Oszukali ubezpieczyciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszukali ubezpieczyciela"

Transkrypt

1 Oszukali ubezpieczyciela Prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy nadzorował prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚ KGB Zarząd we Wrocławiu - śledztwo w sprawie spowodowania w dniu 25 listopada 2007r. na drodze Lubin-Ścinawa kolizji drogowej w celu uzyskania odszkodowania oraz w sprawie spowodowania w okresie od marca 2005r. do sierpnia 2007r. w Lubinie, Lesznie i innych miejscowościach zdarzeń będących podstawą do wypłaty odszkodowania, polegających na celowym powodowaniu kolizji drogowych, a następnie wyłudzeniu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC i AC. W toku ww. postępowania, głównie w oparciu o zeznania świadka anonimowego ustalono, iż na terenie Lubina w okresie lat działała zorganizowana grupa przestępcza, która miała na celu m.in. dokonywanie przestępstw powszechnych związanych z wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych z tytułu umowy ubezpieczenia Przeprowadzona analiza kolejnych, uzyskanych z PZU S.A., akt dotyczących innych szkód komunikacyjnych, powstałych w wyniku kolizji drogowych, w których uczestniczyły pojazdy będące własnością Samuela G., Stanisławy N. jak i samochody innych osób powiązanych rodzinnie lub towarzysko z ww. osobami, w powiązaniu z treścią zeznań świadka anonimowego wykazała, że w podobny sposób mogło dojść do szeregu innych wyłudzeń odszkodowań. W okresie lat na terenie Lubina działała zorganizowana grupa przestępcza, która miała na celu m.in. dokonywanie przestępstw powszechnych związanych z wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych z tytułu umowy ubezpieczenia. Liderem grupy był Samuel G. ps. Samek zastrzelony w grudniu 2008 r. na tle porachunków pomiędzy grupami przestępczymi walczącymi o wpływy na terenie Lubina, Legnicy i okolic. Z ustaleń wynika ponadto, że w skład grupy wchodzili m.in.: Bartosz S. prawa ręka Samuela G, Patryk B., Mariusz M., a także Stanisława N. - matka konkubiny Samuela G. -

2 Katarzyny N. W skład grupy wchodziło szereg innych osób, lecz ich czyny nie były objęte niniejszym postępowaniem. Tym czterem osobom tj. Stanisławie N. (lat 46), Bartoszowi S. (lat 27), Mariuszowi M. (lat 30) oraz Patrykowi B. (lat 33), które są mieszkańcami Lubina i najbliższych jego okolic zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej odszkodowania komunikacyjne. Wykonane czynności pozwoliły nadto na ustalenie pięciu sfingowanych zdarzeń drogowych, które miały na celu uzyskanie nienależnych odszkodowań, wyniku których właściciele pojazdów wyłudzili łączną kwotę prawie 94 tysięcy złotych. W zdarzeniach tych brały udział osoby pozyskane przez grupę przestępczą. Takich osób ustalono 6 (w wieku od 22 do 40 lat mieszkańcy Lubina, poza Beatą P. mieszkanką Wielkopolski). Osobom tym zarzuca się czyny polegające na dokonaniu oszustw celem wyłudzenia odszkodowań. Jedno ze zdarzeń miało miejsce 25 listopada 2007 roku. Faktycznie zdarzenie powyższe zostało spowodowane celowo, a jego organizacją zajmował się Samuel G., który ustalił przebieg kolizji oraz zwerbował jej uczestników. Brały w nim udział trzy pojazdy, z tym, że faktycznie kierowały nimi inne osoby niż ich właściciele. Na miejsce wezwana została Policja oraz pogotowie ratunkowe. Uczestnicy zdarzenia przewiezieni zostali do ambulatorium chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Lubinie, gdzie udzielono im pomocy medycznej, a następnie zwolniono do domu. W oparciu o oświadczenia uczestników kolizji, w tym przyznanie się Stanisławy N. do jej spowodowania, uznano wymienioną za sprawcę kolizji i ukarano mandatem karnym. Uczestnicy powyższego zdarzenia wystąpili do PZU S.A Inspektorat w Lubinie o wypłatę należnych im odszkodowań. W wyniku przeprowadzonych postępowań Samuelowi G. wypłacono odszkodowanie z OC sprawcy w kwocie ,76zł. Ponadto odszkodowanie z OC sprawcy w kwocie 3.770,36zł, wypłacono Halinie P., jednakże pieniądze te faktycznie otrzymał Mariusz M., który załatwiał wszelkie formalności

3 związane z jego uzyskaniem, zaś rola wymienionej ograniczyła się do złożenia podpisów na przygotowanych dokumentach. Z kolei Stanisława N. uzyskała odszkodowanie z tytułu AC w kwocie ,50zł oraz z tytułu ubezpieczenia NW w kwocie zł. Drugie zdarzenie celowo spowodowane w celu wyłudzenia nienależnego odszkodowania dotyczy kolizji z dnia 26 kwietnia 2008r. z udziałem samochodu m-ki Audi A8, który faktycznie należał do Samuela G., a formalnie zarejestrowany był na jego konkubinę - Katarzynę N. Samochód ten miał uszkodzony lewy przedni róg i wymieniony pieniądze uzyskane z tytułu sfingowanej kolizji chciał przeznaczyć na jego naprawę. Organizacją kolizji początkowo zajmował się Samuel G. W międzyczasie Samuel G. został zatrzymany przez Policję i osadzony w areszcie. Wówczas realizacją zdarzenia zajął się Bartosz S. Na miejsce zdarzenia wezwana została Policja. Miało to na celu uwiarygodnienie kolizji przed ubezpieczycielem. W wyniku przeprowadzonego postępowania odszkodowawczego PZU S.A wypłaciło Katarzynie N. nienależne odszkodowanie w kwocie ,09zł. Kolejne trzy zdarzenia dotyczą Stanisławy N. i jej samochodu m-ki Peugeot 307. W dniu 14 września 2007r. Stanisława N. dokonała zgłoszenia w PZU S.A Inspektorat w Lubinie szkody w jej pojeździe m-ki Peugeot 307. Do zdarzenia miało dojść w dniu 24 sierpnia 2007r. o godzinie przy ul. Ścinawskiej w Lubinie. Wymieniona podała, iż gdy skręcała w prawo na zielonym świetle, samochód m-ki VW, chcąc wymusić pierwszeństwo, uderzył przodem w prawy przód jej samochodu. Stanisława N, wystąpiła o wypłatę odszkodowania z tytułu polisy AC. W dniu 14 września 2007r. sporządzone zostało rozliczenie szkody, w której wskazano wysokość odszkodowania na kwotę 1.155,50zł. Kolejne dwa sfingowane zdarzenia z udziałem Stanisławy N. miały miejsce w 2009r. w miejscowości na Wielkopolsce. W miejscowości tej Stanisława N. posiada dom, gdzie prowadzi działalność gospodarczą

4 agroturystykę. Nadto w tej samej miejscowości zamieszkuje jej siostra Beata P. W dniu 10 lipca 2009r. Stanisława N. dokonała telefonicznego zgłoszenia na numer infolinii PZU S.A szkody spowodowanej przez zwierzęta gospodarskie w postaci uszkodzenia prawego boku pojazdu m-ki Peugeot 307, zaparkowanego przy posesji w tej miejscowości. Przedmiotowa szkoda była usuwana z rolniczej polisy OC Beaty P. siostry Stanisławy N. W sporządzonym zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Beata P. podała, iż w dniu 10 lipca 2009r., podczas gnania z pastwiska należącego do niej stada krów, jedna z krów wpadła na zaparkowany przed posesją samochód osobowy m-ki Peugeot 307, stanowiący własność Stanisławy N., dokonując jego uszkodzenia. Wskutek powyższego zdarzenia Stanisława N. otrzymała odszkodowanie z polisy OC sprawcy w kwocie 8.585,32zł. Kolejno - dniu 27 października 2009r. Stanisława N. dokonała telefonicznego zgłoszenia na numer infolinii PZU S.A uszkodzenia pojazdu m-ki Peugeot 307, do którego doszło w ww. miejscowości, podając, iż kierując samochodem wpadła w poślizg i uderzyła prawym bokiem w drzewo. Wskutek powyższego zdarzenia Stanisława N. otrzymała odszkodowanie z polisy AC w kwocie 6.550zł. Spośród oskarżonych jedynie Stanisława N. i Beata P. oraz Grzegorz K. i Sławomir W. nie byli dotychczas karani sądownie. Mariusz M. był dotychczas siedmiokrotnie karany sądownie, za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym z użyciem przemocy, za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne, zaś obecnie zarzuconego mu czynu polegającego na wyłudzeniu odszkodowania dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art k.k. (recydywy).

5 Podejrzani: Bartosz S., Patryk B., Grzegorz K., Sławomir W. i Wojciech N. złożyli w trybie art kpk wnioski o wydanie w stosunku do nich wyroku bez przeprowadzania rozprawy. Ponieważ czyny zarzucane wymienionym zagrożone są karą nie przekraczającą 10 lat pozbawienia wolności, okoliczności ich popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonych wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, mimo nie przeprowadzenia rozprawy, za uzasadnione uznano złożenie wniosku o wydanie wobec nich wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. Z oskarżonymi uzgodniono kary pozbawienia wolności w granicach od 9 miesięcy do 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okresy od 2 do 4 lat. Zatem kary te są zróżnicowane. Pozostałym pięciu oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Legnicy.

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMX NR 3 (15) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14

Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14 Sąd Najwyższy Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14 Biuletyn Prawa Karnego jest opracowywany przez Zespół Prawa Karnego, Wojskowego i Europejskiego Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystentów Izby

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 października 2013 r.

Gdańsk, dnia 23 października 2013 r. PROKURATURA APELACYJNA w GDAŃSKU Gdańsk, dnia 23 października 2013 r. WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR RZECZNIK PRASOWY ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMIX NR 3 (11) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXI NR 3 (19) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Sierpień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Błędy medyczne nadal znajdują rozstrzygnięcie

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział I. Artykuły....... 2 Sprawy spadkowe Sprawy cywilne Sprawy karne Prawo pracy. Sprawy różne. Dział II. Postępowanie przed Sądem.

Spis treści Dział I. Artykuły....... 2 Sprawy spadkowe Sprawy cywilne Sprawy karne Prawo pracy. Sprawy różne. Dział II. Postępowanie przed Sądem. Spis treści Dział I. Artykuły.... 2 Sprawy spadkowe... 2 I. Czy postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku może być ograniczone do części spadku?... 2 II. Odwołanie testamentu notarialnego.... 3 III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMVIII NR 3 (7) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO SPRAW KARNYCH

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO SPRAW KARNYCH PRZEGLĄD ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCEGO SPRAW KARNYCH Zeszyt nr 2/2013 (obejmuje okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 r.) BIURO STUDIÓW I ANALIZ DZIAŁ PRAWA EUROPEJSKIEGO Opracowała: Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 02.04.2008 r.

Olsztyn, 02.04.2008 r. Olsztyn, 02.04.2008 r. I A 060/21/08 SERWIS PRASOWY NR 4/08 PROKURATURY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE I. Postępowania w toku: 1. postanowieniem z dnia 19.02.2008 r. Prokurator Rejonowy w Kętrzynie wszczął śledztwo

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ - / kwartalnik Redaguje Kolegium w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Pankowiec Członkowie: SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena Pankowiec

Bardziej szczegółowo