External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski"

Transkrypt

1 External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1

2 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na biurku 8 Wybór interfejsu USB lub Ethernet 8 Podłączanie dysku NAS przez złącze USB 10 Przechowywanie i przesyłanie danych za pomocą złącza USB 10 Odłączanie dysku NAS od komputera PC lub Macintosh 11 Podłączanie dysku NAS przez złącze Ethernet 12 Konta użytkowników dysku NAS 12 Podłączanie dysku NAS do sieci LAN 13 Narzędzie administracyjne w przeglądarce WWW 16 Login administratora 16 Podstawowe ustawienia wstępnej konfiguracji 17 Ustawianie języka, hasła, nazwy hosta, adresu IP oraz godziny 17 Dodawanie nowego konta użytkownika 18 Dodawanie nowej grupy 21 Dodawanie nowego folderu współdzielonego 21 2

3 Korzystanie z dysku NAS przez złącze Ethernet 23 Udostępnianie plików w systemie Windows 24 Okno dialogowe Uruchom 24 Przeglądanie okna Otoczenie sieciowe 24 Okno dialogowe Wyszukaj 25 Przeglądanie okna Mój komputer 25 Udostępnianie plików w systemie Mac OS X 25 Podłączanie urządzeń USB 25 Podłączanie drukarki 26 Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB 27 Informacje dla administratora dysku NAS 28 Użytkownicy i grupy 30 Zarządzanie użytkownikami 30 Zarządzanie grupami 31 Pliki i drukowanie 32 Serwer plików 32 Ustawienia systemu Windows 32 Ustawienia serwera FTP 33 Ustawienia serwera NFS 33 Ustawienia dostępu gości 33 Zarządzanie udziałami 34 Serwer drukarki 35 System 35 Ustawienia sieci 35 Ustawienia daty i godziny 35 3

4 Wyłącz serwer 36 Informacje 36 Korzystanie z dysku 36 Powiadamianie o błędach 36 Usługi monitorowania 37 Częstotliwość sprawdzania 37 Powiadamianie pocztą 37 Powiadamianie wyskakującym okienkiem 37 Usługi sieciowe 37 Serwer DHCP 37 Bonjour 38 Konserwacja 38 Narzędzia dyskowe 38 Formatowanie 39 Skanowanie 39 Odmontowywanie 39 Szczegóły 40 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 40 Zapisz konfigurację 40 Przywróć konfigurację 41 Zerowanie do ustawień fabrycznych 41 Pliki dziennika 41 Dziennik serwera Samba 41 Dziennik serwera FTP 41 Dziennik serwera DHCP 42 4

5 Dziennik systemowy 42 Dziennik administratora 42 Informacje o koncie 42 Wyloguj 42 Pomoc techniczna 43 Warunki ograniczonej gwarancji 43 Prawa autorskie 44 Zgodność z przepisami FCC 44 Informacje dotyczące WEEE 45 Deklaracja WE 46 Zgodność z dyrektywą RoHS 46 5

6 Wprowadzenie Niniejszy dysk NAS firmy Verbatim jest wszechstronnym zewnętrznym twardym dyskiem sieciowym, cechującym się pamięcią masową o dużej wydajności oraz możliwością podłączenia przez interfejs USB 2.0 o dużej szybkości lub przez Ethernet. Po prawidłowym podłączeniu dysku do sieci lub komputera będzie można z niego korzystać tak samo jak z każdego innego dysku twardego do przechowywania danych i wykonywania kopii zapasowych. Przed rozpoczęciem korzystania z dysku NAS należy zapoznać się z kilkoma istotnymi informacjami o produkcie. Elementy sterujące, złącza i wskaźniki Najpierw należy zapoznać się z funkcjami urządzenia Panel przedni Na panelu przednim znajduje się jedynie przycisk ON/OFF, jak pokazano na rysunku poniżej Przycisk ON/OFF Po prawidłowym podłączeniu przewodu zasilania do dysku i gniazda zasilania można nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć dysk. Zaświeci się zielona dioda na przycisku, sygnalizując, że urządzenie jest włączone. Aby wyłączyć dysk, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF. Dioda LED będzie świecić się przez około 15 sekund, w trakcie których wewnętrzne oprogramowanie dysku wyłączy go w sposób kontrolowany. Następnie dioda LED zgaśnie, co oznacza całkowite wyłączenie dysku. 6

7 Panel tylny Na panelu tylnym znajdują się złącza interfejsów oraz (we wgłębieniu) mikroprzełącznik służący do zerowania urządzenia. Patrz rysunek poniżej Przycisk zerowania. Jeśli występują problemy z połączeniem się dysku z siecią lokalną (LAN) bądź też dysk zawiesza się, wciśnij na chwilę przycisk zerowania końcem spinacza. Spowoduje to wyzerowanie urządzenia, podobne do ponownego uruchomienia komputera. Jeśli problem występuje nadal lub jeśli użytkownik nie jest pewien obecnych ustawień (na przykład zapomniał hasła administratora), należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania przez 5 sekund. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia. Złącze wejściowe DC. Podłącz kabel DC załączonego zasilacza AC do złącza wejściowego DC. Złącze USB-A. Złącze to służy do podłączenia, drukarki, dysku flash lub innego urządzenia pamięci masowej USB. Złącze USB-B. Złącze to służy do podłączenia dysku NAS do komputera przez interfejs USB. Patrz poniżej temat Wybór interfejsu USB lub Ethernet. Złącze Ethernet Jeśli zamierzasz łączyć się z siecią LAN przez interfejs Ethernet, użyj tego złącza do podłączenia dysku do urządzeń sieciowych. Patrz poniżej temat Wybór interfejsu USB lub Ethernet. 7

8 O twardym dysku Niniejszy zewnętrzny dysk twardy jest wstępnie podzielony na trzy partycje. Na największej partycji, wstępnie sformatowanej w systemie plików FAT32, można składować dane przez złącze USB lub Ethernet. Pozostałe dwie partycje, w formacie EXT2 (system Linux), są używane przez wewnętrzne oprogramowanie dysku NAS do obsługi różnych funkcji sieciowych produktu. Uwaga: Pojemność dysku jest zależna od modelu. System operacyjny użytkownika może podawać pojemność o kilka gigabajtów mniejszą. 1 GB = bajtów. Dysk twardy jest złożonym elektronicznym systemem pamięci masowej, należy więc obchodzić się z nim ostrożnie, podobnie jak z wrażliwym laptopem lub innym najnowszym produktem elektroniki konsumenckiej. Nie należy wystawiać dysku na działanie wstrząsów, wysokich temperatur lub silnych pól magnetycznych. Aby wydłużyć okres eksploatacji dysku NAS, należy wyłączać go, gdy nie jest używany. Ustawienie dysku NAS na biurku Dysk NAS należy położyć na solidnym biurku lub stole, usuwając z otoczenia zbędne przedmioty mogące blokować przepływ powietrza wokół urządzenia. Dysk zaprojektowano tak, aby pracował, leżąc poziomo na gumowych nóżkach lub stojąc pionowo na załączonej podstawce. W obu położeniach należy uważać, aby nie blokować otworów wentylacyjnych. Przy ustawieniu pionowym należy ułożyć dysk tak, aby przycisk ON/OFF znajdował się u góry. Wybór interfejsu USB lub Ethernet Aby zainstalować i użytkować dysk NAS, użytkownik musi podjąć decyzję, który interfejs bardziej odpowiada jego potrzebom. Dzięki elastyczności dysku NAS używany interfejs można zawsze zmienić później, zależnie od aplikacji lub środowiska komputerowego. Nie należy jednak nigdy próbować jednocześnie podłączać dysku przez interfejs USB-B i Ethernet. Ostrzeżenie: Nie należy podłączać dysku jednocześnie przez interfejs USB-B i Ethernet. 8

9 Jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanej sieci LAN bądź chce używać dysku przede wszystkim jako dodatkowej pamięci masowej pojedynczego komputera, powinien wybrać podłączenie przez interfejs USB. Informacje na temat instalacji i korzystania z dysku NAS przez interfejs USB znajdują się w następnym temacie. Jeśli komputer PC jest podłączony do ethernetowej sieci LAN (przewodowej lub bezprzewodowej), a dysk ma służyć głównie jako pamięć masowa współdzielona przez dwa lub więcej komputerów, należy wybrać połączenie przez interfejs Ethernet. Na poniższym rysunku pokazano przykładową konfigurację sieci LAN. Ostrzeżenie: należy pamiętać, że dane zapisywane na dysku za pomocą połączenia ethernetowego są przechowywane na tej samej partycji FAT32, która jest dostępna za pomocą połączenia USB-B. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, jeśli chce się tymczasowo przenieść dysk sieciowy na inny komputer niepodłączony do sieci LAN, a jednocześnie nadal mieć możliwość odczytywania zapisanych na nim danych. Ponieważ większość komputerów posiada port USB, można podłączyć dysk przez złącze USB-B i uzyskać dostęp do uprzednio zapisanych danych. Jeśli jednak na dysku znajdują się informacje poufne, które użytkownik zapisał, wykorzystując funkcje ochrony hasłem w środowisku NAS, może być pożądane powzięcie specjalnych środków w celu ochrony tych danych przed wyświetleniem podczas łączenia się z nim przez złącze USB-B. Szczegółowe informacje dotyczące haseł użytkowników i innych funkcji sieciowych znajdują się w dalszej części podręcznika, w temacie Podłączanie dysku NAS przez złącze Ethernet, gdzie podano, jak zainstalować i obsługiwać dysk NAS przez złącze Ethernet. 9

10 Podłączanie dysku NAS przez złącze USB Podłączanie dysku NAS do komputera PC lub Macintosh przez złącze USB jest bardzo proste. Należy postępować według poniższych kroków. Uwaga: Komputery z systemem Windows 98 SE wymagają pobrania dodatkowego oprogramowania ze strony internetowej firmy Verbatim. Patrz temat Uzyskiwanie pomocy Podłącz załączony zasilacz AC do dysku NAS, a następnie do gniazdka w ścianie, za pomocą załączonego przewodu zasilacza. Następnie naciśnij przycisk ON/OFF na przednim panelu dysku NAS. Na końcu podłącz załączony kabel USB do portu USB-B w dysku NAS oraz do wolnego portu USB w komputerze. Dysk NAS zostanie zamontowany automatycznie, a w oknie Mój komputer (Windows) lub na pulpicie (Macintosh) zostanie wyświetlona nowa ikona. Uwaga: Jeśli korzystasz z portu USB 1.1 w systemie Windows, może zostać wyświetlone poniższe ostrzeżenie: Podłączono urządzenie USB o dużej szybkości do koncentratora USB nieobsługującego dużej szybkości. Nie oznacza to, że wystąpił problem, ponieważ dysk NAS jest kompatybilny zarówno z portem USB 1.1, jak i USB 2.0. Zamknij okno komunikatu i kontynuuj instalację. Jednakże w takim wypadku dysk NAS będzie działał jedynie z prędkościami obsługiwanymi przez port USB 1.1. Przechowywanie i przesyłanie danych za pomocą złącza USB Po podłączeniu dysku do komputera przez złącze USB-B można uzyskać do niego dostęp i korzystać z niego tak jak z każdego innego dysku wymiennego. = Można przeciągać pliki na ikonę urządzenia, aby je skopiować, wybierać urządzenie w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz oraz usuwać zapisane w nim pliki. Informacje dotyczące kopiowania, otwierania lub usuwania plików można znaleźć w dokumentacji komputera. 10

11 Odłączanie dysku NAS od komputera PC lub Macintosh Po podłączeniu dysku NAS przez interfejs USB-B można go podłączać i odłączać bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Aby w dowolnym momencie odłączyć dysk, wykonaj następujące czynności. Dysk można także odłączyć w dowolnym momencie, gdy komputer jest wyłączonyf. Uwaga: Przy odłączaniu urządzenia należy zachować ostrożność i postępować według właściwej procedury. Samo odłączenie urządzenia bez zastosowania się do poniższych instrukcji może spowodować jego uszkodzenie i/lub utratę danych. Użytkownicy systemu Windows Jeśli pliki zapisane na dysku NAS są otwarte w aplikacjach, zamknij je. Kliknij przycisk Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku systemowym Z wyświetlonego menu wybierz dysk NAS. Po chwili system Windows wyświetli komunikat, że urządzenie można bezpiecznie usunąć. Użytkownicy systemu MAC OS 1. Jeśli pliki zapisane na dysku NAS są otwarte w aplikacjach, zamknij je. 2. Znajdź ikonę dysku NAS na pulpicie i przeciągnij ją do kosza. 11

12 Podłączanie dysku NAS przez złącze Ethernet Do instalacji dysku NAS przez złącza Ethernet wymagany jest wolny port ethernetowy w routerze lub przełączniku. Przed próbą nawiązania połączenia w sieci sugerujemy, aby zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi obsługi przez dysk NAS danych w sieci. Kluczem do zrozumienia tych informacji są podstawowe pojęcia kont użytkowników i folderów współdzielonych. Konta użytkowników dysku NAS Dysk NAS monitoruje dane zapisywane przez użytkowników sieciowych, zarządzając folderem docelowym danych (zwanym również folderem współdzielonym lub prościej udziałem ). Ponadto dysk NAS musi monitorować uprawnienia użytkowników do odczytu i zapisu danych w każdym z folderów. W tym celu tworzy się konta i grupy użytkowników. Grupa jest zbiorem kont poszczególnych użytkowników. Podczas przypisywania uprawnień dostępu do nowego udziału można przypisać je pojedynczym kontom użytkowników bądź też od razu całej grupie, podając jej nazwę. Domyślne ustawienia fabryczne obejmują dwa wstępnie zdefiniowane konta użytkownika, z których każde posiada osobne właściwości. Nazwy tych kont to: admin guest-share Z każdym z tych dwóch kont użytkowników skojarzony jest wstępnie zdefiniowany folder. Nazwa folderu jest taka sama jak nazwa skojarzonego z nim konta użytkownika. Nazwa guest-share jest również wstępnie zdefiniowana jako nazwa grupy. Ponadto istnieje wstępnie zdefiniowany folder o nazwie public, który początkowo nie jest skojarzony z żadnym kontem. Właściwości kont zostały podsumowane w poniższej tabeli. Wstępnie zdefiniowana nazwa public Grupa Konto użytkownika Folder (udział) public admin admin admin guest-share guest-share 12

13 Oto pozostałe początkowe właściwości wstępnie zdefiniowanych grup, kont i udziałów: Do należy dwóch członków, użytkownicy admin i guest-share. Tylko użytkownik admin ma dostęp do udziału public. Folder guest-share jest prywatnym folderem użytkownika guestshare. Oznacza to, że dostęp do tego folderu ma tylko użytkownik guest-share. Folder admin jest prywatnym folderem użytkownika admin. Oznacza to, że dostęp do tego folderu ma tylko użytkownik admin. Początkowe właściwości kont można zmienić za pomocą narzędzia administracji w przeglądarce WWW. Przed rozpoczęciem zapisywania danych na dysku (z wyjątkiem działania jako użytkownik admin lub guest-share) należy za pomocą narzędzia administracyjnego w przeglądarce WWW zdefiniować nowe konto użytkownika, podając nazwę użytkownika i hasło. Ponadto użytkownik ma możliwość zdefiniowania innych właściwości swojego konta. Na przykład każdemu użytkownikowi można opcjonalnie przydzielić jego własny folder, któremu automatycznie przypisywana jest nazwa identyczna z nazwą danego użytkownika. Użytkownikowi można również nadać uprawnienia odczytu bądź odczytu i zapisu w innych folderach na dysku. Podłączanie dysku NAS do sieci LAN Po zapoznaniu się z koncepcją kont użytkowników można przystąpić do podłączania dysku NAS do sieci LAN. Wykonaj następujące czynności (patrz rysunek poniżej) Upewnij się, że urządzenie sieciowe jest włączone oraz że sieć działa prawidłowo. Zaleca się postępowanie według wskazówek urządzenia sieci LAN w celu włączenia serwera DHCP. Czynność ta może być w dokumentacji urządzenia określona mianem automatycznego przypisywania adresu IP. 13

14 Ponieważ administrowanie ustawieniami dysku NAS będzie następować z poziomu przeglądarki WWW w komputerze PC lub Macintosh, upewnij się, że komputer jest włączony i podłączony do sieci LAN. Podłącz załączony kabel ethernetowy do złącza Ethernet dysku NAS oraz do przełącznika ethernetowego (100 Base T), routera przewodowego lub bezprzewodowego bądź punktu dostępu bezprzewodowego. Podłącz załączony zasilacz AC do dysku NAS, a następnie do gniazda w ścianie Naciśnij przycisk ON/OFF na przednim panelu dysku NAS. Zaświeci się zielona dioda LED, oznaczająca, że urządzenie zostało włączone. Poczekaj, aż dysk NAS uruchomi się i automatycznie skonfiguruje połączenie z siecią. W zależności od konkretnych ustawień i konfiguracji sieci LAN może to zająć kilka minut. Podczas automatycznej konfiguracji będą używane następujące protokoły: a. Klient serwera DHCP jest domyślnie włączony. Zatem router lub inny sprzęt sieci LAN udostępniający usługę DHCP automatycznie przydzieli adres IP do dysku NAS i zakończy łączenie z siecią. b. Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny w sieci odizolowanej, proces automatycznej negocjacji będzie kontynuował działanie na jeden z dwóch sposobów, zależnie od tego, czy włączony jest protokół Bonjour. Protokół Bonjour jest wbudowany w najnowsze wersje systemu Mac OS X; można go również opcjonalnie zainstalować w systemie Windows. 14

15 8. i. Protokół Apple Bonjour jest domyślnie włączony. Jeśli więc łączysz się z siecią izolowaną, która obsługuje protokół Bonjour, bez serwera DHCP, dysk NAS wynegocjuje adres IP w obsługiwanym przez protokół Bonjour zakresie x.x. Jeśli chcesz ustalić przydzielenie konkretnego adresu w tym zakresie, użyj funkcji sieciowej ping z parametrem sohonas lub sohonas.local. ii. Jeśli do dysku NAS uzyskiwano wcześniej dostęp w celu wyłączenia protokołu Bonjour, a dysk jest podłączany do sieci bez serwera DHCP, zostanie wykonana inna procedura automatycznej negocjacji. W takim przypadku dysk NAS automatycznie uruchomi swój wewnętrzny serwer DHCP. Spowoduje to przypisanie dyskowi NAS domyślnego adresu IP , a innym klientom serwera DHCP w sieci adresów z przedziału Po pomyślnym połączeniu z siecią dysk NAS będzie widoczny w sieci. Domyślna nazwa dysku to Sohonas. Dysk znajduje się w grupie roboczej sieci o nazwie Workgroup. W systemie Windows przejdź do okna Moje miejsca sieciowe / Cała sieć / Sieć Microsoft Windows / Grupa robocza, a w systemie Mac OS X do aplikacji Finder / Sieć / Grupa robocza. Po otwarciu okna urządzenia wyświetlane są następujące domyślne foldery: a. admin b. guest-share c. public Chociaż zapisywanie na dysku danych jest już możliwe, w tej chwili są na nim skonfigurowane tylko dwa domyślne konta użytkownika. Aby skonfigurować inne konta lub zmienić inne podstawowe ustawienia systemowe, sugerujemy kontynuowanie instalacji za pomocą narzędzia administracyjnego w przeglądarce WWW, opisanego w następnym temacie. 15

16 Narzędzie administracyjne w przeglądarce WWW Narzędzie administracyjne w przeglądarce WWW służy do modyfikowania wewnętrznych ustawień dysku NAS. Dostęp do niego można uzyskać za pomocą zainstalowanej przeglądarki WWW (takiej jak Internet Explorer lub Netscape). Aby można było uzyskać dostęp do narzędzia administracyjnego, komputer PC lub Macintosh powinien znajdować się w tej samej podsieci co dysk NAS. Login administratora IAby uzyskać dostęp do narzędzia administracyjnego, w większości wypadków wystarczy jedynie wprowadzić domyślną nazwę hosta (tj. //sohonas w systemie Windows lub //sohonas.local dla protokołu Bonjour) w pasku adresów przeglądarki. Jeśli z jakiegoś powodu w trakcie automatycznej konfiguracji do adresu IP dysku NAS nie została przypisana domyślna nazwa hosta, można alternatywnie wpisać w pasku adresów przeglądarki adres IP dysku. Jak wspomniano wcześniej, adres IP został przydzielony automatycznie przez router lub inne urządzenie sieciowe bądź też dysk przyjął jeden z adresów domyślnych ( x.x dla protokołu Bonjour lub dla innego protokołu). Jeśli adresy IP są przypisywane automatycznie przez router, informacje na temat sposobu ich przypisywania znajdują się w instrukcji obsługi routera. Po pobraniu pierwszej strony WWW z dysku NAS przez przeglądarkę w jej oknie wyświetli się następujący ekran logowania: 16

17 Na ekranie tym należy wpisać następującą domyślną nazwę użytkownika i hasło: Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin Podstawowe ustawienia wstępnej konfiguracji Wykonaj poniższe czynności z poziomu narzędzia administracyjnego, aby zdefiniować ustawienia podstawowe. Uwaga: Pełen opis wszystkich ustawień bardziej zaawansowanych funkcji znajduje się w dalszej części podręcznika, w temacie Informacje dla administratora dysku NAS. 1. Kliknij opcję Quick Setup (Szybka konfiguracja), aby rozwinąć grupę wyboru opcji. Ustawianie języka, hasła, nazwy hosta, adresu IP oraz godziny Specjalny kreator konfiguracji przeprowadzi Cię przez ustawienia języka interfejsu użytkownika, hasła administratora, nazwy hosta, adresu IP oraz godziny. 2. Wybierz opcję Wizard (Kreator). 3. Wybierz preferowany język z menu rozwijanego. Opcja Tak jak w ustawieniach przeglądarki spowoduje automatyczne ustawienie języka interfejsu zgodne z językiem wybranym w danej chwili w 17

18 przeglądarce. Jeśli język przeglądarki nie jest obsługiwany przez narzędzie administracyjne, domyślnie zostanie włączony język angielski. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Na następnym ekranie można zdefiniować nowe hasło dla użytkownika admin. Jeśli chcesz zachować obecne hasło, kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnego ekranu. Na następnym ekranie można zdefiniować nową nazwę hosta dysku NAS. Jeśli chcesz zachować obecną nazwę hosta, kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnego ekranu. Na następnym ekranie można wybrać automatyczny lub statyczny adres IP dysku NAS oraz adres serwera DNS. Zaleca się, aby urządzenia sieciowe miały możliwość udostępniania usługi DHCP, a ustawienia na tym ekranie były pozostawione przy wartościach fabrycznych. Alternatywnie jeśli sieć wymaga zdefiniowania adresów statycznych, można wprowadzić je w wyświetlanym formularzu. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić datę lub godzinę ręcznie bądź korzystając z dostępnego serwera NTP. Ustawienie poprawnej daty i godziny jest przydatne, ponieważ znacznikiem godziny są opatrywane opisane w dalszej części podręcznika wpisy dziennika stanu. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Next (Dalej). Ustawienia wybrane w poprzednich krokach są podsumowywane na ekranie końcowym, co umożliwia ich przejrzenie. Można przejść do poprzedniego ekranu i edytować ustawienia bądź kliknąć przycisk Complete (Zakończ), aby zachować ustawienia w wyświetlanej postaci. Dodawanie nowego konta użytkownika Następnie skonfiguruj konta użytkowników, klikając przycisk 9. Quick Setup (Szybka konfiguracja) / Add User (Dodaj użytkownika). 18

19 Na ekranie początkowym podaj nazwę użytkownika i hasło. Zaleca się, aby zawartość tych pól była zgodna z nazwą użytkownika i hasłem wprowadzanym zwykle przez użytkownika przy logowaniu się do systemu Windows lub Mac OS X. Nazwa użytkownika musi składać się z małych liter i mieć nie więcej niż 20 znaków alfanumerycznych, bez spacji. Nazwa użytkownika musi rozpoczynać się od litery. Uwaga: Jeśli obecna nazwa użytkownika systemu Windows zawiera spacje lub rozpoczyna się od cyfry, pożądane może być lekkie zmodyfikowanie tej nazwy, tak aby przyjęła ona postać wymaganą przez dysk NAS. W przypadku kont użytkowników systemu Mac OS X nazwa użytkownika jest automatycznie zapisywana bez spacji w polu o nazwie Krótka nazwa. W ten sposób pole Krótka nazwa ma już postać wymaganą przez dysk NAS. Należy również wprowadzić hasło. Hasło może mieć nie więcej niż 16 znaków alfanumerycznych, bez spacji. Jeśli pole hasła pozostanie niewypełnione, dysk NAS potraktuje je jako hasło puste. Oznacza to, że w przyszłości, łącząc się z dyskiem NAS przy użyciu tej nazwy użytkownika, nie będzie trzeba wprowadzać hasła. W wyświetlanym polu można opcjonalnie wprowadzić opis użytkownika. 19

20 Jeśli chcesz utworzyć folder prywatny, do którego dostęp ma tylko dany użytkownik sieci, zaznacz pole wyboru Utwórz folder prywatny. Do folderu tego nie można uzyskać dostępu z konta użytkownika admin ani żadnego innego. Folder automatycznie otrzyma nazwę identyczną z nazwą użytkownika. Ścieżka do nowo utworzonego folderu prywatnego zostanie automatycznie ustawiona jako /mnt/ide1. Chociaż w niektórych środowiskach dysk NAS obsługuje przydziały ilościowe ograniczające rozmiar kont użytkowników do maksymalnej przestrzeni dostępnej na dysku, funkcja ta jest niedostępna i nie można jej wybrać przy fabrycznych ustawieniach urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ domyślny format dysku FAT32 nie obsługuje przydziałów ilościowych. Jeśli przydziały ilościowe dla kont użytkowników są ważne, należy rozważyć przeformatowanie dysku na system EXT2 lub EXT3 według procedury opisanej w dalszej części podręcznika, w temacie Informacje dla administratora dysku NAS. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Na następnym ekranie można przypisać utworzonego użytkownika do istniejącej grupy. Jak wyjaśniono powyżej, początkowe ustawienia fabryczne udostępniają grupę domyślną o Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Na końcowym ekranie kreatora dodawania użytkownika można przypisać mu uprawnienia dostępu do zdefiniowanych w danej chwili udziałów. Oczywiście, jeśli wcześniej zaznaczono pole wyboru Utwórz folder prywatny w kroku 9, użytkownik automatycznie otrzymał uprawnienia odczytu/zapisu w swoim folderze prywatnym. Chociaż początkowe ustawienia fabryczne udostępniają trzy udziały domyślne (admin, guest-share i public), uprawnienia dostępu nowych użytkowników można skonfigurować tylko dla udziału public. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Complete (Zakończ). 20

21 Dodawanie nowej grupy 12. Następnie można opcjonalnie skonfigurować nową grupę. Jeśli nie chcesz teraz konfigurować grupy, możesz przejść do kroku 15. Rozpocznij konfigurację grupy, klikając przycisk Quick Setup (Szybka konfiguracja) / Add Group (Dodaj grupę) Na pierwszym ekranie wprowadź nazwę grupy. Nazwa grupy musi składać się z małych liter i mieć nie więcej niż 20 znaków alfanumerycznych, bez spacji. Nazwa grupy musi rozpoczynać się od litery. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Na następnym ekranie można przypisać do nowej grupy jednego lub więcej istniejących użytkowników. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Na następnym ekranie można przypisać do nowej grupy uprawnienia dostępu do udziałów. Dostęp do każdego z istniejących udziałów można skonfigurować jako brak dostępu, dostęp tylko do odczytu bądź pełny dostęp do odczytu lub zapisu. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Complete (Zakończ). Dodawanie nowego folderu współdzielonego 15. Ostatnia procedura ekranu Szybka konfiguracja umożliwia opcjonalne skonfigurowanie nowego udziału. Jeśli nie chcesz 21

22 w tej chwili konfigurować udziału, możesz wyjść z narzędzia administracji w sposób opisany w kroku 18. Rozpocznij konfigurację udziału, klikając przycisk Quick Setup (Szybka konfiguracja) / Add Share (Dodaj udział). 16. Na pierwszym ekranie wprowadź nazwę nowego udziału. Nazwa udziału musi składać się z małych liter i mieć nie więcej niż 20 znaków alfanumerycznych, bez spacji. Nazwa udziału musi rozpoczynać się od litery. Po wprowadzeniu nazwy automatycznie zostanie wyświetlona ścieżka do nowego udziału. W wyświetlanym polu można opcjonalnie wprowadzić opis udziału. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Na następnych dwóch ekranach można przypisać uprawnienia dostępu dla nowego udziału. Uprawnienia dostępu są definiowane oddzielnie dla protokołu SMB/CIFS i protokołu NFS. Uprawnienia dostępu dla protokołu SMB/CIFSN można przypisać na pierwszym z dwóch ekranów, o nazwie Windows, dostęp do serwera FTP. Można przypisać dostęp do odczytu i zapisu do wszystkich użytkowników i grup, zaznaczając pole wyboru Zezwól dla wszystkich. Alternatywnie można przypisać brak dostępu, dostęp tylko do odczytu bądź dostęp do odczytu i zapisu indywidualnie do każdego użytkownika i grupy. Zauważ, że nazwy grup w wyświetlanej 22

23 liście są oznaczone jako pierwszym znakiem nazwy. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do przypisywania uprawnień dostępu dla protokołu NFS Na następnym ekranie można ustawić uprawnienia dostępu dla protokołu NFS. Będą one przydatne główne w sytuacji, gdy planuje się wykorzystywać w sieci LAN komputery z systemem Linux i używać protokołu NFS do współdzielenia plików. Aby włączyć dostęp do udziału za pomocą protokołu NFS dla wszystkich użytkowników i grup, zaznacz pole wyboru Zezwól dla wszystkich. Jeśli pole to nie jest zaznaczone, można indywidualnie przypisać dostęp za pomocą protokołu NFS z określonych adresów IP bądź podsieci. Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk Complete (Zakończ). Konfiguracja podstawowa została ukończona. Można powrócić do kroku 9 i dodać dalsze konta użytkowników, grupy lub udziały, skonfigurować bardziej zaawansowane funkcje opisane w temacie Informacje dla administratora dysku NAS bądź kliknąć przycisk Logout Wyloguj, aby wyjść z narzędzia administracyjnego i rozpocząć korzystanie z dysku NAS do przechowywania i zapisywania danych. Korzystanie z dysku NAS przez złącze Ethernet Po podłączeniu dysku NAS do sieci i skonfigurowaniu go w używanym środowisku sieciowym można uzyskiwać do niego dostęp z dowolnego komputera w tej samej podsieci sieci LAN. Ponadto bardziej zaawansowani użytkownicy mogą skonfigurować serwery nazw (na przykład serwery WIN lub DNS) w celu uzyskiwania dostępu do dysku z innej podsieci. Obsługiwane są następujące funkcje: Przeciąganie i upuszczanie plików na dysk NAS Kopiowanie i wklejanie danych na dysk NAS Tworzenie i usuwanie folderów Współdzielenie plików i folderów Tworzenie kopii zapasowych danych 23

24 Sposób dostępu do dysku zależy od systemu operacyjnego komputera. W dalszej części podręcznika pokrótce omówiono sposób uzyskiwania dostępu do dysku w systemach Windows i Mac OS X. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące udostępniania plików w konkretnym systemie operacyjnym, należy zapoznać się z dokumentacją komputera. Udostępnianie plików w systemie Windows Dysk NAS obsługuje system plików CIFS (Common Internet File System) firmy Microsoft, zwany też protokołem SMB (Server Message Block). Dostęp do danych udostępnianych na dysku NAS można uzyskać z dowolnego komputera PC z uruchomionym systemem Windows 98, Windows Me, Windows 2000 lub Windows XP. Po wyświetleniu danego folderu w oknie Mój komputer lub w Eksploratorze systemu Windows można przeciągać i upuszczać do niego pliki tak jak do każdego innego folderu. Istnieje kilka alternatywnych sposobów wyświetlenia folderów współdzielonych dysku NAS w systemie Windows. Można na przykład Użyć okna dialogowego Uruchom, wyświetlanego po kliknięciu przycisku Start na systemowym pasku zadań. Wyszukać dysk w oknie Otoczenie sieciowe. Użyć okna dialogowego Wyszukaj, wyświetlonego po kliknięciu przycisku Start lub menedżera plików. Przejrzeć urządzenia w oknie Mój komputer. Okno dialogowe Uruchom Aby odnaleźć dysk NAS za pomocą tej metody, kliknij przycisk Start na systemowym pasku zadań i wybierz polecenie Uruchom. W wyświetlonym polu Otwórz: wpisz nazwę \\sohonas i kliknij przycisk OK. Alternatywnie można wprowadzić znaki \\ oraz adres IP dysku NAS i kliknąć przycisk OK. Przeglądanie okna Otoczenie sieciowe Otwórz menedżera plików i dwukrotnie kliknij ikonę Otoczenie sieciowe lub Moje miejsca sieciowe. Przejdź do okna Grupa robocza, aby wyszukać foldery współdzielone dysku NAS. 24

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

MySafe NAS Instrukcja użytkownika

MySafe NAS Instrukcja użytkownika MySafe NAS Instrukcja Użytkownika MySafe NAS Instrukcja użytkownika Schematy oraz ilustracje zawarte w instrukcji mogą przedstawiać używane urządzenie nie całkowicie i zostały zamieszczone wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Podręcznik użytkownika Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120709 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania serwera Synology DiskStation... 7 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 Podręcznik użytkownika NAS-USB Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 1 Podręcznik użytkownika NAS-USB... 1 1 Przegląd możliwości produktu... 3 2 Elementy urządzenia... 3 3 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo