Architektura INTERNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura INTERNET"

Transkrypt

1 Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje i jednocześnie łączy różne sieci pomiędzy sobą na poziomie warstwy sieciowej. ost (ang. host) - urządzenie sieciowe obsługujące protokół IP. Sieć fizyczna - oznacza sieć opartą o dowolną technikę transmisji zgodną z warstwą łącza danych, np.: Ethernet, Frame Relay, ATM itd. Sieci fizyczne są jednolite względem warstwy sieciowej i protokołu IP, czyli pozostające w jednej grupie adresów IP. Każda sieć fizyczna posiada własny adres IP, pierwszy należący do swojej grupy adresowej. Rutery posiadają adresy IP dla każdego z portów osobno, należące do poszczególnych grup adresowych sieci, do których są dołączone.

2 Internet, /IP 2 Wnioski: ADRESACJA IP Sieć Internet jest siecią wirtualną powstałą z połączenia ruterami wielu sieci fizycznych ; System adresacji leży u podstaw działania Internetu, każdy host, sieć fizyczna i port rutera posiadają unikalny adres IP; DNS (Domain Name Service) Dla ułatwienia komunikacji oraz dla lepszego posługiwania się adresami wprowadzono postać symboliczną adresów oraz domeny adresowe, np. zr.ita.pwr.wroc.pl jest urządzeniem, które nazywa się zr w domenie ita.pwr.wroc.pl, organizacyjnie należy do ita oraz pwr, a zainstalowane jest we wroc, który leży w pl. Każda domena ma swój serwer domen DNS (ang. Domain Name Server), który jeśli zapytany potrafi znaleźć i podać adres numeryczny tego urządzenia , który jest bezwzględnie potrzebny do nawiązania komunikacji, a przede wszystkim odnalezienia hosta w sieci.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KAŻDY OST W SIECI INTERNET POWINIEN BYĆ ZAREJESTROWANY W DNS POWINIEN POSIADAĆ WŁASNĄ NAZWĘ SYMBOLICZNĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Internet, /IP 3 ADRESACJA IP Adres IP OSTA: Część adresu AAAAAAAA.BBBBBBBB.CCCCCCCC.DDD DDDDD SIECI OSTA Maska: Operacja AND: Adres sieci: AAAAAAAA.BBBBBBBB.CCCCCCCC.DDD Operacja NOT AND: Adres OSTA w sieci: DDDDD Złote reguły: Każdy host, sieć fizyczna oraz port rutera posiadają unikalny adres IP. Część bitów w adresie IP interpretowana jest jako adres sieci, część jest adresem hosta w sieci. Maska sieciowa wskazuje na granicę pomiędzy adresem sieci i adresem hosta w sieci w miejscu, gdzie kończą się jedynki i zaczynają zera. Adres sieci ma zera w polu hosta adres hosta jest numerem kolejnym w sieci fizycznej począwszy od jeden, w polu sieci ma same zera. Broadcast ma same jedynki w polu hosta ostatni adres z zakresu. Pojemność adresowa sieci fizycznej jest określona w masce przez wielkość pola hosta po odjęciu adresów zastrzeżonych dla adresu sieci i adresu grupowego (ang. broadcast).

4 Internet, /IP 4 ADRESY SPECJALNE IP ost w sieci Broadcast lokalny Broadcast do sieci Loopback Pytanie o adres w protokole RARP Adres hosta Adres sieci A. B C. D KLASY ADRESÓW IP Klasa A 0 Adres sieci Adres hosta Zakres 0 27 B 0 Adres sieci Adres hosta 28 9 C 0 Adres sieci Adres hosta D 0 Adres grupowy (ang. multicast) E 0 Zarezerwowane do przyszłych zastosowań Adresy prywatne, które nie pojawiają się w sieci Internet to cały zakres sieci oraz (zgodnie z RFC98). Specjalne funkcje NAT (Network Address Translation), które tłumaczą adresy w sieci prywatnej na adresy w sieci Internet.

5 Internet, /IP 5 PROTOKOŁY sieci INTERNET Warstwa APLIKACJI PREZENTACJI SESJI Wybrane protokoły sieci INTERNET SMTP TELNET FTP TTP SNMP RIP/OSPF PING TRANS- PORTOWA UDP SIECIOWA ARP RARP IP ICMP ŁĄCZA DANYC LLC (IEEE 802.2) MAC IP - Internet Protocol, ICMP - Internet Control Message Protocol, - Transport Control Protocol, UDP - User Datagram Protocol, Telnet - remote terminal protocol, FTP - File Transfer Protocol, TTP ypertext Transfer Protocol, SMTP - Simple Mail Transport Protocol, SNMP - Simple Network Management Protocol, ARP - Address Resolution Protocol, RARP - Reverse Address Resolution Protocol, Ping - Packet Internet Groper. RIP Router Internet Protocol OSPF Open Short Path First LLC Logical Link Control MAC Medium Access Control

6 Internet, /IP 6 Słowo (32 bity) 2 Datagram IP Wersja protokołu Długość nagłówka Typ usługi Długość całkowita [oktet] Identyfikacja Flagi Przesunięcie fragmentu od początku Czas życia Rodzaj protokołu Suma kontrolna nagłówka Adres nadawcy Adres odbiorcy 6 Opcje (jeśli występują) Dopełnienie do słowa 7 8 D A N E * * * Typ usługi Flagi Priorytet D T R Nie wykorzystane DF MF D - (ang. Delay) Żądanie minimalnego opóżnienia T - (ang. Throughput) Żądanie maksymalnej przepustowości R - (ang. Reliability) Żądanie maksymalnej niezawodności DF - (ang. Don't Fragment) Fragmentacja zabroniona MF - (ang. More Fragments) Kolejny fragment Kapsułkowanie protokołów w sieci Internet WARSTWA: JEDNOSTKA DANYC TRANSPORTOWA KOMUNIKAT SIECIOWA IP DATAGRAM ŁĄCZA DANYC FCS RAMKA

7 Internet, /IP 7 Fragmentacja IP SEGMENT WARSTWA TRANSPORTOWA KOMUNIKAT WARSTWA SIECIOWA IP IP MF=0 DATAGRAM IP IP IP IP IP MF= MF= MF= MF= MF=0 FRAGMENTY - DATAGRAMY IP RAMKI WARSTWA ŁĄCZA DANYC Datagram IP maksymalny rozmiar pakietu to 64 kbajt - 6 bitów w polu Długość całkowita (65535 oktetów) Fragmentacja dopasowuje rozmiar datagramów do MTU (Maximum Transfer Unit) dla warstwy łącza danych interfejsu, przez który przesyłany jest datagram. Kolejne fragmenty otrzymują ten sam nagłówek IP zmodyfikowany o pola mechanizmu fragmentacji (ten sam numer pola Identyfikacja różne wartości Przesunięcie od początku, flaga More Fragments MF, nowa Suma kontrolna nagłówka). Przykład fragmentacji w IP RUTER RUTER RUTER Intersieć Intersieć 2 2 MTU = 500 MTU = 000 MTU = 500 MTU = 500 IP IP IP IP IP IP IP IP IP Dłg. = 400 Dłg. = 000 Dłg.=40 Dłg.=500 Dłg.=500 Dłg.=420 Dłg.=500 Dłg.=500 Dłg.=420

8 Internet, /IP 8 Protokół ICMP Komunikaty ICMP w zależności od pełnionej funkcji mają różną konstrukcję. Pierwsze 32 bitowe słowo składa się z następującymi pól: Typ komunikatu (8 bitów) określa rodzaj komunikatu oraz jej format (patrz tabela), Kod komunikatu (8 bitów) określa przyczynę wysłania komunikatu, Suma kontrolna (6 bitów) suma kontroluje poprawność wiadomości ICMP. TYP Typ komunikatu ICMP 0 Odpowiedź echa - (Echo Reply) 3 Adresat nieosiągalny - (Destination Unreachable) 4 Przytłumić Nadawcę - (Source Quench) 5 Zmiana trasy - (Redirect) 8 Żądanie odpowiedzi echa - (Echo request) Przeterminowanie datagramu - (Time Exceeded for datagram) 2 Problem z parametrami pakietu - (Parameter Problem on a datagram) 3 Żądanie znacznika czasu - (Timestamp Request) 4 Odpowiedź ze znacznikiem czasu - (Timestamp Reply) 5 Nieużywane - (Information Request) 6 Nieużywane - (Information Reply) 7 Żądanie maski adresu - (Address Mask Request) 6 Odpowiedź z maską adresu - (Address Mask Reply) Najczęściej wykorzystywane funkcje ICMP to: Sprawdzanie osiągalności wskazanych adresów IP - program PING wysyła komunikaty Echo Request i oczekuje Echo Reply w zadanym czasie time-out; Wyznaczanie trasy datagramów IP - program Traceroute wysyła datagramy UDP z kolejnymi wartościami Czas Życia począwszy od ; Wyznaczanie MTU ścieżki, co ma sens dla dobrania rozmiaru pierwotnych datagramów z danymi, które już nie będą podlega fragmentacji wewnątrz sieci polega na wysyłaniu datagramu IP z bitem DF=, o maksymalnej długości MTU łącza bezpośredniego i oczekiwanie odpowiedzi: w przypadku odrzucenia datagram jest skracany i testowany itd.

9 Internet, /IP 9 Warstwa transportowa Dwa protokoły realizujące niezawodną transmisję pomiędzy systemami końcowymi: (ang. Transport Control Protocol), który obsługuje tryb połączeniowy, UDP (ang. User Datagram Protocol), który realizuje tryb bezpołączeniowy. UDP jedynie faza transferu danych - brak opóźnień związanych z fazą zestawiania połączenia wirtualnego prostej budowie nagłówka, chętnie stosowany jest przez aplikacje wykonujące uproszczone operacje, np. TFTP, SNMP oraz usługi multimedialne generujące stałe strumienie danych, np. telefonia, video po IP (UDP) PORT NADAWCY (UDP) PORT ODBIORCY (UDP) DŁUGOŚĆ PAKIETU SUMA KONTROLNA... Nagłówek datagramu UDP zawiera jedynie 3 słowa 32 bitowe: numery portów obsługujących aplikację, całkowitą długość datagramu UDP podaną w oktetach, pole sumy kontrolnej CRC dla całego datagramu UDP. UDP sprawdza poprawność datagramu, jednak w odróżnieniu do nie realizuje retransmisji. Numer portu Słowo kluczowe nazwa w UNIX'ie Opis Zarezerwowane 7 ECO echo Echo 9 DISCARD discard odrzucenie USERS users aktywni użytkownicy 37 TIME time obowiązujący czas 67 BOOTPS bootps Protokół serwera 68 BOOTPC bootpc Protokół klienta 69 TFTP tftp Trivial File Transfer 6 - snmp Monitor SNMP 62 - snmp-trap Alarmy SNMP

10 Internet, /IP 0 w pełni dwukierunkową, strumieniową usługę transportową z potwierdzeniami, gwarantującą w wysokim stopniu poprawny transfer danych od końca do końca połączenia wirtualnego. mechanizmy sterowania przepływem oraz przeciwdziałaniu przeciążeniom tzw. wolny start, które obserwują aktualne opóźnienia i straty danych, wyniki obserwacji poddają obróbce statystycznej i w rezultacie dopasowują rozmiar generowanego ruchu do rzeczywistych i zmieniających się warunków transferu. w przypadku zgubienia lub przekłamania przesyłanych danych następuje retransmisja, zamienione fragmenty informacji są ustawiane we właściwej kolejności, usuwane są duplikaty. o dowolnej długości Komunikat Słowo Port nadawcy () Port odbiorcy () 2 Numer w sekwencji 3 Numer potwierdzenia 4 Długość nagłówka Zarezerwowane Pole kontrolne Okno 5 Suma kontrolna Wskażnik ponaglenia 6 Opcje (jeżeli są używane) Dopełnienie do słowa... Pole kontrolne URG ACK PS RST SYN FIN URG - wskaznik ponaglenia jest aktywny ACK - przesyłane jest porwierdzenie PS - żądanie wysłania bez przetrzymywania w buforze RST - wznowienie połączenia SYN - synchronizacja numerów w sekwencji FIN - koniec przesyłanego strumienia bajtów

11 Internet, /IP Porty i aplikacje USŁUGI na SERWERAC nasłuchują na portach warstwy transportowej ma określonych numerach (często nadanych przez IEEE), np. Telnet port 23, SMTP port 25, WWW port 80, POP3 port 0, FTP port 2 itd. Architektura KLIENT - SERWER Aplikacje klientów danych usług sieciowych łączą się z portem serwera wybierając właściwy numer portu usługi, po swojej stronie jeden z portów z dostępnego zakresu, który nie zostanie użyty do innych celów. Tworzone są dwie pary adresów: Adres IP nadawcy i numer portu źródła (ang. source), Adres IP odbiorcy i numer portu usługi ( ang. destination), które jednoznacznie identyfikują połączenia wirtualne warstwy transportowej w sieci Internet. Przykład komunikacji dla usługi Telnet Source: 35 Dest: 23 Source: 23 Dest: 35 A B C Source: 350 Dest: 23 Source: 23 Dest: 350 Source: 400 Dest: 23 Source: 23 Dest: 400

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 5 Podstawowe zadania warstwy transportowej Segmentacja danych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

DNS - jest klejem łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa transportowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne Politechnika Śląska Instytut informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 PRACA MAGISTERSKA Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej Programy diagnostycznonarzędziowe do sieci TCP/IP w Windows Maciej Szmit Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej chwili związanej z ładowaniem systemu operacyjnego wita nas

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo