polska Tauron wspiera muzykę klasyczną Ważne kontrakty Grupy Rynek energii Chile Maszerujący biegun Ziemi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polska Tauron wspiera muzykę klasyczną Ważne kontrakty Grupy Rynek energii Chile Maszerujący biegun Ziemi"

Transkrypt

1 polska EnerGIA magazyn NR 4 (18) kwiecień 2010 grupy tauron ISSN Tauron wspiera muzykę klasyczną Ważne kontrakty Grupy Rynek energii Chile Maszerujący biegun Ziemi

2 wspomnienia spis treści Marcin Lauer Redaktor naczelny Pamiętny kwiecień Odeszli od nas Tak jak dla wszystkich Polaków, także dla pracowników Grupy Tauron tragiczna katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem była głębokim wstrząsem. Przeżywaliśmy ten dramat, łącząc się w żalu z rodzinami i bliskimi wszystkich Ofiar. Wśród tych, którzy zginęli, znalazły się także osoby, z którymi naszą Grupę łączyły więzi współpracy. Pochodzący z Będzina poseł Grzegorz Dolniak uczestniczył w grudniu 2008 r. w prezentacji pierwszej strategii korporacyjnej Grupy Tauron, a w lipcu ubiegłego roku wraz z innymi członkami Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki gościł w Elektrowni Łagisza oraz w Jaworznie. Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w lutowym numerze Polskiej Energii wypowiadał się o współpracy PKOl i Taurona, a 27 marca podczas uroczystej gali olimpijskiej w Warszawie świętował wspólnie z przedstawicielami naszej firmy sukces polskich sportowców na Igrzyskach w Vancouver. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu i wieloletnia dziennikarka Radia Katowice, była inicjatorką wielu cennych inicjatyw i przedsięwzięć. Chyba najbardziej znanym jest Ogólnopolskie Dyktando, największa w kraju impreza promująca język polski. Tauron Polska Energia SA był partnerem ubiegłorocznej edycji Dyktanda. Będzie nam ich brakowało. Foto: east news, Krzysztof burski tauron wspiera wielką muzykę STR flesz gospodarczy Fitch nadał Tauronowi rating BBB Umowa o wspólnym przedsięwzięciu Pozytywna opinia w sprawie Enionu Budowa bloku w Elektrowni Blachownia Zysk netto Grupy Tauron wzrósł pięciokrotnie Rozpoczęto przydział uprawnień CO 2 polskim przedsiębiorstwom Prospekt emisyjny złożony 06 WYwiad z Herbertem L. Gabrysiem Rok 2009 nowe otwarcie dla elektroenergetyki 08 Rynek Tańsze sposoby finansowania inwestycji 09 Notowania Komentarz miesiąca 10 sponsoring Skarbiec muzyki narodowej 12 W Grupie Grupa Tauron na VIII konferencji Odbiorcy na rynku energii Nowy prezes opolskiego oddziału SEP Google prawdę ci powie Laboratorium energetyczne ESW uzyskało akredytację Kolejki spągowe w warunkach zalegania złoża w ZG Sobieski Egzotyczni goście w PKE Nowi odbiorcy w podwrocławskiej strefie ekonomicznej Wielkanoc w Domu Dziecka 16 HANDEL Giełdy energii elektrycznej APX Group 18 energia w UE Protokół z Kioto Polska przed Skandynawią w redukcji emisji 20 Raport Rynek energii Chile 22 dokumenty Ułatwienia w realizacji inwestycji energetycznych 24 wydarzenia W oczekiwaniu na wielką muzyczną energię 26 Prawdy i mity Energetyka nierozproszonych możliwości 28 Energia inaczej Magnetyczny ping-pong 30 WYDARZENIA Tauron Energy Ski Cup szukamy następców mistrza Wydawca: Tauron Polska Energia SA, Departament Komunikacji Rynkowej i PR, dyrektor Paweł Gniadek, tel Redaktor naczelny: Marcin Lauer, tel Redakcja: Polska Energia, ul. Lwowska 23, Katowice, fax , Zespół redakcyjny: Magdalena Rusinek, tel , Jacek Sakrejda, tel , Tomasz Fornalczyk, tel Współpraca w Grupie Tauron: Południowy Koncern Węglowy SA: Zofia Mrożek, tel ; Południowy Koncern Energetyczny SA: Dariusz Wójcik, tel ; Elektrownia Stalowa Wola SA: Jerzy Wieleba, tel Enion SA: Ewa Groń, tel ; EnergiaPro SA: Anna Wojcieszczyk, tel ; Elektrociepłownia Tychy SA: Aleksandra Gajecka, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice SA: Karolina Kmon, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA: Marek Sztuka, tel ; Enion Energia sp. z o.o.: Elżbieta Bukowiec, tel ; EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.: Marta Głuszek, tel Realizacja wydawnicza: Direct Publishing Group, ul. Genewska 37, Warszawa Biuro reklamy: Anna Mocior, Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Zdjęcie na okładce: Izabela Lechowicz, Tomasz Woźniczka Numer zamknięto 22 kwietnia 2010 r. foto: dział promocji nospr Kwiecień 2010 r. przejdzie do historii za sprawą tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, o której wspominamy obok. Wydarzenie to przytłoczyło wszystkie inne, spowodowało, że przez długie dni polskie życie polityczne, gospodarcze i kulturalne zostało zdominowane przez ten niemający precedensu dramat. Dla naszej Grupy ostatnie tygodnie obfitowały jednakże w istotne wydarzenia, które odnotowujemy w tym numerze Polskiej Energii. Należy do nich podpisanie porozumienia z KGHM Polska Miedź w sprawie budowy elektrowni węglowej o mocy 910 MW na terenie Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. To jeden ze sztandarowych projektów inwestycyjnych Grupy Tauron. Ważnym wydarzeniem było także ogłoszenie wyników finansowych Grupy za rok Po raz pierwszy przygotowano je zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Odnotujmy w tym miejscu, że przychody ze sprzedaży wyniosły 13,6 mld zł, a zysk netto 898,7 mln zł i był prawie pięciokrotnie wyższy niż osiągnięty w 2008 r. Potwierdzeniem słuszności realizowanej strategii jest także przyznanie spółce Tauron Polska Energia przez agencję Fitch Ratings długoterminowych ratingów w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. To pierwszy rating w historii Taurona. Wymieniając najważniejsze momenty z życia Grupy w ostatnich tygodniach, nie sposób nie wspomnieć o złożeniu 12 kwietnia w Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego w związku z planowaną ofertą publiczną. W numerze piszemy także jak zwykle o tym, co dzieje się w poszczególnych spółkach Grupy. Miłośnikom muzyki klasycznej polecam tekst Wiesława Pieregorólki o historii i współczesności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, której Tauron jest od niedawna głównym sponsorem. Z kolei fani muzyki alternatywnej i elektronicznej zapewne chętnie dowiedzą się, jakie atrakcje czekają na uczestników tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Zapraszam do lektury! 2 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 3

3 flesz gospodarczy FITCH NADAŁ TAURONOWI RATING BBB UMOWA O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU Na zdjęciu od lewej: prezes Dariusz Lubera i wiceprezes Stanisław Tokarski (Tauron) oraz wiceprezes Jacek Korski i prezes Mirosław Kugiel z Kompanii Węglowej kwietniu zarządy Tauron Polska Energia SA oraz Kompanii W Węglowej SA podpisały umowę o wspólnym przedsięwzięciu. Powstała ona w oparciu o list intencyjny podpisany przez strony w grudniu 2009 r. Umowa zakłada, że KW SA wniesie do Grupy Tauron kopalnię Bolesław Śmiały oraz akcje w PKW. W zamian za to Kompania obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Taurona. Główne decyzje dotyczące transakcji będą podejmowane po IPO, a jej zakończenie przewidywane jest w pierwszej połowie 2011 r. Transakcja jest zgodna ze Strategią Korporacyjną dla Grupy Tauron na lata z perspektywą do roku 2020, która przewiduje m.in. wzrost produkcji węgla kamiennego w Grupie. Przejęcie to ma też istotne znaczenie z uwagi na powiązanie biznesowe z Elektrownią Łaziska, działającą w ramach PKE. Dzięki nabyciu kopalni nastąpi zwiększenie mocy wydobywczych Grupy Tauron, wzmocnienie obszaru biznesowego obejmującego wydobycie i pozwoli na poprawę niezależności surowcowej Grupy. Nabycie akcji PKW umożliwi też Tauronowi przejęcie pełnej kontroli nad tą spółką. (GT) Foto: marcin lauer Agencja Fitch Ratings nadała 8 kwietnia spółce Tauron Polska Energia SA długoterminowe ratingi podmiotu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. W opinii spółki nadanie długoterminowego ratingu jest kolejnym potwierdzeniem, że przyjęta przez zarząd strategia finansowania inwestycji przy wykorzystaniu instrumentów dłużnych i tym samym rezygnacja z podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji są prawidłowe. Tauron ma obecnie niską dźwignię finansową (wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA skorygowany przez Fitch na poziomie 0,4 na koniec 2009 r.) w porównaniu do innych europejskich firm energetycznych ocenianych przez agencję. Jednak Fitch prognozuje, że w wyniku nowego zadłużenia, które Tauron planuje zaciągnąć w celu współfinansowania wysokich nakładów inwestycyjnych w średnim okresie, wskaźnik dźwigni finansowej Grupy wzrośnie do około 2-2,5 do roku 2013, co w opinii zarządu spółki będzie optymalnym i bezpiecznym dla inwestorów wskaźnikiem. Przyznana ocena potwierdza dobre fundamenty Grupy Tauron. W kontekście realizowanej strategii i programu inwestycyjnego nasza wiarygodność kredytowa jest niezwykle istotna i pozwoli nam na efektywne wykorzystywanie szerokiego wachlarza instrumentów dłużnych mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia SA. Rating wynika ze znaczącej w skali kraju pozycji Grupy Tauron w obszarze wytwarzania energii elektrycznej oraz wiodącej pozycji na krajowym rynku dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Przy ocenie wzięto również pod uwagę poziom zintegrowania Grupy. (GT) POZYTYWNA OPINIA W SPRAWIE ENIONU Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pozytywnie ocenia działania Enion SA, związane z usuwaniem skutków katastrofy meteorologicznej, jaka nawiedziła południową Polskę w styczniu br. Zmierzona grubość przewodu z szadzią na terenie objętym zniszczeniami wynosiła do 24 cm, podczas gdy katastrofalna grubość szadzi lodowej określona w normach wynosi dla takiego przewodu od 3 do 4 cm. Ciężar oblodzenia 1 m przewodu wynosił 18 kg. Dla linii SN o przęśle 100 m było to więc 5,4 t. W związku z tym, że żadna sieć nie jest w stanie wytrzymać takiego ciężaru i nie jest projektowana na takie obciążenie, zniszczeniu uległo ok. 300 km sieci energetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W tym kontekście PTPiREE z pełnym uznaniem odnosi się do działań Enion SA, podjętych w celu jak najszybszego przywrócenia zasilania na terenach objętych katastrofą. Jako stowarzyszenie branżowe reprezentujące przedsiębiorstwa na co dzień zajmujące się dystrybucją energii, wiemy, ile siły i determinacji wymagała odbudowa tak wielkich i rozległych zniszczeń sieci w tak krótkim czasie oraz niezwykle trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Mamy też świadomość, że to mogło zdarzyć się wszędzie napisano w oświadczeniu. (ER) Foto: ENION budowa bloku w elektrowni blachownia Tauron Polska Energia SA oraz jego spółka zależna Południowy Koncern Energetyczny SA podpisały 23 marca porozumienie z KGHM Polska Miedź SA w sprawie powołania spółki Elektrownia Blachownia Nowa. Zbuduje ona elektrownię węglową o mocy 910 MW na terenie PKE Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Od 2009 r. nad porozumieniem pracował wspólny zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji współdziałania i modelu realizacji przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku opracowane i podpisane powinny zostać umowy Rozpoczęto przydział uprawnień CO 2 polskim przedsiębiorstwom Polska rozpoczęła rozdział uprawnień do emisji CO 2 dla przedsiębiorstw na 2010 r. Komisja Europejska zadecydowała o przyjęciu polskiego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO 2 na lata Komisja Europejska przyjęła bez zastrzeżeń polską propozycję planu w wysokości 208,5 mln ton uprawnień do emisji rocznie. Dzięki zmianie w sposobie zarządzania rezerwą dla nowych instalacji, przez cały okres spółki i wspólników oraz przeprowadzone niezbędne procedury z instytucjami zewnętrznymi. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę. Odbudowa mocy wytwórczych jest priorytetem dla Grupy Tauron zapisanym w strategii korporacyjnej. Dokument zakłada rozpoczęcie budowy nowych mocy na poziomie 3000 MW do 2012 r. Dywersyfikacja źródeł przychodu i wejście w branżę energetyczną to także jeden z priorytetów strategii KGHM Polska Miedź na lata (PaG) możliwe będzie wykorzystanie ok. 13 mln ton uprawnień na projekty JI, czyli wspólnych wdrożeń. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) rozpoczął już przelewanie uprawnień do emisji wszystkim przedsiębiorstwom, które działają w tym systemie, a jest ich ok Są to np. przedsiębiorstwa energetyczne, obróbki szkła, papiernie wszystkie, które mają powyżej 20 megawatów zainstalowanej mocy. (ER) FOTO: arch. ZYSK NETTO GRUPY TAURON WZRÓSŁ PIĘCIOKROTNIE Tauron Polska Energia SA ogłosił wyniki finansowe Grupy za rok 2009 zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zysk netto Grupy Tauron wyniósł 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł. Zysk wypracowany przez Grupę Tauron w 2009 r. był prawie pięciokrotnie wyższy od osiągniętego w 2008 r., kiedy wyniósł 182,3 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły niemal o 10 proc. w stosunku do 2008 r., kiedy Grupa wypracowała 12,4 mld zł ze sprzedaży. Aktywa Grupy w 2009 r. przekroczyły 22 mld zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł blisko 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 60 proc. w porównaniu do roku 2008, kiedy jego poziom wynosił 1,6 mld zł. Wyniki osiągnięte w 2009 r. są efektem realizacji przez spółki Grupy Tauron strategii korporacyjnej, zwłaszcza w obszarze aktywnego zarządzania kosztami i ich optymalizacji komentuje Dariusz Lubera, prezes zarządu Taurona. Wyniki zostały zaudytowane i prezentowane są zgodnie z MSSF. (RuM) PROSPEKT EMISYJNY ZŁOŻony 12 kwietnia Tauron PE SA złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną sprzedaży akcji oraz wprowadzeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (JK) 4 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 5

4 wywiad Rozmowa z Herbertem Leopoldem Gabrysiem, ekspertem ds. energetyki, byłym wiceministrem przemysłu i handlu Rok 2009 nowe otwarcie dla elektroenergetyki Jaki był rok 2009 dla polskiej elektroenergetyki? Dziwaczny! Sytuacja kryzysowa gospodarki polskiej w 2009 r. dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych oznaczała mniejszą produkcję i konsumpcję energii elektrycznej. W Polsce, tak jak i w innych krajach Unii Europejskiej, produkcja energii elektrycznej od 2007 r. zmniejsza się. Co prawda od października 2009 r. konsumpcja energii elektrycznej w kraju, w stosunku do końca 2008 r., rośnie, ale pamiętajmy, że czwarty kwartał 2008 r. charakteryzował się wyraźnym zmniejszeniem produkcji i konsumpcji energii elektrycznej w stosunku do kwartału czwartego 2007 r. W roku 2009 konsumpcja energii elektrycznej była mniejsza niż w roku 2008 o 6,17 TWh (wg PSE Operator) i 4,5 TWh (wg ARE). Dziwaczny bo przy takich realiach z wyraźnie lepszymi wynikami finansowymi (z wyjątkiem dystrybucji). W 2009 r. sektor (wytwarzanie, obrót energią elektryczną i ciepłem dla wytwórców, dystrybucja dla OSD i sprzedaż energii elektrycznej dla przedsiębiorstw obrotu PO) na działalności energetycznej wypracował wynik łączny równy mln zł, to jest ponad 224 proc. wyniku sprzed roku. Wynik wytwórców był ponad 2,77 razy wyższy niż w roku 2008, na co istotny wpływ miały opłaty kompensacyjne KDT oraz decyzje dotyczące akcyzy. Wynik w podsektorze przesyłu wzrósł o 163,4 proc. Dla przedsiębiorstw obrotu SD (POSD prowadzą sprzedaż na rynku detalicznym) wzrost wyniku był prawie dwukrotny. Dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wynik na działalności energetycznej zmniejszył się o ponad 30 proc. (67,7 proc. w porównaniu z 2008 r.). Rok 2009 był dla naszej elektroenergetyki dziwaczny, bo w sytuacji kryzysowej, przy mniejszej produkcji i konsumpcji, cały sektor wypracował łącznie mln zł, czyli 224 proc. wyniku z roku 2008! Dla przedsiębiorstw obrotu PO wynik był o 163 proc. lepszy niż w roku Przedstawione porównania kwartalne pozwalają zaobserwować bardzo dynamiczne zmiany na wyniku łącznym na działalności energetycznej w sektorze wytwarzania wskaźnik rentowności (po uwzględnieniu pozostałych i finansowych przychodów FOTO: dariusz wójcik i kosztów) w grupie wytwórców 23 proc. POSD wykazały wskaźnik rentowności na poziomie 3 proc. Wskaźnik rentowności w OSD na poziomie 4,4 proc., w podsektorze przesyłu 6 proc., a w PO 2,5 proc. Wyniki gospodarcze elektroenergetyki w Polsce za 2009 rok w sytuacji kryzysowej gospodarki wskazują na jej przeregulowanie z istotnym wpływem tego zjawiska na podstawowe relacje produkcji, konsumpcji i zysków! Przy tym należy zwrócić uwagę na wyraźne zróżnicowanie zarówno w wynikach finansowych łącznie, jak i na działalności energetycznej podsektorów na niekorzyść dystrybucji. Zjawisko to może być ważkim argumentem w toczących się rozważaniach co do roli URE (i jego odpowiedzialności), a także miejsca OSD w systemie (w grupach kapitałowych, czy wyodrębnione). Ze zmniejszenia konsumpcji energii przez odbiorców finalnych wyniknie korekta o ok. 4,5 do 5 proc., czyli o ok. 9,8 do 10,1 TWh przewidywanej konsumpcji energii elektrycznej w 2030 r. do wartości niewiele większej niż 205 TWh. Czy wraz ze spadkiem zużycia energii zmieniła się także struktura jej wytwarzania? Przy mniejszej produkcji energii o 2,2 proc. (w stosunku do roku 2008), zużyciu krajowym mniejszym o 2,9 proc. produkcja na węglu brunatnym była mniejsza o 5,3 proc., a na węglu kamiennym o 1,2 proc. przy odmiennych relacjach w pierwszym półroczu W konsekwencji, w strukturze produkcji energii elektrycznej wg rodzaju paliw w elektroenergetyce w Polsce, produkcja energii elektrycznej elektrowni na węgiel kamienny zajmuje ok. 43,1 proc., natomiast elektrownie na węgiel brunatny mają udział 33,6 proc. Trzeba zwrócić uwagę na rosnącą rolę innych źródeł wytwarzania. Elektrownie wodne oraz OZE zwiększyły produkcję o ponad 15 proc., a w elektrowniach przemysłowych nastąpił wzrost produkcji energii elektrycznej o 2,3 proc., w tym na biogaz, biomasę i wodnych o ponad 10 proc. Wzrost produkcji z OZE przy jednoczesnym spadku produkcji energii w kraju przyczynił się, wg ARE, do wzrostu jej udziału w produkcji energii w Polsce z 4,1 proc. w roku 2008 do 5,7 proc. w 2009 r. Jak rozwijała się produkcja energii z biomasy? Tu nastąpił silny wzrost. Biomasa uznawana jest za drugie co do wielkości potencjalne źródło energii odnawialnej w Polsce. W roku 2009 tak pozyskiwana energia stanowiła największy, bo przekraczający 53 proc. udział w produkcji energii z OZE. Produkcja energii w procesie współspalania z biomasą wzrosła w 2009 r. o prawie 55 proc., do wartości 4591 GWh. W elektrowniach zawodowych udział energii produkowanej w procesie współspalania z biomasą w ogólnej produkcji wzrósł z 1,9 proc. w roku 2008 do 3 proc. w roku W 2009 r. na 72 jednostki wytwórcze energetyki zawodowej w 38 produkowano energię w procesie współspalania biomasy. Udział produkcji energii z biomasy w tych jednostkach zmieniał się od 0,04 proc. do 68,4 proc. produkcji ogółem, a w 26 przekroczył 3 proc. Jak rozwijała się energetyka wiatrowa? Energetyka wiatrowa oczywiście nadal rozwija się dynamicznie. Moc zainstalowana na koniec 2009 r. dla źródeł wiatrowych wynosiła 720 MW i był to wzrost o 32,4 proc. w zestawieniu z rokiem Obecnie może być on nieco mniejszy, ponieważ nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, wprowadzająca obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci elektrowni wiatrowych oraz udokumentowania możliwości budowy źródła energii (zaliczka w wysokości 30 tys. zł za każdy megawat planowanej mocy przyłączeniowej ma być wpłacana w terminie do 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia), ma ograniczyć działania spekulacyjne. PSE Operator rozważa, jak dalece możliwy będzie tak dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej wobec ograniczeń systemowych, do tej pory złożono bowiem wnioski o warunki przyłączeniowe na ponad 67 tys. MW. Z tych rozważań może, w niedalekiej przyszłości, wyniknąć pomniejszenie wspierania przez państwo tego rodzaju produkcji energii elektrycznej. Podkreśla Pan wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł, zwłaszcza z biomasy i farm wiatrowych. W tych podsektorach prowadzone są duże inwestycje. Nie widać ich jednak w energetyce konwencjonalnej... Inwestycje w elektroenergetyce konwencjonalnej w ostatnich latach to oddane bloki w elektrowniach w Pątnowie i w Łagiszy oraz budowany blok w PGE Elektrownia Bełchatów, którego oddanie do użytku przewidziane jest w 2011 r. Należy jednak pamiętać o wielu sygnałach płynących od inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych o zamiarach budowy nowych mocy wytwórczych w najbliższym czasie. Nakłady inwestycyjne wytwórców energii w 2009 r. były o blisko 14 proc. niższe Ponieważ zwiększyły się wymogi dotyczące wsparcia dla energii pochodzącej z OZE i wysokosprawnej generacji, w roku 2010 oba te systemy będą miały coraz większy wpływ na cenę energii niż w roku poprzednim. Średni wskaźnik intensywności inwestowania w podsektorze wytwarzania zmniejszył się znacząco z 16,1 proc. do 11 proc. Wspominał Pan o nowelizacji prawa energetycznego. Wprowadza ona także poważne zmiany w handlu energią elektryczną, w tym m.in. obowiązek sprzedaży energii na giełdzie. Jak te zmiany wpłyną na przedsiębiorstwa energetyczne? Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadziła obowiązek sprzedaży części wyprodukowanej energii przez giełdę towarową. Wszyscy wytwórcy od sierpnia 2010 r. będą mieli obowiązek sprzedaży nie mniej niż 15 proc. energii elektrycznej na giełdach towarowych, na rynku regulowanym. Z obowiązku takiego handlu zwolniona będzie m.in. energia dostarczana od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej oraz wytworzona w odnawialnym źródle energii lub w kogeneracji. To znacząca zmiana, ponieważ obecnie wytwórcy energii elektrycznej sprzedają ją prawie w całości na rynku hurtowym. Jest ona w znaczącej części (92 proc.) objęta kontraktami dwustronnymi z przedsiębiorstwami obrotu, a pozostała część trafia przede wszystkim na rynek bilansujący. Sprzedaż do odbiorców końcowych, w strukturze sprzedaży przedsiębiorstw wytwórczych w 2009 r. nadal nie przekraczała 2 proc. Sprzedaż w ramach własnej grupy kapitałowej stanowiła 62 proc. energii sprzedawanej do przedsiębiorstw obrotu, co oznacza, że najpierw zabezpieczane są potrzeby przedsiębiorstw własnej grupy, a na rynku konkurencyjnym sprzedawana jest nadwyżka energii. W roku 2009 dochodziło do gwałtownych wahań cen energii. Jak te ceny się kształtowały? Średnie ceny energii elektrycznej (łącznie z Regulacyjną Usługą Systemową RUS) w elektrowniach na węgiel brunatny były wyższe o prawie 24 proc. i wyniosły 184,22 zł za 1 MWh, a w elektrowniach na węgiel kamienny wyższe o prawie 21 proc. niż w roku 2008 i wyniosły 205,38 zł za 1 MWh. Największy wzrost cen wystąpił w elektrociepłowniach niezależnych, gdzie przekroczył 37 proc. i był na poziomie 244,18 zł za 1 MWh. Łącznie w elektrowniach i elektrociepłowniach cena energii elektrycznej (razem z RUS) była wyższa o 22,43 proc. i wyniosła średnio 196,92 zł za 1 MWh. Należy pamiętać, że na cenę energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego istotny wpływ mają systemy wsparcia dla energii pochodzącej z OZE i wysokosprawnej kogeneracji. Ten wpływ w roku 2010 będzie jeszcze większy, ponieważ zwiększyły się wymogi dotyczące udziału energii z OZE i kogeneracji. Zatem droższa energia elektryczna dla wsparcia wyzwań ekologicznych. Warto o tym pisać i mówić. Rozmawiał Jacek Michalski W wywiadzie wykorzystano dane z opracowania Agencji Rynku Energii SA Sytuacja Techniczno-Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego, Warszawa, marzec 2010 r. 6 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 7

5 rynek Zarząd Tauron Polska Energia podjął decyzję o niepodwyższaniu w 2010 r. kapitału podstawowego i niesprzedawaniu akcji nowej emisji w drodze oferty publicznej TAŃSZE SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno- -finansowych Tauron Polska Energia Mocną stroną Taurona jest niski poziom zadłużenia, dlatego mamy inne możliwości pozyskiwania kapitału niż emisja akcji. Istnieje wiele takich źródeł, są to np. kredyty konsorcjalne, obligacje i euroobligacje. Obecnie rynek finansowania dłużnego jest znacznie lepszy niż rok temu i finansowanie dłużne okazuje się znacznie bardziej efektywne niż emisja akcji. foto: Dariusz Wójcik Spółka kontynuuje proces przygotowania do debiutu giełdowego i sprzedaży części akcji należących do Skarbu Państwa. Decyzja o niepodwyższaniu w 2010 r. kapitału podstawowego jest wynikiem zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych. Obecnie istnieją tańsze sposoby na pozyskanie środków finansowych. O alternatywnych wobec podwyższania kapitału i emisji nowych akcji sposobach pozyskiwania finansowania mówi poniżej wiceprezes Krzysztof Zawadzki. Negocjacje w sprawie pozyskania finansowania dłużnego Tauron planuje rozpocząć po tym, jak jego akcje trafią na giełdę, co według deklaracji Ministerstwa Skarbu Państwa ma nastąpić do końca czerwca br. Jako spółka notowana na giełdzie, Tauron będzie bardziej przejrzysty, a jego wycena wiarygodna, co ułatwi pozyskanie finansowania dłużnego na atrakcyjnych warunkach. Wpływ na decyzję o niepodwyższaniu kapitału ma także fakt, iż w roku 2010 Tauron nie potrzebuje znaczących pieniędzy na inwestycje. Procesy przygotowywania wielu projektów inwestycyjnych znajdują się obecnie na różnych stopniach zaawansowania. Pierwsze poważne wydatki pojawią się w roku 2011, a największe będą w roku Spółka spodziewa się pozyskania pierwszych środków ze źródeł zewnętrznych na początku roku 2011, czyli wtedy, kiedy projekty inwestycyjne wejdą w fazę realizacji. Podejmując decyzję o niepodwyższaniu kapitału przy okazji tegorocznego debiutu giełdowego, Tauron nie wyklucza takiego kroku w kolejnych latach. Termin emisji akcji uzależniony będzie od sytuacji na rynkach finansowym i rynku energii, potrzeb inwestycyjnych oraz wysokości zadłużenia Grupy. W 2008 r. Tauron przyjął strategię korporacyjną na lata z perspektywą do 2020 r. Według strategii, nakłady na inwestycje do roku 2012 sięgną 13,5 mld zł (w tym 8,6 mld zł na wydobycie, wytwarzanie oraz odnawialne źródła energii; 4,9 mld zł na majątek sieciowy operatorów systemów dystrybucyjnych). Nakłady na inwestycje w latach mają przekroczyć 20 mld zł. Emil Różański foto: istockphoto Komentarz miesiąca Witold Lebek Biuro Analiz Rynku Tauron Polska Energia SA Cena [ /MWh] Cena [zł/mwh] /t CO Średnie ceny i wolumeny energii elektrycznej na TGE i Rynku Bilansującym w marcu 2010 r TGE CRO TGE CRO Porównanie cen spot na rynkach europejskich w marcu 2010 r /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ NordPool EEX OTE TGE Ceny i wolumeny EUA w transakcjach spot w marcu 2010 r TOTAL EEX BlueNext NordPool Wolumen [MWh] Źródło: Biuro Analiz Rynku Tauron Polska Energia SA tys. t CO 2 notowania Marzec, podobnie jak luty, był miesiącem zimnym, szczególnie w pierwszych dwóch dekadach, kiedy średnia temperatura była niższa od średniej wieloletniej. Sytuacja meteorologiczna miała umiarkowany wpływ na zapotrzebowanie na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) oraz ceny zarówno na rynku spot, jak i na rynku bilansującym, które w pierwszych dwóch dekadach miesiąca utrzymywały się odpowiednio na poziomie 177,64 i 179,04 zł/mwh. Skokowy spadek cen nastąpił w trzeciej dekadzie miesiąca, kiedy to średnie dobowe temperatury znacznie wzrosły, a notowania spot wyniosły około 168,50 zł/mwh. Trzecia dekada na rynku bilansującym, podobnie jak na rynku spot zamknęła się na poziomie 167,20 zł/mwh. Średnie zapotrzebowanie na moc w KSE wyniosło w marcu MW i było o 4,5 proc. niższe od średniego zapotrzebowania w lutym. Licząc rok do roku średnie zapotrzebowanie na moc wzrosło o 3,1 proc. Średnia cena na Towarowej Giełdzie Energii ukształtowała się na poziomie 174,19 zł/mwh i była o około 15,5 proc. wyższa niż w marcu 2009 r. Płynność RDN była znacząco wyższa od płynności charakteryzującej rynek spot w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wolumen obrotu na RDN TGE ukształtował się na poziomie 409,5 GWh (wzrost o ponad 63 proc. w odniesieniu do marca 2009 r.). W marcu charakterystycznym zjawiskiem na rynku spot były wyższe ceny energii w weekendy niż w dni robocze. Średnia cena energii w dni wolne od pracy ukształtowała się na poziomie blisko 175,60 zł/mwh w sytuacji, gdy w dni robocze była niższa o ponad 2,40 zł/ MWh. Zjawisko to było spowodowane domykaniem przez uczestników rynku pozycji przy jednoczesnej ograniczonej podaży energii ze strony wytwórców. Średnia cena w marcu na rynku bilansującym kształtowała się natomiast na poziomie 174,85 zł/mwh, czyli o około 0,66 zł/mwh wyżej niż na TGE. Powodem tego było zwiększenie popytu po stronie kupujących przy jednoczesnym spadku rezerwy mocy dostępnej dla operatora oraz zmniejszeniu przepływów transgranicznych. W marcu kontynuowany był trend spadkowy euro, który w ciągu ostatniego miesiąca stracił do złotówki blisko 3,1 proc. W związku z tym ceny spot na polskim rynku w porównaniu do rynków sąsiednich nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, średnio za miesiąc wyniosły 44,76 /MWh, czyli o 5,57 /MWh więcej niż na rynku niemieckim (EEX) i o 6,55 /MWh więcej niż na rynku czeskim (OTE). Ceny surowców energetycznych w marcu zanotowały znaczące wzrosty. Kontrakty na ropę Brent otworzyły miesiąc na poziomie 77 $/bbl i systematycznie rosły, by pod koniec miesiąca osiągnąć poziom niespełna 83 $/bbl. Inna sytuacja występowała na rynku węgla. Kontrakty ARA na początku miesiąca były notowane na poziomie 76,50 $/t i wykazywały stałą tendencję spadkową, aby pod koniec miesiąca osiągnąć poziom 73,50 $/t. Podobnie jak na rynku węgla, tak i na rynku uprawnień do emisji CO 2 w marcu notowano spadki cen. W pierwszym tygodniu marca ceny na rynku spot oscylowały wokół poziomu 13,15 /t CO 2 i w ciągu miesiąca systematycznie spadały do poziomu około 12,66 /t CO 2. Pod koniec miesiąca Komisja Europejska poinformowała, że w 2009 r. w Unii Europejskiej emisje CO 2 były niższe o 11 proc. niż w roku Do spadków cen CO 2 przyczyniły się spadki indeksów węglowych oraz spadek produkcji energii elektrycznej, będący efektem spadku produkcji przemysłowej. Ważną informacją dla uczestników wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji było złagodzenie przez polski rząd stanowiska negocjacyjnego w sprawie zwiększonych limitów emisji na okres Polska zaproponowała Komisji Europejskiej roczny limit na poziomie 208,5 mln ton CO 2 (wcześniej walczyła o 284,6 mln ton CO 2 ). Należy dodać, że w zamian za złagodzenie stanowiska w tej sprawie Polska może liczyć na zwiększenie rezerwy praw do wykorzystania na projekty wspólnych wdrożeń. 8 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 polska EnerGIA nr 4 (18)/2010 9

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010 polska EnerGIA magazyn NR 1 (15) styczeń 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Graliśmy w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami wywiad wydarzenia spis treści PRAWDY

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja polska EnerGIA magazyn NR 10 (24) październik 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja wydarzenia spis treści Jubileuszowa nagroda

Bardziej szczegółowo

Energetyka będzie się rozwijać

Energetyka będzie się rozwijać polska EnerGIA magazyn NR 2 (4) LUTY 29 grupy tauron ISSN 1689-34 Tauron liderem sprzedaży detalicznej Łańcuch wartości Odnawialne źródła energii Wiceminister Skarbu Joanna Schmid: Energetyka będzie się

Bardziej szczegółowo

Giełdowy debiut Taurona

Giełdowy debiut Taurona polska EnerGIA magazyn NR 6 (20) czerwiec 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Giełdowy debiut Taurona Wywiad z min. Gradem Rynek energii RPA Prąd wprost z orbity spis treści Marcin Lauer Redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna polska EnerGIA magazyn NR 6 (8) czerwiec 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron i PGNiG zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna Karpacki Wyścig Kurierów

Bardziej szczegółowo

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne

polska Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne polska EnerGIA magazyn NR 7 (21) lipiec 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron już na giełdzie Energia na stoku Rynek energii Brazylia Tour de Pologne spis treści sponsor główny: AUTECHRE JAGA JAZZIST

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012

Atomowe. porozumienie. Dzień Inwestora Indywidualnego. Tauron awansuje w rankingach. Renesans węgla. Nr 10 (48) Październik 2012 Nr 10 (48) Październik 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 strategia Dzień Inwestora Indywidualnego wydarzenia Atomowe BIZNES Tauron awansuje w rankingach porozumienie raport Renesans węgla wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ZIMA Z TAURONEM. Wywiad z Antonim Tajdusiem O trendach w światowej energetyce i w górnictwie. Grupa Bezpieczniki w pracy

ZIMA Z TAURONEM. Wywiad z Antonim Tajdusiem O trendach w światowej energetyce i w górnictwie. Grupa Bezpieczniki w pracy NR 1 (75) STYCZEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET ZIMA Z TAURONEM str. 22 str. 4 Wywiad z Antonim Tajdusiem O trendach w światowej energetyce i w górnictwie str. 2 Biznes Tauron ponownie w RESPECT

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic.

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic. Nr 10 (60) październik 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Jesienna oferta Taurona wywiad Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2 wydarzenia Tauron w kamerach National Geographic wydarzenia Bezpieczniki

Bardziej szczegółowo

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji

Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji Nr 9 (35) Wrzesień 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 strategia Reorganizacja spółek w Grupie wywiad ANDRZEJ KRASZEWSKI Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji biznes

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas polska EnerGIA magazyn NR 8 (10) sierpień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jan Bury Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas Rynek energii Hiszpania Czas biogazu Energetyczny ekofan spis treści Prawdy

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO NR 3 (65) MARZEC 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET M A G A Z Y N GRU P Y T A U R O N ISSN 1689-5304 Promocja TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO str. 23 str. 4 Wywiad z prezesem PKOl Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (41) Marzec 2012. wywiad Jerzy Buzek: Weto to ostateczność. raport Kontrowersje wokół OZE. wydarzenia. Zima z Tauronem

Nr 3 (41) Marzec 2012. wywiad Jerzy Buzek: Weto to ostateczność. raport Kontrowersje wokół OZE. wydarzenia. Zima z Tauronem Nr 3 (41) Marzec 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 wywiad Jerzy Buzek: Weto to ostateczność raport Kontrowersje wokół OZE wydarzenia Zima z Tauronem wydarzenia Polska Energia 3 (41) 2012 VII Konferencja

Bardziej szczegółowo

LATO Z ENERGIĄ. Tauron przedstawia. Biznes Podróże gigantów Transport olbrzymich urządzeń do elektrociepłowni Stalowa Wola

LATO Z ENERGIĄ. Tauron przedstawia. Biznes Podróże gigantów Transport olbrzymich urządzeń do elektrociepłowni Stalowa Wola NR 8 ( 70) SIERPIEŃ 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET Tauron przedstawia LATO Z ENERGIĄ str. 4 Wywiad z Jerzym Dudkiem O drodze z kopalni na stadiony piłkarskie str. 10 Biznes Sprawniejsza obsługa

Bardziej szczegółowo

NIECH ŻYJE NAM str. 14 GÓRNICZY STAN. Grupa

NIECH ŻYJE NAM str. 14 GÓRNICZY STAN. Grupa NR 12 (74) GRUDZIEŃ 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET Grupa GÓRNICZY STAN NIECH ŻYJE NAM str. 14 str. 4 Wywiad z Grzegorzem Zielińskim Stabilne otoczenie to niższe koszty str. 10 Biznes Rakiety Biznesu

Bardziej szczegółowo

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki NR 6 (80) CZERWIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Innowacje PIERWIASTEK DO SKREŚLENIA str. 10 str. 4 GOŚĆ NUMERU Rainer Kiechl Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo