I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ? II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY..."

Transkrypt

1 I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ? II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY Niepowtarzalność języka każdego z nas Nasz język indywidualny Czynniki różnicujące język Wiek Płeć Praca i wykształcenie Miejsce zamieszkania i cechy charakteru Język a sytuacja III. ODMIANY I STYLE JĘZYKA Nasze miasto nasz język Język potoczny Główne cechy języka potocznego Brak specjalistyczności Powszechność Gramatyka języka potocznego Słownictwo języka potocznego (warstwy: wspólna i ekspresywna) Obrazowość języka potocznego Warstwa wspólnoodmianowa a inne rodzaje polszczyzny Inne odmiany (style) języka Styl naukowy Styl urzędowy Żargony zawodowe (profesjolekty) Języki środowisk hobbystycznych Przykład języka hobbystycznego (język łowiecki) Język sportu

2 Języki środowiskowe Odmiany regionalne polszczyzny Wątek osobisty Rodzaje regionalizmów Kto posługuje się regionalizmami i jakimi? Przykłady regionalizmów Język mówiony a język pisany. Podobieństwa i różnice IV. PARĘ UWAG O JĘZYKU (ogólnie) Próba definicji Konwencjonalność języka Język jako system Podsystemy języka Kilka słów o funkcjach języka Funkcja komunikatywna Funkcja nominatywna Funkcja fatyczna Funkcja ekspresywna Funkcja performatywna V. LEKSYKA Uwagi wstępne Wyraz, leksem, morfem Rodzaje morfemów VI. KLASYFIKACJA WYRAZÓW Części mowy Rzeczownik Czasownik Przymiotnik Liczebnik Zaimek Przyimek Przysłówek

3 1.8. Spójnik Partykuła Wykrzyknik VII. ZNACZENIE Wyrazy znaczące i współznaczące Wyrazy leksykalne i gramatyczne Problemy z definiowaniem wyrazów Dociekliwy Marsjanin i (cieknący) pies Podobieństwa znaczeniowe Prototypy i cechy konieczne Pola leksykalne Synonimy Wyrazy bliskoznaczne Wyrazy uszczegółowiające (dystynktonimy) Hiponimia Różnice znaczeniowe Komplementarność Antonimy Konwersja leksykalna Zabawa znaczeniem Metafora Metafory odzwierzęce Metaforycznie (i nie całkiem serio) o polityce i nie tylko Metafora w ujęciu kognitywnym Eufemizm Poprawność polityczna Główne obszary występowania eufemizmów VIII. ZNACZENIE A SŁOWNIK Co stanowi o znaczeniu słowa? Pies według słowników Definicja definicji Zderzenie dwóch obrazów świata Kilka słów o słownikach

4 6. Krytyczna analiza słownikowych definicji psa Próba własnej definicji psa Znaczenie strukturalne a znaczenie leksykalne IX. WIELOZNACZNOŚĆ WYRAZÓW Polisemia a homonimia Pochodzenie wyrazów jako źródło homonimii Metaforyzacja jako przyczyna wieloznaczności Metonimia Dlaczego słowa mają wiele znaczeń? Wpływ kontekstu na znaczenie Dobry przykład wpływu kontekstu na znaczenie Jedno pojęcie, wiele nazw Jak i dlaczego wyrazy zmieniają znaczenie Metaforyzacja Zwężenie zakresu znaczenia Rozszerzenie zakresu znaczenia Przesunięcie substytucyjne Pogorszenie i polepszenie znaczenia X. WYRAZY RODZIME I ZAPOŻYCZONE Przyczyny zapożyczania wyrazów obcych Kto chętnie pożycza obce słowa, a kto nie? Obce elementy leksykalne w języku polskim Ile jest obcych słów w polszczyźnie? Różne stopnie spolonizowania obcojęzycznych pożyczek Języki, które dały polszczyźnie najwięcej słów Jakie typy słów zapożyczaliśmy z poszczególnych języków? (krótka charakterystyka) Język francuski Łacina Greka Język niemiecki Język włoski Wybór zapożyczeń obcojęzycznych w języku polskim

5 Źródła Metoda Zapożyczenia arabskie Zapożyczenia francuskie Zapożyczenia greckie Zapożyczenia hiszpańskie Zapożyczenia hiszpańskie, odmiana iberoamerykańska Zapożyczenia holenderskie Zapożyczenia japońskie Zapożyczenia łacińskie Zapożyczenia niemieckie Zapożyczenia perskie Zapożyczenia rosyjskie (łącznie z białoruskimi i ukraińskimi) Zapożyczenia tureckie Zapożyczenia węgierskie Zapożyczenia włoskie Egzotyzmy Kalki językowe Zapożyczenia semantyczne XI. WYRAZY MIĘDZYNARODOWE Przyrostki Przedrostki Internacjonalizmy właściwe XII. ANGLICYZMY Starsze i najnowsze anglicyzmy w polszczyźnie (wybór) Niejednorodność zapożyczeń angielskich Wyrazy (mniej lub bardziej) spolonizowane Użyteczność niektórych zapożyczeń Nowsze (głównie technologiczne) pożyczki Inne obszary zapożyczeń

6 2.5. Szanse na przedostanie się anglicyzmów do języka potocznego (kilka case studies, czyli studiów przypadków) Bailoutowanie Stalking Lajki z rodziną Hejter Luknąć Nadużywanie słów angielskich Czy angielski zagraża polszczyźnie? XIII. SŁOWNICTWO W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM Neologizmy Neologizmy okazjonalne i potencjalne Inne typy neologizmów Archaizmy Archaizmy rzeczowe Archaizmy słownikowe Archaizmy znaczeniowe Wyrazy przestarzałe Przestarzałe znaczenia Pokoleniowa wymiana pojęć XIV. FRAZEOLOGIA Łączliwość wyrazów Znaczenie jako element łączliwości wyrazów Idiomatyczność Podział frazeologizmów ze względu na formę Wyrażenia Zwroty i frazy Kolokacje Zakres kolokacyjny wyrazów Nieprzewidywalność kolokacji Idiomy Co to jest idiom? Idiomy właściwe

7 6.3. Idiomy częściowo transparentne Od czego zależy zrozumienie częściowo transparentnych idiomów? Idiomy mające dosłowne odpowiedniki Pochodzenie idiomów Świat antyczny Biblia Tradycje rycerskie Idiomy ze słowami, które wyszły z użycia Pozorna przejrzystość semantyczna idiomów Przetłumaczalność idiomów Ekwiwalencja idiomatyczna i jej przyczyny Frazematyka, czyli odtwarzalność w języku Różnica między frazeologią a frazematyką Frazematyka w praktyce Wywieszki Telewizja Polityka Prawo Ekonomia Nazwy Toasty i powiedzonka Wyróżniki gatunków (nie)literackich Określenia ludzi i miejsc Frazemy w funkcji rozróżniającej Inne przykłady frazemów Frazemy a nauka języka obcego XV. NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO (zamiast zakończenia) SŁOWNIKI JĘZYKA POLSKIEGO BIBLIOGRAFIA

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A JĘZYKOZNAWSTWO Podana niżej literatura przedmiotu ma charakter ogólny i zarazem podstawowy. W grupie A" wymieniono prace o charakterze kompendiów informacyjnych, których wykorzystanie jest zalecane przy

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011 Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení

Bardziej szczegółowo

Wojciech Nerwiński Słownictwo z dziedziny mediów, reklamy i public relations

Wojciech Nerwiński Słownictwo z dziedziny mediów, reklamy i public relations Stockholms universitet Slaviska institutionem Magisterkurs i polska Specialarbete 10 p. vt 2007 Wojciech Nerwiński Słownictwo z dziedziny mediów, reklamy i public relations jako przykład języka zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach

Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach ANNA MĘKARSKA Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach PRACA LINCENCJACKA NAPISANA POD KIERUNKIEM DOKTOR VICTORII KAMASA Poznań, 2013 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne

Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne Język to system znaków (prymarnie dźwiękowych, wtórnie pisanych i innych), który służy do porozumiewania się w obrębie danej społeczności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Germanizmy w gazetach polonijnych Beata Wałaská Vedoucí diplomové práce: Mgr. Roman Madecki Ph.D. BRNO 2008 1 Prohlášení

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 18, 2011 Uniwersytet Łódzki INTERNACJONALIZMY I INNE ZAPOśYCZENIA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY Dorota Bocková Zjawisko pozornej ekwiwalencji: rozumienie polsko-czeskich homonimów międzyjęzykowych przez studentów dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania Język polski klasy 5 - kryteria oceniania KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011 BAZA TERMINÓW I TEMATYCZNE KARTY PRACY DLA INNOWACJI NAUKI PRZEKŁADU I TŁUMACZEŃ (MUZYKA)

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Magisterská diplomová práce 2008 Kateřina Kúdeľková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Polský jazyk a literatura Kateřina

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu

Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti Katedra za poljski jezik i književnost Ivan Fosin Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1.1. Kontinuum sporu tłumaczeniowego bliżej nadawcy czy odbiorcy? Pojęcie ekwiwalencji odgrywa w translatoryce kluczową rolę, jednakże jest przez poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych archaizmów leksykalnych pochodzenia grecko-łacińskiego poświadczonych w Kronikach Bolesława Prusa

Charakterystyka wybranych archaizmów leksykalnych pochodzenia grecko-łacińskiego poświadczonych w Kronikach Bolesława Prusa udc 821.162.1 3.08:81 373.44 Violetta Machnicka (Siedlce) Charakterystyka wybranych archaizmów leksykalnych pochodzenia grecko-łacińskiego poświadczonych w Kronikach Bolesława Prusa 261 Кључне речи: Bolesław

Bardziej szczegółowo

Nowe profesjolektalne słownictwo polskie (na przykładzie języka zawodowego menedżerów i trenerów)

Nowe profesjolektalne słownictwo polskie (na przykładzie języka zawodowego menedżerów i trenerów) 366 Nowe profesjolektalne słownictwo polskie (na przykładzie języka zawodowego menedżerów i trenerów) Istnienie wewnętrznego zróżnicowania języka narodowego jest naturalnym zjawiskiem wynikającym z potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Miejsce kolokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Miejsce kolokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 17, 2010 Uniwersytet Humboldtów, Berlin Miejsce kolokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym 1 W języku ojczystym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA POLSKIE FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ I WYRAŻENIEM MIARY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA POLSKIE FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ I WYRAŻENIEM MIARY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/ 2011 POLSKIE FRAZEOLOGIZMY ZWIĄZANE Z WARTOŚCIĄ NOMINALNĄ I WYRAŻENIEM MIARY POLSKÉ FRAZEOLOGIZMY

Bardziej szczegółowo