PLD Linux Day. Maciej Kalkowski. 11 marca Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLD Linux Day. Maciej Kalkowski. 11 marca 2006. Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM"

Transkrypt

1 Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM 11 marca 2006

2 Nasz nagªówek

3 Wprowadzenie Co to jest klaster?

4 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie:

5 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci

6 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci backup gªównego serwera, czyli zawsze dost pny,

7 Wprowadzenie S1, serwer gªówny dost pny pod , Ruter kieruje ruch do S1, S2, serwer zapasowy, synchronizuje zmiany z S1, monitoruje S1, dost pny pod adresem , Gdy S1 pada, ruter zaczyna kierowa ruch do S2.

8 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci backup gªównego serwera, czyli zawsze dost pny, load balancing (rozkªadania obci»enia),

9 Wprowadzenie SG - ruter, który co n-te poª czenie forwarduje do odpowiedniego komputera wewn trz sieci, SM - serwer zawieraj cy dane ¹ródªowe, Komputer S1,...,SN co jaki± czas synchronizuj si z SM. iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -d SG dport 80 -m nth every 2 -j DNAT to S1:80 iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -d SG dport 80 -m nth every 2 -j DNAT to S2:80

10 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci backup gªównego serwera, czyli zawsze dost pny, load balancing (rozkªadania obci»enia), backup i load balancing.

11 Wprowadzenie SG - serwer gªówny, na którym stoi proxy, które kieruje zapytania do S1,...,SG. S1,...,SN - serwery WWW lub kolejne PROXY, A1,...,AN - np. serwery WWW.

12 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci backup gªównego serwera, czyli zawsze dost pny, load balancing (rozkªadania obci»enia), backup i load balancing.

13 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci

14 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci 2 Obliczeniowe

15 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci 2 Obliczeniowe klastry stacji roboczych,

16 Wprowadzenie w zªy ko«cowe równouprawnione, ªatwy do zbudowania, niska cena, podatny na uszkodzenia, przez cz ± dnia nieczynny, najcz ±ciej heterogeniczny.

17 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci 2 Obliczeniowe klastry stacji roboczych, Beowulf.

18 Wprowadzenie Server - komputer peªni cy rol serwera, na którym uruchamiane s oblicze«, node1,..., noden - ko«cówki, dedykowane do bycia cz ±ci klastra obliczeniowego, z reguªy homogeniczny, odpowiednio do dªugich, obci»aj cych oblicze«, dro»szy.

19 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci 2 Obliczeniowe klastry stacji roboczych, Beowulf.

20 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: 1 Wysokiej dost pno±ci 2 Obliczeniowe

21 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie:

22 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów

23 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów 1 homogeniczne,

24 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów 1 homogeniczne, 2 heterogeniczne.

25 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów

26 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów Cechy dobrego klastra

27 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów Cechy dobrego klastra 1 wydajno±,

28 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów Cechy dobrego klastra 1 wydajno±, 2 skalowalno±,

29 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów Cechy dobrego klastra 1 wydajno±, 2 skalowalno±, 3 dost pno±,

30 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów Cechy dobrego klastra 1 wydajno±, 2 skalowalno±, 3 dost pno±, 4 bezpiecze«stwo,

31 Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Architektury klastrów Cechy dobrego klastra 1 wydajno±, 2 skalowalno±, 3 dost pno±, 4 bezpiecze«stwo, 5 stosunek ceny do wydajno±ci.

32 Zªo»ono± obliczeniowa

33 Zªo»ono± obliczeniowa

34 Zªo»ono± obliczeniowa 1 problemy wielomianowe s ok.

35 Zªo»ono± obliczeniowa 1 problemy wielomianowe s ok. Przykªad liniowy Np. O(n) oraz n= ; for(i = 0; i < 4; i + +)for(n = 0; n < 10 9 ; n + +)j + +; real 0m22.241s user 0m21.940s sys 0m0.090s

36 Zªo»ono± obliczeniowa 1 problemy wielomianowe s ok. 2 problemy typu n! albo 2 n s trudne.

37 Zªo»ono± obliczeniowa 1 problemy wielomianowe s ok. 2 problemy typu n! albo 2 n s trudne. Przykªad wykªadniczy Np. O(2 n ) oraz n=30; real 1m56.243s user 1m55.780s sys 0m0.060s

38 Zªo»ono± obliczeniowa 1 problemy wielomianowe s ok. 2 problemy typu n! albo 2 n s trudne.

39 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone

40 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone 1 problemy rozproszone (np. algorytmy w seti)

41 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone 1 problemy rozproszone (np. algorytmy w seti) 2 problemy równolegªe (np. grafowe)

42 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone

43 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie?

44 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? 1 Procesory wektorowe

45 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? 1 Procesory wektorowe 2 Multiprocesory

46 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? 1 Procesory wektorowe 2 Multiprocesory 3 Multikomputery (klastry) 4 Sieci komputerowe (klastry jako wierzchoªki)

47 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? 1 Procesory wektorowe 2 Multiprocesory 3 Multikomputery (klastry) 4 Sieci komputerowe (klastry jako wierzchoªki)

48 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? 1 Procesory wektorowe 2 Multiprocesory 3 Multikomputery (klastry) 4 Sieci komputerowe (klastry jako wierzchoªki)

49 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? Przykªad: Raytracer.

50 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? Przykªad: Raytracer. Przykªady trudniejsze: 1 symulacje wybuchów j drowych

51 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? Przykªad: Raytracer. Przykªady trudniejsze: 1 symulacje wybuchów j drowych 2 prognoza pogody

52 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? Przykªad: Raytracer. Przykªady trudniejsze: 1 symulacje wybuchów j drowych 2 prognoza pogody 3 ªamanie kluczy szyfruj cych

53 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? Przykªad: Raytracer. Przykªady trudniejsze: 1 symulacje wybuchów j drowych 2 prognoza pogody 3 ªamanie kluczy szyfruj cych 4 benchmark: LINPACK

54 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? Przykªad: Raytracer. Przykªady trudniejsze: 1 symulacje wybuchów j drowych 2 prognoza pogody 3 ªamanie kluczy szyfruj cych 4 benchmark: LINPACK

55 Zªo»ono± obliczeniowa Obliczenia równolegªe i rozproszone Kiedy klastry a kiedy nie? Przykªad: Raytracer. Przykªady trudniejsze:

56 Klastry HPC PVM - Prallel Virtual Machine, MPI - Message Passing Interface, openmosix, inne mo»liwo±ci.

57 Klastry HPC PVM - Prallel Virtual Machine, MPI - Message Passing Interface, openmosix, inne mo»liwo±ci.

58 Klastry HPC PVM - Prallel Virtual Machine, MPI - Message Passing Interface, openmosix, inne mo»liwo±ci.

59 Klastry HPC PVM - Prallel Virtual Machine, MPI - Message Passing Interface, openmosix, inne mo»liwo±ci.

60 Klastry HPC PVM - Prallel Virtual Machine, MPI - Message Passing Interface, openmosix, inne mo»liwo±ci.

61 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

62 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

63 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

64 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

65 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

66 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

67 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

68 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

69 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

70 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

71 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

72 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, jeden komputer peªni rol serwera dla w zªów ko«cowych serwer zarz dzalny przez aplikacj opart o interfejs WWW (Apache + PHP) podziaª w zªów ko«cowych na grupy, zale»ne od przeznaczenia. udost pnione ±rodowiska PVI, MPI i openmosix.

73 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, jeden komputer peªni rol serwera dla w zªów ko«cowych serwer zarz dzalny przez aplikacj opart o interfejs WWW (Apache + PHP) podziaª w zªów ko«cowych na grupy, zale»ne od przeznaczenia. udost pnione ±rodowiska PVI, MPI i openmosix.

74 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, jeden komputer peªni rol serwera dla w zªów ko«cowych serwer zarz dzalny przez aplikacj opart o interfejs WWW (Apache + PHP) podziaª w zªów ko«cowych na grupy, zale»ne od przeznaczenia. udost pnione ±rodowiska PVI, MPI i openmosix.

75 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, jeden komputer peªni rol serwera dla w zªów ko«cowych serwer zarz dzalny przez aplikacj opart o interfejs WWW (Apache + PHP) podziaª w zªów ko«cowych na grupy, zale»ne od przeznaczenia. udost pnione ±rodowiska PVI, MPI i openmosix.

76 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, jeden komputer peªni rol serwera dla w zªów ko«cowych serwer zarz dzalny przez aplikacj opart o interfejs WWW (Apache + PHP) podziaª w zªów ko«cowych na grupy, zale»ne od przeznaczenia. udost pnione ±rodowiska PVI, MPI i openmosix.

77 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, jeden komputer peªni rol serwera dla w zªów ko«cowych serwer zarz dzalny przez aplikacj opart o interfejs WWW (Apache + PHP) podziaª w zªów ko«cowych na grupy, zale»ne od przeznaczenia. udost pnione ±rodowiska PVI, MPI i openmosix.

78 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 2 automatyka uruchomienia i konguracji, serwer bootowalny z CD-ROM, uruchamia DHCP, TFTP, NFS, Apache, SSH, ko«cówki pobieraj z serwera adres ip, uruchamiaj przez PXE obraz systemu ±ci gni ty z serwera TFTP, serwer przekazuje informacje o nowych w zªach ko«cowych do aplikacji zarz dzaj cej,

79 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 2 automatyka uruchomienia i konguracji, serwer bootowalny z CD-ROM, uruchamia DHCP, TFTP, NFS, Apache, SSH, ko«cówki pobieraj z serwera adres ip, uruchamiaj przez PXE obraz systemu ±ci gni ty z serwera TFTP, serwer przekazuje informacje o nowych w zªach ko«cowych do aplikacji zarz dzaj cej,

80 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 2 automatyka uruchomienia i konguracji, serwer bootowalny z CD-ROM, uruchamia DHCP, TFTP, NFS, Apache, SSH, ko«cówki pobieraj z serwera adres ip, uruchamiaj przez PXE obraz systemu ±ci gni ty z serwera TFTP, serwer przekazuje informacje o nowych w zªach ko«cowych do aplikacji zarz dzaj cej,

81 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 2 automatyka uruchomienia i konguracji, serwer bootowalny z CD-ROM, uruchamia DHCP, TFTP, NFS, Apache, SSH, ko«cówki pobieraj z serwera adres ip, uruchamiaj przez PXE obraz systemu ±ci gni ty z serwera TFTP, serwer przekazuje informacje o nowych w zªach ko«cowych do aplikacji zarz dzaj cej,

82 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 2 automatyka uruchomienia i konguracji, serwer bootowalny z CD-ROM, uruchamia DHCP, TFTP, NFS, Apache, SSH, ko«cówki pobieraj z serwera adres ip, uruchamiaj przez PXE obraz systemu ±ci gni ty z serwera TFTP, serwer przekazuje informacje o nowych w zªach ko«cowych do aplikacji zarz dzaj cej,

83 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 3 dost pno± i wygoda pracy, u»ytkownik dostaj si do klastra przez interfejs WWW, podziaª w zªów na grupy umo»liwia testowanie aplikacji niestabilnych na mniejszej ilo±ci w zªów ko«cowych, wyniki oblicze«(pliki zapisane, stdout, stderr) s dost pne przez WWW, mo»liwo± planowania oblicze«.

84 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 3 dost pno± i wygoda pracy, u»ytkownik dostaj si do klastra przez interfejs WWW, podziaª w zªów na grupy umo»liwia testowanie aplikacji niestabilnych na mniejszej ilo±ci w zªów ko«cowych, wyniki oblicze«(pliki zapisane, stdout, stderr) s dost pne przez WWW, mo»liwo± planowania oblicze«.

85 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 3 dost pno± i wygoda pracy, u»ytkownik dostaj si do klastra przez interfejs WWW, podziaª w zªów na grupy umo»liwia testowanie aplikacji niestabilnych na mniejszej ilo±ci w zªów ko«cowych, wyniki oblicze«(pliki zapisane, stdout, stderr) s dost pne przez WWW, mo»liwo± planowania oblicze«.

86 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 3 dost pno± i wygoda pracy, u»ytkownik dostaj si do klastra przez interfejs WWW, podziaª w zªów na grupy umo»liwia testowanie aplikacji niestabilnych na mniejszej ilo±ci w zªów ko«cowych, wyniki oblicze«(pliki zapisane, stdout, stderr) s dost pne przez WWW, mo»liwo± planowania oblicze«.

87 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 3 dost pno± i wygoda pracy, u»ytkownik dostaj si do klastra przez interfejs WWW, podziaª w zªów na grupy umo»liwia testowanie aplikacji niestabilnych na mniejszej ilo±ci w zªów ko«cowych, wyniki oblicze«(pliki zapisane, stdout, stderr) s dost pne przez WWW, mo»liwo± planowania oblicze«.

88 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 3 dost pno± i wygoda pracy, u»ytkownik dostaj si do klastra przez interfejs WWW, podziaª w zªów na grupy umo»liwia testowanie aplikacji niestabilnych na mniejszej ilo±ci w zªów ko«cowych, wyniki oblicze«(pliki zapisane, stdout, stderr) s dost pne przez WWW, mo»liwo± planowania oblicze«.

89 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 4 minimalne wymagania sprz towe, serwer - pªyta gªówna, procesor x86, 256MB RAM, karta sieciowa, w zªy ko«cowe - tak samo jak serwer, z mo»liwo±ci bootowania po PXE, ±rodowisko sieciowe - HUB/SWITCH (bywa w skim gardªem).

90 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 4 minimalne wymagania sprz towe, serwer - pªyta gªówna, procesor x86, 256MB RAM, karta sieciowa, w zªy ko«cowe - tak samo jak serwer, z mo»liwo±ci bootowania po PXE, ±rodowisko sieciowe - HUB/SWITCH (bywa w skim gardªem).

91 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 4 minimalne wymagania sprz towe, serwer - pªyta gªówna, procesor x86, 256MB RAM, karta sieciowa, w zªy ko«cowe - tak samo jak serwer, z mo»liwo±ci bootowania po PXE, ±rodowisko sieciowe - HUB/SWITCH (bywa w skim gardªem).

92 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 4 minimalne wymagania sprz towe, serwer - pªyta gªówna, procesor x86, 256MB RAM, karta sieciowa, w zªy ko«cowe - tak samo jak serwer, z mo»liwo±ci bootowania po PXE, ±rodowisko sieciowe - HUB/SWITCH (bywa w skim gardªem).

93 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 4 minimalne wymagania sprz towe, serwer - pªyta gªówna, procesor x86, 256MB RAM, karta sieciowa, w zªy ko«cowe - tak samo jak serwer, z mo»liwo±ci bootowania po PXE, ±rodowisko sieciowe - HUB/SWITCH (bywa w skim gardªem).

94 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 5 skalowalno± i wydajno±, ªatwo± doª czania ko«cówek (podsie /24), podziaª na grupy umo»liwia wygodne skalowanie, wydajno± jest silnie zale»na od ±rodowiska sieciowego, zachowana wydajno± PVM/MPI/openMosix.

95 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 5 skalowalno± i wydajno±, ªatwo± doª czania ko«cówek (podsie /24), podziaª na grupy umo»liwia wygodne skalowanie, wydajno± jest silnie zale»na od ±rodowiska sieciowego, zachowana wydajno± PVM/MPI/openMosix.

96 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 5 skalowalno± i wydajno±, ªatwo± doª czania ko«cówek (podsie /24), podziaª na grupy umo»liwia wygodne skalowanie, wydajno± jest silnie zale»na od ±rodowiska sieciowego, zachowana wydajno± PVM/MPI/openMosix.

97 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 5 skalowalno± i wydajno±, ªatwo± doª czania ko«cówek (podsie /24), podziaª na grupy umo»liwia wygodne skalowanie, wydajno± jest silnie zale»na od ±rodowiska sieciowego, zachowana wydajno± PVM/MPI/openMosix.

98 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 5 skalowalno± i wydajno±, ªatwo± doª czania ko«cówek (podsie /24), podziaª na grupy umo»liwia wygodne skalowanie, wydajno± jest silnie zale»na od ±rodowiska sieciowego, zachowana wydajno± PVM/MPI/openMosix.

99 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 5 skalowalno± i wydajno±, ªatwo± doª czania ko«cówek (podsie /24), podziaª na grupy umo»liwia wygodne skalowanie, wydajno± jest silnie zale»na od ±rodowiska sieciowego, zachowana wydajno± PVM/MPI/openMosix.

100 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 6 ªatwe zarz dzanie. mechanizm WakeOnLAN, ACPI, wy±wietlenie informacji o w zªach ko«cowych + generowanie statystyk, planowanie prac

101 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 6 ªatwe zarz dzanie. mechanizm WakeOnLAN, ACPI, wy±wietlenie informacji o w zªach ko«cowych + generowanie statystyk, planowanie prac

102 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 6 ªatwe zarz dzanie. mechanizm WakeOnLAN, ACPI, wy±wietlenie informacji o w zªach ko«cowych + generowanie statystyk, planowanie prac

103 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 6 ªatwe zarz dzanie. mechanizm WakeOnLAN, ACPI, wy±wietlenie informacji o w zªach ko«cowych + generowanie statystyk, planowanie prac

104 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 6 ªatwe zarz dzanie. mechanizm WakeOnLAN, ACPI, wy±wietlenie informacji o w zªach ko«cowych + generowanie statystyk, planowanie prac

105 ClusterN Linux (oparty na PLD) Rozwi zywanie problemów 6 ªatwe zarz dzanie. mechanizm WakeOnLAN, ACPI, wy±wietlenie informacji o w zªach ko«cowych + generowanie statystyk, planowanie prac

106 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

107 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

108 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dziaªanie

109 ClusterN Linux (oparty na PLD) Dlaczego powstaªa dystrybucja ClusterN Linux? Zaªo»enia funkcjonalne 1 serwer + w zªy ko«cowe = Beowulf, 2 automatyka uruchomienia i konguracji, 3 dost pno± i wygoda pracy, 4 minimalne wymagania sprz towe, 5 skalowalno± i wydajno±, 6 ªatwe zarz dzanie. Rozwi zywanie problemów Czego brakuje Dziaªanie

110 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Poª czenia Systemy operacyjne Architektura BlueGene/L

111 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Poª czenia Systemy operacyjne Architektura BlueGene/L

112 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Rysunek: Ilo± instalacji

113 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Rysunek: Wydajno±

114 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Poª czenia Systemy operacyjne Architektura BlueGene/L

115 Kontekst - superkomputery Dane z Poª czenia Rysunek: Ilo± instalacji

116 Kontekst - superkomputery Dane z Poª czenia Rysunek: Wydajno±

117 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Poª czenia Systemy operacyjne Architektura BlueGene/L

118 Kontekst - superkomputery Dane z Systemy operacyjne Rysunek: Ilo± instalacji

119 Kontekst - superkomputery Dane z Systemy operacyjne Rysunek: Wydajno±

120 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Poª czenia Systemy operacyjne Architektura BlueGene/L

121 Kontekst - superkomputery Dane z Architektura Rysunek: Ilo± instalacji

122 Kontekst - superkomputery Dane z Architektura Rysunek: Wydajno±

123 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Poª czenia Systemy operacyjne Architektura BlueGene/L

124 Kontekst - superkomputery Dane z BlueGene/L BlueGene/L Producent IBM Rodzina IBM BlueGene/L Model eserver Blue Gene Solution System Operacyjny CNK/Linux Typ procesorów PowerPC MHz (2.8 GFlops) Main Memory GB Ilo± procesorów R max R peak

125 Kontekst - superkomputery Dane z Rodziny procesorów Poª czenia Systemy operacyjne Architektura BlueGene/L

126 Podsumowanie Komentarze......pytania, odpowiedzi.

127 Koniec Autor

Wprowadzenie. Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra.

Wprowadzenie. Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra. N Wprowadzenie Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra. Wprowadzenie (podział ze względu na przeznaczenie) Wysokiej dostępności 1)backup głównego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Boi«ski T. 5 marca 2006 Streszczenie. Linux to otwarty, ci gle rozwijany system operacyjny. Dost pno± kodu ¹ródªowego oraz peªnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej Automatyka i Robotyka, Rok I Wprowadzenie do systemów operacyjnych PWSZ Gªogów, 2009 Denicja System operacyjny (ang. OS, Operating System) oprogramowanie zarz dzaj ce sprz tem komputerowym, tworz ce ±rodowisko

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydziaª Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr in». Zbigniew Piotrowski Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalno± : Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PROJEKT IN YNIERSKI Sterownik do planarnego pozycjonera translacyjnego Control unit for a planar

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocªawskiej Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Šukasz Rajchel Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Marcina

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu.

Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu. Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu. PA-RISC to dobra platforma, ale jej mo liwo ci rozwoju w porównaniu z Itanium

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Automatyczne zbieranie dokumentów WWW 2: Zagadnienia techniczne i przechowywanie Marcin Sydow PJWSTK Marcin Sydow (PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH

ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH dla Umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet w Imi : Nazwisko: Zamieszkaªy(a):

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux

Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux Projekt z przedmiotu RSO Ewa Chachulska 17 czerwca 2005 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Typy klastrów 2 3 Istniejące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej Automatyka i Robotyka, Rok I Bezpiecze«stwo komputera podstawy PWSZ Gªogów, 2009 Bezpiecze«stwo komputera - na dobry pocz tek W jakim celu korzystamy z komputera? 1 edycja dokumentów (edytory tekstu +

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo