O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ V / 182 / 2011 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/17/D/11 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów szewnych Pakiet 1 ul. Przelot Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 2.882,30 zł, słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 30/100. Wpłynęły cztery oferty, ww. oferta jest najkorzystniejsza Ul. Przelot 10, Warszawa Beryl med..ltd England ul. Sadowa 14, Józefów Aesculap Chifa sp. z o. o. Ul. Tysiąclecia 14,, 99,29 99,29 79,43 79,43 57,92 57,92 Pakiet 2 Covimed Sp. z o. o ul. Przelot Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 90,06 zł, słownie: dziewięćdziesiąt złotych 06/100. Wpłynęły dwie oferty. ww. oferta jest najkorzystniejsza. Ul. Przelot 10, Warszawa Dyrekcja tel , fax , skr. pocztowa 43 Konto NORDEA BANK POLSKA S.A. nr Regon NIP

2 Aesculap Chifa sp. z o. o. Ul. Tysiąclecia 14, 11,35 11,35 Pakiet 3 Cena wybranej oferty wynosi: ,38 zł, słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych 38/100 złotych. Wpłynęła jedna oferta. Pakiet 4 Cena wybranej oferty wynosi: ,47 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 47/100. Pakiet 5 Cena wybranej oferty wynosi: 3.072,30 zł, słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote 30/100. Pakiet 6 Cena wybranej oferty wynosi: 6.905,09 zł, słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 09/100. Pakiet 7 Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. ul. Iłżecka Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,93 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 93/100. Pakiet 8 Cena wybranej oferty wynosi: ,97 zł, słownie: pięć złotych 97/100. jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt Pakiet 9 Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. ul. Iłżecka Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,55 zł, słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych 55/100. 2

3 Pakiet 10 Cena wybranej oferty wynosi: ,83 zł, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 83/100. Wpłynęły trzy oferty. kryterium jakość Ul. Tysiąclecia14, 57, ,30, Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów 70 66, ,93 Pakiet 11 Cena wybranej oferty wynosi: 4.558,94 zł, słownie: złotych 94/100. cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem Pakiet 12 Cena wybranej oferty wynosi: 3.556,35 zł, słownie: 35/100. trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych Pakiet 13 Cena wybranej oferty wynosi: 7.082,77 zł, słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 77/100 Pakiet 14 Cena wybranej oferty wynosi: 648,00 zł, słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych. Pakiet 15 Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. ul. Iłżecka Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 684,03 zł, słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery złote 03/100. Pakiet 16 3

4 Cena wybranej oferty wynosi: 4.705,13 zł, słownie: cztery tysiące siedemset pięć złotych 13/100. Pakiet 17 Cena wybranej oferty wynosi: ,60 zł, słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 60/100. Pakiet 18 Beryl Med. Ltd Sp. z o. o. 1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, Józefów Cena wybranej oferty wynosi: ,80 zł, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 80/100. Wpłynęły dwie oferty. Zostaje odrzucona oferta firmy ul. Przelot 10, Warszawa Podstawa prawna : Art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna: Zaoferowane przez Wykonawcę klipsy nie pasują do klipsownicy określonej w SIWZ. Pakiet 19 Cena wybranej oferty wynosi: ,96 zł, słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 96/100. Pakiet 20 Cena wybranej oferty wynosi: ,00 zł, słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych. Pakiet 21 Cena wybranej oferty wynosi: 2.501,28 zł, słownie: dwa tysiące pięćset jeden złotych 28/100. Pakiet 22 ul. Ks. Brzóski 94/ Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 5.378,40 zł, słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 40/100. Wpłynęły cztery oferty. 4

5 Ul. Ks. Brzóski 94/17, Łódź Sun Med. Mirosława Siekierska Ul. Jagoszewskiego 84, Łódź TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń Ul. Tysiąclecia 14, 76,29 76,29 66,86 66,86 40,79 40,79 Pakiet 23 Cena wybranej oferty wynosi: ,98 zł, słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100. Wpłynęły dwie oferty. Ul. Tysiąclecia 14, Ul. Ks. Brzóski 94/17, Łódź 62,57 62,57 Pakiet 24 Cena wybranej oferty wynosi: ,83 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 83/100 Pakiet 25 Cena wybranej oferty wynosi: 7.581,42 zł, słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 42/100. Pakiet 26 ul. Ks. Brzóski 94/ Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 1.920,02 zł, słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych 02/100. Wpłynęły dwie oferty. Ul. Ks. Brzóski 94/17, Łódź , Pakiet 27 57,13 57,13 5

6 Cena wybranej oferty wynosi: ,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych. Pakiet 28 Healthcare Marketing Services Sp. z o. o. ul. Stanisława Augusta 73/ Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 8.164,80 zł, słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 80/100. Wpłynęło osiem ofert, ww. oferta jest najkorzystniejsza. Healthcare Marketing Services Sp. z o. o. ul. Stanisława Augusta 73/ Warszawa kryterium cena Polhernia B Galos Ul. Jagiellońska 28 c /7, Gdańsk 80,77 80,77, Ul. Tysiąclecia 14, TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń Inter Consult Sp. j. D. M. Sitek Ul. ks. Brzóski 94/18, Łódź Ul. Przelot 10, Warszawa 76,36 76,36 70,12 70,12 70,00 70,00 70,00 70,00 32,33 32,33 Zostaje wykluczony Wykonawca: Exikom Paweł Komenda os. Szkolne 36/12, Kraków Podstawa prawna : Art. 24 ust 2 pkt 4 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawa faktyczna : Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, że dostawy z wykazu dostaw zamieszczonego w ofercie zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z pkt 3 ppkt 1 rozdziału I SIWZ. Pakiet 29 Hand Prod Sp. z o. o. ul. St. Leszczyńskiego 40 a Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,36 zł, słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 36/100. Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust 2 pkt. 3 a pakiet 1 17, i 29. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 18 i 28. Podpis 6

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12 Samodzielny Publiczny Człuchów, dnia 24.07.2012 r. Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szczecińska 16 77-300 CZŁUCHÓW tel. (059) 834 22 81 fax (059) 834 24 59 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r. Wrocław, 16 lipca 2015 r. Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/15/2015 DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 28-01-2015r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części. Rzekuń, dnia 27 sierpnia 204 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin.

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin. Zamość, dnia 15 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 45/ / 13 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 13. ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową w zakresie Profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/7978/2013 Rzeszów, dnia 24.09.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 60/2013/CSW ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2013r. w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak: DOP ZP /2013 Kraków, dnia 20 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostaw ę jednorazowego i wielorazowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE ZADANIA 9, 11, 22, 33, 37, 39, 43

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE ZADANIA 9, 11, 22, 33, 37, 39, 43 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H Dział Zamóień Publicznych i Umó Grodzisk Mazoiecki, data 01.03.2007 SZPZOZ / 29 /V/2007 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30.10.2009 r. Dział Logistyki LOG.I. 271 110/2009 Sekcja Zamówień Publicznych ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kraków, dnia 30.10.2009 r. Dział Logistyki LOG.I. 271 110/2009 Sekcja Zamówień Publicznych ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Kraków, dnia 30.10.2009 r. Dział Logistyki LOG.I. 271 110/2009 Sekcja Zamówień Publicznych ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45 Wszyscy Zainteresowania Wykonawcy Zamość 2014-05-28

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-37-53 Częstochowa, dnia 07-12- 2011 r. Oznaczenie sprawy: W. Sz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: EZP 415/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup dewiz (USD) na spłatę trzech rat kapitałowych i odsetek od kredytu udzielonego na podstawie umowy międzynarodowej przez Bank

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: OZP/2/2014/49 Garwolin, dnia 2014-05-12 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 09 września 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 6 PN 2011 Olsztyn, 16 lutego 2011 r. Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/ 333 / 6 PN 2011 Olsztyn, 16 lutego 2011 r. Do wiadomości uczestników postępowania Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje,

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na :

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : 1250 Modernizacja płyty Rynku Głównego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Ogłoszone zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo