Sieci Komputerowe. Protokół ICMP - Internet Control Message Protocol Protokół ICMP version 6. dr Zbigniew Lipiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe. Protokół ICMP - Internet Control Message Protocol Protokół ICMP version 6. dr Zbigniew Lipiński"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Protokół ICMP - Internet Control Message Protocol Protokół ICMP version 6 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Funkcje protokołu ICMP Typy wiadomości ICMP Format wiadomości ICMP z parametrami datagramu IP Komunikaty o błędach w transmisji wiadomości ICMP Przykład: datagram ICMP ECHO Response Narzedzia ping, tracert Protokołu ICMP ver.6 2

3 Protokół ICMP. Wstęp ICMP, ang. Internet Control Message Protocol. RFC 792 Protokół ICMP jest protokołem warstwy sieci modelu OSI. Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym, bez mechanizmów kontroli błędów. Protokół ICMP został opracowany do obsługi błędów w transmisji datagramów IP. Protokół ICMP wykorzystywany jest do: przesyłania informacji do nadawcy o błędach w transmisji generowania pakietów do testowania sieci. Po odebraniu komunikatu ICMP nadawca datagramu IP może: zidentyfikować datagram z którym pojawiły się problemy zidentyfikować rodzaj błędu. 3

4 Protokół ICMP. Wstęp Wiadomości ICMP są kapsułkowane w datagram IP i są traktowane przez routery tak, jak datagramy IP. Wiadomości ICMP są generowane gdy: datagram IP nie dotrze do odbiorcy (np. ze względu na wartość pola TTL=0) szybkość transmisji jest zbyt duża i odbiorca nie może odebrać nadchodzących pakietów (pole 'Window' w nagłówku TCP) odbiorca chce aby datagramy były przesyłane inna trasą (pole 'Opcje' w datagramie IP) nastąpiło uszkodzenie datagramu (błędna wartość w polu 'Header Checksum'). W datagramie ICMP przesyłany jest Nagłówek, pierwsze 8 bajtów danych datagramu IP w którym wystąpił błąd. 4

5 Struktura datagramu ICMP Każdy pakiet ICMP składa się z: nagłówka IP danych wiadomości ICMP pola: typ wiadomości pola: kod pola: suma kontrolna. innych pól w zależności od typu wiadomości ICMP. Wszystkie pola ze statusem 'nieużywane' mają wartość 0. Wiadomości ICMP zawarte są w polu 'Dane' datagramu IP. Pierwszy bajt danych datagramu IP zawiera pole 'Type' (typ wiadomości). Wartość pola 'Type' określa format pozostałej części datagramu. 5

6 Nagłówek IP wiadomości ICMP Nagłówek IP wiadomości ICMP ma strukturę standardowego nagłówka IP: Wersja, (Version). Wielkość: 4 bity. Pole określa wersje protokołu IP. Wartość pola Version = 4. Długość nagłówka (IHL, Internet header length). Wielkość: 4 bity. Pole zgodne ze specyfikacja protokołu IP. Pole określa liczbę 32 bitowych slow nagłówku IP. Typ usługi, (Type of Service). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola Type of Service = 0. Długość całkowita, (Total Length). Wielkość: 16 bitów. Pole zgodne ze specyfikacja protokołu IP. Pole określa liczbę bajtów w nagłówku IP i danych datagramu ICMP. Identyfikator, (Identification). Wielkość: 16 bitów. Flagi, (Flags). Wielkość: 3 bity. Przesuniecie fragmentu, (Fragment Offset). Wielkość: 13 bitów. Pole zgodne ze specyfikacja protokołu IP. 6

7 Nagłówek IP wiadomości ICMP Czas życia, (Time to Live). Wielkość: 8 bitów. Pole zgodne ze specyfikacja protokołu IP. Czas życia datagramu liczony jest w sekundach. Typ protokołu, (Protocol). Wielkość: 8 bitów. Typ protokołu w datagramie IP. Dla protokołu ICMP wartość pola Protocol = 1. Suma kontrolna nagłówka, (Header Checksum). Wielkość:16 bitów. Pole zgodne ze specyfikacja protokołu IP. Adres IP nadawcy, (Source Address). Wielkość: 32 bity. Pole zgodne ze specyfikacja protokołu IP. Pole zawiera adres nadawcy wiadomości ICMP. Adres IP odbiorcy, (Destination Address). Wielkość: 32 bity. Pole zgodne ze specyfikacja protokołu IP. Pole zawiera adres odbiorcy wiadomości ICMP. 7

8 Nagłówek IP wiadomości ICMP B ity W ersja D lugosc naglowka Typ uslugi C alkowita dlugosc datagramu Identyfikator F lagi P rzesuniecie fragmentu C zas zycia Typ protokolu Suma kontrolna naglowka Adres IP nadawcy Adres IP odbiorcy O pcje IP Uzupelnienie D ane N aglowek datagram IP v4 8

9 Format danych wiadomości ICMP Ogólny format wiadomości ICMP: Typ, (Type). Wielkość: 8 bitów. Pole określa rodzaj wiadomości ICMP. Kod, (Code). Wielkość: 32 bity. Pole określa kod błędu Bajty Typ ICMP Kod Suma kontrolna Wskaznik Pole nieuzywane Naglowek datagramu IP + 64 bity z pola Dane datagramu IP Wiadomosc ICMP Suma kontrolna, (Checksum). Wielkość: 16 bity. Suma kontrolna jest ilością 16-bitowych słów w wiadomości ICMP, liczonej od pola 'Type'. Przy liczeniu sumy kontrolnej pole 'Checksum' ma długość zero. Wskaźnik, (Pointer). Wielkość: 8 bitów. Pole określa numer bajtu, w którym wystąpił błąd. Pole 'Code' musi mieć wartość 0 (komunikat o błędzie). Pole nieużywane, (unused). Wielkość: 32 bity. Informacje o błędnym datagramie. Informacja zawiera nagłówek i pierwsze 64 bity danych datagramu IP w którym wykryto błąd. W pierwszych 8 bajtach danych zawarte może być np. typ i numer portu nadawcy. 9

10 Wartości pola 'Typ wiadomości' w komunikacie ICMP Pole 'Type' Opis pola Odpowiedz Echo Cel nieosiagalny (Destination Unreachable). Wygasniecie zrodla (Source Quench). Przekierowanie (Redirect). Zadanie Echo (Echo Request). Parametr TTL =0 (Time To Live Exceeded) Niewlasciwy parametr (Parameter Problem). Zadanie znacznika czasu (Timestamp). Odpowiedz ze znacznikiem czasu (Timestamp Reply). Zadanie informacji (Information Request). Odpowiedz z informacja (Information Reply). Wartosci pola 'Typ wiadomosci' 10

11 Wiadomość: Destination Unreachable Wiadomość: Destination Unreachable. Typ = 3, (typ wiadomości: Destination Unreachable). Kod 0 = net unreachable (kod generowany przez gateway) 1 = host unreachable (kod generowany przez gateway) 2 = protocol unreachable (kod może być generowany przez hosta) 3 = port unreachable (kod może być generowany przez hosta) 4 = fragmentation needed and DFset (kod generowany przez gateway) 5 = source route failed (kod generowany przez gateway) Suma kontrolna Nagłówek IP + 64 bitów danych z zgubionego datagramu. Wiadomość destination unreachable służy do informowania nadawcy ze odbiorca datagramu IP jest nieosiągalnych. Wiadomość jest wysyłana jest przez router w przypadku gdy: adres docelowy IP nie istnieje (host docelowy jest wyłączony, ma odłączona siec, źle ustawioną maskę), występuje wtedy typ wiadomości 'host unreachable' router nie może dostarczyć datagramu do danej sieci, występuje wtedy typ 'network unreachable'. 11

12 Wiadomość: Destination Unreachable Gdy wiadomość 'destination unreachable' jest wysyłana przez hosta oznacza to, że: dany host nie obsługuje któregoś z protokołów, występuje wtedy komunikat 'protocol unreachable' port protokołu TCP jest nieosiągalny, występuje wtedy typ 'port unreachable'. Typ=3 Kod Suma kontr. Pole niewykorzystane Naglowek IP + 64 bity danych z dat agramu IP Wiadomosc ICMP: Destination Unreachable 12

13 Wiadomość: Time Exceeded Wiadomość: Time Exceeded. Router wysyła do nadawcy datagramu wiadomość typu 'time exceeded' (typ 11) jeśli pole 'czas życia' (pole TTL) osiągnie wartość 0. Typ = 11, (typ wiadomości: Time Exceeded). Kod 0, time to live exceeded in transit (kod może być generowany przez gateway) 1, fragment reassembly time exceeded (kod może być generowany przez hosta) Suma kontrolna Nagłówek datagramu IP + 64 bitów danych z datagramu. T yp=11 Kod Suma kontr. Pole niewykorzystane N aglowek IP + 64 bity danych z dat agramu IP W iadomosc IC M P: T ime Exceeded 13

14 Wiadomość: Parameter Problem Wiadomość: Parameter Problem. Typ = 12, (typ wiadomości: Parameter Problem). Kod = 0, (wskazuje na błąd). Wskaźnik, (Pointer). Wielkość: 8 bitów. Numer bajtu w którym wykryto błąd. Suma kontrolna. Nagłówek datagramu IP + 64 bitów danych z datagramu. Wiadomość: parameter problem, typ12, używane jest gdy wystąpi błąd w nagłówku IP. Gdy wiadomości 'parameter problem' jest wysalana do nadawcy datagramu, dodawana jest informacja o numerze bajtu w nagłówku datagramu w którym wystąpił błąd. T yp=12 Kod=0 Suma kontr. W skaznik Pole nie wykorzystane N aglowek IP + 64 bity danych z dat agramu IP W iadomosc IC M P: Parameter Problem 14

15 Wiadomość: Source Quench Wiadomość: Source Quench (wygaśniecie źródła). Typ =4, (typ wiadomości: Source Quench) Kod =0. Suma kontrolna Nagłówek datagramu IP + 64 bitów danych z datagramu. Wiadomość: source quench, typ wiadomości 4, używana jest do kontroli szybkości wysyłania datagramów. Gdy odbiorca nie nadąża z odbiorem datagramów IP, odbiorca wysyła wiadomości ICMP 'source quench', po którym nadawca wstrzymuje transmisje do czasu ponownego pojawienia się wiadomości 'source quench'. Wiadomość 'source quench' może być wysłana przez router lub hosta odbierającego datagramy, np. z powodu przepełnionego bufora. T yp=4 Kod=0 Suma kontr. Pole niewykorzystane N aglowek IP + 64 bity danych z dat agramu IP W iadomosc IC M P: Source Q uench 15

16 Wiadomość: Redirect Wiadomość: Redirect. Typ = 5, (typ wiadomości: Redirect). Kod 0 = Redirect datagrams for the Network. 1 = Redirect datagrams for the Host. 2 = Redirect datagrams for the Type of Service and Network. 3 = Redirect datagrams for the Type of Service and Host. Suma kontrolna Adres IP gatewaya Nagłówek datagramu IP + 64 bitów danych z datagramu. Wiadomość: redirect (typ 5) jest wysyłana gdy odbiorca datagramu IP, chce zmienić gateway przez który są przesyłane datagramy. Wiadomość zawiera adres nowego gatewaya. Gateway musi znajdować sie w tej samej sieci. Po otrzymaniu wiadomości 'redirect' nadawca aktualizuje swoja tablice routingu. Wiadomość typu 'redirect' wysyłana jest do gateway a w przypadku gdy została znaleziona lepsza trasa przesyłania datagramow. 16

17 Wiadomość: Redirect W polu code, wiadomości 'redirect' wpisany zostaje parametr określający warunki przekierowania datagramow: 0 oznacza, ze datagram musi być przekierowany 1 oznacza, ze tylko datagramy kierowane do konkretnego węzła powinny być przekierowane 2 oznacza, ze powinny być przekierowane datagramy z tym samym polem 'type of service' (pole w nagłówku datagram IP) 3 oznacza, ze powinny być przekierowne tylko datagramy kierowane do konkretnego węzła z tym samym polem 'type of service'. Typ=5 Kod Suma kontr. Adres IP gateway'a Naglowek IP + 64 bity danych z datagramu IP Wiadomosc ICMP: Redirect 17

18 Wiadomość: Echo, Echo Reply Wiadomość: Echo, Echo Reply. Typ = 8 (typ wiadomości: echo). 0 (typ wiadomości: echo reply). Kod = 0. Suma kontrolna. Identyfikator Kolejny numer Dane Typ=8, 0 Identyfikator Kod=0 Suma kontr. Kolejny numer Dane Wiadomosci ICMP: Echo, Echo Reply Dane zwarte w wiadomości 'Echo' musza być zwrócone w wiadomości 'Echo Replay'. Wiadomości: echo, echo reply (typ 8, 0) są używane do sprawdzania jakości łączy i stanu urządzeń w sieci. Sprawdzanie komunikacji ze zdalnym hostem odbywa się poprzez wysalanie żądanie Echa', jeżeli host jest dostępny odpowiada komunikatem 'echo reply'. Narzędzia korzystające wiadomości ICMP 'echo': ping, tracert. 18

19 Wiadomość: Timestamp, Timestamp Reply (znacznik czasu) Wiadomość: Timestamp, Timestamp Reply (znacznik czasu). Typ = 13 (typ wiadomości: timestamp). 14 (typ wiadomości: timestamp reply). Kod = 0. Suma kontrolna. Identyfikator (identifier). Kolejny numer (sequence number). Znacznik czasu źródła. Znacznik czasu otrzymany. Znacznik czasu wysłany. Typ=13, 14 Identyfikator Kod=0 Suma kontr. Kolejny numer Znacznik czasu zrodla Znacznik czasu otrzymany Znacznik czasu wyslany Wiadomosci ICMP: Timestamp, Timestamp Reply Pola Identyfikator (identifier) i Kolejny numer (sequence number) mogą być użyte przez nadawcę do identyfikacji odpowiedzi na wysłane zapytanie (matching replies with requests). Znacznik czasu jest 32 bitowa liczba określająca liczbę milisekund jaki upłynął od początku dnia (od godz. 0.00) czasu Universal Time do chwili wysłania wiadomości ICMP. Czas odbioru (timestamp) zawarty w wiadomości jest zwracany w widomości 'timestamp reply' z dodatkowym znacznikiem. 19

20 Wiadomość: Timestamp, Timestamp Reply (znacznik czasu) Znacznik czasu źródła (timestamp source) określa moment (czas jaki upłynął od godz czasu UT) ostatniej modyfikacji wiadomość przez nadawcę. Znacznik czasu otrzymany (receive timestamp) określa czas w którym urządzenie odpowiadające (echoer) odebrało zapytanie (first touched it on receipt). Znacznik czasu wysłany (transmit timestamp) jest czasem w którym 'echoer' wysłał odpowiedz (last touched message on sending it). Wiadomości: timestamp requests i tmestamp replies umożliwiają monitorowanie czasu transmisji wiadomości. Typ=13, 14 Identyfikator Kod=0 Suma kontr. Kolejny numer Znacznik czasu zrodla Znacznik czasu otrzymany Znacznik czasu wyslany Wiadomosci ICMP: Timestamp, Timestamp Reply 20

21 Wiadomość: Information Request, Information Reply Wiadomość: Information Request, Information Reply. Typ = 15, (typ wiadomości: Information Request) 16, (typ wiadomości: Information Reply) Kod = 0. Suma kontrolna. Identyfikator (identifier). Kolejny numer (sequence number). Wiadomość może być wysłana przez hosta do wszystkich hostów w danej sieci, pola 'source address' i 'destination address' w nagłówku datagramu IP są wypełnione zerami (co oznacza 'ta siec') w celu zidentyfikowania adresu sieci. Pole 'identyfikator' w zapytaniu musi być wypełnione w celu identyfikacji i skojarzenia odpowiedzi z odpowiednim zapytaniem. T yp=15, 16 Kod=0 Suma kontr. Identyfikator Kolejny numer Wiadomosci IC MP: Information Request, Information Reply 21

22 Funkcje protokołu ICMP Wiadomości: address mask requests (typ 17) address mask replies (typ 18) są używane do testowania stanu sieci. Błędy w transmisji komunikatów ICMP Trasy datagramów z wiadomościami ICMP sa wyznaczane tak, jak dla datagramów IP z danymi aplikacji, tzn. nie mają dodatkowych priorytetów i zabezpieczeń. Wiadomości ICMP o błędach mogą zostać zagubione lub zniszczone. Dla wiadomości ICMP stworzono wyjątek w procedurach obsługi błędów: komunikat o błędach nie jest tworzony w przypadku gdy błąd został spowodowany przez datagram IP zawierający wiadomości ICMP. 22

23 Przykład: datagram ICMP ECHO Response # Nagłówek Ethernetowy Packet 2 arrived at 17:37:12.02 Packet size = 98 bytes Destination = 8:0:20:86:35:4b, Sun Source = 0:e0:f7:26:3f:e9, CISCO Router Ethertype = 0800 (IP) # Nagłówek IP Version = 4 Header length = 20 bytes Type of service = 0x00 (normal) Total length = 84 bytes Identification = Flags = 0x = do not fragment = last fragment Fragment offset = 0 bytes Time to live = 252 seconds/hops Protocol = 1 (ICMP) Header checksum = fa30 Source address = , server.math.edu.pl Destination address = , client No options # Naglowek ICMP Type = 0 (Echo reply) Code = 0 (net unreachable) Checksum = 45da Payload Data 23

24 Narzędzie: ping Narzędzie ping, (ang.) Packet InterNet Groper, służy do sprawdzenia stanu łączy i dostępności węzła sieci. Ping korzysta z protokołu ICMP, komunikatów ICMP 'Echo Request' i 'Echo Reply'. RFC 2151, 'A Primer On Internet and TCP/IP Tools and Utilities', Składnia polecenia: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count] [[-j host-list] [-k host-list]] [-w timeout] destination-list Opcje: -t Ping the specified host until stopped. To see statistics and continue - type Control-Break; To stop - type Control-C. -a Resolve addresses to hostnames. -n wartosc Liczba komunikatow typu 'echo requests' do wyslania. -l wielkosc Wielkość wysylanych zaytan typu 'echo requests' -f ustaw parametr 'don't Fragment' w pakiecie -i TTL ustawia wartosc TTL -v TOS Type Of Service. -r count Record route for count hops. -s count Timestamp for count hops. -j host-list Loose source route along host-list. -k host-list Strict source route along host-list. -w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply. 24

25 Narzędzie: tracert Narzędzie tracert służy do sprawdzenia stanu łączy, dostępności węzła sieci, zwraca nazwę kolejnych routerów przez które przechodzi zapytanie tracert. Narzędzie tracert wykorzystuje protokół ICMP. Składnia polecenia: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name Opcje: -d Do not resolve addresses to hostnames. -h maximum_hops Maximum number of hops to search for target. -j host-list Loose source route along host-list. -w timeout Wait timeout milliseconds for each reply. 25

26 Protokół ICMPv6. Wstęp ICMPv6, (ang.) Internet Control Message Protocol version 6. Protokół ICMP dla protokołu IPv6. RFC 2463,Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6),1998. Wiadomości ICMPv6 są przesyłane w datagramie IPv6 z wartością pola Next Header = 58. Bity Wersja Klasa ruchu Etykieta protokolu 2 Dlugosc danych Nastepny naglowek Ilosc Etapow 3 Adres IP nadawcy (4 x 32 bity = 128 bitow) 4 Adres IP odbiorcy (4 x 32 bity = 128 bitow) Naglowek datagramu IPv6 26

27 Typy wiadomości ICMPv6 Wiadomości związane z obsługą błędów (wartość pola 'type' 0-127): Destination Unreachable (pole Type = 1) Packet Too Big (pole Type = 2) Time Exceeded (pole Type = 3) Parameter Problem (pole Type = 4). W wiadomościach związanych z obsługą błędów (error messages) pierwszy bit w polu 'type' ma wartość 0. Wiadomości informacyjne (wartość pola 'type' ): Echo Request (pole Type = 128) Echo Reply (pole Type = 129). 27

28 Struktura wiadomości ICMPv6 Struktura wiadomości ICMPv6: Typ, (Type). Wielkość: 8 bitów. Kod, (Code). Wielkość: 8 bitów. Wartość pola 'Code' jest określona dla każdego typu wiadomości ICMPv6. Suma kontrolna, (Checksum). Wielkość: 16 bitów. Liczba 16-bitowych slow w wiadomości ICMPv6, liczona od pola 'Type' z uwzględnieniem pseudonagłówka IPv6, tzn. pseudonagłówka IP dla TCPv6 i UDPv6. Dane, (Message Body). Wielkość: zmienna. Pseudonagłówek IPv6 (dla TCpv6 i UDPv6) składa sie z następujących pól: Source Address. Wielkość: 128 bitów. Destination Address. Wielkość: 128 bitów. Upper-Layer Packet Length. Wielkość: 8 bitów. Długość nagłówka i pola 'dane' pakietu z 'zapakowanego' w datagram IPv6. Zero. Wielkość: 120 bitów. Next Header. Wielkość: 8 bitów. Pole określa typ następnego nagłówka, np. wartość pola 6 dla TCP, 17 dla UDP. 28

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Czym jest ICMP? Protokół ICMP jest protokołem działającym w warstwie sieciowej i stanowi integralną część protokołu internetowego IP, a raczej

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP

Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP Instrukcja 5 - Zastosowania protokołu ICMP 5.1 Wstęp Protokół ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) to protokół internetowych komunikatów sterujących. Jest nierozerwalnie związany z inkapsulującym

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa sieciowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa sieciowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół TCP

Sieci Komputerowe Protokół TCP Sieci Komputerowe Protokół TCP Transmission Control Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół TCP Transmisja

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 5 Temat ćwiczenia: Badanie protokołów rodziny TCP/IP 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ADRESY PRYWATNE W IPv4

ADRESY PRYWATNE W IPv4 ADRESY PRYWATNE W IPv4 Zgodnie z RFC 1918 zaleca się by organizacje dla hostów wymagających połączenia z siecią korporacyjną a nie wymagających połączenia zewnętrznego z Internetem wykorzystywały tzw.

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Datagram w Intersieci (IP) Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Określanie konfiguracji TCP/IP

Określanie konfiguracji TCP/IP Określanie konfiguracji TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Internet Control Message Protocol Protokół IP nie jest wyposażony w żadne

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński

Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński Sieci Komputerowe Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół IPv4.

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 Historia - 1/2 Historia - 2/2 1984.1 RFC 932 - propozycja subnettingu 1985.8 RFC 95 - subnetting 199.1 ostrzeżenia o wyczerpywaniu się przestrzeni adresowej 1991.12 RFC 1287 - kierunki działań 1992.5 RFC

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych

Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych dr inż. Jerzy Domżał Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Telekomunikacji 10 października

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4 Stos TCP/IP Warstwa Internetu Sieci komputerowe Wykład 4 Historia Internetu (1 etap) Wojsko USA zleca firmie Rand Corp. wyk. projektu sieci odpornej na atak nuklearny. Uruchomienie sieci ARPANet (1 IX

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Omówienie TCP/IP. Historia

Omówienie TCP/IP. Historia PORADNIKI TCP/IP Omówienie TCP/IP TCP/IP oznacza Transmision Control Protocol / Internet Protocol, jest nazwą dwóch protokołów, ale również wspólną nazwą dla rodziny setek protokołów transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół ARP Address Resolution Protocol. Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol

Sieci Komputerowe. Protokół ARP Address Resolution Protocol. Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol Sieci Komputerowe Protokół ARP Address Resolution Protocol Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol dr Zbigniew Lipiński zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Opis protokołu ARP Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół ICMP. Autor: Grzegorz Burgiel 4FDS

Protokół ICMP. Autor: Grzegorz Burgiel 4FDS Protokół ICMP Autor: Grzegorz Burgiel 4FDS 2 Streszczenie Niniejsze opracowanie opisuje protokół ICMP : formaty komunikatów kontrolnych i zastosowanie protokołu. 3 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS

Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą łącza GSM GPRS Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania Komunikacja pomiędzy sterownikami PLC za pomocą

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Przypomnienie W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI TCP/IP SIECI KOMPUTEROWE

ISO/OSI TCP/IP SIECI KOMPUTEROWE ISO/OSI TCP/IP SIECI KOMPUTEROWE Model referencyjny ISO/OSI Aplikacji Prezentacji Sesji Transportu Sieci Łącza danych Fizyczna Każda warstwa odpowiada konkretnemu fragmentowi procesu komunikacji, który

Bardziej szczegółowo

Rodzina protokołów TCP/IP

Rodzina protokołów TCP/IP Rodzina protokołów TCP/IP 1. Informacje ogólne: Rodzina protokołów TCP/IP jest obecnie dominującym standardem w transmisji w sieciach komputerowych. Głównym celem powstania TCP/IP była właśnie możliwość

Bardziej szczegółowo

Porównanie protokołów IPv4 i IPv6

Porównanie protokołów IPv4 i IPv6 Politechnika Śląska Instytut Informatyki Porównanie protokołów IPv4 i IPv6 mgr Magdalena Michniewicz Praca napisana pod kierunkiem mgr inż. Piotra Kasprzyka Spis treści Wstęp...2 1. Model TCP/IP a model

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa transportowa 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa transportowa dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie umożliwia jednoczesną komunikację poprzez sieć wielu aplikacjom uruchomionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady kontroli błędów

Bardziej szczegółowo

1. Budowa stosu TCP/IP

1. Budowa stosu TCP/IP 1. Budowa stosu TCP/IP Stos protokółów TCP/IP jest zestawem kilku protokółów sieciowych zaprojektowanych do komunikowania się komputerów w dużych, rozległych sieciach typu WAN. Protokóły TCP/IP zostały

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

Vladimir vovcia Mitiouchev <vovcia@irc.pl> icmp blind attacks Oparto o draft-gont-tcpm-icmp-attacks-04 (Fernando Gont)

Vladimir vovcia Mitiouchev <vovcia@irc.pl> icmp blind attacks Oparto o draft-gont-tcpm-icmp-attacks-04 (Fernando Gont) Vladimir vovcia Mitiouchev icmp blind attacks Oparto o draft-gont-tcpm-icmp-attacks-04 (Fernando Gont) Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Działanie ICMP 3. Ataki blind icmp 4. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standard Ethernet

Sieci Komputerowe Standard Ethernet Sieci Komputerowe Standard Ethernet dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Historia standardu Ethernet Domena kolizyjna

Bardziej szczegółowo

Organizacje związane ze standaryzacją sieci komputerowych

Organizacje związane ze standaryzacją sieci komputerowych Organizacje związane ze standaryzacją sieci komputerowych ITU International Telecommunication Union Prapoczątki sięgają 1865 roku (znormalizowanie telegrafu). W 1947 roku ITU stała się agencją ONZ. ITU

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska programowanie usług sieciowych Opcje IP i gniazda surowe laboratorium: 10 Kraków, 2014 10. Programowanie Usług

Bardziej szczegółowo

IPv6 Protokół następnej generacji

IPv6 Protokół następnej generacji IPv6 Protokół następnej generacji Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,13maja2008 Wstęp Protokół IPv6 często nazywany również IPNG(Internet Protocol Next Generation)

Bardziej szczegółowo

Część I Warstwa interfejsu sieciowego

Część I Warstwa interfejsu sieciowego Spis treści Podziękowania... xix Wprowadzenie... xx Kto powinien przeczytać tę ksiąŝkę?... xx Co naleŝy wiedzieć przed przeczytaniem tej ksiąŝki?... xxi Organizacja tej ksiąŝki... xxi Ślady programu Network

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Połączenie sieci w intersieci ( internet ) Intersieci oparte o IP Internet

Połączenie sieci w intersieci ( internet ) Intersieci oparte o IP Internet Warstwa sieciowa Usługi dla warstwy transportowej Niezależne od sieci podkładowych Oddzielenie warstwy transportu od parametrów sieci (numeracja,topologia, etc.) Adresy sieciowe dostępne dla warstwy transportowej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Protokoły routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół Protokół Protokół Protokół

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa w Internecie

Warstwa sieciowa w Internecie Warstwa sieciowa Usługi dla warstwy transportowej Niezależne od sieci podkładowych Oddzielenie warstwy transportu od parametrów sieci (numeracja,topologia, etc.) Adresy sieciowe dostępne dla warstwy transportowej

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu RPC. Grzegorz Maj nr indeksu:

Opis protokołu RPC. Grzegorz Maj nr indeksu: Opis protokołu RPC Grzegorz Maj nr indeksu: 236095 1 Streszczenie Niniejszy dokument opisuje specyfikację protokołu RQP (Remote Queues Protocol). W jego skład wchodzą: opis celów protokołu; opis założeń

Bardziej szczegółowo

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy od NIC organizacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

dostępu do okręslonej usługi odbywa się na podstawie tego adresu dostaniemu inie uprawniony dostep

dostępu do okręslonej usługi odbywa się na podstawie tego adresu dostaniemu inie uprawniony dostep Spoofing oznacza podszywanie się pod inną maszynę w sieci. Może wystąpić na różnych poziomach komunikacji: - sprzetowej zmiana przypisanego do karty MAC adresu jęzeli weryfikacja dostępu do okręslonej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer Przewodowe sieci dostępu do Internetu - model OSI Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY)

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Mikołaj Leszczuk 2010-12-27 1 Spis treści wykładu Komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja połączeniowa Protokół UDP Protokół TCP Literatura 2010-12-27 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

iptables/netfilter co to takiego?

iptables/netfilter co to takiego? iptables/netfilter co to takiego? Jądro Linuksa iptables netfilter Netfilter ogólny szkielet operacji na pakietach zaimplementowany w jądrze Linuksa (od 2.4.x) Iptables narzędzie do manipulacji regułami

Bardziej szczegółowo

Mobile IP. Mobilne protokoły warstwy 3 i 4.

Mobile IP. Mobilne protokoły warstwy 3 i 4. Mobile IP Mobilne protokoły warstwy 3 i 4. Wstęp Mobilność przezroczysta, dla protokołów i aplikacji warstw wyższych, zmiana punktu przyłączenia węzła do sieci Przemieszczanie pomiędzy sieciami -> zmiana

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z:

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Protokoły Protokół IP III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Adresu źródłowego Adresu docelowego W sieciach opartych o Ethernet protokół

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu statycznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Klasy adresów IP. Model ISO - OSI. Subnetting. OSI packet encapsulation. w.aplikacji w.prezentacji w.sesji w.transportowa w.

Klasy adresów IP. Model ISO - OSI. Subnetting. OSI packet encapsulation. w.aplikacji w.prezentacji w.sesji w.transportowa w. w.aplikacji w.prezentacji w.sesji w.transportowa w.sieciowa w.łącza w.fizyczna Model ISO - OSI Telnet SMTP FTP DNS NFS XDR RPC TCP UDP IP Ethernet IEEE 802.3 X.25 SLIP PPP A B C D E 0 0.0.0.0 10 128.0.0.0

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół IPsec. Patryk Czarnik

Protokół IPsec. Patryk Czarnik Protokół IPsec Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Standard IPsec IPsec (od IP security) to standard opisujacy kryptograficzne rozszerzenia protokołu IP. Implementacja obowiazkowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Sieci komputerowe Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Warstwa sieciowa Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński 2 Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer

Sieci dostępu do Internetu. Dr inż. Małgorzata Langer Sieci dostępu do Internetu wykład 1 Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY) Możliwość zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo