Eliminacja oddzielnych narzędzi BPM w celu uwolnienia siły procesów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eliminacja oddzielnych narzędzi BPM w celu uwolnienia siły procesów"

Transkrypt

1 Inteligentny przewodnik po zarządzaniu procesami biznesowymi przedsiębiorstwa Eliminacja oddzielnych narzędzi BPM w celu uwolnienia siły procesów 15 najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa Joerg Klueckmann Dyrektor działu marketingu rozwiązania Enterprise BPM w firmie Software AG Business White Paper lipiec 2011

2 Spis treści STRESZCZENIE 3 ARCHITEKTURA FIRMY W SKRÓCIE 4 WARSTWA ZAPEWNIAJĄCA ELASTYCZNOŚĆ 4 DROGA DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRZEDSIĘBIORSTWA 5 PUNKT WYJŚCIA: TRANSFORMACJA PROCESÓW 6 PUNKT WYJŚCIA: AUTOMATYZACJA PROCESÓW 9 PUNKT WYJŚCIA: ANALIZA PROCESÓW 11 PODSUMOWANIE 14 POLECANE MATERIAŁY 14 Joerg Klueckmann jest dyrektorem ds. marketingu rozwiązania Enterprise BPM w firmie Software AG. Studiował socjologię, zarządzanie i komunikację międzykulturową na uniwersytecie FSU w Jenie (Niemcy) oraz na Uniwersytecie Stanu Luizjana w USA. Studia ukończył z wyróżnieniem. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Software AG był dyrektorem ds. marketingu produktów w firmach Intershop i IDS Scheer. Napisał wiele artykułów na temat zarządzania procesami biznesowymi, innowacji biznesowych i analizy procesów. Kontakt: softwareag.com 2

3 STRESZCZENIE Po przeczytaniu niniejszego artykułu będziesz wiedzieć znacznie więcej na temat zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa (Enterprise Business Process Management BPM). Artykuł ten jest pierwszym z serii tekstów, które zostaną niedługo opublikowane w książce zatytułowanej Inteligentny przewodnik po zarządzaniu procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Można go więc traktować jako bardzo ważne wprowadzenie w tej dziedzinie. Podczas lektury dowiesz się, jak odnoszące sukcesy firmy nieprzerwanie dostosowują się do zmiennych warunków rynkowych. Przekonasz się, co sprawia, że zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa jest kluczem do zapewnienia spójności strategii firmy, procesów operacyjnych oraz stanowiącego ich podstawę środowiska informatycznego. Poznasz także najlepsze praktyki i dowiesz się, jakich pułapek należy unikać podczas wdrażania narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi. Jesteśmy pewni, że uznasz cel tej podróży za wart wysiłku. Po udanym wdrożeniu rozwiązań BPM procesy będą w pełni zharmonizowane z celami biznesowymi firmy. Przedsiębiorstwo zyska elastyczność i będzie w stanie bez trudu poradzić sobie ze zmianami, a użytkownicy z działów biznesowych i informatycy będą współpracować jako jeden zespół. Procesy poszczególnych działów zostaną zintegrowane w skali całego przedsiębiorstwa. Będzie też można wdrożyć je natychmiast w konfiguracji standardowej. Już podczas wdrażania narzędzi BPM firma zauważy wymierną poprawę procesów, ponieważ ich optymalizacja sama w sobie jest ciągłym procesem! W kolejnych artykułach będzie można przeczytać o drodze do kluczowych punktów zwrotnych w projekcie Enterprise BPM: Transformacja procesów: od strategii przedsiębiorstwa do projektowania procesów; Automatyzacja procesów: od projektowania do automatyzacji procesów; Analiza procesów: od automatyzacji do pomiaru osiągów. Gdzie należy wiec rozpocząć podróż w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi? Prawdę mówiąc, w dowolnym miejscu! Do dzieła! Przetrwają nie najsilniejsze ani najinteligentniejsze gatunki, lecz te, które najlepiej przystosowują się do zmian. Karol Darwin 3

4 ARCHITEKTURA FIRMY W SKRÓCIE Wszystkie przedsiębiorstwa bazują w zasadzie na tej samej architekturze niezależnie od tego, czy są małe czy duże, oraz czy działają w Europie, Azji czy Ameryce. Wszystkie mają określony model biznesowy oraz procesy i aplikacje informatyczne. Model biznesowy opisuje, jakie produkty i usługi oferuje dana firma, jakie rynki obsługuje, kim są jej klienci i partnerzy biznesowi oraz jakie ma plany na przyszłość. Aplikacje Procesy i integracja Modele biznesowe W oparciu o model biznesowy tworzone są procesy każdej firmy. W banku stosowane są inne procesy niż np. w firmie sprzedającej towary konsumpcyjne lub zajmującej się handlem detalicznym czy też w przedsiębiorstwie z branży chemicznej/farmaceutycznej. Niezależnie od branży lub firmy zadaniem procesów jest wspieranie modelu biznesowego. Szkieletem warstwy procesów jest natomiast infrastruktura informatyczna. Dzięki niej procesy biznesowe mają do dyspozycji aplikacje i dane, których potrzebują do działania. W większości firm często występują zmiany. Zmianie może ulec sam model biznesowy. Pojawiają się nowe produkty. Dochodzi do przejęć, co wymaga integracji z innym przedsiębiorstwem. Trzeba też zdobywać nowe rynki. Wszystko to wpływa oczywiście bezpośrednio na procesy realizowane w firmie. Nadążenie za tymi zmianami to zadanie bez końca. Trzeba modyfikować istniejące procesy i tworzyć nowe. Procesy realizowane w przejętej firmie należy odpowiednio dostosować i zintegrować. Niezbędne jest też dostosowywanie środowiska informatycznego. Oznacza to konieczność wprowadzania zmian w istniejących aplikacjach i wdrażania nowych, a także integrowania rozwiązań z przejętych przedsiębiorstw. Aby utrzymać elastyczność i konkurencyjność, każda firma powinna dbać o tempo, w jakim ona sama jest w stanie dostosowywać się do zmian modelu biznesowego oraz modyfikować swoje procesy i towarzyszące im środowisko aplikacji. Problem tkwi jednak w fakcie, że adaptacja ta w większości firm nie przebiega zbyt płynnie, ponieważ model biznesowy, warstwa procesów i aplikacje informatyczne nie są ze sobą zbyt dobrze powiązane. Rozdźwięk między nimi jest często wręcz olbrzymi. Gdy strategia ulega zmianie, trudno jest określić, na które procesy zmiana ta ma wpływ i jak należy je zmodyfikować. Gdy zmiany wymaga proces, trudno wskazać, na które systemy informatyczne wpłynie taka modyfikacja i jak trzeba zmienić z kolei te systemy, by móc obsłużyć nowy proces. Po uaktywnieniu procesów za pomocą warstwy aplikacji większość firm praktycznie nie jest w stanie udowodnić, że procesy te wspomagają realizację nowej strategii. Przy takim rozdźwięku między strategią, procesami i aplikacjami dostosowanie się do zmieniających się modeli biznesowych i nowych uwarunkowań rynkowych jest trudne o ile w ogóle możliwe. Aby utrzymać elastyczność i konkurencyjność, każda firma powinna dbać o tempo, w jakim ona sama jest w stanie dostosowywać się do zmian modelu biznesowego oraz modyfikować swoje procesy i towarzyszące im środowisko aplikacji. Dostawcy rozwiązań do zarządzania procesami biznesowymi zaczynają udostępniać narzędzia pozwalające rozwiązać ten problem. Przykładowo, firma Software AG wprowadza w związku z tym warstwę procesów tzw. warstwę zapewniającą elastyczność. Stanowi ona klucz do utrzymania elastyczności przedsiębiorstwa, ponieważ bezpośrednio łączy strategię, procesy i infrastrukturę informatyczną. Jej zadaniem jest wspieranie firm w ciągłym dostosowywaniu się do nowych warunków rynkowych. WARSTWA ZAPEWNIAJĄCA ELASTYCZNOŚĆ Procesy to istota działalności firmy. Aby mogły one stać się warstwą zapewniającą elastyczność i łączącą strategię przedsiębiorstwa z infrastrukturą informatyczną, firma musi odpowiednio o nie dbać. Właśnie w tym celu stworzono rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Niestety w większości firm nie są one wdrażane w optymalny sposób. Firmy często realizują wiele projektów BPM czasem nawet więcej, niż są w stanie kontrolować. Projekty te tkwią jednak w odrębnych działach i są realizowane za pomocą różnych narzędzi i metod. Nie są one ze sobą odpowiednio powiazane lub tez nie są w ogóle powiązane. Poszczególne działy mogą mieć idealne procesy. Jaka jest jednak rzeczywista wartość biznesowa tych procesów, jeśli nie są one powiązane z tymi 4

5 które je poprzedzają i tymi, które po nich następują, a uzyskiwane korzyści dotyczą tylko określonego działu? Takie podejście nie pozwala wykorzystać prawdziwej siły i potencjału zarządzania procesami biznesowymi. Właśnie tu do akcji wkracza warstwa zapewniająca elastyczność. Przez jej wprowadzenie przedsiębiorstwo może uwolnić siłę procesów na pełną skalę. Warstwa ta stanowi klucz do eliminacji odrębnych rozwiązań BPM i połączenia ich w przyszłościowy program obejmujący wszystkie działy. W rezultacie powstaje rozwiązanie Enterprise BPM całościowe spojrzenie na procesy od ich początku do końca, które pomaga firmie zrozumieć wpływ nowej strategii na procesy i warstwę informatyczną. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego pakietu oprogramowania BPM, opartego na najlepszej w branży technologii, firmy mogą zdefiniować własną strategię, a potem modelować, analizować, wykonywać i monitorować procesy, by zapewnić ich nieprzerwaną optymalizację. Pakiet ten ma jeszcze większe możliwości dzięki wspólnej pracy zespołu, łączącego talenty biznesowe i informatyczne. Wiele osób uważa, że użytkownicy biznesowi nie rozumieją informatyków, a informatycy nie interesują się biznesem. Często jest jednak wręcz przeciwnie! Nierzadko spotykamy firmy, w których pracownicy z działów biznesowych bardzo interesują się pracą informatyków. Wielu informatyków chciałoby natomiast zrozumieć, jaki wpływ ma ich praca na działalność biznesową. Aby firma mogła być elastyczna, użytkownicy biznesowi i informatycy a w zasadzie wszystkie osoby uczestniczące w zarządzaniu procesami biznesowymi muszą współpracować ze sobą w ramach kooperatywnego środowiska zarządzania procesami biznesowymi, które zapewni silny nadzór. To sposób na uwolnienie potężnej mocy procesów i czerpanie maksimum korzyści biznesowych z zarządzania nimi! TRZY PUNKTY WYJŚCIA NA DRODZE DO ZARZĄDZANIA PRO- CESAMI BIZNESOWYMI PRZEDSIĘBIORSTWA Opracowywanie strategii Projektowanie Jak stworzyć w firmie przyszłościowy, trwały program zarządzania procesami biznesowymi? Rysunek 1 przedstawia ogólny cykl, który można zastosować dla każdej firmy z dowolnej branży. W przypadku projektu idealnego należałoby: rozpocząć od opisu strategii firmy, po czym przełożyć ją na wskaźniki KPI; zaprojektować środowisko procesów i powiązać strategię ze wskaźnikami KPI; przenieść modele procesów biznesowych na modele techniczne użytkownicy biznesowi i informatycy będą wspólnie nad nimi pracować, wspierani przez technologię zarządzania; technicznie wzbogacić procesy za pomocą technologii informatycznej i stworzyć interfejs użytkownika; wdrożyć i uruchomić procesy; monitorować, mierzyć i optymalizować realizowane procesy, by określić, czy przynoszą one wymagane rezultaty w oparciu o konkretne wskaźniki KPI. Monitorowanie i kontrola W tym idealnym przypadku firma wiedziałaby, które procesy należy dostosować i jak to zrobić, gdy strategia przedsiębiorstwa ulegnie zmianie. Natychmiast byłoby też wiadomo, czy osiągnięto odpowiednie wartości wskaźników KPI związanych ze strategią. W międzyczasie powstałby zespół ds. zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, obejmujący zarówno przedstawicieli biznesu, jak i informatyków. Przedsiębiorstwo opracowałoby sposób współpracy między poszczególnymi uczestnikami projektu i kontrolowałoby środowisko procesów za pomocą przejrzystych, solidnych narzędzi nadzoru. Gotowe! Tym sposobem firma wdrożyłaby zarządzanie procesami biznesowymi i zbudowałaby opisaną wyżej warstwę zapewniającą elastyczność. Nie żyjemy jednak w świecie idealnym, dlatego nie zawsze można rozpocząć od początku cyklu i przechodzić do kolejnych kroków w odpowiedniej kolejności. Na tym polega jednak piękno rozwiązania Enterprise BPM. Tu można rozpocząć w dowolnym miejscu choćby w samym środku cyklu życia procesu. Rozwiązanie Enterprise BPM pozwala skorzystać z trzech różnych punktów wyjścia transformacji, automatyzacji lub analityki procesów. Niezależnie od miejsca w którym rozpoczniesz, powstanie warstwa zapewniająca elastyczność, dzięki której firma uzyska sprawność, zdolność adaptacji i gotowość do zmian! Wykonywanie Enterprise BPM Budowanie Wdrażanie Cykl zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa Nie zawsze można rozpocząć od początku cyklu i przechodzić do kolejnych kroków w odpowiedniej kolejności. Na tym polega jednak piękno rozwiązania Enterprise BPM. Tu można rozpocząć w dowolnym miejscu choćby w samym środku cyklu życia procesu. 5

6 PUNKT WYJŚCIA: TRANSFORMACJA PROCESÓW Monitorowanie i kontrola Transformacja procesów Opracowywanie strategii Enterprise BPM Projektowanie Wdrażanie Przeprowadzenie udanej transformacji procesów zapewni firmie odpowiednią dokumentację, standaryzację, harmonizację i kontrolę a także analizę i optymalizację procesów biznesowych. Udoskonalanie procesów jest dostosowane do celów optymalizacyjnych, takich jak oszczędności finansowe i czasowe lub jakość. Wszystko to pozwala klientom m.in.: zrozumieć środowisko biznesowe, określić strategię i kluczowe cele, przeanalizować krytyczne czynniki warunkujące sukces, definiować standardy i ich przestrzegać, opracować architekturę procesów przedsiębiorstwa, definiować kompleksowe, przekrojowe procesy od ich początku do zakończenia, wyznaczać możliwości optymalizacji, opracowywać koncepcje i procesy docelowe, przekształcić przedsiębiorstwo, wdrożyć model zarządzania procesami biznesowymi. NAJLEPSZE PRAKTYKI W DZIEDZINIE TRANSFORMACJI PROCESÓW Wykonywanie Budowanie 1. Zrozumienie i wsparcie realizacji strategii przedsiębiorstwa Jeśli nie wiesz, jaka jest strategia przedsiębiorstwa, nie możesz zaprojektować procesów, które umożliwią jej realizację. Trudno będzie Ci też udowodnić na późniejszym etapie, w jaki sposób projekt transformacji procesów przyczynił się do realizacji strategii firmy. Warto więc stworzyć model strategii za pomocą właściwych metod (takich jak macierz segmentów biznesowych, kluczowe czynniki warunkujące sukces, analiza SWOT, strategiczna karta wyników, analiza przyczyn i skutków czy drzewa wskaźników KPI) i narzędzi pozwalających odwzorować strategię w procesach. 2. Planowanie zmian i uwzględnienie polityki zarządzania procesami biznesowymi Jeśli chcesz zdobyć sobie wrogów, spróbuj coś zmienić. To słowa Woodrow Wilsona, 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Istnieje kilka czynników, które mogą utrudnić sukces w dotarciu do pierwszego kamienia milowego. Opis procesów w ich bieżącym stanie pozwoli firmie uzyskać przejrzystość. Nie każdy jest wielkim zwolennikiem przejrzystości. Warto więc uświadomić pracownikom, że nie zamierzasz zmniejszać liczby personelu, tylko chcesz go efektywniej i wydajniej wykorzystać. Być może będzie trzeba zmienić procesy ze stanu bieżącego na stan docelowy. Aby to zrobić, należy wdrożyć określone projekty w dziedzinie zarządzania zmianami. 3. Znalezienie sojuszników i stworzenie centrum doskonałości (wsparcie ze strony kierownictwa wyższego szczebla) Sposobu działania firmy nie da się zmienić w pojedynkę. Niezbędne jest w tym celu wsparcie sojuszników. Najlepszym sposobem jest znalezienie jednego sprzymierzeńca w każdym dziale, którego dotyczą zmiany. Zdecydowanie należy tu pamiętać o przedstawicielach sektora biznesowego i informatykach. Kluczowe znaczenie ma też pozyskanie wsparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla. Pomoże to poradzić sobie z oporem przeciw zmianom. Warto potem zgromadzić wszystkich zainteresowanych w centrum doskonałości, które może mieć formę spotkań na żywo lub wirtualnej grupy roboczej. 6

7 4. Zarządzanie oczekiwaniami i definiowanie mierników Niektórzy myślą, że transformacja procesów to klucz rozwiązujący wszystkie problemy. Nie wolno jednak zapominać, że jest to tylko jeden z kamieni milowych na drodze do pełnego zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Warto przy tym wyznaczyć wyraźne i realne oczekiwania. A skoro już mówimy o realnych aspektach, należy też pamiętać o definicji mierników sukcesu i wyraźnie określonych wskaźnikach KPI. 5. Konfiguracja solidnego nadzoru nad procesami Nadzór nad procesami kontroluje proces zarządzania procesami i powiązane role oraz obowiązki. Nie każdy powinien mieć możliwość modelowania i/lub zmiany procesów. Bez nadzoru nad zmianami w procesach projekt transformacji procesów będzie pełen bałaganu. 6. Definiowanie i przestrzeganie standardów Firma powinna zdefiniować standardy i dbać o ich przestrzeganie, aby zapewnić spójną interpretację stworzonych modeli procesów. Jeśli każdy korzysta innych narzędzi i metod opisu procesów, powstanie przysłowiowa wieża Babel. 7. Pięć pytań dotyczących transformacji procesów Zastanów się. Dlaczego tworzysz modele procesów? Korzyści ze stworzonych modeli muszą być zgodne z celami przedsiębiorstwa. Kim są odbiorcy tworzonych modeli? Projektant-informatyk ma inne oczekiwania niż analityk biznesowy. Co modelujesz? Jeśli jest to np. proces sprzedaży, gdzie jest jego początek i koniec, jakich produktów dotyczy? Kiedy modele staną się istotne? Należy odróżniać procesy bieżące od procesów docelowych i uwzględnić czas życia modeli. Gdzie będą stosowane stworzone modele? Modele opublikowane w sieci Intranet muszą mieć postać graficzną i być ze sobą w pełni powiązane, aby pracownicy mogli bez trudu się wśród nich poruszać. Modele, które zostaną wykorzystane do dokumentacji, powinny opierać się raczej na informacjach zdefiniowanych w atrybutach modeli/ obiektów. I jeszcze jedno. Nie zapomnij o tym, JAK będziesz modelować swoje procesy. Przed rozpoczęciem pracy należy zdefiniować metody, narzędzia, architekturę, standardy i modele referencyjne. Platforma ARIS jest idealnym rozwiązaniem do modelowania procesów, należy jednak zastanowić się nad notacją modelowania, taką jak łańcuch procesów sterowanych zdarzeniami (Event-driven Process Chain EPC) czy notacja BPMN (Business Process Model and Notation). Notacja powinna być dostosowana do odbiorców modeli. Być może konieczne będzie też zastosowanie standardowych struktur procesów, np. ITIL czy SCOR, lub branżowych modeli referencyjnych, takich jak model etom dla branży telekomunikacyjnej. Standardy mają kluczowe znaczenie. Dlatego należy ustalić ramowy standard architektury procesów. Aby uwolnić procesy, nie zapomnij o przemyśleniu wszystkich kroków ich transformacji. 7

8 pułapki, których należy unikać podczas transformacji procesów Brak standardów Firma stosuje wszystkie dostępne na rynku narzędzia do modelowania procesów. Niektórzy pracownicy korzystają z programu Visio, inni z platformy ARIS, a jeszcze inni opisują swoje procesy za pomocą oprogramowania PowerPoint. Część modeli procesów jest przechowywana na lokalnym dysku twardym, inne natomiast są zapisywane na serwerach plików. Jeszcze innych nie można nigdzie znaleźć. Każdy korzysta z różnych obiektów/kształtów do opisu tych samych rzeczy. To naprawdę sytuacja najgorsza z możliwych. Strategia to strategia, a proces to proces Kierownictwo wie, że strategia firmy jest ważna. Potrzebuje kilku spotkań na jej uzgodnienie, wszystkie ustalenia pozostają jednak w sali konferencyjnej. Pracownicy, zapytani o strategię firmy, rzadko są w stanie udzielić jakiejkolwiek konkretnej odpowiedzi. Jeszcze trudniej jest im zrozumieć, w jaki sposób przyczyniają się do jej realizacji. Modelowanie wyłącznie ścieżki optymalnej Modelowanie wyłącznie takich procesów, w których wszystko przebiega bez żadnych problemów, to kusząca perspektywa. Takie podejście uniemożliwia jednak wskazanie obszarów potencjalnej optymalizacji. Utrzymywanie modeli w sekrecie Procesy są dla wszystkich. Nie warto chować ich we własnym repozytorium. Lepiej pokazać je nie tylko własnej firmie, ale nawet poza nią. Nie należy jednak zapominać o pięciu kluczowych pytaniach. Nieuwzględnienie zasileń wejściowych i rezultatów Proces przyjmuje zasilenia wejściowe i przekształca je w rezultaty a jeśli wszystko przebiega prawidłowo, w międzyczasie tworzy wartość dla klientów. Podczas tworzenia procesu lub jego etapu należy więc pamiętać, by uwzględnić też zasilenia materiały wejściowe i rezultaty. Brak rozróżnienia między projektantem a użytkownikiem modelu Osoba tworząca model procesu zawsze powinna pamiętać o tym, kim będzie jego użytkownik. Użytkownik biznesowy ma inne wymagania niż informatyk. Najlepiej jest więc stworzyć jeden model z różnymi punktami widzenia. Każdy może modelować wszystko brak nadzoru Transformacja procesów wymaga procesu nadzorującego zarządzanie procesami. Niezbędne jest stworzenie struktury nadzoru opartej na uprawnieniach i rolach. Nie każdy powinien mieć możliwość modelowania lub zmiany każdego procesu. Opracowanie i wdrożenie narzędzi do nadzoru wiąże się ze sporym nakładem pracy, zdecydowanie zalecamy więc zastosowanie w tym celu technologii która by to wspomagała. Jeśli firma wdrożyła wymienione wyżej najlepsze praktyki i udało jej się uniknąć omówionych pułapek, może liczyć na uzyskanie wielu korzyści na swojej drodze do zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, takich jak: większa przejrzystość i zgodność ze strategią biznesową, niższe koszty dzięki optymalizacji procesów i krótszym cyklom projektowym, standaryzacja i spójność dzięki dobrze zaprojektowanym, wspólnym procesom, większa elastyczność biznesowa dzięki informacjom o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8

9 PUNKT WYJŚCIA: AUTOMATYZACJA PROCESÓW Automatyzacja procesów będzie udana, gdy uda Ci się przełożyć modele procesów biznesowych na wykonywalne modele techniczne. Udoskonalone procesy z etapu transformacji ożyją w codziennej działalności firmy. Ważne jest też oparcie automatyzacji procesów na sprawdzonym pakiecie do zarządzania procesami biznesowymi (BPMS), np. webmethods BPMS, i wykorzystanie platformy integracji, takiej jak webmethods Integration Server. W ten sposób informatycy mogą szybko opracowywać nowe aplikacje ukierunkowane na procesy, wielokrotnie wykorzystując istniejące usługi i zwiększając produktywność za pośrednictwem skoordynowanego i intuicyjnego przepływu pracy. Wszystko to pozwala klientom m.in.: Opracowywanie strategii Automatyzacja procesów Projektowanie wdrożyć architekturę zorientowaną na usługi (SOA), by ponownie wykorzystać istniejące zasoby informatyczne, dostosować zasoby informatyczne do procesów biznesowych, zbudować solidną i spójną podstawę danych, wdrożyć i udoskonalić modele procesów oraz reguły biznesowe, zarządzać wszystkimi zasobami informatycznymi i je nadzorować, udostępniać uczestnikom procesów interfejsy użytkownika, tworzyć reguły i ostrzeżenia w oparciu o wskaźniki KPI dotyczące procesów, wykonywać procesy biznesowe. Monitorowanie i kontrola Wykonywanie Enterprise BPM Budowanie Wdrażanie NAJLEPSZE PROCEDURY W DZIEDZINIE AUTOMATYZACJI PROCESÓW 8. Automatyzacja właściwego procesu Nie każdy proces zaprojektowany na etapie transformacji procesów musi być wykonywany. Wiele firm ma trudności ze wskazaniem właściwych procesów do realizacji. Thomas Stoesser z firmy Software AG zamieścił na blogu na stronie znakomity wpis na ten temat: Oto 5 prostych pytań, które należy sobie zadać, by w pragmatyczny sposób określić, czy posiadane procesy powinny zostać zautomatyzowane. W ramach automatyzacji procesów modele procesów biznesowych przekształca się w wykonywalne modele techniczne. Czy dany proces generuje duże ilości drukowanych dokumentów? Czy w procesie pojawiają się papierowe formularze, które są przekazywane poszczególnym uczestnikom procesu w jego ramach? Czy uczestnicy procesu marnują czas, poszukując formularzy lub dokumentów, których potrzebują do wykonania określonego kroku? Czy proces wymaga ręcznej duplikacji danych, np. gdy adres trzeba ręcznie skopiować z jednego systemu do drugiego? Czy procesy zawieszają się, np. gdy jeden z uczestników procesu nie otrzymał wiadomości nakazującej mu przejść do następnego etapu? Czy istnieją inne rutynowe zadania, które są bardzo czasochłonne lub mogą wstrzymać realizację procesu, jeśli osoba odpowiadająca za zadanie pójdzie na urlop lub po prostu pewnego dnia zapomni je wykonać? Jeśli odpowiedź na co najmniej jedno z powyższych pytań brzmi tak, mamy do czynienia z procesem, który warto zautomatyzować. Jeśli nie masz 100-procentowej pewności, czy określony proces nadaje się do automatyzacji, lub jeśli chcesz poznać wynik przeprowadzonej automatyzacji, porozmawiaj z pracownikami, którzy wykonują dany proces każdego dnia. 9

10 9. Spełnienie właściwych wymagań od modelu do wykonania Dział informatyki często otrzymuje wymagania biznesowe w formie dokumentu Word, arkusza kalkulacyjnego, modelu procesu lub podczas rozmowy w bufecie. Informatycy rozpoczynają wtedy zwykle interpretację. Kilka miesięcy później z dumą prezentują efekty swojej ciężkiej pracy. Użytkownicy biznesowi mogą nie być jednak zadowoleni, bo nie uzyskali wymaganych rezultatów lub ich wymagania uległy w międzyczasie zmianie. Rozpoczyna się wtedy szukanie winnych, a efektem jest frustracja po obu stronach. Jaka jest więc najlepsza praktyka, którą należy tu zastosować? Użytkownicy biznesowi powinni stworzyć model procesu, który pokazuje, jak według ich oczekiwań ma działać dany proces po wdrożeniu, a następnie wspólnie z informatykami przeanalizować go, by upewnić się, że obie strony rozumieją go podobnie. Użytkownicy biznesowi przekazują wtedy model informatykom, a oni zaczynają nad nim pracować. Jeśli dział informatyki zmieni proces w sposób wpływający na użytkowników biznesowych, lub jeśli wystąpi sytuacja odwrotna, uruchamiany jest proces nadzorczy, umożliwiający obu stronom wspólną pracę nad modelem w celu zatwierdzenia/odrzucenia zmian. Pozwala to zapewnić synchronizację modeli i zainteresowanych osób. 10. Połączenie abstrakcyjnego procesu ze środowiskiem pracy Informatycy często rozmawiają z użytkownikami biznesowymi tak jak z innymi informatykami. Użytkownikom biznesowym trudno jest wtedy nadążyć za rozmową, co może prowadzić do nieporozumień. Dlatego lepiej jest zaprezentować rezultat prac w sposób bardziej namacalny, używając szeregu zaprojektowanych ekranów ilustrujących przepływ w procesie. 11. Wydobycie większych korzyści z istniejących zasobów informatycznych Warto ponownie wykorzystać istniejące zasoby/usługi informatyczne, aby przyspieszyć opracowywanie nowych aplikacji. Szybkie efekty zawsze są mile widziane. Jeśli firma dysponuje architekturą SOA, wówczas zna dostępne usługi i może prawidłowo wykorzystać je ponownie. Nie wolno przy tym zapomnieć o synchronizacji procesów z usługami. Business IT Dział informatyki często otrzymuje wymagania biznesowe w formie dokumentu Word, arkusza kalkulacyjnego, modelu procesu lub podczas rozmowy w bufecie. Kilka miesięcy później informatycy z dumą prezentują efekty swojej ciężkiej pracy. Użytkownicy biznesowi mogą nie być jednak zadowoleni, bo nie uzyskali wymaganych rezultatów lub ich wymagania uległy w międzyczasie zmianie. PUŁAPKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ PODCZAS AUTOMATYZACJI PROCESÓW Automatyzacja błędów Jeśli określony proces zawiera błędy, sama jego automatyzacja może ich nie rozwiązać. Przed przeprowadzeniem automatyzacji procesu należy więc zadbać o jego poprawienie. Modyfikowanie procesów bez udziału użytkowników biznesowych Czasem dochodzisz do wniosku, że proces, który jest niezbędny z biznesowego punktu widzenia, wymaga modyfikacji od strony technicznej. Jeśli modyfikacja polega na zmianie jakiegoś szczegółu informatycznego, można przejść do implementacji procesu. Jeśli jednak zmieniasz warstwę merytoryczną, należy poinformować o tym zainteresowanych użytkowników biznesowych. Warto bowiem wspólnie pracować nad zmianami procesów i dojść w tym zakresie do porozumienia. Pomocna może być przy tym technologia ułatwiająca współpracę i nadzór. Brak rozpoznania zakresu osób zainteresowanych Znajomość uczestników jest bardzo ważna. To przecież oni zdecydują, czy projekt automatyzacji był sukcesem, czy nie. Dlatego należy się z nimi systematycznie kontaktować. Brak mierników Udowodnienie korzyści biznesowych zawsze jest ważne. Najlepszym dowodem są konkretne fakty. W tym celu potrzebne są mierniki. Upewnij się, że znasz wskaźniki KPI przed zakończeniem automatyzacji i oczywiście po zakończeniu implementacji procesu. Zaprezentuj wskaźniki KPI w swojej firmie. Pomocne może być też stworzenie kokpitów menedżerskich lub ekranów z informacjami w formie graficznej. 10

11 Obojętność i brak zrozumienia ze strony użytkowników biznesowych Coraz więcej przedstawicieli cyfrowego pokolenia rzuca wyzwanie informatykom. Rozumieją oni, jakie działania są niezbędne i ile czasu powinno zająć wykonanie określonej pracy. Z przyjemnością przyłączyliby się do informatyków, by ułatwić sobie życie. Zakończenie automatyzacji i uruchomienie aplikacji jest dla nich nierzadko powodem do dumy. Takie osoby to najlepsi sprzymierzeńcy informatyków. Jeśli firma wdrożyła wymienione wyżej najlepsze praktyki i udało jej się uniknąć omówionych pułapek, może liczyć na uzyskanie wielu korzyści na swojej drodze do zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, takich jak: przełożenie celów biznesowych na wymierne działania operacyjne, współpraca użytkowników biznesowych i informatyków nad jednym modelem procesu za pomocą technologii od modelu do wykonania, możliwość szybkiej zmiany zachowania procesu dzięki pełnym informacjom i kontroli nad procesami operacyjnymi, odciążenie informatyków od konserwowania aplikacji i umożliwienie im skoncentrowania się nad opracowywaniem nowych rozwiązań. Analityka procesów PUNKT WYJŚCIA: ANALIZA PROCESÓW Aby mierzyć osiągi, firmy korzystają zwykle z takich wskaźników jak przychody, zyski i przepływy środków pieniężnych, które są rezultatem wykonywanych przez firmę procesów biznesowych. Gromadzenie wskaźników KPI wyłącznie w oparciu o dane bez powiązania ich z procesami operacyjnymi ma jednak niewielką wartość, jeśli liczby nie odpowiadają zdefiniowanym celom. Trudno jest przecież rozwiązać problem, jeśli nie wiadomo, co jest jego przyczyną. W ramach analityki procesów konfigurowana jest kontrola procesów na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Jeśli wskaźniki KPI (takie jak czas, koszty, jakość lub ryzyko) odbiegają od celów strategicznych, przyczyny można przeanalizować wewnątrz procesów operacyjnych. Można też podjąć działania naprawcze w czasie rzeczywistym, zanim występujące problemy wpłyną na klientów. Wszystko to pozwala przedsiębiorstwom m.in.: Monitorowanie i kontrola Opracowywanie strategii Wykonywanie Enterprise BPM Projektowanie Budowanie Wdrażanie zapewnić przejrzystość operacyjnych procesów biznesowych (automatyczna rekonstrukcja procesów), reagować na niespodziewane zdarzenia w czasie rzeczywistym, definiować ostrzeżenia i wartości progowe oraz sygnały do działania, mierzyć i analizować osiągi w czasie rzeczywistym, analizować i rozumieć wzorce procesów, dostrzegać możliwości optymalizacji i zarządzać nimi, wyznaczać i wdrażać procesy oparte na najlepszych praktykach, tworzyć i udostępniać hybrydowe kokpity menedżerskie w oparciu o wskaźniki KPI bazujące na rolach, W ramach analityki procesów konfigurowana jest kontrola procesów na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. dostarczać kierownictwu informacji zwrotnych na temat strategii. NAJLEPSZE PRAKTYKI W DZIEDZINIE ANALITYKI PROCESÓW 12. Synchronizacja ze strategią Warstwa procesów lub warstwa zapewniająca elastyczność stanowi łącznik pomiędzy strategią i informatykami. Przez zmierzenie, w jakim stopniu udało się spełnić cele przedsiębiorstwa, można udowodnić odniesiony sukces. Jeśli jednym z celów strategii była poprawa skuteczności sprzedaży, należy zebrać i przeanalizować odpowiedni zestaw wskaźników KPI, by sprawdzić, czy skuteczność rzeczywiście się podniosła (np. czy skrócił się czas przebiegu cyklu od zamówienia do zapłaty). Jeśli rezultaty można zaprezentować, kierownictwo firmy zobaczy i doceni udane wdrożenie strategii. 11

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 6 2/2013 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Profesal Basic Premium na start _5 Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10 Zarządzanie systemem celów w Profesalu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo