17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o czyny związane z obrotem paliwami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o czyny związane z obrotem paliwami"

Transkrypt

1 17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o czyny związane z obrotem paliwami Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, którym zarzuca działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w zakresie obrotu paliwami. Oskarżono Janusza Sz. ps. Filip (52 lata) o to, że w okresie od stycznia 2003r. do lutego 2006r. w Legnicy, Polkowicach, Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku i innych miejscowościach na terenie kraju założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili współoskarżeni 16 osób (+6 wyłączonych), mającej na celu osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez popełnianie przestępstw polegających na poświadczaniu przez osoby uprawnione do wystawiania dokumentów nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, fałszowaniu dokumentów sprzedaży oleju opałowego w postaci faktur VAT i innych, jak również przestępstw karnych skarbowych polegających na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg podatkowych, uchylaniu się od opodatkowania, w tym poprzez zaniżanie wartości podatku akcyzowego przy transakcjach sprzedaży oleju opałowego w ten sposób, że werbował jej uczestników, pośredniczył w zakładaniu podmiotów gospodarczych, po czym wykorzystywał je do prowadzenia działalności gospodarczej służącej do wprowadzania do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele napędowe, jak również przyjmował środki pieniężne stanowiące korzyści z popełnionych przestępstw, osobiście kierował wprowadzaniem do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele grzewcze jako olej napędowy, tj. o czyn z art k.k. oraz o to, że w okresie od stycznia 2003r. do listopada 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego i Legnicy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował wykonaniem czynu zabronionego przez Mirosława M. polegającego na złożeniu w Pol-Miedź Trans Oddział Obrotu Paliwami

2 Polkowice zamówienia na dostarczenie oleju opałowego podając nieprawdziwe dane osobowe odbiorcy oraz cel grzewczy przeznaczenia oleju opałowego, który następnie przy odbiorze zakupionego oleju podrobił na kompletach dokumentów w postaci faktur i oświadczeń o jego przeznaczeniu na cele grzewcze i dokumentach WZ podpisy rzekomych odbiorców a w szczególności na fakturach i załączonych do nich oświadczeniach oraz dowodach WZ i innych, a jednocześnie - celem osiągnięcia korzyści majątkowej w wyżej opisanych warunkach - chcąc, by uprawnione do wystawienia dokumentów pracownice Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. Grażyna P., Agata D. i Zofia U. popełniły przestępstwo, nakłonił je do poświadczenia nieprawdy w zakresie sprzedaży oleju opałowego z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno w dokumentach w postaci faktur VAT oraz załączonych do nich dokumentach WZ oraz dalszych kompletach dokumentów, w szczególności poprzez poświadczenie nieprawdziwych okoliczności w postaci: danych rzekomych osób fizycznych dokonujących transakcji, przeznaczenia oleju opałowego na cel grzewczy, co skutkowało zaniżeniem wartości podatku akcyzowego przy wskazanych transakcjach o wartości ,19 zł; Mirosław M. ps. Mały (46 lat) został oskarżony, że w okresie od stycznia 2003r. do lutego 2006r. w Legnicy, Polkowicach, Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku i innych miejscowościach na terenie kraju brał udział w założonej i kierowanej przez Janusza Sz. zorganizowanej grupie przestępczej, w ten sposób, że werbował jej uczestników, pośredniczył w zakładaniu oraz sam tworzył i wykorzystywał już powstałe podmioty gospodarcze do prowadzenia działalności gospodarczej służącej do wprowadzania do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele napędowe, jak również przyjmował i przekazywał środki pieniężne stanowiące korzyści z popełnionych przestępstw, osobiście wprowadzał do obrotu olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze jako olej napędowy, jak też podrabiał dokumenty w postaci faktur VAT, oświadczeń o przeznaczeniu oleju

3 opałowego na własny cel grzewczy oraz dokumentów WZ; tj. o czyn z art k.k., jak też, że w okresie od stycznia 2003r. do listopada 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego i Legnicy,, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, złożył w Pol-Miedź Trans Oddział Obrotu Paliwami Polkowice zamówienie na dostarczenie oleju opałowego podając nieprawdziwe dane osobowe odbiorcy oraz cel grzewczy przeznaczenia oleju opałowego, a następnie przy odbiorze zakupionego oleju podrobił na 241 kompletach dokumentów w postaci faktur i oświadczeń o jego przeznaczeniu na cele grzewcze i dokumentach WZ podpisy rzekomych odbiorców a w szczególności na fakturach i załączonych do nich oświadczeniach oraz dowodach WZ i innych. Pracownice Pol Miedź Trans - Agatę D. (37 lat) i Zofię U. (54 lata) oskarżono o to, że w okresie 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego brały udział w założonej i kierowanej przez Janusza Sz. zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodzili współoskarżeni i inne osoby, mającej na celu osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez popełnianie przestępstw polegających na poświadczaniu przez osoby uprawnione do wystawiania dokumentów nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, fałszowaniu dokumentów sprzedaży oleju opałowego w postaci faktur VAT, jak również przestępstw karnych skarbowych polegających na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg podatkowych, uchylaniu się od opodatkowania, w tym poprzez zaniżanie wartości podatku akcyzowego przy transakcjach sprzedaży oleju opałowego w ten sposób, że poświadczała w dokumentach zakupu oleju opałowego nieprawdę w zakresie nabywcy oleju opałowego udzielając pomocnictwa do podrabiania ww. dokumentów oraz oświadczeń o jego faktycznym przeznaczeniu na cel grzewczy, tj. o czyn z art k.k., jak też, że w 2003r. w Polkowicach rej. lubińskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu w warunkach czynu ciągłego, w celu

4 osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów sprzedaż przez Pol-Miedź Trans sp. z o.o. w Lubinie oleju opałowego dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej z przeznaczeniem na cele grzewcze, poświadczyły nieprawdę w tych dokumentach, albowiem dokumenty takie wystawiły wiedząc,że obejmują one nieprawdziwe dane osobowe rzekomych odbiorców oraz cel grzewczy przeznaczenia oleju opalowego, podczas gdy faktycznie olej ten był wprowadzany do obrotu jako olej napędowy. Pozostałych 13 oskarżonych (mieszkańców Legnicy w wieku od 30 do 60 lat) stoi pod zarzutem, że w okresach czasu od stycznia 2003 roku do lutego 2006 roku (przy przyjęciu różnej granicy końcowej przy poszczególnych oskarżonych) w Legnicy, Polkowicach, Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku i innych miejscowościach na terenie kraju brali udział w założonej i kierowanej przez Janusza Sz. zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżeni ci pełnili różne role w przestępczym procederze, tj. werbowania uczestników grupy, pośredniczenia w zakładaniu oraz sami tworzyli i wykorzystywali już powstałe podmioty gospodarcze do prowadzenia działalności gospodarczej służącej do wprowadzania do obrotu oleju opałowego z przeznaczeniem na cele napędowe, jak również przyjmowania i przekazywania środki pieniężne stanowiące korzyści z popełnionych przestępstw, osobistego wprowadzania do obrotu olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze jako olej napędowy, tj. o czyn z art k.k. Prokurator Okręgowy w Legnicy w dniu 17 sierpnia 2005r. wszczął śledztwo w sprawie dokonanego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 r. w Lubinie fałszowania faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju opałowego osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej przez Pol-Miedź Trans sp. z o.o. w Lubinie w ilości nie mniejszej niż litrów, tj. o przestępstwo z art k.k. W śledztwie tym od 2005 roku sukcesywnie zbierany i weryfikowany materiał dowodowy dał podstawy do skierowania 13 aktów oskarżenia przeciwko 38 osobom. Wobec 21 osób zapadły już wyroki skazujące.

5 Ostatni, tj. 13 przedmiotowy akt oskarżenia dotyczy działania sensu stricto grupy przestępczej w 2003 roku (17 osób). Ustalono w toku śledztwa 23 członków grupy, jednakże wobec 6 materiały wyłączono do odrębnego postępowania z uwagi na przeszkody uniemożliwiające kontynuowania wobec nich postępowania. W trakcie przeprowadzonego śledztwa, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, co następuje: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pol Miedź Trans w Lubinie prowadzi działalność gospodarczą w tym m.in. w postaci sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw stałych, ciekłych i gazowych produktów naftowych, przy czym olej opałowy w 2003r. był sprzedawany jedynie na cel grzewczy. W firmie tej prowadzona była w okresie od 3 sierpnia 2004r. do 16 lutego 2005r. przez Urząd Celny w Legnicy kontrola, w wyniku której 16 maja 2005r. wszczęto postępowanie podatkowe, które dotyczyło ostatecznego określenia zobowiązania w zakresie podatku akcyzowego w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003r. W trakcie przedmiotowej kontroli ujawnione zostały podrobione faktury VAT potwierdzające sprzedaż oleju opałowego dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podrobione oświadczenia nabywców oleju opałowego i wydania zewnętrznego (WZ), które były każdorazowo dołączone do tychże faktur. Podjęte w toku śledztwa ustalenia wskazują, iż wyżej wymienione dokumenty wystawiane były zarówno dla podmiotów nieistniejących, jak i dla osób, które co prawda istniały, jednakże nie dokonywały wszystkich lub żadnej z ujawnionych transakcji zakupu oleju opałowego i w tym zakresie dokonano podrobienia ich podpisów Płatność za olej opałowy miała miejsce w przeważającej ilości wypadków bezpośrednio w oddziale spółki w Polkowicach oraz u kierowców realizujących dostawy oleju opałowego do odbiorców finalnych. Przewóz ww. produktu odbywał się bowiem zarówno środkami transportowymi firmy oraz pojazdami indywidualnych odbiorców, przy czym kierowca wykonujący taki transport zobowiązany był w jego toku

6 posiadać list przewozowy materiału niebezpiecznego, w którym znajdują się także dane odbiorcy, w tym dokładny adres dostawy oleju. Sprzedawca oleju opałowego mógł zażądać, zgodnie z art. 35 a ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, okazania przez nabywcę dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Jak ustalono jednak, tożsamość odbiorców oleju opałowego nie była na żadnym etapie transakcji weryfikowana przez pracowników spółki. Istotnym jest również, iż zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeżeli sprzedaż dotyczyła oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe powstaje dla podatników sprzedających te wyroby z chwilą tej sprzedaży na inne cele niż grzewcze, o ile nie występuje określona w lit. B ww. przepisu sprzedaż przez podatnika na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych z dniem stwierdzenia posiadania tych wyrobów na inne cele niż opałowe oraz dla podatników nabywających te wyroby z dniem nabycia tych wyrobów i przeznaczenia ich następnie na cele inne niż opałowe, a jeżeli tego dnia nie można ustalić, z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ, że posiadane wyroby nie są przeznaczone na cele opałowe. Jak wynika z obowiązujących w 2003r. przepisów podatkowych (rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie podatku akcyzowego Dz. U. Nr 27 poz. 269 z późn. zmianami), stawka podatku akcyzowego dla oleju opałowego wynosiła w danym okresie 195,00 zł za 1000 litrów, zaś dla oleju napędowego 1.129,00 zł za 1000 litrów, tak więc różnica w wysokości ww. stawki podatkowej wynosiła dla 1000 litrów 934 zł. A nadto, jeśli olej opałowy zabarwiony na czerwono i oznaczony znacznikiem - został sprzedany lub przeznaczony na inne cele niż grzewcze, stawka podatku akcyzowego zwiększała się dla niego do kwoty ustalonej dla oleju napędowego, co wynika wprost z treści 5 wskazanego rozporządzenia. Sprzedawca oleju opałowego jest obowiązany, również na mocy 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie podatku akcyzowego, do uzyskania od podmiotu kupującego

7 pisemnego oświadczenia, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe oraz podania rodzaju urządzenia, jakie będzie ww. produktem napędzane. W roku 2003 w Dziale Handlowym spółki Pol-Miedź Trans Oddział Obrotu Paliwami Naftowymi w Polkowicach zatrudnieni byli między innymi: Agata D. (37 lat) jako samodzielny pracownik, Zofia U. (lat 54) jako specjalista, Grażyna P. jako specjalista. Zakres obowiązków ww. wiązał się z obrotem lekkim olejem opałowym. Zofia U., Agata D. i Grażyna P. zajmowały się sprzedażą bezpośrednią, gdzie klient obecny był osobiście przy składaniu zamówienia. Ww. w zakresie uprawnień posiadały sporządzanie dokumentów handlowych, w tym faktur VAT i niezbędnych do nich załączników w postaci dokumentów wydania zewnętrznego oraz oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze Sprzedaż gotówkowa w stosunku do nieprzedsiębiorców (czyli osób fizycznych) odbywała się bez ograniczeń co do kwoty. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w przypadku sprzedaży oleju opałowego, najpóźniej przed wydaniem towaru, należy pobrać od klienta oświadczenie o wykorzystaniu ww. towaru na cele grzewcze. W przypadku zapłaty dokonywanej bezpośrednio, pracownik działu handlowego wystawiał dla ww. dokumenty wydania zewnętrznego, atest i oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cel grzewczy. Czynności te zwykle wykonywała Grażyna P. Nabywca udawał się do Agaty D., która wystawiała odpowiednią fakturę celem jej dalszego opłacenia w kasie. Kolejno natomiast, po otrzymaniu od klienta potwierdzenia zapłaty (KP), przez pracownika ww. działu wydawany był dokument wydania zewnętrznego (WZ) i inne niezbędne dokumenty służące do wydania zamówionego towaru. Jedna z kopii dokumentu WZ tzw. różowa, była podstawą do wywiezienia towaru z Pol-Miedź Trans. Dokument ten zawierał między innymi dane rejestracyjne pojazdu, jakim odbywał się transport i w przypadku ujawnienia przez pracowników ochrony jakichkolwiek niezgodności w tym zakresie, kontrahent zmuszony był

8 wrócić do Działu Handlowego celem uzyskania prawidłowego dokumentu. W przypadku sprzedaży w miesiącu poprzedzającym klientowi indywidualnemu oleju opałowego w ilości 20m³ istniał obowiązek przeprowadzenia wylegitymowania takiej osoby. Z dokonanych ustaleń wynika, iż przepisy te w spółce nie były przestrzegane. Stosowane w spółce programy komputerowe pozwalały na weryfikację ilości sprzedaży jedynie ze stanowiska wystawiające zwykle faktury Agaty D. W toku śledztwa zabezpieczono w siedzibie firmy Pol Miedź Trans sp. z o.o. w Lubinie podrobione dokumenty w postaci faktur VAT i oświadczeń osób fizycznych dotyczących wykorzystania zakupionego oleju opałowego oraz uzyskano dokumentację dotyczącą procedur związanych ze sprzedażą oleju opałowego w wyżej wymienionej spółce, jak również dowody WZ i KP. Ustalenia postępowania wskazują m.in., iż poszczególni odbiorcy nie figurują w ewidencji danej miejscowości, numer dowodu osobistego wskazywany przy transakcjach dotyczących tych danych należy do innej osoby. Natomiast ustalone w śledztwie osoby o tożsamych danych w zakresie nazwiska i imienia kategorycznie zaprzeczyły swemu udziałowi w procederze. Jak ustalono, grupa kierowana przez oskarżonego Janusza Sz. w 2003 roku co najmniej 349 razy dokonała zakupu lekkiego oleju opałowego na cele grzewcze w Pol-Miedź Trans w Polkowicach. Analiza terminów, w jakich dokonywano ww. zakupów wskazuje, że w roku 2003r. sprawcy byli w siedzibie Oddziału ww. podmiotu gospodarczego łącznie 195 razy. Zakupy dokonywane były, jak wskazano wyżej, przy posługiwaniu się nieprawdziwymi danymi osób fikcyjnych. Jak ustalono, transakcje zakupu były przeprowadzane przez Janusza Sz. i Mirosława M., a okresowo i okazjonalnie towarzyszyły im inne osoby, które dokonały podrobienia dalszych 108 faktur wystawionych w ww. okresie czasu na dane opisanych wyżej fikcyjnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

9 Transporty oleju opałowego zakupywanego na ww. nazwiska odbywały się zarówno przy udziale bazy pojazdów Pol-Miedź Trans sp. z o.o. (w szczególności zakupy oleju z dostawą w soboty), jak również samochodami użytkowanymi przez faktycznych nabywców członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa zorganizowana, a następnie kierowana przez oskarżonego Janusza Sz. miała siedzibę w Legnicy, gdzie mieścił się jeden z punktów sprzedaży oleju opałowego. Dalsze punkty sprzedaży lekkiego oleju opałowego z przeznaczeniem na cel napędowy mieściły się m.in. Kawicach, Psarach, Lubinie, Bolesławcu, Brzeźniku, Czernej, Wrocławiu, Krzywej, Rybniku, Środzie Śląskiej, w okolicy Opola. Jak ustalono, w związku z procederem prowadzonym przez grupę przestępczą Janusza Sz., jej członkowie - na żądanie kierującego nią - zakładali działalności gospodarcze mające na celu uzyskiwanie lekkiego oleju opałowego, a następnie wprowadzanie go w ramach działań grupy do obrotu jako środka napędowego. W zakresie struktury grupy zorganizowanej i kierowanej przez Janusza Sz. zgromadzony materiał dowodowy pozwala na ustalenie, iż jej zaczątkiem było wejście w porozumienie z Bolesławem P., który znajdując się w trudnym położeniu ekonomicznym przystał na udział w ww. procederze. Kolejno do grupy zwerbowany został oskarżony Mirosław M. Ww. oraz Bolesław P. przez rok 2003 stanowili trzon grupy i jej kierownictwo podległe bezpośrednio szefowi Januszowi Sz. Przy czym Bolesław P. zajmował się stroną organizacyjną procederu, załatwianiem spraw w urzędach, koordynowaniem działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi w ramach grupy i jej członkami, nadawaniem ww. działaniom pozorów legalności, w tym poprzez rejestrację gospodarczą niektórych zdarzeń i transakcji. Natomiast do zadań Mirosława M. należało techniczne przygotowanie procederu, rozwożenie i zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników na poszczególnych punktach sprzedaży, zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego poprzez jego zakupywanie na fikcyjne osoby fizyczne

10 w Pol-Miedź Trans oraz podmioty gospodarcze specjalnie w tym celu utworzone lub przejęte, werbowanie pracowników na poszczególne punkty sprzedaży, jak również kierowców, odbieranie od członków grupy uzyskiwanych korzyści, wypłata członkom grupy udziału w zyskach, organizacja procederu odbarwiania oleju opałowego etc. Celem zapewnienia odpowiedniej ilości lekkiego oleju opałowego, jak wyżej wskazano, Janusz Sz. oraz Mirosław M. osobiście udawali się do Polkowic. Nawiązali tam kontakty z zatrudnionymi przy sprzedaży bezpośredniej oleju opałowego w Pol-Miedź Trans Grażyną P., Agatą D. oraz Zofią U. Janusz Sz. celem uzyskania przychylności ww. często przywoził i dawał wymienionym upominki w postaci ciasta, kawy, herbat, bombonierek. Mechanizm działania grupy przestępczej polegał na wykorzystaniu różnicy w wysokości podatku akcyzowego dla lekkiego oleju opałowego na cel grzewczy oraz oleju napędowego, bowiem jak wyżej wykazano na 1000 litrach różnica ta wynosiła 934 zł. W ramach istniejącej sieci punktów sprzedaży produktów naftowych Janusz Sz. tworzył miejsca wprowadzania do obrotu poza urządzeniami księgowymi oleju opałowego uzyskiwanego za pośrednictwem podmiotów słupów oraz wykorzystując pomoc udzielaną mu przez pracownice Działu Handlowego PMT pozyskiwał olej przy wykorzystaniu danych fikcyjnych osób. Dokumenty te każdorazowo wystawiane były na fikcyjne osoby, przy czym katalog wskazywanych osób był zamknięty, co dodatkowo umożliwiało członkom grupy wykorzystanie dalszych rabatów dla tzw. stałych klientów. Jak ustalono i wyżej wskazano, ww. dokumenty w Pol-Miedź Trans wystawiały oskarżone Agata D. oraz Zofia U. i Grażyna P., w stosunku do której z uwagi na stan zdrowia sporządzono postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania celem jego zawieszenia. Wskazane osoby miały świadomość, iż wystawiając szereg dokumentów sprzedaży dla Janusza Sz. i Mirosława M. oraz innych nieustalonych osób

11 związanych z grupą poświadczają w nich nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, albowiem wydane przez nie dokumenty obejmowały dane innych osób i fikcyjne przeznaczenie oleju. Celem uzyskania większej ceny przy sprzedaży, Janusz Sz. i wtajemniczony w całość procederu Mirosław M zakupiony lekki olej opałowy postanowili odbarwiać i wprowadzać do handlu jako olej napędowy. W tym celu uzyskali oni kontakt z osobą nazywaną Chemikiem, która za wynagrodzenie rzędu zł za partię dokonywała za pomocą procesów chemicznych odbarwienia czerwonego oleju opałowego, tak by nadać mu walory, w tym barwę, oleju napędowego. Z ustaleń postępowania wynika, iż 349 objętych aktem oskarżenia transakcji obejmowało łącznie 5.510,391 m 3 oleju opałowego o wartości ,16 zł, przy czym kwota uszczuplonych należności publicznoprawnych podatku akcyzowego wynosi ,19 zł (5.510,391 m zł). W zakresie sprzedaży na poszczególnych punktach oleju opałowego ujawniono, iż ww. czynności nie były w żaden sposób formalnie ewidencjonowane. Olej opałowy był ze zbiorników przelewany do mniejszych pojemników o szacunkowej objętości 10 lub 20 litrów i z tychże następowało jego przelewanie bezpośrednio do baków pojazdów. Przy ww. transakcjach z oczywistych powodów nie pobierano od kupujących towar oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cel grzewczy, bowiem w żadnej dokumentacji sprzedaż ta nie była rejestrowana. Analiza materiału dowodowego wskazuje na to, iż wszyscy oskarżeni działali w ramach zorganizowanej grupy. Przemawia za tym fakt działania oskarżonych w ramach trwałych form organizacyjnych w określonej strukturze. Należy nadmienić, iż oskarżeni przebywający w tejże strukturze mieli tego świadomość i utrzymywali pomiędzy sobą stałe kontakty personalne. Cechami charakterystycznymi zorganizowanej grupy przestępczej jest pewna trwała struktura organizacyjna, mająca

12 choćby niski stopień zorganizowania czy to pionową - z przywódcą kierującym działalnością i rygorami organizacyjnymi w sferze wypełniania jego poleceń wraz z konsekwencjami w razie odmowy ich wykonania, czy poziomą ze stałym gronem uczestników działających według ustalonych reguł. Poza tym jako jej wyróżniki należy wskazać trwałość, istnienie więzów organizacyjnych w ramach wspólnego choćby dorozumianego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptację celów, trwałość zaspokajania potrzeb grupy, gromadzenie narzędzi, wyszukiwanie miejsc do prowadzenia działań przestępczych przez jej członków, rozprowadzanie towarów lub łupów, podział ról, skoordynowany sposób działania, powiązania socjologiczno-psychologiczne pomiędzy jej członkami. Natomiast kierowanie grupą, jako funkcja władcza, polega na określaniu kierunków działania, wydawaniu poleceń, koordynowaniu działalności uczestników grupy, zaś zakładanie grupy to nic innego jak zespół czynności polegających na nawiązywaniu kontaktów, sporządzaniu planów przestępczej działalności, gromadzeniu środków niezbędnych do popełniania planowanych przestępstw. Podkreślenia wymaga też, iż dla bytu czynu z art. 258 k.k. wystarczającym jest pozostawanie w strukturze grupy i pełnienie w niej jakichkolwiek, choćby pomocniczych czynności lub sama gotowość do ich spełniania w razie potrzeby. Podnieść również należy, iż dla odpowiedzialności karnej za udział w grupie przestępczej nie jest wymagane, by dany sprawca posiadał wiedzę o szczegółach organizacyjnych grupy, znał wszystkie osoby ją tworzące, mechanizmy działania, posiadał szczególny staż członkowski Te przesłanki świadczą o tym, iż oskarżeni (wszyscy) swoim zachowaniem wyczerpali znamiona przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bowiem była to stała struktura wprowadzająca do obrotu lekki olej opałowy jako środek napędowy zakupiony na podstawie podrobionych dokumentów poświadczających nieprawdę, poprzez jego dystrybucję i nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, jak również zaniżanie należności Skarbu Państwa, w tym w zakresie podatku akcyzowego i innych.

13 Przestępcze działania ww. grupy skutkowały zaniżeniem wartości podatku akcyzowego w 2003 roku o wartości nie mniejsze niż ,19 zł. Z 17 oskarżonych osób 15 złożyło wnioski o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy, czyli chcą dobrowolnie poddać się karze. Wnioski te uwzględniono. Pozostałym oskarżonym, tj. Zofii U. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a Klaudiuszowi K. (pełnił rolę ochrony i brał udział w dystrybucji oleju) grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Legnicy.

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E o odmowie wszczęcia śledztwa

P O S T A N O W I E N I E o odmowie wszczęcia śledztwa Sygn. akt V Ds. 46/13 P O S T A N O W I E N I E o odmowie wszczęcia śledztwa Dnia 29 listopada 2013 r. Celina Kurzydło prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy, po rozpoznaniu zawiadomienia Posła do

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 3 kwietnia 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

MARCIN JACHIMOWICZ PRAWNOKARNE INSTYTUCJE I REGULACJE SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU ZJAWISKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY. 1. Zagadnienia wstępne

MARCIN JACHIMOWICZ PRAWNOKARNE INSTYTUCJE I REGULACJE SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU ZJAWISKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY. 1. Zagadnienia wstępne Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie MARCIN JACHIMOWICZ PRAWNOKARNE INSTYTUCJE I REGULACJE SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU ZJAWISKA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY 1. Zagadnienia wstępne

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r.

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. Ziemowit Pirtań marzec 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Podatek od towarów i usług VAT... 3 Podstawy prawne... 3 Informacje ogólne... 4 Podatnik podatku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r.

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-244-08 Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW SPIS TREŚCI 1. CEL I ISTOTA PROJEKTOWANEJ REGULACJI. 3 1.1. Cel projektowanej regulacji 3 1.2. Istota projektowanej

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR

Bardziej szczegółowo