MODEL OSI A INTERNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL OSI A INTERNET"

Transkrypt

1 MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu do sieci i aplikacji

2 MODEL OSI A PRZESYŁ DANYCH W praktyce do nielicznych przypadków należą sieci oparte na pojedynczym nośniku fizycznym. Większość sieci składa się z wielu podsieci połączonych ze sobą urządzeniem sieciowym. O tym jakie to będzie urządzenie decyduje rodzaj obydwu podsieci i funkcje dodatkowe jaki powinno spełniać urządzenie Pojedynczy system sieciowy Połączenie systemów sieciowych

3 ADRESACJA IPv4 Struktura adresu IP: ADRES IP = ADRES SIECI + ADRES HOSTA

4 ODWZOROWYWANIE ADRESÓW WARSTWY 2 I 3 ARP (ang. Address Resolution Protocol) W schemacie adresowania TCP/IP każdy komputer ma przypisany 32-bitowy adres jednoznacznie identyfikujący go w sieci. Jednak dwie maszyny mogą się komunikować tylko wtedy kiedy znają nawzajem swoje adresy fizyczne. Zachodzi więc potrzeba przekształcenia adresu IP na adres fizyczny tak aby informacja mogła być poprawnie przesyłana. Gdy komputer A chce odwzorować adres IP komputera B, wówczas rozgłasza za pomocą protokołu ARP specjalny pakiet, w którym prosi komputer o podanym adresie IP, aby dał odpowiedź zawierającą jego adres fizyczny. Wszystkie komputery w sieci otrzymują tę prośbę, ale tylko komputer B rozpoznając swój adres IP wysyła odpowiedź która zawiera jego adres fizyczny.

5 DZIAŁANIE PROTOKOŁU ARP

6 PROTOKÓŁ RARP RARP (ang. Reverse Address Resolution Protocol) Adres IP jest zwykle przechowywany w pamięci zewnętrznej komputera, skąd jest pobierany w trakcie ładowania systemu operacyjnego. Komputery bez dysku twardego pobierają adres IP z maszyny uprawnionej do świadczenia usług RARP, po przesłaniu zapytania z własnym adresem fizycznym. Komputer A rozgłasza zapytanie o swój adres IP do wszystkich komputerów wraz ze swoim adresem fizycznym, wskazując siebie jako odbiorcę. Zapytanie dociera do wszystkich komputerów w sieci, ale przetwarzają je i udzielają odpowiedzi tylko maszyny uprawnione do świadczenia usług RARP.

7 PROTOKÓŁ IP PODSTAWY IP (ang. Internet Protocol) definiuje mechanizm zawodnego przenoszenia bez użycia połączenia. Zawiera trzy podstawowe grupy definicji: definicję podstawowej jednostki przesyłanych danych (ang. PDU) definicję operacji trasowania (ang. Routing) wykonywanej przez oprogramowanie IP (wybieranie trasy, przez którą będą przesyłane PDU) definicje reguł służących do realizacji idei zawodnego przenoszenia pakietów ( opis, w jaki sposób routery powinny przetwarzać pakiety, jak powinny być generowane komunikaty o błędach, kiedy pakiety mogą być porzucone itp)

8 PROTOKÓŁ IP PODSTAWY IP jest przykładem sieci protokołu bezpołączeniowego co oznacza, że jest w stanie obsługiwać wymianę danych pomiędzy dwoma hostami z pominięciem fazy uprzedniego nawiązywania połączenia. IP nie zapewnia żadnej korekcji błędów, nie jest też w stanie zapewnić w skrajnym przypadku, że część pakietów w ogóle nie zaginie. IP ukrywa strukturę sieci przed użytkownikiem co oznacza, że z punktu widzenia użytkownika tworzy sieć wirtualną pomiędzy jego komputerem a komputerem, z którym wymieniane są dane; przezroczystość sieci uzyskuje się poprzez tzw. enkapsulacje. Pozwala to na łatwą instalację i konfigurację sieci opartych o IP szczególnie w przypadku podłączania wielu różnych sieci do gatway a. IP obsługuje tzw. fragmentację czyli dzieli poszczególne transmitowane PDU na mniejsze jednostki.

9 DATAGRAM IPv4 Słowo 32 bitowe Słowo 16 bitowe Słowo 16 bitowe bajt bajt 4 bity 4 bity 3 bity 13 bitów Wersja protokołu IP Długość nagłówka n*4 Bajty Typ usługi TOS Długość całkowita datagramu w bajtach Identyfikacja Znaczniki Przesunięcie fragmentacji Czas życia Datagramu TTL Protokół przesyła-jący dane Suma kontrolna nagłówka Adres źródłowy datagramu - aaa.bbb.ccc.ddd Adres docelowy datagramu - xxx.yyy.zzz.vvv Opcje nagłówka (mogą nie występować) Dane przesyłane w pakiecie

10 DATAGRAM IPv4 - cd Słowo 32 bitowe Słowo 16 bitowe Słowo 16 bitowe bajt bajt 4 bity 4 bity 3 bity 13 bitów Wersja protokołu IP Długość nagłówka n*4 Bajty Typ usługi TOS Długość całkowita datagramu w bajtach Obecna wersja 4 Docelowo IPv6 z m.in. 128 bitowym adresem, oraz mechanizmami QoS TOS type of service 3 bitowy wskaźnik priorytetu danych (0-7) Flagi optymalizacji trasy: minimalne opóźnienia, maksymalna przepustowość, najlepsza poprawność, najniższy koszt połączenia

11 DATAGRAM IPv4 - cd Słowo 32 bitowe Słowo 16 bitowe Słowo 16 bitowe bajt bajt 4 bity 4 bity 3 bity 13 bitów Identyfikacja Znaczniki Przesunięcie fragmentacji Numer seryjny utworzonego przez nadawcę datagramu. Wraz jego adresem IP jednoznacznie identyfikuje każdy datagram w całym Intenecie. Umożliwia przesłanie datagramów przez podsieci o różnych MTU Używane są dwie flagi: Nie fragmentować Pakiet zfragmentowany

12 DATAGRAM IPv4 - cd Słowo 32 bitowe Słowo 16 bitowe Słowo 16 bitowe bajt bajt 4 bity 4 bity 3 bity 13 bitów Czas życia Datagramu TTL Protokół przesyłający dane Suma kontrolna nagłówka Zmniejszany po każdym przejściu przez węzeł Zabezpiecza przed zapętleniem datagramu w sieci Użyteczny przy próbach śledzenia trasy (traceroute) Zabezpiecza przed pojedynczymi i seryjnymi błędami w nagłówku. Prosty algorytm (suma modulo 2) ICMP (Internet Control Message Protocol) IGMP (Internet Group Management Protocol) UDP (User Datagram Protocol) TCP (Transmission Control Protocol)

13 DATAGRAM IPv4 - cd Słowo 32 bitowe Słowo 16 bitowe Słowo 16 bitowe bajt bajt 4 bity 4 bity 3 bity 13 bitów Opcje nagłówka (mogą nie występować) To pole nagłówka o zmiennej długości w zamierzeniach autorów umożliwiało uzyskanie m.in. następujących funkcji: ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa, zapisu trasy podróży przez sieć, zapisu czasu wyjścia datagramu z danego węzła sieci (router), ustalenie swobodnej trasy routowania - lista węzłów przez które datagram musi przejść (pomiędzy nimi droga może być wybierana dowolnie), ustalenie dokładnej trasy routowania datagram nie może przejść inną drogą niż wskazana na liście

14 ANALIZA ZAWARTOŚCI DATAGRAMU Procedury te są przeprowadzane na każdym, otrzymanym przez gateway datagramie IP. Procedury te odnoszą się wyłącznie do określonych miejsc w datagramie sprawdzenie długości nagłówka sprawdzenie wersji użytego protokołu IP sprawdzenie długości komunikatu IP sprawdzenie czy wartość TTL >0 Jeżeli w wyniku tych testów uzyskano negatywny rezultat to datagram jest unieważniany Jeżeli wynik jest pozytywny to sprawdzany jest adres docelowy Jeżeli adres docelowy wskazuje na tego gateway a to następuje odpowiednie przetwarzanie datagramu. Jeśli nie to datagram zostaje przekazany do procedury obsługującej dalszy routing

15 PROTOKÓŁ ICMP Protokół ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) umożliwia ruterom wysyłanie do innych węzłów komunikatów o błędach i komunikatów kontrolnych zapewnia komunikację między oprogramowaniem IP na jednej maszynie a oprogramowaniem IP na innej. Podobnie jak ruch innego rodzaju, komunikaty ICMP podróżują w intersieciach w częściach datagramów IP przeznaczonych na dane. 20 bajtów Datagram IP Nagłówek IP Komunikat ICMP UWAGA: Gdy datagram powoduje błąd, ICMP może jedynie powiadomić pierwotnego nadawcę o przyczynie. Nadawca musi otrzymaną informację przekazać danemu programowi użytkownika albo podjąć inne działanie mające na celu uporanie się z tym problemem.

16 PROTOKÓŁ ICMP - cd Komunikaty protokołu ICMP są przesyłane wewnątrz datagramów IP. Każdy komunikat ma własny format. Jednak wszystkie rozpoczynają się takimi samymi polami: typ, kod oraz suma kontrolna Dalsze pola zależą od typu komunikatu ICMP. Bajty Typ Kod Suma kontrolna pole typ - określa jeden z 15 typów komunikatu pole kod - opisuje kod błędu pole suma kontrolna - zawiera szesnastobitowe jedynkowe uzupełnienie słów komunikatu ICMP. Uwaga: komunikaty o błędach ICMP nie są nigdy generowane jako odpowiedzi na datagram, którego adres źródłowy jest zerowy, jest adresem loopback, adresem typu brodcast lub multicast lub wysłany pod adres typu broadcast lub multicast.

17 KOMUNIKATY ICMP

18 KOMUNIKATY ICMP - cd

19 PROGRAM PING Nazwa ping jest skrótem od Packet InterNet Groper. Program ping wysyłający zapytanie o echo nazywany jest klientem, a host, który jest pingowany, określany jest mianem serwera. UWAGA: Podobnie jak w przypadku innych komunikatów ICMP zawierających zapytanie, serwer musi odpowiedzieć wykorzystując pola identyfikator i numer sekwencyjny. Ponadto wszystkie opcjonalne dane wysłane przez klienta muszą być umieszczone w odpowiedzi. Numer sekwencyjny rozpoczyna się od 0 i jest zwiększany za każdym razem, kiedy wysyłane jest kolejne zapytanie o echo. Polecenie ping wyświetla numer sekwencyjny każdego z powracających pakietów, pozwalając na stwierdzenie braku pakietów, przemieszania się pakietów lub ich powielania.

20 PROGRAM PING - cd ping kik.pcz.czest.pl Badanie kik.pcz.czest.pl [ ] z użyciem 32 bajtów danych: Odpowiedź z : bajtów=32 czas=1033ms TTL=53 Odpowiedź z : bajtów=32 czas=1222ms TTL=53 Odpowiedź z : bajtów=32 czas=480ms TTL=53 Odpowiedź z : bajtów=32 czas=170ms TTL=53 SUKCES Statystyka badania dla : Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% utraconych), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 170ms, Maksimum = 1222ms, Średnia = 726ms ping ftp.task.gda.pl NIEPOWODZENIE Badanie korweta.task.gda.pl [ ] z użyciem 32 bajtów danych: Odpowiedź z : bajtów=32 czas=70ms TTL=251 Upłynął limit czasu żądania. Odpowiedź z : bajtów=32 czas=110ms TTL=251 Upłynął limit czasu żądania.

21 OPCJA ZAPISU TRASY Wykonanie polecenie ping -R powoduje, że każdy ruter, który obsługuje datagram, dodaje do pola opcji swój adres IP. Kiedy datagram osiągnie punkt docelowy, lista adresów IP powinna zostać przekopiowana do wysyłanej odpowiedzi ICMP. Wszystkie rutery, obsługujące datagram odpowiedzi, również dodają swoje adresy do tej listy. Kiedy ping odbierze odpowiedź, wyświetla listę adresów IP.

22 PROGRAM TRACEROUTE Program Traceroute wykorzystuje pola ICMP i TTL w nagłówku IP. Pole TTL (czas życia) jest polem 8-bitowym, które wysyłający otwiera, nadając mu pewną wartość. Zalecaną wartością początkową jest 64. Każdy ruter, który obsługuje datagram na jego trasie w sieci, musi zmniejszyć tę wartość TTL o liczbę sekund, zazwyczaj jeden, w czasie których ruter przetrzymuje datagram. Ponieważ większość ruterów przetrzymuje datagram przez mniej niż jedną sekundę, pole TTL, zmniejszane za każdym razem o jeden, staje się dość dokładnym licznikiem przeskoków. W normalnych warunkach żaden system nie powinien otrzymać datagramu z TTL równym 0. Zamiast obsługiwać takie datagramy, host zwraca je temu hostowi, który był źródłem komunikatu ICMP time exceeded".

23 PROGRAM TRACEROUTE - cd tracert pingwin.icm.edu.pl Śledzenie trasy do pingwin.icm.edu.pl [ ] 1 <10 ms <10 ms <10 ms defgate.matinf.pcz.czest.pl [ ] 2 <10 ms <10 ms <10 ms access.pcz.czest.pl [ ] ms 811 ms 631 ms Katowice-gw2-a3.nask.pl [ ] ms 701 ms 1052 ms Katowice-gw-s1-4.nask.pl [ ] 5 * 2323 ms 1362 ms Warszawa-gw-hssi5-1.nask.pl [ ] ms 1141 ms * NIX-r1-atm0-0-5.nask.pl [ ] ms 281 ms 440 ms nask-icm.icm.edu.pl [ ] ms 1141 ms 1552 ms pingwin.icm.edu.pl [ ] Śledzenie zakończone.

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Wykonali : Roman Popek Marcin Weron Piotr Wolak 1 1 SNMP protokół zarządzania sięcią. 1.1 Programy zarządzania 1.2 Agenci 1.3 Bazy informacji i zarządzania(mib)

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI)

SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 5 Model TCP/IP protokoły warstw dostępu do sieci oraz internetu Opracowanie: dr inż. Jarosław Tarnawski dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wprowadzenie do sieci komputerowych 16 Wprowadzenie do sieci komputerowych Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych z sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, na przykład: korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej Programy diagnostycznonarzędziowe do sieci TCP/IP w Windows Maciej Szmit Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej chwili związanej z ładowaniem systemu operacyjnego wita nas

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Reakcja na błędy. Kiedy następuje atak? Exploity. Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych

Reakcja na błędy. Kiedy następuje atak? Exploity. Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych Nielegalne wykorzystywanie technik informatycznych. Haking i ataki na systemy informatyczne. Nielegalne pozyskiwanie informacji. Sieć można przyrównać

Bardziej szczegółowo

DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

DNS - jest klejem łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Slackware Linux IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE

Slackware Linux IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Slackware Linux Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-246-0055-8 Format: B5, stron: 304 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Mikołaj Leszczuk 2010-12-27 1 Spis treści wykładu Komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja połączeniowa Protokół UDP Protokół TCP Literatura 2010-12-27 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo