Nr. Opcji: 1. Brak działania (no operation). Bajt może być użyty między opcjami do oznaczenia np. początku opcji. Klasa: 0. Nr. Opcji: 2. Bezpieczeństwo (security). Określa sposób przesłania parametrów związanych z bezpieczeństwem. Klasa: 0. Nr. Opcji: 3. Zgub źródło routingu, LSRR (loose source and record route). Oznacza żądanie nie korzystania przez gateway z informacji o routingu wysłanej przez nadawcę i śledzenia trasy datagramu. Routery magą wybrać dowolną trasę do odbiorcy. Klasa: 0. Nr. Opcji: 9. Strict source and record route (SSRR). Oznacza żądanie korzystania z informacji o routingu wysłanej przez nadawcę i śledzenia trasy datagramu. Routery muszą korzystać z trasy zawartej w polu dane opcji. Klasa: 0. Nr. Opcji: 7. Record route. Oznacza żądanie śledzenia trasy datagramu. Klasa: 0. Nr. Opcji: 8. Identyfikator danych (stream ID). Klasa: 2. Nr. Opcji: 4. Znacznik czasu (Internet Timestamp). Przykład: Opcja typu 0, (Type=0). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola option-type = Opcja typu 1, (Type=1). Wielkość : 8 bitów. Wartość pola option-type = , tzn. copied flag =0, option class = 00, option number =

15 Struktura nagłówka datagramu IPv4. Opcje Opcja: Security. Option number = 2. Typ, (option-type). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola option-type=130, ( ), tzn. copied flag =1, option class = 00, option number = Długość opcji, (option-length). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola option-length=11, ( ). S, (Security). Wielkość: 16 bitów. 16 poziomów bezpieczeństwa z czego 8 jest nie używanych (zarezerwowanych) Unclassified Confidential EFTO (Encrypt for Transmission Only) MMMM PROG Restricted Secret Top Secret C, (Compartments). Wielkość: 16 bitów. H, (Handling Restrictions). Wielkość: 16 bitów. Instrukcja DIAM 65-19, "Standard Security Markings Intelligence Agency. TCC, (Transmission Control Code). Wielkość: 24 bity. Pole służy do znakowania transmisji do poszczególnych odbiorców. Opcja: Loose Source and Record Route. Option number = 3. Typ, (option-type). Wielkość: 8 bitów. Wartość option-type=131, ( ), tzn. copied flag =1, option class = 00, option number = Długość, (option-length). Wielkość: 16 bitów. Wskaźnik, (pointer). Wielkość: 16 bitów. Dane o routingu, (route data). Wielkość: 32 bity. 15

16 Struktura nagłówka datagramu IPv4. Opcje Opcja: Strict Source and Record Route. Option number = 9. Typ, (option-type). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola option-type=137, ( ), tzn. copied flag =1, option class = 00, option number = Długość, (option-length). Wielkość: 16 bitów. Wskaźnik, (pointer). Wielkość: 16 bitów. Dane o routingu, (route data). Wielkość: 32 bity. Opcja: Stream Identifier. Option number = 8. Typ, (option-type). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola option-type=136, ( ), tzn. copied flag =1, option class = 00, option number = Długość, (option-length). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola option-length = Identyfikator danych, (Stream ID). Wielkość: 16 bitowy. 16

17 Struktura nagłówka datagramu IPv4 Uzupełnienie. Wielkość: zmienna. Pole jest jedynkowym uzupełnieniem pola Opcje tak, aby długości nagłówka była wielokrotnością 32 bitów (jednostka w polu długość nagłówka). Dane. wielkość: zmienna. Pole dane zawiera dane aplikacji. Bity Version IHL Type of Service Total Length Identification Flags Fragment Offset Time to Live Protocol Header Checksum Source Address Destination Address Options (max. 11 bajtów) Padding Data Struktura datagramu IPv4 17

18 Protokół IPv6. Wstęp IPv6, ang. Internet Protocol version 6. RFC 2460 W początkowej fazie prac zwany protokołem IPng, (ang.) Internet Protocol: Next Generation. IPv6 jest następcą protokołu IPv4. Jedna z głównych przyczyn wprowadzenia protokołu IPv6 jest brak wolnej przestrzeni adresowej. Za pomocą 32-bitowego adresu w IPv4 można zaadresować ( ) urządzeń sieciowych. W tej chwili większość 32-bitowych adresów IP jest wykorzystana lub zarezerwowana. Linki: 18

19 Cechy protokołu IPv6 Cechy protokołu IPv6: Długość adresu 128-bity. Adres zapisuje się za pomocą ośmiu 16-bitowych liczb oddzielonych dwukropkami. Przykład: 2FF3 : 5A48 : BC66 : 7895 : AAAB : DEF7 : FFFF : 9898 Brak podziału na klasy adresowe A, B, C, D, E. Wprowadzono trzy typy adresów: unicast, multicast, anycast. Nowa struktura nagłówka IP z rozszerzeniem na dane o aplikacjach i opcje. Brak pola z suma kontrolna w nagłówku (pole checksum w IPv4). Wprowadzono pole Flow label dla kontroli jakości transmisji. Wprowadzono mechanizm ochrony przed fragmentacja datagramów w trakcie przesyłania. Dla ewentualnej fragmentacji datagramu wprowadzono możliwość dodania nagłówka określającego rozszerzenia (pola header extensions). Wbudowano mechanizm identyfikacji datagramów i szyfrowania danych w datagramie. 19

20 Typy adresów IPv6 IPv6 rozróżnia trzy typy adresów: unicast (połączenie adresów 1-1), multicast (połączenie adresów 1 - wielu), anycast (połączenie adresów 1 1 ale wiele hostów). Rodzina adresów typu unicast. Adresy identyfikujące pojedyncze hosty. Rodzina adresów typu multicast Adresy określające grupę hostów zdolnych do odbioru tego samego pakietu. Adres multicastowy pełni funkcje takie jak broadcast w IPv4 ale ma większą elastyczność w definiowaniu grup multicastowych (np. dany host może należeć do kilku grup multicastowych). Rodzina adresów typu anycast Adresy identyfikujące grupy interfejsów w pojedynczym adresie multicastowym. 20

21 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Wersja, (IP Version number). Wielkość: 4 bity. Pole w określa wersje protokołu IP, wartość pola 'IP Version number' = 6. Klasa ruchu, (Traffic class). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola określa priorytet przesyłania datagramu. Priorytet określa kolejność przesyłania datagramów. Bity Version Traffic Class Flow Label Payload Length Next Header Hop Limit Source Address (128 bits) Destination Address (128 bits) Data Struktura datagramu IPv6 Pole Traffic class klasyfikuje i dzieli datagramy na dwie kategorie: z kontrolą przeciążenia (congestion controlled) bez kontroli przeciążenia (noncongestion controlled.) Datagramy bez kontroli przeciążenia zawsze są rutowane z określonym priorytetem w stosunku do datagramów z kontrolą przeciążenia. Datagramy z bez kontroli przeciążenia mają priorytety od 8 do 15 (priorytety nia są zdefiniowane). Datagramy z kontrolą przeciążenia podlegają ochronie przed problemami z przeciążeniem sieci. Gdy występuje przeciążenie szybkość przesyłania datagramów może być spowolniona a datagramy mogą być cache'wane do czasu usunięcia problemów. Datagramy z kontrolą przeciążenia są podzielone na kategorie określające priorytety datagramów. 21

22 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Bity Priorytety dla datagramów z kontrolą przeciążenia: Wartość: 0. Znaczenie: nie określono priorytetu (No priority specified). Wartość: 1. Znaczenie: Background traffic. Wartość: 2. Znaczenie: Unattended data transfer. Wartość: 3. Znaczenie: nieokreślone (Unassigned). Wartość: 4. Znaczenie: Attended bulk transfer. Wartość: 5. Znaczenie: nieokreślone (Unassigned). Wartość: 6. Znaczenie: Interactive traffic. Wartość: 7. Znaczenie: kontrola ruchu (Control traffic). Version Traffic Class Flow Label Payload Length Next Header Source Address (128 bits) Destination Address (128 bits) Data Struktura datagramu IPv6 Hop Limit Transmisje związane z routingiem i zarządzaniem siecią mają najwyższy priorytet 7 (category 7). Aplikacje takie, jak telnet mają przypisany priorytet 6 (category 6). Transmisje które nie są 'time-critical' i są kontrolowane przez takie aplikacje, jak np. FTP mają priorytet 4 (category 4). ma przypisany priorytet 2. 22

23 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Etykieta Potoku, (Flow Label). Wielkość: 20 bitów. Służy do określenia typu hosta biorącego udział w komunikacji (np. czy host jest z systemem Unix czy Windows). Informacje o typie węzła pozwala lepiej wykorzystać parametry transmisji danych. Długość danych, (Payload Length). Wielkość: 16 bitów. Pole określa całkowitą długość danych (wyrażoną w bajtach) datagramu IP (bez nagłówka datagramu). 16-bitowa długość pola ogranicza max. długość datagramu do bajtów. Istniej możliwość przesłania dłuższego datagramu korzystając z rozszerzonego nagłówka datagramu IP Następny nagłówek, (Next Header). Wielkość: 8 bitów. Pole 'Następny nagłówek' służy do określania następnego nagłówka, typu 'extensions', jaki następuje po nagłówku IP. Protokół IPv6 umożliwia doklejanie dodatkowych nagłówków 'header extensions' umieszczanych nad nagłówkiem datagramu IP, tzn. między nagłówkiem TCP (UDP) a IP. Dodawanie dodatkowych nagłówków jest niezbędne gdy np. droga routowania jest skomplikowana lub wprowadzone są dodatkowe usługi takie, jak autoryzacja datagramów. 23

24 Wartości pola 'Następny nagłówek ' Wartości pola 'Następny nagłówek ': Wartość: 0. Znaczenie: Hop-by-hop options Wartość: 4. Znaczenie: IP Wartość: 6. Znaczenie: TCP Wartość: 17. Znaczenie: UDP Wartość: 43. Znaczenie: Routimg Wartość: 44. Znaczenie: Fragment Wartość: 45. Znaczenie: Interdomain Routine Wartość: 46. Znaczenie: Resource Reservation Wartość: 50. Znaczenie: Encapsulating Security Wartość: 51. Znaczenie: Authentication Wartość: 58. Znaczenie: ICMP Wartość: 59. Znaczenie: No Next Header Wartość: 60. Znaczenie: Destination Options Bity Version Traffic Class Flow Label Payload Length Next Header Hop Limit Source Address (128 bits) Destination Address (128 bits) Data Struktura datagramu IPv6 24

25 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Rekomendowana kolejność nagłówków typu 'header extension': Nagłówki wyższych warstw Destination Options header Encapsulating Security Payload header Authentication header Fragment header Routing header Destination Options header Hop-by-Hop Options header IPv6 header Pole 'Opcje' występuje w dwóch nagłówkach: Hop-by-Hop Options Destination Options Bity Version Traffic Class Flow Label Payload Length Next Header Hop Limit Source Address (128 bits) Destination Address (128 bits) Data Struktura datagramu IPv6 Pole 'Opcje' składa się z: Option Type. Wielkość: 8 bitów. Opt Data Len. Wielkość: 8 bitów. Option Data. Wielkość: zmiana. 25

26 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Nagłówek: Hop-by-Hop Extension. Next Header. Wielkość: 8 bitów. Pole określa typ następnego nagłówka. Hdr Ext Len. Wielkość: 8 bitów. Pole określa długość nagłówka 'Hop-by-Hop Extension' w bajtach, włączając bajt 'Next Header'. Options. Wielkość: zmienna. Nagłówek: Routing Extension Nagłówek jest dodawany do nagłówka IP gdy host wysyłający datagaramy chce kontrolować trasę datagramu. Informacja w zawarta w 'routing extension' zawiera pola dla każdego adresu IP rutera na trasie przesyłania datagramu. Next Header. Wielkość: 8 bitów. Pole określa typ następnego nagłówka. Hdr Ext Len. Wielkość: 8 bitów. Routing Type. Wielkość: 8 bitów. Segments Left. Wielkość: 8 bitów. Routing Data. Wielkość: zmienna. 26

27 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Nagłówek: Fragment. Ten typ nagłówka dodaje się gdy zachodzi konieczność fragmentacji datagramu. Next Header. Wielkość: 8 bitów. Pole określa typ następnego nagłówka. Reserved. Wielkość: 8 bitów. Fragment Offset. Wielkość: 13 bitów. Res. Wielkość: 2 bity. M flag. Wielkość: 1 bit. Identification. Wielkość: 32 bitów. Nagłówek: Authentication. Typ nagłówka dodawany jest gdy używany jest mechanizm ochrony danych zawartych w datagramie (zapewnienia ze dane przesyłane w datagramie nie zostały zmienione) i identyfikacji hosta z której pochodzi datagram. Standardowo IPv6 używa algorytmu Message Digest 5 (MD5) do identyfikacji datagramów. Pole w nagłówku Authentication zawiera parametry SPI (Security Parameters Index) które wraz z adresem IP hosta odbierającego datagram używane są przez MD5 do identyfikacji datagramu. Parametry SPI są zapisane za danymi identyfikacyjnymi, które z MD5 tworzą 16 bajtowy string. Algorytm MD5 generuje 128-bitowa wartość i umieszcza ją w nagłówku identyfikacyjnym (authentication header). Odbiorca datagramu generuje klucz identyfikacyjny który musi być taki sam jak klucz nadawcy. Przed generowaniem kluczy identyfikacyjnych, zawartość datagramu może być zaszyfrowana przy użyciu schematu szyfrowania DES (Data Encryption Standard) w formie CBC (Cipher Block Chaining). 27

28 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Przykład: Kolejność 'doklejania' nagłówków typu 'extension headres'. Next Header = Routing Routing header Next Header = Fragment Fragment header Next Header = TCP fragment of TCP header + data Kolejność nagłówków w IPv6 fragment of TCP header + data Fragment header Next Header = TCP Routing header Next Header = Fragment IPv6 header Next Header = Routing IPv6 header Kolejnosc naglowkow w IPv6 28

29 Struktura nagłówka datagramu IPv6 Liczba skoków, (Hop Limit). Wielkość: 8 bitów. Pole określa max. liczbę skoków (liczbę routerów) przez które może przejeść datagram. Po każdym skoku (hopie) wartość pola jest zmniejszana o 1, po osiągnięciu wartości 0 datagram jest gubiony. Adres IP nadawcy. Wielkość: 128 bitów. Adres IP odbiorcy. Wielkość: 128 bitów. Bity Version Traffic Class Payload Length Flow Label Next Header Hop Limit Source Address (128 bits) Destination Address (128 bits) Data Struktura datagramu IPv6 29

30 Cechy adresu IPv6 (zmiany) Zera w adresie IPv6 mogą być pominięte: 2FF3 : 0000 : BC66 : 0000 : AAAB : DEF7 : FFFF : FF3 : : BC66 : : AAAB : DEF7 : FFFF : 9898 Dla IPv4 96 bitów 0 na początku adresu 0000 : 0000 : 0000 :0000 : 0000 : 0000 : FFFF : 9898 Więcej podziałów na cześć określającą adres sieci i adres węzłów. Adres anycast oznacza adres jednego węzła, multicast adres grupy węzłów (grupy multicastowej). Brak sum kontrolnych w nagłówku (szybsza transmisja). Zastosowanie w telefonii bezprzewodowej (GSM, UMTS). Do fragmentowanego datagramu dodaje się specjalny nagłówek. Routery nie fragmentują datagramów. 30

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

ADRESY PRYWATNE W IPv4

ADRESY PRYWATNE W IPv4 ADRESY PRYWATNE W IPv4 Zgodnie z RFC 1918 zaleca się by organizacje dla hostów wymagających połączenia z siecią korporacyjną a nie wymagających połączenia zewnętrznego z Internetem wykorzystywały tzw.

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

IPv6 Protokół następnej generacji

IPv6 Protokół następnej generacji IPv6 Protokół następnej generacji Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,13maja2008 Wstęp Protokół IPv6 często nazywany również IPNG(Internet Protocol Next Generation)

Bardziej szczegółowo

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 Historia - 1/2 Historia - 2/2 1984.1 RFC 932 - propozycja subnettingu 1985.8 RFC 95 - subnetting 199.1 ostrzeżenia o wyczerpywaniu się przestrzeni adresowej 1991.12 RFC 1287 - kierunki działań 1992.5 RFC

Bardziej szczegółowo

Połączenie sieci w intersieci ( internet ) Intersieci oparte o IP Internet

Połączenie sieci w intersieci ( internet ) Intersieci oparte o IP Internet Warstwa sieciowa Usługi dla warstwy transportowej Niezależne od sieci podkładowych Oddzielenie warstwy transportu od parametrów sieci (numeracja,topologia, etc.) Adresy sieciowe dostępne dla warstwy transportowej

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Datagram w Intersieci (IP) Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych

Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych dr inż. Jerzy Domżał Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Telekomunikacji 10 października

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Czym jest ICMP? Protokół ICMP jest protokołem działającym w warstwie sieciowej i stanowi integralną część protokołu internetowego IP, a raczej

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Protokół IPX (Internetwork Packet Exchange)

Protokół IPX (Internetwork Packet Exchange) Protokół IPX (Internetwork Packet Exchange) Adres hosta = 32 bity 48 bitów Adres sieci + Adres MAC C4AA01EF. 0BBF.105C.D013 4A01.OBCF.120C.E023 4A01.OBDF.D056.6611 4A01.OBBF.105C.D013 2003.BBDF.10EC.FA23

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół ICMP - Internet Control Message Protocol Protokół ICMP version 6. dr Zbigniew Lipiński

Sieci Komputerowe. Protokół ICMP - Internet Control Message Protocol Protokół ICMP version 6. dr Zbigniew Lipiński Sieci Komputerowe Protokół ICMP - Internet Control Message Protocol Protokół ICMP version 6 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa sieciowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 5 Temat ćwiczenia: Badanie protokołów rodziny TCP/IP 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Sieci komputerowe Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Zadania warstwy transportu Zapewnienie niezawodności Dostarczanie danych do odpowiedniej aplikacji w warstwie aplikacji (multipleksacja)

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Protokół IP wersja 4. Wprowadzenie. Piotr Jankowski

Protokół IP wersja 4. Wprowadzenie. Piotr Jankowski Protokół IP wersja 6 Piotr Jankowski Opisano budowę protokołu IPv6, a zwłaszcza nagłówek IPv6 i nagłówki rozszerzające. Ponadto wskazano sposób podziału adresów IP na podsieci. Internet, protokół IPv6,

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa w Internecie

Warstwa sieciowa w Internecie Warstwa sieciowa Usługi dla warstwy transportowej Niezależne od sieci podkładowych Oddzielenie warstwy transportu od parametrów sieci (numeracja,topologia, etc.) Adresy sieciowe dostępne dla warstwy transportowej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4 Stos TCP/IP Warstwa Internetu Sieci komputerowe Wykład 4 Historia Internetu (1 etap) Wojsko USA zleca firmie Rand Corp. wyk. projektu sieci odpornej na atak nuklearny. Uruchomienie sieci ARPANet (1 IX

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO Funkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP

Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP 5.1 Wstęp Protokół ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) to protokół internetowych komunikatów sterujących. Jest nierozerwalnie związany z inkapsulującym

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady kontroli błędów

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Protokół IPsec. Patryk Czarnik

Protokół IPsec. Patryk Czarnik Protokół IPsec Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Standard IPsec IPsec (od IP security) to standard opisujacy kryptograficzne rozszerzenia protokołu IP. Implementacja obowiazkowa

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO QoS ROUTING

DLACZEGO QoS ROUTING DLACZEGO QoS ROUTING Reakcja na powstawanie usług multimedialnych: VoIP (Voice over IP) Wideo na żądanie Telekonferencja Potrzeba zapewnienia gwarancji transmisji przy zachowaniu odpowiedniego poziomu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Omówienie TCP/IP. Historia

Omówienie TCP/IP. Historia PORADNIKI TCP/IP Omówienie TCP/IP TCP/IP oznacza Transmision Control Protocol / Internet Protocol, jest nazwą dwóch protokołów, ale również wspólną nazwą dla rodziny setek protokołów transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer Przewodowe sieci dostępu do Internetu - model OSI Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół TCP

Sieci Komputerowe Protokół TCP Sieci Komputerowe Protokół TCP Transmission Control Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół TCP Transmisja

Bardziej szczegółowo

Porównanie protokołów IPv4 i IPv6

Porównanie protokołów IPv4 i IPv6 Politechnika Śląska Instytut Informatyki Porównanie protokołów IPv4 i IPv6 mgr Magdalena Michniewicz Praca napisana pod kierunkiem mgr inż. Piotra Kasprzyka Spis treści Wstęp...2 1. Model TCP/IP a model

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Przypomnienie W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer Sieci dostępu do Internetu wykład 1 Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY) Możliwość zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,18maja2006 Wstęp Jednym z najlepiej zaprojektowanych protokołów w informatyce jestprotokółipoczymświadczyfakt,żejestużywany

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z:

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Protokoły Protokół IP III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Adresu źródłowego Adresu docelowego W sieciach opartych o Ethernet protokół

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4)

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4) Sieć komputerowa Siecią komputerową nazywamy system (tele)informatyczny łączący dwa lub więcej komputerów w celu wymiany danych między nimi. Sieć może być zbudowana z wykorzystaniem urządzeń takich jak

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI Sieci komputerowe W4 Warstwa sieciowa Modelu OSI 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć. Podstawową jednostką informacji w warstwie sieci jest pakiet. Określa, jaką drogą

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa transportowa

Sieci komputerowe - warstwa transportowa Sieci komputerowe - warstwa transportowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka 14 Protokół IP WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Podstawowy, otwarty protokół w LAN / WAN (i w internecie) Lata 70 XX w. DARPA Defence Advanced Research Project Agency 1971

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Protokół IPsec. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół IPsec. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół IPsec Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11 Patryk Czarnik (MIMUW) 03 IPsec BSK 2010/11 1 / 23 VPN Virtual

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa transportowa 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa transportowa dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie umożliwia jednoczesną komunikację poprzez sieć wielu aplikacjom uruchomionym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Przyczyny zastąpienia IPv4. MoŜe częściej stosować NAT? Przestrzeń adresowa. PROTOKÓŁ IPv6 SIECI KOMPUTEROWE

Przyczyny zastąpienia IPv4. MoŜe częściej stosować NAT? Przestrzeń adresowa. PROTOKÓŁ IPv6 SIECI KOMPUTEROWE Sieci komputerowe Informatyka studia zaoczne 2006/2007 1 Sieci komputerowe Informatyka studia zaoczne 2006/2007 2 Przyczyny zastąpienia IPv4 SIECI KOMPUTEROWE PROTOKÓŁ IPv6 Przestrzeń adresowa na wyczerpaniu

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

1. Budowa stosu TCP/IP

1. Budowa stosu TCP/IP 1. Budowa stosu TCP/IP Stos protokółów TCP/IP jest zestawem kilku protokółów sieciowych zaprojektowanych do komunikowania się komputerów w dużych, rozległych sieciach typu WAN. Protokóły TCP/IP zostały

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne 1 Sieci LAN (Local Area Network) Podstawowe urządzenia sieci LAN. Ewolucja urządzeń sieciowych. Podstawy przepływu

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół DHCP Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11 Patryk Czarnik (MIMUW) 10 DHCP BSK 2010/11 1 / 18 DHCP ogólnie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych

Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych Pytania na kolokwium z Systemów Teleinformatycznych Nr Pytanie 1 Podaj maksymalną długość jaką może osiągać datagram protokołu IP w wersji 4. 5 2 Podaj ile adresów może maksymalnie obsłużyć protokół IP

Bardziej szczegółowo

Protokół ICMP. Autor: Grzegorz Burgiel 4FDS

Protokół ICMP. Autor: Grzegorz Burgiel 4FDS Protokół ICMP Autor: Grzegorz Burgiel 4FDS 2 Streszczenie Niniejsze opracowanie opisuje protokół ICMP : formaty komunikatów kontrolnych i zastosowanie protokołu. 3 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min.

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Temat lekcji: Adresy IP. Konfiguracja stacji roboczych. Część I. Cele lekcji: wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Najczęściej stosowane rozwiązania IPSec PPTP SSL (OpenVPN)

Najczęściej stosowane rozwiązania IPSec PPTP SSL (OpenVPN) Sieci nowej generacji Sieci VPN Marek Pałczyński Sieci VPN Cechy sieci VPN Tunel do przekazywania pakietów sieci LAN przez sieć WAN Przezroczystość dla użytkowników końcowych Bezpieczeństwo transmisji

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Ograniczenie zasięgu transmisji wynika m.in. z energooszczędności ograniczonej mocy wyjściowej nadajnika radiowego Zasięg uzyskiwany w sieciach one-hop, można

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 8 -

Technologie informacyjne - wykład 8 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 8 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 1

Programowanie Sieciowe 1 Programowanie Sieciowe 1 dr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@iis.p.lodz.pl http://tjaworski.iis.p.lodz.pl/ Cel przedmiotu Zapoznanie z mechanizmem przesyłania danych przy pomocy sieci komputerowych nawiązywaniem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 1: Podstawowe pojęcia i modele. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 1: Podstawowe pojęcia i modele. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 1: Podstawowe pojęcia i modele Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 1 1 / 14 Komunikacja Komunikacja Komunikacja = proces

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Protokoły routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół Protokół Protokół Protokół

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI TCP/IP SIECI KOMPUTEROWE

ISO/OSI TCP/IP SIECI KOMPUTEROWE ISO/OSI TCP/IP SIECI KOMPUTEROWE Model referencyjny ISO/OSI Aplikacji Prezentacji Sesji Transportu Sieci Łącza danych Fizyczna Każda warstwa odpowiada konkretnemu fragmentowi procesu komunikacji, który

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo