SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych w sieciach komputerowych Materiały Pomocnicze Ćwiczenia Laboratoryjne nr 1 Opracowanie: Rutkowski Tomasz, dr inż. Tarnawski Jarosław, dr inż. Gdańsk, marzec 2011

2 Spis Treści 1. Wybrane polecenia Wiersza Poleceń ipconfig Przykłady ping Przykłady ftp Przykłady ftp: podpolecenie open ftp: podpolecenie get ftp: podpolecenie mget Program PCATTCP Opis Uruchomienie Pomiar szybkości przesyłania danych za pomocą protokołu TCP Pomiar szybkości przesyłania danych za pomocą protokołu UDP

3 1. Wybrane polecenia Wiersza Poleceń ipconfig Wyświetla wszystkie bieżące wartości konfiguracji sieci protokołu TCP/IP oraz odświeża ustawienia protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) i systemu DNS (Domain Name System). ipconfig użyte bez parametrów wyświetla adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę wszystkich kart. ipconfig [/all /all] [/renew [karta]] [/release [karta]] [/flushdns /flushdns] [/displaydns /displaydns] [/registerdns /registerdns] /all /renew [karta] [/showclassid karta] [/setclassid karta [identyfikator_klasy]] Wyświetla pełną konfigurację protokołu TCP/IP dla wszystkich kart. ipconfig bez tego parametru wyświetla tylko adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę każdej karty. Karty mogą reprezentować interfejsy fizyczne, takie jak zainstalowane karty sieciowe lub interfejsy logiczne, na przykład połączenia telefoniczne. Odnawia konfigurację protokołu DHCP dla wszystkich kart (jeżeli nie określono karty) lub dla określonej karty, jeżeli dołączono parametr karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Aby określić nazwę karty, należy wpisać nazwę, która pojawia się po użyciu polecenia ipconfig bez parametrów. /release [karta] /flushdns Wysyła komunikat DHCPRELEASE do serwera DHCP, aby zwolnić bieżącą konfigurację protokołu DHCP i odrzucić konfigurację adresów IP dla wszystkich kart (jeżeli nie określono karty) lub dla określonej karty, jeżeli dołączono parametr karta. Ten parametr wyłącza obsługę protokołu TCP/IP dla wszystkich kart skonfigurowanych do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Aby określić nazwę karty, należy wpisać nazwę, która pojawia się po użyciu polecenia ipconfig bez parametrów. Opróżnia i resetuje zawartość pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw klientów DNS. Podczas rozwiązywania problemów z systemem DNS można używać tej procedury do odrzucania negatywnych wpisów z pamięci podręcznej oraz innych wpisów, które zostały dodane dynamicznie. 3

4 /displaydns /registerdns Wyświetla zawartość pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw klientów DNS, w której znajdują się zarówno wpisy wstępnie załadowane z lokalnego pliku Hosts, jak i ostatnio uzyskane rekordy zasobów dla kwerend nazw rozpoznawanych przez komputer. Usługa Klient DNS używa tych informacji do szybkiego rozpoznawania często poszukiwanych nazw przed wykonaniem kwerendy na skonfigurowanych serwerach DNS. Inicjuje ręczną dynamiczną rejestrację nazw DNS i adresów IP skonfigurowanych na komputerze. Tego parametru można używać do rozwiązywania problemów z nieudaną rejestracją nazw DNS lub dotyczących dynamicznej aktualizacji między klientem i serwerem DNS bez ponownego rozruchu komputera klienckiego. Ustawienia systemu DNS w zaawansowanych właściwościach protokołu TCP/IP określają, które nazwy są rejestrowane w systemie DNS. /showclassid karta Wyświetla identyfikator klasy DHCP określonej karty. Aby obejrzeć identyfikator klasy DHCP wszystkich kart, należy użyć gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego zamiast parametru karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. /setclassid karta [identyfikator_klasy] /? Konfiguruje identyfikator klasy DHCP określonej karty. Aby ustawić identyfikator klasy DHCP wszystkich kart, należy użyć gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego zamiast parametru karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Jeżeli nie określono identyfikatora klasy DHCP, bieżący identyfikator klasy jest usuwany. Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia. Przykłady Aby wyświetlić podstawową konfigurację protokołu TCP/IP wszystkich kart, należy wpisać: ipconfig Aby wyświetlić pełną konfigurację protokołu TCP/IP wszystkich kart, należy wpisać: ipconfig /all Aby odnowić konfigurację adresów IP przypisaną do protokołu DHCP tylko dla karty Połączenie lokalne, należy wpisać: ipconfig /renew "Połączenie lokalne" Aby opróżnić pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS podczas rozwiązywania problemów z rozpoznawaniem nazw DNS, należy wpisać: ipconfig /flushdns 4

5 Aby wyświetlić identyfikator klasy DHCP dla wszystkich kart, których nazwy rozpoczynają się od ciągu Lokalne, należy wpisać: ipconfig /showclassid Lokalne* Aby ustawić identyfikator klasy DHCP dla karty Połączenie lokalne na TEST, należy wpisać: ipconfig /setclassid "Połączenie lokalne" TEST ping Weryfikuje łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP, wysyłając komunikaty żądania echa protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol). Potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa są wyświetlane razem z czasami opóźnienia. ping to podstawowe polecenie protokołu TCP/IP używane do rozwiązywania problemów z łącznością, dostępnością i rozpoznawaniem nazw. ping użyte bez parametrów wyświetla Pomoc. ping [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r liczba] [-s liczba] [{-j lista_hostów -k lista_hostów}] [-w limit_czasu] [nazwa_obiektu_docelowego] -t -a -n liczba -l rozmiar Określa, że polecenie ping kontynuuje wysyłanie komunikatów żądania echa do obiektu docelowego do momentu przerwania danej operacji. Aby przerwać operację i wyświetlić statystykę, należy nacisnąć klawisze CTRL-BREAK. Aby przerwać operację i zakończyć wykonywanie polecenia ping, należy nacisnąć klawisze CTRL-C. Określa, że wsteczne rozpoznawanie nazw jest wykonywane w odniesieniu do docelowego adresu IP. Jeżeli operacja została wykonana pomyślnie, polecenie ping wyświetla odpowiednią nazwę hosta. Określa liczbę wysyłanych komunikatów żądania echa. Wartość domyślna to 4. Określa w bajtach długość pola danych (Data) w wysyłanych komunikatach żądania echa. Wartość domyślna wynosi 32. Maksymalna wartość parametru rozmiar to

6 -f -i TTL -v TOS -r liczba -s liczba -j lista_hostów Określa, że komunikaty żądania echa są wysyłane z flagą zapobiegającą fragmentacji (Don't Fragment) w nagłówku protokołu IP ustawioną na wartość 1. Komunikat żądania echa nie może być fragmentowany przez routery na ścieżce do lokalizacji docelowej. Ten parametr jest użyteczny podczas rozwiązywania problemów z maksymalną jednostką transmisji ścieżki (PMTU, Path Maximum Transmission Unit). Określa wartość pola czasu wygaśnięcia (TTL, Time to Live) w nagłówku protokołu IP dla wysyłanych komunikatów żądania echa. Domyślnie przyjmowana jest wartość domyślna TTL hosta. W przypadku hostów systemu Windows XP jest to zazwyczaj wartość równa 128. Maksymalna wartość parametru TTL wynosi 255. Określa wartość pola typu usługi (TOS, Type of Service) w nagłówku protokołu IP dla wysyłanych komunikatów żądania echa. Wartość domyślna jest równa 0. Parametr TOS jest określany jako wartość dziesiętna z zakresu od 0 do 255. Określa, że opcja rejestracji trasy (Record Route) w nagłówku protokołu IP jest używana do rejestrowania ścieżki pobranej przy użyciu komunikatu żądania echa i odpowiedniego komunikatu odpowiedzi echa. Każdy przeskok w ścieżce korzysta z wpisu opcji Record Route. Jeśli to możliwe, należy określić parametr liczba nie mniejszy niż liczba przeskoków między lokalizacją źródłową i docelową. Wartość parametru liczba musi należeć do zakresu od 1 do 9. Określa, że opcja internetowych sygnatur czasowych (Internet Timestamp) w nagłówku protokołu IP jest używana do rejestrowania czasu odebrania komunikatu żądania echa i odpowiedniego komunikatu odpowiedzi echa dla każdego przeskoku. Wartość parametru liczba musi należeć do zakresu od 1 do 4. Określa, że komunikaty żądania echa używają opcji swobodnej trasy źródłowej (Loose Source Route) w nagłówku protokołu IP z zestawem pośrednich lokalizacji docelowych wskazanych przez parametr lista_hostów. W przypadku swobodnego routingu źródła kolejne docelowe lokalizacje pośrednie mogą być oddzielone pojedynczym routerem lub kilkoma routerami. Maksymalna liczba adresów lub nazw na liście hostów jest równa 9. Lista hostów to seria adresów IP (w zapisie kropkowo-cyfrowym) oddzielonych spacjami. -k lista_hostów Określa, że komunikaty żądania echa używają opcji ścisłej trasy źródłowej (Strict Route Option) w nagłówku protokołu IP z zestawem pośrednich lokalizacji docelowych wskazanych przez parametr lista_hostów. W przypadku ścisłego routingu źródła następna pośrednia lokalizacja docelowa musi być 6

7 -w limit_czasu bezpośrednio dostępna (musi być sąsiadem interfejsu routera). Maksymalna liczba adresów lub nazw na liście hostów wynosi 9. Lista hostów to seria adresów IP (w zapisie kropkowo-cyfrowym) oddzielonych spacjami. Określa w milisekundach czas oczekiwania na odebranie komunikatu odpowiedzi echa zgodnego z danym komunikatem żądania echa. Jeżeli komunikat odpowiedzi echa nie zostanie odebrany zgodnie z limitem czasu, wyświetlany jest komunikat o błędzie Upłynął limit czasu żądania. Domyślny limit czasu wynosi 4000 (4 sekundy). nazwa_obiektu_docelowego /? Przykłady Określa miejsce docelowe identyfikowane przez adres IP lub nazwę hosta. Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia. Poniższy przykład przedstawia dane wyjściowe polecenia ping: C:\>ping Badanie z użyciem 32 bajtów danych: Odpowiedź od : bajtów=32 czas=101ms TTL=124 Odpowiedź od : bajtów=32 czas=100ms TTL=124 Odpowiedź od : bajtów=32 czas=120ms TTL=124 Odpowiedź od : bajtów=32 czas=120ms TTL=124 Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej i rozpoznać nazwę hosta z adresu , należy wpisać: ping -a Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej , używając 10 komunikatów żądania echa zawierających pole danych o wielkości 1000 bajtów, należy wpisać: ping -n 10 -l Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej i zarejestrować trasę dla 4 przeskoków, należy wpisać: ping -r Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej i określić swobodną trasę źródłową , należy wpisać: ping -j

8 ftp Przesyła pliki do i z komputera, na którym jest uruchomiona usługa serwera FTP, taka jak Internetowe usługi informacyjne. ftp może być używane w trybie interaktywnym lub wsadowym, polegającym na przetwarzaniu plików tekstowych ASCII. ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s: s:nazwa_pliku] [-a] [-w: w:rozmiar_okna] [-A] [komputer] -v -d -i -n -g -s:nazwa_pliku -a Pomija wyświetlanie odpowiedzi serweraftp. Umożliwia debugowanie, wyświetlając wszystkie polecenia przekazywane między klientem i serwerem FTP. Wyłącza interaktywne monitowanie podczas transferu wielu plików. Pomija możliwość automatycznego logowania podczas nawiązywania wstępnego połączenia. Wyłącza globbing nazw. Glob umożliwia używanie gwiazdki (*) i znaku zapytania (?) jako symboli wieloznacznych w lokalnych nazwach plików i ścieżek. Określa plik tekstowy zawierający polecenia ftp. Te polecenia są wykonywane automatycznie po uruchomieniu usługi ftp. Ten parametr nie zezwala na używanie spacji. Należy używać tego parametru zamiast przekierowania (<). Określa, że dowolny interfejs lokalny może być używany w przypadku powiązań połączeń FTP służących do transmisji danych. -w:rozmiar_okna Określa rozmiar buforu transferu. Domyślny rozmiar okna wynosi 4096 bajty. 8

9 -A komputer /? Przykłady Loguje użytkownika anonimowego na serwerze FTP. Określa nazwę komputera, adres IP lub adres IPv6 serwera FTP, z którym należy nawiązać połączenie. Nazwa lub adres komputera, jeżeli jest określany, musi być ostatnim parametrem w wierszu. Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia. Aby zalogować się na serwerze FTP o nazwie należy wpisać następujące polecenie: ftp Aby anonimowo zalogować się na serwerze FTP o nazwie , należy wpisać następujące polecenie: ftp -A Aby zalogować się na serwerze FTP o nazwie i uruchomić polecenia ftp znajdujące się w pliku o nazwie polecenia.txt, należy wpisać następujące polecenie: ftp -s:polecenia.txt ftp: podpolecenie open Nawiązuje połączenie z określonym serwerem FTP. open komputer [port] komputer Port? open Wymagany. Określa komputer zdalny, z którym należy nawiązać połączenie. Określa numer portu TCP, którego należy używać do kontaktowania się z serwerem FTP. Domyślnie używany jest port TCP 21. Wyświetla Pomoc dotyczącą polecenia open. 9

10 ftp: podpolecenie get Kopiuje plik zdalny na komputer lokalny, używając bieżącego typu transferu plików. get plik_zdalny [plik_lokalny] plik_zdalny Określa plik zdalny, który należy skopiować. plik_lokalny Określa nazwę pliku, której należy użyć na komputerze lokalnym.? get Wyświetla Pomoc dotyczącą polecenia get. ftp: podpolecenie mget Kopiuje pliki zdalne na komputer lokalny, używając bieżącego typu transferu plików. mget pliki_zdalne [...] pliki_zdalne Określa pliki zdalne, które należy skopiować na komputer lokalny.? mget Wyświetla Pomoc dotyczącą polecenia mget. 10

11 2. Program PCATTCP Opis Program PCATTCP jest klasycznym narzędziem porównawczym mierzącym przepustowość sieci TCP/IP. Za pomocą tego programu można mierzyć przepustowość TCP dowolnego segmentu sieci. Aby dokonać pomiaru program należy zainstalować na dwóch komputerach: na komputerze generującym ruch TCP i na komputerze odbierającym ten ruch, który ponadto wylicza skuteczną szybkość przesyłania danych pomiędzy tymi dwoma komputerami. Więcej o programie można znaleźć na stronie: Uruchomienie W celu przeprowadzania pomiaru szybkości przesyłania danych program pcattcp należy najpierw uruchomić na komputerze odbierającym a następnie na komputerze nadającym. Za pomocą opcji r otwiera się w kouterze odbierającym połączenie w trybie pasywnym. Natomiast opcja t użyta na komputerze nadającym uruchamia tryb aktywny. Przykład: a) komputer odbierający: C:\pcattcp r b) komputer nadający: C:\pcattcp t gdzie: IP komputera odbierającego wygenerowany ruch TCP Pomiar szybkości przesyłania danych za pomocą protokołu TCP W przypadku pomiaru szybkości przesyłania danych za pomocą protokołu TCP program PCATTCP należy uruchomić tak jak to opisano w punkcie Uruchomienie. Pomiar szybkości przesyłania danych za pomocą protokołu UDP W przypadku pomiaru szybkości przesyłania danych za pomocą protokołu UDP program PCATTCP należy uruchomić tak jak to opisano w punkcie Uruchomienie z dodatkową opcją u. 11

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Remote Administrator v2.2

Remote Administrator v2.2 Remote Administrator v2.2 Radmin najszybszy program zdalnego dostępu. Najlepsze rozwiązanie do wsparcia użytkowników i administracji sieci. Ostatnia modernizacja: 18 lutego 2006 г. Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN).

Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN). SysLog Koncepcja tej funkcji wywodzi się ze środowiska systemów operacyjnych Linux. Tak zwany demon (rodzaj serwera), uruchomiony na dowolnym komputerze pozwala na przechwytywanie i magazynowanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora R HP JetDirect Print Servers Serwery druku HP JetDirect 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora Poradnik administratora Serwery druku HP JetDirect (600N/400N/500X/300X) Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo