Ponad instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM."

Transkrypt

1

2 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Ponad instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM. Dalszy ciągły rozwój systemu następuje w ścisłej współpracy ze znanymi producentami maszyn i systemów sterowania. Stanowi to bezpieczną podstawę dla Państwa inwestycji. 2

3 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe SolidCut CAD 5 Frezowanie 2,5D 6 MILL-Expert 9 SolidCut Frezowanie 3D 10 Baza danych narzędzi 12 SolidElectrode 13 Obróbka elektroiskrowa 14 PentaCut 16 TubeCut 16 Wykrawanie/cięcie 17 Toczenie 2-50 osi 18 Moduły dodatkowe 20 System DNC 21 CAMMAN JOBMAN Serwis/Pomoc techniczna 23 Szkolenia Usługi 23 Zewnętrzne programowanie NC na bazie PC PEPS jest systemem CAD/CAM ukierunkowanym obiektowo, który służy do programowania obrabiarek. Wystarczający sprzęt, to standardowy PC z systemem operacyjnym Windows. System CAD/CAM oparty na PARASOLID znalazł pomyślne zastosowanie w wielu narzędziowniach, formierniach, w przemyśle maszynowym, jak również w zakładach obróbki blachy i drewna. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Windows i intuicyjnemu prowadzeniu użytkownika, PEPS umożliwia użytkownikowi produktywną i skuteczną pracę po bardzo krótkim okresie szkolenia. Dane CAD można importować do PEPS ze wszystkich systemów 2D i 3D CAD w wielu różnych formatach. PEPS korzystając z danych CAD i inteligentnych postprocesorów generuje bezbłędne programy NC uwzględniając cykle maszyny specyfi czne dla sterowania. W celu zmaksymalizowania programowania NC, PEPS oferuje moduły obróbki bazujące na strategiach obróbki. Biorąc pod uwagę funkcjonalność 3D, przejęcie znaczących informacji z systemów CAD i wysoki stopień automatyzacji, przy pomocy PEPS można w bardzo krótkim czasie zaprogramować większość skomplikowanych części. WINDOWS 2000, WINDOWS XP 3

4 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Obliczenie krzywych obróbki i geometrii obrotu Projekcja na paszczyzn odniesienia i wtórn PEPS Interfejsy CAD Powierzchnie NURBS DXF, DWG, IGES, HP-MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT, STL, ProE, Catia Version 4, Catia Version 5, Unigraphics, Solid Works, Inventor, IronCAD i Solid Edge Sheet Body Moduł CAD Moduł CAD systemu PEPS stanowi podstawę dla wszystkich modułów obróbki. Na bazie danych 2D oferuje on obszerne funkcje CAD do opracowywania, konwersji, manipulacji, napraw i obliczeń geometrii. Dod./ujem. Ksztat bryy Szczególną cechą PEPS jest język makropoleceń, który umożliwia użytkownikowi wykonanie określonych funkcji dodatkowych, jak również opracowanie własnych programów parametrowych. Moduł 3D na bazie PARASOLID SolidCut CAD Funkcjonalność Open GL Technika warstw Przetwarzanie fi gur Rendering Wymiarowanie / teksty Język makropoleceń Inteligentny kursor Kontekstowy system pomocy, włącznie z wideo Przeduenie styczne 4

5 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Analiza narzdzi 3D PEPS SolidCut CAD Programowanie NC oparte będzie w przyszłości na danych przestrzennych 3D. Camtek opracował specjalnie dla tego obszaru zastosowań moduł PEPS SolidCut CAD bazujący na Parasolid. SolidCut CAD stanowi podstawę 3D CAD dla wszystkich modułów obróbki. PEPS SolidCut CAD stanowi moduł do modelowania hybrydowego. W SolidCut CAD można geometrię płaszczyzn i brył tworzyć, wczytywać, zmieniać, łączyć ze sobą i wyprowadzać od siebie. Naprawa i automatyczne zamykanie otworów Przedłużenie brył Wyznaczenie krzywych brzegowych, projekcji 2D i 3D, jak również wyprowadzanie modeli drutowych. Obliczenie krzywych obróbki i geometrii obrotu Wyznaczenie właściwości brył (długość, promień, punkt ciężkości, masa) Konstrukcja powierzchni NURBS Poprzez logicznie zbudowaną listę operacji i funkcjonalność OpenGL, moduł ukierunkowany obiektowo umożliwia fotorealistyczną prezentację w postaci modelu kreskowanego, ramowego drutowego lub kombinacji obydwu wariantów. Konstrukcja brył Tworzenie dowolnych powierzchni, jak powierzchni regularnych, obrotowych, Sweep/Spine i sieci krzywych. Wyrównania wewnętrzne / zewnętrzne Zaokrąglenia powierzchni Powierzchnie offsetowe Przedłużenia, przecięcia i wyrównania powierzchni i krzywych. Tworzenie brył ciał stałych, jak prostopadłościan, walec, kula, graniastosłup i torus. Tworzenie ciał stałych o dowolnej geometrii poprzez formowanie, obrót i prowadzenie wzdłuż krzywych. Operacje algebry Boole a, jak dodawanie, odejmowanie i obróbka. Obliczenia ścian, powierzchni przesuniętych, przesunięć dodatnich/ujemnych. Naddatki obróbkowe Obliczenia podziału kształtów, skosy i powierzchni tuszowania z automatycznym przedłużeniem Stałe i zmienne zaokrąglenia i fazy krawędzi, naroża i promienie wystającego materiału Transformowanie, odbicie lustrzane, kopiowanie i skalowanie Konwersja powierzchni na bryły i brył na powierzchnie 5

6 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Obróbka wielokrotna Frezowanie PEPS 2,5D Obróbka zgrubna 2,5 D pozostaoci materiau Większość zadań produkcyjnych w zakresie frezowania, wiercenia i szlifowania współrzędnościowego, to zadania 2,5D. Specjalnie dla tych zastosowań PEPS oferuje moduł frezowania 2,5D. W połączeniu z modułem 3D CAD PEPS SolidCut, obróbkę 2,5D można stosować bezpośrednio na bazie danych 3D, jak bryły i powierzchnie. Modułowa budowa modułu frezowania (dla frezowania 2,5D, frezowania Feature Based, obróbki wielopłaszczyznowej i frezowania 3D) umożliwia ciągłe dostosowanie do asortymentu obrabianych części. Komfortowe cykle obróbki, przeglądowy wybór stałych cykli obróbki, jak również zintegrowana symulacja brył z aktualizacją części nieobrobionych i kontrolą kolizji gwarantują krótkie czasy programowania i wysoką niezawodność. Dostosowane postprocesory dla każdej maszyny CNC tworzą programy NC, które są krótkie, przejrzyste i gotowe do natychmiastowego uruchomienia. 6 Przejęcie strategii z systemów CAD Obróbka na powierzchniach 3D i dane dla brył (opcja) Zaokrąglenie toru frezowania (obróbka HSC) Fotorealistyczna symulacja brył, włącznie z narzędziami, imakami i uchwytami specjalnymi przedmiotów. Lista operacji (drzewo strategii ukierunkowane na obiekt) Obróbka wielokrotna Powtarzanie pełnej sekwencji programu Automatyczne tworzenie podprogramów Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Sterowanie systemami manipulacyjnymi Automatyczne obliczanie czasu obróbki Baza danych narzędzi z zapisaniem do pamięci zajęcia magazynów i wykazów narzędzi Frezowanie 2,5D cykle obróbki zgrubnej Frezowanie płaszczyzn z optymalizacją Frezowanie kieszeni otwartych i zamkniętych z dowolną liczbą wysepek i promieniowym dosuwem ponad 90%. Obliczanie kieszeni i wysepek ze ścianami stożkowymi, zaokrąglonymi na górze i dnie lub o dowolnym profi lu. Obróbka zgrubna wgłębna przy pomocy specjalnych narzędzi do frezowania Obróbka wgłębna spiralna lub z rampą Obróbka zgrubna pozostałości materiału także na bazie danych 2,5D Wpływanie na zaokrąglenia i krawędzie podczas frezowania rdzeni formierskich i kieszeni Frezowanie trochoidalne Dosuw poza materiał (otwarte kieszenie) Zachodzenie podczas najazdu i wycofania

7 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Frezowanie 2,5D rozwinicie Frezowanie 2,5D rozwinicie Frezowanie PEPS 2,5D Tor narzdzia zaokrglony (HSC) Frezowanie 2,5D cykle obróbki wykańczającej Obróbka HSC (stały dosuw Z) Obróbka wykańczająca kontury z najazdem/wycofaniem z optymalizacją, z lub bez korekty zaokrąglenia. Obliczenia ścian stożkowych, z zaokrągleniem na górze i dnie lub o dowolnym profi lu. Automatyczna obróbka pozostałości materiału(zgrubna i wykańczająca) Frezowanie skosów Frezowanie z projekcją na kulę, cylinder lub skośną płaszczyznę. Frezowanie z wolnej ręki i pozycjonowanie Frezowanie regularnych powierzchni Grawerowanie według różnych krojów pisma (czcionki typu TrueType) liniowego, kołowego, wypukłego, wklęsłego, włącznie z zaokrągleniem naroży. Zmiana technologii podczas obróbki profi li Obróbka wahadłowa (współbieżna, przeciwbieżna) Tor narzdzia zaokrglony (HSC) Tor narzdzia zaokrglony (HSC) 7

8 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Frezowanie PEPS 2,5D Mocowanie na wiey Frezowanie i wiercenie 2,5D z cyklami stałymi obróbki Cykl dla kieszeni kołowych Cykl dla kieszeni prostokątnych Cykl frezowania rowków Cykl wiercenia i wiercenia głębokich otworów Cykl wiercenia z pogłębianiem Cykl gwintowania Cykl frezowania gwintów wewnętrznych Cykl frezowania gwintów zewnętrznych Cykl frezowania wiercenia Cykl rozwiercania dokładnego Cykl wytaczania Technika podprogramów Przesunięcie punktu zerowego Cykle specjalne specyfi czne dla maszyny (opcja) Okno dialogowe Wiercenie Frezowanie 2,5D obróbka wielopłaszczyznowa 8 Proste programowanie obrabiarek z 4. i 5. osią Mocowanie na wieży Obliczenie przesunięć punktu zerowego Wyprowadzenie jako cykl maszynowy (zależny od sterowania) Tworzenie rozwinięć na bazie danych 3D (w połączeniu z SolidCut CAD) Obróbka i symulacja osi obrotowej Rowek rubowy Frezowanie

9 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe 3D Ustawienie punktu zerowego na bryle Obróbka wielopaszczyznowa 5 osi MILL-Expert i szlifowanie współrzędnościowe Frezowanie 2,5D MILL-Expert Obróbka Feature Based z automatyczną optymalizacją drogi i kolejności narzędzia Użytkownik dowolnie defi niuje strategie frezowania i wiercenia Optymalizacja wymiany narzędzi z uwzględnieniem punktu zerowego (w połączeniu z obróbką wielopłaszczyznową i MILL-Expert) Przejęcie strategii z systemów CAD MILL-Expert Feature Szlifowanie współrzędnościowe i profilowe Cykle szlifowania współrzędnościowego otworów Przesunięcie punktu zerowego Mocowanie wielokrotne Szlifowanie profi li z automatycznym obliczeniem położeń w osi C Szlifowanie profi li z automatycznym obliczeniem prędkości posuwu Urządzenie do szlifowania rowków włącznie z automatycznym obliczeniem bezkolizyjnych położeń osi C i symulacją 3D (w połączeniu z SolidCut CAD) Ptle wspórzdnociowe 9

10 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Obróbka wykaczajca 3D paszczyzna Z Obróbka wykaczajca 3D pozostaoci materiau 3D HSC Obróbka zgrubna pozostaoci materiau PEPS SolidCut Frezowanie 3D 3D HSC Obróbka wykaczajca wspóbiena Moduł PEPS SolidCut Frezowanie 3D oferuje rozbudowane strategie obróbki. Niezależnie od złożoności obrabianej części SolidCut Frezowanie 3D oblicza automatycznie wszystkie drogi narzędzia. SolidCut Frezowanie 3D charakteryzuje się krótkimi czasami obliczeń, optymalnymi strategiami obróbki HSC i unikaniem zbędnych przemieszczeń narzędzi. Wyczerpująca dokumentacja i praktyczne szkolenia zapewniają, że po 3 dniowym szkoleniu można już używać w produkcji modułu SolidCut Frezowanie 3D. Interfejs użytkownika Komfortowe sterowanie systemu i szybki dostęp do wszystkich wpisów związanych z obróbką przy pomocy w pełni zintegrowanego menedżera operacji. Jednolite okna dialogowe zapewniają konsekwentną i szybką obsługę systemu. Obliczenie torów frezowania następuje do wyboru na sekwencję w przypadku otwartego okna wprowadzania lub po zdefi niowaniu kilku operacji. Obróbka zgrubna Obróbka zgrubna w równoległej osi z automatycznym obliczeniem kątów torów frezowania na płaszczyznę obróbki, w odniesieniu do długości drogi obróbki lub z ręcznym defi niowaniem kątów. Obróbka zgrubna offsetowa z optymalnym tworzeniem offsetów i automatycznym minimalizowaniem drogi jałowej. Oczyszczenie toru frezowania przy bocznym dosuwie ponad 50%. Cykle HSC z zaokrąglonymi torami obróbki i połączenia. Cykle obróbki wgłębnej HSC Obróbka zgrubna pozostałego materiału Automatyczne obliczanie i obróbka wszystkich obszarów pozostałego materiału na podstawie operacji odniesienia lub pozostałości materiału. Zmniejszenie etapów operacji zgrubnej i pełna obróbka wszystkich nie osiągniętych dotychczas obszarów. 10

11 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Obróbka wykaczajca 3D pozostaoci materiau PEPS SolidCut Frezowanie 3D Tor narzdzia zaokrglony (HSC) Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca w osi równoległej w jednym i w obydwu kierunkach pod ustalonym z góry kątem toru frezowania. Obróbka wykańczająca powierzchni przy dosuwie na głębokość chropowatości, ograniczona do obszarów zależnych od pochylenia. Obróbka wykańczająca spiralna i promieniowa w granicach ustalonych z góry profi li granicznych. Obróbka wykańczająca profi li i pisma na powierzchniach o dowolnym kształcie. Automatyczne obliczanie ograniczeń obróbki przy frezowaniu punktów kontaktowych. Strategie HSC dla dosuwania, odsuwania i torów połączenia Automatyczne rozpoznanie płaskich i pochyłych obszarów Obróbka wykańczająca pozostałości materiału Szybkie i pełne rozpoznanie wszystkich obszarów, w których występują pozostałości materiału Obróbka obszarów, w których występują pozostałości materiału, przy pomocy automatycznych cykli obróbki. Obróbka zaokrągleń Usuwanie materiału wzdłuż lub poprzecznie do geometrii pozostałości materiału Kombinowana obróbka obszarów płaskich i pochyłych przy pomocy jednolitej lub różnej strategii obróbki Rozróżnienie płaskich i pochyłych obszarów pozostałości materiału Różnicowanie lub nakładanie się na siebie obrabianych obszarów Tory dosunięcia / odsunięcia i połączeń Typowe sterowanie wszystkich torów dosunięcia / odsunięcia i połączeń w materiale i poza nim Redukcja wszystkich ruchów roboczych i wycofania w celu zminimalizowania szybkich ruchów Typowe tory narzędzi (HSC) zapewniają optymalne powierzchnie obrabianego przedmiotu przy maksymalnej prędkości posuwu. Symulacja W pełni zintegrowana symulacja brył ze wskazaniem pozostałości materiału i porównaniem wartości zadanych z rzeczywistymi. Kontrola kolizji narzędzi, uchwytów i przyrządów do mocowania. Defi niowanie dowolnej płaszczyzny skrawania Szybka symulacja Rapid Cut, prezentacja obrabianego przedmiotu w ciągu kilku sekund 11

12 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Baza danych narzdzi Frezowanie Baza danych narzdzi Toczenie Baza danych narzędzi Baza danych narzędzi PEPS stanowi rozwiązanie dla zarządzania narzędziami. Standardowa baza danych zawarta jest w modułach Frezowanie 2,5D, SolidCut Frezowanie 3D i Toczenie. Umożliwia ona nie tylko zarządzanie wszystkimi danymi dla narzędzi, ale również zapewnia elastyczne interfejsy do istniejących baz danych (np. Walter-TDM, WINTOOL itd.). Zwrócono szczególną uwagę na elastyczność bazy danych. Frezowanie: Geometrie narzędzi: Frezy trzpieniowe, torusowe, kulowe i stożkowe; frezy z rowkiem T, baryłkowate i w kształcie jaskółczego ogona; narzędzia specjalne i wiertła. Geometrie uchwytów: Tuleja zaciskowa duża i mała, trzpień do mocowania, uchwyt wiertarski, tuleja Morse a, dowolna defi nicja Numer identyfi kacyjny Obliczenie danych skrawania w zależności od materiału Automatyczna aktualizacja zmian materiałowych Toczenie: Narzędzia ISO z automatycznym tworzeniem Wiertła Narzędzia specjalne Numer identyfi kacyjny Obliczenie danych skrawania w zależności od materiału Automatyczna aktualizacja zmian materiałowych 12

13 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Obróbka elektrod 3D przy pomocy SolidCut Frezowanie 3D SolidElectrode Opracowanie i zmiana elektrod Tworzenie i przechowywanie geometrii elektrod 3D Zmiany geometrii elektrod Przyporządkowanie geometrii bryły oprawy elektrody Archiwizacja półwyrobów elektrod Automatyczne tworzenie ramy pomiarowej z powierzchnią ustawczą Zachowanie elektrod w bazie danych CAMMAN, z dodatkowymi informacjami,takimi jak : pozycja, głębokość obróbki erozyjnej, numer identyfi kacyjny elektrod, naddatek na obróbkę, dane pomiarowe, nazwa programu, oznaczenie elektrody do obróbki zgrubnej / wykańczającej, jak również dowolne dodatkowe informacje. Symulacja procesu rozwiercania zgrubnego z kontrolą kolizji Programowanie NC dla maszyn do rozwiercania zgrubnego metodą obróbki elektroiskrowej Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Zarządzanie Symulacja rozwiercania obróbką elektroiskrową i tworzenie programu NC 13

14 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Pyta ksztatowa 3D Automatyczne rozpoznanie geometrii do obróbki elektroerozyjnej PEPS Obróbka elektroiskrowa W ścisłej współpracy ze znanymi producentami maszyn opracowano moduł PEPS obróbka elektroiskrowa, który stale dostosowywany jest do najnowszych funkcji maszyn. Postprocesory dostępne są dla wszystkich marek i typów maszyn. Dzięki szerokiej funkcjonalności PEPS w tym zakresie odgrywa wiodącą rolę na rynku i jest polecany przez wielu producentów. Komfortowe sterowanie systemu i szybki dostęp do wszystkich wpisów związanych z obróbką przy pomocy w pełni zintegrowanego menedżera operacji. Obróbka na powierzchniach 3D i dane dla brył (dane dla brył opcjonalne) Automatyczne rozpoznanie i obróbka geometrii nadających się do obróbki elektroiskrowej Asystenci projekcji do automatycznego wytwarzania Geometrii projekcyjnych poprzez krzywą 3D i kąt lub poprzez dwie krzywe 3D i linie synchronizacji Fotorealistyczna symulacja brył włącznie z mocowaniem Symulacja obejmująca przesunięcie torów i prezentacje erod Automatyczne obliczanie drogi najazdu i wycofania Automatyczne wprowadzenie i obcięcie drutu Automatyczne pozycjonowanie Automatyczne obliczanie pozycji startu Stałe i zmienne stożki Obróbka powierzchni regularnych Kontrola podcinania Asystent projekcji 14 Obróbka noy tokarskich

15 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Regulowana paszczyzna odniesienia PEPS Obróbka elektroiskrowa Obróbka suwaka skośnego włącznie z projekcją na płaszczyznę odniesienia Stożkowa i cylindryczna obróbka elektroiskrowa kieszeni przy dowolnej geometrii wyjściowej Skrawanie wahadłowe (obróbka wykańczająca w szczelinie) Automatyczne oddzielanie odpadów Łączenie trójkątne Łączenie wielopunktowe Zmiana powietrza skrawania Regulowana wysokość odniesienia Bazy danych technologicznych dla wszystkich powszechnych typów maszyn Wyprowadzanie podprogramów Zmiana rejestrów Technologia najazdu i cofnięcia Defi niowanie obróbki ukierunkowane obiektowo Zmiana geometrii i obróbki przez zwykłe kliknięcie myszką Kompletne strategie obróbki, które można zapisać w pamięci Wyprowadzanie JOB, Script, CMD i podprogramów Sterowanie systemami manipulacyjnymi Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Obróbka powierzchni regularnych Obróbka powierzchni regularnych 15

16 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Cicie laserowe i strumieniem wody 5 osi Obróbka rur 6 osi PEPS PentaCut PEPS TubeCut Automatycznie generowany przyrzd mocujcy Jednoczesne cięcie laserem i strumieniem wody w 5 osiach Zakres dostawy obejmuje moduł modelowania hybrydowego SolidCut CAD (opis patrz strona 5) Automatyczne obliczanie położenia, włącznie z możliwościami transformacji i obrotu w celu dokładnego pozycjonowania przedmiotu na stole obrabiarki Automatyczne obliczanie kratowych urządzeń do mocowania Automatyczne przełączanie urządzeń do mocowania Automatyczne generowanie danych NC w celu przygotowania przyrządów mocujących w maszynie do cięcia laserem lub strumieniem wody Automatyczne rozpoznanie i obróbka wewnętrznych i zewnętrznych krzywizn brzegowych Ręczne defi niowanie cięcia, przedłużanie cięć Automatyczne i interaktywne regulowanie kąta dyszy w celu uniknięcia kolizji Automatyczna optymalizacja obróbki, włącznie z wygładzaniem drogi narzędzia Automatyczny wybór technologii z wewnętrznej bazy danych Defi niowanie dowolnego punktu zmiany w obróbce w celu wpływania na kąt dyszy, technologię cięcia, przebicia i mikro złącza. Interpolacja promieniowa 3D (CIP, G12) i wyprowadzanie krzywej składanej Wyprowadzanie funkcji specjalnych i cykli specyfi cznych dla maszyny Automatyczne dostosowanie technologii cięcia w krytycznych strefach do funkcji liniowej Jednoczesne cięcie laserem i strumieniem wody w 6 osiach (Obróbka rur w osi obrotowej) Automatyczne dostosowanie importowanych danych CAD do maszyny roboczej Automatyczne tworzenie obróbki Automatyczne rozpoznanie i obróbka cięcia stożkowego i cylindrycznego Wytwarzanie regularnych i dowolnych profi li rurowych Przetwarzanie geometrii rur dla przebić i geometrii końców rur Przełączanie geometrii rur Automatyczne rozpoznanie i obróbka wewnętrznych i zewnętrznych krzywizn brzegowych rur, włącznie z wysterowaniem osi obrotowej (zamocowanie przedmiotu w osi obrotowej) Symulacja Zintegrowana fotorealistyczna symulacja brył, kontrola kolizji i unikanie kolizji z uwzględnieniem kinematyki maszyny Automatyczne nadzorowanie i unikanie kolizji podczas obróbki i pozycjonowania. 16

17 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Symulacja wykrawania/cicia Symulacja cicia laserem Automatyczna obróbka Expert Wycinanie Wykrawanie / cięcie i cięcie laserowe w 2 osiach, plazmowe i strumieniem wody Małe ilości, złożone geometrie części i krótkie terminy dostaw wymagają szybkiego i skutecznego programowania NC. W oparciu o te założenia opracowano moduł PEPS do obróbki blachy. System Peps Expert umożliwia automatyczne programowanie NC dla obrabiarek różnych producentów. Interaktywne Nesting [zagnieżdżanie] Cluster Nesting [zagnieżdżanie grupowe]: Półautomatyczne zagnieżdżanie z automatycznym nadzorowaniem odległości między częściami, par części i ustawienia w optymalnym położeniu kątowym (opcja) Random Shape Nesting Automatyczne zagnieżdżanie przy podanych parametrach zagnieżdżania, jak liczba sztuk, odległość pomiędzy częściami, dozwolony kąt obrotu i dokładność zagnieżdżania (opcja) Expert System włącznie z automatycznym obliczaniem obróbki Automatyczne pozycjonowanie mikro złączy zachodzenia na siebie Automatyczny przydział narzędzi specjalnych Automatyczne tworzenie geometrii dosunięcia i odsunięcia Różne tryby dla naroży (dowolnie wybierane) Automatyczny przydział obróbki laserowej i wykrawania / cięcia poprzez kolory elementów Automatyczne nastawienie wtórne blachy Symulacja obróbki uwzględniająca praktykę z dowolną prędkością Wysterowanie przenośnika ślizgowego i klap części Wysterowanie urządzeń do załadunku i rozładunku (opcja) Automatyczne zajęcie magazynu narzędziowego Zarządzanie różnymi magazynami narzędziowymi Obsługa kombinowanych maszyn Funkcjonalność ukierunkowana obiektowo każda zmiana geometrii lub obróbki zostanie automatycznie przeniesiona na części Wyprowadzenie NC do wyboru z podprogramami lub bez nich Obszerna baza danych technologii i narzędzi Zarządzanie programami i pozostałościami blachy (opcja) Zarządzanie zleceniami (opcja) Połączenie z systemami PPS Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Automatyczne obliczanie czasu obróbki 17

18 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Kombinowane toczenie i frezowanie Symulacja przestrzenna maszyny 3D PEPS Toczenie 2-50 osi Obróbka zgrubna 2 narzdziami Wraz z wprowadzeniem napędzanych narzędzi i dodatkowych osi toczenie stało się procesem kompletnej obróbki. Moduł toczenia PEPS oferuje optymalne rozwiązanie dzięki połączeniu modułu toczenia i frezowania oraz w pełni zintegrowanej symulacji przestrzennej maszyny dla złożonych obrabiarek wykonujących kombinowaną obróbkę. Przedstawienie kompletnej przestrzeni maszyny umożliwia wierną symulację procesów obróbki na PC, sprawdzenie kolizji i optymalizację. Powoduje to wydłużenie czasu pracy maszyn i uniknięcie kosztownych kolizji. 18 Programowanie wielokanałowe 10 kanałów i 50 osi Symulacja przestrzenna maszyny 3D Obróbka na powierzchniach 3D i dane dla brył (opcja) Wierna symulacja przestrzeni maszyny z pełnym nadzorowaniem kolizji Jednoczesna symulacja w czasie rzeczywistym wielu procesów Obliczenia w czasie rzeczywistym Obróbka w osiach C, B i Y powierzchni bocznych, czołowych lub stożkowych. Wiercenie, frezowanie kieszeni, frezowanie profi lowe, grawerowanie w różnych krojach pisma, frezowanie rowków spiralnych i podłużnych. Obróbka wrzecionem współpracującym i obróbka z lunetą i konikiem. Interaktywne szkice mocowania obejmujące generowanie oprawy, szczęk, tulei zaciskowej, zabieraka czołowego, trzpienia do mocowania, wrzeciona głównego i przeciwnego, jak również konika i tulei wrzecionowej. Toczenie podłużne, poprzeczne i odręczne. Podcięcia i rodzaje gwintów Wcinanie promieniowe, osiowe i przecinanie Cykl skrawania zewnątrz, wewnątrz, w przód i wstecz Obróbka wewntrzna Okno dialogowe Cykl gwintowania Obróbka z tyu

19 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Obróbka O B Obróbka O B PEPS Toczenie 2-50 osi Obróbka profi li zewnątrz, wewnątrz, w przód i wstecz Obróbka profi li z podaniem różnych posuwów, prędkości obrotowych, tolerancji i wolnych kątów. Cykle obróbki zgrubnej płaszczyzn Stałe cykle obróbki, centrowanie, wiercenie, rozwiercanie dokładne otworów, gwintowanie otworów wewnętrznych, nacinanie gwintów. W zależności od sterowania stałe cykle obróbki mogą być wyprowadzane jako cykle lub wyzwalane Obszerna zintegrowana baza danych narzędzi, włącznie z przeglądarką grafi ki. Sterowanie systemami manipulacyjnymi Programowanie według wariantów dla grup części Automatyczne tworzenie grafi cznego arkusza ustawień (set-up) Pomiar stanu rzeczywistego. Pomiar stanu rzeczywistego System tolerancji ISO Obróbka z napdzanymi narzdziami 19

20 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Modu dla noy tokarskich Zazbienie ewolwentowe PEPS Moduły dodatkowe PEPS Moduł do kół zębatych Dane wymagane do obliczenia ewolwenty wprowadzane są poprzez okno dialogowe. Na ewolwentę można wpływać poprzez wprowadzenie przesunięcia profi li, odległości rolek lub wymiaru na zębach, jak również promieni zaokrągleń głowy i u dna wrębów. Poza tym z modułu zazębienia wyprowadza się wszystkie odpowiednie wymiary kontrolne. PEPS QUICK-SCAN QUICK-SCAN jest modułem programowym do skanowania niezwymiarowanych rysunków, szkiców lub części wzorcowych przy pomocy skanera płaskiego, skanera fotografi cznego lub kamery wideo. Skanowanie przy pomocy skanera płaskiego Skanowanie przy pomocy kamery wideo lub skanera fotografi cznego Wybór profi li Automatyczne śledzenie profi li Defi niowanie elementów linii prostych i kół z uwzględnieniem tolerancji Automatyczne tworzenie stycznych przejść Edycja elementów profi lu z profi lem oryginalnym w tle Wyprowadzenie danych w formacie DXF w celu dalszego przetwarzania w PEPS PEPS Moduł do noży tokarskich Moduł do noży tokarskich oblicza geometrię wymaganą do obróbki elektroiskrowej noży tokarskich profi lowych w zależności od kąta natarcia górnego, przedniego i bocznego noża tokarskiego. Dane wprowadza się w oknie dialogowym, które nie wymaga objaśnień. PEPS Moduł do krzywek tarczowych Moduł PEPS do krzywek tarczowych oferuje rozbudowane obliczenia krzywek w celu przygotowania krzywek sterujących w maszynach do obróbki elektroiskrowej, frezarkach lub szlifi erkach współrzędnościowych. PEPS Specjalne makropolecenia Zabezpieczenie części w razie przestojów narzędzia skrawające stożkowe i cylindryczne w obróbce elektroiskrowej Manipulowanie promieniami w obróbce elektroiskrowej Obróbka profi li części w obróbce elektroiskrowej Obróbka profi lu zerowego w obróbce elektroiskrowej Wyprowadzenie punktów krzywki Obróbka 3D rowków spiralnych dla modułu Toczenia Sprężyna talerzowa 3D dla modułu SolidCut 3D Frezowanie Korekcja wymiaru na skurcz Rozwinięcie na stożku 20

21 Obróbka Drahterodieren elektroiskrowa Toczenie Drehen 2-50 osi Blechbearbeitung Obróbka blachy Moduły Zusatzmodule dodatkowe Fräsen Drehen Erodieren Stanzen Laserschneiden System DNC System DNC dla Windows Bezpieczna transmisja danych włącznie z trybem ponownego ładowania pomiędzy PC a obrabiarką. Programy NC będą bez dodatkowego wprowadzenia do PC żądane przez maszynę NC. Transmisja programów NC w sieci Intranet Szeregowa transmisja programów NC światłowodem Transmisja programów NC drogą radiową Jedna stacja robocza PC może obsługiwać do 32 maszyn NC Integracja z dowolną siecią Symulacja taśmy perforowanej Protokóły zapewniające wygodne połączenie (np. Heidenhain, Deckel, Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES) Bezpośrednie wywołanie programu NC przez sterowanie CNC Obsługa interfejsów standardowych i inteligentnych 21

22 Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Zarzdzanie programami NC z przegldark bry CAMMAN 3.5 JOBMAN 3.5 Zarządzanie programami NC i rysunkami Zarządzanie zleceniami w połączeniu z automatycznym zagnieżdżeniem Wygodny system do zarządzania programami NC i danymi geometrii, obejmuje zarządzanie wersjami i DNC. CAMMAN zarządzanie programami NC ułatwia dostęp do istniejących danych i umożliwia wprowadzenie wielu informacji dodatkowych, jak np. numer rysunku, numer zlecenia, numer projektu, klient, komentarz, data, programista, maszyna i wypuszczenie programu. Wybór plików wspomagany jest przez zintegrowaną przeglądarkę grafi ki. Zastosowanie zarządzania programami powoduje, że zarówno programista jak i personel obsługujący maszynę mają dostęp do centralnej bazy danych. W ten sposób wyklucza się pomyłki i źródła błędów. Podstawą CAMMAN jest program MS ACCESS, co gwarantuje użytkownikowi długoterminowe zabezpieczenie know-how, ponieważ indywidualne dopasowanie struktury danych realizuje się prosto i korzystnie cenowo. Zarządzanie zleceniami JOBMAN tworzy automatycznie zagnieżdżanie zleceń. JOBMAN wybiera części z tego samego materiału o tej samej grubości i przekazuje do modułu Random Shape Nesting. Części przeznaczone do obróbki wybierane są automatycznie z różnych zleceń i umieszczane optymalnie na tablicy. Zarządzanie zleceniami JOBMAN zapewnia, że wszystkie części danego zlecenia będą wykonane z właściwego materiału i nie zapomni się o żadnej części. Interfejsy do systemów PPS Dla CAMMAN i JOBMAN dostarczane są opcjonalnie interfejsy do wszystkich systemów PPS, jak SAP, Schubert itd. 22

Moduł do. obróbki elektroiskrowej

Moduł do. obróbki elektroiskrowej Moduł do obróbki elektroiskrowej 2 / PEPS obróbka elektroiskrowa Czysta wydajność. PEPS to jeden z wiodących systemów CAD/CAM, który po 30 latach stosowania w praktyce w ponad 50 000 instalacjach wciąż

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu. WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Komputerowe wspomaganie wytwarzania efektywna obróbka w edgecam Profesjonalne programowanie maszyn cnc Komputerowe wspomaganie wytwarzania Pomimo coraz większych możliwości sterowania maszynami bezpośrednio z pulpitu, programowanie w ten

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ZW3D 2015 CAM

Co nowego w ZW3D 2015 CAM Co nowego w ZW3D 2015 CAM Informacje ogólne o Ulepszone workflow o Frezowanie Poprawiony kernel dla zgrubnych Poprawiony kernel dla wykańczających Wzmocnienie operacji Ograniczenie kątowe Nowe Połączenia

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: CKP.272-1/D-MRPO/11 Załącznik nr 1 Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia programowania

Nowoczesna technologia programowania 20 letnie doświadczenie w branży EDM Mieszcząca się w Berlinie firma DCAM GmbH jest producentem oprogramowania CAM dla wycinarek drutowych od 1989 roku. Uznaj nasze 20 letnie doświadczenie za wystarczający

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES

DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES PTC GRANITE Partner EdgeCAM uczestniczy w programie PTC GRANITE Partner co owocuje możliwością bezpośredniego wczytywania plików Pro/ENGINEER (z wszystkich wersji łącznie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. SolidCAM. Autoryzowany Dystrybutor:

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. SolidCAM. Autoryzowany Dystrybutor: Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA SolidCAM 2014 Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Centrum Szkoleń Inżynierskich Premium Solutions Polska... 3 2. Miejsca szkoleń... 4 3. Lista szkoleń

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Szczecin, dn. 29.01.2015r. O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

NX CAM : programowanie ścieŝek dla obrabiarek CNC / Krzysztof Augustyn. Gliwice, cop Spis treści. Wstęp 11

NX CAM : programowanie ścieŝek dla obrabiarek CNC / Krzysztof Augustyn. Gliwice, cop Spis treści. Wstęp 11 NX CAM : programowanie ścieŝek dla obrabiarek CNC / Krzysztof Augustyn. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Instalacja programu NX 6.0 17 Zamówienie licencji 17 Pobranie numeru CID 17 Instalacja

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia Skuteczność NCBrain Redukcja czasu obróbki poprzez zoptymalizowanie parametrów i zwiększenie prędkości skrawania dzięki użyciu ATC Zmienny Kąt Opasania Zapobieganie uszkodzeniu narzędzia i łatwe sterowanie

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Zał.1 Opacz, 12.02.16

Zał.1 Opacz, 12.02.16 Zał.1 Opacz, 12.02.16 Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 8/02/2016 P na Zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2016 Spis treści PRZEDMOWA 13 Rozdział 1 PODSTAWY TOKARSTWA 15 1.1. Tolerancje i pasowania 15 1.2. Struktura geometryczna

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor:

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor: Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA InventorCAM 2014 Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Centrum Szkoleń Inżynierskich Premium Solutions Polska... 3 2. Miejsca szkoleń... 4 3. Lista

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej Wymiary normalne Wymiarowanie Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej 1. Linia wymiarowa 2. Znak ograniczenia linii wymiarowej 3. Liczba wymiarowa 4. Pomocnicza linia wymiarowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG04.04.00-16-006/13-02),

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych.

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nowy system CombiPro DS500 jest bardzo łatwy do zintegrowania z Waszym ciągiem produkcyjnym. Jest ekonomiczny, przyjazny dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

TOKAREK UNIWERSALNYCH

TOKAREK UNIWERSALNYCH JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Oferta TOKAREK UNIWERSALNYCH Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Produkcja: frezarek konwencjonalnych frezarek CNC maszyn specjalnych Remonty obrabiarek Usługi przemysłowe

Bardziej szczegółowo

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów Szlifierka do powierzchni obrotowych REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów MY BUDUJEMY SZLIFIERKI REINECKER RS Na szlifierce do powierzchni

Bardziej szczegółowo

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane

Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję. Expert Systemtechnik GmbH. Polski. Meble tapicerowane Moduły Expert zoptymalizują Twoją produkcję Expert Systemtechnik GmbH Polski Meble tapicerowane scanexpert static table: Skuteczna kontrola dostaw skór i zarządzanie zapasami Zapewnienie jakości zaczyna

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA ĆWICZENIE NR 5. 5. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA 5.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie Poradnik OBRÓBKA SKRAWANIEM ROZWIERCANIE DOKŁADNE POGŁĘBIANIE GWINTOWANIE WIERCENIE PODSTAWY MATERIAŁY wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie INFO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego. Pozycja Opis Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do uczenia się i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej)

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD PEPS CAD/CAM SYSTEM Z ponad 40 000 instalacji i 25 lat doświadczenia na rynku światowym, PEPS jest jednym z wiodących Systemów CAD/CAM. We współpracy z producentami Obrabiarek CNC i producentami Sterowników

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II Autor: Krzysztof Augustyn ISBN: 83-246-0378-6 Format:

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2016/17 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE CU325; C400TM; CU400; CU500; CU400M; CU500M; CU580M; C11MT; CU500MT; CU630; CU730; C10T; C10TM; C10TH CU800; CU1000; CU1250; CU1410RD C10T.10; C10T.12;

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi, zwłaszcza wałków drążonych. Przez pojecie wał drążony

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

K.R. Pfiffner GmbH Axtbühl 2 D78658 Zimmern o.r. Niemcy Telefon +49 (0) 741 92 88 0 Telefax +49 (0) 741 92 88 155 info@pfiffner.de www.pfiffner.

K.R. Pfiffner GmbH Axtbühl 2 D78658 Zimmern o.r. Niemcy Telefon +49 (0) 741 92 88 0 Telefax +49 (0) 741 92 88 155 info@pfiffner.de www.pfiffner. Siedziba główna: K.R. Pfiffner AG Gewerbestrasse 14 Postfach 229 CH8800 Thalwil Szwajcaria Telefon +41 (0) 44 722 66 66 Telefax +41 (0) 44 722 66 77 info@pfiffner.com www.pfiffner.com K.R. Pfiffner GmbH

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 Maszyna wyposażona w dwa agregaty agregaty obróbcze : 5 oraz 3 osiowy MAKA CNC centrum frezarsko wiertarskie PE 80 - Budowa maszyny: portalna - Sterowanie Siemens 840D z procesorem

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RME WM-s Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Mechatroniczna Specjalność: Wytwarzanie mechatroniczne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RME WM-s Punkty ECTS: 7. Kierunek: Inżynieria Mechatroniczna Specjalność: Wytwarzanie mechatroniczne Nazwa modułu: Obrabiarki sterowane numerycznie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RME-2-106-WM-s Punkty ECTS: 7 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Mechatroniczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

NAUKA I DOSKONALENIE W SZKOLE I W PRZEDSIĘBIORSTWIE. TOPTURN TOPMILL TOPCAM Kompletna obróbka toczeniem i frezowaniem

NAUKA I DOSKONALENIE W SZKOLE I W PRZEDSIĘBIORSTWIE. TOPTURN TOPMILL TOPCAM Kompletna obróbka toczeniem i frezowaniem NAUKA I DOSKONALENIE W SZKOLE I W PRZEDSIĘBIORSTWIE TOPTURN TOPMILL TOPCAM Kompletna obróbka toczeniem i frezowaniem Oprogramowanie - pomoc dydaktyczna do nauczania i uczenia się w zakresie obróbki metalu,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.. r. w Kraczkowej pomiędzy: Panem Witoldem Bryk, prowadzącym działalność gospodarczą ą pod firmą P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk, z siedzibą Kraczkowa 1663/A,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT SYSTEM CAD/CAM ESPRIT Producentem systemu ESPRIT CAD/CAM jest firma DP Technology. Posiada on modułową budowę, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie środowiska do potrzeb produkcyjnych. Program umożliwia

Bardziej szczegółowo

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych VI, Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych 211 Zabieg 9: a) obrócić imak 4-nożowy, zmienić posuw na p =» 1,9 i prędkość obrotową na n = 10 obr/min. - 0,20 min b) czynności związane z zabiegiem

Bardziej szczegółowo

2. Głowica bazowa mocowana w sposób ręczny na interfejsie ER z możliwością ustawiania położenia 3 osi X, Y oraz Z firmy Erowa model ER

2. Głowica bazowa mocowana w sposób ręczny na interfejsie ER z możliwością ustawiania położenia 3 osi X, Y oraz Z firmy Erowa model ER Zadanie 1. Dostawa zestawu precyzyjnych uchwytów mocujących próbki i wyroby na obrabiarkach CNC Makino UPV-5, IQ-300, PS-95 wg załączonej specyfikacji. Uchwyty oraz przyrządy specjalne do mocowania na

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW Poziome maszyny wielowrzecionowe do głębokiego wiercenia Maszyny te służą do wiercenia otworów w grubych blachach wymienników ciepła przeznaczonych dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

MeKaMS MillTurnSim TopCAM TopCAT TopMill TopTurn

MeKaMS MillTurnSim TopCAM TopCAT TopMill TopTurn MeKaMS MillTurnSim TopCAM TopCAT TopMill TopMill Programowanie warsztatowe & Symulacja obróbki wielostronnej oraz obróbki kompletnej dla wszystkich sterowań CNC 2 TopMill PROGRAMOWANIE WARSZTATOWE OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Optym. zabezpieczenie: Monitorowanie 3D w czasie rzeczywistym Monitorowanie statycznych i ruchomych komponentów oraz narzędzia Dla skomplik. operacji: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo