BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH. Spis treści. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH. Spis treści. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści 2 Spis treści Wstęp 4 Rozdział I Problem bezpieczeństwa 1. Zagrożenia w sieci Internet 5 2. Kim jest haker? 9 3. Klasy zabezpieczeń 11 Rozdział II Podstawy Internetu 1. Protokół TCP/IP 15 Rozdział III 1. Rodzaje ataków Ataki pasywne Social engineering Hasła Skanowanie Sniffing Ataki aktywne Spoofing Hijacking Konie trojańskie Ataki typu DOS Ataki typu Buffer Overflow Tylne drzwi 80 Rozdział IV Rodzaje zabezpieczeń 1. Firewall Tripwire 95

2 Spis treści 3 3. Kerberos 102 Zakończenie 106 Bibliografia 107 Spis tabel i rysunków 110

3 Wstęp 4 Wstęp W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój Internetu. Z powodu możliwości jakie daje z dnia na dzień przybywa podłączanych komputerów oraz wzrasta ilość jego użytkowników. Coraz więcej osób korzysta z niego w pracy zawodowej i coraz więcej firm prowadzi dzięki niemu interesy. Internet powoli staje się nieodłącznym elementem naszego życia. Zrobienie zakupów nie łączy się już jednoznacznie z pójściem do sklepu, a przeczytanie gazety z koniecznością jej kupna. Wzrost znaczenia Internetu pociąga za sobą zwiększoną ilość informacji jakie są nim przesyłane. Rośnie także ich znaczenie i niezbędna staje się ich poufność. Nie ruszając się z domu możemy dokonywać transakcji elektronicznych, bądź korespondować z ważnymi osobami. Dla niektórych osób takie informacje mogą się okazać niezwykle cenne. Konieczne jest więc zadbanie o ich bezpieczeństwo, ponieważ kradzież tych danych staje się powoli nową profesją. Ma to miejsce głównie ze względów finansowych. Można sobie wyobrazić znaczenie jakie miałoby pozyskanie cennych informacji przez jedną z konkurujących ze sobą firm. Celem mojej pracy jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń jakie niesie ze sobą podłączenie do Internetu. Pokazując różnorodność ataków i metody ograniczające ich skuteczność, starałem się uzmysłowić użytkownikowi niebezpieczeństwo, na jakie narażone są jego poufne informacje przesyłane w sieci. Kolejne rozdziały to podstawowe informacje o protokole TCP/IP będącym podstawą Internetu oraz rodzaje i typy najczęstszych ataków. Na koniec przytoczyłem kilka ogólnych metod stosowanych w celu zabezpieczenia systemu przed ingerencją włamywacza. Zakres przedstawionych zagadnień nie wyczerpuje dogłębnie tematu pracy, ponieważ codziennie pojawiają się nowe techniki, ale z pewnością stanowi jego większą część.

4 Problem bezpieczeństwa 5 Rozdział I 1. Zagrożenia w sieci Internet Gdy we wczesnych latach sześćdziesiątych powstawała sieć ARPAnet, nikt nie przypuszczał, że przyjmie ona kształt dzisiejszego Internetu. Na początku była to wojskowa sieć Departamentu Obrony USA i była przeznaczona do prowadzenia prac badawczych nad architekturą otwartych systemów komunikacyjnych. W roku 1973 oddzielono część cywilną NFSnet i wprowadzono protokół TCP/IP. Sieć miała służyć przede wszystkim środowisku akademickiemu, jednak w 1991r. została udostępniona światu i od tego momentu Internet zaczyna się dynamicznie rozwijać. Z czasem zaczęto go wykorzystywać do celów komercyjnych i stało się jasne, że niezbędne jest położenie większego niż do tej pory nacisku na kwestie bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem ilości komputerów podłączonych do Internetu, nasilać się będzie fala przestępstw elektronicznych. Jak przewiduje Computer Industry Almanac Inc. pod koniec roku 2000 liczba podłączonych do Internetu komputerów wyniesie blisko 600 mln, a użytkowników Internetu będzie aż 327 mln, z czego w Polsce około 2,1 mln osób 1. Stale rozbudowywana sieć i zwiększony w niej ruch powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa naszych danych. W momencie gdy podłączymy się do sieci Internet, dostęp do nas mają setki tysięcy, albo nawet miliony ludzi na całym świecie. 1 Prognoza przygotowana przez Credit Suisse First Boston, dostępna za strony Magazynu Value

5 Problem bezpieczeństwa 6 9,9 8,5 7,2 5,7 3,8 1,2 1,6 2, Rys. 1. Ilość użytkowników Internetu w Polsce (mln) 2 Utrata informacji lub naruszenie jej poufności może być spowodowane: awarią sprzętu, błędem oprogramowania, niedozwoloną ingerencją z zewnątrz lub wewnątrz systemu. Najczęstszymi sprawcami naruszenia bezpieczeństwa systemów komputerowych jest mniej lub bardziej wyspecjalizowana grupa użytkowników, zajmująca się włamaniami do systemów komputerowych. Do tego procederu wykorzystują oni błędy w oprogramowaniu i konfiguracji systemów komputerowych. 2 Źródło: Credit Suisse First Boston

6 Problem bezpieczeństwa 7 Zagrożenia bezpieczeństwa w sieci Internet można podzielić na następujące klasy: uzyskanie dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach przez osoby niepowołane, uzyskanie dostępu do takich zasobów jak moc obliczeniowa, pamięć komputerów itp., utrata danych na skutek ingerencji zewnętrznej, fałszerstwo danych. Techniki, jakimi można posłużyć się dla osiągnięcia któregoś z tych celów, opierają się przede wszystkim na wykorzystaniu: wad protokołu TCP/IP i protokołów pokrewnych, błędów w oprogramowaniu systemowym, błędów administratora lub użytkownika systemu. Protokół TCP/IP nie zawiera wbudowanych mechanizmów szyfrowania przesyłanych danych. Umożliwia to przechwytywanie danych zwłaszcza w przypadku mediów transmisyjnych funkcjonujących na zasadzie magistrali takich jak Ethernet. Najczęstszym jednak sposobem naruszenia bezpieczeństwa w sieci jest pozyskanie dostępu do cudzego konta na komputerze pracującym w systemie wielodostępnym przyłączonym do sieci Internet. Można to osiągnąć między innymi wykorzystując błędy w oprogramowaniu systemowym. Włamanie na konto administratora jest szczególnie niebezpiecznym przypadkiem, ponieważ umożliwia dostęp do danych wszystkich użytkowników danego komputera, a także ułatwia zatarcie w systemie śladów włamania.

7 Problem bezpieczeństwa 8 Usuwanie skutków włamania jest jednym z najtrudniejszych zadań administratora, głównie ze względu na konieczność upewnienia się, czy nie zostały wprowadzone modyfikacje umożliwiające włamywaczowi powtórne wejście. Brak świadomości wśród użytkowników jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną naruszenia bezpieczeństwa. W większości systemów wielodostępnych, dostęp do konta chroniony jest indywidualnym hasłem użytkownika, a stosowanie łatwych haseł jest przyczyną większości włamań.

8 Problem bezpieczeństwa 9 2. Kim jest haker? Obecnie haker to ktoś, kto potrafi biegle poruszać się w szeroko pojętym środowisku informacyjnym, posiada specjalistyczne przygotowanie techniczne jak i zasób inteligencji wystarczający do tego, by realizować własne plany bez przesadnego naruszania prawa. Aby w ogóle próbować zostać prawdziwym hakerem, potrzeba dużo nauki i wiele wysiłku koniecznego do przyswojenia niezbędnej, bardzo szerokiej wiedzy, a później wiele kultury i samodyscypliny, która jest konieczna do uchronienia rasowego hakera przed pokusami crackingu czy phreakingu. Podstawą działania hakera jest znajomość systemów operacyjnych, na których oparte są atakowane aplikacje. Ze względu na charakter działalności programistów zajmujących się łamaniem zabezpieczeń systemów komputerowych dzieli się ich na kategorie: Hacker osoba, która jest oddana idei udostępniania technologii i pomaga innym korzystać z zalet nowoczesnej techniki. Jest to człowiek zafascynowany rozwiązywaniem problemów przy wykorzystaniu wszelkich możliwości techniki. Cracker jest to człowiek, który zajmuje się włamywaniem do systemów komputerowych w celu odniesienia konkretnych korzyści lub umożliwienia innym ich czerpania. Crackerem jest też ktoś, kto likwiduje zabezpieczenia programu przed nielegalnym kopiowaniem, czyli ktoś, kto nie tylko łamie zabezpieczenia, ale także normy etyczne.

9 Problem bezpieczeństwa 10 Phracker osoba zajmująca się kradzieżami programów umożliwiających bezpłatne korzystanie z usług telekomunikacyjnych lub badają komputery i bazy danych firm oferujących takie usługi. Phreaker osoba korzystająca z ukradzionych informacji dotyczących połączeń telefonicznych takich jak numery kart lub numery abonentów w celu uzyskania dostępu do innych komputerów. W ciągu ostatnich lat terminem haker zaczęto określać osoby, które specjalizują się we włamaniach do systemów. Stało się to głównie za sprawą mediów, które nakreśliły wizerunek hakera, jako przestępcy, który bezwzględnie się włamuje i kradnie. Taki stan rzeczy bardzo denerwuje prawdziwych hakerów ze starej szkoły, którzy uważają że tacy ludzie jak crackerzy psują im opinię. Należy więc jasno i wyraźnie rozgraniczyć pojęcia haker i cracker: haker dużo potrafi, ale utrzymuje się w swoich działaniach w granicach określonych jeśli nawet nie przez obowiązujące prawo, to przynajmniej przez środowiskowe normy etyczne, cracker swoje hakerskie umiejętności wykorzystuje w celu osiągnięcia konkretnych korzyści materialnych czy też w celu wyrządzenia konkretnych szkód 3. 3 Michał Kamfora, Kult hakingu, czasopismo Enter nr 9, 1999

10 Problem bezpieczeństwa Klasy zabezpieczeń Departament Obrony USA w 1985 roku w dokumencie Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC), znanym także jako Orange Book, zdefiniował siedem poziomów bezpieczeństwa komputerowego systemu operacyjnego. Księga ta definiuje wymagania co do systemów przetwarzających poufne informacje. Różne poziomy określają różne sposoby zabezpieczania sprzętu, oprogramowania i danych. Klasyfikacja ta jest tak sformułowana, że wyższe poziomy posiadają wszystkie cechy poziomów niższych. Klasa D Minimalna ochrona (ang. minimal protection). Klasa D jest określa najniższy poziom bezpieczeństwa oznaczający całkowity brak wiarygodności systemu. Poziom ten nie wymaga certyfikacji, ponieważ cechuje go brak jakichkolwiek zabezpieczeń. Jedyne co można zrobić to ograniczyć fizyczny dostęp do systemu. Każdy użytkownik, który ma dostęp do systemu może w tym systemie zrobić wszystko. Klasa C1 Dobrowolna kontrola dostępu (ang. discretionary security protection). Każdy użytkownik kontroluje dostęp do obiektów, których jest właścicielem i zezwala na dostęp według własnego uznania. Dostęp może być inny dla właściciela, grupy czy pozostałych użytkowników. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik musi zalogować

11 Problem bezpieczeństwa 12 się do systemu podając swoje hasło. System operacyjny kontroluje uprawnienia użytkowników do odczytu i zapisu plików i kartotek oraz dysponuje mechanizmem autoryzacji dostępu. System taki nie ma na ogół zdefiniowanego tzw. superużytkownika (np. root) lub użytkownik taki nie jest bardziej bezpieczny niż pozostali. Klasa C1 jest także pozbawiona mechanizmów rejestrowania zdarzeń. Informacja o nazwach kont użytkowników oraz zakodowane hasła są dostępne dla wszystkich użytkowników. Istnieje duże niebezpieczeństwo rozkodowania hasła na podstawie zakodowanego ciągu. Klasa C2 Dostęp kontrolowany (ang. controlled access protection). Poziom ten gwarantuje automatyczne rejestrowanie wszystkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdarzeń i zapewnia silniejszą ochronę kluczowych danych systemowych takich jak np. baza danych haseł użytkowych. Zakodowane hasła użytkowników dostępne są tylko dla systemu operacyjnego. Istnieje także możliwość zablokowania niektórych instrukcji poszczególnym użytkownikom. Klasa B1 Etykiety poziomu bezpieczeństwa (ang. labeled security protection). Etykiety pozwalają na stopniowanie poziomu poufności obiektów i poziomu zaufania do poszczególnych użytkowników. Klasa ta obsługuje bezpieczeństwo na kilku poziomach takich jak tajne i ściśle tajne. Ma wdrożone mechanizmy uznaniowej kontroli dostępu do zasobów systemu, co może np. sprowadzić się do braku możliwości zmiany charakterystyki dostępu do plików i kartotek przez

12 Problem bezpieczeństwa 13 określonego użytkownika. Klasa ta blokuje możliwość zmiany praw dostępu do obiektu przez jego właściciela. Klasa B2 Zabezpieczenie strukturalne (ang. structure protection). Poziom wymaga przypisania każdemu obiektowi systemu komputerowego etykiety bezpieczeństwa określającej status tego obiektu w odniesieniu do przyjętej polityki bezpieczeństwa, np. gdy obiekt użytkownik żąda dostępu do obiektu plik system ochrony akceptuje lub odrzuca to żądanie na podstawie porównania zawartości etykiet bezpieczeństwa tych obiektów. Etykiety te mogą zmieniać się dynamicznie w zależności od tego co jest aktualnie użytkowane. Klasa B3 Obszary poufne (ang. security domains). Jest to rozszerzenie problemu bezpieczeństwa na sprzęt komputerowy. W tym przypadku bezwzględnie obowiązkowym jest chronienie zarówno przechowywanej jak i przesyłanej informacji. Przykładowo: terminale mogą być połączone z serwerem tylko za pośrednictwem wiarygodnego okablowania i specjalizowanego sprzętu gwarantującego, że nikt nie będzie w stanie przechwycić znaków wciskanych na naszej klawiaturze.

13 Problem bezpieczeństwa 14 Klasa A1 Zweryfikowana realizacja systemu (ang. verified design). Jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cała konfiguracja sprzętowo-programowa wymaga matematycznej weryfikacji. Zarówno sprzęt jak i oprogramowanie musi podlegać specjalnej ochronie w trakcie transportu zapewniającej jego nienaruszalność (aby nikt niczego nie podmienił). Wymaga formalnego dowodu, że system jest zgodny z wymaganiami. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na problem wzrostu obciążenia systemu operacyjnego związanego z uaktywnieniem opcji bezpieczeństwa. W szczególności może okazać się, że mało wydajne serwery nie będą w stanie obsłużyć wszystkich użytkowników po uruchomieniu wszystkich programów zabezpieczających, ze względu na duże zużycie zasobów procesora i powierzchni dyskowej 4. 4 Clico Centrum Oprogramowania, Wprowadzenie do problemów bezpieczeństwa komputerowych systemów sieciowych, 1997

14 Podstawy Internetu 15 Rozdział II 1. Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest podstawowym protokołem stanowiącym szkielet Internetu. Węzły sieci komputerowej wymieniają dane korzystając z ustalonego zbioru reguł zwanych protokołami, dzięki którym wszystkie komputery w sieci są w stanie określić, czy mogą skorzystać z określonych usług, takich jak dostęp do plików lub sterowanie drukowaniem. Protokoły korzystają z mechanizmów specyficznych dla danego systemu operacyjnego, pozwalających na filtrowanie dostępu w sieci, zarządzanie jej użytkownikami, przesyłanie plików, obsługiwanie zdalnego logowania, a także nawiązywania połączeń internetowych. Należy zwrócić uwagę, że w skład protokółu TCP/IP wchodzi kilka innych protokołów. Tabela 1. Protokoły wchodzące w skład TCP/IP IP Internet Protocol należy do warstwy sieciowej, służy do przesyłania danych między dwoma komputerami głównymi. TCP Transmission Control Protocol należy do warstwy transportowej, służy do przesyłania danych wielopakietowych między aplikacjami. UDP User Datagram Protocol także należy do warstwy transportowej, służy do przesyłania danych między aplikacjami; jest mniej skomplikowany i bardziej zawodny niż TCP, służy do przesyłania pojedynczych pakietów.

15 Podstawy Internetu 16 ICMP Internet Control Message Protocol służy do przesyłania sieciowych komunikatów o błędach oraz do powiadamiania o innych zdarzeniach wymagających interwencji oprogramowania sieciowego. Protokół IP Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym zawartym w pakiecie TCP/IP, wysyłającym dane w postaci datagramów. Posiada dwa 32-bitowe pola w nagłówku do przechowywania informacji o adresach. Protokół IP kieruje pakietami w sieci, ale nie posiada mechanizmów niezawodności połączenia, polegając jedynie na protokołach z wyższych warstw, np. TCP. Ponieważ jest protokołem bezpołączeniowym, nie wysyła żadnych komunikatów o dostarczeniu. Protokół TCP Protokół TCP, tak jak UDP, służy do przesyłania danych między warstwą sieciową a warstwą aplikacji, ale jest od niego bardziej złożony, ponieważ oferuje niezawodną usługę dostarczania danych, opartą na strumieniu bajtów i nawiązaniu połączenia. TCP gwarantuje, że wiadomość zostanie dostarczona i aplikacja otrzyma dane w odpowiedniej kolejności. Jest to sytuacja odwrotna niż w wypadku protokołu UDP, który nie gwarantuje dostarczenia danych ani przesyłania ich w odpowiedniej kolejności. Protokół TCP próbuje ponadto zoptymalizować ruch w sieci, dąży do uzyskania maksymalnego przepływu danych w Internecie. W tym celu prowadzi dynamiczną kontrolę przepływu danych w poszczególnych połączeniach. Jeśli więc bufor danych umieszczony na końcu połączenia TCP, z którego napływają dane, zaczyna się przepełniać, to protokół TCP powoduje

16 Podstawy Internetu 17 zmniejszenie szybkości wysłania danych. Ważne jest także to, że TCP jest protokołem połączeniowym, a IP bezpołączeniowym. Protokół TCP pozwala na przesyłanie danych w postaci strumienia bajtów, podczas gdy protokół IP korzysta z datagramów, w związku z czym protokół TCP musi przekształcić swoje dane. Komunikat TCP Protokół TCP traktuje dane jako jeden nieprzerwany strumień informacji, ale ponieważ przesyłanie danych musi się odbywać za pośrednictwem datagramów protokołu IP, to każdy przesyłany komunikat (segment) TCP jest w rzeczywistości tylko pojedynczym segmentem ze strumienia bajtów protokołu TCP. Segment TCP składa się z nagłówka TCP, opcji TCP oraz danych przesyłanych za pomocą segmentu. 32 bity bitowy port źródłowy 16-bitowy port źródłowy 32-bitowy numer sekwencji 32-bitowy numer potwierdzenia Długość nagłówka 4 bity Zarezerwowane 6-bitów U R G A C K P S H R S T S Y N F I N 16-bitowy rozmiar okna 16-bitowa suma kontrolna TCP 16-bitowy wskaźnik Urgent Opcje (jeśli występują) Dopełnienie (w razie potrzeby) Opcjonalne miejsce na dane Rys. 2. Budowa komunikatu TCP.

17 Podstawy Internetu 18 W tabeli przedstawiono przeznaczenie poszczególnych pól komunikatu TCP Tabela 2. Przeznaczenie pól danych w nagłówku TCP port źródłowy określa port protokołu aplikacji wysyłającej dane. port docelowy określa port protokołu aplikacji odbierającej dane. numer sekwencji określa położenie pierwszego bajtu w polu danych segmentu TCP. numer potwierdzenia zawiera numer bajtu ze strumienia danych, oczekiwanego przez stronę odbierającą. długość nagłówka określa długość nagłówka TCP flaga URG sygnalizuje modułowi TCP strony odbierającej, że pole wskaźnik Urgent wskazuje na dane pilne. flaga ACK sygnalizuje modułowi TCP strony odbierającej, że pole numer potwierdzenia zawiera poprawny numer potwierdzenia. flaga PSH polecenie dla modułu TCP strony odbierającej, aby bezzwłocznie wysłał do aplikacji odbierającej dane informacje zawarte w segmencie. flaga RST potwierdzenie resetu połączenia TCP skierowane do modułu TCP odbierającego dane. flaga SYN polecenie dla modułu TCP strony odbierającej dane, aby dokonał synchronizacji numerów sekwencji. flaga FIN sygnalizuje modułowi TCP strony odbierającej dane, że węzeł wysyłający zakończył przesyłanie informacji. rozmiar okna informacja dla modułu TCP strony odbierającej dane o liczbie bajtów proponowanej przez węzeł wysyłający dane.

18 Podstawy Internetu 19 suma kontrolna TCP wskaźnik Urgent opcje umożliwia wykrycie błędu transmisji przez moduł TCP strony odbierającej dane. wskazuje miejsce, gdzie jest położony ostatni bajt danych przesyłanych w trybie przyspieszonym, umieszczonych w polu danych segmentu TCP. pole używane zazwyczaj przez opcję maksymalny rozmiar segmentu zawierającą informację o maksymalnej wielkości segmentu, jaką może odebrać moduł TCP. Połączenie TCP Aby zapewnić transmisję pewną i sekwencyjny przepływ strumienia bajtów, protokół TCP wysyła i odbiera potwierdzenia korzystając z wartości pól: numer sekwencji, numer potwierdzenia oraz flagi. Za każdym razem, gdy program zamierza użyć protokołu TCP w celu przesłania danych, wysyła do warstwy transportowej komputera głównego żądanie utworzenia połączenia TCP. Wysyłana jest wiadomość z flagą SYN do odległego portu, z którym program zamierza się połączyć. Flaga SYN jest sygnałem dla serwera, że program typu klient chce nawiązać połączenie TCP. Wraz z flagą synchronizacji wysyłany jest 32-bitowy numer sekwencji. Serwer wysyła w odpowiedzi segment TCP zawierający flagę ACK oraz numer potwierdzenia. Po każdym wysłaniu danych protokół TCP uruchamia licznik odmierzający czas. Gdy licznik przekroczy ustaloną wartość a potwierdzenie wysłanych danych nie nadchodzi, wówczas są one automatycznie retransmitowane. Podczas przeprowadzania procesu synchronizacji węzły muszą ustalić metodę potwierdzania wiadomości. W przeciwnym wypadku przesyłanie danych może być niemożliwie. W protokole TCP identyfikacji danych dokonuje się za

19 Podstawy Internetu 20 pomocą numeru sekwencji, który może być wybierany na wiele sposobów. Jest to po prostu liczba wysyłaną przez jeden węzeł do drugiego. Gdy strona serwera otrzyma takie żądanie, wówczas wysyła odpowiedź, w której umieszcza własny początkowy numer sekwencji. Protokół TCP generuje początkowy numer sekwencji dla strony serwera całkowicie niezależnie od początkowego numeru sekwencji modułu TCP strony klienta. Połączenia TCP są dwukierunkowe, co oznacza, że dane są przesyłane jednocześnie w obydwie strony ale niezależnie do siebie. W związku z tym w każdym węźle muszą być przechowywane dwa numery sekwencji dla obydwu kierunków przesyłania danych. Moduł TCP strony serwera generuje numer potwierdzenia na podstawie numeru sekwencji otrzymanego od modułu TCP strony klienta. Numer potwierdzenia jest zawsze oczekiwanym numerem następnego numeru sekwencji przesyłanych danych. W ten sposób w pierwszej odpowiedzi moduł TCP strony serwera umieszcza numer sekwencji strony klienta powiększony o jeden. Jeśli na przykład moduł TCP strony klienta żądający utworzenia połączenia TCP wysłał na numer sekwencji 1000, to w odpowiedzi moduł TCP strony serwera prześle w polu numer potwierdzenia numer 2001 co oznacza, że odebrano element danych o numerze 2000 i oczekuje się, że następny element będzie miał numer Zamykanie połączenia TCP przez program odbywa się za pomocą operacji dwuetapowego potwierdzenia. Mechanizm zamykania połączenia może uruchomić każdy z węzłów należących do połączenia TCP. W związku z dwukierunkowością protokołu TCP zakończenie przesyłania danych musi być przeprowadzone niezależnie dla każdego kierunku. W wypadku połączeń TCP, gdy jeden z węzłów należących do połączenia TCP przerywa przesyłanie danych, nadal może odbierać dane wysyłane przez drugi węzeł. Aby zamknąć połączenie, jeden z nich wysyła wiadomość zawierającą flagę FIN, czyli przeprowadza tzw. aktywne zamknięcie. Zazwyczaj węzeł, który otrzymuje wiadomość z flagą FIN, natychmiast przeprowadza pasywne zamknięcie. Oznacza to po prostu, że węzeł ten także

20 Podstawy Internetu 21 wysyła wiadomość zawierającą flagę FIN. Potwierdzenie wysłane w odpowiedzi na tę wiadomość jest znakiem, że obydwa węzły uzgodniły ze sobą fakt zakończenia przesyłania danych w jednym kierunku. Gdy obydwa węzły należące do połączenia TCP wyślą wiadomości zawierające flagę FIN i otrzymają potwierdzenia, wówczas połączenie TCP zostaje oficjalnie zamknięte 5 5 Lars Klander, Hacker proof, czyli jak się bronić przed intruzami, str. 49

21 22 Rozdział III 1. Rodzaje ataków System komputerowy może być zaatakowany przez hakera na wiele różnych sposobów. Mogą to być ataki zarówno aktywne jak i pasywne, a są przeprowadzane w systemach, gdzie ma się do czynienia z przepływem informacji. Ze względu na charakter ataku rozróżnia się: Przerwanie (ang. interruption) jest atakiem na dyspozycyjność polegający na częściowym zniszczeniu systemu lub spowodowaniu jego niedostępności (jest niezdolny do użycia). Przykładem może być fizyczne zniszczenie fragmentu komputera lub sieci, np. uszkodzenie dysku, przecięcie linii łączności, lub uniemożliwienie działania systemu zarządzania plikami. przerwanie komputer użytkownika serwer Rys. 3. Schemat ataku przerwania.

22 23 Przechwycenie (ang. interception) jest atakiem na poufność i ma miejsce, gdy ktoś niepowołany uzyskuje dostęp do zasobów. Przykładem może być podsłuch pakietów w celu przechwycenia danych w sieci i nielegalne kopiowanie plików lub programów. przechwycenie komputer użytkownika serwer komputer hakera Rys. 4. Schemat ataku przechwycenia. Modyfikacja (ang. modification) jest atakiem na nienaruszalność polegający na zdobyciu dostępu do zasobów przez niepowołaną osobę, która wprowadza do nich jakieś zmiany. Przykładem może być zmiana wartości w pliku z danymi, wprowadzenie zmiany w programie w celu wywołania innego sposobu jego działania, modyfikacja komunikatów przesyłany w sieci.

23 24 modyfikacja komputer użytkownika serwer komputer hakera Rys. 5. Schemat ataku modyfikacji. Podrobienie (ang. fabrication) jest atakiem na autentyczność, gdy niepowołana osoba wprowadza do system fałszywe obiekty. Przykładem może być wprowadzenie nieautentycznych komunikatów do sieci lub dodanie danych do pliku. podrobienie komputer użytkownika serwer komputer hakera Rys. 6. Schemat ataku podrobienia.

24 25 Ataki pasywne Ataki pasywne polegają na podsłuchiwaniu lub monitorowaniu przesyłania danych. Celem osoby atakującej jest odkrycie zawartości komunikatu. Typowym atakiem pasywnych jest analiza przesyłu danych (ang. traffic analysis). Ataki pasywne są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ nie wiążą się z modyfikacjami jakichkolwiek danych. W postępowaniu z tego rodzaju atakami należy skupić się bardziej na zapobieganiu, niż na wykrywaniu. Ataki aktywne Ataki te w przeciwieństwie do pasywnych polegają na modyfikowaniu strumienia danych lub tworzeniu danych fałszywych. Można wyróżnić kilka ich typów: maskarada (ang. masquerade) polega na podszywaniu się pod komputer uprzywilejowany i zazwyczaj występuje równocześnie z innymi atakami aktywnymi, powtórka (ang. replay) polega na przechwyceniu danych i ich retransmisji w celu otrzymania niedozwolonych rezultatów, modyfikacja (ang. modification) polega na zmianie fragmentu oryginalnego komunikatu lub na jego opóźnieniu w celu wywołania niedozwolonych skutków takich jak uzyskanie dostępu do zasobów. blokada usług (ang. denial of service) polega na przeszkadzaniu w normalnej pracy lub uniemożliwianiu właściwego zarządzania

25 26 urządzeniami komunikacyjnymi; celem ataku są głównie udostępnione przez serwer usługi od fizycznego zablokowania łącza danych przepływającymi pakietami, aż po programowe przepełnienie bufora, czy też zawieszenie usługi.

26 27 2. Ataki pasywne 2.1. Social engineering Terminem social engineering określa się szeroki zestaw sposobów na wyłudzanie informacji o kontach i hasłach dostępu oraz innych elementach wpływających na bezpieczeństwo systemów komputerowych. Social engineering jest sztuką i nauka dostawania od ludzi tych informacji, których potrzebujemy. Pod tym pojęciem kryje się niebezpieczny mechanizm nadużywania ludzkiego zaufania w celach kryminalnych. Technika ta była dość popularna przed upowszechnieniem Internetu, ale w czasach obecnych raczej już się nie stosowana, natomiast stanowi ona często podstawę działania rozmaitych oszustów, nie tylko tych, którzy używają komputerów. Należy z góry zakładać, że istnieją jacyś naiwni pracownicy, którzy o bezpieczeństwie nie maja w ogóle pojęcia i np. podają hasła telefonicznie. Pomimo tego, że jest to stara metoda, często odnosi skutek, ponieważ nasza kultura nie nadąża za technologią. Od dawna wiadomo, że nawet najbardziej zabezpieczony system ma poważną lukę, czyli beztroskiego użytkownika. Ważne jest zatem wcześniejsze przeszkolenie i uświadomienie kadry. Klasycznym przykładem mogą być przesyłki owe, w których pod pretekstem wystąpienia błędu systemowego u operatora pojawiają się prośby o podanie identyfikatora wraz z hasłem dostępu lub informacji o karcie kredytowej. Możliwości nadużyć metody social engineering nie są zarezerwowane wyłącznie dla poczty elektronicznej, są o wiele większe i ograniczone tylko pomysłowością i wyobraźnią hakera.

27 28 W związku nasilaniem się fali kradzieży informacji należy być świadomym pośrednich metod używanych przez hakerów. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdy: zakłopotana i przygnębiona osoba dzwoni i prosi o zmianę swojego hasła, osoba przedstawiająca się jako dyrektor, pewnym i stanowczym głosem dzwoni do nowego administratora i żąda natychmiastowego dostępu do swojego konta, osoba na lotnisku zagląda innej przez ramie podglądając wpisywany PIN do karty bankomatowej lub telefonicznej (hakerzy często używają lornetek lub kamer wideo), osoba podgląda wpisywany login i hasło na klawiaturze, pewna siebie osoba będzie dzwonić do operatora komputera i każe mu wpisać kilka linijek instrukcji na konsoli, jakaś osoba przegląda papiery w koszu na śmieci szukając pewnych wskazówek do odblokowania konta.

28 Hasła Zazwyczaj kilka osób potrzebuje skorzystać z jednego komputera, lecz każdy w inny sposób i na innych zasadach, powstaje wtedy problem jak każdemu dać dostęp do komputera, ale tylko do swoich prywatnych zasobów i do żadnych innych. W systemach sieciowych takich jak UNIX rozwiązano to stosując system kont użytkowników. Każdy użytkownik posiada swoje osobiste konto, do którego tylko on ma dostęp. Dysponuje wtedy określonymi zasobami, plikami i programami. Odpowiada za wszystkie swoje działania, które są z nim identyfikowane. Konto takie jest zazwyczaj połączone z katalogiem zwanym katalogiem użytkownika, do którego użytkownik ma pełen dostęp i całkowitą nad nim kontrolę. Konto takie jest identyfikowane przez nazwę, tzw. login, i numer UID. Po założeniu konta system (lub administrator) sam przyznaje użytkownikowi hasło początkowe. Hasło to należy jak najszybciej zmienić na inne, gdyż bardzo często system nadaje wszystkim użytkownikom te same hasła początkowe lub ustawia je na takie same jak login. Hasło zmienia się poleceniem passwd, które najpierw żąda wpisania dotychczasowego hasła, aby uniemożliwić zmianę hasła użytkownikowi, który przez roztargnienie zostawił włączony terminal i zapomniał się wylogować. Potem należy wpisać dwa razy nowe hasło w celu potwierdzenia jego poprawności i uniknięcia sytuacji, w której użytkownik mógłby się pomylić przy wpisywaniu hasła. Niektóre systemy mają domyślnie ustawione różne zabezpieczenia dotyczące formatu haseł, ale wiele z nich może niezależnie od systemu ustawić administrator. Większość systemów wymaga haseł dłuższych, np. ponad 5 znaków, czasem hasło musi być kompozycją liter i cyfr, nie może zawierać nazwy systemu, komputera itp. (np. UNIX, XENIX, IBM nie zostaną dopuszczone do użycia). Wybranie dobrego hasła gwarantuje bezpieczeństwo konta i pewność,

Metody ataków sieciowych

Metody ataków sieciowych Metody ataków sieciowych Podstawowy podział ataków sieciowych: Ataki pasywne Ataki aktywne Ataki pasywne (passive attacks) Polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania informacji lub dokonania

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX - użytkownicy. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX - użytkownicy. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX - użytkownicy Konta użytkowników Mechanizm kont użytkowników został wprowadzony, gdy z systemów komputerowych zaczęła korzystać większa ilość osób, niezależnie od tego, ile osób

Bardziej szczegółowo

Router programowy z firewallem oparty o iptables

Router programowy z firewallem oparty o iptables Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać ma

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

SMB protokół udostępniania plików i drukarek

SMB protokół udostępniania plików i drukarek SMB protokół udostępniania plików i drukarek Początki protokołu SMB sięgają połowy lat 80., kiedy to w firmie IBM opracowano jego wczesną wersję (IBM PC Network SMB Protocol). W kolejnych latach protokół

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemu Rubinet

Bezpieczeństwo systemu Rubinet Concordia Ubezpieczenia dokłada wszelkich starań, aby System Obsługi Sprzedaży Rubinet oraz przechowywane dane były w pełni bezpieczne. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji i wskazówek dotyczących

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM - SINUS Firewall

LABORATORIUM - SINUS Firewall 1. Firewall. Najskuteczniejszą metodą ochrony sieci lokalnych przed skutkami działań kogoś z zewnątrz jest jej fizyczna izolacja. Sieć LAN bez podłączenia do sieci WAN i bez istniejących modemów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd zagrożeń związanych z DNS. Tomasz Bukowski, Paweł Krześniak CERT Polska

Przegląd zagrożeń związanych z DNS. Tomasz Bukowski, Paweł Krześniak CERT Polska Przegląd zagrożeń związanych z DNS Tomasz Bukowski, Paweł Krześniak CERT Polska Warszawa, styczeń 2011 Agenda Agenda Zagrożenia w Internecie Komunikacja w DNS Zagrożenia w DNS Metody i skutki ataków Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Praca magisterska Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Internet dziś Podstawowe narzędzie pracy

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ Instrukcję opracowano na podstawie materiałów mgra inż. Łukasza Jopka Router programowy z firewallem

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Temat: Użytkownicy, grupy, autoryzacja i uprawnienia w systemie Linux. CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU

Praca semestralna. Temat: Użytkownicy, grupy, autoryzacja i uprawnienia w systemie Linux. CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca semestralna Kierunek: Technik Informatyk Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Semestr: II Wykładowca : mgr inż. Adam Aleksiejczuk Temat: Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 1. Konfiguracja WiFi W domyślnej konfiguracji terminal ONT posiada zdefiniowane 4 port ethernet z dostępem do internetu (w trybie NAT oznacza to że urządzenie klienta

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Zarządzanie użytkownikami Użytkownicy i grupy Katalogi domowe Hasła Pliki konfiguracyjne Polecenia konsolowe Moduł YaST-a Łamanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami w

Zarządzanie użytkownikami w Zarządzanie użytkownikami w systemie Linux Konta użytkowników Konto to wszystkie pliki, zasoby i informacje należące do użytkownika. Każdy użytkownik jest identyfikowany przez unikatową liczbę całkowitą

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją techniczną. Wykł. 11 Zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia dokumentacji technicznej.

Zarządzanie dokumentacją techniczną. Wykł. 11 Zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia dokumentacji technicznej. Zarządzanie dokumentacją techniczną Wykł. 11 Zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia dokumentacji technicznej. Na dzisiejszym wykładzie: Podstawowe metody zabezpieczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

Skanowanie portów. Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS

Skanowanie portów. Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS Skanowanie portów Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS 1 STRESZCZENIE W niniejszej pracy wyjaśniamy podstawowe pojęcia oraz techniki związane z zagadnieniem skanowania sieci, fingerprintingu i

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

UNIX: architektura i implementacja mechanizmów bezpieczeństwa. Wojciech A. Koszek dunstan@freebsd.czest.pl Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

UNIX: architektura i implementacja mechanizmów bezpieczeństwa. Wojciech A. Koszek dunstan@freebsd.czest.pl Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci UNIX: architektura i implementacja mechanizmów bezpieczeństwa Wojciech A. Koszek dunstan@freebsd.czest.pl Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Plan prezentacji: Wprowadzenie do struktury systemów rodziny UNIX

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych.

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu Funkcjonowanie internetu w dużej mierze opiera się na zaufaniu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo