SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 360/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W GDAŃSKU W strukturze Urzędu Miejskiego w Gdańsku wyodrębnione jest samodzielne stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów. W 2013 r. zadania samorządu w zakresie ochrony interesów konsumentów realizowały trzy osoby, tj.: - Miejski Rzecznik Konsumentów zatrudniony na pełny etat, posiadający wyższe wykształcenie i staż pracy 10 lat, - inspektor zatrudniony na pełny etat, posiadający wyższe wykształcenie i staż pracy 15 lat, - inspektor zatrudniony na ½ etatu, posiadający wyższe wykształcenie i staż pracy 36 lat. Do dyspozycji wyżej wymienionych osób pozostaje jeden pokój biurowy, w którym przyjmowani są zarówno konsumenci zgłaszający się osobiście w celu uzyskania porady lub pomocy prawnej (np. przygotowania pisma procesowego pozwu, sprzeciwu, apelacji itp.), jak i udzielane są porady telefoniczne. Podstawą prawną działalności rzecznika konsumentów jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 42 cytowanej ustawy do zadań rzecznika należy w szczególności: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. Rzecznik konsumentów uprawniony jest również do wytaczania powództw na rzecz konsumentów (także w postępowaniu grupowym) oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczących się postępowań. Siedziba: ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk; tel.: , fax: , ISO 9001:2000

2 Łączna ilość spraw, którymi zajmowały się osoby realizujące zadania samorządu w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów wyniosła 5.800, w tym : porady i informacje prawne , wystąpienia do przedsiębiorców. 466, pozwy do sądów rejonowych.. 48, pisma procesowe... 26, sprawy przekazane według właściwości 24, informacje przekazane Inspekcji Handlowej. 1, informacje przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3, zawiadomienia przekazane do Policji, Ministra Gospodarki i KRS.. 4. II. REALIZACJA ZADAŃ BEZPŁATNE PORADNICTWO I INFORMACJA PRAWNA W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW KONSUMENTÓW W roku 2013 udzielono konsumentom łącznie porad i informacji z zakresu prawa konsumenckiego. Porad udzielano zarówno w formie telefonicznej, jak i pisemnej (pocztą tradycyjną oraz elektroniczną), a także osobiście klientom zgłaszającym się do biura. Zapytania konsumentów dotyczyły najczęściej : reklamacji obuwia i odzieży, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, reklamacji sprzętu rtv i agd, reklamacji innych towarów, usług telekomunikacyjnych, usług finansowych, umów deweloperskich. Udzielanie porad, szczególnie konsumentom mającym problemy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, świadczącymi różnego rodzaju usługi finansowe, a także świadczącymi usługi telekomunikacyjne jest czasochłonne, wymaga szczegółowej analizy dokumentów, w tym wzorców umów, które dla większości konsumentów są nieczytelne i niezrozumiałe. 2

3 Głównymi tematami były problemy z brakiem możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w lokalu przedsiębiorcy, reklamacje odzieży i obuwia, usługi telekomunikacyjne oraz umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Klienci zwracali się również do rzecznika o informacje w sprawach niezwiązanych z prawem konsumenckim, np. zarządu nieruchomością wspólną, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, spadków, prowadzenia działalności gospodarczej, uchwał dotyczących wywozu śmieci, zatrudnienia i prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe dane liczbowe oraz strukturę tematyczną udzielonych porad i informacji zawiera załączona Tabela Nr 1. WYSTĘPOWANIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWACH OCHRONY PRAW I INTERESÓW KONSUMENTÓW W 2013 r. konsumenci zgłosili do rzecznika 494 wnioski o podjęcie interwencji w sprawach roszczeń wynikających z zawartych umów. 24 sprawy przekazano według właściwości do innych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a 4 skargom nie nadano biegu ponieważ konsumenci nie zdecydowali się na dostarczenie niezbędnych dokumentów. W pozostałych 466 sprawach podjęto działania, mające na celu polubowne ich załatwienie. Postępowanie zostało zakończone w 411 sprawach, z czego 267 przedsiębiorcy załatwili pozytywnie dla konsumentów, a 144 negatywnie. Najwięcej roszczeń konsumentów wynikało: z umów sprzedaży obuwia i odzieży oraz sprzętu rtv i agd, umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, umów zawartych z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Szczegółowe dane liczbowe zawiera załączona Tabela Nr 2. SPRAWY SĄDOWE I POMOC PRAWNA W ramach pomocy prawnej przygotowano konsumentom 48 pozwów do sądów rejonowych oraz opracowano 26 pism procesowych. 2

4 DZIAŁANIA EDUKACYJNO INFORMACYJNE W ramach działań na rzecz edukacji, w biurze rzecznika opracowano i dostarczono do Wydziału Edukacji materiały dla szkół, które co roku będą aktualizowane. Rzecznik utrzymywał stały kontakt z przedstawicielami lokalnych mediów, czego efektem były publikacje prasowe ( Dziennik Bałtycki, Fakt ), udział w programach radiowych ( Radio Gdańsk ) oraz telewizyjnych (TVP GDAŃSK, TVN). Rzecznik prowadził również cykl szkoleń dla seniorów w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz współpracował z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów. Dodatkowo pełnił dyżury w Redakcji Dziennika Bałtyckiego udzielając telefonicznych porad czytelnikom. Załączniki: - 4 tabele MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW Agnieszka Chilicka PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Paweł Adamowicz 2

5 2

6 3

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KRASNYMSTAWIE ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KRASNYMSTAWIE ZA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr VI/58/07 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 28 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KRASNYMSTAWIE ZA 2006 ROK ZADANIA RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu Miejski Rzecznik Konsumentów w Toruniu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2014 Toruń, marzec 2015 r. Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE. WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r.

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE. WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Kontroli INFORMACJA. sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Kontroli INFORMACJA. sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli INFORMACJA sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu pracy i polityki społecznej w 2013 roku Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo