Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku"

Transkrypt

1 Sprzedawcą jest: Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, Białystok; Numer NIP: , REGON , NIP UNIJNY PL , Konto UwB: PKO S.A. Białystok , Telefon kontaktowy +48 (85) , +48 (85) zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sprzedawcą Uniwersytet w Białymstoku poprzez swoją oficynę wydawniczą jaką jest Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku świadczy usługi sprzedaży swoich publikacji (książek i czasopism) na zamówienie klienta indywidualnego (osoby fizycznej) lub instytucji (osoby prawnej). Zamawiane publikacje są sprzedawane bez pośrednictwa osób trzecich. Książki zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku są publikacjami realizowanymi wyłączne w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku. Ceny książek są wyrażone w PLN (złotych polskich). Z chwilą realizacji sprzedaży, jest doliczany do ceny książki podatek VAT w wysokości 0,5% do każdego egzemplarza. Składanie zamówienia Zamówienia na publikacje można składać za pośrednictwem: a) drogą internetową na adres: b) listownie na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14, Białystok c) Faxem na numer telefonu +48 (85) W zamówieniu należy podać: 1. zamawiany tytuł 2. ilość zamawianych egzemplarzy 3. a) zamówienie indywidualne osoby fizycznej, dane i adres zamawiającego: (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub adres ); b) zamówienie instytucji osoby prawnej, pełna nazwa instytucji, adres, NIP, miasto, kod pocztowy, ulica, telefon, adres oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej; 4. pełny adres dostawy, (jeżeli jest inny niż zamawiającego) Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli w złożonym zamówieniu brakuje numeru telefonu lub adresu , pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ Realizacja zamówienia następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawa przesyłki nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas przesyłki na terenie Polski trwa około 4 dni roboczych Zamówienia klientów, którzy mają zawartą umowę z firmą kurierską, realizowane są w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W zamówieniu należy podać dane kontaktowe firmy kurierskiej,

2 Wysyłka zamówionej książki jest realizowana jako zwykła (ekonomiczna). Na życzenie zamawiającego przesyłka może zostać wysłana jako priorytet (za dodatkową opłatą wg stawek Poczty Polskiej, ZASADY PŁATNOŚCI I WYSYŁKI Klienci indywidualni Klientom indywidualnym wysyłamy książki Pocztą Polską za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa na rachunek bankowy), płatne przy odbiorze. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający wg tabeli opłat za przesyłki pocztowe Poczty Polskiej: Klienci instytucjonalni Instytucjom (osobom prawnym) wysyłamy książki Pocztą Polską płatne przelewem na rachunek Sprzedającego. Przy płatności przelewem bankowym książki wysyłamy Pocztą Polską doliczając do ceny książek koszty przesyłki. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający Do przesyłki dołączona jest faktura z 14 dniowym terminem płatności. Tabela opłat za przesyłki pocztowe Koszt wysyłki ponosi odbiorca. Cennik przesyłek pobraniowych na rachunek bankowy Masa Gabaryt Przesyłka ekonomiczna Przesyłka priorytetowa do 0,50 kg A 12,92 16,61 --II-- B 16,61 19,07 do 1 kg A 15,38 19,07 --II-- B 20,30 22,76 do 2 kg A 17,22 20,91 --II-- B 22,76 25,22 do 5 kg A 19,68 23,37 -.II.- B 25,22 28,91 do 10 kg A 27,68 31,98 -II-- B 35,06 39,98 do 15 kg A 33,21 36,90 -II- B 40,59 49,20 do 20 kg A 44,28 49,20 -II- B 56,58 63,96 do 30 kg A 51,66 61,50 -II- B 62,73 73,80

3 Cennik paczek pocztowych Masa Gabaryt Przesyłka ekonomiczna Przesyłka priorytetowa do 1 kg A 9,50 11,00 -II- B 12,00 14,50 do 2 kg A 11,00 13,00 -II- B 14,50 17,00 do 5 kg A 13,00 14,50 -II- B 17,00 19,00 do 10 kg A 18,00 20,50 -II- B 22,00 26,00 do 15 kg A 25,83 30,75 -II- B 33,21 39,36 do 20 kg A 36,90 43,05 -II- B 49,20 59,04 do 30 kg A 44,28 52,89 -II- B 56,58 65,19 Wszystkie podane opłaty zamieszczone w tabelach opłat za przesyłki obowiązują wyłącznie na terenie Polski. W przypadku zamówień z zagranicy prosimy o wcześniejszy kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku w celu ustalenia kosztów dostawy. Koszty przesyłki obliczane są według cennika Poczty Polskiej. RABATY Sprzedawca nie udziela rabatów zarówno klientom indywidualnym jak też instytucjom

4 ZWROTY Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, w ciągu 14 dni od daty otrzymania książki klient ma prawo zrezygnować z jej zakupu bez podawania przyczyny. Powiadomienia o odstąpieniu zakupu książki można dokonać drogą pisemną za pomocą Formularza odstąpienia od umowy Warunkiem przyjęcia zwrotu jest nienaruszony stan książki. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość zakupionej książki w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania Klient odsyła książkę łącznie z otrzymanym dokumentem zakupu (fakturą) na koszt własny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości książki, jeżeli korzystano z niej w sposób wykraczający do zapoznania się z jej tytułem i spisem treści W trakcie zwrotu klient jest zobowiązany podać nr konta na jaki nastąpi zwrot należności (przelewem), lub adnotację, że zwrot kosztów należy wysłać pod wskazany adres na fakturze. Wzór Oświadczenia (formularza) odstąpienia od umowy zakupu książki. a) Adresat (osoba prawna lub fizyczna, pełny adres pocztowy oraz, numer faksu i adres ).. b) Ja/My, niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących książek,.. c) Data odbioru książek,. d) Imię i nazwisko konsumenta (-ów), e Adres konsumenta (-ów). f) Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) g) Data. Formularz odstąpienia od zakupu książki powinien zostać przesłany na adres Sprzedającego: a) Listownie na adres Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, Białystok, b) Lub w formie załącznika meila na adres Sprzedawca potwierdzi listownie lub na adres Zamawiającego otrzymanie Oświadczenia o odstąpieniu od zakupu książki.

5 REKLAMACJA (wadliwe egzemplarze), Przesyłka niezgodna z zamówieniem W przypadku, gdy do Zamawiającego zostanie dostarczony wadliwy egzemplarz książki, (z defektem technicznym brak stron, nieczytelny druk) lub przesyłka jest niezgodna z zamówieniem (lub brak w przesyłce informacji o niezałączeniu danego tytułu), powinien niezwłocznie w terminie 14 dni roboczych powiadomić Sprzedawcę. Powiadomienia o reklamacji można dokonać drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie nie adres Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, telefonicznie na nr (85) , lub - o odstąpieniu od umowy zakupu, - o żądaniu wymiany egzemplarza na wolnego od wad. Zgłoszenia reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru (faktura). OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Składając zamówienie zakupu książek na stronie internetowej Sprzedawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy. Będą one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy (dane do wystawienia dowodu sprzedaży i adresu wysyłki). Nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

6 FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA KSIĄŻKI WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU Autor publikacji (książki), tytuł, cena + 5% VAT, ilość egz Dane Zamawiającego i adres do faktury:... Telefon.. Adres .. NIP zamawiającego (dotyczy klientów instytucjonalnych) Adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres Zamawiającego):.. Złożenie zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za publikację łącznie z kosztami jej przesyłki: - klienci indywidualni (osoby fizyczne) - za przesyłkę za pobraniem (płatne na poczcie); - klienci instytucjonalni (osoby prawne) - przelewem na wskazane konto Sprzedającego Oświadczam(my), iż wyrażam(my) zgodę na umieszczenie danych osobowych i adresowych w bazie danych Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. Będą one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy. Nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) Podpis konsumenta (Nabywcy) :... (Podpis obowiązuje jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

7 FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz należy wypełnić i odesłać łącznie książką w przypadku decyzji odstąpienia od umowy zakupu) Adresat: Uniwersytet w Białymstoku, Wydawnictwo ul. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok telefon: +(48) , Ja... Oświadczam, iż odstępuję od umowy zakupu niżej wymienionych książek: Data odbioru:... Imię i nazwisko lub nazwa firmy:... Numer faktury zakupu:.... Numer konta lub dane adresowe do zwrotu należności:... Podpis konsumenta:... (Podpis obowiązuje tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data wypełnienia:...

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego "Fransja Elegansja"

REGULAMIN sklepu internetowego Fransja Elegansja REGULAMIN sklepu internetowego "Fransja Elegansja" 1 Dane identyfikujące i adresowe sprzedawcy FRANSJA ELEGANSJA Joanna Białas, ul. Piotra Skargi 33c/3, 62 060 Stęszew, zarejestrowana w CEIDG RP; NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA CZELEJ Obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA CZELEJ Obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ). REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez DJCOM Janusz Dąbrowski, ul. Pawła Findera 7, 63 500 Ostrzeszów, dokonywanych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. www.cezal24.pl

REGULAMIN SKLEPU. www.cezal24.pl REGULAMIN SKLEPU www.cezal24.pl 1. Postanowienia ogólne: 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.cezal24.pl, prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BIAMET AG Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki. z siedzibą w Grabówce przy ul. Leszczynowej 2/5,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) Regulamin serwisu (zwany dalej Regulaminem ) I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego dla klientów będących konsumentami (obowiązuje od 25.12.2014 r.)

REGULAMIN sklepu internetowego dla klientów będących konsumentami (obowiązuje od 25.12.2014 r.) REGULAMIN sklepu internetowego dla klientów będących konsumentami (obowiązuje od 25.12.2014 r.) 1 Właścicielem Sklepu internetowego www.seron.pl jest: SERON Kołodziejczyk sp. j. z siedzibą w Zbydniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.zakamarki.pl, zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli; Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy Czytay.pl, działający pod adresem www.czytay.pl prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Polska Spółka z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo