Sieci Komputerowe Protokół TCP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe Protokół TCP"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Protokół TCP Transmission Control Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Protokół TCP Transmisja strumieniowa Niezawodność TCP Opis Segmentu TCP Przykład segmentu TCP (TCP Connect Request Telnetu) Struktura nagłówka segmentu TCP Porty i połączenia TCP Aplikacje i protokoły korzystające z TCP Mechanizm przesuwających się okien Przesyłanie z użyciem buforów 2

3 Protokół TCP TCP, ang. Transmission Control Protocol. RFC 793, J. Postel, Transmission Control Protocol, RFC 813, David D. Clark, WINDOW AND ACKNOWLEDGEMENT STRATEGY IN TCP, RFC-896, J. Nagle, Congestion Control in IP/TCP, January RFC 1122, R. Braden, Requirements for Internet Hosts - Communication Layers, RFC 3168, K. Ramakrishnan, S. Floyd, D. Black, The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP, RFC 2474, K. Nichols, S. Blake, F. Baker, D. Black, Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers, RFC 4379, K. Kompella, G. Swallow, Detecting Multi-Protocol Label Switched (MPLS) Data Plane Failures, RFC 6093, F. Gont, A. Yourtchenko, On the Implementation of the TCP Urgent Mechanism, RFC 6528, F. Gont, S. Bellovin, Defending against Sequence Number Attacks, V. Jacobson, Congestion Avoidance and Control, ACM SIGCOMM-88, P. Karn, C. Partridge, Round Trip Time Estimation, ACM SIGCOMM-87,

4 Protokół połączeniowy TCP jest protokołem warstwy transportowej modelu OSI. Pakiet danych TCP nazywa się segmentem, RFC 793, Protokół TCP jest protokołem połączeniowym umożliwiającym wykrywanie błędów transmisji. Cechy protokołu TCP: stosuje pozytywne potwierdzanie odbioru danych (pole ACK=1), ma możliwość ustalania priorytetu przesyłania segmentów, ma możliwość kontroli i usuwania błędów (retransmisji niepotwierdzonych pakietów). 4

5 Protokół połączeniowy Proces trasmisji składa się z trzech etapów: budowa połączenia, przesyłanie danych, zamknięcie połączenia. Budowa połączenia polega na: lokalizacji odbiorcy, ustaleniu parametrów połączenia. Połączenie to logiczna ścieżka transmisji między dwoma gniazdami (RFC 793). Połączenie TCP to zbiór parametrów (RFC 793): numer portu, adres IP odbiorcy (pola: Source port, Source Address) numer portu, adres IP nadawcy (pola: Destination port, Destination Address) kolejny numer wysłanego segmentu (pole: Sequence number) wielkość okna (pole: Window). 5

6 Transmisja strumieniowa W transmisji wykorzystującej protokół TCP między nadawcą a odbiorcą wymieniany jest strumień bajtów. Protokół TCP nie umieszcza znaczników początku i końca danych, usługa strumienia bajtów (byte stream service). Jeśli nadawca wyśle kolejno 100 bajtów, 200, 300 bajtów to odbiorca nie wie jakiej wielkości segmenty były wysłane. Do odbiorcy dane mogą dotrzeć w 4 segmentach po 150 bajtów każdy. Nadawca wysyła strumień danych i odbiorca odbiera strumień danych. 6

7 Niezawodność TCP Protokół TCP umożliwia weryfikację czy transmitowane dane są: uszkodzone, zgubione, powielone, dostarczone w nieodpowiedniej kolejności do odbiorcy. W celu zapewnienia niezawodności transmisji: każdy wysłany segment danych TCP jest numerowany, każdy segment TCP potwierdzający odbiór jest numerowany, protokół wykorzystuje mechanizm pozytywnego potwierdzenia odbioru danych z retransmisją PAR, (ang.) Positive Acknowledgment with Re-transmission. 7

8 Pozytywne potwierdzanie z retransmisją (PAR) Protokół TCP stosuje mechanizm 'pozytywnego potwierdzania z retransmisją, tzn. potwierdzany jest poprawny odbiór danych. Nadawca po wysłaniu segmentu TCP, uruchamia zegar mierząc czas oczekiwania na potwierdzenie odbioru. Po odebraniu segmentu TCP odbiorca wysyła pakiet w którym flaga ACK = 1. Nadawca wysyła ponownie segment jeżeli: zostanie przesłany komunikat z wartością pola ACK=0 (brak pozytywnego potwierdzenia), po określonym czasie nie nadejdzie potwierdzenie prawidłowego obioru danych. Odbiorca po prawidłowym odebraniu segmentu TCP wysyła potwierdzenie odbioru do nadawcy. Jeżeli potwierdzenie nie nadejdzie w określonym czasie, nadawca wysyła segment ponownie. Pakiet jest wysyłany tak długo dopóki nadawca nie otrzyma potwierdzenia o bezbłędnie odebraniu pakietu. 8

9 Przykład. Pozytywne potwierdzenie odbioru danych. # Naglowek Ethernetowy Packet 7 arrived at 17:37:24.00 Packet size = 60 bytes Destination = 8:0:20:86:35:4b, Sun Source = 0:e0:f7:26:3f:e9, CISCO Router Ethertype = 0800 (IP) # Naglowek IP Version = 4 Header length = 20 bytes Type of service = 0x00 (normal) Total length = 40 bytes Identification = Flags = 0x = may fragment = last fragment Fragment offset = 0 bytes Time to live = 252 seconds/hops Protocol = 6 (TCP) Header checksum = 3a56 Source address = , server.math.edu.pl Destination address = , client No options # Naglowek TCP Source port = 23 Destination port = Sequence number = Acknowledgement number = Data offset = 20 bytes Flags = 0x = No urgent pointer = Acknowledgement = No push = No reset = No Syn = No Fin Window = 8760 Checksum = 0x1c65 Urgent pointer = 0 No options 9

10 Numerowanie bajtów w segmentach TCP Do numerowania wysłanych bajtów danych i informowania o liczbie bezbłędnie odebranych bajtów danych nadawca i odbiorca wykorzystują pola 'Sequence number' i Acknowledgement number w nagłówku protokołu TCP. Pole 'Sequence number' zawiera liczbę ISN + N, gdzie N jest liczbą wysłanych bajtów, przy czym numeruje się pierwszy bajt danych w przesłanym segmencie. Segmenty TCP są kapsułkowane w warstwie sieci w datagramy IP. Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym bez obsługi błędów dlatego, datagramy IP mogą nie dotrzeć do odbiorcy lub dotrzeć w rożnej kolejności. Pole 'Sequence number pozwala sprawdzić czy jakiś segment TCP nie zaginął, służy również do uporządkowania odebranego strumienia danych we właściwej kolejności. Obiorca wysyła pakiet z flagą ACK = 1 (pakiety potwierdzające prawidłowy odbiór danych) wykorzystuje pole Numer potwierdzenia (Acknowledgement number) do poinformowania nadawcy o liczbie prawidłowo odebranych bajtów i o spodziewanej wartości w polu 'Sequence number. 10

11 Suma kontrolna w nagłówku segmentu TCP Mechanizm sum kontrolnych służy zapewnieniu integralności danych podczas transmisji. Nagłówek protokołu TCP zawiera pole 'Checksum'. Wartość pola jest liczbą 16-bitowych słów w pseudonagłówku, nagłówku i polu 'dane'. Jeżeli segment zostanie nadesłany z niepoprawną sumą kontrolną, odbiorca porzuca go i nie wysyła potwierdza odbioru. 11

12 Sterowanie szybkością transmisji Pole 'Window' w nagłówku segmentu TCP służy do informowania nadawcy ile bajtów może odebrać odbiorca. Zmieniając wartość w polu 'Window' odbiorca może określać wielkość/liczbę wysyłanych segmentów. Np. wysłany segment TCP z wartością pola 'Window = 0' wstrzymuje transmisję. Jeżeli odległość między nadawcą a odbiorcą jest duża, liczona liczbą routerów, i są możliwe opóźnienia w transmisji, odbiorca danych stopniowo zwiększa wartość pola 'Window stosuje mechanizm slow start. Algorytm TCP slow start stosowany przez protokół TCP ma na celu określenie optymalnej wartości dla pola Window, gdy nadawca i odbiorca znajdują się w różnych sieciach (segmentach sieci), RFC W segmentach TCP nadawcy i odbiorcy wartość w polu Window może być różna. 12

13 Psedonagłówek TCP Pseudonagłówek poprzedza nagłówek segmentu TCP (RFC 793). Wilekość pseudonagłówka 12 bajtów (96 bitów). Adres nadawcy. Wielkość pola: 32 bity. Pole określa adres IP nadawcy. Adres odbiorcy. Wielkość pola: 32 bity. Pole określa adres IP odbiorcy. Zero Protokół. Wielkość pola: 8 bitów. Pole określa typ protokołu. Wartość: 6 oznacza TCP. Długość TCP. Wielkość pola: 16 bitów. Liczba bajtów w nagłówku i polu dane segmentu TCP. W polu nie uwzględnia się wielkości pseudonagłówka. Pole długość TCP nie jest przesyłane w pakietach. W nagłówku datagramu IP po polu Protokół jest pole Suma kontrolna nagłówka. Bity Source Address Destination Address Zero Protocol TCP Length Pseudonagłówek TCP 13

14 Pola w nagłówku segmentu TCP Port źródłowy (Source port). Wielkość pola: 16 bitów. Port docelowy (Destination port). Wielkość pola: 16 bitów. Pola zawierają numery portów aplikacji wymieniających dane. Kolejny numer (Sequence number). Wielkość pola: 32 bity. Bity Source port Destination port Sequence number Acknowledgement number Data offset Not used Flags Window Checksum Urgent pointer Options Padding Data Struktura segmentu TCP Numer pierwszego bajtu przesyłanych danych w segmencie liczony od początku transmisji. Przy nawiązywaniu połączenia, gdy pole SYN= 1, w polu 'kolejny numer' jest wpisywany początkowy numer ISN od którego rozpoczęta będzie numeracja przesyłanych segmentów (pierwszy wysłany bajt danych ma numer ISN + 1). Liczba ISN jest generowana losowo z gwarancją niepowtórzenia się w sieci przez około 4.55 godz.. Numer potwierdzenia (Acknowledgement number). Wielkość pola: 32 bity. Jeśli flaga ACK = 1, to pole 'numer potwierdzenia' zawiera oczekiwaną wartość w polu 'kolejny numer. Długość nagłówka (Data offset). Wielkość pola: 4 bity. Wartość w polu określa liczbę 32-bitowych słów w nagłówku TCP. Pole pozwala określić początek bitów z danymi. Pole nieużywane. Wielkość pola: 6 bitów. Pole jest przeznaczone dla przyszłych zastosowań. 14

15 Pola w nagłówku segmentu TCP Bity Flagi, (Flags). Wielkość pola: 6 bitów. Pole zawiera parametry określające tryb transmisji. Atrybuty pola flagi: UGR, ACK, PSH, RST, SYN, FIN. Wartości atrybutów pola flagi: 0,1. UGR - wskaźnik pilności ACK - określa ważność pola numer potwierdzania. PSH - wskazuje na zastosowanie funkcji wymuszającej. Source port Destination port Sequence number Acknowledgement number Data offset Not used Flags Window Checksum Urgent pointer Options Padding Data Struktura segmentu TCP RST - wyzerowanie połączenia (dla wartości 1 oznacza polecenie zerowania połączenia). SYN - wskazuje, że w polu 'kolejny numer' umieszczony jest inicjujący numer INS. Wartość 0 nowe połączenie. FIN - wartość 1 oznacza koniec połączenia. oznacza Okno, (Window). Wielkość pola: 16 bitów. Pole służy do sterowania transmisją danych. Pole określa liczbę bajtów jaką może jeszcze odebrać odbiorca (wielkość bufora odbiorcy). Pole 'Okno' o wartości zero, oznacza, ze nadawca powinien wstrzymać transmisje, dopóki nie otrzyma potwierdzenia z niezerowa wartością pola. 15

16 Pola w nagłówku segmentu TCP Suma kontrolna (Checksum). Wielkość pola: 16 bitów. Suma kontrolna jest liczbą 16-bitowych słów w pseudonagłówku (12 bajtów), nagłówku i polu dane segmentu TCP. Jeżeli liczba bajtów jest nieparzysta to dodawany jest bajt zer w polu dane tak, aby suma kontrolna była liczona dla 16-bitowych słów. Dodany bajt zer w polu dane nie jest transmitowany. Priorytet (Urgent pointer). Wielkość pola: 16 bitów. Pole określa pilności przesyłanego segmentu, jest interpretowane tylko wtedy, gdy flaga 'UGR' ma wartość 1. Pole zawiera kolejny numer bajtu następującego po pilnych danych. Opcje (Options). Wielkość pola: zmienna, wielokrotność 8 bitów. Pole zawiera numery opcji, każdy numer zapisany w jednym bajcie. Dla protokołu TCP zdefiniowano trzy opcje: 0 - koniec listy opcji 1 - brak działania 2 - maksymalna długość segmentu. Bity Source port Destination port Sequence number Acknowledgement number Data offset Not used Flags Window Checksum Urgent pointer Options Padding Data Struktura segmentu TCP 16

17 Pola w nagłówku segmentu TCP Uzupełnienie (Padding). Wielkość pola: zmienna. Pole zawiera uzupełnienia zerami nagłówka TCP do wielkości 32 bitów. Dane (Data). Wielkość pola: zmienna. Pole zawiera dane aplikacji. Bity Data offset Options Source port Sequence number Acknowledgement number Destination port Not used Flags Window Checksum Urgent pointer Padding Data Struktura segmentu TCP 17

18 Budowa połączenia TCP W procesie synchronizacji 'połączenia TCP' między nadawcą (A) i odbiorcą (B) wymieniane są trzy segmenty TCP. Proces uzgadniania wartości w polach 'Sequence number, Acknowledgement number w wysyłanych i potwierdzanych pakietach (RFC 793). (1) A ----> B flaga ACK=0, pole Sequence number=x, ISN nadawcy (A), SYN=1 Np. X=100 (2) A <---- B flagi ACK=1, pole Sequence number=y, ISN odbiorcy (B), SYN=1 pole Acknowledgement number=x+1 Np. SeqNumber=Y = 300, AckNumber = X+1 = 101 Uwaga: B spodziewa się, że w następnym segmencie A w polu Seq. Number wpisze wartość X+1=101. (3) A ----> B flaga ACK=1 pole Acknowledgement number=y+1, SYN=0 Np. SeqNumber=X+1=101, AckNumber=Y+1=301 18

19 Synchronizacja numeracji segmentów Uzgadnionie wartości w polu Sequence number (Kolejny numer) jest wymagana ponieważ, wartości początkowe ISN (initial sequence number) są wyliczane na podstawie lokalnego czasu nadawcy i odbiorcy. Maximum Segment Lifetime (MSL) w sieci dla segmentów TCP wynosi 2 minuty (RFC 793). Każdy przesłany bajt ma swój sequence number. Mechanizm potwierdzania pakietów jest przyrostowy, tzn. potwierdzenie odebrania bajtu o numerze X (wartość w polu sequence number =X), oznacza, że potwierdzony jest odbiór strumienia X bajtów. 19

20 Przykład segmentu TCP # naglowek ethernetowy Packet 10 arrived at 12:35:32.17 Packet size = 69 bytes Destination = 8:0:20:85:55:4b, Sun Source = 0:e0:f7:22:3f:d9, CISCO Router Ethertype = 0800 (IP) # naglowek IP Version = 4 Header length = 20 bytes Type of service = 0x00 (normal) Total length = 55 bytes Identification = Flags = 0x = may fragment = last fragment Fragment offset = 0 bytes Time to live = 252 seconds/hops Protocol = 6 (TCP) Header checksum = 3a45 Source address = , server.math.edu.pl Destination address = , client No options # naglowek TCP Source port = 23 Destination port = Sequence number = Acknowledgement number = Data offset = 20 bytes Flags = 0x = No urgent pointer = Acknowledgement = Push = No reset = No Syn = No Fin Window = 8760 Checksum = 0xc10c Urgent pointer = 0 No options # dane aplikacji TELNET: dane 20

21 Porty i połączenia TCP Aby dane trafiły do odpowiednich aplikacji uruchomionych na danym hoscie protokół TCP numeruje połączenia. Każdemu połączeniu aplikacja przypisuje liczbę, port TCP, z przedziału Gniazdo internetowe TCP, (ang.) TCP internet socket, to adres IP hosta, numeru portu, wartość pola typ portu = TCP. Aplikacja która chce przesłać dane musi zbudować połączenie: odnaleźć odbiorcę wysłać komunikat z zadaniem budowy połączenia. Zarezerwowane numery portów dla 'dobrze znanych aplikacji' sieciowych służą serwerom aplikacji do nasłuchiwania żądań usługi przez klientów aplikacji. Protokoły korzystające w warstwie transportowej z TCP: ftp, porty: 20, 21 ssh, port: 22 telnet, port: 23 SMTP, port: 25 kerberos, porty: 88, 464,

22 Transmisja danych między klientem a serwerem HTTP Pobieranie pliku 192 kb ze strony WWW. Pole Wielkość okna = bajtów K->S HTTP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S wysłał do K 1460 B K->S TCP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S wysłał do K 1460 B K->S TCP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S wysłał do K 1460 B K->S TCP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S->K TCP seq: ack: S wysłał do K 1460 B... S->K TCP seq: ack: S->K HTTP seq: ack: K->S TCP seq: ack: K->S TCP seq: ack: (FIN=1) Liczba odebranych bajtów: =

23 Czas retransmisji segmentów TCP Czas RTO (retransmission timeout) to czas po którym następuje retransmisja segmentu TCP. Czas retransmisji jest obliczany dynamicznie dla każdego segmentu TCP. Czas RTT (Round Trip Time) to czas jaki upłynął od wysłania segmentu z danym numerem sekwencyjnym (pole Seq.Number) do odebrania segmentu potwierdzenia. Występowanie retransmisji segmentów TCP powoduje: problemy z wyliczeniem czasu RTT, problemy z wyliczeniem średniego czasu RTT (czasu SRTT), ponieważ są zbyt duże odchylenia od kolejnych wartości czasu RTT. 23

24 Algorytm Jacobson a, algorytm Karn a RFC 1122, R. Braden, Requirements for Internet Hosts - Communication Layers, Do wyznaczania czasu retransmisji segmentów TCP (czasu RTT) aplikacje muszą stosować: algorytm Jacobson a, służący do wyliczania średniego czasu RTT (SRTT - Smoothed Round Trip Time), algorytm Karn a, służący do wyboru takich czasów RTT, aby nie spowodowały blokady algorytmu wyznaczającego czas średni (czas SRTT). V. Jacobson, Congestion Avoidance and Control, ACM SIGCOMM-88, P. Karn, C. Partridge, Round Trip Time Estimation, ACM SIGCOMM-87,

25 Czas RTT, czas SRTT RTT i Dla ciągu czasów, i=1,2, jaki upłynął między wysłaniem a odebraniem sekwencji pakietów i=1,2, wylicza się czas SRTT (Smoothed Round Trip Time, średni czas RTT), na podstawie wzoru SRTT i+ 1 α SRTTi + (1 α ) RTT i α współczynnik określający szybkość zmian SRTT, ma wartości między (0,1), np Czas RTO (retransmission timeout) i-tego segementu TCP obliczany jest ze wzoru β RTOi = β RTT i współczynnik opóźnienia (delay variance factor), stosowane wartości z zakresu

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa transportowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Mikołaj Leszczuk 2010-12-27 1 Spis treści wykładu Komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja połączeniowa Protokół UDP Protokół TCP Literatura 2010-12-27 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 5 Podstawowe zadania warstwy transportowej Segmentacja danych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy transportowej. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy transportowej. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Protokoły warstwy transportowej Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie opis warstwy transportowej Protokoły spoza stosu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie

Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Sieci komputerowe Mechanizmy sterowania przebiegiem sesji TCP w Internecie Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Omówienie TCP/IP. Historia

Omówienie TCP/IP. Historia PORADNIKI TCP/IP Omówienie TCP/IP TCP/IP oznacza Transmision Control Protocol / Internet Protocol, jest nazwą dwóch protokołów, ale również wspólną nazwą dla rodziny setek protokołów transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standard Ethernet

Sieci Komputerowe Standard Ethernet Sieci Komputerowe Standard Ethernet dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Historia standardu Ethernet Domena kolizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Datagram w Intersieci (IP) Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Protokoły transportowe

Protokoły transportowe UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z funkcją protokołów warstwy transportowej TCP i UDP. Zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Przecinanie kabla atak TCP Reset

Przecinanie kabla atak TCP Reset Przecinanie kabla atak TCP Reset Atak Marcin Ulikowski stopień trudności Protokół TCP został stworzony prawie 30 lat temu, gdy duże liczby naturalne wydawały się większe niż dzisiaj. Twórcy protokołu,

Bardziej szczegółowo

Skanowanie portów. Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS

Skanowanie portów. Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS Skanowanie portów Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS 1 STRESZCZENIE W niniejszej pracy wyjaśniamy podstawowe pojęcia oraz techniki związane z zagadnieniem skanowania sieci, fingerprintingu i

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

IPv6 Protokół następnej generacji

IPv6 Protokół następnej generacji IPv6 Protokół następnej generacji Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,13maja2008 Wstęp Protokół IPv6 często nazywany również IPNG(Internet Protocol Next Generation)

Bardziej szczegółowo

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer Przewodowe sieci dostępu do Internetu - model OSI Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY)

Bardziej szczegółowo

DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

DNS - jest klejem łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Komunikacja: Internet protokół internetowy (ang.

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP.

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Student Adam Markowski Promotor dr hab. Michał Grabowski Cel pracy Celem pracy było przetestowanie i sprawdzenie przydatności modyfikacji klasycznego

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podziała zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy usługę lub udostępnia

Bardziej szczegółowo

1. FTP 2. SMTP 3. POP3

1. FTP 2. SMTP 3. POP3 1. FTP FTP jest to protokół transferu plików (File Transfer Protocol), który umożliwia ich wymianę między serwerem, a klientem w obydwie strony. Jest on najpowszechniej wykorzystywaną metodą w Internecie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci Komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci Komputerowe Zasady komunikacji w sieciach komputerowych dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Klasyfikacja protokołów

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska programowanie usług sieciowych Opcje IP i gniazda surowe laboratorium: 10 Kraków, 2014 10. Programowanie Usług

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.24 Sieć LAN. Protokół TCP/IP. 1. Historia i przegląd możliwości TCP/IP TCP/IP 1 jest zestawem protokołów sieciowych

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWNOŚCI PROTOKOŁU TCP

BADANIE SPRAWNOŚCI PROTOKOŁU TCP LABORATORIUM SIECI TELEINFORMATYCZNYCH BADANIE SPRAWNOŚCI PROTOKOŁU TCP POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI Warszawa, 2006 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 PROTOKÓŁ TCP... 3 2.1 FORMAT SEGMENTU

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

Wireshark analizator ruchu sieciowego

Wireshark analizator ruchu sieciowego Wireshark analizator ruchu sieciowego Informacje ogólne Wireshark jest graficznym analizatorem ruchu sieciowego (snifferem). Umożliwia przechwytywanie danych transmitowanych przez określone interfejsy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

IP Spoofing is still alive... Adam Zabrocki http://pi3.hack.pl ( nie działa ;) ) pi3@itsec.pl (lub oficjalnie: adam@hispasec.com)

IP Spoofing is still alive... Adam Zabrocki http://pi3.hack.pl ( nie działa ;) ) pi3@itsec.pl (lub oficjalnie: adam@hispasec.com) Adam Zabrocki http://pi3.hack.pl ( nie działa ;) ) pi3@itsec.pl (lub oficjalnie: adam@hispasec.com) Mapa prezentacji: Cel wykładu... Mapa prezentacji: Cel wykładu... Spojrzenie inżynierskie: Protokół IPv4

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe:

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe: 1PSI: Tematy prac semestralnych G. Romotowski Sieci Komputerowe: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): 1. Protokołem komunikacyjnym nazywamy: A. polecenie wydawane z wiersza poleceń,

Bardziej szczegółowo

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer Sieci dostępu do Internetu wykład 1 Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY) Możliwość zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Statystyka protokołów i połączeń sieciowych.

Statystyka protokołów i połączeń sieciowych. Statystyka protokołów i połączeń sieciowych. Aplikacja netstat. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Statystyka połączeń sieciowych.

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, kapsułkowanie, XDR. 1. Transmisja tunelowa i kapsułkowanie serwery proxy. 2. Zewnętrzna reprezentacja danych XDR.

Tunelowanie, kapsułkowanie, XDR. 1. Transmisja tunelowa i kapsułkowanie serwery proxy. 2. Zewnętrzna reprezentacja danych XDR. Tunelowanie, kapsułkowanie, XDR 1. Transmisja tunelowa i kapsułkowanie serwery proxy. 2. Zewnętrzna reprezentacja danych XDR. 1 Transmisja tunelowa i kapsułkowanie Sieci komputerowe rozwijały się stopniowo

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 1

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 1 Tematyka Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 1 Opracował: Konrad Kawecki Na ćwiczeniach przeanalizujemy opóźnienia transmisji w sieciach komputerowych. Na podstawie otrzymanych wyników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych

IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych IPsec bezpieczeństwo sieci komputerowych Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,18maja2006 Wstęp Jednym z najlepiej zaprojektowanych protokołów w informatyce jestprotokółipoczymświadczyfakt,żejestużywany

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP

Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP Rodzina protokołów TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Model TCP/IP DoD Protokół

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Protokół sterowania transmisją

Rozdział 7. Protokół sterowania transmisją Rozdział 7. Protokół sterowania transmisją Dogłębnie Protokół sterowania transmisją (TCP) jest wymaganym standardem protokołu TCP/IP, określonym w dokumencie RFC 793. Zapewnia on oparte na połączeniach,

Bardziej szczegółowo

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. ITE PC v4.0 Chapter 1 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. ITE PC v4.0 Chapter 1 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Data Link Layer Network Fundamentals Chapter 7 1 Objectives Explain the role of Data Link layer protocols in data transmission. Describe how the Data Link layer prepares data for transmission on network

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4 Stos TCP/IP Warstwa Internetu Sieci komputerowe Wykład 4 Historia Internetu (1 etap) Wojsko USA zleca firmie Rand Corp. wyk. projektu sieci odpornej na atak nuklearny. Uruchomienie sieci ARPANet (1 IX

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood Przemysław Kukiełka agenda Wprowadzenie Podział ataków DoS Zasada działania ataku Synflood Podział metod obrony Omówienie wybranych metod

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Strategia buforowa Dok. Nr PLP6024 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Steganografia w sieciach IP

Steganografia w sieciach IP SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 636 03 00 e-mail: szsk@zsk.p.lodz.pl Filip Pacholczyk Steganografia w sieciach IP praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół ARP Address Resolution Protocol. Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol

Sieci Komputerowe. Protokół ARP Address Resolution Protocol. Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol Sieci Komputerowe Protokół ARP Address Resolution Protocol Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol dr Zbigniew Lipiński zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Opis protokołu ARP Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Praktyczna analiza sieci komputerowych z wykorzystaniem programu Wireshark

Praktyczna analiza sieci komputerowych z wykorzystaniem programu Wireshark M. Piwiński, Praktyczna analiza sieci komputerowych z wykorzystaniem programu Wireshark Praktyczna analiza sieci komputerowych z wykorzystaniem programu Wireshark Mariusz Piwiński Instytut Fizyki, Wydział

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo