17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o czyny związane z obrotem paliwami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o czyny związane z obrotem paliwami"

Transkrypt

1 17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o czyny związane z obrotem paliwami Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, którym zarzuca działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w zakresie obrotu paliwami. Oskarżono Janusza Sz. ps. Filip (52 lata) o to, że w okresie od stycznia 2003r. do lutego 2006r. w Legnicy, Polkowicach, Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku i innych miejscowościach na terenie kraju założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili współoskarżeni 16 osób (+6 wyłączonych), mającej na celu osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez popełnianie przestępstw polegających na poświadczaniu przez osoby uprawnione do wystawiania dokumentów nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, fałszowaniu dokumentów sprzedaży oleju opałowego w postaci faktur VAT i innych, jak również przestępstw karnych skarbowych polegających na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg podatkowych, uchylaniu się od opodatkowania, w tym poprzez zaniżanie wartości podatku akcyzowego przy transakcjach sprzedaży oleju opałowego w ten sposób, że werbował jej uczestników, pośredniczył w zakładaniu podmiotów gospodarczych, po czym wykorzystywał je do prowadzenia działalności gospodarczej służącej do wprowadzania do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele napędowe, jak również przyjmował środki pieniężne stanowiące korzyści z popełnionych przestępstw, osobiście kierował wprowadzaniem do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele grzewcze jako olej napędowy, tj. o czyn z art k.k. oraz o to, że w okresie od stycznia 2003r. do listopada 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego i Legnicy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował wykonaniem czynu zabronionego przez Mirosława M. polegającego na złożeniu w Pol-Miedź Trans Oddział Obrotu Paliwami

2 Polkowice zamówienia na dostarczenie oleju opałowego podając nieprawdziwe dane osobowe odbiorcy oraz cel grzewczy przeznaczenia oleju opałowego, który następnie przy odbiorze zakupionego oleju podrobił na kompletach dokumentów w postaci faktur i oświadczeń o jego przeznaczeniu na cele grzewcze i dokumentach WZ podpisy rzekomych odbiorców a w szczególności na fakturach i załączonych do nich oświadczeniach oraz dowodach WZ i innych, a jednocześnie - celem osiągnięcia korzyści majątkowej w wyżej opisanych warunkach - chcąc, by uprawnione do wystawienia dokumentów pracownice Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. Grażyna P., Agata D. i Zofia U. popełniły przestępstwo, nakłonił je do poświadczenia nieprawdy w zakresie sprzedaży oleju opałowego z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno w dokumentach w postaci faktur VAT oraz załączonych do nich dokumentach WZ oraz dalszych kompletach dokumentów, w szczególności poprzez poświadczenie nieprawdziwych okoliczności w postaci: danych rzekomych osób fizycznych dokonujących transakcji, przeznaczenia oleju opałowego na cel grzewczy, co skutkowało zaniżeniem wartości podatku akcyzowego przy wskazanych transakcjach o wartości ,19 zł; Mirosław M. ps. Mały (46 lat) został oskarżony, że w okresie od stycznia 2003r. do lutego 2006r. w Legnicy, Polkowicach, Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku i innych miejscowościach na terenie kraju brał udział w założonej i kierowanej przez Janusza Sz. zorganizowanej grupie przestępczej, w ten sposób, że werbował jej uczestników, pośredniczył w zakładaniu oraz sam tworzył i wykorzystywał już powstałe podmioty gospodarcze do prowadzenia działalności gospodarczej służącej do wprowadzania do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele napędowe, jak również przyjmował i przekazywał środki pieniężne stanowiące korzyści z popełnionych przestępstw, osobiście wprowadzał do obrotu olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze jako olej napędowy, jak też podrabiał dokumenty w postaci faktur VAT, oświadczeń o przeznaczeniu oleju

3 opałowego na własny cel grzewczy oraz dokumentów WZ; tj. o czyn z art k.k., jak też, że w okresie od stycznia 2003r. do listopada 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego i Legnicy,, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, złożył w Pol-Miedź Trans Oddział Obrotu Paliwami Polkowice zamówienie na dostarczenie oleju opałowego podając nieprawdziwe dane osobowe odbiorcy oraz cel grzewczy przeznaczenia oleju opałowego, a następnie przy odbiorze zakupionego oleju podrobił na 241 kompletach dokumentów w postaci faktur i oświadczeń o jego przeznaczeniu na cele grzewcze i dokumentach WZ podpisy rzekomych odbiorców a w szczególności na fakturach i załączonych do nich oświadczeniach oraz dowodach WZ i innych. Pracownice Pol Miedź Trans - Agatę D. (37 lat) i Zofię U. (54 lata) oskarżono o to, że w okresie 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego brały udział w założonej i kierowanej przez Janusza Sz. zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodzili współoskarżeni i inne osoby, mającej na celu osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez popełnianie przestępstw polegających na poświadczaniu przez osoby uprawnione do wystawiania dokumentów nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, fałszowaniu dokumentów sprzedaży oleju opałowego w postaci faktur VAT, jak również przestępstw karnych skarbowych polegających na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg podatkowych, uchylaniu się od opodatkowania, w tym poprzez zaniżanie wartości podatku akcyzowego przy transakcjach sprzedaży oleju opałowego w ten sposób, że poświadczała w dokumentach zakupu oleju opałowego nieprawdę w zakresie nabywcy oleju opałowego udzielając pomocnictwa do podrabiania ww. dokumentów oraz oświadczeń o jego faktycznym przeznaczeniu na cel grzewczy, tj. o czyn z art k.k., jak też, że w 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu w warunkach czynu ciągłego, w celu

4 osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów sprzedaż przez Pol-Miedź Trans sp. z o.o. w Lubinie oleju opałowego dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej z przeznaczeniem na cele grzewcze, poświadczyły nieprawdę w tych dokumentach, albowiem dokumenty takie wystawiły wiedząc,że obejmują one nieprawdziwe dane osobowe rzekomych odbiorców oraz cel grzewczy przeznaczenia oleju opalowego, podczas gdy faktycznie olej ten był wprowadzany do obrotu jako olej napędowy. Pozostałych 13 oskarżonych (mieszkańców Legnicy w wieku od 30 do 60 lat) stoi pod zarzutem, że w okresach czasu od stycznia 2003 roku do lutego 2006 roku (przy przyjęciu różnej granicy końcowej przy poszczególnych oskarżonych) w Legnicy, Polkowicach, Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku i innych miejscowościach na terenie kraju brali udział w założonej i kierowanej przez Janusza Sz. zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżeni ci pełnili różne role w przestępczym procederze, tj. werbowania uczestników grupy, pośredniczenia w zakładaniu oraz sami tworzyli i wykorzystywali już powstałe podmioty gospodarcze do prowadzenia działalności gospodarczej służącej do wprowadzania do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele napędowe, jak również przyjmowania i przekazywania środki pieniężne stanowiące korzyści z popełnionych przestępstw, osobistego wprowadzania do obrotu olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze jako olej napędowy, tj. o czyn z art k.k. Prokurator Okręgowy w Legnicy w dniu 17 sierpnia 2005r. wszczął śledztwo w sprawie dokonanego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 r. w Lubinie fałszowania faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju opałowego osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej przez Pol-Miedź Trans sp. z o.o. w Lubinie w ilości nie mniejszej niż litrów, tj. o przestępstwo z art k.k. W śledztwie tym od 2005 roku sukcesywnie zbierany i weryfikowany materiał dowodowy dał podstawy do skierowania 13 aktów oskarżenia przeciwko 38 osobom. Wobec 21 osób zapadły już wyroki skazujące.

5 Ostatni, tj. 13 przedmiotowy akt oskarżenia dotyczy działania sensu stricto grupy przestępczej w 2003 roku (17 osób). Ustalono w toku śledztwa 23 członków grupy, jednakże wobec 6 materiały wyłączono do odrębnego postępowania z uwagi na przeszkody uniemożliwiające kontynuowania wobec nich postępowania. W trakcie przeprowadzonego śledztwa, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, co następuje: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pol Miedź Trans w Lubinie prowadzi działalność gospodarczą w tym m.in. w postaci sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw stałych, ciekłych i gazowych produktów naftowych, przy czym olej opałowy w 2003r. był sprzedawany jedynie na cel grzewczy. W firmie tej prowadzona była w okresie od 3 sierpnia 2004r. do 16 lutego 2005r. przez Urząd Celny w Legnicy kontrola, w wyniku której 16 maja 2005r. wszczęto postępowanie podatkowe, które dotyczyło ostatecznego określenia zobowiązania w zakresie podatku akcyzowego w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003r. W trakcie przedmiotowej kontroli ujawnione zostały podrobione faktury VAT potwierdzające sprzedaż oleju opałowego dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podrobione oświadczenia nabywców oleju opałowego i wydania zewnętrznego (WZ), które były każdorazowo dołączone do tychże faktur. Podjęte w toku śledztwa ustalenia wskazują, iż wyżej wymienione dokumenty wystawiane były zarówno dla podmiotów nieistniejących, jak i dla osób, które co prawda istniały, jednakże nie dokonywały wszystkich lub żadnej z ujawnionych transakcji zakupu oleju opałowego i w tym zakresie dokonano podrobienia ich podpisów Płatność za olej opałowy miała miejsce w przeważającej ilości wypadków bezpośrednio w oddziale spółki w Polkowicach oraz u kierowców realizujących dostawy oleju opałowego do odbiorców finalnych. Przewóz ww. produktu odbywał się bowiem zarówno środkami transportowymi firmy oraz pojazdami indywidualnych odbiorców, przy czym kierowca wykonujący taki transport zobowiązany był w jego toku

6 posiadać list przewozowy materiału niebezpiecznego, w którym znajdują się także dane odbiorcy, w tym dokładny adres dostawy oleju. Sprzedawca oleju opałowego mógł zażądać, zgodnie z art. 35 a ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, okazania przez nabywcę dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Jak ustalono jednak, tożsamość odbiorców oleju opałowego nie była na żadnym etapie transakcji weryfikowana przez pracowników spółki. Istotnym jest również, iż zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeżeli sprzedaż dotyczyła oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe powstaje dla podatników sprzedających te wyroby z chwilą tej sprzedaży na inne cele niż grzewcze, o ile nie występuje określona w lit. B ww. przepisu sprzedaż przez podatnika na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych z dniem stwierdzenia posiadania tych wyrobów na inne cele niż opałowe oraz dla podatników nabywających te wyroby z dniem nabycia tych wyrobów i przeznaczenia ich następnie na cele inne niż opałowe, a jeżeli tego dnia nie można ustalić, z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ, że posiadane wyroby nie są przeznaczone na cele opałowe. Jak wynika z obowiązujących w 2003r. przepisów podatkowych (rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie podatku akcyzowego Dz. U. Nr 27 poz. 269 z późn. zmianami), stawka podatku akcyzowego dla oleju opałowego wynosiła w danym okresie 195,00 zł za 1000 litrów, zaś dla oleju napędowego 1.129,00 zł za 1000 litrów, tak więc różnica w wysokości ww. stawki podatkowej wynosiła dla 1000 litrów 934 zł. A nadto, jeśli olej opałowy zabarwiony na czerwono i oznaczony znacznikiem - został sprzedany lub przeznaczony na inne cele niż grzewcze, stawka podatku akcyzowego zwiększała się dla niego do kwoty ustalonej dla oleju napędowego, co wynika wprost z treści 5 wskazanego rozporządzenia. Sprzedawca oleju opałowego jest obowiązany, również na mocy 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie podatku akcyzowego, do uzyskania od podmiotu kupującego

7 pisemnego oświadczenia, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe oraz podania rodzaju urządzenia, jakie będzie ww. produktem napędzane. W roku 2003 w Dziale Handlowym spółki Pol-Miedź Trans Oddział Obrotu Paliwami Naftowymi w Polkowicach zatrudnieni byli między innymi: Agata D. (37 lat) jako samodzielny pracownik, Zofia U. (lat 54) jako specjalista, Grażyna P. jako specjalista. Zakres obowiązków ww. wiązał się z obrotem lekkim olejem opałowym. Zofia U., Agata D. i Grażyna P. zajmowały się sprzedażą bezpośrednią, gdzie klient obecny był osobiście przy składaniu zamówienia. Ww. w zakresie uprawnień posiadały sporządzanie dokumentów handlowych, w tym faktur VAT i niezbędnych do nich załączników w postaci dokumentów wydania zewnętrznego oraz oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze Sprzedaż gotówkowa w stosunku do nieprzedsiębiorców (czyli osób fizycznych) odbywała się bez ograniczeń co do kwoty. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w przypadku sprzedaży oleju opałowego, najpóźniej przed wydaniem towaru, należy pobrać od klienta oświadczenie o wykorzystaniu ww. towaru na cele grzewcze. W przypadku zapłaty dokonywanej bezpośrednio, pracownik działu handlowego wystawiał dla ww. dokumenty wydania zewnętrznego, atest i oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cel grzewczy. Czynności te zwykle wykonywała Grażyna P. Nabywca udawał się do Agaty D., która wystawiała odpowiednią fakturę celem jej dalszego opłacenia w kasie. Kolejno natomiast, po otrzymaniu od klienta potwierdzenia zapłaty (KP), przez pracownika ww. działu wydawany był dokument wydania zewnętrznego (WZ) i inne niezbędne dokumenty służące do wydania zamówionego towaru. Jedna z kopii dokumentu WZ tzw. różowa, była podstawą do wywiezienia towaru z Pol-Miedź Trans. Dokument ten zawierał między innymi dane rejestracyjne pojazdu, jakim odbywał się transport i w przypadku ujawnienia przez pracowników ochrony jakichkolwiek niezgodności w tym zakresie, kontrahent zmuszony był

8 wrócić do Działu Handlowego celem uzyskania prawidłowego dokumentu. W przypadku sprzedaży w miesiącu poprzedzającym klientowi indywidualnemu oleju opałowego w ilości 20m³ istniał obowiązek przeprowadzenia wylegitymowania takiej osoby. Z dokonanych ustaleń wynika, iż przepisy te w spółce nie były przestrzegane. Stosowane w spółce programy komputerowe pozwalały na weryfikację ilości sprzedaży jedynie ze stanowiska wystawiające zwykle faktury Agaty D. W toku śledztwa zabezpieczono w siedzibie firmy Pol Miedź Trans sp. z o.o. w Lubinie podrobione dokumenty w postaci faktur VAT i oświadczeń osób fizycznych dotyczących wykorzystania zakupionego oleju opałowego oraz uzyskano dokumentację dotyczącą procedur związanych ze sprzedażą oleju opałowego w wyżej wymienionej spółce, jak również dowody WZ i KP. Ustalenia postępowania wskazują m.in., iż poszczególni odbiorcy nie figurują w ewidencji danej miejscowości, numer dowodu osobistego wskazywany przy transakcjach dotyczących tych danych należy do innej osoby. Natomiast ustalone w śledztwie osoby o tożsamych danych w zakresie nazwiska i imienia kategorycznie zaprzeczyły swemu udziałowi w procederze. Jak ustalono, grupa kierowana przez oskarżonego Janusza Sz. w 2003 roku co najmniej 349 razy dokonała zakupu lekkiego oleju opałowego na cele grzewcze w Pol-Miedź Trans w Polkowicach. Analiza terminów, w jakich dokonywano ww. zakupów wskazuje, że w roku 2003r. sprawcy byli w siedzibie Oddziału ww. podmiotu gospodarczego łącznie 195 razy. Zakupy dokonywane były, jak wskazano wyżej, przy posługiwaniu się nieprawdziwymi danymi osób fikcyjnych. Jak ustalono, transakcje zakupu były przeprowadzane przez Janusza Sz. i Mirosława M., a okresowo i okazjonalnie towarzyszyły im inne osoby, które dokonały podrobienia dalszych 108 faktur wystawionych w ww. okresie czasu na dane opisanych wyżej fikcyjnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

9 Transporty oleju opałowego zakupywanego na ww. nazwiska odbywały się zarówno przy udziale bazy pojazdów Pol-Miedź Trans sp. z o.o. (w szczególności zakupy oleju z dostawą w soboty), jak również samochodami użytkowanymi przez faktycznych nabywców członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa zorganizowana, a następnie kierowana przez oskarżonego Janusza Sz. miała siedzibę w Legnicy, gdzie mieścił się jeden z punktów sprzedaży oleju opałowego. Dalsze punkty sprzedaży lekkiego oleju opałowego z przeznaczeniem na cel napędowy mieściły się m.in. Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku, Czernej, Wrocławiu, Krzywej, Rybniku, Środzie Śląskiej, w okolicy Opola. Jak ustalono, w związku z procederem prowadzonym przez grupę przestępczą Janusza Sz., jej członkowie - na żądanie kierującego nią - zakładali działalności gospodarcze mające na celu uzyskiwanie lekkiego oleju opałowego, a następnie wprowadzanie go w ramach działań grupy do obrotu jako środka napędowego. W zakresie struktury grupy zorganizowanej i kierowanej przez Janusza Sz. zgromadzony materiał dowodowy pozwala na ustalenie, iż jej zaczątkiem było wejście w porozumienie z Bolesławem P., który znajdując się w trudnym położeniu ekonomicznym przystał na udział w ww. procederze. Kolejno do grupy zwerbowany został oskarżony Mirosław M. Ww. oraz Bolesław P. przez rok 2003 stanowili trzon grupy i jej kierownictwo podległe bezpośrednio szefowi Januszowi Sz. Przy czym Bolesław P. zajmował się stroną organizacyjną procederu, załatwianiem spraw w urzędach, koordynowaniem działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi w ramach grupy i jej członkami, nadawaniem ww. działaniom pozorów legalności, w tym poprzez rejestrację gospodarczą niektórych zdarzeń i transakcji. Natomiast do zadań Mirosława M. należało techniczne przygotowanie procederu, rozwożenie i zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników na poszczególnych punktach sprzedaży, zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego poprzez jego zakupywanie na fikcyjne osoby fizyczne

10 w Pol-Miedź Trans oraz podmioty gospodarcze specjalnie w tym celu utworzone lub przejęte, werbowanie pracowników na poszczególne punkty sprzedaży, jak również kierowców, odbieranie od członków grupy uzyskiwanych korzyści, wypłata członkom grupy udziału w zyskach, organizacja procederu odbarwiania oleju opałowego etc. Celem zapewnienia odpowiedniej ilości lekkiego oleju opałowego, jak wyżej wskazano, Janusz Sz. oraz Mirosław M. osobiście udawali się do Polkowic. Nawiązali tam kontakty z zatrudnionymi przy sprzedaży bezpośredniej oleju opałowego w Pol-Miedź Trans Grażyną P., Agatą D. oraz Zofią U. Janusz Sz. celem uzyskania przychylności ww. często przywoził i dawał wymienionym upominki w postaci ciasta, kawy, herbat, bombonierek. Mechanizm działania grupy przestępczej polegał na wykorzystaniu różnicy w wysokości podatku akcyzowego dla lekkiego oleju opałowego na cel grzewczy oraz oleju napędowego, bowiem jak wyżej wykazano na 1000 litrach różnica ta wynosiła 934 zł. W ramach istniejącej sieci punktów sprzedaży produktów naftowych Janusz Sz. tworzył miejsca wprowadzania do obrotu poza urządzeniami księgowymi oleju opałowego uzyskiwanego za pośrednictwem podmiotów słupów oraz wykorzystując pomoc udzielaną mu przez pracownice Działu Handlowego PMT pozyskiwał olej przy wykorzystaniu danych fikcyjnych osób. Dokumenty te każdorazowo wystawiane były na fikcyjne osoby, przy czym katalog wskazywanych osób był zamknięty, co dodatkowo umożliwiało członkom grupy wykorzystanie dalszych rabatów dla tzw. stałych klientów. Jak ustalono i wyżej wskazano, ww. dokumenty w Pol-Miedź Trans wystawiały oskarżone Agata D. oraz Zofia U. i Grażyna P., w stosunku do której z uwagi na stan zdrowia sporządzono postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania celem jego zawieszenia. Wskazane osoby miały świadomość, iż wystawiając szereg dokumentów sprzedaży dla Janusza Sz. i Mirosława M. oraz innych nieustalonych osób

11 związanych z grupą poświadczają w nich nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, albowiem wydane przez nie dokumenty obejmowały dane innych osób i fikcyjne przeznaczenie oleju. Celem uzyskania większej ceny przy sprzedaży, Janusz Sz. i wtajemniczony w całość procederu Mirosław M zakupiony lekki olej opałowy postanowili odbarwiać i wprowadzać do handlu jako olej napędowy. W tym celu uzyskali oni kontakt z osobą nazywaną Chemikiem, która za wynagrodzenie rzędu zł za partię dokonywała za pomocą procesów chemicznych odbarwienia czerwonego oleju opałowego, tak by nadać mu walory, w tym barwę, oleju napędowego. Z ustaleń postępowania wynika, iż 349 objętych aktem oskarżenia transakcji obejmowało łącznie 5.510,391 m 3 oleju opałowego o wartości ,16 zł, przy czym kwota uszczuplonych należności publicznoprawnych podatku akcyzowego wynosi ,19 zł (5.510,391 m zł). W zakresie sprzedaży na poszczególnych punktach oleju opałowego ujawniono, iż ww. czynności nie były w żaden sposób formalnie ewidencjonowane. Olej opałowy był ze zbiorników przelewany do mniejszych pojemników o szacunkowej objętości 10 lub 20 litrów i z tychże następowało jego przelewanie bezpośrednio do baków pojazdów. Przy ww. transakcjach z oczywistych powodów nie pobierano od kupujących towar oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cel grzewczy, bowiem w żadnej dokumentacji sprzedaż ta nie była rejestrowana. Analiza materiału dowodowego wskazuje na to, iż wszyscy oskarżeni działali w ramach zorganizowanej grupy. Przemawia za tym fakt działania oskarżonych w ramach trwałych form organizacyjnych w określonej strukturze. Należy nadmienić, iż oskarżeni przebywający w tejże strukturze mieli tego świadomość i utrzymywali pomiędzy sobą stałe kontakty personalne. Cechami charakterystycznymi zorganizowanej grupy przestępczej jest pewna trwała struktura organizacyjna, mająca

12 choćby niski stopień zorganizowania czy to pionową - z przywódcą kierującym działalnością i rygorami organizacyjnymi w sferze wypełniania jego poleceń wraz z konsekwencjami w razie odmowy ich wykonania, czy poziomą ze stałym gronem uczestników działających według ustalonych reguł. Poza tym jako jej wyróżniki należy wskazać trwałość, istnienie więzów organizacyjnych w ramach wspólnego choćby dorozumianego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptację celów, trwałość zaspokajania potrzeb grupy, gromadzenie narzędzi, wyszukiwanie miejsc do prowadzenia działań przestępczych przez jej członków, rozprowadzanie towarów lub łupów, podział ról, skoordynowany sposób działania, powiązania socjologiczno-psychologiczne pomiędzy jej członkami. Natomiast kierowanie grupą, jako funkcja władcza, polega na określaniu kierunków działania, wydawaniu poleceń, koordynowaniu działalności uczestników grupy, zaś zakładanie grupy to nic innego jak zespół czynności polegających na nawiązywaniu kontaktów, sporządzaniu planów przestępczej działalności, gromadzeniu środków niezbędnych do popełniania planowanych przestępstw. Podkreślenia wymaga też, iż dla bytu czynu z art. 258 k.k. wystarczającym jest pozostawanie w strukturze grupy i pełnienie w niej jakichkolwiek, choćby pomocniczych czynności lub sama gotowość do ich spełniania w razie potrzeby. Podnieść również należy, iż dla odpowiedzialności karnej za udział w grupie przestępczej nie jest wymagane, by dany sprawca posiadał wiedzę o szczegółach organizacyjnych grupy, znał wszystkie osoby ją tworzące, mechanizmy działania, posiadał szczególny staż członkowski Te przesłanki świadczą o tym, iż oskarżeni (wszyscy) swoim zachowaniem wyczerpali znamiona przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bowiem była to stała struktura wprowadzająca do obrotu lekki olej opałowy jako środek napędowy zakupiony na podstawie podrobionych dokumentów poświadczających nieprawdę, poprzez jego dystrybucję i nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, jak również zaniżanie należności Skarbu Państwa, w tym w zakresie podatku akcyzowego i innych.

13 Przestępcze działania ww. grupy skutkowały zaniżeniem wartości podatku akcyzowego w 2003 roku o wartości nie mniejsze niż ,19 zł. Z 17 oskarżonych osób 15 złożyło wnioski o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy, czyli chcą dobrowolnie poddać się karze. Wnioski te uwzględniono. Pozostałym oskarżonym, tj. Zofii U. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a Klaudiuszowi K. (pełnił rolę ochrony i brał udział w dystrybucji oleju) grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Legnicy.

Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy

Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy S p r a w a l e k a r s k a z a k o ń c z o n a Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IPPP3/443-129/11-2/SM Data 2011.04.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 1 Ustawodawca definiuje, iż przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. V KK 112/12

WYROK Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. V KK 112/12 WYROK Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. V KK 112/12 Nie stanowi poświadczenia nieprawdy w rozumieniu art. 271 1 k.k. sporządzenie umowy nieodpowiadającej rzeczywistej treści istniejącego między stronami tej umowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne

Odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne Odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne 19 października 2016 r. Michał Nowacki Radca prawny, Doradca podatkowy, Partner Joanna Prokurat Doradca podatkowy Dariusz Wasylkowski Adwokat, Doradca

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek Sygn. akt II KK 233/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 sierpnia 2017 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Piotr Mirek

Bardziej szczegółowo

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Radosław Kowalski Doradca Podatkowy W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt III KK 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 lutego 2017 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 62/12, w sprawie malwersacji w obrocie nieruchomościami i prania pieniędzy.

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 62/12, w sprawie malwersacji w obrocie nieruchomościami i prania pieniędzy. PROKURATURA APELACYJNA w GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR RZECZNIK PRASOWY ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Gdańsk, dnia 09 lipca 2014 r. Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 29/13, w sprawie o międzynarodowy handel narkotykami.

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 29/13, w sprawie o międzynarodowy handel narkotykami. PROKURATURA APELACYJNA w GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR RZECZNIK PRASOWY ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Gdańsk, dnia 16 września 2013 r. Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Charakterystyczną cechą tego rodzaju faktur jest brak odbiorcy faktury. Zasadnicza różnica pomiędzy zwykłą fakturą VAT a fakturą

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie

OPINIA PRAWNA. w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. OPINIA PRAWNA w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie Pana... opracowana przez

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Podmioty zobowiązane do wystawienia faktury Gdynia, 10 lutego 2014 PODATNIK CZYNNY Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) sprzedaż, a także dostawę

Bardziej szczegółowo

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy PROKURATURA APELACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012r. AP I A 060/79/12 Komunikat prasowy Wydział V do Spraw Przestępczości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Oszukali ubezpieczyciela

Oszukali ubezpieczyciela Oszukali ubezpieczyciela Prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy nadzorował prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚ KGB Zarząd we Wrocławiu - śledztwo w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 939 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Ochrona właścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podatkowym oraz karnym i karnoskarbowym

Ochrona właścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podatkowym oraz karnym i karnoskarbowym Ochrona właścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podatkowym oraz karnym i karnoskarbowym Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa Art. 54. KKS [Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania]

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Odsetki za zwłokę Podstawowa stawka odsetek podatkowych Art. 56. Ordynacji podatkowej 1. Stawka odsetek za

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 84/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy Izba Karna w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSA del. do SN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Newsletter luty 2014r.

Newsletter luty 2014r. Newsletter luty 2014r. Szanowni Państwo, Podatnicy mają wiele wątpliwości związanych z brzmieniem przepisów ustawy o VAT po 1 stycznia 2014r. Bardzo dobrze zatem, że pojawiają się już pierwsze interpretacje

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Zakopane, dnia 29 września 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM Znak sprawy: AP/0150-92/14 WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem odnotowuje dużą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, Tuszyn, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, Tuszyn, woj. łódzkie, tel , faks Tuszyn: DOSTAWA-SPRZEDAŻ PALIW: OLEJU NAPEDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95 DLA URZĘDU MIASTA ORAZ GMINNYCH JEDNOSTEK OSP Numer ogłoszenia: 88219-2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

OR /08. Umowa Nr 7/08

OR /08. Umowa Nr 7/08 OR. 3421-1/08 Umowa Nr 7/08 zawarta w dniu 24 stycznia 2008 r. w Pułtusku pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk reprezentowanym przez - Andrzeja Doleckiego - Starostę

Bardziej szczegółowo

Mirosław F. po przygotowaniu miejsca nielegalnej działalności porozumiał się z Robertem K. oraz Markiem A., którzy zostali bezpośrednimi

Mirosław F. po przygotowaniu miejsca nielegalnej działalności porozumiał się z Robertem K. oraz Markiem A., którzy zostali bezpośrednimi Papierosowy biznes W dniu 18 listopada 2010r. bezpośrednio po dokonaniu przez funkcjonariuszy ABW we Wrocławiu czynności w trybie art. 308 1 k.p.k. Prokurator Rejonowy w Głogowie wszczął i powierzył Agencji

Bardziej szczegółowo

Nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowanych mają możliwość sporządzania szczególnego rodzaju faktur VAT RR.

Nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowanych mają możliwość sporządzania szczególnego rodzaju faktur VAT RR. Które z faktur mają taki charakter? 1. Faktury dokumentujące nabycie produktów rolniczych Nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowanych mają możliwość sporządzania szczególnego

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości Jak przy takim refakturowaniu rozliczyć podatki? Pytanie Czytelnika Spółka, w której jestem księgową, sprzedaje wyroby gotowe odbiorcom zagranicznym (wszyscy odbiorcy mają siedziby na terytorium UE). Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr...

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr... UMOWA WSPÓŁPRACY nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy: Justyną Pradelą prowadzącą działalność gospodarczą P.P.H.U. "Naftogaz" Justyna Pradela z siedzibą w Truskolasach, ul. 1 Maja 21, 42-134 Truskolasy,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga Sygn. akt: WA 26/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2013 r. SSN Marek Pietruszyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214) Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 214) I. Cel i przedmiot ustawy Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Rozdziału III - Dział I SIWZ (wiersz 1 Dział II SIWZ) Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt I KZP 20/13 UCHWAŁA Dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) Protokolant: Ewa Sokołowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138699,akt-oskarzenia-w-sprawie-handlu-falszywymi-obrazami.html Wygenerowano: Piątek, 24 lutego 2017, 15:46 AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czchow.pl Czchów: Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów Numer ogłoszenia: 525384-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkim.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym Podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej w kraju nabywcom końcowym, które wcześniej nie były podatnikami, zobowiązane są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY / 2013. zawarta w dniu w Ostródzie pomiędzy :

Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY / 2013. zawarta w dniu w Ostródzie pomiędzy : Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY / 2013 zawarta w dniu w Ostródzie pomiędzy : Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o. o., Rudno 17, 14 100 Ostróda, adres do korespondencji: 14-100 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT.

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadł wyrok w sprawie możliwości przechowywania kopii faktur VAT w formie elektronicznej na dysku komputerowym.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach Co chcę załatwić? Uzyskać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, nabytego w kraju UE i przywiezionego w celu rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju.

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia został opracowany w związku ze zmianami w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wprowadzonymi ustawą z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. zwaną/ym dalej Wykonawcą reprezentowaną/ym przez:

Projekt umowy. zwaną/ym dalej Wykonawcą reprezentowaną/ym przez: Nr sprawy: WORD.GT.202.2.2015 Projekt umowy Załącznik nr 7 SIWZ Umowa zawarta zostaje w Bydgoszczy dnia grudnia 2015 roku pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa Prawo Unii Europejskiej ogólne założenia mechanizmu reverse charge Dyrektywa 2006/69/WE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Roman Sądej SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Roman Sądej SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 478/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 kwietnia 2014 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Roman Sądej SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 189/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

brak nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciekłych na zasadach Incoterms DDU, DAP

brak nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciekłych na zasadach Incoterms DDU, DAP IPPP3/443-2/12-2/SM 2012.03.22 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie brak nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciekłych na zasadach Incoterms DDU, DAP Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OFERTA.

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OFERTA. OFERTA Załącznik nr 2 Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Ulica, nr

Bardziej szczegółowo

Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu?

Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu? Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu? Pytanie Spółka z o.o. sprzedaje wybudowane przez siebie domy na rzecz zagranicznych osób fizycznych. Jednocześnie w dniu sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej

Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej Title of the presentation Date # Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej European Commission Enterprise and Industry Podatek VAT (1) Podatek od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/JSz Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/JSz Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-448/15-4/JSz Data 2015.11.03 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nie będzie posiadał dokumentów

Bardziej szczegółowo

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W dniu 1 stycznia 2011 r. doszło do prawdziwego przełomu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA SPRAWY ZWIĄZANE Z RACHUNKOWOŚCIĄ: ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU. Teresa Zagrodzka Warszawa, 17 maja 2016

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA SPRAWY ZWIĄZANE Z RACHUNKOWOŚCIĄ: ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU. Teresa Zagrodzka Warszawa, 17 maja 2016 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA SPRAWY ZWIĄZANE Z RACHUNKOWOŚCIĄ: ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU Teresa Zagrodzka Warszawa, 17 maja 2016 ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU (W ZAKRESIE FINANSOWYM)

Bardziej szczegółowo