Cz. 1. Informacja dla kandydata do podjecia pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy JobSupply Polska Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz. 1. Informacja dla kandydata do podjecia pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy JobSupply Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Zalacznik do umowy przedwstępnej Cz. 1 informacja dla kandydata na pracownika dotycząca minimalnych stawek wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych i zasad opodatkowania przygotowana w oparciu o przepisy prawa duńskiego i Układ Zbiorowy Sektora Przemysłu (wyciąg z przepisów). Cz. 2. Informacje dla nowych pracownikow Bluecollar ApS Cz. 1. Informacja dla kandydata do podjecia pracy za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy JobSupply Polska Sp. z o.o. 1. Jakie dokumenty musisz przedstawic w agencji pośrednictwa pracy aby moc podjąć prace na terenie Danii CV kopia dowodu osobistego lub paszportu świadectwa pracy lub umowy potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach ujętych w CV certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje druk CFR 1 certyfikat rezydencji potwierdzony przez polski urzad skarbowy nr konta bankowego (zalozonego w banku polskim lub dunskim) akt slubu w wersji anglojęzycznej (jeśli jestes zamężny/zonaty) dodatkowo, jeśli pracowal Pan / Pani już w Danii: nr CPR + informacje o stazu pracy na terenie Danii (dotyczy kontraktow dunskich) ostatni odcinek wyplaty (dotyczy kontraktow dunskich jeśli zatrudnienie mialo miejsce w bieżącym roku) 2. Jak się przygotować do wyjazdu do pracy w Danii Wyjeżdżając do Danii weź ze sobą koniecznie: dokumenty otrzymane (lub przeslane elektronicznie) z agencji pośrednictwa pracy paszport lub nowy dowód osobisty (+ 2 kserokopie dokumentu) zdjęcie legitymacyjne kartę bankomatową do podanego w agencji pośrednictwa pracy konta bankowego abyś mógł pobierać swoje wynagrodzenie z bankomatu na terenie Danii (zarówno zaliczki jak i wyplata sa wyplacane wyłącznie na konto) pościel (spiwor, poduszke) oraz podstawowy zestaw naczyn kuchennych ubranie ochronne, w którym będziesz mógł pracować drobną gotówkę duńskie korony na okres pierwszych dni ( DKK), dopóki nie otrzymasz zaliczki 3. Kto jest Twoim pracodawca Cywilna umowe przedwstepna zapewniajaca zaoferowanie Ci pracy na terenie Danii podpisujesz z agencja pośrednictwa pracy, tj. JobSupply Polska Sp. z o.o. Pomiedzy JobSupply Polska Sp. z o.o. i BlueCollar ApS podpisana jest umowa gwarantujaca utrzymanie warunkow zatrudniania wskazanych w umowie przedwstępnej. W agencji pośrednictwa zostanie Ci także przekazana do podpisu umowe o prace z Twoim docelowym pracodawca, tj. agencja pracy tymczasowej BlueCollar ApS. Po przyjezdzie do Danii otrzymas podpisana przez Twojego pracodawce umowe z rak Koordynatora. Pracodawca jest odpowiedzialny za naliczanie i wyplate Twojego wynagrodzenia oraz dbanie o Twoje wszelkie sprawy pracownicze, które leza w jego kompetencjach lub zakresie świadczonych uslug. 4. Jak obliczane jest Twoje wynagrodzenie? Prawo duńskie gwarantuje Ci taką samą wysokość zarobków jak w przypadku dunskich pracowników miejscowych. Jako nowo zatrudniony pracownik firmy BlueCollar ApS, do czasu otrzymania duńskiego nr ewidencyjnego CPR oraz informacji z duńskiego urzędu skarbowego o wysokości podatku i przyznanych ulg otrzymywać będziesz tygodniową zaliczkę w wysokości ok DKK (ok. 500 pln). Dla przyspieszenia wydania karty podatkowej i prawidlowego naliczania wynagrodzenia wraz z przyslugujacymi Ci ulgami od podatku istotne jest abys maksymalnie w przeciagu 1 tygodnia od dnia podjecia zatrudnienia dostarczyl do BlueCollar ApS druk CFR 1 (można go przekazac take faxem na nr lub mailem ) str. 1

2 Wynagrodzenie jest wyplacane przez BlueCollar ApS co 2 tygodnie na wskazane przez Ciebie konto bankowe. Przed wypłatą, od kwoty netto wynagrodzenia zostaną odciągnięte koszty świadczeń ustalonych w Twoim kontrakcie, np. koszt wynajmu mieszkania. 5. Wyciąg z przepisów duńskiego prawa pracy i Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu informacje dotyczące stawek wynagrodzenia i świadczeń socjalnych 5.1. Stawki wynagrodzenia - minimalne (brutto w DKK) Normalne godziny Stawka 106,00 Nadgodziny 1-2 godzina Stawka 35,85 Nadgodziny 3-4 godzina Stawka 57,30 Nadgodziny wiecej niz 5 godzina Stawka 107,15 Swieta i Sobota od Stawka 57,30 Swieta i Sobota od Stawka 107,15 Niedziela od Stawka 71,35 Niedziela od Stawka 107,15 Godziny poranne Stawka 45,65 Godziny wieczorne Stawka 23,75 Godziny nocne Stawka 38, Świadczenia socjalne Oprocz wynagrodzenia, ktore jest wyplacane pracownikowi, na jego rzecz odkładane jest także: - 12,5% tej kwoty w postaci pieniedzy przeznaczonych na urlop, - 5% zarobkow jako tzw. dodatek za prace w dni swiateczne Zaliczki na poczet ubezpieczenia emerytalnego odprowadzane są podobnie jak w Polsce zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. Zaliczka na poczet ubezpieczenia emerytalnego wynosi 12 % kwoty wynagrodzenia brutto, przy czym 8,0 % wykłada pracodawca, zaś 4,0% odprowadzane są z kwoty wynagrodzenia pracownika. Nadto pracownik objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe na terenie Danii, zaś składkę ubezpieczeniową zobowiązany jest wyłożyć pracodawca z własnych pieniędzy. 6. Ogólne informacje podatkowe Załączony tekst stanowi wyciąg z przepisów dotyczących zasad wypłacania wynagrodzenia za pracę, ubezpieczeń zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z poradnika dla polskiego przedsiębiorcy przygotowanego na rok 2011 przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze ( ). Jego pełny tekst znajduje się do pobrania na stronie ambasady pod adresem: Instytucje podatkowe Organem właściwym w sprawach regulacji podatkowych jest Ministerstwo Podatków Skatteministeriet. Biezącym egzekwowaniem i kontrolą przestrzegania przepisów podatkowych i celnych zajmuje się Centralny Urząd Podatków i Ceł (Central Customs and Tax Administration), który wraz z 30 regionalnymi jednostkami podatkowo-celnymi stanowi administrację celno-podatkową - SKAT. Obecnie SKAT zatrudnia ok osób, z których ok. 800 pracuje w Centralnym Urzędzie Podatków i Ceł. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem ustaw podatkowych pełnią Duńska Rada Orzecznictwa Podatkowego (wydawane dyrektywy i przepisy wykonawcze). Instytucją odwoławczą w zakresie obciązeń podatkowych jest Narodowy Trybunał Podatkowy (National Tax Tribunal). Podatek od dochodow osob fizycznych Kazda osoba fizyczna w wieku powyzej 15 lat oraz osoba ponizej 15 lat, jeśli uzyskuje własny dochód, jest zobowiązana złozyć zeznanie podatkowe za zakończony rok podatkowy w terminie do 1 lipca, jeśli termin ten nie został przedłuzony na wniosek zainteresowanej osoby. Ogólną zasadą jest oddzielne rozliczanie podatku dochodowego przez zonę i męza pozostających w związku małzeńskim. Osoby fizyczne, które w wyniku działalności zarobkowej uzyskują dochody wyłącznie na terytorium Danii, lub nie uzyskują zadnego dochodu, są zobowiązane do złozenia zeznania podatkowego w uproszczonej formie do 1 maja po zakończonym roku podatkowym. str. 2

3 Obywatele państw obcych posiadający stałe miejsce pobytu w Danii podlegają tym samym regulacjom podatkowym co obywatele duńscy. Duński system podatku od dochodów osób fizycznych rozróznia całkowite i ograniczone zobowiązania podatkowe. Osoba podlegająca całkowitemu obowiązkowi podatkowemu w Danii jest zobowiązana do zapłacenia podatku od wszystkich dochodów, łącznie z dochodami od kapitału, uzyskanymi zarówno w Danii, jak i poza granicami kraju. Natomiast osoba podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opłaca podatek od dochodu uzyskanego tylko w Danii. Podstawowe kryteria określające całkowity lub ograniczony obowiązek podatkowy to pobyt stały w Danii, okres pobytu, miejsce zatrudnienia, miejsce stałej siedziby pracodawcy, rodzaj uzyskiwanego wynagrodzenia. Obowiązek podatkowy osoby fizycznej wobec duńskiego wymiaru podatkowego wygasa z dniem opuszczenia przez tę osobę terytorium Danii. Obywatelstwo osoby fizycznej nie wpływa na rodzaj posiadanego obowiązku podatkowego. Podatek od dochodow osob fizycznych składa się z dwóch części: liniowego podatku municypalnego płaconego na rzecz władz lokalnych, zróznicowanego w zalezności od regionu jego średnia stawka wynosi ok. 25,% (średnia stawka podatku municypalnego to 24,09%, natomiast średnia stawka podatku kościelnego to 0,73%); progresywnego podatku płaconego na rzecz skarbu państwa, którego stawka jest uzalezniona od wartości uzyskiwanego dochodu: 3,67% dla dochodów wyzszych od kwoty wolnej od podatku ,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału; dodatkowo 15% dla dochodów wyzszych od kwoty ,- DKK, powiększonych o dochody od kapitału. Ponadto od dochodów osób fizycznych pobierany jest podatek w wysokości 8% na rzecz funduszu zatrudnienia oraz 8% składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dochody osób fizycznych mogą być obciązone podatkami do poziomu 51,5% ustalonego jako maksymalny. Na kazdy okres podatkowy ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciązeń podatkowych. Pracownicy zagraniczni nie posiadający stałego miejsca pracy lub nie przebywający w Danii przez okres dłuzszy niz 6 miesięcy, są zobowiązani do opodatkowania dochodów uzyskiwanych tylko w Danii. Natomiast pracownicy zagraniczni przebywający w Danii ponad 6 miesięcy podlegają duńskiemu obowiązkowi podatkowemu. Przy spełnieniu określonych w ustawie warunków pracownicy zagraniczni zatrudnieni czasowo w Danii mogą opodatkować uzyskiwane dochody wg liniowej stawki 25%, jednak wówczas nie mają zastosowania dopuszczalne odpisy od podstawy opodatkowania. Obowiązująca stawka 8% podatku od dochodu na fundusz zatrudnienia ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników zagranicznych w Danii. Prawne regulacje podatkowe Interpretacja ustaw podatkowych opiera się na rozporządzeniach wykonawczych i werdyktach sądowych. Orzeczenia podatkowe posiadające moc wiązącą wydawane są przez duńską Radę Orzecznictwa Podatkowego (National Assessment Council), do której wnioski o wydanie orzeczenia nalezy składać przed powstaniem zobowiązania podatkowego. Całość dochodu uzyskiwanego przez osoby prawne i fizyczne posiadające siedzibę/miejsce pobytu w Danii podlega duńskim ustawom podatkowym, niezaleznie od miejsca uzyskania dochodu. Natomiast jeśli osoby prawne i fizyczne nie posiadają w Danii siedziby/miejsca pobytu, to duńskie regulacje podatkowe mają zastosowanie tylko wobec uzyskanego przez te osoby dochodu na obszarze Danii. Dochód podlegający opodatkowaniu jest równowazny całości uzyskanego przychodu w roku podatkowym, pomniejszonemu o dozwolone odpisy. Zarówno duńscy rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów mających źródło w Danii, przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie zawarła Dania z innymi państwami. Polsko-duńska umowa stanowi, iz przy unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego w Danii nalezy uwzględnić metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, Ze osoba, będąca polskim rezydentem podatkowym, osiągająca dochody w Danii powinna je uwzględnić przy obliczaniu efektywnej stawki podatkowej stosowanej do dochodów osiągniętych ze źródeł polskich. Przepisy o podatku dochodowym mają zastosowanie wobec osób fizycznych, osób prawnych, firm, oddziałów firm zagranicznych, fundacji oraz nieruchomości. Dyrektywy unijne oraz rekomendacje duńskiego stowarzyszenia autoryzowanych księgowych publicznych (Institute of State Authorized Public Accountants FSR określają zawartość wymaganych dokumentów finansowych i podatkowych firm. W Danii od lat funkcjonuje system wiązących interpretacji podatkowych. Większość tych interpretacji jest publikowana w Internecie, a takze w biuletynach skarbowych, które ukazują się juz od blisko 20 lat. Interpretacje są wiązące dla urzędu skarbowego, nie wiązą zaś podatnika, jeśli str. 3

4 uwaza on, Ze interpretacja narusza jego interes prawny. Uzyskanie interpretacji wiązącej z urzędu skarbowego kosztuje 300DKK i jest płatne z góry. Interpretację wiązącą otrzymuje się po wypełnieniu formularza na stronie i uiszczeniu powyzszej opłaty. Kontrole finansowe firm przeprowadzane są przez 2 niezaleznych rewizorów podatkowych, z których jeden musi posiadać autoryzację państwową. PowyZsze wymogi oraz duzy stopień złozoności duńskiego systemu podatkowego sprawiają, iz firmy są zobowiązane korzystać z usług niezaleznych rewizorów księgowo-podatkowych, zarejestrowanych i posiadających uprawnienia państwowe. 7. Pobyt i praca obywateli polskich w Danii 7.1. Pobyt na terenie Danii Obywatele polscy mogą przebywać w Danii bez jakichkolwiek formalności przez okres 90 dni. Planując pobyt w Danii na okres dłuzszy niz 90 dni, obywatel polski powinien z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć starania o uzyskanie certyfikatu pobytowego w urzędach regionalnych (Statsforvaltning), składając wypełniony formularz ze zdjęciem i kopią dowodu osobistego we właściwym miejscowo urzędzie. Lista i adresy urzędów regionalnych znajdują się na stronie Pobyt osoby pracującej Począwszy od dnia 1 maja 2009 r., w Danii nie ma obowiązku uzyskiwania przez obywateli polskich zezwolenia na pobyt i pracę. Przy pobycie do 3 miesięcy, a w przypadku pobytu związanego z poszukiwaniem pracy do 6 miesięcy, nie istnieją w tym kraju zadne wymogi związane z koniecznością załatwiania formalności pobytowych. Osoby przyjezdzające do Danii w celu podjęcia pracy na okres dłuzszy niz 3 miesiące muszą najpóźniej przed upływem 3 miesięcy od przyjazdu wystąpić do władz duńskich o zarejestrowanie i wydanie certyfikatu pobytowego obywatela UE/EOG w duńskich Urzędach Regionalnych (www.statsforvaltning.dk). Rejestracja następuje po złozeniu formularza wniosku OD1 (link: 008/OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_statsforvaltningen.pdf) Do formularza nalezy dołączyć umowę o pracę lub wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu. PowyZszy dowód rejestracji pobytu wystawiany jest bezterminowo i zachowuje swoją wazność, dopóki spełnione są warunki, które stanowiły podstawę jego wystawienia. Prawo do uzyskania certyfikatu pobytowego mają osoby pozostające w stosunku pracy, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, studiujące oraz osoby posiadające odpowiednie środki finansowe w zakresie wystarczającym na utrzymanie, nie stanowiące ryzyka stania się cięzarem dla społeczeństwa (posiadanie min. 50 tys. DKK). Niezbędną formalnością jest takze wystąpienie do departamentu podatkowego lokalnego urzędu gminy o wyrobienie karty podatkowej. Karta ta powinna zostać przekazana pracodawcy, umozliwiając mu prawidłową kalkulację wysokości podatku, o który będą pomniejszane zarobki danej osoby Poszukiwanie pracy Poszukiwanie pracy w Danii mozna rozpocząć jeszcze przed przyjazdem do tego kraju korzystając z róznych portali internetowych. Kompleksowym portalem tego rodzaju jest portal organizacji EURES, który pomaga zarówno pracodawcom jak i osobom poszukującym pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym skupiającym kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein, Szwajcarię i Norwegię. EURES to skrót od angielskiego European Employment Services czyli Europejskie Słuzby Zatrudnienia. EURES jest siecią współpracy publicznych słuzb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez: - międzynarodowe pośrednictwo pracy, - informowanie na temat warunków zycia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów. EURES nastawiony jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają: - baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, - baza CV osób poszukujących pracy, zainteresowanych pracą za granicą, oraz wiele innych uzytecznych informacji, znajdujących się na stronie internetowej EURES Komisji Europejskiej: str. 4

5 Portal duńskiego EURES-u znaleźć mozna pod adresem: Szukając pracy sezonowej w Danii warto skorzystać z portalu MoZna tam znaleźć informacje na temat pracy w rolnictwie, ogrodnictwie, czy leśnictwie. Na tej stronie znajduje się takze formularz zgłoszeniowy, który mozna wypełnić za pomocą internetu. Największa duńska baza ofert pracy znajduje się pod adresem Jest to baza duńskiego Urzędu Pośrednictwa Pracy (Arbejdsformidlingen). Drogą internetową mozna przesłać tam swój Zyciorys, który będzie dostępny dla pracodawców. W Kopenhadze urząd ten znajduje się przy: Vesterbrogade 123, 1620 Kopenhaga V Tel Inne interesujące bazy danych o zatrudnieniu w Danii to: oraz Pod tym ostatnim adresem znajdują się linki do prasy z ogłoszeniami o pracy oraz firmach poszukujących pracowników. Odpowiadając na ofertę pracy nalezy przygotować zwięzłe podanie, które odnosi się do zawartej w ofercie treści, opisuje kwalifikacje zainteresowanego, przekazuje informacje na temat jego indywidualnych predyspozycji mogących mieć pozytywny wpływ na wykonywanie określonej pracy. Do podania załączyć nalezy zyciorys (CV), posiadane referencje z oprzednich miejsc zatrudnienia, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Przydatność posiadanych dyplomów i innych uprawnień zawodowych na terenie Danii warto sprawdzić w Duńskim Centrum Oceny Kwalifikacji Zagranicznych (CVUU). Strona internetowa tej instytucji to Czas pracy W związku z brakiem przepisów powszechnie obowiązujących, regulacje w zakresie czasu pracy są ustalane w drodze układów zbiorowych. W większości branz usługowych, tygodniowy wymiar pracy jest ustalony na poziomie 37 godzin, od poniedziałku do piątku włącznie. Jeśli umowa stosunku pracy nie przewiduje inaczej, wszystkie godziny wykraczające poza 37 godzin w tygodniu lub wymiar 7,4 h/dziennie to godziny nadliczbowe. Do pracowników nie objętych układami zbiorowymi zastosowanie mają przepisy ustawy implementującej regulacje wspólnotowe w zakresie czasu pracy, przerw w pracy oraz pracy w godzinach nocnych - The Working Environment Act, art. 50, 51, Na podstawie w/w przepisów, pracownik moz Ze świadczyć pracę w wymiarze średnio 48h/tygodniowo przez max. okres 4 miesięcy. Dodatek za 3 pierwsze godziny nadliczbowe wynosi zazwyczaj 50 % stawki godzinowej, zaś za kolejne 100 %. W ramach poszczególnych zbiorowych układów pracy zawarty został szereg szczególnych postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w dni świąteczne, wczesne godziny poranne itp. Mozliwe jest równiez ustalenie zmiennego czasu pracy bez obowiązku wypłacania pracownikom wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, jezeli wymaga tego rodzaj ykonywanej pracy lub jezeli takie warunki korzystniejsze są dla przedsiębiorstwa i pracowników. 7.5 Urlop wypoczynkowy Rok urlopowy w Dani liczony jest od dnia 1 maja i kończy się w dniu 30 kwietnia kazdego roku. Osoby zatrudnione w Danii nabywają prawa do urlopu w wymiarze 2,08 dnia za kazdy przepracowany miesiąc. Pracownikom przysługuje ustawowo urlop w wymiarze 5 tygodni rocznie, z czego 15 dni nieprzerwanego urlopu musi przypadać na okres od 1 maja do 30 września. Wynagrodzenie za okres urlopu (feriepenge) pobierane jest ze specjalnej kasy urlopowej. Pracodawca zobligowany jest do wpłacania do kasy urlopowej co miesiąc kwoty dpowiadającej 12,5% rocznego wynagrodzenia pracownika brutto. Prawo do urlopu oraz związanego z nim wynagrodzenia jest zagwarantowane w Danii ustawowo, a wszelkie odstępstwa od tej zasady są bezprawne. 7.6 Ubezpieczenia społeczne w Danii System zabezpieczenia społecznego w Danii obejmuje: - ubezpieczenie emerytalno-rentowe, - ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie, - ubezpieczenie pielęgnacyjne, - ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, - zasiłki rodzinne oraz - ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. System zabezpieczenia społecznego w Danii do 1993 r. finansowany był z budzetu państwa. Składki na zabezpieczenie społeczne zostały wprowadzone w 1994 r. dla pracowników i pracujących na własny rachunek, a w 1997 r. dla pracodawców. Zarówno pracownicy jak i osoby funkcjonujące w Danii na zasadzie samozatrudnienia muszą, oprócz płaconych określonych podatków na rzecz skarbu państwa i gminy, płacić 8 % składkę na tzw. fundusz rynku pracy, z którego płacone są zasiłki dla bezrobotnych. Odprowadzenie tych składek jest obowiązkiem pracodawcy. Zasiłki te płacone są w przypadku str. 5

6 bezrobocia w jednakowej wysokości, niezaleznie od tego, jak wysoką kwotę stanowi ww. 8% od zarobków. Dodatkowym, dobrowolnym zabezpieczeniem w przypadku utraty pracy są ubezpieczenia od bezrobocia. Dobrowolne składki na ww. ubezpieczenie wpłaca się do funduszy celowych (A-kasse), które zazwyczaj funkcjonują przy związkach zawodowych. Aby wpłacać składki na taki fundusz nie trzeba być jednak członkiem związku, przy którym on funkcjonuje. 7.7 Ubezpieczenia zdrowotne Podobnie jak ubezpieczenia społeczne, w Danii ubezpieczenia zdrowotne są takze finansowane poprzez system podatkowy. Kartę ubezpieczenia zdrowotnego (sygesikringskort) otrzymuje się automatycznie po zarejestrowaniu się w rejestrze ludności, wraz z numerem identyfikacji podatkowej CPR. Kartę nalezy okazywać podczas wszystkich wizyt u lekarza i w przypadku innych wizyt związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia. W Danii mozna wybrać jedną z dwóch kategorii ubezpieczeń w zakresie ochrony zdrowia. Kategoria pierwsza, w której wszystkie świadczenia są bezpłatne a wizyta u specjalisty jest mozliwa jedynie po otrzymaniu skierowania od wybranego przez siebie wcześniej lekarza rodzinnego oraz druga, gdzie świadczenia lekarskie są częściowo płatne, natomiast istnieje wolny dostęp do lekarzy specjalistów. Decyzję co do zmiany kategorii podejmować mozna raz w roku. Ubezpieczenia zdrowotne pokrywają część wydatków na leki, zabiegi dentystyczne czy fizykoterapię (w przypadku otrzymania skierowania od lekarza rodzinnego). Pobyt w szpitalu jest bezpłatny dla osób nalezących do obu w/w kategorii. Istnieje takze wzlny wybór szpitala, jednak jedynie w określonym rejonie. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest wazna takze w niektórych krajach za granicą, jeśli pobyt nie przekracza 4 tygodni. Na stronie internetowej: mozna dokonać takich czynności jak zmiana kategorii, zmiana lekarza rodzinnego, zamówienie nowej karty ubezpieczenia zdrowotnego. 7.8 Zasiłki chorobowe Pracownicy otrzymują świadczenie od pierwszego dnia choroby. Koszty świadczenia przez pierwsze 21 dni ponosi pracodawca. Po tym okresie wypłatę zasiłków przejmuje gmina. Prawo do zasiłku nabywa się po przepracowaniu co najmniej 13 tygodni I minimum 120 godzin. Stawka zasiłku na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosi 3760 DKK/tygodniowo. Warunki w zakresie zasiłków chorobowych róznią się w zalezności od układu zbiorowego, w którym są określone. W razie wypadku przy pracy czy chorób zawodowych, pracodawca w niektórych przypadkach wypłaca zasiłek przez okres nawet 4 miesięcy. Wypłata zasiłku chorobowego ustaje, jeśli przekroczony jest limit 12 miesięcy w ciągu 1,5 roku. Lokalne władze podejmują okresowe działania kontrolne. Pierwsze po 8 tygodniach absencji spowodowanej chorobą. Przy pierwszym badaniu lub przy kolejnym, nie później jednak niz po 6 miesiącach choroby trwającej 12 miesięcy władze lokalne powinny przedstawić osobie chorej propozycje zabezpieczenia na przyszłość. 7.9 Zasiłki chorobowe osob samozatrudnionych Osoba pracująca na zasadzie samozatrudnienia moze otrzymać zasiłek chorobowy od gminy po 2 tygodniach choroby, ale jedynie w przypadku, kiedy prowadzi działalność gospodarczą z zyskiem nie krócej niz 6 miesięcy. Osoby z tej kategorii, które płacą dodatkowe, dobrowolne składki na ubezpieczenia chorobowe, otrzymują zasiłek od pierwszego dnia choroby. Od dnia 1 stycznia 2010 roku, maksymalny zasiłek chorobowy wynosi 3760 DKK/tygodniowo Urlop macierzyński i związany z tym zasiłek Pracujący rodzice w Danii są uprawnieni maksymalnie do 52 tygodni urlopu macierzyńskiego wraz z dodatkiem na zwrot kosztów utrzymania. Cięzarna kobieta moze skorzystać z urlopu macierzyńskiego na cztery tygodnie przed planowaną datą porodu i jest zobowiązana korzystać z tego świadczenia przez dwa tygodnie po porodzie. Na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez lekarza, urlop mozna rozpocząć wcześniej z powodów zdrowotnych. Po porodzie matka dziecka uprawniona jest do 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a ojciec do dwóch tygodni urlopu w ciągu 14 tygodni od urodzenia się dziecka. Po tym okresie rodzicom wspólnie przysługuje jeszcze dodatkowe 32 tygodnie urlopu. Podczas trwania urlopu macierzyńskiego istnieje mozliwość wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu. Zasiłek macierzyński jest płatny przez gminę lub pracodawcę, któremu gmina zwraca następnie kwotę wypłaconego pracownikowi zasiłku. str. 6

7 7.11. Świadczenia z tytułu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych Wszyscy zatrudnieni w Danii objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym w zakresie wypadków przy pracy. Niektóre osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia jak np. rybacy i właściciele statków muszą ubezpieczyć się osobno. Do ubezpieczenia mozna wybrać którąkolwiek z funkcjonujących na rynku firm ubezpieczeniowych. Koszty bezpieczenia ponosi pracodawca. Musi on zgłosić wypadek przy pracy w ciągu 8 dni od jego daty. Jezeli tego nie uczyni, rodzina lub sam poszkodowany mogą zgłosić wypadek do firmy ubezpieczeniowej w ciągu roku od wystąpienia wypadku. Wypadki w drodze do i z pracy nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje wypadki, oraz wiele chorób zawodowych. Świadczenia z ubezpieczenia obejmują m.in.: leczenie i rehabilitację, rekompensatę za niezdolność do wykonywania pracy, odszkodowanie za trwałe kalectwo, rentę, czasowe wsparcie dla członków rodziny w wypadku śmierci. Świadczenia te wypłaca firma ubezpieczeniowa. Renta, jak i odszkodowania, mogą być takze wypłacane w innym kraju członkowskim UE lub EOG. Szczegóły dotyczące wypadków przy pracy znaleźć mozna na stronie internetowej National Board of Industrial Injuries: Zasiłki rodzinne Ubezpieczeniem objęci są wszyscy obywatele Danii, cudzoziemcy mieszkający w Danii przynajmniej 1 rok (3 lata dla specjalnego zasiłku) oraz cudzoziemcy objęci specjalnymi umowami, mający dzieci w wieku ponizej 18 lat. Wszyscy pracujący, w związku z płaconymi przez siebie podatkami, mają prawo do zasiłków rodzinnych na kazde dziecko, które nie ukończyło 18 roku Zycia. JeZeli zarówno dziecko jak i rodzice są zarejestrowani w Rejestrze Ludności, zasiłek wypłacany jest automatycznie I zwyczajowo przelewany na konto matki dziecka. JeZeli dziecko przebywa w innym kraju, nalezy wystąpić do urzędu gminy o przyznanie zasiłku. Zasiłki nie są związane z wysokością przychodów rodziców i nie są opodatkowane. Zalezą natomiast od wieku dziecka. Im dziecko jest starsze, tym zasiłek nizszy. Wysokość zasiłków kształtuje się następująco w poszczególnych grupach wiekowych: Od 1 stycznia 2010 roku wysokość zasiłków kształtuje się następująco: 0 2 lat DKK rocznie, 3 6 lat DKK rocznie, 7 17 lat DKK rocznie. Poza podstawowym zasiłkiem rodzinnym istnieją takze dodatkowe zasiłki porodowe, adopcyjne, zasiłki dla sierot oraz dla dzieci wychowujących się w rodzinach niepełnych Emerytura W Danii funkcjonują trzy systemy zabezpieczenia na wypadek starości (3 filary): - system powszechny oparty na miejscu zamieszkania (nieskładkowy), - uzupełniający system emerytalny ATP (oparty na zawodowych systemach emerytalnych, składkowy), - specjalny system emerytalny SP (oparty na indywidualnych systemach oszczędnościowych). Ubezpieczeniem emerytalnym objęci są: - w systemie powszechnym - wszyscy mieszkańcy Danii, - w uzupełniającym systemie ATP - obowiązkowo wszystkie osoby w wieku lat, pracujące 9 i więcej godzin tygodniowo, osoby, które otrzymują dzienne zasiłki chorobowe, zasiłki porodowe, zasiłki z tytułu adopcji lub bezrobocia albo uczestniczą w programie szkolenia. Dobrowolnie objęte są osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę, rentę inwalidzką lub otrzymują przejściowy dochód (podczas bezrobocia) oraz pracownicy etatowi mający niedochodowe zajęcie, jeśli płacili składki przez ponad 3 lata. Pełna emerytura przysługuje osobom, które ukończyły 65 rok Zycia i mieszkają w Danii przez co najmniej 40 lat po przekroczeniu 15 roku Zycia. JeZeli dana osoba mieszka w Danii krócej, jej emerytura będzie zmniejszana o 1/40 za kazdy rok krótszego pobytu. Omawiana emerytura jest świadczeniem bezskładkowym. Emerytura składa się z kwoty podstawowej DKK rocznie (przy spełnionym warunku zamieszkiwania w Danii przez 40 lat), jednakowej dla wszystkich i moze być pomniejszana, jezeli emeryt uzyskuje jeszcze dochody ze świadczenia pracy. Emerytura uzupełniana jest dodatkiem w wysokości DKK, uzaleznionym od łącznej sumy str. 7

8 dochodów emeryta i jego współmałzonka Emerytura uzupełniająca Emerytury uzupełniające pochodzą z dodatkowych programów emerytalnych, które są obowiązkowe dla osób pracujących więcej niz 9 godzin tygodniowo. Poziom tej emerytury jest wprost proporcjonalny do płaconych składek emerytalnych. Składki są opłacane w 1/3 przez pracownika a w 2/3 przez pracodawcę, a ich poziom zalezy od ilości przepracowanych tygodniowo godzin. Np. wysokość składki na ATP w 2010 r. dla pracownika zatrudnionego na cały etat, pracującej w wymiarze przekraczającym 117 godzin miesięcznie - wynosi łącznie 270 DKK miesięcznie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: Renta inwalidzka Prawo uznaje za inwalidę osoby w wieku lat, których zdolność do pracy jest czasowo zmniejszona co najmniej o połowę ze względu na umysłową lub fizyczną ułomność. Ubezpieczeniem z tytułu inwalidztwa w systemie powszechnym objęci są wszyscy mieszkańcy Danii. Świadczenia waloryzowane są corocznie w zalezności od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość renty uzalezniona jest od stopnia inwalidztwa i przyczyn społecznych. Po osiągnięciu wieku lat renta jest automatycznie zamieniana na emeryturę. Świadczenia są waloryzowane corocznie, w zalezności od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenia z tytułu inwalidztwa mozna łączyć z pracą, jednakze wówczas wysokość świadczenia zostanie obniz ona Wcześniejsza emerytura Pomimo, iz wiek emerytalny w Danii to 65 lat, mozna starać się o przejście na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 60 roku zycia. Spełnione być przy tym muszą następujące warunki: - nalezy mieć stały pobyt na terenie Danii, - być członkiem któregoś z funduszy ubezpieczeń od bezrobocia przez co najmniej 25 lat. Omawiana tu emerytura nie jest wypłacana osobom mieszkającym przez dłuzszy czas za granicą. Aby ją otrzymać nalezy złozyć podanie do ww. funduszu ubezpieczeń od bezrobocia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: Powrot z Danii do kraju po dłuzszym okresie zatrudnienia Przed powrotem do kraju po dłuzszym okresie zatrudnienia w Danii, nalezy pobrać druk E-301, który ewidencjonuje okres zatrudnienia oraz opłacania składek na fundusz ubezpieczenia przed bezrobociem. Jezeli pracownik był członkiem ww. funduszu, z podaniem o wydanie druku E-301 nalezy zwrócić się do tego funduszu. W przypadku nieuczestniczenia w funduszu, druk E-301 będzie jedynie dokumentował okresy zatrudnienia, a z podaniem o jego wystawienie nalezy wrócić się do Narodowej Dyrekcji Pracy (Arbejdsdirektoratet) Osoby, które 14 dni przed opuszczeniem Danii zwrócą się do SKAT, mogą liczyć na wyliczenie nadpłaconego podatku lub określenie kwoty, jaką będą musiały z tytułu podatku dopłacić. W pierwszym przypadku pieniądze zostaną przekazane po upływie około miesiąca - jezeli kwota zwrotu wyniesie co najmniej 20% łącznego podatku i przekroczy 1000 DKK Pracownicy tymczasowi Przed powrotem do kraju po dłuzszym okresie zatrudnienia w Danii, nalezy pobrać druk E-301, który ewidencjonuje okres zatrudnienia oraz opłacania składek na fundusz ubezpieczenia przed bezrobociem. Jezeli pracownik był członkiem ww. funduszu, z podaniem o wydanie druku E-301 nalezy zwrócić się do tego funduszu. W przypadku nie uczestniczenia w funduszu, druk E-301 będzie jedynie dokumentował okresy zatrudnienia, a z podaniem o jego wystawienie nalezy wrócić się do Narodowej Dyrekcji Pracy (Arbejdsdirektoratet) Osoby, które 14 dni przed opuszczeniem Danii zwrócą się do SKAT, mogą liczyć na wyliczenie nadpłaconego podatku lub określenie kwoty, jaką będą musiały z tytułu podatku dopłacić. W pierwszym przypadku pieniądze zostaną przekazane po upływie około miesiąca - jezeli kwota zwrotu wyniesie co najmniej 20% łącznego podatku i przekroczy 1000 DKK. Przygotowano przez JobSupply Polska Sp. z o.o. na podstawie Poradnika dla polskiego przedsiebiorcy w Danii opracowanego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze. Wersja: Lipiec 2011 str. 8

9 ... Cz.2. Istotne informacje dla nowych pracownikow BlueCollar ApS 1. Zasady odnoszace sie do choroby Nieobecnosc w pracy spowodowana choroba nalezy zglosic najpozniej 30 minut przed planowanym rozpoczeciem pracy, wysylajac SMS na numer o tresci: IMIE NAZWISKO + FIRMA+ POWOD NIEOBECNOSCI. Jezeli nieobecnosc trwa dluzej niz 1 dzien, nalezy o tym fakcie rowniez poinformowac koordynatora. Warunkiem bezwzglednym wyplaty pieniedzy chorobowych jest poinformowanie o nieobecnosci w wyzej opisanej formie. Jezeli nieobecnosc z powodu choroby trwac bedzie dluzej niz jeden dzien, warunkiem wyplacenia pieniedzy chorobowych jest wizyta u lekarza oraz uzyskanie odpowiedniego zaswiadczenia lekarskiego. Firma nasza z zasady honoruje zwolnienia lekarskie wystawiane przez lekarzy na terenie Danii. Wiecej informacji w tym temacie udzielic moze Ci koordynator. 2. Zasady zwiazane z urlopami. O urlop wypoczynkowy ubiegac sie mozna po uplywie 2 miesiecy od momentu zatrudnienia w naszej firmie. Wniosek zlozyc nalezy w formie owej badz pisemnej. Powinien zawierac on nastepujace dane: IMIE I NAZWISKO, FIRMA, DATY URLOPU. Po zlozeniu wniosku odpowiemy, jak tylko sprawa zostanie uzgodniona z odpowiednimi osobami. Dodac nalezy, ze wnioski urlopowe kierowac nalezy tylko i wylacznie do pracownikow BlueCollar. Podyktowane jest to porozumieniami z firmami, do ktorych pracownicy sa kierowani. Prosze nie zalatwiac powyzszych spraw na wlasna reke, co pozwoli uniknac niepotrzebnych bledow i komplikacji. Wiecej informacji w tym temacie udzielic moze Ci koordynator. 3. Karta podatkowa. Do naliczenia wyplaty pracodawca w Danii potrzebuje karte podatkowa pracownika, w ktorej Urzad Podatkowy- SKAT ustala osobiste warunki naliczania wynagrodzenia. Firma BlueCollar ApS pomaga swoim pracownikom w otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej (Skattepersonnummer) oraz karty podatkowej (Skattekort). Nadanie numeru identyfikacji podatkowej oraz karty podatkowej trwa zwykle ok. 2-4 tygodni (firma BlueCollar ApS nie bierze odpowiedzialnosci za czas trwania procedury), dlatego wazne jest jak najszybsze przedlozenie dokumetow i informacji, o jakie zostaniecie poproszeni w trakcie rekrutacji badz przez pracownika BlueCollar ApS. Do momentu uzyskania karty podatkowej wyplacana bedzie co tydzien zaliczka w kwocie 1000 DKK, na konto przez Ciebie wskazane. Dokumenty niezbedne do uzyskania Skattepersonnummer oraz Skattekort: - dowod osobisty lub paszport- kopia - poswiadczenie zameldownaia w Polsce (CFR1 z Urzedu Skarbowego lub Zaswiadczenie o zameldowaniu w Polsce z urzedu miasta- w jezyku angielskim lub dunskim) - w przpadku osob zonatych/zameznych- akt malzenstawa na druku europejskim - w przypadku osob mieszkajacych na terenie Danii z rodzina- CPR malzonka - dodatkowe informacje, jezeli zajdzie potrzeba. Wiecej informacji w tym temacie udzielic moze Ci koordynator. 4.Certyfikat rezydencji/statsfrovaltning Osoby zatrudnione na terenie Danii w okresie dluzszym niz 3 miesiace zobowiazne sa do zarejestrowania sie w urzedzie Statsforvaltning. Stosowne formularze oraz wszelkie niezbedne informacje w tym zakresie przekazane beda Tobie przez pracownika BlueCollar ApS. 5.Tymczasowe zolte karty Kazda osoba pracujaca na podstawie dunskiej umowy o prace podlega dunskiemu systemowi ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie, nie musi pokrywac kosztow leczenia. W imieniu osoby, ktora podejmuje pierwszy raz prace w Danii, firma BlueCollar ApS sklada wniose o wydanie str. 9

10 *tymczasowej zoltej karty* (sygesikringbevis), ulatwiajacej wizyty lekarskie w pierwszym okresie pobytu w Danii. Wniosek skladany jest w gminie Odense (adres, gdzie zarejestrowana jest firma), gmina Odense wysyla karte na wskazany polski adres pracownika. Do karty zalaczany jest druk e- 106, na podstawie ktorego korzystac moze z pomocy lekarskiej w Polsce pracownik jak i jego rodzina. Firma BlueCollar ApS nie bierze odpowiedzialnosci za czas uzyskania *tymczasowej zoltej karty*, zalezy on od gminy Odense. Wiecej informacji w tym temacie udzielic moze Ci koordynator. 6.Zasady poruszania sie na terenie Danii samochodami zarejestrowanymi w innych krajach. Przepisy dunskie zezwalaja na poruszanie sie na terenie Danii samochodami zarejestrowanymi w innych krajach Unii Europejskiej osoba nie majacym stalego pobytu w Danii, przez pierwszy rok pobytu lub w ciagu 185 dni w ciagu pierwszego roku pobytu, na podstawie pozwolenia wydawanego przez oddzial urzedu podatkowego- SKAT, odpowiedzialnego za rejestracje pojazdow. Kazda osoba chcaca poruszac sie swoim samochodem legalnie na terenie Danii powinna wyslac stosowny wniosek Do wniosku zalaczyc nalezy kopie umowy o prace oraz kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu jakim sie poruszasz. Radzimy przed wyslaniem zrobic kopie wniosku oraz wyslac go przesylka *za pokwitowaniem odbioru*, bedzie to Twoj dowod ze zlozyles wniosek, zanim otrzymasz odpowiedz od urzedu. W sytuacji, gdy otrzymasz odmowe pozwolenia na poruszanie sie na terenie Danii swoim samochodem zarejestrowanym w innym kraju, nalezy samochod niezwlocznie zarejestrowac w Danii lub wywiezc z dunskiego terytorium. W razie potrzeby pracownik BlueCollar ApS pomoze Ci dokonac tej formalności jednakze BlueCollar ApS nie bierze odpowiedzialnosci za czas trwania powyzszej procedury. 7.Regulamin mieszkaniowy dla osob korzystajacych z mieszkan oferowanych przez BlueCollar ApS 1. Firma BlueCollar ApS udostępnia odplatanie mieszkanie, dom lub miejsce w hotelu pracowniczym. Wysokość opłaty może być różna i wachac się w zależności od ilości lokatorów lub kosztow poniesionych przez firmę BlueCollar ApS. 2. Mieszkania wyposażone sa w niezbędne meble, za które odpowiedzialni sa mieszkańcy. 3. W momencie wprowadzenia się do nowo udostępnionego mieszkania pracownicy proszeni sa o sprawdzenie stanu mieszkania pod katem wad technicznych, usterek bądź zniszczen i poinformowanie o ewentualnych szkodach pracownika firmy BlueCollar ApS bądź innej uprawnonej osoby udostępniającej mieszkanie. Niezgloszone szkody moga zostac przypisane mieszkancom. 4. Po opuszczeniu mieszkania osoba upoważniona przez firme BlueCollar ApS, dokonuje sprawdzenia stanu mieszkania. 5. W razie stwierdzenia zniszczeń, bądź brakow w wyposażeniu, odpowiedzialność finansowa mieszkańcy ponoszą solidarnie, chyba ze osoba odpowiedzialna przyzna się w formie pisemnej. 6. W mieszkaniach/domach udostępnianych przez firmę BlueCollar ApS obowiązuje cisza nocna w godzinach W mieszkaniach/domach udostępnianych przez firmę BlueCollar ApS maja prawo mieszkać jedynie pracownicy firmy BlueCollar ApS. Osoby trzecie maja prawo mieszkać tylko za zgoda przedstawiciela firmy BlueCollar ApS oraz po uiszczeniu opłaty. W razie niezastosowania się pracownik goszczący osobę trzecia poniesie koszt czynszu za nia lub wypowiedziane mu zostanie mieszkanie ze skutkiem natychmiastowym. 8. Pracownicy korzystający z mieszkań/domow firmy BlueCollar ApS mogą gościć osoby trzecie jednak ponoszą wszelkie koszty finansowe szkod oraz brakow w sprzęcie na danym mieszkaniu. 9. W każdy czwartek pracownicy zobowiązani sa do podania stanu licznikow (za pomocą SMS lub a) odpowiedzialnemu pracownikowi firmy BlueCollar ApS. 10. W mieszkaniach/ w domach udostępnianych przez firmę BlueCollar ApS obowiązuje bezwzględny zakaz nadużywania alkoholu i innych używek. 11. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Jeżeli w mieszkaniu/domu znajdują się czujniki dymu lub jest informacja o zakazie palenia, palenie jest zakazane. 12. Mieszkańcy zobowiązani sa do utrzymywania czystości na mieszkaniach/domach udostępnianych przez firmę BlueCollar ApS. W razie nie zastosowania się zostaną pociągnięci do odpowiedzialności finansowej. str. 10

11 13. Trzymanie zwierząt domowych w mieszkaniu/domu udostępnianym przez firmę BlueCollar ApS jest zabronione. 14. Zwrot depozytu płatnego w wysokości 1000DKK uzależniony jest od warunkow panujących w mieszkaniu/domu udostępnianym pracownikowi. Oznacza to, ze może zostac on przeznaczony przez firmę BlueCollar ApS na pokrycie kosztow odnowienia mieszkania/domu, ponownego umeblowania, dokonania napraw, wysprzątania lub innych. 15. W razie nie zastosowania się do punktow powyższego regulaminu firma BlueCollar ApS ma prawo wypowiedzieć umowe najmu lokalu ze skutkiem natychmiastowym. 8. Kontakt z biurem Pracodawcy BlueCollar ApS Adres biura: BlueCollar ApS, Petersmindevej 2A, 5000 Odense C Godziny otwarcia: Pon.-Czw. od 8.00 do 16.00, Pt. od 8.00 do W razie gdybys chcial przyjechac do biura prosimy o wczesniejsze telefoniczne umowienie wizyty pod nr lub nr koordynatora Pawla Boniewskiego Koordynator dostepny jest pod numerem telefonu komorkowego codziennie od poniedzialku do piatku miedzy godzinami 8.00 i Po godzinie oraz w weekendy kontaktowac sie mozna jedynie w sytuacjach alarmowych, nie cierpiacych zwloki, wysylajac SMS. Nowych pracownikow prosimy, by jak najszybciej po przyjezdzie do Danii zaopatrzyli sie w dunski zestaw startowy do telefonu komorkowego, znacznie ulatwi to kontakt, ktory w glownej mierze odbywa sie telefonicznie. Przygotowane przez BlueCollar Aps Przyjmuje do wiadomości zasady odnoszące się do nowych pracownikow BlueCollar ApS* Data i czytelny podpis: * należy podpisac i odesłać na adres JobSupply Polska Sp. z o.o. w momencie podpisywania umowy przedwstępnej z JobSupply Polska Sp. z o.o. oraz umowy o prace z BlueCollar str. 11

Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06

Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06 Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06 2 Podatek od dochodów osób prawnych, czyli CIT, stanowi średnio 8 proc. całości wpływów podatkowych w Danii. Natomiast podatek od dochodów osób fizycznych składa

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Wiadomości Wtorek, 18 października 2011 Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uprzejmie przypomina, iż osoby zgłaszające się po poradę lekarską powinny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Nazwisko beneficjenta beneficjenta beneficjenta Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. i adres biura z SEES Telefon {Wpisz numer telefonu} Tekstfon 0300 200

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (środa, 16 marzec 2011) - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW WWW.PAHR.IE POLISH SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW Numer PPS Personal Public Service Number (odpowiednik numeru pesel), unikalny numer wydawany osobom, które

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

Pomoc w rozliczeniu podatku. Kindergeld - zasiłek rodzinny. Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop

Pomoc w rozliczeniu podatku. Kindergeld - zasiłek rodzinny. Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop Niemcy Pomoc w rozliczeniu podatku Kindergeld - zasiłek rodzinny Elterngeld - świadczenie wychowawcze Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop Smuda Consulting - intertax24 Zwrot podatku Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Strona1 REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ)

Strona1 REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ) REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Część I. Dane osoby wypełniającej oświadczenie: Imię i nazwisko. Obywatelstwo... Nr PESEL. Adres zamieszkania... Nr telefonu ..

Część I. Dane osoby wypełniającej oświadczenie: Imię i nazwisko. Obywatelstwo... Nr PESEL. Adres zamieszkania... Nr telefonu  .. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ Ujednolicony tekst REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ uchwalonego Zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 05.04.2011r. oraz Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne?

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Pracując za granicą zastanawiamy się niejednokrotnie, czy mamy prawo do świadczeń rodzinnych Co

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego Bardzo wielu pracowników wyjeżdża z Polski w celach zarobkowych do Niemiec i Holandii. W obu tych krajach istnieją inne systemy podatkowe, a procedury zwrotu podatku dochodowego znacznie się różnią. Kto

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy DANIA SPIS TREŚCI 2 Praca w Danii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Danii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do duńskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej działalności

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Prawo do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej Prawo do renty socjalnej 1 1 Ujęcie teoretyczne Renta socjalna dotyczy problematyki dostarczenia podstawowych środków utrzymania osobom, które nie są w stanie zapewnić ich własną pracą lub nabytymi świadczeniami

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o:

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2015 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 2 We Włoszech funkcjonuje dość skomplikowany system świadczeń społecznych. Dwie podstawowe instytucje zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo