1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu: Lokata bankowa a inwestycje giełdowe - zagrożenia i korzyści. 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia") Treści: 1) przykłady wykorzystania kalkulatora; procenty i ich zastosowanie praktyczne, 2) zapisywanie wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości liczbowych, 3) zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych (tam gdzie to możliwe - z użyciem technologii informatycznej). Osiągnięcia: 1) Przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowan matematycznych. 2) Posługiwanie się kalkulatorem przy rozwiązywaniu typowych zadań. 3) Dostrzeganie, wykorzystywanie i interpretowanie zależności funkcyjnych; interpretowanie związków wyrażonych za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel. 4) Prezentowanie z użyciem języka matematyki wyników badań prostych zagadnień. 2. Określ typ projektu: Odp.: badawczy - analiza zjawiska,, 3. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): procent składany, zestawienia i wykresy, obliczenia procentowe

2 b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): notowania giełdowe w internecie, obliczenia procentowe w excelu, tworzenie wykresów w excelu 4. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc., 5. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: 1) Oprocentowanie lokat bankowych. Procent składany. 2) Notowania spółek giełdowych. 3) Ttworzenie wykresów na podstawie zestawienia danych. 4) Obliczenia procentowe w programie Excel. 5) Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 6. Jak zostały wybrane tematy projektów (uczniowie zaproponowali listę tematów, nauczyciel przedstawił listę tematów do wyboru, nauczyciel określił jeden temat projektu) i dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Uczniowie nigdy nie pracowali metodą projektu i mieli trudności z podaniem jakiegoś konkretnego tematu. Wtedy chodził mi po głowie jeden projekt, zaproponowałem uczniom koncepcję tematu związanego z inwestycjami giełdowymi, uczniowie zaaprobowali temat i tak już zostało. 7. Podaj główne cele projektu. Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! (maksymalnie sześć) Uczeń: - oblicza odsetki od kapitału, również po wielokrotnej kapitalizacji odsetek, - zna zasady funkcjonowania giełdy, obliczy straty lub zysk akcji firm po kolejnych notowaniach giełdowych, - odszuka w internecie informacje potrzebne do realizacji tematu, - sprawnie posługuje się paskiem formuły w programie Excel, wpisze formułę liczącą wg określonych wzorów, - wykona i zmodyfikuje zestawienia i wykresy w programie Excel, - przygotuje prewzentację w programie Power Point. 8. Uzasadnij, że wskazane cele są:

3 a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Samo zrealizowanie projektu już będzie miarą sukcesu, czyli jeśli doprowadzą projekt do końca z minimalną pomocą moją uznam to za osiągnięcie celów projektu. Miarą będzie również przeprowadzona na koniec ewaluacja i bieżąca obserwacja zaangażowania w projekt poszczególnych uczniów. b) ambitne, ale realistyczne: Cele są jak najbardziej realistyczne, znam uczniów, którzy nad projektem będą pracowali. Jest między nimi grupa solidnych i ambitnych uczniów, którzy doprowadzą projekt do końca, a czy cele są ambitne- w mojej ocenie tak. Excel mimo wszystko jest dość trudnym programem i na pewno odkryjemy w nim wiele nowych możliwości, ja i moi uczniowie. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Końcowym efektem będzie porównanie zysków, które osiągneły poszczególne grupy grając na giłdzie. Przyznam, że sam jestem ciekawy jaki sposób oszczędzania lub inwestowania na giełdzie przyniesie najlepsze rezultaty. 9. W jakiej grupie (klasie) projekt będzie realizowany (poziom, liczba osób)? Projekt będzie realizowany w I kl. gimnazjum liczącej 20 uczniów. Poziom uczniów oceniam jako średni. 10. Co w informacji zwrotnej konsultanta merytorycznego było najistotniejsze? Jakie wskazówki zamierzasz wykorzystać? Konsultant stwierdził, że projekt jest ambitny i to utwierdziło mnie w słuszności wyboru tego tematu. A jak wiadomo lepiej się pracuje, gdy ma się do tego co się robi przekonanie. Nie zamierzam się z projektem spieszyć, czas realizacji projektu jest określony na około 2 miesiące. 11. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami:

4 Najtrudniej było wybrać temat projektu. Nie wiedziałem, czy temat dobierać do programów komputerowych, czy programy komputerowe do ustalonego tematu. Czy ma być projekt graficzny, czy może bardziej algebraiczny. Trudna była również praca z programem GIMP. Pierwszy raz spotkałem się z tego typu programem, a chciałbym ten program również wykorzystać w projekcie. Po ustaleniu zakresu tematów, łatwo było określić potrzebne narzędzia komputerowe przydatne w realizacji projektu. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) projektu i krótkie uzasadnienie wyboru. Odnieś się do podstawy programowej i programu nauczania, do zainteresowań, pasji uczniów, a także wiedzy i umiejętności, które warto, żeby opanowali lub rozwinęli uczniowie. "Lokata bankowa a inwestycje giełdowe - zyski i zagrożenia." Temat ujmuje dość szerokie spektrum podstawy programowej, m.in. obliczenia procentowe, wyrażenia algebraiczne, analiza diagramów i wykresów, działania na liczbach wymiernych. Temat jest zbieżny z treściami, ktore akurat były przerabiane w klasie I gim, dlatego też wybrałem ten temat i tę grupę uczniów. Badane zagadnienie ma duże walory praktyczne i symulacja inwestowania na giełdzie być może niektórych bardzo zinteresuje. 2. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: nauczyciel podzielił uczniów do grup, 3. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie ma to znaczenie dla projektu? Początkowo zaproponowałem, aby podzielili się samodzielnie, ale niektóre grupy były zbyt silne (mam na myśli potencjał uczniów). Najlepszych uczniów sam podzieliłem na grupy, pozostałych już dobrali sobie sami. Chciałem, aby prace szły równym frontem, w innym przypadku słabsze grupy wymagałyby ciagłej pomocy. 4. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe, które zamierzacie wykorzystać w tym projekcie. Dlaczego właśnie takie? Narzędziami będą komputery i aparat fotograficzny, który posłuży tylko do zaprezentowania poszczególnych grup pracujących nad projektem. Podstawowymi

5 programami będą przeglądarka internetowa, która posłuży do zdobywania informacji o bankach, spólkach giełdowych i obserwacji notowań spółek. W następnej kolejności program Excell, który pozwoli dokonać wszelkich obliczeń - strat, zysków giełdowych, odsetek od lokat, zestawienia, wykresy itp. Następny ważny program to Power Point, przygotowanie prezentacji. Może w jakimś zakresi skorzystamy z programu do obróbki zdjęć. 5. Źródła informacji (jeśli także internet, to podaj przykładowe strony). Głównym źródłem informacji będzie internet. Wykorzystywać będziemy m.in. takie strony jak: Bankier.pl,, gpw,pl, notowania.pl itp. 6. Zasoby potrzebne do realizacji projektu. Którymi z nich już dysponujecie, a które będzie trzeba zdobyć (np. programy, materiały)? Jak to zrobicie? O zasoby jesteśmy spokojni mamy dostęp do pracowni komputerowej z internetem, w której są wspomniane programy, w razie potrzeby ściągniemy GIMP'a do obróbki zdjęć. Jest też rzutnik multimedialny, aparat cyfrowy, jedyny zakup to płyty, ale to niewielki koszt. 7. Sposób dokumentowania pracy uczniów. Uczniowie pracujący w pracowni szkolnej będą zapisywali wykonane prace w swoim folderze, bardzo łatwo sprawdzić postępy, poprawić coś. Ci którzy dysponują swoimi komputerami, będą swoje prace zapisywać na dyskietce, płycie lub pendrive. 8. Sposób prezentacji rezultatów. Przedstaw krótko wstępny pomysł prezentacji, np. scenariusz imprezy, opis i spis treści publikacji, plan zawartości strony internetowej. Na początku maja w szkole będzie zorganizowany dzień matematyki i wzsystko w tym dniu będzie obracać sie wokół matematyki. Dzień ten będzie odpowiednim dniem, aby efekty pracy uczniów przedstawić szerszemu gronu, uczniom i nauczycielom 9. Kryteria oceny 9a. Jakie kryteria oceny uczniów przyjęliście? Przedstaw listę kryteriów, czyli tych rzeczy, które będziesz przede wszystkim brać pod uwagę przy ocenie pracy uczniów/zespołów. 1. Poprawność merytoryczna

6 2. Stopień wykorzystania narzędzi informatycznych i komputera 3. Stopień wykorzystania wcześniej nieznanych funkcji w programach komputerowych 4. Estetyka i pomysłowość prezentacji 5. Zaangażowanie w projekt 6. Samopomoc koleżeńska 9b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem)? Jak zostały przyjęte przez uczniów? Jak się upewniłeś, że uczniowie je rozumieją? Kryteria zostały ustalone wspólnie z uczniami, nie chcieliśmy się rozdrabniać, dlatego stworzyliśmy kilka naszym zdaniem najważniejszych kryteriów. Uczniowie rozumieją kryteria, ponieważ je współtworzyli, trudność może sprawić ocena stopnia spełnienia danego kryterium. 9c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? W jaki sposób? Kążda grupa otrzymała kryteria, natomiast ja jako nauczyciel będę się do nich odwoływał w trakcie realizacji zadań i zwracał uwagę na błędy lub ogólnie ocenię pracę i współpracę w poszczególnych grupach. 10. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego 10a. Jak zostały ustalone? Zasady, czyli jak będziemy pracować same się narzuciły przy podziale zadań, gdyż okazało się, że praca początkowo będzie indywidualna, dopiero później zespołowa. Ustaliliśmy,że najlepiej dokumentować wszystko bęzpośrednio na komputerze, na którym się pracuje. Można wtedy zawsze skontrolować postępy lub zaległości. 10b. Lista najważniejszych zasad: 1. Pracujemy indywidualnie, ale wymieniamy się doświadczeniami z innymi 2. Jeżeli nie radzisz sobie z zadaniem poproś o pomoc, aby nie robić opóźnień w pracy 3. Spotykamy się na cotygodniowych konsultacjach, na których przedstawiamy efekty dotychczasowej pracy 4. Grupa wspólnie ustala sposób prezentacji ich zadania 5. Zawsze dokumentujemy wyniki pracy na nośnikach komputerowych (pliki w komputerze, na dyskietce, na płycie)

7 Prosimy o załączenie trzech dokumentów (w formacie np. word, excell, pdf), które powstały w trakcie pracy z uczniami:1. Tabelę zawierającą listę kryteriów oceniania z pkt. 9a (lub kartę oceny projektu) 2. Harmonogram realizacji zadań. 3. Kartę pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidualne lub grupowe? Wszystkie spotkania były głównie tematyczne, nigdy nie spotykałem się ze wszystkimi naraz. Pierwszymi tematami jakie były poruszane, to sposób przeliczania spadków lub wzrostów wartości akcji firm, ktore wybrali uczniowie. Spotykałem się z przedstawicielami poszczególnych grup, których zadaniem była kontrola notowań spółek giełdowych oraz obliczanie aktualnej wartości akcji. Następna grupa, z którą się spotykałem, to grupa zjmująca się lokatami bankowymi, omawialiśmy przewalutowanie złotówek na euro lub dolary. Na innym spotkaniu omawialiśmy tworzenie wykresów do uzyskanych wyników. spotkania w trakcie gromadzenia notowań odbywały się raz na dwa tygodnie. Teraz jest czas pracy i spotykamy się dwa razy w tygodniu. 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Na jednym ze spotkań omawialiśmy kreator wykresów w programie Excel, uczniowie zajmujący się prezentacjągraficzną danych poznawali nowe funkcje jakie oferuje kreator wykresów. Uczniowie dość szybko potrafili modyfikować wykresy oraz zmieniać zakres danych, ale rownież odkryli kilka nowych funkcji, o których wcześniej nie wiedzieli np. linia trendu. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzędzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? W samym projekcie nie dokonaliśmy żadnych zmian, również używaliśmy tych samych narzędzi i programów jakie były w harmonogramie. Niestety najsłabszym ogniwem okazał się czynnik ludzki. Niektórzy uczniowie nie pracowali tak jak powinni w związku z tym ich obowiazki przejęli pozostali członkowie grupy. Chciałem w projekt zaangażować całą

8 klasę, ale liczyłem się z tym, że nie wszystkim wystarczy samozaparcia do pracy. 4. Co uczniom szło najlepiej a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy? Przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie w każdej z tych dwóch kategorii (UWAGA: problemy z komputerem i internetem poruszysz w pytaniu 5.). Najlepiej uczniom szło ze zdobywaniem informacji, poznali portale, na których były notowane spółki giełdowe. Zdobyli informacje o firmach, których akcje zakupili. Grupa bankowa miała problem z procentem składanym. Trudno im było zrozumieć sam wzór, tutaj musiałem udzielić im pomocy i na przykładzie omówiliśmy jego zastosowanie. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Podaj konkretne przykłady. Najlepiej uczniowie radzili sobie z wyszukiwarką internetową, sprawnie odszukiwali potrzebne informacje. Trudności sprawiały zaawansowane funkcje programu excel, mam tu na myśli wykorzystanie paska formuły do odpowiednich obliczeń, pojawiały się również problemy z odpowiednią prezentacją danych na wykresie. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. Jak już wcześniej wspominalem, uczniowie mieli problemy z procentem składanym. Wystarczyło jedno spotkanie, aby wyjaśnić jego zastosowanie oraz jak użyc paska formuły do obliczenia kwoty po wielokrotnej kapitalizacji odsetek. Niektórzy mieli rownież problemy z graficznym zaprezentowaniem wyników notowań, pomagałem im tworzyć wykresy. Początkowo uczniowie nie wiedzieli również jak korzystać z portali giełdowych, jak odczytywać kursy akcji, ale po kilku wizytach na tych stronach szło im całkiem dobrze. 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (bez podawania nazwisk). Jak to zwykle bywa w większej grupie znajdą się uczniowie, którzy pracują i tacy, których do pracy trzeba mobilizować. Jeden z uczniów wymagał wsparcia merytorycznego, miał po prostu trudności w pracy z komputerem i pomoc w obsłudze programu excel wystarczyła. W innym przypadku dobrym mobilizatorem była ocena jaką uczniowie otrzymają za pracę nad projektem. Najlepszym mobilizatorem były wspólne konsultacje i omawianie dotychczasowych efektow pracy, uczniowie wiedzieli, w którym miejscu się znajdują i co jeszcze mają zrobić.

9 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Uczniowie po podziale na grupy otrzymali różne zadania i początkowo każdy pracował indywidualnie, ale w tej chwili kiedy trzeba wszystko zebrać w całość widać współpracę w poszczególnych grupach. Były też dwie grupy, w których mimo podziału zadań i tak wszystko wykonywali wspólnie. Pewne zamieszanie w rytm pracy wprowadzili uczniowie, którzy wycofali się z projektu, ale ich zadania zostały przejęte przez innych członków grupy. Nie było sytuacji konfliktowych, gdzie uczniowie kłóciliby się między sobą. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? (podaj konkretne formy dokumentacji, które zastosowali uczniowie). Czy uważasz, że jest wystarczająca? Odpowiedź uzasadnij. Dokumentacja projektu jest tylko i wyłącznie elektroniczna, uczniowie zapisują swoją pracę na dyskietkach lub przysłają mi mailem. wtedy mogę się ustosunkować do efektów ich pracy i odesłać wiadomość zwrotną. Nie widzę w tym przypadku innej formy dokumentacji. Mamy wirtualne pieniądze, gramy na wirtualnej giełdzie, zakładamy wirtualne lokaty w bankach, więc dokumentacja musi być wirtualna. Poniżej, zamieścić cztery zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2MB. Jeśli załączasz zdjęcia, w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł Etap 4. Prezentacja i ocena Podaj ostateczny tytuł realizowanego przez ciebie projektu: Lokaty bankowe a inwestycje giełdowe - zyski i zagrożenia. 1. Przedstaw krótki opis publicznej prezentacji. Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Jeśli każdy zespół przygotowywał co innego, podaj, jakie konkretnie tematy i w jakiej formie przygotowały poszczególne grupy. Prezentacja publiczna odbyła się przy okazji organizacji "Święta matematyki" w szkole. Wcześniej zostały rozwieszone plakaty i ogłoszenia reklamujące tą imprezę. Prezentacja odbyła się pod koniec planowanych imprez. Na prezentację zostały zaproszone klasy gimnazjalne oraz nauczyciele. Formą prezentacji był pokaz

10 multiedialny. prezentację przygotowywały cztery grupy, praca każdej z grup była niezależna od siebie. Jedna grupa przygotowała prezentację na temat "Lokaty bankowe" wraz z symulacją zysków w różnych walutach. Pozostałe grupy zajęły się "Inwestycjami giełdowymi", każda z grup wybrała inna firmę. Grupy przygotowały niezależne prezentacje, które ja przedstawiłem. 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Zadbaj o szczegółowość i obrazowość opisu tak, aby osoba czytająca mogła wyobrazić sobie, co dana grupa zrobiła w samym projekcie i jak to przedstawiła w czasie prezentacji. Wszelkie materiały wypracowane przez zespoły w trakcie realizacji projektu dołącz do wizytówki projektu. (Jeżeli masz z tym problem, wyślij pliki jako załącznik na adres UWAGA: wysyłane materiały musza być dokładnie opisane - nazwa szkoły, nazwa grupy w kursie EZI, tytuł projektu, opis przesyłanego pliku itp.) Jedna z grup giełdowych do realizacj prejektu wybrała dwie spółki: BRE BANK oraz PGNiG. uczniowie w tej grupie podzielili sie pracą w następujący sposób.jedna z osób zajmowałą się zbieraniem informacji o tych spółkach, kiedy powstały, czym się zajmują, kontakt, siedziba. Inna z kolei codziennie sprawdzała notowania akcji tych firm i dokonywała obliczeń wartości akcji (każda grupa zaczynała z kwotą poczatkową 10000zł). Kolejny uczeń zajmował się tworzeniem wykresów i zestawień, jeszcze inna uczennica czuwała nad prezentacją całości w programie Power Point. Ostateczną formę prezentacji cały zespół ustalał wspólnie. 3. Wymień sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Sukcesy: - każdej z grup udało się zadanie doprowadzić do końca, - prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, Trudności: - moja tygodniowa nieobecność przed prezentacją wprowadziła niepewność i zakłóciła rytm pracy, - uczniowie nie czuli się na siłach samodzielnie prowadzić prezentację, - nie wszyscy uczniowie dotrwali do końca 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? Na jakiej podstawie oceniliście, czy i w jakim stopniu projekt się udał lub nie? Zrelacjonuj dokładnie, jak to się odbyło, przedstaw wyniki tej oceny. Projekt został oceniony pod względem poprawności merytorycznej, tej oceny dokonałem

11 ja. W zasadzie na bieżąco kontrolowałem, aby w pracach nie pojawiały się błędy. Oceny stopnia wykorzystania programów dokonaliśmy wspólnie, tu byliśmy zgodni, że wiodącymi progreamami w pracy był Excel i Power Point. Najwięcej pracy w Excelu miała grupa bankowa, musieli wykorzystywać złożone formuły do obliczeń. Po obejrzeniu prezentacji wszystkich grup, okazało się, że nieco różniły się pozimem artystycznym. Generalna ocena projektu jest pozytywna. Były oczywiście pewne niedociągnięcia, ale jest to pierwszy projekt jaki realizowali uczniowie. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji w grupie/grupach w czasie realizacji projektu. Prosimy o co najmniej dwa cytaty z wypowiedzi uczniów. To niektóre wypowiedzi uczniów: "U nas nie było sporów każdy wiedział co ma robić", "Czy w przyszłym roku również będziemy robili jakiś projekt" "Tak długo to trwało, teraz zrobiłabym to szybciej". Ci którzy dotrwali do końca odczuwali satsfakcję z dobrze wykonanej pracy. Wnioski są następujące: -warto było pracować do końca, -teraz mam dużo większe umiejętności w pracy z komputerem, - nie ma ludzi niezastąpionych. 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Zilustruj je co najmniej dwoma cytatami z wypowiedzi uczniów (np. z ich kart samooceny albo z końcowego omówienia na forum klasy). Oprócz końcowej satysfakcji praca metoda projektu podniosła poziom umiejętności posługiwania się takimi programami jak Excel i Power Point. Nauczyli sie posługiwać paskiem formuły, umieją wykonywać zestawienia oraz wykonywać wykresy do tych zestawień w Excelu. Potrafią również przygotować prezentację z użyciem różnych efektów, wstawiać zdjęcia i inne obiekty do prezentacji, dobrze orientują sie w wyszukiwarce internetowej. To co sprawiało nnajwiększe trudności pokazuje cytat "Nigdy nie wiem gdzie powinny być te nawiasy przy pisaniu formuły" lub "Nie umiem przedstawić kilku zestawień na jednym wykresie". 7. Co tobie samej/samemu dała praca metodą projektu?

12 Praca metodą projektu dała mi niewątpliwie doświadczenie. To był mój pierwszy projekt realizowany wspólnie z uczniami. Teraz wiem, że najważniejsze jest odpowiednio zaplanować pracę uczniów i konsekwentnie przestrzegać harmonogramu. W tej metodzie widać u uczniów zaangażowanie ichęć pracy. Niewątpliwie metoda ta bardzo rozwija zarówno uczniów jak i nauczycieli, pozwala zastosować różne narzędzia i metody. 8. Jak zamierzasz wykorzystać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Bogatszy o pewne doświadczenia, wiem jak kierować pracą uczniów, jak funkcjonują zespoły zadaniowe. Na pewno będę częściej wykorzystywał pracę z komputerem na lekcji. Jest sporo darmowych programów komputerowych do wielu przedmiotów i można to wykorzystać, Będę oczywiście wykorzystywał metodę projektu. Jest tyle ciekawych tematów, którymi mogliby zająć się uczniowie, a fakt prezentacji wyników pracy przed gronem zaproszonych gości dodatkowo motywuje i nobilituje.

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁ IV WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ W module czwartym: poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo