Zarządzanie przepływem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie przepływem"

Transkrypt

1 Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015

2 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie kolejkami i zatorami na routerach 4 Wybrane mechanizmy TCP

3 Nagłówek IPv4 przypomnienie Version IHL ToS/DSCP/ECN Total Length Identification Fragment Flags (3) and Offset (13) Time To Live Protocol Header Checksum Source Address Destination Adress Options

4 Type of Service, RFC Precedence D T R 0 0 Precedence: Network Control, Internetwork Control, CRITIC/ECP, Flash Override, Flash, Immediate, Priority, Routine Low Delay (0 Normal), High Throughput (0 Normal), High Reliability (0 Normal).

5 Type of Service Zgodnie z RFC 791 pole Precedence powinno być używane tylko wewnątrz sieci lokalnej. Interpretacja znaczników pozostawiona jest administratorowi sieci. RFC 795 (Service Mappings, obsoleted) definiował mapowania pomiędzy poszczególnymi wartościami pola ToS a usługami transmisji pomiędzy sieciami wchodzącymi w skład Internetu (na początku lat 80). Dokument RFC 791 sugeruje, że w normalnych okolicznościach co najwyżej dwa spośród znaczników: Low Delay, Hight Throughput, High Relibility mogą być ustawione. Dokument RFC 1349 zmienia znaczenie 14. bitu z Unused na Low Cost. Zgodnie z RFC 1349 tylko jeden ze znaczników: D, T, R, C może być ustawiony.

6 Differentiated Services Dokument RFC 2474 definiowuje drugi oktet nagłówka IP jako DSCP (Differentiated Services Code Point). Ostatnie dwa bity, podobnie jak pierwotnie w ToS, mają wartość 0. ToS, RFC 791: ToS, RFC 1349: DSCP, RFC 2474: Precedence D T R Precedence D T R C Differentiated Services Code Point 0 0

7 Differentiated Services cd. Differentiated Services (DiffServ) jest mechanizmem zarządzania ruchem w oparciu o przynależność pakietów do określonych klas ruchu. DiffServ wyznacza ramy dla oznaczania i klasyfikowania pakietów. Specyfikacja DiffServ nie określa standardowych klas ani reguł zarządzania pakietami. Definicje klas oraz zasady kształtowania ruchu pozostawione są administratorom. W konsekwencji DiffServ nie gwarantuje niczego w rodzaju globalnego QoS. Grupa routerów mających skonfigurowaną wspólną politykę kształtowania ruchu pakietów oznaczanych przez DiffServ nazywana jest domeną DiffServ. Domena DiffServ może pokrywać się granicami z systemem autonomicznym.

8 Differentiated Services cd. Zadaniem DiffServ jest próba zagwarantowania przepustowości QoS pomiędzy dwiema sieciami źródłową i docelową. Pakiety mogą być klasyfikowane w oparciu o wiele kryteriów, np. adres nadawcy lub odbiorcy, protokół, porty i in. DiffServ zazwyczaj działa hurtowo, tj. nie negocjuje na poziomie pojedynczego pakietu ani pojedynczego strumienia pakietów (a coarse-grained mechamism). Wartość pola DSCP może być zaakceptowana, nadpisana lub zignorowana ustawiana przez router brzegowy domeny DiffServ. Zasady kształtowania ruchu przez domenę DiffServ ustalane są między stronami (np. organizacjami) w ramach tzw. service level agreements.

9 Per Hop Behaviour (PHB) Per Hop Behaviours określają akcje jakie powinny zostać podjęte przez routery dla poszczególnych wartości DCSP. Teoretycznie jest 2 6 PHB, w praktyce używa się nie więcej niż czterech: Default PHB, Expedited Forwarding PHB (EF) dla transmisji multimediów (RFC 3246), Assured Forwarding PHB group (AF) wyróżniające dalsze podklasy (RFC 2597), Class Selector PHB dla wstecznej kompatybilności z ToS.

10 Bandwidth Broker Dokument RFC 2638 wprowadza w ramach DiffServ tzw. bandwidth brokera agenta, którego zadaniem jest dynamiczne zarządzanie pasmem w obrębie domeny DiffServ w oparciu o wiedzę o sieci i skonfigurowane reguły. Bandwidth broker może być wyposażony w pamięć, ponadto może negocjować reguły z innymi domenami DiffServ.

11 Multiprotocol Label Switching (MPLS) Protokół stosowany powszechnie w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Zastępuje routing obniża koszty, umożliwia rezerwację pasma i QoS. Wykorzystuje kapsułkowanie datagramów IP. Pomiędzy nagłówkami 2 i 3 warstwy wstawiany jest dodatkowy nagłówek zwany etykietą. Pakiet przetwarzany jest przez routery w oparciu o etykietę. Etykieta jest jednorazowa ; router MPLS ustawia nową etykietę wg tablicy etykiet. Możliwe jest dołączanie na brzegu sieci MPLS kilku etykiet (stosu) przetwarzanych na zasadzie LIFO; rozwiązanie to wykorzystywane jest w sieciach operatorskich.

12 Etykieta MPLS Etykiety są 4-bajtowe: ID (20b) identyfikator klasy, indeks w tablicy etykiet, TC (3b) traffic class, S (1b) flaga: bieżąca etykieta jest ostatnia (jedyna), TTL (8b) analogicznie jak w nagłówku IP.

13 Dystrybucja etykiet MPLS Terminologia: LER (Label Edge Router) router brzegowy systemu MPLS, LSR (Label Switch Router) router systemu MPLS, LSP (Label Switch Path) jednokierunkowa trasa point-to-point wyznaczona przez etykiety. Do ustalania etykiet MPLS wykorzystywany jest protokół LDP (Label Distribution Protocol), jego multicastowy wariant (tldp) lub rozszerzenie protokołu RSVP (RSVP-TE). W przeciwieństwie do LDP, RSVP-TE umożliwia (zgodnie z nazwą) trafiic engineering, tj. uwzględnia inne, niż tylko odległość, czynniki przy ustalaniu LSP.

14 Kontrola przepływu ICMP W protokole ICMP (RFC 792) zdefiniowany jest komunikat typu 4. Source Quench. Komunikat ten może być wysyłany przez router, informuje o przepełnianiu buforów i jest sugestią, by host zmniejszył tempo transmisji. Zgodnie z RFC 1122, host, który otrzymał pakiet ICMP typu 4. powinien zredukować transmisję do minimum, a następnie sukcesywnie ją zwiększać. Uwaga: Wysłanie pakietu ICMP typu 4. nie jest obligatoryjne. Router może także odrzucać niemieszczące się w packet buffers pakiety bez powiadomienia nadawcy.

15 Active Queue Management (AQM) W tradycyjnym rozwiązaniu (tail drop) router przyjmuje pakiety aż do zapełnienia buforów. Następnie pakiety są odrzucane, ewentualnie wysyłane jest powiadomienie ICMP Source Quench. Rozwiązanie tail drop ma następujące wady: uniemożliwia priorytetyzację i zarządzanie pasmem, powoduje problem zwany TCP global synchronization ruch w sieci odbywa się nie płynnie, lecz falami. Mechanizm Active Queue Management (zob. RFC 2309) polega na monitoringu kolejki pakietów przychodzących i podejmowaniu wcześniejszych akcji na podstawie jej zajętości lub zmiany zajętości.

16 Random Early Detection (RED) RED (RFC 2309) monitoruje stan buforów i odrzuca (lub oznacza jeśli stosowany razem z ECN, zob. nastepne slajdy) pakiety z prawdopodobieństwem tym większym, im większa jest ich zajętość. RED nie umożliwia QoS, lecz pomaga unikać globalnej synchronizacji TCP. WRED (Weighted RED) jest rozszerzeniem RED polegającym na wprowadzeniu kilku kolejek pakietów przychodzących, z których każda ma osobny mechanizm RED i inną charakterystykę (poziom przepełnienia). Przychodzący pakiet trafia do danej kolejki na podstawie swojego priorytetu (np. DSCP). Zarządzanie AQM typu WRED nie tylko pozwala rozwiązać problem globalnej synchronizacji TCP, ale także umożliwia różnicowanie QoS.

17 Explicit Congestion Notification (ECN) Dokument RFC 2481 wprowadza znaczniki: ECT (ECN Capable Transport) i CE (Congestion Experienced) na nieużywanych przez DSCP dwóch najmniej znaczących bitach (14. i 15.). Znacznik ECT informuje o wsparciu dla ECN, natomiast znacznik CE ustawiany jest przez router (zamiast odrzucenia pakietu). Ustawienie znaczników: 01 jest nieprawidłowe. Dokument RFC 3168 zastępuje bity ECT i CE jednym, dwubitowym polem ECN, którego wartości są interpretowane nastepująco: 00 brak wsparcia dla ECN. 01 ECT(1) odpowiada sytuacji, gdy ECT=1 i CE=0, 10 ECT(0) wartości ECT(1) i ECT(0) są równoważne. Wartość ECT(0) jest preferowana ze względu na wsteczną kompatybilność, 11 wsparcie dla ECN i usytawiony znacznik CE.

18 Explicit Congestion Notification (ECN) cd. Bit CE informuje o zatorze (congestion). Zgodnie z RFC 3168 ustawienie bitu CE powinno wywołać taką samą reakcję warstwy transportowej (TCP), jak odrzucenie pakietu. Wykorzystywanie znaczników ECN musi zostać poprzedzone uzgodnieniem, że oba komunikujące się ze sobą hosty wspierają ECN.

19 Nagłówek TCP przypomnienie Source Port Destination Port Sequence Number Acknowledgement Number Offset Reserved Flags Window Checksum Urgent Pointer Options Flags: (CWR, ECE, URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN) Dokument RFC 3168 definiuje następujące flagi: CWR (Congestion Window Reduced), ECE (Explicit Congestion Echo). Pamiętajmy, że zgodnie z RFC 793 bity te powinny być równe zero (przynależą do pola Reserved).

20 ECN nawiązywanie sesji TCP Ustawianie znaczników ECN jest niedozwolone dopóki obie strony nie uzgodnią, że obsługują ECN. Uzgodnienie to realizowane jest w trakcie wymiany pakietów SYN i SYN-ACK: TCP (SYN; ECE, CWR), TCP (SYN, ACK; ECE), IP (ECT).

21 ECN CE Congestion Experienced

22 ECN CE Congestion Experienced Rozważmy przypadek, gdy nadawca (S) oraz odbiorca (D), a także router (R), na którym powstał zator wspierają ECN: pakiet od S do D przechodzi przez router R, router R ustawia w jego nagłówku IP flagę CE, host D otrzymuje pakiet TCP z flagą CE w nagłówku IP, host D ustawia flagę ECE w nagłówku TCP pakietu TCP-ACK, host S odbiera pakiet TCP-ACK-ECE, host S zmniejsza tempo transmisji, w kolejnym pakiecie S ustawia flagę CWR w nagłówku TCP. Potwierdza ona odbiór ECE i podjęcie odpowiednich akcji.

23 Wybrane mechanizmy regulujące tempo transmisji TCP sliding window odbiorca powiadamia, jaką porcję danych jest w stanie przyjąć od nadawcy, urgent data, urgent pointer (flaga URG) dane przetwarzane poza kolejnością, np. polecenie przerwania procesu, push (flaga PSH), round trip delay time (RTT) wyznaczanie timeoutu i czasu retransmisji segmentu, maximum segment size (MSS) negocjowanie wielkośc segmentu dla uniknięcia fragmentacji IP, selective acknowledgements (SACK, RFC 2018, 2883) hurtowe potwierdzanie niekoniecznie spójnego fragmentu zamiast sekwencji ACK.

Określanie konfiguracji TCP/IP

Określanie konfiguracji TCP/IP Określanie konfiguracji TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Internet Control Message Protocol Protokół IP nie jest wyposażony w żadne

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości usług w sieciach IP

Zapewnienie jakości usług w sieciach IP Zapewnienie jakości usług w sieciach IP 1. Zarządzanie pasmem 2. QoS a polityka Cisco 3. Klasyfikacja ruchu ToS, IP Precedence i DSCP 4. Mechanizmy dyscypliny kolejkowania 4.1. Składniki kolejek 4.2. Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wide Area Networks WANs

Sieci komputerowe. Wide Area Networks WANs Sieci komputerowe Wide Area Networks WANs Józef Woźniak Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej IP QoS - model usług zintegrowanych IntServ - model

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com

Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Agenda QoS Przełącznik Ethernetowy a QoS Router a QoS Inne urządzenia a QoS Q&A 2 QoS 3 Po co w ogóle QoS? Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Linux. iptables, nmap, DMZ

Linux. iptables, nmap, DMZ Strona1 Linux iptables, nmap, DMZ Strona2 Spis treści. Spis treści.... 2 iptables wprowadzenie.... 3 Tabele iptables wraz z łaocuchami, oraz najczęściej definiowanymi akcjami.... 3 iptables droga pakietu...

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Teletransmisja i sieci komputerowe 2

Teletransmisja i sieci komputerowe 2 ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Teletransmisja i sieci komputerowe 2 LABORATORIUM Tomasz Orczyk Bielsko-Biała 2012 Zajęcia 1 Konfiguracja wirtualnej maszyny z systemem Debian GNU Linux Lorem ipsum 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Rozprawa doktorska Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Paweł Świątek Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Przecinanie kabla atak TCP Reset

Przecinanie kabla atak TCP Reset Przecinanie kabla atak TCP Reset Atak Marcin Ulikowski stopień trudności Protokół TCP został stworzony prawie 30 lat temu, gdy duże liczby naturalne wydawały się większe niż dzisiaj. Twórcy protokołu,

Bardziej szczegółowo

Ruter - Linux 2.4. wersja dokumentu 0.9. Dubas Bartłomiej (dubcio@hoga.pl) FIREWALL, KONTROLA PRZEPŁ YWU, ZLICZANIE RUCHU

Ruter - Linux 2.4. wersja dokumentu 0.9. Dubas Bartłomiej (dubcio@hoga.pl) FIREWALL, KONTROLA PRZEPŁ YWU, ZLICZANIE RUCHU Ruter - Linux 2.4 FIREWALL, KONTROLA PRZEPŁ YWU, ZLICZANIE RUCHU wersja dokumentu 0.9 Dubas Bartłomiej (dubcio@hoga.pl) AGH Kraków - Informatyka IV Administracja Systemami Komputerowymi 2002 O PRAWACH

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany routing IP w Linuxie

Zaawansowany routing IP w Linuxie Zaawansowany routing IP w Linuxie Paweł Krawczyk kravietz@echelon.pl 30 czerwca 2002 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 O czym jest ten artykuł?......................... 2 1.2 Nowości w jądrze.............................

Bardziej szczegółowo

Właściwie wszyscy interesujący się. DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS

Właściwie wszyscy interesujący się. DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS Tomasz Grabowski Atak Właściwie wszyscy interesujący się tematem bezpieczeństwa w sieciach komputerowych wiedzą, że protokół DNS ma błędy związane z bezpieczeństwem,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo