b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu: Nasze zyski w bankach. 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia") Procenty. 1) Obliczenia procentowe 2) Praktyczne zastosowanie procentów Osiągnięcie - wykonuje obliczenia procentowe w sytuacjach praktycznych 2. Określ typ projektu: Odp.: badawczy - analiza zjawiska,, 3. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): - procent - kapitalizacja odsetek - oprocentowanie lokat - Excel - arkusz kalkulacyjny - dyskonto b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

2 programy Power Point, Excel, Gimp 4. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc., 5. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: 1. Przeprowadzenie wywiadu z pracownikami banku na temat kont oszczędnościowych 2. Stworzenie arkuszy kalkulacyjnych obliczających wartość zaoszczędzonych pieniędzy. 3. Stworzenie wykresów pokazujących wartość zaoszczędzonych pieniędzy w zależności od okresu oszczędzania- symulacja 4. Prezentacja swoich prac w programie PowerPoint. 5. Przygotowanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z zakresu procentów. 6. Oprawa zdjęć - grupa uczniów będzie odpowiedzialna za wykonywanie zdjęć i ich obróbkę. 6. Jak zostały wybrane tematy projektów (uczniowie zaproponowali listę tematów, nauczyciel przedstawił listę tematów do wyboru, nauczyciel określił jeden temat projektu) i dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Ponieważ po raz pierwszy realizuję tak duży projekt, temat został narzucony. Uczniowie biorący udział w tym projekcie spotykają się po raz pierwszy z taka formą pracy. 7. Podaj główne cele projektu. Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! (maksymalnie sześć) 1. Za pomocą programu Excel uczeń potrafi wykonywać obliczenia procentowe 2. Zna zasadę kapitalizowania odsetek i potrafi ją wykorzystać do symulacji własnych oszczędności 3.Za pomocą programu Power Point potrafi zaprezentować swoja pracę. 4. Prezentuje swoje wyniki w postaci wykresów 8. Uzasadnij, że wskazane cele są: a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Uczniowie będą potrafili stosować obliczenia procentowe w banku - czyli będą umieli

3 przewidzieć jak rosną ich oszczędności na lokatach oszczędnościowych. Uczniowie będą potrafili przedstawić swoje dane na odpowiednich wykresach. b) ambitne, ale realistyczne: Procenty to dział matematyki który ma duże odzwierciedlenie w życiu codziennym. Uczniowie niestety maja największe problemy z obliczeniami procentowymi. Myślę ze realizując ten projekt przybliżę uczniom ta tematykę, a ściślej oprocentowanie lokat oszczędnościowych. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Uczniowie potrafią przedstawić swoje wyniki działań za pomocą Power point exela. 9. W jakiej grupie (klasie) projekt będzie realizowany (poziom, liczba osób)? Projekt realizuje 15 uczniów z klasy II i III. 9 osób z klasy II i 6 osób z klasy III. Uczniowie osiągają średnie wyniki w nauce. Uczniowi zgłosili się sami do projektu, zaciekawiła ich taka forma pracy. 10. Co w informacji zwrotnej konsultanta merytorycznego było najistotniejsze? Jakie wskazówki zamierzasz wykorzystać? Do słów kluczowych dorzuciłam słowo "dyskonto" 11. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: - wybranie tematu- gdyż musi to być interesujące dla uczniów, musi być praktyczne - wybranie takich zadań z który uczeń sobie poradzi. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) projektu i krótkie uzasadnienie wyboru. Odnieś się do podstawy programowej i programu nauczania, do zainteresowań, pasji uczniów, a także wiedzy i umiejętności, które warto, żeby opanowali lub rozwinęli uczniowie. 1) Jakie korzyści będę miał z banków? Uczniowie przeprowadzają wywiad z pracownikami banku i na podstawie uzyskanych informacji prezentują oferty, które dotyczą bezpośrednio ich. Tworzą w programie power

4 point prezentację zachęcająca do oszczędzania pieniędzy. Podają konkretne przykłady - obliczają jaką kwotę można zaoszczędzić wpłacając do banku pewną ilość pieniędzy. Do tego celu wykorzystują program Excel 2) Co każdy powinien wiedzieć o procentach? - Uczniowie za pomocą programu Power Point prezentują wszystkie wiadomości o procentach: co to jest procent, jak zamienia się ułamek na procent, jak zamienia się procent na ułamek, jak obliczyć procent z danej liczby, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, w jaki sposób obliczyć liczbę znając jej procent. 3)Krótki test na temat procentów - na zakończenie uczniowie przygotują krótki test zawierający pytania dotyczące obliczeń procentowych. zadania te dobiorą uczniowie klasy trzeciej. 4) Procent w codziennym życiu. Uczniowie pokazują gdzie wykorzystane są procenty. Podają przykłady z życia codziennego np. wyprzedaże. Uczniowie zaprezentują swoją pracę za pomocą programu Power Point, mając na celu przekonać wszystkich że "procenty są wśród nas" 2. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 3. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie ma to znaczenie dla projektu? Uczniowie już sami dobierali się w pary przy podziale pracy, myślę że wpływ miało ich wspólne zainteresowania oraz to że mieszkają blisko siebie, mają lepszy kontakt, w razie potrzeby mogą pracować w domu. Grup uczniowskich jest 5 w tym 2 liczą cztery osoby, 2 liczą dwoje osób i 1 liczy troje osób. 4. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe, które zamierzacie wykorzystać w tym projekcie. Dlaczego właśnie takie? Excel - tworzenie przykładowej symulacji zaoszczędzonych pieniędzy i przedstawienie to na wykresie. Przeglądarka internetowa- wyszukanie informacji dotyczących banków, pojęć związanych z procentami, ciekawych zadań. Power Point - program ten posłuży do prezentacji prac uczniowskich Gimp- w całym naszym zespole jest wyznaczona jedna osoba która odpowiedzialna za zdjęcia oraz ich obróbkę. Word, Microsoft equetion3.0- pisanie tekstów matematycznych.

5 5. Źródła informacji (jeśli także internet, to podaj przykładowe strony). wywiad z pracownikami banków, ulotki i broszury z danych banków strona ta posłuży na ściągniecie programu gimp na komputer 6. Zasoby potrzebne do realizacji projektu. Którymi z nich już dysponujecie, a które będzie trzeba zdobyć (np. programy, materiały)? Jak to zrobicie? Materiały potrzebne to: komputer z dostępem do internetu, Microsoft office, gimp, ulotki z banków, rzutnik multimedialny. Każdy uczeń posiada komputer z internetem, posiada Microsoft office. Program Gimp- uczniowie ściągną z internetu, Szkoła jest wyposażona w dwie pracownie komputerowe oraz rzutnik multimedialny więc z tym nie będzie kłopotu. Dodatkowe materiały uczniowie zdobędą na spotkaniach w banku oraz z internetu. 7. Sposób dokumentowania pracy uczniów. Uczniowie będą prezentować swoje prace na spotkaniach cząstkowych - czyli w każdą środę. Zebrane informacje będą przedstawiać za pomocą zdjęć, wstępnych analiz, prezentacji. Dzięki temu będę mogła na bieżąco kontrolować pracę uczniów, w razie potrzeby wstawiać punkty karne za nie wywiązanie się z obowiązku. 8. Sposób prezentacji rezultatów. Przedstaw krótko wstępny pomysł prezentacji, np. scenariusz imprezy, opis i spis treści publikacji, plan zawartości strony internetowej. Myślę, że uda nam się zaprezentować pracę uczniów dla całej szkoły, albo dla wybranych reprezentantów klas. Wszystkie prace uczniów kończą się prezentacją w Power Point, myślę że uda się jej dokonać na sali gimnastycznej. Posiadamy rzutnik multimedialny, komputery. Przewidziane jest 5 prezentacji, dwie na temat banków, jedna na temat ogólnych pojęć związanych z procentami, jedna na temat wykorzystania procentów w praktyce a na zakończenie krótki test na temat procentów. Test

6 przedstawiony będzie na slajdach, a rozwiązywać będą go wszyscy uczestnicy dla sprawdzenia swojej wiedzy. 9. Kryteria oceny 9a. Jakie kryteria oceny uczniów przyjęliście? Przedstaw listę kryteriów, czyli tych rzeczy, które będziesz przede wszystkim brać pod uwagę przy ocenie pracy uczniów/zespołów. terminowość, zaangażowanie, pomysłowość, dobór informacji, samodzielność, dobór narzędzi internetowych, jakość prezentacji, zawartość merytoryczna 9b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem)? Jak zostały przyjęte przez uczniów? Jak się upewniłeś, że uczniowie je rozumieją? Zasady ustaliliśmy wspólnie. na jednym ze spotkań zostały szczegółowo omówione. 9c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? W jaki sposób? Nauczyciel na spotkaniach cząstkowych kontroluje co zrobili uczniowie czego jeszcze im brak, w jaki sposób mogą uzupełnić swoje pracę, Wszystko to wpływa na ocenę końcową, gdyż podczas tych spotkań wstawiane są punkty karne w razie nie wykonania pracy. 10. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego 10a. Jak zostały ustalone? przez poszczególne zespoły osobno; omówione na forum i z wszystkich propozycji została utworzona wspólna lista zasad 10b. Lista najważniejszych zasad: 1. każdy jest odpowiedzialny za wykonanie swojego zadania 2. jeden pomaga drugiemu

7 3. spotykamy si w umówionym czasie i miejscu 4. pracujemy dla dobra wszystkich 5. nie kłócimy się 6. w kwestiach spornych rację ma większość Prosimy o załączenie trzech dokumentów (w formacie np. word, excell, pdf), które powstały w trakcie pracy z uczniami:1. Tabelę zawierającą listę kryteriów oceniania z pkt. 9a (lub kartę oceny projektu) 2. Harmonogram realizacji zadań. 3. Kartę pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidualne lub grupowe? Spotkania odbywały się w środy, trwały jedną godzinę lekcyjną. Na początku wszyscy brali w nich udział, teraz są to zajęcia tylko z poszczególnymi grupami. Na spotkaniach wyjaśnialiśmy sobie wszystkie pojęcia związane z procentami czyli, co to jest procent, jak liczyć procent z danej liczby, jak obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent. Uczniowie przedstawiali sytuacje codzienne, w których wykorzystuje się obliczenia procentowe. Osoby odpowiedzialne za stworzenie testu wyszukiwały odpowiednich zadań, które zamieszczą w swojej prezentacji. Dokładnie omówiliśmy pojęcia związane z bankiem a dokładnie z oszczędzaniem np. co to jest stopa procentowa i od czego ona zależy, co to jest dyskonto, jak funkcjonuje karta kredytowa, co to jest kapitalizacja odsetek. Poruszyliśmy również temat dotyczący podatku VAT który odlicza się od odsetek. Tematy które podejmowaliśmy na zajęciach dotyczyły także spraw technicznych: jak tworzy się hiperłącza w PowerPoint, jak wstawiać animacje niestandardowe, jak wprowadzać reguły w Excelu. 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Na jednym z naszych spotkań uczestniczyli zaproszeni przez uczniów pracownicy banków. Odwiedził nas sam dyrektor oddziału SGB w Brzezinach Marek Puchała wraz ze swoją pracownicą Marią Łuczak. Na spotkaniu uczniowie dostali prezenty: długopisy, smycze, kalendarze logo banku. Nasi goście przedstawili oferty banku. Dokładnie omówili i wyliczyli jaki zysk będzie z przykładowych lokat. Umieściłam to na jednym ze zdjęć.

8 Uczniowie wnikliwie analizowali oferty, porównywali z których lokat będzie lepszy zysk. Niektóre osoby były bardzo zainteresowane kartami kredytowymi dla nastolatków, szczególnie ci uczniowie którzy skończą gimnazjum. Jak sami stwierdzili uchronić to może od pożyczania pieniędzy w sytuacjach takich jak np. muszą kupić książkę albo chcę zaprosić koleżankę na kawę a nie posiadam przy sobie gotówki. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzędzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? Nie wprowadziliśmy żadnych zmian, uczniowie sami przydzieli sobie takie zadania, widać na swoje miary. Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy na środowych spotkaniach. Wielu z nich korzysta również z kontaktu mailowego ze mną, więc problemy możemy rozwiązać nawet w niedzielę. 4. Co uczniom szło najlepiej a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy? Przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie w każdej z tych dwóch kategorii (UWAGA: problemy z komputerem i internetem poruszysz w pytaniu 5.). Uczniowie nie mieli problemów z wyjaśnianiem terminów związanych z obliczeniami procentowymi oraz terminów związanych z bankiem(o których mowa w pkt.1) Największy problem był z dobraniem zadań testowych związanych z procentami. uczniowie zgromadzili tyle zadań i tyle przykładów, nie widzieli które wybrać, które są odpowiednie. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Podaj konkretne przykłady. Najlepiej uczniom wychodziło tworzenie prezentacji w PowerPoint. Szybko się uczyli nowych funkcji takich jak animacje, hiperłącza. Najtrudniej wyszedł Excel, wpisywanie formuł i tworzenie wykresów. Uczniowie zapoznali się z kilkoma ciekawymi stronami internetowymi zawierającymi zagadnienia matematyczne.korzystają z nich aby przygotować się na bieżące lekcje. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. Pomogłam uczniom - tworzeniu animacji niestandardowych - tworzeniu formuł w Excelu - tworzeniu wykresów

9 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (bez podawania nazwisk). Uczniowie chętnie wykonują swoje zadania. Początek był trudny, pierwsze spotkania były forsujące, uczniowie narzekali na ilość pracy która ich czeka. Obecnie pilnują się z terminami, zgłaszają również pytania na przerwach, po lekcjach, mailowo. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Współpraca układała się dobrze. Jak pisałam już wcześniej początek był trudny dla mnie jak i dla uczniów, wydawało się czasem że będzie za dużo pracy, uczniowie temu nie podołają. Dużym plusem jest to, że każda grupa ma jasno określone na początku zadania do wykonania i ściśle się tego trzyma. Uczniowie dobrze dobrali się w grupy. Potrafią ze sobą współpracować, spotykają się również po szkole. Myślę, że ten projekt przysłużył się w dużej mierze integracji. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? (podaj konkretne formy dokumentacji, które zastosowali uczniowie). Czy uważasz, że jest wystarczająca? Odpowiedź uzasadnij. Najważniejszą dokumentacją dla mnie są prace wykonane na zajęciach w środy, oraz prace które przynoszone są na te zajęcia np.: prezentacja w PowerPoint, wykres w Excelu. Dodatkową dokumentacją są zdjęcia wykonane przez uczniów, jak i przeze mnie. Uczniowie pilnują terminów, nie mam większych problemów z mobilizowaniem grup do pracy.. Poniżej, zamieść cztery zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików.jpg lub.png, każde maksymalnej wielkości 2MB. Jeśli załączasz zdjęcia, w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł

10 Etap 4. Prezentacja i ocena Podaj ostateczny tytuł realizowanego przez ciebie projektu: Matematyka która procentuje. 1. Przedstaw krótki opis publicznej prezentacji. Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Jeśli każdy zespół przygotowywał co innego, podaj, jakie konkretnie tematy i w jakiej formie przygotowały poszczególne grupy. Prezentacja odbyła się na sali gimnastycznej, przed wybranymi przedstawicielami klas. Uczestniczyła w nim pani dyrektor, nauczyciele części przyrodniczo - matematycznej. Każda grupa przedstawiła prezentację multimedialną. Tematy prezentacji to: 1. Przedstawienie podstawowych wiadomości na temat procentów. 2. Prezentacja sytuacji praktycznych w których korzysta się z procentów 3. Bank PKO w oczach nastolatka 4. Bank SGB w oczach nastolatka 5. Lokata w banku 6. Test z procentów. 7. Podsumowanie - album w Picasso 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Zadbaj o szczegółowość i obrazowość opisu tak, aby osoba czytająca mogła wyobrazić sobie, co dana grupa zrobiła w samym projekcie i jak to przedstawiła w czasie prezentacji. Wszelkie materiały wypracowane przez zespoły w trakcie realizacji projektu dołącz do wizytówki projektu. (Jeżeli masz z tym problem, wyślij pliki jako załącznik na adres UWAGA: wysyłane materiały musza być dokładnie opisane - nazwa szkoły, nazwa grupy w kursie EZI, tytuł projektu, opis przesyłanego pliku itp.) Najciekawszą prezentację przedstawiła grupa uczniów zajmująca się terminami związanymi z bankiem PKO. Prezentację poprowadziły dwie osoby wzajemnie uzupełniając się. Powitali uczestników i opisali na czym polegał projekt oraz na czym polegała ich cała praca.przedstawili prezentację multimedialną korzystając z projektora multimedialnego. Na początku omówili kilka terminów związanych z bankiem, szczególny nacisk położyli na karty Grafity. Wywołali z publiczności osoby, które już takie karty posiadają, aby wypowiedziały się kiedy ich używają, czy mają dostęp do swoich kont przez internet. Na zakończenie przedstawili najciekawszą lokatą, opracowaną w Excelu wraz z wykresami. 3. Wymień sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady).

11 Sukcesem jest przede wszystkim ogromna satysfakcja z przedstawionej prezentacji oraz wielkie zaangażowanie ze strony uczniów. Podczas prezentacji uczniowie włączyli publiczność do pracy - wywołali uczniów którzy posiadają karty Grafitti, aby opowiedzieli o nich, oraz podczas prezentacji testu o procentach odpytywali wybranych uczniów a nawet nauczycieli. Najtrudniejszą sprawą był strach przed wystąpieniem na forum. Uczniowie bardzo szybko mówili i szybko przerzucali slajdy. Końcowa prezentacja albumu Picasso odbywała się bardzo szybko, gdyż zadzwonił dzwonek na przerwę, część uczniów wyszła, a część została aby zobaczyć wszystkie zdjęcia. 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? Na jakiej podstawie oceniliście, czy i w jakim stopniu projekt się udał lub nie? Zrelacjonuj dokładnie, jak to się odbyło, przedstaw wyniki tej oceny. Przy ocenie projektu braliśmy pod uwagę kryteria które ustaliliśmy na jednym z początkowych spotkań - terminowość -5pkt - zaangażowanie -5pkt - pomysłowość - 5pkt - dobór informacji - 5pkt - samodzielność - 5pkt - dobór narzędzi internetowych - 5pkt - jakość prezentacji - - 5pkt - zawartość merytoryczna- 5pkt Następnie wspólnie podliczyliśmy punktację i przeanalizowaliśmy wyniki wypełnionych kart. Możemy powiedzieć, że projekt został zrealizowany bardzo dobrze. Uczestnicy wykazali się odpowiedzialnością, każdy wywiązał się ze swojej pracy, uczniowie pozyskali nowe wiadomości i umiejętności, a przy tym bardzo dobrze się bawili. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji w grupie/grupach w czasie realizacji projektu. Prosimy o co najmniej dwa cytaty z wypowiedzi uczniów. Uczniowie realizujący projekt mieli czasami chwile załamania, obawiali się, że nie podołają wyzwaniom. Końcowa prezentacja uświadomiła ich, jak dużo zrobili i jak wiele zależy od nich samym aby praca końcowa była najefektywniejsza. Poznałem nowe programy komputerowe "Musimy lepiej organizować swoją pracę" "Utrwaliłem zagadnienia związane z procentami"

12 " Fajna zabawa" 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Zilustruj je co najmniej dwoma cytatami z wypowiedzi uczniów (np. z ich kart samooceny albo z końcowego omówienia na forum klasy). Metoda projektu nauczyła uczniów pracy w grupie, odpowiedzialności. Uczniowie zauważyli jak ważna jest organizacja pracy, wytrwałość i zaangażowanie. Jak wiele zależy od innych aby praca końcowa miała dobry efekt. Uczniowie poznali wiele pojęć związanych z bankiem, które przewijają się w życiu codziennym, w domu, w mediach. Potrafią obliczyć zysk z lokaty, odliczyć podatek. Myślę że pojęcia z zakresu procentów zostały lepiej zrozumiałe i lepiej będą wypadać egzaminy gimnazjalne. Uczniowie z zakresu komputera opanowali takie rzeczy jak: - tworzenie prezentacji w PowerPoint - wstawianie animacji niestandardowych - tworzenie hiperłączy - tworzenie wykresów w Excelu - wstawianie formuł - blokowanie komórek - przerabianie zdjęć w programie GiMP - tworzenie albumu w programie Picasso - tworzenie stron internetowych Uczniowie chcieli by swoją wiedzę rozszerzyć w tworzeniu albumu w Picasso, oraz jak sami stwierdzili lepiej przygotować się do końcowej prezentacji. 7. Co tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? Dzięki pracy metodą projektu- - lepiej poznałam uczniów, ich zainteresowania i predyspozycję - lepiej organizuję czas pracę - umiem oceniać pracę uczniów w metodzie projektu - angażuje uczniów do pracy - umożliwia rozwijanie swoich umiejętności - przynosi dużą satysfakcję 8. Jak zamierzasz wykorzystać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Myślę że będę kontynuować w następnym roku pracę metodą projektu. kilku uczniów

13 wyraziło chęć już teraz, że chcą ciągnąć dalej temat, mają już kilka innych pomysłów. Myślę że teraz jeszcze lepiej zaplanujemy swoje zadania i czas na ich realizację.

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Wiesława Wiatrak Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Miejscowość: Raba Wyżna Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Utnicka Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach Miejscowość: Nowa Biała Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Etap

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Video conference use for adult learning

Video conference use for adult learning Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo