Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych"

Transkrypt

1 Konfiguracja sieci, podstawy protokołów IP, TCP, UDP, rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych dr inż. Jerzy Domżał Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Telekomunikacji 10 października 2016 r. dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 1 / 47

2 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

3 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

4 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

5 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

6 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

7 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

8 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

9 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 2 / 47

10 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 3 / 47

11 Konfiguracja sieci Windows zainstalowanie karty sieciowej panel sterowania > sieć i Internet > połaczenia sieciowe > wybieramy odpowiednie połączenie (interfejs) i wchodzimy w właściwości dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 4 / 47

12 Konfiguracja sieci Windows wybieramy: protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i wchodzimy w właściwości dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 5 / 47

13 Konfiguracja sieci Windows zaawansowane dodanie kolejnego adresu IP lub bramy > Dodaj i należy wpisać odpowiednie dane metryka automatyczna vs statyczna dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 6 / 47

14 Konfiguracja sieci Windows Zaawansowane dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 7 / 47

15 Konfiguracja sieci Windows Zaawansowane dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 8 / 47

16 Konfiguracja sieci Windows diagnostyka - ipconfig /all ping tracert dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 9 / 47

17 Konfiguracja sieci Linux Ustawienie adresów i parametrów sieci: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static BROADCAST= IPADDR= NETMASK= NETWORK= ONBOOT=yes dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 10 / 47

18 Konfiguracja sieci Linux brama i nazwa hosta: /etc/sysconfig/network NETWORKING=yes HOSTNAME=nazwa hosta GATEWAY= dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 11 / 47

19 Konfiguracja sieci Linux konfiguracja DNS /etc/resolv.conf nameserver nameserver nameserver uruchomienie karty z nowymi ustawieniami: ifconfig eth0 up dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 12 / 47

20 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 13 / 47

21 Model TCP/IP Cechy cel: odizolowanie aplikacji od sprzętu sieciowego składa się z czterech warstw nie jest to model idealny szeroko stosowany w sieci Internet ogromny sukces komercyjny dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 14 / 47

22 Model TCP/IP Warstwy Aplikacji Transportowa Internetu (IP) Dostępu do sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 15 / 47

23 Model TCP/IP Warstwy Aplikacji Transportowa Internetu (IP) definiuje szereg standardów umożliwiających wymianę informacji między systemami końcowymi a siecią. Dostęp do sieci możemy zapewnić np. poprzez sieć lokalną LAN, sieć pakietową X.25, sieć zintegrowaną ISDN i inne Dostępu do sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 15 / 47

24 Model TCP/IP Warstwy Aplikacji Transportowa Internetu (IP) obejmuje wszystkie protokoły i procedury niezbędne do przesyłania danych pomiędzy systemami końcowymi w wielu sieciach protokół IP jest protokołem realizowanym w sieci za pomocą urządzeń nazywanych ruterami Dostępu do sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 15 / 47

25 Model TCP/IP Warstwy Aplikacji Transportowa Internetu (IP) Dostępu do sieci obejmuje 2 protokoły: TCP oraz UDP zapewnia poprawną transmisję poprzez wykrycie błędnych danych (TCP) kasuje zdublowane pakiety porządkuje kolejność pakietów zawiera adres (port) aplikacji odpowiedzialnych za transmisję dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 15 / 47

26 Model TCP/IP Warstwy Aplikacji Transportowa Internetu (IP) definiuje i zapewnia interfejs pomiędzy różnymi aplikacjami, programami użytkownika a usługami sieciowymi Dostępu do sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 15 / 47

27 Model TCP/IP Porównanie do modelu OSI/ISO Aplikacji Prezentacji Aplikacji Sesji Transportowa Sieciowa Łącza danych Fizyczna Transportowa Internetu (IP) Dostępu do sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 16 / 47

28 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 17 / 47

29 Protokół TCP Cechy podstawowy protokół warstwy transportowej odpowiada za: nawiązanie i zakończenie połączenia transportowego zapewnienie niezawodności przekazu danych potwierdzenia retransmisje sprawdzanie sum kontrolnych odtwarzanie kolejności danych kasowanie duplikatów sterowanie przepływem (ang. flow control) TCP doczekało się wielu wersji przez lata, które głównie poprawiały jego wydajność dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 18 / 47

30 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

31 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Port źródłowy i przeznaczenia identyfikują aplikacje wysyłającą i odbierającą dane; wraz z numerami IP identyfikują połączenie dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

32 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Numer sekwencyjny identyfikuje bajt w strumieniu danych przesyłanych między nadawcą a odbiorcą. Jest to pierwszy bajt w przesyłanym segmencie. Numer ten po osiągnięciu wartości rozpoczyna się znowu od zera dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

33 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Numer potwierdzenia zawiera kolejny numer sekwencyjny, którego nadejścia spodziewa się wysyłający potwierdzenie; wykorzystywane są potwierdzenia typu piggybacked dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

34 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Długość nagłówka w tym polu podawana jest długość nagłówka w postaci słów 32 bitowych, typowy rozmiar bez opcji to 20 bajtów dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

35 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Zarezerwowane wartości zarezerwowane do późniejszego użycia dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

36 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) ECN (ang. Explicit Congestion Notification) dodane przez RFC 3168, służą do powiadamiania o przeciążeniach w sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

37 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Flagi jednobitowe flagi dające dodatkową kontrolę nad połączeniem dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

38 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Rozmiar okna liczba bajtów poczynając od tego, który określony został przez pole numeru potwierdzenia, akceptowalna przez odbiorcę dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

39 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Suma kontrolna liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

40 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Wskaźnik ważności jeśli flaga URG jest ustawiona, pole to wskazuje na numer ostatniego bajtu ważnych danych dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

41 Protokół TCP Port źródłowy Port docelowy Numer sekwencyjny Numer potwierdzenia DN res. ECN Flagi Rozmiar okna Suma kontrolna Wskaźnik Opcje (jeśli są) Opcje może określać np. maksymalną długość segmentu, często określa również współczynnik rozmiaru okna oraz znaczniki czasu wykorzystywane przy pomiarze czasu dostarczania pakietu dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 19 / 47

42 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 20 / 47

43 Ważniejsze wersje TCP TCP Tahoe: RFC 793 TCP + Silly Window Syndrome problem + algorytmy Jackobson a TCP Reno: Tahoe + Reno Fast Recovery TCP NewReno: Reno + NewReno Fast Recovery SACK TCP: Reno + Selective Acknowledgements TCP Vegas: NewReno + drobne ulepszenia TCP Hybla: optymalizowane dla sieci o dużych opóźnieniach TCP BIC, TCP LFN (long fat networks): optymalizowane dla sieci o wysokiej przepustowości TCP Compound: wprowadzone w MS Vista dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 21 / 47

44 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 22 / 47

45 Protokół UDP Cechy protokół warstwy transportowej jest protokołem zawodnym, tzn. nie chroni przed: zmianą kolejności pakietów gubieniem pakietów duplikacją pakietów siłą tego protokołu jest jego prostota znajduje się nad protokołem IP, który też jest bezpołączeniowy, dlatego sam nie musi wiele robić dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 23 / 47

46 Protokół UDP Port źródłowy Port docelowy Długość komunikatu Suma kontrolna dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 24 / 47

47 Protokół UDP Port źródłowy Port docelowy Długość komunikatu Suma kontrolna Port źródłowy i przeznaczenia identyfikują aplikacje wysyłającą i odbierającą dane; wraz z numerami IP identyfikują połączenie dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 24 / 47

48 Protokół UDP Port źródłowy Port docelowy Długość komunikatu Suma kontrolna Długość komunikatu liczba bajtów segmentu UDP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 24 / 47

49 Protokół UDP Port źródłowy Port docelowy Długość komunikatu Suma kontrolna Suma kontrolna liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej; jest opcjonalna dla IPv4 (ustawiona na zero) i obowiązkowa dla IPv6 dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 24 / 47

50 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 25 / 47

51 TCP vs UDP Tryb połączeniowy / bezpołączeniowy Niezawodność Kolejność segmentów Narzut protokołu Sterowanie transmisją (prędkość) Stracone dane dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 26 / 47

52 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 27 / 47

53 Protokół IPv4 Podstawy podstawowy protokół sieciowy w modelu TCP/IP wszystkie dane z TCP, UDP, ICMP i IGRP są przenoszone przez datagramy IP cechy usługi dostarczania pakietów: zawodna brak gwarancji dostarczenia danych do odbiorcy. Jeśli nie uda się dostarczyć danych, wysyłany jest komunikat ICMP (który też może nie dotrzeć). Niezawodność zapewniają protokoły wyższej warstwy (np. TCP) bezpołączeniowa protokół nie zachowuje informacji o wysłanych datagramach. Informacje mogą docierać różnymi drogami, w różnej kolejności, mogą zaginąć lub zostać powielone dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 28 / 47

54 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 29 / 47

55 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Wersja wersja protokołu IP; wartość: 0100 dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 29 / 47

56 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje IHL (ang. Internet Header Length) długość nagłówka w paczkach 32-bitowych; dopuszczalne wartości: 5-15 dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 29 / 47

57 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Typ usługi (ang. Type of Service) dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 29 / 47

58 Nagłówek protokołu IPv4 Pole: Typ Usługi Priorytet D T R M 0 Priorytet (Precedence) 3-bitowe oznaczenie priorytetu pakietów D (Delay) minimalizacja opóźnień T (Throughput) maksymalizacja przepustowości R (Reliability) najlepsza poprawność M (Monetary cost) minimalizacja kosztów dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 30 / 47

59 Nagłówek protokołu IPv4 Pole: Typ Usługi Priorytet D T R M 0 Priorytet (Precedence) 3-bitowe oznaczenie priorytetu pakietów D (Delay) minimalizacja opóźnień T (Throughput) maksymalizacja przepustowości R (Reliability) najlepsza poprawność M (Monetary cost) minimalizacja kosztów dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 30 / 47

60 Nagłówek protokołu IPv4 Pole: Typ Usługi Priorytet D T R M 0 Priorytet (Precedence) 3-bitowe oznaczenie priorytetu pakietów D (Delay) minimalizacja opóźnień T (Throughput) maksymalizacja przepustowości R (Reliability) najlepsza poprawność M (Monetary cost) minimalizacja kosztów Obecnie to pole jest znane jako DSCP (Differentiated Services Code-Point)! dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 30 / 47

61 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Całkowita długość długość całego datagramu, max. wartość to bajtów; w praktyce konieczna jest segmentacja dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 31 / 47

62 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Identyfikacja unikalny numer identyfikujący datagram w sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 31 / 47

63 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Flagi 3-bitowe pole dotyczące fragmentacji pakietów dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 31 / 47

64 Nagłówek protokołu IPv4 Pole: Flagi R DF MF R (Reserved) zarezerwowany bit (nieużywany) DF (Do not Fragment) zabrania fragmentacji pakietów MF (More Fragments) oznacza, że to nie jest ostatni fragment tego pakietu dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 32 / 47

65 Nagłówek protokołu IPv4 Pole: Flagi R DF MF R (Reserved) zarezerwowany bit (nieużywany) DF (Do not Fragment) zabrania fragmentacji pakietów MF (More Fragments) oznacza, że to nie jest ostatni fragment tego pakietu dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 32 / 47

66 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Fragment offset wskazuje na fragment danych w oryginalnym datagramie; wyrażone w paczkach 8-bitowych dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 33 / 47

67 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje TTL (ang. Time to Live) wartość dekrementowana przez każdy węzeł sieciowy; gdy osiągnie 0, pakiet jest kasowany i wysyłany jest komunikat ICMP do nadawcy dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 33 / 47

68 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Protokół oznacza protokół którego dane przenosi ten datagram; może to być np. TCP, UDP, ICMP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 33 / 47

69 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Suma kontrolna zabezpieczenie danych; dotyczy tylko nagłówka dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 33 / 47

70 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Adres źródła/przeznaczenia 32-bitowe adresy nadawcy i odbiorcy dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 33 / 47

71 Nagłówek protokołu IPv Wersja IHL Typ usługi Całkowita długość Identyfikacja Flagi Fragment offset TTL Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje Opcje dodatkowe funkcje dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 33 / 47

72 Nagłówek protokołu IPv4 Pole: Opcje Wedle zamierzeń umożliwiało uzyskanie funkcji m.in.: zapisu trasy podróży datagramu przez sieć zapisu czasu wyjścia datagramu z poszczególnych ruterów sterowania bezpieczeństwem transmisji ustalenie swobodnej/dokładnej trasy datagramu Dodatkowo pole to zawiera tzw. padding - wypełnienie nagłówka do 32-bitowej wielokrotności. dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 34 / 47

73 Protokół IPv4 Adresacja IP adresy są 32-bitowe najpopularniejsza reprezentacja, tzw. kropkowo dziesiętna, np jest zapisywane jako pula adresów podzielona została na klasy pomimo stosowania mechanizmów takich jak VLSM, NAT, adresów IPv4 zaczęło brakować planowane jest zastąpienie adresacji IPv4 wersją IPv6 dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 35 / 47

74 Protokół IPv4 Klasy adresów dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 36 / 47

75 Protokół IPv4 Klasy adresów II Klasa A - zakres adresów do , 126 sieci, ponad 16 milionów hostów w sieci Klasa B zakres adresów do , sieci, ponad 65 tysięcy hostów w sieci Klasa C zakres adresów do , sieci, 254 hosty w sieci Klasa D zakres adresów do , zarezerwowana dla adresów grupowych (multicast) Klasa E zarezerwowana do innych celów dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 37 / 47

76 Protokół IPv4 Adresy specjalne nasza sieć 127.a.b.c adres loopback adres rozgłoszeniowy lokalny (broadcast) nie jest przekazywany przez routery np adres rozgłoszeniowy w sieci dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 38 / 47

77 Protokół IPv6 Podstawowe dane protokół, który ma zastąpić poprzednika: IPv4 został zdefiniowany w 1995 roku daje możliwość adresowania bardzo dużej liczby urządzeń wielkość nagłówka 40 bajtów (IPv4-20 bajtów) mimo większego nagłówka, ma on mniej pól dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 39 / 47

78 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

79 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia Wersja wersja protokołu IP; wartość: 0110 dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

80 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia Klasy ruchu ustalenie priorytetów dla ruchu jeszcze w opracowaniu dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

81 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia Etykieta przepływu pomaga oznaczyć pakiety dla specjalnego traktowania jeszcze w opracowaniu dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

82 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia Dane użyteczne długość danych razem z dodatkowymi nagłówkami dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

83 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia NEXT typ następnego nagłówka zaraz za nagłówkiem IPv6, np. TCP, UDP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

84 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia Hop Limit odpowiednik TTL z IPv4 dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

85 Nagłówek protokołu IPv Wersja Klasy ruchu Etykieta przepływu Dane użyteczne NEXT Hop Limit Adres źródła Adres przeznaczenia Adresy IPv6 16-bajtowe adresy nadawcy i odbiorcy dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 40 / 47

86 Protokół IPv6 adres źródłowy i przeznaczenia najważniejsza różnica pomiędzy IPv4 a IPv bitowy adres pozwala na zaadresowanie bardzo dużej liczby urządzeń przykład notacji adresu IPv6: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 2001:0db8:0000:0000:0000::1428:57ab 2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab 2001:0db8:0:0::1428:57ab 2001:0db8::1428:57ab 2001:db8::1428:57ab zera można zagregować przy pomocy zapisu ::, a zera w danej czwórce pominąć dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 41 / 47

87 Protokół IPv6 Porównanie z IPv4 Adresy mają długość 128 bitów (IPv4: 32 bitów) Wymagane wsparcie dla IPsec (IPv4: opcjonalne) Identyfikacja ruchu dla QoS przy użyciu pola Flow Label (IPv4: Brak) Fragmentacja dokonywana jedynie przez nadającego hosta (IPv4: Fragmentacja dokonywana również przez rutery) Nagłówek nie zawiera sumy kontrolnej. (IPv4: Nagłówek zawiera sumę kontrolną) Opcje przeniesione do nagłówków dodatkowych (IPv4: Opcje w nagłówku) dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 42 / 47

88 Spis treści 1 Ustawianie adresów 2 Model TCP/IP Wprowadzenie Warstwy 3 Protokół TCP 4 Wersje TCP 5 Protokół UDP 6 Różnica pomiędzy TCP a UDP 7 Protokół IP Wprowadzenie Nagłówek Adresacja IP Wersja 6 8 Rodzaje transmisji w sieciach IP dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 43 / 47

89 Rodzaje transmisji w sieciach IP Unicast dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do dokładnie jednego punktu - istnieje tylko jeden nadawca i tylko jeden odbiorca dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 44 / 47

90 Rodzaje transmisji w sieciach IP Anycast dane wysyłane są do topologicznie najbliższego (czyli teoretycznie najlepszego) odbiorcy (węzła) dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 45 / 47

91 Rodzaje transmisji w sieciach IP Multicast dane wysyłane są do wielu odbiorców jednocześnie odbiorca jest widziany pod jednym adresem multicastowym dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 46 / 47

92 Rodzaje transmisji w sieciach IP Broadcast dane wysyłane są do wszystkich odbiorców jednocześnie W sieci lokalnej Ethernet w warstwie łącza danych rozgłoszeniowy jest adres MAC, którego wszystkie bity mają wartości 1 (FF:FF:FF:FF:FF:FF) dr inż. Jerzy Domżał (AGH) Wprowadzenie do sieci Internet 10 października 2016 r. 47 / 47

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa transportowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy transportowej. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy transportowej. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Protokoły warstwy transportowej Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie opis warstwy transportowej Protokoły spoza stosu

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Omówienie TCP/IP. Historia

Omówienie TCP/IP. Historia PORADNIKI TCP/IP Omówienie TCP/IP TCP/IP oznacza Transmision Control Protocol / Internet Protocol, jest nazwą dwóch protokołów, ale również wspólną nazwą dla rodziny setek protokołów transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 1 Temat ćwiczenia: Adresacja w sieciach komputerowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1

Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 Stos TCP/IP Warstwa transportowa Warstwa aplikacji cz.1 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 5 Podstawowe zadania warstwy transportowej Segmentacja danych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Mikołaj Leszczuk 2010-12-27 1 Spis treści wykładu Komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja połączeniowa Protokół UDP Protokół TCP Literatura 2010-12-27 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół TCP

Sieci Komputerowe Protokół TCP Sieci Komputerowe Protokół TCP Transmission Control Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół TCP Transmisja

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka 14 Protokół IP WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Podstawowy, otwarty protokół w LAN / WAN (i w internecie) Lata 70 XX w. DARPA Defence Advanced Research Project Agency 1971

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI)

SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 5 Model TCP/IP protokoły warstw dostępu do sieci oraz internetu Opracowanie: dr inż. Jarosław Tarnawski dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 - podstawy

Adresacja IPv4 - podstawy Adresacja IPv4 - podstawy LAN LAN... MAN... LAN Internet Internet = sieć sieci Problem jak adresować urządzenia w takiej sieci? 1 Budowa adresu IP rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium sieci komputerowych opracowanie: mgr inż. Wojciech Rząsa Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej Wstęp Opracowanie zawiera ćwiczenia przygotowane do przeprowadzenia podczas

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Wireshark analizator ruchu sieciowego

Wireshark analizator ruchu sieciowego Wireshark analizator ruchu sieciowego Informacje ogólne Wireshark jest graficznym analizatorem ruchu sieciowego (snifferem). Umożliwia przechwytywanie danych transmitowanych przez określone interfejsy

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 Historia - 1/2 Historia - 2/2 1984.1 RFC 932 - propozycja subnettingu 1985.8 RFC 95 - subnetting 199.1 ostrzeżenia o wyczerpywaniu się przestrzeni adresowej 1991.12 RFC 1287 - kierunki działań 1992.5 RFC

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Komunikacja: Internet protokół internetowy (ang.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH This architecture achieves scalability by implementing complex classification and conditioning functions only at network boundary nodes and by applying per-hop behaviors

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Procedura instalacji i konfiguracji Linux Red Hat jako platformy dla systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 Przygotował: Mariusz Pyrzyk Instalacja systemu

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Określanie konfiguracji TCP/IP

Określanie konfiguracji TCP/IP Określanie konfiguracji TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Internet Control Message Protocol Protokół IP nie jest wyposażony w żadne

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Radosław Podedworny radoslaw.podedworny@progman.pl

mgr inż. Radosław Podedworny radoslaw.podedworny@progman.pl mgr inż. Radosław Podedworny radoslaw.podedworny@progman.pl 1995 pierwsza specyfikacja 1996 - Sieć testowa 6bone; Pierwsza implementacja IPv6 w systemie linux (2.1.8) 1999 organizacje rejestrowe zaczynają

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Protokoły transportowe

Protokoły transportowe UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z funkcją protokołów warstwy transportowej TCP i UDP. Zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

7. Konfiguracja zapory (firewall)

7. Konfiguracja zapory (firewall) 7. Konfiguracja zapory (firewall) Konfiguracja firewalla w rozwiązaniach NETASQ podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich są reguły domyślne a drugą polityki konfigurowane przez administratora. W

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA LABORATORIUM DIAGNOSTYKA I WIARYGODNOŚĆ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Stopień, imię i nazwisko prowadzącego Stopień, imię i nazwisko słuchacza Grupa szkoleniowa dr inż. Zbigniew Zieliński

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe Wykład 3 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

Mapa wykładu. 5.6 Koncentratory, mosty, i switche 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne 5.8 PPP 5.9 ATM 5.10 Frame Relay

Mapa wykładu. 5.6 Koncentratory, mosty, i switche 5.7 Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne 5.8 PPP 5.9 ATM 5.10 Frame Relay Mapa wykładu 5.1 Wprowadzenie i usługi warstwy łącza 5.2 Rozpoznawanie i naprawa błędów 5.3 Protokoły wielodostępowe 5.4 Adresy w sieciach LAN oraz protokół ARP 5.5 Ethernet 5.6 Koncentratory, mosty, i

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Modele warstw. Modele te wykorzystywane są do opisu różnorodnych funkcji realizowanych przez sieć. W takim modelu:

Modele warstw. Modele te wykorzystywane są do opisu różnorodnych funkcji realizowanych przez sieć. W takim modelu: Ryszard Myhan Modele warstw Modele te wykorzystywane są do opisu różnorodnych funkcji realizowanych przez sieć. W takim modelu: 1. Wszystkie aspekty funkcjonowania sieci dzielone są na mniej złożone elementy.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników

Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników Sieci komputerowe Zasada działania i konfigurowanie przełączników dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Domena kolizyjna, zadania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

z paska narzędzi lub z polecenia Capture

z paska narzędzi lub z polecenia Capture Rodzaje testów i pomiarów pasywnych 40 ZAGADNIENIA Na czym polegają pomiary pasywne sieci? Jak przy pomocy sniffera przechwycić dane przesyłane w sieci? W jaki sposób analizować dane przechwycone przez

Bardziej szczegółowo

Paweł Pokrywka. Radar w Ethernecie. Lokalizowanie hostów w sieci LAN

Paweł Pokrywka. Radar w Ethernecie. Lokalizowanie hostów w sieci LAN Paweł Pokrywka Radar w Ethernecie Lokalizowanie hostów w sieci LAN Traceroute w L3 Idea dekrementacja pole TTL nagłówka IP ICMP Time Exceeded, gdy TTL == lokalizowanie hosta/routera z dokładnością do routera

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska programowanie usług sieciowych Opcje IP i gniazda surowe laboratorium: 10 Kraków, 2014 10. Programowanie Usług

Bardziej szczegółowo

Przecinanie kabla atak TCP Reset

Przecinanie kabla atak TCP Reset Przecinanie kabla atak TCP Reset Atak Marcin Ulikowski stopień trudności Protokół TCP został stworzony prawie 30 lat temu, gdy duże liczby naturalne wydawały się większe niż dzisiaj. Twórcy protokołu,

Bardziej szczegółowo

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0 RIPv1 RIPv1jest pierwszym protokołem ustanowionym

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700 Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN. Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić komputerom korzystanie z tzw. prywatnych adresów

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączeń sieciowych

Konfiguracja połączeń sieciowych Konfiguracja połączeń sieciowych PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

DNS - jest klejem łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Sieci wirtualne VLAN cz. I

Sieci wirtualne VLAN cz. I Sieci wirtualne VLAN cz. I Dzięki zastosowaniu sieci VLAN można ograniczyć ruch rozgłoszeniowy do danej sieci VLAN, tworząc tym samym mniejsze domeny rozgłoszeniowe. Przykładowo celu zaimplementowania

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCP/IP. Transmission Control Protocol / Internet Protocol TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Trochę historii Protokół TCP/IP powstał pod koniec lat 60. XX wieku jako badawczy projekt finansowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo