1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Marchwacka Szkoła: Gimnazjum w Iwanowicach Miejscowość: Iwanowice Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu: Procentowe przystanki naszej rzeczywistości. 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia") Dział: Procenty Treści: obliczenia procentowe, praktyczne zastosowania procentów. Osiągnięcia: wykonywanie obliczeń procentowych w sytuacjach praktycznych 2. Określ typ projektu: Odp.: badawczy - analiza zjawiska,, społeczno-obywatelski., 3. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): procent, promocja, lokaty, kredyty, vat b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): wyszukiwarka Google, excel, PowerPoint, Publisher, program do tworzenia stron internetowych 4. Czas trwania projektu: Odp.: miesiąc,,

2 5. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: Do czego służą procenty? (przystanek I - historia i zastosowanie procentów) Jak oszczędzać, gdzie pożyczać (przystanek II - procenty w Banku Spółdzielczym naszej miejscowości, porównanie z bankami w Kaliszu Procenty w życiu domowym. (przystanek III - zastosowanie procentów w naszych domowych gospodarstwach - VAT na rachunkach, podatek, itp) Nasze gimnazjum w procentach. Procenty w życiu codziennym (przystanek IV konkurs i test - zadania uwzględniające promocje, rabaty, obniżki w sklepach naszej miejscowości.) 6. Jak zostały wybrane tematy projektów (uczniowie zaproponowali listę tematów, nauczyciel przedstawił listę tematów do wyboru, nauczyciel określił jeden temat projektu) i dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Uczniowie i nauczyciel proponowali listę projektów na zasadzie burzy mózgów. Zastosowana metoda miała pobudzić twórcze myślenie u nauczyciela i uczniów. Uczniowie zadecydowali o wybraniu tematu procenty. Do tematu dopisaliśmy słowa-klucze i tak powstał pomysł na nasz projekt. 7. Podaj główne cele projektu. Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! (maksymalnie sześć) Cel główny: uświadomienie powszechności i potrzeby stosowania procentów w życiu codziennym i najbliższym otoczeniu. Cele szczegółowe: 1.wykonanie prezentacji w programie PowerPoint o historii i zastosowaniu procentów, 2.przygotowanie ulotki informacyjnej w programie Publisher w którym banku oszczędzać, gdzie pożyczać? 3.opracowanie testu z wykorzystaniem generatora testów o podatkach w życiu codziennym, wykorzystanie kalkulatora do obliczeń., przygotowanie konkursu, 4.wykonanie strony internetowej lub filmu o procentach, które płacimy w z budżetu domowego, 5.przedstawienie procentowych danych naszej szkoły w arkuszu kalkulacyjnym. 8. Uzasadnij, że wskazane cele są:

3 a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Każdy cel szczegółowy jest przyporządkowany do danego tematu i określa jaki będzie efekt końcowy. 1- prezentacja multimedialna 2-ulotka informacyjna 3-poprawność działania opracowanego testu, przeprowadzenie przygotowanego konkursu 4-wykonanie strony internetowej 5-publikacja zebranych danych na stronie internetowej szkoły. b) ambitne, ale realistyczne: Nowym wyzwaniem dla uczniów będzie opracowanie testu z wykorzystaniem generatora testów lub innego programu, ale jest to jednocześnie zabawa w nauczyciela a uczniowie chcą być na miejscu nauczyciela. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Myślę, że wszystkie cele pokazują efekt końcowy. Każdy cel jest przystankiem procentowym, który pociąga wykonanie określonych zadań. 9. W jakiej grupie (klasie) projekt będzie realizowany (poziom, liczba osób)? Projekt będzie realizowany wśród chętnych uczniów z klasy z I -III. Liczba uczniów Realizacja projektu poza lekcjami. Liczę na samodzielność uczniów. 10. Co w informacji zwrotnej konsultanta merytorycznego było najistotniejsze? Jakie wskazówki zamierzasz wykorzystać? Jestem bardzo zadowolona z informacji konsultanta merytorycznego. W ciągu 2 dni (łącznie ze spotkaniem z uczniami) uporałam się z zadaniem. Odpowiedź konsultanta: "Bardzo mi się podoba Pani projekt tak jak i jego wizytówka" mocno mnie podbudowała i stała się zachętą do dalszego działania. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. 11. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie?

4 Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najtrudniejsze było zabranie się do pracy. Potem nastąpił wybór zagadnienia, część uczniów chciała wybrać "twierdzenie Pitagorasa" inni prostokątny układ współrzędnych, zwyciężyły procenty. Zagadnienie ważne w każdej klasie gimnazjalnej i nie tylko. Dużo czasu poświęciliśmy na sformułowanie tematu, temat miał jasno określać co chcemy przedstawić w zakresie procentów, po długich debatach doszliśmy do wniosku, że w naszej małej miejscowości jest dużo miejsc w których występują obliczenia procentowe, miejsca te nazwaliśmy przystankami, stąd taki temat. Najłatwiejsze - wybór narzędzi informatycznych. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) projektu i krótkie uzasadnienie wyboru. Odnieś się do podstawy programowej i programu nauczania, do zainteresowań, pasji uczniów, a także wiedzy i umiejętności, które warto, żeby opanowali lub rozwinęli uczniowie. Wybrany temat jest zrozumiały, praktyczny, bliski uczniom, przydatny w życiu codziennym, z zastosowaniem różnych narzędzi informatycznych z korzystaniem z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji. Przygotowane informacje pozwolą zrozumieć sens sprawnego posługiwania się obliczeniami procentowymi, szczególnie w sytuacjach praktycznych. 2. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 3. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie ma to znaczenie dla projektu? Samodzielny wybór bardziej motywuje do pracy. Uczniowie bardzo trafnie ustalili podział, do poszczególnych części projektu dobrali się według zainteresowań. W każdym zespole znajdują się uczniowie o zróżnicowanych umiejętnościach lubiący się wzajemnie. 4. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe, które zamierzacie wykorzystać w tym projekcie. Dlaczego właśnie takie? Wyszukiwarka google - pozwoli wyszukać potrzebne informacje, w Excelu zostaną przedstawione dane naszej szkoły, W PowerPoincie prezentacja o procentach, w programie Publisher - ulotka informacyjna dla uczniów i rodziców "W którym banku

5 oszczędzać, gdzie pożyczać", Html i JavaScript do tworzenia testów lub arkusz kalkulacyjny. Jeżeli chodzi o stronę internetową, uczniowie postanowili ćwiczyć HTML, i prawdopodobnie nie będą korzystali z gotowych programów. Uczniowie na informatyce w niewielkim stopniu poznali język html, mają również świadomość, że gotowe narzędzia powinny mieć podłoże html, stąd taka decyzja. Film w programie MaviMaker o pracy nad projektem. 5. Źródła informacji (jeśli także internet, to podaj przykładowe strony). Bank, sklepy, dyrektor szkoły, mieszkańcy, rodzina, dokumentacja szkolna, Internet np: Zasoby potrzebne do realizacji projektu. Którymi z nich już dysponujecie, a które będzie trzeba zdobyć (np. programy, materiały)? Jak to zrobicie? Materiały: informacje odnośnie podatki VAT, różnego rodzaju faktury, obliczenia podatkowe, informacje o szkole, informacje o oprocentowaniu w bankach, materiały biurowe, programy komputerowe, kamera video. Materiały, którymi już dysponujemy (na dzień ): zebrane informacje ze sklepów w naszej miejscowości o obniżkach i promocjach, informacje podatkowe typu: faktury, paragony, rozliczenia podatkowe itp., różnego rodzaju zadania do testu, informacje o naszym gimnazjum, odbyła się wycieczka do banku w naszej miejscowości, uczennice również uzyskały informacje z banków kaliskich. W przygotowaniu: szkielet strony internetowej, która będzie wykonana w HTML z elementami JavaScript. Test będzie wykonany w HTML z elementami JavaScript lub w arkuszu. Pobraliśmy program do wykresów Gantta, harmonogram pracy został wprowadzony, dołączyliśmy wyeksportowany plik PDF z wykresem. Trzeba zdobyć: Kamerę, którą obiecała w zakupić Rada Rodziców. Materiały na gazetkę ścienną, płyty CD, nagrody w konkursie - zakupy sfinansuje Rada Rodziców. 7. Sposób dokumentowania pracy uczniów. Teczka dokumentacyjna projektu, zapisy elektroniczne na pamięciach przenośnych. Każda grupa zbiera informacje w najbardziej przydatnej formie.

6 8. Sposób prezentacji rezultatów. Przedstaw krótko wstępny pomysł prezentacji, np. scenariusz imprezy, opis i spis treści publikacji, plan zawartości strony internetowej. Prezentacja odbędzie się na form szkoły dla uczniów i na wywiadówce dla rodziców. Na form szkoły: Przygotowana strona internetowa będzie zawierała: 1. Reklamówkę naszej pracy - film, kto brał udział w projekcie i migawki z jego realizacji 2. Historia i zastosowanie procentów - prezentacja PPS lub PPT 3. Ulotkę informacyjną "jak oszczędzać, gdzie pożyczać". 4. Procenty w życiu domowym: 5. Zdjęcie gazetki ściennej, 6. Rymowaną scenkę - o budżecie domowym 7. Informację o procentach w życiu domowym 8. Nasze GIMNAZJUM procentach- zestawienia w Excelu w formie prezentacji 9. Procenty w życiu codziennym - test i konkurs. 10. Harmonogram naszej pracy Krótki pomysł na scenariusz: około 2 godzin lekcyjnych Miejsce sala gimnastyczna(tam odbywają się wszystkie imprezy) Wcześniej na korytarzu przygotowana gazetka ścienna - o procentach w życiu domowym 1. Wejście uczestników z napisem procentowa wycieczka naszej rzeczywistości, dalszej części pojawią się przystanki. 2. Przedstawienie reklamówki, czyli wyświetlenie filmu. 3. Prezentacja o procentach. 4. Scenka "planujemy budżet domowy" 5. Prezentacja nasze GIMNAZJUM procentach. 6. Konkurs procenty w życiu codziennym. 7. Na zakończenie rozdanie ulotek informacyjnych, zachęcenie do zobaczenia wszystkich informacji na stronie internetowej i sprawdzenia testem swoich wiadomości z zakresu procentów i zwrócenie uwagi, że procenty warto bardzo dobrze znać, ponieważ to nasza codzienność. Na zebraniu z Rodzicami: 1. Reklamówka 2. Scenka. 3. Ulotka. zapowiedź, gdzie można zobaczyć cały projekt. 9. Kryteria oceny

7 9a. Jakie kryteria oceny uczniów przyjęliście? Przedstaw listę kryteriów, czyli tych rzeczy, które będziesz przede wszystkim brać pod uwagę przy ocenie pracy uczniów/zespołów. 1. Ilość zadań przydzielona do wykonania 2. Sposób realizacji zadania 3. Zbieranie i opracowanie informacji 4. Zawartość merytoryczna 5. Umiejętność wykorzystania komputera i internetu 6. Inne wykorzystane umiejętności 7. Prezentacja wykonanych zadań 8. Wkład włożony w pracę grupy 9b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem)? Jak zostały przyjęte przez uczniów? Jak się upewniłeś, że uczniowie je rozumieją? Razem, przyjęte dobrze, ustalane wspólnie. W moim przypadku jeżeli realizuję projekt poza systemem lekcyjnym, uczniowie chcą go realizować dla własnej przyjemności, by bardziej zgłębić wiedzę na temat projektu i pokazać innym, że warto uczyć się procentów. Nagrodzę uczniów dyplomami i podziękowaniami za wkład włożony w edukację kolegów. Co do ocen to mamy problem, uczniowie klasy III zaangażowani w stronę internetową mogliby otrzymać oceny z informatyki ale jej nie mają bo jest ona tylko 2 godziny w całym cyklu nauczania. Jeżeli zdecyduję o ocenie w formie stopni szkolnych to ocenię wszystkich z matematyki przedmiotu, którego dotyczy projekt. 9c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? W jaki sposób? W naszej szkole staramy się zwracać uwagę na ocenianie kryterialne, Uczniowie otrzymali kryteria i pracując nad projektem będą zwracali na nie uwagę. 10. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego 10a. Jak zostały ustalone?

8 Wspólnie. 10b. Lista najważniejszych zasad: 1.Kto lider, kto przewodniczący. 2.Gdzie i kiedy będziemy się spotykać. 3.Do kogo zwracamy się o pomoc jeżeli takiej potrzebujemy. 4.Dobra współpraca grupy, zaangażowanie wszystkich uczestników warunkiem wykonania wszystkim zamierzonych zadań. Prosimy o załączenie trzech dokumentów (w formacie np. word, excell, pdf), które powstały w trakcie pracy z uczniami:1. Tabelę zawierającą listę kryteriów oceniania z pkt. 9a (lub kartę oceny projektu) 2. Harmonogram realizacji zadań. 3. Kartę pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidualne lub grupowe? Na spotkaniach poruszaliśmy tematy związane bezpośrednio z projektem i nie tylko. Uczniowie przedstawiali swoje pomysły, ja służyłam im pomocą, czasami całkowicie pozostawiałam ich z danym problemem, by po czasie do niego powrócić i rozważyć, czy pomysł był dobry, czy nie. W pierwszych spotkaniach brali udział wszyscy uczestnicy projektu, w pozostałych członkowie danej grupy i indywidualnie uczniowie z określonym zadaniem. Nie mogłam spotykać się ze wszystkimi razem ze względu na: 1. grupy miały wyznaczone różne zadania, spotykając się tylko z daną grupą, mogłam skupić się na działaniach tylko tej grupy, dokładnie zobaczyć jak pracują, przedyskutować niektóre zagadnienia, 2. realizatorami mojego projektu są uczestnicy z różnych klas, również uczniowie dojeżdżający, ich plan zajęć dostosowany jest do rozkładu jazdy autobusów, 3. do realizacji projektu niezbędna była pracownia komputerowa, niekiedy musiałam czekać aż skończą się zajęcia w pracowni, by móc realizować zaplanowane zadanie,

9 4. ja kończyłam lekcje o innej godzinie niż moi uczniowie, stąd z mojej strony było dość dużo spotkań. Pierwsze spotkania odbywały się w środy, potem przez 2 tygodnie byłam do dyspozycji uczniów od wtorku do piątku. Udzielałam również konsultacji na przerwach i pocztą elektroniczną, 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Spotkanie grupy III- procenty w życiu domowym. 3 uczennice zebrały faktury, paragony, zeznanie podatkowe Jedna ułożyła scenariusz przedstawienia. Ja przejrzałam materiał, wytłumaczyłam, że nie można na gazetce ściennej przedstawić faktury za prąd z nazwiskiem. Przedyskutowałyśmy ochronę danych oraz na co zwrócić uwagę przedstawiając daną fakturę, poszukałyśmy programu do wypełniania PIT-ów. Pokazałam jak szybko usunąć nazwisko z faktury, następnie uczennice wykonały zdjęcia paragonów i faktur, dokonały obróbki zdjęć, pracowały w sieci, każda z trzech dziewczynek przycinała inny obrazek, następnie poprzez sieć wklejały do Worda dopisując komentarz W tym czasie ja dyskutowałam nad scenariuszem przedstawienia, następnie ta sama uczennica projektowała gazetkę ścienną. Kiedy praca nad materiałami do gazetki czyli paragonami i fakturami była gotowa, uczennice wymyśliły, że fajną sprawą będzie ankieta na temat wydatków domowych. Pomysł wydał się bardzo dobry, zaproponowałam spotkanie za 2 dni w celu przedyskutowania pytań i opracowania ankiety. Na koniec wspólnie wypełniłyśmy PIT- 36, a tym samym rozliczyłyśmy rodziców Faustyny (rodzice wyrazili na to zgodę) 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzędzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? W naszym projekcie nastąpiły zmiany, zostanie również zmieniona wizytówka (zostało to skonsultowane z konsultantem merytorycznym) Zmiana wynikła z twórczej pracy grup, z żadnych programów nie zrezygnowaliśmy, przeciwnie zostały dołożone zadania i częściowo rozszerzone: 1. Przystanek II- Jak oszczędzać, gdzie pożyczać W miejsce jednej ulotki zostały wykonane 2 jedna o lokatach, druga o kredytach. Zebrane informacje po pierwsze nie zmieściły się na jednej ulotce, a po drugie jak ktoś lokuje pieniądze to nie musi być zainteresowany kredytem. Dodatkowo został wykorzystany kalkulator kredytowy, na stronach niektórych banków, którym uczennice symulowały raty spłaty kredytu. 2. Przystanek procenty w życiu domowym został wzbogacony o ankietę na temat

10 wykorzystania budżetu domowego i jej opracowanie. Strona internetowa, która miała być opracowana do tego przystanku została rozszerzona na całość projektu, nie jest jeszcze skończona, ponieważ będzie zawierała wszystko o projekcie łącznie z jego prezentacją. 3. Przystanek nasze gimnazjum w procentach został dołączy do strony internetowej projektu, a nie jak było wcześniej zaplanowane do strony szkoły. Szkołę i stronę projektu połączymy linkami. 4. Co uczniom szło najlepiej a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy? Przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie w każdej z tych dwóch kategorii (UWAGA: problemy z komputerem i internetem poruszysz w pytaniu 5.). Najlepiej: przygotowanie zadań do testu i przedstawienie naszego gimnazjum w procentach. Największe trudności miału uczennice z przygotowaniem pytań do ankiety oraz z porównaniem ofert lokat i kredytów, te ostatnie trudności wiązały się z różnorodnymi bankami i wieloraką ofertą banków, oraz ze zmianą stóp procentowych przez NBP, po egzaminie uczennice realizujący ten przystanek uaktualnią dane w broszurach informacyjnych. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Podaj konkretne przykłady. Bardzo dobrze radzili sobie chłopcy zarówno z przygotowaniem testu w Html z wykorzystaniem JavaScript jak również z przygotowaniem strony internetowej. W przypadku testu są to chłopcy z klasy I, zaskoczyli mnie samodzielnością. Pokazałam jak wykonać jedno pytanie do testu resztę opracowali sami. Wypróbowali po drodze dużo innych narzędzi do tworzenia testów. Samodzielnie została również stworzona strona internetowa, będę musiała pomóc uczniom przy publikacji strony w sieci, ale to już po egzaminie gimnazjalnym. Były również trudności, największe przy pracy w sieci, umiejętność kopiowania, wklejania z różnych źródeł była dla dziewcząt dużym osiągnięciem, w tym sklejanie dokumentu w całość korzystając z prac innych użytkowników, pojawił się również problem przy tworzeniu prezentacji w PowerPoincie - uczennice zastosowały za dużo różnorodnych animacji, co przysłoniło treść, którą chciały zaprezentować, pojawiła się również duża ilość tekstu, który był mało czytelny.

11 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. 1. Wyjaśniłam jak skonstruować ankietę i pokazałam przykładowe opracowanie wyników innej ankiety. 2. Pokazałam przykład opracowania jednego zadania w teście i inny test opracowany w HTML z wykorzystaniem JavaScript, jak powinien działać, jak zaznaczyć prawidłową odpowiedź i przydzielić jej punkty. 3. Udzielałam również pomocy w rozwiązywaniu zadań dotyczących obliczeń procentowych 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (bez podawania nazwisk). Wszystkie zadanie projektu zostały przemyślane z końcowym efektem, poszczególne części tworzą całość stąd uczniowie sami mobilizowali się do pracy. Są elementy składowe projektu przygotowane, ale jeszcze nie zrealizowane. Pełna ich realizacja nastąpi podczas prezentacji projektu: gazetka ścienna, konkurs, przedstawienie. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Współpraca układała się dość dobrze. Wzajemne relacje uczniów były poprawne. Tylko jeden z uczniów przypisał sobie więcej zasług niż zrobił, ja dyskretnie rozdzieliłam odpowiedzialność za zadanie, i przydzieliłam inną również ważną pracę, a ponieważ jest to ambitny uczeń obiecał wykonać zadanie. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? (podaj konkretne formy dokumentacji, które zastosowali uczniowie). Czy uważasz, że jest wystarczająca? Odpowiedź uzasadnij. W przypadku mojego projektu wykonanego poza systemem lekcyjnym, sterta papierów i opisów jest dla mnie mało znacząca. Ważnym jest efekt końcowy, czyli jak zadanie zostało wykonane, czy wszystko zostało wykonane. W naszym projekcie każda grupa miała określony mierzalny cel. Aby zobaczyć końcowy efekt wszystkich zespołów zebraliśmy prace grup i wykonaliśmy stronę internetową, która całkowicie zostanie zakończona i opublikowana po prezentacji projektu i dla mnie to będzie dowód, że praca

12 została wykonana. Poniżej, zamieścić cztery zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2MB. Jeśli załączasz zdjęcia, w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł Etap 4. Prezentacja i ocena Podaj ostateczny tytuł realizowanego przez ciebie projektu: "Procentowe przystanki naszej rzeczywistości" 1. Przedstaw krótki opis publicznej prezentacji. Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Jeśli każdy zespół przygotowywał co innego, podaj, jakie konkretnie tematy i w jakiej formie przygotowały poszczególne grupy. Cały nasz projekt został umieszczony na stronie, dlatego zaprezentowaliśmy najciekawsze fragmenty niektórych prac W tle wykonana gazetka 1. Powitanie przedstawienie tematu i podanie co zawiera projekt oraz adres strony internetowej projektu (autor strony wyświetla ją na ekranie) 2. Prezentacja reklamówki projektu (pokazanie filmu ze zdjęciami z projektu i nazwiskami uczniów realizujących projekt) i wykresu Gantta. 3. Prowadzący zapowiadał poszczególne przystanki - uczniowie z tabliczką swojego przystanku wychodzili na środek 4. Zapowiedź prezentacji poszczególnych przystanków: Uczniowie przygotowali podsumowanie pracy i przedstawiali co w danym zakresie wykonali o Przystanek I-Ola i Martyna na przemian prezentowały wykonaną prezentację, Prezentacja zawiera spis treści, dlatego dziewczynki pokazywały najciekawsze fragmenty, na koniec zaprezentowały napisany przez siebie wiersz. o Przystanek II-Informacja o sposobie pracy nad przystankiem i o efekcie pracy grupyrozdanie opracowanych ulotek gościom (uczniowie otrzymali ulotki po prezentacji) o Przystanek III-Prezentacja pracy grupy co zostało wykonane i w jaki sposób przygotowane, prezentacja gazetki ściennej i wyników ankiety "wykorzystanie budżetu domowego" Przedstawienie rymowanej scenki "procenty w życiu domowym" o Przystanek IV -Omówienie pracy nad przystankiem - prezentacja opracowanych

13 wyników naszego gimnazjum w procentach o Przystanek V -omówienie pracy zespołu, prezentacja testu-pokazanie jak działa i gdzie można sprawdzić swoją wiedzę Konkurs po 1 uczniu z każdej klasy pytania konkursowe wyświetlane w formie prezentacji, uczniowie odpowiadali podnosząc tabliczki z a, b lub c 5. Podsumowanie i podziękowanie za pracę uczniom przez opiekuna projektu 6. Wolne głosy 7. Podziękowanie dyrektora szkoły 8. Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców i podziękowanie za cyt "wykonanie bardzo dobrej roboty". 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Zadbaj o szczegółowość i obrazowość opisu tak, aby osoba czytająca mogła wyobrazić sobie, co dana grupa zrobiła w samym projekcie i jak to przedstawiła w czasie prezentacji. Wszelkie materiały wypracowane przez zespoły w trakcie realizacji projektu dołącz do wizytówki projektu. (Jeżeli masz z tym problem, wyślij pliki jako załącznik na adres UWAGA: wysyłane materiały musza być dokładnie opisane - nazwa szkoły, nazwa grupy w kursie EZI, tytuł projektu, opis przesyłanego pliku itp.) Materiał do prezentacji samodzielnie opracowywały poszczególne grupy. Grupa II - Jak oszczędzać, gdzie pożyczać? Praca wokół przystanku "Jak oszczędzać, gdzie pożyczać" była to dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Efektem naszej pracy są dwie ulotki informacyjne: jedna o lokatach, druga o kredytach Zebrałyśmy dwukrotnie informacje dotyczące lokat i kredytów ponieważ w trakcie naszej miesięcznej pracy Narodowy Bank Polski zmienił stopy procentowe i zebrane dane trzeba było uaktualnić. Na początku naszym zamiarem było wyszukanie informacji na temat lokat i kredytów w Internecie i porównanie z bankiem w Iwanowicach, ale nasza opracowana strategia nie sprawdziła się, na stronach internetowych jest ogromna ilość informacji na temat różnorodnych lokat i kredytów i nie sposób było rzetelnie przygotować ulotki, reklama typu kredyt za 20 zł miesięcznie jest tylko reklamą i nie informuje klientów o faktycznie spłacanej kwocie. Postanowiłyśmy odwiedzić większość banków kaliskich i oczywiście nasz bank w Iwanowicach. Wśród kaliskich banków najlepiej wspominamy bank ING na placu św. Józefa. Spotkałyśmy się tam z miłą obsługą i zostałyśmy potraktowane jak prawi klienci. Ze wszystkich informacji wykonałyśmy ulotki, które naszym rodzicom i nam w przyszłości pomogą podejmować decyzje o pożyczaniu i lokowaniu pieniędzy, w obliczeniach wykorzystałyśmy kalkulatory kredytowe ze stron poszczególnych banków, w przypadku braku kalkulatorów samodzielnie wykonałyśmy kalkulację.

14 3. Wymień sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Sukcesy: 1.Projekt bardzo się podobał, po każdym przystanku były gromkie brawa, zmieściliśmy się w czasie zaplanowanym na prezentację 2. Scenka napisana przez Ewelinę z moja pomocą była świetną zabawą dla wszystkich. Trudności: 1. Na prezentację mieliśmy ograniczony czas minut 2. konkurs nie został rozstrzygnięty na prezentacji ponieważ troje uczniów otrzymało tę sama liczbę punktów, zaraz po prezentacji projektu trójka zwycięzców została przetestowana przygotowanym w projekcie testem. 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? Na jakiej podstawie oceniliście, czy i w jakim stopniu projekt się udał lub nie? Zrelacjonuj dokładnie, jak to się odbyło, przedstaw wyniki tej oceny. Wszystkie zaplanowane prace zostały zrealizowane, nawet niektóre zadania wykonane dodatkowo, projekt umieszczony na stronie oprócz filmu z prezentacji, który umieścimy za kilka dni. O jego zaletach może świadczyć fakt, iż zostaliśmy zaproszeni z prezentacją do szkoły podstawowej oraz przez ODN-Kalisz, by pokazać jak metodą projektu rozwijać różnorodne umiejętności uczniów. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji w grupie/grupach w czasie realizacji projektu. Prosimy o co najmniej dwa cytaty z wypowiedzi uczniów. " Warto było zaangażować się w ten projekt bo efekty są znakomite, a co więcej nauczyliśmy się sprawnie pracować w grupie i wypełniać obowiązki na czas. Uważam, że czas poświecony na wykonanie projektu był czasem w pełni wykorzystanym i nie zmarnowanym." "Projekt pomógł nam po części zrozumieć cele i funkcjonowanie banków. Było to dla nas przydatne i niezapomniane doświadczenie.

15 "Była to dla nas niesamowita przygoda po krainie procentów i wspaniałe doświadczenie na przyszłość." 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Zilustruj je co najmniej dwoma cytatami z wypowiedzi uczniów (np. z ich kart samooceny albo z końcowego omówienia na forum klasy). Uczniowie nauczyli się: 1. Sprawnie pracować w grupie i wypełniać obowiązki na czas. 2. Pracować z wykresem Gantta. 3. Posługiwać się programem Publisher. 4. Tworzyć testy w HTML z elementami JavaScript. 5. Umieścić stronę w Internecie. 6. Umieszczać na stronie prezentację. 7. Pracować z tabelami w HTML. 8. Nagrywać film kamerą cyfrową. 9. Tworzyć film w Movie Maker z podkładem głosowym. 10. Rozliczać Pity programem. 11. Korzystać z kalkulatorów kredytowych. 12. Opracować wyniki ankiety. Jeszcze muszą poszukać darmowego programu do obróbki filmu z kamery cyfrowej, lub nauczyć się obsługiwania programu dołączonego do kamery. Z obszernego materiału wykonać skrót filmowy, który zmieści się na stronie około 15 MB. Z matematyki złożonych obliczeń procentowych. Muszą jeszcze pamiętać aby pobrany materiał z Internetu miał opisane źródło, skąd został pobrany. 7. Co tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? 1. Fajną przygodę i ogromne zadowolenie z pracy uczniów. 2. Bardzo dużo satysfakcji. 3. Nauczyłam się pracować z programem Publisher, poznałam Gimpa i Movie Maker, oraz projekt Gantta.

16 8. Jak zamierzasz wykorzystać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Jestem opiekunem stażu dla nauczyciela geografii i w przyszłym roku pod moją opieką wykonamy wspólny projekt. Uważam, że każdy młody nauczyciel powinien uczestniczyć w kursie i postaram się w przyszłym roku szkolnym namówić młodych nauczycieli do uczestnictwa w kursie edukacja z Internetem.

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Wiesława Wiatrak Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Miejscowość: Raba Wyżna Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Utnicka Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach Miejscowość: Nowa Biała Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Etap

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań Metoda projektów w gimnazjum co zrobić,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Anna Gilla, Agata Łuczyńska W publikacji wykorzystano następujące materiały: Jacek Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo