Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)"

Transkrypt

1 Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw. adres fizyczny komputera docelowego (w sieci Ethernet jest to tzw. adres MAC). Jednak w Internecie podstawowym adresem komputera jest adres IP, czyli adres zgodny z protokołem IP. W tym dokumencie omówione zostały zasady adresowania (adresacja) IPv4 (IP wersja 4). Nowsza wersja IP Ipv6 będzie omawiana oddzielnie. Wewnątrz ramki w części przeznaczonej na dane znajduje się na ogół pakiet (datagram IP), a w nagłówku pakietu jest zapisany adres źródłowy i docelowy IP. Na podstawie adresów IP specjalne komputery w sieci zwane routerami kierują pakiety (datagramy IP) tak, by trafiły one do określonego miejsca docelowego w Internecie. Router (ruter) jest specjalnym komputerem, którego zadaniem jest kierowanie datagramów w sieci Internet. Routerem może być również zwykły komputer, na którym zostało uruchomione odpowiednie oprogramowanie (np. demon routed w systemie Linux czy usługi routowania w systemie Microsoft Windows Server). Router ma na ogół co najmniej dwie karty sieciowe, nazywane interfejsami. Poprzez interfejsy routery są podłączane do sieci lokalnych, pojedynczych komputerów czy też łączą się między sobą. Routery często mają różne typy interfejsów, wykorzystujących różne technologie, np. Ethernet, ISDN, Frame relay, E1, T1 itd. Wróćmy jeszcze do ramek. Wewnątrz ramki znajdują się na ogół są dwa typy adresów adresy fizyczne i adresy IP. Adres fizyczny znajduje się w nagłówku ramki, natomiast adres IP znajduje się w nagłówku pakietu IP, który jest zawarty w ramce. W nagłówku ramki znajdują się adresy fizyczne (MAC) komputera wysyłającego i komputera przyjmującego ramkę. Te adresy to niekoniecznie adresy źródła i miejsca docelowego, do którego w końcu ma dotrzeć datagram przesyłany w ramce. To są adresy komputerów bezpośrednio uczestniczących w komunikacji, tj. osiągalnych poprzez jeden skok (hop) (np. połączonych wspólnym nośnikiem, kablem lub przyłączonych do jednego przełącznika - switcha). Jeśli pakiet jest przekazywany w sieci Internet to może być wielokrotnie pakowany w ramki i rozpakowywany w kolejnych routerach. W pewnych technologiach sieciowych wykorzystywanych do bezpośredniego łączenia komputerów, w ramkach mogą nie być w ogóle używane adresy fizyczne (w połączeniach typu punkt- punkt). Są takie ramki (np. ramka ARP request), które w środku nie zawierają datagramu IP. Jeśli pewien fragment Internetu, przez który w ramkach przekazywany jest datagram IP, wykorzystuje technologie Ethernet, to za automatyczne wyszukanie odpowiedniego adresu MAC następnego komputera, do którego ma być przekazany datagram IP przesyłany w sieci Internet jest odpowiedzialny protokół ARP. 1

2 W nagłówku datagramu, zawartego wewnątrz ramki, znajduje się adresy IP komputera źródłowego i docelowego. Na razie przyjmijmy, że te adresy nie zmieniają się w trakcie przekazywania datagramu miedzy routerami w sieci Internet. Uwaga. Adres IP jest przypisywany do karty sieciowej, nie do komputera. W szczególności niektóre komputery mogą mieć więcej niż jeden adres IP. Router na ogół ma przydzielony adres IP do każdego interfejsu. W niektórych technologiach jeden fizyczny interfejs routera może mieć skonfigurowanych więcej tzw. podinterfejsów, z których każdy ma swój adres IP (są to adresy z różnych sieci). Adres IP (wersja 4) jest liczbą 32 bitową, zapisywaną często w tzw. notacji dziesiętno- kropkowej. Każdy bajt adresu przedstawiany jest jako liczba dziesiętna, kolejne liczby określające kolejne bajty są oddzielone od siebie kropką. Przykład: Czy adres jest prawidłowy? Typy adresów IP (IPv4) Są trzy typy adresów IP: Adresy jednostkowe (unicast) przydzielane do pojedynczych interfejsów sieciowych (karty sieciowej), używane w komunikacji między dwoma węzłami (komputerami) sieci (one- to- one) Adresy rozgłoszeniowe (broadcast) przeznaczone do przetwarzania przez wszystkie węzły w tym samym segmencie sieci, używane w komunikacji od jednego węzła (komputera) w sieci do wszystkich komputerów w pewnym segmencie sieci (one- to- everyone) Adresy grupowe (multicast) na pakiety z takimi adresami czeka jeden lub wiele komputerów w jednej lub w różnych segmentach sieci. Używane są do przekazywania informacji w grupie użytkowników sieci (one- to- many), często stosowane do transmisji wideo (np. wideokonferencje) do wielu użytkowników. Składniki adresu IP (IPv4) W adresie IP zapisanym binarnie można wyróżnić dwie części: Identyfikator sieci (Network ID, ID sieci), który składa się z pewnej liczby bitów z lewej strony adresu (tj. bardziej znaczących bitów) oraz Identyfikator hosta (komputera w sieci) (Host ID, ID hosta), który składa się z pozostałych bitów, tj. tych z prawej strony adresu. 2

3 Terminem host określa się komputer, który jest końcowym konsumentem usług sieciowych (wg RFC 1122). Granica między identyfikatorem sieci a identyfikatorem hosta może być wyznaczona przez tzw. maskę sieci. Będzie o niej mowa za chwilę. Reguły stosowane do adresów IP (IPv4): Identyfikator sieci nie może się składać z samych jedynek. Identyfikator sieci nie może się składać z samych zer. Identyfikator sieci nie może się powtarzać w złożonej sieci. W pierwszym oktecie adresu (najbardziej znaczącym) nie może się znaleźć wartość 127 (jest ona zarezerwowana dla adresu tzw. pętli zwrotnej, czyli samego siebie ). Identyfikator hosta nie może się składać z samych jedynek. Identyfikator hosta nie może się składać z samych zer. Identyfikator hosta (komputera) musi być unikalny w segmencie sieci lokalnej. Adres IP, który zawiera same zera w części dotyczącej hosta jest traktowany jako adres sieci a nie adres pojedynczego komputera. Adres, zawierający same jedynki w części hosta jest traktowany jako rozgłoszenie w danej sieci, tzn. przeznaczeniem datagramu są wszystkie komputery w tej sieci. Adres ograniczonego rozgłoszenia Adres IP składający się z samych jedynek: = jest nazywany adresem ograniczonego rozgłoszenia i jest traktowany jako adres rozgłoszenia w danym segmencie sieci ograniczonym routerem/routerami. Pakiet o takim adresie nigdy nie powinien być przepuszczony przez routery. W odróżnieniu od adresów ograniczonego rozgłoszenia, adresy rozgłoszenia do sieci lub podsieci mają jedynki tylko w części hosta. Uwaga. Termin segment sieci lokalnej jest używany w literaturze w różnych znaczeniach. W tym dokumencie termin ten oznacza fragment sieci, który z resztą sieci komunikuje się poprzez router. W innym znaczeniu segment sieci może to być fragment sieci oddzielony od reszty innym niż router urządzeniem, np. przełącznikiem lub koncentratorem. Adresy IP można podzielić na dwie grupy: unikalne w Internecie (tzn. nie mogą się powtórzyć w skali całego świata) oraz nieunikalne. Adresy nieunikalne, to np. adresy rozpoczynające się od liczby 127, które oznaczają zawsze komputer lokalny (wspomniany już adres pętli zwrotnej standardowo taki adres to ). Adresami nieunikalnymi są również adresy tzw. transmisji grupowej. Do adresów nieunikalnych zaliczane są grupy tzw. adresów prywatnych. 3

4 Przez długie lata w Internecie stosowane były tzw. klasy adresów. Od pewnego czasu powszechnie stosuje się adresowanie bezklasowe. Zagadnienia te będą omówione w kolejnych podrozdziałach. Adresowanie oparte na klasach Adresowanie klasowe opiera się na pomyśle podzielenia wszystkich sieci na pewne grupy zwane klasami. Pierwszy bajt adresu determinuje do jakiej klasy należy sieć (patrz tabela poniżej kolumna zakres 1- go bajtu). Klasy adresów sieci Klasa Adres IP Adres sieci Zakres 1- go bajtu (w) Najstarsze bity A w.x.y.z w B w.x.y.z w.x C w.x.y.z w.x.y D w.x.y.z nie dotyczy E w.x.y.z nie dotyczy Jak widać, klasę adresu można określić np. przez podanie pozycji pierwszego bitu zera w pierwszym bajcie (licząc od lewej strony). Adresy klasy A Jest 126 sieci klasy A, przy czym każda z tych sieci może zawierać tj komputerów. Jest tak dlatego, że na identyfikator sieci w sieciach klasy A jest przeznaczony tylko jeden bajt (i tylko liczby z zakresu 1-126), zatem na identyfikator komputera (hosta) zostaje trzy bajty. Wszystkich kombinacji zer i jedynek w trzech bajtach (24 bitach) jest 2 24, przy czym dwie z tych kombinacji nie mogą być wykorzystane na adres komputera są to same zera i same jedynki. Same zera w części adresu dotyczącej hosta oznaczają adres sieci, natomiast same jedynki oznaczają adres rozgłoszeniowy w danej sieci. Pierwszy (w naturalnej kolejności wynikającej z identyfikatorów sieci) adres sieci klasy A jest , ostatni Adres pierwszego komputera w sieci klasy A to w (w jest pierwszym oktetem adresu), adres ostatniego komputera to w Adresy klasy B Z kolei w sieciach klasy B dwa bardziej znaczące bajty adresu oznaczają identyfikator sieci, a dwa mniej znaczące identyfikator hosta. W sieci klasy B może być zatem = komputerów, a sieci takich jest ( )*256 = Pierwszy adres sieci klasy B jest , ostatni

5 Adres pierwszego komputera w sieci klasy B to w.x.0.1 (w jest pierwszym oktetem adresu, x jest drugim oktetem), adres ostatniego komputera to w.x Adresy klasy C W sieciach klasy C trzy najbardziej znaczące bajty sieci oznaczają identyfikator sieci, tylko jeden bajt jest przeznaczony na identyfikator hosta. Zatem w takiej sieci może być co najwyżej = = 254 komputery, a sieci takich jest ( )*256*256 = Pierwszy adres sieci klasy C jest , ostatni Adres pierwszego komputera w sieci klasy C to w.x.z.1 (w jest pierwszym oktetem adresu, x jest drugim oktetem, z trzecim oktetem), adres ostatniego komputera to w.x.z.254. Adresy klasy D Adresy tej klasy przeznaczone są do transmisji grupowych. Adresy klasy E Klasa E to adresy zarezerwowane (nie wykorzystywane normalnie do transmisji pakietów). Adresy pętli zwrotnej (loopback) Adres postaci 127.x.y.z zarezerwowany jest dla tzw. pętli zwrotnej (cały ruch przesyłany na ten adres nie wychodzi z komputera). Maski sieci Identyfikator sieci można określić na podstawie adresu IP oraz tzw. maski sieci. Maska sieci jest też liczbą binarną 32 bitową, zapisywaną podobnie jak adres IP, jednak maska zawsze z lewej strony (na bardziej znaczących bitach) ma jedynki, natomiast z prawej ma zera. Przykłady masek: W zapisie dziesiętno kropkowym będzie to odpowiednio i Można też stosować inny zapis po adresie IP jest ukośnik, a za nim liczba oznaczająca ile jest jedynek w masce. Dla powyższych masek byłoby to odpowiednio /8 oraz /16. Aby wyznaczyć ID sieci na podstawie adresu IP oraz maski należy przepisać wszystkie wartości tych bitów w zapisie binarnym adresu IP, dla których w odpowiedniej pozycji maski ustawiona jest jedynka. W pozostałych pozycjach należy wpisać zero. Na przykład (w zapisie dziesiętno- kropkowym): Adres IP: Maska: ID sieci:

6 Zapis adresu z maską może być też taki: / 8 Ten sam przykład w zapisie binarnym: Adres IP: Maska: ID sieci: Standardowe maski sieci Klasa Adres IP Maska sieci ID sieci ID komputera A w.x.y.z w x.y.z B w.x.y.z w.x y.z C w.x.y.z w.x.y z Dzielenie sieci na podsieci Jeśli dostawca Internetu przydzielił sieć pewnej klasy, to sieć tą można podzielić na mniejsze fragmenty przedzielone routerami. Te fragmenty nazywane są podsieciami. Jak już powiedziano, routery są urządzeniami kierującymi (przekazującymi) datagramy IP dalej (do sieci, podsieci lub innego routera), przy czym decyzja o przekazaniu bazuje na adresach IP oraz informacjach o strukturze i stanie sieci, jakie router przechowuje w swojej pamięci. Sieci dzielone są na segmenty m.in. w celu zwiększenia efektywności działania: zmniejszenia ruchu w segmentach, ograniczenia zakresu rozgłaszania pakietów i ramek. Dzielenie sieci na podsieci zmniejsza tzw. dziedziny rozgłaszania. Inny powód dzielenia sieci na podsieci to względy bezpieczeństwa. Routery mogą działać jako tzw. filtry pakietów (datagramów IP), które przepuszczają między sobą tylko datagramy spełniające określone kryteria bezpieczeństwa. Jeszcze jeden powód dzielenia sieci na podsieci, to lepsze wykorzystanie puli adresów IP. Jeśli firma ma powiedzmy 1000 komputerów, to przydzielenie jej adresów klasy B jest marnotrawstwem, gdyż w takiej sieci można zaadresować ponad 65 tysięcy komputerów. Jeśli firma dostałaby np. sieć / 16, to nikt inny w Internecie już nie mógłby mieć adresów rozpoczynających się od , gdyż routery nie mogą kierować ruchu do sieci /16 w dwa różne miejsca. Należy zatem firmie przydzielić cztery sieci klasy C. Jednak właśnie na adresy z klasy C jest największe zapotrzebowanie i zanim wprowadzono takie mechanizmy jak adresowanie bezklasowe, adresy prywatne i translację adresów były prognozy, że adresy sieci klasy C szybko się wyczerpią (jeszcze w latach 90- tych). Adres podsieci można określić przez użycie niestandardowych masek sieci, zwanych w takich przypadkach też maskami podsieci. 6

7 Przykład Określamy maskę dla sieci klasy B. Jeśli weźmiemy adres np , to jest adresem całej sieci, natomiast jest adresem podsieci (wynikającej z zastosowanej podanej maski podsieci). W sieciach klasy A możemy stosować maski niestandardowe lub Zatem podsieć sieci klasy A też może być dalej dzielona na podsieci. Zwróćmy jednak uwagę na pewien problem. Routery przechowują w swoich pamięciach informacje o znanych im trasach do pewnych sieci. Informacje te znajdują się w tablicach rutowania. Administrator w trakcie konfiguracji routera wprowadza informacje o sieciach bezpośrednio przyłączonych do routera. Potem, po włączeniu opcji dynamicznego rutowania routery wymieniają się informacjami o sieciach i na tej podstawie budują sobie pewien obraz sieci i potrafią wyznaczać trasy datagramów. Ta wymiana informacji między routerami odbywa się zgodnie z protokołami rutowania. Popularne protokoły rutowania to RIP, RIP2, OSPF, IGRP, EIGRP, BGP. Protokoły te różnią się możliwościami, np. protokół RIP jest starszym protokołem i rozumie tylko adresowanie klasowe bez użycia masek podsieci. Rozważmy dwie sieci: 1) z maską (czyli /16) tutaj ID sieci to , w sieci można zaadresować = komputery 2) z maską (czyli /24) tu ID sieci to , w sieci można zaadresować =254 komputery. Są to różne sieci (druga jest podsiecią pierwszej). Jednak routery nie stosujące masek podsieci nie rozróżnią jednej sieci od drugiej. Ponadto adres może być traktowany dwojako. Jeśli maska jest , to jest to adres rozgłoszenia w całej sieci /16. Natomiast, jeśli maskę przyjmiemy , to wówczas adres jest rozgłoszeniem w sieci o adresie Jakie jest wyjście z sytuacji? Można zabronić stosowania adresów typu czy /24, czyli takich, w których jeśli rozpatrujemy je jako adresy klasowe, w części normalnie przeznaczonej na identyfikator hosta pojawiają się na początku jedynki lub zera. Są to adresy podsieci określane czasem jako podsieci jedynek lub podsieci zer. Pierwotnie dokument RFC 950 zakazywał stosowania takich podsieci. Zakaz ten ma oczywiście taką wadę, że zmniejsza się liczba dostępnych podsieci i w konsekwencji część adresów IP pozostaje niewykorzystana. Obecnie dokument RFC 1812 zezwala na używanie podsieci zer i jedynek w środowisku sieci nie opierających się na klasach, tzn. takich w których routery rozpoznają adresowanie bezklasowe. Adresowanie takie jest tematem rozważań w kolejnym podrozdziale. Z podsieciami zer i jedynek należy jednak uważać, gdyż nie wszystkie routery 7

8 potrafią je obsługiwać, a czasami obsługa jest możliwa, jednak wymaga dodatkowej konfiguracji. Określanie komputerów lokalnych i odległych Komputery, które mają takie same identyfikatory podsieci (wyznaczone przez maskę podsieci) są w tym samym segmencie i określane są jako lokalne względem siebie. Jeśli choć na jednym bicie w ID podsieci jest różnica, komputery są względem siebie odległe (przedzielone przynajmniej jednym routerem). Przykłady: Komputer A: Komputer B: Maska Komputery są względem siebie lokalne. Przy masce Komputery są względem siebie odległe (przedzielone routerem). Adresowanie bezklasowe Dzielenie sieci na podsieci jest w wielu przypadkach korzystne i prowadzi do lepszego wykorzystania puli adresów IP. Rodzi się jednak pytanie, czy nie można podzielić sieci na podsieci z użyciem dowolnej liczby jedynek, nie tylko 16 czy 24. Na przykład jeśli w sieci klasy B o adresie /16 zastosowalibyśmy maskę podsieci nie 24 bitową (co daje 254 lub 256 podsieci z możliwością adresowania do 254 komputerów) tylko 22 bitową. Otrzymalibyśmy 62 lub 64 sieci, z których każda mogłaby mieć 1022 komputery. Co więcej można by w ogóle zrezygnować z wyznaczania klas, jeśli routery potrafią obsługiwać maski o dowolnej liczbie jedynek. Obecnie w Internecie jest wykorzystywane adresowanie bezklasowe. Adresowanie bezklasowe umożliwia dzielenie sieci na segmenty o większej (niż w przypadku adresów klasowych) różnorodności rozmiarów. Np. dla organizacji, która posiada 2000 komputerów klasa C jest zbyt mała, natomiast B jest o wiele za duża (podobny przykład był rozważany w poprzednim podrozdziale). Można przydzielić osiem sieci klasy C, ale taki sposób działania powoduje to znaczne zapotrzebowanie na adresy klasy C. Przykład: / 20 Liczba po ukośniku oznacza liczbę jedynek (od lewej strony) w masce. Inny zapis takiej maski:

9 Zadanie: Wyznaczyć ID sieci dla adresu IP: , maska Obliczenie: ID sieci: W notacji dziesiętno- kropkowej: Zadanie: Rozważmy dwa komputery: Komputer A: / 10 Komputer B: / 10 Określić ID sieci oraz czy komputery są względem siebie lokalne czy odległe. Zadanie: Rozważmy ID sieci określony następująco: z maską: Wypisz przykładowe adresy komputerów, które są lokalne względem siebie wg powyższych danych. Przy adresowaniu bezklasowym trzeba jednak jeszcze zwrócić uwagę na jeden problem. W routerach przechowywane są tablice rutowania, które zawierają wpisy dla każdej znanej dla routera sieci. Główne routery w Internecie zawierają tysiące wpisów. Pewnym usprawnieniem byłaby możliwość przechowywania tylko jednego wpisu do całej grupy sieci. Adresowania klasowe było pod tym względem wygodne, ale i tak liczba sieci klasy C jest ogromna. Istnieje możliwość łączenia sieci w tzw. supersieci (supernets). Wpis w tablicy routowania reprezentujący supersieć nazywa się podsumowaniem tras lub agregacją tras. Na przykład zamiast wpisywać osobno trasy do sieci / 24, / 24, / 24, / 24 można zapisać trasę do sieci / / / / / maska Podsumowania tych tras: 9

10 / maska Podobny przykład: zamiast wpisywać osobno trasy do sieci / 24, / 24, / 24, / 24 można zapisać trasę do sieci / / / / / maska Podsumowania tych tras: / maska Uwaga do powyższych przykładów zezwolono tu na podsieci jedynek i zer. Podsieci o zmiennej długości Podział sieci / 16 z wykorzystaniem maski 19 bitowej prowadzi do powstania ośmiu sieci, z których każda może zawierać 8190 komputerów maska 19 bitowa Oto te podsieci: a) podsieć / 19 b) podsieć / 19 c) podsieć / 19 d) podsieć / 19 e) podsieć / 19 f) podsieć / 19 g) podsieć / 19 h) podsieć / 19 Jednak czasami organizacje chcą podzielić sieć na segmenty niejednakowych rozmiarów (podsieci o zmiennej długości). Na przykład można byłoby podzielić tę sieć w ten sposób: Połowa adresów będzie przeznaczona na przyszłe zastosowania (np. mogą to być pierwsze cztery sieci z wyżej podanych). Kolejne trzy podsieci będą zawierały do 8190 komputerów. Mogą to być podsieci z podpunktów e, f i g. 10

11 Kolejne 31 podsieci będzie zawierało do 254 komputerów. Sieć z podpunktu h można podzielić stosując maskę 24 bitową. Otrzymamy wówczas 32 podsieci / / / / 24 Wykorzystamy 31 pierwszych podsieci, a ostatnią podzielimy na 16 podsieci po 6 komputerów 16 podsieci będzie zawierało tylko po sześć komputerów. Będą to podsieci uzyskane w wyniku zastosowania maski 29 bitowej: / / / / 28 Gdybyśmy mieli wyznaczyć adresy komputerów z podsieci np / 29, to byłyby to kolejno , ,..., Adresy prywatne, translacja adresów Adres IPv4 jest 32 bitowy i gdyby nie wprowadzono pewnych specjalnych mechanizmów takich jak translacja adresów, adresy prywatne i omówione już adresowanie bezklasowe już dawno zabrakłoby adresów w Internecie. Adresy prywatne to adresy, które nie są unikalne w skali świata. Tabela prezentuje grupy adresów prywatnych. Wybrane adresy prywatne: ID Sieci Maska podsieci Zakres adresów IP proszę uzupełnić samodzielnie!!! W Internecie może być bardzo dużo komputerów o pewnym konkretnym adresie wybranym z podanych w tabeli zakresów. Jak zatem mogą do nich docierać datagramy IP, skoro routery nie mogą przekazywać datagramów na adresy prywatne? Otóż w sieciach z takim adresowaniem za kontakt z resztą świata, czyli z Internetem jest odpowiedzialny pewien komputer, na którym uruchomiona jest usługa translacji adresów (określana jako NAT Network Address Translation lub masquarade). Jeśli komputer z adresem prywatnym wysyła coś do Internetu, to przy przejściu przez komputer tłumaczący adresy, następuje podmienienie adresu źródła na adres IP komputera pośredniczącego. Zatem komputer 11

12 docelowy otrzyma datagram z wpisanym adresem źródłowym komputera pośredniczącego. Adres tego komputera pośredniczącego oczywiście nie może być adresem prywatnym. Z kolei jak odpowiedź wędruje zatem do komputera pośredniczącego, zmiana adresu docelowego (czyli adresu komputera pośredniczącego) na odpowiedni, przy czym do wykrycia do którego komputera z sieci o adresach prywatnych datagram ma dotrzeć, wykorzystywane są tzw. numery portów. Do zagadnienia tego jeszcze wrócimy dokładniej po poznaniu protokołów TCP i UDP. Adresy wykorzystywane do samokonfiguracji. Adresy są używane przez komputery w sieci lokalnej przy braku obecności serwera DHCP po kilku próbach nawiązania z nim kontaktu. 12

13 Przykładowe pytania egzaminacyjne: Adres z maską to adres a) hosta b) niepoprawny c) sieci d) rozgłoszenia w podsieci lokalnej e) podsieci Jeśli adres IP hosta jest z maską , to adres sieci jest następujący: a) b) c) d) e) Adres oraz to adresy odpowiednio a) obydwa są niepoprawne b) ograniczonego rozgłoszenia i rozgłoszenia w sieci c) pierwszy jest niepoprawny, drugi to rozgłoszenie w sieci lokalnej d) drugi jest niepoprawny a pierwszy to rozgłoszenie w sieci lokalnej e) pierwszy to adres domyślnej trasy w routerze, drugi to rozgłoszenie w sieci lokalnej Który z poniższych adresów hosta jest z podsieci, w której można zaadresować do 62 hostów? a) /26 b) /30 c) /62 d) /16 e) /32 13

Struktura adresu IP v4

Struktura adresu IP v4 Adresacja IP v4 E13 Struktura adresu IP v4 Adres 32 bitowy Notacja dziesiętna - każdy bajt (oktet) z osobna zostaje przekształcony do postaci dziesiętnej, liczby dziesiętne oddzielone są kropką. Zakres

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4)

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4) Sieć komputerowa Siecią komputerową nazywamy system (tele)informatyczny łączący dwa lub więcej komputerów w celu wymiany danych między nimi. Sieć może być zbudowana z wykorzystaniem urządzeń takich jak

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO Funkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa rutowanie

Warstwa sieciowa rutowanie Warstwa sieciowa rutowanie Protokół IP - Internet Protocol Protokoły rutowane (routed) a rutowania (routing) Rutowanie statyczne i dynamiczne (trasowanie) Statyczne administrator programuje trasy Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min.

Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Scenariusz lekcji Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska NKJO w Ciechanowie Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. Temat lekcji: Adresy IP. Konfiguracja stacji roboczych. Część I. Cele lekcji: wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowe

Laboratorium Sieci Komputerowe Laboratorium Sieci Komputerowe Adresowanie IP Mirosław Juszczak 9 października 2014 Mirosław Juszczak 1 Sieci Komputerowe Na początek: 1. Jak powstaje standard? 2. Co to są dokumenty RFC...??? (czego np.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Adres IP jest 32-bitową liczbą, składającą się z następujących części: części sieciowej części hosta Oprogramowanie sieciowe IP, na podstawie kilku pierwszych bitów adresu IP, określa jego klasę. Istnieją

Bardziej szczegółowo

Adresacja w sieci komputerowej

Adresacja w sieci komputerowej 1 Adresacja w sieci komputerowej Idea transferu danych pomiędzy dwoma punktami sieci: w czasie podróży przez sieć dane umieszczone są w pakietach IP każdy pakiet (jednostka warstwy 3 OSI sieciowej) posiada

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 - podstawy

Adresacja IPv4 - podstawy Adresacja IPv4 - podstawy LAN LAN... MAN... LAN Internet Internet = sieć sieci Problem jak adresować urządzenia w takiej sieci? 1 Budowa adresu IP rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5 Warstwa sieciowa Zadania 1. Co to jest i do czego służy maska podsieci? 2. Jakie wyróżniamy klasy adresów IP? Jakie konsekwencje ma wprowadzenie podziału klasowego adresów IP? Jaka jest struktura adresów

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP

Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP Rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny - pierwsza część określa numer sieci, a pozostałe bity - numer komputera wewnątrz tej

Bardziej szczegółowo

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP)

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP) Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 17 Funkcje warstwy sieciowej Podstawy wyznaczania tras Routing statyczny Wprowadzenie jednolitej adresacji niezaleŝnej od niŝszych warstw (IP) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Akademia CISCO. Skills Exam Wskazówki

Akademia CISCO. Skills Exam Wskazówki Akademia CISCO Skills Exam Wskazówki Podsieci Ustalenie liczby podsieci Podsiecią jest każda domena rozgłoszeniowa: dowolna kombinacja komputerów oraz przełączników wraz z interfejsami routerów, do których

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Nazwy i adresy - Sieci komputerowe

Nazwy i adresy - Sieci komputerowe Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Nazwy i adresy - Sieci komputerowe Adresy IP są niepowtarzalnymi identyfikatorami wszystkich stacji należących do intersieci TCP/IP. Stacją może być komputer, terminal,

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 2 Temat ćwiczenia: Maska sieci, podział sieci na podsieci. 1.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka 14 Protokół IP WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Podstawowy, otwarty protokół w LAN / WAN (i w internecie) Lata 70 XX w. DARPA Defence Advanced Research Project Agency 1971

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Klasy adresowe ip. xxx to dowolne numery w zakresie 0-255

Klasy adresowe ip. xxx to dowolne numery w zakresie 0-255 Adresacja IP Co to jest adres ip? numer, który identyfikuje komputer lub opisuje sieć (wszystko zależy od dodatkowego parametru: maski) zewnętrzne (widziane w Internecie np. 217.96.171.101) - wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011 lokalne ektanet.pl 27 stycznia 2011 lokalne Sieć domowa Udostępnianie łącza internetowego Wprowadzenie pojęcia sieci lokalnej (LAN) LAN Local Area Network czyli sieć lokalna, tak określa się sieci zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Zadania warstwy sieciowej. Adres IP. Przydzielanie adresów IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing)

Sieci Komputerowe. Zadania warstwy sieciowej. Adres IP. Przydzielanie adresów IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing) Sieci Komputerowe Zadania warstwy sieciowej Wykład 4. Warstwa sieciowa. Adresacja IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing) Urządzenia pracujące w warstwie trzeciej nazywają się ruterami. Fragmentacja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych

LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych LABORATORIUM Systemy teletransmisji i transmisja danych INSTRUKCJA NR:3 TEMAT: Podstawy adresowania IP w protokole TCP/IP 1 Cel ćwiczenia: WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 1 Temat ćwiczenia: Adresacja w sieciach komputerowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Adres MAC 00-0A-E6-3E-FD-E1

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Adres MAC 00-0A-E6-3E-FD-E1 Adres MAC (ang. MAC address) jest 48-bitowy i zapisywany jest heksadecymalnie (szesnastkowo). Pierwsze 24 bity oznaczają producenta karty sieciowej, pozostałe 24 bity są unikalnym identyfikatorem danego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Podsieci IPv4 w przykładach. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podsieci IPv4 w przykładach. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podsieci IPv4 w przykładach mgr inż. Krzysztof Szałajko I. Podział sieci IP na równe podsieci Zadanie 1: Podziel sieć o adresie IP 220.110.40.0 / 24 na 5 podsieci. Dla każdej podsieci podaj: Adres podsieci

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Przypomnienie W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Połączenie sieci w intersieci ( internet ) Intersieci oparte o IP Internet

Połączenie sieci w intersieci ( internet ) Intersieci oparte o IP Internet Warstwa sieciowa Usługi dla warstwy transportowej Niezależne od sieci podkładowych Oddzielenie warstwy transportu od parametrów sieci (numeracja,topologia, etc.) Adresy sieciowe dostępne dla warstwy transportowej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE ADRESACJA, MEDIA I URZĄDZENIA SIECIOWE

SIECI KOMPUTEROWE ADRESACJA, MEDIA I URZĄDZENIA SIECIOWE SIECI KOMPUTEROWE ADRESACJA, MEDIA I URZĄDZENIA SIECIOWE 1. Przeliczanie systemów liczbowych a) Dokonać konwersji liczb binarnych na szesnastkowe: 11100011100 2... 16 11111000 2... 16 1010101010 2... 16

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl Podstawy działania wybranych usług sieciowych Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl < 206 > Informatyka + Wszechnica Popołudniowa > Podstawy działania wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2 Adresacja IP

LABORATORIUM 2 Adresacja IP LABORATORIUM 2 Adresacja IP 1). Podstawy adresacji IP Problem: Jak adresować urządzenia w tak dużej sieci? Adresy IP adres IP składa się z 2 części: numeru sieci i numeru hosta, numer sieci należy uzyskać

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Zasady projektowania adresacji IP. Wyróżnia się cztery sposoby transmisji i adresowania w sieciach LAN: Transmisja pojedyncza (Unicast) stacja nadawcza adresuje pakiet używając adresu stacji odbiorczej.

Bardziej szczegółowo

Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS

Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS Maski o stałej i zmiennej długości (VLSM) Autor: Natalia Dajniak IVFDS 1 STRESZCZENIE Projekt obejmuje wyjaśnienie pojęcia: maska sieciowa, maska o stałej długości, VLSM itp. Na przykładach pokazano podział

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700 Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN. Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić komputerom korzystanie z tzw. prywatnych adresów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 6 - Studia Informatyczne

SK Moduł 6 - Studia Informatyczne 1 z 27 2014-01-03 13:21 SK Moduł 6 From Studia Informatyczne W przypadku sieci komputerowych, podobnie jak w przypadku tradycyjnych sposobów komunikacji, istnieje potrzeba określenia miejsca przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Tutorial 3 Adresacja sieci IPv4

Tutorial 3 Adresacja sieci IPv4 1 Tutorial 3 Adresacja sieci IPv4 Adresacja odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu protokołów warstwy sieciowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy hostami (urządzeniami) znajdującymi się w tej samej

Bardziej szczegółowo

Jedną z fundamentalnych cech IPv4 jest występowanie klucza bitowego w sposób jednoznaczny dzielącego adres na network-prefix oraz host-number.

Jedną z fundamentalnych cech IPv4 jest występowanie klucza bitowego w sposób jednoznaczny dzielącego adres na network-prefix oraz host-number. ADRESOWANIE KLASOWE IPv4 Wszystkie hosty w danej sieci posiadają ten sam network-prefix lecz muszą mieć przypisany unikatowy host-number. Analogicznie, dowolne dwa hosty w różnych sieciach muszą posiadać

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe.

Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Literka.pl Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe Data dodania: 2010-06-07 09:32:06 Autor: Marcin Kowalczyk Test sprawdzający wiadomości z przedmiotu Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy routingu IP

1. Podstawy routingu IP 1. Podstawy routingu IP 1.1. Routing i adresowanie Mianem routingu określa się wyznaczanie trasy dla pakietu danych, w taki sposób aby pakiet ten w możliwie optymalny sposób dotarł do celu. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych 1. Wstęp teoretyczny Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych Network Address Translation (NAT) - technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, pojawiła

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Podział sieci na podsieci wytłumaczenie

Podział sieci na podsieci wytłumaczenie Podział sieci na podsieci wytłumaczenie Witam wszystkich z mojej grupy pozdrawiam wszystkich z drugiej grupy. Tematem tego postu jest podział sieci na daną ilość podsieci oraz wyznaczenie zakresów IP tychże

Bardziej szczegółowo

Formaty zapisu zapis kropkowo-dziesiętny 172.29.32.66 zapis szesnastkowy Oxacld2042

Formaty zapisu zapis kropkowo-dziesiętny 172.29.32.66 zapis szesnastkowy Oxacld2042 Protokół IP Adresy IP mają długość 32 bitów. Rozpatruje się je jako sekwencję czterech bajtów lub, stosując terminologię inżynierów sieciowych, czterech oktetów (bajtów 8-bitowych). Aby zapisać adres IP,

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania wybranych usług sieciowych Dariusz Chaładyniak Podstawy działania wybranych usług sieciowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy

Bardziej szczegółowo

1. Budowa stosu TCP/IP

1. Budowa stosu TCP/IP 1. Budowa stosu TCP/IP Stos protokółów TCP/IP jest zestawem kilku protokółów sieciowych zaprojektowanych do komunikowania się komputerów w dużych, rozległych sieciach typu WAN. Protokóły TCP/IP zostały

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać podziału sieci metodą VLSM instrukcja krok po kroku.

Jak dokonać podziału sieci metodą VLSM instrukcja krok po kroku. Jak konać podziału sieci metodą VLSM instrukcja krok po kroku. Technika VLSM (tzw. adresacja gdzie wykorzystuje się zmienną długość masek) stosowana jest w celu pełnej optymalizacji wykorzystania przydzielanych

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

host, aby móc działać w Internecie, host musi otrzymać globalnie unikatowy adres

host, aby móc działać w Internecie, host musi otrzymać globalnie unikatowy adres 1 adresacja IPv4 host, aby móc działać w Internecie, host musi otrzymać globalnie unikatowy adres istnieją dwie możliwości przypisania adresu IP o statycznie o dynamicznie przypisanie statyczne administrator

Bardziej szczegółowo

Wykład: Sieci Globalne

Wykład: Sieci Globalne Wykład: Sieci Globalne Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 26 października 2002 roku Strona 1 z 13 Skrypt jest niepełny i stanowi tylko zasygnalizowanie problemów. 1. 1.1. Cot to jest Internet? 1.2. Początki

Bardziej szczegółowo

Wykład: Sieci Globalne

Wykład: Sieci Globalne Wykład: Sieci Globalne Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 26 października 2002 roku Skrypt jest niepełny i stanowi tylko zasygnalizowanie problemów. 1 1. Historia Internetu 1.1. Cot to jest Internet? 1.2.

Bardziej szczegółowo

(źródło: pl.wikipedia.pl) (źródło:

(źródło: pl.wikipedia.pl) (źródło: Adres IP (Internet Protocol address) - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4 Stos TCP/IP Warstwa Internetu Sieci komputerowe Wykład 4 Historia Internetu (1 etap) Wojsko USA zleca firmie Rand Corp. wyk. projektu sieci odpornej na atak nuklearny. Uruchomienie sieci ARPANet (1 IX

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

Moduł 2. Adresowanie sieci IPv4. 1. Obliczanie adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego 2. Obliczanie przynależności adresów do danej sieci

Moduł 2. Adresowanie sieci IPv4. 1. Obliczanie adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego 2. Obliczanie przynależności adresów do danej sieci Moduł 2 Adresowanie sieci IPv4 1. Obliczanie adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego 2. Obliczanie przynależności adresów do danej sieci 1. Obliczanie adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego W poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI Sieci komputerowe W4 Warstwa sieciowa Modelu OSI 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć. Podstawową jednostką informacji w warstwie sieci jest pakiet. Określa, jaką drogą

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z:

Protokół IP. III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Protokoły Protokół IP III warstwa modelu OSI (sieciowa) Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych RFC 791 Pakiet składa się z: Adresu źródłowego Adresu docelowego W sieciach opartych o Ethernet protokół

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa w Internecie

Warstwa sieciowa w Internecie Warstwa sieciowa Usługi dla warstwy transportowej Niezależne od sieci podkładowych Oddzielenie warstwy transportu od parametrów sieci (numeracja,topologia, etc.) Adresy sieciowe dostępne dla warstwy transportowej

Bardziej szczegółowo

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy od NIC organizacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo