1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Marchwacka Szkoła: Gimnazjum w Iwanowicach Miejscowość: Iwanowice Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu: Procentowe przystanki naszej rzeczywistości. 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia") Dział: Procenty Treści: obliczenia procentowe, praktyczne zastosowania procentów. Osiągnięcia: wykonywanie obliczeń procentowych w sytuacjach praktycznych 2. Określ typ projektu: Odp.: badawczy - analiza zjawiska,, społeczno-obywatelski., 3. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): procent, promocja, lokaty, kredyty, vat b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): wyszukiwarka Google, excel, PowerPoint, Publisher, program do tworzenia stron internetowych 4. Czas trwania projektu: Odp.: miesiąc,,

2 5. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: Do czego służą procenty? (przystanek I - historia i zastosowanie procentów) Jak oszczędzać, gdzie pożyczać (przystanek II - procenty w Banku Spółdzielczym naszej miejscowości, porównanie z bankami w Kaliszu Procenty w życiu domowym. (przystanek III - zastosowanie procentów w naszych domowych gospodarstwach - VAT na rachunkach, podatek, itp) Nasze gimnazjum w procentach. Procenty w życiu codziennym (przystanek IV konkurs i test - zadania uwzględniające promocje, rabaty, obniżki w sklepach naszej miejscowości.) 6. Jak zostały wybrane tematy projektów (uczniowie zaproponowali listę tematów, nauczyciel przedstawił listę tematów do wyboru, nauczyciel określił jeden temat projektu) i dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Uczniowie i nauczyciel proponowali listę projektów na zasadzie burzy mózgów. Zastosowana metoda miała pobudzić twórcze myślenie u nauczyciela i uczniów. Uczniowie zadecydowali o wybraniu tematu procenty. Do tematu dopisaliśmy słowa-klucze i tak powstał pomysł na nasz projekt. 7. Podaj główne cele projektu. Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! (maksymalnie sześć) Cel główny: uświadomienie powszechności i potrzeby stosowania procentów w życiu codziennym i najbliższym otoczeniu. Cele szczegółowe: 1.wykonanie prezentacji w programie PowerPoint o historii i zastosowaniu procentów, 2.przygotowanie ulotki informacyjnej w programie Publisher w którym banku oszczędzać, gdzie pożyczać? 3.opracowanie testu z wykorzystaniem generatora testów o podatkach w życiu codziennym, wykorzystanie kalkulatora do obliczeń., przygotowanie konkursu, 4.wykonanie strony internetowej lub filmu o procentach, które płacimy w z budżetu domowego, 5.przedstawienie procentowych danych naszej szkoły w arkuszu kalkulacyjnym. 8. Uzasadnij, że wskazane cele są:

3 a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Każdy cel szczegółowy jest przyporządkowany do danego tematu i określa jaki będzie efekt końcowy. 1- prezentacja multimedialna 2-ulotka informacyjna 3-poprawność działania opracowanego testu, przeprowadzenie przygotowanego konkursu 4-wykonanie strony internetowej 5-publikacja zebranych danych na stronie internetowej szkoły. b) ambitne, ale realistyczne: Nowym wyzwaniem dla uczniów będzie opracowanie testu z wykorzystaniem generatora testów lub innego programu, ale jest to jednocześnie zabawa w nauczyciela a uczniowie chcą być na miejscu nauczyciela. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Myślę, że wszystkie cele pokazują efekt końcowy. Każdy cel jest przystankiem procentowym, który pociąga wykonanie określonych zadań. 9. W jakiej grupie (klasie) projekt będzie realizowany (poziom, liczba osób)? Projekt będzie realizowany wśród chętnych uczniów z klasy z I -III. Liczba uczniów Realizacja projektu poza lekcjami. Liczę na samodzielność uczniów. 10. Co w informacji zwrotnej konsultanta merytorycznego było najistotniejsze? Jakie wskazówki zamierzasz wykorzystać? Jestem bardzo zadowolona z informacji konsultanta merytorycznego. W ciągu 2 dni (łącznie ze spotkaniem z uczniami) uporałam się z zadaniem. Odpowiedź konsultanta: "Bardzo mi się podoba Pani projekt tak jak i jego wizytówka" mocno mnie podbudowała i stała się zachętą do dalszego działania. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. 11. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie?

4 Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najtrudniejsze było zabranie się do pracy. Potem nastąpił wybór zagadnienia, część uczniów chciała wybrać "twierdzenie Pitagorasa" inni prostokątny układ współrzędnych, zwyciężyły procenty. Zagadnienie ważne w każdej klasie gimnazjalnej i nie tylko. Dużo czasu poświęciliśmy na sformułowanie tematu, temat miał jasno określać co chcemy przedstawić w zakresie procentów, po długich debatach doszliśmy do wniosku, że w naszej małej miejscowości jest dużo miejsc w których występują obliczenia procentowe, miejsca te nazwaliśmy przystankami, stąd taki temat. Najłatwiejsze - wybór narzędzi informatycznych. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) projektu i krótkie uzasadnienie wyboru. Odnieś się do podstawy programowej i programu nauczania, do zainteresowań, pasji uczniów, a także wiedzy i umiejętności, które warto, żeby opanowali lub rozwinęli uczniowie. Wybrany temat jest zrozumiały, praktyczny, bliski uczniom, przydatny w życiu codziennym, z zastosowaniem różnych narzędzi informatycznych z korzystaniem z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji. Przygotowane informacje pozwolą zrozumieć sens sprawnego posługiwania się obliczeniami procentowymi, szczególnie w sytuacjach praktycznych. 2. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 3. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie ma to znaczenie dla projektu? Samodzielny wybór bardziej motywuje do pracy. Uczniowie bardzo trafnie ustalili podział, do poszczególnych części projektu dobrali się według zainteresowań. W każdym zespole znajdują się uczniowie o zróżnicowanych umiejętnościach lubiący się wzajemnie. 4. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe, które zamierzacie wykorzystać w tym projekcie. Dlaczego właśnie takie? Wyszukiwarka google - pozwoli wyszukać potrzebne informacje, w Excelu zostaną przedstawione dane naszej szkoły, W PowerPoincie prezentacja o procentach, w programie Publisher - ulotka informacyjna dla uczniów i rodziców "W którym banku

5 oszczędzać, gdzie pożyczać", Html i JavaScript do tworzenia testów lub arkusz kalkulacyjny. Jeżeli chodzi o stronę internetową, uczniowie postanowili ćwiczyć HTML, i prawdopodobnie nie będą korzystali z gotowych programów. Uczniowie na informatyce w niewielkim stopniu poznali język html, mają również świadomość, że gotowe narzędzia powinny mieć podłoże html, stąd taka decyzja. Film w programie MaviMaker o pracy nad projektem. 5. Źródła informacji (jeśli także internet, to podaj przykładowe strony). Bank, sklepy, dyrektor szkoły, mieszkańcy, rodzina, dokumentacja szkolna, Internet np: Zasoby potrzebne do realizacji projektu. Którymi z nich już dysponujecie, a które będzie trzeba zdobyć (np. programy, materiały)? Jak to zrobicie? Materiały: informacje odnośnie podatki VAT, różnego rodzaju faktury, obliczenia podatkowe, informacje o szkole, informacje o oprocentowaniu w bankach, materiały biurowe, programy komputerowe, kamera video. Materiały, którymi już dysponujemy (na dzień ): zebrane informacje ze sklepów w naszej miejscowości o obniżkach i promocjach, informacje podatkowe typu: faktury, paragony, rozliczenia podatkowe itp., różnego rodzaju zadania do testu, informacje o naszym gimnazjum, odbyła się wycieczka do banku w naszej miejscowości, uczennice również uzyskały informacje z banków kaliskich. W przygotowaniu: szkielet strony internetowej, która będzie wykonana w HTML z elementami JavaScript. Test będzie wykonany w HTML z elementami JavaScript lub w arkuszu. Pobraliśmy program do wykresów Gantta, harmonogram pracy został wprowadzony, dołączyliśmy wyeksportowany plik PDF z wykresem. Trzeba zdobyć: Kamerę, którą obiecała w zakupić Rada Rodziców. Materiały na gazetkę ścienną, płyty CD, nagrody w konkursie - zakupy sfinansuje Rada Rodziców. 7. Sposób dokumentowania pracy uczniów. Teczka dokumentacyjna projektu, zapisy elektroniczne na pamięciach przenośnych. Każda grupa zbiera informacje w najbardziej przydatnej formie.

6 8. Sposób prezentacji rezultatów. Przedstaw krótko wstępny pomysł prezentacji, np. scenariusz imprezy, opis i spis treści publikacji, plan zawartości strony internetowej. Prezentacja odbędzie się na form szkoły dla uczniów i na wywiadówce dla rodziców. Na form szkoły: Przygotowana strona internetowa będzie zawierała: 1. Reklamówkę naszej pracy - film, kto brał udział w projekcie i migawki z jego realizacji 2. Historia i zastosowanie procentów - prezentacja PPS lub PPT 3. Ulotkę informacyjną "jak oszczędzać, gdzie pożyczać". 4. Procenty w życiu domowym: 5. Zdjęcie gazetki ściennej, 6. Rymowaną scenkę - o budżecie domowym 7. Informację o procentach w życiu domowym 8. Nasze GIMNAZJUM procentach- zestawienia w Excelu w formie prezentacji 9. Procenty w życiu codziennym - test i konkurs. 10. Harmonogram naszej pracy Krótki pomysł na scenariusz: około 2 godzin lekcyjnych Miejsce sala gimnastyczna(tam odbywają się wszystkie imprezy) Wcześniej na korytarzu przygotowana gazetka ścienna - o procentach w życiu domowym 1. Wejście uczestników z napisem procentowa wycieczka naszej rzeczywistości, dalszej części pojawią się przystanki. 2. Przedstawienie reklamówki, czyli wyświetlenie filmu. 3. Prezentacja o procentach. 4. Scenka "planujemy budżet domowy" 5. Prezentacja nasze GIMNAZJUM procentach. 6. Konkurs procenty w życiu codziennym. 7. Na zakończenie rozdanie ulotek informacyjnych, zachęcenie do zobaczenia wszystkich informacji na stronie internetowej i sprawdzenia testem swoich wiadomości z zakresu procentów i zwrócenie uwagi, że procenty warto bardzo dobrze znać, ponieważ to nasza codzienność. Na zebraniu z Rodzicami: 1. Reklamówka 2. Scenka. 3. Ulotka. zapowiedź, gdzie można zobaczyć cały projekt. 9. Kryteria oceny

7 9a. Jakie kryteria oceny uczniów przyjęliście? Przedstaw listę kryteriów, czyli tych rzeczy, które będziesz przede wszystkim brać pod uwagę przy ocenie pracy uczniów/zespołów. 1. Ilość zadań przydzielona do wykonania 2. Sposób realizacji zadania 3. Zbieranie i opracowanie informacji 4. Zawartość merytoryczna 5. Umiejętność wykorzystania komputera i internetu 6. Inne wykorzystane umiejętności 7. Prezentacja wykonanych zadań 8. Wkład włożony w pracę grupy 9b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem)? Jak zostały przyjęte przez uczniów? Jak się upewniłeś, że uczniowie je rozumieją? Razem, przyjęte dobrze, ustalane wspólnie. W moim przypadku jeżeli realizuję projekt poza systemem lekcyjnym, uczniowie chcą go realizować dla własnej przyjemności, by bardziej zgłębić wiedzę na temat projektu i pokazać innym, że warto uczyć się procentów. Nagrodzę uczniów dyplomami i podziękowaniami za wkład włożony w edukację kolegów. Co do ocen to mamy problem, uczniowie klasy III zaangażowani w stronę internetową mogliby otrzymać oceny z informatyki ale jej nie mają bo jest ona tylko 2 godziny w całym cyklu nauczania. Jeżeli zdecyduję o ocenie w formie stopni szkolnych to ocenię wszystkich z matematyki przedmiotu, którego dotyczy projekt. 9c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? W jaki sposób? W naszej szkole staramy się zwracać uwagę na ocenianie kryterialne, Uczniowie otrzymali kryteria i pracując nad projektem będą zwracali na nie uwagę. 10. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego 10a. Jak zostały ustalone?

8 Wspólnie. 10b. Lista najważniejszych zasad: 1.Kto lider, kto przewodniczący. 2.Gdzie i kiedy będziemy się spotykać. 3.Do kogo zwracamy się o pomoc jeżeli takiej potrzebujemy. 4.Dobra współpraca grupy, zaangażowanie wszystkich uczestników warunkiem wykonania wszystkim zamierzonych zadań. Prosimy o załączenie trzech dokumentów (w formacie np. word, excell, pdf), które powstały w trakcie pracy z uczniami:1. Tabelę zawierającą listę kryteriów oceniania z pkt. 9a (lub kartę oceny projektu) 2. Harmonogram realizacji zadań. 3. Kartę pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidualne lub grupowe? Na spotkaniach poruszaliśmy tematy związane bezpośrednio z projektem i nie tylko. Uczniowie przedstawiali swoje pomysły, ja służyłam im pomocą, czasami całkowicie pozostawiałam ich z danym problemem, by po czasie do niego powrócić i rozważyć, czy pomysł był dobry, czy nie. W pierwszych spotkaniach brali udział wszyscy uczestnicy projektu, w pozostałych członkowie danej grupy i indywidualnie uczniowie z określonym zadaniem. Nie mogłam spotykać się ze wszystkimi razem ze względu na: 1. grupy miały wyznaczone różne zadania, spotykając się tylko z daną grupą, mogłam skupić się na działaniach tylko tej grupy, dokładnie zobaczyć jak pracują, przedyskutować niektóre zagadnienia, 2. realizatorami mojego projektu są uczestnicy z różnych klas, również uczniowie dojeżdżający, ich plan zajęć dostosowany jest do rozkładu jazdy autobusów, 3. do realizacji projektu niezbędna była pracownia komputerowa, niekiedy musiałam czekać aż skończą się zajęcia w pracowni, by móc realizować zaplanowane zadanie,

9 4. ja kończyłam lekcje o innej godzinie niż moi uczniowie, stąd z mojej strony było dość dużo spotkań. Pierwsze spotkania odbywały się w środy, potem przez 2 tygodnie byłam do dyspozycji uczniów od wtorku do piątku. Udzielałam również konsultacji na przerwach i pocztą elektroniczną, 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Spotkanie grupy III- procenty w życiu domowym. 3 uczennice zebrały faktury, paragony, zeznanie podatkowe Jedna ułożyła scenariusz przedstawienia. Ja przejrzałam materiał, wytłumaczyłam, że nie można na gazetce ściennej przedstawić faktury za prąd z nazwiskiem. Przedyskutowałyśmy ochronę danych oraz na co zwrócić uwagę przedstawiając daną fakturę, poszukałyśmy programu do wypełniania PIT-ów. Pokazałam jak szybko usunąć nazwisko z faktury, następnie uczennice wykonały zdjęcia paragonów i faktur, dokonały obróbki zdjęć, pracowały w sieci, każda z trzech dziewczynek przycinała inny obrazek, następnie poprzez sieć wklejały do Worda dopisując komentarz W tym czasie ja dyskutowałam nad scenariuszem przedstawienia, następnie ta sama uczennica projektowała gazetkę ścienną. Kiedy praca nad materiałami do gazetki czyli paragonami i fakturami była gotowa, uczennice wymyśliły, że fajną sprawą będzie ankieta na temat wydatków domowych. Pomysł wydał się bardzo dobry, zaproponowałam spotkanie za 2 dni w celu przedyskutowania pytań i opracowania ankiety. Na koniec wspólnie wypełniłyśmy PIT- 36, a tym samym rozliczyłyśmy rodziców Faustyny (rodzice wyrazili na to zgodę) 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzędzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? W naszym projekcie nastąpiły zmiany, zostanie również zmieniona wizytówka (zostało to skonsultowane z konsultantem merytorycznym) Zmiana wynikła z twórczej pracy grup, z żadnych programów nie zrezygnowaliśmy, przeciwnie zostały dołożone zadania i częściowo rozszerzone: 1. Przystanek II- Jak oszczędzać, gdzie pożyczać W miejsce jednej ulotki zostały wykonane 2 jedna o lokatach, druga o kredytach. Zebrane informacje po pierwsze nie zmieściły się na jednej ulotce, a po drugie jak ktoś lokuje pieniądze to nie musi być zainteresowany kredytem. Dodatkowo został wykorzystany kalkulator kredytowy, na stronach niektórych banków, którym uczennice symulowały raty spłaty kredytu. 2. Przystanek procenty w życiu domowym został wzbogacony o ankietę na temat

10 wykorzystania budżetu domowego i jej opracowanie. Strona internetowa, która miała być opracowana do tego przystanku została rozszerzona na całość projektu, nie jest jeszcze skończona, ponieważ będzie zawierała wszystko o projekcie łącznie z jego prezentacją. 3. Przystanek nasze gimnazjum w procentach został dołączy do strony internetowej projektu, a nie jak było wcześniej zaplanowane do strony szkoły. Szkołę i stronę projektu połączymy linkami. 4. Co uczniom szło najlepiej a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy? Przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie w każdej z tych dwóch kategorii (UWAGA: problemy z komputerem i internetem poruszysz w pytaniu 5.). Najlepiej: przygotowanie zadań do testu i przedstawienie naszego gimnazjum w procentach. Największe trudności miału uczennice z przygotowaniem pytań do ankiety oraz z porównaniem ofert lokat i kredytów, te ostatnie trudności wiązały się z różnorodnymi bankami i wieloraką ofertą banków, oraz ze zmianą stóp procentowych przez NBP, po egzaminie uczennice realizujący ten przystanek uaktualnią dane w broszurach informacyjnych. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Podaj konkretne przykłady. Bardzo dobrze radzili sobie chłopcy zarówno z przygotowaniem testu w Html z wykorzystaniem JavaScript jak również z przygotowaniem strony internetowej. W przypadku testu są to chłopcy z klasy I, zaskoczyli mnie samodzielnością. Pokazałam jak wykonać jedno pytanie do testu resztę opracowali sami. Wypróbowali po drodze dużo innych narzędzi do tworzenia testów. Samodzielnie została również stworzona strona internetowa, będę musiała pomóc uczniom przy publikacji strony w sieci, ale to już po egzaminie gimnazjalnym. Były również trudności, największe przy pracy w sieci, umiejętność kopiowania, wklejania z różnych źródeł była dla dziewcząt dużym osiągnięciem, w tym sklejanie dokumentu w całość korzystając z prac innych użytkowników, pojawił się również problem przy tworzeniu prezentacji w PowerPoincie - uczennice zastosowały za dużo różnorodnych animacji, co przysłoniło treść, którą chciały zaprezentować, pojawiła się również duża ilość tekstu, który był mało czytelny.

11 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. 1. Wyjaśniłam jak skonstruować ankietę i pokazałam przykładowe opracowanie wyników innej ankiety. 2. Pokazałam przykład opracowania jednego zadania w teście i inny test opracowany w HTML z wykorzystaniem JavaScript, jak powinien działać, jak zaznaczyć prawidłową odpowiedź i przydzielić jej punkty. 3. Udzielałam również pomocy w rozwiązywaniu zadań dotyczących obliczeń procentowych 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (bez podawania nazwisk). Wszystkie zadanie projektu zostały przemyślane z końcowym efektem, poszczególne części tworzą całość stąd uczniowie sami mobilizowali się do pracy. Są elementy składowe projektu przygotowane, ale jeszcze nie zrealizowane. Pełna ich realizacja nastąpi podczas prezentacji projektu: gazetka ścienna, konkurs, przedstawienie. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Współpraca układała się dość dobrze. Wzajemne relacje uczniów były poprawne. Tylko jeden z uczniów przypisał sobie więcej zasług niż zrobił, ja dyskretnie rozdzieliłam odpowiedzialność za zadanie, i przydzieliłam inną również ważną pracę, a ponieważ jest to ambitny uczeń obiecał wykonać zadanie. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? (podaj konkretne formy dokumentacji, które zastosowali uczniowie). Czy uważasz, że jest wystarczająca? Odpowiedź uzasadnij. W przypadku mojego projektu wykonanego poza systemem lekcyjnym, sterta papierów i opisów jest dla mnie mało znacząca. Ważnym jest efekt końcowy, czyli jak zadanie zostało wykonane, czy wszystko zostało wykonane. W naszym projekcie każda grupa miała określony mierzalny cel. Aby zobaczyć końcowy efekt wszystkich zespołów zebraliśmy prace grup i wykonaliśmy stronę internetową, która całkowicie zostanie zakończona i opublikowana po prezentacji projektu i dla mnie to będzie dowód, że praca

12 została wykonana. Poniżej, zamieścić cztery zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2MB. Jeśli załączasz zdjęcia, w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł Etap 4. Prezentacja i ocena Podaj ostateczny tytuł realizowanego przez ciebie projektu: "Procentowe przystanki naszej rzeczywistości" 1. Przedstaw krótki opis publicznej prezentacji. Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Jeśli każdy zespół przygotowywał co innego, podaj, jakie konkretnie tematy i w jakiej formie przygotowały poszczególne grupy. Cały nasz projekt został umieszczony na stronie, dlatego zaprezentowaliśmy najciekawsze fragmenty niektórych prac W tle wykonana gazetka 1. Powitanie przedstawienie tematu i podanie co zawiera projekt oraz adres strony internetowej projektu (autor strony wyświetla ją na ekranie) 2. Prezentacja reklamówki projektu (pokazanie filmu ze zdjęciami z projektu i nazwiskami uczniów realizujących projekt) i wykresu Gantta. 3. Prowadzący zapowiadał poszczególne przystanki - uczniowie z tabliczką swojego przystanku wychodzili na środek 4. Zapowiedź prezentacji poszczególnych przystanków: Uczniowie przygotowali podsumowanie pracy i przedstawiali co w danym zakresie wykonali o Przystanek I-Ola i Martyna na przemian prezentowały wykonaną prezentację, Prezentacja zawiera spis treści, dlatego dziewczynki pokazywały najciekawsze fragmenty, na koniec zaprezentowały napisany przez siebie wiersz. o Przystanek II-Informacja o sposobie pracy nad przystankiem i o efekcie pracy grupyrozdanie opracowanych ulotek gościom (uczniowie otrzymali ulotki po prezentacji) o Przystanek III-Prezentacja pracy grupy co zostało wykonane i w jaki sposób przygotowane, prezentacja gazetki ściennej i wyników ankiety "wykorzystanie budżetu domowego" Przedstawienie rymowanej scenki "procenty w życiu domowym" o Przystanek IV -Omówienie pracy nad przystankiem - prezentacja opracowanych

13 wyników naszego gimnazjum w procentach o Przystanek V -omówienie pracy zespołu, prezentacja testu-pokazanie jak działa i gdzie można sprawdzić swoją wiedzę Konkurs po 1 uczniu z każdej klasy pytania konkursowe wyświetlane w formie prezentacji, uczniowie odpowiadali podnosząc tabliczki z a, b lub c 5. Podsumowanie i podziękowanie za pracę uczniom przez opiekuna projektu 6. Wolne głosy 7. Podziękowanie dyrektora szkoły 8. Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców i podziękowanie za cyt "wykonanie bardzo dobrej roboty". 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Zadbaj o szczegółowość i obrazowość opisu tak, aby osoba czytająca mogła wyobrazić sobie, co dana grupa zrobiła w samym projekcie i jak to przedstawiła w czasie prezentacji. Wszelkie materiały wypracowane przez zespoły w trakcie realizacji projektu dołącz do wizytówki projektu. (Jeżeli masz z tym problem, wyślij pliki jako załącznik na adres UWAGA: wysyłane materiały musza być dokładnie opisane - nazwa szkoły, nazwa grupy w kursie EZI, tytuł projektu, opis przesyłanego pliku itp.) Materiał do prezentacji samodzielnie opracowywały poszczególne grupy. Grupa II - Jak oszczędzać, gdzie pożyczać? Praca wokół przystanku "Jak oszczędzać, gdzie pożyczać" była to dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Efektem naszej pracy są dwie ulotki informacyjne: jedna o lokatach, druga o kredytach Zebrałyśmy dwukrotnie informacje dotyczące lokat i kredytów ponieważ w trakcie naszej miesięcznej pracy Narodowy Bank Polski zmienił stopy procentowe i zebrane dane trzeba było uaktualnić. Na początku naszym zamiarem było wyszukanie informacji na temat lokat i kredytów w Internecie i porównanie z bankiem w Iwanowicach, ale nasza opracowana strategia nie sprawdziła się, na stronach internetowych jest ogromna ilość informacji na temat różnorodnych lokat i kredytów i nie sposób było rzetelnie przygotować ulotki, reklama typu kredyt za 20 zł miesięcznie jest tylko reklamą i nie informuje klientów o faktycznie spłacanej kwocie. Postanowiłyśmy odwiedzić większość banków kaliskich i oczywiście nasz bank w Iwanowicach. Wśród kaliskich banków najlepiej wspominamy bank ING na placu św. Józefa. Spotkałyśmy się tam z miłą obsługą i zostałyśmy potraktowane jak prawi klienci. Ze wszystkich informacji wykonałyśmy ulotki, które naszym rodzicom i nam w przyszłości pomogą podejmować decyzje o pożyczaniu i lokowaniu pieniędzy, w obliczeniach wykorzystałyśmy kalkulatory kredytowe ze stron poszczególnych banków, w przypadku braku kalkulatorów samodzielnie wykonałyśmy kalkulację.

14 3. Wymień sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Sukcesy: 1.Projekt bardzo się podobał, po każdym przystanku były gromkie brawa, zmieściliśmy się w czasie zaplanowanym na prezentację 2. Scenka napisana przez Ewelinę z moja pomocą była świetną zabawą dla wszystkich. Trudności: 1. Na prezentację mieliśmy ograniczony czas minut 2. konkurs nie został rozstrzygnięty na prezentacji ponieważ troje uczniów otrzymało tę sama liczbę punktów, zaraz po prezentacji projektu trójka zwycięzców została przetestowana przygotowanym w projekcie testem. 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? Na jakiej podstawie oceniliście, czy i w jakim stopniu projekt się udał lub nie? Zrelacjonuj dokładnie, jak to się odbyło, przedstaw wyniki tej oceny. Wszystkie zaplanowane prace zostały zrealizowane, nawet niektóre zadania wykonane dodatkowo, projekt umieszczony na stronie oprócz filmu z prezentacji, który umieścimy za kilka dni. O jego zaletach może świadczyć fakt, iż zostaliśmy zaproszeni z prezentacją do szkoły podstawowej oraz przez ODN-Kalisz, by pokazać jak metodą projektu rozwijać różnorodne umiejętności uczniów. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji w grupie/grupach w czasie realizacji projektu. Prosimy o co najmniej dwa cytaty z wypowiedzi uczniów. " Warto było zaangażować się w ten projekt bo efekty są znakomite, a co więcej nauczyliśmy się sprawnie pracować w grupie i wypełniać obowiązki na czas. Uważam, że czas poświecony na wykonanie projektu był czasem w pełni wykorzystanym i nie zmarnowanym." "Projekt pomógł nam po części zrozumieć cele i funkcjonowanie banków. Było to dla nas przydatne i niezapomniane doświadczenie.

15 "Była to dla nas niesamowita przygoda po krainie procentów i wspaniałe doświadczenie na przyszłość." 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Zilustruj je co najmniej dwoma cytatami z wypowiedzi uczniów (np. z ich kart samooceny albo z końcowego omówienia na forum klasy). Uczniowie nauczyli się: 1. Sprawnie pracować w grupie i wypełniać obowiązki na czas. 2. Pracować z wykresem Gantta. 3. Posługiwać się programem Publisher. 4. Tworzyć testy w HTML z elementami JavaScript. 5. Umieścić stronę w Internecie. 6. Umieszczać na stronie prezentację. 7. Pracować z tabelami w HTML. 8. Nagrywać film kamerą cyfrową. 9. Tworzyć film w Movie Maker z podkładem głosowym. 10. Rozliczać Pity programem. 11. Korzystać z kalkulatorów kredytowych. 12. Opracować wyniki ankiety. Jeszcze muszą poszukać darmowego programu do obróbki filmu z kamery cyfrowej, lub nauczyć się obsługiwania programu dołączonego do kamery. Z obszernego materiału wykonać skrót filmowy, który zmieści się na stronie około 15 MB. Z matematyki złożonych obliczeń procentowych. Muszą jeszcze pamiętać aby pobrany materiał z Internetu miał opisane źródło, skąd został pobrany. 7. Co tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? 1. Fajną przygodę i ogromne zadowolenie z pracy uczniów. 2. Bardzo dużo satysfakcji. 3. Nauczyłam się pracować z programem Publisher, poznałam Gimpa i Movie Maker, oraz projekt Gantta.

16 8. Jak zamierzasz wykorzystać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Jestem opiekunem stażu dla nauczyciela geografii i w przyszłym roku pod moją opieką wykonamy wspólny projekt. Uważam, że każdy młody nauczyciel powinien uczestniczyć w kursie i postaram się w przyszłym roku szkolnym namówić młodych nauczycieli do uczestnictwa w kursie edukacja z Internetem.

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena)

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena) SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 1/II Tytuł: Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Szkoła dawniej i dziś druga - społeczne, - językowe, - matematyczne. Uczeń: - podaje temat projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH Projekt edukacyjny dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka Celem projektu jest zaplanowanie, promocja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI Temat: Nasza szkoła w liczbach. Prowadzący: Beata Szymkiewicz Klasa: VI c I Cele projektu: 1. Pokazanie praktycznego i użytecznego zastosowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w ciągu trwania nauki w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE 1 1. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów klasy drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie

Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie Temat: Obliczanie procentu danej liczby z wykorzystaniem sytuacji praktycznych. Klasa VI szkoły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: pierwsza - informatyczne - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr w Jastrzębiu Zdroju.. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie trzeciej.. Uczeń może brać udział w realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Baczynie 1. Każdy uczeń ma obowiązek brać udział w realizacji co najmniej jednego projektu, w przeciągu trzech lat nauki w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Określanie masy ciała na podstawie BMI i przedstawienie konsekwencji zdrowotnych niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Ustalenia ogólne 1. Na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Tytuł: SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: trzecia - troska o własne bezpieczeństwo - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu

PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu Temat projektu Lista Światowego Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów Daria Kraus, sp29@sp29.waw.ids.pl informatyka Szkoła Podstawowa nr 29 w Warszawie Halina Kowalska, informatyka8@wp.pl informatyka, chemia Zespół Szkół nr 8 w Warszawie ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy I Zasady realizacji projektu 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MOJA TRASA DO GIMNAZJUM PROJEKT NTUE SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNAZJUM NR 2 Z O. I. W GŁUBCZYCACH DOROTA KRUPA 2009/2010 R.

MOJA TRASA DO GIMNAZJUM PROJEKT NTUE SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNAZJUM NR 2 Z O. I. W GŁUBCZYCACH DOROTA KRUPA 2009/2010 R. MOJA TRASA DO GIMNAZJUM PROJEKT NTUE SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNAZJUM NR 2 Z O. I. W GŁUBCZYCACH DOROTA KRUPA 2009/2010 R. Temat projektu: Moja trasa do Gimnazjum. Hasło przewodnie: Idąc do gimnazjum przyjrzyj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gdynia 2016 I. Projekt w prawie oświatowym postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa.

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Nauczyciel: Monika Januszewska Leonowicz Uczestnicy projektu: uczniowie klasy VI a. Streszczenie projektu w punktach: Organizacja pracy zespołu uczniowskiego: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. uczniów Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. uczniów Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności. To rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013 REGULAMIN realizacji PROJEKTU w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożył na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły)

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły) Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły) 1. Projekty realizowane są przez uczniów Gimnazjum nr 26 w klasie drugiej. 2. Uczeń może brać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. w Pallotyńskim Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. w Pallotyńskim Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH w Pallotyńskim Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTERY W PRACY. Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka

KOMPUTERY W PRACY. Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka KOMPUTERY W PRACY Projekt edukacyjny dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka Współczesny świat został zdominowany przez technologię. Komputery, na początku używane jedynie przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC Zaprezentowane zostaną: Formy i sposoby kształtowania postaw i norm społecznych wśród uczniów (Dobre Myśli - Hasła Miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015 / 2016. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach 1. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012 ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Paragraf 80 statutu szkoły otrzymuje brzmienie: 80. uchwalony 11 października 2012 Sprawdzian dyrektorski jest przygotowywany merytorycznie przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie Uchwała nr 18/GM-5/2015-16 WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie 1. Uczeń klasy drugiej gimnazjum zobowiązany jest zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo