Jolanta Kujawa 1, Michał Dwornik 2. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jolanta Kujawa 1, Michał Dwornik 2. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny"

Transkrypt

1 Jolanta Kujawa 1, Michał Dwornik 2 Ocena porównawcza skuteczności metody neuromobilizacji i tradycyjnego postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa 1 Klinika Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Zespoły bólowe kręgosłupa Zgodnie z wymogami Evidence Based Medicine poszukuje się obiektywnych metod diagnostycznych przydatnych w ocenie skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa Wybór odpowiedniej fizjoterapii i kontrola jej skutków powinny być prowadzone w oparciu o obiektywne, powtarzalne badanie

3 Zespoły bólowe kręgosłupa Wybór odpowiedniej fizjoterapii powinien być oparty o bardzo szczegółowe rozpoznanie Według IASP (International Association for the Study of Pain) rozpoznanie różnicowe chorób odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa powinno zawierać badania w kierunku: przepukliny jądra miażdżystego zmian pourazowych zmian zwyrodnieniowych wad wrodzonych procesów zapalnych chorób metaboliczych fibromialgii nowotworów bólów o nieznanej przyczynie

4 Zespoły bólowe kręgosłupa Zaburzenia czynnościowe części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa: Zaburzenia ruchomości stawów międzykręgowych, krążka międzykręgowego i stawów krzyżowo-biodrowych Zaburzenia napięć mięśni i więzadeł Zaburzenia rozciągliwości i przesuwalności oraz funkcji korzeni rdzeniowych i pni nerwowych

5 Cel pracy Analiza eliminacji zaburzeń czynnościowych spoczynkowego napięcia mięśni, po zastosowaniu neuromobilizacji u chorych z przewlekłym zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa pochodzenia neurogennego o charakterze czynnościowym

6 Cel pracy Ocena porównawcza skuteczności metody neuromobilizacji i tradycyjnego postępowania fizjoterapeutycznego

7 Cel pracy Badanie korelacji wyników EMG z nasileniem dolegliwości bólowych jako próba obiektywizacji skuteczności przeciwbólowej zabiegów fizjoterapii

8 Materiał badany Badaniami objęto 108 osób z przewlekłym zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa i bólem rzutowanym do kończyn dolnych pochodzenia neurogennego o charakterze czynnościowym Płeć: 68K, 40M Wiek: śr. 43 lata ±10 lat (od19 do 60) Grupa badana n=42, grupa kontrolna n=45

9 Materiał badany - grupa badana i kontrolna Pacjenci zakwalifikowani do badania zostali losowo przydzieleni do grupy badanej i kontrolnej parametr grupa badana grupa kontrolna w spółczynik istotności różnic (p) płeć 30K, 12M 23K, 22M 0,52 (ns) w iek (lata) 42 ± ± 11 0,74 (ns) masa ciała (kg) 74 ± ± 16 0,43 (ns) w zrost (cm) 168 ± ± 9 0,27 (ns)

10 Materiał badany - grupa wzorcowa n = 40 (22K, 18M), Wiek: śr. 38 lat ±13,3 lat (od 20 do 65) Grupa wzorcowa nie różniła się od grupy badanej i kontrolnej w zakresie badanych parametrów podstawowych Osoby bez dolegliwości bólowych średnia [µv] mediana odchylenie standardowe 95% przedział ufności CI zakres m. czworogłowy uda 0,23 0,2 0,06 0,21 0,25 0,1 0,4 m. piszczelowy przedni 0,24 0,2 0,06 0,22 0,26 0,2 0,4 m. dwugłowy uda 0,22 0,2 0,05 0,21 0,23 0,1 0,3 m. brzuchaty łydki 0,22 0,2 0,05 0,21 0,24 0,2 0,4

11 Materiał badany - kryteria włączenia do grupy badanej i kontrolnej Rozpoznanie zespołu bólowego części lędźwiowo krzyżowej kręgosłupa pochodzenia neurogennego o charakterze czynnościowym Dodatni wynik badania EMG Dodatni wynik testów napięciowych pni nerwowych i korzeni rdzeniowych Zgoda pacjenta na udział w eksperymencie badawczym

12 Materiał badany - kryteria wyłączenia z grupy badanej i kontrolnej Współistnienie chorób krążka międzykręgowego Obecność zespołów bólowych w innych odcinkach kręgosłupa niż lędźwiowo-krzyżowy Obecność zespołów bólowych stawów krzyżowo-biodrowych i stawów biodrowych Wcześniejsze leczenie operacyjne w związku z chorobą dyskową lub inną w obrębie kręgosłupa Objawy ubytkowe (utrata czucia i siły mięśniowej) w kończynach dolnych Dolegliwości bólowe narządów jamy brzusznej i miednicy

13 Materiał badany - kryteria wyłączenia z grupy badanej i kontrolnej Obecność innych schorzeń schorzenia nowotworowe schorzenia kardiologiczne stany pourazowe ostre stany zapalne ostre i przewlekłe infekcje padaczka ciąża inne choroby, które mogłyby wpłynąć na stan pacjenta i interpretację wyników badań lub stanowić przeciwwskazanie do zabiegów

14 Metody grupa badana 10 zabiegów neuromobilizacji wykonywanych codziennie w tych samych warunkach Techniki napięciowe Techniki ruchomości pni nerwów Nerw udowy Nerw kulszowy Nerw piszczelowy Nerw strzałkowy

15 Metody grupa badana Neuromobilizacja jest jedną z wielu metod terapii manualnej zajmującą się tkankami miękkimi tkanką nerwową i tkankami otaczającymi układ nerwowy Są to techniki, które przywracają zdolność przesuwania się tkanki nerwowej względem struktur otaczających, a także przywracają możliwość rozciągania i napinania samej tkanki nerwowej i poprawiają metabolizm komórek nerwowych

16 Metody grupa kontrolna Rutynowe postępowanie fizjoterapeutyczne stosowane w ZBK w odcinku L/S stosowane codziennie 10 zabiegów elektroterapii TENS: f=100 Hz, t i =50µs, i<30ma, prąd dwukierunkowy, symetryczny, prostokątny, t z =15 min. 10 zabiegów laseroterapii Kontaktowe, punktowe naświetlanie, =830 nm, (IR), fala ciągła, łączna dawka: 90J 10 zabiegów kinezyterapii 10 x ćwiczenia w odciążeniu w odcinku LS

17 Diagnostyka fizjoterapeutyczna - badanie EMG NeuroTrac SIMPLEX Verity Medical Wzmacniacz CMRR : 130 dbs Filtr RMS Czułość : 0,1 μv RMS europejski atest dla sprzętu medycznego CE 0120, norma ISO 1348 oprogramowanie komputerowe rejestrujące graficzne wykresy czynności badanego mięśnia

18 Diagnostyka fizjoterapeutyczna - badanie EMG Ocena spoczynkowego napięcia mięśni m. czworogłowy uda m. dwugłowy uda m. brzuchaty łydki m. piszczelowy przedni Analizie poddano średnią wartość napięcia badanych mięśni z pomiaru w czasie 1 minuty

19 Diagnostyka fizjoterapeutyczna - badanie EMG Badania przeprowadzone zgodnie ze standardami SENIAM, ISEK i AAN Skóra przemywana alkoholem przed ułożeniem elektrod Oporność skóry < 10 kω Elektrody powierzchniowe: =1cm Elektrody ułożone 1 cm od siebie Elektroda referencyjna: na wysokości C7 Pomiar czynności mm w spoczynku Pomieszczenie ciche Temperatura pomieszczenia 21 C

20 Diagnostyka fizjoterapeutyczna - testy kliniczne i ocena bólu Testy kliniczne z wykorzystaniem elektronicznego inklinometru Badanie objawu Laseque a Badanie objawu Bragarda Badanie objawu Fajersztajna-Krzemickiego Badanie objawu Mackiewicza Ocena intensywności bólu według wizualno analogowej skali VAS

21 Analiza statystyczna Normalność rozkładu określono za pomocą testu chi-kwadrat W celu analizy różnic międzygrupowych wykorzystano test chi-kwadrat test U Manna-Whitney a analizę ANOVA rang Kruskala-Wallisa Do porównania wyniku początkowego i końcowego wykorzystano test McNemara test kolejności par Wilcoxona W obliczeniach współzależności pomiędzy parametrami użyto współczynnika korelacji Spearmana Analizy dokonano za pomocą programu Microsoft Excel 2000 oraz Statistica PL ver Za poziom istotności statystycznej we wszystkich wymienionych testach przyjęto wartość graniczną p=0,05

22 Wyniki Analiza zmian wartości napięcia mięśnia czworogłowego uda w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2)

23 Wyniki Analiza zmian wartości napięcia m piszczelowego przedniego w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2)

24 Wyniki Analiza zmian wartości napięcia mięśnia dwugłowego uda w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2)

25 Wyniki Analiza zmian wartości napięcia mięśnia brzuchatego łydki w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2)

26 Wyniki Analiza zmian wartości kątowej objawu Laseque a w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2)

27 Wyniki Analiza zmian wartości kątowej objawu Fajersztajna - Krzemickiego w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2)

28 Wyniki Analiza zmian objawu Bragarda w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2)

29 Wyniki Analiza zmian subiektywnej oceny nasilenia dolegliwości bólowych w grupie badanej (n=42) i kontrolnej (n=45) przed (1) i po terapii (2) w skali VAS

30 Wyniki Analiza zależności pomiędzy napięciem mięśnia czworogłowego uda a subiektywną oceną poziomu bólu w skali VAS w grupie badanej w badaniu początkowym i końcowym (n=84)

31 Wyniki Analiza zależności pomiędzy napięciem mięśnia piszczelowego przedniego a subiektywną oceną poziomu bólu w skali VAS w grupie badanej w badaniu początkowym i końcowym (n=84)

32 Wyniki Analiza zależności pomiędzy napięciem mięśnia brzuchatego łydki a subiektywną oceną poziomu bólu w skali VAS w grupie badanej w badaniu początkowym i końcowym (n=84)

33 Wyniki Analiza zależności pomiędzy napięciem mięśnia czworogłowego uda a subiektywną oceną poziomu bólu w skali VAS w grupie kontrolnej w badaniu początkowym i końcowym (n=90)

34 Wyniki Analiza zależności pomiędzy napięciem mięśnia czworogłowego uda a subiektywną oceną poziomu bólu w skali VAS w grupie badanej i kontrolnej w badaniu początkowym i końcowym (n=174)

35 Wnioski Ocena napięcia mięśni w spoczynku za pomocą EMG może służyć obiektywizacji skuteczności przeciwbólowej zabiegów fizjoterapii

36 Wnioski Zabiegi neuromobilizacji skuteczniej niż fizjoterapia tradycyjna eliminują lub obniżają spoczynkowe wzmożone napięcie mięśni powstałe w reakcji na ból u chorych z zaburzeniami rozciągliwości i przesuwalności oraz funkcji korzeni rdzeniowych i pni nerwowych

37 Wnioski Zabiegi neuromobilizacji powodowały znamiennie statystycznie lepszą poprawę testów klinicznych i obrazu klinicznego w grupie badanej niż w grupie kontrolnej co świadczy o dużej skuteczności tej terapii

38 Wnioski Największą wartość diagnostyczną dla oceny zmiany natężenia odczuwanego bólu wykazywało badanie EMG mięśnia piszczelowego przedniego

39 Dziękuję za uwagę

Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2. Klinika Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny, ódÿ 3

Zak³ad Rehabilitacji Oddzia³u Fizjoterapii II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2. Klinika Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny, ódÿ 3 ARTYKU / ARTICLE Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja MEDSPORTPRESS, 200x;x(x); Vol. x,x-x Elektromiograficzna i kliniczna ocena skutecznoœci neuromobilizacji u chorych z zespo³ami bólowymi czêœci lêdÿwiowo-krzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI 1 PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI 2 VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY NEUROMOBILIZACJA Metoda Butlera Cechy : - bada oraz likwiduje zaburzenia przesuwalności tk.nerwowej w stosunku do innych tkanek - jest to metoda leczenia zaburzeń poślizgowych struktur uk.nerwowego - stosowanie

Bardziej szczegółowo

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki VI Sympozjum Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, 4 marca 2011 1 VI Sympozjum

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 5

Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 5 PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Aluna Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych Combined physical therapy in chosen

Bardziej szczegółowo

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Jacek Błaszczyk Nr albumu: 239679 Praca magisterska na kierunku Fizjoterapia Wpływ aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

Treści są objęte prawami autorskimi.

Treści są objęte prawami autorskimi. Badania neurofizjologii klinicznej Autor: Prof. UM dr hab. n. med. Juliusz Huber (neurofizjolog) Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adres: tel.:

Bardziej szczegółowo

x ± SD (min max) 7,676 ± 2,821 (4,7 19,1) 4,35 ± 0,48 (3,4 5,33) 13,36 ± 1,66 (7,1 16,6) 39,6 ± 4,3 (25 47) 216,2 ± 61,7 (72 349)

x ± SD (min max) 7,676 ± 2,821 (4,7 19,1) 4,35 ± 0,48 (3,4 5,33) 13,36 ± 1,66 (7,1 16,6) 39,6 ± 4,3 (25 47) 216,2 ± 61,7 (72 349) 4. WYNIKI 4. 1. Ocena parametrów laboratoryjnych u chorych z bólem w klatce piersiowej w chwili przyjęcia do Izby Przyjęć /Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. U wszystkich osób zakwalifikowanych do grupy

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Ocena fotogrametryczna zaburzeń postawy ciała w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych

Ocena fotogrametryczna zaburzeń postawy ciała w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Joanna GOLEC 1,2 Agnieszka ZIEMKA 1 Elżbieta SZCZYGIEŁ 2,3 Dorota CZECHOWSKA 1 Agata MILERT 4 Agnieszka KRESKA-KORUS 5 Edward GOLEC 1,6 Ocena fotogrametryczna zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2015, 5, 2, 151 158 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Jadwiga Kuciel-Lewandowska A D, Małgorzata Paprocka-Borowicz E, F Balneofizjoterapia a gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka Aleksandra Uruska

Bardziej szczegółowo

Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów Choroba zwyrodnieniowa stawów Choroba zwyrodnieniowa jest przewlekłym zasadniczo niezapalnym schorzeniem, zajmującym zwykle jeden lub kilka stawów,

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Tabela norm oceny procentowej trwałego A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW ARTYkUł SPONSOROWANY POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW 34 PRAkTYcZNA fizjoterapia i REhABiliTAcjA ARTYkUł SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych

z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) PIOTR ŁOPUCH 1, MAŁGORZATA PIHUT 1, OLGA BACZYK-ŁOPUCH 2 Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w stomatologii przegląd piśmiennictwa The use of extremely low frequency

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Bardziej szczegółowo

МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 206-213 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 206-213

МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 206-213 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 206-213 YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 206-213 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 206-213 УДК 616.8 ZESPOŁY BÓLOWE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA U LEKARZY-STOMATOLOGÓW Renata SKALSKA-IZDEBSKA

Bardziej szczegółowo

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE Spis treści SPIS SKRÓTÓW... 3 1. CEL STANOWISKA... 5 2. PRZEWLEKŁY BÓL KRĘGOSŁUPA (CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KRĘGOSŁUPA)...

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego Magdalena Koszewicz,

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA SESJA KONKURSOWA Poznań, 06-07 kwietnia 2013 ORGANIZATORZY SKN Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii

Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii ROZDZIAŁ IV ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 ZDROWIE I DOBROSTAN 1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie The Institute of

Bardziej szczegółowo