Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika Opracowanie: Grażyna Kurzyna Maria Krysiak-Klejnberg Warszawa, październik 2005

2 Spis treści Spis treści Wstęp... 5 Słownik terminów używanych w podręczniku... 5 Rozdział I Krótka charakterystyka modułu... 7 Rozdział II Zasady związane z obsługą stypendiów studenckich... 8 II.1. Przepływ danych o stypendiach między jednostkami uczelni... 8 II.2. Przyznawanie stypendiów II.3. Przygotowanie list stypendialnych i stosownych dokumentów II.4. Realizacja wypłat II.5. Sprawozdawczość centralna II.6. Przechowywanie danych Rozdział III Założenia podstawowe do modułu STYPENDIA III.1. Dane istotne dla obsługi stypendiów III.1.1. Dane o studencie III.1.2. Dane wydziałowe III.1.3. Parametry ogólnouczelniane Rozdział IV Słowniki wykorzystywane przy obsłudze stypendiów IV.1. Jednostki organizacyjne Czynność 1: Definiowanie jednostek przyznających świadczenia IV.2. Słowniki socjalne IV.2.1. Definiowanie typów stypendiów Czynność 2: Definiowanie typów stypendiów IV.2.2. Definiowanie stypendiów Czynność 3: Definiowanie stypendiów IV.2.3. Przegląd listy jednostek przyznających stypendia studenckie Czynność 4: Przegląd listy jednostek przyznających stypendia IV.3. Banki Czynność 5: Przegląd listy banków IV.4. Obywatelstwa i kraje Czynność 6: Przegląd listy obywatelstw i krajów IV.5. Alerty stypendialne Czynność 7: Definiowanie alertów dla stypendiów Rozdział V Stypendia w dziekanacie V.1. Okres stypendialny V.1.1. Znaczenie poszczególnych flag V.1.2. Kolejność działań w ciągu miesiąca V.1.3. Tworzenie nowego okresu stypendialnego Czynność 8: Definiowanie nowego okresu stypendialnego Czynność 9: Przepisanie okresu Czynność 10: Przepisanie okresu tylko z zaległymi stypendiami Czynność 11: Zatwierdzanie okresu Czynność 12: Zamykanie okresu V.1.4. Definiowanie limitów w jednostce Czynność 13: Definiowanie limitów w jednostce V.2. Przyznawanie stypendiów V.2.1. Przyznawanie wybranego stypendium wielu studentom Czynność 14: Przypisywanie/przyznawanie wybranego stypendium wielu studentom Czynność 15: Wprowadzanie konta bankowego V.2.2. Przyznawanie wybranemu studentowi kilku stypendiów

3 Spis treści Czynność 16: Przypisanie/przyznawanie studentowi kilku stypendiów V.2.3. Określanie sposobu płatności stypendium Czynność 17: Określanie sposobu płatności stypendium V.2.4. Algorytmy wspomagające przyznawanie stypendiów Czynność 18: Wpisywanie średniego dochodu w rodzinie V Algorytm z wyliczaną podstawą naliczania Czynność 19: Zastosowanie algorytmu z wyliczaną podstawą naliczania V Algorytm z ustaloną podstawą naliczania Czynność 20: Zastosowanie algorytmu z ustaloną podstawą naliczania V Algorytm progowy dla stypendium socjalnego Czynność 21: Definiowanie progów dla stypendium socjalnego Czynność 22: Zastosowanie algorytmu progowego dla stypendium socjalnego V Algorytm liniowy do wyliczania stypendium za wyniki w nauce Czynność 23: Zastosowanie algorytmu liniowego do wyliczania stypendium za wyniki V Algorytm progowy do wyliczania stypendium za wyniki w nauce Czynność 24: Definiowanie progów Czynność 25: Wyliczanie stypendium za wyniki wg algorytmu progowego V Przepisanie obliczonych wartości do wartości rzeczywistych Czynność 26: Przepisanie obliczonych wartości do wartości rzeczywistych V.2.5. Operacje automatyczne V Indeksacja Czynność 27: Indeksacja stypendium V Przyznanie stałej kwoty V Czyszczenie wybranych stypendiów Czynność 28: Czyszczenie stypendium V Wpisanie wyrównań dla wszystkich studentów V Zaznaczenie niewypłaconych kwot wszystkim studentom V Zerowanie pola Średni dochód w rodzinie Czynność 29: Zerowanie pola Średni dochód w rodzinie V Kontrola przekroczenia dopuszczalnych kwot stypendiów Czynność 30: Sprawdzenie przekroczenia maksymalnej sumy stypendiów i korekta przyznanych kwot.48 V.3. Niewypłacone i zaległe stypendia...49 Czynność 31: Zaznaczanie niewypłaconych stypendiów Czynność 32: Zmiana kwoty zaległego stypendium Czynność 33: Uzupełnienie okresu tylko o zaległe stypendia V.4. Wydruk gotowych list, zestawień i dokumentów Czynność 34: Wydruk listy, zestawienia i wykazu V.5. Eksport danych do Kwestury Czynność 35: Generowanie pliku przelewów Rozdział VI : Stypendia w Kwesturze VI.1. Zestawienie wydatków jednostek na stypendia Czynność 36: Wypełnianie brakujących danych o przyznanych świadczeniach Czynność 37: Wydruk zestawienia zbiorczego wydatków na przyznane stypendia VI.2. Przelewy stypendiów Czynność 38: Generowanie pliku przelewów Czynność 39: Wydruk wykazu przelewów VI.3. Blokowanie okresów stypendialnych w jednostkach na potrzeby przelewów VI.4. Przegląd i kontrola stypendiów studentów Czynność 40: Przeglądanie stypendiów studentów z powtarzającymi się przyznaniami Rozdział VII : Stypendia w Biurze Spraw Studenckich VII.1. Stypendia dla studentów polskich VII.1.1. Rozdział FPM dla studentów polskich VII.1.2. Rozliczenie miesięczne jednostek VII.1.3. Rozliczenie roczne jednostek VII.1.4. Sprawozdanie S-11 dla GUS

4 Spis treści Czynność 41: Obliczenie danych do sprawozdania S VII.1.5. Przygotowanie listy płatniczej zapomóg z rezerwy rektorskiej Czynność 42: Przygotowanie listy płatniczej zapomóg z rezerwy rektorskiej VII.2. Stypendia cudzoziemców Rozdział VIII : Raporty Dodatek A: Zmiany w wersji 2.08 (względem wersji 2.05) Dodatek B: Co nowego w wersji

5 Wstęp Wstęp Moduł STYPENDIA jest tym modułem systemu USOS, który w sposób kompleksowy wspomaga proces przyznawania i realizacji płatności świadczeń materialnych dla studentów. W rozdziale I przedstawiono krótko cechy modułu STYPENDIA. Rozdział II zawiera opis aktualnego stanu spraw związanych z obsługą stypendiów studenckich w uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego w kontekście obsługi informatycznej. W szczególności pokazany został obieg dokumentów. Rozdział III zawiera podstawowe założenia dla modułu STYPENDIA. Rozdział IV zawiera opis słowników wykorzystywanych w module STYPENDIA. Słowniki powinny być definiowane dla całej uczelni przez jednostkę centralną. W rozdziale V przedstawiono możliwości modułu w zakresie obsługi prac jednostki przyznającej stypendia. Rozdział VI dedykowany jest użytkownikom z Kwestury. Rozdział VII zawiera opis wspomagania prac Biura Spraw Studenckich. Rozdział VIII zawiera zestawienie raportów dotyczących stypendiów. W podręczniku wyróżniono i opisano w kolejnych krokach poszczególne czynności użytkownika w celu osiągnięcia określonego celu. Każda czynność zaczyna się od stanu początkowego, czyli ekranu startowego systemu USOS. Niektóre czynności mogą być realizowane w kilku wariantach. Słownik terminów używanych w podręczniku Jednostka jednostka organizacyjna uczelni zdefiniowana w słowniku jednostek organizacyjnych, np. Wydział Chemii, Instytut Anglistyki itp. Osoba osoba ze świata rzeczywistego, o której przechowuje się informację w systemie i która odgrywa w nim jakąś rolę. Każda osoba musi mieć zdefiniowane dane osobowe. Student (osoba z indeksem) osoba, dla której zdefiniowano program studiów. Jedynie studentowi można przyznać stypendium lub wyliczyć dla niego średnią ocen z przedmiotów. Student polski student, który ma obywatelstwo polskie. Student zagraniczny student, który ma obywatelstwo inne niż polskie. Student aktywnie studiujący w jednostce student, który ma choć jeden otwarty program w jednostce, tzn. nie skreślony program z otwartym etapem w tej jednostce. (W listach 5

6 Wstęp wyboru, które pojawiają się w module Stypendia, znajdują się tylko studenci aktywnie studiujący.) Student uprawniony do stypendium student aktywnie studiujący w jednostce, który nie powtarza roku. (System pozwala przypisać stypendia również studentom nieuprawnionym. W takim przypadku dane studenta są wyróżnione czcionką przekreśloną) Świadczenie forma pomocy materialnej z określonego tytułu, np. stypendium socjalne, dopłata do DS. Stypendium formalnie świadczenie, które w nazwie zawiera słowo "stypendium"; w tym podręczniku, terminem stypendium określa się każde świadczenie pieniężne. Okres stypendialny okres, na jaki przyznawane jest stypendium w jednostce, skojarzony z miesiącem, rokiem i jednostką. Okres stypendialny zatwierdzony okres w którym zaznaczono wskaźnik Zatwierdzony co oznacza, że nie można już dokonywać zmian w stypendiach. Jedyną dostępną operacją jest zaznaczanie niewypłaconych stypendiów. Zatwierdzenie okresu powinno być wykonane po wydrukowaniu i podpisaniu list stypendialnych. Okres stypendialny zamknięty okres, w którym zaznaczono wskaźnik Zamknięty co oznacza, że nie można już dokonywać żadnych zmian w stypendiach. Tylko okres zamknięty można przepisać do nowego okresu. Zamknięcie okresu powinno być wykonane po zaznaczeniu niewypłaconych stypendiów. Jest ono sygnałem dla Kwestury i BSS, że można rozpocząć dalsze przetwarzanie danych stypendialnych. Stypendium przypisane świadczenie, które jest przypisane studentowi w danym okresie stypendialnym. Przypisania dokonuje się na podstawie podania studenta o przyznanie świadczenia. Tylko studenci, którzy mają przypisane stypendium, są brani pod uwagę przy przyznawaniu tego stypendium przez ręczne wpisywanie kwot lub przy wyliczaniu za pomocą algorytmów. Stypendium przyznane świadczenie przypisane z przydzieloną kwotą w polu Wartość rzeczywista lub w polu Wyrównanie. Stypendium zaległe świadczenie przyznane studentowi w poprzednim okresie stypendialnym i nie odebrane przez niego. Ranking klasyfikacja prowadzona wg określonych reguł, kryteriów, np. kolejność ustalana na podstawie wyników w nauce; uszeregowanie osób, rzeczy lub zagadnień pod pewnym względem. W niniejszej pracy mianem ranking jest określany zbiór parametrów użytych do wyliczenia średnich dla osoby lub grupy osób. Ranking jest bytem nadrzędnym dla związanych z nim osób i grup przedmiotów. Średnia ocen do stypendium za wyniki w nauce średnia ocen studenta wyliczona na podstawie rankingu zdefiniowanego specjalnie na potrzeby stypendium za wyniki w nauce; może to być np. średnia ocen za poprzedni rok akademicki. 6

7 Krótka charakterystyka modułu Rozdział I Krótka charakterystyka modułu Moduł STYPENDIA ma za zadanie całościowe wspomaganie obsługi stypendiów studenckich w uczelni wyższej. Można tu wyróżnić następujące zagadnienia z punktu widzenia jednostek uczelni biorących w tym udział: Wspomaganie prac Dziekanatów i Wydziałowych Komisji Stypendialnych w zakresie przydzielania stypendiów i przygotowania list stypendialnych studentów. Wspomaganie prac Biura Spraw Studenckich przy rozdzielaniu funduszu pomocy materialnej na wydziały i instytuty i pomoc w rozliczaniu wykorzystania przydzielonych wydziałom limitów. Wspomaganie procesu ewidencjonowania stypendiów studentów zagranicznych oraz generowanie kwartalnych sprawozdań dla MEN o stypendiach Rządu RP. Wspomaganie prac Kwestury w zakresie rozliczania stypendiów, realizacji przelewów bankowych i generowania zestawień zbiorczych. Moduł STYPENDIA posiada następujące cechy jakie powinna mieć aplikacja przyjazna użytkownikowi: Zabezpieczenie dostępu do danych (hasła, nadawanie uprawnień do poszczególnych funkcji aplikacji lub do zakresu i sposobu działania na danych), określenie ról użytkowników w zależności od wykonywanych zadań. Łatwość wprowadzania danych (system podpowiedzi, wybór z listy). Kontrola poprawności wprowadzanych danych. Przejrzystość formularzy (podział na strony tematyczne), z ograniczeniem konieczności przechodzenia między różnymi oknami i menu w celu dotarcia do potrzebnych danych. Szybki dostęp do zgromadzonych danych mechanizm wyszukiwania wg zadanych wartości pól wybranych przez użytkownika (system złożonych zapytań oraz zawężeń, tzw. filtrów). Kontrola kolejności wykonywanych akcji i sygnalizacja sytuacji nietypowych. Spis treści 7

8 Zasady związane z obsługą stypendiów studenckich Rozdział II Zasady związane z obsługą stypendiów studenckich W tym rozdziale przedstawiony został przepływ danych o stypendiach między podmiotami, które biorą udział w procesie obsługi stypendiów. Podstawowe zasady i tryb przyznawania stypendiów w uczelni wyższej reguluje Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a szczegółowe rozwiązania są ustalane przez Rektora w Regulaminie dotyczącym przyznawania świadczeń studentom. II.1. Przepływ danych o stypendiach między jednostkami uczelni Podmiotami, które spełniają istotną rolę w procesie przyznawania świadczeń dla studentów i obsługi spraw stypendialnych są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rektor uczelni, Samorząd Studencki, Biuro Spraw Studenckich (BSS) lub inaczej nazwana komórka wypełniająca opisane dalej funkcje, Kwestura, Jednostki dydaktyczne przyznające stypendia (wydziały, instytuty). Ministerstwo Edukacji Narodowej: Wydaje zarządzenia regulujące zasady i tryb przyznawania świadczeń dla studentów. Przydziela środki z budżetu państwa na Fundusz Pomocy Materialnej (FPM) dla uczelni. Informuje o przyznanych imiennie świadczeniach dla studentów zagranicznych. Przyznaje stypendium Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się studentom (na wniosek Dziekanów wydziałów). Rektor: Wydaje regulamin przyznawania świadczeń w uczelni. Decyduje o tym, jakie środki z FPM przeznacza na stypendia. Wydziela część FPM na zapomogi rektorskie do dyspozycji własnej. Przyznaje zapomogi rektorskie studentom w przypadkach losowych. Samorząd Studencki: Spełnia funkcje doradcze i kontrolne przy ustalaniu zasad i realizacji procesu przydzielania stypendiów. Biuro Spraw Studenckich Sekcja Spraw Bytowych: Przydziela jednostkom limity na świadczenia z FPM. Kontroluje wykorzystanie limitów. Sprawdza poprawność dokumentów zbiorczych funduszy rozdysponowanych przez wydziały i akceptuje je. Przygotowuje sprawozdania dla GUS i MEN. Przygotowuje listę stypendialną zapomóg z rezerwy rektorskiej (poza limitami wydziałowymi). Biuro Spraw Studenckich Sekcja Spraw Zagranicznych: Prowadzi sprawy stypendialne cudzoziemców i jest w kontakcie z MEN i wydziałami. 8

9 Zasady związane z obsługą stypendiów studenckich Przygotowuje sprawozdania dla MEN dotyczące stypendiów cudzoziemców. Kwestura: Realizuje stronę finansową, czyli wypłaty i przelewy. Przygotowuje zestawienia zbiorcze i rozliczenia. Wydziały/instytuty: Przyjmują od studentów podania o przyznanie stypendiów, zaświadczenia, oświadczenia i stosowne dokumenty. Przyznają stypendia w ramach wyznaczonego limitu wg zasad zatwierdzonych przez Dziekana. Przygotowują odpowiednie dokumenty dla Kwestury i BSS zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej... wydanego przez Rektora. Oto schemat przepływu danych dotyczących stypendiów: Fundusz Pomocy Materialnej Ministerstwo Edukacji Narodowej Rektor Zarząd Samorządu Studentów Pula FPM Inform. o zapomogach rektorskich Informacja o styp. Sprawozdania cudzoziemców Biuro Spraw Studenckich Sekcja Spraw Bytowych Sekcja Spraw Zagranicznych podania, zaświadczenia oświadczenia wypłaty w kasie Regulamin Limit FPM Zaakceptowane Informacja o styp.. listy stypendialne cudzoziemców Listy stypendialne Lista zapomóg Zestawienie zbiorcze rektorskich Wydział / instytut Komisja Stypendialna Dziekanat Wykaz przelewów Pliki: przelewy wydatki stypendia podatki Kwestura Sekcja Rozliczeń Funduszu Pomocy zaakceptowana lista kasowa wypłaty na konto Bank potwierdzenie wypłat odrzucone przelewy Pliki przelewów Wykaz przelewów 9

10 Zasady związane z obsługą stypendiów studenckich Dla Kwestury na wydziałach przygotowywane są następujące dokumenty: listy stypendialne dla studentów polskich z FPM i fundowane oraz dla cudzoziemców, lista kasowa, zestawienie zbiorcze, wykaz przelewów, lista podatków, pliki zawierające: - wydatki planowane, - przelewy bankowe, - podatki, - listę stypendiów. Dla BSS są przygotowywane następujące dokumenty: listy stypendialne dla studentów polskich z FPM oraz dla cudzoziemców, zestawienie zbiorcze. Spis treści II.2. Przyznawanie stypendiów Stypendia dla studentów polskich (z wyjątkiem stypendium MEN) przyznawane są na wydziałach lub w instytutach jednorazowo w każdym miesiącu roku akademickiego (od października do lipca). Wydział otrzymuje na miesiąc określony limit z funduszu pomocy materialnej na stypendia dla studentów polskich, który może rozdysponować. Tryb przyznawania stypendiów studenckich na wydziałach regulowany jest przez Dziekana w porozumieniu z Samorządem Studenckim (regulamin wydziałowy). Organizacyjnie jest to realizowane różnie. Różne też są stosowane algorytmy, według których wyliczane są wysokości poszczególnych świadczeń, np. stypendia MEN i dla niepełnosprawnych przyznawane są w stałych wysokościach. W systemie USOS zostało zrealizowanych kilka algorytmów, które dotychczas były używane na różnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendia dla niepełnosprawnych są refundowane przez Rektora i nie są uwzględniane w limitach wydziałowych. Stypendia MEN przyznawane są przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Rady Wydziału za szczególne osiągnięcia studenta. Osoby, którym przyznano stypendium MEN nie mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce. Stypendia MEN również nie są uwzględniane w limitach wydziałowych. Stypendia dla cudzoziemców przyznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Spraw Studenckich otrzymuje informację o przyznanych stypendiach i przekazuje ją wydziałom, które sporządzają listę stypendialną cudzoziemców. Zgodnie z zarządzeniem MEN obowiązuje zasada, że suma stypendium socjalnego i stypendium za wyniki nie może przekraczać ustalonej kwoty. Świadczenia socjalne dla studentów polskich mogą być przyznane tylko w ramach jednej jednostki. Student na początku roku akademickiego składa oświadczenie, w której jednostce będzie się starał o przyznanie świadczeń socjalnych. 10

11 Zasady związane z obsługą stypendiów studenckich Cudzoziemcy mogą pobierać świadczenia tylko na jednym wydziale, określonym przez MEN. Uwaga: Jeśli student studiuje na kilku wydziałach, to może się znaleźć na listach stypendialnych na tych wydziałach niezależnie (nie dotyczy to świadczeń socjalnych). Każda lista jest bowiem przygotowywana w jednostce, gdzie widoczni są tylko studenci tej jednostki. Spis treści II.3. Przygotowanie list stypendialnych i stosownych dokumentów Listy stypendialne są przygotowywane przez jednostki dydaktyczne uczelni, wydziały lub instytuty. Zakłada się, że listy płatnicze powinny być przygotowywane w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłat. Jednak można też w jednym miesiącu przygotować kilka list na kolejne miesiące (z wyprzedzeniem lub wstecz). Np. w październiku przygotowywane mogą być listy za październik i listopad. Terminy przekazania list do realizacji są wcześniej wyznaczone przez Kwesturę. Osobno, ze względu na różne fundusze, przygotowywane są listy stypendialne: lista stypendiów płaconych z FPM dla studentów polskich, lista stypendiów fundowanych i z własnego funduszu stypendialnego dla studentów polskich, lista stypendiów cudzoziemców. Każda lista musi być podpisana przez osobę, która ją wykonała, osoby, które ją sprawdziły pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz osoby, które ją zatwierdziły, czyli Pełnomocnika Kwestora i Dziekana. Dla ułatwienia pracy kasjerkom może być również przygotowana tzw. lista kasowa obejmująca tylko stypendia studentów polskich z FPM płaconych gotówką w kasie. W dziekanatach wydawane są zaświadczenia o uzyskanych przez studenta świadczeniach w zadanym okresie czasu. Raz w roku opracowywane jest wydziałowe sprawozdanie S 11 dla GUS. Spis treści II.4. Realizacja wypłat Wypłaty stypendiów realizowane są na dwa sposoby: gotówką w kasie, przelewem. Przelewy mogą być realizowane w sposób tradycyjny z użyciem kwitów przelewów albo za pomocą nośników elektronicznych. Mogą się zdarzyć przypadki niezrealizowania przelewów przez bank (tzw. zwroty). Takie wypłaty przesuwa się do następnego miesiąca jako zaległe. Przy wypłatach w kasie mogą się zdarzyć sytuacje nieodebrania stypendium w danym miesiącu. Takie nieodebrane kwoty zostają doliczone do puli stypendium wydziału (lub instytutu) w następnym miesiącu. Na wydziale w zależności od decyzji władz wydziałowych, nie pobrane 11

12 Zasady związane z obsługą stypendiów studenckich stypendia są wypłacane studentom w następnym miesiącu jako zaległe, bądź nie są im wypłacane, lecz zwiększają pulę do podziału. Jeśli zaległe stypendia mają być wypłacane, to na liście płatniczej są one wyszczególnione jako osobne pozycje z rozbiciem na składniki z adnotacją zaległe. Spis treści II.5. Sprawozdawczość centralna Wykonywane są następujące sprawozdania związane ze stypendiami: Miesięczne zestawienie przyznanych stypendiów z funduszu pomocy materialnej (z podziałem na jednostki) Kwestura, Miesięczne zestawienie stypendiów fundowanych i z własnego funduszu styp. Kwestura, Miesięczne zestawienie stypendiów cudzoziemców Kwestura, Wydruk zleceń przelewów bankowych Kwestura, raz w miesiącu, Sprawozdanie S 11 dla GUS (raz w roku listopad) BSS na podstawie sprawozdań wydziałowych, Miesięczne sprawozdania dla MEN o stypendiach Rządu RP cudzoziemców BSS, Miesięczne zestawienie kosztów pobytu studentów cudzoziemców BSS. Spis treści II.6. Przechowywanie danych Pełne listy stypendialne oraz zestawienia zbiorcze są przechowywane przez 5 lat. 12

13 Założenia podstawowe do modułu STYPENDIA Rozdział III Założenia podstawowe do modułu STYPENDIA Podstawowym założeniem przyjętym przy realizacji modułu jest uwzględnienie opisanych w rozdziale II zasad aktualnie obowiązujących w uczelni, związanych z obsługą spraw stypendialnych. Zadbano również o to, aby w sposób elastyczny umożliwić definiowanie parametrów i szczegółowych rozwiązań wg przyszłych potrzeb. Dzięki założeniu kompleksowego wspomagania wszystkich podmiotów biorących udział w obsłudze świadczeń dla studentów, możliwe będzie wyeliminowanie lub ograniczenie przesyłania danych na nośnikach elektronicznych lub papierowych. Dane raz wprowadzone mogą być oglądane lub przetwarzane w różnych jednostkach (przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami). III.1. Dane istotne dla obsługi stypendiów III.1.1. Dane o studencie Z punktu widzenia obsługi stypendiów istotne są następujące dane o studencie: - Nazwisko, - Imię, - PESEL/Paszport, - Numer albumu, - Data urodzenia (tylko do celów podatkowych, ZUS), - Miejsce urodzenia (tylko do celów podatkowych, ZUS), - Płeć (tylko do celów podatkowych, ZUS), - Rok studiów, - Jednostka (kod i nazwa), w której studiuje w założeniu zgodne ze słownikiem struktury organizacyjnej uczelni, - Kierunek, - Adresy: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji, - Kraj stałego pobytu związany z obywatelstwem i kontynent, - Obywatelstwo (czy cudzoziemiec), - Czy Polonia, - Czy niepełnosprawny, - Czy zamiejscowy, - Średnia ocen z poprzedniego roku, - Średnia dochodów w rodzinie, - Nazwa banku i oddziału, w którym student ma konto, na które mają być, przekazywane należne kwoty (w celu dokonania przelewu), - Numer konta osobistego w banku (format zgodny z aktualną specyfikacją podaną przez bank realizujący, - NIP (tylko do celów podatkowych), - Imię ojca (tylko do celów podatkowych), - Imię matki (tylko do celów podatkowych), - Urząd skarbowy (tylko do celów podatkowych). 13

14 Założenia podstawowe do modułu STYPENDIA Dane dotyczące świadczeń studenta (które są związane z miesiącem wypłat): - Czy przelew na konto, - Miesiąc, - Numer listy stypendialnej, - Przyznane świadczenia, - Podatek dochodowy (jeśli obowiązuje), - Wyrównania dotyczące przyznanych świadczeń, - Zaległe kwoty w rozbiciu na poszczególne świadczenia, - Komentarz dotyczący każdego z ew. świadczeń, - Fundator stypendium fundowanego, - Forma finansowania studiów cudzoziemca (stypendysta RP, stypendysta strony wysyłającej, stypendysta UW lub innych instytucji, odpłatność dewizowa, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych). Spis treści III.1.2. Dane wydziałowe Jednostką przyznającą stypendia może być wydział lub instytut ew. katedra. Lista jednostek, które samodzielnie rozliczają stypendia, jest w uczelni ściśle określona. Istotne są następujące dane związane z jednostką przyznającą stypendia: - Kod jednostki kosztowej zgodny z obowiązującą strukturą organizacyjną w uczelni, - Jednostka nadrzędna, - Nazwa jednostki, - Przydzielony fundusz FPM na dany miesiąc, - Wysokość poszczególnych stypendiów przydzielonych w miesiącu (ogółem), - Wysokość poszczególnych stypendiów wypłaconych w miesiącu (ogółem), - Daty operacji związanych z wygenerowaniem dokumentów na dany miesiąc (wydruku list, eksportu danych itp.), - Aktualne progi średniej ocen z poprzedniego roku z przypisaną kwotą stypendium za wyniki, - Aktualna podstawa wyliczania styp. socjalnego (ew. pamiętana na każdy miesiąc), - Minimalna wysokość każdego stypendium, - Pozycja dziesiętna zaokrąglenia przy wyliczaniu każdego stypendium, Spis treści III.1.3. Parametry ogólnouczelniane - Nazwa uczelni, - Numer rachunku bankowego uczelni, z którego realizowane są przelewy stypendiów, - Aktualna maksymalna wysokość stypendium socjalnego i za wyniki łącznie, - Aktualny miesiąc i rok wypłat w uczelni, - Wyznaczone terminy przekazania przez jednostki list stypendialnych do Kwestury. Spis treści 14

15 Słowniki wykorzystywane przy obsłudze stypendiów Rozdział IV Słowniki wykorzystywane przy obsłudze stypendiów IV.1. Jednostki organizacyjne Stypendia są przyznawane studentom tylko przez jednostki do tego wyznaczone. Mogą to być np. wydziały lub zamiast wydziału jego jednostki podrzędne instytuty lub katedry na prawach instytutu. Przyjęto zasadę, że jeśli istnieje jednostka podległa, która przyznaje stypendia, to jednostka nadrzędna w stosunku do niej nie może przydzielać świadczeń. Czynność 1: Definiowanie jednostek przyznających świadczenia 1. Wybrać polecenie menu głównego Słowniki. 2. Wybrać punkt Jednostki organizacyjne. 3. Wybierać z listy kolejne jednostki, które są wyznaczone do przyznawania świadczeń studentom i zaznaczać pole wyboru Przyznaje świadczenia. Jednostki przyznające świadczenia można także definiować w słowniku socjalnym w zakładce Jednostki przyznające świadczenia (por. p. IV.2.3). Spis treści IV.2. Słowniki socjalne W formularzu Słowniki socjalne definiuje się następujące parametry dotyczące stypendiów: - Typy stypendiów; - Stypendia w ramach typu; - Kolejność występowania stypendiów na liście; - Wskaźnik określający czy stypendium można przyznać studentowi tylko w jednostce, na której studiuje; - Które stypendia są brane pod uwagę przy sprawdzaniu czy suma nie przekroczyła maksymalnej kwoty stypendium; - Procent podatku dochodowego od stypendium; - Jakich algorytmów automatycznego wyliczania spośród listy dostępnych można będzie używać do wyliczania określonych stypendiów; - Przegląd listy jednostek przyznających stypendia studenckie. 15

16 Słowniki wykorzystywane przy obsłudze stypendiów IV.2.1. Definiowanie typów stypendiów Typy stypendiów określają jakie będą generowane listy stypendiów i jak będą rozliczane grupy stypendiów, np. obecnie są możliwe trzy typy stypendiów, jak na załączonym ekranie. Czynność 2:Definiowanie typów stypendiów 1. Wybrać polecenie menu głównego Słowniki. 2. Wybrać pozycję Słowniki socjalne. 3. Wybrać zakładkę Typy stypendiów. 4. Wpisać kolejne typy stypendiów (ikona Wstaw +). 5. W polu Konto syntetyczne wpisać numer konta syntetycznego uczelnianego planu kont, z którego płacone są stypendia definiowanego typu. 6. Zaznaczyć pole Czy cudzoziemcom, jeśli typ stypendiów dotyczy studentów zagranicznych. 7. Zaznaczyć pole Czy z zapomogi rektorskiej, jeśli typ stypendiów dotyczy zapomogi rektorskiej. 8. Zapisać wpisane typy ikona Zapisz. Spis treści IV.2.2. Definiowanie stypendiów W ramach uczelni powinny być odgórnie określone nazwy możliwych świadczeń dla studentów, w celu zapewnienia jednolitości. Definiowanie stypendiów, które obowiązują w uczelni, powinno być wykonywane przez jednostkę, która jest do tego upoważniona, np. BSS. 16

17 Słowniki wykorzystywane przy obsłudze stypendiów Czynność 3: Definiowanie stypendiów 1. Wybrać polecenie menu głównego Słowniki. 2. Wybrać pozycję Słowniki socjalne. 3. Wybrać zakładkę Stypendia. 4. Dodać pozycję. 5. Wpisać nazwę stypendium. 6. Wybrać Typ stypendium, do którego definiowane stypendium ma być przypisane. 7. Zaznaczyć pole wyboru Czy do max, jeśli stypendium ma być brane pod uwagę przy sprawdzaniu czy nie została przekroczona maksymalna kwota stypendium. 8. Zaznaczyć pole Czy raz, jeśli stypendium może być przyznane studentowi tylko w jednej jednostce (np. stypendium socjalne). 9. Zaznaczyć pole Czy do limitu, jeśli stypendium jest uwzględniane w limitach wydziałowym (aktualnie na UW nie są uwzględniane w limitach wydziałowych stypendia dla niepełnosprawnych, refundowane przez Rektora i stypendia MEN) 10. Wpisać jaki procent podatku ma być potrącany. 11. Wpisać liczbę, wg której będzie ustalona kolejność występowania stypendium na liście stypendialnej. 12. Wybierając z listy przypisać algorytmy, które są dopuszczone w uczelni do automatycznego wyliczania wysokości tego stypendium. 13. W polu Opis stypendium można wpisać komentarz. 14. Zapisać ikona Zapisz. Spis treści IV.2.3. Przegląd listy jednostek przyznających stypendia studenckie W zakładce Jednostki przyznające świadczenia pokazane są jednostki, które bezpośrednio przyznają stypendia. Czynność 4:Przegląd listy jednostek przyznających stypendia 1. Wybrać polecenie menu głównego Słowniki. 2. Wybrać pozycję Słowniki socjalne. 3. Wybrać zakładkę Jednostki przyznające świadczenia. Widoczna jest lista tych jednostek dydaktycznych, które zostały oznaczone jako przyznające świadczenia, w kolejności rosnącej wg pola Kod jednostki. Po prawej stronie jest widoczny kod jednostki nadrzędnej. W tej zakładce można również dopisywać nowe jednostki przyznające stypendia. 17

18 Słowniki wykorzystywane przy obsłudze stypendiów Spis treści IV.3.Banki Słownik Banki zawiera aktualną listę oddziałów banków. Słownik jest uaktualniany okresowo według danych pozyskiwanych z NBP. Jest wykorzystywany przy wprowadzaniu Numeru konta bankowego studenta na formularzu Osoby zakładka Konto bank. Na to konto kierowane są przelewy. Czynność 5: Przegląd listy banków 1. Wybrać polecenie menu głównego Słowniki. 2. Wybrać pozycję Słowniki ogólnopolskie, następnie Banki. Widoczna jest lista banków w kolejności rosnącej wg pola Numer. IV.4. Obywatelstwa i kraje Ten słownik jest wykorzystywany przy wprowadzaniu obywatelstwa studenta. Razem z obywatelstwem przypisany zostaje kraj i kontynent, z którego student pochodzi. Te dane są potrzebne do sprawozdań dla MEN dotyczących stypendiów Rządu RP. Czynność 6: Przegląd listy obywatelstw i krajów 1. Wybrać polecenie menu głównego Słowniki. 18

19 Słowniki wykorzystywane przy obsłudze stypendiów 2. Wybrać pozycję Słowniki ogólnopolskie, następnie Obywatelstwa. Widoczna jest lista obywatelstw i krajów w kolejności rosnącej wg pola Kod. Spis treści IV.5. Alerty stypendialne Ten słownik służy do przechowywania komunikatów związanych z procesem obsługi stypendiów, które powinny być sygnalizowane użytkownikowi w przypadku przekroczenia terminu obowiązującego na wykonanie operacji zatwierdzenia okresu stypendialnego. Terminy te są ustalone przez Kwesturę z wyprzedzeniem na cały rok akademicki. Jeśli okres stypendialny, związany z miesiącem kalendarzowym, nie zostanie w jednostce zatwierdzony w terminie do daty, która jest wpisana w polu Data, to na formularzu Stypendia w dziekanacie w polu Uwagi pojawi się komunikat w kolorze czerwonym, zdefiniowany w formularzu Alerty stypendialne w polu Opis alertu. Czynność 7: Definiowanie alertów dla stypendiów 1. Wybrać polecenie menu głównego Słowniki. 2. Wybrać pozycję Słowniki socjalne, a w niej zakładkę Alerty stypendialne. 3. Dodać pozycję. 4. Wpisać rok i miesiąc związany z okresem stypendialnym, którego alert ma dotyczyć 5. Wpisać tekst komunikatu w polu Opis alertu i datę, od której komunikat ma być sygnalizowany. 6. Zapisać wprowadzony alert. Spis treści 19

20 Stypendia w dziekanacie Rozdział V Stypendia w dziekanacie W tym rozdziale opisano czynności związane z obsługa stypendiów, jakie wykonuje się w jednostce przyznającej stypendia swoim studentom. V.1. Okres stypendialny Oto podstawowy formularz służący do obsługi stypendiów w dziekanacie: Przyjęto zasadę, że w jednym miesiącu kalendarzowym, w jednej jednostce przyznającej stypendia, może być zdefiniowany tylko jeden okres stypendialny. Dane dotyczące okresu i stypendiów przypisanych studentom podlegają modyfikacji do momentu zatwierdzenia okresu. Powinien to być moment np. przekazania podpisanych list stypendialnych do Kwestury i BSS. Po zakończeniu wypłat w kasie, należy zaznaczyć osoby, które nie odebrały należnych kwot, a następnie zamknąć okres. Po tej czynności można przepisać bieżący okres stypendialny na nowy. UWAGA! Po zatwierdzeniu i zamknięciu okresu nie wolno dokonywać żadnych zmian w bieżącym okresie stypendialnym! System USOS, a w szczególności moduł Stypendia działa, jak system naczyń połączonych. Wszelkie zmiany dokonane w jednostkach znajdują odbicie w częściach dla Kwestury i dla BSS. Zatem informacja o nadanym przez jednostkę stanie okresu widoczna jest w obu tych komórkach. Dla Kwestury stan zatwierdzony oznacza, że może przystąpić do generowania pliku przelewów stypendiów. Stan zamknięty jest sygnałem dla obydwu komórek, że mogą przygotowywać wszelkiego rodzaju sprawozdawczość centralną za dany okres. V.1.1. Znaczenie poszczególnych flag Flaga Zatwierdzony oznacza, że listy stypendialne zostały już w danej jednostce wydrukowane, podpisane i przekazane do BSS. Bieżący okres stypendialny zatwierdza osoba z uprawnieniami stypendialnymi w tej jednostce (pracownik dziekanatu lub student z Komisji Stypendialnej). Zatwierdzenie okresu uniemożliwia zmianę kwoty stypendium, sposób realizacji wypłaty i dopisanie nowej osoby do listy w tym miesiącu. Zatwierdzenie okresu powoduje, że dane stypendialne tej jednostki z bieżącego miesiąca stają się widoczne w Kwesturze. Jest to sygnał dla Kwestury, że można sprawdzać dane i zrobić przelew. Zatem jeśli okres nie zostanie 20

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI

usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY DO ARCHIWUM UW (maj 2013, Grażyna Kurzyna, Archiwum UW ) Teczki przewodów doktorskich zarejestrowanych w USOS,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: 1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami 2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Uniwersytecki System Obsługi Studiów Protokoły w USOSweb mgr inż. Tomasz Rykała Dział Informatyzacji Administracji Częstochowa 2010-01-20 1 Spis treści I. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: 1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami 2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM INSTRUKCJA REJESTRACJI WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM 1. Z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim. a) zaznacz czy adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

RMK. Strona 1 z 11 RMK

RMK. Strona 1 z 11 RMK Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

WIRTUALNA UCZELNIA Instrukcja składania wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów Studencie! Na początek kilka wskazówek: Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej w tym zał. nr 10 do Regulaminu określającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016 UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. Heleny Chodkowskiej OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016 instrukcja wypełniania wniosku wrzesień 2015 Drodzy Studenci, poniżej została przedstawiona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 5.02.2010 r.

Wersja z dnia 5.02.2010 r. E-Porozumienie o programie studiów e-learning Agreement (czyli e-la UW krok po kroku) Wersja z dnia 5.02.2010 r. A. Przed wyjazdem 1.1. Wpisz w USOSweb wybrane przez Ciebie przedmioty oferowane przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

DEK I 0 DEK-I-0 1 / 5

DEK I 0 DEK-I-0 1 / 5 DEK I 0 OBJAŚNIENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2003 R. DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADANYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Zasady archiwizowania teczek studenckich

1 Zasady archiwizowania teczek studenckich INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK STUDENCKICH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY DO ARCHIWUM UW (wrzesień 2011 - luty 2012, Grażyna Kurzyna, Archiwum UW ) Teczki studentów zarejestrowanych w USOS, które

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego

Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego 1 Cel: Wprowadzenie planowanego pensum dydaktycznego do systemu USOS, wydruk z systemu USOS kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

W celu utworzenia nowego produktu uczelni należy nacisnąć przycisk [Nowy produkt]. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk [Zapisz produkt].

W celu utworzenia nowego produktu uczelni należy nacisnąć przycisk [Nowy produkt]. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk [Zapisz produkt]. Dodanie nowego produktu W celu utworzenia nowego produktu uczelni należy nacisnąć przycisk [Nowy produkt]. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk [Zapisz produkt]. Screen. 1 Zakładka 'Produkt'

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

- do wygenerowania wniosków niezbędne jest zainstalowanie pakietu Microsoft Office w wersji 2007 lub wyższej bądź Open Office.

- do wygenerowania wniosków niezbędne jest zainstalowanie pakietu Microsoft Office w wersji 2007 lub wyższej bądź Open Office. 1. Wymagania techniczne Wymogi techniczne niezbędne do składania wniosków stypendialnych drogą elektroniczną przez Wirtualną Uczelnię niewiele różnią się od warunków, pod którymi można korzystać z całego

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów,

Bardziej szczegółowo

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do )

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do ) DEK-I-b WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) (dla wzoru deklaracji obowiązującej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uniwersytet Śląski, Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów

Spis treści. Uniwersytet Śląski, Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Proces elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej... 2 2.1. Wprowadzanie podstawowych danych pracy dyplomowej... 3 2.2. Uruchomienie procesu elektronicznej archiwizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu:

SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu: SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu: - zalogowanie się do systemu SAPGUI = PRD nadanie uprawnień

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6 ,, skr. Poczt. 55 tel. 22 834-76-67 Spis treści Zawartość: Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2 Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3 Zamieszczanie zdjęcia 5 Ustawienia hasła 6 Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 2 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 2 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki NAGRODA DZIEKANA DLA STUDENTÓW

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki NAGRODA DZIEKANA DLA STUDENTÓW NAGRODA DZIEKANA DLA STUDENTÓW Symbol: WEK / P6/ 2013 Data: 22 maja 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Regulamin Studiów Politechniki Wrocławskiej. Regulamin przyznawania nagród dla studentów Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/64/2008 Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania etapowe programów studiów

Wymagania etapowe programów studiów Wymagania etapowe programów studiów Wymagania etapowe są zestawem warunków, które muszą być spełnione przez studentów, aby zostały im zaliczone (w tym zaliczone warunkowo) poszczególne semestry lub lata

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb I Wprowadzenie Sylabus do przedmiotu może być edytowany w systemie USOSweb, jak również bezpośrednio w systemie USOS. Dane synchronizują się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GUS S-11 W USOS

SPRAWOZDANIE GUS S-11 W USOS SPRAWOZDANIE GUS S-11 W USOS ZAŁOŻENIA Informacje wstępne Dostęp do sprawozdania: formularz Osoby Osoby Raporty lokalne BIRT Nazwa raportu: Sprawozdanie GUS S-11 Parametry raportu: Jednostka organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypożyczania i wycofywania teczek studentów w Archiwum USOS (styczeń 2014, G. Kurzyna)

Instrukcja wypożyczania i wycofywania teczek studentów w Archiwum USOS (styczeń 2014, G. Kurzyna) Instrukcja wypożyczania i wycofywania teczek studentów w Archiwum USOS (styczeń 2014, G. Kurzyna) 1. Opis procedury postępowania Jednostka dydaktyczna może wypożyczać lub wycofywać teczki archiwalne z

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo