BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH. Spis treści. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH. Spis treści. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści 2 Spis treści Wstęp 4 Rozdział I Problem bezpieczeństwa 1. Zagrożenia w sieci Internet 5 2. Kim jest haker? 9 3. Klasy zabezpieczeń 11 Rozdział II Podstawy Internetu 1. Protokół TCP/IP 15 Rozdział III 1. Rodzaje ataków Ataki pasywne Social engineering Hasła Skanowanie Sniffing Ataki aktywne Spoofing Hijacking Konie trojańskie Ataki typu DOS Ataki typu Buffer Overflow Tylne drzwi 80 Rozdział IV Rodzaje zabezpieczeń 1. Firewall Tripwire 95

2 Spis treści 3 3. Kerberos 102 Zakończenie 106 Bibliografia 107 Spis tabel i rysunków 110

3 Wstęp 4 Wstęp W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój Internetu. Z powodu możliwości jakie daje z dnia na dzień przybywa podłączanych komputerów oraz wzrasta ilość jego użytkowników. Coraz więcej osób korzysta z niego w pracy zawodowej i coraz więcej firm prowadzi dzięki niemu interesy. Internet powoli staje się nieodłącznym elementem naszego życia. Zrobienie zakupów nie łączy się już jednoznacznie z pójściem do sklepu, a przeczytanie gazety z koniecznością jej kupna. Wzrost znaczenia Internetu pociąga za sobą zwiększoną ilość informacji jakie są nim przesyłane. Rośnie także ich znaczenie i niezbędna staje się ich poufność. Nie ruszając się z domu możemy dokonywać transakcji elektronicznych, bądź korespondować z ważnymi osobami. Dla niektórych osób takie informacje mogą się okazać niezwykle cenne. Konieczne jest więc zadbanie o ich bezpieczeństwo, ponieważ kradzież tych danych staje się powoli nową profesją. Ma to miejsce głównie ze względów finansowych. Można sobie wyobrazić znaczenie jakie miałoby pozyskanie cennych informacji przez jedną z konkurujących ze sobą firm. Celem mojej pracy jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń jakie niesie ze sobą podłączenie do Internetu. Pokazując różnorodność ataków i metody ograniczające ich skuteczność, starałem się uzmysłowić użytkownikowi niebezpieczeństwo, na jakie narażone są jego poufne informacje przesyłane w sieci. Kolejne rozdziały to podstawowe informacje o protokole TCP/IP będącym podstawą Internetu oraz rodzaje i typy najczęstszych ataków. Na koniec przytoczyłem kilka ogólnych metod stosowanych w celu zabezpieczenia systemu przed ingerencją włamywacza. Zakres przedstawionych zagadnień nie wyczerpuje dogłębnie tematu pracy, ponieważ codziennie pojawiają się nowe techniki, ale z pewnością stanowi jego większą część.

4 Problem bezpieczeństwa 5 Rozdział I 1. Zagrożenia w sieci Internet Gdy we wczesnych latach sześćdziesiątych powstawała sieć ARPAnet, nikt nie przypuszczał, że przyjmie ona kształt dzisiejszego Internetu. Na początku była to wojskowa sieć Departamentu Obrony USA i była przeznaczona do prowadzenia prac badawczych nad architekturą otwartych systemów komunikacyjnych. W roku 1973 oddzielono część cywilną NFSnet i wprowadzono protokół TCP/IP. Sieć miała służyć przede wszystkim środowisku akademickiemu, jednak w 1991r. została udostępniona światu i od tego momentu Internet zaczyna się dynamicznie rozwijać. Z czasem zaczęto go wykorzystywać do celów komercyjnych i stało się jasne, że niezbędne jest położenie większego niż do tej pory nacisku na kwestie bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem ilości komputerów podłączonych do Internetu, nasilać się będzie fala przestępstw elektronicznych. Jak przewiduje Computer Industry Almanac Inc. pod koniec roku 2000 liczba podłączonych do Internetu komputerów wyniesie blisko 600 mln, a użytkowników Internetu będzie aż 327 mln, z czego w Polsce około 2,1 mln osób 1. Stale rozbudowywana sieć i zwiększony w niej ruch powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa naszych danych. W momencie gdy podłączymy się do sieci Internet, dostęp do nas mają setki tysięcy, albo nawet miliony ludzi na całym świecie. 1 Prognoza przygotowana przez Credit Suisse First Boston, dostępna za strony Magazynu Value

5 Problem bezpieczeństwa 6 9,9 8,5 7,2 5,7 3,8 1,2 1,6 2, Rys. 1. Ilość użytkowników Internetu w Polsce (mln) 2 Utrata informacji lub naruszenie jej poufności może być spowodowane: awarią sprzętu, błędem oprogramowania, niedozwoloną ingerencją z zewnątrz lub wewnątrz systemu. Najczęstszymi sprawcami naruszenia bezpieczeństwa systemów komputerowych jest mniej lub bardziej wyspecjalizowana grupa użytkowników, zajmująca się włamaniami do systemów komputerowych. Do tego procederu wykorzystują oni błędy w oprogramowaniu i konfiguracji systemów komputerowych. 2 Źródło: Credit Suisse First Boston

6 Problem bezpieczeństwa 7 Zagrożenia bezpieczeństwa w sieci Internet można podzielić na następujące klasy: uzyskanie dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach przez osoby niepowołane, uzyskanie dostępu do takich zasobów jak moc obliczeniowa, pamięć komputerów itp., utrata danych na skutek ingerencji zewnętrznej, fałszerstwo danych. Techniki, jakimi można posłużyć się dla osiągnięcia któregoś z tych celów, opierają się przede wszystkim na wykorzystaniu: wad protokołu TCP/IP i protokołów pokrewnych, błędów w oprogramowaniu systemowym, błędów administratora lub użytkownika systemu. Protokół TCP/IP nie zawiera wbudowanych mechanizmów szyfrowania przesyłanych danych. Umożliwia to przechwytywanie danych zwłaszcza w przypadku mediów transmisyjnych funkcjonujących na zasadzie magistrali takich jak Ethernet. Najczęstszym jednak sposobem naruszenia bezpieczeństwa w sieci jest pozyskanie dostępu do cudzego konta na komputerze pracującym w systemie wielodostępnym przyłączonym do sieci Internet. Można to osiągnąć między innymi wykorzystując błędy w oprogramowaniu systemowym. Włamanie na konto administratora jest szczególnie niebezpiecznym przypadkiem, ponieważ umożliwia dostęp do danych wszystkich użytkowników danego komputera, a także ułatwia zatarcie w systemie śladów włamania.

7 Problem bezpieczeństwa 8 Usuwanie skutków włamania jest jednym z najtrudniejszych zadań administratora, głównie ze względu na konieczność upewnienia się, czy nie zostały wprowadzone modyfikacje umożliwiające włamywaczowi powtórne wejście. Brak świadomości wśród użytkowników jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną naruszenia bezpieczeństwa. W większości systemów wielodostępnych, dostęp do konta chroniony jest indywidualnym hasłem użytkownika, a stosowanie łatwych haseł jest przyczyną większości włamań.

8 Problem bezpieczeństwa 9 2. Kim jest haker? Obecnie haker to ktoś, kto potrafi biegle poruszać się w szeroko pojętym środowisku informacyjnym, posiada specjalistyczne przygotowanie techniczne jak i zasób inteligencji wystarczający do tego, by realizować własne plany bez przesadnego naruszania prawa. Aby w ogóle próbować zostać prawdziwym hakerem, potrzeba dużo nauki i wiele wysiłku koniecznego do przyswojenia niezbędnej, bardzo szerokiej wiedzy, a później wiele kultury i samodyscypliny, która jest konieczna do uchronienia rasowego hakera przed pokusami crackingu czy phreakingu. Podstawą działania hakera jest znajomość systemów operacyjnych, na których oparte są atakowane aplikacje. Ze względu na charakter działalności programistów zajmujących się łamaniem zabezpieczeń systemów komputerowych dzieli się ich na kategorie: Hacker osoba, która jest oddana idei udostępniania technologii i pomaga innym korzystać z zalet nowoczesnej techniki. Jest to człowiek zafascynowany rozwiązywaniem problemów przy wykorzystaniu wszelkich możliwości techniki. Cracker jest to człowiek, który zajmuje się włamywaniem do systemów komputerowych w celu odniesienia konkretnych korzyści lub umożliwienia innym ich czerpania. Crackerem jest też ktoś, kto likwiduje zabezpieczenia programu przed nielegalnym kopiowaniem, czyli ktoś, kto nie tylko łamie zabezpieczenia, ale także normy etyczne.

9 Problem bezpieczeństwa 10 Phracker osoba zajmująca się kradzieżami programów umożliwiających bezpłatne korzystanie z usług telekomunikacyjnych lub badają komputery i bazy danych firm oferujących takie usługi. Phreaker osoba korzystająca z ukradzionych informacji dotyczących połączeń telefonicznych takich jak numery kart lub numery abonentów w celu uzyskania dostępu do innych komputerów. W ciągu ostatnich lat terminem haker zaczęto określać osoby, które specjalizują się we włamaniach do systemów. Stało się to głównie za sprawą mediów, które nakreśliły wizerunek hakera, jako przestępcy, który bezwzględnie się włamuje i kradnie. Taki stan rzeczy bardzo denerwuje prawdziwych hakerów ze starej szkoły, którzy uważają że tacy ludzie jak crackerzy psują im opinię. Należy więc jasno i wyraźnie rozgraniczyć pojęcia haker i cracker: haker dużo potrafi, ale utrzymuje się w swoich działaniach w granicach określonych jeśli nawet nie przez obowiązujące prawo, to przynajmniej przez środowiskowe normy etyczne, cracker swoje hakerskie umiejętności wykorzystuje w celu osiągnięcia konkretnych korzyści materialnych czy też w celu wyrządzenia konkretnych szkód 3. 3 Michał Kamfora, Kult hakingu, czasopismo Enter nr 9, 1999

10 Problem bezpieczeństwa Klasy zabezpieczeń Departament Obrony USA w 1985 roku w dokumencie Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC), znanym także jako Orange Book, zdefiniował siedem poziomów bezpieczeństwa komputerowego systemu operacyjnego. Księga ta definiuje wymagania co do systemów przetwarzających poufne informacje. Różne poziomy określają różne sposoby zabezpieczania sprzętu, oprogramowania i danych. Klasyfikacja ta jest tak sformułowana, że wyższe poziomy posiadają wszystkie cechy poziomów niższych. Klasa D Minimalna ochrona (ang. minimal protection). Klasa D jest określa najniższy poziom bezpieczeństwa oznaczający całkowity brak wiarygodności systemu. Poziom ten nie wymaga certyfikacji, ponieważ cechuje go brak jakichkolwiek zabezpieczeń. Jedyne co można zrobić to ograniczyć fizyczny dostęp do systemu. Każdy użytkownik, który ma dostęp do systemu może w tym systemie zrobić wszystko. Klasa C1 Dobrowolna kontrola dostępu (ang. discretionary security protection). Każdy użytkownik kontroluje dostęp do obiektów, których jest właścicielem i zezwala na dostęp według własnego uznania. Dostęp może być inny dla właściciela, grupy czy pozostałych użytkowników. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik musi zalogować

11 Problem bezpieczeństwa 12 się do systemu podając swoje hasło. System operacyjny kontroluje uprawnienia użytkowników do odczytu i zapisu plików i kartotek oraz dysponuje mechanizmem autoryzacji dostępu. System taki nie ma na ogół zdefiniowanego tzw. superużytkownika (np. root) lub użytkownik taki nie jest bardziej bezpieczny niż pozostali. Klasa C1 jest także pozbawiona mechanizmów rejestrowania zdarzeń. Informacja o nazwach kont użytkowników oraz zakodowane hasła są dostępne dla wszystkich użytkowników. Istnieje duże niebezpieczeństwo rozkodowania hasła na podstawie zakodowanego ciągu. Klasa C2 Dostęp kontrolowany (ang. controlled access protection). Poziom ten gwarantuje automatyczne rejestrowanie wszystkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdarzeń i zapewnia silniejszą ochronę kluczowych danych systemowych takich jak np. baza danych haseł użytkowych. Zakodowane hasła użytkowników dostępne są tylko dla systemu operacyjnego. Istnieje także możliwość zablokowania niektórych instrukcji poszczególnym użytkownikom. Klasa B1 Etykiety poziomu bezpieczeństwa (ang. labeled security protection). Etykiety pozwalają na stopniowanie poziomu poufności obiektów i poziomu zaufania do poszczególnych użytkowników. Klasa ta obsługuje bezpieczeństwo na kilku poziomach takich jak tajne i ściśle tajne. Ma wdrożone mechanizmy uznaniowej kontroli dostępu do zasobów systemu, co może np. sprowadzić się do braku możliwości zmiany charakterystyki dostępu do plików i kartotek przez

12 Problem bezpieczeństwa 13 określonego użytkownika. Klasa ta blokuje możliwość zmiany praw dostępu do obiektu przez jego właściciela. Klasa B2 Zabezpieczenie strukturalne (ang. structure protection). Poziom wymaga przypisania każdemu obiektowi systemu komputerowego etykiety bezpieczeństwa określającej status tego obiektu w odniesieniu do przyjętej polityki bezpieczeństwa, np. gdy obiekt użytkownik żąda dostępu do obiektu plik system ochrony akceptuje lub odrzuca to żądanie na podstawie porównania zawartości etykiet bezpieczeństwa tych obiektów. Etykiety te mogą zmieniać się dynamicznie w zależności od tego co jest aktualnie użytkowane. Klasa B3 Obszary poufne (ang. security domains). Jest to rozszerzenie problemu bezpieczeństwa na sprzęt komputerowy. W tym przypadku bezwzględnie obowiązkowym jest chronienie zarówno przechowywanej jak i przesyłanej informacji. Przykładowo: terminale mogą być połączone z serwerem tylko za pośrednictwem wiarygodnego okablowania i specjalizowanego sprzętu gwarantującego, że nikt nie będzie w stanie przechwycić znaków wciskanych na naszej klawiaturze.

13 Problem bezpieczeństwa 14 Klasa A1 Zweryfikowana realizacja systemu (ang. verified design). Jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cała konfiguracja sprzętowo-programowa wymaga matematycznej weryfikacji. Zarówno sprzęt jak i oprogramowanie musi podlegać specjalnej ochronie w trakcie transportu zapewniającej jego nienaruszalność (aby nikt niczego nie podmienił). Wymaga formalnego dowodu, że system jest zgodny z wymaganiami. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na problem wzrostu obciążenia systemu operacyjnego związanego z uaktywnieniem opcji bezpieczeństwa. W szczególności może okazać się, że mało wydajne serwery nie będą w stanie obsłużyć wszystkich użytkowników po uruchomieniu wszystkich programów zabezpieczających, ze względu na duże zużycie zasobów procesora i powierzchni dyskowej 4. 4 Clico Centrum Oprogramowania, Wprowadzenie do problemów bezpieczeństwa komputerowych systemów sieciowych, 1997

14 Podstawy Internetu 15 Rozdział II 1. Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest podstawowym protokołem stanowiącym szkielet Internetu. Węzły sieci komputerowej wymieniają dane korzystając z ustalonego zbioru reguł zwanych protokołami, dzięki którym wszystkie komputery w sieci są w stanie określić, czy mogą skorzystać z określonych usług, takich jak dostęp do plików lub sterowanie drukowaniem. Protokoły korzystają z mechanizmów specyficznych dla danego systemu operacyjnego, pozwalających na filtrowanie dostępu w sieci, zarządzanie jej użytkownikami, przesyłanie plików, obsługiwanie zdalnego logowania, a także nawiązywania połączeń internetowych. Należy zwrócić uwagę, że w skład protokółu TCP/IP wchodzi kilka innych protokołów. Tabela 1. Protokoły wchodzące w skład TCP/IP IP Internet Protocol należy do warstwy sieciowej, służy do przesyłania danych między dwoma komputerami głównymi. TCP Transmission Control Protocol należy do warstwy transportowej, służy do przesyłania danych wielopakietowych między aplikacjami. UDP User Datagram Protocol także należy do warstwy transportowej, służy do przesyłania danych między aplikacjami; jest mniej skomplikowany i bardziej zawodny niż TCP, służy do przesyłania pojedynczych pakietów.

15 Podstawy Internetu 16 ICMP Internet Control Message Protocol służy do przesyłania sieciowych komunikatów o błędach oraz do powiadamiania o innych zdarzeniach wymagających interwencji oprogramowania sieciowego. Protokół IP Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym zawartym w pakiecie TCP/IP, wysyłającym dane w postaci datagramów. Posiada dwa 32-bitowe pola w nagłówku do przechowywania informacji o adresach. Protokół IP kieruje pakietami w sieci, ale nie posiada mechanizmów niezawodności połączenia, polegając jedynie na protokołach z wyższych warstw, np. TCP. Ponieważ jest protokołem bezpołączeniowym, nie wysyła żadnych komunikatów o dostarczeniu. Protokół TCP Protokół TCP, tak jak UDP, służy do przesyłania danych między warstwą sieciową a warstwą aplikacji, ale jest od niego bardziej złożony, ponieważ oferuje niezawodną usługę dostarczania danych, opartą na strumieniu bajtów i nawiązaniu połączenia. TCP gwarantuje, że wiadomość zostanie dostarczona i aplikacja otrzyma dane w odpowiedniej kolejności. Jest to sytuacja odwrotna niż w wypadku protokołu UDP, który nie gwarantuje dostarczenia danych ani przesyłania ich w odpowiedniej kolejności. Protokół TCP próbuje ponadto zoptymalizować ruch w sieci, dąży do uzyskania maksymalnego przepływu danych w Internecie. W tym celu prowadzi dynamiczną kontrolę przepływu danych w poszczególnych połączeniach. Jeśli więc bufor danych umieszczony na końcu połączenia TCP, z którego napływają dane, zaczyna się przepełniać, to protokół TCP powoduje

16 Podstawy Internetu 17 zmniejszenie szybkości wysłania danych. Ważne jest także to, że TCP jest protokołem połączeniowym, a IP bezpołączeniowym. Protokół TCP pozwala na przesyłanie danych w postaci strumienia bajtów, podczas gdy protokół IP korzysta z datagramów, w związku z czym protokół TCP musi przekształcić swoje dane. Komunikat TCP Protokół TCP traktuje dane jako jeden nieprzerwany strumień informacji, ale ponieważ przesyłanie danych musi się odbywać za pośrednictwem datagramów protokołu IP, to każdy przesyłany komunikat (segment) TCP jest w rzeczywistości tylko pojedynczym segmentem ze strumienia bajtów protokołu TCP. Segment TCP składa się z nagłówka TCP, opcji TCP oraz danych przesyłanych za pomocą segmentu. 32 bity bitowy port źródłowy 16-bitowy port źródłowy 32-bitowy numer sekwencji 32-bitowy numer potwierdzenia Długość nagłówka 4 bity Zarezerwowane 6-bitów U R G A C K P S H R S T S Y N F I N 16-bitowy rozmiar okna 16-bitowa suma kontrolna TCP 16-bitowy wskaźnik Urgent Opcje (jeśli występują) Dopełnienie (w razie potrzeby) Opcjonalne miejsce na dane Rys. 2. Budowa komunikatu TCP.

17 Podstawy Internetu 18 W tabeli przedstawiono przeznaczenie poszczególnych pól komunikatu TCP Tabela 2. Przeznaczenie pól danych w nagłówku TCP port źródłowy określa port protokołu aplikacji wysyłającej dane. port docelowy określa port protokołu aplikacji odbierającej dane. numer sekwencji określa położenie pierwszego bajtu w polu danych segmentu TCP. numer potwierdzenia zawiera numer bajtu ze strumienia danych, oczekiwanego przez stronę odbierającą. długość nagłówka określa długość nagłówka TCP flaga URG sygnalizuje modułowi TCP strony odbierającej, że pole wskaźnik Urgent wskazuje na dane pilne. flaga ACK sygnalizuje modułowi TCP strony odbierającej, że pole numer potwierdzenia zawiera poprawny numer potwierdzenia. flaga PSH polecenie dla modułu TCP strony odbierającej, aby bezzwłocznie wysłał do aplikacji odbierającej dane informacje zawarte w segmencie. flaga RST potwierdzenie resetu połączenia TCP skierowane do modułu TCP odbierającego dane. flaga SYN polecenie dla modułu TCP strony odbierającej dane, aby dokonał synchronizacji numerów sekwencji. flaga FIN sygnalizuje modułowi TCP strony odbierającej dane, że węzeł wysyłający zakończył przesyłanie informacji. rozmiar okna informacja dla modułu TCP strony odbierającej dane o liczbie bajtów proponowanej przez węzeł wysyłający dane.

18 Podstawy Internetu 19 suma kontrolna TCP wskaźnik Urgent opcje umożliwia wykrycie błędu transmisji przez moduł TCP strony odbierającej dane. wskazuje miejsce, gdzie jest położony ostatni bajt danych przesyłanych w trybie przyspieszonym, umieszczonych w polu danych segmentu TCP. pole używane zazwyczaj przez opcję maksymalny rozmiar segmentu zawierającą informację o maksymalnej wielkości segmentu, jaką może odebrać moduł TCP. Połączenie TCP Aby zapewnić transmisję pewną i sekwencyjny przepływ strumienia bajtów, protokół TCP wysyła i odbiera potwierdzenia korzystając z wartości pól: numer sekwencji, numer potwierdzenia oraz flagi. Za każdym razem, gdy program zamierza użyć protokołu TCP w celu przesłania danych, wysyła do warstwy transportowej komputera głównego żądanie utworzenia połączenia TCP. Wysyłana jest wiadomość z flagą SYN do odległego portu, z którym program zamierza się połączyć. Flaga SYN jest sygnałem dla serwera, że program typu klient chce nawiązać połączenie TCP. Wraz z flagą synchronizacji wysyłany jest 32-bitowy numer sekwencji. Serwer wysyła w odpowiedzi segment TCP zawierający flagę ACK oraz numer potwierdzenia. Po każdym wysłaniu danych protokół TCP uruchamia licznik odmierzający czas. Gdy licznik przekroczy ustaloną wartość a potwierdzenie wysłanych danych nie nadchodzi, wówczas są one automatycznie retransmitowane. Podczas przeprowadzania procesu synchronizacji węzły muszą ustalić metodę potwierdzania wiadomości. W przeciwnym wypadku przesyłanie danych może być niemożliwie. W protokole TCP identyfikacji danych dokonuje się za

19 Podstawy Internetu 20 pomocą numeru sekwencji, który może być wybierany na wiele sposobów. Jest to po prostu liczba wysyłaną przez jeden węzeł do drugiego. Gdy strona serwera otrzyma takie żądanie, wówczas wysyła odpowiedź, w której umieszcza własny początkowy numer sekwencji. Protokół TCP generuje początkowy numer sekwencji dla strony serwera całkowicie niezależnie od początkowego numeru sekwencji modułu TCP strony klienta. Połączenia TCP są dwukierunkowe, co oznacza, że dane są przesyłane jednocześnie w obydwie strony ale niezależnie do siebie. W związku z tym w każdym węźle muszą być przechowywane dwa numery sekwencji dla obydwu kierunków przesyłania danych. Moduł TCP strony serwera generuje numer potwierdzenia na podstawie numeru sekwencji otrzymanego od modułu TCP strony klienta. Numer potwierdzenia jest zawsze oczekiwanym numerem następnego numeru sekwencji przesyłanych danych. W ten sposób w pierwszej odpowiedzi moduł TCP strony serwera umieszcza numer sekwencji strony klienta powiększony o jeden. Jeśli na przykład moduł TCP strony klienta żądający utworzenia połączenia TCP wysłał na numer sekwencji 1000, to w odpowiedzi moduł TCP strony serwera prześle w polu numer potwierdzenia numer 2001 co oznacza, że odebrano element danych o numerze 2000 i oczekuje się, że następny element będzie miał numer Zamykanie połączenia TCP przez program odbywa się za pomocą operacji dwuetapowego potwierdzenia. Mechanizm zamykania połączenia może uruchomić każdy z węzłów należących do połączenia TCP. W związku z dwukierunkowością protokołu TCP zakończenie przesyłania danych musi być przeprowadzone niezależnie dla każdego kierunku. W wypadku połączeń TCP, gdy jeden z węzłów należących do połączenia TCP przerywa przesyłanie danych, nadal może odbierać dane wysyłane przez drugi węzeł. Aby zamknąć połączenie, jeden z nich wysyła wiadomość zawierającą flagę FIN, czyli przeprowadza tzw. aktywne zamknięcie. Zazwyczaj węzeł, który otrzymuje wiadomość z flagą FIN, natychmiast przeprowadza pasywne zamknięcie. Oznacza to po prostu, że węzeł ten także

20 Podstawy Internetu 21 wysyła wiadomość zawierającą flagę FIN. Potwierdzenie wysłane w odpowiedzi na tę wiadomość jest znakiem, że obydwa węzły uzgodniły ze sobą fakt zakończenia przesyłania danych w jednym kierunku. Gdy obydwa węzły należące do połączenia TCP wyślą wiadomości zawierające flagę FIN i otrzymają potwierdzenia, wówczas połączenie TCP zostaje oficjalnie zamknięte 5 5 Lars Klander, Hacker proof, czyli jak się bronić przed intruzami, str. 49

21 22 Rozdział III 1. Rodzaje ataków System komputerowy może być zaatakowany przez hakera na wiele różnych sposobów. Mogą to być ataki zarówno aktywne jak i pasywne, a są przeprowadzane w systemach, gdzie ma się do czynienia z przepływem informacji. Ze względu na charakter ataku rozróżnia się: Przerwanie (ang. interruption) jest atakiem na dyspozycyjność polegający na częściowym zniszczeniu systemu lub spowodowaniu jego niedostępności (jest niezdolny do użycia). Przykładem może być fizyczne zniszczenie fragmentu komputera lub sieci, np. uszkodzenie dysku, przecięcie linii łączności, lub uniemożliwienie działania systemu zarządzania plikami. przerwanie komputer użytkownika serwer Rys. 3. Schemat ataku przerwania.

22 23 Przechwycenie (ang. interception) jest atakiem na poufność i ma miejsce, gdy ktoś niepowołany uzyskuje dostęp do zasobów. Przykładem może być podsłuch pakietów w celu przechwycenia danych w sieci i nielegalne kopiowanie plików lub programów. przechwycenie komputer użytkownika serwer komputer hakera Rys. 4. Schemat ataku przechwycenia. Modyfikacja (ang. modification) jest atakiem na nienaruszalność polegający na zdobyciu dostępu do zasobów przez niepowołaną osobę, która wprowadza do nich jakieś zmiany. Przykładem może być zmiana wartości w pliku z danymi, wprowadzenie zmiany w programie w celu wywołania innego sposobu jego działania, modyfikacja komunikatów przesyłany w sieci.

23 24 modyfikacja komputer użytkownika serwer komputer hakera Rys. 5. Schemat ataku modyfikacji. Podrobienie (ang. fabrication) jest atakiem na autentyczność, gdy niepowołana osoba wprowadza do system fałszywe obiekty. Przykładem może być wprowadzenie nieautentycznych komunikatów do sieci lub dodanie danych do pliku. podrobienie komputer użytkownika serwer komputer hakera Rys. 6. Schemat ataku podrobienia.

24 25 Ataki pasywne Ataki pasywne polegają na podsłuchiwaniu lub monitorowaniu przesyłania danych. Celem osoby atakującej jest odkrycie zawartości komunikatu. Typowym atakiem pasywnych jest analiza przesyłu danych (ang. traffic analysis). Ataki pasywne są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ nie wiążą się z modyfikacjami jakichkolwiek danych. W postępowaniu z tego rodzaju atakami należy skupić się bardziej na zapobieganiu, niż na wykrywaniu. Ataki aktywne Ataki te w przeciwieństwie do pasywnych polegają na modyfikowaniu strumienia danych lub tworzeniu danych fałszywych. Można wyróżnić kilka ich typów: maskarada (ang. masquerade) polega na podszywaniu się pod komputer uprzywilejowany i zazwyczaj występuje równocześnie z innymi atakami aktywnymi, powtórka (ang. replay) polega na przechwyceniu danych i ich retransmisji w celu otrzymania niedozwolonych rezultatów, modyfikacja (ang. modification) polega na zmianie fragmentu oryginalnego komunikatu lub na jego opóźnieniu w celu wywołania niedozwolonych skutków takich jak uzyskanie dostępu do zasobów. blokada usług (ang. denial of service) polega na przeszkadzaniu w normalnej pracy lub uniemożliwianiu właściwego zarządzania

25 26 urządzeniami komunikacyjnymi; celem ataku są głównie udostępnione przez serwer usługi od fizycznego zablokowania łącza danych przepływającymi pakietami, aż po programowe przepełnienie bufora, czy też zawieszenie usługi.

26 27 2. Ataki pasywne 2.1. Social engineering Terminem social engineering określa się szeroki zestaw sposobów na wyłudzanie informacji o kontach i hasłach dostępu oraz innych elementach wpływających na bezpieczeństwo systemów komputerowych. Social engineering jest sztuką i nauka dostawania od ludzi tych informacji, których potrzebujemy. Pod tym pojęciem kryje się niebezpieczny mechanizm nadużywania ludzkiego zaufania w celach kryminalnych. Technika ta była dość popularna przed upowszechnieniem Internetu, ale w czasach obecnych raczej już się nie stosowana, natomiast stanowi ona często podstawę działania rozmaitych oszustów, nie tylko tych, którzy używają komputerów. Należy z góry zakładać, że istnieją jacyś naiwni pracownicy, którzy o bezpieczeństwie nie maja w ogóle pojęcia i np. podają hasła telefonicznie. Pomimo tego, że jest to stara metoda, często odnosi skutek, ponieważ nasza kultura nie nadąża za technologią. Od dawna wiadomo, że nawet najbardziej zabezpieczony system ma poważną lukę, czyli beztroskiego użytkownika. Ważne jest zatem wcześniejsze przeszkolenie i uświadomienie kadry. Klasycznym przykładem mogą być przesyłki owe, w których pod pretekstem wystąpienia błędu systemowego u operatora pojawiają się prośby o podanie identyfikatora wraz z hasłem dostępu lub informacji o karcie kredytowej. Możliwości nadużyć metody social engineering nie są zarezerwowane wyłącznie dla poczty elektronicznej, są o wiele większe i ograniczone tylko pomysłowością i wyobraźnią hakera.

27 28 W związku nasilaniem się fali kradzieży informacji należy być świadomym pośrednich metod używanych przez hakerów. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdy: zakłopotana i przygnębiona osoba dzwoni i prosi o zmianę swojego hasła, osoba przedstawiająca się jako dyrektor, pewnym i stanowczym głosem dzwoni do nowego administratora i żąda natychmiastowego dostępu do swojego konta, osoba na lotnisku zagląda innej przez ramie podglądając wpisywany PIN do karty bankomatowej lub telefonicznej (hakerzy często używają lornetek lub kamer wideo), osoba podgląda wpisywany login i hasło na klawiaturze, pewna siebie osoba będzie dzwonić do operatora komputera i każe mu wpisać kilka linijek instrukcji na konsoli, jakaś osoba przegląda papiery w koszu na śmieci szukając pewnych wskazówek do odblokowania konta.

28 Hasła Zazwyczaj kilka osób potrzebuje skorzystać z jednego komputera, lecz każdy w inny sposób i na innych zasadach, powstaje wtedy problem jak każdemu dać dostęp do komputera, ale tylko do swoich prywatnych zasobów i do żadnych innych. W systemach sieciowych takich jak UNIX rozwiązano to stosując system kont użytkowników. Każdy użytkownik posiada swoje osobiste konto, do którego tylko on ma dostęp. Dysponuje wtedy określonymi zasobami, plikami i programami. Odpowiada za wszystkie swoje działania, które są z nim identyfikowane. Konto takie jest zazwyczaj połączone z katalogiem zwanym katalogiem użytkownika, do którego użytkownik ma pełen dostęp i całkowitą nad nim kontrolę. Konto takie jest identyfikowane przez nazwę, tzw. login, i numer UID. Po założeniu konta system (lub administrator) sam przyznaje użytkownikowi hasło początkowe. Hasło to należy jak najszybciej zmienić na inne, gdyż bardzo często system nadaje wszystkim użytkownikom te same hasła początkowe lub ustawia je na takie same jak login. Hasło zmienia się poleceniem passwd, które najpierw żąda wpisania dotychczasowego hasła, aby uniemożliwić zmianę hasła użytkownikowi, który przez roztargnienie zostawił włączony terminal i zapomniał się wylogować. Potem należy wpisać dwa razy nowe hasło w celu potwierdzenia jego poprawności i uniknięcia sytuacji, w której użytkownik mógłby się pomylić przy wpisywaniu hasła. Niektóre systemy mają domyślnie ustawione różne zabezpieczenia dotyczące formatu haseł, ale wiele z nich może niezależnie od systemu ustawić administrator. Większość systemów wymaga haseł dłuższych, np. ponad 5 znaków, czasem hasło musi być kompozycją liter i cyfr, nie może zawierać nazwy systemu, komputera itp. (np. UNIX, XENIX, IBM nie zostaną dopuszczone do użycia). Wybranie dobrego hasła gwarantuje bezpieczeństwo konta i pewność,

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne Politechnika Śląska Instytut informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 PRACA MAGISTERSKA Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Spis treści O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Część I Źródło...21 Rozdział 1. Słyszę, jak piszesz... 23 Potrzeba losowości... 24 Automatyczne generowanie liczb losowych... 26 Bezpieczeństwo generatorów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Bezpieczeństwo w systemach komputerowych Referat z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA

SKRYPT DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA 2014 Agnieszka Ratajczak SKRYPT DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA SPIS TREŚCI Spis treści... 1 BHP, PSO, Regulamin pracowni... 2 Powszechny dostęp do Internetu... 2 Dzielenie się danymi, usługi na literkę e...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Program zajęć Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1. Wprowadzenie, podstawy i terminologia; Pojęcie informacji; Typy zagrożeń systemów informatycznych i ich klasyfikacja; Pojęcie bezpieczeństwa SI; Polityka

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix

Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix Prowadzący: mgr inż. Bogusław Juza Zespół: Konrad Krzysik Grzegorz Majka Maciej Kołodziej 1. Firewall e Dostęp

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Krzysztof Różanowski Wpływ systemów wykrywania włamań na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Część I Komputer z zewnątrz i od środka... 15. Wstęp...9

Spis treści. Tom I. Część I Komputer z zewnątrz i od środka... 15. Wstęp...9 Spis treści Tom I Wstęp...9 Część I Komputer z zewnątrz i od środka... 15 Rozdział 1. Budowa i działanie komputera PC...17 Historia komputerów klasy PC... 17 Architektura von Neumanna... 19 Architektura

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo