ZLECENIA PROJEKTOWE ZREALIZOWANE W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZLECENIA PROJEKTOWE ZREALIZOWANE W LATACH 2008-2012"

Transkrypt

1 ZLECENIA PROJEKTOWE ZREALIZOWANE W LATACH Modernizacja nawierzchni kolejowej linii nr 7, szlak Wólka Okopska Dorohusk w km 264, ,575. Projekt zakończono r. Przebudowa przejazdów kolejowych BOT TURÓW. Projekt zakończono r. Przebudowa układu torowego bocznicy dla projektowanych frontów rozładowczych na terenie rafinerii Jasło. Projekt zakończono r. Rozbudowa bocznicy kolejowej zewnętrznej Fiat Auto Poland w Tychach. Projekt zakończono r. Przebudowa torów kolejowych nr 105,105a,106,106b Wewnętrznej Bocznicy Kolejowej Fiat Auto Poland S.A. Projekt zakończono r. Projekt bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni Rybnik S.A. Projekt zakończono r. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy torowisk tramwajowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej- etap III A: zadanie nr 3.7 Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego na odcinku od Pętli Brzeźno do ul. Przemysłowej. ; zadanie nr 3.9 Przebudowa torowisk w ul. Rybołowców na odcinku od ul. Oliwskiej do Wolności; Przebudowa torowisk w ul. Strajku Dokerów na odcinku od ul. Władysława IV do ul. Góreckiego ; zadanie nr 4.4 Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi zwrotnica nr 2401 Nowy Port przy skrzyżowaniu ul. Wolności i Władysława IV. Projekt zakończono r. Przebudowa nawierzchni na linii nr 140 Katowice Ligota Nędza, odcinek Leszczyny Rybnik, tor nr 1 km 31,623 38,946 wraz z robotami towarzyszącymi. Projekt zakończono r. Przebudowa nawierzchni wraz z elektryczną centralizacją zwrotnic i robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy Leszczyny, stacja Leszczyny tor nr 3 km 22,656 23,843 i tor nr 4. Projekt zakończono r.

2 Remont przepustu w km na rowie przy torze Nr 1 linii kolejowej nr 8 (Warszawa Radom Kielce - Kraków) pod drogą dojazdową do gospodarstwa rolnego w m. Orłów. Projekt zakończono r. Remont przepustu w km na rowie przy torze Nr 1 Linii Kolejowej Nr 8 (Warszawa Radom Kielce - Kraków) pod ul. Kolejową w m. Słomniki. Projekt zakończono r. Modernizacja terminala przeładunkowego stacji Sławków LHS z włączeniem do istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej I-etap. Projekt zakończono r. Modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów Warszawa przez Kolbuszowąposzerzenie ław torowiska wraz z korektą układu geometrycznego. Projekt zakończono r. Modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów Warszawa przez Kolbuszową - wymiana nawierzchni torowej. Projekt zakończono r. Modernizacja obiektu inżynieryjnego w km.309,041 tor nr 1 i 2 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia skarpy przekopu w km 311, ,100 na odcinku Zastów- Kraków Batowice linii nr 8 Warszawa Zachodnia- Kraków Główny. Projekt zakończono r. Opracowanie dokumentacji projektowej układu torowego Kolejowego frontu rozładowczego na terenie bocznicy kolejowej firmy Lotos Asfalt S.A. oddział w Jaśle. Projekt zakończono r. Modernizacja linii kolejowej Rzeszów- Warszawa przez Kolbuszową Etap II: Stacja Ocice- wymiana nawierzchni w torze Nr 2, wymiana rozjazdu Nr 3, oraz oczyszczenie podsypki tłuczniowej w torze Nr4. Projekt zakończono r. Przebudowa nawierzchni kolejowej w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 565 Charzewice- Stalowa Wola Rozwadów Towarowy" wraz z zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym na podg. Charzewice, zdalnie sterowanych ze st. Stalowa Wola Rozwadów To w technologii mikroprocesorowej. Projekt zakończono r. Opracowanie projektu zmian dla kolektora rozładunku asfaltu z cystern kolejowych w związku z jego planowaną rozbudową o stanowiska nalewu, dla Lotos Asfalt oddział Jasło (Front rozładowczy Jasło II). Projekt zakończono r.

3 Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej naprawy wiaduktu stalowego jednoprzęsłowego kratowego zespolonego z płytą żelbetową w km linii kolejowej Nr 65 nad linią kolejową dwutorową zelektryfikowana Nr 62 Tunel - Sosnowiec km skrzyżowania ,6 w m. Bukowno Przymiarki wykonanej w 2007r. Projekt zakończono r. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na: Renowację (rewitalizację) przejścia podziemnego prowadzącego do peronów pod peronem nr 4 na stacji Katowice (wejście od ul. T. Kościuszki). Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej- etap IIIA dla zadania nr 3.2."Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej na odcinku od Al. Hallera do węzła Kliniczna" oraz zadania nr 3.3 "Przebudowa torowisk na Węźle Kliniczna". Projekt zakończono r. Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Ocice. Przedmiot zamówienia: Modernizacja toru nr 2 na szlakach Skarżysko Kam. (SKE) - Wąchock - Starachowice Wsch. - Kunów wraz z robotami towarzyszącymi na szlaku Starachowice Wsch. - Kunów w torze nr 1. Projekt zakończono r. Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław Jelenia Góra, stacja Jaworzyna Śląska, tor nr 13. Projekt zakończono r. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania projektu na zabezpieczenie skarpy nasypu w km 4,730 4,830 na odcinku Kraków Szwoszowice - Skawina linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów Oświęcim. Obiekt nr 2: Skarpa nasypu przy torze nr 2 w km 4,730 4,830. Projekt zakończono r. Przebudowa z rozbudową układu torowego stacji zakładowej Bogdanka w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. ETAP I. Projekt zakończono r. Usuwanie skutków powodzi z roku 2010 na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia Kraków Główny Osobowy, oraz linii kolejowej nr 62 Tunel Sosnowiec Główny : Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy skarpy nasypu w km 297, ,400 na odcinku Niedźwiedź Zastów linii nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny ; Projekt zakończono r. Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy nasypu w km 272, ,410 na odcinku Tunel Miechów, linii nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny ; Projekt zakończono r.

4 Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy nasypu w km 302, ,300 na odcinku Niedźwiedź Zastów linii nr 8 Warszawa Zachodnia Kraków Główny ; Projekt zakończono r. Zadanie nr 4: Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy skarpy nasypu w km 4,750 4,870 tor nr 2 na odcinku Tunel Charsznica linii nr 62 Tunel - Sosnowiec. Projekt zakończono r. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty remontowe podtorza linii Most rz. Bug - Sławków Płd. Szlak Kępie - Zarzecze od km 30,500 do km 350,780 strona prawa toru i od km 350,550 do km 350,580 strona lewa toru. Projekt zakończono r. Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie - Radom Kielce Etap II LCS Radom w zakresie LOT B od km do km w branży torowej. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Wymiana rozjazdów nr 2 i 4 oraz skrzyżowania torów 2/4 w st. Kraków Płaszów na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Medyka. Projekt zakończono r. Naprawa główna przejazdu kolejowego Kategorii A w km 88,487 Linii kolejowej Nr 131 Chorzów Batory Tczew. Projekt zakończono r. Modernizacja terminala przeładunkowego stacji Sławków LHS z włączeniem do istniejącej infrastruktury drogowej. Projekt zakończono r. Bocznica FIAT - GESTIN - Wydłużenie toru nr 15 do wysokości zakończenia toru nr 17. Projekt zakończono r. Modernizacja terminala przeładunkowego w stacji Sławków LHS- zmiany w projekcie układu torowego. Projekt zakończono r. Naprawa główna toru nr 2 linii 93 Trzebinia Zebrzydowice, szlak Zabrzeg Bronów km 54,800-55,100; 56,000 56,800; oraz szlak Chybie Pruchna km 66,500 67,300 wraz z naprawą nawierzchni toru materiałem staroużytecznym, tor nr 13 oraz tor nr 101 oraz naprawa 13 rozjazdów w stacji Zebrzydowice Obiekt budowlany: Linia kolejowa nr 93 Trzebinia- Zebrzydowice, na szlakach Zabrzeg Bronów, Chybie Pruchna oraz stacja Zebrzydowice. Projekt zakończono r.

5 Naprawa toru nr 1 w km 34,400-56,800 oraz toru nr 2 w km 37,150-37,850 poprzez oczyszczenie podsypki, podbicie toru, zabudowę geowłókniny, ścięcie ław torowiska oraz roboty towarzyszące. Obiekt budowlany: Linia kolejowa Nr 137 Katowice Legnica, odcinek Gliwice Łabędy - Kędzierzyn Koźle oraz posterunek odgałęźny Rzeczyce Śląskie. Projekt zakończono r. Wykonanie dokumentacji przebudowy peronu p.o. Goszcza na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia Kraków Główny Osobowy. Projekt zakończono r. Naprawa nawierzchni przejazdu kat. A w km na linii 95 Kr. Mydlniki - Podłęże w ciągu ul. Blokowej w Krakowie. Projekt zakończono r. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji Szeligi i p. odg. Biała Rawska w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa. Projekt zakończono r. Wykonanie: Ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego części obiektu budowlanego tj. linii kolejowej nr 133 Ząbkowice - Kraków w km przystanku osobowego Kraków Business Park obejmującej podtorze, nawierzchnię kolejowa oraz sieć trakcyjną wraz z określeniem sposobu i technologii usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego. Projekt zakończono r. Przebudowa układu torowego na posterunku odgałęźnym Starzyny na linii kolejowej nr 64 Kozłów - Koniecpol. Projekt zakończono r. Rewitalizacja linii kolejowej nr 179 na odcinku Tychy Górki Ściernie. Projekt zakończono r. Odbudowa dwóch rozjazdów R-300 łaczących tor przyperonowy nr 50 na przystanku Tychy Lodowisko i tor szlakowy nr 1 linii179 Tychy Bieruń Stary. Projekt zakończono r. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dwóch peronów jednokrawędziowych o dł. 200 m na przystanku osobowym Kraków Mydlniki Wapiennik na linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Kraków Główny Osobowy. Projekt zakończono r. Naprawa główna przejazdu kolejowego w km 60,447 linii nr 93 Trzebinia Zebrzydowice w torze nr 1, 2, 3, 4 w stacji Chybie w ciągu ulicy Bielskiej na terenie IZ Sosnowiec. Projekt zakończono r.

6 Modernizacja układu torowego wraz z urządzeniami srk w stacji Dąbrowa Górnicza, modernizacja rozjazdów w torze nr 1 w stacji Katowice oraz zabudowy urządzeń EOR w stacji Będzin w ramach zadania inwestycyjnego Linia kolejowa nr 1 Zawiercie Katowice. Projekt zakończono r. Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na naprawę toru bocznicowego LW "Bogdanka" S.A. w km zlokalizowanego na obszarze występowania szkód górniczych, uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji oraz sprawowania nadzoru autorskiego". Projekt zakończono r. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Naprawa toru nr 2 w km 9,300-11,702, wymiana podtorza na odcinku km 9,900-11,650 wraz z robotami towarzyszącymi" na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory- Tczew, odcinek Chorzów Miasto-Chorzów Stary. Projekt zakończono r. Usunięcie skutków wykolejenia na linii 137 Katowice - Legnica na odcinku Gliwice Łabędy - Rudziniec Gliwicki w km 34,784-38,683 w torze nr 2". Projekt zakończono r. Naprawa przejazdu kolejowego w km 0,644 linii nr 660 Sosnowiec Południowy Sosnowiec Główny w torze nr 1 w Sosnowcu w ciągu ul. Naftowej na terenie IZ Sosnowiec. Projekt zakończono r. Naprawa przejazdu kolejowego na linii nr 93 Trzebinia Zebrzydowice na szlaku Brzeszcze Jawiszowice Czechowice Dziedzice w km 40,593 w torze nr 1 i 2 w ciągu ulicy Słowackiego w Dankowicach. Projekt zakończono r. Naprawa toru nr 1 i 2 od rozjazdu nr 16 w stacji Taciszów w km 42,926-61,386 poprzez oczyszczenie podsypki, podbicie toru, zabudowę geowłókniny, ścięcie ław torowiska oraz roboty towarzyszące na linii kolejowej nr 137 Katowice Legnica, odcinek Taciszów- Nowa Wieś. Projekt zakończono r. Remont torów wraz w wymianą rozjazdów na stacji Pierzyska, wymiana odciągów i konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, napędów zwrotnicowych wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linii Poznań Wschód Skandawa w km 0,400 43,735 w celu poprawy infrastruktury oraz przystosowania linii odcinkami do prędkości 150 km/h. Projekt zakończono r. Usunięcie skutków wykolejenia na linii nr 131 w torze nr 1 w km 44,042-45,785 przy użyciu zestawu PUN. Miasteczko Śląskie- Kalety.

Inwestycje morskie. 1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap III

Inwestycje morskie. 1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap III Numer DI Nazwa projektu Inwestycje morskie 1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap III 2 Modernizacja toru wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5m 3 Modernizacja układu falochronów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU Stanowisko w sprawie inwestycji kolejowych w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Position on railway projects in the draft

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Województwo Mazowieckie, sieć drogowa GDDKiA o/warszawa Sieć drogowa na 2014 rok - 2,3 tys. km w tym 380 km drogi dwujezdniowe Sieć dróg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku Kraków, 14 marca 2014 Spis treści I. OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZUE... 5 1. Zakres działalności... 5 2. Kierunki sprzedaży... 8 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt rozkładu jazdy 2015/2016. dla Województwa Śląskiego

Projekt rozkładu jazdy 2015/2016. dla Województwa Śląskiego Projekt rozkładu jazdy 2015/2016 dla Województwa Śląskiego Wersja 2.0 z dnia 4 III 2015 Oznaczenia w tabelach oznaczenie dni kursowania liczba dni kursowania RJ 2015/16 H codziennie 364 H1 codziennie

Bardziej szczegółowo

Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE

Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE Specjal grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE ZAŁĄCZNIK 2 - listy projektów z Państw Członkowskich i Komisji CZĘŚĆ 2 OŚWIADCZENIE: Wzmianka o EBI lub Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA EURO 2012

INFRASTRUKTURA EURO 2012 MASTER PLAN - INFRASTRUKTURA EURO 2012 CHORZÓW I. STADION Stadion Śląski II. TRANSPORT W MIEŚCIE 2.2. Dostarczenie nowego taboru kolejowego (8 elektrycznych jednostek kolejowych) 2.3. Modernizacja linii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

STUDIUM LOKALIZACYJNE

STUDIUM LOKALIZACYJNE L. Paśko i Wspólnicy Spółka Jawna 53-137 Wrocław ul. Wiśniowa 36a STUDIUM LOKALIZACYJNE NR UMOWY: BRW.I.1163/2/07 (umowa ELEKOL nr 06/P/07) INWESTOR NAZWA OPRACOWANIA BRANśA Gmina Wrocław Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKAZ WAŻNIEJSZY PRAC WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH

LISTA REFERENCYJNA WYKAZ WAŻNIEJSZY PRAC WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH LISTA REFERENCYJNA WYKAZ WAŻNIEJSZY PRAC WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH Nr umowy Inwestor Tytuł projektu Zakres prac 3461 Polfa Starogard Gdański Polfa Starogard Gdański Projekty Budowlano Wykonawcze 20.000m

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska 13. 03-802 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone

CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska 13. 03-802 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone REGULAMIN przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielanych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKAZ WAŻNIEJSZY PRAC WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH

LISTA REFERENCYJNA WYKAZ WAŻNIEJSZY PRAC WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH LISTA REFERENCYJNA WYKAZ WAŻNIEJSZY PRAC WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH Nr umowy Inwestor Tytuł projektu Zakres prac 3461 Polfa Starogard Gdaoski Polfa Starogard Gdaoski Projekty Budowlano Wykonawcze 20.000m

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys,

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys, raport roczny 2007 07 raport roczny 2007 Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opracowano w Biurze Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przez zespół redakcyjny w składzie: I. Bartnik,

Bardziej szczegółowo

Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec

Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim

Bardziej szczegółowo

Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015 Wieliczka, 24 czerwca 2015 r.

Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015 Wieliczka, 24 czerwca 2015 r. Forum budowy i utrzymania obiektów inżynieryjnych MOSTY 2015 Wieliczka, 24 czerwca 2015 r. Kazimierz Szadkowski Biuro Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej prezentacja projektu, cele inwestycji, przebieg drogi, wybrane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo