TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI"

Transkrypt

1 TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI 1 Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Tytuł projektu Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Grupa docelowa 50 osób nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych (zwłaszcza z niepełnosprawnością umysłową i chore psychicznie) 1. Wspieranie podejmowania zatrudnienia przez beneficjentów na zasadzie wolontariatu. 2. Szkolenia (obsługa komputera, nauka języków obcych, udzielanie pomocy typu pielęgniarskiego, krawiectwo, dekoracje użytkowe). 3. Warsztaty rozwijające kompetencje. 4. Doradztwo zawodowe. 5. Wsparcie psychologiczne. 6. Stworzenie planu indywidualnej aktywności zawodowej. Okres realizacji projektu Kobieta. Tytuł projektu Kobieta Grupa docelowa 24 kobiety pozostające bez zatrudnienia, wychowujące dzieci niepełnosprawne. 1. Szkolenia z podstaw obsługi komputera, kurs z obsługi biura. 2. Warsztaty aktywizacyjne. 3. Pośrednictwo pracy. 4. Praktyki zawodowe. Okres realizacji projektu Kluczowe kompetencje dolnośląskiej kobiety sukcesu. Tytuł projektu Kluczowe kompetencje dolnośląskiej kobiety sukcesu. Grupa docelowa 50 kobiet pozostających bez zatrudnienia 1. Szkolenia i warsztaty informatyczne. 2. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. 3. Szkolenia elektroniczne. Okres realizacji projektu Powrót do zawodu mam uprawnienia energetyczne Tytuł projektu Powrót do zawodu mam uprawnienia energetyczne. Grupa docelowa 60 osób: bezrobotni z terenu województwa dolnośląskiego zarejestrowani w urzędach pracy oraz osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane jako bezrobotne 1. Przeprowadzenie szkoleń. 2. Przeprowadzenie egzaminów uprawnienia energetyczne. Okres realizacji projektu Nowy początek.

2 Poddziałanie Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Tytuł projektu Nowy początek Grupa docelowa 20 bezrobotnych kobiet (z uwzględnieniem kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą powrócić na lokalny rynek pracy) Szkolenia (przygotowanie do pracy w roli asystentki, język angielski) Okres realizacji projektu Nasze jutro w naszych rękach. Tytuł projektu Nasze jutro w naszych rękach. Grupa docelowa 75 osób młodzież studiująca 1. Kurs obejmujący: - trening umiejętności interpersonalnych - szkolenie na temat działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu - zajęcia z zakresu pracy w zespole 2. Działanie woluntarystyczne w terenie. Okres realizacji projektu Opiekun w środowisku rodzinnym i domu pomocy społecznej z nauką języka obcego. Tytuł projektu Opiekun w środowisku rodzinnym i domu pomocy społecznej z nauką języka obcego. Grupa docelowa 48 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach Szkolenia (3 edycje) opiekun w środowisku rodzinnym i domu pomocy społecznej z nauką języka obcego - zajęcia teoretyczne - ćwiczenia w pracowni specjalistycznej - zajęcia praktyczne na terenie placówek opiekuńczych - nauka języka obcego Okres realizacji projektu Mama aktywna zawodowo. Tytuł projektu Mama aktywna zawodowo Grupa docelowa 150 niepracujących kobiet z woj. Dolnośląskiego powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich 1. Warsztaty stacjonarne 2. Szkolenia zawodowe: - sekretarka asystentka szefa; księgowość; aktywizacja ruchowa i fitness; odnowa biologiczna; kasjer sprzedawca; własna działalność gospodarcza; kosmetyczka; wizażystka. 3. Punkt Wspierania Kobiet. Okres realizacji projektu Nowe kwalifikacje nowe szanse dla kobiet. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu Nowe kwalifikacje nowe szanse dla kobiet

3 Grupa docelowa 100 pozostających bez pracy kobiet, w szczególności matek wychowujących dzieci, kobiet młodych dopiero wchodzących na rynekpracy oraz kobiet po 45. roku życia 1. Szkolenia (4 moduły: kosmetyczka, fryzjerka, kurs masażu, stylizacja paznokci z elementami wizażu) 2. Doradztwo grupowe, warsztaty psychologiczne. 3. Szkolenie językowe. Okres realizacji projektu Rozwój zawodowy szansą dla osób pozostających bez zatrudnienia. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bezzatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Tytuł projektu Rozwój zawodowy szansą dla osób pozostających bez zatrudnienia. Grupa docelowa 270 osób pozostających bez zatrudnienia 1. Szkolenia: - Specjalista ds. kadr i płac obejmuje naukę komputera (Word, Excel), programu Płatnik, programu kadrowo-płacowego Symfonia - Specjalista ds. zamówień publicznych - Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych i krajowych i międzynarodowych przewozach osób i rzeczy - Specjalista ds. zarządzania jakością - Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych - Specjalista ds. windykacji - Specjalista ds. sprzedaży - Szkolenie w zakresie sprzedaży prowadzonej przez Internet z uwzględnieniem podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania 2. Warsztaty grupowe w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy. 3. Indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie profilu zawodowego. 4. Doradztwo prawne związane z zatrudnieniem. 5. Szkolenia z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania. Okres realizacji projektu Praca i kariera w zasięgu Twojej ręki. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Tytuł projektu Praca i kariera w zasięgu Twojej ręki. Grupa docelowa 40 osób niezatrudnionych ( w tym także zarejestrowanych jako bezrobotne/poszukujące pracy), z których min. 50% nie ukończyło 25. roku życia 1.Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. 2. Szkolenie językowe. 3. Egzamin na Certyfikat TOEIC. 4. Doradztwo zawodowe. Okres realizacji projektu Kobieta idzie do pracy.

4 Tytuł projektu Kobieta idzie do pracy Grupa docelowa48 bezrobotnych kobiet z powiatu krośnieńskiego (2/3 z wykształceniem poniżej średniego) 1. Blok szkoleniowy I (komunikacja interpersonalna i trening twórczości, zarządzanie czasem, asertywność i radzenie sobie ze stresem) 2. Blok szkoleniowy II (techniki aktywnego poszukiwania pracy, nabywania kompetencji kluczowych). 3. Szkolenie ABC przedsiębiorczości. 4. Szkolenie Specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE. 5. Doradztwo psychologiczne. Okres realizacji projektu Wsparcie podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób bezrobotnych z terenu Gminy X. Tytuł projektu Wsparcie podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób bezrobotnych z terenu Gminy X. Grupa docelowa 60 osób bezrobotnych, w tym 20 osób długotrwale bezrobotnych. 1. Szkolenia komputerowe dla osób bezrobotnych. 2. Kurs na prawo jazdy dla osób bezrobotnych. Okres realizacji projektu Pracownik ochrony bezpieczeństwem dla każdego. Tytuł projektu Pracownik ochrony bezpieczeństwem dla każdego. Grupa docelowa 64 osoby pozostające bez zatrudnienia 1. Zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników. 2. Opracowanie ścieżki kariery w ramach zawodu pracownik ochrony fizycznej osób i mienia. 3. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. 4. Szkolenie zawodowe Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia. Okres realizacji projektu Stop bierności kobieta aktywna zawodowo. Tytuł projektu Stop bierności kobieta aktywna zawodowo Grupa docelowa 45 kobiet w wieku do 35 lat pozostających bez zatrudnienia, w tym 27 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe. 2. Treningi psychologiczne. 3. Zajęcia z zakresu prawa pracy. 4. Szkolenia z aktywnych technik poszukiwania pracy. 5. Szkolenia zawodowe. 6. StaŻe zawodowe. 7. Indywidualne pośrednictwo pracy. 8. Giełdy pracy. Okres realizacji projektu

5 16 Od szkoleń i stażu do angażu. Tytuł projektu Od szkoleń i stażu do angażu. Grupa docelowa 40 osób w wieku od 18. do 25. roku Życia z powiatu polkowickiego pozostających bez zatrudnienia, w tym 30 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe. 2. Treningi psychologiczne. 3. Zajęcia z zakresu prawa pracy. 4. Szkolenia z aktywnych technik poszukiwania pracy. 5. Szkolenia zawodowe. 6. Staże zawodowe. 7. Giełdy pracy Okres realizacji projektu Kurs Przedstawiciela Handlowego i Prawo Jazdy Twoim drogowskazem na drodze do zatrudnienia. Tytuł projektu Kurs Przedstawiciela Handlowego i Prawo Jazdy Twoim drogowskazem na drodze do zatrudnienia Grupa docelowa 100 osób pozostających bez zatrudnienia 1. Szkolenie na przedstawiciela handlowego (techniki sprzedaży, kreowanie wizerunku przedstawiciela handlowego, negocjacje handlowe). 2. Warsztaty - aktywne poszukiwanie pracy. 3. Doradztwo zawodowe. 4. Kurs prawa jazdy. Okres realizacji projektu Cykl szkoleń rzemieślniczych dla osób bezrobotnych szansą na zdobycie nowych kwalifikacjii zatrudnienie Tytuł projektu Cykl szkoleń rzemieślniczych dla osób bezrobotnych szansą na zdobycie nowych kwalifikacji i zatrudnienie. Grupa docelowa 174 osoby bezrobotne mieszkające na terenie powiatu polkowickiego Szkolenia w zawodach: brukarz, glazurnik, technolog robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, blacharz-dekarz, monter ścianek działowych, sufitów podwieszanych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, hydraulik, pracownik księgowo-kadrowy, sekretarka-asystentka szefa, kelnerbarman, obsługa komputera, podstawy języka angielskiego i niemieckiego., Okres realizacji projektu Kolega z pracy szanse osób niepełnosprawnych na aktywne Życie zawodowe Tytuł projektu Kolega z pracy szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie zawodowe Grupa docelowa Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia

6 1. Zorganizowanie jednodniowych targów pracy. 2. Przeprowadzenie warsztatów tematyka: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, usługi Powiatowego Urzędu Pracy, poradnictwo zawodowe, formy wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, sztuka autoprezentacji itp. 3. prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego, produktów i rozwiązań zaprojektowanych z myślą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 4. Prezentacje instytucji rynku pracy w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 5. Prezentacje artystyczne placówek kształcących osoby niepełnosprawne oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej. 6. Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 7. Stworzenie katalogu informacyjnego. Okres realizacji projektu Z kompetencjami na rynku pracy Tytuł projektu Z kompetencjami na rynku pracy Grupa docelowa 120 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym co najmniej 80% to osoby po 45. roku życia 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. 2. Szkolenia kompetencje kluczowe. 3. Szkolenia zawodowe do wyboru: technika biurowa specjalność kadry i płace, kasjer handlowy z obsługą kas fiskalnych, opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. 4. Zwrot kosztów dojazdu, stypendia dla uczestników. Okres realizacji projektu Innym się udało spróbuj też Tytuł projektu Innym się udało spróbuj też Grupa docelowa Osoby bezrobotne z terenu woj. dolnosląskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu. 1. Spotkania promocyjno-informacyjne ze specjalistą ds. przedsiębiorczości i lokalnym przedsiębiorcą do niedawna bezrobotnym. 2. Przeprowadzenie konferencji prasowej w Lubiniu o promocji przedsiębiorczości i upowszechnianiu dobrych praktyk. 3. Prowadzenie dla uczestników projektu strony internetowej forum wymiany informacji. 4. Bezpłatna infolinia z dyżurami specjalistów. 5. Prowadzenie punktu informacyjnego w biurze projektu. Okres realizacji projektu Aktywnie i zawodowo wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Tytuł projektu Aktywnie i zawodowo wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Grupa docelowa 40 osób, w tym 20 bezrobotnych. Minimum 50% to osoby zamieszkujące tereny wiejskie, a także osoby bezrobotne do 25. roku Życia 1. Szkolenia (m.in. warsztaty aktywizująco-motywujące, rejestracja działalności, podatki, księgowość, kodeks pracy, kodeks handlowy). 2. Doradztwo przed i po założeniu działalności. 3. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

7 4. Wsparcie pomostowe finansowe i doradztwo. Okres realizacji projektu Wiedza i biznes Tytuł projektu Wiedza i biznes Grupa docelowa 20 osób fizycznych, w tym 15 bezrobotnych, mających zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą. 1. Szkolenia z podstaw przedsiębiorczości, m.in. umiejętności marketingowe, szkolenia informatyczne, prawne oraz ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. 2. Indywidualne wsparcie doradcze. 3. Forum wymiany wiedzy i doświadczeń z przedsiębiorcami, którzy już uczestniczyli w projektach. 4. Wypłata dotacji osobom, które podpiszą umowy o przyznanie środków finansowych. 5. Przyznanie wsparcia pomostowego. Okres realizacji projektu Własna firma Twoją przyszłością Tytuł projektu Własna firma Twoją przyszłością Grupa docelowa 48 osób, w tym 30 bezrobotnych, mających zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą. Min. 80 % uczestników stanowić będą osoby po 45. roku zycia. 1. Szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. podstawy prawne, marketing w firmie, zasady prowadzenia księgowości, warunki pracy, BHP, zdobywanie źródeł zewnętrznych na rozwój firmy, zajęcia komputerowe. 2. Doradztwo indywidualne i grupowe. 3. Przyznanie wsparcia inwestycyjnego. 4. Przyznanie wsparcia pomostowego. Okres realizacji projektu Łatwy start pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Tytuł projektu Łatwy start pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Grupa docelowa 20 osób chcących założyć działalność gospodarczą 1. Szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. formy prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, marketing. 2. Wsparcie finansowe inwestycji. 3. Udzielenie wsparcia pomostowego. Okres realizacji projektu na plusie wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Poddziałanie Tytuł projektu na plusie wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Grupa docelowa 40 mieszkańców powiatu lubińskiego chcących założyć działalność gospodarczą 1. Warsztaty aktywizująco-motywujące.

8 2. Szkolenie w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 3. Doradztwo przed i po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. 4. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 5. Wsparcie pomostowe. Okres realizacji projektu

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 LP. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon Liczba punktów Wnioskowana kwota Kwota przyznana Typy szkoleń Data podpisania umowy Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane z EFS skierowane do aktywnych mam

Projekty współfinansowane z EFS skierowane do aktywnych mam Projekty współfinansowane z EFS skierowane do aktywnych mam Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy Projekt Urzędu Miasta st. Warszawy Okres realizacji projektu: 01.02.2011 r. - 31.12.2011 r. Jednostka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku.

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. 0 Poznań, 13 lutego 2013 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2012 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data

~':~~~~~~~~~~~... 71~~~~-? --,;-''''''~~~-;-~~~~':r~~=;.-'7~r:'~)-~~~:nr -r-:''''''''''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data ~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data Okres Ogólna wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LIPIEC/ 2012r. W miesiącu czerwcu 2012r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się /w porównaniu do maja br./ o

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM za rok 2007 Tarnowskie Góry, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo