AE/ZP /12 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AE/ZP /12 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP /12"

Transkrypt

1 .... AE/ZP /12 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP /12 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych dla Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie wybrane zostały oferty następujących Firm: 1/ PGF URTICA Sp. z o.o. (Lider), ul.krzemieniecka 120, Wrocław, woj. dolnośląskie. PGF Hurt Sp.z o.o., ul. Zbąszyńska 3, Łódź, woj. łódzkie w: Pakiecie nr 2 Cena wybranej oferty: ,98 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 98/100), w tym cena netto: ,76 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 76/100) Pakiecie nr 6 Cena wybranej oferty: ,28 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 28/100), w tym cena netto: ,44 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 44/100) Pakiecie nr 12 Cena wybranej oferty: 6 721,96 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 96/100), w tym cena netto: 6 274,54 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 54/100) Pakiecie nr 13 Cena wybranej oferty: ,45 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 45/100), w tym cena netto: ,31 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset jeden złotych 31/100) Pakiecie nr 17 Cena wybranej oferty: ,51 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 51/100), w tym cena netto: ,37 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 37/100) Pakiecie nr 21 Cena wybranej oferty: 1 227,20 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia siedem złotych 20/100), w tym cena netto: 1 136,30 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści sześć złotych 30/100) Pakiecie nr 22 Cena wybranej oferty: 2 703,88 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzy złote 88/100), w tym cena netto: 2 503,60 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzy złote 60/100)

2 Pakiecie nr 23 Cena wybranej oferty: 7 394,78 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 78/100), w tym cena netto: 6 936,10 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 10/100) Pakiecie nr 24 Cena wybranej oferty: 3 289,46 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 46/100), w tym cena netto: 3 073,49 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote 49/100) Pakiecie nr 26 Cena wybranej oferty: ,80 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) Pakiecie nr 29 Cena wybranej oferty: 2 967,84 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100), w tym cena netto: 2 748,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych 00/100) Pakiecie nr 33 Cena wybranej oferty: ,29 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100), w tym cena netto: ,13 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote 13/100) Pakiecie nr 36 Cena wybranej oferty: 658,37 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 37/100), w tym cena netto: 609,60 zł (słownie: sześćset dziewięć złotych 60/100) 2\ ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, Wrocław, woj.dolnośląskie w: Pakiecie nr 1 Cena wybranej oferty: ,19 zł (słownie: czternaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 19/100), w tym cena netto: ,52 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 52/100) 3\ UNITRANS M. i W. Fijał Sp.j., ul. Borsucza 9, Józefów-Michalin, woj. mazowieckie w: Pakiecie nr 19 Cena wybranej oferty: ,16 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 16/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100) 4\ SERVIER Polska Services Sp.z o.o., ul.annopol 6 B, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie nr 15 Cena wybranej oferty: 9 946,80 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 80/100), w tym cena netto: 9 210,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100)

3 5\ LEK S.A., ul. Podlipie 16, Stryków, woj. łódzkie w: Pakiecie nr 9 Cena wybranej oferty: ,58 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 58/100), w tym cena netto: ,35 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto piętnaście złotych 35/100) Pakiecie nr 10 Cena wybranej oferty: ,85 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 85/100), w tym cena netto: ,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 60/100) Pakiecie nr 30 Cena wybranej oferty: ,52 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 52/100), w tym cena netto: ,15 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemnaście złotych 15/100) 6\ Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o., ul. Hrubieszowska 2, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie nr 4 Cena wybranej oferty: ,80 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 80/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100) Pakiecie nr 14 Cena wybranej oferty: 7 084,80 zł (słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 80/100), w tym cena netto: 6 560,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) 7\ NOBIPHARM Sp.z o.o., ul. L. Rydygiera 8, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie nr 18 Cena wybranej oferty: 3 402,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwa złote 00/100), w tym cena netto: 3 150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 8\ Baxter Polska Sp. z o.o., ul.kruczkowskiego 8, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie nr 5 Cena wybranej oferty: ,84 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzydzieści trzy złote 84/100), tym cena netto: ,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) 9/ Neuca S.A., ul.szosa Bydgoska 58, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie w: Pakiecie nr 8 Cena wybranej oferty: ,18 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 18/100), w tym cena netto: ,65 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 65/100) Pakiecie nr 20 Cena wybranej oferty: ,97 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 97/100), w tym cena netto: ,16 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 16/100)

4 Pakiecie nr 27 Cena wybranej oferty: ,85 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 85/100), w tym cena netto: ,86 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote 86/100) 10\ Konsorcjum: FARMACOL S.A., oraz FARMACOL D.S. Sp.z o.o., ul. Rzepakowa 2, Katowice, woj. śląskie w: Pakiecie nr 3 Cena wybranej oferty: ,03 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 03/100), w tym cena netto: ,89 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jeden złotych 89/100) Pakiecie nr 7 Cena wybranej oferty: ,70 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści jeden złotych 70/100), w tym cena netto: ,54 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 54/100) Pakiecie nr 16 Cena wybranej oferty: ,56 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), w tym cena netto: ,81 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 81/100) Pakiecie nr 28 Cena wybranej oferty: ,91 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 91/100), w tym cena netto: 9 511,95 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 95/100) Pakiecie nr 34 Cena wybranej oferty: 2 825,18 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 18/100), w tym cena netto: 2 615,90 zł (słownie: dwa tysiące sześćset piętnaście złotych 90/100) 11\ Salus International Sp.z o.o., ul. Pułaskiego 9, Katowice, woj. śląskie w: Pakiecie nr 25 Cena wybranej oferty: 3 096,01 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 01/100), w tym cena netto: 2 866,68 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 68/100) Pakiecie nr 32 Cena wybranej oferty: ,52 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 52/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) 12\ P.P.H.U. SPECJAŁ Sp.z o.o., ul.jana Pawła II 80 lok. 5, Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna, ul. B.Żeleńskiego 5, Rzeszów, woj. podkarpackie w: Pakiecie nr 31 Cena wybranej oferty: ,16 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 16/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100) Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych

5 ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium. Umowy z Wykonawcami których oferty zostały wybrane mogą być zawarte, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie Pakietów Nr 5, 9, 10, 15, 18 i 36 po dniu 18 lutego 2013 r., w zakresie Pakietów Nr 1-4, 6-8, 12-14, 16-17, po dniu 28 lutego 2013 r. W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), siedzibę i adresy przedstawiono w poniższej tabeli: Nr oferty I II III IV V VI VII VIII IX X XI Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy PGF URTICA Sp. z o.o. (Lider), ul.krzemieniecka 120, Wrocław, woj. dolnośląskie. PGF Hurt Sp.z o.o. ul. Zbąszyńska 3, Łódź, woj. łódzkie Bialmed Sp.z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, Biała Piska, woj. warmińskomazurskie ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, Wrocław, woj.dolnośląskie UNITRANS M. i W. Fijał Sp.j., ul. Borsucza 9, Józefów-Michalin, woj. mazowieckie SERVIER Polska Services Sp.z o.o., ul.annopol 6 B, Warszawa, woj. mazowieckie MIP Pharma Polska Sp.z o.o., ul.orzechowa 5, Gdańsk, woj. pomorskie Sanofi Aventis Sp.zo.o., Warszawa, ul.bonifraterska 17, woj. mazowieckie LEK S.A., ul.podlipie 16, Stryków, woj. łódzkie Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o., ul. Hrubieszowska 2, Warszawa, woj. mazowieckie NOBIPHARM Sp.z o.o., ul. L. Rydygiera 8, Warszawa, woj. mazowieckie Baxter Polska Sp. z o.o., ul.kruczkowskiego 8, Warszawa, woj. mazowieckie Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę Pakiet Nr: 1,2,3,4,6,7,8,12,13,16,17, 19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34 i 36 Pakiet Nr: 14,19 Pakiet Nr: 1,3,4,6,7,12,14,19,25, 26,29,31,32 i 34 Pakiet Nr: 19 Pakiet Nr: 15 Pakiet Nr: 32 Pakiet Nr: 29 i 33 Pakiet Nr: 9,10, 30 i 34 Pakiet Nr: 4, 14, 25 i 26 Pakiet Nr: 18 i 19 Pakiet Nr: 5 i 19

6 XII XIII XIV XV XVI Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp.z o.o., Al.Spółdzielczości Pracy 38, Lublin, woj. lubelskie Neuca S.A., ul.szosa Bydgoska 58, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie Konsorcjum: FARMACOL S.A., oraz FARMACOL D.S. Sp.z o.o., ul. Rzepakowa 2, Katowice, woj. śląskie Salus International Sp.z o.o.,ul. Pułaskiego 9, Katowice, woj.śląskie P.P.H.U. SPECJAŁ Sp.z o.o., ul.jana Pawła II 80 lok. 5, Warszawa, Hurtownia Farmaceutyczna, ul. B.Żeleńskiego 5, Rzeszów, woj. podkarpackie Pakiet Nr: 4, 6, 12, 21, 23, 24, 26, 31, 32 Pakiet Nr: 3, 7, 8, 13, 17, 20, 27, 30, i 32 Pakiet Nr: 2, 3, 7, 8, 13, 16, 17, 25, 27,28, 30, 32 i 34 Pakiet Nr: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17,20,21,22,23,25,26, 27,28,29,30,31,32 i 34 Pakiet Nr: 12 i 31 Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej: Pakiet Nr 1 Oferta Nr I 499,10 499,10 Oferta Nr III 500,00 500,00 Pakiet Nr 2 Oferta Nr XIV 478,40 478,40 Oferta Nr XV 476,35 476,35 Pakiet Nr 3 Oferta Nr I 499,40 499,40 Oferta Nr III 488,75 488,75 Oferta Nr XIV 500,00 500,00 Oferta Nr XV 497,70 497,70

7 Pakiet Nr 4 Oferta Nr I 458,00 458,00 Oferta Nr III 464,10 464,10 Oferta Nr IX 500,00 500,00 Oferta Nr XII 435,50 435,50 Pakiet Nr 5 Oferta Nr XI 500,00 500,00 Pakiet Nr 6 Oferta Nr III 495,55 495,55 Oferta Nr XII 473,10 473,10 Oferta Nr XV 497,45 497,45 Pakiet Nr 7 Oferta Nr I 394,90 394,90 Oferta Nr III 391,90 391,90 Oferta Nr XIV 500,00 500,00 Oferta Nr XV 371,70 371,70 Pakiet Nr 8 Oferta Nr I 499,10 499,10 Oferta Nr XIII 500,00 500,00 Oferta Nr XV 495,05 495,05 Pakiet Nr 9 Oferta Nr VIII 500,00 500,00

8 Pakiet Nr 10 Oferta Nr VIII 500,00 500,00 Pakiet Nr 12 Oferta Nr III 489,75 489,75 Oferta Nr XII 436,45 436,45 Oferta Nr XV 497,00 497,00 Oferta Nr XVI 496,10 496,10 Pakiet Nr 13 Oferta Nr XIII 487,25 487,25 Oferta Nr XIV 490,35 490,35 Pakiet Nr 14 Oferta Nr II 455,80 455,80 Oferta Nr III 462,75 462,75 Oferta Nr IX 500,00 500,00 Pakiet Nr 15 Oferta Nr V 500,00 500,00 Pakiet Nr 16 Oferta Nr I 494,85 494,85 Oferta Nr XIV 500,00 500,00 Oferta Nr XV 495,50 495,50

9 Pakiet Nr 17 Oferta Nr XIV 456,75 456,75 Oferta Nr XV 455,60 455,60 Pakiet Nr 18 Oferta Nr X 500,00 500,00 Pakiet Nr 19 Oferta Nr I 386,00 386,00 Oferta Nr II 452,00 452,00 Oferta Nr III 426,55 426,55 Oferta Nr IV 500,00 500,00 Oferta Nr X 407,65 407,65 Oferta Nr XI 357,85 357,85 Pakiet Nr 20 Oferta Nr I 485,95 485,95 Oferta Nr XIII 500,00 500,00 Oferta Nr XV 495,20 495,20 Pakiet Nr 21 Oferta Nr XII 294,30 294,30 Oferta Nr XV 364,25 364,25

10 Pakiet Nr 22 Oferta Nr XV 495,70 495,70 Pakiet Nr 23 Oferta Nr XII 451,45 451,45 Oferta Nr XV 483,85 483,85 Pakiet Nr 24 Pakiet Nr 25 Oferta Nr I 379,80 379,80 Oferta Nr III 292,75 292,75 Oferta Nr IX 318,50 318,50 Oferta Nr XIV 299,55 299,55 Oferta Nr XV 500,00 500,00 Pakiet Nr 26 Oferta Nr III 494,85 494,85 Oferta Nr IX 483,90 483,90 Oferta Nr XII 469,55 469,55 Oferta Nr XV 486,15 486,15

11 Pakiet Nr 27 Oferta Nr I 484,05 484,05 Oferta Nr XIII 500,00 500,00 Oferta Nr XIV 497,55 497,55 Oferta Nr XV 497,00 497,00 Pakiet Nr 28 Oferta Nr I 498,60 498,60 Oferta Nr XIV 500,00 500,00 Oferta Nr XV 497,60 497,60 Pakiet Nr 29 Oferta Nr III 489,30 489,30 Oferta Nr VII 353,40 353,40 Oferta Nr XV 417,90 417,90 Pakiet Nr 30 Oferta Nr I 457,80 457,80 Oferta Nr VIII 500,00 500,00 Oferta Nr XIII 479,60 479,60 Oferta Nr XIV 479,55 479,55 Oferta Nr XV 479,50 479,50 Pakiet Nr 31 Oferta Nr I 499,20 499,20 Oferta Nr III 493,00 493,00 Oferta Nr XII 475,45 475,45 Oferta Nr XV 496,05 496,05 Oferta Nr XVI 500,00 500,00

12 Pakiet Nr 32 Oferta Nr I 474,80 474,80 Oferta Nr III 471,55 471,55 Oferta Nr VI 288,25 288,25 Oferta Nr XII 446,40 446,40 Oferta Nr XIII 498,00 498,00 Oferta Nr XIV 497,65 497,65 Oferta Nr XV 500,00 500,00 Pakiet Nr 33 Oferta Nr VII 487,25 487,25 Pakiet Nr 34 Oferta Nr I 468,35 468,35 Oferta Nr III 455,15 455,15 Oferta Nr VIII 405,15 405,15 Oferta Nr XIV 500,00 500,00 Oferta Nr XV 389,80 389,80 Pakiet Nr 36 Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP /12 Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych, iż: 1). na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną - w Pakiecie Nr 24 przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp.z o.o., Al.Spółdzielczości Pracy 38, Lublin, woj. lubelskie. Zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych

13 Warunków Zamówienia w Pakiecie Nr 24 w pozycji 2 należało zaoferować Modyfikowane mleko początkowe dla zdrowych noworodków i niemowląt od urodzenia, całkowicie zaspokająjące potrzeby żywieniowe niemowlęcia do 4 miesiąca życia - sterylne, gotowe do spożycia, opakowanie 50-60ml. Wykonawca zaoferował Bebilon 1 RTF (płyn) w opakowaniu 90 ml tj. większym niż wymagał Zamawiający. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym została odrzucona. w Pakiecie Nr 3, 7 i 17 przez Neuca S.A., ul.szosa Bydgoska 58, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie. Zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakiecie Nr 3 w pozycji 10 należało zaoferować Chlorpromazini hydrochloridum 5mg/ml roztwór do wstrzykiwań a' 5ml x 5 amp. Wykonawca zaoferował Fenactil doz.50mg/5ml *10 amp, preparat, którego dawka jest dwukrotnie większa od wymaganej przez Zamawiającego. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 3 w pozycji 29 należało zaoferować Lidocaini hydrochloridum 20mg/ml roztwór do wstrzykiwań a' 20 ml x 5 fiol. w ilości 2100 fiolek. Wykonawca zaoferował 210 opakowań po 5 ampułek czyli 1050 ampułek tj. mniej niż wymagał Zamawiający. Zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakiecie Nr 3 w pozycji 49 należało zaoferować Vitaminum C (Acidum ascorbicum) 100mg/ml a' 5ml roztwór do wstrzykiwań x 10 amp.. Wykonawca zaoferował VIT.C inj. 100mg/2ml preparat, którego dawka jest pięciokrotnie mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisem w pkt III.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia każdy Wykonawca winien przedstawić swoją ofertę zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu Cenowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ, natomiast Wykonawca nie złożył Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 7. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakiecie Nr 17 w pozycji 2 należało zaoferować Amoxicillinum 250 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej a' 60ml (6,6g proszku). Wykonawca zaoferował w tej pozycji ***Amotaks zaw. 250mg/5ml, 60ml/24g z adnotacją pod pakietem koniec produkcji leku. Zapytany przez Zamawiającego, Wykonawca wyjaśnił, że omyłkowo zaoferował lek, którego produkcja jest zakończona, proponując jednocześnie zamiennik tego leku Ospamox. 250mg/5ml 60ml, czym zmienił treść swojej oferty przed zawarciem umowy. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wyżej wymienionych pakietach, w związku z czym została odrzucona. - w Pakiecie Nr 8 przez Konsorcjum: FARMACOL S.A., oraz FARMACOL D.S. Sp.z o.o., ul. Rzepakowa 2, Katowice, woj. śląskie. Zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakiecie Nr 8 w pozycji 108 należało zaoferować Tropicamidum 10mg/ml krople oczne a' 2 x 5ml (1%). Wykonawca zaoferował Tropicamidum 0,5%, 2 x 5ml krople do oczu WZF. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym została odrzucona. - w Pakiecie Nr 13 przez Salus International Sp.z o.o.,ul. Pułaskiego 9, Katowice, woj.śląskie. Zgodnie z wymogiem zawartym w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 13 w pozycji 38 należało zaoferować Captoprilum 12,5mg x 30 tabl w ilości 70 opakowań. Wykonawca zaoferował Captopril 12,5 mg x 30 tabletek w ilości 35 opakowań tj. mniej

14 niż wymagał Zamawiający. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym została odrzucona. 2). na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną : - w Pakiecie Nr 13 przez Salus International Sp.z o.o.,ul. Pułaskiego 9, Katowice, woj.śląskie. Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011r Nr 122 poz.696) Zamawiający jest obowiązany nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu leku powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa. Cena urzędowa hurtowa brutto leku zaoferowanego w Pakiecie Nr 13 w pozycji 110 wynosi 309,57 złotego (lp.1789 Części A1 Wykazu refundowanych leków ( ) stanowiącego Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia Dz.U. Ministra Zdrowia poz.103 z dnia r.), natomiast Wykonawca zaoferował w tej pozycji lek Alkeran 2mg x 25 tabl. firmy Glaxosmithkline w cenie 317,89 złotego tj. wyższej niż cena urzędowa. W konsekwencji oferta Wykonawcy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w związku z czym została odrzucona. Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP /12 w zakresie Pakietu Nr 11 i 35 Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione w zakresie Pakietu Nr 11 i 35. Podstawa prawna unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 16 stycznia 2013r. do godz w zakresie Pakietu Nr 11 i 35 nie wpłynęła żadna oferta. Otrzymują: 1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 2. Strona internetowa Zamawiającego 3. a/a

AE/ZP-27-16/16 Tarnów,

AE/ZP-27-16/16 Tarnów, ...... AE/ZP-27-16/16 Tarnów, 2016-04-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-16/16 w zakresie Pakietu Nr 1-27 oraz Pakietu Nr 31-34. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

3/ SALUS INTERNATIONAL

3/ SALUS INTERNATIONAL .... AE/ZP-27-83/11 Tarnów, 2012-02-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 32 - sprawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 ......... AE/ZP-27-10/14 Tarnów, 2014-03- 07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17 ... AE/ZP-27-12/17 Tarnów, 2017-04-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; 23-25 - sprawa AE/ZP-27-12/17 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ -V/90 /2011 Wg rozdzielnika POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ -V/90 /2011 Wg rozdzielnika POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16 ..... AE/ZP-27-27/16 Tarnów, 2016-03-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/15 Tarnów,

AE/ZP-27-86/15 Tarnów, . AE/ZP-27-86/15 Tarnów, 2016-02-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-86/15 w zakresie Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 29, 30, 33, 34, 35, 47, 51 Zgodnie z art. 92

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 . AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; Świdnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; Świdnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik REGON 431010878 NIP 712-24-83-842 tel. ( 81) 751 42 15 fax ( 81) 751 27 49 www.spzozswidnik.pl BGŻ S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16 ... AE/ZP-27-59/16 Tarnów, 2016-05- 31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, 13.11.2015 r. SPSZZ - V /274/ 2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/46/D/2015

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05

AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05 . AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-51/12 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik REGON 431010878 NIP 712-24-83-842 tel. ( 81) 751 42 15 fax ( 81) 751 27 49 www.spzozswidnik.pl BGŻ S.A.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 ZP/15/2015 Włocławek, dnia 4. września 2015 r. Internet / Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/15/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

... AE/ZP-27-44/14 Tarnów, 2014-06-23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-44/14

... AE/ZP-27-44/14 Tarnów, 2014-06-23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-44/14 ...... AE/ZP-27-44/14 Tarnów, 2014-06-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-44/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, dnia r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT, OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Strona internetowa Elbląg, dnia r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT, OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Strona internetowa Elbląg, dnia 24.11.2014 r. Oznaczenie sprawy 53/2014 Do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT, OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 . AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r.

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r. DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia 2.09.2012 r. Szanowni Wykonawcy, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia, Ŝe w związku z postępowaniem nr DZ/271/ 94 /2012 na dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów,

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, ....... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, 2017-06 -23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-4, 6, 8-14, 16-20, 22-24, 26-38, 40-43, 45, 47, 50-52 - sprawa AE/ZP-27-10/17 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-20/10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-20/10 .... AE/ZP-27-20/10 Tarnów, 2010-07-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-20/10 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Częstochowa, dn. 24.06.2014 r. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa dot. przetargu nieograniczonego: DOSTAWA LEKÓW, PŁYNÓW

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postepowania

Wszyscy uczestnicy postepowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 29.05.2015r. Wszyscy uczestnicy postepowania Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę leków oraz środków farmaceutycznych (Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/021/16/190 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/021/16/190 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/021/16/190 Rzeszów, 2016.05.31 wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy leków różnych, płynów do żywienia pozajelitowego, wyrobów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE Warszawa, dn. 07.02.2014 r. DZP/84/02/2014 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/33PL/11/2013 na dostawy produktów leczniczych, wyrobów

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 06.06.2012r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.00060070; NIP 774-24-11-908 Pismo znak: AS -2910-2(13/ZP/12)-12() Do firm biorących udział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

, , , ,00 COVIDIEN

, , , ,00 COVIDIEN . AE/ZP-27-46/11 Tarnów, 2011-09-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-46/11 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniach 1, 2 i 4.

dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniach 1, 2 i 4. Zamość, dnia 28 czerwca 2012r. AZP.3320/21/ /12 dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniach 1, 2 i 4. im. Papieża Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/16 Tarnów,

AE/ZP-27-86/16 Tarnów, www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 AE/ZP-27-86/16 Tarnów, 2016-10 - 06 Informacja

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej: Znak sprawy: 1/2015/DZP/PN Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca ul. Bracka 13 44-300 Wodzisław Śląski Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawy leków nr sprawy 1/2015/DZP/PN L.dz.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, SzWNr2 ZP 250/54/14/300. wg rozdzielnika

Rzeszów, SzWNr2 ZP 250/54/14/300. wg rozdzielnika SzWNr2 ZP 250/54/14/300 Rzeszów, 2014.09.22 wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy leków różnych, środków kontrastowych, płynów do żywienia

Bardziej szczegółowo

1. Intra sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, Warszawa

1. Intra sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, Warszawa Do wszystkich uczestników postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 16.10.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę leków oraz środków farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Znak sprawy: ZP/220/07/16 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 2 PUM Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 9

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 9 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 17.07.201 LICZBA STRON: 9 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o., sygn. sprawy

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, Rzeszów tel , sek./fax

ul. Krakowska 16, Rzeszów tel , sek./fax SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Kraków, dnia 16 lutego 2012r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP 271-208/2011 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 22.07.2014r Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Pismo znak: AS -2910-5(21/ZP/14)-14(5) Do firm biorących udział

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIE OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIE OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 NIP 739-29-55-802 tel. (89) 532 63 49, fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl OLSZTYN, DN. 21 LISTOPADA 2013

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak: DO ZP/ 321 /2014 Kraków, dnia 18 listopada 2014 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę leków (ZP 27/2014)

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gdańsk, dnia 10.08.2011r. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80-214 Gdańsk Dział Zamówień Publicznych telefon /fax: 058

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ MLEKA

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ MLEKA Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 80-308 Gdańsk; ul, Polanki 119 (tel.058 520 93 39;fax 058 552 47 41) www.szozmd.pl sprawy: SZOZ-022/276/2011 Gdańsk,dnia 13.10.2011r INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/216/11/2014 Warszawa, dnia 28.11.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/22PL/08/2014 na dostawy produktów leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, r. SP Ogłoszenie o wyborze oferty

Olsztyn, r. SP Ogłoszenie o wyborze oferty stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - wykonanie pakietu nr I Mrożonki i przetwory mrożone - Podstawowej nr 2 w Olsztynie zawiadamia, że oferta firmy ABRER Sp. z o.o., 00-113 Warszawa, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 Sieradz, dn. 26.10.2016 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 22. sierpnia 2014 roku ZP/08/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod numerem 264406-2014 z dnia 07. 08. 2014 r. na sukcesywną dostawę leków

Bardziej szczegółowo

KSzWNr2 ZP/250/037/15/261 Rzeszów, Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy antybiotyków.

KSzWNr2 ZP/250/037/15/261 Rzeszów, Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy antybiotyków. KSzWNr2 ZP/250/037/15/261 Rzeszów, 2015.07.16 wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy antybiotyków. ZAWIADOMIENIE Zamawiający Kliniczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 23-05-2012r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 113,

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy FARMACOL S.A. Lider FARMACOL DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy FARMACOL S.A. Lider FARMACOL DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice Pakiet nr 2 poz. 5 1 2 3 5 FARMACOL S.A. Lider FARMACOL DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Grodzisk Wlkp. 15--26 r. ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 7 tys. euro na dostawę leków i płynów infuzyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA/ODRZUCENIU OFERT UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA/ODRZUCENIU OFERT UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 04 lipca 2011 r. SZP-271-71/2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 22.06.2015 r. SPSSZ - V/174/2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

Bardziej szczegółowo

KRS NIP ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KRS NIP ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wyborze najkorzystniejszej oferty OZP/17/2012/8 Garwolin, dnia 2013-03-11 POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak : ZP.271-290.9/2015 Kraków, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 30.07.2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Pismo znak: AS -2910-6(20/ZP/13)-13(25) Do firm biorących udział

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r. DZ 271/4/266/2012 ul. Prądnicka 80, 1-202 Kraków Kraków, dn. 28.06.2011 r. Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu nr DZ 271/4/2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, Powiat zamojski, Województwo lubelskie. REGON: 000291049, klasa działalności wg PKD: 86.10.Z, NIP

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Numer sprawy: SP ZOZ ZP/05/17 Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

... AE/ZP-27-86/15 Tarnów,

... AE/ZP-27-86/15 Tarnów, ... AE/ZP-27-86/15 Tarnów, 2016-03-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-86/15 w zakresie Pakietów Nr: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 36,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 12-05-2011r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 113,

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 28.06.2011r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Pismo znak: AZ -2910-1(6/ZP/11)-11 Do firm biorących udział

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 10.04.2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 1 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-0 Pismo znak: AS -210-1(1/ZP/13)-13(20) Do firm biorących udział

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert i o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert i o odrzuceniu ofert CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne Elbląg dnia 13.04.2015r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne INFORMACJA o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy produktów leczniczych. Nr spr. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-56/13

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-56/13 ...... AE/ZP-27-56/13 Tarnów, 2013-10-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-56/13 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. DATA: r. LICZBA STRON: 15

WIADOMOŚĆ. DATA: r. LICZBA STRON: 15 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców DATA: 21.07.2016r. LICZBA STRON: 15 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o., sygn. sprawy 262/D/2016.

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Strona1 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45 Dot: Przetargu nieograniczonego nr 15/PN/15

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 04/2017 Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Znak sprawy: 04/2017 Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2017 r. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/11/2014 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 03.06.2014r. Uczestnicy postępowania Przetargowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Krotoszyn 30.08.2013 r. Dostawę leków, leków dla Stacji Dializ, żelu do znieczuleń powierzchniowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ul. Edukacji 102 tel. (32) / fax: (32)

OGŁOSZENIE. MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ul. Edukacji 102 tel. (32) / fax: (32) OGŁOSZENIE z siedzibą w Tychach ul. Edukacji 102 tel. (32) 325-51-25/ fax: (32) 325 51 26 www.szpitalmegrez.pl informuje, iŝ w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczy: zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych i uzyskanej punktacji.

Zamość, dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczy: zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych i uzyskanej punktacji. Zamość, dnia 15 czerwca 2010 r. AZP.3320/3/05848/10 dotyczy: zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych i uzyskanej punktacji., stosownie do art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak : ZP.271-207.6/2016 Kraków, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA PAKIETÓW NR 1, 3, 30, 31, 35, 39, 40, 55, 59, 66, 68, 81

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA PAKIETÓW NR 1, 3, 30, 31, 35, 39, 40, 55, 59, 66, 68, 81 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 PKO BP S.A. 40 10 4795 0000

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZOZ/DO/OM/ZP/71/14 Busko Zdrój, dnia 06 marca 2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa leków

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 14 Elbląg, dnia 13.04.2015r. Oznaczenie sprawy: 5/2015 Do wszystkich uczestników postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 14 Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ASCLEPIOS SA. Ul. Hubska Wrocław. 24 miesiące. * - niepotrzebne skreślić. oznaczenie sprawy ZP/220/02/13. Pieczęć zamawiającego

ASCLEPIOS SA. Ul. Hubska Wrocław. 24 miesiące. * - niepotrzebne skreślić. oznaczenie sprawy ZP/220/02/13. Pieczęć zamawiającego Firma (nazwa) lub nazwisko oraz Cena brutto 1 ASCLEPIOS SA Ul. Hubska 44 50-502 Wrocław Zadanie nr 5-199.120,68 zł. Zadanie nr 7-79.153,20 zł. Zadanie nr 13-3.369,60 zł. Zadanie nr 18-160.853,04 zł. Zadanie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

PPZOZ Wodzisław Śląski Zbiorcze zestawienie ofert Dostawy leków Oznaczenie sprawy 18/ZP/17

PPZOZ Wodzisław Śląski Zbiorcze zestawienie ofert Dostawy leków Oznaczenie sprawy 18/ZP/17 PPZOZ Wodzisław Śląski 24.11.2017 Zbiorcze zestawienie ofert Dostawy leków Oznaczenie sprawy 18/ZP/17 Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie: zgodnie z załącznikiem Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko

Bardziej szczegółowo

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP S ZPITAL POWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893 centrala ( 017 ) 78 00 100 fax. ( 017 ) 78 00 273 http://www.szpital.mielec.pl email:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/42/12 Szczecin, dn. 05-10-2012r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo