PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ"

Transkrypt

1 WARUNKI OGÓLNE 1. Prowadzącym sklep internetowy https://mediagraf.rwsoft.net/ jest Magdalena Urbanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mediagraf Magdalena Urbanek, ul. Bałtycka 9, Bielsko-Biała, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: i numer REGON: (dalej: Mediagraf ). Sklep znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://mediagraf.rwsoft.net/ i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych są podane w cenach brutto. W przypadku dealerów firmy Mediagraf obowiązują ustalone rabaty Ceny prezentowane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy zakupach za pośrednictwem Internetu. 3. Mediagraf umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: oraz za pomocą telefonu pod numerem: (numer telefonu komórkowego, opłaty według taryfy operatora). PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Zamieszczone na stronach WWW sklepu internetowego https://mediagraf.rwsoft.net/ ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U nr 16 poz. 93 z późn. zm.. Prezentacje umieszczone na stronach WWW sklepu internetowego https://mediagraf.rwsoft.net/ stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Ofertę sklepu mogą przeglądać wszyscy goście, natomiast korzystanie z części transakcyjnej wymaga założenia konta. Koszyk zachowuje swój stan nawet po wylogowaniu, do czasu usunięcia lub wysłania zamówienia. Możesz używać go jako notatnika. Zamówienia Po ustaleniu zawartości koszyka skieruj się do kasy, gdzie będziesz mógł wybrać sposób odbioru i formę płatności. Otrzymasz informację na temat szczegółów potrzebnych do dokonania płatności i będziesz mógł przekazać nam swoje uwagi do zamówienia. Po zatwierdzeniu formularza przedstawimy Ci ostateczne podsumowanie informacji o zamówieniu i jeśli wszystko będzie się zgadzać - będziesz mógł je wysłać. Na wszystkich etapach składania zamówienia poprzedzających jego wysłanie możesz je anulować lub poprawić dane. Aby anulować wysłane zlecenie prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu. Ceny Naszą zróżnicowaną ofertę tworzymy przy współpracy z wieloma dostawcami. W tej sytuacji nie możemy zagwarantować, że w każdym wypadku zostaniemy z wyprzedzeniem powiadomieni o wprowadzanych przez nich zmianach cen. Prezentowane na stronach sklepu oferty cenowe prosimy traktować jako ofertę wstępną, nie zaś jako ofertę w rozumieniu przepisów. Po złożeniu zamówienia nasz pracownik potwierdzi warunki jego realizacji, a w razie potrzeby anuluje je. W wypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji cen i uzyskania dodatkowych rabatów - prosimy o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z naszym personelem, podając planowaną wielkość konkretnego zamówienia.

2 3. Skorzystanie z formularza zamówieniowego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do Mediagraf. Zgodnie z brzmieniem art. 66¹ kodeksu cywilnego potwierdzenie przez Mediagraf otrzymania oferty nie stanowi przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z przesłaniem przez Mediagraf potwierdzenia przyjęcia oferty. 4. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje. 5. W przypadku zamieszczenia na formularzu rejestracyjnym niepełnych danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. 6. Jeśli zdarzy się, że któryś z artykułów będzie chwilowo niedostępny, poinformujemy o tym Państwa em bądź telefonicznie. 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 8. Każde zamówienie jest potwierdzane em przez firmę Mediagraf. 9. Zamawiane towary wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przelewu przez Mediagraf (w przypadku wyboru tej opcji płatności) lub potwierdzeniu zamówienia przez Mediagraf. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie Mediagraf podczas składania zamówienia. 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że pomiędzy Klientem, a Mediagraf dojdzie do indywidualnych, odmiennych ustaleń. 11.Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie Mediagraf podczas składania zamówienia. UWAGA - BARDZO ISTOTNE - Przy odbiorze przesyłki od kuriera, należy zwrócić uwagę na stan opakowania. Wszelkie widoczne uszkodzenia opakowania mogą wskazywać na uszkodzenie towaru i dlatego należy spisać przy kurierze protokół szkody. Jeśli przesyłka nosi ślady zamoczenia, zgniecenia itp. - należy spisać taki protokół i przesyłki nie odbierać. Protokół pozwoli nam na wystąpienie o odszkodowanie do spedytora. ODEBRANIE PRZESYŁKI Z USZKODZONYM OPAKOWANIEM BEZ SPISANIA PROTOKOŁU SZKODY BĘDZIE SIĘ WIĄZAŁO SIĘ Z UTRATĄ PRAWA DO ODSZKODOWANIA W RAZIE STWIERDZONYCH PÓŹNIEJ USZKODZEŃ TOWARU. 12. Firma Mediagraf zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą (O Ochronie Danych Osobowych). Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania. REKLAMACJE 1. MEDIAGRAF ma obowiązek dostarczenia zamawianych towarów wolnych od wad. 2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: lub pisemnie na adres: Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, Bielsko-Biała. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany towar na adres Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, Bielsko-Biała wraz z dowodem zakupu. Zwrot reklamowanego towaru następuje na koszt Klienta. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowego towaru. 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku

3 towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy Klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela. ZWROTY 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (Towary wykonane z nadrukiem na zamówienie nie podlegają zwrotowi). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej na adres Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, Bielsko-Biała, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres W tym ostatnim przypadku Mediagraf niezwłocznie potwierdzi Klientowi pocztą elektroniczną otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za nie zawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Mediagraf potwierdził przyjęcie jego oferty, oferta przestaje wiązać. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić nieużywany towar w terminie 14 dni na adres Mediagraf (magazyn), ul. Bałtycka 9, Bielsko-Biała wraz z dowodem zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. MEDIAGRAF nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. 4. Zwrot kwoty następuje przelewem na wskazany na formularzu zwrotu towaru rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient dokonywał zapłaty w inny sposób, niż przelewem i nie wyrazi zgody na zwrot ceny na rachunek bankowy będzie ona zwrócona w taki sposób, w jaki była dokonana zapłata. MEDIAGRAF może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 5. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach, w szczególności zaś w przypadku: 1) zakupu rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, 2) zakupu rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 3) zakupu rzeczy, na których jest wykonywany indywidualny nadruk. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji będą przetwarzane przez Sprzedawcę Magdalenę Urbanek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mediagraf Magdalena Urbanek, ul. Bałtycka 9, Bielsko-Biała, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu wykonania umowy. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne; Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4 3. MEDIAGRAF zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu internetowego, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu. 4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia. Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży wysyłkowej Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Mediagraf Magdalena Urbanek (magazyn) ul. Bałtycka Bielsko-Biała ODSTĄPIENIE OD UMOWY Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 1) 2) 3) zamówionych dnia dostarczonych dnia Wyrażam zgodę na zwrot dokonanych płatności na rachunek bankowy o numerze:

5 Imię i nazwisko konsumenta Adres konsumenta Data oraz podpis konsumenta

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.monty.com.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Andrzeja Kramarczyka (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.folie.ochronne.3mk.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL Sklep internetowy, działający pod adresem www.caniskarma.pl, prowadzony jest przez: Annę Wojciechowską-Krawczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 29D,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem

Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem 1 DEFINICJE 1. Sklep internetowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.acaioriginal.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w Sklepie internetowym www.bikemotive.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy [dalej Sklep ], działający pod adresem sklep.rezigiusz.pl jest: VRIK Wierzgoń Krzysztof- Wierzgoń Remigiusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy kroplazdrowia.com.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy kroplazdrowia.com.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy kroplazdrowia.com.pl 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące warunków oraz zasad sprzedaży, a także korzystanie ze sklepu

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy działający pod adresem: www.chema.rzeszow.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 tel.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Dane kontaktowe: DzieCiuchy ul. Bankowa 22 e-mail: sklep@dzieciuchy.com.pl tel.: 601-428-722* *opłata jak za połączenie komórkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart 1 Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.just4smart.pl (zwany dalej Just4Smart lub sklepem ) stanowi własność Jana Bertranda, prowadzącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy placefordress.com.

REGULAMIN. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy placefordress.com. REGULAMIN Sklep internetowy www.placefordress.com jest prowadzony przez Place for Dress Agata Olszyńska, Marta Wiznerowicz, S. C., ul. Leśnowolska 36 a 60-452 Poznań, NIP 7822562845, REGON 302491688 1.

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. SmallBig.pl ROZDZIAŁ I. Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. SmallBig.pl ROZDZIAŁ I. Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SmallBig.pl ROZDZIAŁ I 1 Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie 1. Sprzedający Gabriela Antczak prowadząca działalność gospodarczą pod firma Gabriela Antczak Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN SKLEPU 1. POSTANOWIENIA OGOLNE REGULAMIN SKLEPU Sklep Internetowy GEODETA, dostępny pod adresem http://www.sklepgeodeta.pl/sklep, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Metrologicznych PRECYZJA Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo