Ponad instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM."

Transkrypt

1

2 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Ponad instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM. Dalszy ciągły rozwój systemu następuje w ścisłej współpracy ze znanymi producentami maszyn i systemów sterowania. Stanowi to bezpieczną podstawę dla Państwa inwestycji. 2

3 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe SolidCut CAD 5 Frezowanie 2,5D 6 MILL-Expert 9 SolidCut Frezowanie 3D 10 Baza danych narzędzi 12 SolidElectrode 13 Obróbka elektroiskrowa 14 PentaCut 16 TubeCut 16 Wykrawanie/cięcie 17 Toczenie 2-50 osi 18 Moduły dodatkowe 20 System DNC 21 CAMMAN JOBMAN Serwis/Pomoc techniczna 23 Szkolenia Usługi 23 Zewnętrzne programowanie NC na bazie PC PEPS jest systemem CAD/CAM ukierunkowanym obiektowo, który służy do programowania obrabiarek. Wystarczający sprzęt, to standardowy PC z systemem operacyjnym Windows. System CAD/CAM oparty na PARASOLID znalazł pomyślne zastosowanie w wielu narzędziowniach, formierniach, w przemyśle maszynowym, jak również w zakładach obróbki blachy i drewna. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Windows i intuicyjnemu prowadzeniu użytkownika, PEPS umożliwia użytkownikowi produktywną i skuteczną pracę po bardzo krótkim okresie szkolenia. Dane CAD można importować do PEPS ze wszystkich systemów 2D i 3D CAD w wielu różnych formatach. PEPS korzystając z danych CAD i inteligentnych postprocesorów generuje bezbłędne programy NC uwzględniając cykle maszyny specyfi czne dla sterowania. W celu zmaksymalizowania programowania NC, PEPS oferuje moduły obróbki bazujące na strategiach obróbki. Biorąc pod uwagę funkcjonalność 3D, przejęcie znaczących informacji z systemów CAD i wysoki stopień automatyzacji, przy pomocy PEPS można w bardzo krótkim czasie zaprogramować większość skomplikowanych części. WINDOWS 2000, WINDOWS XP 3

4 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Obliczenie krzywych obróbki i geometrii obrotu Projekcja na paszczyzn odniesienia i wtórn PEPS Interfejsy CAD Powierzchnie NURBS DXF, DWG, IGES, HP-MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT, STL, ProE, Catia Version 4, Catia Version 5, Unigraphics, Solid Works, Inventor, IronCAD i Solid Edge Sheet Body Moduł CAD Moduł CAD systemu PEPS stanowi podstawę dla wszystkich modułów obróbki. Na bazie danych 2D oferuje on obszerne funkcje CAD do opracowywania, konwersji, manipulacji, napraw i obliczeń geometrii. Dod./ujem. Ksztat bryy Szczególną cechą PEPS jest język makropoleceń, który umożliwia użytkownikowi wykonanie określonych funkcji dodatkowych, jak również opracowanie własnych programów parametrowych. Moduł 3D na bazie PARASOLID SolidCut CAD Funkcjonalność Open GL Technika warstw Przetwarzanie fi gur Rendering Wymiarowanie / teksty Język makropoleceń Inteligentny kursor Kontekstowy system pomocy, włącznie z wideo Przeduenie styczne 4

5 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Analiza narzdzi 3D PEPS SolidCut CAD Programowanie NC oparte będzie w przyszłości na danych przestrzennych 3D. Camtek opracował specjalnie dla tego obszaru zastosowań moduł PEPS SolidCut CAD bazujący na Parasolid. SolidCut CAD stanowi podstawę 3D CAD dla wszystkich modułów obróbki. PEPS SolidCut CAD stanowi moduł do modelowania hybrydowego. W SolidCut CAD można geometrię płaszczyzn i brył tworzyć, wczytywać, zmieniać, łączyć ze sobą i wyprowadzać od siebie. Naprawa i automatyczne zamykanie otworów Przedłużenie brył Wyznaczenie krzywych brzegowych, projekcji 2D i 3D, jak również wyprowadzanie modeli drutowych. Obliczenie krzywych obróbki i geometrii obrotu Wyznaczenie właściwości brył (długość, promień, punkt ciężkości, masa) Konstrukcja powierzchni NURBS Poprzez logicznie zbudowaną listę operacji i funkcjonalność OpenGL, moduł ukierunkowany obiektowo umożliwia fotorealistyczną prezentację w postaci modelu kreskowanego, ramowego drutowego lub kombinacji obydwu wariantów. Konstrukcja brył Tworzenie dowolnych powierzchni, jak powierzchni regularnych, obrotowych, Sweep/Spine i sieci krzywych. Wyrównania wewnętrzne / zewnętrzne Zaokrąglenia powierzchni Powierzchnie offsetowe Przedłużenia, przecięcia i wyrównania powierzchni i krzywych. Tworzenie brył ciał stałych, jak prostopadłościan, walec, kula, graniastosłup i torus. Tworzenie ciał stałych o dowolnej geometrii poprzez formowanie, obrót i prowadzenie wzdłuż krzywych. Operacje algebry Boole a, jak dodawanie, odejmowanie i obróbka. Obliczenia ścian, powierzchni przesuniętych, przesunięć dodatnich/ujemnych. Naddatki obróbkowe Obliczenia podziału kształtów, skosy i powierzchni tuszowania z automatycznym przedłużeniem Stałe i zmienne zaokrąglenia i fazy krawędzi, naroża i promienie wystającego materiału Transformowanie, odbicie lustrzane, kopiowanie i skalowanie Konwersja powierzchni na bryły i brył na powierzchnie 5

6 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Obróbka wielokrotna Frezowanie PEPS 2,5D Obróbka zgrubna 2,5 D pozostaoci materiau Większość zadań produkcyjnych w zakresie frezowania, wiercenia i szlifowania współrzędnościowego, to zadania 2,5D. Specjalnie dla tych zastosowań PEPS oferuje moduł frezowania 2,5D. W połączeniu z modułem 3D CAD PEPS SolidCut, obróbkę 2,5D można stosować bezpośrednio na bazie danych 3D, jak bryły i powierzchnie. Modułowa budowa modułu frezowania (dla frezowania 2,5D, frezowania Feature Based, obróbki wielopłaszczyznowej i frezowania 3D) umożliwia ciągłe dostosowanie do asortymentu obrabianych części. Komfortowe cykle obróbki, przeglądowy wybór stałych cykli obróbki, jak również zintegrowana symulacja brył z aktualizacją części nieobrobionych i kontrolą kolizji gwarantują krótkie czasy programowania i wysoką niezawodność. Dostosowane postprocesory dla każdej maszyny CNC tworzą programy NC, które są krótkie, przejrzyste i gotowe do natychmiastowego uruchomienia. 6 Przejęcie strategii z systemów CAD Obróbka na powierzchniach 3D i dane dla brył (opcja) Zaokrąglenie toru frezowania (obróbka HSC) Fotorealistyczna symulacja brył, włącznie z narzędziami, imakami i uchwytami specjalnymi przedmiotów. Lista operacji (drzewo strategii ukierunkowane na obiekt) Obróbka wielokrotna Powtarzanie pełnej sekwencji programu Automatyczne tworzenie podprogramów Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Sterowanie systemami manipulacyjnymi Automatyczne obliczanie czasu obróbki Baza danych narzędzi z zapisaniem do pamięci zajęcia magazynów i wykazów narzędzi Frezowanie 2,5D cykle obróbki zgrubnej Frezowanie płaszczyzn z optymalizacją Frezowanie kieszeni otwartych i zamkniętych z dowolną liczbą wysepek i promieniowym dosuwem ponad 90%. Obliczanie kieszeni i wysepek ze ścianami stożkowymi, zaokrąglonymi na górze i dnie lub o dowolnym profi lu. Obróbka zgrubna wgłębna przy pomocy specjalnych narzędzi do frezowania Obróbka wgłębna spiralna lub z rampą Obróbka zgrubna pozostałości materiału także na bazie danych 2,5D Wpływanie na zaokrąglenia i krawędzie podczas frezowania rdzeni formierskich i kieszeni Frezowanie trochoidalne Dosuw poza materiał (otwarte kieszenie) Zachodzenie podczas najazdu i wycofania

7 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Frezowanie 2,5D rozwinicie Frezowanie 2,5D rozwinicie Frezowanie PEPS 2,5D Tor narzdzia zaokrglony (HSC) Frezowanie 2,5D cykle obróbki wykańczającej Obróbka HSC (stały dosuw Z) Obróbka wykańczająca kontury z najazdem/wycofaniem z optymalizacją, z lub bez korekty zaokrąglenia. Obliczenia ścian stożkowych, z zaokrągleniem na górze i dnie lub o dowolnym profi lu. Automatyczna obróbka pozostałości materiału(zgrubna i wykańczająca) Frezowanie skosów Frezowanie z projekcją na kulę, cylinder lub skośną płaszczyznę. Frezowanie z wolnej ręki i pozycjonowanie Frezowanie regularnych powierzchni Grawerowanie według różnych krojów pisma (czcionki typu TrueType) liniowego, kołowego, wypukłego, wklęsłego, włącznie z zaokrągleniem naroży. Zmiana technologii podczas obróbki profi li Obróbka wahadłowa (współbieżna, przeciwbieżna) Tor narzdzia zaokrglony (HSC) Tor narzdzia zaokrglony (HSC) 7

8 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Frezowanie PEPS 2,5D Mocowanie na wiey Frezowanie i wiercenie 2,5D z cyklami stałymi obróbki Cykl dla kieszeni kołowych Cykl dla kieszeni prostokątnych Cykl frezowania rowków Cykl wiercenia i wiercenia głębokich otworów Cykl wiercenia z pogłębianiem Cykl gwintowania Cykl frezowania gwintów wewnętrznych Cykl frezowania gwintów zewnętrznych Cykl frezowania wiercenia Cykl rozwiercania dokładnego Cykl wytaczania Technika podprogramów Przesunięcie punktu zerowego Cykle specjalne specyfi czne dla maszyny (opcja) Okno dialogowe Wiercenie Frezowanie 2,5D obróbka wielopłaszczyznowa 8 Proste programowanie obrabiarek z 4. i 5. osią Mocowanie na wieży Obliczenie przesunięć punktu zerowego Wyprowadzenie jako cykl maszynowy (zależny od sterowania) Tworzenie rozwinięć na bazie danych 3D (w połączeniu z SolidCut CAD) Obróbka i symulacja osi obrotowej Rowek rubowy Frezowanie

9 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe 3D Ustawienie punktu zerowego na bryle Obróbka wielopaszczyznowa 5 osi MILL-Expert i szlifowanie współrzędnościowe Frezowanie 2,5D MILL-Expert Obróbka Feature Based z automatyczną optymalizacją drogi i kolejności narzędzia Użytkownik dowolnie defi niuje strategie frezowania i wiercenia Optymalizacja wymiany narzędzi z uwzględnieniem punktu zerowego (w połączeniu z obróbką wielopłaszczyznową i MILL-Expert) Przejęcie strategii z systemów CAD MILL-Expert Feature Szlifowanie współrzędnościowe i profilowe Cykle szlifowania współrzędnościowego otworów Przesunięcie punktu zerowego Mocowanie wielokrotne Szlifowanie profi li z automatycznym obliczeniem położeń w osi C Szlifowanie profi li z automatycznym obliczeniem prędkości posuwu Urządzenie do szlifowania rowków włącznie z automatycznym obliczeniem bezkolizyjnych położeń osi C i symulacją 3D (w połączeniu z SolidCut CAD) Ptle wspórzdnociowe 9

10 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Obróbka wykaczajca 3D paszczyzna Z Obróbka wykaczajca 3D pozostaoci materiau 3D HSC Obróbka zgrubna pozostaoci materiau PEPS SolidCut Frezowanie 3D 3D HSC Obróbka wykaczajca wspóbiena Moduł PEPS SolidCut Frezowanie 3D oferuje rozbudowane strategie obróbki. Niezależnie od złożoności obrabianej części SolidCut Frezowanie 3D oblicza automatycznie wszystkie drogi narzędzia. SolidCut Frezowanie 3D charakteryzuje się krótkimi czasami obliczeń, optymalnymi strategiami obróbki HSC i unikaniem zbędnych przemieszczeń narzędzi. Wyczerpująca dokumentacja i praktyczne szkolenia zapewniają, że po 3 dniowym szkoleniu można już używać w produkcji modułu SolidCut Frezowanie 3D. Interfejs użytkownika Komfortowe sterowanie systemu i szybki dostęp do wszystkich wpisów związanych z obróbką przy pomocy w pełni zintegrowanego menedżera operacji. Jednolite okna dialogowe zapewniają konsekwentną i szybką obsługę systemu. Obliczenie torów frezowania następuje do wyboru na sekwencję w przypadku otwartego okna wprowadzania lub po zdefi niowaniu kilku operacji. Obróbka zgrubna Obróbka zgrubna w równoległej osi z automatycznym obliczeniem kątów torów frezowania na płaszczyznę obróbki, w odniesieniu do długości drogi obróbki lub z ręcznym defi niowaniem kątów. Obróbka zgrubna offsetowa z optymalnym tworzeniem offsetów i automatycznym minimalizowaniem drogi jałowej. Oczyszczenie toru frezowania przy bocznym dosuwie ponad 50%. Cykle HSC z zaokrąglonymi torami obróbki i połączenia. Cykle obróbki wgłębnej HSC Obróbka zgrubna pozostałego materiału Automatyczne obliczanie i obróbka wszystkich obszarów pozostałego materiału na podstawie operacji odniesienia lub pozostałości materiału. Zmniejszenie etapów operacji zgrubnej i pełna obróbka wszystkich nie osiągniętych dotychczas obszarów. 10

11 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Obróbka wykaczajca 3D pozostaoci materiau PEPS SolidCut Frezowanie 3D Tor narzdzia zaokrglony (HSC) Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca w osi równoległej w jednym i w obydwu kierunkach pod ustalonym z góry kątem toru frezowania. Obróbka wykańczająca powierzchni przy dosuwie na głębokość chropowatości, ograniczona do obszarów zależnych od pochylenia. Obróbka wykańczająca spiralna i promieniowa w granicach ustalonych z góry profi li granicznych. Obróbka wykańczająca profi li i pisma na powierzchniach o dowolnym kształcie. Automatyczne obliczanie ograniczeń obróbki przy frezowaniu punktów kontaktowych. Strategie HSC dla dosuwania, odsuwania i torów połączenia Automatyczne rozpoznanie płaskich i pochyłych obszarów Obróbka wykańczająca pozostałości materiału Szybkie i pełne rozpoznanie wszystkich obszarów, w których występują pozostałości materiału Obróbka obszarów, w których występują pozostałości materiału, przy pomocy automatycznych cykli obróbki. Obróbka zaokrągleń Usuwanie materiału wzdłuż lub poprzecznie do geometrii pozostałości materiału Kombinowana obróbka obszarów płaskich i pochyłych przy pomocy jednolitej lub różnej strategii obróbki Rozróżnienie płaskich i pochyłych obszarów pozostałości materiału Różnicowanie lub nakładanie się na siebie obrabianych obszarów Tory dosunięcia / odsunięcia i połączeń Typowe sterowanie wszystkich torów dosunięcia / odsunięcia i połączeń w materiale i poza nim Redukcja wszystkich ruchów roboczych i wycofania w celu zminimalizowania szybkich ruchów Typowe tory narzędzi (HSC) zapewniają optymalne powierzchnie obrabianego przedmiotu przy maksymalnej prędkości posuwu. Symulacja W pełni zintegrowana symulacja brył ze wskazaniem pozostałości materiału i porównaniem wartości zadanych z rzeczywistymi. Kontrola kolizji narzędzi, uchwytów i przyrządów do mocowania. Defi niowanie dowolnej płaszczyzny skrawania Szybka symulacja Rapid Cut, prezentacja obrabianego przedmiotu w ciągu kilku sekund 11

12 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Baza danych narzdzi Frezowanie Baza danych narzdzi Toczenie Baza danych narzędzi Baza danych narzędzi PEPS stanowi rozwiązanie dla zarządzania narzędziami. Standardowa baza danych zawarta jest w modułach Frezowanie 2,5D, SolidCut Frezowanie 3D i Toczenie. Umożliwia ona nie tylko zarządzanie wszystkimi danymi dla narzędzi, ale również zapewnia elastyczne interfejsy do istniejących baz danych (np. Walter-TDM, WINTOOL itd.). Zwrócono szczególną uwagę na elastyczność bazy danych. Frezowanie: Geometrie narzędzi: Frezy trzpieniowe, torusowe, kulowe i stożkowe; frezy z rowkiem T, baryłkowate i w kształcie jaskółczego ogona; narzędzia specjalne i wiertła. Geometrie uchwytów: Tuleja zaciskowa duża i mała, trzpień do mocowania, uchwyt wiertarski, tuleja Morse a, dowolna defi nicja Numer identyfi kacyjny Obliczenie danych skrawania w zależności od materiału Automatyczna aktualizacja zmian materiałowych Toczenie: Narzędzia ISO z automatycznym tworzeniem Wiertła Narzędzia specjalne Numer identyfi kacyjny Obliczenie danych skrawania w zależności od materiału Automatyczna aktualizacja zmian materiałowych 12

13 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Obróbka elektrod 3D przy pomocy SolidCut Frezowanie 3D SolidElectrode Opracowanie i zmiana elektrod Tworzenie i przechowywanie geometrii elektrod 3D Zmiany geometrii elektrod Przyporządkowanie geometrii bryły oprawy elektrody Archiwizacja półwyrobów elektrod Automatyczne tworzenie ramy pomiarowej z powierzchnią ustawczą Zachowanie elektrod w bazie danych CAMMAN, z dodatkowymi informacjami,takimi jak : pozycja, głębokość obróbki erozyjnej, numer identyfi kacyjny elektrod, naddatek na obróbkę, dane pomiarowe, nazwa programu, oznaczenie elektrody do obróbki zgrubnej / wykańczającej, jak również dowolne dodatkowe informacje. Symulacja procesu rozwiercania zgrubnego z kontrolą kolizji Programowanie NC dla maszyn do rozwiercania zgrubnego metodą obróbki elektroiskrowej Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Zarządzanie Symulacja rozwiercania obróbką elektroiskrową i tworzenie programu NC 13

14 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Pyta ksztatowa 3D Automatyczne rozpoznanie geometrii do obróbki elektroerozyjnej PEPS Obróbka elektroiskrowa W ścisłej współpracy ze znanymi producentami maszyn opracowano moduł PEPS obróbka elektroiskrowa, który stale dostosowywany jest do najnowszych funkcji maszyn. Postprocesory dostępne są dla wszystkich marek i typów maszyn. Dzięki szerokiej funkcjonalności PEPS w tym zakresie odgrywa wiodącą rolę na rynku i jest polecany przez wielu producentów. Komfortowe sterowanie systemu i szybki dostęp do wszystkich wpisów związanych z obróbką przy pomocy w pełni zintegrowanego menedżera operacji. Obróbka na powierzchniach 3D i dane dla brył (dane dla brył opcjonalne) Automatyczne rozpoznanie i obróbka geometrii nadających się do obróbki elektroiskrowej Asystenci projekcji do automatycznego wytwarzania Geometrii projekcyjnych poprzez krzywą 3D i kąt lub poprzez dwie krzywe 3D i linie synchronizacji Fotorealistyczna symulacja brył włącznie z mocowaniem Symulacja obejmująca przesunięcie torów i prezentacje erod Automatyczne obliczanie drogi najazdu i wycofania Automatyczne wprowadzenie i obcięcie drutu Automatyczne pozycjonowanie Automatyczne obliczanie pozycji startu Stałe i zmienne stożki Obróbka powierzchni regularnych Kontrola podcinania Asystent projekcji 14 Obróbka noy tokarskich

15 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Regulowana paszczyzna odniesienia PEPS Obróbka elektroiskrowa Obróbka suwaka skośnego włącznie z projekcją na płaszczyznę odniesienia Stożkowa i cylindryczna obróbka elektroiskrowa kieszeni przy dowolnej geometrii wyjściowej Skrawanie wahadłowe (obróbka wykańczająca w szczelinie) Automatyczne oddzielanie odpadów Łączenie trójkątne Łączenie wielopunktowe Zmiana powietrza skrawania Regulowana wysokość odniesienia Bazy danych technologicznych dla wszystkich powszechnych typów maszyn Wyprowadzanie podprogramów Zmiana rejestrów Technologia najazdu i cofnięcia Defi niowanie obróbki ukierunkowane obiektowo Zmiana geometrii i obróbki przez zwykłe kliknięcie myszką Kompletne strategie obróbki, które można zapisać w pamięci Wyprowadzanie JOB, Script, CMD i podprogramów Sterowanie systemami manipulacyjnymi Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Obróbka powierzchni regularnych Obróbka powierzchni regularnych 15

16 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Cicie laserowe i strumieniem wody 5 osi Obróbka rur 6 osi PEPS PentaCut PEPS TubeCut Automatycznie generowany przyrzd mocujcy Jednoczesne cięcie laserem i strumieniem wody w 5 osiach Zakres dostawy obejmuje moduł modelowania hybrydowego SolidCut CAD (opis patrz strona 5) Automatyczne obliczanie położenia, włącznie z możliwościami transformacji i obrotu w celu dokładnego pozycjonowania przedmiotu na stole obrabiarki Automatyczne obliczanie kratowych urządzeń do mocowania Automatyczne przełączanie urządzeń do mocowania Automatyczne generowanie danych NC w celu przygotowania przyrządów mocujących w maszynie do cięcia laserem lub strumieniem wody Automatyczne rozpoznanie i obróbka wewnętrznych i zewnętrznych krzywizn brzegowych Ręczne defi niowanie cięcia, przedłużanie cięć Automatyczne i interaktywne regulowanie kąta dyszy w celu uniknięcia kolizji Automatyczna optymalizacja obróbki, włącznie z wygładzaniem drogi narzędzia Automatyczny wybór technologii z wewnętrznej bazy danych Defi niowanie dowolnego punktu zmiany w obróbce w celu wpływania na kąt dyszy, technologię cięcia, przebicia i mikro złącza. Interpolacja promieniowa 3D (CIP, G12) i wyprowadzanie krzywej składanej Wyprowadzanie funkcji specjalnych i cykli specyfi cznych dla maszyny Automatyczne dostosowanie technologii cięcia w krytycznych strefach do funkcji liniowej Jednoczesne cięcie laserem i strumieniem wody w 6 osiach (Obróbka rur w osi obrotowej) Automatyczne dostosowanie importowanych danych CAD do maszyny roboczej Automatyczne tworzenie obróbki Automatyczne rozpoznanie i obróbka cięcia stożkowego i cylindrycznego Wytwarzanie regularnych i dowolnych profi li rurowych Przetwarzanie geometrii rur dla przebić i geometrii końców rur Przełączanie geometrii rur Automatyczne rozpoznanie i obróbka wewnętrznych i zewnętrznych krzywizn brzegowych rur, włącznie z wysterowaniem osi obrotowej (zamocowanie przedmiotu w osi obrotowej) Symulacja Zintegrowana fotorealistyczna symulacja brył, kontrola kolizji i unikanie kolizji z uwzględnieniem kinematyki maszyny Automatyczne nadzorowanie i unikanie kolizji podczas obróbki i pozycjonowania. 16

17 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Symulacja wykrawania/cicia Symulacja cicia laserem Automatyczna obróbka Expert Wycinanie Wykrawanie / cięcie i cięcie laserowe w 2 osiach, plazmowe i strumieniem wody Małe ilości, złożone geometrie części i krótkie terminy dostaw wymagają szybkiego i skutecznego programowania NC. W oparciu o te założenia opracowano moduł PEPS do obróbki blachy. System Peps Expert umożliwia automatyczne programowanie NC dla obrabiarek różnych producentów. Interaktywne Nesting [zagnieżdżanie] Cluster Nesting [zagnieżdżanie grupowe]: Półautomatyczne zagnieżdżanie z automatycznym nadzorowaniem odległości między częściami, par części i ustawienia w optymalnym położeniu kątowym (opcja) Random Shape Nesting Automatyczne zagnieżdżanie przy podanych parametrach zagnieżdżania, jak liczba sztuk, odległość pomiędzy częściami, dozwolony kąt obrotu i dokładność zagnieżdżania (opcja) Expert System włącznie z automatycznym obliczaniem obróbki Automatyczne pozycjonowanie mikro złączy zachodzenia na siebie Automatyczny przydział narzędzi specjalnych Automatyczne tworzenie geometrii dosunięcia i odsunięcia Różne tryby dla naroży (dowolnie wybierane) Automatyczny przydział obróbki laserowej i wykrawania / cięcia poprzez kolory elementów Automatyczne nastawienie wtórne blachy Symulacja obróbki uwzględniająca praktykę z dowolną prędkością Wysterowanie przenośnika ślizgowego i klap części Wysterowanie urządzeń do załadunku i rozładunku (opcja) Automatyczne zajęcie magazynu narzędziowego Zarządzanie różnymi magazynami narzędziowymi Obsługa kombinowanych maszyn Funkcjonalność ukierunkowana obiektowo każda zmiana geometrii lub obróbki zostanie automatycznie przeniesiona na części Wyprowadzenie NC do wyboru z podprogramami lub bez nich Obszerna baza danych technologii i narzędzi Zarządzanie programami i pozostałościami blachy (opcja) Zarządzanie zleceniami (opcja) Połączenie z systemami PPS Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Automatyczne obliczanie czasu obróbki 17

18 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Kombinowane toczenie i frezowanie Symulacja przestrzenna maszyny 3D PEPS Toczenie 2-50 osi Obróbka zgrubna 2 narzdziami Wraz z wprowadzeniem napędzanych narzędzi i dodatkowych osi toczenie stało się procesem kompletnej obróbki. Moduł toczenia PEPS oferuje optymalne rozwiązanie dzięki połączeniu modułu toczenia i frezowania oraz w pełni zintegrowanej symulacji przestrzennej maszyny dla złożonych obrabiarek wykonujących kombinowaną obróbkę. Przedstawienie kompletnej przestrzeni maszyny umożliwia wierną symulację procesów obróbki na PC, sprawdzenie kolizji i optymalizację. Powoduje to wydłużenie czasu pracy maszyn i uniknięcie kosztownych kolizji. 18 Programowanie wielokanałowe 10 kanałów i 50 osi Symulacja przestrzenna maszyny 3D Obróbka na powierzchniach 3D i dane dla brył (opcja) Wierna symulacja przestrzeni maszyny z pełnym nadzorowaniem kolizji Jednoczesna symulacja w czasie rzeczywistym wielu procesów Obliczenia w czasie rzeczywistym Obróbka w osiach C, B i Y powierzchni bocznych, czołowych lub stożkowych. Wiercenie, frezowanie kieszeni, frezowanie profi lowe, grawerowanie w różnych krojach pisma, frezowanie rowków spiralnych i podłużnych. Obróbka wrzecionem współpracującym i obróbka z lunetą i konikiem. Interaktywne szkice mocowania obejmujące generowanie oprawy, szczęk, tulei zaciskowej, zabieraka czołowego, trzpienia do mocowania, wrzeciona głównego i przeciwnego, jak również konika i tulei wrzecionowej. Toczenie podłużne, poprzeczne i odręczne. Podcięcia i rodzaje gwintów Wcinanie promieniowe, osiowe i przecinanie Cykl skrawania zewnątrz, wewnątrz, w przód i wstecz Obróbka wewntrzna Okno dialogowe Cykl gwintowania Obróbka z tyu

19 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Obróbka O B Obróbka O B PEPS Toczenie 2-50 osi Obróbka profi li zewnątrz, wewnątrz, w przód i wstecz Obróbka profi li z podaniem różnych posuwów, prędkości obrotowych, tolerancji i wolnych kątów. Cykle obróbki zgrubnej płaszczyzn Stałe cykle obróbki, centrowanie, wiercenie, rozwiercanie dokładne otworów, gwintowanie otworów wewnętrznych, nacinanie gwintów. W zależności od sterowania stałe cykle obróbki mogą być wyprowadzane jako cykle lub wyzwalane Obszerna zintegrowana baza danych narzędzi, włącznie z przeglądarką grafi ki. Sterowanie systemami manipulacyjnymi Programowanie według wariantów dla grup części Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Pomiar stanu rzeczywistego. Pomiar stanu rzeczywistego System tolerancji ISO Obróbka z napdzanymi narzdziami 19

20 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Modu dla noy tokarskich Zazbienie ewolwentowe PEPS Moduły dodatkowe PEPS Moduł do kół zębatych Dane wymagane do obliczenia ewolwenty wprowadzane są poprzez okno dialogowe. Na ewolwentę można wpływać poprzez wprowadzenie przesunięcia profi li, odległości rolek lub wymiaru na zębach, jak również promieni zaokrągleń głowy i u dna wrębów. Poza tym z modułu zazębienia wyprowadza się wszystkie odpowiednie wymiary kontrolne. PEPS QUICK-SCAN QUICK-SCAN jest modułem programowym do skanowania niezwymiarowanych rysunków, szkiców lub części wzorcowych przy pomocy skanera płaskiego, skanera fotografi cznego lub kamery wideo. Skanowanie przy pomocy skanera płaskiego Skanowanie przy pomocy kamery wideo lub skanera fotografi cznego Wybór profi li Automatyczne śledzenie profi li Defi niowanie elementów linii prostych i kół z uwzględnieniem tolerancji Automatyczne tworzenie stycznych przejść Edycja elementów profi lu z profi lem oryginalnym w tle Wyprowadzenie danych w formacie DXF w celu dalszego przetwarzania w PEPS PEPS Moduł do noży tokarskich Moduł do noży tokarskich oblicza geometrię wymaganą do obróbki elektroiskrowej noży tokarskich profi lowych w zależności od kąta natarcia górnego, przedniego i bocznego noża tokarskiego. Dane wprowadza się w oknie dialogowym, które nie wymaga objaśnień. PEPS Moduł do krzywek tarczowych Moduł PEPS do krzywek tarczowych oferuje rozbudowane obliczenia krzywek w celu przygotowania krzywek sterujących w maszynach do obróbki elektroiskrowej, frezarkach lub szlifi erkach współrzędnościowych. PEPS Specjalne makropolecenia Zabezpieczenie części w razie przestojów narzędzia skrawające stożkowe i cylindryczne w obróbce elektroiskrowej Manipulowanie promieniami w obróbce elektroiskrowej Obróbka profi li części w obróbce elektroiskrowej Obróbka profi lu zerowego w obróbce elektroiskrowej Wyprowadzenie punktów krzywki Obróbka 3D rowków spiralnych dla modułu Toczenia Sprężyna talerzowa 3D dla modułu SolidCut 3D Frezowanie Korekcja wymiaru na skurcz Rozwinięcie na stożku 20

21 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Fräsen Drehen Erodieren Stanzen Laserschneiden System DNC System DNC dla Windows Bezpieczna transmisja danych włącznie z trybem ponownego ładowania pomiędzy PC a obrabiarką. Programy NC będą bez dodatkowego wprowadzenia do PC żądane przez maszynę NC. Transmisja programów NC w sieci Intranet Szeregowa transmisja programów NC światłowodem Transmisja programów NC drogą radiową Jedna stacja robocza PC może obsługiwać do 32 maszyn NC Integracja z dowolną siecią Symulacja taśmy perforowanej Protokóły zapewniające wygodne połączenie (np. Heidenhain, Deckel, Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES) Bezpośrednie wywołanie programu NC przez sterowanie CNC Obsługa interfejsów standardowych i inteligentnych 21

22 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Zarzdzanie programami NC z przegldark bry CAMMAN 3.5 JOBMAN 3.5 Zarządzanie programami NC i rysunkami Zarządzanie zleceniami w połączeniu z automatycznym zagnieżdżeniem Wygodny system do zarządzania programami NC i danymi geometrii, obejmuje zarządzanie wersjami i DNC. CAMMAN zarządzanie programami NC ułatwia dostęp do istniejących danych i umożliwia wprowadzenie wielu informacji dodatkowych, jak np. numer rysunku, numer zlecenia, numer projektu, klient, komentarz, data, programista, maszyna i wypuszczenie programu. Wybór plików wspomagany jest przez zintegrowaną przeglądarkę grafi ki. Zastosowanie zarządzania programami powoduje, że zarówno programista jak i personel obsługujący maszynę mają dostęp do centralnej bazy danych. W ten sposób wyklucza się pomyłki i źródła błędów. Podstawą CAMMAN jest program MS ACCESS, co gwarantuje użytkownikowi długoterminowe zabezpieczenie know-how, ponieważ indywidualne dopasowanie struktury danych realizuje się prosto i korzystnie cenowo. Zarządzanie zleceniami JOBMAN tworzy automatycznie zagnieżdżanie zleceń. JOBMAN wybiera części z tego samego materiału o tej samej grubości i przekazuje do modułu Random Shape Nesting. Części przeznaczone do obróbki wybierane są automatycznie z różnych zleceń i umieszczane optymalnie na tablicy. Zarządzanie zleceniami JOBMAN zapewnia, że wszystkie części danego zlecenia będą wykonane z właściwego materiału i nie zapomni się o żadnej części. Interfejsy do systemów PPS Dla CAMMAN i JOBMAN dostarczane są opcjonalnie interfejsy do wszystkich systemów PPS, jak SAP, Schubert itd. 22

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD PEPS CAD/CAM SYSTEM Z ponad 40 000 instalacji i 25 lat doświadczenia na rynku światowym, PEPS jest jednym z wiodących Systemów CAD/CAM. We współpracy z producentami Obrabiarek CNC i producentami Sterowników

Bardziej szczegółowo

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek TNC 620 Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek Marzec 2014 Opisane w tym prospekcie funkcje i dane techniczne obowiązują dla TNC 620 z NC-SW 81760x-01 2 Treść TNC 620... Gdzie może

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics SINUMERIK MDynamics Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK www.siemens.pl/sinumerikmdynamics Spis treści Od pomysłu do gotowego detalu SINUMERIK MDynamics

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Linia produktów VERICUT firmy CGTech

Linia produktów VERICUT firmy CGTech Linia produktów VERICUT firmy CGTech VERICUT VERIFICATION Moduły oprogramowania VERICUT To podstawowy moduł linii produktów VERICUT. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do symulacji i weryfikacji 3- osiowego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Szczecin, dn. 29.01.2015r. O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

CNC Symulacja obrabiarki Optymalizacja prędkości frezowania Weryfikacja programu Kontrola i analiza

CNC Symulacja obrabiarki Optymalizacja prędkości frezowania Weryfikacja programu Kontrola i analiza CNC Symulacja obrabiarki Optymalizacja prędkości frezowania Weryfikacja programu Kontrola i analiza Uszkodzenie wirtualnej obrabiarki w programie VERICUT może uchronić prawdziwą obrabiarkę! Program VERICUT

Bardziej szczegółowo

CUT 20P / CUT 30P z opuszczanymi drzwiami

CUT 20P / CUT 30P z opuszczanymi drzwiami CUT 20P CUT 30P CUT 20P / CUT 30P z opuszczanymi drzwiami 2 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Układ prowadzenia drutu Generator i technologie Jednostka sterująca GF Machining Solutions 4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM ANNA KORCZ Politechnika Rzeszowska Streszczenie. W artykule omówione

Bardziej szczegółowo

hypermill najbardziej wszechstronne i elastyczne rozwiązanie CAM dostępne na rynku

hypermill najbardziej wszechstronne i elastyczne rozwiązanie CAM dostępne na rynku Rozwiązania CAD/CAM hypermill pozwala reagować szybko, sprawnie i dostosować się do warunków rynkowych Motoryzacja Projektowanie form Przemysł lotniczy Przemysł mechaniczny hypermill najbardziej wszechstronne

Bardziej szczegółowo

List od Prezesa SPIS TREŚCI

List od Prezesa SPIS TREŚCI Nest with the BEST List od Prezesa Dziękujemy za wybór oprogramowania SigmaNEST, jako rozwiązania dla Twojej firmy. Kultura korporacyjna SigmaTEK bazuje na integralności, zaufaniu, współpracy, komunikacji

Bardziej szczegółowo

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE...

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE... O CAD, CAM, CAE dla inżynierów projektantów branży mechanicznej AUTOR: Maciej Stanisławski Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), analiz

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. 1. 2. Nazwa Czujnik zegarowy z podstawką Frezarka uniwersalna z wyposażeniem Parametry określone przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy, po prostu idealny. Nowe sterowanie numeryczne w klasie kompakt SINUMERIK 828D

Kompaktowy, po prostu idealny. Nowe sterowanie numeryczne w klasie kompakt SINUMERIK 828D Kompaktowy, po prostu idealny Nowe sterowanie numeryczne w klasie kompakt SINUMERIK 828D Answers www.siemens.pl/sinumerik for industry. Spis treści Zastosowanie Komponenty sprzętowe CNC Funkcje Programowanie

Bardziej szczegółowo

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014 Magazyn dla klientów DMG MORI CELOS marki DMG MORI od pomysłu do gotowego produktu. 24 premiery światowe w 2014 roku, 9 z nich już w pierwszym półroczu. Systemy DMG MORI Rozwiązania z obszaru automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Journal. milltap 700 szybkość i precyzja. Pierwsza wspólnie skonstruowana obrabiarka DMG i MORI SEIKI

Journal. milltap 700 szybkość i precyzja. Pierwsza wspólnie skonstruowana obrabiarka DMG i MORI SEIKI Journal 04 07 nlx + ctx Innowacyjna technologia w toczeniu uniwersalnym 14 15 sprint 50 Nowa seria bardzo szybkich obrabiarek 19 milltap 700 Szybkość i precyzja 24 25 dmu evo Dynamiczna, 5-osiowa obróbka

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Dajemy przewagę w obróbce laserowej Spis treści Dajemy przewagę w obróbce laserowej.

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesów produkcyjnych - rozwiązania techniczne

Kontrola procesów produkcyjnych - rozwiązania techniczne Przewodnik kieszonkowy Rozwiązania pomiarowe dla obrabiarek CNC Kontrola procesów produkcyjnych - rozwiązania techniczne Poprawa jakości obróbki oraz wzrost wydajności Sondy do obrabiarek CNC Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC Rozwiązania Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Sondy do obrabiarek CNC Rozwiązania Zawartość przewodnika kieszonkowego Niniejszy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

Journal rozpoczęcie współpracy

Journal rozpoczęcie współpracy Journal rozpoczęcie współpracy DMG i MORI SEIKI rozpoczynają współpracę w Europie EMO 2011 rozpoczęcie wspólpracy DMG / MORI SEIKI na terenie Europy Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. w h i t e p a p e r. na maszynie wirtualnej.

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. w h i t e p a p e r. na maszynie wirtualnej. Siemens PLM Software Wirtualna maszyna jest rzeczywistością. Symulacja obróbki, optymalizacja i testowanie programów NC na maszynie wirtualnej. www.siemens.com/plm w h i t e p a p e r Firma INDEX Group

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych. Details

Oprogramowanie do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych. Details woodcad CAM Oprogramowanie do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych Details PL Oprogramowanie 3D do projektowania mebli i zabudów wewnętrznych woodcad CAM oprogramowanie 3D: od konstrukcji po produkcję

Bardziej szczegółowo