Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym. Polish and English Terminology Relating to Roe Deer in Translation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym. Polish and English Terminology Relating to Roe Deer in Translation"

Transkrypt

1 INVESTIGATIONES LINGUISTICAE VOL. XXVIII, 2013 INSTITUTE OF LINGUISTICS ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4, , POZNAŃ POLAND Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym Polish and English Terminology Relating to Roe Deer in Translation Aleksandra Matulewska PRACOWNIA LEGILINGWISTYKI INSTYTUT JEZYKOZNAWSTWA Abstract The paper deals with Polish and English terminology relating to roe deer. It is a case study for translation purposes. The aim of the paper is to provide translators with translative equivalents at the level of terminology and collocations. First, a short outline of the Polish and English language of hunters is presented. Next, the author provides some insights into the pertinent terminology and collocations. Abstrakt Praca prezentuje polską i angielską terminologię dotyczącą sarny. Jest to studium badawcze przygotowane z myślą o tłumaczach, którzy dokonują przekładu tekstów na polowaniach dewizowych w Polsce. Najpierw krótko zarysowano problemy wynikające ze specyfiki polskiego i angielskiego języka łowieckiego, a następnie, omówiono terminologię i frazeologię dotyczącą jednego z najpopularniejszych gatunków łownych w Polsce sarny. 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie problemu przekładu polskiej terminologii łowieckiej na język angielski. Ze względu na ramy tekstu, materiał badawczy został ograniczony do terminologii dotyczącej sarny. Terminologia ta jest szczególnie istotna w komunikacji polsko-angielskiej ze względu na popularność polowań na rogacze wśród myśliwych z zagranicy. Wiele kół łowieckich w Polsce organizuje w swoich obwodach

2 Investigationes Linguisticae, vol. XXVIII polowania dewizowe, które są sprzedawane za pośrednictwem biur polowań zatrudniających do obsługi językowej tłumaczy ustnych. Co zatem powinien na temat terminologii łowieckiej dotyczącej sarny wiedzieć tłumacz języka angielskiego. 2. Polski język łowiecki Polski język łowiecki ma wielowiekową tradycję (Cygański 1584, Ostroróg 1618). Terminologia łowiecka pojawiała się w literaturze (Pan Tadeusz Adama Mickiewicza), prawie (zakaz polowania i odławiania turów żyjących w Puszczy Jaktowskiej wydany w XVII wieku) i pierwszych słownikach języka polskiego i polskiego języka łowieckiego (Kozłowski 1822). W 1917 r. ukazał się bilingwalny słownik języka niemieckiego (Niedbała 1917). Język łowiecki można zaliczyć do języków specjalistycznych bądź środowiskowych. Jest on stosunkowo hermetyczny i tylko nieliczne jednostki terminologiczne są używane w języku potocznym, często zresztą w innym znaczeniu niż w języku łowieckim (np. gach jako samiec zająca, byk jako samiec jelenia, itd.). Język ten cechuje także występowanie metafor (np. wieniec jako poroże samca jelenia), archaizmów (np. łowiec czyli myśliwy). Pojawiają się w nim także elementy religijne (np. polowanie hubertowskie polowanie ku czci św. Huberta, patrona myśliwych organizowane zazwyczaj około 3 listopada). Zasób leksyki łowieckiej szacuje się na około 3500 terminów, z czego około 1000 znalazło sie w słowniku Kozłowskiego (1822), 2500 w książce Hoppego (1980) pt. Polski język łowiecki i mniej więcej tyle samo w słowniku opracowanym przez tego samego autora (1970), w którym nie uwzględniono słownictwa zebranego przez Kozłowskiego (patrz. wstęp autorstwa Dynaka do reprintu słownika Kozłowskiego 1996). 3. Angielski język łowiecki Angielski język łowiecki należy rozpatrywać w odniesieniu do określonego obszaru geograficznego, gdyż kultura łowiecka, a co za tym idzie i język łowiecki wykazuje duże rozbieżności w tym zakresie. Jednym z przykładów takich różnic jest na przykład traperstwo, które stanowi podstawę kultury łowieckiej w Ameryce Północnej. Traperzy w literaturze pięknej byli przedstawiani jako twardzi, zahartowani mężczyźni (etos trapera). Z kolei z punktu widzenia polskiej kultury łowieckiej metody stosowane przez nich (łapanie zwierząt w sidła i wnyki) stanowią negatywnie postrzegane i niedozwolone techniki, klasyfikowane nie jako łowiectwo lecz jako kłusownictwo. Różnice występują także na terenie Europy. Niedawno zakazane (od 18 lutego 2005 roku na mocy Hunting Act 2004 [angielska Ustawa o polowaniach z 2004 r.]) w Anglii i Walii oraz Szkocji (w 2002 r. na mocy Protection of Wild Mammals (Scotland) Act [Szkocka ustawa o ochronie dzikich ssaków]) polowanie konno z psami na lisy (tzw. foxhunting), nie było praktykowane w Polsce. Ten rodzaj polowania jest jednak wciąż dozwolony w Północnej Irlandii. Wyraźne zróżnicowanie terminologiczne jest zatem w świetle licznych różnic kulturowych nieuniknione. Nie tylko terminologia dotycząca sposobu pozyskiwania 50

3 Aleksandra Matulewska: Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym mięsa i skór zwierząt łownych oraz narzędzi do tego celu wykorzystywanych wykazuje odmienności. Nawet na poziomie nazw gatunkowych można zaobserwować zróżnicowanie w uzusie terminologicznym. Ssak określany mianem łosia w języku polskim w Wielkiej Brytanii nazywany jest elk lub European elk, z kolei w Ameryce Północnej używa się terminu moose, a termin elk jest stosowany na określenie jednego z innych jeleniowatych. Autorce nie udało się ustalić zasobu leksykalnego ani brytyjskiego ani amerykańskiego języka łowieckiego, jednakże terminologia łowiecka ma wielowiekową tradycję, a zabytki, które dochowały się do naszych czasów datuje się nawet na czasy poprzedzające Wilhelma Zdobywcę (np. termin doe był w użyciu już około 1000 roku (por. Brander 1997: 62). Do naszych czasów dochowały się także słowniki terminologii sportowej i łowieckiej dla dżentelmenów z siedemnastego i osiemnastego wieku (Cox 1674, Pye 1778). 4. Leksykografia łowiecka Źródłem wiedzy o polskim języku łowieckim są leksykony (np. Krzemień 1986), słowniki encyklopedyczne (Hoppe 1970) i jednojęzyczne słowniki tematyczne (Jóźwiak, Biały 1994). Wydano także dwa słowniki dwujęzyczne języka łowieckiego (i) polsko-angielski (Witkowska 2010) i (ii) polsko-niemiecki (Żeromski 2006). Słownik polsko-angielski Witkowskiej (2010) jest pierwszą próbą leksykograficzną proponującą przekład polskiej terminologii łowieckiej na język angielski przyrodniczy i jako pierwszy słownik bilingwalny obejmujący tę parę języków niewątpliwie zasługuje na uwagę. Wszystkie te prace leksykograficzne można zaliczyć do grupy tzw. słowników grup społecznych i zawodowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że zawierają one leksykę typową dla konkretnych gwar środowiskowych bądź też zawodowych (Kania i Takarski 1984: , Handke i Rzetelska-Feleszko 1977:182, Urbańczyk 1964:30). Mogą one też zostać zaklasyfikowane jako słowniki specjalistyczne (naukowe, techniczne) i terminologiczne (Handke i Rzetelska-Feleszko 1977: , Urbańczyk 1964:30-31), gdyż język łowiecki spełnia kryteria stawiane językom specjalistycznym. Ponadto, dwa z wymienionych powyżej słowników są słownikami tematycznymi, czyli zbiorami pojęć i wyrażeń z jakiejś dziedziny wiedzy uporządkowanych według kryteriów ustalonych dla przyjętego przez autora bądź redaktora porządku pojęciowego. Pozostałe stosują porządek alfabetyczny. Na polskim rynku brak jest dostępu do angielskojęzycznych prac leksykograficznych dotyczących języka łowieckiego. Dostępne są głównie encyklopedie przyrodnicze. Obecnie wydano tylko jeden, wcześniej wspomniany, bilingwalny słownik łowiecki. Z kolei dwujęzyczne słowniki ogólne mogą zwieść tłumacza na manowce.

4 Investigationes Linguisticae, vol. XXVIII 5. Korpus badawczy Korpus badawczy stanowiła literatura dotycząca łowiectwa zawarta w bibliografii, a także brytyjska prasa łowiecka (tygodniki np. Shooting Times i miesięczniki np. The Field). Wykorzystano także wymienione w bibliografii źródła internetowe oraz informacje uzyskane od brytyjskich biur polowań. 6. Polska i angielska terminologia dotycząca sarny Sarna europejska (łac. Capreolus capreolus) to najmniejszy gatunek rodzimy należący do rodziny jeleniowatych (ang. deer), występujący w obszarach leśnych i polnych niemal całej Europy (Okarma, Tomek, 2008: 231, 234, Pielowski 1977). W języku angielskim gatunek ten nazywamy European roe deer, lub w skrócie roe deer a nawet roe rzeczownik ten w języku angielskim posiadający taką samą formę w liczbie pojedynczej np. A roe deer is a mammal. jak i mnogiej np. Roe deer have antlers. Ta sama zasada dotyczy rzeczownika roe, który ponadto często jest pisany wielką literą). Samiec nazywany jest kozłem lub rogaczem (ang. a buck, lub mniej idiomatycznie a male roe deer), samica to koza (ang. a doe, albo a female roe deer), a młode to koźlęta (ang. a fawn, a young lub a kid). Należy tu podkreślić, że rzeczownik kid jest używany do określenia młodych sarny, i nie stosuje się go do młodych innych gatunków jeleniowatych. Jak już wspomniano sarna należy do rodziny jeleniowatych i z wyglądu bardzo podobna jest do jelenia (łac. Cervus elaphus, ang. red deer) czy daniela (łac. Dama dama, ang. fallow deer), ale od obu gatunków odróżnia ją przede wszystkim wielkość jest najmniejsza z nich. Waży zaledwie kg, a jej wysokość w kłębie to najwyżej 75 cm. Dla porównania jeleń może ważyć od kg, a daniel kg (Okarma, Tomek, 2008; Pielowski, 1977). Bardzo często popełnianym błędem, wynikającym z braku wiedzy pozajęzykowej, jest traktowanie sarny jako samicy jelenia. Błąd ten można porównać do traktowania chomika jako samicy świnki morskiej. Sierść sarny nazywana jest w języku łowieckim suknią. Sarna latem ma suknię (ang. a summer coat, a summer pelage) koloru żółtawo-rudego. Suknia zimowa (ang. a winter pelage, a winter coat) staje się bardziej szara. Proces zmiany ubarwienia na wiosnę i jesienią nazywamy przefarbowywaniem wiosennym i jesiennym (ang. spring and autumn changing of coats, fraza werbalna: to change coats) (Lochman i in. 1987: 96-97). Na zadzie sarna ma biała plamę nazywaną lustrem (ang. a rump patch). W chwilach zagrożenia futro tworzące lustro powiększa się w wyniku zjeżenia się sierści. Dzięki temu lustro uciekającej sarny staje się bardziej widoczne dla reszty rudla (czyli stada), dając sygnał o zagrożeniu pozostałym osobnikom tworzącym stado. Nowonarodzone koźlęta mają cętki (ang. spots), które znikają po 2-3 miesiącach. Głowa (ang. a head) jest zakończona pyskiem nazywanym gębą (w języku angielskim używa się 52

5 Aleksandra Matulewska: Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym określenia dotyczącego pyska wraz z oczami czyli face), nozdrza to z kolei chrapy (ang. a muzzle). Oczy w języku myśliwych to świece (ang. eyes), a uszy to łyżki (ang. ears). Krótki ogon nazywany jest w języku polskim kwiatem (ang. a tail). Nogi nazywane są cewkami (ang. legs). Termin polski jest stosowany wyłącznie do określania kończyn tego jednego gatunku jeleniowatych. Cewki zakończone są racicami (ang. l. poj. a cloven hoof, l. mn. cloven hooves) i szpilami (także nazywanymi raciczkami ang. dew-claws). Często popełnianym błędem w języku polskim jest używanie zamiast terminu racice terminu kopyto lub zwrotu rozdwojone kopyto. W polskiej nomenklaturze łowieckiej kopyta są nazwą używaną tylko w odniesieniu do ssaków nieparzystokopytnych. Kozły mają tzw. pędzel lub wiecheć (Szałapak 2004: 87) czyli kępkę dłuższych włosów wokół napletka (ang. a [the hair-covered] penis sheath). Pędzel jest wyraźnie widoczny u dorosłych osobników widzianych z boku w postaci zwisającej kępki włosów na brzuchu. Z kolei kozy mają tzw. fartuszek (inaczej też nazywany szczotką (Szałapak 2004: 28)) czyli kępkę dłuższych włosów wokół sromu (ang. an anal tush lub mniej idiomatycznie caudal patch, lub potocznie a tuft of hair), którą widać gdy obserwuje się zwierze stojące tyłem. Sarny mają dobrze rozwinięty węch (ang. sense of smell) i słuch (ang. sense of hearing), natomiast niezbyt dobrze widzą (ang. poor eyesight). Pomimo tego jednak są w stanie zauważyć najmniejszy nawet ruch (ang. They can detect even the slightest physical movement). Sarny są roślinożercami (ang. herbivores). Mają stosunkowo niewielki żołądek i dlatego muszą żerować (ang. to feed on something) kilka razy w ciągu doby (Okarma, Tomek 2008: ). Samce latem żyją pojedynczo, jedynie kozy przebywają ze swoimi koźlętami (does are accompanied by their fawns). Zimą natomiast zbierają się w większe stada zwane rudlami (ang. family groups). Ruja sarny (ang. rut) przypada na lipiec/sierpień (Okarma, Tomek 2008: 234). O kozie w okresie rui mówi się, że jest grzejna (ang. a doe in oestrus) (Biały 1994:35). W tym czasie dominujące kozły (ang. stand bucks) przeganiają rywali ze swojego terytorium. U sarny występuje tzw. ciąża przedłużona (ang. delayed implantation lub embryonic diapause) zapłodnione jajo rozwija się w ciągu dwóch tygodni do stadium blastuli, która leży luźno w jamie macicy. Dopiero po 4-5 miesiącach, zwykle w styczniu, następuje implantacja zarodka w ścianę macicy i dalszy szybki rozwój zarodka (Okarma, Tomek 2008: 234). Młode zwykle przychodzą na świat w drugiej połowie maja i pierwszej połowie czerwca (Okarma, Tomek 2008: 234). Jajo w stadium blastuli to w języku angielskim a blastocyst. Leży on luźno w jamie macicy (it remains unattached to the uterus), a następnie następuje implantacja zarodka w ścianę macicy (ang. the embryo becomes implanted in the uterine wall). Sarny wydają szereg dźwięków, z których najbardziej znanym jest tzw. szczekanie (ang. bark) nazwane tak w języku polskim i angielskim ze względu na podobieństwo do szczekania psa. Jest to dźwięk ostrzegawczy,

6 Investigationes Linguisticae, vol. XXVIII także nazywany straszeniem (Jóźwiak 1994). Ponadto, można usłyszeć nawoływanie kozy skierowane do koźlęcia nazywane piskiem lub piskaniem (ang. pheeps oraz squeaks, to squeak). Kozły każdego roku nakładają poroże (ang. They regrow antlers lub renew antlers), nazywane też parostkami (ang. antlers) (Biały 1994: 33). Nie należy mylić poroża (ang. antlers) z rogami (ang. horns). Poroże jest pełne w przekroju i jest tworem kostnym, podczas gdy rogi są tworem tkanki rogowej i są puste w środku. Ponadto poroże rogacza (tzw. parostki czyli ang. roe deer antlers) jest nakładane i zrzucane (ang. to cast antlers, to shed antlers) co roku (Pasławski 1984: 14). Prawidłowe poroże jest złożone z dwóch tyk (ang. beams) z odnogami (ang. points lub tines lub prongs) skierowanych pionowo ku górze. Jest to również cecha morfologiczna pozwalająca na odróżnienie samca sarny od samca jelenia. Poroże jelenia bowiem ma kształt półokrągłych tyk skierowanych także ku górze lecz odchodzących na boki. Możemy mieć następujące typy tyk u kozłów: (i) tyka z trzema odnogami (ang. a three point antler lub a three point beam), (ii) tyka z dwoma odnogami (ang. a two point antler lub a two point beam), (iii) tyka bez odnóg (ang. a spike antler lub a spike lub an antler without points). Zasadniczo, w zależności od rodzaju nałożonych w danym roku tyk, można wyróżnić rogacze z następującymi typami parostków: (i) guzikarza (ang. a button buck lub a knob buck), czyli młodego silnego rogacza w pierwszym porożu, który nakłada tzw. poroże pierwiastkowe, wyglądające jak niewielkie guzkowate narośle (Jaczewski 1981: 79-80); (ii) szpicak (ang. a two spikes lub a spike buck lub a spike) czyli rogacza z krótkimi tykami bez odnóg (Biały 1994: 33-34); (iii) szydlarza (ang. a two spikes lub a spike buck lub a spike), czyli rogacza z długimi tykami bez odnóg przypominającymi szydła (Szałapak 2004: 127); (iv) widlarza lub widłaka (ang. a four-point buck lub a four point, a także a four-point head), czyli rogacza o tykach rozchodząch się (v) na dwie odnogi (Biały 1994: 33-34); i szóstaka (ang. a six-pointer buck lub a six-point buck lub a six point), czyli rogacza o tykach z trzema odnogami (Biały 1994: 33-34). Na odróżnienie poroża w formie szpicaka od szydlarza używa się też terminów short spike, dla tego pierwszego i long spike dla drugiego typu. Poroże typowego szóstaka jest złożone z dwóch tyk z trzema odnogami o następujących nazwach: (i) odnoga przednia (ang. a brow point), (ii) grot (ang. a top point), oraz (iii) odnoga tylna (ang. a back point). Całe poroże jest uperlone (uperlenie ang. pearling) i widoczne są na nim bruzdy (ang. grooves) czyli ślady po układzie krwionośnym za pomocą którego do poroża w okresie wzrostu organizm doprowadzał potrzebne substancje. U nasady poroże zwieńczone jest różą (ang. a coronet albo a burr). Róża jest osadzona na możdżeniu nazywanym także pniem (ang. a pedicle of skull). Możdżenie są wyrostkami czaski 54

7 Aleksandra Matulewska: Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym nazywanej czerepem (ang. a skull). Okazałe parostki nazywamy silnymi lub mocnymi (ang. fine antlers lub a fine head), a ich przeciwieństwem są parostki słabe (ang. weak antlers lub a small head). W okresie wzrostu poroże jest pokryte scypułem (ang. antlers are in velvet, także antlers are in growth). Po zakończeniu wzrostu poroża scypuł jest wycierany (ang. to clean antlers lub to fray antlers) (Lochman i in. 1987:97; Przybylski, Łabudzki, Kędzierski 2010: 114). Niekiedy można zobaczyć kozła z jeszcze nie do końca wytartym, obumarłym scypułem zwisającym z poroża (an. antlers are in tatters). W wyniku uszkodzeń mechanicznych, genetycznych czy innych zaburzeń wynikających np. z czynników środowiskowych może u rogaczy dojść do wykształcenia nieprawidłowego poroża (ang. malformed antlers lub a malformed head). Kozły z nieprawidłowym porożem nazywamy w języku polskim myłkusami (ang. a buck with malformed antlers) (Steliński 1957: 5-28). Najbardziej pożądanym, i najrzadziej spotykanym, typem takiego nieprawidłowego poroża jest tzw. perukarz (ang. a perruque head lub perruque antlers). Do innych typów deformacji należy zaliczyć np. poroże wielotykowe (tzw. wielotykowce czyli ang. supernumerary antlers), poroże zrośnięte różami (ang. antlers with coalescing coronets) czy np. poroże odmrożone (ang. frost-bitten antlers). Starzejące się kozły zaczynają wytwarzać coraz słabsze poroże tzw. poroże uwstecznione (ang. going back antlers lub retarded antlers). Kozły takie nazywamy wstecznymi (ang. a going back buck lub a retarded buck). Cechą charakterystyczną poroża uwstecznionego są tzw. daszkowate róże (ang. drooping coronets), które przypominają kształtem świece, po której ściekał wosk, tworząc opadający ku dołowi stożek. Często mówi się o rogaczach, że są w pierwszym porożu, drugim porożu, itd. W języku angielskim używa się z kolei zwrotu deer of the first head, deer of the second head, etc. Przy czym zwrot deer of the first head dotyczy rogacza w pierwszym roku życia. Niekiedy można usłyszeć zwłaszcza na terenach zachodnich kalkę z języka niemieckiego rogacz w pierwszej głowie, jednakże puryści językowi (np. prof. dr hab. Lesław Łabudzki) uważają ten zwrot za niepoprawny germanizm. Zwierzyna płowa w przypadku wykształcenia niepoprawnego poroża podlega tzw. odstrzałowi selekcyjnemu (ang. selective culling). Na zakończenie, należy jeszcze wspomnieć o tradycyjnym zwrocie używanym na powitanie i pożegnanie, którego używa się w Polsce. Jest to myśliwskie pozdrowienie Darzbór. Bardzo często można się spotkać z jego alternatywną pisownią rozłączną (zwłaszcza w nazwach kół łowieckich i na sztandarach), która jednak mimo uzusu zgodnie z normami ortograficznymi język polskiego jest niepoprawna. W języku angielskim używa się z kolei zwrotu Good Luck, Good Hunting, który powszechnie zapisuje się także w postaci skrótu GLGH. Poza tym utartym sformułowaniem można jeszcze spotkać inne formy pozdrowień myśliwskich w języku angielskim np. Have a good hunt!, Good hunting!,

8 Investigationes Linguisticae, vol. XXVIII Good luck hunting!, Good luck for your (nazwa gatunku zwierząt, na które myśliwy ma zamiar polować np. duck) Hunting!, itp. 7. Zakończenie Bez względu na to czy zaklasyfikujemy język łowiecki do języków specjalistycznych, czy też środowiskowych, niewątpliwie w przypadku przekładu tekstów ustnych i pisemnych w nich sformułowanych należy stosować zasady przekładu specjalistycznego. Język ten dąży do precyzji, jednakże nie jest wolny od terminów i wyrażeń synonimicznych (na przykład ogon bobra określa się jako plusk lub kielnia) czy wcześniej wspomnianych obrazowych metafor. Ponadto, polisemiczna terminologia łowiecka może zwieść niezaznajomionego z terminologią tłumacza, a w konsekwencji także odbiorcy przekładu na manowce (Kielar 1996). Bibliografia Biały, Kazimierz (red.) Podstawy łowiectwa. Warszawa: Wydawnictwo Łowiec Polski. Brander, Michael, The Language of the Field. Manchester: Carcanet. Cox, Nicholas, The Gentleman s Recreation. b.d. Cygański, Mateusz, Myślistwo ptasze. Handke, Kwiryna, Rzetelska-Feleszko, Ewa, Przewodnik po językoznawstwie polskim. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. Hoppe, Stanisław, Słownik języka łowieckiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Hoppe, Stanisław, Polski język łowiecki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Roe-Deer.html r.htm Hunting Act Jaczewski, Zbigniew, Poroże jeleniowatych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Jóźwiak, Zygmunt, Biały, Kazimierz, Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Łowiec polski. Kania, Stanisław, Takarski, Jan, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa. Kielar, B. Z., 1996, Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego. [w:] Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur, red. F. Grucza, K. Chomicz-Jung, Warszawa, s Kozłowski, Wiktor, Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Warszawa. Kozłowski, Wiktor, Pierwsze początki terminologii łowieckiej. 56

9 Aleksandra Matulewska: Polska i angielska terminologia dotycząca sarny w aspekcie translatologicznym Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. Krzemień, Marek, słów o łowiectwie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Lochman, Josef i inni, Określanie wieku zwierzyny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Niedbała, Ludwik, Słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski najczęściej używanych wyrazów i zwrotów gwary myśliwskiej. Poznań: nakładem autora. Okarma, Henryk, Tomek, Andrzej, Łowiectwo. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O. Ostroróg, Jan, Myślistwo z ogary. Pasławski, Tadeusz, Podręcznik selekcjonera zwierzyny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Pielowski, Zygmunt, Das Feldreh Wild der Zukunft in der Agrarlandschaft. Beiträge zur Jagdwissenschaft und Wildforschen 10: Pielowski, Zygmunt, Sarna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Protection of Wild Mammals (Scotland) Act Przybylski, Antoni, Łabudzki, Lesław, Kędzierski, Mariusz, Ocena wieku zwierzyny grubej przed strzałem. Piła: Wydawnictwo Zachodni Poradnik Łowiecki. Pye, Henry James, 1778 (1 st edition) (1807, 5 th edition.). The Sportsman s Dictionary. London: John Stockdale, Piccadilly. Steliński, Janusz, Odstrzał zwierzyny płowej. Poradnik myśliwego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Szałapak, Edward, Słownik myśliwski. Warszawa: Linia. Szałapak, Edward, Słownik myśliwego. Wrocław: Amia. Urbańczyk, Stanisław, Słowniki ich rodzaje i użyteczność. Wrocław- Warszawa-Kraków. Witkowska, Marta, Polsko-angielski słownik języka myśliwskiego. Warszawa: Wydawnictwo Łowiec Polski sp. z o.o. Żeromski B. Henryk, Słownik łowiecki polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Wydawnictwo KANION

Żubry żyjące w dzikim stanie wyginęły w Anglii już w XII wieku, we Francji w końcu XIV wieku, w Niemczech w XVI wieku, a w Siedmiogrodzie w XVIII

Żubry żyjące w dzikim stanie wyginęły w Anglii już w XII wieku, we Francji w końcu XIV wieku, w Niemczech w XVI wieku, a w Siedmiogrodzie w XVIII Dawid Tomczyk Żubry żyjące w dzikim stanie wyginęły w Anglii już w XII wieku, we Francji w końcu XIV wieku, w Niemczech w XVI wieku, a w Siedmiogrodzie w XVIII wieku [15]. W Małopolsce wyginęły już w

Bardziej szczegółowo

Cechy charakterystyczne: uszy długie, z czarnymi zakończeniami. Wielkość: długość ciała ok. 60 cm, ogona 10 cm, masa ciała ok. 4 kg.

Cechy charakterystyczne: uszy długie, z czarnymi zakończeniami. Wielkość: długość ciała ok. 60 cm, ogona 10 cm, masa ciała ok. 4 kg. ZAJĄC Królestwo: zwierzęta Typ: strunowce Podtyp: kręgowce Gromada: ssaki Podgromada: łożyskowce Rząd: zajęczaki Rodzina: zającowate Rodzaj: zając Gatunek: zając europejski (Lepus europaeus) Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi 1. Rola licówki najbardziej zaznaczona jest w chmarze: a) jeleni; b) danieli; c) saren; d) łosi i saren 2. Prawidłowa struktura płci u sarny wynosi:

Bardziej szczegółowo

Selekcja osobnicza-kryteria odstrzału. Klasa wieku. Ocena prawidlowosci. Opis wienca jelenia byka. Rejon Hodowlany Puszczy Augustowskiej

Selekcja osobnicza-kryteria odstrzału. Klasa wieku. Ocena prawidlowosci. Opis wienca jelenia byka. Rejon Hodowlany Puszczy Augustowskiej Selekcja osobnicza-kryteria odstrzału Klasa wieku Opis wienca jelenia byka Ocena prawidlowosci Rejon Hodowlany Puszczy Augustowskiej 2 rok życia - pierwsze poroże 1. Szpicaki o długoci tyk do 20 cm, tj.

Bardziej szczegółowo

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. 1. W zasadach selekcji samców zwierzyny płowej funkcjonuje określenie: a) osobnik

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031. Ważna od dnia 1 kwietnia 2013 r.

OFERTA CENOWA. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031. Ważna od dnia 1 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora LZD Rogów Nr 2 z dnia 03.04.2013 r. Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ul. Akademicka 20 tel. /046/8749031 OFERTA CENOWA na sprzedaż polowań w Ośrodkach Hodowli

Bardziej szczegółowo

Rodzina jeleniowatych poroże jako fenomen w biologii ssaków

Rodzina jeleniowatych poroże jako fenomen w biologii ssaków Rodzina jeleniowatych poroże jako fenomen w biologii ssaków Jeleniowate to rodzina ssaków parzystokopytnych, do której zaliczamy około 40 gatunków zamieszkujących praktycznie wszystkie kontynenty między

Bardziej szczegółowo

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. 1. W zasadach selekcji samców zwierzyny płowej funkcjonuje określenie: a) osobnik

Bardziej szczegółowo

Rząd - Parzystokopytne Rodzina - Jeleniowate Rodzaj -Sarna Gatunek -sarna europejska

Rząd - Parzystokopytne Rodzina - Jeleniowate Rodzaj -Sarna Gatunek -sarna europejska Sarna Capreolus capreolus 1 SYSTEMATYKA Rząd - Parzystokopytne Rodzina - Jeleniowate Rodzaj -Sarna Gatunek -sarna europejska Podgatunki: sarna europejska sarna syberyjska sarna tienszańska sarna mandżurska

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 Ceny brutto w PLN Obowiązują od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. DANE KOŁA: Wojskowe Koło

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU Uchwała nr Nr 9/WZ/2010 z dnia 26.09.2010r. w sprawie określenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl Oferta cenowa na sprzedaż polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN)

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo Nr 5/2010 z dnia 15.05.2010 r. Oferta cenowa na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Olsztynie (Brutto

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

Oferta cenowa. na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 18/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki Oferta cenowa na sprzedaż polowań w OHZ LP Nowe Ramuki (Brutto w PLN) obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. ZATWIERDZAM:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 1-25

Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 1-25 Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 1-25 1.Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia wynosi: a. 1:1 na korzyść łań b. równe 1:1 c. 1:2 na korzyść byków d. 1:1,5 na korzyść byków 2. Okres

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 Człuchów 2015 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Paweł JANISZEWSKI, Andrzej GUGOŁEK, Agnieszka GŁOWALA

Paweł JANISZEWSKI, Andrzej GUGOŁEK, Agnieszka GŁOWALA FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2008, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 260 (5), 29 36 Paweł JANISZEWSKI, Andrzej GUGOŁEK, Agnieszka GŁOWALA JAKOŚĆ SARNY EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata 2007-2017 dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski 2. DANE DOTYCZĄCE REJONU HODOWLANEGO 2.1. Opis rejonu hodowlanego Nr 4 Bydgoski Lp Województwo Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura i pozyskanie ważniejszych zwierząt łownych w Polsce

Struktura i pozyskanie ważniejszych zwierząt łownych w Polsce Struktura i pozyskanie ważniejszych zwierząt łownych w Polsce Zwierzęta łowne (zwierzyna) to gatunki ptaków oraz ssaków żyjące na wolności, uznawane przez prawo łowieckie za zwierzęta łowne, będące przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3 Stacja Badawcza PZŁ Czempiń SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 1 3 Opracowanie prezentuje informacje o pozyskaniu ważniejszych gatunków zwierzyny w sezonie łowieckim oraz ich liczebności w 213 roku,

Bardziej szczegółowo

Teledetekcyjna metoda oceny liczebności dużych ssaków kopytnych. Henryk Okarma Instytut Ochrony Przyrody PAN Antoni Łabaj SmallGIS Kraków

Teledetekcyjna metoda oceny liczebności dużych ssaków kopytnych. Henryk Okarma Instytut Ochrony Przyrody PAN Antoni Łabaj SmallGIS Kraków Teledetekcyjna metoda oceny liczebności dużych ssaków kopytnych Henryk Okarma Instytut Ochrony Przyrody PAN Antoni Łabaj SmallGIS Kraków Założenia techniczne: (1) Rejestracja zwierząt w świetle dziennym

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN)

Oferta cenowa. na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie (Brutto w PLN) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora RDLP w Olsztynie Nr 9/2008 z dnia 26.03. 2008 r. Znak-ZO- 75 / 7 / 08 Oferta cenowa na sprzedaż polowao w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Paostwowych RDLP w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat. Temat lekcji: Wild animals.

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat. Temat lekcji: Wild animals. Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa II Edukacja językowa: język angielski Temat lekcji: Wild animals. Cel/cele zajęć: Uczeń: nazywa 8 dzikich

Bardziej szczegółowo

Program polowania zbiorowego organizowanego w dniach 14-16.11.2013 r na terenie OHZ Bircza RDLP w Krośnie

Program polowania zbiorowego organizowanego w dniach 14-16.11.2013 r na terenie OHZ Bircza RDLP w Krośnie Program polowania zbiorowego organizowanego w dniach 14-16.11.2013 r na terenie OHZ Bircza RDLP w Krośnie 1.Termin, teren oraz koszt polowania Teren polowania: OHZ Bircza RDLP w Krośnie Nadleśnictwo Bircza

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań

Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56a 74-320 Barlinek Oferta cenowa przeznaczona do negocjacji cen z biurami polowań sprzedaży polowań w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

W MODELU REWIROWYM I MODELU LICENCYJNYM ZRÓWNOWAŻONE ŁOWIECTWO

W MODELU REWIROWYM I MODELU LICENCYJNYM ZRÓWNOWAŻONE ŁOWIECTWO Współczesne łowiectwo powstało w Europie z tradycji feudalnych W MODELU REWIROWYM I MODELU LICENCYJNYM ZRÓWNOWAŻONE ŁOWIECTWO (DZIĘCIOŁOWSKI, 2011) ZRÓWNOWAŻONE ŁOWIECTWO Współczesne łowiectwo w Europie

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku. Wydra - opis

Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku. Wydra - opis Wydra - opis oczy chronione są trzecią powieką, która podczas nurkowania chroni je nie ograniczając jednocześnie widzenia długie smukłe ciało umożliwia wysoką zwinność i zwrotność w wodzie mała spłaszczona

Bardziej szczegółowo

Wilk - opis. rolę w komunikacji i utrzymaniu. 1/3 długości ciała (pełni istotną. puszysty ogon stanowi prawie

Wilk - opis. rolę w komunikacji i utrzymaniu. 1/3 długości ciała (pełni istotną. puszysty ogon stanowi prawie ubarwienie bardzo zróżnicowane od białego, przez żółto-pomarańczowe, brązowe, szare do czarnego puszysty ogon stanowi prawie 1/3 długości ciała (pełni istotną rolę w komunikacji i utrzymaniu równowagi)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia r, ze zmianami z dnia r

UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia r, ze zmianami z dnia r UCHWAŁA NR 02/2008 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku z dnia 12.08.2008r, ze zmianami z dnia 29.04.2009r W sprawach zasad wydawania odstrzałów i wykonywania polowań indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2012

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2012 ZARZĄDZENIE NR 19 / 2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia 09.07.2012 r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu konstrukcji umów w języku angielskim

Szkolenie z zakresu konstrukcji umów w języku angielskim Szkolenie z zakresu konstrukcji umów w języku angielskim dr Agnieszka Kocel Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego 1 Szkolenie z zakresu konstrukcji umów w języku angielskim Przedstawiony poniżej cykl

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza Nr zad. Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza Konkurs biologiczny etap wojewódzki 2012/2013 Gimnazjum Oczekiwana odpowiedź ucznia i punktacja Zakres punktacji za zadania 1. D. odruchem bezwarunkowym.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztyn nr 11 z dnia 08.04.2013 Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia 10.06.2011 r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Dziczyzna aspekt biologiczny, gospodarczy i żywnościowy chowu zwierząt jeleniowatych.

Plan prezentacji. 1. Dziczyzna aspekt biologiczny, gospodarczy i żywnościowy chowu zwierząt jeleniowatych. Plan prezentacji 1. Dziczyzna aspekt biologiczny, gospodarczy i żywnościowy chowu zwierząt jeleniowatych. 2. Badania w zakresie ekologicznego chowu zwierząt jeleniowatych. 3. Dziczyzna wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Rudnik. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce biologia i ekologia część 1

Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce biologia i ekologia część 1 Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce biologia i ekologia część 1 Od 2000 roku na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego łosie objęte zostały całorocznym okresem ochronnym, co wyłączyło je z łowieckiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 42e ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SL p. 1 2 Element Nazwa modułu Typ modułu Opis Przekładoznawstwo w medycynie i technice obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich Dz.U.2005.96.820 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 42e ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W BARCZEWIE. UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6, BARCZEWO, tel ,

KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W BARCZEWIE. UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6, BARCZEWO, tel , KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Warunki współpracy oraz cennik polowań Ceny brutto w PLN Obowiązują od 1 kwietnia 2010 do odwołania KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W BARCZEWIE. UL. GAŁCZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY... I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?.... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY............ 17 1. Niepowtarzalność języka każdego z nas.................. 17 1.1. Nasz język indywidualny...........................

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie ochrony wilka, niedźwiedzia i rysia

Najlepsze praktyki w zakresie ochrony wilka, niedźwiedzia i rysia Najlepsze praktyki w zakresie ochrony wilka, niedźwiedzia i rysia Prowadzący dr inż. Tomasz Kałamarz Hoczew 17-18.10.2013 r. Ryś (Felis lynx L. 1758) Fot. R. Maczyszyn Ryś jest gatunkiem, który stanowi

Bardziej szczegółowo

pierwszego atrybutu kolorystycznego -

pierwszego atrybutu kolorystycznego - I etap analizy Przypisanie pierwszego atrybutu kolorystycznego - ODCIEŃ WALOR CHROMATYCZNOŚĆ 1. Typ ciepły 2. Typ chłodny 3. Typ jasny 4. Typ ciemny 5. Typ czysty 6. Typ zgaszony Ciepła Wiosna lub Ciepła

Bardziej szczegółowo

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU Załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ZASADY SELEKCJI SBNICZEJ I PPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁWNYCH W PLSCE RAZ ZASADY PSTĘPWANIA PRZY CENIE PRAWIDŁWŚCI DSTRZAŁU Wstęp Tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników

Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników Krzysztof Schmidt Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Duże ssaki drapieżne występujące w Polsce Fot. H. Schmidt Fot.

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe do egzaminu myśliwskiego

Pytania testowe do egzaminu myśliwskiego Pytania testowe do egzaminu myśliwskiego I. 1. Opisad wygląd zewnętrzny łosia. 2. Dołki rójne, komu i do czego one służą? 3. Kiedy rogacz osadza czemcha i zrzuca 1-sze swoje poroże? 4. Kiedy występuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU Załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ZASADY SELEKCJI SBNICZEJ I PPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁWNYCH W PLSCE RAZ ZASADY PSTĘPWANIA PRZY CENIE PRAWIDŁWŚCI DSTRZAŁU Wstęp Zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU Załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ZASADY SELEKCJI SBNICZEJ I PPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁWNYCH W PLSCE RAZ ZASADY PSTĘPWANIA PRZY CENIE PRAWIDŁWŚCI DSTRZAŁU Wstęp Tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym.

Bardziej szczegółowo

Klucz do oznaczania wybranych. w Polsce. Opracowała: Anna Kimak-Cysewska

Klucz do oznaczania wybranych. w Polsce. Opracowała: Anna Kimak-Cysewska Klucz do oznaczania wybranych gatunków gadów występuj pujących w Polsce Opracowała: Anna Kimak-Cysewska Koszalin 2010 Slajd nr 1 START Tułów okryty pancerzem rogowych płytek. W razie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Tłumaczenie to język Europy /Umberto Eco/ Konkurs jest inspirowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja. W dziedzinie organizacji zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu:

Rozdział II Organizacja. W dziedzinie organizacji zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu: Uchwała XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 września 2015 r. w sprawie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia w kadencji 2015-2020 XXIII Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne ( ) Analiza terminograficzna

Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne ( ) Analiza terminograficzna UNIWERSYTET WARSZAWSKI KATEDRA JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH M a r e k Ł u k a s i k Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006) Analiza terminograficzna Warszawa 2007-1 - Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU Załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. - kręg PZŁ PLE - ZASADY SELEKCJI SBNICZEJ I PPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁWNYCH W PLSCE RAZ ZASADY PSTĘPWANIA PRZY CENIE PRAWIDŁWŚCI DSTRZAŁU Wstęp

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Temat. Poznajemy ptaki wodne w najbliższej okolicy i nie tylko...

Temat. Poznajemy ptaki wodne w najbliższej okolicy i nie tylko... SCENARIUSZ ZAJĘĆ nr 3 - turystyczny szlak ornitologiczny Temat. Poznajemy ptaki wodne w najbliższej okolicy i nie tylko... Cele ogólne: poznanie różnorodności ptaków występujących nad zbiornikami wodnymi

Bardziej szczegółowo

Poznajemy zwierzęta domowe i leśne

Poznajemy zwierzęta domowe i leśne Poznajemy zwierzęta domowe i leśne 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna cechy charakterystyczne zwierząt domowych i leśnych, zna zwierzęta mięsożerne, roślinożerne i wszystkożerne. b) Umiejętności Uczeń:

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOCZESNEGO ŁOWIECTWA LATA SIEDEMDZIESIĄTE I OSIEMDZIESIĄTE.

CZASY NOWOCZESNEGO ŁOWIECTWA LATA SIEDEMDZIESIĄTE I OSIEMDZIESIĄTE. dla koła, przyniosło też korzyści w dziedzinie etyki łowieckiej, mobilizując myśliwych do godnego reprezentowania naszego środowiska i upowszechniania tych etycznych postaw w kole. Dewizowe wieńce prezentują:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA CECH FENOTYPOWYCH SAMCÓW SAREN NA TERENIE OPOLSZCZYZNY

CHARAKTERYSTYKA CECH FENOTYPOWYCH SAMCÓW SAREN NA TERENIE OPOLSZCZYZNY ISSN 1644-0722 DOI: 10.17306/J.AFW.2015.4.29 www.forestry.actapol.netwww.acta.media.pl SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 14(4) 2015, 347 358 CHARAKTERYSTYKA CECH FENOTYPOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym. C Prezentacja wielości znaczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia 10.06.2011 r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach

Rozdział IX. Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach Hubert Szramka AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu WSZŚ w Tucholi Rozdział IX Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich.

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Kościerzyna, 4 kwietnia 2016r. Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 INSTRUKCJA WYCENY TROFEÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2 INSTRUKCJA WYCENY TROFEÓW ZAŁĄCZNIK Nr 2 INSTRUKCJA WYCENY TROFEÓW Wycena poroża łosia I.1. Obwód tyki nośnej mierzy się w najwęższym miejscu powyżej róży. I.2. Rozłogę stanowi największa odległość pomiędzy czubkami najbardziej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gramatycznych - potrafi budować zdania ale

Bardziej szczegółowo

Konsultacje obowiązkowe

Konsultacje obowiązkowe SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Leksykologia i leksykografia 2 Instytut Humanistyczny 3 Kod PPWSZ - FP - 1 523 s 4 Kierunek, poziom i profil filologia polska, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne Projekt z dnia 19 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce.

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. Kraków, 11 maja 2010 r. JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. JĘZYK ANGIELSKI Barbara Eidrigiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego barbara.e@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie

Porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie Porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Świat gadów. Gady pierwotnie lądowe lądzie wtórnie w wodzie zmiennocieplne ciepłolubne

Temat: Świat gadów. Gady pierwotnie lądowe lądzie wtórnie w wodzie zmiennocieplne ciepłolubne Temat: Świat gadów. Gady (gromada) określa się jako zwierzęta pierwotnie lądowe. Oznacza to, że są one pierwszą grupą kręgowców, która w pełni przystosowała się do życia na lądzie. Niektóre gatunki wtórnie

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Nadleśnictwo Spała Spała 97-215 Inowłódź Ul. Gabrysiewicza 2. na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Spała

OFERTA CENOWA. Nadleśnictwo Spała Spała 97-215 Inowłódź Ul. Gabrysiewicza 2. na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Spała Załącznik Nr 1 Nadleśnictwo Spała Spała 97-215 Inowłódź Ul. Gabrysiewicza 2 OFERTA CENOWA na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Spała Ważna od dnia 1 kwietnia 2012 r. /CENY BRUTTO w EURO/ Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

Paśnik magazyn dla zwierzyny płowej (1997 r.)

Paśnik magazyn dla zwierzyny płowej (1997 r.) Koło łowieckie dzierżawi dwa obwody, które położone są na terenie powiatu sochaczewskiego. Obwód Nr 364 (dawniej Nr 1) o powierzchni 4 116 ha, który jest obwodem mieszanym leśno-polnym. Główne gatunki

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sawicka Od terminologii do słownika specjalistycznego czyli jak skonstruować słownik profesjonalisty

Agnieszka Sawicka Od terminologii do słownika specjalistycznego czyli jak skonstruować słownik profesjonalisty Agnieszka Sawicka Od terminologii do słownika specjalistycznego czyli jak skonstruować słownik profesjonalisty Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze 5, 145-151 2011 JĘZYKOZNAWSTWO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (LICENCJACKIE) SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE. semestr przedmiot forma wymiar zaliczenie ECTS

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (LICENCJACKIE) SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE. semestr przedmiot forma wymiar zaliczenie ECTS STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (LICENCJACKIE) SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE ROK I 1 Literatura angielska w 18 ZO 4 1 Kultura brytyjska k 18 ZO 2 1 Kultura USA k 18 ZO 2 1 Wstęp do językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i monitoring populacji wilka w województwie zachodnio-pomorskim. Borowik T., Jędrzejewski W., Nowak S.

Inwentaryzacja i monitoring populacji wilka w województwie zachodnio-pomorskim. Borowik T., Jędrzejewski W., Nowak S. Inwentaryzacja i monitoring populacji wilka w województwie zachodnio-pomorskim Borowik T., Jędrzejewski W., Nowak S. Terytoria wilczych watah w Puszczy Białowieskiej (jesień-zima 1997/98) Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki nr 19/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Wytyczne do polityki łowieckiej

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Wytyczne do polityki łowieckiej MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA Wytyczne do polityki łowieckiej Kierownictwo resortu przyjęło przedłożony dokument pt. Wytyczne do polityki łowieckiej uznając go, za materiał wyjściowy do

Bardziej szczegółowo

Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU

Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU 2 Studia wydziałowe na Wydziale Neofilologii UAM 3 Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo