Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Spis treści: Informacje o programie... str. 2 Konfiguracja... str. 3 Ustawienia ogólne... str. 5 Okno aplikacji... str. 5 Skróty klawiaturowe... str. 6 Rejestrator zdarzeń... str. 7 Wygaszacz ekranu... str. 8 Interfejs użytkownika... str. 9 Menu siatka... str. 11 Menu... str. 14 Lista... str. 14 Przeglądarka dokumentów... str. 15 Galeria zdjęć... str. 17 Odtwarzacz video... str. 17 Przeglądarka internetowa... str. 18 Wysyłanie ... str. 18 Odczyt ... str. 18 Pocztówki... str. 19 Pasek informacyjny... str. 19 Skóra... str str. 21 Wysyłanie wiadomości... str. 21 Odbieranie wiadomości... str. 21 Pocztówki... str. 22 Przeglądarka internetowa... str. 22 Filtrowanie... str. 22 Ulubione... str. 23 WatchDog... str. 23 Klawiatura... str. 23 Blokowanie okien... str. 24 Harmonogram zadań... str. 24 Audio... str. 25 System... str. 25 Klawiatura... str. 26 Okno klawiatury... str. 26 Interfejs... str. 26 Eksport i import ustawień... str. 27 Raporty Licznik dotknięć... str. 27 Zdarzenia aplikacji... str. 27 Przeglądanie stron internetowych... str. 28 Rejestracja... str. 28 Zdalne zarządzanie (opcja)... str. 28 w sieci lokalnej... str. 29 przez internet... str. 29 Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 1/32

2 INFORMACJE O PROGRAMIE InfoTouch Professional to oprogramowanie zarządzająco sterujące dedykowane samoobsługowym kioskom informacyjnym. Zabezpiecza komputer przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika, monitoruje pracę terminala, i generuje statystyki użytkowania kiosku. Umożliwia wyświetlanie stron internetowych, pokazywanie zdjęć, galerii, filmów, broszur i tworzenie rozbudowanych systemów informacyjnych z wielopoziomowym menu. Użytkownik nie ma możliwości wyjścia poza program i porusza się wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez administratora. Aplikacja posiada wbudowaną przeglądarkę internetową z funkcją powiększania przeglądanych stron, filtrowania dostępu do internetu, wirtualną klawiaturę, moduł wysyłania i odczytu , moduły do tworzenia menu, moduł do tworzenia listy, przeglądarkę dokumentów, galerię zdjęć, odtwarzacz video, moduł do wysyłania pocztówek z wykonanym na miejscu zdjęciem i możliwością wyboru tła przez użytkownika Modułowa struktura aplikacji pozwala na dostosowanie interfejsu użytkownika do potrzeb Klienta - zmianę tła, edycję przycisków, definiowanie wyświetlanych modułów. Wymagania systemowe: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 NET Framework 4.0 Poczta usługi Windows Live Internet Explorer (najnowsza wersja) DirectX 9.0c lub wyższy Zalecana rozdzielczość ekranu 1280x1024 px Adobe Reader (najnowsza wersja) Adobe Flash Player (najnowsza wersja) RAM 2 GB (zalecane 4 GB) Instalacja i uruchamianie: Kliknąć plik itprofessionalsetup.exe i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Uwaga: przed instalacją należy usunąć poprzednie wersje programu. Po zakończonej instalacji na pulpicie pojawią się dwie ikony: InfoTouch Professional - uruchamianie programu głównego InfoTouch Professional Configurator - uruchamianie programu do konfiguracji Aby zamknąć program główny należy użyć zdefiniowanego skrótu klawiaturowego zamykającego aplikację (domyślnie: Shift+Alt+X) Uwaga: jeżeli domyślną powłoką systemu jest program InfoTouch, to należy powrócić do systemu Windows (patrz: Konfiguracja Ogólne) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 2/32

3 Aby zamknąć program i : wylogować się należy podczas pracy programu głównego użyć zdefiniowanego skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift+Alt+O) lub w konfiguratorze wybrać z rozwijanego górnego menu ikonę Zakończ i wyloguj zrestartować komputer należy podczas pracy programu głównego użyć zdefiniowanego skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift+Alt+R) lub w konfiguratorze wybrać z rozwijanego górnego menu ikonę Zakończ i restartuj system zamknąć system należy podczas pracy programu głównego użyć zdefiniowanego skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift+Alt+U) lub w konfiguratorze wybrać z rozwijanego górnego menu ikonę Zakończ i zamknij system Deinstalacja: Aby odinstalować program InfoTouch Professional należy: lub przejść do Panelu Sterowania systemu Windows, przejść do kategorii Dodaj lub usuń programy, z listy wybrać pozycję InfoTouch Professional, kliknąć przycisk Usuń i potwierdzić chęć usunięcia programu, postępować zgodnie ze wskazówkami programu deinstalacyjnego. w menu Start wybrać InfoTouch InfoTouch Professional kliknąć Deinstalacja programu InfoTouch Professional KONFIGURACJA Dokonywanie zmian w programie głównym umożliwia program InfoTouch Professional Configurator. Aby uruchomić konfigurator należy wybrać jedną z opcji: 1. kliknąć ikonę na pulpicie 2. podczas pracy aplikacji głównej kliknąć przycisk Ustawienia lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego (domyślnie: Shift+Alt+C) 3. uruchomić menu Start Wszystkie programy Professional Configurator InfoTouch InfoTouch Professional kliknąć ikonę InfoTouch Jeżeli dostęp do programu zabezpieczony został hasłem, to wyświetlone zostanie okno, w którym należy wpisać hasło (domyślne hasło: infotouch) i zalogować się. Po uruchomieniu konfiguratora pokaże się jego okno główne, w którym można: 1. skonfigurować ogólne ustawienia aplikacji powrót do strony startowej dostępne wersje językowe zmianę domyślnej powłoki systemu 2. określić parametry wyświetlania okna aplikacji obramowanie margines wewnętrzny położenie okna Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 3/32

4 3. skonfigurować interfejs użytkownika dodawać moduły aplikacji edytować moduły zmienić tło edytować styl przycisków (rozmiar, kształt, cień, tło, czcionka, przezroczystość) ustawić parametry przycisków (napisy, ikonę, czynności, które program ma wykonać po wybraniu przez użytkownika określonego przycisku) wybrać moduł startowy aplikacji 4. wybrać skórę aplikacji z dostępnych szablonów 5. zdefiniować skróty klawiaturowe używane w programie 6. określić, czy i które akcje programu mają być rejestrowane uzyskać informacje o akcjach programu w wybranym przedziale czasowym 7. skonfigurować statystyki (licznik dotknięć) 8. wyświetlać raporty 9. skonfigurować ustawienia poczty wychodzącej i poczty przychodzącej 10.zdefiniować parametry pracy przeglądarki internetowej ustawienia ogólne wyświetlanie zakładek domyślną wyszukiwarkę wysyłanie wiadomości ze strony internetowej filtrowanie ulubione 11. określić dostępność i parametry programowego WatchDog'a blokowanie kombinacji klawiszy blokowanie wyskakujących okien harmonogram zadań - restartów aplikacji, restartów i wyłączeń komputera, wysyłania powiadomień o pracy aplikacji ustawienia dźwięku 12. skonfigurować parametry wygaszacza ekranu 13. skonfigurować parametry pracy wirtualnej klawiatury widoczność układ automatyczne ukrywanie położenie okna klawiatury przezroczystość interfejs użytkownika 14. skonfigurować parametry logowania 15. eksportować i importować ustawienia aplikacji [uwaga: wszystkie dodawane pliki (grafiki, dokumenty) powinny zostać umieszczone w podkatalogu USER] 16. skonfigurować parametry zarządzania przez internet (opcja) 17. zarejestrować wersję demo Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 4/32

5 OGÓLNE Opcja umożliwia zdefiniowanie podstawowych parametrów pracy aplikacji, takich jak: 1. czas powrotu do strony startowej (modułu domyślnego) po okresie bezczynności użytkownika 2. dostępne wersje językowe i domyślny język aplikacji 3. automatyczne uruchamianie aplikacji InfoTouch po starcie systemu 4. definiowanie aplikacji, które maja być uruchamiane przy starcie programu InfoTouch Zaznaczona opcja ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk] oznacza, że po każdym włączeniu komputera automatycznie zostanie uruchomiony program InfoTouch i użytkownik nie będzie miał dostępu do pulpitu Windows. uwaga: W celu uniemożliwienia użytkownikowi aplikacji uzyskania dostępu do systemu operacyjnego zaleca się, aby powłoką systemu (shell) był program InfoTouch. Aby powrócić do systemu Windows należy podczas pracy programu głównego uruchomić konfigurator korzystając ze skrótu klawiaturowego (domyślny: Shift+Alt+C), odznaczyć opcję ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk], zmianę zapisać i zrestartować komputer. Po restarcie użytkownik będzie miał dostęp do systemu Windows. Ogólne Okno aplikacji Opcja umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów wyświetlania okna programu głównego. Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 5/32

6 1. Obramowanie Opcja umożliwia wybór trybu wyświetlania okna aplikacji: bez obramowania (aplikacja wyświetla się na całym ekranie) z obramowaniem (możliwość przesuwania okna, w przypadku braku zmiany shella - dostęp do pulpitu, paska zadań, menu Start) - USTAWIENIE NIEZALECANE 2. Marginesy Opcja umożliwia dodanie marginesów wokół okna aplikacji. 3. Położenie okna W przypadku stanowiska z wieloma monitorami opcja umożliwia zdefiniowanie obszaru i położenia okna aplikacji. Aplikacja może być wyświetlana: na całym dostępnym obszarze na wybranym monitorze (Indeks "0" oznacza wyświetlacz główny) w określonej lokalizacji (po podaniu współrzędnych) centralnie względem wybranego obszaru bazowego w innym niż domyślny rozmiarze Ogólne Skróty klawiaturowe Opcja umożliwia: określenie, czy podczas pracy aplikacji dana operacja ma być wykonywana przy użyciu skrótów klawiaturowych zdefiniowanie własnych kombinacji klawiszy dla danej operacji Domyślne skróty klawiaturowe: X+Alt+Shift - zamknięcie programu C+Alt+Shift - uruchamianie konfiguratora I+Alt+Shift - informacje o programie S+Alt+Shift - zrzut ekranu Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 6/32

7 K+Alt+Shift następna skóra L+Alt+Shift poprzednia skóra H+Alt+Shift następny język J+Alt+Shift poprzedni język B+Alt+Shift powrót do poprzedniego modułu D+Alt+Shift przejście do modułu startowego O+Alt+Shift zamknięcie programu i wylogowanie użytkownika R+Alt+Shift zamknięcie programu i restart systemu U+Alt+Shift zamknięcie programu i zamknięcie systemu Ogólne Ta opcja pozwala: Rejestrator zdarzeń określić, czy i które akcje programu mają być rejestrowane włączyć/wyłączyć usługę zliczania dotknięć Uwaga: usługa musi być włączona, jeżeli mają być generowane raporty (patrz: Raporty Licznik dotknięć) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 7/32

8 Ogólne Wygaszacz ekranu W tej opcji możliwe jest: określenie czasu bezczynności, po którym wygaszacz zostanie włączony wybór typu wygaszacza (brak, plik.scr lub galeria zdjęć) 1. Konfigurowanie jako wygaszacza ekranu pliku.scr : podać czas bezczynności, po który wygaszacz ma zostać uruchomiony z rozwijanej listy wybrać typ uruchom plik wygaszacza [scr] wskazać lokalizację pliku (w polu Plik kliknąć pierwszą ikonę) opcjonalnie zdefiniować pliki dla innych wersji językowych (w polu Plik wygaszacza kliknąć drugą ikonę) 2. Konfigurowanie jako wygaszacza ekranu galerii zdjęć: podać czas bezczynności, po który wygaszacz ma zostać uruchomiony z rozwijanej listy wybrać typ galeria zdjęć z podanego katalogu wskazać lokalizację katalogu ze zdjęciami (w polu Plik kliknąć pierwszą ikonę) opcjonalnie zdefiniować galerie dla innych wersji językowych (w polu Plik kliknąć drugą ikonę) określić czas wyświetlania poszczególnych zdjęć Uwaga: w przypadku pracy na wielu monitorach: wygaszacz w formie galerii zdjęć zostanie uruchomiony na monitorze, na którym wyświetla się aplikacja główna plik.scr zostanie uruchomiony na tym monitorze, na który został zaprojektowany (z reguły jest to monitor zdefiniowany w systemie jako wyświetlacz główny) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 8/32

9 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Opcja pozwala zbudować i edytować interfejs aplikacji: zdefiniować wszystkie moduły, z których ma składać się aplikacja edytować, usuwać i kopiować poszczególne moduły wybrać moduł domyślny (startowy) 1. Moduły aplikacji (1) Aby dodać moduł należy kliknąć link Dodaj moduł. W oknie, które się wyświetli z rozwijanej listy Moduł wybrać rodzaj modułu i w polu Nazwa wpisać jego nazwę. Żeby zmienić nazwę modułu znajdującego się na Liście dostępnych modułów należy wybrać rodzaj modułu, kliknąć na pole Nazwa znajdujące się po prawej stronie modułu i wpisać jego nową nazwę. Rodzaje modułów: Menu siatka Menu Lista Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 9/32

10 Galeria zdjęć Odtwarzacz wideo Przeglądarka dokumentów Przeglądarka internetowa Wysyłanie Odczyt Pocztówki Uwaga: użytkownik może tworzyć dowolną liczbę takich samych modułów zapisując je pod inną nazwą. 2. Edycja modułów (2) Aby edytować interfejs modułu należy wybrać go z listy dostępnych modułów i kliknąć ikonę Edytuj moduł znajdującą się po prawej stronie pola Nazwa. W oknie, które zostanie wyświetlone InfoTouch - edytor modułu można dokonywać zmian w poszczególnych modułach dostosowując interfejs do indywidualnych potrzeb: zmieniać tło edytować przyciski - ilość, wygląd, położenie, ikony edytować napisy na przyciskach edytować tytuł definiować działanie, które program ma wykonać po naciśnięciu przez użytkownika danego przycisku np.: uruchomić inny moduł Uwaga: wymagane jest wcześniejsze dodanie modułów w polu Lista dostępnych modułów) powrócić do poprzedniego modułu wyświetlić moduł domyślny (startowy) wyświetlić kontrolkę zmiany języków uruchomić inny program Aplikacja umożliwia podgląd wprowadzanych zmian: Język - możliwość sprawdzenia interfejsu w poszczególnych wersjach językowych Rozmiar ekranu - możliwość sprawdzenia interfejsu dla określonej rozdzielczości Skóra - sprawdzenie interfejsu w określonej skórze Powiększenie - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podglądu 3. Moduł domyślny (3) Modułem startowym aplikacji może zostać dowolny moduł znajdujący się na liście dostępnych modułów. Aby określić, który moduł ma być modułem startowym, należy należy wybrać go z rozwijanej listy znajdującej się w polu Moduł domyślny. Jeżeli modułem startowym jest moduł Menu - siatka lub Menu, to aby skonfigurować ten moduł np. parametry przycisków należy wybierać go z listy dostępnych modułów i kliknąć ikonę Edytuj moduł Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 10/32

11 W przypadku pozostałych modułów na rozwijanej liście pojawi się ikona Edytuj parametry modułu. Uwaga: aby skonfigurować ustawienia parametrów pocztówek, należy w oknie po lewej stronie wybrać Pocztówki Interfejs użytkownika moduł Menu siatka Moduł pozwala zbudować ekran nawigacyjny z przyciskami w tabeli - rzędach i kolumnach. Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę takich ekranów zapisując moduły pod inną nazwą. Aby edytować interfejs modułu należy wybrać go z listy dostępnych modułów i kliknąć pierwszą ikonę znajdującą się po prawej stronie w polu Nazwa. Zostanie wyświetlone okno InfoTouch - edytor modułu, w którym można dokonywać zmian dostosowując interfejs (to, przyciski, paski narzędzi, akcje) do indywidualnych potrzeb. 1. Zmiana tła Kliknąć znajdującą się na pasku narzędzi ikonę Tło i w oknie edytora tła wybrać jedną z opcji: Brak (wyświetlone zostanie tło z aktualnej skóry) Kolor (wybrać kolor z rozwijanej listy) Bitmapa (w polu Plik kliknąć pierwszą ikonę po prawej stronie i wskazać lokalizację pliku Plik video (j/w) Gradient liniowy (skonfigurować gradient w edytorze) 2. Dodawanie przycisków Na pasku narzędzi określić liczbę kolumn i wierszy oraz odległości pomiędzy nimi 3. Definiowanie parametrów przycisku W edytorze modułu zaznaczyć przycisk, a następnie na pasku narzędzi kliknąć ikonę Parametry przycisku (lub w oknie po prawej stronie kliknąć zaznaczony link) i w oknie ustawień kontrolki określić: widoczność przycisku treść pierwszego napisu treść drugiego napisu wyświetlaną ikonę rozmiar przycisku akcję, która ma być wykonana przez program po naciśnięciu przez użytkownika danego przycisku 4. Definiowanie stylu przycisku - opcja pozwala zbudować przycisk od podstaw. 5. Aby zmienić wygląd przycisku należy wybrać dany przycisk i na pasku narzędzi kliknąć ikonę Styl przycisku, następnie w nowym oknie, które zostanie wyświetlone, wykonać w polu MenuButtonSettings następujące czynności: zaznaczyć pole Użyj tych ustawień (po odznaczeniu przywrócone zostaną domyślne ustawienia z wybranej skóry) zdefiniować parametry ikony na przycisku widoczność rozmiar marginesy położenie na przycisku skonfigurować parametry przycisku w stanie podstawowym (należy zaznaczyć pole Zastosuj ustawienia tła i obramowania) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 11/32

12 zaokrąglenie narożników rodzaj tła (brak tła, kolor, obrazek, gradient liniowy) obramowanie (brak tła, kolor, obrazek, gradient liniowy) i jego szerokość cień pod przyciskiem i jego parametry (kolor, przezroczystość, głębokość, kierunek, promień rozmycia) marginesy skonfigurować parametry przycisku w stanie wciśniętym wybierając jedną z opcji: stworzyć nowe ustawienia skopiować ustawienia przycisku ze schowka pozostawić stan bez konfiguracji (przycisk w tym stanie nie będzie wyświetlany) skonfigurować parametry przycisku w stanie aktywnym wykonując czynności j/w skonfigurować parametry dwóch napisów (etykiet) na przyciskach w każdym stanie widoczność napisów wypełnienie czcionki parametry czcionki (rodzaj, wielkość, styl, rozciągnięcie, wagę) cień położenie napisów na przyciskach marginesy sposób przycinania napisów określić rozmiar przycisku (rozmiar przycisku można również zmienić ręcznie w oknie edycji modułu) określić przezroczystość przycisku 6. Kopiowanie ustawień przycisku: w oknie edycji modułu zaznaczyć wybrany przycisk na pasku narzędzi kliknąć ikonę Kopiuj ustawienia w wyświetlonym oknie zaznaczyć przyciski, które mają zostać zmienione (zaznaczona pole Zmień rozmiar kontrolek oznacza, że zostanie zmieniony rozmiar przycisku) 7. Import napisów - opcja umożliwia importowanie z arkusza kalkulacyjnego napisów na przyciski. Po kliknięciu na pasku narzędzi ikony Import napisów wyświetli się okno, w którym należy wskazać lokalizację pliku.xls oraz wpisać nazwę arkusza z tego pliku. Uwaga: pilk.xls powinien być zapisany w formacie Mirosoft Excel 97/2000/XP/2003. Program umożliwia wczytywanie na przycisku dwóch napisów (etykiet) dla wszystkich dostępnych wersji językowych. Dostępne języki i etykiety muszą być zdefiniowane w pierwszym wierszu arkusza wg zasady: pl1 oznacza pierwszy napis w języku polskim pl2 oznacza drugi napis w języku polskim Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 12/32

13 Skróty dla wersji językowych dostępnych w programie: en - angielski es - hiszpański ge - niemiecki fr - francuski it - włoski ru - rosyjski cs- czeski sl - słowacki Dodanie kolumny z wartością id w pierwszym wierszu umożliwia przyporządkowanie napisów do konkretnych przycisków. W przypadku zmian napisów na danym przycisku można wpisać nowe etykiety, a w kolumnie ID wpisać numer przycisku, na którym zmiana ta ma zostać wprowadzona. Następnie należy zaimportować dany arkusz. Uwaga: wiersze, w których wartość w kolumnie id jest pusta, mniejsza od zera lub większa od ilości przycisków na ekranie zostaną przy imporcie pominięte. 8. Edycja paska z tytułem i przyciskami na pasku narzędzi aby zmienić tytuł, należy kliknąć w polu po prawej stronie link Title i dokonać ustawień w oknie, które się wyświetli aby zwinąć cały pasek, należy odznaczyć pole obok linku Buttons (kwadracik powinien być pusty) - cały obszar zostanie wtedy poszerzony o ukryty pasek aby ukryć poszczególne klawisze należy odznaczyć pole obok tego klawisza (wypełniony w całości kwadracik oznacza, że przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce) aby ukryć napis pod przyciskiem należy: kliknąć link z przyciskiem w oknie, które się wyświetli zaznaczyć pole Etykieta i wstawić znak spacji 9. Podgląd wprowadzanych zmian: Język - możliwość sprawdzenia interfejsu w poszczególnych wersjach językowych Rozmiar ekranu - możliwość sprawdzenia interfejsu dla określonej rozdzielczości Skóra - sprawdzenie interfejsu w określonej skórze Powiększenie - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podglądu Uwaga: Zaznaczona opcja skaluj względem wybranej rozdzielczości oznacza, że przy zmianie rozdzielczości moduł będzie skalowany do aktualnej wielkości monitora. Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 13/32

14 Interfejs użytkownika moduł Menu Moduł pozwala zbudować od podstaw ekran nawigacyjny z przyciskami w dowolnej lokalizacji. Aby dodać nowy przycisk należy w edytorze modułu kliknąć na pasku narzędzi ikonę Dodaj przycisk, a następnie wskazać jego lokalizację. Pozostałe parametry interfejsu (tło, przyciski, toolbary) konfiguruje się podobnie, jak w module Menu-siatka. Uwaga: Odznaczona opcja skaluj względem wybranej rozdzielczości oznacza, że przy zmianie rozdzielczości przyciski nie będą skalowane i nie zmienią swojego położenia, skalowane będzie tylko tło. Interfejs użytkownika moduł Lista Aby wyświetlić moduł listy w programie należy: dodać go do listy dostępnych modułów zdefiniować tytuł i elementy listy w opcjach przycisku w wybranym module aplikacji - Menu-siatka, Menu, Lista Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 14/32

15 Interfejs użytkownika moduł Przeglądarka dokumentów Moduł umożliwia: wyświetlanie i drukowanie dokumentów PDF - tekst, obrazy, kształty wyświetlanie i drukowanie plików tekstowych TXT, RTF wyświetlanie i drukowanie obrazów (BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF i TIFF) Uwaga: wyświetlanie dokumentów nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania (np. Adobe Reader'a) 1. Konfiguracja interfejsu użytkownika 1. Zmiana tła Kliknąć znajdującą się na pasku narzędzi ikonę Tło i w oknie edytora tła wybrać jedną z opcji: Brak (wyświetlone zostanie tło z aktualnej skóry) Kolor (wybrać kolor z rozwijanej listy) Bitmapa (w polu Plik kliknąć pierwszą ikonę po prawej stronie i wyskazać lokalizację pliku Plik video (j/w) Gradient liniowy (skonfigurować gradient w edytorze) 2. Edycja pasków narzędzi aby zwinąć cały pasek, należy odznaczyć pole obok linku Buttons / Bottom (pole powinnno być puste) - cały obszar zostanie wtedy poszerzony o ukryty pasek aby ukryć poszczególne klawisze należy odznaczyć pole obok tego klawisza (wypełniony w całości pole oznacza, że przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce) lub kliknąć ikonę przycisku i wyświetlonym oknie z rozwijanej listy Widoczność wybrać status przycisku: Ukryty - przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce Zwinięty - przycisk jest ukryty i pozostałe przyciski zajmują jego miejsce aby ukryć napis pod przyciskiem należy: kliknąć link z przyciskiem w oknie, które się wyświetli zaznaczyć pole Etykieta i wstawić znak spacji 3. Podgląd wprowadzanych zmian: Język - możliwość sprawdzenia interfejsu w poszczególnych wersjach językowych Rozmiar ekranu - możliwość sprawdzenia interfejsu dla określonej rozdzielczości Skóra - sprawdzenie interfejsu w określonej skórze Powiększenie - możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podglądu 2. Wyświetlanie dokumentów w aplikacji Przeglądarka dokumentów jak każdy moduł aplikacji - może być modułem startowym lub może być uruchamiana po naciśnięciu przez użytkownika dowolnego przycisku w module Menu-siatka, Menu, Lista. Jeżeli Przeglądarka dokumentów nie jest modułem startowym aplikacji, to wyświetlanie dokumentów należy zdefiniować w opcjach przycisku w wybranym module aplikacji - Menu-siatka, Menu, Lista 1. Wybrać rodzaj menu z listy dostępnych modułów i kliknąć pierwszą ikonę znajdującą się po prawej Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 15/32

16 stronie pola Nazwa 2. W oknie edytora modułu wybrać przycisk, po naciśnięciu którego ma wyświetlić się dokument 3. Kliknąć wybrany przycisk lub na pasku narzędzi kliknąć ikonę Parametry przycisku 4. W oknie InfoTouch - ustawienia kontrolki, które zostanie wyświetlone wykonać następujące czynności: dodać napis/napisy (zostaną wyświetlone na przycisku) w polu Akcja z rozwijanej listy wybrać opcję Uruchom moduł (1) w polu Moduł z rozwijanej listy wybrać moduł, który został wcześniej dodany do Listy dostępnych modułów, następnie kliknąć pierwszą ikonę po prawej stronie listy i w kolejnym oknie (2)określić tytuł dokumentu (3) lokalizację (4) [moduł umożliwia wyświetlanie lokalnych dokumentów oraz pobieranych z internetu i sieci lokalnej] opcje wydruku - dla każdego dokumentu istniej możliwość zdefiniowania innej drukarki (5) zdefiniować parametry czcionki dla plików tekstowych (tylko.txt) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 16/32

17 Interfejs użytkownika moduł Galeria zdjęć Moduł umożliwia wyświetlanie galerii zdjęć w aplikacji Interfejs użytkownika modułu i wyświetlanie galerii zdjęć w aplikacji można konfigurować (patrz: Przeglądarka dokumentów). Interfejs użytkownika moduł Odtwarzacz wideo Moduł umożliwia odtwarzanie plików video w aplikacji. Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 17/32

18 Interfejs użytkownika modułu i odtwarzanie plików wideo w aplikacji można konfigurować (patrz: Przeglądarka dokumentów). Interfejs użytkownika moduł Przeglądarka internetowa Moduł służy do wyświetlania stron internetowych w aplikacji InfoTouch. Aby edytować interfejs modułu należy wybrać go z listy dostępnych modułów i kliknąć pierwszą ikonę znajdującą się po prawej stronie w polu Nazwa. Zostanie wyświetlone okno InfoTouch - edytor modułu, w którym można dokonywać zmian dostosowując interfejs (tło, przyciski, paski narzędzi) do indywidualnych potrzeb. 1. Zmiana tła Kliknąć znajdującą się na pasku narzędzi ikonę Tło i w oknie edytora tła wybrać jedną z opcji: Brak (wyświetlone zostanie tło z aktualnej skóry) Kolor (wybrać kolor z rozwijanej listy) Bitmapa (w polu Plik kliknąć pierwszą ikonę po prawej stronie i wskazać lokalizację pliku Plik video (j/w) Gradient liniowy (skonfigurować gradient w edytorze) 2. Widoczność przycisków, napisów i pasków narzędzi aby ukryć poszczególne klawisze należy w polu po prawej stronie odznaczyć pole obok tego klawisza (wypełniony w całości kwadracik oznacza, że przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce) lub kliknąć przycisk w module i w oknie ustawień kontrolki w polu Widoczność wybrać z rozwijanej listy opcję Ukryty (przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce) lub Zwinięty aby ukryć lub edytować napis pod przyciskiem należy kliknąć link z przyciskiem, w oknie, które się wyświetli zaznaczyć pole Etykieta i wpisać zmiany (jeżeli napis nie ma być widoczny, to należy wstawić znak spacji aby zwinąć cały pasek, należy odznaczyć pole obok linku Buttons (kwadracik powinien być pusty) - cały obszar zostanie wtedy poszerzony o ukryty pasek Uwaga: parametry pracy przeglądarki np. ukrycie paska adresu, filtrowanie dostępu do internetu należy skonfigurować wybierając w oknie po lewej stronie opcję Przeglądarka internetowa Interfejs użytkownika moduł Wysyłanie Moduł służy do wysyłania wiadomości z aplikacji InfoTouch. Aby edytować interfejs modułu należy wybrać go z listy dostępnych modułów i wykonać takie same czynności, jak w edycji modułu Przeglądarka internetowa Uwaga: aby wysyłanie wiadomości było możliwe, należy skonfigurować parametry serwera SMTP w opcji Interfejs użytkownika moduł Odczyt Moduł umożliwia odbieranie wiadomości w aplikacji InfoTouch. Aby edytować interfejs modułu należy wybrać go z listy dostępnych modułów i wykonać takie same czynności, jak w edycji modułu Przeglądarka internetowa Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 18/32

19 Uwaga: parametry pracy modułu należy skonfigurować w opcji Odbiór wiadomości Interfejs użytkownika moduł Pocztówki Moduł służy do wysyłania wiadomości w formie pocztówki z wybranym przez użytkownika tłem i wykonanym na miejscu zdjęciem. Aby edytować interfejs modułu należy wybrać go z listy dostępnych modułów i wykonać takie same czynności, jak w edycji modułu Przeglądarka internetowa Uwaga: parametry pracy modułu należy skonfigurować w opcji Pocztówki Interfejs użytkownika Pasek informacyjny Opcja umożliwia wyświetlanie na ekranie przewijanego paska z informacjami. Parametry paska można skonfigurować w zakładce Ustawienia Uwaga: ustawienia czcionki dotyczą całego obszaru paska. Dla poszczególnych informacji (lub ich fragmentów) można zmienić parametry czcionki w zakładce Informacje poprzez użycie znaczników HTML w polu Informacja (wymagane zaznaczenie okna HTML) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 19/32

20 Opcja HTML umożliwia także wyświetlanie na pasku informacyjnym grafik. W tym celu należy wybrać zakładkę Informacje i w polu Informacja należy wpisać znacznik <img src= scieżka dostepu />. Uwaga: jeżeli dane aplikacji mają być importowane, to obrazki muszą znajdować się w podkatalogu User znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch. Interfejs użytkownika Skóra Opcja pozwala: 1. wybrać szablon aplikacji 2. zmienić skórę aplikacji Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 20/32

21 3. zdefiniować użycie skóry kontrastowej (uruchamianej w aplikacji spod przycisku Kontrast) Aby wysyłanie poczty było możliwe należy: określić parametry używanego serwera SMTP (jego adres, port i adres , z którego będzie wysyłana poczta) określić, czy serwer SMTP wymaga autoryzacji podać nazwę użytkownika (adres ) oraz hasło Uwaga: wymagana Poczta usługi Windows Live Aby zdefiniować możliwość wykonywania i wysyłania maili ze zdjęciem należy: wybrać kamerę określić, czy zdjęcia maja być wykonywane ze zwłoką określić, czy odliczanie (zwłoka) ma być sygnalizowana dźwiękiem Wysyłanie wiadomości Opcja pozwala skonfigurować dodatkowe ustawienia poczty wychodzącej: 1. tekst, który ma być umieszczony w stopce każdej wiadomości wysyłanej przez program 2. listę plików dołączanych do wysyłanych wiadomości w formie załączników (pliki muszą się znajdować w podkatalogu USER) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 21/32

22 Odbiór wiadomości Opcja umożliwia: stworzenie listy dostawców/providerów, spośród których użytkownik będzie mógł wybrać dostawcę umożliwienie użytkownikom na użycie własnego dostawcy umożliwienie użytkownikom na drukowanie wiadomości Pocztówki Opcja umożliwia: dodawanie obrazów, które będą stanowiły tło dodanie nazwy, która pojawi się na ekranie jako opis pocztówki edycję pól tekstowych na pocztówce - nadawca, temat i treść (czcionka, etykieta, obramowanie, położenie i rozmiar) określenie położenia, rozmiaru i położenia wykonywanego zdjęcia PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Moduł pozwala na przeglądanie stron internetowych. W programie można zdefiniować: wyświetlanie informacji o błędach skryptów dostępność menu kontekstowego sposób wyświetlania plików.pdf (w oknie aplikacji InfoTouch lub w programie Adobe Reader) widoczność paska adresu (ukrycie paska adresu i wyszukiwarki powiększa obszar do przeglądania stron www) zasady otwierania wyskakujących okien parametry zakładek domyślną wyszukiwarkę wysyłanie wiadomości ze stron internetowych Przeglądarka internetowa W tej opcji można zdefiniować: Filtrowanie metodę filtrowania dostępu do internetu brak filtrowania Biała lista (dopuszczone domeny, pozostałe są blokowane) Czarna lista (blokowane domeny, pozostałe są dopuszczone) odtwarzanie dźwięku w przypadku blokowanych zasobów wyświetlanie komunikatu o blokadzie rejestrowanie nawigowania do blokowanych zasobów (jeżeli zdarzenie ma być rejestrowane, to w opcji Rejestrator zdarzeń należy zaznaczyć okno Zablokowanie strony w przeglądarce internetowej) Uwaga: we frazie białej/czarnej listy można zastosować symbol *, który zastąpi dowolny ciąg znaków (*twojadomena*) Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 22/32

23 Przeglądarka internetowa Ulubione Opcja pozwala stworzyć listę stron, które zostaną wyświetlone w oknie aplikacji po kliknięciu przez użytkownika przycisku Ulubione. Dla każdej strony można zdefiniować tytuł i ikonę, które wyświetlą się na przycisku na liście Ulubionych WATCHDOG Opcja pozwala na skonfigurowanie ustawień komputera, zabezpieczają system operacyjny przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika. Administrator może: 1. włączyć/wyłączyć usługę 2. zablokować/odblokować opcje dostępne po wciśnięciu klawiszy Crtl+Alt+Del 3. zdefiniować blokowanie klawiszy 4. zdefiniować blokowanie okien 5. zdefiniować listę zadań, które mają być wykonywane (np. restart komputera) 6. kontrolować wielkość wolnej pamięci 7. określić poziom głośności dla każdej godziny w obrębie doby 8. zdefiniować ogólne ustawienia systemu 9. zablokować dostęp do napędów 10. zablokować uruchamianie innych aplikacji WatchDog Klawiatura Opcja pozwala zdefiniować parametry blokowania skrótów klawiaturowych. Administrator może: 1.określić, czy usługa ma być dostępna 2.określić, czy użycie zablokowanego skrótu ma być sygnalizowane dźwiękiem 3.wyłączyć skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows - uwaga: klawisze pozostaną nieaktywne nawet po odinstalowaniu programu; przed deinstalacją należy przywrócić stan pierwotny 4.zdefiniować listę skrótów klawiaturowych, które mają być blokowane Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 23/32

24 WatchDog Blokowanie okien Ta opcja pozwala na: 1. określenie, czy program ma przechwytywać okna systemowe, które mogą się pojawić jako skutek działań użytkownika 2. dodawanie i usuwanie okien systemowych, które mają być blokowane (okna można identyfikować za pomocą tytułu lub klasy okna w systemie Windows) Tytuł okna to tytuł wyskakującego okna systemowego np. Zapisz jako, Otwieranie itp. Aby wyskakujące okno zostało zablokowane przez program, należy dokładnie wpisać cały tytuł okna np. Zapisz jako...,pobieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach. uwaga:fraza #*# zastępuje dowolny ciąg znaków, czyli jeżeli do listy okien dodany zostanie tytuł Druk#*# to blokowane będą wszystkie okna z tą frazą w tytule Drukuj, Drukowanie itd. WatchDog Harmonogram zadań Opcja umożliwia określenie zdań, które mają zostać wykonane przez komputer oraz zdefiniowanie czasu wykonywania tych zadań. Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 24/32

25 Rodzaje zadań do wykonania: restart aplikacji restart komputera wyłączenie komputera wysyłanie a o aktywności aplikacji (uwaga: wymagane skonfigurowanie parametrów serwera SMTP w opcji ) Dla każdego z tych zadań można zdefiniować czas ich wykonywania: godzinę (brak wyboru w polach Dni tygodnia, Data początkowa, Data końcowa oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane codziennie o określonej godzinie) dzień tygodnia (brak wyboru w polach Data początkowa, Data końcowa oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane codziennie o określonej godzinie, w określonych dniach tygodnia) datę i godzinę rozpoczęcia wykonywania danego zadania (brak wyboru w polu Data końcowa oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane od daty rozpoczęcia przez cały czas) datę i godzinę zakończenia wykonywania danego zadania termin wykonywania, czyli datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania danego zadania WatchDog Audio Opcja pozwala określić: czy dostępna jest regulacja głośności ustawienie poziomu głośności dla każdej godziny w obrębie doby WatchDog System Opcja pozwala skonfigurować: ogólne ustawienia systemu zdefiniować napędy, które mają być blokowane zablokować uruchamianie innych aplikacji Copyright 2015 GagaSoft LTD strona 25/32

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Spis treści: Informacje o programie... str. 2 Konfiguracja... str. 3 Ustawienia ogólne... str. 5 Okno aplikacji... str. 5 Skróty klawiaturowe... str. 6 Rejestrator zdarzeń... str. 7 Wygaszacz ekranu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 6 1) Instalacja... 6 2) Pierwsze uruchomienie... 6 3) Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo